Krajobraz Polski dobrem publicznym potrzeba zmian w zarzàdzaniu krajobrazem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krajobraz Polski dobrem publicznym potrzeba zmian w zarzàdzaniu krajobrazem"

Transkrypt

1 KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Krajobraz Polski dobrem publicznym potrzeba zmian w zarzàdzaniu krajobrazem NUMER 34 CZERWIEC 2014

2

3 BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ Krajobraz Polski dobrem publicznym potrzeba zmian w zarządzaniu krajobrazem Numer 34 Czerwiec 2014

4 Rada programowa: Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP (redaktor naczelny) Irena Wóycicka, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Maciej Klimczak, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Sekretarz redakcji: Anna Jórasz Adres redakcji: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 10, Warszawa (22) , fax: Projekt graficzny okładki, skład i łamanie: Studio MOT Wydawca: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 10, Warszawa (22) , fax: Druk, oprawa: Centrum Obsługi KPRP, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 10, Warszawa Warszawa 2014 Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów. Kopiowanie całości bądź części artykułów może odbywać się za zgodą redakcji. Biuletyn zawiera teksty autoryzowane, na podstawie stenogramu z debaty. Treści zawarte w referatach uczestników debaty stanowią wyraz poglądów ich autorów. Opracowanie w formie elektronicznej jest dostępne na oficjalnej stronie internetowej Prezydenta RP (prezydent.pl) w zakładce Forum Debaty Publicznej

5 Spis treści Pytania do Forum Debaty Publicznej Krajobraz Polski dobrem publicznym potrzeba zmian w zarządzaniu krajobrazem...5 Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej...6 Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP...8 Jerzy Solon, Profesor Nadzwyczajny w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania w Polskiej Akademii Nauk...9 Piotr Sarzyński, Redaktor w Dziale Kultury Tygodnika Polityka...13 Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego...15 Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP...18 Sławomir Ratajski, Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu do spraw UNESCO...20 Lech Kaczoń, Prezes Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej...21 Janusz Sepioł, Senator RP...22 Jerzy Solon, Profesor Nadzwyczajny w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania w Polskiej Akademii Nauk...23 Michał Kiełsznia, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska...25 Krzysztof A. Worobiec, Prezes Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur Sadyba...26 Ewa Malinowska-Grupińska, Przewodnicząca Rady Miasta Stołecznego Warszawy...27 Bartłomiej Kolipiński, Prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich...28 Jacek Furga, Przedstawiciel Związku Banków Polskich...29 Jeremi Pudliszak, Przedstawiciel Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu...30 Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego...31 Aleksandra Stępień, Prezes Stowarzyszenia Miasto Moje a w Nim...32 Piotr Sarzyński, Redaktor w Dziale Kultury Tygodnika Polityka...33 Janusz Sepioł, Senator RP...34 Sławomir Ratajski, Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu do spraw UNESCO...35 Krzysztof A. Worobiec, Prezes Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur Sadyba...36 Lech Kaczoń, Prezes Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej...37 Jerzy Solon, Profesor Nadzwyczajny w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania w Polskiej Akademii Nauk...38 Ewa Malinowska-Grupińska, Przewodnicząca Rady Miasta Stołecznego Warszawy...39 Bartłomiej Kolipiński, Prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich...40 Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej...41

6

7 Pytania do Forum Debaty Publicznej Krajobraz Polski dobrem publicznym potrzeba zmian w zarządzaniu krajobrazem 1. Kto jest głównym odpowiedzialnym za jakość i ład krajobrazu? 2. Jakie czynniki decydują o jakości krajobrazu? 3. Jaka powinna być ingerencja władz w ochronę krajobrazu estetykę budynków i terenów prywatnych?

8 BRONISŁAW KOMOROWSKI Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Proszę Państwa! Bardzo serdecznie dziękuję za obecność, za chęć rozmawiania i szukania pomysłów na rozwiązanie paru istotnych kwestii. Dziękuję za gotowość do wspólnej pracy. Przywiązuję bardzo duże znaczenie do efektów pracy w postaci projektu ustawy. Dlaczego? Dlatego, że według mnie, mimo wszystkich zapóźnień Polski i różnego rodzaju kompleksów, frustracji, które przeżywamy jako społeczeństwo, zawsze panowało przekonanie, że krajobraz, natura, przyroda polska pozytywnie nas wyróżniają. Pamiętam rozmowy z czasów, kiedy Polska zamierzała zostać członkiem Unii Europejskiej. Przyjeżdżały wtedy liczne delegacje z zagranicy i czułem absolutny dyskomfort, kiedy słyszałem to, co mówiono. Nam się wtedy wydawało, że powinniśmy być potęgą przemysłową to były jeszcze echa PRL u. Wydawało się nam, że im więcej fabryk, hut, kopalń zostanie zbudowanych, tym Polska będzie bogatsza i lepsza. I nie mogłem zrozumieć tego, co mówiono: waszą wartością jest krajobraz, ogromną wartość stanowią niezurbanizowane, nieuprzemysłowione przestrzenie. Odbierałem to niemalże jako chęć wypchnięcia nas poza obszar rozwoju. Dzisiaj widać, że jest zupełnie inaczej, że w całym wielkim [procesie] rozwoju gospodarczego Polski nie we wszystkich obszarach i nie zawsze potrafiliśmy w stopniu wystarczającym chronić wartość ogólnonarodową, jaką jest krajobraz, jaką jest natura. Bardzo znacząco rozbudowaliśmy wrażliwość ekologiczną, ale jeśli chodzi o ochronę krajobrazu jako wartości wspólnej, to wydaje się, że jesteśmy dopiero na wstępnym etapie budowania nie tylko wrażliwości, ale również aktywności, która by pozwoliła na wypracowanie rozwiązań systemowych. Rozwiązań chroniących [krajobraz] w możliwie maksymalnym stopniu, z uwzględnieniem tego, o czym jest mowa w Konstytucji że trzeba zapewnić ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. A więc jednak rozwoju Według mnie, jesteśmy dopiero na wstępnym etapie działań, które mogą skutecznie zabezpieczyć krajobraz przed dewastacją. Nie wszystko da się uchronić, ale zawsze można próbować chronić przed nadmierną, nieuzasadnioną dewastacją i środowisko, i krajobraz. Niewątpliwie ceną, którą przyszło nam zapłacić za przyspieszony rozwój infrastrukturalny, są głębokie straty w obszarze krajobrazu. Nie wszystkie problemy da się rozwiązać, ale warto zacząć coś robić. Nie prowadzić już tylko i wyłącznie debat, ale zaproponować konkretne rozwiązania. Według mnie, brakuje narzędzi regulujących nowe kwestie, które pojawiły się w ramach rozwoju i które w istotny sposób wpływają na krajobraz. Mam na myśli kwestie rozproszonych reklam, a także pojawiających się dominant, na przykład słynnych, często bulwersujących, ale też dających jakąś nadzieję wiatraków produkujących energię elektryczną. Chciałbym przypomnieć, że dwa lata temu odbyło się tutaj, w Pałacu Prezydenckim, Forum Debaty Publicznej poświęcone ochronie krajobrazu przyrodniczego i kulturowego, głównie z udziałem przedstawicieli samorządu terytorialnego. Dwa lata to naprawdę dużo czasu. I przyznam, że z pewnym niepokojem skonstatowałem to, że pod wieloma względami jesteśmy na etapie tych samych deklaracji padających ze strony różnych środowisk parlamentarnych albo innych, które mówiły, że coś zrobią. Według mnie, przyrost wartości w postaci rozwiązań prawnych jest od tamtego czasu minimalny a w krajobrazie zmienia się bardzo wiele. 6

9 Chciałbym więc bardzo podziękować Panu Ministrowi Olgierdowi Dziekońskiemu za konsekwencję i konkretną pracę nad wnioskami, które płynęły ze wspomnianego Forum Debaty Publicznej. Cieszę się, że będą mogły być dzisiaj Państwu zaprezentowane i poddane pod debatę, ocenę, także społeczną, założenia projektu i sam projekt ustawy o ochronie krajobrazu. Bardzo serdecznie dziękuję i proszę Pana Ministra o głos. 7

10 OLGIERD DZIEKOŃSKI Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Proszę Państwa, nasza dzisiejsza debata dotyczy problemu krajobrazu i dlatego warto zacząć od diagnozy. Bardzo proszę pana Jerzego Solona, profesora w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania w Polskiej Akademii Nauk, o krótkie wystąpienie dotyczące diagnozy obecnego stanu polskiego krajobrazu. Bardzo proszę. 8

