Krajobraz Polski dobrem publicznym potrzeba zmian w zarzàdzaniu krajobrazem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Krajobraz Polski dobrem publicznym potrzeba zmian w zarzàdzaniu krajobrazem"

Transkrypt

1 KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Krajobraz Polski dobrem publicznym potrzeba zmian w zarzàdzaniu krajobrazem NUMER 34 CZERWIEC 2014

2

3 BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ Krajobraz Polski dobrem publicznym potrzeba zmian w zarządzaniu krajobrazem Numer 34 Czerwiec 2014

4 Rada programowa: Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP (redaktor naczelny) Irena Wóycicka, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Maciej Klimczak, Podsekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Sekretarz redakcji: Anna Jórasz Adres redakcji: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 10, Warszawa (22) , fax: Projekt graficzny okładki, skład i łamanie: Studio MOT Wydawca: Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 10, Warszawa (22) , fax: Druk, oprawa: Centrum Obsługi KPRP, Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ul. Wiejska 10, Warszawa Warszawa 2014 Redakcja zastrzega sobie prawo do dokonywania skrótów. Kopiowanie całości bądź części artykułów może odbywać się za zgodą redakcji. Biuletyn zawiera teksty autoryzowane, na podstawie stenogramu z debaty. Treści zawarte w referatach uczestników debaty stanowią wyraz poglądów ich autorów. Opracowanie w formie elektronicznej jest dostępne na oficjalnej stronie internetowej Prezydenta RP (prezydent.pl) w zakładce Forum Debaty Publicznej

5 Spis treści Pytania do Forum Debaty Publicznej Krajobraz Polski dobrem publicznym potrzeba zmian w zarządzaniu krajobrazem...5 Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej...6 Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP...8 Jerzy Solon, Profesor Nadzwyczajny w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania w Polskiej Akademii Nauk...9 Piotr Sarzyński, Redaktor w Dziale Kultury Tygodnika Polityka...13 Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego...15 Olgierd Dziekoński, Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP...18 Sławomir Ratajski, Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu do spraw UNESCO...20 Lech Kaczoń, Prezes Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej...21 Janusz Sepioł, Senator RP...22 Jerzy Solon, Profesor Nadzwyczajny w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania w Polskiej Akademii Nauk...23 Michał Kiełsznia, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska...25 Krzysztof A. Worobiec, Prezes Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur Sadyba...26 Ewa Malinowska-Grupińska, Przewodnicząca Rady Miasta Stołecznego Warszawy...27 Bartłomiej Kolipiński, Prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich...28 Jacek Furga, Przedstawiciel Związku Banków Polskich...29 Jeremi Pudliszak, Przedstawiciel Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Poznaniu...30 Piotr Całbecki, Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego...31 Aleksandra Stępień, Prezes Stowarzyszenia Miasto Moje a w Nim...32 Piotr Sarzyński, Redaktor w Dziale Kultury Tygodnika Polityka...33 Janusz Sepioł, Senator RP...34 Sławomir Ratajski, Sekretarz Generalny Polskiego Komitetu do spraw UNESCO...35 Krzysztof A. Worobiec, Prezes Zarządu Stowarzyszenia na rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego Mazur Sadyba...36 Lech Kaczoń, Prezes Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej...37 Jerzy Solon, Profesor Nadzwyczajny w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania w Polskiej Akademii Nauk...38 Ewa Malinowska-Grupińska, Przewodnicząca Rady Miasta Stołecznego Warszawy...39 Bartłomiej Kolipiński, Prezes Zarządu Oddziału Warszawskiego Towarzystwa Urbanistów Polskich...40 Bronisław Komorowski, Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej...41

6

7 Pytania do Forum Debaty Publicznej Krajobraz Polski dobrem publicznym potrzeba zmian w zarządzaniu krajobrazem 1. Kto jest głównym odpowiedzialnym za jakość i ład krajobrazu? 2. Jakie czynniki decydują o jakości krajobrazu? 3. Jaka powinna być ingerencja władz w ochronę krajobrazu estetykę budynków i terenów prywatnych?

