Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)"

Transkrypt

1 Instrukcja numer SPD3/11_06/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 (PD3) Instalacja obsługi języka PHP na serwerze SBS2003 Język skryptowy PHP jest jednym z popularniejszych języków używanym podczas tworzenie stron WWW. Na serwerze zainstalowana jest już obsługa języka skryptowego ASP, warto więc ze względów poznawczych i funkcjonalnych dodatkowo zainstalować na serwerze możliwość obsługi skryptów PHP. Pobranie plików instalacyjnych z sieci Internet Pierwsze zadanie omawia pobranie plików niezbędnych do zainstalowania obsługi języka PHP na serwerze SBS2003 oraz ich instalacji i integracji z Internetowymi Usługami Informacyjnymi (IIS). Wskazówka Pliki instalacyjne serwera PHP można pobrać za darmo z serwisu jego twórców znajdującego się pod adresem gdzie należy przejść do menu Download a następnie z sekcji Windows Binaries wybrać najnowszą wersję instalatora (np. PHP installer którą używamy w czasie szkolenia). W tej samej sekcji można również znaleźć rozszerzenia dla serwera PHP (np. PHP zip package) Notatka by Darek, Janusz, Robert, Andrzej NR SPD3/11_06/z [v. 1.2] Strona 1/9

2 Zadanie 1 Instalacja języka PHP na serwerze SBS2003 Drugie zadanie omawia proces poprawnej instalacji języka PHP na serwerze SBS2003 i jego integracji z Internetowymi Usługami Informacyjnymi. Notatka Polecenie 01 instalacja serwera PHP 1. Ze szkoleniowej płyty CD, z folderu PHP uruchom program php installer.exe 2. W oknie Welcome wybierz przycisk Next 3. W oknie License Agreement wybierz przycisk I Agree 4. W oknie Intalation type wybierz opcję Advanced 5. W oknie Intalation type wybierz przycisk Next 6. W oknie Choose Destination Location upewnij się, że w ramce Destination folder wpisana jest ścieżka C:\PHP 7. W oknie Choose Destination Location wybierz przycisk Next 8. W oknie Backup Replaced Files Zaznacz opcję Yes 9. W oknie Backup Replaced Files upewnij się, że w ramce Backup File Destination Directory wpisana jest ścieżka C:\PHP\BACKUP 10. W oknie Backup Replaced Files wybierz przycisk Next 11. W oknie Choose Upload Temporary Directory upewnij się, że w ramce Destination folder wpisana jest ścieżka C:\PHP\uploadtemp 12. W oknie Choose Upload Temporary Directory wybierz przycisk Next 13. W oknie Choose Session Save Directory upewnij się, że w ramce Destination folder wpisana jest ścieżka C:\PHP\sessiondata 14. W oknie Choose Session Save Directory wybierz przycisk Next 15. W oknie Mail configuration, upewnij się, że w ramce Please enter the address of your SMTP server wpisana jest wartość localhost 16. W oknie Mail configuration, upewnij się, że w ramce Please enter the from address for the mail function wpisana jest wartość 17. W oknie Mail configuration, wybierz przycisk Next 18. W oknie Error Reporting Level zaznacz opcję Display all errors warnings and notices (strongle recommended during development) by Darek, Janusz, Robert, Andrzej NR SPD3/11_06/z [v. 1.2] Strona 2/9

3 19. W oknie Error Reporting Level wybierz przycisk Next 20. W oknie Server Type zaznacz opcję Microsoft IIS 6 or higher 21. W oknie Server Type wybierz przycisk Next 22. W oknie File Extensions zaznacz opcję.php 23. W oknie File Extensions zaznacz opcję.phtml (deprecated) 24. W oknie File Extensions zaznacz opcję.php3 (deprecated) 25. W oknie File Extensions wybierz przycisk Next 26. W oknie Start Instalation wybierz przycisk Next 27. W oknie IIS Has been configured wybierz przycisk OK. 28. W oknie Host skryptów systemu Windows wybierz przycisk OK. 29. W oknie Zarejestruj program CScript wybierz przycisk Tak 30. W oknie Host skryptów systemu Windows wybierz przycisk OK. 31. W oknie Instalation complete wybierz przycisk OK. 32. Jeżeli nie widzisz okna Instalation complete, z pewnością jest ono zasłonięte przez inne okno wyświetlone na ekranie. Zamknij okno z folderami i wybierz przycisk OK w oknie Instalation complete Notatka dlaczego należy uruchomić instalator PHP ponownie? Polecenie 02 Bardzo ważne jest ponowne uruchomienie instalatora obsługi języka PHP 1. Ze szkoleniowej płyty CD, z folderu PHP ponownie uruchom program php installer.exe 2. W oknie Welcom wybierz przycisk Next 3. W oknie License Agreement wybierz przycisk I Agree 4. W oknie Intalation type wybierz opcję Advanced 5. W oknie Intalation type wybierz przycisk Next 6. W oknie Choose Destination Location upewnij się, że w ramce Destination folder wpisana jest ścieżka C:\PHP 7. W oknie Choose Destination Location wybierz przycisk Next 8. W oknie Backup Replaced Files zaznacz opcję Yes 9. W oknie Backup Replaced Files upewnij się, że w ramce Backup File Destination Directory wpisana jest ścieżka C:\PHP\BACKUP 10. W oknie Backup Replaced Files wybierz przycisk Next 11. W oknie Choose Upload Temporary Directory upewnij się, że w ramce Destination folder by Darek, Janusz, Robert, Andrzej NR SPD3/11_06/z [v. 1.2] Strona 3/9

4 wpisana jest ścieżka C:\PHP\uploadtemp 12. W oknie Choose Upload Temporary Directory wybierz przycisk Next 13. W oknie Choose Session Save Directory upewnij się, że w ramce Destination folder wpisana jest ścieżka C:\PHP\sessiondata 14. W oknie Choose Session Save Directory wybierz przycisk Next 15. W oknie Mail configuration, upewnij się, że w ramce Please enter the addressof your SMTP server wpisana jest wartość localhost 16. W oknie Mail configuration, upewnij się, że w ramce Please enter the from address for the mail function wpisana jest wartość 17. W oknie Mail configuration, wybierz przycisk Next 18. W oknie Error Reporting Level zaznacz opcję Display all errors warnings and notices (strongle recommended during development) 19. W oknie Error Reporting Level wybierz przycisk Next 20. W oknie Server Type zaznacz opcję Microsoft IIS 6 or higher 21. W oknie Server Type wybierz przycisk Next 22. W oknie File Extensions zaznacz opcję.php 23. W oknie File Extensions zaznacz opcję.phtml (deprecated) 24. W oknie File Extensions zaznacz opcję.php3 (deprecated) 25. W oknie File Extensions wybierz przycisk Next 26. W oknie Start Instalation wybierz przycisk Next 27. W oknie Existing php.ini file found wybierz przycisk Yes 28. W oknie Warning wybierz przycisk OK. 29. W oknie IIS Has been configured wybierz przycisk OK. 30. W oknie Instalation compete wybierz przycisk OK. Notatka dlaczego należy określić katalogi wirtualne, które będą wspierały obsługę skryptów PHP? by Darek, Janusz, Robert, Andrzej NR SPD3/11_06/z [v. 1.2] Strona 4/9

5 Polecenie 3 Określanie, katalogów wirtualnych serwera WWW, które będą wspierały obsługę skryptów PHP 1. Zaloguj się na konsoli serwera jako administrator 2. Uruchom program Menedżer usług internetowych w następujący sposób: Wybierz z paska zadań kolejno Start Uruchom W oknie Uruchamianie w polu Otwórz wpisz inetmgr W oknie Uruchamianie wybierz przycisk OK 3. W oknie Menedżer internetowych usług informacyjnych IIS (IIS) rozwiń (komputer loklany) 4. W oknie Menedżer internetowych usług informacyjnych IIS (IIS) rozwiń Witryny sieci Web 5. W oknie Menedżer internetowych usług informacyjnych IIS (IIS) rozwiń Domyślna witryna sieci Web 6. W oknie Menedżer internetowych usług informacyjnych IIS (IIS) wskaż katalog wirtualny strony 7. Wybierz prawym przyciskiem myszy katalog wirtualny strony 8. Wybierz z menu podręcznego Właściwości 9. W oknie Właściwości: strony: z listy Uprawnienia wykonywania wybierz Skrypty i pliki wykonywalne 10. W oknie Właściwości: strony: wybierz przycisk OK. Notatka by Darek, Janusz, Robert, Andrzej NR SPD3/11_06/z [v. 1.2] Strona 5/9

6 Zadanie 2 Testowanie poprawności instalacji i konfiguracji obsługi PHP Trzecie zadanie polega na wstępnym przetestowaniu, czy obsługa języka PHP na serwerze SBS2003 została wykonana poprawnie. Polecenie Zaloguj się na konsoli serwera jako administrator 2. Uruchom program notatnik w następujący sposób Wybierz z paska zadań Start Uruchom W oknie Uruchamianie w polu Otwórz wpisz notepad W oknie Uruchamianie wybierz przycisk OK. 3. W oknie Bez tytułu Notatnik wpisz <? phpinfo();?> 4. W oknie Bez tytułu Notatnik wybierz z menu Plik a następnie Zapisz jako 5. W oknie Zapisz jako z listy Zapisz jako typ wybierz Wszystkie pliki 6. W oknie Zapisz jako w polu Nazwa pliku wpisz O:\homepages\nauczyciel0xxn\test.php gdzie xx to numer stolika przy którym siedzisz 7. W oknie Zapisz jako wybierz przycisk Zapisz 8. Zamknij program Notatnik 9. Uruchom program Internet Explorer 10. W polu adres wpisz: gdzie NR to numer twojego serwera SBS, a xx twojego stolika, np.: 11. Otwórz plik test.php 12. Czy na ekranie pojawiła się informacja o stanie serwera PHP? 13. Uruchom program Internet Explorer 14. W polu adres wpisz: gdzie NR to numer twojego serwera SBS, a xx twojego stolika, np.: 15. Otwórz plik test.php 16. Czy na ekranie pojawiła się informacja o stanie serwera PHP? Jeżeli nie, to dlaczego? by Darek, Janusz, Robert, Andrzej NR SPD3/11_06/z [v. 1.2] Strona 6/9

7 Zadanie 3 Instalacja rozszerzeń języka PHP Trzecie zadanie omawia sposób rozszerzenia możliwości oferowanych przez język PHP o obsługę standardowych formularzy oraz obsługę dynamicznie generowanej grafiki. Polecenie Zaloguj się na konsoli serwera jako administrator 2. Otwórz folder PHP znajdujący się na szkoleniowej płycie CD 3. W otwartym oknie Exloratora Windows w folderze PHP zaznacz plik php_gd2.dll 4. Wybierz z menu podręcznego Kopiuj 5. Wybierz z paska zadań kolejno Start Mój komputer 6. W oknie Mój komputer otwórz dysk C 7. W oknie C:\ otwórz folder PHP 8. W oknie C:\PHP wybierz z menu kolejno Edycja Wklej 9. Zamknij okno C:\PHP Wskazówka Bibliotekę php_gd2.dll możesz znaleźć w pobranym z serwisu pliku rozszerzeń serwera PHP o nazwie php win32.zip. Znajduje się ona wewnątrz folderu extension. Notatka jaka czynność została wykonana? by Darek, Janusz, Robert, Andrzej NR SPD3/11_06/z [v. 1.2] Strona 7/9

8 Zadanie 4 Konfiguracja ustawień W zadaniu piątym omawiamy konfigurację pliku php.ini Polecenie Zaloguj się na konsoli serwera jako administrator 2. Wybierz z paska zadań kolejno Start Uruchom 3. W oknie Uruchamianie w polu Otwórz wpisz c:\windows\php.ini 4. W oknie uruchomionego notatnika, do którego został wczytany plik php.ini wybierz z menu Edycja Zamień 5. W oknie Zamienianie w polu Znajdź wpisz register_globals = Off 6. W oknie Zamienianie w polu Zamień na wpisz register_globals = On 7. W oknie Zamienianie wybierz przycisk Zamień wszystko 8. W oknie Zamienianie w polu Znajdź wpisz (nie zapomnij o średniku z przodu) ;extension=php_gd2.dll 9. W oknie Zamienianie w polu Zamień na wpisz extension=php_gd2.dll 10. W oknie Zamienianie wybierz przycisk Zamień wszystko 11. Zamknij okno zamienianie 12. Zamknij okno notatnika 13. W oknie Notatnik wybierz przycisk Tak Notatka co powodują wprowadzone w pliku php.ini zmiany? by Darek, Janusz, Robert, Andrzej NR SPD3/11_06/z [v. 1.2] Strona 8/9

9 Zadanie 5 Ostateczne testowanie obsługi języka PHP Zadanie piąte polega na przetestowaniu wprowadzonych zmian i rozszerzeń języka PHP. Polecenie Uruchom program Internet Explorer 2. W polu adres wpisz: gdzie NR to numer twojego serwera SBS, a xx twojego stolika, np.: 3. Otwórz plik test.php 4. Na ekranie powinna pojawić się informacja o stanie serwera PHP Polecenie Do folderu O:\homepages\nauczyciel0xxn skopiuj z płyty dostarczonej przez wykładowcę folder o nazwie php_grafika (folder ten znajduje się w folderze PHP na płycie CD) 2. Uruchom program Internet Explorer 3. W polu adres wpisz: gdzie NR to numer twojego serwera SBS, a xx twojego stolika, np.: 4. Otwórz plik index.php 5. Co pojawia się w oknie przeglądarki? Notatka podsumowanie by Darek, Janusz, Robert, Andrzej NR SPD3/11_06/z [v. 1.2] Strona 9/9

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_07/D Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz.1 (D1) Poprawianie instalacji serwera w przypadku wykrycia nieprawidłowości Ręczne

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD4/17_01/Z1 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Wprowadzenie Opiekun pracowni internetowej cz. 4 (SPD1.2) Hosting - obsługa zarejestrowanej w serwisie DNS domeny

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD3/15_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Podsłuch w sieci (PD3) Wstęp Niniejsza instrukcja ma na celu zasygnalizowanie

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD4/18_02/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 4 (SPD1.2) ISA - konfiguracja serwera SBS2003 w celu umożliwienia autodetekcji

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/05_04/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Automatyczne zakładanie kont (D1) Zadanie 1 Zakładanie 40 kont dla nowej grupy

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/10_04/Z5 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 ISA Server - Logi serwera (D2) Zadanie 5 Sprawdzanie logów serwera Notatka logi

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 Instrukcja numer D1/04_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych Kolejne

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/10_04/Z4 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 ISA Server - Definiowanie reguł dostępowych (D2) Zadanie 4a Definiowanie dostępu

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D2/09_01/Z8 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 2 (D2) Wykonanie kopii zapasowej wybranych zasad grup XX Zadanie 08 Wykonanie kopii

Bardziej szczegółowo

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów W Warszawie http://www.oeiizk.waw.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl INSTALACJA PRACOWNI - SERWER SBS 2003 (MENIS WIOSNA 2004) Materiały do warsztatów dla

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z2 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i wstępnej konfiguracji oprogramowania

Instrukcja instalacji i wstępnej konfiguracji oprogramowania Instrukcja instalacji i wstępnej konfiguracji oprogramowania Informacje o dokumencie Data dokumentu: 02-2014 Autor: Kamil Gromadzki (RETEK) Wersja dokumentu: 1.1 Wersja systemu: 1.1 Spis treści I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD1/04_03/Z1 Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Przygotowanie własnego obrazu systemu operacyjnego dla stacji roboczych

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2. Przygotowanie do instalacji... 3. Wymagania systemowe... 3 Pobieranie aktualnej wersji programu... 3

Spis treści... 2. Przygotowanie do instalacji... 3. Wymagania systemowe... 3 Pobieranie aktualnej wersji programu... 3 Strona 2 Spis treści Spis treści... 2 Przygotowanie do instalacji... 3 Wymagania systemowe... 3 Pobieranie aktualnej wersji programu... 3 Uzyskanie klucza sprzętowego (dongle)... 3 Aktualizacja z poprzednich

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005)

Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Instrukcja numer SPD3/12_01/Z Pracownia internetowa w ka dej szkole (edycja 2004/2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 (PD3) Hosting - obs uga zarejestrowanej domeny na serwerze SBS Wprowadzenie Szkolny

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej, Tomasz Mączka Politechnika Rzeszowska,

Bardziej szczegółowo

Spis treści ... 36. Ustawienia zaawansowane: Dotyczy użytkowników, którzy używają proxy... 40

Spis treści ... 36. Ustawienia zaawansowane: Dotyczy użytkowników, którzy używają proxy... 40 Spis treści Gdzie można znaleźć wymagania techniczne dla aplikacji SODiR?... 2 Instrukcja postępowania w przypadku występowania komunikatu o aktualnie wspieranej wersji Javy... 3 Instrukcja postępowania

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart 2.8 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit. Dokumentacja Użytkownika

Instalacja Czytnika Kart 2.8 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit. Dokumentacja Użytkownika Instalacja Czytnika Kart 2.8 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit Dokumentacja Użytkownika SPIS TREŚCI SCHEMAT POSTĘPOWANIA...3 Przygotowanie do instalacji...4

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart 2.8 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit

Instalacja Czytnika Kart 2.8 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit Instalacja Czytnika Kart 2.8 dla przeglądarek 64 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit i 32 bit Dokumentacja Użytkownika SPIS TREŚCI SCHEMAT POSTĘPOWANIA... 3 Przygotowanie do instalacji...

Bardziej szczegółowo

Instalator czytnika kart mikro 1.6 Getin Noble Bank SA

Instalator czytnika kart mikro 1.6 Getin Noble Bank SA Instalator czytnika kart mikro 1.6 Getin Noble Bank SA Instalacja Czytnika Kart 1.6 aplikacji GB24 dla Klientów Korporacyjnych w przeglądarkach 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 64 bit

Bardziej szczegółowo

Platforma webowa IIS

Platforma webowa IIS Serwer WWW Serwer FTP Obsługa PHP Platforma webowa IIS (Internet Information Services) z rodziny Microsoft Stanisław Wszelak 1 Wersje IIS od wersji 2.0 do 4.0 dla Windows NT 4.0 IIS wersja 5.0 dla Windows

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0.

Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2. Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3. wersja 0.0. Instrukcja instalacji i konfiguracji bazy danych SQL SERVER 2008 EXPRESS R2 Instrukcja tworzenia bazy danych dla programu AUTOSAT 3 wersja 0.0.4 2z12 1. Wymagania systemowe. Przed rozpoczęciem instalacji

Bardziej szczegółowo

E-SODA Instrukcja instalacji dla wersji 2.0.0 beta. Wersja instrukcji 0.3 2007-06-04 http://www.podpiselektroniczny.pl/esoda_inst_help.

E-SODA Instrukcja instalacji dla wersji 2.0.0 beta. Wersja instrukcji 0.3 2007-06-04 http://www.podpiselektroniczny.pl/esoda_inst_help. E-SODA Instrukcja instalacji dla wersji 2.0.0 beta Wersja instrukcji 0.3 2007-06-04 http://www.podpiselektroniczny.pl/esoda_inst_help.pdf 1. Wprowadzenie do instalacji... 3 2. Wymagania... 4 Sprzęt...

Bardziej szczegółowo

FAQ. Grudzień 2013. Wersja 1.36

FAQ. Grudzień 2013. Wersja 1.36 dla projektu rozbudowy i utrzymania Generatora Wniosków Aplikacyjnych (GWA), Generatora Wniosków Aplikacyjnych Edytor (GWA-E), Generatora Wniosków Płatniczych (GWP). Wersja 1.36 Spis treści: [GWA] Jakie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI Metryka dokumentu TEMAT PRZYGOTOWAŁ ZATWIERDZIŁ Instrukcja instalacji Vario.ONE DocuSoft DocuSoft WERSJA 3.3 Instrukcja Instalacji Vario.ONE 2 1 Wstęp...3 2 Instalacja Server Vario.ONE...4

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

A-61768_pl. Podręcznik administratora

A-61768_pl. Podręcznik administratora A-61768_pl Podręcznik administratora Oprogramowanie używane przez elementy tej aplikacji wymaga postępowania według poniższego oświadczenia licencyjnego: [Licencja BSD] Copyright (c) 2004-2011 Jaroslaw

Bardziej szczegółowo

Problemy techniczne SQL Server

Problemy techniczne SQL Server Problemy techniczne SQL Server Instalacja i konfiguracja Microsoft SQL Server 2008 R2 Express W poradzie opisano, jak pobrać ze strony Microsoft bezpłatną wersję programu bazodanowego Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo