Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 5"

Transkrypt

1 edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 5 Temat lekcji. dostateczną. CZĘŚĆ III. STAROŻYTNI RZYMIANIE 10. W starożytnym Rzymie 1. O mieście na siedmiu wzgórzach. 2. Rzym i jego mieszkańcy. 3. O wilczycy, podróżniku i o tym, jak powstał Rzym. 4. O królach i urzędnikach rzymskich. : położenie geograficzne Rzymu i rozwój terytorialny państwa rzymskiego życie codzienne w starożytnym Rzymie założenie Rzymu i legendy związane z tym wydarzeniem Rzym republiką pojęcia: senat, zgromadzenie ludowe, republika, trybun ludowy, konsul 9. Fundamenty Europy. 2) charakteryzuje osiągnięcia Rzymu. Półwysep Apeniński wskazuje na osi chronologicznej wiek, w którym założono Rzym ilustracji opisuje wygląd rzymskiej ulicy opowiada co najmniej jedną legendę związaną z założeniem Rzymu własnymi słowami wyjaśnia pojęcie republiki wie, że językiem Rzymian była łacina podaje datę założenia Rzymu Imperium Rzymskiego wymienia uprawnienia zgromadzenia ludowego, senatu, trybunów ludowych i konsulów opowiada legendy o założeniu Rzymu wie, kto mógł zostać senatorem wilczyca jest symbolem Rzymu wyjaśnia pochodzenie słowa republika wyjaśnia, czym były termy i akwedukty omawia położenie i warunki geograficzne Rzymu opowiada o rzymskim senacie wyjaśnia, w jakich okolicznościach Rzym stał się republiką na osi chronologicznej umieszcza daty założenia Rzymu i wprowadzenia republiki porównuje opowieści o założeniu Rzymu z ustaleniami historyków planu omawia rozwój terytorialny Rzymu porównuje ustrój republikańskiego Rzymu z demokracją ateńską wskazuje podobieństwa i różnice porównuje ustrój republiki rzymskiej ze współczesną demokracją 11. Rzym legiony rzymskie 9. Fundamenty Europy. omawia wpływ

2 dostateczną. cesarstwem 1. Pod znakiem Marsa. 2. Sukcesy wodzów i koniec republiki. 3. Juliusz Cezar. 4. Oktawian i początek cesarstwa. : i ich podboje uzbrojenie legionisty wielcy wodzowie Hannibal i Cezar zwycięstwa Cezara i upadek republiki Oktawian August i początek cesarstwa pojęcia: dyktator, legion, legionista, centurion, legat, cezar, cesarstwo 3) charakteryzuje osiągnięcia Rzymu. ilustracji omawia strój rzymskich podbojów i uzbrojenie rzymskiego legionisty Kartaginę i Galię wie, kim byli Hannibal, Juliusz Cezar dyktator, cezar, i Oktawian August centurion, legat umieszcza na osi omawia sposób chronologicznej I wiek dojścia Cezara do p.n.e. władzy własnymi słowami wyjaśnia, czym były wyjaśnia pojęcia: prowincje rzymskie cesarstwo, legion, i jaka była w nich rola legionista namiestników wyjaśnia, skąd pochodzi słowo cesarz największy zasięg Imperium Rzymskiego wyjaśnia różnice między republiką a cesarstwem charakteryzuje sposób walki Galów wie, w jakich okolicznościach wznoszono łuki tryumfalne krótko omawia wojny Rzymu z Kartaginą omawia władzę cesarzy rzymskich, wymienia ich prerogatywy wodzowie rzymskich legionów z czasem sięgali po władzę w państwie wymienia państwa starożytne, które zostały podbite przez Rzym wybitnych jednostek (Hannibal, Cezar, Oktawian August) na dzieje Rzymu 12. Kultura Rzymian 1. Prawo rzymskie. 2. Architekci i artyści. 3. Akwedukty, drogi i mosty. : prawo rzymskie drogi rzymskie akwedukty i mosty pojęcie prawa rzymskiego Panteonu, Forum Romanum, akwedukt i termy 9. Fundamenty Europy. wymienia prawo rzymskie jako 3) charakteryzuje podstawę osiągnięcia Rzymu, współczesnego prawa używając terminu prawo rzymskie. wymienia osiągnięcia techniczne Rzymian: drogi, akwedukty i mosty ilustracji omawia wie, czym był Panteon opisuje Forum Romanum jako centrum starożytnego miasta Rzymu informacji opisuje sposób budowania rzymskich dróg podaje przykłady stosowanych do dziś zasad prawa rzymskiego opisuje sposób budowania rzymskich dróg wskazuje przykłady naśladowania przez Rzymian architektury podaje przykłady rzymskich budowli, które możemy dziś oglądać dla starożytnych Rzymian ważne było budowanie dróg wymienia państwa Europy, Afryki i Azji, w których można zobaczyć pozostałości rzymskich dróg, akweduktów i mostów

3 dostateczną. wygląd rzymskiej ulicy greckiej wyjaśnia powiedzenie: Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu 13. Społeczeństwo rzymskie 1. Co Rzymianie robili, gdy nie wojowali? 2. Religia Rzymian. 3. Igrzyska Rzymian. 4. Ludzie wolni i niewolnicy. : rola rodziny w społeczeństwie rzymskim życie codzienne Rzymian religia i bogowie Rzymian igrzyska walki gladiatorów, przedstawienia teatralne i wyścigi rydwanów społeczeństwo Imperium Rzymskiego ludzie wolni i niewolnicy pojęcia: Trójca Kapitolińska, Panteon, walki gladiatorów, Koloseum, wyścigi 9. Fundamenty Europy. ilustracji omawia 3) charakteryzuje wygląd domu osiągnięcia Rzymu, bogatego Rzymianina używając pojęć wymienia kilku i terminów: drogi, rzymskich bogów wodociągi. wie, kim byli gladiatorzy wymienia przykładowe rozrywki Rzymian niewolnika wyjaśnia, jaką pozycję miała rodzina w społeczeństwie rzymskim wyjaśnia, jacy bogowie tworzyli Trójcę Kapitolińską omawia wygląd i przeznaczenie Panteonu wie, co się odbywało w Koloseum i w Cyrku Wielkim wyjaśnia, czym były igrzysk rzymskie i amfiteatr omawia religię Rzymian charakteryzuje ulubione rozrywki Rzymian wyścigi rydwanów i walki gladiatorów wie, w jaki sposób zdobywano niewolników w Imperium Rzymskim porównuje religię Rzymian i Greków, wskazuje podobieństwa i różnice wskazuje, czym różniły się igrzyska greckie od igrzysk rzymskich porównuje pozycję ludzi wolnych i niewolników w cesarstwie rzymskim samodzielnie przygotowuje wypowiedź na temat sieci dróg rzymskich, wykorzystuje informacje pozapodręcznikowe encyklopedie, literaturę przedmiotu, internet

4 dostateczną. rydwanów, Cyrk Wielki 14. Chrześcijanie 1. Jezus z Nazaretu. 2. Początki chrześcijaństwa. 3. Czym jest tolerancja? : nauczanie Jezusa z Nazaretu działalność apostołów rozwój chrześcijaństwa w Imperium Rzymskim tolerancja poszanowanie prawa innych pojęcia: Mesjasz, Dobra Nowina, ewangelia, apostołowie, przypowieść, chrześcijaństwo, tolerancja 9. Fundamenty Europy. wskazuje na osi czasu wymienia symbole pierwszych chrześcijan 4) opisuje narodziny wyjaśnia, kogo chrześcijaństwa i jego nazywamy rozpowszech-nienie chrześcijanami w czasach umieszcza na osi starożytnych. chronologicznej wiek, I w. n.e. Palestynę wie, kim był Jezus z Nazaretu wie, że narodziny Jezusa uznano za początek naszej ery (n.e.) apostołowie, ewangelia omawia symbolikę chrześcijańską pierwsi chrześcijanie modlili się w katakumbach podaje przyczyny w którym chrześcijanie i przebieg mogli wyznawać swoją prześladowań religię bez narażenia chrześcijan w Rzymie się na prześladowania krótko omawia działalność apostołów Dobra Nowina, Piotra i Pawła przypowieść, tolerancja, Mesjasz kraje, w których apostołowie głosili naukę Jezusa charakteryzuje nauczanie Jezusa informacji pozapodręcznikowych odpowiada na pytanie, czy chrześcijanie mogą wyznawać dziś swoją religię na całym świecie, czy też są miejsca, gdzie są prześladowani podaje przykłady nietolerancji w dzisiejszym świecie 15. Upadek Imperium Rzymskiego 1. Co złego stało się w imperium? kryzys Imperium Rzymskiego najazdy barbarzyńców Wandalowie i Hunowie Temat spoza PP wskazuje na osi chronologicznej V w. n.e. barbarzyńcy słabości cesarstwa rzymskiego kierunki podbojów Hunów i Wandalów podaje współczesne znaczenia słów wandal i barbarzyńca podaje daty podziału cesarstwa na omawia dziedzictwo cywilizacji rzymskiej wyjaśnia, na czym polegała przewaga militarna plemion barbarzyńskich nad wyszukuje informacje na temat dalszych losów cesarstwa wschodniorzymskiego

5 dostateczną. 2. Ludzie z długimi brodami. 3. Z Rzymu do Konstantynopola. 4. Kto pokonał Rzym? 5. To, co najcenniejsze dziedzictwo cywilizacji rzymskiej. podział cesarstwa rzymskiego na wschodnie i zachodnie upadek cesarstwa rzymskiego na Zachodzie Rzym i Konstantynopol wymienia plemiona Wandalów i Hunów wschodnie i zachodnie oraz datę upadku cesarstwa na zachodniego Rzymianami : POWTÓRZENIE MATERIAŁU I SRAWDZIAN WIADOMOŚCI O STAROŻYTNYCH RZYMIANACH : mapa 10. W starożytnym Rzymie. 11. Rzym cesarstwem. 12. Kultura Rzymian. 13. Społeczeństwo rzymskie. 14. Chrześcijanie. 15. Upadek Imperium Rzymskiego. jw. Półwysep Apeniński wskazuje na osi chronologicznej wiek, w którym założono Rzym ilustracji opisuje wygląd rzymskiej ulicy opowiada co najmniej jedną legendę związaną z założeniem Rzymu podaje datę założenia Rzymu Imperium Rzymskiego wymienia uprawnienia zgromadzenia ludowego, senatu, trybunów ludowych i konsulów opowiada legendy o założeniu Rzymu wie, kto mógł zostać omawia położenie i warunki geograficzne Rzymu opowiada o rzymskim senacie wyjaśnia, w jakich okolicznościach Rzym stał się republiką na osi chronologicznej umieszcza daty założenia Rzymu i wprowadzenia porównuje opowieści o założeniu Rzymu z ustaleniami historyków planu omawia rozwój terytorialny Rzymu porównuje ustrój republikańskiego Rzymu z demokracją ateńską wskazuje podobieństwa i różnice porównuje ustrój republiki rzymskiej ze współczesną demokracją omawia wpływ wybitnych jednostek (Hannibal, Cezar, Oktawian August) na dzieje Rzymu wymienia państwa Europy, Afryki i Azji, w których można zobaczyć pozostałości

6 dostateczną. własnymi słowami wyjaśnia pojęcie republiki wie, że językiem Rzymian była łacina ilustracji omawia strój i uzbrojenie rzymskiego legionisty wie, kim byli Hannibal, Juliusz Cezar i Oktawian August umieszcza na osi chronologicznej I wiek p.n.e. własnymi słowami wyjaśnia pojęcia: cesarstwo, legion, legionista wymienia prawo rzymskie jako podstawę współczesnego prawa senatorem wilczyca jest symbolem Rzymu wyjaśnia pochodzenie słowa republika wyjaśnia, czym były termy i akwedukty rzymskich podbojów Kartaginę i Galię dyktator, cezar, centurion, legat omawia sposób dojścia Cezara do władzy wyjaśnia, czym były prowincje rzymskie i jaka była w nich rola namiestników wymienia osiągnięcia wyjaśnia, skąd techniczne Rzymian: pochodzi słowo drogi, akwedukty cesarz i mosty wie, czym był Panteon ilustracji omawia opisuje Forum republiki największy zasięg Imperium Rzymskiego wyjaśnia różnice między republiką a cesarstwem charakteryzuje sposób walki Galów wie, w jakich okolicznościach wznoszono łuki tryumfalne krótko omawia wojny Rzymu z Kartaginą omawia władzę cesarzy rzymskich, wymienia ich prerogatywy podaje przykłady stosowanych do dziś zasad prawa rzymskiego opisuje sposób budowania rzymskich dróg wskazuje przykłady naśladowania przez wodzowie rzymskich legionów z czasem sięgali po władzę w państwie wymienia państwa starożytne, które zostały podbite przez Rzym podaje przykłady rzymskich budowli, które możemy dziś oglądać dla starożytnych Rzymian ważne było budowanie dróg porównuje religię Rzymian i Greków, wskazuje podobieństwa i różnice wskazuje, czym różniły się igrzyska greckie od igrzysk rzymskich porównuje pozycję ludzi wolnych i niewolników rzymskich dróg, akweduktów i mostów samodzielnie przygotowuje wypowiedź na temat sieci dróg rzymskich, wykorzystuje informacje pozapodręcznikowe encyklopedie, literaturę przedmiotu, internet informacji pozapodręcznikowych odpowiada na pytanie, czy chrześcijanie mogą wyznawać dziś swoją religię na całym świecie, czy też są miejsca, gdzie są prześladowani podaje przykłady nietolerancji w dzisiejszym świecie wyszukuje informacje na temat dalszych losów cesarstwa wschodniorzymskiego

7 dostateczną. wygląd rzymskiej ulicy ilustracji omawia wygląd domu bogatego Rzymianina wymienia kilku rzymskich bogów wie, kim byli gladiatorzy wymienia przykładowe rozrywki Rzymian niewolnika wskazuje na osi czasu I w. n.e. Palestynę wie, kim był Jezus z Nazaretu wie, że narodziny Jezusa uznano za początek naszej ery (n.e.) apostołowie, ewangelia wskazuje na osi chronologicznej V w. Romanum jako centrum starożytnego miasta Rzymu informacji opisuje sposób budowania rzymskich dróg wyjaśnia, jaką pozycję miała rodzina w społeczeństwie rzymskim wyjaśnia, jacy bogowie tworzyli Trójcę Kapitolińską omawia wygląd i przeznaczenie Panteonu wie, co się odbywało w Koloseum i w Cyrku Wielkim wyjaśnia, czym były igrzysk rzymskie i amfiteatry wymienia symbole pierwszych chrześcijan wyjaśnia, kogo nazywamy chrześcijanami umieszcza na osi Rzymian architektury greckiej wyjaśnia powiedzenie: Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu omawia religię Rzymian charakteryzuje ulubione rozrywki Rzymian wyścigi rydwanów i walki gladiatorów wie, w jaki sposób zdobywano niewolników w Imperium Rzymskim omawia symbolikę chrześcijańską pierwsi chrześcijanie modlili się w katakumbach podaje przyczyny i przebieg prześladowań chrześcijan w Rzymie krótko omawia działalność apostołów w cesarstwie rzymskim kraje, w których apostołowie głosili naukę Jezusa charakteryzuje nauczanie Jezusa omawia dziedzictwo cywilizacji rzymskiej wyjaśnia, na czym polegała przewaga militarna plemion barbarzyńskich nad Rzymianami

8 dostateczną. n.e. barbarzyńcy chronologicznej wiek, w którym chrześcijanie mogli wyznawać swoją religię bez narażenia Rzym i Konstantynopol się na prześladowania wymienia plemiona Wandalów i Hunów Dobra Nowina, przypowieść, tolerancja, Mesjasz słabości cesarstwa rzymskiego kierunki podbojów Hunów i Wandalów Piotra i Pawła podaje współczesne znaczenia słów wandal i barbarzyńca podaje daty podziału cesarstwa na wschodnie i zachodnie oraz datę upadku cesarstwa na zachodniego CZĘŚĆ IV. W PAŃSTWIE KRÓLA FRANKÓW I W ŚREDNIOWIECZNEJ POLSCE 16. W państwie Karola Wielkiego 1. Karol zwany Wielkim. 2. Szkoła w Akwizgranie. 3. W pałacu cesarskim. 4. Dziedzictwo Karola Wielkiego. Karol Wielki władca Franków, cesarz rzymski położenie geograficzne i zasięg terytorialny państwa Karola Wielkiego nauka i sztuka w czasach karolińskich państwo Karola Temat spoza PP państwo Karola Wielkiego koronacji ilustracji omawia sposób kopiowania ksiąg w średniowieczu wie, że językiem urzędowym podaje datę koronacji Karola Wielkiego na cesarza i określa, który to wiek podaje nazwę plemienia, z którego wywodził się Karol Wielki podaje przykłady wspierania nauki przez Karola Wielkiego wie, kim byli Słowianie i Germanie wyjaśnia, kogo kształciła szkoła pałacowa w Akwizgranie i na czym polegała karolińska reforma pisma łacińskiego wymienia działania cesarza, które omawia rozwój terytorialny państwa Karola Wielkiego wymienia wzorce, jakie władcy państw średniowiecznych czerpali z monarchii Karola Wielkiego Karola Wielkiego nazwano ojcem Europy

9 dostateczną. : Wielkiego fundamentem zachodniej Europy pojęcia: pismo karolińskie (minuskuła), król, cesarz, szkoła pałacowa, arkada w państwie Karola Wielkiego była łacina wymienia państwa, które powstały po podziale królestwa Karola Wielkiego na trzy części krótko omawia wygląd pałacu w Akwizgranie wyjaśnia pojęcie arkady doprowadziły do rozwoju kultury i architektury wymienia zasługi Karola Wielkiego dla rozwoju średniowiecznej Europy 17. Początki państwa polskiego 1. Polanie i inne plemiona. 2. Co się wydarzyło w roku 966? 3. Ubrani w kolczugi. 4. Zwycięstwa Mieszka. : plemiona słowiańskie Polanie i Wiślanie dynastia Piastów Mieszko I pierwszym władcą Polski zasięg terytorialny państwa Mieszka I chrzest Polski drużyna książęca zwycięstwo Mieszka I pod Cedynią gród w Gnieźnie pojęcia: plemię, książę, kmieć, chrzest Polski, ród, drużyna książęca, wojowie, kasztelan, 10. Państwo polskie za Piastów. 2) wskazuje na mapie Gniezno i państwo Mieszka I; 3) opisuje panowanie Mieszka I, umiejscawiając je w czasie i używając pojęć: plemię, gród, drużyna, książę. tereny zamieszkiwane przez Polan i Wiślan określa wiek, w którym panował Mieszko I ilustracji opisuje wygląd grodu wie, co wydarzyło się w 966 roku wymienia państwo, z którym Mieszko I prowadził zwycięskie wojny najważniejsze grody Polan i Wiślan omawia okoliczności przyjęcia chrztu przez Mieszka I wie, kim była Dobrawa opisuje znaczenie i zadania drużyny książęcej plemię, ród, książę, Piastowie, chrzest, gród obronny, drużyna, danina zna datę 972 roku i wie, co się wtedy wydarzyło mapy omawia rozwój terytorialny państwa Mieszka I przyjęcia chrztu przez księcia Polan omawia znaczenie przyjęcia chrztu przez Mieszka I porównuje wierzenia samodzielnie Słowian z religią analizuje teksty chrześcijańską źródłowe dotyczące panowania Mieszka I chrześcijaństwo wprowadzono w Polsce za pośrednictwem Czech, a nie Niemiec

10 dostateczną. gród obronny, włościanie, biskupstwo, budowniczy państwa polskiego 18. Wprawa św. Wojciecha 1. Książę Bolesław i misjonarz z Pragi. 2. Wyprawa św. Wojciecha do Prusów. 3. Drzwi Gnieźnieńskie świadectwem historii. : Bolesław Chrobry następcą Mieszka I misja chrystianizacyjna św. Wojciecha do Prusów Drzwi Gnieźnieńskie zabytkiem sztuki średniowiecznej i źródłem historycznym św. Wojciech pierwszy patron Polski pojęcia: biskup, chrześcijaństwo, misja, poganin 10. Państwo polskie za Piastów. 4) opowiada historię zjazdu gnieźnieńskiego, uwzględniając postacie: św. Wojciecha, Bolesława Chrobrego i Ottona III. wie, kim był św. Wojciech i dokąd udał się z misją poganina miejsce pochowania św. Wojciecha wie, co przedstawiają Drzwi Gnieźnieńskie wie, kto został następcą Mieszka I pokazuje na mapie tereny zamieszkane przez Prusów krótko opowiada o wyprawie biskupa Wojciecha Drzwi Gnieźnieńskie są dziełem sztuki i źródłem historycznym Bolesław Chrobry sprowadził ciało Wojciecha do Gniezna chrześcijaństwo, biskup, misja, patron opisuje wyprawę biskupa Wojciecha do Prusów Bolesław Chrobry pomógł biskupowi zorganizować wyprawę chrystianizacyjną analizuje tekst źródłowy przedstawień na Drzwiach Gnieźnieńskich opowiada żywot św. Wojciecha samodzielnie gromadzi informacje na temat świętych patronów Polski omawia rolę sztuki rzeźb, malowideł w przekazywaniu wiernym informacji o świętych oraz zasad Pisma Świętego

11 dostateczną. umieszcza na osi czasu rok Bolesław Chrobry książę i król 1. W roku 1000 w Gnieźnie. 2. Miecz Bolesława Chrobrego. 3. Królewska korona. : zjazd gnieźnieński podboje Bolesława Chrobrego Bolesław Chrobry pierwszy król Polski pojęcia: wojowie, wyprawa wojenna, koronacja 10. Państwo polskie za Piastów. 4) opowiada historię zjazdu gnieźnieńskiego, uwzględniając postacie: św. Wojciecha, Bolesława Chrobrego i Ottona III. umieszcza na osi czasu rok zjazdu gnieźnieńskiego oraz rok koronacji Bolesława Chrobrego zasięg terytorialny państwa Bolesława Chrobrego opowiada o zjeździe gnieźnieńskim i skutki zjazdu gnieźnieńskiego wojowie, wyprawa wojenna, koronacja wie, co to jest Szczerbiec i skąd, według legendy, pochodzi jego nazwa wie, kim był Otton III omawia symbolikę włóczni św. Maurycego i diademu cesarskiego tereny podbite przez Bolesława Chrobrego na wschodzie Bolesław Chrobry jest uważany za dobrego władcę omawia znaczenie koronacji Bolesława Chrobrego informacji pozapodręcznikowych opowiada o panowaniu Ottona III i jego wizji Europy składającej się z czterech części POWTÓRZENIE MATERIAŁU I SRAWDZIAN WIADOMOŚCI O KAROLU WIELKIM I POCZĄTKACH PAŃSTWA POLSKIEGO 16. W państwie Karola Wielkiego. 17. Początki państwa polskiego. 18. Wyprawa św. Wojciecha. 19. Bolesław Chrobry książę i król. jw. państwo Karola Wielkiego koronacji ilustracji omawia sposób kopiowania ksiąg w średniowieczu podaje datę koronacji Karola Wielkiego na cesarza i określa, który to wiek podaje nazwę plemienia, z którego wywodził się Karol Wielki podaje przykłady wie, kim byli Słowianie i Germanie wyjaśnia, kogo kształciła szkoła pałacowa w Akwizgranie i na czym polegała karolińska reforma pisma łacińskiego omawia rozwój terytorialny państwa Karola Wielkiego Karola Wielkiego nazwano ojcem Europy wymienia wzorce, samodzielnie jakie władcy państw analizuje teksty średniowiecznych źródłowe dotyczące czerpali z monarchii panowania Mieszka I Karola Wielkiego samodzielnie porównuje wierzenia gromadzi informacje

12 dostateczną. : mapa wie, że językiem urzędowym w państwie Karola Wielkiego była łacina wymienia państwa, które powstały po podziale królestwa Karola Wielkiego na trzy części tereny zamieszkiwane przez Polan i Wiślan określa wiek, w którym panował Mieszko I ilustracji opisuje wygląd grodu wie, co wydarzyło się w 966 roku wymienia państwo, z którym Mieszko I prowadził zwycięskie wojny wie, kim był św. Wojciech i dokąd udał się z misją poganina wspierania nauki przez Karola Wielkiego krótko omawia wygląd pałacu w Akwizgranie wyjaśnia pojęcie arkady najważniejsze grody Polan i Wiślan omawia okoliczności przyjęcia chrztu przez Mieszka I wie, kim była Dobrawa opisuje znaczenie i zadania drużyny książęcej plemię, ród, książę, Piastowie, chrzest, gród obronny, drużyna, danina zna datę 972 roku i wie, co się wtedy wydarzyło wie, kto został następcą Mieszka I pokazuje na mapie wymienia działania cesarza, które doprowadziły do rozwoju kultury i architektury wymienia zasługi Karola Wielkiego dla rozwoju średniowiecznej Europy mapy omawia rozwój terytorialny państwa Mieszka I przyjęcia chrztu przez księcia Polan omawia znaczenie przyjęcia chrztu przez Mieszka I opisuje wyprawę biskupa Wojciecha do Prusów Bolesław Chrobry pomógł biskupowi zorganizować wyprawę chrystianizacyjną omawia symbolikę Słowian z religią chrześcijańską chrześcijaństwo wprowadzono w Polsce za pośrednictwem Czech, a nie Niemiec analizuje tekst źródłowy przedstawień na Drzwiach Gnieźnieńskich opowiada żywot św. Wojciecha Bolesław Chrobry jest uważany za dobrego władcę omawia znaczenie koronacji Bolesława Chrobrego na temat świętych patronów Polski omawia rolę sztuki rzeźb, malowideł w przekazywaniu wiernym informacji o świętych oraz zasad Pisma Świętego informacji pozapodręcznikowych opowiada o panowaniu Ottona III i jego wizji Europy składającej się z czterech części

13 dostateczną. miejsce pochowania św. Wojciecha wie, co przedstawiają Drzwi Gnieźnieńskie umieszcza na osi czasu rok zjazdu gnieźnieńskiego oraz rok koronacji Bolesława Chrobrego zasięg terytorialny państwa Bolesława Chrobrego opowiada o zjeździe gnieźnieńskim tereny zamieszkane przez Prusów krótko opowiada o wyprawie biskupa Wojciecha Drzwi Gnieźnieńskie są dziełem sztuki i źródłem historycznym Bolesław Chrobry sprowadził ciało Wojciecha do Gniezna chrześcijaństwo, biskup, misja, patron umieszcza na osi czasu rok 997 i skutki zjazdu gnieźnieńskiego wojowie, wyprawa wojenna, koronacja wie, co to jest Szczerbiec i skąd, według legendy, pochodzi jego nazwa wie, kim był Otton III włóczni św. Maurycego i diademu cesarskiego tereny podbite przez Bolesława Chrobrego na wschodzie

14 dostateczną. 20. Następcy Bolesława Chrobrego 1. Testament Bolesława Chrobrego. 2. Rycerze krzyżaccy i ich państwo. 3. W Polsce dzielnicowej XIII wieku. 4. Władysław Łokietek odbudowuje państwo. : początek rozbicia dzielnicowego sprowadzenie Krzyżaków na ziemie polskie powstanie państwa krzyżackiego najazdy Tatarów na ziemie polskie rozwój gospodarczy ziem polskich zjednoczenie państwa polskiego i koronacja Władysława Łokietka na króla Polski pojęcia: testament Bolesława Krzywoustego, rozbicie dzielnicowe, ekspansja, zakon krzyżacki, dzielnica senioralna, dynastia Temat spoza PP wie, który władca podzielił państwo polskie na dzielnice umieszcza na osi czasu rok 1138 dynastii państwo zakonu krzyżackiego podaje datę koronacji Władysława Łokietka wymienia władcę, który zjednoczył państwo polskie Wielkopolskę i Małopolskę podaje przyczyny podziału Polski na dzielnice opisuje ekspansję Krzyżaków na Pomorzu i Kujawach wymienia dzielnice zjednoczone przez Władysława Łokietka wyjaśnia, czym była dzielnica senioralna podaje skutki pozytywne i negatywne sprowadzenia Krzyżaków do Polski wie, które tereny stały się łupem Tatarów w XIII wieku omawia rozwój gospodarczy ziem polskich w czasach rozbicia dzielnicowego wymienia synów przedstawia Bolesława okoliczności założenia Krzywoustego zakonu krzyżackiego i wskazuje na mapie dzielnice, którymi rządzili omawia skutki rozbicia dzielnicowego szczegółowo omawia okoliczności sprowadzenia Krzyżaków do Polski

15 dostateczną. 21. Kazimierz Wielki budowniczy miast i zamków. 1. Rządy króla Kazimierza. 2. Król Kazimierz dobrym gospodarzem. 3. W królewskiej stolicy Krakowie. : mapa panowanie Kazimierza Wielkiego wzrost znaczenia państwa polskiego i rozwój gospodarczy Kraków stolicą Polski zjazd władców europejskich i uczta u Wierzynka pojęcia: mury obronne, zamek obronny, dyplomata, statut, przywilej 10. Państwo polskie za Piastów. 5) wskazuje na mapie Kraków i państwo Kazimierza Wielkiego, umiejscawiając je w czasie; 6) opowiada o panowaniu Kazimierza Wielkiego i uczcie u Wierzynka. wskazuje na osi chronologicznej wiek XIV państwo polskie za czasów Kazimierza Wielkiego dyplomaty wyjaśnia, kogo gościł Wierzynek podaje lata panowania Kazimierza Wielkiego przywileju wymienia państwa, z którymi Kazimierz Wilki podpisał pokój król Kazimierz otrzymał przydomek Wielki Kazimierz Wielki wolał prowadzić działania dyplomatyczne niż zbrojne opisuje, jak zmienił się Kraków w czasach Kazimierza Wielkiego wymienia gości Kazimierza Wielkiego na uczcie u Wierzynka uzasadnia stwierdzenie, że Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną wyjaśnia, jakie znaczenie dla państwa polskiego miała kodyfikacja prawa i wybicie wspólnej dla całego kraju monety mapy w podręczniku wymienia ziemie przyłączone do Polski przez Kazimierza Wielkiego 22. Akademia w Krakowie 1. Założenie Akademii Krakowskiej. 2. Wśród uczniów. 3. Wśród studentów. 4. Wśród profesorów. 5. Kto opiekował się nauką i sztuką? Akademia Krakowska pierwszy uniwersytet w Polsce najwybitniejsi absolwenci Akademii Krakowskiej pojęcia: uniwersytet, uczelnia, wszechnica, profesor, żak, 10. Państwo polskie za Piastów. 6) opowiada o powstaniu Akademii Krakowskiej. wymienia władcę, który założył Akademię Krakowską uniwersytet, żak wymienia najsłynniejszych absolwentów Akademii Krakowskiej podaje datę założenia Akademii Krakowskiej wymienia władców, którzy odnowili i unowocześnili Akademię Krakowską bakałarz, bursa, kolegium, rektor wymienia nazwę Kazimierz Wielki założył Akademię Krakowską wymienia przedmioty wykładane w Akademii Krakowskiej opisuje życie codzienne krakowskiego żaka opisuje znaczenie panowania Kazimierza Wielkiego i Akademii Krakowskiej dla rozwoju polskiej nauki i sztuki porównuje funkcjonowanie uniwersytetów w średniowieczu i w czasach współczesnych

16 dostateczną. : bakałarz, bursa, kolegium, rektor najstarszego budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego wyjaśnia, kto mógł zostać żakiem, a kto profesorem na średniowiecznym uniwersytecie wyjaśnia, jak były prowadzone zajęcia na uniwersytecie omawia rolę, jaką odgrywał rektor na uniwersytecie 23. Jadwiga i Jagiełło unia dwóch narodów 1. Jadwiga królewna z Węgier. 2. Litwa i Polska. 3. Unia w Krewie początek dynastii Jagiellonów. 4. Panowanie Jadwigi i Jagiełły. : unia personalna polsko-węgierska Jadwiga królem Polski Litwa wschodni sąsiad Polski unia w Krewie, ślub Jadwigi i Jagiełły początek rządów dynastii Jagiellonów pojęcia: unia personalna, rada królewska, możnowładztwo 17. Jadwiga i Jagiełło. 1) wskazuje na mapie Wielkie Księstwo Litewskie; 2) wyjaśnia przyczyny unii polsko-litewskiej; 3) charakteryzuje osobę Jadwigi i wymienia jej zasługi dla kultury polskiej. Królestwo Polskie, Królestwo Węgierskie, Wielkie Księstwo Litewskie wyjaśnia, w jaki sposób Jagiełło został królem Polski wymienia nazwę dynastii, której początek dał Władysław Jagiełło unii personalnej podaje datę 1385 roku i wie, co się wtedy wydarzyło i skutki zawarcia unii polsko-litewskiej w Krewie wyjaśnia, kim byli trubadurzy charakteryzuje sytuację Litwy przed zawarciem unii z Polską wyjaśnia, w jaki sposób król Władysław Jagiełło i królowa Jadwiga dbali o rozwój nauki i sztuki w Polsce Akademia Krakowska nazywana jest dziś Uniwersytetem Jagiellońskim opisuje średniowieczne rozrywki i zabawy wyjaśnia, jaki wpływ na wybór męża dla Jadwigi miało możnowładztwo małopolskie tekstu źródłowego wymienia cechy charakteru Władysława Jagiełły ilustracji omawia wygląd herbu Polski i Litwy

17 dostateczną. 24. Wojna z zakonem krzyżackim 1. Najazdy Krzyżaków. 2. Przygotowania do bitwy. 3. Wielka bitwa pod Grunwaldem. 4. Skutki bitwy wyprawa pod Malbork. : konflikty polskokrzyżackie Malbork stolicą państwa krzyżackiego wojna polskokrzyżacka bitwa pod Grunwaldem pojęcia: wielki mistrz, wielki książę, rycerstwo 17. Jadwiga i Jagiełło. 4) opowiada o przyczynach i skutkach bitwy pod Grunwaldem. ilustracji opisuje wygląd zamku w Malborku Pomorze Gdańskie podaje datę bitwy pod Grunwaldem i wie, i skutki wojny z zakonem krzyżackim zamek w Malborku był trudny do zdobycia wymienia wojska walczące po stronie czyim zwycięstwem się polsko-litewskiej i po zakończyła stronie krzyżackiej ilustracji opisuje wygląd rycerzy średniowiecznych państwo krzyżackie było zagrożeniem dla Polski i Litwy omawia kolejne etapy wojny z zakonem krzyżackim przedstawia przebieg oblężenia Malborka i jego skutki omawia skutki bitwy pod Grunwaldem z punktu widzenia Krzyżaków, Polaków i Litwinów miejscowości, w których do dzisiaj zachowały się krzyżackie zamki samodzielnie interpretuje teksty źródłowe autorstwa Jana Długosza POWTÓRZENIE MATERIAŁU I SRAWDZIAN WIADOMOŚCI O WŁADCACH ŚREDNIOWIECZNEJ POLSKI. : mapa 20. Następcy Bolesława Chrobrego. 21. Kazimierz Wielki budowniczy miast i zamków. 22. Akademia w Krakowie. 23. Jadwiga i Jagiełło unia dwóch narodów. 24. Wojna jw. wie, który władca podzielił państwo polskie na dzielnice umieszcza na osi czasu rok 1138 dynastii państwo zakonu krzyżackiego podaje datę koronacji Władysława podaje przyczyny podziału Polski na dzielnice opisuje ekspansję Krzyżaków na Pomorzu i Kujawach wymienia dzielnice zjednoczone przez Władysława Łokietka podaje lata panowania Kazimierza Wielkiego wyjaśnia, czym była dzielnica senioralna podaje skutki pozytywne i negatywne sprowadzenia Krzyżaków do Polski wie, które tereny stały się łupem Tatarów w XIII wieku omawia rozwój gospodarczy ziem polskich w czasach wymienia synów Bolesława Krzywoustego i wskazuje na mapie dzielnice, którymi rządzili omawia skutki rozbicia dzielnicowego szczegółowo omawia okoliczności sprowadzenia Krzyżaków do Polski przedstawia okoliczności założenia zakonu krzyżackiego mapy w podręczniku wymienia ziemie przyłączone do Polski przez Kazimierza Wielkiego porównuje funkcjonowanie uniwersytetów

18 dostateczną. z zakonem krzyżackim. Łokietka wymienia władcę, przywileju który zjednoczył wymienia państwa, państwo polskie z którymi Kazimierz Wilki podpisał pokój Wielkopolskę i Małopolskę król Kazimierz wskazuje na osi otrzymał przydomek chronologicznej wiek Wielki XIV podaje datę założenia Akademii państwo polskie za Krakowskiej czasów Kazimierza wymienia władców, Wielkiego którzy odnowili i unowocześnili dyplomaty Akademię Krakowską wyjaśnia, kogo gościł Wierzynek bakałarz, bursa, wymienia władcę, kolegium, rektor który założył Akademię Krakowską uniwersytet, żak wymienia najsłynniejszych absolwentów Akademii Krakowskiej Królestwo Polskie, wymienia nazwę najstarszego budynku Uniwersytetu Jagiellońskiego wyjaśnia, kto mógł zostać żakiem, a kto profesorem na średniowiecznym uniwersytecie unii rozbicia dzielnicowego Kazimierz Wielki wolał prowadzić działania dyplomatyczne niż zbrojne opisuje, jak zmienił się Kraków w czasach Kazimierza Wielkiego wymienia gości Kazimierza Wielkiego na uczcie u Wierzynka Kazimierz Wielki założył Akademię Krakowską wymienia przedmioty wykładane w Akademii Krakowskiej opisuje życie codzienne krakowskiego żaka wyjaśnia, jak były prowadzone zajęcia na uniwersytecie omawia rolę, jaką odgrywał rektor na uniwersytecie uzasadnia stwierdzenie, że Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną wyjaśnia, jakie znaczenie dla państwa polskiego miała kodyfikacja prawa i wybicie wspólnej dla całego kraju monety opisuje znaczenie panowania Kazimierza Wielkiego i Akademii Krakowskiej dla rozwoju polskiej nauki i sztuki Akademia Krakowska nazywana jest dziś Uniwersytetem Jagiellońskim opisuje średniowieczne rozrywki i zabawy wyjaśnia, jaki wpływ na wybór męża dla Jadwigi miało w średniowieczu i w czasach współczesnych tekstu źródłowego wymienia cechy charakteru Władysława Jagiełły ilustracji omawia wygląd herbu Polski i Litwy miejscowości, w których do dzisiaj zachowały się krzyżackie zamki samodzielnie interpretuje teksty źródłowe autorstwa Jana Długosza

19 dostateczną. Uwagi dotyczące oceniania na każdym poziomie wymagań: Królestwo Węgierskie, Wielkie Księstwo Litewskie wyjaśnia, w jaki sposób Jagiełło został królem Polski wymienia nazwę dynastii, której początek dał Władysław Jagiełło ilustracji opisuje wygląd zamku w Malborku Pomorze Gdańskie podaje datę bitwy pod Grunwaldem i wie, personalnej podaje datę 1385 roku i wie, co się wtedy wydarzyło i skutki zawarcia unii polsko-litewskiej w Krewie wyjaśnia, kim byli trubadurzy i skutki wojny z zakonem krzyżackim zamek w Malborku był trudny do zdobycia wymienia wojska walczące po stronie czyim zwycięstwem się polsko-litewskiej i po zakończyła stronie krzyżackiej ilustracji opisuje wygląd rycerzy średniowiecznych charakteryzuje sytuację Litwy przed zawarciem unii z Polską wyjaśnia, w jaki sposób król Władysław Jagiełło i królowa Jadwiga dbali o rozwój nauki i sztuki w Polsce państwo krzyżackie było zagrożeniem dla Polski i Litwy omawia kolejne etapy wojny z zakonem krzyżackim przedstawia przebieg oblężenia Malborka i jego skutki - aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi opanować zasób wiedzy i umiejętności z poprzedniego poziomu. możnowładztwo małopolskie omawia skutki bitwy pod Grunwaldem z punktu widzenia Krzyżaków, Polaków i Litwinów

20 - uczeń jest zobowiązany doskonalić umiejętność analizy i interpretacji źródeł historycznych oraz powinien być oceniany ze stopnia opanowania tej umiejętności w sposób ustawiczny, zarówno w trakcie zajęć, jak i przy okazji prac domowych i sprawdzianów wiedzy. -uczeń zobowiązany jest do posiadania podczas lekcji podręcznika, ćwiczeń i zeszytu do przedmiotu

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 5

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 5 edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 5 Temat lekcji. CZĘŚĆ III. STAROŻYTNI RZYMIANIE 10. W starożytnym Rzymie 1. O mieście

Bardziej szczegółowo

II Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne w klasie V

II Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie szkolne w klasie V KRYTERIA OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO, KLASA V Celem nauczania historii jest zapoznanie uczniów z najważniejszymi wydarzeniami z przeszłości, rozwijanie poczucia więzi z rodziną, narodem, społecznością

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA V 1 WYMAGANIA OGÓLNE 1 ocena niedostateczna uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny edukacyjne z historii i społeczeństwa w kl. V.

Wymagania na poszczególne oceny edukacyjne z historii i społeczeństwa w kl. V. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Janusza Korczaka w Węgorzewie 11-600 W ęgorzewo, u l. Zamkowa 6, tel./ f a x: 87 42 7-21-7 0 sp 2wegorzewo.edupage.org e-ma il: sp 2 wegorzewo @p o czta.f m na poszczególne oceny

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY V

KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY V KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY V Temat lekcji. bardzo CZĘŚĆ I. CYWILIZACJE NAD WIELKIMI RZEKAMI 1. Lekcja organizacyjna. Zapoznanie z Przedmiotowymi Zasadami Oceniania. 2. Czas w historii 1. Chronologia

Bardziej szczegółowo

Ocena dobra; Uczeń: określa wiek wydarzeń

Ocena dobra; Uczeń: określa wiek wydarzeń WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Historia klasa 5 Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra, celująca Uwaga dotycząca oceniania

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA

HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA 2016-09-01 HISTORIA KLASA I GIMNAZJUM SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV 2016-09-01 HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV Podstawa programowa przedmiotu SZKOŁY BENEDYKTA Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE, klasa V

WYMAGANIA EDUKACYJNE, klasa V WYMAGANIA EDUKACYJNE, klasa V Temat lekcji Wymagania na ocenę dopuszczającą; uczeń: Wymagania na ocenę dostateczną; uczeń: Wymagania na ocenę dobrą; uczeń: CZĘŚĆ I: Cywilizacje nad wielkimi rzekami Wymagania

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 60 IM. CYRYLA RATAJSKIEGO W POZNANIU

GIMNAZJUM NR 60 IM. CYRYLA RATAJSKIEGO W POZNANIU Wymagania edukacyjne z podstawy programowej Klasa pierwsza I półrocze Podstawa programowa Cele kształcenia Wymagania ogólne Treści nauczania -wymagania szczegółowe 1. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału wraz z planem wynikowym. Historia i społeczeństwo. Historia wokół nas. Klasa 5

Rozkład materiału wraz z planem wynikowym. Historia i społeczeństwo. Historia wokół nas. Klasa 5 Rozkład materiału wraz z planem wynikowym. Historia i społeczeństwo. Historia wokół nas. Klasa 5 Temat dobrą; na. Czas w historii.. Chronologia nauka o mierzeniu czasu. 2. Epoki historyczne i wielkie wydarzenia.

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I TECHNIKUM (z praktyką miesięczną)

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I TECHNIKUM (z praktyką miesięczną) PLAN WYNIKOWY DLA KLASY I TECHNIKUM (z praktyką miesięczną) NR PROGRAMU: DKOS 4015 90/02. I. Dzieje najdawniejsze - źródła archeologiczne i materialne do dziejów najdawniejszych, - systemy periodyzacji

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa 5

Plan wynikowy. Klasa 5 1 Marianna Gwardys-Bartmańska Plan wynikowy. Klasa 5 1. Czas w historii 1. Chronologia nauka o mierzeniu czasu. 2. Epoki historyczne i wielkie wydarzenia. 3. Fakty historyczne i daty. 4. Oś czasu, czyli

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 4

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 4 Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 4 Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa 5

Plan wynikowy. Klasa 5 Plan wynikowy. Klasa 5 CZĘŚĆ I. CYWILIZACJE NAD WIELKIMI RZEKAMI 1. Czas w historii 1. Chronologia nauka o mierzeniu czasu. 2. Epoki historyczne i wielkie wydarzenia. 3. Fakty historyczne i daty. 4. Oś

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii. Klasa 5

Wymagania edukacyjne z historii. Klasa 5 edukacyjne z historii. Klasa 5 Temat lekcji. CZĘŚĆ I. CYWILIZACJE NAD WIELKIMI RZEKAMI 1. Czas w historii 1. Chronologia nauka o mierzeniu czasu. 2. Epoki historyczne i wielkie wydarzenia. 3. Fakty historyczne

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA HISTORIA WOKÓŁ NAS WSiP KLASA V 2016/2017 CZĘŚĆ I. CYWILIZACJE NAD WIELKIMI RZEKAMI 1. Czas w historii 1. Chronologia nauka o mierzeniu czasu.

Bardziej szczegółowo

Poziom P-podstawowy PPponadpodstawowy. Zadanie 1 P (0-5) Wpisz we wskazane na mapie miejsca nazwy plemion zamieszkujących ziemie polskie w X wieku.

Poziom P-podstawowy PPponadpodstawowy. Zadanie 1 P (0-5) Wpisz we wskazane na mapie miejsca nazwy plemion zamieszkujących ziemie polskie w X wieku. Imię i nazwisko Sprawdzian diagnozujący wiadomości i umiejętności dla klasy V Dział: Dynastia Piastów na polskim tronie Nr w dzienniku.. Kl. V Poziom P-podstawowy PPponadpodstawowy Liczba pkt. Ocena Zadanie

Bardziej szczegółowo

Dynastia Piastów - powtórzenie

Dynastia Piastów - powtórzenie Poszukiwacze skarbów Autor: Karolina Żelazowska, Marcin Paks Lekcja 8: Dynastia Piastów - powtórzenie Zajęcia zobrazują kolejne możliwości wykorzystania kodowania z wykorzystaniem robota. Celem tych zajęć

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału wraz z planem wynikowym. Historia i społeczeństwo. Historia wokół nas. Klasa 5

Rozkład materiału wraz z planem wynikowym. Historia i społeczeństwo. Historia wokół nas. Klasa 5 Rozkład u wraz z planem wynikowym. Historia i społeczeństwo. Historia wokół nas. Klasa 5 Temat. Czas w historii.. Chronologia nauka o mierzeniu czasu. 2. Epoki historyczne i wielkie wydarzenia. 3. Fakty

Bardziej szczegółowo

Polska i świat w XII XIV wieku

Polska i świat w XII XIV wieku Test a Polska i świat w XII XIV wieku Test podsumowujący rozdział I 1. Czytaj uważnie tekst i zadania. 2. W zadaniach od 1. do 3., 5., 6. oraz od 10. do 1 3. znajdują się cztery odpowiedzi: A, B, C, D.

Bardziej szczegółowo

Standardy wymagań Historia i społeczeństwo. Historia wokół nas. Klasa 5

Standardy wymagań Historia i społeczeństwo. Historia wokół nas. Klasa 5 Standardy wymagań Historia i społeczeństwo. Historia wokół nas. Klasa 5 Temat dobrą; na CZĘŚĆ I. CYWILIZACJE NAD WIELKIMI RZEKAMI. Czas w historii.. Chronologia nauka o mierzeniu czasu. 2. Epoki historyczne

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian nr 1. Rozdział I. Początek wieków średnich. 1. Na taśmie chronologicznej zaznacz i zapisz datę, która rozpoczyna średniowiecze.

Sprawdzian nr 1. Rozdział I. Początek wieków średnich. 1. Na taśmie chronologicznej zaznacz i zapisz datę, która rozpoczyna średniowiecze. Rozdział I. Początek wieków średnich GRUPA A 0 1. Na taśmie chronologicznej zaznacz i zapisz datę, która rozpoczyna średniowiecze. 400 500 600 700 800 2. Uzupełnij poniższe zdania. a) Słowianie zasiedlili

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU POWIATOWEGO,, POLSKA W CZASACH POCZĄTKÓW PAŃSTWOWOŚCI

REGULAMIN KONKURSU POWIATOWEGO,, POLSKA W CZASACH POCZĄTKÓW PAŃSTWOWOŚCI REGULAMIN KONKURSU POWIATOWEGO Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych z powiatu polkowickiego. Konkurs indywidualny w etapie szkolnym i drużynowy w etapie powiatowym Organizatorem konkursu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7 KWIECIEŃ 2016 Zadanie

Bardziej szczegółowo

HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE

HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I PRAHISTORIA Czas w historii. Klasyfikacja źródeł historycznych. Pradzieje ludzkości. Ocena dopuszczająca: zna pojęcia źródło historyczne, era ; zlokalizuje

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału wraz z planem wynikowym. Historia i społeczeństwo. Historia wokół nas. Klasa 5

Rozkład materiału wraz z planem wynikowym. Historia i społeczeństwo. Historia wokół nas. Klasa 5 Rozkład u wraz z planem wynikowym. Historia i społeczeństwo. Historia wokół nas. Klasa 5 Temat dobrą; na CZĘŚĆ I. CYWILIZACJE NAD WIELKIMI RZEKAMI. Czas w historii.. Chronologia nauka zeszyt ćwiczeń o

Bardziej szczegółowo

Zestawienie kryteriów oceniania na poszczególne stopnie szkolne z przedmiotu historia w klasie IV szkoły podstawowej

Zestawienie kryteriów oceniania na poszczególne stopnie szkolne z przedmiotu historia w klasie IV szkoły podstawowej Zestawienie kryteriów oceniania na poszczególne stopnie szkolne z przedmiotu historia w klasie IV szkoły podstawowej Stopień szkolny celujący Umiejętności ucznia Wiadomości Postawy, zachowania Przygotowuje

Bardziej szczegółowo

2. Świat polis Sparta ustrój społeczny i polityczny; Ateny ustrój społeczny i polityczny ( reformy Drakona, Solona, Klejstenesa, demokracja ateńska)

2. Świat polis Sparta ustrój społeczny i polityczny; Ateny ustrój społeczny i polityczny ( reformy Drakona, Solona, Klejstenesa, demokracja ateńska) ZAKRES MATERIAŁU DO TESTU PRZYROSTU KOMPETENCJI Z HISTORII W ZAKRESIE ROZSZERZONYM ZROZUMIEĆ PRZESZŁOŚĆ 1. Historia jako nauka. 2. Chronologia w Historii. 3. Kalendarze. 4. Epoki historyczne. 5. Źródła

Bardziej szczegółowo

Turniej klas 5. Semestr 2

Turniej klas 5. Semestr 2 Turniej klas 5 Semestr 2 NIECH WYGRA NAJLEPSZY! 1. Obrazy przedstwiają ojca i syna, królów Polski. Jak nazywali się ci królowie? a. Władysław Łokietek i Kaziemierz Wielki b. Władysław Jagiełło i Jadwiga

Bardziej szczegółowo

Teleturniej historyczny

Teleturniej historyczny Teleturniej historyczny 1. Co oznacza przydomek Chrobry? a) piękny b) wielki c) wspaniały d) mężny d) lekarski 2. Wskaż poprawną kolejność przedstawionych władców. a) Bolesław Krzywousty, Mieszko I, Bolesław

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia powtórzeniowe z historii i społeczeństwa - rozdział 1 i 2

Zagadnienia powtórzeniowe z historii i społeczeństwa - rozdział 1 i 2 Zagadnienia powtórzeniowe z historii i społeczeństwa - rozdział 1 i 2 Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca I. Tak jak Grecy i Rzymianie

Bardziej szczegółowo

Powtórka przed egzaminem mapy

Powtórka przed egzaminem mapy Powtórka przed egzaminem mapy 1. Starożytność. a) Najstarsze starożytne cywilizacje. A Egipt, B Palestyna, Izrael, Jerozolima, C Mezopotamia, D Grecja b) Starożytna Grecja. A góra Olimp, B Ateny, C- Olimpia

Bardziej szczegółowo

Rozkład łatwości zadań

Rozkład łatwości zadań Klasa Klasa Va średnia klasy: 9.59 pkt średnia szkoły: 10.68 pkt średnia ogólnopolska: 11.08 pkt Rozkład łatwości zadań 1 0.9 0.8 0.7 0.6 łatwość 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Numer

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM POZIOM WYMAGAŃ KONIECZNY ocena dopuszczająca zna pojęcia: źródło historyczne, era, epoka, potrafi na podstawie daty rocznej określić wiek

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Konkurs Historyczny Polska Piastów etap szkolny (klucz odpowiedzi)

Powiatowy Konkurs Historyczny Polska Piastów etap szkolny (klucz odpowiedzi) Honorowy Patronat Pan Jarosław Szlachetka Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Józef Tomal Starosta Powiatu Myślenickiego Pan Paweł Machnicki Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce Pan Paweł Piwowarczyk

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S Z H I S T O R I I dla uczniów szkoły podstawowej - etap szkolny

K O N K U R S Z H I S T O R I I dla uczniów szkoły podstawowej - etap szkolny ............... kod pracy ucznia....................... pieczątka nagłówkowa szkoły K O N K U R S Z H I S T O R I I dla uczniów szkoły podstawowej - etap szkolny Drogi Uczniu, Przeczytaj uważnie instrukcję

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE SZKOLNE

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE SZKOLNE WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE SZKOLNE Numer identyfikacyjny Wypełnia Szkolna Komisja Konkursowa Imiona i nazwisko...

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I

Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I Plan wynikowy z historii dla technikum klasa I Dział programowy Kształtowanie się Europy średniowiecznej. Temat / Środki dydaktyczne Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Ilość godzin 1. Geneza

Bardziej szczegółowo

Polska w czasach Bolesława Chrobrego. Historia Polski Klasa V SP

Polska w czasach Bolesława Chrobrego. Historia Polski Klasa V SP Polska w czasach Bolesława Chrobrego Historia Polski Klasa V SP Misja chrystianizacyjna św. Wojciecha. 997 r. Zjazd Gnieźnieński 1000 r. Koronacja Bolesława Chrobrego 1025r. Sytuacja wewnętrzna i zewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo UCZEŃ: Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Dopuszczający Podaje prawa i obowiązki ucznia. Wskazuje na mapie Polski swoją miejscowość. Objaśnia

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KLASA V SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 W TORUNIU

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KLASA V SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 W TORUNIU PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA KLASA V SZKOŁA PODSTAWOWA NR 17 W TORUNIU 1. Przedmiotowy system oceniania opracowano w oparciu o: Program nauczania: Historia wokół nas. Program

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. (0-1 pkt) Zaznacz szereg, w którym została zachowana właściwa kolejność:

Zadanie 1. (0-1 pkt) Zaznacz szereg, w którym została zachowana właściwa kolejność: Zadanie 1. (0-1 pkt) Zaznacz szereg, w którym została zachowana właściwa kolejność: A) chrzest Polski, wstąpienie na tron Mieszka I, bitwa pod Cedynią B) bitwa pod Cedynią, chrzest Polski, wstąpienie na

Bardziej szczegółowo

b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja Mezopotamii

b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja Mezopotamii TEST POWTÓRZENIOWY KLASA III od starożytności do XVI wieku. 1.Określ czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe a) proces przeobrażania się gatunków to rewolucja b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne historia klasa V

Wymagania edukacyjne historia klasa V Wymagania edukacyjne historia klasa V Zasady ogólne Uczeń dla uzyskania oceny pozytywnej powinien: -rozumieć, wykorzystywać i przetwarzać teksty w zakresie umożliwiającym mu zdobywanie wiedzy, -formułować

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) 6. Dziedzictwo antyku. Uczeń: 1) charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. I. Wprowadzenie do historii. II. Początki cywilizacji. Od autorów... 8

Spis treêci. I. Wprowadzenie do historii. II. Początki cywilizacji. Od autorów... 8 Od autorów....................................... 8 I. Wprowadzenie do historii 1. Dzieje historia historiografia...................... 12 Czym jest historia?............................... 12 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

charakteryzuje warunki życia najdawniejszych ludzi wyjaśnia, jaki wpływ na zmianę warunków życia pierwszych ludzi miała umiejętność wzniecania ognia

charakteryzuje warunki życia najdawniejszych ludzi wyjaśnia, jaki wpływ na zmianę warunków życia pierwszych ludzi miała umiejętność wzniecania ognia Wymagania KONIECZNE (ocena dopuszczająca) definiuje pojęcia: koczowniczy i osiadły tryb życia wskazuje Afrykę Środkową, jako miejsce pojawienia się pierwszych ludzi wyjaśnia, jak pierwsi ludzie wzniecali

Bardziej szczegółowo

Badanie wyników nauczania w pierwszej klasie gimnazjum Część humanistyczna HISTORIA

Badanie wyników nauczania w pierwszej klasie gimnazjum Część humanistyczna HISTORIA Badanie wyników nauczania w pierwszej klasie gimnazjum Część humanistyczna HISTORIA Dział I: Starożytność 1. Wskaż, które z państw nie należało do państw hellenistycznych. a) Egipt b) Indie c) Mezopotamia

Bardziej szczegółowo

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KL. V DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PSYCHOWIZYCZNYCH I EDUKACYJNYCH UCZNIÓW

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KL. V DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PSYCHOWIZYCZNYCH I EDUKACYJNYCH UCZNIÓW DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KL. V DO INDYWIDUALNYCH POTRZEB PSYCHOWIZYCZNYCH I EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Kontroli i ocenie podlegają prace pisemne, wypowiedzi ustne, prace

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ARKUSZ GH-H1-125, GH-H4-125, GH-H5-125,

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. (2 p.) Wskaż wydarzenie chronologicznie pierwsze stawiając przy nim literę,,a" i chronologicznie ostatnie stawiając przy nim literę,,b".

Zadanie 1. (2 p.) Wskaż wydarzenie chronologicznie pierwsze stawiając przy nim literę,,a i chronologicznie ostatnie stawiając przy nim literę,,b. VIII POWIATOWY KONKURS z HISTORII pod patronatem Jurajskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Twórczych,,POLSKA PIASTÓW OD MIESZKA I DO KAZIMIERZA WIELKIEGO" Etap powiatowy 2014/2015 KOD UCZNIA Informacje dla

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV.

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV. ZAGADNIENIE Ja i moja rodzina. WYMAGANIA PODSTAWOWE UCZEŃ: określa, na czym polega wyjątkowość każdego człowieka wymienia potrzeby człowieka charakteryzuje rolę rodziny

Bardziej szczegółowo

Historia i społeczeństwo. Kryteria ocen w klasie piątej.

Historia i społeczeństwo. Kryteria ocen w klasie piątej. Historia i społeczeństwo. Kryteria ocen w klasie piątej. Dział I PIERWSI LUDZIE Ocena dopuszczająca ( wymagania konieczne) definiuje pojęcia : koczowniczy i osiadły tryb życia wskazuje Afrykę Środkową

Bardziej szczegółowo

Test z zakresu rozwoju państwa polskiego do czasów Kazimierza Odnowiciela

Test z zakresu rozwoju państwa polskiego do czasów Kazimierza Odnowiciela Test z zakresu rozwoju państwa polskiego do czasów Kazimierza Odnowiciela 1. Na podstawie mapy zamieszczonej poniżej uzupełnij podaną tabelę. Słowianie Zachodni Słowianie Południowi Słowianie Wschodni

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę dobrą Uczeń: podaje przykłady podziału czasu w historii wyjaśnia, dlaczego należy chronić zabytki historyczne

Wymagania na ocenę dobrą Uczeń: podaje przykłady podziału czasu w historii wyjaśnia, dlaczego należy chronić zabytki historyczne Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy 4 szkoły podstawowej. Poniższy plan wynikowy stanowi propozycję wyjściową, którą nauczyciel powinien zmodyfikować,

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO kl. IV - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO kl. IV - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO kl. IV - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: * Kursywą oznaczono tematy, które wykraczają poza podstawę programową TEMAT OCENA DOPUSZCZAJĄCA Uczeń: OCENA DOSTATECZNA Uczeń:

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Opracowała: Marzena Iwan

WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Opracowała: Marzena Iwan WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Opracowała: Marzena Iwan Temat lekcji Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Zanim zaczęła się historia Życie w starożytnej Mezopotamii

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Historia i społeczeństwo KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Historia i społeczeństwo KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Historia i społeczeństwo KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ TEMAT LEKCJI 1. Co to jest historia? 2. Jak poznajemy przeszłość? POZIOM KONIECZNY OCENA DOPUSZCZAJĄCA pojęcia:

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy V szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS /02

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy V szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS /02 Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy V szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02 Dział Cele ogólne Proponowany temat jednostki metodycznej

Bardziej szczegółowo

wymagania programowe z historii dla klasy II gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości - wyd. Nowa Era (2 godziny tygodniowo)

wymagania programowe z historii dla klasy II gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości - wyd. Nowa Era (2 godziny tygodniowo) wymagania programowe z historii dla klasy II gimnazjum do programu nauczania Śladami przeszłości - wyd. Nowa Era (2 godziny tygodniowo) Temat lekcji. Zajęcia organizacyjne. Kryteria oceniania z historii

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy V szkoły podstawowej do programu nauczania nr dopuszczenia: DKOS 4014-35/02 Dział Cele ogólne Proponowany temat jednostki

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie V. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który:

Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie V. Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie V Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: uczeń posiada wiedzę na ocenę bardzo dobrą, ponadto wykazuje zainteresowanie przedmiotem; wskazuje

Bardziej szczegółowo

Łatwość zadań dla zdających z województwa pomorskiego

Łatwość zadań dla zdających z województwa pomorskiego Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Gdańsku EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Wykaz umiejętności sprawdzanych poszczególnymi zadaniami GH-H1-132

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI 1. Formy aktywności ucznia podlegające ocenie: sprawdziany podsumowujące dane partie zrealizowanego materiału zapowiedziane z 1

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Uczeń otrzymuje ocenę za: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO kl.v Zasady ogólne prace klasowe, sprawdziany, testy, kartkówki, odpowiedzi ustne, prace domowe, aktywność na zajęciach,

Bardziej szczegółowo

STOSUNKI POLSKOKRZYŻACKIE ZA PANOWANIA DYNASTII PIASTÓW

STOSUNKI POLSKOKRZYŻACKIE ZA PANOWANIA DYNASTII PIASTÓW STOSUNKI POLSKOKRZYŻACKIE ZA PANOWANIA DYNASTII PIASTÓW DYNASTIA PIASTÓW Krzyżacy Z chrześcijańskim Księstwem Mazowieckim sąsiadowały pogańskie plemię, które najeżdżały na kraj Konrada Mazowieckiego. Regularnie

Bardziej szczegółowo

2 Unia Polski z Litwą

2 Unia Polski z Litwą 2 Unia Polski z Litwą Cele lekcji Wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń posługuje się podstawowymi określeniami czasu historycznego: wiek, rok; przyporządkowuje fakty historyczne datom; oblicza

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania. dla uczniów klas V

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania. dla uczniów klas V podręcznik program nauczania Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA dla uczniów klas V Autor Tytuł Nr dopuszczenia Małgorzata Lis Program nauczania historii i społeczeństwa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PROPOZYCJA KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PROPOZYCJA KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PROPOZYCJA KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Poniższy zestaw wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny uwzględnia planowane osiągnięcia ucznia w zakresie wiedzy i

Bardziej szczegółowo

Poziom P-podstawowy PP-ponadpodstawowy

Poziom P-podstawowy PP-ponadpodstawowy Imię i nazwisko Nr w dzienniku. Kl. V Sprawdzian wiadomości i umiejętności dla klasy V Dział: Dziedzictwo i społeczeństwo średniowiecza Poziom P-podstawowy PP-ponadpodstawowy Liczba pkt. Ocena.. P 1 (0-2)

Bardziej szczegółowo

Nr lekcji Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra. CZĘŚĆ I. ZAPOZNAJ SIĘ Z HISTORIĄ Uczeń umie krótko

Nr lekcji Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra. CZĘŚĆ I. ZAPOZNAJ SIĘ Z HISTORIĄ Uczeń umie krótko Historia klasa 4 Gwiazdką oznaczono tematy spoza podstawy. Wymagania dotyczące lekcji dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy, czy jako nadobowiązkowy wówczas

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa 4

Plan wynikowy. Klasa 4 Plan wynikowy. Klasa 4 Gwiazdką oznaczono tematy spoza. Wymagania dotyczące dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy, czy jako nadobowiązkowy wówczas wymagania

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA

MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA KOD UCZNIA MIEJSKA OLIMPIADA HISTORYCZNA INSTRUKCJA DLA UCZNIA: 1. Sprawdź czy test zawiera 8 stron. Ewentualny brak stron lub inne usterki zgłoś nauczycielowi. 2. Na tej stronie wpisz swój kod numer szkoły,

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen. z historii. dla kl. IV

Kryteria ocen. z historii. dla kl. IV Kryteria ocen z historii dla kl. IV Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Podstawa programowa Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki

Bardziej szczegółowo

Anna Korzycka Rok IV, gr.1. Mapa i plan w dydaktyce historii. Pytania. Poziom: szkoła podstawowa, klasa 5.

Anna Korzycka Rok IV, gr.1. Mapa i plan w dydaktyce historii. Pytania. Poziom: szkoła podstawowa, klasa 5. Anna Korzycka Rok IV, gr.1 Mapa i plan w dydaktyce historii. Pytania Poziom: szkoła podstawowa, klasa 5. 1. Na podstawie mapy Polska za Bolesława Chrobrego podaj miejscowości będące siedzibami arcybiskupa

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM

ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM ANALIZA WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO Z ZAKRESU PRZEDMIOTÓW HUMANISTYCZNYCH - HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 W dniu 21.04.2015 roku został przeprowadzony egzamin gimnazjalny

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dla klasy V na 1 h

Roczny plan pracy dla klasy V na 1 h ROZDZIAŁ I Początek wieków średnich 1. Początek nowej epoki średniowiecza 2. Nasi przodkowie Słowianie upadek imperium rzymskiego życie ludzi na początku średniowiecza wzrost znaczenia Kościoła powstanie

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY PROPOZYCJA KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY PROPOZYCJA KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY PROPOZYCJA KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W poniższym rozkładzie materiału i planie wynikowym zawarto planowane osiągnięcia ucznia wynikające z realizacji Podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Kryzys monarchii piastowskiej

Kryzys monarchii piastowskiej Kryzys monarchii piastowskiej 1. Panowanie Mieszka II (1025-1031, 1032-1034) Koronacja w 1025r.; w testamencie chrobry pominął Bezpryma i Ottona Zaangażował się w konflikt z Niemcami (wyprawy na Saksonię)

Bardziej szczegółowo

Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV

Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA OCENĘ SZKOLNĄ Z HISTORII W KLASIE V

KRYTERIA WYMAGAŃ NA OCENĘ SZKOLNĄ Z HISTORII W KLASIE V KRYTERIA WYMAGAŃ NA OCENĘ SZKOLNĄ Z HISTORII W KLASIE V OCENA NIEDOSTATECZNA - nie opanował podstawowych umiejętności i treści wynikających z podstawy programowej, - braki w wiadomościach i umiejętnościach

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY PROPOZYCJA KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY PROPOZYCJA KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY PROPOZYCJA KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W poniższym rozkładzie materiału i planie wynikowym zawarto planowane osiągnięcia ucznia wynikające z realizacji Podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL. IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL. IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KL. IV OCENA NIEDOSTATECZNY: Uczeń nie opanował wiadomości programowych przewidzianych zakresem nauczania historii w kl. IV Nie jest w stanie wykonać ćwiczeń o niewielkim

Bardziej szczegółowo

Historia Polski Klasa V SP

Historia Polski Klasa V SP Temat: Bolesław Krzywousty i jego testament. Historia Polski Klasa V SP Bolesław Krzywousty ur. 20 sierpnia 1086, zm. 28 października 1138. Był synem Władysława Hermana i Judyty Czeskiej. Książę Śląski,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PROPOZYCJA KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PROPOZYCJA KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PROPOZYCJA KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Poniższy zestaw wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny uwzględnia planowane osiągnięcia ucznia w zakresie wiedzy i

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZ GH-H8 KWIECIEŃ 2016 Zadanie 1. (0 3) 2. Cywilizacje liskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA UCZNIÓW KLAS IV VI Z HISTORII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA UCZNIÓW KLAS IV VI Z HISTORII PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA DLA UCZNIÓW KLAS IV VI Z HISTORII Nauczyciel, oceniając uczniów bierze pod uwagę różnorodne formy wypowiedzi: wypowiedź ustną, pracę z tekstem źródłowym i mapą, wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa 4

Plan wynikowy. Klasa 4 1 Plan wynikowy. Klasa 4 Temat 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2. Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne. 3. Historia zegara i nie tylko

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4 PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4 42 Nr lekcji Temat lekcji 1 Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2 Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne 3 Historia

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy V 1 h

Wymagania na poszczególne oceny dla klasy V 1 h dla klasy V 1 h Wymagania na poszczególne oceny Początek nowej epoki średniowiecza upadek imperium rzymskiego życie ludzi na początku średniowiecza wzrost znaczenia Kościoła powstanie nowych państw w Europie

Bardziej szczegółowo

Początek nowej epoki średniowiecza ROZDZIAŁ I. Początek wieków średnich. Nasi przodkowie Słowianie. Temat spoza podstawy programowej.

Początek nowej epoki średniowiecza ROZDZIAŁ I. Początek wieków średnich. Nasi przodkowie Słowianie. Temat spoza podstawy programowej. 1 ROZDZIAŁ I Początek wieków średnich Początek nowej epoki średniowiecza upadek imperium rzymskiego życie ludzi na początku średniowiecza wzrost znaczenia Kościoła powstanie nowych państw w Europie zna

Bardziej szczegółowo

Chronologia historyczna. chronić źródła historyczne. Uczeń rozumie, dlaczego. kształtowanie się przyszłej. Rozumie, dlaczego należy

Chronologia historyczna. chronić źródła historyczne. Uczeń rozumie, dlaczego. kształtowanie się przyszłej. Rozumie, dlaczego należy Plan wynikowy. Klasa 4 Temat 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2. Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne. 3. Historia zegara i nie tylko

Bardziej szczegółowo

V Megaolimpiada wiedzy Konkurs historyczny dla uczniów klas piątych szkoły podstawowej 12 stycznia 2010

V Megaolimpiada wiedzy Konkurs historyczny dla uczniów klas piątych szkoły podstawowej 12 stycznia 2010 KOD UCZNIA: V Megaolimpiada wiedzy Konkurs historyczny dla uczniów klas piątych szkoły podstawowej 12 stycznia 2010 Instrukcja dla zdającego: 1. W zestawie znajdują się 24 pytania. 2. Czas przeznaczony

Bardziej szczegółowo

HISTORIA - KLASA V. I półrocze OCENA DOPUSZCZAJĄCĄ:

HISTORIA - KLASA V. I półrocze OCENA DOPUSZCZAJĄCĄ: HISTORIA - KLASA V I półrocze OCENA DOPUSZCZAJĄCĄ: łacina (9. Fundamenty Europy: znaczenie wynalazku pisma dla wspólnoty ludzkiej) republika, legionista, legion, cesarstwo (9. Fundamenty Europy: charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - historia i społeczeństwo dla klasy IV

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - historia i społeczeństwo dla klasy IV Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - historia i społeczeństwo dla klasy IV Nr lekcji Temat lekcji Ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYMAGAO NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA. DO PROGRAMU NAUCZANIA HISTORIA WOKÓŁ NAS - WSiP V KLASA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

KATALOG WYMAGAO NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA. DO PROGRAMU NAUCZANIA HISTORIA WOKÓŁ NAS - WSiP V KLASA SZKOŁY PODSTAWOWEJ KATALOG WYMAGAO NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA DO PROGRAMU NAUCZANIA HISTORIA WOKÓŁ NAS - WSiP V KLASA SZKOŁY PODSTAWOWEJ CZĘŚD I. CYWILIZACJE NAD WIELKIMI RZEKAMI 1. Czas w historii

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe z historii klasa 4

Wymagania szczegółowe z historii klasa 4 Wymagania szczegółowe z historii klasa 4 Nr Temat Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra CZĘŚĆ I. ZAPOZNAJ SIĘ Z HISTORIĄ 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje,

Bardziej szczegółowo

Wielka Wojna z Zakonem

Wielka Wojna z Zakonem Wielka Wojna z Zakonem Historia Polski Klasa I Gim Plan zajęć Krótkie powtórzenie Rys historyczny Mity Tradycja Ćwiczenia Podsumowanie Praca domowa Bibliografia Praca domowa Odpowiedz na pytania: "Dlaczego

Bardziej szczegółowo