Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0200

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0200"

Transkrypt

1 Strona 1 Europejskiej ETA-10/0200 udzielonej dnia 16 grudnia 2010 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Placówka Prawa Publicznego Kolonnenstr. 30 L Berlin Niemcy Tel.: +49(0) Fax: +49(0) Internet: Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0200 Nazwa handlowa: wkręty JA, JB, JT, JZ i JF Właściciel Aprobaty: Przedmiot dopuszczenia i cel zastosowania: EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese Bad Laasphe Niemcy wkręty do zamocowań elementów budowlanych z blach i metalu Okres waŝności: od: do: 16 grudnia sierpnia 2015 Zakład produkcyjny: EJOT Baubefestigungen GmbH In der Stockwiese Bad Laasphe Niemcy Niniejsza Aprobata składa się z 58 stron, w tym 49 załączników Niniejsza Aprobata zastępuje ETA-10/0200 o okresie waŝności od r. do r.

2 Strona 2 Europejskiej ETA-10/0200 udzielonej dnia 16 grudnia 2010 I Podstawy prawne i postanowienia ogólne 1. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna przydzielona została przez Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej w zgodności z: - Dyrektywą 89/106/EWG Rady Europy z dnia 21 grudnia 1988 dotyczącą zrównania przepisów prawnych i administracyjnych państw członkowskich w zakresie wyrobów budowlanych 1, zmienioną Dyrektywą 93/68/EWG Rady Europy 2 oraz poprzez rozporządzenie (UE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 3 ; - ustawą o wprowadzeniu do obiegu i wolnym obrocie wyrobami budowlanymi do zastosowania Dyrektywy 89/106/EWG Rady Europy z dnia 21 grudnia 1988 dotyczącej zrównania przepisów prawnych i administracyjnych państw członkowskich w zakresie wyrobów budowlanych oraz innymi aktami prawnymi Wspólnoty Europejskiej (ustawa o wyrobach budowlanych BauPG) z dn. 28 kwietnia , ostatnio zmienioną poprzez zarządzenie z dnia 31 października ; - Wspólnymi Uregulowaniami w zakresie wnioskowania, przygotowania oraz udzielania Europejskich Aprobat Technicznych zgodnie z załącznikiem do decyzji 94/23/EWG Komisji Europejskiej 6 ; 2. Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej jest uprawniony do sprawdzenia, czy postanowienia niniejszej Europejskiej są spełniane. Kontrola ta moŝe być przeprowadzona w zakładzie produkcyjnym. Posiadacz Europejskiej jest odpowiedzialny za zgodność produktów z Europejską Aprobatą Techniczną oraz jej uŝytecznością dla przewidzianego zakresu zastosowania. 3. Europejska Aprobata Techniczna nie moŝe być przenoszona na innych niŝ wymieniony na pierwszej stronie Producentów lub przedstawicieli Producentów lub teŝ na inne zakłady produkcyjne niŝ te wymienione na pierwszej stronie Europejskiej. 4. Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej moŝe odwołać niniejszą Europejską Aprobatę Techniczną, w szczególności po informacji komisji na podstawie art. 5 ust. 1 Dyrektywy 89/106/EWG. 5. Niniejsza Europejska Aprobata Techniczna moŝe być powielana takŝe w formie elektronicznej w wersji nieskróconej. Po otrzymaniu pisemnej zgody Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej moŝna powielać fragmenty. W takim przypadku jednak naleŝy zaznaczyć, Ŝe chodzi tylko o fragmenty. Teksty i rysunki broszur reklamowych nie mogą stać w sprzeczności z Europejską Aprobatą Techniczną, ani teŝ uŝywać jej niezgodnie z jej przeznaczeniem. 6. Europejska Aprobata Techniczna udzielona zostaje w języku urzędowym obowiązującym daną Jednostkę Certyfikującą. Wersja ta odpowiada wersji udzielonej przez EOTA. Tłumaczenia na inne języki powinny zawierać odpowiednią adnotację i być oznaczone jako tłumaczenia. 1 Dziennik Ustaw Wspólnoty Europejskiej L40 z dnia 11 lutego 1989, str Dziennik Ustaw Wspólnoty Europejskiej L220 z dnia 30 sierpnia 1993, str. 1 3 Dziennik Ustaw Unii Europejskiej L284 z dnia 31 października 2003, str Federalny Dziennik Ustaw część I 1998, str Federalny Dziennik Ustaw część I 2006, str. 2407, Dziennik Ustaw Wspólnoty Europejskiej L17 z dnia 20 stycznia 1994, str. 34

3 Strona 3 Europejskiej ETA-10/0200 udzielonej dnia 16 grudnia 2010 II Postanowienia szczególne Europejskiej 1. Opis produktu budowlanego i cel zastosowania 1.1 Opis produktu W przypadku wkrętów firmy EJOT chodzi o wymienione w tabeli 1 produkty wiercące i gwintujące ze stali nierdzewnej lub utwardzonej dyfuzyjnie. Częściowo występują one w komplecie z podkładkami uszczelniającymi z EPDM. Szczegóły: patrz właściwe załączniki. Przykłady wkrętów i przynaleŝnych do nich połączeń przedstawiono w załączniku 1. Wkręty i przynaleŝne do nich mocowania wystawione są na oddziaływanie sił poprzecznych i podłuŝnych. Tabela 1 Typy wkrętów nr wkręt opis załącznik JT2-2-4,2 x L z łbem sześciokątnym lub okrągłym z napędem 1 JT2-3-4,8 x L Philips, Pozidriv lub Torx załącznik 6 z łbem sześciokątnym, podcięciem i podkładką 2 JT2-2H/3-4,8 x L załącznik 7 uszczelniającą Ø 14 mm 3 JT2-2H-4,8 x L z łbem sześciokątnym i podcięciem załącznik 8 4 JT2-T-2H-4,8 x L z łbem okrągłym z napędem Torx i podcięciem załącznik 9 5 JT2-2H-5,5 x L 6 JT2-3H-5,5 x L 7 JT2-3H-5,5 x L z łbem sześciokątnym, podcięciem i podkładką uszczelniającą Ø 16 mm z łbem sześciokątnym, podcięciem i podkładką uszczelniającą Ø 16 mm z łbem sześciokątnym, podcięciem i podkładką uszczelniającą Ø 16 mm załącznik 10 załącznik 11 załącznik 12 8 JT2-3-5,5 x L z łbem sześciokątnym załącznik 13 9 JT2-3-5,5 x L z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą Ø 16 mm załącznik JT2-6-5,5 x L z łbem sześciokątnym załącznik JT2-6-5,5 x L z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą Ø 16 mm załącznik JT2-8-5,5 x L z łbem sześciokątnym załącznik JT2-8-5,5 x L z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą Ø 16 mm załącznik JT2-6-6,3 x L z łbem sześciokątnym załącznik JT2-6-6,3 x L 16 JT2-12-5,5 x L 17 JT2-12-5,5 x L JT3-2H-4,8 x L JT6-2H-4,8 x L JT3-3H-4,8 x L JT6-3H-4,8 x L JT3-FR-2H-4,8 x L JT6-FR-2H-4,8 x L JT3-2H-5,5 x L JT6-2H-5,5 x L z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą Ø 16 mm z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą Ø 16 mm z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą Ø 16 mm z łbem sześciokątnym, podcięciem i podkładką uszczelniającą Ø 14 mm z łbem sześciokątnym, podcięciem i podkładką uszczelniającą Ø 14 mm z łbem okrągłym z napędem Torx, podcięciem i podkładką uszczelniającą Ø 11 mm z łbem sześciokątnym podcięciem i podkładką uszczelniającą Ø 16 mm załącznik 20 załącznik 21 załącznik 22 załącznik 23 załącznik 24 załącznik 25 załącznik 26

4 Strona 4 Europejskiej ETA-10/0200 udzielonej dnia 16 grudnia *) 34*) JT3-2H Plus-5,5 x L JT6-2H Plus-5,5 x L JT3-FR-2H Plus-5,5 x L JT6-FR-2H Plus-5,5 x L JT3-2H Plus-5,5 x L JT6-2H Plus-5,5 x L JT3-FR-2H Plus-5,5 x L JT6-FR-2H Plus-5,5 x L JT3-FR-2H Plus-5,5 x L JT6-FR-2H Plus-5,5 x L JT3-FR-2H Plus-5,5 x L JT6-FR-2H Plus-5,5 x L JT3-3H-5,5 x L JT6-3H-5,5 x L JT3-FR-3H-5,5 x L JT6-FR-3H-5,5 x L JT3-3H-5,5 x L JT6-3H-5,5 x L JT3-FR-3H-5,5 x L JT6-FR-3H-5,5 x L JT3-3-5,5 x L JT6-3-5,5 x L JT3-FR-3-5,5 x L JT6-FR-3-5,5 x L JT3-6-5,5 x L JT6-6-5,5 x L JT3-FR-6-5,5 x L JT6-FR-6-5,5 x L JT3-12-5,5 x L JT6-12-5,5 x L JT3-FR-12-5,5 x L JT6-FR-12-5,5 x L JT3-12-5,5 x L JT6-12-5,5 x L JT3-FR-12-5,5 x L JT6-FR-12-5,5 x L JT3-6-6,3 x L JT6-6-6,3 x L JT3-2-6,5 x L JT6-2-6,5 x L JT3-2-6,5 x L JT6-2-6,5 x L 35*) JA1-6,5 x L 36 JZ1-6,3 x L JB1-6,3 x L 37 JZ1-6,3 x L 38*) JA3-6,5 x L 39 JZ3-6,3 x L JB3-6,3 x L 40 JZ3-6,3 x L 41 JZ3-8,0 x L 42 JZ7-6,3 x L JB7-6,3 x L z łbem sześciokątnym lub okrągłym z napędem Torx, podcięciem i podkładką uszczelniającą Ø 16 mm z łbem sześciokątnym lub okrągłym z napędem Torx, podcięciem i podkładką uszczelniającą Ø 16 mm z łbem okrągłym z napędem Torx, podcięciem i podkładką uszczelniającą Ø 11 mm z łbem okrągłym z napędem Torx, podcięciem i podkładką uszczelniającą Ø 11 mm z łbem sześciokątnym lub okrągłym z napędem Torx, podcięciem i podkładką uszczelniającą Ø 16 mm z łbem sześciokątnym lub okrągłym z napędem Torx, podcięciem i podkładką uszczelniającą Ø 16 mm z łbem sześciokątnym lub okrągłym z napędem Torx i podkładką uszczelniającą Ø 16 mm z łbem sześciokątnym lub okrągłym z napędem Torx i podkładką uszczelniającą Ø 16 mm z łbem sześciokątnym lub okrągłym z napędem Torx i podkładką uszczelniającą Ø 16 mm z łbem sześciokątnym lub okrągłym z napędem Torx i podkładką uszczelniającą Ø 16 mm z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą Ø 16 mm z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą Ø 16 mm z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą Ø 16 mm z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą Ø 16 mm z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą Ø 22 mm z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą Ø 22 mm z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą Ø 16 mm z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą Ø 16 mm z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą Ø 22 mm z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą Ø 22 mm z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą Ø 16 mm załącznik 27 załącznik 28 załącznik 29 załącznik 30 załącznik 31 załącznik 32 załącznik 33 załącznik 34 załącznik 35 załącznik 36 załącznik 37 załącznik 38 załącznik 39 załącznik 40 załącznik 41 załącznik 42 załącznik 43 załącznik 44 aneks 45 załącznik 46 załącznik 47