8 BRONISŁAW KOMOROWSKI Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Proszę Państwa! Bardzo serdecznie dziękuję za obecność, za chęć rozmawiania i szukania pomysłów na rozwiązanie paru istotnych kwestii. Dziękuję za gotowość do wspólnej pracy. Przywiązuję bardzo duże znaczenie do efektów pracy w postaci projektu ustawy. Dlaczego? Dlatego, że według mnie, mimo wszystkich zapóźnień Polski i różnego rodzaju kompleksów, frustracji, które przeżywamy jako społeczeństwo, zawsze panowało przekonanie, że krajobraz, natura, przyroda polska pozytywnie nas wyróżniają. Pamiętam rozmowy z czasów, kiedy Polska zamierzała zostać członkiem Unii Europejskiej. Przyjeżdżały wtedy liczne delegacje z zagranicy i czułem absolutny dyskomfort, kiedy słyszałem to, co mówiono. Nam się wtedy wydawało, że powinniśmy być potęgą przemysłową to były jeszcze echa PRL u. Wydawało się nam, że im więcej fabryk, hut, kopalń zostanie zbudowanych, tym Polska będzie bogatsza i lepsza. I nie mogłem zrozumieć tego, co mówiono: waszą wartością jest krajobraz, ogromną wartość stanowią niezurbanizowane, nieuprzemysłowione przestrzenie. Odbierałem to niemalże jako chęć wypchnięcia nas poza obszar rozwoju. Dzisiaj widać, że jest zupełnie inaczej, że w całym wielkim [procesie] rozwoju gospodarczego Polski nie we wszystkich obszarach i nie zawsze potrafiliśmy w stopniu wystarczającym chronić wartość ogólnonarodową, jaką jest krajobraz, jaką jest natura. Bardzo znacząco rozbudowaliśmy wrażliwość ekologiczną, ale jeśli chodzi o ochronę krajobrazu jako wartości wspólnej, to wydaje się, że jesteśmy dopiero na wstępnym etapie budowania nie tylko wrażliwości, ale również aktywności, która by pozwoliła na wypracowanie rozwiązań systemowych. Rozwiązań chroniących [krajobraz] w możliwie maksymalnym stopniu, z uwzględnieniem tego, o czym jest mowa w Konstytucji że trzeba zapewnić ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. A więc jednak rozwoju Według mnie, jesteśmy dopiero na wstępnym etapie działań, które mogą skutecznie zabezpieczyć krajobraz przed dewastacją. Nie wszystko da się uchronić, ale zawsze można próbować chronić przed nadmierną, nieuzasadnioną dewastacją i środowisko, i krajobraz. Niewątpliwie ceną, którą przyszło nam zapłacić za przyspieszony rozwój infrastrukturalny, są głębokie straty w obszarze krajobrazu. Nie wszystkie problemy da się rozwiązać, ale warto zacząć coś robić. Nie prowadzić już tylko i wyłącznie debat, ale zaproponować konkretne rozwiązania. Według mnie, brakuje narzędzi regulujących nowe kwestie, które pojawiły się w ramach rozwoju i które w istotny sposób wpływają na krajobraz. Mam na myśli kwestie rozproszonych reklam, a także pojawiających się dominant, na przykład słynnych, często bulwersujących, ale też dających jakąś nadzieję wiatraków produkujących energię elektryczną. Chciałbym przypomnieć, że dwa lata temu odbyło się tutaj, w Pałacu Prezydenckim, Forum Debaty Publicznej poświęcone ochronie krajobrazu przyrodniczego i kulturowego, głównie z udziałem przedstawicieli samorządu terytorialnego. Dwa lata to naprawdę dużo czasu. I przyznam, że z pewnym niepokojem skonstatowałem to, że pod wieloma względami jesteśmy na etapie tych samych deklaracji padających ze strony różnych środowisk parlamentarnych albo innych, które mówiły, że coś zrobią. Według mnie, przyrost wartości w postaci rozwiązań prawnych jest od tamtego czasu minimalny a w krajobrazie zmienia się bardzo wiele. 6

9 Chciałbym więc bardzo podziękować Panu Ministrowi Olgierdowi Dziekońskiemu za konsekwencję i konkretną pracę nad wnioskami, które płynęły ze wspomnianego Forum Debaty Publicznej. Cieszę się, że będą mogły być dzisiaj Państwu zaprezentowane i poddane pod debatę, ocenę, także społeczną, założenia projektu i sam projekt ustawy o ochronie krajobrazu. Bardzo serdecznie dziękuję i proszę Pana Ministra o głos. 7

10 OLGIERD DZIEKOŃSKI Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Proszę Państwa, nasza dzisiejsza debata dotyczy problemu krajobrazu i dlatego warto zacząć od diagnozy. Bardzo proszę pana Jerzego Solona, profesora w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania w Polskiej Akademii Nauk, o krótkie wystąpienie dotyczące diagnozy obecnego stanu polskiego krajobrazu. Bardzo proszę. 8

11 JERZY SOLON Profesor Nadzwyczajny w Instytucie Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania w Polskiej Akademii Nauk 1. Definicja krajobrazu, zakres i treść pojęcia Przy tworzeniu nowych regulacji prawnych dotyczących ochrony i kształtowania krajobrazu konieczne będzie odwołanie się do definicji krajobrazu zapisanej w EUROPEJSKIEJ KONWENCJI KRAJOBRAZO- WEJ, sporządzonej we Florencji dnia 20 października 2000 r. (Dz. U. z dnia 29 stycznia 2006 r.). Zgodnie z Artykułem 1 tej konwencji: krajobraz znaczy obszar, postrzegany przez ludzi, którego charakter jest wynikiem działania i interakcji czynników przyrodniczych i/lub ludzkich. Definicja ta krótka i na pierwszy rzut oka nieskomplikowana niesie w sobie wiele treści: a) Krajobraz znaczy obszar z jednej strony oznacza to wycinek przestrzeni (w domyśle rozsądnie duży) i byt realny. A zatem krajobrazem nie jest ani wrażenie wewnętrzne, ani wyobrażenie o tym jak powinno być, a z drugiej strony krajobrazem nie jest pojedynczy obiekt taki jak np. ulica, pałac, założenie parkowe, pojedyncze jezioro itp. W ten sposób definicja odwołuje się do geograficznego ujęcia krajobrazu, i implikuje że każdy fragment powierzchni ziemi należy do jakiejś jednostki krajobrazowej. b) Krajobraz obszar postrzegany (ang. perceived) przez ludzi, co oznacza podejście fizjonomiczno estetyczne, w którym określa się cechy widokowe krajobrazu. Jest to ujęcie najłatwiej zrozumiałe dla przeciętnego obywatela, często też błędnie uważane za jedyne, niestety jednak, ze szkodą dla rzeczywistej ochrony i poprawnego kształtowania oraz użytkowania przestrzeni geograficznej. c) Charakter krajobrazu jest wynikiem działania i interakcji czynników przyrodniczych. Z tego stwierdzenia wynika, że definiowanie i analiza krajobrazu koresponduje z podejściami: geograficznym, geochemicznym, geobotanicznym oraz zoo ekologicznym, a składniki abiotyczne (takie jak ukształtowanie terenu, podłoże geologiczne, gleby, stosunki wodne) oraz składniki biotyczne (fauna, flora oraz ekosystemy) muszą być brane pod uwagę przy delimitacji jednostek krajobrazowych i definiowaniu kryteriów ochrony krajobrazu. d) jednocześnie Charakter krajobrazu jest wynikiem działania i interakcji czynników ludzkich. To stwierdzenie podkreśla aspekty historyczne, kulturowe i użytkowe krajobrazu, rozpatrywane najczęściej na gruncie geografii człowieka, architektury krajobrazu i planowania przestrzennego. Jak wynika z powyższego przeglądu, prawna (wynikająca z konwencji krajobrazowej) definicja krajobrazu niesie w sobie bogatą i zróżnicowaną treść, którą można dalej dowolnie uszczegóławiać. Na potrzeby przyszłych prac legislacyjnych należy jednak podkreślić, że zasady ochrony i kształtowania krajobrazu muszą uwzględniać jednocześnie aspekt antropogeniczny (obejmujący elementy krajobrazu wyróżniane, grupowane i analizowane jako obiekty mające znaczenie dla życia ludzkiego i społeczeństwa), aspekt abiotyczny (dotyczący obiektów i relacji przestrzennych oraz funkcjonowania elementów i komponentów wyróżnionych na podstawie ich charakterystyki abiotycznej) i aspekt biotyczny (w którym punktem centralnym są określone grupy organizmów oraz całe ekosystemy). Wszystkie te aspekty są ze sobą powiązane i równie ważne. Ponadto, przyszłe rozwiązania prawne powinny traktować krajobraz jednocześnie jako: 1. zestaw obiektów fizycznych, ich agregacji, konfiguracji i podsystemów (abiotycznych, biotycznych, antropogenicznych); 2. system powiązanych ze sobą procesów (ekologicznych, geomorfologicznych, biogeochemicz- 9

