Zasób kulturowy wsi zagrożone dziedzictwo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasób kulturowy wsi zagrożone dziedzictwo"

Transkrypt

1 Zasób kulturowy wsi zagrożone dziedzictwo Irena Niedźwiecka-Filipiak UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU Instytut Architektury Krajobrazu Forum Debaty Publicznej Sieć Najciekawszych Wsi sposób na zachowanie dziedzictwa kulturowego wsi w Polsce 3 października 2013 r. Pałac Prezydencki

2 Procentowy rozkład ludności wg terenów w Polsce [GUS] 63,2% 1950 r. 36,8% 41,2% 1980 r. 58,8% Tereny wiejskie Miasta 1960 r. 51,7% 48,3% 38,1% 1990 r. 61,9% 1970 r. 47,7% 52,3% 38,1% 2000 r. 61,9% Źródło: 1/47

3 Procentowy rozkład ludności wg terenów w Polsce stan na dzień 1 stycznia 2013 wg GUS Tereny wiejskie 39,4% Miasta 60,6% Źródło: 2/47

4 Według krajowego rejestru urzędowego podziału terytorialnego kraju TERYT stan na dzień 6 marca 2013 r. w Polsce 908 miast miejscowości wiejskich Większość z obecnych mieszkańców Polski ma korzenie wiejskie własne lub przez rodziców i dziadków Źródło: 3/47

5 Procentowy Udział terenów w Polsce stan na dzień 1 stycznia 2013 wg GUS Miasta 6,9% Tereny wiejskie 93,1% Źródło: 4/47

6 Czytelne układy wsi z lotu ptaka Źródło: https://maps.google.pl/maps?q=papro%c4%87&ie=utf-8&ei=hetlupibiojrswb9zidwdg&sqi=2&ved=0cagq_auoag Źródło: Źródło: \http://www.paczkow.pl/images/phocagallery/thumbs/phoca_thumb_l_stary%20paczkow%20ii.jpg Źródło: Źródło: Źródło: 5/47

7 Panoramy wsi wsi Źródło: 6/47

8 Panoramy wsi 7/47

9 Wjazdy do wsi 8/47

10 Warmińsko-mazurskie Źródło: Źródło: Źródło: 9/47

11 Domy podcieniowe Źródło: Źródło: Źródło: 10/47

12 Lubelskie Źródło: Źródło: Źródło: https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:and9gctv1wv06ylzfsehzieuyafglt7_8efvaj8cuy7g25-vt1op9f5s Źródło: https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcrzv_onh76teodlctl_akyfrshveibpj5zyvf_nsok2z1xmajzm Źródło: 11/47

13 Podkarpackie Źródło: Źródło: Źródło: https://encrypted-tbn2.gstatic.com/images?q=tbn:and9gcrg_eeqarwb4wpkl8blrxry0yfnxrt3-xehnudcdddt-6tptxp8 12/47

14 Małopolskie Źródło: Jakub Hałun 13/47

15 Zabudowa przysłupowa pogranicze Polski z Czechami i Niemcami Grabiszyce Górne 14/47

16 Wsie białe Opolszczyzna 15/47

17 Wsie czerwone - dolina Baryczy 16/47

18 Ruda darniowa Źródło: 17/47

19 Kamień wapienny okolice góry św. Anny 18/47

20 Wsie podlaskie kraina otwartych okiennic Źródło: trójkolorowe domu z wojszek--- Źródło: Źródło: 19/47

21 Wsie pomorskie - kraina w kratę Źródło: Źródło: Źródło: Źródło: Źródło: 20/47

22 Czy zaprezentowane wyróżniki mają swoją kontynuację czy może są jakieś nowe propozycje na miarę współczesnych czasów, które kontynuują ład i harmonię w przestrzeni wiejskiej? 21/47

23 Schemat degradacji zabudowy zagrodowej 22/47

24 I o dalej? 23/47

25 Nowa zabudowa W wielu miejscowościach tworzy się nowy układ, stara zaniedbana część centralna wsi sąsiaduje z nową wystawną zabudową mieszkaniową wznoszoną na jej obrzeżach Najstarsza część wsi 24/47

26 Czy polskie przepisy prawa sprzyjają prawidłowemu kształtowaniu i ochronie krajobrazu wiejskiego? Ustawa zasadnicza RP w Art. 5 mówi, że: Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. 25/47

27 Planowanie przestrzenne Ponad 70% naszego kraju zabudowywana jest bez miejscowych planuów zagospodarowania przestrzennego, a uchwalone nie zawsze są doskonałe 26/47

28 Brak analiz krajobrazowych uwzględniających trzeci wymiar miejscowości nowa zabudowa Fot. I. Niedźwiecka-Filipiak Fot. Archiwum Instytutu AK 27/47

29 Brak analiz krajobrazowych uwzględniających trzeci wymiar miejscowości infrastruktura 28/47

30 Czy ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami skutecznie chroni zasoby kulturowe wsi? Grobniki gmina Głubczyce woj. opolskie wpis do rejestru układu ruralistycznego wsi (1964 r.) 37 obiektów zabytkowych nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków woj. opolskiego 60 obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w gminnej ewidencji zabytków Wyróżnik wiodący układ ruralistyczny Wyróżnik wspomagający zagrody Wyróżniki uzupełniające dawne komturstwo joannitów, kościół paraf. z plebanią, kaplica pw. św. Barbary, rzeka, 29/47

31 Czy ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami skutecznie chroni zasoby kulturowe wsi? Grobniki ulica Szkolna Lata 60. XX wieku Źródło: Archiwum OWKZ 30/47

32 Czy ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami skutecznie chroni zasoby kulturowe wsi? Ulica Szkolna 48 Lata 60. XX w. 1973r. 2012r. Źródło: Archiwum OWKZ 31/47

33 Czy ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami skutecznie chroni zasoby kulturowe wsi? Ulica Szkolna r. 2012r. Źródło: Archiwum OWKZ 32/47

34 Czy ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami skutecznie chroni zasoby kulturowe wsi? Ulica Szkolna r. 1943r. 2012r. Źródło: Archiwum OWKZ 33/47

35 Czy ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami skutecznie chroni zasoby kulturowe wsi? Ulica Szkolna r. 1976r. Ulica Szkolna 56 Źródło: Archiwum OWKZ 2012r. 2012r. 34/47

36 Czy ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami skutecznie chroni zasoby kulturowe wsi? Konserwator zabytków jest wrogiem Posiadanie zabytku miast przywilejem jest karą 35/47

37 Europejska Konwencja Krajobrazowa KRAJOBRAZ KRAJOBRAZ KULTUROWY WIEJSKI KRAJOBRAZ KULTUROWY ZABYTKOWY WIEJSKI KRAJOBRAZ KULTUROWY Obecnie brak umocowanej w polskim prawie definicji krajobrazu Czy wdrożenie Europejskiej Konwencji Krajobrazowej przyczyni się do skuteczniejszej ochrony i prawidłowego kształtowania wiejskiego krajobrazu? 36/47

38 Czy mieszkańcy wsi doceniają posiadane zasoby dziedzictwa kulturowego? Fot. Archiwum Instytutu AK Wolnoć Tomku w swoim domku A.Fredro 37/47

39 Czy mieszkańcy wsi uwzględniają aspekty posiadanego dziedzictwa kulturowego kształtując przestrzeń wiejską? Źródło: 38/47

40 Ogrodzenia rozwiązania autorskie Fot. Archiwum Instytutu AK 39/47

41 Ocieplenia, nowe elewacje 40/47

42 Stara zabudowa z nowym 41/47

43 Chcę mieć nowe okna 42/47

44 Ja też! 43/47

45 Zieleń we wsi 44/47

46 Działania w ramach ochrony dziedzictwa kulturowego wsi polskiej tworzenie sieci skansenów katalogi, podręczniki i wzorniki (m.in. Małopolsce, na Dolnym Śląsku, Opolszczyźnie oraz Warmii i Mazurach) Konkurs na najlepiej zachowany zabytek wiejskiego budownictwa drewnianego w województwie podlaskim organizowany corocznie przez Muzeum Rolnictwa w Ciechanowcu (od 2005 r.) inicjatywy organizowane przez Stowarzyszenie Opolski Dom konkursy na projekty nowych budynków mieszkalnych na terenach wiejskich (np. dla ziemi kłodzkiej, domu opolskiego i mazurskiego) Ochrona dziedzictwa kulturowego obszarów wiejskich realizowana w ramach programu Odnowy Wsi, który funkcjonuje z powodzeniem w Polsce od roku /47

47 Nie zawsze dobre chęci przynoszą dobre efekty 46/47

48 Zasób kulturowy wsi Czy i co chcemy chronić? Kto ma to robić? Jak skutecznie to wykonać? 47/47

o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu

o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu 21 maja 2013 roku Projekt Ustawa z dnia o zmianie niektórych ustaw w związku ze wzmocnieniem narzędzi ochrony krajobrazu Art. 1. W ustawie z dnia 17 czerwca 1966 roku o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

Bardziej szczegółowo

Krajobraz Polski dobrem publicznym potrzeba zmian w zarzàdzaniu krajobrazem

Krajobraz Polski dobrem publicznym potrzeba zmian w zarzàdzaniu krajobrazem KANCELARIA PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ BIULETYN FORUM DEBATY PUBLICZNEJ SAMORZĄD TERYTORIALNY DLA POLSKI Krajobraz Polski dobrem publicznym potrzeba zmian w zarzàdzaniu krajobrazem NUMER 34 CZERWIEC

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko

PDF created with FinePrint pdffactory trial version www.pdffactory.com. Strategia Rozwoju Gminy Obrzycko obecność rzek Warty i Samy, które wraz z przyległymi dolinami stanowią dużą atrakcję turystyczną. Rzeki te są wykorzystywane jako miejsca wędkowania, a lasy są miejscem, gdzie amatorzy owoców runa leśnego

Bardziej szczegółowo

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica

Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Świdnica Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 dla rozwoju Polski Projekt załoŝeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i

Bardziej szczegółowo

Odnowa wsi szansą na rozwój peryferyjnych obszarów wiejskich Pomorza

Odnowa wsi szansą na rozwój peryferyjnych obszarów wiejskich Pomorza Barometr Regionalny Nr 3(25) 2011 Odnowa wsi szansą na rozwój peryferyjnych obszarów wiejskich Pomorza Gabriela Czapiewska Akademia Pomorska w Słupsku Streszczenie Odnowa wsi jest propozycją programu rozwoju

Bardziej szczegółowo

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Między zabytkiem a dobrem kultury współczesnej

Między zabytkiem a dobrem kultury współczesnej Między zabytkiem a dobrem kultury współczesnej Andrzej Siwek* Dyskusja o zakresie odpowiedzialności konserwatorów zabytków w kontekście losów dzieł współczesnych, zwłaszcza dzieł architektonicznych, toczy

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kalisza do roku 2020

Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kalisza do roku 2020 Zintegrowany Plan Rozwoju Obszarów Miejskich i Poprzemysłowych dla Miasta Kalisza do roku 2020 Kalisz, wrzesień 2011 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 5 1.1. Podstawy prawne 5 1.2. Metodologia 6 2. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. LESZNO Z ENERGIĄ XXI WIEKU Program wyborczy KWW PL18 oraz Łukasza Borowiaka, kandydata na Prezydenta Miasta Leszna.

PROGRAM WYBORCZY. LESZNO Z ENERGIĄ XXI WIEKU Program wyborczy KWW PL18 oraz Łukasza Borowiaka, kandydata na Prezydenta Miasta Leszna. PROGRAM WYBORCZY Komitet Wyborczy Wyborców PL18 Kandydat na Prezydenta Miasta Leszna Łukasz Borowiak 13 października 2014 r. LESZNO Z ENERGIĄ XXI WIEKU Program wyborczy KWW PL18 oraz Łukasza Borowiaka,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022. Strona 1

PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022. Strona 1 PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU POWIATU BRODNICKIEGO NA LATA 2014-2022 Strona 1 1. WYBRANE ELEMENTY Z DIAGNOZY STANU POWIATU BRODNICKIEGO 1.1 WROWADZENIE 1.2 KOMPETENCJE SAMORZĄDU POWIATOWEGO 1.3 ZEWNĘTRZNE

Bardziej szczegółowo

Zrównoważony rozwój obszarów górskich. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa

Zrównoważony rozwój obszarów górskich. Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa Zrównoważony rozwój obszarów górskich Organizacja Narodów Zjednoczonych ds. Wyżywienia i Rolnictwa Zrównoważony rozwój obszarów górskich Publikacja wydana w ramach projektu FAO "Zrównoważony rozwój obszarów

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA MIAST W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

REWITALIZACJA MIAST W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REWITALIZACJA MIAST W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Elżbieta STRZELECKA Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Łódzka, al. Politechniki 6, Łódź Streszczenie: Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Analiza niezbędna do opracowania Zintegrowanego Planu Rozwoju Obszarów Miejskich dla Miasta Kalisza

Analiza niezbędna do opracowania Zintegrowanego Planu Rozwoju Obszarów Miejskich dla Miasta Kalisza Analiza niezbędna do opracowania Zintegrowanego Planu Rozwoju Obszarów Miejskich dla Miasta Kalisza Kalisz, październik 2010 1 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 4 2. Diagnoza sytuacji przestrzenno - społeczno

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań

Lokalny Program Rewitalizacji dla Miasta Żagań I. Wprowadzenie Żagań XI 2005 1. Pojęcie rewitalizacji Rewitalizacja, rozumiana jest jako proces przemian przestrzennych, społecznych i ekonomicznych w zdegradowanych częściach miast, mający na celu poprawę

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Odnowa i rozwój wsi

Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Odnowa i rozwój wsi Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju w ramach Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Odnowa i rozwój wsi Strzyżów 2010 SPIS TREŚCI Cel działania... 3 Kto może być wnioskodawcą

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU Publikacja sfinansowana ze środków budżetowych Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej Urząd Komitetu Integracji Europejskiej 2005 PROJEKTY KULTURALNE - KROK PO KROKU

Bardziej szczegółowo

IV Rozwój przestrzenny miejscowości w warunkach depopulacji - podstawy metodologiczne i przykładowe rozwiązania

IV Rozwój przestrzenny miejscowości w warunkach depopulacji - podstawy metodologiczne i przykładowe rozwiązania IV Rozwój przestrzenny miejscowości w warunkach depopulacji - podstawy metodologiczne i przykładowe rozwiązania Rolą niniejszego rozdziału jest zaprezentowanie funkcjonujących już w praktyce rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Pola bitew są miejscami wydarzeń historycznych

Pola bitew są miejscami wydarzeń historycznych Pola bitew ważny element dziedzictwa Jakub Wrzosek archeolog Narodowy Instytut Dziedzictwa Pola bitew są miejscami wydarzeń historycznych o różnej skali znaczenia w dziejach państw lub świata. W historii

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 Warszawa, 26 marca 2013 r. SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 4 II. STRESZCZENIE... 6 III. DIAGNOZA... 12 Obszar I. Postawy i kompetencje społeczne... 12 Obszar

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 WPROWADZENIE STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO POLSKI WSCHODNIEJ DO ROKU 2020 Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 30 grudnia 2008 r., uchwałą nr 278/08 1 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO

Bardziej szczegółowo

System planowania przestrzeni w Polsce

System planowania przestrzeni w Polsce System planowania przestrzeni w Polsce Czyli o tym co to jest planowanie przestrzenne, jakie dokumenty je regulują, kto je uchwala i co zawierają Zespół ds. konsultacji społecznych Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny

Elbląg 2012. Sytuacja społecznogospodarcza. raport diagnostyczny Elbląg 2012 Sytuacja społecznogospodarcza Elbląga raport diagnostyczny Spis treści Wstęp... 9 I. Ogólna charakterystyka miasta... 12 Skomunikowanie Elbląga... 12 Oddziaływanie Elbląga... 15 Demografia...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Gniewkowo 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Gniewkowo 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Gniewkowo 2014-2020 1 Spis treści WPROWADZENIE... 3 I.ANALIZA STRATEGICZNA... 4 1.Analiza potencjału strategicznego gminy... 4 1.1.Gmina i społeczność lokalna... 4 1.1.1.Środowisko

Bardziej szczegółowo

Wiadomości gospodarcze Ziemi Kłodzkiej

Wiadomości gospodarcze Ziemi Kłodzkiej BEZPŁATNY INFORMATOR DLA MAŁEJ I ŚREDNIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Wiadomości gospodarcze Ziemi Kłodzkiej Wydawca: Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. w Nowej Rudzie, ul. Kłodzka 27. LUTY 2008 Nr 44 ISSN

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej?

Jak planować proces rewitalizacji społeczno gospodarczej przestrzeni miejskiej? Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia Jak planować proces Aleksandra Czyżewska Forum Rewitalizacji 1 Opracowanie powstało w ramach programu Laboratorium Partycypacji Obywatelskiej realizowanego

Bardziej szczegółowo

Porz¹dek architektoniczny i urbanistyczny jako element przestrzennego zagospodarowania kraju *

Porz¹dek architektoniczny i urbanistyczny jako element przestrzennego zagospodarowania kraju * Studia Regionalne i Lokalne Nr 3(21)/2005 ISSN 1509 4995 Piotr Lorens Porz¹dek architektoniczny i urbanistyczny jako element przestrzennego zagospodarowania kraju * W opracowaniu zaprezentowano problematykeþ

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań

Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Załącznik do uchwały nr... Rady Ministrów z dnia... Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezp iieczn iiej SPIS TREŚCI 1. Ogólne założenia programu Razem bezpieczniej.

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI Załącznik do Uchwały Nr. Rady Miejskiej w Mielcu z dnia.. LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA MIASTA MIELCA (AKTUALIZACJA) Mielec 2011 SPIS TREŚCI I. WPROWADZENIE... 5 A. Istota rewitalizacji... 5 B. Uwagi

Bardziej szczegółowo