VPN Virtual Private Network. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VPN Virtual Private Network. Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA"

Transkrypt

1 VPN Virtual Private Network Uycie certyfikatów niekwalifikowanych w sieciach VPN wersja 1.1

2 Spis treci 1. CO TO JEST VPN I DO CZEGO SŁUY RODZAJE SIECI VPN ZALETY STOSOWANIA SIECI IPSEC VPN METODY UWIERZYTELNIANIA CERTYFIKATY CYFROWE ZASTOSOWANIE CERTYFIKATÓW CYFROWYCH SPOSÓB UZYSKANIA CERTYFIKATU DLA URZDZE VPN ZALETY STOSOWANIA CERTYFIKATÓW URZDZENIA WSPIERAJCE CERTYFIKATY CYFROWE... 5

3 1. Co to jest VPN i do czego słuy Skrót VPN (z ang. Virtual Private Network) oznacza Wirtualn Sie Prywatn, zwan potocznie sieci VPN. Sieci VPN pozwalaj w sposób bezpieczny łczy ze sob sieci i komputery z wykorzystaniem niezaufanego i niebezpiecznego medium, jakim jest np. Internet, linie dzierawione czy łcza radiowe. Transmisja pomidzy poszczególnymi sieciami i komputerami odbywa si poprzez szyfrowane i zabezpieczone wieloma mechanizmami wirtualne tunele. 2. Rodzaje sieci VPN Jest wiele rodzajów sieci VPN rónicych si sposobem realizacji transmisji, stosowanymi mechanizmami zapewniajcymi bezpieczestwo i cechami funkcjonalnymi. Wród nich wyróniamy: 1) oparte na protokole IPSec a) sieci typu site-to-site łczce ze sob w sposób bezpieczny dwie lub wicej sieci; tunele pomidzy tymi sieciami najczciej s zakoczone na dedykowanych urzdzeniach takich jak routery z funkcj VPN, firewalle lub koncentratory VPN; nie wymagaj instalacji adnego oprogramowania na komputerach; b) sieci typu remote-access lub client-to-site łczce w sposób bezpieczny pojedyncze komputery z sieciami; wymagaj instalacji na komputerach specjalnego oprogramowania typu VPN Client 2) oparte na protokole SSL najczciej typu remote-access, nie wymagaj instalacji specjalnego oprogramowania na komputerze, za to maj mniejsz funkcjonalno ni sieci VPN oparte na protokole IPSec 3) oparte na innych protokołach / technologiach, np. L2TP 3. Zalety stosowania sieci IPSec VPN zapewnienie poufnoci poprzez szyfrowanie danych silnymi algorytmami kryptograficznymi, zapewnienie integralnoci poprzez uniemoliwienie modyfikacji danych w trakcie transmisji, uwierzytelnianie stron poprzez zapewnienie, e nikt nie podszył si pod adn ze stron, zapewnienie niezaprzeczalnoci, które oznacza, e strony nie mog zaprzeczy, e nie wysłały danej informacji, o ile informacja ta była podpisana kluczem prywatnym i podpis został poprawnie zweryfikowany. VPN Virtual Private Network Co to jest VPN i do czego słuy 3