11 JERZY SOLON Profesor Nadzwyczajny w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania w Polskiej Akademii Nauk 1. Definicja krajobrazu, zakres i treść pojęcia Przy tworzeniu nowych regulacji prawnych dotyczących ochrony i kształtowania krajobrazu konieczne będzie odwołanie się do definicji krajobrazu zapisanej w EUROPEJSKIEJ KONWENCJI KRAJOBRAZO- WEJ, sporządzonej we Florencji dnia 20 października 2000 r. (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2006 r.). Zgodnie z Artykułem 1 tej konwencji: krajobraz znaczy obszar, postrzegany przez ludzi, którego charakter jest wynikiem działania i interakcji czynników przyrodniczych i/lub ludzkich. Definicja ta krótka i na pierwszy rzut oka nieskomplikowana niesie w sobie wiele treści: a) Krajobraz znaczy obszar z jednej strony oznacza to wycinek przestrzeni (w domyśle rozsądnie duży) i byt realny. A zatem krajobrazem nie jest ani wrażenie wewnętrzne, ani wyobrażenie o tym jak powinno być, a z drugiej strony krajobrazem nie jest pojedynczy obiekt taki jak np. ulica, pałac, założenie parkowe, pojedyncze jezioro itp. W ten sposób definicja odwołuje się do geograficznego ujęcia krajobrazu, i implikuje że każdy fragment powierzchni ziemi należy do jakiejś jednostki krajobrazowej. b) Krajobraz obszar postrzegany (ang. perceived) przez ludzi, co oznacza podejście fizjonomiczno estetyczne, w którym określa się cechy widokowe krajobrazu. Jest to ujęcie najłatwiej zrozumiałe dla przeciętnego obywatela, często też błędnie uważane za jedyne, niestety jednak, ze szkodą dla rzeczywistej ochrony i poprawnego kształtowania oraz użytkowania przestrzeni geograficznej. c) Charakter krajobrazu jest wynikiem działania i interakcji czynników przyrodniczych. Z tego stwierdzenia wynika, że definiowanie i analiza krajobrazu koresponduje z podejściami: geograficznym, geochemicznym, geobotanicznym oraz zoo ekologicznym, a składniki abiotyczne (takie jak ukształtowanie terenu, podłoże geologiczne, gleby, stosunki wodne) oraz składniki biotyczne (fauna, flora oraz ekosystemy) muszą być brane pod uwagę przy delimitacji jednostek krajobrazowych i definiowaniu kryteriów ochrony krajobrazu. d) jednocześnie Charakter krajobrazu jest wynikiem działania i interakcji czynników ludzkich. To stwierdzenie podkreśla aspekty historyczne, kulturowe i użytkowe krajobrazu, rozpatrywane najczęściej na gruncie geografii człowieka, architektury krajobrazu i planowania przestrzennego. Jak wynika z powyższego przeglądu, prawna (wynikająca z konwencji krajobrazowej) definicja krajobrazu niesie w sobie bogatą i zróżnicowaną treść, którą można dalej dowolnie uszczegóławiać. Na potrzeby przyszłych prac legislacyjnych należy jednak podkreślić, że zasady ochrony i kształtowania krajobrazu muszą uwzględniać jednocześnie aspekt antropogeniczny (obejmujący elementy krajobrazu wyróżniane, grupowane i analizowane jako obiekty mające znaczenie dla życia ludzkiego i społeczeństwa), aspekt abiotyczny (dotyczący obiektów i relacji przestrzennych oraz funkcjonowania elementów i komponentów wyróżnionych na podstawie ich charakterystyki abiotycznej) i aspekt biotyczny (w którym punktem centralnym są określone grupy organizmów oraz całe ekosystemy). Wszystkie te aspekty są ze sobą powiązane i równie ważne. Ponadto, przyszłe rozwiązania prawne powinny traktować krajobraz jednocześnie jako: 1. zestaw obiektów fizycznych, ich agregacji, konfiguracji i podsystemów (abiotycznych, biotycznych, antropogenicznych); 2. system powiązanych ze sobą procesów (ekologicznych, geomorfologicznych, biogeochemicz- 9

12 nych, ekonomicznych, społecznych i innych) integrujących różne obiekty fizyczne; 3. zbiór rzeczywistych i potencjalnych usług dla różnych grup użytkowników; 4. zbiór bodźców, oddziaływujących na zmysły użytkownika, wynikających m.in. z fizjonomii i funkcjonowania krajobrazu; 5. zbiór wartości przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych, materialnych, duchowych, historycznych i innych, które najczęściej mają znaczenie względne, gdyż można je określić jedynie przy porównaniu z innymi obiektami lub przyjętymi skalami. Powyższe, kompleksowe rozumienie krajobrazu obejmuje swoim zakresem wszystkie wymienione wcześniej ujęcia, umożliwia sformułowanie mierzal nych kryteriów jakości krajobrazu, oraz rozróżnia obiekty mające byt materialny, ich cechy oraz ich funkcje i użyteczność. Należy tu podkreślić, że dwie pierwsze kategorie mają charakter obiektywny, istniejący niezależnie od woli, poglądów i nastawienia odbiorcy (użytkownika); natomiast trzy pozostałe mają charakter względny, zależny od możliwości percepcji, potrzeb, kontekstu kulturowego, warunków ekonomicznych i preferencji użytkownika. Takie rozróżnienie także będzie niezbędne w przyszłych regulacjach prawnych dotyczących krajobrazu. 2. Niezbędny zakres danych o krajobrazie Racjonalna ochrona i kształtowanie krajobrazu wymaga odpowiedniej wiedzy i kryteriów, na podstawie których można podejmować odpowiednie działania. Przede wszystkim niezbędna jest wiedza o zróżnicowaniu typologicznym i granicach poszczególnych krajobrazów, a następnie o ich składzie czyli kompozycji, o sposobach rozmieszczenia w przestrzeni części składowych (elementów przestrzennych) czyli konfiguracji krajobrazu. Kolejnym składnikiem naszej wiedzy wymaganym przez konwencję jest zestaw cech charakterystycznych krajobrazów na różnych poziomach szczegółowości przestrzennej (hierarchiach przestrzennych). Biorąc pod uwagę trzy kategorie składników krajobrazu, tzn. abiotyczne, biotyczne i antropogeniczne można ogólnie stwierdzić, że: w odniesieniu do zróżnicowania abiotycznego nasza wiedza jest wystarczająca na wszystkich poziomach szczegółowości przestrzennej; niezbędna jest jednak odpowiednia synteza dla potrzeb planowania ochrony krajobrazu. w odniesieniu do zróżnicowania biotycznego dysponujemy wiedzą wystarczającą na średnich i małoskalowych poziomach szczegółowości przestrzennej, natomiast niezbędne są uzupełnienia w skalach szczegółowych (w obrębie gmin) oraz synteza dla potrzeb planowania ochrony krajobrazu. w odniesieniu do zróżnicowania antropogenicznego nasza wiedza jest fragmentaryczna pod względem terytorialnym i tematycznym, co wymaga nowego zdefiniowania zakresu niezbędnych danych w różnych skalach przestrzennych, zbioru tych danych i ich syntezy. Z powyższego wynika, że przyszłe regulacje prawne dotyczące ochrony krajobrazu, zarówno na poziomie ustawy jak i aktów wykonawczych do niej, będą musiały między innymi sprecyzować zakres niezbędnej wiedzy o krajobrazach, w tym także kryteria wyróżniania granic, sposób opisu kompozycji i konfiguracji, a także wprowadzić zasady hierarchicznej typologii krajobrazów. 3. Ocena stanu wybranych typów krajobrazu Wyczerpujące omówienie stanu wybranych typów krajobrazu znacznie przekracza dzisiejsze możliwości. Dlatego też, na potrzeby tej wypowiedzi przyjęto bardzo uproszczoną klasyfikację krajobrazów, grupowanych przede wszystkim (ale nie wyłącznie) według kryteriów funkcjonalnych. Jednocześnie główne problemy dotyczące stanu i jakości tych typów krajobrazu zostały tylko wstępnie zasygnalizowane w sposób zgeneralizowany, bez uwzględnienia zróżnicowania regionalnego i bez analizy przyczyn takiego stanu rzeczy. W przypadku krajobrazów silnie zurbanizowanych (wielkomiejskich, miejskich i małomiasteczkowych) założenia urbanistyczne, kompozycja i konfiguracja są w większości co najmniej poprawne, natomiast głównym problemem jest niska estetyka jednostek architektoniczno krajobrazowych i wnętrz krajobrazowych. Dotyczy to zarówno elementów trwałych 10