12 nych, ekonomicznych, społecznych i innych) integrujących różne obiekty fizyczne; 3. zbiór rzeczywistych i potencjalnych usług dla różnych grup użytkowników; 4. zbiór bodźców, oddziaływujących na zmysły użytkownika, wynikających m.in. z fizjonomii i funkcjonowania krajobrazu; 5. zbiór wartości przyrodniczych, społecznych, ekonomicznych, materialnych, duchowych, historycznych i innych, które najczęściej mają znaczenie względne, gdyż można je określić jedynie przy porównaniu z innymi obiektami lub przyjętymi skalami. Powyższe, kompleksowe rozumienie krajobrazu obejmuje swoim zakresem wszystkie wymienione wcześniej ujęcia, umożliwia sformułowanie mierzal nych kryteriów jakości krajobrazu, oraz rozróżnia obiekty mające byt materialny, ich cechy oraz ich funkcje i użyteczność. Należy tu podkreślić, że dwie pierwsze kategorie mają charakter obiektywny, istniejący niezależnie od woli, poglądów i nastawienia odbiorcy (użytkownika); natomiast trzy pozostałe mają charakter względny, zależny od możliwości percepcji, potrzeb, kontekstu kulturowego, warunków ekonomicznych i preferencji użytkownika. Takie rozróżnienie także będzie niezbędne w przyszłych regulacjach prawnych dotyczących krajobrazu. 2. Niezbędny zakres danych o krajobrazie Racjonalna ochrona i kształtowanie krajobrazu wymaga odpowiedniej wiedzy i kryteriów, na podstawie których można podejmować odpowiednie działania. Przede wszystkim niezbędna jest wiedza o zróżnicowaniu typologicznym i granicach poszczególnych krajobrazów, a następnie o ich składzie czyli kompozycji, o sposobach rozmieszczenia w przestrzeni części składowych (elementów przestrzennych) czyli konfiguracji krajobrazu. Kolejnym składnikiem naszej wiedzy wymaganym przez konwencję jest zestaw cech charakterystycznych krajobrazów na różnych poziomach szczegółowości przestrzennej (hierarchiach przestrzennych). Biorąc pod uwagę trzy kategorie składników krajobrazu, tzn. abiotyczne, biotyczne i antropogeniczne można ogólnie stwierdzić, że: w odniesieniu do zróżnicowania abiotycznego nasza wiedza jest wystarczająca na wszystkich poziomach szczegółowości przestrzennej; niezbędna jest jednak odpowiednia synteza dla potrzeb planowania ochrony krajobrazu. w odniesieniu do zróżnicowania biotycznego dysponujemy wiedzą wystarczającą na średnich i małoskalowych poziomach szczegółowości przestrzennej, natomiast niezbędne są uzupełnienia w skalach szczegółowych (w obrębie gmin) oraz synteza dla potrzeb planowania ochrony krajobrazu. w odniesieniu do zróżnicowania antropogenicznego nasza wiedza jest fragmentaryczna pod względem terytorialnym i tematycznym, co wymaga nowego zdefiniowania zakresu niezbędnych danych w różnych skalach przestrzennych, zbioru tych danych i ich syntezy. Z powyższego wynika, że przyszłe regulacje prawne dotyczące ochrony krajobrazu, zarówno na poziomie ustawy jak i aktów wykonawczych do niej, będą musiały między innymi sprecyzować zakres niezbędnej wiedzy o krajobrazach, w tym także kryteria wyróżniania granic, sposób opisu kompozycji i konfiguracji, a także wprowadzić zasady hierarchicznej typologii krajobrazów. 3. Ocena stanu wybranych typów krajobrazu Wyczerpujące omówienie stanu wybranych typów krajobrazu znacznie przekracza dzisiejsze możliwości. Dlatego też, na potrzeby tej wypowiedzi przyjęto bardzo uproszczoną klasyfikację krajobrazów, grupowanych przede wszystkim (ale nie wyłącznie) według kryteriów funkcjonalnych. Jednocześnie główne problemy dotyczące stanu i jakości tych typów krajobrazu zostały tylko wstępnie zasygnalizowane w sposób zgeneralizowany, bez uwzględnienia zróżnicowania regionalnego i bez analizy przyczyn takiego stanu rzeczy. W przypadku krajobrazów silnie zurbanizowanych (wielkomiejskich, miejskich i małomiasteczkowych) założenia urbanistyczne, kompozycja i konfiguracja są w większości co najmniej poprawne, natomiast głównym problemem jest niska estetyka jednostek architektoniczno krajobrazowych i wnętrz krajobrazowych. Dotyczy to zarówno elementów trwałych 10