4 4. Metody uwierzytelniania Zanim zostanie zestawiony wirtualny tunel VPN, obie strony musz si wzajemnie uwierzytelni, aby mie pewno, e urzdzenie po drugiej stronie tunelu jest tym, za kogo si podaje. Istniej trzy metody uwierzytelniania: hasło statyczne, klucze współdzielone (pre-shared key): W trakcie przygotowywania do pracy urzdzenia klucz wpisuje si bezporednio do pliku konfiguracyjnego. Metody tej nie poleca si z uwagi na łatwo popełnienia pomyłki w trakcie konfiguracji, moliwo podszycia si trzeciej strony w przypadku kompromitacji klucza a take z przyczyn administracyjnych (problematyczne jest zarzdzanie połczeniami w obrbie kilku czy kilkunastu urzdze) klucze publiczne RSA: Na kadym z urzdze biorcych udział w połczeniu generowana jest para kluczy: prywatny-publiczny. Klucze publiczne naley nastpnie wymieni ze wszystkimi uczestnikami połczenia. W procesie tym bierze udział człowiek, który musi rcznie dokona wymiany kluczy. Rozwizanie to jest praktycznie nieskalowalne, przy wikszej liczbie urzdze konieczne jest dokonanie N*(N-1) wymiany kluczy, co jest czasochłonne. Dodatkowo w przypadku kompromitacji jednego z urzdze naley wykasowa stare i wgra nowe klucze na pozostałych urzdzeniach. certyfikaty cyfrowe: (ze wzgldu na swoj struktur stanowi najbardziej zaufany mechanizm uwierzytelniania, moliwe jest zautomatyzowanie procesu ich wymiany w przypadku kompromitacji jednej ze stron. Ta metoda uwierzytelniania cechuje si równie skalowalnoci. Przy N stronach biorcych udział w połczeniu konieczne jest N uwierzytelnie i N certyfikatów) 5. Certyfikaty cyfrowe Przez certyfikat rozumiemy dane podpisane cyfrowo przez tzw. zaufan trzeci stron. Dane, o których mowa zawieraj zazwyczaj nastpujce informacje: Klucz publiczny właciciela certyfikatu. Nazw zwyczajow (np. imi i nazwisko, pseudonim, etc.) Nazw organizacji. Jednostk organizacyjn. Zakres stosowania (podpisywanie, szyfrowanie, autoryzacji dostpu itp.) Czas, w jakim certyfikat jest wany. Informacje o wystawcy certyfikatów. Sposób weryfikacji certyfikatu (np. adres, pod którym mona znale listy CRL). Adres, pod którym znajduje si polityka certyfikacji, jak zastosowano przy wydawaniu tego certyfikatu. Struktura certyfikatu nie jest sztywna i w zalenoci od potrzeb mona umieszcza w niej dodatkowe pola, wykraczajce poza definicj standardu. VPN Virtual Private Network Metody uwierzytelniania 4

5 5.1. Zastosowanie certyfikatów cyfrowych W rozwizaniach dla sieci VPN certyfikat stanowi element uwierzytelniajcy kad ze stron biorcych udział w połczeniu. Dziki temu rozwizaniu podszycie si pod jedn ze stron biorcych udział w połczeniu jest wysoce nieprawdopodobne Sposób uzyskania certyfikatu dla urzdze VPN Ogólny zarys czynnoci, które naley wykona, by urzdzenia słuce do zestawienia połcze VPN mogły autoryzowa si przy uyciu certyfikatów przedstawione s w kolejnych krokach: 1) Przy uyciu urzdzenia generowana jest para kluczy RSA (tj. klucz publiczny i klucz prywatny) 2) Urzdzenie generuje zbiór danych w standardzie PKCS10, który zawiera jego dane identyfikacyjne oraz publiczny klucz RSA. 3) Klucz publiczny jest przekazywany do urzdu certyfikacji (za porednictwem stosowanego formularza) 4) Urzd certyfikacji po zweryfikowaniu pliku PKCS10 podpisuje go swoim kluczem prywatnym RSA (wystawia certyfikat) 5) Urzdzenie pobiera wystawiony certyfikat cyfrowy, jak równie list CRL i certyfikat urzdu z danego urzdu certyfikacji 5.3. Zalety stosowania certyfikatów uwierzytelniaj strony biorce udział w połczeniu zapewniaj poufno danych zapewniaj integralno danych zapewniaj niezaprzeczalno danych Niektórzy z producentów urzdze z zaimplementowan funkcjonalnoci VPN pozwalaj na dodatkow kontrol uwierzytelnianych poprzez certyfikat stron połcze. Moliwe jest ograniczenie zestawienia sesji jedynie dla połcze uwierzytelnionych certyfikatem pochodzcym od konkretnego dostawcy. Ponadto mona weryfikowa (wymusi) istnienie okrelonych pól certyfikatu, zawierajcych odpowiednie wartoci. Dziki tak rozbudowanym mechanizmom uwierzytelniania certyfikaty w zastosowaniach VPN stanowi najsilniejsze ogniwo, na podstawie którego dopuszcza si bd odrzuca połczenia zdalne, inicjowane przez drug stron, która chce nawiza bezpieczne połczenie z sieci zdaln. Istotn zalet jest te skalowalno rozwiza opartych na certyfikatach. aden inny mechanizm nie daje takiej łatwoci w uaktualnianiu mechanizmów uwierzytelniania, jak zapewniaj certyfikaty. Urzdzenia, które w pełni wspieraj oferowane standardy w praktyce samodzielnie pobieraj nowe certyfikaty, jeli poprzednie zostały wycofane np. poprzez list CRL. Dziki istnieniu zaufanej trzeciej strony ich podrobienie jest wysoce nieprawdopodobne. Stanowi wygodn metod zabezpieczenia sieci dla administratorów, którzy zarzdzaj złoon infrastruktur sieci. W przypadku połcze typu remote-access oprócz łatwoci zarzdzania uytkownicy s autoryzowani przy uyciu silnych mechanizmów uwierzytelniania, przy jednoczesnym zachowaniu skalowalnoci rozwizania Urzdzenia wspierajce certyfikaty cyfrowe routery CISCO koncentratory VPN CISCO routery Juniper serii M urzdzenia serii NetScreen VPN Virtual Private Network Certyfikaty cyfrowe 5