13 (niedopasowane do siebie budynki pod względem stylu i kolorystyki) jak i przede wszystkim elementów nietrwałych, takich jak znaki, szyldy i reklamy. W przypadku krajobrazów podmiejskich głównym problemem jest występujący co raz częściej brak ładu przestrzennego, co powoduje chaos przestrzenny pod względem strukturalnym, funkcjonalnym i użytkowym. Przejawem tego nasilającego się zjawiska jest tzw. urban sprawl, czyli rozlewanie się zabudowy miejskiej na strefy podmiejskie, a jest to konsekwencją nieprzestrzegania wytycznych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminach, braku planów miejscowych i nadmiernym wydawaniem decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. Stan krajobrazów wiejskich należy rozpatrywać w dwóch oddzielnych aspektach. Po pierwsze jako przestrzeń produkcyjna i przestrzeń życia ludzi i po drugie jako historycznie ukształtowany układ o znaczeniu kulturowym. W pierwszym przypadku problemem jest ochrona różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich i zapewnienie rozwoju zrównoważonego tych obszarów. Troska o te zagadnienia jest deklarowana powszechnie, natomiast praktyka w zakresie optymalizacji kompozycji i konfiguracji pozostawia wiele do życzenia. W drugim przypadku jest rzeczą oczywistą, że historyczne układy wiejskie ulegają zmianie, a chronione specjalnie są jedynie niewielkie fragmenty struktury osadniczej (w zasadzie bez ochrony tradycyjnej struktury rozłogu polnego). Tu ocena dzisiejszej sytuacji i zachodzących procesów jest niejednoznaczna. Trudno mianowicie stwierdzić, że wszystkie historyczne układy wiejskie powinny być zachowanie, brak jest jednak kryteriów ocenowych, przydatnych przy wyborze obszarów wymagających specjalnego traktowania. Poza wyżej wymienionymi typami krajobrazów warto dodatkowo zwrócić uwagę na dwie kategorie, wyróżniane według innych kryteriów, czyli na krajobrazy dolin dużych rzek oraz krajobrazy związane z regionami atrakcyjnymi turystycznie. Jeśli chodzi o krajobrazy dolin dużych rzek, to głównym problemem jest chaos strukturalny i brak wyraźnie sprecyzowanych priorytetów w zagospodarowaniu przestrzennym. Powoduje to liczne konflikty między wymaganiami ochrony przeciwpowodziowej, ochrony przyrody i poprawą warunków osadniczych. jest chaos strukturalny. W przypadku krajobrazów regionów atrakcyjnych turystycznie jak w soczewce skupiają się prawie wszystkie kategorie konfliktów i innych zjawisk negatywnych co związane jest z jednej strony z bardzo silną konkurencją o przestrzeń między różnymi grupami użytkowników, a z drugiej z brakiem zdefiniowania cech charakterystycznych krajobrazu i wyboru tego zestawu cech (właściwości), które bezwzględnie powinny być zachowane (chronione). 4. Główne postulaty na przyszłość Wzrost świadomości społeczeństwa, wymogi międzynarodowe oraz dzisiejszy zły stan ochrony krajobrazu wymaga w najbliższej przyszłości podjęcia daleko idących prac legislacyjnych. Dobrze, że skromne kroki w tym kierunku są już podejmowane, ale takie postępowanie krok po kroku wydaje się niewystarczające. Zdaniem wielu specjalistów zajmujących się zagadnieniami krajobrazowymi niezbędna jest nowa kompleksowa regulacja prawna, dająca w rezultacie nową ustawę (dotyczącą tematycznie ochrony przestrzeni geograficznej) oraz zmiany w co najmniej 20 innych ustawach. Niewątpliwie jednym z najważniejszych elementów nowej ustawy powinien być dobrze skonstruowany słownik pojęć, w tym operacyjna definicja krajobrazu oraz dobrze, jednoznacznie sprecyzowane cele i narzędzia ochrony krajobrazu. Jest to zagadnienie tym bardziej warte podkreślenia, gdyż przykładowo, w obecnie obowiązującej i wielokrotnie nowelizowanej ustawie o ochronie przyrody zarówno słownik pojęć jak i cele i narzędzia są sformułowane w sposób logicznie i merytorycznie wadliwy. Nowe regulacje prawne muszą przewidzieć sposób wykonania hierarchicznego katalogu krajobrazów Polski oraz kryteria wyróżniania i sposób zestawiania ich cech charakterystycznych. Tu należy bardzo jasno postawić jedną kwestię: we wszystkich etapach prac legislacyjnych oraz przy tworzeniu instrukcji i innych dokumentów wykonawczych niezbędny jest udział fachowców zajmujących 11

14 się krajobrazem. Powinno to być konsorcjum obejmujące fachowców powołanych/wybieranych/wskazanych przez Polską Asocjację Ekologii Krajobrazu (PAEK), Komisję Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego (KKK PTG) oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich (TUP). Oddanie tych zagadnień w ręce administracji wspieranej przez firmę wybraną w drodze przetargu przyniesie rezultaty co najmniej wątpliwe, a nawet może bardzo szkodliwe. Dotyczy to m.in. zagadnień związanych z tzw. audytem krajobrazowym, przewidywanym do wykonania przez władze administracyjne poziomu wojewódzkiego w ciągu kilku najbliższych lat. 12

15 PIOTR SARZYŃSKI Redaktor w Dziale Kultury Tygodnika Polityka Czuję się zaszczycony, a także podbudowany tym, że Głowa Państwa chce rozmawiać o problemach, które politycy, szczególnie ci najwyżsi rangą, dotychczas nie za bardzo chcieli poruszać. Ja przynajmniej takich dyskusji z ostatnich dwudziestu lat pamiętam niewiele. Krajobraz Polski głównym przegranym polskiej transformacji tak brzmi temat mojego wystąpienia i wobec tak określonego tematu nie mogę zacząć inaczej jak od cytatu z mojego redakcyjnego kolegi Andrzeja Mleczki. Jest taki rysunek, na którym przedstawiony jest jeden rodak mówiący do drugiego: Morze, góry, pola, lasy. Panie, jaki to mógłby być piękny kraj. Niestety mamy jeszcze miasteczka, miasta i wsie, i robimy wszystko, by je nieodwołalnie oszpecić. Transformacja ustrojowa rzeczywiście budziła nadzieję na wyrwanie nas z szarzyzny PRL, nadzieję na zachodnią jakość przestrzeni publicznej. Wszyscy mieliśmy nadzieję nie tylko na to, że będziemy wygodniej mieszkać, jeździć lepszymi samochodami, mieć ciekawszą, lepiej płatną pracę i cieszyć się wolnością. Mieliśmy też nadzieję na to, że nasze otoczenie będzie coraz bardziej kwitnące i piękne. Można zapytać: co się stało? Stała się rzecz dziwna. Otóż ze starego ustroju odrzuciliśmy to, co było w nim dobre, niezłe, czyli na przykład planowanie, urbanistyczną kontrolę, nie najgorszą dbałość o harmonijny rozwój miast. Co zachowaliśmy? To, co najgorsze filozofię, że to, co publiczne, nie jest moje i nic mnie nie obchodzi, obojętność na bylejakość, na brud, na prowizorkę. W przypadku nowego ustroju jest podobnie. Nie przejęliśmy zachodniego szacunku dla przestrzeni publicznej i imperatywu, że trzeba rozwijać w społeczeństwie coś, co można nazwać dobrym gustem czy poczuciem estetyki. A co przejęliśmy? Złudne przekonanie, że wszystko wyreguluje wolny rynek, że wolność jest wartością najwyższą, również w odniesieniu do kreowania krajobrazu. Przejęliśmy gust nie z wielkomiejskich standardów Austrii czy Wielkiej Brytanii, ale z kiczowatej kultury masowej amerykańskiej prowincji. Niestety, przez minione dwie dekady szeroko rozumiana władza zrobiła niewiele czy zgoła nic, by naprawić to, co zaczęło się tak dramatycznie sypać. Efekty? Wystarczy rozejrzeć się dookoła. Lista grzechów polskiej urbanistyki i architektury jest długa jak opera Wagnera. Na temat tych grzechów na pewno mądrzej mogą wypowiedzieć się lepsi ode mnie eksperci architekci, urbaniści. Ja spojrzę na omawianą kwestię jako tropiciel piękna i brzydoty. Otóż: jeśli do faktu fatalnie i na dziko rozwijających się miast dodamy tandetną architekturę, jeśli dodamy też nasz brak gustu i naszą obojętność na estetykę rzeczy drobnych, jeśli dodamy bezczelność deweloperów a to są chyba jedyni, którzy nie mogą mówić o przegranej efekciarstwo inwestorów i ślepotę władz, to dopiero wtedy obraz będzie pełny i, niestety, bardzo smutny. Czy jest to przegrana nieodwołalna? W jakimś stopniu tak. Nie da się bowiem zburzyć domów, osiedli, centrów handlowych, które rażą nasze oczy. Możemy jednak powstrzymać postępującą coraz szybciej degradację i możemy to zrobić na trzy sposoby, w trzech obszarach. Po pierwsze, poprzez stanowienie mądrego prawa i konsekwentne wymaganie jego przestrzegania to jest ten element, który dzisiaj, na dzisiejszym spotkaniu jest najważniejszy. Po drugie, poprzez nieszczędzenie nakładów tam, gdzie bez nich nie da się niczego zrobić. Chodzi tu na przykład o rewaloryzację miejskiej tkanki. Wreszcie, po trzecie, ale nie najmniej ważne, poprzez konsekwentną edukację, poprzez uczenie niekoniecznie rozumienia architektury czy urbanistyki, ale po prostu wrażliwości na piękno, przede wszystkim w szkołach, bo to młodzież przejmie 13

16 kiedyś odpowiedzialność za kraj. Tam, gdzie się da, warto edukować również dorosłych, szczególnie tych, którzy decydują dziś o obliczu przestrzeni publicznej. Zacząłem cytatem i cytatem zakończę. Niestety będzie to także cytat niewesoły. To cytat stareńki z wielkiego klasyka Williama Szekspira z Makbeta, z rozmowy wiedźm, cytat będący niezłą kwintesencją tego, co się dzieje dziś w Polsce. Co świetne, to szpećmy, co szpetne, tym świećmy. Tylko czy my musimy być jako te wiedźmy makbetowskie? 14

17 PIOTR CAŁBECKI Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ktoś za ład przestrzenny musi odpowiadać. Rzeczywiście warto by zastanowić się nad tym, jaką rolę w tym zakresie odgrywa dziś samorząd na różnych stopniach organizacji, a jaką odgrywać powinien. Niestety, pomimo iż ład przestrzenny jest celem samym w sobie, celem najważniejszym w przedmiocie planowania przestrzennego, nie podlega on typowemu planowaniu strategicznemu nie uwzględnia się tegoż tematu na różnych szczeblach planowania wspomnianego przez Pana Prezydenta zrównoważonego rozwoju. Pomija się go, tak jakby on w ogóle nie istniał, dlatego że, jeśli chodzi o problematykę samorządową, kompetencje są skupione na samym dole, czyli w gminach. To gminy mają pełnię władzy w podejmowaniu decyzji lokalizacyjnych. Owszem, samorząd województwa ustawowo opiniuje w różnych zakresach lokalizacje pod warunkiem, że dotyczą one miejscowego planu zagospodarowania. Mówię teraz o dominantach to niedawno się zmieniło, co jest dobrym asumptem do dyskusji na temat dominant. Jeśli chodzi o decyzje o warunkach zabudowy, które, jak wiemy, najczęściej wydawane są na podstawie studiów, to nie wymagają one żadnego przez nas opiniowania. Tak więc rola samorządu województwa w tym zakresie jest iluzoryczna. My odnosimy się do uzgodnień w naprawdę szczątkowych zakresach, wtedy, kiedy mówimy o celu publicznym, parkach krajobrazowych czy ochronie zabytków szczególnej rangi. Odnosimy się też do norm hałasu, które tak naprawdę są określane w raportach oddziaływania, a tutaj twórczość i dowolność interpretacji różnych tak zwanych fachowców, którzy się za tę materię zabierają, jest ogromna. Tak więc mamy dziś bałagan w tym zakresie. 1. Elektrownia wiatrowa jako dominanta krajobrazu 250 m P.K.I.N. Warszawa 237 m 200 m 150 m kw 88 m kw 112 m ANWIL S.A. Włocławek 160 m 100 m 500 kw 46 m 50 m 300 kw 30 m Ratusz Staromiejscki Toruń 40 m Elektrownie wiatrowe funkcjonują na obszarach wiejskich, często mało zurbanizowanych i przekształconych przez działalność człowieka, gdzie są dużo większym dysonansem w przestrzeni niż np. kominy fabryczne, czy dominanty architektoniczne w miastach. 15

18 2. Elektrownie wiatrowe wg ilości instalacji i mocy w województwach Województwa ilość instalacji moc [MW] dolnośląskie 6 62,27 kujawsko-pomorskie ,98 lubelskie 5 2,15 lubuskie 7 56,60 łódzkie ,72 małopolskie 11 2,97 mazowieckie ,70 opolskie 5 84,15 podkarpackie 25 61,99 podlaskie ,40 pomorskie ,48 śląskie 15 9,55 świętokrzyskie 14 6,07 warmińsko-mazurskie ,48 wielkopolskie ,98 zachodniopomorskie ,43 RAZEM ,90 Źródło: URE, data aktualizacji danych: r. Stworzyliśmy w tym względzie własne prawo dotyczące wydawania zgód na budowę wiatraków, a to dlatego, że one strasznie niszczą nam krajobraz. Przedstawiony slajd (slajd 1) pokazuje, jak wielkimi dominantami potrafią być te instalacje w terenie dziewiczym. Porównujemy je na przykład z pałacem kultury czy wysokimi kominami wyrastającymi nagle nad pięknymi terenami dziewiczymi lub rolniczymi. No i staramy się takim rzeczom zapobiec. Dlaczego? W województwie kujawsko pomorskim mamy 214 instalacji i tylko 292 MW wytwarzanej mocy. Proszę zwrócić uwagę na pomorskie: tam jest 29 instalacji i podobna moc wytwarzana (slajd 2). Co to znaczy? System jest rozproszony, jest totalna dowolność w budowaniu tych urządzeń. Tam, gdzie wójt tego chce lub jest lobby twierdzące, że jest taka potrzeba, to wiatraki powstają, bez przemyślenia sytuacji pod jakimkolwiek względem, również krajobrazowym. Tak wygląda strategia, którą przyjęliśmy (slajd 3), choć wiemy, że jest ona nieskuteczna. Ograniczyliśmy nasze decyzje do pewnych obszarów zaznaczyliśmy je tu na żółto i nałożyliśmy rygor dotyczący odległości 1000 m od zabudowy. Ale oczywiście przegrywamy w kolegiach odwoławczych, ponieważ są to tylko nasze zasady, przyjęte przez zarząd województwa, nie są one uznawane przez prawo, nie są prawem lokalnym, więc nie możemy ich stosować. Czyli my jedynie opóźniamy w ten sposób efekty dzikiej polityki, a właściwie braku polityki w tym zakresie. Chcielibyśmy prosić Pana Prezydenta jednocześnie dziękując za obecną inicjatywę aby doprowadził do stworzenia ram prawnych, tak byśmy mogli, jako samorząd, który zajmuje się rozwojem regionu, ze swojego poziomu mieć wpływ na to, gdzie takie instalacje są budowane. I mówimy to w imieniu mieszkańców naszego województwa. 16

19 3. Na podstawie własnych opracowań oraz ekspertyzy Polskiej Akademii Nauk samorząd województwa kujawsko-pomoeskiego wypracował kryteria i zasady lokalizacji elektrowni witrowych Wyłączenie z możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych: wyznaczonych obszarów cennych przyrodniczo, krajobrazowo i gospodarczo, stref buforowych do ochrony przelotów ptaków; ok. 10 km od rzeki Wisły (w obie strony od osi rzeki), ok. 8 km od rzeki: Brdy i Drwęcy (w obie strony od osi rzeki), ok. 6 km od rzeki Noteci i Kanału Bydgoskiego (w obie strony od osi cieków). Dopuszczenie rozwoju energetyki wiatrowej na pozostałym obszarze województwa przy zachowaniu następujących ograniczeń indywidualnych: odległości określanej przez tzw. promień upadku elektrowni wiatrowej (wysokość masztu elektrowni wiatrowej + długość jednej łopaty śmigła) od linii kolejowych, dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz linii elektroenergetycznych wysokich napięć, odległości co najmniej 1000 m od budynków mieszkalnych, w tym budynków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej. 17

20 OLGIERD DZIEKOŃSKI Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Proszę Państwa, chciałbym osobiście przedstawić założenia ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z potrzebą wzmocnienia narzędzi ochrony krajobrazu, o czym wspominał przed chwilą Pan Prezydent. Taka regulacja ustawowa powinna zapewnić, po pierwsze, wdrożenie, przynajmniej w części, Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, a po drugie, stworzenie sytuacji, w której wskazywana przed chwilą przez Pana Marszałka Całbeckiego nieskuteczność władz samorządowych mogłaby być wyeliminowana, w szczególności w odniesieniu do obiektów, które mają charakter dominant krajobrazowych. Dlatego też założenia projektu zmian w ustawach tu idziemy tropem rozumowania Pana Profesora Solona powinny zapewnić odpowiednie zmiany istniejących ustaw, szczególnie prawa ochrony środowiska czy ustawy o ochronie przyrody. Chodzi tu o kwestię identyfikacji, waloryzacji krajobrazu i określenia zagrożeń, które dotyczą krajobrazów priorytetowych, czyli o wprowadzenie pewnej waloryzacji krajobrazu z wyodrębnieniem krajobrazu priorytetowego. Następnie: wprowadzenie definicji krajobrazu do polskiego porządku prawnego, bo takiej definicji w obecnym porządku nie ma. Następnie: wprowadzenie definicji reklamy, ponieważ, jak się wydaje, reklama jest jednym z elementów, które w sposób istotny wpływają na zanieczyszczenie krajobrazu. I dalej: zaproponowanie takiego instrumentarium prawnego, które sprzyjałoby ochronie krajobrazu. Jeżeli chodzi o definicję krajobrazu, to wydaje się, że definicja stwierdzająca, że krajobraz to postrzegana przez ludzi przestrzeń, zawierająca elementy przyrodnicze lub wytwory cywilizacji, ukształtowana w wyniku działania czynników naturalnych lub działalności człowieka, spełnia wymogi konwencji krajobrazowej i jest zbieżna z takim, powiedziałbym, powszechnym rozumieniem wartości jakości krajobrazu. Taka definicja, co ważne, łączy dwa porządki ustawowe łączy porządek ustawy o ochronie zabytków i ustawy związanej z ochroną środowiska naturalnego, czyli z domeną, która jest przedmiotem zainteresowania ministra środowiska. Takie zintegrowane podejście do krajobrazu odpowiada temu, co rekomenduje konwencja krajobrazowa. Kwestia audytu krajobrazowego. Taki audyt powinien być sporządzany w skali całego województwa na podstawie klasyfikacji, która byłaby przygotowana przez ministra środowiska w porozumieniu z ministrem kultury, i pozwoliłaby na wyodrębnienie tego, co jest szczególnie wartościowe w krajobrazie pozwoliłaby na wskazanie dla takich szczególnie wartościowych obszarów, krajobrazów priorytetowych, zagrożeń oraz propozycji działań, które mogłyby być podejmowane przez samorząd województwa w drodze przepisów prawa miejscowego. Taki audyt krajobrazowy byłby oczywiście finansowany czy też mógłby być finansowany ze środków narodowego funduszu ochrony środowiska, ale byłby zadaniem własnym samorządu województwa. Dla zdefiniowanych priorytetowych obszarów krajobrazowych samorząd województwa mógłby ustanawiać w drodze uchwały podejmowanej przez sejmik pewne szczególne normy dotyczące ładu przestrzennego na przykład maksymalne wysokości zabudowy, charakterystyki obiektów budowlanych, ich kolorystyki, pokrycia dachów tak aby tworzyć pewnego rodzaju normę krajobrazową. Jednak dotyczyłoby to tylko obszarów, które byłyby szczególnie ważne, jeśli chodzi o krajobraz województwa, obszarów priorytetowych. Takie normy mogłyby być wiążące zarówno podczas sporządzania dokumentów planistycznych przez gminy, jak i podczas wydawania poszczególnych, indywidualnych decyzji i zezwoleń. 18