13 (niedopasowane do siebie budynki pod względem stylu i kolorystyki) jak i przede wszystkim elementów nietrwałych, takich jak znaki, szyldy i reklamy. W przypadku krajobrazów podmiejskich głównym problemem jest występujący co raz częściej brak ładu przestrzennego, co powoduje chaos przestrzenny pod względem strukturalnym, funkcjonalnym i użytkowym. Przejawem tego nasilającego się zjawiska jest tzw. urban sprawl, czyli rozlewanie się zabudowy miejskiej na strefy podmiejskie, a jest to konsekwencją nieprzestrzegania wytycznych studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w gminach, braku planów miejscowych i nadmiernym wydawaniem decyzji o ustaleniu warunków zabudowy. Stan krajobrazów wiejskich należy rozpatrywać w dwóch oddzielnych aspektach. Po pierwsze jako przestrzeń produkcyjna i przestrzeń życia ludzi i po drugie jako historycznie ukształtowany układ o znaczeniu kulturowym. W pierwszym przypadku problemem jest ochrona różnorodności biologicznej na obszarach wiejskich i zapewnienie rozwoju zrównoważonego tych obszarów. Troska o te zagadnienia jest deklarowana powszechnie, natomiast praktyka w zakresie optymalizacji kompozycji i konfiguracji pozostawia wiele do życzenia. W drugim przypadku jest rzeczą oczywistą, że historyczne układy wiejskie ulegają zmianie, a chronione specjalnie są jedynie niewielkie fragmenty struktury osadniczej (w zasadzie bez ochrony tradycyjnej struktury rozłogu polnego). Tu ocena dzisiejszej sytuacji i zachodzących procesów jest niejednoznaczna. Trudno mianowicie stwierdzić, że wszystkie historyczne układy wiejskie powinny być zachowanie, brak jest jednak kryteriów ocenowych, przydatnych przy wyborze obszarów wymagających specjalnego traktowania. Poza wyżej wymienionymi typami krajobrazów warto dodatkowo zwrócić uwagę na dwie kategorie, wyróżniane według innych kryteriów, czyli na krajobrazy dolin dużych rzek oraz krajobrazy związane z regionami atrakcyjnymi turystycznie. Jeśli chodzi o krajobrazy dolin dużych rzek, to głównym problemem jest chaos strukturalny i brak wyraźnie sprecyzowanych priorytetów w zagospodarowaniu przestrzennym. Powoduje to liczne konflikty między wymaganiami ochrony przeciwpowodziowej, ochrony przyrody i poprawą warunków osadniczych. jest chaos strukturalny. W przypadku krajobrazów regionów atrakcyjnych turystycznie jak w soczewce skupiają się prawie wszystkie kategorie konfliktów i innych zjawisk negatywnych co związane jest z jednej strony z bardzo silną konkurencją o przestrzeń między różnymi grupami użytkowników, a z drugiej z brakiem zdefiniowania cech charakterystycznych krajobrazu i wyboru tego zestawu cech (właściwości), które bezwzględnie powinny być zachowane (chronione). 4. Główne postulaty na przyszłość Wzrost świadomości społeczeństwa, wymogi międzynarodowe oraz dzisiejszy zły stan ochrony krajobrazu wymaga w najbliższej przyszłości podjęcia daleko idących prac legislacyjnych. Dobrze, że skromne kroki w tym kierunku są już podejmowane, ale takie postępowanie krok po kroku wydaje się niewystarczające. Zdaniem wielu specjalistów zajmujących się zagadnieniami krajobrazowymi niezbędna jest nowa kompleksowa regulacja prawna, dająca w rezultacie nową ustawę (dotyczącą tematycznie ochrony przestrzeni geograficznej) oraz zmiany w co najmniej 20 innych ustawach. Niewątpliwie jednym z najważniejszych elementów nowej ustawy powinien być dobrze skonstruowany słownik pojęć, w tym operacyjna definicja krajobrazu oraz dobrze, jednoznacznie sprecyzowane cele i narzędzia ochrony krajobrazu. Jest to zagadnienie tym bardziej warte podkreślenia, gdyż przykładowo, w obecnie obowiązującej i wielokrotnie nowelizowanej ustawie o ochronie przyrody zarówno słownik pojęć jak i cele i narzędzia są sformułowane w sposób logicznie i merytorycznie wadliwy. Nowe regulacje prawne muszą przewidzieć sposób wykonania hierarchicznego katalogu krajobrazów Polski oraz kryteria wyróżniania i sposób zestawiania ich cech charakterystycznych. Tu należy bardzo jasno postawić jedną kwestię: we wszystkich etapach prac legislacyjnych oraz przy tworzeniu instrukcji i innych dokumentów wykonawczych niezbędny jest udział fachowców zajmujących 11

14 się krajobrazem. Powinno to być konsorcjum obejmujące fachowców powołanych/wybieranych/wskazanych przez Polską Asocjację Ekologii Krajobrazu (PAEK), Komisję Krajobrazu Kulturowego Polskiego Towarzystwa Geograficznego (KKK PTG) oraz Towarzystwo Urbanistów Polskich (TUP). Oddanie tych zagadnień w ręce administracji wspieranej przez firmę wybraną w drodze przetargu przyniesie rezultaty co najmniej wątpliwe, a nawet może bardzo szkodliwe. Dotyczy to m.in. zagadnień związanych z tzw. audytem krajobrazowym, przewidywanym do wykonania przez władze administracyjne poziomu wojewódzkiego w ciągu kilku najbliższych lat. 12