6 firewalle rodziny CheckPoint inne urzdzenia Od strony sprztu, na którym dokonana zostanie implementacja bezpiecznego uwierzytelnienia połcze VPN przy uyciu certyfikatów wymagane jest jedynie, aby wspierały one cieki certyfikacji. Wymóg ten jest niezbdny z uwagi na sposób realizacji wystawienia certyfikatu dla urzdzenia (zgodnego z ogólnie przyjtym standardem). VPN Virtual Private Network Certyfikaty cyfrowe 6

SafeWord PremierAccess - informacje ogólne -

SafeWord PremierAccess - informacje ogólne - SafeWord PremierAccess - informacje ogólne - SPIS TRECI Informacje ogólne na temat SafeWord Premier Access Cel opracowania... PremierAccess wprowadzenie... Rozwizanie AAA... Replikacja i odporno na awarie...

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczestwa

Polityka bezpieczestwa Polityka bezpieczestwa 1 Wstp...1 2 PB techniki organizacyjne...3 2.1 Opracowanie planów i procedur działania...3 2.2 Okrelenie kompetencji i odpowiedzialnoci...4 2.3 Okrelenie specjalnych obszarów chronionych...4

Bardziej szczegółowo

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM

SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Bezprzewodowa abonencka brama ADSL Podrcznik Uytkownika speedtouch TM speedtouch TM SpeedTouch 585 (v6) Podrcznik Uytkownika speedtouch TM Prawa autorskie Copyright (C) 1999-2005 THOMSON.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwo komunikatorów

Bezpieczestwo komunikatorów Bezpieczestwo komunikatorów Sławomir Górniak, Przemysław Jaroszewski CERT Polska 1 Komunikatory w pigułce 1.1 Czym s komunikatory? Komunikator internetowy (ang. instant messenger; IM) to program umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika LINKSYS WAG54GS http://pl.yourpdfguides.com/dref/2369464

Twoja instrukcja użytkownika LINKSYS WAG54GS http://pl.yourpdfguides.com/dref/2369464 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LINKSYS WAG54GS. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla LINKSYS WAG54GS (informacje,

Bardziej szczegółowo

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1

SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY. Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 SIECIOWY SYSTEM KONTROLI DOSTPU I REJESTRACJI CZASU PRACY Instrukcja Obsługi 1.7.01.1 Copyright 2004 by All rights reserved Wszelkie prawa zastrzeone!"# $%%%&%'(%)'%* +(+%'(%)'%* Wszystkie nazwy i znaki

Bardziej szczegółowo

Obrona przed atakami IDS cz. 2

Obrona przed atakami IDS cz. 2 Obrona przed atakami IDS cz. 2 1 Ataki i alarmy Systemy wykrywania intruzów nie informuj, czy zauwaony atak był skuteczny. W połczeniu z du liczb fałszywych alarmów moe przerodzi si to w administracyjny

Bardziej szczegółowo

Encyklopedia Nowych Technologii 1

Encyklopedia Nowych Technologii 1 Encyklopedia Nowych Technologii 1 P P2P (Peer-to-Peer) sie równorzdna; sie typu kady-z-kadym Model architektury sieciowej oparty na równowanoci wszystkich jej wzłów. W sieci P2P kady komputer dysponuje

Bardziej szczegółowo

imart Informatyczna platforma dla handlu i dystrybucji OPIS PLATFORMY I JEJ STANDARDOWYCH MODUŁÓW

imart Informatyczna platforma dla handlu i dystrybucji OPIS PLATFORMY I JEJ STANDARDOWYCH MODUŁÓW imart Informatyczna platforma dla handlu i dystrybucji OPIS PLATFORMY I JEJ STANDARDOWYCH MODUŁÓW www.frontier.pl 2005 Spis treci 1. Ogólna charakterystyka platformy informatycznej imart... 3 1.1. Modele

Bardziej szczegółowo

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Przekop Nr albumu: 214757 Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

LEXMARK MARKNET N8050 WIRELESS PRINT SERVER

LEXMARK MARKNET N8050 WIRELESS PRINT SERVER Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla LEXMARK MARKNET N8050 WIRELESS PRINT SERVER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji

Bardziej szczegółowo

1. Połczenie z modułem oraz przypisanie adresu IP.

1. Połczenie z modułem oraz przypisanie adresu IP. Podstawowa konfiguracja modułu Scalance W788-1PRO 1. Połczenie z modułem oraz przypisanie adresu IP. Pierwszym krokiem w konfiguracji modułu Scalance W788-1PRO jest przypisanie adresu IP, poniewa fabrycznie

Bardziej szczegółowo

Raporty i dokumentacja. Blokowanie portów na platformie Windows 2003 Server. Opis działajcych usług.

Raporty i dokumentacja. Blokowanie portów na platformie Windows 2003 Server. Opis działajcych usług. Raporty i dokumentacja Blokowanie portów na platformie Windows 2003 Server. Opis działajcych usług. Autor: Piotr Szczepanik Data: 5 stycze 2004 Koszmarami nocnymi kadego administratora

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załcznik nr 15 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 Spis treci: I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW (ESOD)... 3 II. ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA... 16 III. PORTAL INTERNETOWY DO ELEKTRONICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory Sieciowe systemy operacyjne Active Directory 2 1. Systemy sieciowe Banyan Firma Banyan, producent sztandarowego systemu VINES, twierdziła zawsze, e jej sieci s przejrzyste dla ich uytkownika. System VINES

Bardziej szczegółowo

SpeedTouch. Seria 500. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM. E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0

SpeedTouch. Seria 500. Podrcznik Uytkownika. speedtouch TM. E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 SpeedTouch Seria 500 Podrcznik Uytkownika E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 speedtouch TM E-SIT-CTC-20030306-003 v2.0 speedtouch TM SpeedTouch Seria 500 Podrcznik konfiguracji i eksploatacji Wersja R4.2 E-SIT-CTC-20030306-003

Bardziej szczegółowo

Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne

Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne 1. System musi by przystosowany do obowizujcego w urzdzie bezdziennikowego systemu kancelaryjnego opartego o wykaz akt. 2. System powinien umoliwi prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Virtual Private Network ( VPN ). Zastosowanie, aspekt bezpieczestwa. (IPsec VPN vs. SSL VPN)

Virtual Private Network ( VPN ). Zastosowanie, aspekt bezpieczestwa. (IPsec VPN vs. SSL VPN) Bezpiecze ństwo systemów komputerowych. Virtual Private Network ( VPN ). Zastosowanie, aspekt bezpieczestwa. Autor: Bogumił Żuchowski Virtual Private Network ( VPN ). Zastosowanie, aspekt bezpieczestwa.

Bardziej szczegółowo

I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW Zgodno oferowanego SYSTEMU z nastpujcymi przepisami prawnymi:

I. ELEKTRONICZNY SYSTEM OBIEGU DOKUMENTÓW Zgodno oferowanego SYSTEMU z nastpujcymi przepisami prawnymi: Załcznik nr 13 miejscowo..., data CHARAKTERYSTYKA PROPONOWANEGO ELEKTRONICZNEGO OBIEGU DOKUMENTÓW, ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ, PORTALU INTERNETOWEGO DO ELEKTRONICZNEJ OBSŁUGI INTERESANTÓW Ponisz

Bardziej szczegółowo

Agenda wykładu. Klasyfikacja sieci. dr in. Andrzej Sobczak

Agenda wykładu. Klasyfikacja sieci. dr in. Andrzej Sobczak Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa dr in. Andrzej Sobczak 1 Agenda wykładu Jak TO połczy czyli par słów o sieciach komputerowych Internet czyli globalizujemy si Społeczestwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwo skryptów na przykładzie PHP

Bezpieczestwo skryptów na przykładzie PHP Bezpieczestwo skryptów na przykładzie PHP Znaczna cz serwerów sieciowych ma obecnie zainstalowany moduł do obsługi PHP. Jest to spowodowane wielk popularnoci tego jzyka wród twórców serwisów internetowych.

Bardziej szczegółowo

8. Tunele wirtualne VPN

8. Tunele wirtualne VPN 8. Tunele wirtualne VPN Tunel wirtualny (Virtual Private Network, VPN) jest to kanał komunikacyjny chroniony przez niepowołanym dostępem (odczytem i modyfikacją) poprzez zastosowanie kryptografii. Tunel

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok POLITECHNIKI LSKA INSTYTUT INFORMATYKI Laboratorium Hurtowni Danych Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok Gliwice 2004 Spis treci 2 Spis treci 1. Wstp... 4 2. Wprowadzenie... 6 2.1. Idea hurtowni

Bardziej szczegółowo

Skuteczna aktualizacja.

Skuteczna aktualizacja. Skuteczna aktualizacja. Wojciech Bury NASK Główny cel to zabezpieczenie rodowiska. rodowisko firmowe, niezalenie od uywanych systemów operacyjnych, wielkoci i profilu produkcji wymaga zabezpieczenia. Główne

Bardziej szczegółowo

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir

Program antywirusowy. mks_vir. wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004. zawiera Administratora pakietu mks_vir Program antywirusowy mks_vir wersja 1.3 z dnia 22 grudnia 2004 zawiera Administratora pakietu mks_vir Copyright 2003 by MKS Sp. z o.o. Zarówno program jak i instrukcja korzystaj z pełnej ochrony okrelonej

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885508

Twoja instrukcja użytkownika HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER http://pl.yourpdfguides.com/dref/885508 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla HP JETDIRECT 300X PRINT SERVER. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje,

Bardziej szczegółowo

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5)

enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Soneta Sp z o.o. ul. J.Conrada 63/305 31-357 Kraków tel./fax (0-12) 623-17-10 http://www.enova.pl e-mail: enova@enova.pl enova Szybki start podrcznik Uytkownika (5) Spis treci Spis treci... 2 Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS

Konfiguracja routerów Cisco. Autor: Krzysztof Masyk IVFDS Konfiguracja routerów Cisco Autor: Krzysztof Masyk IVFDS 1 STRESZCZENIE Routery s dzisiaj nieodzownym skadnikiem niemale wszystkich rodzajów sieci. Jako e internet ma struktur hierarchiczn bez przeczania

Bardziej szczegółowo

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98

Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Wojciech Sobieski Podstawy Obsługi Komputera w systemie Windows 98 Kurs napisany na potrzeby szkolenia personelu w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecicym w Olsztynie OLSZTYN 2000 Podstawy obsługi

Bardziej szczegółowo

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2.

SIMATIC. S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny. Wstp. Omówienie dokumentacji S7-300 1. Elementu obsługi i wskazania 2. Wstp Omówienie dokumentacji S7-300 1 Elementu obsługi i wskazania 2 Uruchomienie 3 SIMATIC S7-300 CPU 31xC oraz CPU 31x Opis techniczny Koncepcja pamici 4 Czasy cyklu i reakcji 5 6 Dane techniczne CPU

Bardziej szczegółowo