Instalacja Moodle na serwerze SBS2000/2003. Opiekun pracowni internetowej SBS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instalacja Moodle na serwerze SBS2000/2003. Opiekun pracowni internetowej SBS"

Transkrypt

1 Instrukcja numer 03 Instalacja Moodle na serwerze SBS2000/2003 Opiekun pracowni internetowej SBS Instalacja serwera MySQL na serwerze SBS 2000/2003 Zadanie 1 Instalacja serwera MySQL na serwerze SBS2003 Serwer MySQL jest jednym z najpopularniejszych i najczęściej wykorzystywanych darmowych serwerów baz danych. Znajduje swoje szerokie zastosowanie jako serwer obsługujący serwisy internetowe. Jego popularność spowodowana jest duża szybkością działania, stabilnością pracy a przede wszystkim prostotą obsługi w porównaniu do analogicznych rozwiązań komercyjnych. Na serwerze SBS pracuje serwer baz danych MS SQL, ale ze względów poznawczych warto zainstalować również serwer MySQL. Poniższa instrukcja opisuje proces instalacji i wstępnej bezpiecznej konfiguracji serwera MySQL. Nie porusza ona kwestii zaawansowanego administrowania bazą danych MySQL. Polecenie 1 Instalacja serwera MySQL 1. Z płyty otrzymanej od prowadzącego uruchom program instalacyjny serwera MySQL mysql-essential win32.msi 2. W oknie MySQL Server 5.0 Setup Wizard wybierz przycisk Next 3. W oknie MySQL Server 5.0 Setup Wizard Setup Type wybierz opcję Complete 4. W oknie MySQL Server 5.0 Setup Wizard Setup Type wybierz przycisk Next 5. W oknie MySQL Server 5.0 Setup Wizard Ready to Install The Program wybierz przycisk Install 6. W oknie MySQL Enterprise wybierz przycisk Next 7. W oknie MySQL Enterprise wybierz przycisk Next 8. W oknie MySQL Server 5.0 Setup Wizard / Wizard Complete upewnij się, że zaznaczona jest opcja Configure the MySQL Server Now 9. W oknie MySQL Server 5.0 Setup Wizard / Wizard Complete wybierz przycisk Finish 10. W oknie MySQL Server Instance Configuration Wizard wybierz przycisk Next 11. W oknie MySQL Server Instance Configuration Wizard - Please select a configuration type wybierz opcję Standard Configuration 12. W oknie MySQL Server Instance Configuration Wizard - Please select a configuration type wybierz przycisk Next 13. W oknie MySQL Server Instance Configuration Wizard Please set the Windows options upewnij się, że zaznaczone są opcje: Install As Windows Service oraz Launch the MySQL Server automatically by Dariusz Fabicki NR 03 [v. 2.0] Strona 1/10

2 14. W oknie MySQL Server Instance Configuration Wizard Please set the Windows options upewnij się, że nie jest zaznaczona opcja Include Bin Directory in Windows PATH 15. Upewnij się ponownie, że nie jest zaznaczona opcja Include Bin Directory in Windows PATH Dlaczego ważne jest aby nie została zaznaczona opcja: Include Bin Directory in Windows PATH 16. W oknie MySQL Server Instance Configuration Wizard Please set the Windows options wybierz przycisk Next 17. W oknie MySQL Server Instance Configuration Wizard Please set the security options upewnij się, że zaznaczono opcję: Modify Security Settings 18. W oknie MySQL Server Instance Configuration Wizard Please set the security options upewnij się, że nie zaznaczono opcji: Enable root access from remote machines 19. W oknie MySQL Server Instance Configuration Wizard Please set the security options upewnij się, że nie zaznaczono opcji Create An Anonymous Account Dlaczego nie zaznaczamy opcji: Enable root access from remote machines oraz opcji Create An Anonymous Account? 20. W oknie MySQL Server Instance Configuration Wizard Please set the security options w polu New root password: wprowadź hasło superużytkownika bazy: zxcvbnm W oknie MySQL Server Instance Configuration Wizard Please set the security options w polu Confirm: potwierdź hasło superużytkownika bazy wpisując: zxcvbnm W oknie MySQL Server Instance Configuration Wizard Please set the security options wybierz przycisk Next 23. W oknie MySQL Server Instance Configuration Wizard Ready to execute wybierz przycisk Execute by Dariusz Fabicki NR 03 [v. 2.0] Strona 2/10

3 24. W oknie MySQL Server Instance Configuration Wizard Processing Configuration wybierz przycisk Finish Serwer Bazy Danych MySQL został zainstalowany Polecenie 2 Testowanie poprawności instalacji bazy danych MySQL 1. Wybierz z menu Start Wszystkie Programy MySQL MySQL Server 5.0 MySQL Command Line Client 2. W oknie MySQL Command Line Client wprowadź hasło superużytkownika bazy: zxcvbnm W oknie MySQL Command Line Client obok znacznika zachęty mysql> wprowadź polecenie wyświetlające istniejące w systemie bazy danych: show databases; (zwróć uwagę na średnik na końcu linii) i wciśnij klawisz Enter 4. Jeśli na ekranie widzisz wynik podobny do poniższego: oznacza to że serwer MySQL działa poprawnie. 5. W oknie MySQL Command Line Client obok znacznika zachęty mysql> wprowadź polecenie odłączające użytkownika od bazy danych: quit następnie wciśnij klawisz Enter Dlaczego ważne jest wprowadzenie indywidualnego, trudnego do odgadnięcia hasła dostępu dla super użytkownika? by Dariusz Fabicki NR 03 [v. 2.0] Strona 3/10

4 Zadanie 2 Instalacja i konfiguracja narzędzi wspomagających administratora w zarządzaniu bazami danych Zarządzanie bazą danych z poziomu wiersza poleceń jest kłopotliwe, dlatego warto zainstalować narzędzia, które pozwolą administrować bazami danych za pomocą interfejsu graficznego. Polecenie 1 Instalacja programów MySQL Administrator 1.2, MySQL Query Browser 1.2 pozwalającemu na realizację podstawowych zadań administracyjnych dla bazy danych MySQL 1. Z płyty otrzymanej od prowadzącego uruchom instalator programu MySQL Administrator mysql-gui-tools-5.0-r12-win32.msi 2. W oknie MySQL Tools for 5.0 Setup Wizard wybierz przycisk Next 3. W oknie MySQL Tools for 5.0 Setup Wizard License Agreement wybierz opcję I accept the terms in the license agreement 4. W oknie MySQL Tools for 5.0 Setup Wizard License Agreement wybierz przycisk Next 5. W oknie MySQL Tools for 5.0 Setup Wizard Destination Folder wybierz przycisk Next 6. W oknie MySQL Tools for 5.0 Setup Wizard Setup Type wybierz opcję Complete 7. W oknie MySQL Tools for 5.0 Setup Wizard Setup Type wybierz przycisk Next 8. W oknie MySQL Tools for 5.0 Setup Wizard Ready to Install the Program wybierz przycisk Install 9. W oknie MySQL Enterprise wybierz przycisk Next 10. W oknie MySQL Enterprise wybierz przycisk Next 11. W oknie MySQL Tools for 5.0 Setup Wizard Wizard Completed wybierz przycisk Finish Instalacja programu zakończona by Dariusz Fabicki NR 03 [v. 2.0] Strona 4/10

5 Polecenie 2 Konfiguracja połączenia z bazą danych w programie MySQL Administrator 12. Będąc zalogowanym na konsoli serwera jako administrator wybierz z menu Start Wszytkie Programy MySQL MySQL System Tray Monitor 13. W obszarze powiadomień na w prawej dolnej części ekranu powinieneś zobaczyć: Ikona MySQL Tray Monitor 14. Wybierz prawym przyciskiem myszy MySQL Tray Monitor znajdujący się w obszarze powiadomień 15. Z menu kontekstowego wybierz MySQL Administrator 16. W oknie MySQL Administrator wybierz opcję przycisk oznaczony (porównaj z poniższym rysunkiem) 17. W oknie Options wybierz przycisk New Connection 18. W oknie Options w zakładce Connections Parameters w polu Connection wpisz nazwę połączenia: localhost 19. W oknie Options w zakładce Connections Parameters w polu Username wprowadź nazwę superużytkownika bazy: root 20. W oknie Options w zakładce Connections Parameters pole Password pozostaw puste. 21. W oknie Options w zakładce Connections Parameters w polu Hostname wprowadź: localhost Co oznacza wpis localhost i dlaczego pole hasła pozostawiliśmy puste? 22. Upewnij się, że w oknie Options w zakładce Connections Parameters w polu Port wpisane jest Upewnij się, że w oknie Options w zakładce Connections Parameters z listy Type wybrana jest opcja MySQL 24. W oknie Options wybierz przycisk Apply Połączenie zostało dodane 25. W oknie Options wybierz przycisk Close 26. W oknie MySQL Administrator z listy Stored connection wybierz dodane wcześniej połączenie localhost by Dariusz Fabicki NR 03 [v. 2.0] Strona 5/10

6 27. W oknie MySQL Administrator w polu password wpisz hasło superużytkownika bazy: zxcvbnm123 Uwaga!!! W czasie kursu nie zmieniaj ustalonego hasła będą z niego korzystać wszyscy członkowie twojego zespołu, więc gdybyś go zmienił, uniemożliwiłbyś im wykonywanie dalszych poleceń. 28. W oknie MySQL Administrator wybierz przycisk OK 29. Jeśli widzisz okno zbliżone do zamieszczonego na poniższym rysunku, to udało ci się poprawnie zdefiniować połączenie z bazą danych. 30. Po sprawdzeniu okno MySQL Administrator można zamknąć. Rysunek 1 Wygląd okna MySQL Administrator po prawidłowej konfiguracji połączenia z bazą Polecenie 3 Sprawdzenie poprawności instalacji programu MySQL Querry Browser 31. Wybierz prawym przyciskiem myszy MySQL Tray Monitor znajdujący się w obszarze powiadomień Ikona MySQL Tray Monitor 32. Z menu kontekstowego wybierz MySQL Query Browser 33. W oknie MySQL Query Browser z listy Stored connection wybierz dodane wcześniej połączenie localhost 34. W oknie MySQL Query Browser w polu password wpisz hasło superużytkownika bazy: zxcvbnm W oknie MySQL Query Browser w polu Schema wpisz nazwę test (jest to nazwa bazy danych z którą chcesz nawiązać połączenie) by Dariusz Fabicki NR 03 [v. 2.0] Strona 6/10

7 Co należy wpisywać w polu schema? 36. W oknie MySQL Query Browser wybierz przycisk OK 37. Jeśli widzisz okno zbliżone do zamieszczonego na poniższym rysunku, to udało ci się poprawnie zdefiniować połączenie z bazą danych. 38. Po sprawdzeniu okno MySQL Query Browser można zamknąć. Rysunek 2 Widok okna MySQL Query po prawidłowym nawiązaniu połaczenia by Dariusz Fabicki NR 03 [v. 2.0] Strona 7/10

8 Zadanie 3 Konfiguracja poinstalacyjna serwera bazy danych MySQL Po instalacji baza danych powinna, komunikować się z użytkownikiem w jego ojczystym języku, oraz powinna mieć możliwość komunikowania się ze starymi wersjami programów klienckich. Polecenie 1 Zmiana strony kodowej i języka komunikatów o błędach 39. Wybierz prawym przyciskiem myszy MySQL Tray Monitor znajdujący się w obszarze powiadomień (zasobniku systemowym) 40. Z menu kontekstowego wybierz MySQL Administrator 41. W oknie MySQL Administrator z listy Strored connection wybierz dodane wcześniej połączenie localhost 42. W oknie MySQL Administrator w polu password wpisz hasło superużytkownika bazy: zxcvbnm W oknie MySQL Administrator wybierz przycisk OK 44. W oknie MySQL Administrator Connection: localhost w lewym oknie wybierz Startup Variables 45. W oknie MySQL Administrator Connection: localhost w prawym oknie przejdź do zakładki Advanced 46. W oknie W oknie MySQL Administrator Connection: localhost w zakładce Advanced obok pola Language kliknij ikonę z narysowanym notatnikiem (porównaj z poniższym rysunkiem) 47. W oknie W oknie MySQL Administrator Connection: localhost w zakładce Advanced w polu Language wpisz: Polish 48. W oknie W oknie MySQL Administrator Connection: localhost w zakładce Advanced wybierz przycisk Apply Changes 49. Można zamknąć okno MySQL Administrator Connection: localhost Polecenie 2 W nowej wersji bazy zmieniono algorytm szyfrowania haseł. Może to spowodować problem z komunikacją pomiędzy nową wersją bazy a starymi programami klienckimi. Dopóki programy klienckie (np. phpmyadmin) nie będą obsługiwały nowego algorytmu szyfrowania haseł należy zmienić ustawienia bazy tak, aby obsługiwała stary system szyfrowania haseł. 1. Wybierz prawym przyciskiem myszy MySQL Tray Monitor znajdujący się w obszarze powiadomień 2. Z menu kontekstowego wybierz MySQL Administrator 3. W oknie MySQL Administrator z listy Strored connection wybierz dodane wcześniej połączenie localhost 4. W oknie MySQL Administrator w polu password wpisz hasło superużytkownika bazy: zxcvbnm W oknie MySQL Administrator wybierz przycisk OK by Dariusz Fabicki NR 03 [v. 2.0] Strona 8/10

9 6. W oknie MySQL Administrator Connection: localhost w lewym oknie wybierz Startup Variables 7. W oknie MySQL Administrator Connection: localhost w prawym oknie przejdź do zakładki Security 8. W oknie MySQL Administrator Connection: localhost w zakładce Security zaznacz opcję Use old passwords 9. W oknie MySQL Administrator Connection: localhost w zakładce Security wybierz przycisk Apply Changes 10. Można zamknąć okno MySQL Administrator Connection: localhost Polecenie 3 Zmiana hasła superużytkownika bazy tak by było ono zgodne ze starym algorytmem szyfrowania haseł 1. Wybierz z menu Start Wszystkie Programy MySQL MySQL Server 5.0 MySQL Command Line Client 2. W oknie MySQL Command Line Client wprowadź hasło superużytkownika bazy: zxcvbnm W oknie MySQL Command Line Client obok znaku zachęty mysql> wprowadź polecenie zmieniające hasło użytkownika na hasło zapisane starym algorytmem szyfrowania: set password for = old_password('zxcvbnm123'); (zwróć uwagę na średnik na końcu linii i znaki spacji) i naciśnij Enter. 4. Jeśli widzisz na ekranie wpis: Querry, OK. 0 rows affected Udało się zakończyłeś konfigurację bazy MySQL 5. W oknie MySQL Command Line Client obok znaku zachęty mysql> wprowadź polecenie odłączające użytkownika od bazy danych: quit następnie wciśnij klawisz Enter Polecenie 4 Ponowne uruchomienie serwera MySQL w celu zastosowania wprowadzonych zmian 50. Wybierz prawym przyciskiem myszy MySQL Tray Monitor znajdujący się w obszarze powiadomień 51. Z menu kontekstowego wybierz Shutdown Instance 52. Wybierz prawym przyciskiem myszy MySQL Tray Monitor znajdujący się w obszarze powiadomień 53. Z menu kontekstowego wybierz Start Instance Instalacja i konfiguracja bazy MySQL została zakończona pomyślnie. by Dariusz Fabicki NR 03 [v. 2.0] Strona 9/10

10 Wskazówka Aktualną wersję serwera bazy danych MySQL można pobrać ze strony: Aktualną wersję programu MySQL Administrator można pobrać ze strony: Na stronie możesz znaleźć odnośniki do dokumentacji bazy danych MySQL oraz narzędzi administracyjnych Podręcznik do starszej wersji bazy w języku polskim możesz znaleźć pod adresem: by Dariusz Fabicki NR 03 [v. 2.0] Strona 10/10

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD3/11_07/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Instalacja serwera bazdanych MySQL (PD3) Zadanie 1 Instalacja Serwera bazy danych

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA

Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA NR ART/SBS/07/01 Pracownia internetowa w szkole ZASTOSOWANIA Artykuły - serwery SBS i ich wykorzystanie Instalacja i Konfiguracja oprogramowania MOL Optiva na szkolnym serwerze (SBS2000) Artykuł opisuje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i wstępnej konfiguracji oprogramowania

Instrukcja instalacji i wstępnej konfiguracji oprogramowania Instrukcja instalacji i wstępnej konfiguracji oprogramowania Informacje o dokumencie Data dokumentu: 02-2014 Autor: Kamil Gromadzki (RETEK) Wersja dokumentu: 1.1 Wersja systemu: 1.1 Spis treści I. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl

AKTYWNY SAMORZĄD. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.as.tylda.pl AKTYWNY SAMORZĄD Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 1.0 2013.04.12 2

Bardziej szczegółowo

PCPR. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.pcpr.tylda.eu

PCPR. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.pcpr.tylda.eu PCPR Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 2.1 2011.07.28 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

MPU. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.mpu.tylda.pl

MPU. Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji. www.mpu.tylda.pl MPU Instrukcja instalacji, aktualizacji i konfiguracji TYLDA Sp. z o.o. 65-001 Zielona Góra ul. Wazów 6a tel. 68 324-24-72 68 325-75-10 www.tylda.pl tylda@tylda.pl wersja 2.1 2011.07.28 2 Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Instrukcja do zajęć laboratoryjnych

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Instytut Informatyki i Elektroniki Instrukcja do zajęć laboratoryjnych Nr ćwiczenia: 1 Praca z bazą danych MySQL wersja 2.0 Temat: Cel ćwiczenia:

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD3/11_06/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 (PD3) Instalacja obsługi języka PHP na serwerze SBS2003 Język skryptowy PHP

Bardziej szczegółowo

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x?

Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Jak skonfigurować bezpieczną sieć bezprzewodową w oparciu o serwer RADIUS i urządzenia ZyXEL wspierające standard 802.1x? Przykład autoryzacji 802.1x dokonano w oparciu serwer Microsoft Windows 2003 i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi

Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Instrukcja instalacji i konfiguracji usługi UPC WiFi Warszawa, sierpień 2006 Spis treści 1. ZAWARTOŚĆ ZESTAWU INSTALACYJNEGO 2 2. SŁOWNICZEK 2 3. URUCHOMIENIE USŁUGI UPC WIFI 2 4. OPIS ROUTERA 3 POPRAWNE

Bardziej szczegółowo

Vantage CNM Scentralizowany System Zarządzania

Vantage CNM Scentralizowany System Zarządzania Vantage CNM Scentralizowany System Zarządzania Skrócona instrukcja obsługi Version 1.00 Edition 1 11/2006 Copyright 2006. All rights reserved. Informacje ogólne Vantage CNM to obsługiwane przez przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 1)

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 1) 84 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 1) Wstęp W celu zapewnienia odpowiedniego komfortu pracy, niezawodności

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej, Tomasz Mączka Politechnika Rzeszowska,

Bardziej szczegółowo

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW

3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW 3. Sieci komputerowe podstawy konfiguracji sieci lokalnych i wykorzystania protokołów DHCP, HTTP, WWW Opracowali: Mateusz Mazur, Andrzej Bożek, Sławomir Samolej Politechnika Rzeszowska, Katedra Informatyki

Bardziej szczegółowo

Instalacja wersji wielodostępnej z bazą danych Microsoft SQL Server 2005 lub 2008

Instalacja wersji wielodostępnej z bazą danych Microsoft SQL Server 2005 lub 2008 Instalacja wersji wielodostępnej z bazą danych Microsoft SQL Server 2005 lub 2008 (aktualizacja 7 sierpnia 2013) Abstrakt W poradniku opisano pełen zakres czynności do wykonania w przypadku instalacji

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD4/18_02/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 4 (SPD1.2) ISA - konfiguracja serwera SBS2003 w celu umożliwienia autodetekcji

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Instrukcja numer SPD3/15_03/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja jesień 2005) Opiekun pracowni internetowej cz. 3 Podsłuch w sieci (PD3) Wstęp Niniejsza instrukcja ma na celu zasygnalizowanie

Bardziej szczegółowo

Warsztat Windows Server 2008 HEROES. happen {here}

Warsztat Windows Server 2008 HEROES. happen {here} Warsztat Windows Server 2008 HEROES happen {here} Spis treści Laboratorium Initial Configuration Tasks...1 Laboratorium Role i funkcje...2 Laboratorium Active Directory...3 Laboratorium Serwer CORE...6

Bardziej szczegółowo

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003

Jak zainstalować i przygotować szkolną pracownię internetową zgodnie z wytycznymi MENiS w oparciu o serwer SBS 2003 Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów W Warszawie http://www.oeiizk.waw.pl http://sbs.oeiizk.waw.pl INSTALACJA PRACOWNI - SERWER SBS 2003 (MENIS WIOSNA 2004) Materiały do warsztatów dla

Bardziej szczegółowo

BHP Pomocnik. Instrukcja obsługi 0.85. KSW Sp. z o.o. http://ksw.opole.pl biuro@ksw.opole.pl

BHP Pomocnik. Instrukcja obsługi 0.85. KSW Sp. z o.o. http://ksw.opole.pl biuro@ksw.opole.pl BHP Pomocnik Instrukcja obsługi 0.85 KSW Sp. z o.o. http://ksw.opole.pl biuro@ksw.opole.pl Instrukcja obsługi BHP Pomocnik 2/64 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 1.1 Specyfikacja Techniczna Oferowanego Oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd

Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd Ćwiczenie Microsoft SQL Server 2008 przegląd 1. Przygotowanie systemu oraz instalacja 1. Na początku należy upewnić się, że system, na którym mamy przeprowadzić instalację SQL Server a, spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Siemens UMX2MS

Laboratorium Siemens UMX2MS Laboratorium Siemens UMX2MS UMX WAN (UMX 2) Opis laboratorium W ramach laboratorium student zapozna się z zaawansowaną konfiguracją DSLAM UMX. Przeprowadzona konfiguracja pozwoli na stworzenie sieci DSL

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Widok routera z góry lub od przodu. LW310 Sweex Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 Mbps

Wersja polska. Widok routera z góry lub od przodu. LW310 Sweex Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 Mbps Wersja polska LW310 Sweex Bezprzewodowy router szerokopasmowy 300 Mbps Ważne! Program instalacyjny (Setup Wizard) znajduje się na płycie CD-ROM Sweex. Ta procedura instalacji pokazuje krok po kroku sposób

Bardziej szczegółowo

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2)

MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) 98 K o m o r n i k S Q L N o wa C u r r e n d a MS SQL Server 2008 R2 instalacja oraz konfiguracja na potrzeby aplikacji Komornik SQL (cz. 2) Wstęp Poprzednia część artykułu była poświęcona opisaniu procesu

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS

BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY 11N 300MBPS Instrukcja szybkiej instalacji DN-70591 WPROWADZENIE Urządzenie DN-70591 to router zapewniający bezprzewodowy lub przewodowy dostęp do Internetu. Urządzenie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2014

PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2014 PODRĘCZNIK INSTALACJI SOLIDWORKS ENTERPRISE PDM 2014 Spis treści Informacje prawne...7 1 Przewodnik instalacji SolidWorks Enterprise PDM...10 2 Instalacja - Informacje ogólne...11 Wymagane komponenty instalacji...11

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji. SolidWorks Enterprise PDM 2013

Podręcznik instalacji. SolidWorks Enterprise PDM 2013 Podręcznik instalacji SolidWorks Enterprise PDM 2013 Spis treści Informacje prawne...7 1 Przewodnik instalacji SolidWorks Enterprise PDM...10 2 Instalacja - Informacje ogólne...11 Wymagane komponenty instalacji...11

Bardziej szczegółowo

3101. SUSE Linux Enterprise 11 podstawy systemu. Zeszyt ćwiczeń.

3101. SUSE Linux Enterprise 11 podstawy systemu. Zeszyt ćwiczeń. 1 Spis treści 1.Wprowadzenie do SUSE Linux Enterprise 11...5 1.1.Ćwiczenie 1-1: Pięć podstawowych zadań w SLED 11...5 a)zadanie 1: Zmiana tapety...5 b)zadanie 2: Zmiana rozdzielczości ekranu...5 c)zadanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja pakietu MS SQL Server 2012 Express Edition with Advanced Service

Instalacja pakietu MS SQL Server 2012 Express Edition with Advanced Service Instalacja pakietu MS SQL Server 2012 Express Edition with Advanced Service SZRBD SQL Server 2012 jest dostępny w darmowej wersji jako Express Edition. W niniejszym materiale zostanie omówiony proces instalacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji. SolidWorks Enterprise PDM 2011

Przewodnik instalacji. SolidWorks Enterprise PDM 2011 Przewodnik instalacji SolidWorks Enterprise PDM 2011 Spis treści Informacje prawne...vi 1 Przewodnik instalacji SolidWorks Enterprise PDM...8 2 Instalacja - Informacje ogólne...9 Wymagane komponenty instalacji...9

Bardziej szczegółowo