Główne założenia prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

Główne założenia prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu Główne założenia prezydenckiego projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu Grzegorz P. Kubalski Czosnów, 25 września 2013 roku Potrzeba i cel ustawy

Bardziej szczegółowo

Uregulowania prawne w zakresie ochrony krajobrazu

Uregulowania prawne w zakresie ochrony krajobrazu Uregulowania prawne w zakresie ochrony krajobrazu XXIII Podkarpacka Konferencja Samorządów Terytorialnych Solina 18 czerwca 2015 KONWENCJA KRAJOBRAZOWA RADY EUROPY KRAJOBRAZ JEST KLUCZOWYM ELEMENTEM DOBROBYTU

Bardziej szczegółowo

AUDYT KRAJOBRAZOWY WĄTPLIWOŚCI I DYLEMATY

AUDYT KRAJOBRAZOWY WĄTPLIWOŚCI I DYLEMATY AUDYT KRAJOBRAZOWY WĄTPLIWOŚCI I DYLEMATY październik 2015 cel i zakres audytu cel zakres identyfikacja krajobrazów występujących na całym obszarze województwa określenie ich cech charakterystycznych ocena

Bardziej szczegółowo

TYPY KRAJOBRAZU POLSKI WYBRANE PROBLEMY JEGO WALORYZACJI

TYPY KRAJOBRAZU POLSKI WYBRANE PROBLEMY JEGO WALORYZACJI Jarosław Balon Zakład Geografii Fizycznej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków TYPY KRAJOBRAZU POLSKI WYBRANE PROBLEMY JEGO WALORYZACJI WPROWADZENIE Mądre zarządzanie zasobami przyrody

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO. Co to jest? A tak naprawdę?

PODSTAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO. Co to jest? A tak naprawdę? PODSTAWY PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO mgr Anna Bernaciak Co to jest? całokształt działań zmierzających do zapewnienia prawidłowego rozwoju poszczególnych obszarów kraju, sztuka organizowania przestrzeni na

Bardziej szczegółowo

Polityka Krajobrazowa na Dolnym Śląsku - nowe zadania dla samorządów województw wynikające z Ustawy krajobrazowej

Polityka Krajobrazowa na Dolnym Śląsku - nowe zadania dla samorządów województw wynikające z Ustawy krajobrazowej Polityka Krajobrazowa na Dolnym Śląsku - nowe zadania dla samorządów województw wynikające z Ustawy krajobrazowej Samorządowa Jednostka Organizacyjna Województwa Dolnośląskiego Dariusz Zięba Instytut Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne

Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Planowanie przestrzenne jako instrument ochrony środowiska. Aspekty prawne Kraków 27 stycznia 2010 r. Źródła prawa Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (2003); Ustawa o ochronie przyrody

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek

Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Prof. dr hab. Tomasz Kaczmarek Integracja terytorialna Obszar funkcjonalny Poznania Integracja instytucjonalna Samorządy 3 szczebli, instytucje, organizacje działające na obszarze Metropolii Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-17 (5)/10 Warszawa, 5 maja 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Kodyfikacja prawa samorządu terytorialnego. Sławomir Brodziński

Kodyfikacja prawa samorządu terytorialnego. Sławomir Brodziński Kodyfikacja prawa samorządu terytorialnego Sławomir Brodziński Samorząd terytorialny w Polsce gmina powiat województwo Prawo samorządu terytorialnego Źródła prawa według Konstytucji RP (art. 87): 1) Konstytucja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2015 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR LEX-I JF WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 30 lipca 2015 r.

Warszawa, dnia 3 sierpnia 2015 r. Poz ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR LEX-I JF WOJEWODY MAZOWIECKIEGO. z dnia 30 lipca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 3 sierpnia 2015 r. Poz. 6823 ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE NR LEX-I.4131.159.2015.JF WOJEWODY MAZOWIECKIEGO z dnia 30 lipca 2015 r. Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla gospodarki przestrzennej w świetle najnowszych zmian prawnych

Wyzwania dla gospodarki przestrzennej w świetle najnowszych zmian prawnych Łukasz Mikuła Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM Wyzwania dla gospodarki przestrzennej w świetle najnowszych zmian prawnych Projekt częściowo finansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI SKANER WYBORCZY WYBORY 2011. OKRĘG 25 (Gdańsk, Sopot)

MIEJSKI SKANER WYBORCZY WYBORY 2011. OKRĘG 25 (Gdańsk, Sopot) MIEJSKI SKANER WYBORCZY WYBORY 2011 OKRĘG 25 (Gdańsk, Sopot) Imię i nazwisko kandydata Sławomir Neumann Komitet Platforma Obywatelska CZĘŚĆ I: DEMOKRACJA Pytanie NIE NIE MAM ZDANIA KOMENTARZ 1. Czy zgadza

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM WÓJT GMINY BORZYTUCHOM 251 252 7. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ DO ZMIAN W STUDIUM 7.1. ZAWARTOŚĆ I FORMA OPRACOWANIA. Opracowanie planistyczne p.t. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Działania Samorządu Województwa w kierunku wdrożenia Ustawy krajobrazowej

Działania Samorządu Województwa w kierunku wdrożenia Ustawy krajobrazowej Działania Samorządu Województwa w kierunku wdrożenia Ustawy krajobrazowej Miłosz Zankowski Zespół ds. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan prac nad rozporządzeniem wykonawczym w sprawie szczegółowego zakresu i metodologii audytu krajobrazowego

Aktualny stan prac nad rozporządzeniem wykonawczym w sprawie szczegółowego zakresu i metodologii audytu krajobrazowego Aktualny stan prac nad rozporządzeniem wykonawczym w sprawie szczegółowego zakresu i metodologii audytu krajobrazowego Małgorzata Opęchowska Departament Zarządzania Zasobami Przyrody Generalna Dyrekcja

Bardziej szczegółowo

Przestrzeń wspólna sprawa

Przestrzeń wspólna sprawa Przestrzeń wspólna sprawa Przestrzeń to nie tylko estetyka czy tzw. marketing miejsca. Planowanie przestrzenne jest fundamentem rozwoju miast i dotyka wielu sfer życia społeczno gospodarczego, jak choćby

Bardziej szczegółowo

Polacy o samorządzie, władzach lokalnych oraz zaangażowaniu w funkcjonowanie społeczności lokalnej. Prezentacja wyników badań

Polacy o samorządzie, władzach lokalnych oraz zaangażowaniu w funkcjonowanie społeczności lokalnej. Prezentacja wyników badań Polacy o samorządzie, władzach lokalnych oraz zaangażowaniu w funkcjonowanie społeczności lokalnej Prezentacja wyników badań Informacja o wynikach badań Prezentowane wyniki pochodzą z badań ogólnopolskich

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 lipca 2009 r. BAS-WAL-1271/09. Opinia prawna na temat przepisów prawnych regulujących zasady budowy elektrowni wiatrowych w Polsce.

Warszawa, dnia 2 lipca 2009 r. BAS-WAL-1271/09. Opinia prawna na temat przepisów prawnych regulujących zasady budowy elektrowni wiatrowych w Polsce. Warszawa, dnia 2 lipca 2009 r. BAS-WAL-1271/09 Opinia prawna na temat przepisów prawnych regulujących zasady budowy elektrowni wiatrowych w Polsce. I. Teza opinii wiatrowych. Brak jest odrębnych przepisów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE Z DNIA 28 SIERPNIA 2009 R.

UCHWAŁA NR XXXVI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE Z DNIA 28 SIERPNIA 2009 R. UCHWAŁA NR XXXVI/255/09 RADY MIEJSKIEJ W BOLKOWIE Z DNIA 28 SIERPNIA 2009 R. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bolków dla terenu położonego w obrębie Wierzchosławice

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA Z PERSPEKTYWĄ NA LATA

PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA Z PERSPEKTYWĄ NA LATA PODSUMOWANIE DO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU STAROGARDZKIEGO NA LATA 2017-2020 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021-2024 Po przyjęciu dokumentu pn. Program ochrony środowiska dla powiatu starogardzkiego

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne planowania metropolitalnego stan i perspektywy

Podstawy prawne planowania metropolitalnego stan i perspektywy Podstawy prawne planowania metropolitalnego stan i perspektywy dr Łukasz Mikuła Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM WARSZTATY NT. WYMIANY DOŚWIADCZEŃ W PLANOWANIU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO W SYSTEMIE PRAWA WEWNĘTRZNEGO

ŹRÓDŁA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO W SYSTEMIE PRAWA WEWNĘTRZNEGO Maciej M. Sokołowski ŹRÓDŁA PRAWA ADMINISTRACYJNEGO W SYSTEMIE PRAWA WEWNĘTRZNEGO Warszawa, 16/10/2014 r. POJĘCIE ŹRÓDEŁ PRAWA Czynniki wpływające na treść prawa np. wola narodu czy prawodawcy, stosunki

Bardziej szczegółowo

Polska Sieć Najciekawszych Wsi europejski pomysł i nowa idea w odnowie wsi. Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski

Polska Sieć Najciekawszych Wsi europejski pomysł i nowa idea w odnowie wsi. Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski Polska Sieć Najciekawszych Wsi europejski pomysł i nowa idea w odnowie wsi Ryszard Wilczyński Wojewoda Opolski Rekomendacje dla odnowy wsi, jako metody rozwoju: budowanie specjalizacji, łączenie potencjałów

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE Szanowna Pani, Szanowny Panie Zwracamy się do Pana/Pani w związku z podejmowaniem działań na rzecz Stworzenia standardu Superwizji pracy socjalnej, realizowanych

Bardziej szczegółowo

Przestrzenne konsekwencje przyjęcia wybranych kryteriów lokalizacji elektrowni wiatrowych

Przestrzenne konsekwencje przyjęcia wybranych kryteriów lokalizacji elektrowni wiatrowych Zdzisław Cichocki, Małgorzata Hajto, Małgorzata Bidłasik Przestrzenne konsekwencje przyjęcia wybranych kryteriów lokalizacji elektrowni wiatrowych Tekst prezentuje część wyników analiz przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Formularz ankiety w sprawie konsultacji społecznych dotyczących założeń Kodeksu Krajobrazowego dla Miasta Zduńska Wola

Formularz ankiety w sprawie konsultacji społecznych dotyczących założeń Kodeksu Krajobrazowego dla Miasta Zduńska Wola Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 25/16 Prezydenta Miasta Zduńska Wola z dnia 8 lutego 2016 r. Formularz ankiety w sprawie konsultacji społecznych dotyczących założeń Kodeksu Krajobrazowego dla Miasta Zduńska

Bardziej szczegółowo

Mieszkańcy miejscowości Zakręt Gmina Wiązowna

Mieszkańcy miejscowości Zakręt Gmina Wiązowna Zakręt, dnia 17.04.2015r. Wójt Gminy Wiązowna ul. Lubelska 59 05-462 Wiązowna Szanowny Pan Janusz Budny Dotyczy: procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Zakręt

Bardziej szczegółowo

Dokonując oceny poszczególnych rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy wskazać należy,

Dokonując oceny poszczególnych rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy wskazać należy, Prezydent Miasta Poznania Poznań, dnia 19 czerwca 2013 r. Szanowny Pan Bronisław Komorowski Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Prezydencie, pragnę wyrazić swoje poparcie dla generalnego

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej

Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej Łukasz Mikuła Centrum Badań Metropolitalnych UAM Rada Miasta Poznania Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej Polskie Metropolie - Dokonania i Kierunki Rozwoju Poznań 19-20.04.2012 Rozwój aglomeracji

Bardziej szczegółowo

Ochrona krajobrazu w planowaniu regionalnym. Mgr inż.arch. Iwona Skomiał Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie

Ochrona krajobrazu w planowaniu regionalnym. Mgr inż.arch. Iwona Skomiał Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie Ochrona krajobrazu w planowaniu regionalnym Mgr inż.arch. Iwona Skomiał Podkarpackie Biuro Planowania Przestrzennego w Rzeszowie Przestrzeń powierzchni ziemi widziana z pewnego punktu ( widok okolicy )

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT : TEORIA URBANISTYKI WSPÓŁCZESNEJ PROWADZĄCY : Prof. dr hab. inż. arch. KRZYSZTOF BIEDA OPRACOWANIE: KAROLINA ŁABĘCKA, ANETA GRZYMKOWSKA,

PRZEDMIOT : TEORIA URBANISTYKI WSPÓŁCZESNEJ PROWADZĄCY : Prof. dr hab. inż. arch. KRZYSZTOF BIEDA OPRACOWANIE: KAROLINA ŁABĘCKA, ANETA GRZYMKOWSKA, PRZEDMIOT : TEORIA URBANISTYKI WSPÓŁCZESNEJ PROWADZĄCY : Prof. dr hab. inż. arch. KRZYSZTOF BIEDA OPRACOWANIE: KAROLINA ŁABĘCKA, ANETA GRZYMKOWSKA, MAREK WĘGLARZ TEMAT: Zieleń jako 'tworzywo' w kompozycji

Bardziej szczegółowo

Rynek a władza publiczna; kształtowanie przestrzeni miasta Nowa polityka miejska-implikacje dla strategii rozwoju Krakowa 2030

Rynek a władza publiczna; kształtowanie przestrzeni miasta Nowa polityka miejska-implikacje dla strategii rozwoju Krakowa 2030 Rynek a władza publiczna; kształtowanie przestrzeni miasta Nowa polityka miejska-implikacje dla strategii rozwoju Krakowa 2030 Olgierd Dziekoński Kraków 22.02.2016 1 Rynek wobec przestrzeni miasta; ustawa

Bardziej szczegółowo

Zasób kulturowy wsi zagrożone dziedzictwo

Zasób kulturowy wsi zagrożone dziedzictwo Zasób kulturowy wsi zagrożone dziedzictwo Irena Niedźwiecka-Filipiak UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Instytut Architektury Krajobrazu Forum Debaty Publicznej Sieć Najciekawszych Wsi sposób na zachowanie

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNA PRZESTRZEŃ gra interesów / dobro wspólne krajobraz prawo wobec potrzeb społecznych

WSPÓLNA PRZESTRZEŃ gra interesów / dobro wspólne krajobraz prawo wobec potrzeb społecznych WSPÓLNA PRZESTRZEŃ gra interesów / dobro wspólne krajobraz prawo wobec potrzeb społecznych Olgierd R. Dziekoński Pan z Polski? A tak, pamiętam, brzydki kraj. Le Corbusier Stan obecny: niewdrożona Europejska

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/288/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 października 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/288/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 października 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/288/15 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 października 2015 r. w sprawie rozstrzygnięcia wezwania do usunięcia naruszenia prawa Na podstawie art. 18 pkt 20 i art. 90 ust.

Bardziej szczegółowo

Karpaty łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej

Karpaty łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej Karpaty łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej Kodeks dobrej praktyki kształtowania przestrzeni w Karpatach 22 października 2015 ZAKOPANE PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ! przyjęta przez III Kongres Urbanistyki Polskiej Towarzystwa Urbanistów Polskich i Związku Miast Polskich

KARTA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ! przyjęta przez III Kongres Urbanistyki Polskiej Towarzystwa Urbanistów Polskich i Związku Miast Polskich KARTA PRZESTRZENI PUBLICZNEJ! przyjęta przez III Kongres Urbanistyki Polskiej Towarzystwa Urbanistów Polskich i Związku Miast Polskich Czym jest KARTA? Karta jest wyrazem troski o przestrzeń publiczną

Bardziej szczegółowo

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa

Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa Rola Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej w programowaniu i monitorowaniu rozwoju województwa KRZYSZTOF MĄCZEWSKI ANETA STANIEWSKA BIURO GEODETY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa w związku z podejmowaniem działań na rzecz Stworzenia standardu Superwizji pracy socjalnej. realizowanych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca

Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca Związek ZIT jako Instytucja Pośrednicząca II Posiedzenie Komitetu Sterującego Związku ZIT Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Funkcjonalnego Bydgoszcz,18.03.2015 r. CO TO JEST INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA (IP) IP

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 października 2015 r.

Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA. z dnia 29 października 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Poznań, dnia 13 listopada 2015 r. Poz. 6830 UCHWAŁA NR XVII/138/2015 RADY MIEJSKIEJ GMINY POBIEDZISKA z dnia 29 października 2015 r. w sprawie miejscowego

Bardziej szczegółowo

Wpływ nowych kompetencji samorządu województwa wynikających z tzw. ustawy krajobrazowej na samodzielność i władztwo planistyczne gminy

Wpływ nowych kompetencji samorządu województwa wynikających z tzw. ustawy krajobrazowej na samodzielność i władztwo planistyczne gminy Wpływ nowych kompetencji samorządu województwa wynikających z tzw. ustawy krajobrazowej na samodzielność i władztwo planistyczne gminy dr Maciej Kruś Kancelaria Spaczyński Szczepaniak i Wspólnicy Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI adaptacja irlandzkiego programu edukacyjnego autorstwa RIAI (The Royal Institute of the Architects of Ireland)

KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI adaptacja irlandzkiego programu edukacyjnego autorstwa RIAI (The Royal Institute of the Architects of Ireland) KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI adaptacja irlandzkiego programu edukacyjnego autorstwa RIAI (The Royal Institute of the Architects of Ireland) Powiązania treści programu edukacji architektonicznej KSZTAŁTOWANIE

Bardziej szczegółowo

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ZMIANA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Posiedzenie Komitetu Sterującego ds. Zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Śląskiego Katowice, 25 marca 2015 r. 1.

Bardziej szczegółowo

Rozwój energetyki wiatrowej a problemy zachowania ładu przestrzennego oraz wartości przyrodniczych i kulturowych w województwie kujawsko-pomorskim

Rozwój energetyki wiatrowej a problemy zachowania ładu przestrzennego oraz wartości przyrodniczych i kulturowych w województwie kujawsko-pomorskim Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu Departament Planowania Strategicznego i Gospodarczego Rozwój energetyki wiatrowej a problemy zachowania ładu przestrzennego oraz wartości

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia.

UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia. UCHWAŁA NR. SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO z dnia. Projekt Zarządu Województwa Opolskiego w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany Planu zagospodarowania przestrzennego Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Założeń do projektu ustawy Prawo budowlane, o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw

Założeń do projektu ustawy Prawo budowlane, o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw STANOWISKO ZWIĄZKU ZAWODOWEGO BUDOWLANI W SPRAWIE Założeń do projektu ustawy Prawo budowlane, o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw. Związek Zawodowy

Bardziej szczegółowo

Stanowisko. Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 28 lutego 2005 r.

Stanowisko. Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 28 lutego 2005 r. Stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko Pomorskiego z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie ogłoszenia obszaru Województwa Kujawsko Pomorskiego strefą wolną od upraw genetycznie zmodyfikowanych organizmów (GMO)

Bardziej szczegółowo

VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska

VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska VIII. Zarządzanie Programem ochrony środowiska Ustawa Prawo ochrony środowiska wymaga określenia w programie środków niezbędnych do osiągnięcia celów, w tym mechanizmów prawno-ekonomicznych i środków finansowania.

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie miejskich obszarów funkcjonalnych w kontekście adaptacji do zmian klimatu

Wyznaczanie miejskich obszarów funkcjonalnych w kontekście adaptacji do zmian klimatu www.ietu.katowice.pl Otwarte seminaria 2014 Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych w Katowicach Wyznaczanie miejskich obszarów funkcjonalnych w kontekście adaptacji do zmian klimatu Dr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego Kraków, luty 2016 r.

zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego Kraków, luty 2016 r. zmiana Planu Zagospodarowania Przestrzennego Kraków, luty 2016 r. SRWM i dokumenty regionalne PZPWM otoczenie formalne 2011 IV kw. Przyjęcie przez SWM Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego 2020 oraz

Bardziej szczegółowo

Założenia projektu autorskiego zespołu prof. Zygmunta Niewiadomskiego

Założenia projektu autorskiego zespołu prof. Zygmunta Niewiadomskiego Założenia projektu autorskiego zespołu prof. Zygmunta Niewiadomskiego I. Założenia Kodeksu II. System planowania przestrzennego III. Proces inwestycyjny - etapy IV. Inwestycje publiczne V. Realizacja inwestycji

Bardziej szczegółowo

Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej

Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej PUGP Materiał teoretyczny do dwiczeo system planowania przestrzennego, zagadnienia przyrodnicze w dokumentach planistycznych : studium uwarunkowao i

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie

USTAWA. z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. (tekst jednolity) Rozdział 2. Planowanie przestrzenne w gminie *t. j. fragmentu ustawy (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn zm. - art. 10, art. 15) uwzględniający zmiany wprowadzone ustawą z dnia 25 września 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

Bardziej szczegółowo

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie ulic Solna - Działowa w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 19 października 2016 r. Zespół projektowy: Małgorzata

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 1384).

- o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 1384). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-116/(4)/13 Warszawa, 11 września 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Przekazuję

Bardziej szczegółowo

Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej. Doświadczenia z kampanii komunikacji społecznej dla projektu MFW BSIII

Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej. Doświadczenia z kampanii komunikacji społecznej dla projektu MFW BSIII Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej Doświadczenia z kampanii komunikacji społecznej dla projektu MFW BSIII 1 Przedmiot kampanii Kampania dialogu społecznego dla projektu morskiej farmy wiatrowej

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja Porządek obrad: 1. Opinia komisji o petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Realizacja robót budowlanych w obiektach zabytkowych

Realizacja robót budowlanych w obiektach zabytkowych Realizacja robót budowlanych w obiektach zabytkowych Iwona Solisz 25 października 2014r. Akty prawne Ustawa z dn. 23 lipca 2003r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami - Dz.U. z 2003 r. Nr 162 poz.

Bardziej szczegółowo

Partycypacja w procesie tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Kraków, r.

Partycypacja w procesie tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Kraków, r. Partycypacja w procesie tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Kraków, 12.01.2016 r. Definicja PARTYCYPACJA PUBLICZNA udział mieszkańców w definiowaniu i rozwiązywaniu problemów lokalnych

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK Projekt zmiany STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KÓRNIK obejmujący obszar: północny zachód gminy, tj. obszar obrębów: Koninko, Szczytniki, Kamionki, Bnin oraz części

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI SKANER WYBORCZY WYBORY 2011. OKRĘG 25 (Gdańsk, Sopot, powiaty: gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, sztumski, tczewski)

MIEJSKI SKANER WYBORCZY WYBORY 2011. OKRĘG 25 (Gdańsk, Sopot, powiaty: gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, sztumski, tczewski) MIEJSKI SKANER WYBORCZY WYBORY 2011 OKRĘG 25 (Gdańsk, Sopot, powiaty: gdański, kwidzyński, malborski, nowodworski, starogardzki, sztumski, tczewski) Imię i nazwisko kandydatki KATARZYNA OWCZAREK Komitet

Bardziej szczegółowo

Farmy fotowoltaiczne a gminne dokumenty planistyczne

Farmy fotowoltaiczne a gminne dokumenty planistyczne Farmy fotowoltaiczne a gminne dokumenty planistyczne Paweł Konieczny Misją Fundacji jest działanie na rzecz ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii Planowanie przestrzenne

Bardziej szczegółowo

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego część południowa w Poznaniu Etap: I konsultacje

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego część południowa w Poznaniu Etap: I konsultacje Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedle Stefana Batorego część południowa w Poznaniu Etap: I konsultacje Poznań, 16 listopada 2015 r. Skład zespołu: Marcin Piernikowski projektant

Bardziej szczegółowo

Energia wiatrowa w twojej gminie 24 czerwca 2010, hotel Mercure, Wrocław Patron honorowy

Energia wiatrowa w twojej gminie 24 czerwca 2010, hotel Mercure, Wrocław Patron honorowy Planowanie przestrzenne elektrowni wiatrowych, stosowane procedury, planowane zmiany Monika Pezdek urbanistka Wrocław 24.06.2010 Czynniki decydujące o atrakcyjności lokalizacji punkt widzenia INWESTORA

Bardziej szczegółowo

Karpaty łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej

Karpaty łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej Karpaty łączą - mechanizm konsultacji i współpracy dla wdrażania Konwencji Karpackiej Kodeks dobrej praktyki kształtowania przestrzeni w Karpatach Monika Kozieł przedstawiciel Karpackiej Grupy Roboczej

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO KULTUROWE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Warsztaty dot. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta

ŚRODOWISKO KULTUROWE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Warsztaty dot. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta ŚRODOWISKO KULTUROWE I OCHRONA DZIEDZICTWA KULTUROWEGO Warsztaty dot. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta Gdańsk, 25 września 2015 r. Hanna Obracht-Prondzyńska h.prondzynska@pbpr.pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

Opinia do ustawy o funduszu sołeckim (druk nr 475)

Opinia do ustawy o funduszu sołeckim (druk nr 475) Warszawa, dnia 25 lutego 2009 r. Opinia do ustawy o funduszu sołeckim (druk nr 475) I. Cel i przedmiot ustawy Celem ustawy jest wyodrębnienie w budżecie gminy środków na utworzenie funduszu sołeckiego,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKOWE W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Kierunek studiów KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Przedmiotowa Karta Efektów Kształcenia Profil kształcenia (ogólnoakademicki, praktyczny) Rok / Semestr Zarządzanie środowiskiem ogólnoakademicki I /2 semestr

Bardziej szczegółowo

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie placu Bernardyńskiego w Poznaniu

Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie placu Bernardyńskiego w Poznaniu Przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego W rejonie placu Bernardyńskiego w Poznaniu I konsultacje społeczne Poznań, 7 lutego 2017 r. Zespół projektowy: mgr inż. arch.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika zespołu Z2 Justyna Fribel Dagmara Deja

Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika zespołu Z2 Justyna Fribel Dagmara Deja Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulicy W. Majakowskiego w Poznaniu. I konsultacje społeczne Poznań, 20 października 2016 r. Zespół projektowy Marcin Piernikowski z-ca kierownika

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM EKSPERCKIE

SEMINARIUM EKSPERCKIE SEMINARIUM EKSPERCKIE Ochrona krajobrazu miejskiego. Jak wykorzystać potencjał ustawy? Gdańsk, 8 października (czwartek) 2015 Gdańsk Dom Organizacji Pozarządowych (Letnia Rezydencja J. Uphagena) al. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

Zielona infrastruktura w Polsce. Anna Liro Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Zielona infrastruktura w Polsce. Anna Liro Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Zielona infrastruktura w Polsce Anna Liro Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Zielona infrastruktura priorytet nowej strategii Realizacja Strategii UE ochrony różnorodności biologicznej na lata 2020

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany

Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany Uzasadnienie do Uchwały Nr... Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia... w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Piaseczna dla obszaru ograniczonego ulicami: Wschodnią,

Bardziej szczegółowo

Podstawowym założeniem naszego stanowiska było oddanie decyzji o odrolnieniu pod jurysdykcję gmin, dzięki czemu:

Podstawowym założeniem naszego stanowiska było oddanie decyzji o odrolnieniu pod jurysdykcję gmin, dzięki czemu: Publikujemy w tej sprawie komunikat Związku Miast Polskich. Związek Miast Polskich od połowy lat 90. systematycznie upominał się o zniesienie konieczności uzyskiwania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów

Bardziej szczegółowo

Możliwość wsparcia procesu rewitalizacji wsi przez wojewódzkich konserwatorów zabytków.

Możliwość wsparcia procesu rewitalizacji wsi przez wojewódzkich konserwatorów zabytków. Sieć Najciekawszych Wsi - sposób na zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi w Polsce Możliwość wsparcia procesu rewitalizacji wsi przez wojewódzkich konserwatorów zabytków. Barbara Nowak-Obelinda Dolnośląski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XLIVXLIV/784 /14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2014r.

UCHWAŁA Nr XLIVXLIV/784 /14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2014r. UCHWAŁA Nr XLIVXLIV/784 /14 Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego z dnia 26 czerwca 2014r. w sprawie przyjęcia projektu Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/133/11

Bardziej szczegółowo

Witamy w Collegium Geographicum Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM

Witamy w Collegium Geographicum Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM Koncepcja Kierunków Rozwoju Przestrzennego Metropolii Poznań Witamy w Collegium Geographicum Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM CENTRUM BADAŃ METROPOLITALNYCH Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WROCŁAWIA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WROCŁAWIA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WROCŁAWIA PROCESY PRZESTRZENNO-SPOŁECZNE 1990 2017 CZAS TRANSFORMACJI MIASTA STUDIUM 1998 STUDIUM 2001 STUDIUM 2006 STUDIUM 2010 CZAS DOSKONALENIA

Bardziej szczegółowo

STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP

STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP STATUT PODKARPACKIEJ RADY ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH WSTĘP Mając na względzie, iż istotną cechą i podstawą sukcesu demokratycznie zorganizowanej społeczności lokalnej jest aktywność obywatelska jej mieszkańców,

Bardziej szczegółowo

Przewodniczący Sejmik Województwa Mazowieckiego. Komisję Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego UZASADNIENIE

Przewodniczący Sejmik Województwa Mazowieckiego. Komisję Strategii Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego UZASADNIENIE Warszawa, dnia 2 czerwca 2015 r. /Imię nazwisko (Lub nazwa podmiotu) Adres/ Telefon mail Do Marszałek Województwa Mazowieckiego jako Przewodniczącego Zarządu Województwa Mazowieckiego Przewodniczący Sejmik

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW GMINA PRZECISZÓW STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PRZECISZÓW Część I WPROWADZENIE Załącznik nr 1 do uchwały Nr V/39/15 Rady Gminy Przeciszów z dnia 26 marca 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Wyzwania strategiczne stojące przed obszarami wiejskimi

Wyzwania strategiczne stojące przed obszarami wiejskimi Posiedzenie Zespołu Wojewódzkiego analizującego szanse i zagrożenia oraz potencjalne kierunki rozwoju obszarów wiejskich Wyzwania strategiczne stojące przed obszarami wiejskimi dr Ryszard Zarudzki Podsekretarz

Bardziej szczegółowo

Inne określenia: akty prawa miejscowego prawo lokalne lokalne źródła prawa lokalne akty normatywne akty terenowe

Inne określenia: akty prawa miejscowego prawo lokalne lokalne źródła prawa lokalne akty normatywne akty terenowe CZ.1 Inne określenia: akty prawa miejscowego prawo lokalne lokalne źródła prawa lokalne akty normatywne akty terenowe Źródła prawa powszechnie obowiązującego, stanowione przez terenowe organy administracji

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA POLITYKI SUROWCOWEJ W KONTEKŚCIE OCHRONY ZLÓŻ KOPALIN

WYZWANIA POLITYKI SUROWCOWEJ W KONTEKŚCIE OCHRONY ZLÓŻ KOPALIN WYZWANIA POLITYKI SUROWCOWEJ W KONTEKŚCIE OCHRONY ZLÓŻ KOPALIN Sławomir Marek Brodziński Główny Geolog Kraju Ministerstwo Środowiska Warszawa, 11 marca 2015 r. Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami

Bardziej szczegółowo

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (858) Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (20.) oraz Komisji Ustawodawczej (183.) w dniu 22 kwietnia 2009 r. VII

Bardziej szczegółowo

Sieci energetyczne identyfikacja problemów. Północno Zachodni Oddział Terenowy URE Szczecin

Sieci energetyczne identyfikacja problemów. Północno Zachodni Oddział Terenowy URE Szczecin Sieci energetyczne identyfikacja problemów Północno Zachodni Oddział Terenowy URE Szczecin Ustawa Prawo energetyczne cele Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Zasady oszczędnego i racjonalnego użytkowania

Bardziej szczegółowo

BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ŁODZI ŁÓDś, UL. SIENKIEWICZA 3

BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ŁODZI ŁÓDś, UL. SIENKIEWICZA 3 BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ŁODZI BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO W ŁODZI Obszary cenne przyrodniczo OCHK Mrogi i MroŜycy - rz. Mroga w Dmosinie Obszary

Bardziej szczegółowo

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulic Zbyłowita i Leszka w Poznaniu

Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulic Zbyłowita i Leszka w Poznaniu Projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Rejon ulic Zbyłowita i Leszka w Poznaniu II konsultacje społeczne Poznań, 1 września 2016 r. Zespół projektowy: Marcin Piernikowski projektant

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) WYBRANE ZAGADNIENIA

PREZENTACJA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) WYBRANE ZAGADNIENIA PREZENTACJA MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO (MPZP) WYBRANE ZAGADNIENIA 1. Podstawy prawne 2. Procedura ustawowa 3. Zakres merytoryczny planu 4. Praca zespołu projektowego 5. Skutki uchwalenia

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2266).

- o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2266). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-154(5)/09 Warszawa, 18 lutego 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

Prawo konstytucyjne. Niestacjonarne Studia Prawa 2016/2017 semestr zimowy

Prawo konstytucyjne. Niestacjonarne Studia Prawa 2016/2017 semestr zimowy Prawo konstytucyjne Niestacjonarne Studia Prawa 2016/2017 semestr zimowy Stosunek prawa międzynarodowego do prawa krajowego Artykuł 38. 1. Trybunał, którego zadaniem jest orzekać na podstawie prawa międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ E-ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OCZEKIWANIA SAMORZĄDÓW

DZIAŁANIA NA RZECZ E-ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OCZEKIWANIA SAMORZĄDÓW DZIAŁANIA NA RZECZ E-ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OCZEKIWANIA SAMORZĄDÓW Wnioski z procesu konsultacyjnego zrealizowanego w maju 2009r. we wszystkich powiatach regionu Artur KRAWCZYK Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Temat: Zielona Infrastruktura Otwarty krajobraz kulturowy Zespół: Andrzej Mizgajski, Iwona Zwierzchowska, Damian Łowicki

Temat: Zielona Infrastruktura Otwarty krajobraz kulturowy Zespół: Andrzej Mizgajski, Iwona Zwierzchowska, Damian Łowicki Temat: Zielona Infrastruktura Otwarty krajobraz kulturowy Zespół: Andrzej Mizgajski, Iwona Zwierzchowska, Damian Łowicki Zielona infrastruktura Istota podejścia Zielona infrastruktura - strategicznie zaplanowana

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 608).

- o zmianie ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych (druk nr 608). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-125(3)/08 Warszawa, 25 lipca 2008 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo