WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Historia i społeczeństwo KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Historia i społeczeństwo KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ"

Transkrypt

1 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Historia i społeczeństwo KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ TEMAT LEKCJI 1. Co to jest historia? 2. Jak poznajemy przeszłość? POZIOM KONIECZNY OCENA DOPUSZCZAJĄCA pojęcia: historia (dzieje), historyk. odróżnić historię rozumianą jako dzieje, przeszłość od historii rozumianej jako opis dziejów przeszłości, wyjaśnić, w jakim celu poznaje się historię. podział źródeł historycznych. pojęcie: źródło historyczne. podać przykłady różnych źródeł historycznych. POZIOM PODSTAWOWY OCENA DOSTATECZNA pojęcia: historia prywatna, historia rodzinna, historia państw. wyjaśnić, czym zajmują się historycy, podać przykłady wydarzeń należących do historii prywatnej. pojęcia: archeolog, archeologia, muzeum. wyjaśnić, dlaczego należy chronić źródła historyczne, wyjaśnić, na czym polega praca historyka i archeologa, przedstawić zadania muzeów. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY POZIOM ROZSZERZAJĄCY OCENA DOBRA postać: Juliana Ursyna Niemcewicza. podać przykłady wydarzeń należących do historii rodzinnej. postać: Walentego Szwajcera. pojęcia: kronika, wykopaliska archeologiczne. podać przykłady źródeł historycznych uzyskanych w wyniku pracy archeologów. POZIOM DOPEŁNIAJĄCY OCENA BARDZO DOBRA podać przykłady wydarzeń należących do historii państw. pojęcie: ceramika, rolę, jaką w poznawaniu historii odgrywają źródła historyczne. opisać okoliczności odkrycia osady w Biskupinie, dostrzec związki między historią a archeologią. POZIOM WYKRACZAJĄCY OCENA CELUJĄCA opisać Kraków w różnych okresach historycznych. 1

2 3. Jak mierzymy czas? rzymski sposób zapisu cyfr i liczb. pojęcia: wiek (stulecie), tysiąclecie, zasady ustalania wieku i połowy wieku dla danego wydarzenia historycznego. różne sposoby mierzenia czasu, wydarzenie, które dało początek obowiązującemu w Europie systemowi datacji. pojęcie: kalendarz. obliczać upływ czasu między wydarzeniami historycznymi i umieszczać je na linii chronologicznej, operować pojęciami: wydarzenie wcześniejsze, wydarzenie późniejsze. przyczyny i skutki wydarzenia, które zapoczątkowało historię człowieka. wyjaśnić, w jakim celu mierzy się czas, wyjaśnić znaczenie wynalazku pisma dla wspólnoty ludzkiej. pojęcie: klepsydra. opowiedzieć historię zegarów, wymienić poznane typy zegarów. 4. Po co nam mapy historyczne? oznaczenia kierunków geograficznych (N północ, S południe, E wschód, W zachód). pojęcia: mapa, legenda mapy, mapa historyczna., gdzie znajdują się kierunki: północ, południe, wschód i zachód. podstawowe znaki używane w legendzie mapy. wymienić poznane rodzaje map. pojęcia: mapa geograficzna, róża wiatrów. wyjaśnić różnice między mapą geograficzną a mapą historyczną. rolę, jaką w poznawaniu historii odgrywają mapy historyczne. 2

3 Warsztat pracy historyka lekcja powtórzeniowa zasady pracy ze źródłami historycznymi, ustalania wieku i połowy wieku oraz pracy z mapą historyczną. pojęcia związane z tematyką działu Na tropie przeszłości. wskazać przykłady źródeł pisanych i materialnych, prawidłowo określić wiek i połowę wieku. 5. Moja rodzina nazewnictwo stosowane do określenia relacji między poszczególnymi członkami rodziny. pojęcia: rodzina, krewny, przodek. określić związki pokrewieństwa między poszczególnymi członkami rodziny. wyjaśnić, na czym polega praca historyka i archeologa, obliczać upływ czasu między wydarzeniami historycznymi i umieszczać je na linii chronologicznej, zinterpretować znaki w legendzie mapy historycznej, odpowiedzieć na proste pytania postawione do mapy historycznej. pojęcia: rodzina mała, rodzina wielka. na przykładzie własnej rodziny wymienić osoby wchodzące w skład rodziny małej i rodziny wielkiej, opowiedzieć o wydarzeniu z historii własnej rodziny. postacie związane z tematyką działu Na tropie przeszłości. wyjaśnić, jaki wpływ na historię człowieka miało wynalezienie pisma. pojęcia: genealogia, drzewo genealogiczne. wyjaśnić, w jaki sposób można poznać historię swojej rodziny. rolę źródeł historycznych i map historycznych w procesie poznawania historii. wyrazić opinię na temat kultywowania tradycji i gromadzenia pamiątek rodzinnych. wytłumaczyć, co oznacza sformułowanie, że historia jest nauczycielką życia. sporządzić drzewo genealogiczne własnej rodziny. 3

4 6. Moje miejsce na ziemi 7. Ojczyzna małych ojczyzn najważniejsze zabytki własnej miejscowości. pojęcia: ojczyzna, mała ojczyzna. miejscowość, w której mieszka. nazwy regionów wchodzących w skład Polski. pojęcia: region, naród. Polskę i jej regiony. najważniejsze wydarzenia związane z historią własnej miejscowości. wyjaśnić różnicę między małą ojczyzną a ojczyzną, posługiwać się planem miejscowości. opisać główne regiony Polski, wymienić najważniejsze polskie święta i obyczaje. najważniejsze znane postacie związane z historią własnej miejscowości, herb własnej miejscowości. pojęcie: portfolio. opisać swoją małą ojczyznę, uwzględniając tradycję historycznokulturową. pojęcia: dialekt, gwara. określić czynniki łączące przedstawicieli narodu, opowiedzieć o przebiegu wybranego święta we własnej rodzinie. najważniejsze legendy związane z historią własnej miejscowości. pojęcie: księga parafialna. zebrać informacje o własnej miejscowości, w tym o rozmaitych formach upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości małej ojczyzny. przykłady dzieł należących do kultury narodowej. czym jest kultura narodowa. podać podstawowe informacje na temat ukształtowania powierzchni kraju. rolę, jaką w życiu człowieka odgrywa mała ojczyzna. przedstawić zalety i wady ukształtowania powierzchni Polski. 4

5 8. Polska w Europie postać: Jana Henryka Dąbrowskiego, oficjalną nazwę Polski, polskie symbole narodowe. pojęcia: rzeczpospolita (republika), flaga, godło, hymn państwowy (narodowy). wskazać Polskę na mapie politycznej Europy, odśpiewać dwie pierwsze zwrotki i refren Mazurka Dąbrowskiego, zachować odpowiednią postawę wobec polskich symboli narodowych. postać: Józefa Wybickiego. pojęcia: obywatel, euro. wymienić sąsiadów Polski, wyjaśnić, czym jest Unia Europejska, rozpoznać symbol unijny flagę Unii Europejskiej. daty: 1993, podać podstawowe informacje na temat położenia geograficznego, powierzchni i liczby ludności Polski, sąsiadów Polski. pojęcie: waluta. opisać okoliczności powstania Unii Europejskiej. przedstawić korzyści wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. 5

6 Kim jestem? Skąd pochodzę? lekcja powtórzeniowa 9. Piękny i dobry postacie związane z tematyką działu Świat wokół mnie, nazewnictwo stosowane dla określenia więzów pokrewieństwa w rodzinie, polskie symbole narodowe. pojęcia związane z tematyką działu Świat wokół mnie. Polski własną miejscowość, wskazać Polskę na mapie politycznej Europy, główne regiony Polski. postać: Peryklesa. pojęcia: starożytność, nasza era (n.e.), przed naszą erą (p.n.e.), miasto-państwo, demokracja. zlokalizować Grecję i Ateny na mapie, opisać życie w Atenach peryklejskich. dlaczego należy okazywać szacunek dla symboli narodowych. wymienić członków rodziny małej i dużej, podać najważniejsze informacje na temat głównych regionów Polski, opisać najważniejsze polskie święta i obyczaje, rozpoznać symbol Unii Europejskiej flagę. cele wychowania ateńskich chłopców. omówić system rządów w starożytnych Atenach, opowiedzieć, jak wyglądał zamożny dom ateński. daty związane z tematyką działu Świat wokół mnie. opowiedzieć o własnej małej ojczyźnie, podać podstawowe informacje na temat położenia geograficznego, powierzchni i liczby ludności Polski, politycznej Europy sąsiadów Polski. pojęcia: pedagog, gimnazjon, niewolnik. scharakteryzować pozycję społeczną mężczyzn, kobiet i niewolników w starożytnych Atenach. wyjaśnić, czym jest Unia Europejska. datę: ok p.n.e. wymienić produkty wchodzące w skład jadłospisu starożytnych Ateńczyków, dostrzec, na przykładzie ustroju Aten, wpływ starożytności na współczesność. korzyści wynikające z członkostwa Polski w Unii Europejskiej. omówić wychowanie i edukację ateńskich dzieci. 6

7 10. W co wierzyli Grecy? 11. W cieniu Akropolu imiona najważniejszych bogów greckich, bohaterów mitów greckich: Prometeusza, Heraklesa, Odyseusza. pojęcia: bogowie olimpijscy, mit, heros. zlokalizować na mapie Olimp. pojęcia: agora, Akropol, Partenon. opisać życie w Atenach peryklejskich. pojęcie: mitologia. wyjaśnić, jak mieszkańcy Grecji wyobrażali sobie bogów, wymienić główne cechy religii starożytnych Greków. opowiedzieć, jak wyglądały Ateny w V w. p.n.e. bohatera mitu greckiego: Syzyfa, dziedziny życia i zajęcia, którym patronowali najważniejsi greccy bogowie. pojęcia: Chaos, Hades, Tartar. przedstawić wyobrażenia Greków na temat życia po śmierci. postacie: Fidiasza, Sokratesa. pojęcia: kolumnada, filozofia, filozof. pojęcia: wyrocznia, Pytia, rolę, jaką w greckiej religii odgrywała mitologia. opowiedzieć wybrany przez siebie mit, zlokalizować na mapie Delfy, wytłumaczyć, w jakim celu Grecy korzystali z wyroczni. omówić działalność Sokratesa. znaczenie słów Sokratesa: wiem, że nic nie wiem. przedstawić dokonania starożytnych Greków w dziedzinie architektury i rzeźby, wyjaśnić, czym się zajmowali pierwsi filozofowie. 7

8 12. Dzień w teatrze 13. Igrzyska ku chwale Zeusa pojęcia: chór, orchestra, tragedia, komedia. opisać wygląd starożytnego teatru greckiego. dyscypliny sportowe rozgrywane podczas starożytnych igrzysk olimpijskich. pojęcia: igrzyska olimpijskie, olimpiada. postać: Sofoklesa. pojęcie: mityczny. wskazać różnice między grecką tragedią a komedią, wskazać podobieństwa i różnice między starożytnym teatrem greckim a teatrem współczesnym. pojęcia: atleta, wieniec oliwny. Olimpię, omówić przebieg igrzysk olimpijskich, przedstawić najważniejsze podobieństwa i różnice między igrzyskami rozgrywanymi w starożytności i współcześnie. boga Dionizosa. wyjaśnić, jak powstał teatr, wymienić zasady, na jakich opierała się organizacja przedstawień w starożytnym teatrze greckim. zasady obowiązujące zawodników uczestniczących w starożytnych igrzyskach olimpijskich. pojęcie: pokój boży. opisać wygląd Olimpii, omówić organizację igrzysk olimpijskich. pojęcie: akustyka, rolę teatru w starożytnej Grecji. dostrzec, na przykładzie teatru greckiego, wpływ starożytności na współczesność. dostrzec, na przykładzie igrzysk olimpijskich, wpływ starożytności na współczesność. opowiedzieć mit o Edypie. rolę i charakter igrzysk organizowanych w starożytnej Grecji. 8

9 Dziedzictwo starożytnej Grecji lekcja powtórzeniowa 14. Dom, szkoła i nauczyciel z rózgą postacie związane z tematyką działu Starożytna Grecja, imiona najważniejszych bogów olimpijskich i bohaterów mitów greckich. pojęcia związane z tematyką działu Starożytna Grecja. Grecję i najważniejsze miejsca z nią związane: Ateny i Olimp, omówić życie codzienne mieszkańców Aten w V w. p.n.e. rzymski sposób zapisu cyfr i liczb. pojęcia: łacina, Imperium Rzymskie, cesarz. Italię i Rzym, opisać warunki życia mieszkańców Rzymu w II w. n.e. opisać wygląd Aten, opisać wygląd teatru greckiego, Olimpię, wskazać podobieństwa i różnice między teatrem i sportem starożytnym i współczesnym. pojęcia: ojciec rodziny, matka rodziny, rzymska cnota, cele wychowania rzymskich chłopców. omówić zasady panujące w rzymskiej rodzinie, wyjaśnić, jak wyglądało wychowanie rzymskich dzieci. położenie geograficzne Grecji. scharakteryzować strukturę społeczną starożytnych Aten, omówić dokonania starożytnych Greków w dziedzinie architektury i rzeźby, przedstawić dokonania filozofów greckich, opisać organizację teatru greckiego. pojęcie: papirus. zasięg terytorialny Imperium Rzymskiego w II w. n.e., wyjaśnić, jak wyglądała edukacja rzymskich dzieci. Delfy, dostrzec, na przykładzie dokonań Greków, wpływ starożytności na współczesność. rolę łaciny jako jednej z podstaw współczesnego języka polskiego. wymienić produkty wchodzące w skład jadłospisu starożytnych Rzymian, dostrzec, na przykładzie łaciny, wpływ starożytności na współczesność. charakter starożytnych igrzysk olimpijskich. wskazać podobieństwa i różnice w warunkach życia oraz w wychowaniu i edukacji dzieci w starożytnej Grecji i starożytnym Rzymie. 9

10 15. W Wiecznym Mieście 16. Prawo, woda i rzymskie lody 17. Chleba i igrzysk! najważniejsze budowle w starożytnym Rzymie. pojęcia: Forum Romanum, bazylika, łuk triumfalny, Panteon. opisać wygląd starożytnego Rzymu. przykładową zasadę prawa rzymskiego. pojęcia: termy, akwedukt (wodociąg). wyjaśnić, do czego służyły akwedukty (wodociągi). najważniejsze rozrywki starożytnych Rzymian. pojęcia: cyrk, rydwan, amfiteatr, gladiator. wymienić rodzaje zawodów wchodzących w skład igrzysk rzymskich. pojęcie: triumf, znaczenie dróg w starożytnym Rzymie. wyjaśnić, w jaki sposób Rzymianie budowali drogi. wyjaśnić, do czego służyły termy, opisać wygląd term. pojęcia: Circus Maximus, kwadryga, arena, Koloseum (amfiteatr Flawiuszów). opisać wygląd cyrku i amfiteatru. pojęcia: łuk architektoniczny, kopuła. scharakteryzować osiągnięcia starożytnego Rzymu. scharakteryzować osiągnięcia starożytnego Rzymu, opowiedzieć, jak wyglądała rzymska uczta. scharakteryzować osiągnięcia starożytnego Rzymu, opowiedzieć o organizacji i przebiegu igrzysk rzymskich. wytłumaczyć, dlaczego Rzymianie nazywali swoje miasto wiecznym, zinterpretować sformułowanie: wszystkie drogi prowadzą do Rzymu. rolę prawa rzymskiego jako podstawy dzisiejszego prawa. dostrzec, na przykładzie prawa rzymskiego, wpływ starożytności na współczesność. znaczenie igrzysk w życiu starożytnych Rzymian. porównać igrzyska greckie z rzymskimi. ocenić igrzyska w starożytnym Rzymie. 10

11 18. Jak powstało chrześcijaństwo? daty: ok. 6 p.n.e. 30 n.e., postać: Jezusa Chrystusa. pojęcia: Biblia, Mesjasz, chrześcijaństwo. opowiedzieć o życiu i działalności Jezusa Chrystusa. imiona najważniejszych bogów rzymskich. pojęcia: tolerancja religijna, Żydzi (Izraelici). wymienić główne cechy systemu wierzeń starożytnych Rzymian, opisać narodziny chrześcijaństwa, wyjaśnić, dlaczego Żydzi i Rzymianie prześladowali pierwszych chrześcijan. pojęcia: Jahwe, Ewangelia, apostoł, przyczyny, które spowodowały, że chrześcijaństwo przetrwało mimo prześladowań. wymienić główne cechy systemu wierzeń starożytnych Izraelitów, omówić metody prześladowań pierwszych chrześcijan. datę: 313, postacie: Nerona, Konstantyna Wielkiego. Palestynę, opisać rozpowszechnianie chrześcijaństwa w czasach starożytnych. 11

12 Dziedzictwo starożytnego Rzymu lekcja powtórzeniowa daty związane z tematyką działu Starożytny Rzym, postać: Jezusa Chrystusa, położenie geograficzne Italii i Rzymu, rzymski sposób zapisu cyfr i liczb. pojęcia związane z tematyką działu Starożytny Rzym. przyczyny prześladowań pierwszych chrześcijan. opisać wygląd najważniejszych budowli rzymskich, omówić okoliczności powstania chrześcijaństwa. zasięg terytorialny Imperium Rzymskiego w II w. n.e., scharakteryzować osiągnięcia starożytnych Rzymian. postacie: Nerona, Konstantyna Wielkiego. omówić rozwój chrześcijaństwa, dostrzec, na przykładzie osiągnięć Rzymian, wpływ starożytności na współczesność. porównać i ocenić osiągnięcia starożytnych Greków i Rzymian. Rzym i Italię, opowiedzieć o życiu codziennym w Rzymie w II w. n.e., wymienić najważniejsze rozrywki mieszkańców Rzymu, opowiedzieć o życiu i działalności Jezusa Chrystusa. 12

13 19. Zanim powstała Polska daty: 476, 1492, głównych bohaterów legend polskich, ramy czasowe panowania dynastii Piastów. pojęcia: średniowiecze, gród, legenda, Piastowie. pojęcia: Słowianie, dynastia. opowiedzieć legendy o Piaście i Popielu oraz Lechu, Czechu i Rusie, wymienić różnice między legendą a historią. rozpoznać cechy charakterystyczne legendy, odróżniać fikcję od prawdy historycznej. znaczenie legend dla poznania początków państwa polskiego. Wielkopolskę i Gniezno. 20. W państwie Mieszka I datę: ok. 960, postać: Mieszka I. pojęcia: plemię, książę, woj, drużyna. państwo Mieszka I w początkach jego panowania, umiejscowić w czasie panowanie Mieszka I. pojęcia: Polanie, kmiecie, dlaczego państwo polskie jest nazywane państwem Mieszka I. opisać panowanie Mieszka I, wymienić główne plemiona zamieszkujące ziemie polskie. pojęcie: władca historyczny. opisać organizację państwa Polan, omówić warunki życia na ziemiach polskich w X w. pojęcia: wielożeństwo, postrzyżyny. scharakteryzować obyczaje Polan. wyjaśnić, w jaki sposób powstało państwo Polan. 13

14 21. Chrzest Polski datę: 966, przyczyny, które skłoniły Mieszka I do przyjęcia chrztu. pojęcia: poganie, poddany, znaczenie chrztu jako wydarzenia, które zapoczątkowało historię Polski. dlaczego Mieszko I przyjął chrzest. opisać zmiany, jakie zaszły w państwie polskim po 966 r., zmiany terytorialne państwa polskiego w czasie panowania Mieszka I. datę: 972, postać: Dobrawy. pojęcie: kultura zachodnia. wymienić elementy kultury zachodniej, którą Polska przyjęła po 966 r. omówić wierzenia Polan, przedstawić okoliczności, w których doszło do chrztu Mieszka I. wyjaśnić, jak zmieniło się położenie polityczne Polski w Europie po chrzcie Mieszka I. 22. Pierwszy król Polski daty: 992, 1000, 1025, postacie: biskupa Wojciecha, Bolesława Chrobrego, Ottona III. pojęcia: zjazd gnieźnieński, arcybiskupstwo, biskupstwo. wymienić decyzje ogłoszone podczas zjazdu gnieźnieńskiego. datę: 997. pojęcie: wyprawa misyjna. opowiedzieć historię zjazdu gnieźnieńskiego, zlokalizować na mapie grody, które ogłoszono w 1000 r. biskupstwami, zmiany terytorialne państwa polskiego w czasie panowania Bolesława Chrobrego. pojęcie: diadem, znaczenie zjazdu gnieźnieńskiego. scharakteryzować postać biskupa Wojciecha, wyjaśnić, w jakich okolicznościach nastąpiły zmiany terytorialne państwa polskiego w czasie panowania Bolesława Chrobrego. wyjaśnić przyczyny zorganizowania przez Bolesława Chrobrego wyprawy misyjnej do Prus, omówić przebieg i skutki wyprawy misyjnej do Prus. znaczenie symbolicznej (dokonanej przez Ottona III) i właściwej koronacji Bolesława Chrobrego. 14

15 *23. Polska pierwszych Piastów *24. Śląsk Henryka Brodatego pojęcie: danina. przedstawić obowiązki kmieci wobec władcy. postacie: Henryka Brodatego, świętej Jadwigi śląskiej. pojęcie: rycerz. zlokalizować Śląsk na mapie. opisać warunki życia i zajęcia mieszkańców Polski pierwszych Piastów. pojęcie: ratusz. wyjaśnić przyczyny i okoliczności, w których doszło do rozpadu państwa polskiego, wymienić różnice między miastem a grodem. środki płatnicze używane przez mieszkańców Polski w X XI w., wymienić produkty wchodzące w skład jadłospisu mieszkańców Polski pierwszych Piastów. datę: 1138, postać: Bolesława Krzywoustego. omówić zmiany, jakie zaszły na ziemiach polskich od XI do XIII w. wyjaśnić, w jaki sposób uczono się czytać na przełomie X i XI wieku. postać: Henryka Pobożnego. pojęcie: radło, przyczyny wysokiej śmiertelności ludzi w epoce średniowiecza. opisać metody leczenia chorych w średniowieczu. wytłumaczyć, na przykładzie życia i działalności świętej Jadwigi śląskiej, jak rozumiano w tamtych czasach bycie wzorowym chrześcijaninem. 15

16 25. Król Kazimierz Wielki *26. W Polsce Kazimierza Wielkiego daty: , postać: Kazimierza Wielkiego. i umiejscowić w czasie państwo Kazimierza Wielkiego, Kraków. najważniejsze budowle XIV-wiecznego Krakowa. datę: pojęcia: żak, Akademia Krakowska. wymienić najważniejsze osiągnięcia Kazimierza Wielkiego, zmiany terytorialne państwa polskiego w czasie panowania Kazimierza Wielkiego. opisać wygląd średniowiecznego Krakowa, opowiedzieć, jak wyglądało wnętrze zamożnego domu z XIV w. datę: 1320, postacie: Władysława Łokietka, Mikołaja Wierzynka. przyczyny utworzenia Akademii Krakowskiej. opowiedzieć o panowaniu Kazimierza Wielkiego z uwzględnieniem powstania Akademii Krakowskiej i uczty u Wierzynka. wymienić produkty wchodzące w skład jadłospisu bogatych i ubogich mieszkańców Krakowa. pojęcia: rektor, rajca. co oznacza sformułowanie: zastał Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. opisać sytuację państwa polskiego w okresie panowania Władysława Łokietka, ocenić panowanie i dokonania Kazimierza Wielkiego. dlaczego w średniowiecznych rodzinach było dużo dzieci. omówić zasady obowiązujące w średniowiecznej rodzinie. 16

17 Polska w X XIV w. lekcja powtórzeniowa najważniejsze postacie i daty związane z tematyką działu Polska Piastów, legendy dotyczące początków państwa polskiego. najważniejsze pojęcia związane z tematyką działu Polska Piastów, przyczyny przyjęcia chrztu przez Mieszka I. skutki przyjęcia chrztu przez Mieszka I. zmiany terytorialne państwa polskiego w czasie panowania Mieszka I, Bolesława Chrobrego i Kazimierza Wielkiego. omówić dokonania Mieszka I, Bolesława Chrobrego i Kazimierza Wielkiego, opisać życie codzienne mieszkańców Polski w X XIV w. ocenić dokonania Mieszka I, Bolesława Chrobrego i Kazimierza Wielkiego. zlokalizować na mapie i umiejscowić w czasie państwo Mieszka I, Bolesława Chrobrego i Kazimierza Wielkiego, Gniezno i Kraków. 17

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PROPOZYCJA KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PROPOZYCJA KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PROPOZYCJA KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Poniższy zestaw wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny uwzględnia planowane osiągnięcia ucznia w zakresie wiedzy i

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PROPOZYCJA KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PROPOZYCJA KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PROPOZYCJA KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Poniższy zestaw wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny uwzględnia planowane osiągnięcia ucznia w zakresie wiedzy i

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY PROPOZYCJA KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY PROPOZYCJA KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY PROPOZYCJA KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W poniższym rozkładzie materiału i planie wynikowym zawarto planowane osiągnięcia ucznia wynikające z realizacji Podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY PROPOZYCJA KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY PROPOZYCJA KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY PROPOZYCJA KLASA I SZKOŁY PODSTAWOWEJ W poniższym rozkładzie materiału i planie wynikowym zawarto planowane osiągnięcia ucznia wynikające z realizacji Podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY PROPOZYCJA KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY PROPOZYCJA KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROZKŁAD MATERIAŁU I PLAN WYNIKOWY PROPOZYCJA KLASA IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ W poniższym rozkładzie materiału i planie wynikowym zawarto planowane osiągnięcia ucznia wynikające z realizacji Podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA V 1 WYMAGANIA OGÓLNE 1 ocena niedostateczna uczeń nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności, określonych w podstawie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny - klasa 4

Wymagania na poszczególne oceny - klasa 4 Wymagania na poszczególne oceny - klasa 4 ***Gwiazdką oznaczono tematy spoza podstawy programowej. Wymagania dotyczące lekcji dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy,

Bardziej szczegółowo

Chronologia historyczna. chronić źródła historyczne. Uczeń rozumie, dlaczego. kształtowanie się przyszłej. Rozumie, dlaczego należy

Chronologia historyczna. chronić źródła historyczne. Uczeń rozumie, dlaczego. kształtowanie się przyszłej. Rozumie, dlaczego należy Plan wynikowy. Klasa 4 Temat 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2. Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne. 3. Historia zegara i nie tylko

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV historia i czym zajmuje się historyk. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE Z HISTORII W KLASIE IV Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Uczeń umie krotko Uczeń wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

Nr lekcji Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra. CZĘŚĆ I. ZAPOZNAJ SIĘ Z HISTORIĄ Uczeń umie krótko

Nr lekcji Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra. CZĘŚĆ I. ZAPOZNAJ SIĘ Z HISTORIĄ Uczeń umie krótko Historia klasa 4 Gwiazdką oznaczono tematy spoza podstawy. Wymagania dotyczące lekcji dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy, czy jako nadobowiązkowy wówczas

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - historia i społeczeństwo dla klasy IV

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - historia i społeczeństwo dla klasy IV Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu - historia i społeczeństwo dla klasy IV Nr lekcji Temat lekcji Ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa 4

Plan wynikowy. Klasa 4 Plan wynikowy. Klasa 4 Gwiazdką oznaczono tematy spoza. Wymagania dotyczące dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy, czy jako nadobowiązkowy wówczas wymagania

Bardziej szczegółowo

Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV

Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV Historia i społeczeństwo. Wymagania edukacyjne - klasa IV Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria wymagań do historii w klasie czwartej do podręcznika Klucz do historii

Szczegółowe kryteria wymagań do historii w klasie czwartej do podręcznika Klucz do historii Szczegółowe kryteria wymagań do historii w klasie czwartej do podręcznika Klucz do historii W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC, IVD w roku szkolnym 2016/2017

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC, IVD w roku szkolnym 2016/2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC, IVD w roku szkolnym 2016/2017 OCENA: CELUJĄCA Posiadł 100% wiedzy i umiejętności określonej w podstawie programowej kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC w roku szkolnym 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC w roku szkolnym 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KL. IVA, IVB, IVC w roku szkolnym 2015/2016 OCENA: CELUJĄĆA Posiadł 100% wiedzy i umiejętności określonej w podstawie programowej kształcenia ogólnego

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV.

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV. WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV. ZAGADNIENIE Ja i moja rodzina. WYMAGANIA PODSTAWOWE UCZEŃ: określa, na czym polega wyjątkowość każdego człowieka wymienia potrzeby człowieka charakteryzuje rolę rodziny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo UCZEŃ: Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Dopuszczający Podaje prawa i obowiązki ucznia. Wskazuje na mapie Polski swoją miejscowość. Objaśnia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN WYNIKOWY HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA IV ROK SZKOLNY 2015/2016 1 1. Refleksja nad sobą i otoczeniem społecznym. ROZZIŁ I: Ja i moje otoczenie LN WYNIKOWY HISTORI I SOŁEZEŃSTWO KLS IV ROK SZKOLNY 2015/2016 Treści nauczania: adane czynności ucznia: Kategoria 1.1.wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE

HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA - GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE KLASA I PRAHISTORIA Czas w historii. Klasyfikacja źródeł historycznych. Pradzieje ludzkości. Ocena dopuszczająca: zna pojęcia źródło historyczne, era ; zlokalizuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne Historia i społeczeństwo Kl. IV

Wymagania edukacyjne Historia i społeczeństwo Kl. IV Wymagania edukacyjne Historia i społeczeństwo Kl. IV I. Ja i moje otoczenie - wie, na czym polega odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka - potrafi wymienić ludzkie potrzeby - zna sposoby zaspokajania

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy IV szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy IV szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02 Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy IV szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02 Wiesława Surdyk-Fertsch i Bogumiła Olszewska Dział programu

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa - klasa IV

Wymagania na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa - klasa IV Wymagania na poszczególne oceny z historii i społeczeństwa - klasa IV Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 4

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 4 edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z historii i społeczeństwa dla klasy 4 Temat lekcji. CZĘŚĆ I. POZNAJĘ HISTORIĘ 1. O czym mówi nam historia? 1. Historia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV I PÓŁROCZE

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV I PÓŁROCZE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV I PÓŁROCZE Uczeń przedstawia zadania muzeum wyjaśnia związki rodzinne na przykładzie swojej rodziny wyjaśnia znaczenie pojęcia: pamiątka rodzinna pokazuje na

Bardziej szczegółowo

Zestawienie kryteriów oceniania na poszczególne stopnie szkolne z przedmiotu historia w klasie IV szkoły podstawowej

Zestawienie kryteriów oceniania na poszczególne stopnie szkolne z przedmiotu historia w klasie IV szkoły podstawowej Zestawienie kryteriów oceniania na poszczególne stopnie szkolne z przedmiotu historia w klasie IV szkoły podstawowej Stopień szkolny celujący Umiejętności ucznia Wiadomości Postawy, zachowania Przygotowuje

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie IV

Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie IV Wymagania programowe na poszczególne oceny z historii w klasie IV Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który: uczeń posiada wiedzę na ocenę bardzo dobrą, ponadto wykazuje zainteresowanie przedmiotem; wyjaśnia,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE SZKOŁA PODSTAWOWA W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA w klasie 4 Szkoły Podstawowej str. 1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr Tomasza Maćkowskiego

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr Tomasza Maćkowskiego WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr Tomasza Maćkowskiego DZIAŁ 1: JA I MOJA OJCZYZNA - rozumie, jaką rolę odgrywa rodzina w życiu każdego człowieka

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Elementy Przedmiotowego Systemu Oceniania: I. Wymagania edukacyjne. II. Obszary i formy aktywności

Bardziej szczegółowo

wymienia przykłady praw i obowiązków przysługujących poszczególnym członkom rodziny; charakteryzuje

wymienia przykłady praw i obowiązków przysługujących poszczególnym członkom rodziny; charakteryzuje Wymagania edukacyjne dla klasy IV historia Zakres materiału realizowany w danym okresie może ulec zmianie w zależności od tempa pracy uczniów i innych czynników niezależnych. O zmianach uczniowie będą

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii

Wymagania na poszczególne oceny z historii Wymagania na poszczególne oceny z historii Klasa IV Dział 1. Ja i moje otoczenie - rozumie, jaką rolę odgrywa rodzina w życiu każdego człowieka - wymienia osoby, które wchodzą w skład szkolnej społeczności

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4 PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 4 42 Nr lekcji Temat lekcji 1 Historia Co to takiego? historia jako dzieje, przeszłość, epoki historyczne. 2 Wśród starych ksiąg, obrazów i budowli źródła historyczne 3 Historia

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1,5 h

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1,5 h Roczny plan pracy dla klasy IV na 1,5 h Dział programu ROZDZIAŁ I Ja i moje otoczenie Temat lekcji 1. Kim jestem? 2. Ja i moja rodzina Zagadnienia waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1,5 h

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1,5 h Roczny plan pracy dla klasy IV na 1,5 h Dział programu ROZDZIAŁ I Ja i moje otoczenie Temat lekcji 1. Kim jestem? 2. Ja i moja rodzina Zagadnienia waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dla klasy IV na 2 h

Roczny plan pracy dla klasy IV na 2 h Roczny plan pracy dla klasy IV na 2 h ROZDZIAŁ I Ja i moje otoczenie 1. Kim jestem? waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka różnorodne potrzeby

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1 h

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1 h Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1 h Temat lekcji Zagadnienia Kim jestem? waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność i niepowtarzalność każdego człowieka różnorodne potrzeby każdego

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Szkoła Podstawowa nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie Przedmiotowy System Oceniania Historia Elementy Przedmiotowego Systemu Oceniania: I. Wymagania edukacyjne. II. Obszary i formy aktywności

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h Dział programu Temat lekcji Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Odniesienie do podstawy programowej Konieczne i podstawowe Rozszerzające i dopełniające

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dla klasy IV

Roczny plan pracy dla klasy IV Roczny plan pracy dla klasy IV Dział programu Temat lekcji Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Konieczne i podstawowe Rozszerzające i dopełniające ROZDZIAŁ I Ja i moje otoczenie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii dla klasy IV Szkoły Podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii dla klasy IV Szkoły Podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z historii dla klasy IV Szkoły Podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś Dział Wymagania na poszczególne oceny dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Kryteria oceniania historia kl. I Ocena dopuszczająca. Poziom wymagań konieczny. - zna pojęcia źródło historyczne, era, zlokalizuje na

Bardziej szczegółowo

- wyjaśnia znaczenie terminów: rodzina dwupokoleniowa, rodzina wielopokoleniowa, rada pedagogiczna, rada szkoły, rada samorządu uczniowskiego

- wyjaśnia znaczenie terminów: rodzina dwupokoleniowa, rodzina wielopokoleniowa, rada pedagogiczna, rada szkoły, rada samorządu uczniowskiego Wymagania edukacyjne z historii dla kl. IV Wymagania na ocenę wyższą obejmują wszystkie wymagania na oceny niższe! Rozdział 1 Ja i moje otoczenie - rozumie, jaką rolę odgrywa rodzina w życiu każdego człowieka

Bardziej szczegółowo

Historia Wymagania na poszczególne oceny - klasa IV

Historia Wymagania na poszczególne oceny - klasa IV Temat lekcji Zagadnienia Historia Wymagania na poszczególne oceny - klasa IV Kim jestem? Ja i moja rodzina W mojej szkole waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność i niepowtarzalność

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA dla uczniów klas IV

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA dla uczniów klas IV podręcznik program nauczania Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA dla uczniów klas IV Autor Tytuł Nr dopuszczenia Małgorzata Lis Klucz do historii. Program nauczania historii

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny z historii - klasa IV

Wymagania na poszczególne oceny z historii - klasa IV Wymagania na poszczególne oceny z historii - klasa IV Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny Kim jestem? Ja i moja rodzina waga narodzin dziecka dla rodziny i społeczeństwa odmienność

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe dla klasy IV a

Wymagania programowe dla klasy IV a Wymagania programowe dla klasy IV a Rozdział I: Ja i moje otoczenie określa, na czym polega wyjątkowość każdego człowieka wymienia potrzeby człowieka charakteryzuje rolę rodziny w życiu człowieka wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE I GIMNAZJUM POZIOM WYMAGAŃ KONIECZNY ocena dopuszczająca zna pojęcia: źródło historyczne, era, epoka, potrafi na podstawie daty rocznej określić wiek

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h

Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h Roczny plan pracy dla klasy IV na 1 h Dział programu Temat lekcji Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Odniesienie do podstawy programowej Konieczne i podstawowe Rozszerzające i dopełniające

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny szkolne z historii w klasie IV do nowej podstawy programowej

Wymagania na poszczególne oceny szkolne z historii w klasie IV do nowej podstawy programowej Wymagania na poszczególne oceny szkolne z historii w klasie IV do nowej podstawy programowej (aby uzyskać oceną wyższą należy wykazać się wiedzą na ocenę niższą) nauczyciel Piotr Eichler Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY IV Wymagania edukacyjne opisują postępy w zakresie wiedzy i umiejętności, których nauczyciel oczekuje od ucznia. Ocena osiągnięć uczniów uwzględnia w jakim zakresie

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe

Wymagania programowe Wymagania programowe dla klasy IV szkoły podstawowej według programu Nowej Ery adana czynność uczniów 1 I. HISTORI WOKÓŁ NS wie, czym jest historia zna, kto tworzy historiê wie, co to s¹ Ÿród³a historyczne

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy IV szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy IV szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02 Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu historia i społeczeństwo dla klasy IV szkoły podstawowej, do programu nauczania DKOS 4014-35/02 Dział programu Rozdział I: W kręgu mojej rodziny Cele

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1 h

Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1 h Wymagania na poszczególne oceny klasa IV 1 h Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny Kim jestem? Ja i moja rodzina Ocena dopuszczająca waga narodzin dziecka dla określa datę i miejsce

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZUBINIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 Autorzy: Mariola Polańska Gabriela Sobczak Zasady oceniania 1. Ucznia ocenia nauczyciel historii i

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii w klasie 4. Historia i społeczeństwo klasa IV

Wymagania edukacyjne z historii w klasie 4. Historia i społeczeństwo klasa IV Wymagania edukacyjne z historii w klasie 4 Historia i społeczeństwo klasa IV Podręcznik Wczoraj i dziś 4 Poziomy wymagań edukacyjnych: ROZDZIAŁ I: JA I MOJE OTOCZENIE Wymagania podstawowe Uczeń: 1. Ja

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa. dla klasy IV (PSO)

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa. dla klasy IV (PSO) Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa Przedmiotem oceniania są: - wiadomości (wiedza przedmiotowa), dla klasy IV (PSO) - umiejętności (posługiwanie się datami i faktami historycznymi, a także

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceny poszczególnych form aktywności

Kryteria oceny poszczególnych form aktywności Nauczanie historii w klasie IV opiera się na Wczoraj i dziś.programie nauczania ogólnego historii i społeczeństwa w klasach IV VI szkoły podstawowej, którego autorem jest dr Tomasz Maćkowski. Został on

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA 4 WYMAGANIA PROGRAMOWE

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA 4 WYMAGANIA PROGRAMOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE poziom K konieczny poziom P podstawowy poziom R rozszerzający poziom D dopełniający poziom W wykraczający Wiadomości Badana czynność uczniów Podstawowy Poziomy wymagań Ponadpodstawowy

Bardziej szczegółowo

Dynastia Piastów - powtórzenie

Dynastia Piastów - powtórzenie Poszukiwacze skarbów Autor: Karolina Żelazowska, Marcin Paks Lekcja 8: Dynastia Piastów - powtórzenie Zajęcia zobrazują kolejne możliwości wykorzystania kodowania z wykorzystaniem robota. Celem tych zajęć

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA W KLASACH IV VI 1. Formy aktywności ucznia podlegające ocenie: sprawdziany podsumowujące dane partie zrealizowanego materiału zapowiedziane z 1

Bardziej szczegółowo

Klasa I Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. F. Parnella ; rok szkolny 2015/2016. HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

Klasa I Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. F. Parnella ; rok szkolny 2015/2016. HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Klasa I Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. F. Parnella ; rok szkolny 2015/2016. HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO Temat lekcji Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny ocena dopuszczająca ocena dostateczna

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO. "Państwo polskie za Piastów" 6. Umiejętne wykorzystanie technologii informacyjnokomunikacyjnych

MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO. Państwo polskie za Piastów 6. Umiejętne wykorzystanie technologii informacyjnokomunikacyjnych REGULAMIN MIĘDZYSZKOLNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO "Państwo polskie za Piastów" z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 37 im. Kazimierza Górskiego

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii i społeczeństwa dla klasy IV szkoły podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś. Odniesienia do podstawy programowej

Roczny plan pracy z historii i społeczeństwa dla klasy IV szkoły podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś. Odniesienia do podstawy programowej Roczny plan pracy z historii i społeczeństwa dla klasy IV szkoły podstawowej do programu nauczania Wczoraj i dziś Temat lekcji Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania ROZDZIAŁ I: JA I MOJE OTOCZENIE.

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY IV

ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY IV ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W BALICACH SZKOŁA PODSTAWOWA W BALICACH ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY IV ROK SZKOLNY 2016/2017 Wczoraj i dziś. Program nauczania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa na poszczególne oceny dla klasy IV Program nauczania:,, My i historia Wydawnictwo Szkolne PWN

Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa na poszczególne oceny dla klasy IV Program nauczania:,, My i historia Wydawnictwo Szkolne PWN Wymagania edukacyjne z historii i społeczeństwa na poszczególne oceny dla klasy IV Program nauczania:,, My i historia Wydawnictwo Szkolne PWN Temat lekcji Zagadnienia Wymagania na poszczególne oceny Ocena

Bardziej szczegółowo

- 1 - Odniesienia do podstawy programowej. Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń:

- 1 - Odniesienia do podstawy programowej. Wymagania podstawowe Uczeń: Wymagania ponadpodstawowe Uczeń: Temat lekcji Środki dydaktyczne Zagadnienia, materiał nauczania ROZDZIAŁ I: JA I MOJE OTOCZENIE. Ja i moja rodzina podręcznik, s. 8 niepowtarzalność i wyjątkowość każdego człowieka potrzeby ludzkie: naturalne,

Bardziej szczegółowo

b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja Mezopotamii

b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła się cywilizacja Mezopotamii TEST POWTÓRZENIOWY KLASA III od starożytności do XVI wieku. 1.Określ czy poniższe zdania są prawdziwe czy fałszywe a) proces przeobrażania się gatunków to rewolucja b) na obszarze Żyznego Półksiężyca rozwinęła

Bardziej szczegółowo

Poziom rozszerzający R. (ocena dobra) K+P+R. Uczeń: - zna sposoby zaspokajania ludzkich potrzeb

Poziom rozszerzający R. (ocena dobra) K+P+R. Uczeń: - zna sposoby zaspokajania ludzkich potrzeb WYMAGANIA NA OCENY Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DLA UCZNIÓW KORZYSTAJĄCYCH Z PODRĘCZNIKA "WCZORAJ I DZIŚ" WYD. NOWA ERA KLASA IV Poziom konieczny K Poziom podstawowy P Poziom rozszerzający R Poziom

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY V Ocena niedostateczna -nie opanował minimum wiadomości określonych programem nauczania, -wykazuje lekceważący stosunek do przedmiotu, -systematycznie jest nieprzygotowany

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas IVA i IVB z historii na rok szkolny 2016/2017 nauczyciel: Alicja Trzebuniak

Wymagania edukacyjne dla klas IVA i IVB z historii na rok szkolny 2016/2017 nauczyciel: Alicja Trzebuniak Historia Klasa IV 2016/17 Wymagania edukacyjne dla klas IVA i IVB z historii na rok szkolny 2016/2017 nauczyciel: Alicja Trzebuniak Ocena celująca Uczeń opanował poziom wykraczający wymagań edukacyjnych,

Bardziej szczegółowo

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO kl. IV - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny:

HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO kl. IV - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO kl. IV - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny: * Kursywą oznaczono tematy, które wykraczają poza podstawę programową TEMAT OCENA DOPUSZCZAJĄCA Uczeń: OCENA DOSTATECZNA Uczeń:

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z HISTORII i SPOŁECZEŃSTWA DO KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ w PSP nr 21 w RADOMIU

ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z HISTORII i SPOŁECZEŃSTWA DO KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ w PSP nr 21 w RADOMIU ZAŁOŻENIA DO PLANU WYNIKOWEGO Z HISTORII i SPOŁECZEŃSTWA DO KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ w PSP nr 21 w RADOMIU Program nauczania: Wczoraj i dziś, dr Tomasz Maćkowski Liczba godzin nauki w tygodniu 1 Planowana

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY IV

ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY IV ZESPÓŁ SZKOLNO PRZEDSZKOLNY W BALICACH SZKOŁA PODSTAWOWA W BALICACH ROZKŁAD MATERIAŁU I WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA KLASY IV ROK SZKOLNY 2015/2016 Wczoraj i dziś. Program nauczania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DLA KLASY IV DO PROGRAMU NAUCZANIA DKOS-4014-35/02

PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DLA KLASY IV DO PROGRAMU NAUCZANIA DKOS-4014-35/02 PLAN WYNIKOWY Z WYMAGANIAMI EDUKACYJNYMI PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DLA KLASY IV DO PROGRAMU NAUCZANIA DKOS-4014-35/02 DZIAŁ PROGRAMU CELE OGÓLNE TEMAT JEDNOSTKI METODYCZNEJ I TREŚCI PROGRAMOWE

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z historii w klasie IV Aby uzyskać ocenę: Dopuszczającą uczeń powinien wykazać się znajomością elementarnej

Bardziej szczegółowo

Spis treêci. I. Wprowadzenie do historii. II. Początki cywilizacji. Od autorów... 8

Spis treêci. I. Wprowadzenie do historii. II. Początki cywilizacji. Od autorów... 8 Od autorów....................................... 8 I. Wprowadzenie do historii 1. Dzieje historia historiografia...................... 12 Czym jest historia?............................... 12 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z historii i społeczeństwa dla oddziału IVa, rok szkolny 2016/2017

Plan wynikowy z historii i społeczeństwa dla oddziału IVa, rok szkolny 2016/2017 Plan wynikowy z historii i społeczeństwa dla oddziału IVa, rok szkolny 2016/2017 Temat lekcji Odniesienia do podstawy programowej Wymagania podstawowe Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Wymagania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z HISTORII DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z HISTORII DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra / celująca* celująca poziom K konieczny poziom P podstawowy poziom R rozszerzający poziom D dopełniający poziom W wykraczający

Bardziej szczegółowo

Wykaz wymagań edukacyjnych z historii w klasie IV szkoły podstawowej

Wykaz wymagań edukacyjnych z historii w klasie IV szkoły podstawowej Wykaz wymagań edukacyjnych z historii w klasie IV szkoły podstawowej W poniższej tabeli zestawiono poszczególne poziomy wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Era dłuższy okres czasu zapoczątkowany jakimś ważnym wydarzeniem (np. narodzinami Chrystusa) tak ważnym, że od tego momentu zaczynamy liczyć czas.

Era dłuższy okres czasu zapoczątkowany jakimś ważnym wydarzeniem (np. narodzinami Chrystusa) tak ważnym, że od tego momentu zaczynamy liczyć czas. Podstawowe zagadnienia z chronologii. Podstawowe pojęcia: Chronologia nauka o mierzeniu czasu, kolejności następowania po sobie wydarzeń, zjawisk, a także oznaczenie wydarzenia, zjawiska wg przyjętego

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii na poszczególne stopnie kl. IV (Program nauczania Wczoraj i dzisiaj )

Wymagania edukacyjne z historii na poszczególne stopnie kl. IV (Program nauczania Wczoraj i dzisiaj ) Wymagania edukacyjne z historii na poszczególne stopnie kl. IV (Program nauczania Wczoraj i dzisiaj ) Dopuszczający: rozumie jaką rolę w życiu człowieka odgrywa rodzina, wymienia osoby, które wchodzą w

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z historii i społeczeństwa w klasie IV SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z historii i społeczeństwa w klasie IV SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z historii i społeczeństwa w klasie IV SP w Białej Niżnej na rok szkolny 2014/2015. Ocena dopuszczająca - poziom wymagań konieczny. I. Ja

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego Załącznik 1 WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ według programu Wczoraj i dziś autorstwa dr. Tomasza Maćkowskiego Wiadomości Badana czynność uczniów I. Ja i moje otoczenie Ocena dop dst

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA Z HISTORII DLA UCZNIÓW KLASY IV KORZYSTAJĄCYCH Z SERII WCZORAJ I DZIŚ

WYMAGANIA Z HISTORII DLA UCZNIÓW KLASY IV KORZYSTAJĄCYCH Z SERII WCZORAJ I DZIŚ WYMAGANIA Z HISTORII DLA UCZNIÓW KLASY IV KORZYSTAJĄCYCH Z SERII WCZORAJ I DZIŚ Zestawienie poszczególnych poziomów wymagań z konkretnymi ocenami szkolnymi. poziom K konieczny poziom P podstawowy poziom

Bardziej szczegółowo

Edyta Kamińska Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy IV.

Edyta Kamińska Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy IV. 1 Edyta Kamińska Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy IV. Poziom podstawowy (ocena dopuszczająca i dostateczna): Uczeń potrafi: poprawnie

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO 1. Refleksja nad sobą i otoczeniem społecznym MP-2 KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO ETAP EDUKACJI PRZEDMIOT klasa r.szk. Imię i nazwisko n-la przedmiotu szkoła podstawowa historia

Bardziej szczegółowo

STAROŻYTNY TEATR GRECKI

STAROŻYTNY TEATR GRECKI SCENARIUSZ LEKCJI dla uczniów klas I - III STAROŻYTNY TEATR GRECKI AUTOR SCENARIUSZA mgr Hanna Kaźmierska SCENARIUSZ LEKCJI Czas realizacji: 2 x 45min TEMAT LEKCJI: W starożytnym teatrze greckim. CEL OGÓLNY:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii w klasie 4

Wymagania edukacyjne z historii w klasie 4 Wymagania edukacyjne z historii w klasie 4 Podręcznik Wczoraj i dziś 4 Zeszyt Ucznia Wczoraj i dziś 4 Poziomy wymagań edukacyjnych: Ocena celująca uczeń opanował w pełni zakres wiadomości podstawowych

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Opracowała: Marzena Iwan

WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Opracowała: Marzena Iwan WYMAGANIA EDUKACYJNE HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO KLASA V Opracowała: Marzena Iwan Temat lekcji Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący Zanim zaczęła się historia Życie w starożytnej Mezopotamii

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z HISTORII DLA KLASY IVa SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIERZCHOWIE Nayczyciel: Monika Sawicka-Komala

WYMAGANIA PROGRAMOWE Z HISTORII DLA KLASY IVa SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIERZCHOWIE Nayczyciel: Monika Sawicka-Komala WYMAGANIA PROGRAMOWE Z HISTORII DLA KLASY IVa SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WIERZCHOWIE Nayczyciel: Monika Sawicka-Komala Wiadomości Badana czynność uczniów Poziomy wymagań/ocena I Ja i moje otoczenie K/dop P/dst

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA HISTORIA KLASA IV

KRYTERIA OCENIANIA HISTORIA KLASA IV KRYTERIA OCENIANIA HISTORIA KLASA IV Przewiduje się przeprowadzenie w półroczu przynajmniej : - dwóch sprawdzianów, - dwóch kartkówek, Ponadto ocenie podlegają: -pisemne prace domowe, -aktywność na zajęciach,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO NA ROK SZKOLNY 2014/2015

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Poziom K KP KPR KPRD KPRDW Ocena dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra / celująca*

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII II ETAP EDUKACYJNY: KLASA V - ROK SZKOLNY 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII II ETAP EDUKACYJNY: KLASA V - ROK SZKOLNY 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z HISTORII II ETAP EDUKACYJNY: KLASA V - ROK SZKOLNY 2015/2016 OPRACOWANIE: ALICJA SZAFRAN-JARZEMBOWSKA Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z rozporządzeniem Ministra

Bardziej szczegółowo

Badanie wyników nauczania w pierwszej klasie gimnazjum Część humanistyczna HISTORIA

Badanie wyników nauczania w pierwszej klasie gimnazjum Część humanistyczna HISTORIA Badanie wyników nauczania w pierwszej klasie gimnazjum Część humanistyczna HISTORIA Dział I: Starożytność 1. Wskaż, które z państw nie należało do państw hellenistycznych. a) Egipt b) Indie c) Mezopotamia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE PÓŁROCZNE I ROCZNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DLA KLAS 4-6 Podstawa programowa KLASA CZWARTA Wymagania

WYMAGANIA PROGRAMOWE PÓŁROCZNE I ROCZNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DLA KLAS 4-6 Podstawa programowa  KLASA CZWARTA Wymagania WYMAGANIA PROGRAMOWE PÓŁROCZNE I ROCZNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO DLA KLAS 4-6 Podstawa programowa www.men.gov.pl KLASA CZWARTA Wymagania ogólne: I.Chronologia historyczna. Uczeń posługuje

Bardziej szczegółowo

Starożytna Grecja. Agnieszka Wojewoda

Starożytna Grecja. Agnieszka Wojewoda Starożytna Grecja Agnieszka Wojewoda Spis treści Położenie Grecji O Grecji słów kilka Starożytna Grecja Bogowie i boginie Grecji Grecki teatr Igrzyska olimpijskie Agora Sztuka grecka Podsumowanie Położenie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO OCENA DOPUSZCZAJĄCA: WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY IV SZKOŁY PODSTAWOWEJ HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO - rozumie, jaką rolę odgrywa rodzina w życiu każdego człowieka - wymienia osoby, które wchodzą w skład

Bardziej szczegółowo

Piotr Podemski Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy V.

Piotr Podemski Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy V. 1 Piotr Podemski Niepubliczna Szkoła Podstawowa nr 72 Poziomy wymagań z przedmiotu Historia i społeczeństwo dla klasy V. Poziom podstawowy (ocena dopuszczająca i dostateczna): Uczeń potrafi: poprawnie

Bardziej szczegółowo