15 PIOTR SARZYŃSKI Redaktor w Dziale Kultury Tygodnika Polityka Czuję się zaszczycony, a także podbudowany tym, że Głowa Państwa chce rozmawiać o problemach, które politycy, szczególnie ci najwyżsi rangą, dotychczas nie za bardzo chcieli poruszać. Ja przynajmniej takich dyskusji z ostatnich dwudziestu lat pamiętam niewiele. Krajobraz Polski głównym przegranym polskiej transformacji tak brzmi temat mojego wystąpienia i wobec tak określonego tematu nie mogę zacząć inaczej jak od cytatu z mojego redakcyjnego kolegi Andrzeja Mleczki. Jest taki rysunek, na którym przedstawiony jest jeden rodak mówiący do drugiego: Morze, góry, pola, lasy. Panie, jaki to mógłby być piękny kraj. Niestety mamy jeszcze miasteczka, miasta i wsie, i robimy wszystko, by je nieodwołalnie oszpecić. Transformacja ustrojowa rzeczywiście budziła nadzieję na wyrwanie nas z szarzyzny PRL, nadzieję na zachodnią jakość przestrzeni publicznej. Wszyscy mieliśmy nadzieję nie tylko na to, że będziemy wygodniej mieszkać, jeździć lepszymi samochodami, mieć ciekawszą, lepiej płatną pracę i cieszyć się wolnością. Mieliśmy też nadzieję na to, że nasze otoczenie będzie coraz bardziej kwitnące i piękne. Można zapytać: co się stało? Stała się rzecz dziwna. Otóż ze starego ustroju odrzuciliśmy to, co było w nim dobre, niezłe, czyli na przykład planowanie, urbanistyczną kontrolę, nie najgorszą dbałość o harmonijny rozwój miast. Co zachowaliśmy? To, co najgorsze filozofię, że to, co publiczne, nie jest moje i nic mnie nie obchodzi, obojętność na bylejakość, na brud, na prowizorkę. W przypadku nowego ustroju jest podobnie. Nie przejęliśmy zachodniego szacunku dla przestrzeni publicznej i imperatywu, że trzeba rozwijać w społeczeństwie coś, co można nazwać dobrym gustem czy poczuciem estetyki. A co przejęliśmy? Złudne przekonanie, że wszystko wyreguluje wolny rynek, że wolność jest wartością najwyższą, również w odniesieniu do kreowania krajobrazu. Przejęliśmy gust nie z wielkomiejskich standardów Austrii czy Wielkiej Brytanii, ale z kiczowatej kultury masowej amerykańskiej prowincji. Niestety, przez minione dwie dekady szeroko rozumiana władza zrobiła niewiele czy zgoła nic, by naprawić to, co zaczęło się tak dramatycznie sypać. Efekty? Wystarczy rozejrzeć się dookoła. Lista grzechów polskiej urbanistyki i architektury jest długa jak opera Wagnera. Na temat tych grzechów na pewno mądrzej mogą wypowiedzieć się lepsi ode mnie eksperci architekci, urbaniści. Ja spojrzę na omawianą kwestię jako tropiciel piękna i brzydoty. Otóż: jeśli do faktu fatalnie i na dziko rozwijających się miast dodamy tandetną architekturę, jeśli dodamy też nasz brak gustu i naszą obojętność na estetykę rzeczy drobnych, jeśli dodamy bezczelność deweloperów a to są chyba jedyni, którzy nie mogą mówić o przegranej efekciarstwo inwestorów i ślepotę władz, to dopiero wtedy obraz będzie pełny i, niestety, bardzo smutny. Czy jest to przegrana nieodwołalna? W jakimś stopniu tak. Nie da się bowiem zburzyć domów, osiedli, centrów handlowych, które rażą nasze oczy. Możemy jednak powstrzymać postępującą coraz szybciej degradację i możemy to zrobić na trzy sposoby, w trzech obszarach. Po pierwsze, poprzez stanowienie mądrego prawa i konsekwentne wymaganie jego przestrzegania to jest ten element, który dzisiaj, na dzisiejszym spotkaniu jest najważniejszy. Po drugie, poprzez nieszczędzenie nakładów tam, gdzie bez nich nie da się niczego zrobić. Chodzi tu na przykład o rewaloryzację miejskiej tkanki. Wreszcie, po trzecie, ale nie najmniej ważne, poprzez konsekwentną edukację, poprzez uczenie niekoniecznie rozumienia architektury czy urbanistyki, ale po prostu wrażliwości na piękno, przede wszystkim w szkołach, bo to młodzież przejmie 13

16 kiedyś odpowiedzialność za kraj. Tam, gdzie się da, warto edukować również dorosłych, szczególnie tych, którzy decydują dziś o obliczu przestrzeni publicznej. Zacząłem cytatem i cytatem zakończę. Niestety będzie to także cytat niewesoły. To cytat stareńki z wielkiego klasyka Williama Szekspira z Makbeta, z rozmowy wiedźm, cytat będący niezłą kwintesencją tego, co się dzieje dziś w Polsce. Co świetne, to szpećmy, co szpetne, tym świećmy. Tylko czy my musimy być jako te wiedźmy makbetowskie? 14

17 PIOTR CAŁBECKI Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ktoś za ład przestrzenny musi odpowiadać. Rzeczywiście warto by zastanowić się nad tym, jaką rolę w tym zakresie odgrywa dziś samorząd na różnych stopniach organizacji, a jaką odgrywać powinien. Niestety, pomimo iż ład przestrzenny jest celem samym w sobie, celem najważniejszym w przedmiocie planowania przestrzennego, nie podlega on typowemu planowaniu strategicznemu nie uwzględnia się tegoż tematu na różnych szczeblach planowania wspomnianego przez Pana Prezydenta zrównoważonego rozwoju. Pomija się go, tak jakby on w ogóle nie istniał, dlatego że, jeśli chodzi o problematykę samorządową, kompetencje są skupione na samym dole, czyli w gminach. To gminy mają pełnię władzy w podejmowaniu decyzji lokalizacyjnych. Owszem, samorząd województwa ustawowo opiniuje w różnych zakresach lokalizacje pod warunkiem, że dotyczą one miejscowego planu zagospodarowania. Mówię teraz o dominantach to niedawno się zmieniło, co jest dobrym asumptem do dyskusji na temat dominant. Jeśli chodzi o decyzje o warunkach zabudowy, które, jak wiemy, najczęściej wydawane są na podstawie studiów, to nie wymagają one żadnego przez nas opiniowania. Tak więc rola samorządu województwa w tym zakresie jest iluzoryczna. My odnosimy się do uzgodnień w naprawdę szczątkowych zakresach, wtedy, kiedy mówimy o celu publicznym, parkach krajobrazowych czy ochronie zabytków szczególnej rangi. Odnosimy się też do norm hałasu, które tak naprawdę są określane w raportach oddziaływania, a tutaj twórczość i dowolność interpretacji różnych tak zwanych fachowców, którzy się za tę materię zabierają, jest ogromna. Tak więc mamy dziś bałagan w tym zakresie. 1. Elektrownia wiatrowa jako dominanta krajobrazu 250 m P.K.I.N. Warszawa 237 m 200 m 150 m kw 88 m kw 112 m ANWIL S.A. Włocławek 160 m 100 m 500 kw 46 m 50 m 300 kw 30 m Ratusz Staromiejscki Toruń 40 m Elektrownie wiatrowe funkcjonują na obszarach wiejskich, często mało zurbanizowanych i przekształconych przez działalność człowieka, gdzie są dużo większym dysonansem w przestrzeni niż np. kominy fabryczne, czy dominanty architektoniczne w miastach. 15

18 2. Elektrownie wiatrowe wg ilości instalacji i mocy w województwach Województwa ilość instalacji moc [MW] dolnośląskie 6 62,27 kujawsko-pomorskie ,98 lubelskie 5 2,15 lubuskie 7 56,60 łódzkie ,72 małopolskie 11 2,97 mazowieckie ,70 opolskie 5 84,15 podkarpackie 25 61,99 podlaskie ,40 pomorskie ,48 śląskie 15 9,55 świętokrzyskie 14 6,07 warmińsko-mazurskie ,48 wielkopolskie ,98 zachodniopomorskie ,43 RAZEM ,90 Źródło: URE, data aktualizacji danych: r. Stworzyliśmy w tym względzie własne prawo dotyczące wydawania zgód na budowę wiatraków, a to dlatego, że one strasznie niszczą nam krajobraz. Przedstawiony slajd (slajd 1) pokazuje, jak wielkimi dominantami potrafią być te instalacje w terenie dziewiczym. Porównujemy je na przykład z pałacem kultury czy wysokimi kominami wyrastającymi nagle nad pięknymi terenami dziewiczymi lub rolniczymi. No i staramy się takim rzeczom zapobiec. Dlaczego? W województwie kujawsko pomorskim mamy 214 instalacji i tylko 292 MW wytwarzanej mocy. Proszę zwrócić uwagę na pomorskie: tam jest 29 instalacji i podobna moc wytwarzana (slajd 2). Co to znaczy? System jest rozproszony, jest totalna dowolność w budowaniu tych urządzeń. Tam, gdzie wójt tego chce lub jest lobby twierdzące, że jest taka potrzeba, to wiatraki powstają, bez przemyślenia sytuacji pod jakimkolwiek względem, również krajobrazowym. Tak wygląda strategia, którą przyjęliśmy (slajd 3), choć wiemy, że jest ona nieskuteczna. Ograniczyliśmy nasze decyzje do pewnych obszarów zaznaczyliśmy je tu na żółto i nałożyliśmy rygor dotyczący odległości 1000 m od zabudowy. Ale oczywiście przegrywamy w kolegiach odwoławczych, ponieważ są to tylko nasze zasady, przyjęte przez zarząd województwa, nie są one uznawane przez prawo, nie są prawem lokalnym, więc nie możemy ich stosować. Czyli my jedynie opóźniamy w ten sposób efekty dzikiej polityki, a właściwie braku polityki w tym zakresie. Chcielibyśmy prosić Pana Prezydenta jednocześnie dziękując za obecną inicjatywę aby doprowadził do stworzenia ram prawnych, tak byśmy mogli, jako samorząd, który zajmuje się rozwojem regionu, ze swojego poziomu mieć wpływ na to, gdzie takie instalacje są budowane. I mówimy to w imieniu mieszkańców naszego województwa. 16

19 3. Na podstawie własnych opracowań oraz ekspertyzy Polskiej Akademii Nauk samorząd województwa kujawsko-pomoeskiego wypracował kryteria i zasady lokalizacji elektrowni witrowych Wyłączenie z możliwości lokalizacji elektrowni wiatrowych: wyznaczonych obszarów cennych przyrodniczo, krajobrazowo i gospodarczo, stref buforowych do ochrony przelotów ptaków; ok. 10 km od rzeki Wisły (w obie strony od osi rzeki), ok. 8 km od rzeki: Brdy i Drwęcy (w obie strony od osi rzeki), ok. 6 km od rzeki Noteci i Kanału Bydgoskiego (w obie strony od osi cieków). Dopuszczenie rozwoju energetyki wiatrowej na pozostałym obszarze województwa przy zachowaniu następujących ograniczeń indywidualnych: odległości określanej przez tzw. promień upadku elektrowni wiatrowej (wysokość masztu elektrowni wiatrowej + długość jednej łopaty śmigła) od linii kolejowych, dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych oraz linii elektroenergetycznych wysokich napięć, odległości co najmniej 1000 m od budynków mieszkalnych, w tym budynków mieszkalnych w zabudowie zagrodowej. 17

20 OLGIERD DZIEKOŃSKI Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP Proszę Państwa, chciałbym osobiście przedstawić założenia ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z potrzebą wzmocnienia narzędzi ochrony krajobrazu, o czym wspominał przed chwilą Pan Prezydent. Taka regulacja ustawowa powinna zapewnić, po pierwsze, wdrożenie, przynajmniej w części, Europejskiej Konwencji Krajobrazowej, a po drugie, stworzenie sytuacji, w której wskazywana przed chwilą przez Pana Marszałka Całbeckiego nieskuteczność władz samorządowych mogłaby być wyeliminowana, w szczególności w odniesieniu do obiektów, które mają charakter dominant krajobrazowych. Dlatego też założenia projektu zmian w ustawach tu idziemy tropem rozumowania Pana Profesora Solona powinny zapewnić odpowiednie zmiany istniejących ustaw, szczególnie prawa ochrony środowiska czy ustawy o ochronie przyrody. Chodzi tu o kwestię identyfikacji, waloryzacji krajobrazu i określenia zagrożeń, które dotyczą krajobrazów priorytetowych, czyli o wprowadzenie pewnej waloryzacji krajobrazu z wyodrębnieniem krajobrazu priorytetowego. Następnie: wprowadzenie definicji krajobrazu do polskiego porządku prawnego, bo takiej definicji w obecnym porządku nie ma. Następnie: wprowadzenie definicji reklamy, ponieważ, jak się wydaje, reklama jest jednym z elementów, które w sposób istotny wpływają na zanieczyszczenie krajobrazu. I dalej: zaproponowanie takiego instrumentarium prawnego, które sprzyjałoby ochronie krajobrazu. Jeżeli chodzi o definicję krajobrazu, to wydaje się, że definicja stwierdzająca, że krajobraz to postrzegana przez ludzi przestrzeń, zawierająca elementy przyrodnicze lub wytwory cywilizacji, ukształtowana w wyniku działania czynników naturalnych lub działalności człowieka, spełnia wymogi konwencji krajobrazowej i jest zbieżna z takim, powiedziałbym, powszechnym rozumieniem wartości jakości krajobrazu. Taka definicja, co ważne, łączy dwa porządki ustawowe łączy porządek ustawy o ochronie zabytków i ustawy związanej z ochroną środowiska naturalnego, czyli z domeną, która jest przedmiotem zainteresowania ministra środowiska. Takie zintegrowane podejście do krajobrazu odpowiada temu, co rekomenduje konwencja krajobrazowa. Kwestia audytu krajobrazowego. Taki audyt powinien być sporządzany w skali całego województwa na podstawie klasyfikacji, która byłaby przygotowana przez ministra środowiska w porozumieniu z ministrem kultury, i pozwoliłaby na wyodrębnienie tego, co jest szczególnie wartościowe w krajobrazie pozwoliłaby na wskazanie dla takich szczególnie wartościowych obszarów, krajobrazów priorytetowych, zagrożeń oraz propozycji działań, które mogłyby być podejmowane przez samorząd województwa w drodze przepisów prawa miejscowego. Taki audyt krajobrazowy byłby oczywiście finansowany czy też mógłby być finansowany ze środków narodowego funduszu ochrony środowiska, ale byłby zadaniem własnym samorządu województwa. Dla zdefiniowanych priorytetowych obszarów krajobrazowych samorząd województwa mógłby ustanawiać w drodze uchwały podejmowanej przez sejmik pewne szczególne normy dotyczące ładu przestrzennego na przykład maksymalne wysokości zabudowy, charakterystyki obiektów budowlanych, ich kolorystyki, pokrycia dachów tak aby tworzyć pewnego rodzaju normę krajobrazową. Jednak dotyczyłoby to tylko obszarów, które byłyby szczególnie ważne, jeśli chodzi o krajobraz województwa, obszarów priorytetowych. Takie normy mogłyby być wiążące zarówno podczas sporządzania dokumentów planistycznych przez gminy, jak i podczas wydawania poszczególnych, indywidualnych decyzji i zezwoleń. 18

Gospodarka wodna stan aktualny i zadania na przyszłość

Gospodarka wodna stan aktualny i zadania na przyszłość SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Gospodarka wodna stan aktualny i zadania na przyszłość Materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Środowiska we współpracy z Polską Izbą Gospodarczą Ekorozwój

Bardziej szczegółowo

konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową

konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie, przygotowanie, prowadzenie konsultacji społecznych metodą warsztatową Monika Probosz, Przemysław Sadura konsultacje w społeczności lokalnej : planowanie,

Bardziej szczegółowo

Tom 11. System monitorowania rewitalizacji

Tom 11. System monitorowania rewitalizacji Tom 11 System monitorowania rewitalizacji INSTYTUT ROZWOJU MIAST Tom 11 System monitorowania rewitalizacji Wojciech Jarczewski Janusz Jeżak Kraków 2010 Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w

Bardziej szczegółowo

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008

Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 Publikację do druku przygotowano w Kancelarii Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego Copyright by Naczelny Sąd Administracyjny Warszawa 2008 ISBN 83-923258-8-5 Druk i oprawa: Drukarnia GRAF, Pruszków

Bardziej szczegółowo

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w powiecie kościerskim Badanie realizowane na zlecenie: Badanie realizowane w partnerstwie z: Ul. Arkońska 6, 80-387 Gdańsk Tel.: +48 58 32 33 100 Faks: +48 58 30

Bardziej szczegółowo

Przegląd Służby Cywilnej

Przegląd Służby Cywilnej Przegląd Służby Cywilnej Departament Służby Cywilnej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów ISSN 2082 193X Kwiecień 2014 Dodatek do numeru 2 (29) z 2014 r. JAWNOŚĆ I PRZEJRZYSTOŚĆ OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA I OBYWATELA

Bardziej szczegółowo

Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej prawo, praktyka, postawy urzędników

Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej prawo, praktyka, postawy urzędników Konflikt interesów w polskiej administracji rządowej prawo, praktyka, postawy urzędników Przygotował zespół w składzie: Grzegorz Makowski Natalia Mileszyk Robert Sobiech Anna Stokowska Grzegorz Wiaderek

Bardziej szczegółowo

s top dyskryminacji ze względu na wiek

s top dyskryminacji ze względu na wiek s top dyskryminacji ze względu na wiek 02 03 à C o w i e m y o d y s k r y m i n a c j i z e w z g l ę d u n a w i e k? G ł o s e k s p e r t ó w, d o ś w i a d c z e n i a o s ó b s t a r s z y c h.

Bardziej szczegółowo

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego

Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego Damian Hamerla Krzysztof Kacuga Jak działać skutecznie? Por a dnik Lider a lok a lnego FUNDACJA EDUKACJA DLA DEMOKRACJI Warszawa 2005 Opracowanie graficzne skład oraz łamanie: Cyprian Malinowski Publikacja

Bardziej szczegółowo

Nowe prawo. pod redakcją Marka Rockiego

Nowe prawo. pod redakcją Marka Rockiego Nowe prawo szanse i zagrożenia dla szkolnictwa wyższego pod redakcją Marka Rockiego Materiały z ogólnopolskiego seminarium zorganizowanego 22 września 2005 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Warszawa,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Inny Wrocław jest możliwy?

Inny Wrocław jest możliwy? Inny Wrocław jest możliwy? Inny Wrocław jest możliwy? Zielono-lewicowe koncepcje polityki miejskiej Zapis konferencji z dnia 6 sierpnia 2010 roku Redakcja: Michał Syska Ośrodek Myśli Społecznej im. Ferdynanda

Bardziej szczegółowo

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie

Narzędzia i techniki konsultacji społecznych. Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Narzędzia i techniki konsultacji społecznych Podręcznik jak prowadzić konsultacje społeczne w samorządzie Podręcznik współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej

Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze unijne? Materiały pokonferencyjne pod redakcją Sidonii Jędrzejewskiej Budżet UE 2014 2020 dla Polski. Jak efektywnie wykorzystać fundusze

Bardziej szczegółowo

Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych.

Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych. Andrzej Sztando Gminne instrumenty kształtowania rozwoju lokalnych podmiotów gospodarczych. Wprowadzenie Począwszy od dnia wejścia w życie ustawy o samorządzie terytorialnym, której zasadniczym celem była

Bardziej szczegółowo

Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek. Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie.

Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek. Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie. Raport Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek Handel ludźmi do pracy przymusowej: mechanizmy powstawania i efektywne zapobieganie. Zbigniew Lasocik Emilia Rekosz-Cebula Łukasz Wieczorek

Bardziej szczegółowo

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska

Turystyka w rozwoju lokalnym. Red. Ewa Łaźniewska Turystyka w rozwoju lokalnym Red. Ewa Łaźniewska Poznań 2012 1 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 3 1. Podstawowe informacje o rozwoju lokalnym... 6 1.1. Interpretacje, koncepcje, kategorie, modyfikacje,

Bardziej szczegółowo

POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ Warszawa 2010 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 POLSKI SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Zacznij działać dla przyrody

Zacznij działać dla przyrody Zacznij działać dla przyrody Przewodnik dla animatorów edukacji przyrodniczej Wydawca: Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków ul. Odrowąża 24, 05-270 Marki tel. 22 761 82 05 e-mail: biuro@otop.org.pl

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój obszarów górskich. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa

Zrównoważony rozwój obszarów górskich. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa Zrównoważony rozwój obszarów górskich Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa Zrównoważony rozwój obszarów górskich Publikacja wydana w ramach projektu FAO "Zrównoważony rozwój obszarów

Bardziej szczegółowo

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka

Ekonomii Społecznej. Różne formy współpracy z podmiotami. Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka 1 Podmioty Ekonomii Społecznej Różne formy współpracy z podmiotami ekonomii społecznej Ilona Gosk, Agnieszka Pyrka Podmioty Ekonomii Społecznej Spis treści > > Wstęp 1 > > Różne ujęcia partnerstwa 1 >

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce. Opis dobrych praktyk Rozwój społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Opis dobrych praktyk Kraków 2010 Wydawca: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji ul. Szlak 73a, 31-153

Bardziej szczegółowo

Plan Zmian 2014-2019. Program Twojego Ruchu P R O J E K T

Plan Zmian 2014-2019. Program Twojego Ruchu P R O J E K T Plan Zmian 2014-2019 Program Twojego Ruchu P R O J E K T Szanowna Obywatelko, Drogi Wyborco, Zaczynasz właśnie czytać program Twojego Ruchu. Składa się nań sto konkretnych rozwiązań, które wyrwą nas z

Bardziej szczegółowo

Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce

Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański. Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Piotr Frączak, Maria Rogaczewska, Kuba Wygnański Głos w dyskusji na temat wizji rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce Luty 2005 1 SPIS TREŚCI DOKUMENTU Stan społeczeństwa obywatelskiego. Próba

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SZANSĄ POLSKICH OBSZARÓW WIEJSKICH 1 Michał Marciniak specjalista w zakresie wsi i rozwoju obszarów wiejskich. Były dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Barbara Przybylska Związek Biur Porad Obywatelskich. Alina Wasilewska, Fundacja Batorego, program Obywatele dla Demokracji.

Barbara Przybylska Związek Biur Porad Obywatelskich. Alina Wasilewska, Fundacja Batorego, program Obywatele dla Demokracji. Zapis sesji "Rola poradnictwa prawnego i obywatelskiego w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce". VII Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych, Warszawa, 15 września 2014 r Dzień dobry Państwu,

Bardziej szczegółowo

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu

Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 Spis treści Wizja zrównoważonego rozwoju dla polskiego biznesu 2050 str. 06 1. Wstęp 2. Polska

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo