Warsztaty MIĘDZYNARODOWA POPRAWA LOGISTYKI Z UśYCIEM MODELU»CLOUD COMPUTING«I INNOWACYJNYCH MODELI WSPÓŁPRACY BIZNESOWEJ (LOGICAL)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warsztaty 15.02.2012 MIĘDZYNARODOWA POPRAWA LOGISTYKI Z UśYCIEM MODELU»CLOUD COMPUTING«I INNOWACYJNYCH MODELI WSPÓŁPRACY BIZNESOWEJ (LOGICAL)"

Transkrypt

1 Warsztaty MIĘDZYNARODOWA POPRAWA LOGISTYKI Z UśYCIEM MODELU»CLOUD COMPUTING«I INNOWACYJNYCH MODELI WSPÓŁPRACY BIZNESOWEJ (LOGICAL)

2 Plan Prezentacji 1. Rynek IT dla MŚP z branŝy logistycznej w Polsce 2. Wyniki badań ankietowych wśród polskich respondentów 3. Porównanie wyników z ankietami, przeprowadzonymi w Niemczech 4. Korzyści projektu LOGICAL dla MŚP

3 RYNEK IT DLA MŚP W POLSCE

4 Rynek IT dla MŚP logistycznych w Polsce/1 UŜycie rozwiązań IT wśród badanych firm logistycznych Według badań, większość polskich firm logistycznych nie korzysta z systemów informatycznych (54%). Około jednej czwartej firm korzysta z systemów dedykowanych do określonych potrzeb, głównie w zakresie transportu, zarządzania flotą, obsługi zamówień. Głównym powodem braku zastosowań IT są wysokie koszty licencji i brak specjalistycznej kadry informatycznej do obsługi systemów informatycznych.

5 Rynek IT dla MŚP logistycznych w Polsce/2 Warto teŝ wskazać na oprogramowanie specjalistyczne, które moŝe zainteresować firmy logistyczne. PoniŜej wymieniono najczęściej stosowane oprogramowanie w zakresie usług logistycznych dostępne na polskim rynku [Królikowski, 2011]. CarLo - Produkt Soloplan, modułowa konstrukcja pozwala na kompleksowe zarządzanie firmie spedycyjnej i transportowej. Każdy moduł jest bardzo zaawansowany i umożliwia rozszerzenie baz danych. Firma oferuje kompleksową pomoc dla swoich klientów. Compass Transport and Forwarding - to kompletny system zarządzania obejmujący procesy od pierwszego kontaktu z wykonawcą, aż po moment powiadomienia o przybyciu towarów i wysłania faktury. Na podstawie bogatego zestawu schematów, organizuje i zapewnia spedytorom zawsze aktualne informacje. Eurotrans Produkt firmy Trans Soft, jest całkowicie polski, dostosowany do realiów gospodarczych i standardów krajowych. System został zaprojektowany i stworzony przez ludzi związanych z tematyką transportu od wielu lat. Każda nowa wersja produktu zawiera zarówno adaptację do zmieniających się przepisów i tworzenie nowych funkcjonalności w celu zwiększenia ergonomii pracy. InterLan Speed + cło - Firma InterLAN specjalizuje się w produkcji oprogramowania dla firm transportowych i logistycznych. Produkty InterLan mają wspomagać zarządzanie w zakresie wykorzystania transportu, spedycji towarów oraz ładunków drobnicowych, zarządzania flotą i rozliczania czasu pracy kierowców oraz planowania i optymalizacji transportu. Program posiada wiele funkcji.