5 Strona 5 Europejskiej ETA-10/0200 udzielonej dnia 16 grudnia JZ7-6,3 x L JB7-6,3 x L JF3-2H-4,8 x L JF6-2H-4,8 x L JF3-FR-2H-4,8 x L JF6-FR-2H-4,8 x L *) wkręty słuŝą do mocowania na konstrukcjach drewnianych z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą Ø 22 mm z łbem sześciokątnym lub okrągłym z napędem Torx oraz podkładką uszczelniającą Ø 14 mm załącznik 48 załącznik Cel zastosowania Wkręty przewidziane są do mocowań elementów profilowanych ze stali na konstrukcjach stalowych, jeŝeli podano w tabeli 1, na drewnianych konstrukcjach nośnych. Elementy profilowane ze stali mogą był uŝywane jako okładzina dachowa lub ścienna lub jako płyty dachowych lub ścienne. Wkręty mogą być stosowane takŝe do mocowania innych cienkościennych elementów budowlanych, wykonanych ze stali. Mocowany element budowlany jest elementem budowlanym I, a konstrukcja nośna jest elementem II. Przewidziany cel zastosowania obejmuje uŝycie wkrętów i połączeń wewnątrz i na zewnątrz. Wkręty ze stali nierdzewnej są przewidziane do uŝycia w środowisku zagroŝonym wysokim lub bardzo wysokim zagroŝeniem wystąpienia korozji. Wkręty przewidziane są głównie do uŝycia w połączeniach o obciąŝeniu spoczynkowym (np. obciąŝenia stałe, obciąŝenia wiatrem). Postanowienia niniejszej Europejskiej bazują na przyjętym okresie uŝytkowania wkrętu 25 lat. Informacje dotyczące okresu uŝytkowania nie stanowią gwarancji producenta, są jedynie pomocne przy wyborze odpowiedniego produktu w odniesieniu do spodziewanego ekonomicznego właściwego okresu uŝytkowania budowli. 2 Cechy produktu i postępowanie dowodowe 2.1 Cechy produktu Wkręty muszą być zgodne z danymi i rysunkami zawartymi w odpowiednich załącznikach (patrz tabela 1). Charakterystyczne wartości znamionowe materiałów, pomiary i tolerancje wkrętów, które nie są podane w niniejszym akapicie ani w załącznikach, muszą być zgodne z danymi zawartymi w dokumentacji 7 technicznej niniejszej Europejskiej. Charakterystyczne wartości siły ścinającej i wyrywającej połączeń za pomocą wkrętów są podane w odpowiednich załącznikach lub akapicie 4.2. W przypadku wkrętów wychodzi się z załoŝenia, Ŝe w zakresie palności spełnione zostały wymogi klasy A Postępowanie dowodowe Oceny przydatności wkrętów w związku z przewidzianym celem zastosowania w zakresie koniecznych wymogów ER 1 (wytrzymałość mechaniczna i stateczność), ER 2 (ochrona przeciwpoŝarowa), ER 4 (bezpieczeństwo uŝytkowania) i dodatkowych aspektów trwałości dokonano w zgodzie z zawartymi w akapicie 3.2 wspólnymi regułami postępowania 7 Dokumentacja techniczna niniejszej Europejskiej znajduje się w Niemieckim Instytucie Techniki Budowlanej i, jeŝeli jest znacząca dla włączonych i dopuszczonych do zadań prowadzanych w postępowaniu dotyczącemu zaświadczenia zgodności władz, naleŝy ją im wydać.

6 Strona 6 Europejskiej ETA-10/0200 udzielonej dnia 16 grudnia 2010 dotyczącymi składania wniosków, przygotowania i wydawania Europejskiej zgodnie z załącznikiem o decyzji komisji 6 94/23/EG. Ocena ognioodporności jest istotna tylko dla montowanego systemu (wkręty, tablice profilowane ze stali, konstrukcje nośne), który nie jest przedmiotem oceny niniejszej Europejskiej. W przypadku wkrętów wychodzi się załoŝenia, Ŝe w zakresie palności spełniono wymogi klasy A1, a zgodnie z decyzją komisji 96/603/EC (łącznie ze zmianami) na podstawie zestawienia w sprawie tej decyzji wymogi te nie muszą zostać sprawdzone. W zakresie istotnego wymogu nr 1 (wytrzymałość mechaniczna i stateczność) i nr 4 (bezpieczeństwo uŝytkowania) obowiązuje: Podane w załącznikach charakterystyczne nośności zostały zbadane poprzez próby siły wyrywającej i ścinającej. Równania potrzebne do obliczenia wartości pomiarowych zostały podane w akapicie Ocena, deklaracja zgodności i oznakowanie CE 3.1 System potwierdzenia zgodności Zgodnie z decyzją 99/92 Komisji Europejskiej 8 naleŝy zastosować system 3 potwierdzenia zgodności. Niniejszy system potwierdzenia zgodności opisano w następujący sposób: System 3: potwierdzenie zgodności producenta na produkt na podstawie: (a) zadania dla Producenta: (1) zakładowa kontrola produkcji; (b) zadania dla Jednostki Certyfikowanej: (2) pierwsza kontrola produktu. Uwaga: Jednostki Certyfikowane nazywane są takŝe placówkami notyfikującymi. 3.2 Kompetencje Zadania producenta Fabryczna kontrola produkcji Producent musi prowadzić ciągły nadzór własny nad produktami. Wszystkie dane, wymagania i przepisy podane przez Producenta naleŝy systematycznie przechowywać w formie pisemnych wskazówek zakładowych i procesowych, łącznie z protokołami poszczególnych wyników. Własna kontrola produktu przez zakład produkcyjny ma zagwarantować, Ŝe produkty są zgodne z niniejszą Europejską Aprobatą Techniczną. Producent moŝe uŝywać wyłącznie materiałów wyjściowych, które są podane w technicznej dokumentacji niniejszej europejskiej technicznej aprobaty. Fabryczna kontrola produkcji musi być zgodna z planem kontroli i nadzoru z września 2010 w zakresie wydanej 17 sierpnia 2010 Europejskiej ETA-10/0200, który jest częścią technicznej dokumentacji niniejszej Europejskiej. Plan kontroli i nadzoru ustala się w powiązaniu z fabrycznym systemem kontroli produkcji prowadzonym przed producenta i złoŝonym w Niemieckim Instytucie Techniki Budowlanej 9. Wyniki fabrycznej kontroli produkcji naleŝy przechowywać oraz ocenić zgodnie z postanowieniami planu kontroli i nadzoru. 8 Dziennik Urzędowy Wspólnot Europejskich L 80 z dnia Plan kontroli i nadzoru jest poufną częścią dokumentacji niniejszej europejskiej technicznej aprobaty, jak równieŝ wydawany aprobowanym władzom włączonym do postępowania w sprawie zaświadczenia zgodności. Patrz akapit

7 Strona 7 Europejskiej ETA-10/0200 udzielonej dnia 16 grudnia Pozostałe zadania producenta Producent powinien na podstawie umowy włączyć do przeprowadzenia działań zgodnie z rozdziałem Placówkę, która dopuszczona została do zadań zgodnych z rozdziałem 3.1 w zakresie łączników. W tym celu Producent powinien przedstawić tejŝe Placówce plan kontroli zgodnie z rozdziałem i Producent powinien przedstawić Certyfikat Zgodności wraz z oświadczeniem, iŝ wyroby budowlane zgodne są z postanowieniami Europejskiej ETA- 10/0200wydanej 17 sierpnia Zadania Notyfikowanej Jednostki Certyfikującej: Placówka Certyfikująca powinna przeprowadzić następujące zadania z zgodności z planem kontroli: - pierwsza inspekcja zakładu i zakładowej kontroli produkcji, Placówka Certyfikująca jest zobowiązana utrwalić istotne punkty w/w działań oraz udokumentować osiągnięte wyniki i wnioski w formie pisemnego raportu. 3.3 Oznakowanie CE Oznakowanie CE naleŝy umieścić na kaŝdym opakowaniu wkrętów. Za literami CE naleŝy podać numer identyfikacyjny Placówki Certyfikującej, jak równieŝ dodatkowe dane: - nazwisko i adres Producenta (osoba prawna odpowiedzialna na produkcje), - ostatnie dwie cyfry roku, w którym przyznano znak CE, - numer Europejskiej, - oznaczenie produktu. 4 ZałoŜenia, zgodnie, z którymi uŝyteczność produktu dla przewidzianego zastosowana została oceniona pozytywnie 4.1 Produkcja Wkręty są produkowane zgodnie z postanowieniami Europejskiej według procesu produkcyjnego ustalonego w dokumentacji technicznej. Europejskiej udzielono produktowi na podstawie uzgodnionych danych i informacji, które znajdują się w Niemieckim Instytucie Techniki Budowlanej oraz słu- Ŝą do identyfikacji ocenianego produktu. O zmianach w produkcie lub procesie produkcyjnym, które mogą prowadzić do tego, Ŝe złoŝone informacje nie będą poprawne, naleŝy poinformować Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej przed ich wprowadzeniem. Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej decyduje, czy takie zmiany mają wpływ na Aprobatę i w następstwie takŝe na oznakowanie CE wydane na podstawie Aprobaty. Ewentualnie stwierdza, czy konieczna jest dodatkowa ocena lub zmiana Aprobaty. 4.2 Pomiary Informacje ogólne Wkręty, które całkowicie lub częściowo naraŝone są na oddziaływanie zewnętrznych warunków atmosferycznych lub innych uwarunkowań, składają się ze stali nierdzewnej lub posiadają ochronę antykorozyjną. W zakresie ochrony antykorozyjnej uwzględnia się reguły podane w EN :2008, EN :2006 i EN :2006.

8 Strona 8 Europejskiej ETA-10/0200 udzielonej dnia 16 grudnia 2010 W odniesieniu do podanych w załącznikach typów mocowań (a, b, c, d) nie jest konieczne uwzględnienie wpływów temperatury. Dla innych typów mocowań naleŝy uwzględnić wpływ temperatury podczas pomiarów, chyba, Ŝe nie występują one lub nie zostały podporządkowane (np. wystarczająca elastyczność konstrukcji nośnej). ObciąŜenie jest w przewaŝającym stopniu spoczynkowe (wskazówka: obciąŝenie wiatrem jest w przewaŝającym stopniu spoczynkowe). Zachowano podane w ETA lub załącznikach pomiary, cechy materiałów, momenty dokręcania M t,norm, minimalne długości wkrętu l ef i grubości materiałów t N. Ustalony w EN 1990:2002 plan dowodowy stosowany jest w celu pomiaru połączeń utworzonych za pomocą wkrętów. Dla pomiaru uŝywane są charakterystyczne wartości podane w załącznikach (nośność wyrywania i ścinania). W celu zbadania wartości pomiarowych uŝywane są następujące wzory: N Rk N Rd = γ M V Rk V Rd = γ M Zalecany częściowy współczynnik bezpieczeństwa γ M = 1,33 jest stosowany w celu zbadania nośności, jeŝeli w krajowych przepisach lub załącznikach do Eurokodu 3 państwa członkowskiego, nie zostały podane inne wartości, w których uŝywa się wkrętów. W przypadku połączonego obciąŝenia siłami ścinającymi i wyrywającymi przeprowadzany jest linearny dowód interakcji według EN :2006, akapit 8.3 (8). N Sd V Sd + 1,0 N Rd V Rd Ewentualne obniŝenie wytrzymałości na zrywanie na podstawie układu wkrętów jest uwzględnianie odpowiednio do EN :2006, akapit 8.3 (7) i rysunek Dodatkowe reguły dotyczące połączeń z konstrukcjami nośnymi z drewna Obowiązuje EN :2004+A1:2008, o ile nie zostaną podjęte Ŝadne inne ustalenia. Część wiercąca wkrętów wiercących nie jest uwzględniana w przypadku skutecznej głębokości wkręcenia. UŜywa się następujących oznaczeń: I g - głębokość wkręcenia część gwintu wchodząca w element budowlany II łącznie z wiertłem I b - długość bezgwintowej części wiertła I ef - skuteczna głębokość mocowania I ef = I g I b N R,k = F ax,rk k mod V R,k = F v,rk k mod F ax,rk według EN : A1:2008, wyrównanie (8.40a) Uwaga: F ax,rk = F ax,α,rk z α = 90 F v,rk według EN : A1:2008, akapit k mod według EN : A1:2008, tabela 3.1 M y,rk w równaniu (8.9) w EN : A1:2008 i f ax,k w równaniu (8.40a) w EN : A1:2008 są podane w załącznikach niniejszej ETA.

9 Strona 9 Europejskiej ETA-10/0200 udzielonej dnia 16 grudnia 2010 Obliczone według EN : A1:2008 wartości charakterystyczne dla nośności wyrywania i średnicy wierconego otworu (konstrukcje drewniane) będą porównane z wartościami charakterystycznymi dla elementu budowlanego I (nośność zamocowania i średnicy wierconego otworu), zawartymi w prawej kolumnie tabeli odpowiedniego załącznika. NiŜsza wartość jest stosowana w kolejnych obliczeniach Specjalne zastosowanie do blach z otworami W celu mocowania blach z otworami odpowiednio do załączników 2, 3, 4, 5 obowiązują podane wartości charakterystyczne. 4.3 MontaŜ MontaŜ odbywa się wyłącznie według zaleceń Producenta. Producent przekazuje instrukcje montaŝu firmie wykonującej. Właściwe wykonanie zapewnia, Ŝe nie wystąpi korozja kontaktowa. Przy planowym obciąŝeniu siły ścinającej elementy budowlane I i II przeznaczone do połączenia znajdują się bezpośrednio jeden na drugim, tak Ŝe wkręty nie otrzymują dodatkowego zgięcia. Dopuszczalne jest stosowanie układu termicznych taśm rozdzielających wytrzymałych na ściskanie o grubości maksymalnej 3 mm. Aby zapewnić nośne i w razie potrzeby odporne na działanie deszczu połączenie, wkręty naleŝy montować pod kątem prostym do powierzchni elementu budowlanego. W przypadku konstrukcji nośnych ze stali o grubości > 6 mm wkręty są mocowane za pomocą cylindrycznego gwintu min. 6 mm w konstrukcje nośną, jeŝeli nie ma innych zaleceń producenta. Wiertło [koronka wiertnicza] nie są zaliczane jako głębokość wkręcania. Zgodność zamontowanych wkrętów z postanowieniami Europejskiej potwierdza Wykonawca / Firma wykonawcza. 5 Wytyczne dla Producenta Producent ma obowiązek zapewnić, Ŝe wymogi dotyczące poszczególnych obszarów zostały zachowane odpowiednio do akapitów 1, 2, 4.2 i 4.3 (łącznie z właściwymi załącznikami). Odbywa się to np. poprzez przekazanie odpowiednich kopii akapitów Europejskiej Aprobaty Technicznej. Dodatkowo wszystkie informacje (średnica otworu montaŝowego, moment dokręcenia, granice zastosowania) istotne dla montaŝu naleŝy jednoznacznie umieścić na opakowaniu lub w dołączonym opisie, najlepiej w formie ilustracji. Georg Feistel Kierownik Działu Uwierzytelniono (-) podpis nieczytelny [okrągła pieczęć Niemieckiego Instytutu Techniki Budowlanej z herbem]

10 Strona 10 Europejskiej ETA-10/0200 udzielonej dnia 16 grudnia 2010 wkręt gwintujący z podkładką uszczelniającą wkręt gwintujący z podkładką uszczelniającą z podkładką uszczelniającą bez podkładki połączenie z pojedynczą blachą połączenie podłuŝne połączenie poprzeczne wkręty przykłady wkrętów typy połączeń połączenie podłuŝne i poprzeczne Załącznik 1

11 Strona 11 Europejskiej ETA-10/0200 udzielonej dnia 16 grudnia 2010 elementy łączące: wkręty gwintujące z zakończeniem spiczastym lub walcowym, Ø 6,3 mm i Ø 6,5 mm wzornik otworów I surowce: element budowlany I: element budowlany II: jak równieŝ wkręty wiercące, Ø 5,5 mm do 6,3 mm stal nierdzewna - EN lub równowaŝna stal nierdzewna - EN z EPDM S280GD, S320GD lub S350GD - EN przynajmniej S235 - EN lub przynajmniej S280GD - EN lub przynajmniej drewno klasy jakości C24 Dla połączeń w obszarze otworów naraŝonych są na działanie wiatru, moŝna zastosować grubości blach powyŝej 1,00mm. W przypadku pośredniej średnicy podkładki, jako nośność charakterystyczną naleŝy wybrać wartość dla mniejszej średnicy. Załącznik 2 mocowanie blach z otworami

12 Strona 12 Europejskiej ETA-10/0200 udzielonej dnia 16 grudnia 2010 elementy łączące: wkręty gwintujące z zakończeniem spiczastym lub walcowym, Ø 6,3 mm i Ø 6,5 mm wzornik otworów II surowce: element budowlany I: element budowlany II: jak równieŝ wkręty wiercące, Ø 5,5 mm do 6,3 mm stal nierdzewna - EN lub równowaŝna stal nierdzewna - EN z EPDM S280GD - EN przynajmniej S235 - EN lub przynajmniej S280GD - EN lub przynajmniej drewno klasy jakości C24 Dla połączeń w obszarze otworów naraŝonych są na działanie wiatru, moŝna zastosować grubości blach powyŝej 1,00mm. W przypadku pośredniej średnicy podkładki, jako nośność charakterystyczną naleŝy wybrać wartość dla mniejszej średnicy. Załącznik 3 mocowanie blach z otworami

13 Strona 13 Europejskiej ETA-10/0200 udzielonej dnia 16 grudnia 2010 elementy łączące: wkręty gwintujące z zakończeniem spiczastym lub walcowym, Ø 6,3 mm i Ø 6,5 mm wzornik otworów II surowce: element budowlany I: element budowlany II: jak równieŝ wkręty wiercące, Ø 5,5 mm do 6,3 mm stal nierdzewna - EN lub równowaŝna stal nierdzewna - EN z EPDM S280GD, S320GD lub S350GD - EN przynajmniej S235 - EN lub przynajmniej S280GD - EN lub przynajmniej drewno klasy jakości C24 Dla połączeń w obszarze otworów naraŝonych są na działanie wiatru, moŝna zastosować grubości blach powyŝej 1,00mm. W przypadku pośredniej średnicy podkładki, jako nośność charakterystyczną naleŝy wybrać wartość dla mniejszej średnicy. Załącznik 4 mocowanie blach z otworami

14 Strona 14 Europejskiej ETA-10/0200 udzielonej dnia 16 grudnia 2010 elementy łączące: wkręty gwintujące z zakończeniem spiczastym lub walcowym, Ø 6,3 mm i Ø 6,5 mm wzornik otworów II surowce: element budowlany I: element budowlany II: jak równieŝ wkręty wiercące, Ø 5,5 mm do 6,3 mm stal nierdzewna - EN lub równowaŝna stal nierdzewna - EN z EPDM S350GD - EN przynajmniej S235 - EN lub przynajmniej S280GD - EN lub przynajmniej drewno klasy jakości C24 Dla połączeń w obszarze otworów naraŝonych są na działanie wiatru, moŝna zastosować grubości blach powyŝej 1,00mm. W przypadku pośredniej średnicy podkładki, jako nośność charakterystyczną naleŝy wybrać wartość dla mniejszej średnicy. Załącznik 5 mocowanie blach z otworami

15 Strona 15 Europejskiej ETA-10/0200 udzielonej dnia 16 grudnia 2010 stal węglowa, utwardzana, ocynkowana brak S235 EN zdolność wiercenia: patrz poniŝej Wartości na szarym tle obowiązują tylko dla łącznika typu JT2-4,8 x L JT2-2-4,2 x L: zdolność wiercenia Σt i 2,5 mm JT2-3-4,8 x L: zdolność wiercenia Σt i 4,0 mm JT2-2-4,2 x L JT2-3-4,8 x L z łbem sześciokątnym lub okrągłym z napędem Philips, Pozidriv lub Torx Załącznik 6

16 Strona 16 Europejskiej ETA-10/0200 udzielonej dnia 16 grudnia 2010 stal węglowa, utwardzana, ocynkowana stal węglowa, ocynkowana S235 EN zdolność wiercenia: Σt i 2,20 mm W przypadku elementu I i II z S320GD lub S350GD wartości mogą zostać podwyŝszone o 8,3%. JT2-2H/3-4,8 x L z łbem sześciokątnym, podcięciem i podkładką uszczelniającą Ø 14 mm Załącznik 7

17 Strona 17 Europejskiej ETA-10/0200 udzielonej dnia 16 grudnia 2010 stal węglowa, utwardzana, ocynkowana brak S235 EN zdolność wiercenia: Σt i 2,20 mm W przypadku elementu I i II z S320GD lub S350GD wartości mogą zostać podwyŝszone o 8,3%. JT2-2H-4,8 x L z łbem sześciokątnym i podcięciem Załącznik 8

18 Strona 18 Europejskiej ETA-10/0200 udzielonej dnia 16 grudnia 2010 stal węglowa, utwardzana, ocynkowana brak S235 EN zdolność wiercenia: Σt i 2,20 mm W przypadku elementu I i II z S320GD lub S350GD wartości mogą zostać podwyŝszone o 8,3%. JT2-T-2H-4,8 x L z łbem okrągłym z napędem Torx i podcięciem Załącznik 9

19 Strona 19 Europejskiej ETA-10/0200 udzielonej dnia 16 grudnia 2010 stal węglowa, utwardzana, ocynkowana stal węglowa, ocynkowana S235 EN zdolność wiercenia: Σt i 2,50 mm JT2-2H-5,5 x L z łbem sześciokątnym, podcięciem i podkładką uszczelniającą Ø 16 mm Załącznik 10

20 Strona 20 Europejskiej ETA-10/0200 udzielonej dnia 16 grudnia 2010 stal węglowa, utwardzana, ocynkowana stal węglowa, ocynkowana S235 EN zdolność wiercenia: Σt i 3,50 mm JT2-3H-5,5 x L z łbem sześciokątnym, podcięciem i podkładką uszczelniającą Ø 16 mm Załącznik 11

21 Strona 21 Europejskiej ETA-10/0200 udzielonej dnia 16 grudnia 2010 stal węglowa, utwardzana, ocynkowana stal węglowa, ocynkowana zdolność wiercenia: Σt i 3,50 mm JT2-3H-5,5 x L z łbem sześciokątnym, podcięciem i podkładką uszczelniającą Ø 16 mm Załącznik 12

22 Strona 22 Europejskiej ETA-10/0200 udzielonej dnia 16 grudnia 2010 stal węglowa, utwardzana, ocynkowana brak S235 EN zdolność wiercenia: Σt i 3,50 mm JT2-3-5,5 x L z łbem sześciokątnym Załącznik 13

23 Strona 23 Europejskiej ETA-10/0200 udzielonej dnia 16 grudnia 2010 stal węglowa, utwardzana, ocynkowana stal węglowa, ocynkowana S235 EN zdolność wiercenia: Σt i 3,50 mm JT2-3-5,5 x L z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą Ø 16 mm Załącznik 14

24 Strona 24 Europejskiej ETA-10/0200 udzielonej dnia 16 grudnia 2010 stal węglowa, utwardzana, ocynkowana brak S235, S275 lub S355 EN zdolność wiercenia: Σt i 6,00 mm JT2-6-5,5 x L z łbem sześciokątnym Załącznik 15

25 Strona 25 Europejskiej ETA-10/0200 udzielonej dnia 16 grudnia 2010 stal węglowa, utwardzana, ocynkowana stal węglowa, ocynkowana S235, S275 lub S355 EN zdolność wiercenia: Σt i 6,00 mm JT2-6-5,5 x L z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą Ø 16 mm Załącznik 16

26 Strona 26 Europejskiej ETA-10/0200 udzielonej dnia 16 grudnia 2010 stal węglowa, utwardzana, ocynkowana brak S235, S275 lub S355 EN zdolność wiercenia: Σt i 9,50 mm JT2-8-5,5 x L z łbem sześciokątnym Załącznik 17

27 Strona 27 Europejskiej ETA-10/0200 udzielonej dnia 16 grudnia 2010 stal węglowa, utwardzana, ocynkowana stal węglowa, ocynkowana S235, S275 lub S355 EN zdolność wiercenia: Σt i 9,50 mm JT2-8-5,5 x L z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą Ø 16 mm Załącznik 18

28 Strona 28 Europejskiej ETA-10/0200 udzielonej dnia 16 grudnia 2010 stal węglowa, utwardzana, ocynkowana brak S235, S275 lub S355 EN zdolność wiercenia: Σt i 6,50 mm JT2-6-6,3 x L z łbem sześciokątnym Załącznik 19

29 Strona 29 Europejskiej ETA-10/0200 udzielonej dnia 16 grudnia 2010 stal węglowa, utwardzana, ocynkowana stal węglowa, ocynkowana S235, S275 lub S355 EN zdolność wiercenia: Σt i 6,50 mm JT2-6-6,3 x L z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą Ø 16 mm Załącznik 20

30 Strona 30 Europejskiej ETA-10/0200 udzielonej dnia 16 grudnia 2010 stal węglowa, utwardzana, ocynkowana stal węglowa, ocynkowana S280GD EN S235, S275 lub S355 EN zdolność wiercenia: Σt i 13,00 mm JT2-12-5,5 x L z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą Ø 16 mm Załącznik 21

31 Strona 31 Europejskiej ETA-10/0200 udzielonej dnia 16 grudnia 2010 stal węglowa, utwardzana, ocynkowana stal węglowa, ocynkowana S320GD lub S350GD EN S235, S275 lub S355 EN zdolność wiercenia: Σt i 13,00 mm JT2-12-5,5 x L z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą Ø 16 mm Załącznik 22

32 Strona 32 Europejskiej ETA-10/0200 udzielonej dnia 16 grudnia 2010 stal nierdzewna (1.4404) EN S235 EN zdolność wiercenia: Σt i 2,20 mm W przypadku elementu I i II z S320GD lub S350GD wartości mogą zostać podwyŝszone o 8,3%. JT3-2H-4,8 x L JT6-2H-4,8 x L z łbem sześciokątnym, podcięciem i podkładką uszczelniającą Ø 14 mm Załącznik 23

33 Strona 33 Europejskiej ETA-10/0200 udzielonej dnia 16 grudnia 2010 stal nierdzewna (1.4404) EN S235 EN zdolność wiercenia: Σt i 3,25 mm JT3-3H-4,8 x L JT6-3H-4,8 x L z łbem sześciokątnym, podcięciem i podkładką uszczelniającą Ø 14 mm Załącznik 24

34 Strona 34 Europejskiej ETA-10/0200 udzielonej dnia 16 grudnia 2010 stal nierdzewna (1.4404) EN S235 EN zdolność wiercenia: Σt i 2,20 mm W przypadku elementu I i II z S320GD lub S350GD wartości mogą zostać podwyŝszone o 8,3%. JT3-FR-2H-4,8 x L JT6-FR-2H-4,8 x L z łbem okrągłym z napędem Torx, podcięciem i podkładką uszczelniającą Ø 11 mm Załącznik 25

35 Strona 35 Europejskiej ETA-10/0200 udzielonej dnia 16 grudnia 2010 stal nierdzewna (1.4404) EN S235 EN zdolność wiercenia: Σt i 2,50 mm JT3-2H-5,5 x L JT6-2H-5,5 x L z łbem sześciokątnym podcięciem i podkładką uszczelniającą Ø 16 mm Załącznik 26

36 Strona 36 Europejskiej ETA-10/0200 udzielonej dnia 16 grudnia 2010 stal nierdzewna (1.4404) EN S235 EN zdolność wiercenia: Σt i 3,50 mm W przypadku elementu I i II z S320GD lub S350GD wartości mogą zostać podwyŝszone o 8,3%. JT3-2H Plus-5,5 x L JT6-2H Plus-5,5 x L JT3-FR-2H Plus-5,5 x L JT6-FR-2H Plus-5,5 x L z łbem sześciokątnym lub okrągłym z napędem Torx, podcięciem i podkładką uszczelniającą Ø 16 mm Załącznik 27

37 Strona 37 Europejskiej ETA-10/0200 udzielonej dnia 16 grudnia 2010 stal nierdzewna (1.4404) EN S235 EN zdolność wiercenia: Σt i 3,50 mm W przypadku elementu I i II z S320GD lub S350GD wartości mogą zostać podwyŝszone o 8,3%. JT3-2H Plus-5,5 x L JT6-2H Plus-5,5 x L JT3-FR-2H Plus-5,5 x L JT6-FR-2H Plus-5,5 x L z łbem sześciokątnym lub okrągłym z napędem Torx, podcięciem i podkładką uszczelniającą Ø 16 mm Załącznik 28

38 Strona 38 Europejskiej ETA-10/0200 udzielonej dnia 16 grudnia 2010 stal nierdzewna (1.4404) EN S235 EN zdolność wiercenia: Σt i 3,50 mm W przypadku elementu I i II z S320GD lub S350GD wartości mogą zostać podwyŝszone o 8,3%. JT3-FR-2H Plus-5,5 x L JT6-FR-2H Plus-5,5 x L z łbem okrągłym z napędem Torx, podcięciem i podkładką uszczelniającą Ø 11 mm Załącznik 29

39 Strona 39 Europejskiej ETA-10/0200 udzielonej dnia 16 grudnia 2010 stal nierdzewna (1.4404) EN S235 EN zdolność wiercenia: Σt i 3,50 mm W przypadku elementu I i II z S320GD lub S350GD wartości mogą zostać podwyŝszone o 8,3%. JT3-FR-2H Plus-5,5 x L JT6-FR-2H Plus-5,5 x L z łbem okrągłym z napędem Torx, podcięciem i podkładką uszczelniającą Ø 11 mm Załącznik 30

40 Strona 40 Europejskiej ETA-10/0200 udzielonej dnia 16 grudnia 2010 stal nierdzewna (1.4404) EN zdolność wiercenia: Σt i 3,50 mm JT3-3H-5,5 x L JT6-3H-5,5 x L JT3-FR-3H-5,5 x L JT6-FR-3H-5,5 x L z łbem sześciokątnym lub okrągłym z napędem Torx, podcięciem i podkładką uszczelniającą Ø 16 mm Załącznik 31

41 Strona 41 Europejskiej ETA-10/0200 udzielonej dnia 16 grudnia 2010 stal nierdzewna (1.4404) EN S235, S275 lub S355 EN zdolność wiercenia: Σt i 3,50 mm JT3-3H-5,5 x L JT6-3H-5,5 x L JT3-FR-3H-5,5 x L JT6-FR-3H-5,5 x L z łbem sześciokątnym lub okrągłym z napędem Torx, podcięciem i podkładką uszczelniającą Ø 16 mm Załącznik 32

42 Strona 42 Europejskiej ETA-10/0200 udzielonej dnia 16 grudnia 2010 stal nierdzewna (1.4404) EN S235 EN zdolność wiercenia: Σt i 3,50 mm JT3-3-5,5 x L JT6-3-5,5 x L JT3-FR-3-5,5 x L JT6-FR-3-5,5 x L z łbem sześciokątnym lub okrągłym z napędem Torx i podkładką uszczelniającą Ø 16 mm Załącznik 33

43 Strona 43 Europejskiej ETA-10/0200 udzielonej dnia 16 grudnia 2010 stal nierdzewna (1.4404) EN S235, S275 lub S355 EN zdolność wiercenia: Σt i 6,00 mm JT3-6-5,5 x L JT6-6-5,5 x L JT3-FR-6-5,5 x L JT6-FR-6-5,5 x L z łbem sześciokątnym lub okrągłym z napędem Torx i podkładką uszczelniającą Ø 16 mm Załącznik 34

44 Strona 44 Europejskiej ETA-10/0200 udzielonej dnia 16 grudnia 2010 stal nierdzewna (1.4404) EN S280GD EN S235, S275 lub S355 EN zdolność wiercenia: Σt i 13,00 mm JT3-12-5,5 x L JT6-12-5,5 x L JT3-FR-12-5,5 x L JT6-FR-12-5,5 x L z łbem sześciokątnym lub okrągłym z napędem Torx i podkładką uszczelniającą Ø 16 mm Załącznik 35

45 Strona 45 Europejskiej ETA-10/0200 udzielonej dnia 16 grudnia 2010 stal nierdzewna (1.4404) EN S320GD lub S350GD EN S235, S275 lub S355 EN zdolność wiercenia: Σt i 13,00 mm JT3-12-5,5 x L JT6-12-5,5 x L JT3-FR-12-5,5 x L JT6-FR-12-5,5 x L z łbem sześciokątnym lub okrągłym z napędem Torx i podkładką uszczelniającą Ø 16 mm Załącznik 36

46 Strona 46 Europejskiej ETA-10/0200 udzielonej dnia 16 grudnia 2010 stal nierdzewna (1.4404) EN S235, S275 lub S355 EN zdolność wiercenia: Σt i 6,50 mm JT3-6-6,3 x L JT6-6-6,3 x L z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą Ø 16 mm Załącznik 37

47 Strona 47 Europejskiej ETA-10/0200 udzielonej dnia 16 grudnia 2010 stal nierdzewna (1.4404) EN S280GD EN S235 EN zdolność wiercenia: Σt i 2,00 mm właściwości: M y,rk = 9,742 Nm f ax,k = 8,575 N/mm 2 dla I ef 28,0 mm PowyŜsze wartości w zaleŝności od głębokości wkręcania I ef obowiązują dla k mod = 0,90 oraz dla klasy wytrzymałości drewna C24 (p a = 350 kg/m 3 ). Inne wartości dla k mod oraz klas wytrzymałości drewna patrz rozdział JT3-2-6,5 x L JT6-2-6,5 x L z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą Ø 16 mm Załącznik 38

48 Strona 48 Europejskiej ETA-10/0200 udzielonej dnia 16 grudnia 2010 stal nierdzewna (1.4404) EN S320GD lub S350GD EN S235 EN zdolność wiercenia: Σt i 2,00 mm właściwości: M y,rk = 9,742 Nm f ax,k = 8,575 N/mm 2 dla I ef 28,0 mm PowyŜsze wartości w zaleŝności od głębokości wkręcania I ef obowiązują dla k mod = 0,90 oraz dla klasy wytrzymałości drewna C24 (p a = 350 kg/m 3 ). Inne wartości dla k mod oraz klas wytrzymałości drewna patrz rozdział JT3-2-6,5 x L JT6-2-6,5 x L z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą Ø 16 mm Załącznik 39

49 Strona 49 Europejskiej ETA-10/0200 udzielonej dnia 16 grudnia 2010 stal nierdzewna (1.4529) EN S235 EN średnica wierconego otworu: patrz tabela właściwości: M y,rk = 9,742 Nm f ax,k = 8,575 N/mm 2 dla I ef 26,0 mm PowyŜsze wartości w zaleŝności od głębokości wkręcania I ef obowiązują dla k mod = 0,90 oraz dla klasy wytrzymałości drewna C24 (p a = 350 kg/m 3 ). Inne wartości dla k mod oraz klas wytrzymałości drewna patrz rozdział wkręt gwintujący JA1-6,5 x L z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą Ø 16 mm Załącznik 40

50 Strona 50 Europejskiej ETA-10/0200 udzielonej dnia 16 grudnia 2010 stal nierdzewna (1.4529) EN S235 EN średnica wierconego otworu: patrz tabela JZ1-6,3 x L dla elementów II z t II 1,25 mm JB1-6,3 x L dla elementów II z t II 2,00 mm wkręt gwintujący JZ1-6,3 x L JB1-6,3 x L z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą Ø 22 mm Załącznik 41

51 Strona 51 Europejskiej ETA-10/0200 udzielonej dnia 16 grudnia 2010 stal nierdzewna (1.4529) EN S235 EN średnica wierconego otworu: patrz tabela wkręt gwintujący JZ1-6,3 x L z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą Ø 22 mm Załącznik 42

52 Strona 52 Europejskiej ETA-10/0200 udzielonej dnia 16 grudnia 2010 S235 EN średnica wierconego otworu: patrz tabela właściwości: M y,rk = 9,742 Nm f ax,k = 8,575 N/mm 2 dla I ef 26,0 mm PowyŜsze wartości w zaleŝności od głębokości wkręcania I ef obowiązują dla k mod = 0,90 oraz dla klasy wytrzymałości drewna C24 (p a = 350 kg/m 3 ). Inne wartości dla k mod oraz klas wytrzymałości drewna patrz rozdział wkręt gwintujący JA3-6,5 x L z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą Ø 16 mm Załącznik 43

53 Strona 53 Europejskiej ETA-10/0200 udzielonej dnia 16 grudnia 2010 S235 EN średnica wierconego otworu: patrz tabela JZ3-6,3 x L dla elementów II z t II 1,25 mm JB3-6,3 x L dla elementów II z t II 2,00 mm wkręt gwintujący JZ3-6,3 x L JB3-6,3 x L z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą Ø 16 mm Załącznik 44

54 Strona 54 Europejskiej ETA-10/0200 udzielonej dnia 16 grudnia 2010 S235 EN średnica wierconego otworu: patrz tabela wkręt gwintujący JZ3-6,3 x L z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą Ø 22 mm Załącznik 45

55 Strona 55 Europejskiej ETA-10/0200 udzielonej dnia 16 grudnia 2010 S235 EN średnica wierconego otworu: patrz tabela wkręt gwintujący JZ3-8,0 x L z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą Ø 22 mm Załącznik 46

56 Strona 56 Europejskiej ETA-10/0200 udzielonej dnia 16 grudnia 2010 stal nierdzewna CRONIMAKS zbliŝona do stali nierdzewnej (1.4301) - EN stal nierdzewna (1.4301) - EN S280GD, S320GD lub S350GD - EN S235, S275 lub S355 - EN S280GD, S320GD lub S350GD - EN średnica wierconego otworu: patrz tabela JZ7-6,3 x L dla elementów II z t II 1,25 mm JB7-6,3 x L dla elementów II z t II 2,00 mm wkręt gwintujący JZ7-6,3 x L JB7-6,3 x L z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą Ø 16 mm Załącznik 47

57 Strona 57 Europejskiej ETA-10/0200 udzielonej dnia 16 grudnia 2010 stal nierdzewna CRONIMAKS zbliŝona do stali nierdzewnej (1.4301) - EN stal nierdzewna (1.4301) - EN S280GD, S320GD lub S350GD - EN S235, S275 lub S355 - EN S280GD, S320GD lub S350GD - EN średnica wierconego otworu: patrz tabela JZ7-6,3 x L dla elementów II z t II 1,25 mm JB7-6,3 x L dla elementów II z t II 2,00 mm wkręt gwintujący JZ7-6,3 x L JB7-6,3 x L z łbem sześciokątnym i podkładką uszczelniającą Ø 22 mm Załącznik 48

58 Strona 58 Europejskiej ETA-10/0200 udzielonej dnia 16 grudnia 2010 stal nierdzewna (1.4404) EN zdolność wiercenia: Σt i 2,00 mm Gdy element I i II składa się z S320GD lub S350 GD wszystkie wartości mogą zostać podwyŝszone o 8,3%. wkręt gwintujący JF3-2H-4,8 x L JF3-FR-2H-4,8 x L JF6-2H-4,8 x L JF6-FR-2H-4,8 x L z łbem sześciokątnym lub okrągłym z napędem Torx oraz podkładką uszczelniającą Ø 14 mm Załącznik 49

59 Znak zgodności CE - znak zgodności CE składa się z liter CE o następującym kroju czcionki - w przypadku zmniejszania lub powiększania znaku CE naleŝy zachować proporcje wynikające z powyŝszych rastrów. - róŝne części składowe znaku CE muszą być tej samej wysokości: minimalna wysokość wynosi 5mm. Wyciąg z załącznika III, rozdział 4.1 dyrektywy Rady 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 (dziennik Urzędowy WE nr L 40 z dnia 12 lutego 1989, s. 12), zmienionej dyrektywą 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993 (Dziennik Urzędowy WE nr L 220 z dnia 30 sierpnia 1993, s. 1) i zmienione Rozporządzeniem (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 września 2003 (Dziennik Urzędowy nr L 284 z dnia 31 października 2003, s. 1, 25).

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0200

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0200 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Placówka Prawa Publicznego Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Niemcy Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Członek

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0200

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0200 Deutsches Institut für Bautechnik Placówka Certyfikująca produkty budowlane i konstrukcje Urząd Badań Techniki Budowlanej Placówka prawa cywilnego prowadzona wspólnie przez Federację i Kraje Związkowe

Bardziej szczegółowo

Ocena Techniczna z dnia 23 marca 2018

Ocena Techniczna z dnia 23 marca 2018 Member of www.eota.eu Placówka Certyfikująca wyroby budowlane i konstrukcje Urząd Badań Techniki Budowlanej Placówka prawa cywilnego prowadzona wspólnie przez Federację i Kraje Związkowe Europejska ETA-13/0177

Bardziej szczegółowo

tłumaczenie Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-07/0013 EJOT Flachdachbefestiger z języka niemieckiego

tłumaczenie Europejskiej Aprobaty Technicznej ETA-07/0013 EJOT Flachdachbefestiger z języka niemieckiego Strona 1 udzielonej dnia 17 stycznia 2007 Deutsches Institut für Bautechnik Placówka prawa cywilnego Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Niemcy Tel.: +49 (0) 30 787 30 0 Fax.: +49 (0) 30 787 30 320 E-mail:

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Członek EOTA DRAFT Europejska Aprobata Techniczna Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0013

Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0013 Deutsches Institut für Bautechnik Placówka Certyfikująca produkty budowlane i konstrukcje Urząd Badań Techniki Budowlanej Placówka prawa cywilnego prowadzona wspólnie przez Federację i Kraje Związkowe

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 of Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011 i członek EOTA (Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej)

Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 of Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011 i członek EOTA (Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej) Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 of Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0183

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0183 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Instytucja prawa publicznego Koonnenstr. 30L 10829 Berlin Niemcy Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de Internet: www.dibt.de Upoważniony

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna. ETA-10/0183 z 25 czerwca Deutsches Institut für Bautechnik

Europejska Ocena Techniczna. ETA-10/0183 z 25 czerwca Deutsches Institut für Bautechnik Członek EOTA [logo EOTA] [logo DIBt] www.eota.eu Organ zatwierdzający wyroby budowlane i typy konstrukcji Bautechnisches Prufamt Instytucja powołana przez Rządy Federalne i Landów Wyznaczona zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0580

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0580 Europejska Aprobata Techniczna GT02, GTO3FH, GT3, GTR3, GTX3, GTX3AL, GT5, GT5FH, GTR5, GTX5, GT6, GT8, GTR8, GT12, GT12FH, GTR12, GTX12, GTR16, GTA, GTB Wkręty do mocowania elementów metalowych i blach

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

ETA-13/0199 GTSP, GTRSP, GTRWSP

ETA-13/0199 GTSP, GTRSP, GTRWSP Europejska Aprobata Techniczna GTSP, GTRSP, GTRWSP i GTXSP Wkręty do mocowania płyt warstwowych Fastening screws for sandwich panels Europejska aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr DoP-13/0085

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr DoP-13/0085 DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr DoP-13/0085 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: Wkręty AR-O CS, AR-W CS, AR-W SS, AR3-W CS, AR5-W CS, AR12-W CS 2. Zamierzone zastosowanie: Wkręty AR3-W

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0453 English

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-8946/2012 2/19 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2018/0159 wydanie 1

KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2018/0159 wydanie 1 CZŁONEK EOTA i UEAtc INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. Filtrowa 1, www.itb.pl KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2018/0159 wydanie 1 Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna została wydana zgodnie

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-09/0346

Europejska Aprobata Techniczna ETA-09/0346 Strona 1 wydanej 1. Grudnia 2009 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Instytucja Prawa Publicznego Kolonnenstr. 30 L 10829 Berlin Niemcy Tel.: +49(0)30 787 30 0 Fax: +49(0)30 787 30 320 E-mail: dibt@dibt.de

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

Notatki. wiercące. Wkręty. gwintujące. Wkręty. mocowania solarów. Systemy ORKAN- Kalotty. Nity. montażowe. Uchwyty.

Notatki.   wiercące. Wkręty. gwintujące. Wkręty. mocowania solarów. Systemy ORKAN- Kalotty. Nity. montażowe. Uchwyty. Notatki / 68 EJOT EJOT formują gwint w uprzednio wykonanym otworze montażowym. Wyposażone są w gwint zakończony końcówką walcową lub szpicem. Kompletowane z podkładką uszczelniającą z EPDM. EJOT mają uniwersalne

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. P.H. HAMAR sp.j., B. i H. Grzesiak ul. Hutnicza 7, Gdynia WKS. Warszawa, 1 czerwca 2010 r.

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010. P.H. HAMAR sp.j., B. i H. Grzesiak ul. Hutnicza 7, Gdynia WKS. Warszawa, 1 czerwca 2010 r. INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7081/2011 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

GTR W SP A19 ŁĄCZNIKI Z PODKŁADKĄ DO MOCOWANIA PŁYT WARSTWOWYCH

GTR W SP A19 ŁĄCZNIKI Z PODKŁADKĄ DO MOCOWANIA PŁYT WARSTWOWYCH GTR W SP A19 ŁĄCZNIKI Z PODKŁADKĄ DO MOCOWANIA PŁYT WARSTWOWYCH OPIS PRODUKTU Łączniki samogwintujące (dwugwintowe) ze stali węglowej utwardzanej powierzchniowo, z punktem wiercącym do drewna, gwintem

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

Ocena Techniczna z dnia 17 czerwca 2014

Ocena Techniczna z dnia 17 czerwca 2014 Member of www.eota.eu Placówka Certyfikująca produkty budowlane i konstrukcje Urząd Badań Techniki Budowlanej Placówka prawa cywilnego prowadzona wspólnie przez Federację i Kraje Związkowe Europejska ETA-14/0130

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7082/2011 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0026

Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0026 Deutsches Institut für Bautechnik Placówka Certyfikująca produkty budowlane i konstrukcje Urząd Badań Techniki Budowlanej Placówka prawa cywilnego prowadzona wspólnie przez Federację i Kraje Związkowe

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4937/2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4937/2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

Dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie

Dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie Tłumaczenie dokumentu Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung numer Z-21.8-1980. Tłumaczenie oryginału z języka niemieckiego,. Dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie Placówka Certyfikująca produkty

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja Właściwości Użytkowych DoP-13/0203-OD 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: OD Zdjęcie przedstawia przykładowy produkt z danego typu wyrobu 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0502

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0502 Deutsches Institut für Bautechnik Placówka Certyfikująca produkty budowlane i konstrukcje Urząd Badań Techniki Budowlanej Placówka prawa cywilnego prowadzona wspólnie przez Federację i Kraje Związkowe

Bardziej szczegółowo

Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011 i członek EOTA (Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej)

Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU) Nr 305/2011 i członek EOTA (Europejskiej Organizacji ds. Oceny Technicznej) Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU)

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7378/2013 ŁĄCZNIKI WIERCĄCE, SAMOGWINTUJĄCE MCF (tzw. wkręty farmerskie) WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2009

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2009 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9256/2014 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0144

Europejska Aprobata Techniczna ETA-07/0144 Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego Kolonnenstr. 30B D-10829 Berlin

Bardziej szczegółowo

ETA-13/0483 GZON, GZOD, GZON

ETA-13/0483 GZON, GZOD, GZON Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0483 GZON, GZOD, GZON i GZODi Stalowe łączniki przypawane Steel weld pins Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Martę

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja Właściwości Użytkowych DoP-10/0055-R-KER 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: R-KER Zdjęcie przedstawia przykładowy produkt z danego typu wyrobu 2. Zamierzone zastosowanie lub

Bardziej szczegółowo

Ocena Techniczna z dnia 8 stycznia 2014

Ocena Techniczna z dnia 8 stycznia 2014 Member of www.eota.eu Placówka Certyfikująca produkty budowlane i konstrukcje Urząd Badań Techniki Budowlanej Placówka prawa cywilnego prowadzona wspólnie przez Federację i Kraje Związkowe Europejska ETA-11/0192

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

Europejska Ocena Techniczna

Europejska Ocena Techniczna Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Powołany zgodnie

Bardziej szczegółowo

ETA-11/0095 z dnia 11 marca Europejska Ocena Techniczna. Tłumaczenie z języka niemieckiego, oryginał w języku niemieckim.

ETA-11/0095 z dnia 11 marca Europejska Ocena Techniczna. Tłumaczenie z języka niemieckiego, oryginał w języku niemieckim. Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego finansowana wspólnie przez federację i kraje związkowe Powołany zgodnie

Bardziej szczegółowo

FERMACELL płyty gipsowo-włóknowe. Europejska Aprobata Techniczna ETA-03/0050. Tłumaczenie

FERMACELL płyty gipsowo-włóknowe. Europejska Aprobata Techniczna ETA-03/0050. Tłumaczenie FERMACELL płyty gipsowo-włóknowe Europejska Aprobata Techniczna ETA-03/0050 Tłumaczenie Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Instytucja prawa publicznego 10829 Berlin, Kolonnenstraße 30 L Tel. +49(0)30-78730-0

Bardziej szczegółowo

Dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie

Dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie Dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie Placówka Certyfikująca produkty i konstrukcje budowlane Urząd Badań Techniki Budowlanej Placówka prawa cywilnego prowadzona wspólnie przez Federację i

Bardziej szczegółowo

STALOWE ŁĄCZNIKI ROZPOROWE KHA oraz KHA-S

STALOWE ŁĄCZNIKI ROZPOROWE KHA oraz KHA-S INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WKRĘTY DO MONTAŻU PŁYT WARSTWOWYCH DO DREWNA I BETONU TYPU MC2S-P nr IM_MC2S-P_A19

INSTRUKCJA MONTAŻU WKRĘTY DO MONTAŻU PŁYT WARSTWOWYCH DO DREWNA I BETONU TYPU MC2S-P nr IM_MC2S-P_A19 BALTIC FASTENERS Sp. z o. o. ul. Jarzębinowa 10 PL 11-034 Stawiguda; NIP 739 386 17 99 tel. (089) 722 95 55, fax. 089-670 77 71 e-mail: info@balticfasteners.pl; www.balticfasteners.pl INSTRUKCJA MONTAŻU

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0149. GUNNEBO FASTENING łączniki do dachów płaskich

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0149. GUNNEBO FASTENING łączniki do dachów płaskich Europejska Aprobata Techniczna GUNNEBO FASTENING łączniki do dachów płaskich Łączniki do mocowania elastycznych wodochronnych pokryć dachowych Fasteners for flexible roof waterproofing systems Europejska

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Łączniki wkręcane GTRW i GTRW FH do mocowania blach do podłoży betonowych i drewnianych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Łączniki wkręcane GTRW i GTRW FH do mocowania blach do podłoży betonowych i drewnianych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8920/2012 Łączniki wkręcane GTRW i GTRW FH do mocowania blach do podłoży betonowych i drewnianych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną techniczną specyfikacją przewidzianą przez producenta:

Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną techniczną specyfikacją przewidzianą przez producenta: DoP S-SCV001 str. 1 / 7 S-SCV Unikatowy kod identyfikacji produktu: SMART S-SCV Typ, numer seryjny lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację cech produktu wg wymagań Artykułu 11(4): Zobacz

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Właściwości Użytkowych

Deklaracja Właściwości Użytkowych Deklaracja Właściwości Użytkowych DoP-13/0453-ON-55/63 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: ON-55/63 Zdjęcie przedstawia przykładowy produkt z danego typu wyrobu 2. Zamierzone zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie

Dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie Dopuszczenie do obrotu i stosowania w budownictwie Placówka Certyfikująca produkty i konstrukcje budowlane Urząd Badań Techniki Budowlanej Placówka prawa cywilnego prowadzona wspólnie przez Federację i

Bardziej szczegółowo

Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną techniczną specyfikacją przewidzianą przez producenta:

Zamierzone zastosowanie wyrobu budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną techniczną specyfikacją przewidzianą przez producenta: DoP SMLPZ001 str. 1 / 5 SMLPZ001 Unikatowy kod identyfikacji produktu: SMLPZ Typ, numer seryjny lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację cech produktu wg wymagań Artykułu 11(4): Zobacz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-6435/2012 2/17 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE Spis treści 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2005

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2005 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

Wkręty gwintujące BS-R / JA2 stal ocynkowana EJOT BS-R-6,3

Wkręty gwintujące BS-R / JA2 stal ocynkowana EJOT BS-R-6,3 WKRĘTY GWINTUJĄCE ZALETY formuje gwint oraz łączy elementy budowlane podczas jednego cyklu roboczego w komplecie ze zmontowaną podkładką uszczelniającą uniwersalny w zastosowaniu WARIANTY PRODUKTÓW wkręty

Bardziej szczegółowo

OC Wkręty samowiercące

OC Wkręty samowiercące OC Wkręty samowiercące Specjalnie zaprojektowany kształt wiertła, który zapewnia szybką i bezproblemową instalację w konstrukcjach metalowych wykonanych z kształtowników zimnogiętych Aprobaty ETA-13/0203

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7472/2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7472/2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7240/2013 Łączniki wiercące, samogwintujące STALCO WSD, WSDT, WS-IMPAX, WS, WSPW, FD i FM WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

WłAśCIWOśCI ZASTOSOWANIE. Technical data sheet ESCR - WKRęTY CIESIELSKIE TALERZYKOWE

WłAśCIWOśCI ZASTOSOWANIE. Technical data sheet ESCR - WKRęTY CIESIELSKIE TALERZYKOWE Wkręty ESCR to stalowe wkręty ocynkowane elektrolitycznie o częściowym gwincie i łbie talerzykowy (podkładkowym). Wkręty ESCR mają większą nośność na przeciągnięcie łba niż wkręty o łbie stożkowym. EN-ETA-130796,

Bardziej szczegółowo

OCWS Nierdzewne wkręty samowiercące

OCWS Nierdzewne wkręty samowiercące OCWS Nierdzewne wkręty samowiercące Nierdzewny wkręt samowiercący z redukowanym punktem wiercącym zapewnia optymalną szczelność połączenia Aprobaty ETA-10/0183 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Nierdzewny

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014. Łączniki ARW 0 6.4xL do mocowania blach stalowych do podłoży betonowych i drewnianych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014. Łączniki ARW 0 6.4xL do mocowania blach stalowych do podłoży betonowych i drewnianych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9393/2014 Łączniki ARW 0 6.4xL do mocowania blach stalowych do podłoży betonowych i drewnianych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0459 GZB, GZBs, GSZB, GZPMi, GZPMis i GSZPMi Stalowe łączniki przypawane

Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0459 GZB, GZBs, GSZB, GZPMi, GZPMis i GSZPMi Stalowe łączniki przypawane Europejska Aprobata Techniczna ETA-13/0459 GZB, GZBs, GSZB, GZPMi, GZPMis i GSZPMi Stalowe łączniki przypawane Steel weld pins Europejska aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie informacyjne na język polski Europejskiej Aprobaty Technicznej ENKOPUR wydanej przez DIBT

Tłumaczenie informacyjne na język polski Europejskiej Aprobaty Technicznej ENKOPUR wydanej przez DIBT Strona 1 z 8 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej URZĄD PRAWA PUBLICZNEGO 10829 Berlin, Kolonnenstrasse 30L... DIBt Członek EOTA EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-04/0020 Nazwa handlowa: Uszczelnienie

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4836/2011 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

Techniczna ETA-09/0346

Techniczna ETA-09/0346 Mitglied der EOTA Członek EOTA Eur ropejskaa Aprobata Techniczna ETA-09/0346 Polskie tłumaczenie przygotowane przep ez KOELNERR RAWLPLUG IP SP S z o.o wersja oryginalna w języku j niemieckim Handelsbezeichnung

Bardziej szczegółowo

pobrano z

pobrano z Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego Kolonnenstr. 30B D-10829 Berlin

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-04/0023

Europejska Aprobata Techniczna ETA-04/0023 Deutsches Institut für Bautechnik Placówka Certyfikująca produkty budowlane i konstrukcje Urząd Badań Techniki Budowlanej Placówka prawa cywilnego prowadzona wspólnie przez Federację i Kraje Związkowe

Bardziej szczegółowo

R-CS-WH Wkręty konstrukcyjne do drewna z łbem podkładkowym

R-CS-WH Wkręty konstrukcyjne do drewna z łbem podkładkowym R-CS-WH Wkręty konstrukcyjne do drewna z łbem podkładkowym Wkręty hartowane o wysokiej wytrzymałości do mocowania elementów konstrukcji drewnianych Aprobaty PN-EN 14592 + A1:2012 ETA 17/0023 Cechy i korzyści

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WKRĘTY DO MONTAŻU BLACH DO DREWNA I BETONU TYPU MC2-P Z PODKŁADKĄ nr IM_MC2-P_A16

INSTRUKCJA MONTAŻU WKRĘTY DO MONTAŻU BLACH DO DREWNA I BETONU TYPU MC2-P Z PODKŁADKĄ nr IM_MC2-P_A16 BALTIC FASTENERS Sp. z o. o. ul. Jarzębinowa 10 PL 11-034 Stawiguda; NIP 739 386 17 99 tel. (089) 722 95 55, fax. 089-670 77 71 e-mail: info@balticfasteners.pl; www.balticfasteners.pl INSTRUKCJA MONTAŻU

Bardziej szczegółowo

Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej

Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Deutsches Institut für Bautechnik Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego Kolonnenstr. 30B D-10829 Berlin

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna

Europejska Aprobata Techniczna TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86; www.itb.pl Członek EOTA Europejska Aprobata Techniczna Nazwa handlowa Trade name

Bardziej szczegółowo

Wkręt z gwintem na całej długości KonstruX

Wkręt z gwintem na całej długości KonstruX Wkręt z gwintem na całej długości KonstruX Optymalne rozwiązanie do nowych konstrukcji oraz do remontów System do wszystkich typów połączeń nośnych w konstrukcjach z drewna Zastosowanie budownictwie drewnianym

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7375/2012 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

System EJOT HTK 2G. Nowe rozwiązanie systemowe do montażu łączników na dachach płaskich

System EJOT HTK 2G. Nowe rozwiązanie systemowe do montażu łączników na dachach płaskich System EJOT HTK 2G Nowe rozwiązanie systemowe do montażu łączników na dachach płaskich Oszczędność czasu i kosztów! System HTK 2G to nowa jakość mocowania hydro i termoizolacji za pomocą skompletowanych

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-04/0003

Tłumaczenie na język polski z języka niemieckiego - oryginalna wersja w języku niemieckim EUROPEJSKA APROBATA TECHNICZNA ETA-04/0003 Urząd wydający aprobaty techniczne dla produktów i systemów budowlanych Urząd kontroli techniki budowlanej Instytucja prawa publicznego Kolonnenstr. 30B D-10829 Berlin Tel.: +49 30 787 30 0 Fax: +49 30

Bardziej szczegółowo

Notatki. wiercące. Wkręty. gwintujące. Wkręty. mocowania solarów. Systemy ORKAN- Kalotty. Nity. montażowe. Uchwyty.

Notatki.   wiercące. Wkręty. gwintujące. Wkręty. mocowania solarów. Systemy ORKAN- Kalotty. Nity. montażowe. Uchwyty. Notatki 78 EJOT łączniki do Łączniki wykonane ze stali nierdzewnej gatunku A2 i przeznaczone do systemów solarnych oraz ogniw fotowoltaicznych do podkonstrukcji drewnianych i stalowych. Zalety l l bezpieczne

Bardziej szczegółowo

R-CS-CS Wkręty konstrukcyjne do drewna z łbem stożkowym

R-CS-CS Wkręty konstrukcyjne do drewna z łbem stożkowym R-CS-CS Wkręty konstrukcyjne do drewna z łbem stożkowym Wkręty hartowane o wysokiej wytrzymałości do mocowania elementów konstrukcji drewnianych Aprobaty PN-EN 14592 + A1:2012 Cechy i korzyści Łatwe do

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0305

Europejska Aprobata Techniczna ETA-10/0305 Deutsches Institut für Bautechnik Placówka Certyfikująca produkty budowlane i konstrukcje Urząd Badań Techniki Budowlanej Placówka prawa cywilnego prowadzona wspólnie przez Federację i Kraje Związkowe

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8978/2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8978/2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8978/2012 Łączniki stalowe typu WSW, WB6P do mocowania płyt warstwowych i WDFM, WDFD do mocowania dachowych płyt falistych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana

Bardziej szczegółowo

ocena techniczna z dnia 27/10/2014

ocena techniczna z dnia 27/10/2014 Europejska ocena techniczna z dnia 27/10/2014 Część ogólna Jednostka ds. oceny wydająca europejską ocenę techniczną: Nazwa handlowa wyrobu budowlanego: Rodzina wyrobów, do której należy wyrób budowlany:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 4 - ZAMOCOWANIA

ROZDZIAŁ 4 - ZAMOCOWANIA ROZDZIAŁ 4 - ZAMOCOWANIA WKRĘTY DO DREWNA I PŁYT WIÓROWYCH WKRĘTY TARASOWE WKRĘTY DO ZŁĄCZY CIESIELSKICH WKRĘTY TYPU NORDIC WKRĘTY KONSTRUKCYJNE AKCESORIA KONSTRUKCJI DREWNIANYCH strona symbol nazwa WKRĘTY

Bardziej szczegółowo

fasad wentylowanych Elementy złączne do mocowania dla fasad wentylowanych wiercące Wkręty fasadowe Wkręty Wkręty fasadowe

fasad wentylowanych Elementy złączne do mocowania   dla fasad wentylowanych wiercące Wkręty fasadowe Wkręty Wkręty fasadowe ORKAN Elementy złączne do mocowania fasad wentylowanych 1 EJOT stal nierdzewna-saphir wkręt wiercący (JT4/JT9)-3H/5-5,5x19 P-BWU02-148004 SW8 J4/J9 JT4 ze stali nierdzewnej A2 19 500 JT4-3H/5-5,5x19 7

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Łączniki wiercące, samogwintujące HWH WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Łączniki wiercące, samogwintujące HWH WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7435/2013 Łączniki wiercące, samogwintujące HWH WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda MAKULSKIEGO Projekt

Bardziej szczegółowo

Wkręty do drewna ESCR - ESCRC

Wkręty do drewna ESCR - ESCRC Szkielet drewniany Drewno klejone Wkręty do drewna ESCR - ESCRC www.strongtie.eu Szkielet drewniany Wkręty ESCR to stalowe wkręty ocynkowane elektrolitycznie (5 µm) o częściowym gwincie i łbie talerzykowym

Bardziej szczegółowo

pobrano z

pobrano z AT-15-7686/2008 2/14 ZAŁĄCZNIK POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY TECHNICZNEJ... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

pobrano z

pobrano z INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55 fax: (48 22) 825-52-86 Czł o nek Europejskiej Unii Aprobat Technicznych w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

ETA-17/0847 z 29/09/2017. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Instytut Techniki Budowlanej TMH

ETA-17/0847 z 29/09/2017. Europejska Ocena Techniczna. Część ogólna. Instytut Techniki Budowlanej TMH Członek INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA ul. Filtrowa 1 tel.: (+48 22) 825-04-71 (+48 22) 825-76-55 fax: (+48 22) 825-52-86 www.itb.pl Wyznaczony zgodnie z Artykułem 29 Rozporządzenia (EU)

Bardziej szczegółowo

R-LX-P-ZP ocynkowany wkręt do betonu z soczewkowym, Część 6

R-LX-P-ZP ocynkowany wkręt do betonu z soczewkowym, Część 6 R-LX-P-ZP ocynkowany wkręt do betonu z soczewkowym, Część 6 Samogwintujący wkręt do betonu Aprobaty ETA 17/0783 Informacja o produkcie Cechy i korzyści Szybki montaż przelotowy dzięki prostej procedurze

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Łączniki wiercące, samogwintujące FHD, FHDS, WHD oraz PHD WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Łączniki wiercące, samogwintujące FHD, FHDS, WHD oraz PHD WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7436/2013 Łączniki wiercące, samogwintujące FHD, FHDS, WHD oraz PHD WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-08/0313

Europejska Aprobata Techniczna ETA-08/0313 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Jednostka zatwierdzająca produkty i konstrukcje budowlane Urząd ds. kontroli techniczno - budowlanej Zakład Prawa Publicznego podległy federacji i krajom związkowym

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2014 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8656/2014 Łączniki AR0 W 4.8xL, AR3 W 4.8xL, AR5 W 5.5xL, AR6 W 6.3xL, AR8 W 5.5xL, AR12 W 5.5xL, AR16 W 6.3xL, AR0 PZ W 6.3xL, AR5 PZ W 5.5xL, AR12 PZ W 5.5xL, ARA 0 6.5xL

Bardziej szczegółowo

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0573

Europejska Aprobata Techniczna ETA-12/0573 Niemiecki Instytut Techniki Budowlanej Jednostka zatwierdzająca produkty i konstrukcje budowlane Urząd ds. kontroli techniczno - budowlanej Zakład Prawa Publicznego podległy federacji i krajom związkowym

Bardziej szczegółowo

pobrano z

pobrano z INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55 fax: (48 22) 825-52-86 Czł o nek Europejskiej Unii Aprobat Technicznych w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

długości KonstruX i Wysoki opór wyciągania Mocne połączenie System do wszystkich typów połączeń nośnych w konstrukcjach z drewna

długości KonstruX i Wysoki opór wyciągania Mocne połączenie System do wszystkich typów połączeń nośnych w konstrukcjach z drewna Wkręt z gwintem na całej długości KonstruX Optymalne rozwiązanie do nowych konstrukcji oraz do remontów System do wszystkich typów połączeń nośnych w konstrukcjach z drewna Zastosowanie budownictwie drewnianym

Bardziej szczegółowo