6 Rynek IT dla MŚP logistycznych w Polsce/3 Menedżer pojazdów -Oprogramowanie do zarządzania flotą. Posiada licznik przebiegu, zapisuje dane pojazdów (czas i przebieg trasy). Program służy do rozliczania transportu i maszyn. Monitoruje magazynowanie paliwa i części zamiennych, analizuje naprawy, uszkodzenia pojazdów i obsługę pojazdów w podziale na zdefiniowane oddziały kierowców. Ponadto wspomaga monitorowanie ważności winiet, ubezpieczenia floty czy warunków gwarancji. PasComTransport II -PasComdziała na polskim rynku od 2001 roku, oferuje rozwiązania dla logistyki biznesu. Aplikacja ta, podobnie jak inne kompleksowe rozwiązania, ma budowę modułową. Producent oferuje takie korzyści jak redukcja kosztów, wspomaganie decyzji, oszczędność czasu. Qguar program modułowy, oferuje szeroką gamę dodatków. Obsługuje operacje magazynowania logistycznego np. w procesach magazynowania towarów. Qguar WMS PRO zawiera olbrzymi zestaw specjalizowanych funkcji. Rokos - Marcos Bis - bardzo kompleksowy program wspierania transportu, spedycji i ciężkich konstrukcji. Firma działa od 16 lat i w tym czasie dokonała wiele usprawnieńswojego systemu. Sigma-S Transport - jest przeznaczony dla firm chcących rozliczać koszty związane z użytkowaniem pojazdów. Program nie jest przeznaczony dla firm transportowych ze względu na brak możliwości użycia tachografów. SpedTransSql to zintegrowany system wspierający zarządzanie spedycjąi transportem. Jest to również doskonałe narzędzie dla firm produkcyjnych i handlowych, które chcą zautomatyzować procesy logistyczne firmy.

7 Rynek IT dla MŚP logistycznych w Polsce/4 Speed 2 SQL - program wspierania krajowej i międzynarodowej spedycji. Firma ma już prawie 10 lat doświadczenia w tworzeniu aplikacji dedykowanych dla spedycji i transportu. Obejmuje on przygotowanie zamówień, listów przewozowych, rozliczanie, fakturowanie, kontrola kosztów, zarządzanie własnym transportem. TachoAnalizer - to program do analizy danych z tachografów cyfrowych i kart kierowców oraz tachografów analogowych. Ts sql - Program TS SQL jest przeznaczony dla firm transportowych i spedycyjnych każdej wielkości. Może byćstosowany w sieciach lokalnych i rozległych (internecie). Można go instalować na dowolnej ilości stanowisk komputerowych za tąsamącenę. Program posiada funkcje automatycznej aktualizacji - po każdym wykryciu błędu jest poprawiany masowo u wszystkich klientów. WinSAD - jest przeznaczony do zarządzania przewozem, przechowywania i drukowania dokumentów celnych, certyfikatów pochodzenia, deklaracji skróconych oraz do wystawiania faktur VAT.

8 WYNIKI BADAŃ ANKIETOWYCH (PL)

9 Wyniki badań ankietowych /1 Informacje o respondentach Charakterystyka respondentów Małe i średnie [PLN] DuŜe [PLN] Średnia liczba pracowników Średni obrót Roczny budŝet IT

10 Wyniki badań ankietowych /2 Jakie usługi logistyczne oferują respondenci? W jakich krajach operują respondenci? Spedycja Magazynowanie Dostawy bezpośrednie Transport towarów niebezpiecznych Transport Import-export Transport drogowy towarów Łańcuch dostaw Logistyka pojazdów Zasilanie placów budowy Transport kolejowy Fracht lotniczy transport zastępczy Ciężkie dostawy specjalne Inne Polska Niemcy Francja Czechy Dania Estonia Inne

11 Wyniki badań ankietowych /3 Jakie dziedziny działalności firmy obsługuje system IT? Rachunkowo finansowe Business Intelligence Controlling Zarządzanie dokumentami Zarządzanie relacjami z klientem Zarządzanie relacjami z dostawcami Zarządzanie zamówieniami Zarządzanie flotą Zarządzanie trasami Zarządzanie łańcuchami dostaw

12 Wyniki badań ankietowych /4 Problemy zgłaszane przez respondentów

13 Wyniki badań ankietowych /5 Opinie o IT oraz Cloud Computing

14 Wyniki badań ankietowych /6 Oczekiwanie korzyści, związane z nowym rozwiązaniem IT

15 Wyniki badań ankietowych /7 Oczekiwanie korzyści, związane z nowym rozwiązaniem IT

16 PORÓWNANIE WYNIKÓW BADAŃ ANKIETOWYCH (DE) i (PL)

17 Porównanie wyników ankiety polskiej i niemieckiej/1 Wielkość firm, w których została przeprowadzona ankieta: Badania niemieckie Badania polskie Badania wśród niemieckich firm: Roczny obrót ok. 47% firm logistycznych zawiera się w przedziale do Ok. 40% mieści się w granicy do PowyŜej zanotowało ok. 13% badanych przedsiębiorstw logistycznych. Badania polskich firm: Dla porównania średni roczny obrót małych firm logistycznych w Polsce wyniósł Obrót duŝych i średnich firm to średnio około

18 Porównanie wyników ankiety polskiej i niemieckiej/2 Środki przeznaczane na IT w przedsiębiorstwach, w których została przeprowadzona ankieta: Badania niemieckie: 28% ankietowanych przedsiębiorstw wydaje rocznie do na IT. 31% firm przeznacza pomiędzy do Reszta firm wydaje powyŝej na IT, aŝ do pułapu i wyŝej (6% respondentów). Dla porównania średni roczny budŝet małych i średnich firm logistycznych w Polsce wyniósł około , duŝych to około

19 Porównanie wyników ankiety polskiej i niemieckiej/3 Inne usługi logistyczne oferowane przez respondentów: Dodatkowymi usługami oferowanymi przez ponad 50% przebadanych przedsiębiorstw niemieckich są: Paletyzacja, Odprawa celna, Śledzenie i kontrola ruchu, Etykietowanie, Odbiór towarów i kontrola jakości, Testowanie funkcjonalne, zapewnienie jakości, Rafinacja/przetwarzania. Wśród polskich przedsiębiorstw natomiast najczęstszymi dodatkowymi usługami są: Odprawy celne, Paletyzacja/przechowywanie, Śledzenie i kontrola ruchu.

20 Porównanie wyników ankiety polskiej i niemieckiej/4 Opinie o IT oraz Cloud Computing: Niemieckie przedsiębiorstwa zauwaŝają: Istotność rozwiązań IT w działalności firmy i we wspieraniu jej strategii. W większości mają doświadczenie we wdraŝaniu rozwiązań IT w Internecie. WaŜność wspólnych działań IT dla ich działalności biznesowej. Mniejsza liczba przedsiębiorstw uwaŝa, Ŝe korzystanie z rozwiązań IT jest czynnikiem wyróŝniającym na rynku, oraz rozwaŝa wdroŝenie technologii Cloud Computing. Bardzo niewiele firm było zaznajomionych z ideą Cloud Computing oraz nie wdraŝa aktualnie rozwiązań bazujących na wspomnianej technologii. W polskich ankietach zauwaŝa się podobny rozkład odpowiedzi. IT, jej rozwój oraz wpływ na firmę jest wg polskich respondentów bardzo istotny. Odstępstwa od odp. Niemieckich, zanotowano w doświadczeniu we wdraŝaniu rozwiązań IT przez Internet (polskie przedsiębiorstwa mają mniejsze doświadczenie), oraz w nastawieniu do wprowadzenia rozwiązań Cloud Computing (polskie firmy są do wspomnianej technologii nastawione bardziej neutralnie/mniej entuzjastycznie).

21 Porównanie wyników ankiety polskiej i niemieckiej/5 Oczekiwane korzyści płynące z nowych rozwiązań IT: Wszystkie aspekty\korzyści wymienione w kwestionariuszu są waŝne dla respondentów (powyŝej 50% pozytywnych odpowiedzi). Zwracano uwagę zwłaszcza na: Uproszczenie kontaktów z partnerami biznesowymi, Zwiększenie integralności w łańcuchu dostaw, Zwiększenie jakości usług logistycznych, PowyŜsze wypowiedzi były wskazywane przez ok. 70% respondentów. Polscy respondenci zwracali uwagę zwłaszcza na: Zmniejszenie kosztów transportu, Usunięcie blokad zdolności działań pojazdów cięŝarowych, Zmniejszenie wykorzystania zasobów (np. paliwo), Zwiększenie jakości usług logistycznych, Zwiększenie integralności oprogramowania wewnątrz przedsiębiorstwa, Uproszczenie kontaktów z partnerami biznesowymi.

22 KORZYŚCI DLA MŚP

23 Korzyści dla MŚP /1 Zalety tworzonego systemu: Oferowanie serwisu IT o istotnym praktycznym zastosowaniu, Opłata w systemie Pay as you go / miesięczna subskrypcja, Bezpieczeństwo korzystania, Oferta migracji danych, Wsparcie lokalne telefoniczne wsparcie techniczne, Aktualizacja danych w czasie rzeczywistym, MoŜliwość definiowana usług przez uŝytkowników (wybranych funkcjonalności systemu), Zdalny dostęp do systemu, Archiwizacja danych, Brak konieczności utrzymywania własnej infrastruktury systemu i ponoszenia kosztów z tym związanych, Ułatwiona wymiana dokumentów wśród kooperantów, MoŜliwość tworzenia wirtualnych połączeń pomiędzy przedsiębiorstwami.

24 Korzyści dla MŚP /2 Korzyści z LOGICAL: Zwiększenie konkurencyjności, Zmniejszenie kosztów transakcyjnych, Dostęp do istotnych informacji globalnych graczy, Promocja zrównowaŝonego transportu i rozwiązań multimodalnych, Zwiększenie dostępności i atrakcyjności HUB-ów, Połączenie najwaŝniejszych HUB-ów logistycznych w Centralnej Europie jednym systemem logistycznym/transakcyjnym/b2b, Stworzenie uniwersalnego standardu dla rozwiązań logistycznych, MoŜliwość posiadania informacji o rzeczywistych wartościach zapotrzebowania, planach produkcji u kooperantów, Uzyskanie większego poziomu integracji w łańcuchu dostaw.

25 Korzyści dla MŚP /3 Korzyści podczas projektu: Dla uczestników projektu udział w darmowych szkoleniach, Wsparcie instytucji posiadających wiedzę logistyczną, Dostęp do pomocy poprzez narzędzia e-learning, Darmowe korzystanie z systemu w fazie testowej, MoŜliwość stworzenia sytemu odpowiadającego własnym wymaganiom, Zidentyfikowanie własnych potrzeb w odniesieniu do systemu IT, Udział w innowacyjnym projekcie, Nawiązanie trwałej współpracy.

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE WYBORU ŚRODKA TRANSPORTU I TRASY W PRZEWOZIE ŁADUNKÓW

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE WYBORU ŚRODKA TRANSPORTU I TRASY W PRZEWOZIE ŁADUNKÓW ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 643 STUDIA INFORMATICA NR 27 2011 MAŁGORZATA ŁATUSZYŃSKA Uniwersytet Szczeciński ROMA STRULAK-WÓJCIKIEWICZ Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w

Bardziej szczegółowo

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej

NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej NOwE TEChNOlOgiE W BraNŻy logistyczno-spedycyjnej OpraCOwał: Dr PawEł ROMaNOw WY ŻsZa SzkOła logistyki W POzNaNiu WARsZAWA 2013 ABstraKt Wopracowaniu zaprezentowano systematyzację kluczowych technologii

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI

MINISTERSTWO GOSPODARKI MINISTERSTWO GOSPODARKI PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ WSPIERANIA ELEKTRONICZNEGO HANDLU I USŁUG NA LATA 2009-2010 Warszawa, grudzień 2008 r. SPIS TREŚCI WSTĘP...3 1. DIAGNOZA OBSZARÓW SŁUśĄCYCH ROZWOJOWI HANDLU

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego

Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Comarch kompleksowe rozwiązania IT dla handlu detalicznego Posiadanie w pełni zintegrowanego środowiska IT pozwala firmom z branży retail kompleksowo

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEM ERP W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEM ERP W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie jednym ze szczególnie interesujących sposobów nabycia i użytkowania systemów informatycznych klasy ERP jest

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y S P O Ż Y W C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie. Może być z powodzeniem stosowany również

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III.

QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. Services Management Handboo Spis treści I. QAD ENTERPRISE APPLICATIONS 2011... 3 II. BRANŻOWE MAPY PROCESÓW... 9 III. OPINIE KLIENTÓW I ANALITYKÓW... 16 IV. QAD W BADANIACH FIRM ANALITYCZNYCH... 19 V.

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie

Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Exact Globe Wzrost produktywności w całym przedsiębiorstwie Spis treści 2 Stworzone z myślą o wyzwaniach Twojej firmy 4 Exact Globe 6 Księgowość finansowa i administracja 10 Zakupy i magazynowanie 14 Planowanie

Bardziej szczegółowo

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

ERP. Comarch CDN XL. Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem ERP Comarch CDN XL Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch CDN XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej

Bardziej szczegółowo

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania

Informacje merytoryczne o firmie PROMAG S.A. Poszerzamy przestrzeń www.promag.pl Dopasowane rozwiązania Kompleksowe rozwiązania Wartością dodaną współpracy z pracodawcami w trakcie tworzenia wszystkich elementów Wirtualnych Laboratoriów jest nawiązanie trwałej współpracy z firmą PROMAG S.A. współpraca ta miała charakter bezpośredniego

Bardziej szczegółowo

Uwolnij możliwości swojej firmy z ERP 2.0

Uwolnij możliwości swojej firmy z ERP 2.0 Uwolnij możliwości swojej firmy z ERP 2.0 www.erp.comarch.pl Raport IDC 2014 Vendors by EAS L&M Revenue Share in Poland, 2013 In recent years, Comarch has focused on developing 3rd-Platform solutions (e.g.,

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem

Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Zintegrowany system do zarządzania przedsiębiorstwem Okres wyboru, projektowania i wdrożenia systemu Comarch ERP XL był ważnym i wymagającym egzaminem w strategicznym rozwoju naszej spółki. Zarówno nasi

Bardziej szczegółowo

Zdobycie pozycji mistrzowskiej w biznesie wymaga precyzyjnej kontroli kosztów i szybkiego zwrotu nakładów z projektów inwestycyjnych.

Zdobycie pozycji mistrzowskiej w biznesie wymaga precyzyjnej kontroli kosztów i szybkiego zwrotu nakładów z projektów inwestycyjnych. SageERPX3 Zdobycie pozycji mistrzowskiej w biznesie wymaga precyzyjnej kontroli kosztów i szybkiego zwrotu nakładów z projektów inwestycyjnych. Utrzymanie tej pozycji wiąże się z elastycznym dostosowywaniem

Bardziej szczegółowo

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP

Systemy ERP 2011. dla sektora przemysłowego. Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Raport MSI Polska maj 2011 www.msipolska.pl Systemy ERP 2011 dla sektora przemysłowego Jak zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa za pomocą systemów IT klasy ERP Oferta na polskim rynku, przykłady wdrożeń,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2012 ROKU KRAKÓW, 30 KWIETNIA 2013 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 5 3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE

Bardziej szczegółowo

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J

przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J przyjazny system ERP D L A B R A N Ż Y O D Z I E Ż O W O - T E K S T Y L N E J I O B U W N I C Z E J Navireo to łatwy w obsłudze zintegrowany system informatyczny wspomagający zarządzanie w średniej firmie.

Bardziej szczegółowo

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać

Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać 30 OPROGRAMOWANIE DLA MSP Polacy lubią nowości i chcą z nich korzystać Oferta rynkowa systemów dostępnych w modelu SaaS jest w Polsce coraz bogatsza, porównywalna do innych krajów Europy Zachodniej, choć

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Anna Sołtysik-Piorunkiewicz PROJEKTOWANIE LOGISTYCZNYCH SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Wprowadzenie Współcześnie realizowana logistyka opiera się na technologiach informatycznych i bez nich byłaby niewydolna.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 Strzałków, 17.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 02/2014 na nabycie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, usług informatycznych i technicznych oraz szkoleń specjalistycznych Dotyczy projektu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI COMARCH S.A. W 2014 ROKU KRAKÓW, 27 KWIETNIA 2015 ROKU SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE O FIRMIE... 3 2. PODSTAWOWE WIELKOŚCI EKONOMICZNO-FINANSOWE... 6 3. PRODUKTY I USŁUGI OFEROWANE

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions SA Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions S.A. (Asseco BS) dostarcza nowoczesne rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw. Kompleksowa oferta firmy obejmuje gotowe

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP

Szanowni Państwo, Zbigniew Rymarczyk. Wiceprezes Comarch S.A. Dyrektor Sektora ERP Comarch ALTUM to pierwsza inteligentna platforma ERP, dedykowana do kompleksowego wsparcia wszystkich kluczowych procesów biznesowych w średnich i dużych firmach handlowych, usługowych oraz sieciach handlowych.

Bardziej szczegółowo

Rynek elektronicznych systemów B2B

Rynek elektronicznych systemów B2B Rynek elektronicznych systemów B2B Paweł Mamcarz UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Autor: Paweł Mamcarz UBIK Business Consulting Sp. z o.o. www.ubikbc.pl Wydawca: Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo