Rozmawiamy z Michałem Królem, Prezesem Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozmawiamy z Michałem Królem, Prezesem Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie"

Transkrypt

1 Bankowcy zebrali na pomoc dla dzieci z domu dziecka ponad 30 tys. zł str. 8 Wyniki finansowe Sytuacja w Zrzeszeniu BPS str. 17 Sukces z Bankiem Turystyka to nasza pasja str. 20 Magazyn Grupy BPS str. 4 Czas zrównoważonego rozwoju Rozmawiamy z Michałem Królem, Prezesem Mikołowskiego Banku Spółdzielczego w Mikołowie ISSN NR 2/2015 LUTY

2 2 2/2015 BANK WSPÓLNYCH SIŁ

3 Spis treści: ROZMOWA BWS AKTUALNOŚCI Czas zrównoważonego rozwoju Zbierali pieniądze dla dzieci Nowy sposób płatności kartą w Internecie W BPS-ie o IPS-ie Najlepsi doradcy 2014 Nowości w FRBS NASZA GRUPA 17 Sytuacja zrzeszonych banków spółdzielczych SUKCES Z BANKIEM SPÓŁDZIELCZYM 20 Turystyka to nasza pasja NASZE BANKI Spotkanie z najmłodszymi uczestnikami SKO Choinka w Kobylnikach Kabaret Hrabi w Cieszynie XIV Koncert Noworoczny w Poddębicach W Chorzelach wydają czasopismo! Platynowy Laur dla Banku w Jastrzębiu Zdroju Charytatywny Bal w Miliczu GBS Bank i Perły Biznesu 2014 GBS Bank kolejny rok ze Stalą Gorzów Samorząd, biznes i Bank Poradnik Dekalog świadomego pożyczania Bank w Miedźnej dla mieszkańców Konferencja samorządowa i jubileusz 110-lecia Banku w Poddębicach Bank w Myszyńcu sponsorem klubu Bartnik Myszyniec Bank dla każdego kończy 115 lat! XXI Plebiscyt Sportowca Echa Dnia Potencjał młodych sportowców Niecodzienna edukacja Mistrzowskie karate w Ostrowi Muzyka Grechuty w Hexa Banku Pieniński Bank Spółdzielczy na nowo w Szczawnicy Edukacja w Wysokiem Mazowieckiem Na Własne Konto Wyróżnienie od strażaków SANBank Liderem GBS Bank nadal sponsorem gorzowskich koszykarek WOŚP w Miliczu Biegnie dla Piotra SANBank laureatem konkursu Sukces Linguo Hexa Bank Rally Team Bank w Miedźnej dla przedszkolaków Nagrody w Senacie BANKOWIEC Z PASJĄ 37 Rowerem nad morze i w góry MEDIA O NAS 40 Media o nas Kontakt z redakcją: fot na okładce: Bartek Barczyk 2/2015 BANK WSPÓLNYCH SIŁ 3

4 ROZMOWA BWS Czas zrównoważonego rozwoju Prezes Banku MBS w Mikołowie zarządza placówką cieszącą się mocną pozycją na rynku i mającą dobrą sytuację finansową. Bank nie boi się nadchodzących zmian, a Prezes jest zwolennikiem IPS-u który wg. niego, ma doprowadzić do równego traktowania małych i dużych banków oraz przyczynić się do zwiększenia rozpoznawalności Grupy BPS. Rozmawiamy z Michałem Królem, Prezesem Mikołowskiego Banku Społdzielczego w Mikołowie Rok 2014 nie był łaskawy dla banków spółdzielczych. Czy jest szansa, że 2015 będzie lepszy? Oprócz oczywistych wyzwań dla sektora spółdzielczego uważam, że 2014 był równocześnie rokiem szans dla banków spółdzielczych. W ten sposób do tego zagadnienia podchodziliśmy w Mikołowie i uważam, że to między innymi dzięki takiemu nastawieniu dobrze ten czas spożytkowaliśmy. Rok 2014 pokazał, że te banki spółdzielcze, które prowadzą skuteczną politykę, dostosowaną do zmieniającej się sytuacji rynkowej, a tym samym w odpowiednim czasie i wymiarze reagują na zmiany w otoczeniu, uznają ubiegły rok za dobry. Zasygnalizuję tylko, że możliwość szybkiej reakcji na zachowania rynku stanowi jedną z podstawowych przewag konkurencyjnych sektora spółdzielczego nad bankami komercyjnymi. Dla mnie rok 2015, jak i każdy następny to czas kolejnych perspektyw na zrównoważony rozwój Banku i całego sektora spółdzielczego. Banki spółdzielcze udźwigną ciężar wynikający z indywidualnych dostosowań do wymogów nowych regulacji nadzorczych i ciężar kosztów tworzenia systemu ochrony? Na to pytanie odpowiem nieco przewrotnie. Banki spółdzielcze są zobowiązane przestrzegać regulacji nadzorczych i ta kwestia jest poza dyskusją. Bez wątpienia istotnym wyzwaniem dla sektora spółdzielczego jest instytucjonalny system ochrony. W mojej ocenie, oprócz często wyrażanych obaw rozwiązanie to należy również postrzegać w kategorii pewnej szansy dla wszystkich banków spółdzielczych. Skoro IPS, już nawet ze względu na samą nazwę, ma pełnić funkcję ochronną dla jego uczestników, Michał Król pracuje w Mikołowskim Banku Spółdzielczym od 2000 roku. Zaczynał jako inspektor w dziale kredytów. Prezesem został w 2010 roku. Ma wykształcenie wyższe ekonomiczne. Ukończył Akademię Ekonomiczną w Katowicach (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny). fot. Bartek Barczyk właśnie to trzeba należycie wykorzystać, tworząc system. Oprócz przywileju wypełnienia normy LCR wyłącznie na poziomie grupy, system ochrony może mieć i inne zalety. Ujednolicenie pewnych zasad działania, równość traktowania wszystkich uczestników, czy to mniejszych, czy większych, powinny przyczynić się do realnego wzrostu rozpoznawalności całej grupy, a tym samym wpłynąć pozytywnie na rozwój poszczególnych banków spółdzielczych. Zaznaczę tu, uwzględniając fakt, że co do zasady system ochrony ma charakter dobrowolny, podstawą jest opracowanie w sposób możliwie optymalny szczegółowych rozwiązań regulacyjnych i technicznych jego funkcjonowania. Jest to o tyle istotne zadanie, by poszczególne banki, w tym te silniejsze kapitałowo i płynnościowo, przystąpiły do systemu ochrony bez obaw, że ich wysiłek wyrażony na przykład adekwatnością kapitałową nie będzie zagrożony. Dodam, że to między innymi nasz Bank jest dobrym przykładem w tym zakresie. Zatem by IPS funkcjonował właściwie, z założenia musi premiować tych jego uczestników, którzy generują relatywnie niskie ryzyko. Stoję na stanowisku, że konkretne rozwiązania regulacyjne wewnątrz systemu ochrony powinny w pewnym sensie wręcz wymuszać pożądane zachowania wszystkich uczestników, w tym głównie tych, którzy prowadzą działalność obciążoną nadmiernym ryzykiem. Odpowiadając wprost, jestem przekonany, że sektor spółdzielczy poradzi sobie zarówno z dostosowaniem się do nowych regulacji, jak i wypracowaniem właściwych rozwiązań dotyczących systemu ochrony, do którego my z pewnością przystąpimy. Wobec powyższego w naszym Banku staramy się aktywnie włączać w prace regulacyjne dotyczące IPS i deklaruję, że dalej będziemy to robić. 4 2/2015 BANK WSPÓLNYCH SIŁ

5 ROZMOWA BWS Na sfinansowanie wydatków związanych z tworzeniem lub przystąpieniem do systemu ochrony instytucjonalnej banki spółdzielcze i zrzeszające będą mogły otrzymać pożyczki z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, a także będą miały możliwość zaliczenia udziałów członkowskich do kapitału podstawowego. To znak, że ustawodawcy wysłuchali głosu spółdzielców? Wszelka pomoc, czy to regulacyjna, czy finansowa, w tworzeniu nowego rozwiązania, jakim jest instytucjonalny system ochrony, jest dobra. Niemniej jednak niczym mantrę będę powtarzał, że podstawowym zadaniem jest wypracowanie właściwych mechanizmów i rozwiązań systemu ochrony, tak by spełniał on swoją rolę. Upraszczając system ochrony to taki niezależny, wewnętrzny nadzorca, czyli strażnik bezpieczeństwa jego uczestników. Jeśli tak będziemy postrzegać jego rolę i funkcję, o prawidłowe działanie systemu ochrony jestem spokojny. Raz jeszcze chciałbym podkreślić, że konkretne rozwiązania powinny równo uwzględniać interesy i specyfikę wszystkich przyszłych członków systemu, zaczynając od tych najsilniejszych kapitałowo i płynnościowo, poprzez najmniejsze banki spółdzielcze, a na banku zrzeszającym kończąc. Które jeszcze z punktów projektu ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych budzą Pana obawy i dlaczego? Zgodnie z uzasadnieniem do projektu rzeczonej ustawy jej zmiany dyktowane są w szczególności koniecznością uwzględnienia na gruncie polskiego prawodawstwa obowiązujących zapisów Rozporządzenia CRR. W nowym projekcie ustawy w znacznej części opisywane są rozwiązania dotyczące systemu ochrony. Co istotne dla części banków spółdzielczych, uwzględniono również postulaty środowiska bankowego umożliwiające zaliczanie funduszu udziałowego do CET1. Zakładam, że ustawodawca przychyli się także do postulatów izb gospodarczych, a w głównej mierze przedstawicieli banków, w efekcie czego finalne zapisy ustawy będą optymalne dla funkcjonowania sektora spółdzielczego w nowym porządku prawnym. Zatem rola izb gospodarczych, a przede wszystkim Krajowego Związku Banków Spółdzielczych, wydaje się w tym zakresie dość kluczowa. W Zrzeszeniu BPS dyskutowane są dwa warianty nowelizacji Umowy Zrzeszenia w związku z zasadami systemu ochrony wynikającymi z Rozporządzenia CRR. Na czym polegają różnice i który wariant w Pana opinii powinien zostać przyjęty? W istocie, w Zrzeszeniu BPS rozpatrywane są dwa warianty dotyczące wprowadzenia instytucjonalnego systemu ochrony. Pierwszy dotyczy rozwiązania wewnętrznego gdzie to Zarząd Banku Zrzeszającego miałby stanowić centralną jednostkę zarządzającą systemem. Drugie rozwiązanie dotyczy modelu zewnętrznego, opartego na nowo powołanej strukturze. Choć każde z rozwiązań ma swoje zalety i wady, w prezentowanych wcześniej wystąpieniach naszego Banku opowiadaliśmy się za rozwiązaniem zewnętrznym w postaci powołania spółdzielni osób prawnych. W mojej ocenie jest to optymalna forma organizacyjno-prawna systemu ochrony. Przy wyborze tego wariantu braliśmy pod uwagę specyfikę sektora spółdzielczego oraz konieczność zabezpieczenia interesów zarówno największych, fot. Bartek Barczyk jak i mniejszych przyszłych członków systemu ochrony. Dodatkowym atutem rozwiązania zewnętrznego jest gwarancja większej niezależności organu zarządzającego systemem oraz nadzorujących systemem. Jak wcześniej wskazałem, w modelu wewnętrznym funkcję zarządczą miałby pełnić Zarząd Banku Zrzeszającego, a więc Zarząd jednego z uczestników IPS. To mogłoby implikować nie tylko pewien zamęt organizacyjny, ale również nieuzasadnione uprzywilejowanie Banku Zrzeszającego względem innych członków systemu. Podobnie rzecz ma się w obszarze organów nadzorczych wewnętrznego IPS, które co do zasady musi cechować możliwie najwyższa niezależność względem członków systemu ochrony. Stosując zaś rozwiązanie zewnętrzne, wyżej wymienionych zagrożeń można uniknąć, przy zachowaniu maksymalnych standardów autonomii i fachowości poszczególnych organów. Niemniej jednak chcę podkreślić, że dla rzetelnej i pełnej oceny wyboru najlepszego modelu należałoby sporządzić kompleksową analizę porównawczą obu dopuszczalnych prawem rozwiązań. Zgodnie z zapisami Umowy Zrzeszenia wszyscy członkowie Zrzeszenia są zobowiązani przestrzegać praw i obowiązków z niej wynikających. Czy wobec tego potrzebne są środki dyscyplinujące? Jeśli tak, to jakie? Praktyka pokazuje, że bez środków o charakterze sankcyjnym respektowanie zapisów Umowy Zrzeszenia okazuje się w niektórych obszarach nieskuteczne. Co za tym idzie, precyzyjnie określone środki dyscyplinujące, a przede wszystkim ich należyte egzekwowanie, powinny przyczynić się do równego przestrzegania zapisów Umowy Zrzeszenia przez wszystkich jego uczestników. Podkreślę, że w tym przypadku w żadnym razie nie wolno w uprzywilejowanej pozycji stawiać większych członków Zrze- 2/2015 BANK WSPÓLNYCH SIŁ 5

6 ROZMOWA BWS fot. Bartek Barczyk szenia względem mniejszych. Równe przestrzeganie zapisów Umowy Zrzeszenia przez wszystkie zrzeszone banki spółdzielcze będzie miało fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania całego Zrzeszenia. Bardzo często na różnych spotkaniach podnoszona jest kwestia zmierzająca do prowadzenia przez Bank Zrzeszający działalności wyłącznie apeksowej. Co Pan Prezes o tym sądzi? Czy utrzymywanie charakteru komercyjnego jest słuszne? Podnoszona dziś kwestia pełnienia przez Bank Zrzeszający funkcji wyłącznie apeksowej wydaje się mieć czysto teoretyczny wymiar. W praktyce w sytuacji, w jakiej obecnie znajduje się Bank Zrzeszający, w perspektywie kilkuletniej nie ma na to żadnej możliwości. Drugostronnie obecne przyczyny rozważania modelu apeksowego są dość oczywiste. Dotyczą one głównie skutków materializacji ryzyka, które było efektem stosowanego uprzednio modelu biznesowego Banku Zrzeszającego, charakteryzującego się nadmierną ekspozycją na ryzyko. W mojej ocenie w tej chwili należy koncentrować się na wdrożeniu i realizacji przez Bank Zrzeszający takich mechanizmów i działań, by podobna sytuacja nie powtórzyła się w przyszłości. Mam tu na uwadze to, że to nie tylko sam Bank Zrzeszający, ale również, a może przede wszystkim, to my, spółdzielcy, ponosimy teraz konsekwencje tych zdarzeń z przeszłości. W tej sytuacji oprócz skutecznej realizacji zadań sanacyjnych prowadzenie przejrzystej i rzetelnej polityki informacyjnej Banku Zrzeszającego wobec zrzeszonych banków spółdzielczych jawi się jako jeden z podstawowych elementów wpływających na odbudowę zaufania banków spółdzielczych do BPS, które obecnie jest niezwykle potrzebne. Wracając do kwestii samego apeksu, zgodnie z tym, co wcześniej stwierdziłem, zagadnienie to można rozważać wyłącznie w perspektywie wieloletniej, a obecnie może on stanowić jedynie przedmiot dyskursu naukowego. Proszę odnieść się do problemu subwencjonowania członków Zrzeszenia. Czy w kosztach Zrzeszenia winny partycypować wszystkie zrzeszone banki? Subwencjonowanie jako bezzwrotne świadczenie pieniężne nie jest właściwym kierunkiem działania dla przyszłości naszego sektora. Natomiast w związku z tym, że dziś jesteśmy w przededniu wprowadzenia systemu ochrony, to wyłącznie w tym aspekcie należy rozważać proces wsparcia finansowego. Sprawa ewentualnych środków pomocowych to jeden z jego ważnych elementów, który musi być dokładnie określony i prace regulacyjne dotyczące IPS w Zrzeszeniu BPS w tym kierunku postępują. W praktyce z dużym prawdopodobieństwem można przyjąć, że zdarzą się sytuacje poniesienia pewnych kosztów, które będą przeznaczone na środki pomocowe dla tych członków systemu, którzy tego rodzaju wsparcia będą potrzebowali. Niemniej jednak rozwiązania instytucjonalne muszą uzależniać przyznanie ewentualnej pomocy od jej realnych efektów. W największym uproszczeniu, to beneficjent środków pomocowych musi odpowiednio udokumentować i udowodnić zasadność ich przyznania. W innym razie nie dość, że subwencja nie przyniesie żadnych efektów, to jeszcze stanie się elementem niepotrzebnych kontrowersji. Tym samym aktualnie należy skupić się przede wszystkim na wypracowaniu odpowiednich mechanizmów przyznawania środków pomocowych, a rozważania o subwencjach jako takich odłożyć. 6 2/2015 BANK WSPÓLNYCH SIŁ

7 ROZMOWA BWS W artykule w BWS w 2011 roku dotyczącym Rekomendacji T i pośrednio Rekomendacji S zwracał Pan uwagę, że wdrożenie zapisów rekomendacji może zmniejszyć akcję kredytową nawet o 80%. Rekomendacja powstała w wyniku nadmiernego wzrostu kredytów zagrożonych w obcej walucie. Jak dzisiaj wygląda sytuacja w bankach spółdzielczych? W tamtym artykule zwracałem uwagę na coś zupełnie przeciwnego. Stwierdziłem, że obniżenie akcji kredytowej o 80% to jeden z bezzasadnych mitów towarzyszących wprowadzaniu Rekomendacji T, który nie był poparty żadnymi wyliczeniami. Wtedy wskazywałem, że spadek ten może wynieść maksymalnie od 5 do 10%, co było zresztą zaczerpnięte z analiz eksperckich. W naszym Banku od czasu wprowadzenia obu Rekomendacji wolumen kredytów osób prywatnych stale rośnie, a temu procesowi towarzyszy istotna poprawa wskaźnika jakości kredytów. Zatem, podobnie jak twierdziłem w 2011 roku, tak i teraz uważam, że stosując zapisy Rekomendacji, można skutecznie rozwijać akcję kredytową. Co warte podkreślenia, zgodnie z analizami KNF w całym sektorze banków spółdzielczych obserwowany jest stały wzrost kredytów gospodarstw domowych przy poprawiającej się jakości kredytów tego sektora od 2013 roku. Oznacza to ni mniej, ni więcej, że mimo pewnych regulacyjnych obciążeń banki spółdzielcze są w stanie przystosować się do nowych norm regulacyjnych. Powyższe świadczy nie tylko o sile naszego sektora spółdzielczego, ale także o jego znacznej, ważnej roli, jaką spełnia w całym krajowym systemie finansowym. Bank MBS w Mikołowie nie udzielał kredytów we frankach szwajcarskich. Dlaczego? Nasz Bank nie udziela kredytów walutowych z dwóch przyczyn. Pierwsza podstawowa związana jest z zapisami naszych regulacji wewnętrznych, zaś druga z przyjętym modelem biznesowym. Dziś brzmi to dość banalnie, ale zdawaliśmy sobie sprawę z ryzyka walutowego, które związane jest z udzielaniem kredytów w innej walucie niż ta, w której kredytobiorca ma dochód. Sądzę, że podobne stanowisko prezentowało wiele innych banków spółdzielczych, co powoduje, że sektor spółdzielczy nie ma dziś takiej skali problemu co komercyjna konkurencja. Na potwierdzenie tej tezy dodam, że w bankach spółdzielczych udział kredytów mieszkaniowych w walucie obcej na koniec 2014 roku nie przekroczył 0,3%, z czego istotna większość dotyczyła kredytów w euro. Która z propozycji złagodzenia problemu kredytobiorców przedstawionych przez polityków i banki wydaje się możliwa do zrealizowania? Problem kredytów walutowych jest złożony. Z perspektywy mikroekonomicznej, czyli np. udzielenia zewnętrznej pomocy konkretnemu Kowalskiemu, który zaciągnął kredyt w walucie obcej, trudno znaleźć argumenty, by takie działanie było uzasadnione. Wystarczy zwrócić uwagę na obiektywne fakty, takie jak np. równość traktowania kredytobiorców walutowych i złotowych. Ponadto, co również często jest pomijane w dyskusji, pewna część kredytów walutowych była związana z celami fot. Bartek Barczyk o charakterze inwestycyjnym podczas panującej hossy na rynku nieruchomości. Ten fakt także wskazuje, że zewnętrzne wsparcie byłoby trudne do umotywowania, zaś jego odbiór społeczny byłby zły. Dodatkowo, przy przyznawaniu środków pomocowych w tym konkretnym przypadku zachodzi ryzyko powstania niebezpiecznego precedensu pomocowego dla określonych grup klientów, którzy poniosą czy ponieśli straty. W następnej kolejce po środki ustawić by się mogli np. klienci domów maklerskich inwestujących na rynkach FOREX podczas nieoczekiwanej aprecjacji franka. Jednakże zupełnie odmiennie sprawę należy rozpatrywać z perspektywy makroekonomicznej. W tym przypadku można znaleźć argumenty za ewentualnym wsparciem. Skoro same kredyty w CHF po zwyżce kursu tej waluty stanowią prawie 10% PKB Polski, problem jest zatem istotny. Zachodzić więc mogą przesłanki w zakresie ewentualnych problemów ogólnospołecznych, pogorszenia sytuacji części sektora bankowego czy też niekorzystnych trendów na rynku nieruchomości. W efekcie implikacje te mogą dotyczyć całej naszej gospodarki, co oznacza, że umożliwienie i wdrożenie niestandardowych rozwiązań o charakterze systemowym może się okazać konieczne. Dziękuję za rozmowę. Igor Morye Dziennikarz 2/2015 BANK WSPÓLNYCH SIŁ 7

8 AKTUALNOŚCI Zbierali pieniądze dla dzieci Podczas II Balu Charytatywnego zorganizowanego przez Oddział Banku BPS w Chełmie udało się zebrać ponad 30 tys. zł. Cała kwota zostanie przeznaczona na potrzeby dzieci z Domu Dziecka w Siedliszczu. Podczas ubiegłorocznego Balu uczestniczący w nim chełmscy przedsiębiorcy i samorządowcy zebrali 25 tys. zł. Pieniądze trafiły do dzieci z Domu Dziecka w Dubience. Jego podopieczni pojechali na trzydniową wycieczkę do Krakowa, Inwałdu i Wieliczki. Z zebranych pieniędzy zakupiono również wymarzone przez dzieci mikołajkowe i bożonarodzeniowe prezenty, a ponadto wielki tort na przywitanie zwycięzcy programu Mam talent wychowanka Domu Dziecka w Dubience. W tym roku hojność gości Balu okazała się jeszcze większa. Ludzie potrafią dzielić się tym, co mają. Jesteśmy pod wrażeniem hojności zarówno darczyńców, którzy przekazali atrakcyjne przedmioty na aukcję, jak i gości balu, którzy je licytowali mówiła Beata Stachniuk-Szłapak, Dyrektor chełmskiego Oddziału Banku BPS. W organizację Balu, oprócz Banku BPS, włączyły się również spółki z Grupy BPS: BPS TFI, BPS Faktor, IT BPS, BPS Leasing, Dom Maklerski Banku BPS oraz Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach, IT Card, Concordia Ubezpieczenia, Lubelski Klub Biznesu, Drukarnia Kresowa i Zajazd Trzy Dęby. Współorganizatorem Balu było Stowarzyszenie na rzecz Osób Potrzebujących Przytulisko. Na balu bawiło się blisko 150 osób. Wyjątkową atmosferę zapewniły gościom liczne atrakcje przeplatane licytacjami przekazanych na aukcję przedmiotów. Licytowano m.in. przedmioty przekazane przez Bank Polskiej Spółdzielczości: rzeźbę Krzysztofa Kizlicha, artysty i członka Związku Polskich Artystów Plastyków, oraz bransoletkę firmy Apart z logo Grupy BPS. Dużym zainteresowaniem cieszyły się dwie grafiki Zdzisława Kupczyka, Prezesa Banku BPS. Autor na licytację przekazał prace wykonane akwarelą i piórem. Oprawę muzyczną zapewnił zespół Lolek Orkiestra z Zamościa. Organizatorzy przygotowali liczne występy arystyczne m.in. dzieci z Domu Dziecka w Dubience i Domu Dziecka w Siedliszczu. Uwagę gości przyciągnął także znany iluzjonista z występem,,brozi Magic Show, czyli Zbigniew Brzozowski z Poznania, półfinalista telewizyjnego show Mam talent. Na scenie wystąpili Jarosław Buczek, chełmski bard, Adrian Makar, zwycięzca jednej z edycji Mam talent, który zaśpiewał z towarzyszeniem zespołu Gaudiun, działającym przy zespole szkół w Dubience, Mariusz Matera chełmski artysta i prezenter, który wraz z Prezesem Stowarzyszenie Przytulisko Dzieci z Domu Dziecka w Dubience. Drugi od lewej Adrian Makar zwycięzca tegorocznej edycji programu Mam talent. fot. Beata Stachniuk-Szłapak 8 2/2015 BANK WSPÓLNYCH SIŁ

9 AKTUALNOŚCI Zespół Lolek Orkiestra z Zamościa podczas występu. fot. Beata Stachniuk-Szłapak Piotr Chrzanowski, Wiceprezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości, i Beata Stachniuk-Szłapak, Dyrektor Oddziału w Chełmie Banku BPS, z dziećmi z Domu Dziecka w Dubience i dziećmi z Domu Dziecka w Siedliszczu oraz młodzieżą z zespołu Gaudiun z Dubienki. fot. Bank BPS 2/2015 BANK WSPÓLNYCH SIŁ 9

10 AKTUALNOŚCI Piotr Chrzanowski z nabywcą grafiki wykonanej przez Prezesa Zarządu Banku BPS Zdzisława Kupczyka. fot. Beata Stachniuk-Szłapak Marianem Lackowskim profesjonalnie przeprowadził również aukcję charyatywną.podczas Balu Beata Stachniuk-Szłapak i Jolanta Kramek, szefowa Lubelskiego Centrum Opieki w Chełmie, otrzymały przyznane przez Zarząd Regionalny w Lublinie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci odznaki Przyjaciel Dziecka. Nagrodę wyróżnienie Przyjaciel Dzieci przyznano także gospodarzowi Balu, właścicielowi zajazdu Trzy Dęby Henrykowi Wójtowiczowi oraz Bankowi Polskiej Spółdzielczości. Beata Stachniuk-Szłapak podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji Balu. Cieszę się, że po raz drugi był z nami Marian Lackowski, Prezes Stowarzyszenia Przytulisko. Dziękuję serdecznie właścicielowi zajazdu Henrykowi Wójtowiczowi. Dużą pomoc otrzymaliśmy od Adama Bednaruka, właściciela drukarni Kresowa. Jak zwykle bezinteresownie wspomógł nas Mariusz Matera. Słowa uznania kieruję do wszystkich darczyńców fantów. Piotr Chrzanowski, Wiceprezes Zarządu Banku BPS, zapowiedział, że za rok odbędzie się kolejna edycja Charytatywnego Balu, który w szczytnej sprawie gromadzi środowisko chełmskich przedsiębiorców i samorządowców. Jest to również doskonała okazja do zaprezentowania Banku i całej Grupy oraz do nawiązywania nowych kontaktów biznesowych i integracji z dotychczasowymi klientami Banku. Wszyscy uczestnicy Balu z niecierpliwością oczekują kolejnego spotkania. Licytację grafiki wykonanej przez Zdzisława Kupczyka prowadzi Piotr Chrzanowski. fot. Beata Stachniuk-Szłapak Redakcja 10 2/2015 BANK WSPÓLNYCH SIŁ

11 AKTUALNOŚCI Nowy sposób płatności kartą w internecie Zgodnie z rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego dotyczącą bezpieczeństwa transakcji internetowych od 1 lutego br. banki zobowiązane były do wprowadzenia dodatkowego limitu dla transakcji internetowych oraz zabezpieczenia dla tych transakcji poprzez silne uwierzytelnienie klienta. Wyodrębnienie limitu transakcji internetowych ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa klienta przy płatnościach kartą w internecie. Od 1 lutego klient sam ustala sobie limit transakcji internetowych kartą w ramach limitu transakcji bezgotówkowych. W przypadku gdy klient w ogóle nie płaci kartą w sieci, może ten limit wyzerować. Natomiast zabezpieczenie 3D Secure polega na weryfikacji i identyfikacji właściciela karty przez użycie jednorazowego hasła kodu wysyłanego SMS-em pod numer telefonu komórkowego klienta. Od 1 lutego br. powyższe funkcjonalności są dostępne dla Banków Spółdzielczych zrzeszonych z Bankiem BPS, przy czym zabezpieczenie 3D Secure obecnie dostępne jest tylko dla kart Visa. Wdrożenie zabezpieczenia 3D Secure dla kart MasterCard planowane jest na początku marca 2015 roku. Dodatkowo dla wszystkich posiadaczy kart Zrzeszania BPS, których jest łącznie 750 tysięcy, powstał portal kartowy w którym klienci mogą m.in. aktywować zabezpieczenie 3D Secure. Na portalu dostępny jest przewodnik użytkownika, który krok po kroku wyjaśnia, jak należy się po nim poruszać oraz jakie funkcjonalności karty obejmuje. W związku z wprowadzeniem powyższych zmian od 1 lutego w celu dokonywania płatności internetowych klienci Banku BPS i Banków Spółdzielczych z Grupy BPS posiadający kartę VISA powinni: 1/ zadzwonić na Infolinię Banku pod nr telefonu lub przyjść do placówki sprzedażowej, która prowadzi rachunek bankowy/karty i ustalić limit dla transakcji internetowych dla używanych przez klienta kart; Strona do logowania na 2/ aktywować zabezpieczenie 3D Secure w portalu kartowym Szczegóły procesu nowych płatności internetowych znajdują się na stronach internetowych Banku BPS i banków spółdzielczych. Jak działa zabezpieczenie 3D Secure 3D Secure to metoda autoryzacji transakcji dokonywanych bez fizycznego użycia karty. Ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa oraz zaufania do płatności kartami w internecie. Do tej pory klient, płacąc kartą w internecie, podawał numer karty, datę ważności, imię i nazwisko oraz umieszczony na odwrocie trzycyfrowy kod, znany w skrócie jako CVV2 lub CVC2. W momencie wdrożenia zabezpieczenia 3D Secure klient będzie podawał dane, o których mowa powyżej, oraz dodatkowo zostanie poproszony o podanie hasła 3D Secure, który otrzyma SMS-em na wcześniej zdefiniowany w banku numer telefonu. Zabezpieczenie 3D Secure będzie działało tylko wtedy, gdy obie strony transakcji, czyli bank wydawca karty oraz merchant sklep internetowy będą korzystać z tego zabezpieczenia. W przypadku gdy któraś ze stron transakcji nie ma uruchomionego tego zabezpieczenia, transakcja internetowa będzie autoryzowana na starych zasadach. Główną zaletą 3D Secure jest większe bezpieczeństwo użytkowników kart płatniczych i ochrona ich przed nieuprawnionymi transakcjami do autoryzacji nie wystarczą już tylko informacje z karty, ale również potrzebne jest dodatkowe hasło. To idealne rozwiązanie dla osób aktywnie korzystających z płatności kartą w internecie. 2/2015 BANK WSPÓLNYCH SIŁ 11

12 AKTUALNOŚCI W BPS-ie o IPS-ie Zdzisław Kupczyk, Prezes Zarządu Banku BPS, spotkał się z Zespołem Doradców w sprawie projektu Umowy Zrzeszenia zakładającego przyjęcie Instytucjonalnego Systemu Ochrony. Spotkanie miało miejsce w Centrali Banku w Warszawie. Głównym tematem spotkania, które odbyło się 21 stycznia br., było uzgodnienie stanowiska wobec uwag wniesionych w trakcie trwania konsultacji. Chodzi o konsultacje dotyczące dwóch wariantów projektu nowelizacji Umowy Zrzeszenia z zasadami systemu ochrony wynikającymi z art. 113 Rozporządzenia CRR oraz zagadnienia związane z polityką Zrzeszenia wobec nowej perspektywy unijnej w ramach Programu Wspólnej Polityki Rolnej. Oprócz Prezesa Zdzisława Kupczyka w spotkaniu wzięli udział przedstawiciele zarządów banków spółdzielczych: Śląskiego Banku Spółdzielczego Silesia, Mikołowskiego Banku Spółdzielczego, Banku Spółdzielczego w Zawadzkiem, Spółdzielczego Banku Rozwoju, Banku Spółdzielczego w Czyżewie. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Departamentu Bankowości Spółdzielczej Banku BPS. Na spotkaniu przedstawiono informacje na temat stanu prac legislacyjnych dotyczących nowelizacji Ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, trwających prac nad doskonaleniem dwóch wariantów Umowy Zrzeszenia oraz aktualnej sytuacji Banku Zrzeszającego. Podczas spotkania stwierdzono, że najistotniejszymi warunkami branymi pod uwagę przy wyborze wariantu Umowy Zrzeszenia powinny być: możliwość zapewnienia niezależności organu zarządzającego systemem ochrony i organu nadzorującego oraz koszty wdrożenia. Zapewnienie niezależności odnosi się do możliwości wpływania na ich działalność ze strony organów banku zrzeszającego, organów zrzeszenia, jak i poszczególnych członków. Niezależność można osiągnąć poprzez stworzenie ściśle określonych zasad nominacji i wyboru członków organów systemu ochrony oraz określenia przypadków, kiedy mogą zostać odwołani. Osoby zarządzające systemem ochrony powinny wykonywać ściśle określone zadania według przyjętych zasad. Uczestnicy spotkania podkreślali, że zapewnienie pełnego obiektywizmu oraz możliwości skutecznego egzekwowania i przestrzegania przyjętych dla Zrzeszenia z systemem ochrony zasad zapewni jego poprawne funkcjonowanie. Należy wyciągnąć wnioski z obecnego stanu, w którym brak jest praktycznie możliwości wyegzekwowania obowiązków poszczególnych członków wobec Zrzeszenia. Przyjęte rozwiązania organizacyjne powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie Zrzeszenia w nowej formule, przy możliwie najmniejszym wzroście kosztów jego działania. Ważne jest maksymalne wykorzystanie już istniejących struktur Zrzeszenia, infrastruktury, technologii i zasobów ludzkich. Ewentualne powołanie zewnętrznej jednostki zarządzającej nie może się wiązać z tworzeniem kosztochłonnej instytucji. Odnosząc się do systemu klasyfikacji (ratingu) członków Zrzeszenia, zaznaczono, że musi to być system prosty i przejrzysty, z jasno ustalonymi kryteriami, konsekwentnie stosowanymi i przestrzeganymi w praktyce. Pozytywnie oceniono system oparty na klasyfikacji czterech obszarów, uwzględniających cztery pięć wskaźników. Negatywnie oceniono natomiast możliwość odwoływania się do Rady Zrzeszenia jako organu złożonego z przedstawicieli banków podlegających klasyfikacji. Odwołanie powinno dotyczyć ponownego ustalenia ratingu w wypadku pomyłek w obliczeniach lub zastosowania niewłaściwych danych. Weryfikacji poddano wymienioną grupę wskaźników oraz ich adekwatność w ocenie sytuacji poszczególnych banków. Zwrócono także uwagę, iż zrzeszone w Grupie BPS Banki Spółdzielcze oczekują wsparcia w finansowaniu pomostowym nowych projektów inwestycji w rolnictwie, jak również w podejmowaniu działań zmierzających do przywrócenia rentowności kredytów preferencyjnych przez ustalenie stabilnych zasad, m.in. wysokości marży dla tych kredytów. Helena Banaśkiewicz Dyrektor Departamentu Bankowości Spółdzielczej Bank BPS S.A. 12 2/2015 BANK WSPÓLNYCH SIŁ

13 Nowa oferta depozytowa Banku BPS Konta stworzone z myślą o każdej firmie

14 AKTUALNOŚCI Rok 2014 był wymagającym okresem, prowadzono projekty związane z migracją klientów, dodatkowymi przeglądami portfela kredytowego, uruchamianiem scentralizowanego monitoringu klientów z koniecznością skanowania wszystkich dokumentów kredytowych do systemu. Pomimo znacznego obciążenia pracą biurową wielu doradcom klienta w oddziałach Banku BPS udało się osiągnąć ustalone cele i wypracować dobre wyniki. W ramach podziękowania oraz nagrody najlepsi doradcy linii detalicznej i biznesowej, którzy zanotowali najwyższy wynik realizacji wskaźnika WRC z czterech kwartałów (minimum 510 pkt w linii detalicznej i minimum 400 pkt w linii biznesowej), zostali zaproszeni na spotkanie z Piotrem Chrzanowskim, Wiceprezesem Zarządu Banku BPS. Spotkanie odbyło się 30 stycznia br. na Stadionie Narodowym w Warszawie. Program spotkania obejmował również interesującą, motywacyjną prelekcję wielokrotnego polskiego mistrza olimpijskiego pod tytułem Od sukcesu do mistrzostwa, jak również wręczenie pamiątkowych dyplomów. Dodatkową atrakcją było zwiedzanie Stadionu Narodowego, w tym pobyt w strefie zawodników i szatni reprezentacji Polski w piłce nożnej. Spotkanie najlepszych doradców zakończyło się uroczystą kolacją. To doradcy są wizytówką Banku. Choć nasze systemy i produkty wymagają jeszcze udoskonalenia, to, jak postrzegają nas klienci, jest zasługą Państwa pracy i zaangażowania. Stoimy przed centralizacją procesów, które mają na celu uproszczenie pracy w oddziałach. Zachęcam jednak do aktywności, brania udziału w projektach, w ich opiniowaniu. Najlepiej ocenić pro- Najlepsi doradcy 2014 Spotkanie Piotra Chrzanowskiego z doradcami. fot. Bank BPS cesy potrafi ten, kto jest blisko klienta. Ważne, abyśmy byli Bankiem, który wychodzi do klienta i często działa przez polecenie. Wypracowany dobry wynik na działalności podstawowej sieci sprzedaży (259 mln zł, C/I sieci 32%) dedykuję Państwu. Chciałbym, aby udało się powtórzyć dobre wyniki na działalności podstawowej również w tym roku. Dziękuję Państwu w imieniu Zarządu Banku. Życzę, aby wyjechali Państwo z Warszawy z przekonaniem, że warto dokładać wszelkich starań, ponieważ są one zauważane i nagradzane podsumował spotkanie Wiceprezes Chrzanowski. fot. Bank BPS 14 2/2015 BANK WSPÓLNYCH SIŁ

15 AKTUALNOŚCI Nowości w Fundacji Wofercie Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej na rok 2015 znajdziemy nowe produkty oraz szkolenia. Oprócz szkoleń FRBS rozwija także Spółdzielczą Bazę Nieruchomości. Siedziba warszawskiego oddziału Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej wróciła do Centrali BPS przy ulicy Grzybowskiej. To miejsce jest korzystne dla uczestników wykładów, którzy w Centrali mogą nie tylko załatwić służbowe sprawy, ale też wymieniać doświadczenia z pracownikami Banku BPS. Nowe narzędzia w ofercie FRBS W br. w programie szkoleń oferowanym przez Fundację pojawiły się nowe rodzaje szkoleń uwzględniających m.in. obecne regulacje. W związku ze zmianami prawnymi zmienia się otoczenie bankowe, pojawiają się inne potrzeby banków spółdzielczych dyktowane przez coraz bardziej wymagający rynek. W związku z tym Fundacja oferuje dostęp do specjalistycznych narzędzi diagnostyczno-zarządzających, których zadaniem jest usprawnienie wewnętrznego systemu zarządzania kadrą, obsługą klienta indywidualnego oraz biznesowego. Jednym z takich narzędzi jest znany już bankom i cieszący się dużym zainteresowaniem model do tworzenia analiz nowych produktów. Ta innowacyjna aplikacja umożliwia przeanalizowanie ryzyka oraz korzyści wynikających z wdrożenia nowego produktu oprocentowanego w banku przed rozpoczęciem jego sprzedaży. Zainteresowaniem cieszy się też szkolenie dla zarządów banków, które pomaga całościowo spojrzeć na bank zarówno od strony wewnętrznej, jak i zewnętrznej, co wpływa pozytywnie na strategię banku. Inne nowe narzędzia w ofercie to m.in.: system zarządzania procedurami, oprogramowaniem użytkownika końcowego i rejestrami E-BS oraz system zarządzania przez cele (MBO) i system premiowania. System zarządzania procedurami, oprogramowaniem użytkownika końcowego i rejestrami E-BS jest łatwym w obsłudze narzędziem dającym wiele możliwości oraz spełniającym wymogi Rekomendacji D. Umożliwia m.in. gromadzenie oraz porządkowanie dokumentów wewnętrznych banku, takich jak regulacje i procedury, zarówno w wersji aktualnej, jak i archiwalnej. Zapewnia łatwy dostęp do zasobów dla wszystkich pracowników banku, przy jednoczesnej możliwości nadawania uprawnień do regulacji odpowiednim grupom pracowników. Narzędzie to ma rozwiązać problem składowania i udostępniania dokumentów w bankach, dzięki czemu praca staje się bardziej efektywna i sprawna. System zarządzania przez cele (MBO) i system premiowania powstał w odpowiedzi na zgłaszane potrzeby w zakresie wdrożenia sprawnego systemu premiowania w bankach. O ile łatwo jest określić kryteria wypłaty premii dla pracowników zajmujących się sprzedażą, o tyle jest to trudniejsze zadanie w przypadku pracowników tzw. back-office księgowości, windykacji czy kontroli wewnętrznej. Narzędzie pomaga wprowadzić spójną metodę oceny wszystkich pracowników przez przydzielanie mierzalnych zadań dla wszystkich jednostek i wydziałów, których stopień realizacji przekłada się na wysokość przyznanej premii. Szkolenia dopasowane do potrzeb Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej zapewnia autorski program szkoleń, który za każdym razem jest dostosowywany do potrzeb konkretnego banku. Przygotowując i planując szkolenia, Fundacja przeprowadza analizę środowiska pracy danego banku i bada jego potrzeby. Na podstawie zebranych informacji opracowuje zestaw narzędzi i propozycję szkoleń. Podczas tych badań opracowywany jest m.in. plan prowadzonych zajęć i wykładów, którego częstotliwość dopasowuje się do możliwości czasowych pracowników. W procesie tworzenia programu uwzględniono też wszelkie procedury i procesy zachodzące w banku. Ze względu na różne możliwości i potrzeby banków szkolenia mogą się odbywać w siedzibie banku lub w placówce regionalnej. Przykładem precyzyjnie opracowywanego szkolenia jest szkolenie dla zarządów banków. Podczas procesu przygotowania cyklu zajęć dobiera się narzędzia, które pomagają ocenić funkcjonowanie banku od strony wewnętrznej oraz zewnętrznej. Celem szkoleń jest wypracowanie mechanizmów pomagających tworzyć skuteczną strategię dla danego banku. Podczas szkoleń pracownicy zdobywają nową wiedzę i doskonalą swoje specjalizacje. Szkolenia te są także doskonałym sposobem na wzbudzanie większej kreatywności zawodowej. Efektem są ciekawe pomysły dotyczące obsługi klienta czy nawet tworzenia strategii dla banków. Co zrealizowano FRBS zrealizował cykl kursów Akademia kredytowa w obszarze zarządzania ryzykiem w banku. Szkolenie to zostało skonstruowane specjalnie dla Krakowskiego Banku Spółdzielczego. Program uwzględniał takie tematy, jak: ryzyko kredytowe, zarządzanie portfelem kredytowym, warsztaty z systemów informacji kredytowej oraz warsztaty z windykacji należności. Fundacja organizowała również kompleksowe szkolenia dla doradców klienta instytucjonalnego oraz dla czołowych sprzedawców w banku. Przykładem może tu być szkolenie dopasowane do potrzeb Banku BPS Akademia asów sprzedaży detalicznej. Dostosowany program znacznie wpływa na rozwój banku, a za rozwojem zawsze idą lepsza obsługa i sprzedaż, co potwierdza szkolenie przeprowadzone dla Banku GBS, oraz pogłębienie wiedzy specjalistycznej. 2/2015 BANK WSPÓLNYCH SIŁ 15

16 AKTUALNOŚCI Spółdzielcza Baza Nieruchomości Spółdzielcza Baza Nieruchomości przygotowana przez Fundację Rozwoju Bankowości Spółdzielczej jest odpowiedzią na wymagania Rekomendacji J. Ideą projektu jest stworzenie spółdzielczego centrum wymiany informacji o nieruchomościach. Dane miałyby pochodzić od przyłączających się do bazy uczestników. Rozwiązanie to ma zapewnić dostęp do rzetelnych, aktualnych i sprawdzonych informacji, przy jednoczesnym niskim koszcie korzystania z bazy. Banki, które przystąpiły do systemu, wprowadzając dane o nieruchomościach, dzielą się nimi z innymi uczestnikami za pomocą wspólnej zewnętrznej bazy danych umieszczonej na serwerze Fundacji. Dostęp do jej zawartości nie jest limitowany pod względem liczby połączeń, raportów czy zakresów pobieranych danych. Głównym celem Spółdzielczej Bazy Nieruchomości jest umożliwienie wymiany danych o nieruchomościach między bankami o wspólnym lub zbliżonym terenie działania. Baza umożliwia weryfikację wyceny nieruchomości. Podstawą projektowania systemu było założenie, że większą wartość dla banku będzie przestawiać baza danych o nieruchomościach zasilana przez kilka sąsiadujących banków spółdzielczych niż hurtownia danych skrojona na potrzeby banków komercyjnych, zawierająca głównie informacje o nieruchomościach znajdujących się w dużych aglomeracjach miejskich. Ze względu na spółdzielczy charakter projektu jego rozwój i powodzenie zależą od samych banków. Aby 16 usługa mogła być przydatna, do SBN musi przystąpić jak najwięcej banków. FRBS, która jest administratorem bazy, zapewnia jej bezpieczeństwo oraz czuwa nad wdrażanymi zmianami. Rozwój bazy wspomagają uwagi użytkowników co do kształtu i zasad systemu oraz działania aplikacji obsługującej projekt. Główne zalety SBN to: niski koszt aplikacji stanowiącej wewnętrzną bazę nieruchomości (bez limitu stanowisk), niski koszt korzystania z bazy zewnętrznej, z nieograniczoną możliwością pobierania danych i wykonywania własnych raportów, pozyskiwanie informacji o nieruchomościach z rynku lokalnego. Do zalet SBN można się przekonać, testując wersję demonstracyjną aplikacji, która zawiera funkcjonalność pełnej wersji. 2/2015 BANK WSPÓLNYCH SIŁ Alicja Rogala Fundacja Rozwoju Bankowości Spółdzielczej

17 NASZA GRUPA Sytuacja zrzeszonych banków spółdzielczych w dobie zmieniających się warunków makroekonomicznych i regulacyjnych W zrost potencjału kapitałowego w wyniku zmniejszenia wymogów kapitałowych z tytułu kredytów MŚP ma pozytywny wpływ na rozwój portfela kredytowego, a tym samym poziom generowanych zysków. Według stanu na 31 grudnia ub.r. działalność prowadziły 563 banki spółdzielcze zrzeszone w dwóch strukturach (Banku BPS S.A. i SGB-Banku) oraz Krakowski Bank Spółdzielczy działający samodzielnie i współpracujący z Bankiem BPS S.A. W porównaniu z grudniem 2013 roku liczba banków spółdzielczych zmniejszyła się o siedem, co było wynikiem połączenia się pięciu jednostek w Zrzeszeniu BPS z podmiotami silniejszymi kapitałowo i organizacyjnie oraz dwóch jednostek w SGB-Banku. Liczbę banków spółdzielczych i ich placówek oraz stan zatrudnienia w sektorze i w poszczególnych zrzeszeniach przedstawia poniższa tabela (tab.1). Dominująca pozycja kredytów dla MŚP Aktywa bilansowe banków spółdzielczych Grupy BPS na 31 grudnia 2014 roku wynosiły mln zł i w okresie 12 miesięcy wzrosły o 5736 mln zł (o 9,62%). W zrzeszonych bankach spółdzielczych podstawową pozycję w strukturze aktywów stanowiły tradycyjnie kredyty i inne należności od podmiotów sektora niefinansowego oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych, które na koniec grudnia 2014 roku wynosiły 60,32%. Wartość tej pozycji w ciągu 12 miesięcy zwiększyła się o 4167 mln zł (o 11,80%), osiągając poziom mln zł na 31 grudnia 2014 roku. W portfelu kredytowym dominowały kredyty udzielone sektorowi niefinansowemu (wykres nr 1). Ich wielkość ukształtowała się na poziomie mln zł i stanowiła 89,83% łącznego obliga kredytowego. Najwyższe tempo wzrostu w tej grupie kredytów wykazywały kredyty dla przedsiębiorstw (18,77%), potem kredyty dla osób prywatnych (10,25%), przedsiębiorców indywidualnych (7,75%) i instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych (7,03%). W nieco mniejszym stopniu wzrosły kredyty dla rolników indywidualnych (5,46%). Wpływ redukcji stóp procentowych na lokaty międzybankowe Środki pieniężne ulokowane w innych bankach, jako druga pod względem wielkości pozycja aktywów bilansowych banków spółdzielczych, stanowiły 19,36% aktywów ogółem. Lokaty międzybankowe w wartości nominalnej wynosiły mln zł i w porównaniu z końcem 2013 roku zmniejszyły się o 2402 mln zł, tj. o 15,96%. Środki te w 99,19% zdeponowane były w banku zrzeszającym. Kolejną pod względem wielkości pozycję w aktywach zajmowały instrumenty dłużne i kapitałowe, które stanowiły 12,84%. Na przestrzeni 12 miesięcy ich wartość wzrosła o 3596 mln zł, tj. o 174,96%, do 8392 mln zł. Na portfel tych papierów składały się instrumenty kapitałowe w kwocie 785 mln zł oraz dłużne o wartości 7607 mln zł. Główną pozycję pozostałych aktywów stanowiły rzeczowe aktywa trwałe w kwocie 1449 mln zł, których udział w aktywach ogółem wyniósł 2,22%. Podstawowym źródłem finansowania działalności banków spółdzielczych były zobowiązania wobec sektora niefinansowego, które stanowiły 80,23% pasywów bilansowych ogółem. Udział kapitałów w pasywach wynosił 10,07%, zobowiązań wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych 6,12%, zobowiązań wobec sektora finansowego 2,01%, pozostałych pasywów 1,57%. W porównaniu ze stanem na koniec 2013 roku w strukturze pasywów zmniejszył się udział zobowiązań wobec instytucji rządowych i samorządowych na rzecz zobowiązań wobec sektora niefinansowego. Spadek tempa wzrostu bazy depozytowej Depozyty w bankach spółdzielczych Grupy BPS w porównaniu ze stanem sprzed roku wzrosły o 5073 mln zł (o 9,79%) i na koniec grudnia 2014 roku wyniosły mln zł. Na bazę depozytową składały się depozyty sektora niefinansowego mln zł, oraz sektora instytucji rządowych i samorządowych mln zł. O wysokiej dynamice jej rozwoju Wyszczególnienie Sektor banków spółdzielczych BPS SGB BPS Udział w sektorze (w %) SGB Liczba banków Zatrudnienie Placówki ,65 60,84 59,20 36,17 37,17 39,10 Tab. 1. Liczebność, sieć placówek i zatrudnienie stan na 31 grudnia 2014 roku 2/2015 BANK WSPÓLNYCH SIŁ 17

18 NASZA GRUPA zdecydowały przede wszystkim depozyty przedsiębiorców indywidualnych środki tych podmiotów wzrosły o 11,76%. W mniejszym stopniu wzrosły depozyty rolników indywidualnych (o 10,99%), osób prywatnych (o 10,96%) i przedsiębiorstw (o 10,23%). W najmniejszym stopniu wzrosły środki ulokowane przez instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych (o 4,65%) (wykres nr 2). Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych w ciągu ostatnich 12 miesięcy zwiększyły się o 7,62%. Niezwykle istotnym źródłem finansowania w zrzeszonych bankach spółdzielczych były kapitały, które pokrywały aktywa bilansowe w 10,07%. Na koniec grudnia 2014 roku osiągnęły poziom 6585 mln zł i były 4,5-krotnie wyższe od wartości rzeczowych aktywów trwałych. Wzrost wyniku finansowego pomimo kurczącej się marży Wynik finansowy netto banków spółdzielczych wypracowany w 2014 roku wyniósł 472,5 mln zł i był o 14,2 mln zł (o 3,09%) wyższy niż w 2013 roku. Wynik odsetkowy, podstawowa pozycja wyniku działalności bankowej (stanowił 80,97%), w 2014 roku był o 8,25% wyższy niż rok wcześniej. Wynik z tytułu opłat i prowizji drugie pod względem wielkości źródło wyniku działalności bankowej, stanowiące 24,59% zwiększył się o 1,36%. Na poziom wyniku finansowego istotny wpływ miały dokonane odpisy aktualizujące z tytułu utraty wartości aktywów finansowych. Na koniec grudnia 2014 roku saldo rezerw celowych było wyższe o 45,52% niż w 2013 roku. W ujęciu nominalnym saldo tych odpisów wynosiło 220,8 mln zł. W 2014 roku poprawiła się efektywność kosztowa banków. Wskaźnik kosztów operacyjnych (C/I) wyniósł 67,84% i był niższy niż w 2013 roku o 2,57 punktu procentowego. Na 31 grudnia 2014 roku wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wynosił 0,75%, a wskaźnik rentowności funduszy (ROE) osiągnął poziom 8,14%. W ujęciu rocznym nastąpiło pogorszenie jakości portfela kredytowego mierzonej wielkością nominalną, jak i udziałem kredytów zagrożonych. Kredyty z rozpoznaną utratą wartości wzrosły o 594,7 mln zł, tj. o 28,08%. Udział kredytów z rozpoznaną utratą wartości z odsetkami w całym portfelu kredytowym zwiększył się z 6,00% na koniec grudnia 2013 roku do 6,88% na 31 grudnia 2014 roku, natomiast wskaźnik ten liczony bez odsetek wzrósł odpowiednio z 5,03% do 5,95%. Odpisy na rezerwy celowe wzrosły o 74,3 mln zł na przestrzeni 12 miesięcy i na koniec grudnia 2014 roku ich stan ukształtował się na poziomie 638,0 mln zł. Stopień zabezpieczenia kredytów zagrożonych rezerwami celowymi wynosił 23,52%. Dobra pozycja płynnościowa Zrzeszenia Sytuację banków spółdzielczych w zakresie płynności należy uznać za zadowalającą. W skali Zrzeszenia wzrasta nadpłynność, a nadwyżki środków deponentów niewykorzystanych w działalności kredytowej lokowane są w banku zrzeszającym bądź inwestowane w instrumenty dłużne i kapitałowe. Na przestrzeni roku odnotowano wzrost aktywów płynnych o 2296 mln zł, tj. o 10,68%. Ich średni udział w aktywach ogółem wyniósł 36,39%. Jednocześnie nastąpiło zwiększenie o 11,43% poziomu stabilnych środków obcych. Nadwyżka depozytów nad kredytami wzrosła o 1030 mln zł do kwoty mln zł, natomiast relacja depozytów do kredytów wyniosła 142,48% i zmniejszyła się w ciągu 12 miesięcy o 2,10 punktu procentowego. Poziom tego wskaźnika, pomimo nieznacznego obniżenia, świadczy o nadpłynności, a tym samym o dalszych możliwościach rozwojowych banków. Wykres nr 1. Kredyty sektora niefinansowego 18 2/2015 BANK WSPÓLNYCH SIŁ

19 NASZA GRUPA Depozyty przedsiębiorstw Depozyty rolników indywidualnych Depozyty przedsiębiorstw Depozyty rolników indywidualnych Depozyty przedsiębiorstw Depozyty rolników indywidualnych Depozyty przedsiębiorców indywidualnych Depozyty przedsiębiorców indywidualnych Depozyty instytucji niekomercyjnych dział na rzecz gospodarstw domowych Depozyty instytucji niekomercyjnych działających na rzecz nagospodarstw domow Wykres nr 2. Depozyty sektora niefinansowego Depozyty przedsiębiorstw Depozyty rolników indywidualnych Depozyty przedsiębiorców indywidualnych Bezpieczeństwo Zrzeszenia wynikające z wysokiego poziomu adekwatności kapitałowej Fundusze własne ogółem, zapewniające bezpieczeństwo ekonomiczne banków, na koniec grudnia 2014 roku wyniosły 6392 mln zł i w okresie 12 miesięcy zwiększyły się o 6,63%. Z łącznej kwoty funduszy własnych ogółem 92,23% przypadało na kapitał tier 1 i 7,77% na kapitał tier 2. Całkowity wymóg kapitałowy zmniejszył się w 2014 roku o 90,4 mln zł, tj. o 2,74%, do poziomu 3209 mln zł. Z tej kwoty 87,35% przypadało na wymóg z tytułu ryzyka kredytowego, 12,63% ryzyka operacyjnego, a tylko 0,02% ryzyka rynkowego. Nadwyżka funduszy własnych nad całkowitym wymogiem kapitałowym na koniec grudnia 2014 roku wyniosła 3184 mln zł. Średni całkowity współczynnik kapitałowy na koniec grudnia 2014 roku wynosił 15,94%. Depozyty instytucji niekomercyjnych dział na rzecz gospodarstw domowych Struktura depozytów sektora niefinansowego 9,04% 2,71% 74,38% 8,65% 5,22% Depozyty przedsiębiorstw Depozyty przedsiębiorców indywidualnych Depozyty osób prywatnych Depozyty rolników indywidualnych Depozyty instytucji niekomercyjnych działających na rzecz na gospodarstw rzecz gospodarstw domowych domowych Wykres nr 3. Struktura depozytów sektora niefinansowego Spostrzeżenia i wnioski Wykorzystanie potencjału rozwojowego, wzmocnionego uwolnieniem kapitałów wynikającym ze zmniejszenia wymogów kapitałowych z tytułu kredytowania MŚP po zastosowaniu przepisów CRR, skutkuje wzrostem skali działania. Utrzymujący się wysoki poziom portfela kredytowego, zapewniającego dostępność środków angażowanych w finansowanie MŚP, jest źródłem dodatnich wyników finansowych. Silna redukcja stóp procentowych na rynku międzybankowym wpływa na poszukiwanie przez banki spółdzielcze alternatywnych form inwestowania środków, m.in. w instrumenty dłużne i kapitałowe, w wyniku czego następuje obniżenie kwot lokowanych w banku zrzeszającym. Stabilna baza kapitałowa banków spółdzielczych, której jedynym źródłem są generowane zyski, sprzyja bezpieczeństwu funkcjonowania i dalszemu rozwojowi ich działalności. Utrzymywany jest odpowiedni poziom głównych miar adekwatności kapitałowej Zrzeszenia. Wartość całkowitego współczynnika kapitałowego wyliczona łącznie dla zrzeszonych banków na koniec 2014 roku wynosiła 15,94%, a współczynnika kapitałowego tier 1 14,74%. Sytuacja w obszarze bieżącej płynności jest dobra. Obserwuje się ożywienie akcji kredytowej i dalszy wzrost relacji kredytów do depozytów sektora niefinansowego. Wysoki udział depozytów terminowych w bazie depozytowej banków spółdzielczych Zrzeszenia BPS, kreowanej głównie środkami osób prywatnych, stanowi stabilne źródło finansowania. Wynik finansowy netto wygenerowany w 2014 roku charakteryzuje tendencja wzrostowa zapoczątkowana w marcu ub.r. dzięki zwiększaniu wyniku działalności bankowej. Helena Banaśkiewicz Dyrektor Departamentu Bankowości Spółdzielczej Bank BPS S.A. 2/2015 BANK WSPÓLNYCH SIŁ 19

20 SUKCES Z BANKIEM Turystyka to nasza pasja Szukamy banku, kiedy naprawdę czegoś potrzebujemy. Dzięki temu rozpoczęła się nasza współpraca z Bankiem BPS mówi Dariusz Staniszewski, właściciel firmy Szanti, sprzedającej odzież turystyczną sklepów Tuttu i marki Fjord Nansen Krzysztof Olszewski: Współpraca firmy Szanti, właściciela marki Fjord Nansen, z BPS trwa od 2011 roku. Ale doszło niej w dość przypadkowy sposób. Dariusz Staniszewski: Przed 2011 rokiem nie miałem zbyt wielu informacji o Banku BPS i bankowości spółdzielczej. Współpracowałem z bankami, można powiedzieć, z pierwszej ligi. Ale po kilkunastu latach współpracy doszliśmy ze wspólnikiem do porozumienia, że musimy podzielić firmę. Ja zostałem z wymyśloną przeze mnie marką Fjord Nansen. Oczywiście przed podziałem rozmawialiśmy z bankami, w których mieliśmy konta od 10 lat, o dalszej współpracy czy kredytach. Zapewniono mnie, że nie będzie żadnego problemu. Ale już po podziale firmy, we wrześniu 2010 roku, okazało się, że od banków, z którymi współpracowałem (Kredyt Bank i Raiffeisen), nie mogę otrzymać kredytu. Usłyszałem, że to niemożliwe, bo firma działa od kilku miesięcy i na kredyt w wysokości ok. 500 tys. nie ma co liczyć. To było szokujące. To, że firma miała, nawet po podziale, dobre wyniki finansowe, wcześniej dostawała nagrody Forbesa miała wieloletnią historię kredytową, nie miało dla banków żadnego znaczenia. Bez bankowego kredytu nie dało się dalej prowadzić firmy? Firma była na skraju bankructwa. Mieliśmy zamówiony towar w Chinach i zapłacone 30% jego wartości. I to było oczywiste, że jak nie zapłacimy reszty, to towaru nam nikt nie sprzeda. Co gorsza, stracimy również wpłaconą Chińczykom zaliczkę. Nie mając wyjścia, rozpoczęliśmy negocjacje z ośmioma bankami jednocześnie. Wszędzie słyszeliśmy to samo. Firma nie może liczyć na kredyt, bo działa za krótko. To, co działo się przed podziałem, nikogo nie interesowało. Banki nie były również zainteresowane zabezpieczeniem kredytu w formie towaru. A my nie mamy nieruchomości. Wtedy ktoś znajomy powiedział mi o BPS. Zadzwoniłem i okazało się, że to jedyny bank, w którym otrzymamy kredyt. Bank nie wymagał specjalnych, ponadstandardowych zabezpieczeń. Czas otrzymania kredytu również był standardowy. Rozstali się Państwo z poprzednimi bankami z powodu tego jednego kredytu? Tak. My, tak jak zresztą większość małych przedsiębiorców po podziale nasz roczny przychód to ok. 10 mln zł szukamy banku, kiedy naprawdę czegoś potrzebujemy. Dlatego dzwonienie do klientów przez banki i proponowanie im darmowych kont, przelewów nie ma sensu. Co z tego, że oszczędzę na tym kilkaset złotych rocznie, jak zmiana banku kosztować będzie firmę tysiące złotych. Żebyśmy naprawdę zmienili bank, to ten musiałby nam zaproponować darmowe usługi i kredyt tańszy o połowę. Wtedy miałoby to sens. A w innym wypadku nie ma, bo warunki w różnychbankach są bardzo podobne. Dariusz Staniszewski jest fanem aktywnego życia. fot. arch. firmy Marka Fjord Nansen była BPS znana? Nie wiem. Pod względem znajomości polskich marek outdoorowych jesteśmy na miejscu w Polsce, a więc w czołówce firm turystycznych. Ale sama nazwa marki dla banków ma niewielkie znaczenie. Nie może być np. zabezpieczeniem kredytu. Podział firmy nie zaszkodził w rozwoju firmy? W pierwszym roku były małe spadki zysku związane z transformacją, ale teraz, od dwóch lat jest już OK. Nasz sprzęt i odzież sportową sprzedajemy obecnie nie tylko w Polsce, ale również w Czechach, na Słowacji, we Francji, w Islandii, na Ukrainie. W naszym kraju mamy dwa sklepy internetowe i cztery stacjonarne dwa w Trójmieście, jeden w Poznaniu i kolejny w Katowicach. W 2013 roku przychód firmy, w której pracują 32 osoby, wyniósł 9 mln 300 tys. zł. W ub.r. było to już 10 mln 500 tys. zł i to mimo załamania sprzedaży na Ukrainie. Skąd nazwa Fjord Nansen? Nie kojarzy się z firmą z Polski. Pamiętam, jak w schroniskach słyszałem czasem rozmowy, że ktoś kupił bardzo dobry śpiwór norweskiej marki Fjord Nansen. Tak już jest w Polsce, że lubimy produkty, które kojarzą się z zagranicą. Fjord Nansen powstał podczas burzy mózgów. Chodziło o stworzenie nazwy, która będzie się kojarzyła ze Szwajcarią, 20 2/2015 BANK WSPÓLNYCH SIŁ

21 SUKCES Z BANKIEM Sklep turystyczny Tuttu. fot. arch. firmy czyli niezawodnością, lub Skandynawią, czyli ciepłą i dobrej jakości odzieżą. Chcieliśmy mieć również nazwę marki, która nie będzie ograniczała się do Polski. Stąd więc nawiązujący do Norwegii fiord, a Nansen to nazwisko popularne w Skandynawii i nawiązujące do postaci słynnego podróżnika i polarnika Fridtjofa Wedel-Jarlsberga Nansena. W skrócie można o nim powiedzieć, że był to XIX-wieczny survivalowiec. Jak wymyśla się dziś sprzęt czy odzież, która ma się sprawdzić w ekstremalnych warunkach? Dziś wymyślać już nic nie trzeba. Raczej ulepszać i poprawiać to, co istnieje. My jako jedna z pierwszych firm w Europie Wschodniej wprowadziliśmy do sprzedaży maty samopompujące. Jako pierwsza firma w Europie wprowadziliśmy w kijach trekkingowych zewnętrzną blokadę, podobną do tej w siodełku rowerowym. Jeszcze pięć lat temu tego typu kije miały blokadę wewnętrzną, która sprawiała, że kije się składały albo tak mocno zapiekały, że nie sposób było je odkręcić. Dobra zewnętrzna blokada jest niezawodna i obecnie prawie wszystkie liczące się firmy poszły także w tym kierunku. Jesteśmy z tego dumni, bo testy kijów trwały rok. Nie oglądaliśmy ich tylko w biurze, chodziliśmy z nimi po górach. Dopiero gdy byliśmy przekonani, że wszystko jest w porządku, wprowadziliśmy je do sprzedaży. W podobny sposób testujemy pozostały sprzęt, który oferujemy nie tylko w naszych sklepach. Polacy lubią sport? Jesteśmy coraz bardziej aktywni i wiele osób zamiast spędzać wakacje w Turcji, woli spędzić tydzień w kajaku w Polsce. Mimo to sprzedaż w naszych sklepach jest od paru lat na podobnym poziomie. Nastawiamy się bowiem na bardziej świadomego klienta, który nie szuka tanich rzeczy z supermarketu, ale sprzętu dobrej jakości, za który jest gotowy zapłacić więcej. A że sprzęt jest dobrej jakości, wiemy, bo jak wspomniałem, osobiście go testujemy. To nie tylko praca, to także pasja. W naszej branży 80 90% osób to ludzie związani z turystyką. Nasi sprzedawcy również muszą być turystami z krwi i kości. Zresztą wyjazdy turystyczne są u nas poniekąd obowiązkowe. Raz do roku organizujemy dla pracowników szkolenia na ściance wspinaczkowej i kajakowe. Pracownicy na stokach testują też narty. Nie ma innego wyjścia. W tej branży trzeba wiedzieć, co sprzedaje się klientom. Sam osobiście wiele rzeczy testuję i także uprawiam wiele dyscyplin turystyczno-sportowych na wysokim poziomie (Dariusz Staniszewski ma m.in. tytuły mistrza Polski w kajakarstwie górskim i triathlonie górskim przyp. red.). Czym wyróżniają się Wasze sklepy Tuttu? Wyróżnianie się to słowa, które bardzo lubię. Taka jest też nasza strategia. Żeby nie być gołosłownym, to od ponad pół roku w naszych sklepach Tuttu wprowadziliśmy gwarancję 100% satysfakcji. Polega ona w skrócie na tym, że jeśli klient np. kupi za zimny śpiwór, to używany (do 30 dni) będzie mógł wymienić na cieplejszy, dopłacając tylko różnicę. Możemy sobie na nią pozwolić dzięki superwykwalifikowanemu personelowi, w każdym innym wypadku firma mogłaby mieć problemy z liczbą zwrotów. Jak do tej pory nie spotkaliśmy się z żadnym sklepem w Europie, 2/2015 BANK WSPÓLNYCH SIŁ 21

22 SUKCES Z BANKIEM Jak po kilku latach współpracy oceniają Państwo Bank BPS? Wnętrze jednego ze sklepów. fot. arch. firmy. Korzystamy w Banku BPS z kredytu odnawialnego na zakup towaru. Co roku jest on większy, bo firma się rozwija. Zaczynaliśmy od wspomnianego pół miliona, teraz jest to już ponad milion kredytu rocznie. W sumie pożyczyliśmy 3 4 mln zł. Ja cenię sobie to, że nie jest to bank, który nas nęka. Ważne jest to, że poświęca nam czas, kiedy to my czegoś potrzebujemy. Mieliśmy taką sytuację z kursem dolara. Nikt nie mógł przewidzieć, że w ciągu kilku miesięcy jego kurs skoczy o 20%, a my w tej sytuacji będziemy potrzebowali o 20% więcej kredytu. Ale BPS nie mnożył problemów, tylko się spiął i pożyczył także brakującą kwotę. I to jest taki moment, który sprawia, że firma nie myśli o zmianie banku, nawet jeśli inny bank oferuje jakieś niesamowite warunki, tylko myślimy o dalszej współpracy. Ja to doskonale rozumiem, dlatego że też zajmuję się od lat handlem. I wiem, że jak klient przychodzi po namiot, to nie dlatego, że planuje wyprawę za kilka miesięcy, ale za kilka dni. I trzeba zrobić wszystko, by ten namiot otrzymał od ręki, a nie w nieokreślonej przyszłości. No i my do tego namiotu jeszcze dajemy gwarancję 100% satysfakcji. który by coś takiego robił. Przez środowisko jesteśmy postrzegani jako jedne z najlepszych sklepów w tej branży, a wielu też mówi, że także z najlepszą energią, co widać na zdjęciach. Krzysztof Olszewski Dziennikarz Sukces Szanti to także nasz sukces Pana Dariusza Staniszewskiego poznałem na początku 2011 roku. Od razu zwróciłem uwagę, z jaką pasją opowiadał o sprzęcie turystycznym oraz branży, w której działa. Prowadzona przez niego działalność to nie jest tylko sposób na zarabianie pieniędzy, ale również pasja. Okres, w którym rozpoczęliśmy rozmowy na temat ewentualnej współpracy, był dla firmy Pana Dariusza Staniszewskiego bardzo trudny. Po długoletniej współpracy ze swoim wspólnikiem w 2010 roku właściciele firmy podjęli decyzję, by pójść własnymi drogami. I wtedy okazało się, że mimo bardzo dużego doświadczenia w branży i prowadzeniu biznesu żaden z banków nie chciał finansowo wspomóc Pana Dariusza Staniszewskiego. Przeszkodą była zbyt krótko prowadzona działalność formalnie rozpoczęta w sierpniu 2010 roku. Pomocną rękę wyciągnął nasz Bank pozytywnie oceniliśmy zdolności menedżerskie Dariusza Staniszewskiego oraz jego sposób budowania firmy. Aktualnie działalność Pana Dariusza Staniszewskiego Jakub Sobczak, Dyrektor Oddziału Banku BPS S.A. w Sopocie fot. Bank BPS dynamicznie się rozwija. Jest on właścicielem marki Fjord Nansen jednej z najbardziej znanych polskich marek zajmujących się outdoorem, cenionej za wysoki standard produktów o najwyższych parametrach, przez co jest pozytywnie odbierana także przez osoby profesjonalnie zajmujące się turystyką. Klient w międzyczasie otworzył dwa dodatkowe sklepy internetowe, zmienił siedzibę firmy i otworzył nowe punkty handlowe. Myślę, że Dariusz Staniszewski nie będzie mi miał za złe, jeśli powiem, że wpływ na jego sukces ma także wsparcie Banku. Do dnia dzisiejszego skorzystał on z kilku produktów kredytowych, które pozwoliły mu w głównej mierze powiększyć oferowany asortyment. Wierzę, że strategia działania, jaka została obrana przez firmę Szanti, będzie się sprawdzała. Dotychczasowe działania poparte wielką pasją okazywały się strzałem w dziesiątkę i wierzę, że dalsze będą kontynuacją tego pozytywnego trendu. 22 2/2015 BANK WSPÓLNYCH SIŁ

23 NASZE BANKI Spotkanie z najmłodszymi uczestnikami SKO Dzięki współpracy ze szkołami już kolejny rok Bank Spółdzielczy w Adamowie kontynuuje program TalentowiSKO. Pięciolatki z przedszkola w Adamowie wraz z wychowawczyniami 8 stycznia br. odwiedziły Bank. Tam czekał na nich Piotr Woźniak, opiekun SKO, który wszystkich serdecznie powitał, a następnie opowiedział o pracy w Banku. Przedszkolaki dowiedziały się, gdzie są przechowywane pieniądze, poznały zasady działania bankomatu i kart kredytowych, a każde dziecko mogło poczuć się jak prezes banku, siedząc w jego fotelu. Najwięcej emocji wzbudziła jednak liczarka do pieniędzy przedszkolaki miały możliwość przeliczenia prawdziwych banknotów. Na małych klientów czekały miłe niespodzianki. Warto już od najmłodszych lat wprowadzać dzieci w świat finansów, gdyż idea mądrego gospodarowania pieniędzmi zaowocuje w przyszłości trafnymi decyzjami finansowymi. Uczniowie z wizytą w Banku Spółdzielczym w Adamowie. fot. BS Adamów Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Fryderyka Chopina w Kobylnikach wraz ze społecznością lokalną 10 stycznia br. uczestniczyli w choince szkolnej zorganizowanej w remizie OSP w Kobylnikach. Spotkanie rozpoczęły występy dzieci. W programie znalazły się jasełka bożonarodzeniowe, tańce nowoczesne i kolędy z akompaniamentem w wykonaniu uczniów szkoły. Dalszą część imprezy uatrakcyjnił zespół muzyczny Latino z Płońska. Na zakończenie zawitał do dzieci św. Mikołaj i obdarował je słodkimi upominkami. Jednym ze sponsorów imprezy był Vistula Bank Spółdzielczy. Na tę imprezę licznie przybyli rodzice i goście, którzy oglądali występy i zabawy dzieci. Zaledwie sześć dni po szkolnej imprezie 16 stycznia br. w Vistula Banku Spółdzielczym Oddział Wyszogród zagościł zespół Vistulki dzieci ze Szkoły Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Wyszogrodzie. Dzieci śpiewały kolędy, nie zbrakło gromkich braw, jak również upominków ufundowanych przez Vistula Bank Spółdzielczy. Bank podziękował dzieciom i ich opiekunom za piękny koncert. Choinka w Kobylnikach Jolanta Łukasiak-Malicka, Prezes Vistula Banku Spółdzielczego, z uczniami. fot. Vistula BS Bank Spółdzielczy w Cieszynie był sponsorem wielkiego wydarzenia. Na deskach teatru im. Adama Mickiewicza w Cieszynie 28 lutego br. wystąpił kabaret Hrabi ze specjalnym programem dla najmłodszych. Zabawne skecze przygotowane przez artystów bawiły także dorosłych, którzy równie licznie przybyli do cieszyńskiego teatru. Kabaret Hrabi w Cieszynie Plakat reklamujący wydarzenie sponsorowane przez Bank Spółdzielczy w Cieszynie. fot. BS Cieszyn 2/2015 BANK WSPÓLNYCH SIŁ 23

24 NASZE BANKI Bank w Ostrowi Mazowieckiej obsługuje urząd skarbowy XIV Koncert Noworoczny w Poddębicach Kasę Urzędu Skarbowego w Ostrołęce od stycznia tego roku obsługuje Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej. Większość urzędów skarbowych jest już obsługiwana przez wyspecjalizowane banki. Od 1 stycznia br. tak jest również w Ostrołęce. Zamiast tradycyjnej kasy w skarbówce pojawił się punkt Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej. Najwyżej oprocentowana lokata w SK Banku Najwyżej oprocentowaną lokatę roczną oferuje teraz SK Bank. Proponuje 3,7%, z tym że jest to stawka zmienna. Niestety, lokatę może założyć tylko osoba, która ma konto osobiste w SK Banku. Gdyby ktoś zdeponował 5 tys. zł, przez rok zarobiłby prawie 150 zł. Minimalna kwota przyjmowana przez bank to 500 zł. Koncert w Poddębicach. fot. BS Poddębice W hali poddębickiego gimnazjum 3 stycznia br. odbył się już po raz 14. Koncert Noworoczny z udziałem muzyków strażackiej orkiestry dętej z Poddębic wraz z wokalistkami Poddębickiego Domu Kultury i Sportu oraz mażoretek Dalia z Poddębic. Jednym ze sponsorów koncertu był Bank Spółdzielczy w Poddębicach. Występ orkiestry dyrygowanej przez kapelmistrza Krzysztofa Kozińskiego ściągnął do hali gimnazjum ponad tysiąc widzów. Nikt nie miał wątpliwości, że koncert zakończą owacje na stojąco. Szeroko rozumiana działalność Banku Spółdzielczego w Poddębicach na rzecz szerzenia kultury oraz współpraca z samorządami terytorialnymi były przesłankami do uczestnictwa w tym projekcie. W Chorzelach wydają czasopismo! Duma Regionów dla NBS Puławy Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Puławach zdobył zaszczytne wyróżnienie potwierdzone dyplomem za uzyskanie wysokich wyników sprzedaży kart MasterCard w II etapie konkursu Duma Regionów. Od lutego br. Bank Spółdzielczy w Chorzelach rozpoczął publikację bankowej gazetki. Czasopismo jest dostępne w wersji papierowej w placówkach Banku Spółdzielczego w Chorzelach, a także w zaprzyjaźnionych instytucjach z terenu gminy Chorzele. Dla klientów bardziej mobilnych przygotowano wersję elektroniczną, dostępną na stronie internetowej. W ten sposób chcemy jeszcze lepiej komunikować się z naszymi klientami lub osobami, które zamierzają skorzystać z naszych usług. Ale na stronach bankowego periodyku znajdą się nie tylko szczegóły oferty finansowej. Tą drogą będziemy również informować o wszystkim, co związane jest z rozwojem naszego Banku, a także o tym, co sam Bank zrobił na rzecz lokalnej społeczności. mówią bankowcy z Chorzel. Naszą gazetkę nazwaliśmy Bankowe Wieści. Potraktowaliśmy to jednak na razie jako tytuł roboczy. Być może uda nam się wypracować jeszcze lepszy tytuł, do czego zachęcamy także swoich klientów. Jeśli mają Państwo lepszą propozycję, prosimy o kontakt drogą elektroniczną: Obiecujemy też, że taka pomoc nie pozostanie bez echa bankowe gadżety czekają! Gazetka Banku Spółdzielczego w Chorzelach. 24 2/2015 BANK WSPÓLNYCH SIŁ

25 NASZE BANKI Platynowy Laur dla Banku w Jastrzębiu-Zdroju W Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu 17 stycznia br. odbyła się uroczysta XXIII Gala, na której rozdano Laury Umiejętności i Kompetencji. Nagrody otrzymały instytucje i osoby ze świata polityki, nauki, gospodarki i kultury. Wśród nagrodzonych znalazł się Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu-Zdroju, który otrzymał Laur Platynowy. Wcześniej, w 2010 roku, Bank otrzymał Złoty Laur Umiejętności i Kompetencji. Najwyższe wyróżnienie Diamentowy Laur Umiejętności i Kompetencji przyznano Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej Bronisławowi Komorowskiemu. Kapituła podjęła także decyzję o przyznaniu Nagrody Specjalnej Orła Piastów Śląskich Metropolicie Katowickiemu arcybiskupowi Wiktorowi Skworcowi w dowód uznania za jego nieoceniony wkład w rozwiązywanie społecznych i gospodarczych problemów Śląska. Ceremonię zakończył koncert Cudowny świat musicalu. Wystąpiła orkiestra symfoniczna Filharmonii Zabrzańskiej pod dyrekcją Sławomira Chrzanowskiego z udziałem solistów warszawskiego teatru Roma: Edyty Krzemień, Ewy Prus, Łukasza Talika i Damiana Aleksandra. Historię Laurów tworzy kilkuset laureatów. Wśród osób dotychczas uhonorowanych znalazły się takie osobistości, jak: Lech Wałęsa, Ojciec Święty Jan Paweł II, Javier Solana Madariaga, Jan Nowak-Jeziorański, Aleksander Kwaśniewski, Vaclav Havel, Kardynał Stanisław Dziwisz, Profesor Władysław Bartoszewski, Profesor Leszek Balcerowicz, Andrzej Wajda, Krzysztof Zanussi, Bogdan Borusewicz, Jose Manuel Barroso i Krzysztof Penderecki. Ryszard Leszczyński, Prezes Banku Spółdzielczego w Jastrzębiu-Zdroju, z nagrodą. fot. BS Jastrzębie-Zdrój Kolejny Bal Charytatywny, który od kilku lat organizują dyrekcja oraz Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego w Miliczu przy współudziale Banku Spółdzielczego w Miliczu, okazał się bardzo udany. W sobotę 24 stycznia br. w auli I Liceum im. Amii Krajowej w Miliczu odbył się Bal Charytatywny, z którego dochód zostanie przeznaczony na cele szkoły; tym razem będzie to modernizacja gabinetu biologicznego. Goście jak co roku dopisali, a połowę z nich stanowili pracownicy Banku Spółdzielczego w Miliczu. Uroczystego otwarcia balu dokonali wiceburmistrz gminy Milicz Sławomir Strzelecki, dyrektor I LO w Miliczu Iwona Lewandowska, przewodnicząca Rady Rodziców Edyta Walczak oraz Prezes Banku Spółdzielczego w Miliczu Katarzyna Misiak. O catering zadbała restauracja Libero, która smacznym, różnorodnym i przepięknie podanym menu zadowoliła nawet najbardziej wymagające podniebienia. Aż 70 par, czyli 140 osób, bawiło się do białego rana przy akompaniamencie znanego z żywiołowości zespołu Sensor. O podpieraniu ścian nie było nawet mowy. Główną atrakcją balu okazała się loteria fantowa z 350 losami, z których wszystkie były wygrane. Wśród atrakcyjnych nagród znalazły się m.in.: kolekcja kryształowych kieliszków, francuskie wina i gustowne walizki podróżne, a dodatkowo można było wylicytować obrazy lokalnych artystów i... replikę szabli husarskiej. Nowością była możliwość przebrania się w wypożyczone kostiumy stroje ludowe, kabaretowe itp. i skorzystania z usług profesjonalnego fotografa, który w specjalnie przygotowanym atelier wykonywał sesję zdjęciową i na miejscu drukował fotografie. Zabawa w przebieranie Charytatywny Bal w Miliczu Bal Charytatywny w Miliczu. fot. BS Milicz dostarczyła gościom wiele radości, a dochód ze zdjęć zasilił szczytny cel balu. Każdy uczestnik tej szalonej sesji zdjęciowej brał udział w losowaniu i mógł wygrać nagrodę specjalną ekspres do kawy. Bal bez wątpienia na długo pozostanie w pamięci uczestników, a dzięki ich hojności milickie liceum doczeka się modernizacji gabinetu biologicznego. 2/2015 BANK WSPÓLNYCH SIŁ 25

26 NASZE BANKI Perły Biznesu przyznane zostały po raz 11. Konkurs jest inicjatywą magazynu gospodarczego Świat Biznesu i jego redaktora naczelnego Włodzimierza Abkowicza. Zgłoszenia do konkursu nadsyłają m.in. czytelnicy Świata Biznesu. Oceny kandydatur do nagród w dwóch kategoriach: Wydarzenie Gospodarcze i Osobowość Biznesu, dokonuje niezależna kapituła. W skład kapituły wchodzą szczecińscy publicyści ekonomiczni i naukowcy. Zwycięzcy konkursu wyłaniani są w tajnym głosowaniu członków kapituły, której przewodniczącą była w tym roku prof. Aneta Zelek, rektor Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu. Partnerami gali wręczenia nagród gospodarczych Perły Biznesu były GBS Bank oraz blog Modnaspoldzielczosc.pl. GBS Bank i Perły Biznesu 2014 Laureaci Pereł Biznesu na scenie. fot. GBS Bank GBS Bank kolejny rok ze Stalą Gorzów GBS Bank kontynuuje rozpoczętą kilka lat temu współpracę ze Stalą Gorzów. W nadchodzącym sezonie po raz kolejny będzie należał grona sponsorów klubu. Żużlowcy Stali Gorzów to aktualni złoci medaliści Drużynowych Mistrzostw Polski. Po tytuł ten sięgnęli w poprzednim sezonie. Klub z Gorzowa oprócz wspaniałego zaplecza sportowego (w składzie są m.in. Krzysztof Kasprzak srebrny medalista Indywidualnych Mistrzostw Świata oraz Bartosz Zmarzlik najmłodszy w historii zwycięzca turnieju Grand Prix, jednej z rund IMŚ) i pięknego stadionu może pochwalić się również największą liczbą kibiców uczestniczących w meczach spośród wszystkich klubów żużlowych w kraju. GBS Bank, zgodnie z hasłem Dołącz do znajomych, uczestniczy również w inicjatywach organizowanych wspólnie z klubem. Warto przypomnieć tutaj akcję Odblaskowy żużlowiec. GBS Bank sfinansował zakup odblasków, które były wręczane dzieciom ze szkół i przedszkoli. Plakat reklamowy Stali Gorzów Samorząd, biznes i Bank W gminie Pilchowice, w miejscowości Żernica, 18 lutego odbyło się spotkanie przedstawicieli biznesu z nowym wójtem. Organizatorami spotkania byli wójt oraz Bank Spółdzielczy w Gliwicach. Poinformowano, iż wójt powołała specjalnego pełnomocnika, którego zadaniem będzie wspieranie firm i opracowanie programu ułatwień dla biznesu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, można więc było zapoznać się z możliwością pozyskania dotacji unijnych w najbliższych latach. Swoją ofertę przedstawił również współorganizator wydarzenia, Bank Spółdzielczy w Gliwicach. Organizatorzy zapowiadają, że spotkania będą cyklicznie kontynuowane. 26 2/2015 BANK WSPÓLNYCH SIŁ

27 NASZE BANKI Poradnik Dekalog świadomego pożyczania już w sprzedaży Poradnik ukazał się przy wsparciu GBS Banku GBS Bank jest sponsorem publikacji, która ma pomóc kredytobiorcom w podjęciu właściwej decyzji przy wyborze pożyczki. Autor publikacji stara się w przystępny sposób przedstawić proces ubiegania się o świadczenie finansowe. Zaczynając od poszukiwań produktu, przez formalności związane z procesem kredytowania, po okres regulowania kredytu zarówno terminowo, jak i w przypadku pojawienia się problemów z oddaniem bankowi należności. Jeśli chcecie łatwiej poruszać się w sprawach dotyczących finansów osobistych, to Dekalog świadomego pożyczania jest poradnikiem, który stanie się Waszym sprzymierzeńcem w codziennych zmaganiach z kredytem czy pożyczką. Jak sam tytuł wskazuje, Dekalog świadomego pożyczania podejmuje temat 10 najważniejszych zagadnień dotyczących kredytu, analizując każde z nich dogłębnie, od A do Z. W poszczególnych rozdziałach można przeczytać praktyczne porady związane z pożyczeniem pieniędzy na realizację celu, którym może być np. zakup domu, mieszkania, samochodu czy też pożyczka na pokrycie niespodziewanych wydatków. Poparciem teorii są przykłady z życia wzięte, w prosty sposób obrazujące sytuacje i problemy, z jakimi możesz się spotkać, decydując się na życie z kredytem. Sporą dawkę przydatnych informacji w poradniku znajdą zarówno osoby związane umową kredytową, jak i ci, którzy rozważają podreperowanie stanu domowych finansów lub realizację marzeń z pomocą instytucji finansowej. Myślą przewodnią, która przyświecała autorowi poradnika, było to, aby pokazać kredytobiorcy zarówno aktualnemu, jak i przyszłemu że w starciu z potężną instytucją, jaką jest bank, za którym kryje się wiele procedur i specjalistów, można toczyć równą walkę, a wręcz pełnić rolę równorzędnego partnera. Autorem Dekalogu świadomego pożyczania jest Rafał Tomkowicz, który ma 14-letnie doświadczenie w bankowości wyniesione z pracy na stanowiskach menedżerskich i doradczych w kilku znaczących instytucjach finansowych w Polsce. Specjalizuje się w finansach osobistych, ale jak podkreśla, nie jest żadnym finansowym guru. Rafał Tomkowicz to organizator oraz prelegent konferencji związanych z tematyką finansową oraz inicjator prac nad kampanią społeczną dotyczącą upowszechnienia Kodeksu świadomego kredytobiorcy. Stoi na czele Sfera-Finansow.pl jednej z pierwszych internetowych porównywarek finansowych, a także portalu o bankowości Banking- -Magazine.pl oraz serwisu Loan-Magazine.pl w całości skupiającego się na rynku pożyczek pozabankowych. W jego dorobku jest wiele publikacji poświęconych bankowości detalicznej. Bank w Miedźnej dla mieszkańców Bank Spółdzielczy w Miedźnej od pewnego czasu organizuje cykliczne spotkania informacyjno-edukacyjne dla poszczególnych grup mieszkańców. Tradycją stały się spotkania z cyklu Biznes przy porannej kawie, podczas których biznesmeni mogą nie tylko uzyskać porady, dowiedzieć się o nowościach, ale i zawiązać nowe znajomości. Bank zaprasza również szkoły i przedszkola, realizując swoją misję edukacyjną. Tym razem Bank Spółdzielczy w Miedźnej oraz Wójt Gminy Miedźna zaprosili mieszkańców Gminy Miedźna oraz osoby zainteresowane na spotkanie informacyjno-edukacyjne z przedstawicielem Urzędu Skarbowego w Pszczynie. Na spotkaniu omówiono sprawy, które dotyczą bezpośrednio mieszkańców podatników, czyli podatki, e-deklaracje, zmiany w bieżącym roku. 2/2015 BANK WSPÓLNYCH SIŁ 27

28 NASZE BANKI Konferencja samorządowa i jubileusz 110-lecia Banku w Poddębicach W Centrum Sportowo-Rekreacyjnym w Byczynie koło Poddębic 22 stycznia br. odbyła się konferencja samorządowa na temat: Jak finansować pomysły na rozwój lokalny?. Jej organizatorem był Bank Spółdzielczy w Poddębicach. Już po raz trzeci początek kolejnej kadencji samorządów był okazją do zorganizowania takiego spotkania. W bieżącym roku konferencja miała charakter szczególny, ponieważ rozpoczęła obchody jubileuszu 110-lecia Spółdzielczości Bankowej w Poddębicach i 25-lecia wolności, w tym gospodarczej. Gości powitał oraz konferencję prowadził pełniący obowiązki Prezes Zarządu Roman Janiszewski. W konferencji uczestniczyło ponad 50 samorządowców: wójtów, burmistrzów, starostów oraz przedstawicieli lokalnych grup działania z 11 powiatów zachodniej części województwa łódzkiego. Roman Janiszewski zwrócił uwagę, że uchwałą Senatu RP rok 2015 został uznany za Rok Samorządu Terytorialnego. Idea samorządności leży u podstaw ładu politycznego i dobrobytu naszego kraju napisali w uzasadnieniu autorzy uchwały. Uchwała przypomina o przyjęciu przez Sejm 8 marca 1990 roku pakietu ustaw samorządowych, przygotowanych z inicjatywy Senatu I kadencji rok to również rok jubileuszu Banku Spółdzielczego w Poddębicach. W styczniu 1905 roku, jeszcze pod zaborem rosyjskim, w Poddębicach rozpoczęło działalność Poddębickie Towarzystwo Pożyczkowo-Oszczędnościowe. Lata to Złote Ćwierćwiecze Banku Spółdzielczego w Poddębicach. W ciągu 25 lat Poddębicki BS potrafił skorzystać z wolności gospodarczej i dzisiaj zajmuje 41. miejsce w Polsce na 565 banków. Bank w Poddębicach, tak jak inne banki spółdzielcze, swoją działalność opiera na relacjach z klientami. Nie udzielał kredytów mieszkaniowych we frankach szwajcarskich, mimo że stracił przez to część klientów. Zdawał sobie sprawę ze spekulacyjnego charakteru kredytów denominowanych w walutach obcych i nie chciał narażać klientów na ryzyko kursowe. Prelegentami podczas konferencji byli m.in.: Michał Kosmowski, Naczelnik Wydziału Wdrażania Departamentu Funduszy Rozwoju Obszarów Wiejskich, który przedstawił najnowsze informacje z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach , Cezary Gabryjączyk, Starosta Powiatu Łaskiego, który zwrócił Konferencja samorządowa w Poddębicach. fot. BS Poddębice się do banków w imieniu samorządowców o uproszczenie procedur oraz dostosowanie produktów bankowych do specyfiki finansowania jednostek samorządu terytorialnego, Izabela Witaszek, Dyrektor Departamentu Doradztwa dla Biznesu i Sektora Publicznego Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Łodzi. Po przedstawieniu prezentacji Nowa perspektywa finansowa szansą dla samorządów zaapelowała do samorządowców o jak najaktywniejsze skorzystanie ze środków unijnych. Roman Janiszewski wyraził nadzieję, że spotkanie zainspirowało samorządowców do jeszcze intensywniejszego szukania pomysłów na rozwój małych ojczyzn, którymi kierują. Zwrócił również uwagę, że podczas konferencji przedstawiono możliwości pozyskania środków na rozwój obszarów wiejskich, turystykę, działalność gospodarczą i ochronę środowiska. W działaniach życzył wykorzystania wszystkich prezentowanych szans, pomysłów i kierunków oraz szukania własnych. Na dowód, że można, zwrócił uwagę na obiekt, w którym odbywała się konferencja. Podkreślił, że trzeba szukać nowych pomysłów na rozwój współpracy jednostek samorządu terytorialnego z bankami spółdzielczymi. Bank w Myszyńcu sponsorem klubu Bartnik Myszyniec Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu został nowym sponsorem klubu Bartnik Myszyniec, występującego w rozgrywkach piłkarskiej A-Klasy ciechanowsko-ostrołęckiej. Do podpisania trzyletniej umowy doszło 19 stycznia. Jednocześnie sponsorem tytularnym Bartnika nadal pozostanie firma Aldo. Reklama banku będzie się znajdowała na koszulkach meczowych drużyny seniorskiej pod numerem zawodnika. Na stadionie natomiast umieszczane będą banery. KBS w Myszyńcu nie po raz pierwszy angażuje się w sponsoring sportowy. Bank jest również głównym sponsorem klubu ASPS NET Ostrołęka, który występuje w rozgrywkach Krispol I ligi siatkarzy pod nazwą sponsora tytularnego Pekpol Ostrołęka. 28 2/2015 BANK WSPÓLNYCH SIŁ

29 NASZE BANKI Bank dla każdego kończy 115 lat! W tym roku przypada jubileusz 115-lecia Banku Spółdzielczego w Raciborzu. Z tej okazji pod hasłem Bank dla każdego, które jest jednocześnie myślą przewodnią obchodów, Bank rozpoczyna świętowanie 115-lecia swojej działalności na rynku lokalnym. Inauguracja roku jubileuszowego odbyła się 2 lutego br. dokładnie w rocznicę jego założenia we wszystkich placówkach Banku. Obchody będą trwały cały rok. Ideą uroczystości jest promowanie działalności Banku i przybliżenie wszystkim mieszkańcom roli, jaką odgrywa on na rynku lokalnym, a także przypomnienie historii Banku i jego poczynań jako spółdzielni w rozwoju społeczno-gospodarczym regionu przez te wszystkie lata. 115 lat temu lokalni działacze, wśród których byli redaktor Nowin Raciborskich, adwokaci, kupcy i rolnicy, założyli Bank Ludowy z myślą o udzielaniu drobnego kapitału obrotowego ludności niezamożnej, wspieraniu gospodarstw rolnych, przyjmowaniu oszczędności na dogodniejszych warunkach, niż oferowały to banki niemieckie. Raciborski Bank przez lata rozwijał się prężnie i przeszedł wiele przemian. Zmieniały się nazwa Banku, struktura i zakres działania. Jednak nie zmieniała się przyświecająca mu idea, że należy służyć lokalnej społeczności, świadcząc usługi dostosowane do zmieniających się potrzeb i oczekiwań członków oraz klientów. Dziś Bank łączy tradycję z nowoczesnością, oferując swoim klientom pomoc i wsparcie finansowe oraz świadcząc kompleksowe i nowoczesne usługi. Oferta Banku skierowana jest do klientów indywidualnych, podmiotów gospodarczych, rolników i jednostek samorządowych. Bank trwale wpisany jest w pejzaż lokalnego środowiska. Jego głównymi atutami są wyłącznie polski kapitał budowany od pokoleń Bank Spółdzielczy w Raciborzu kończy 115 lat. fot. BS Racibórz oraz umiejscowienie Zarządu Banku w Raciborzu, co powoduje maksymalne skrócenie procesów decyzyjnych. Dobra kondycja Banku pozwala realizować również cele związane z jego misją społeczną Bank wspiera lokalne inicjatywy społeczne, kulturalne i sportowe oraz działalność charytatywną. Z okazji jubileuszu Bank Spółdzielczy w Raciborzu, dziękując swoim klientom za współpracę, zaprasza do wspólnego świętowania oraz skorzystania z nowej oferty z jubileuszowymi produktami i promocjami. XXI Plebiscyt Sportowca Echa Dnia W restauracji Olimpia w Stalowej Woli 30 stycznia br. rozstrzygnięto XXI Plebiscyt Sportowca Echa Dnia. Podczas Plebiscytu laureaci otrzymali nagrody i upominki z rąk patronów i sponsorów, do których należeli starosta powiatu stalowowolskiego, starosta powiatu niżańskiego, prezydent Stalowej Woli oraz Autorud i Agencja Reklamy Nado. Wśród sponsorów nie mogło również zabraknąć Nadsańskiego Banku Spółdzielczego, który od wielu lat angażuje się w działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej i sportu wśród mieszkańców Stalowej Woli. Decyzją czytelników oraz kapituły konkursu uhonorowano wysiłek i sportowe osiągnięcia dziesięciu najpopularniejszych sportowców z powiatu stalowowolskiego i niżańskiego, trzech trenerów i trzy talenty 2014 roku. Najpopularniejszym sportowcem został Paweł Kunysz, zawodnik Klubu Kaito Stalowa Wola, najpopularniejszym trenerem Jaromir Wieprzęć, szkoleniowiec drugoligowego zespołu piłkarzy Stali Stalowa Wola, a talentem Andżelika Maciąg, tenisistka stołowa Gim-Tim 5 Stalowa Wola. Laureaci XXI Plebiscytu Sportowca Echa Dnia. Wśród laureatów Prezes SANBanku Stanisław Kłapeć. fot. SANBank 2/2015 BANK WSPÓLNYCH SIŁ 29

30 NASZE BANKI Potencjał młodych sportowców Zarząd Nadsańskiego Banku Spółdzielczego 20 stycznia br. podjął decyzję o kontynuowaniu wsparcia dla Katolickiego Klubu Sportowego Victoria i podpisał umowę sponsorską. Jest to już czwarta z rzędu umowa podpisana przez prezesa SANBanku Stanisława Kłapecia i wiceprezes Janinę Serafin z prezesem Klubu Stanisławem Aniołem, która daje szansę wychowankom KKS Victoria na osiąganie dalszych sukcesów i utrzymanie wysokiej pozycji w polskiej lekkoatletyce. Jednocześnie umożliwi ona finansowanie stypendiów sportowych, licencji zawodowych, rehabilitacji zawodników, wyjazdów na obozy oraz zakup sprzętu sportowego i nagród wręczanych podczas imprez sportowych. Jako miejscowy bank cieszymy się, że możemy wspierać Klub i pomagać w rozwoju lekkoatletyki w regionie. Zaangażowanie i wysiłek zawodników owocują wieloma sukcesami, a podejmowane działania są niewątpliwym powodem do dumy zarówno dla nas jako sponsora, jak i dla mieszkańców powiatu stalowowolskiego powiedział podczas spotkania Stanisław Kłapeć, Prezes Nadsańskiego Banku Spółdzielczego. Nadsański Bank Spółdzielczy od wielu lat stawia sobie za cel wspieranie rozwoju sportu i szerzenie kultury fizycznej w regionie. Angażuje się w lokalne wydarzenia sportowe oraz wspiera stowarzyszenia i drużyny sportowe. Jednym z najważniejszych obszarów wsparcia działalności sportowej jest sponsorowanie lekkoatletyki. Katolicki Klub Podpisanie kolejnej umowy między Nadsańskim Bankiem Spółdzielczym a Klubem Sportowym Victoria. fot. SANBank Sportowy Victoria to jeden z 20 najlepszych klubów lekkoatletycznych w Polsce. Dzięki osiągnięciom swoich zawodników i wychowanków, między innymi Joanny Jóźwik, która w 2014 roku zdobyła brązowy medal podczas mistrzostw Europy w Zurychu, Klub jest rozpoznawalny nie tylko w kraju, ale i za granicą. Bank Spółdzielczy w Limanowej znany jest w swoim otoczeniu jako instytucja finansowa, która oferuje dzieciom i młodzieży niecodzienne formy edukacji ekonomicznej. W tym roku zainicjował konkurs rzeźbiarski. Co oznacza pojęcie bank? Czym zajmuje się instytucja bankowa? Z czym kojarzy się bank? Na te i wiele innych pytań związanych bezpośrednio z Bankiem Spółdzielczym w Limanowej uczniowie oszczędzający w SKO będą mogli udzielić odpowiedzi w bardzo niestandardowy sposób z użyciem technik rzeźbiarskich. Przez Szkolne Kasy Oszczędności działające pod patronatem Banku autorzy konkursu chcą pokazać najmłodszym, że oszczędzanie to nie tylko gromadzenie pieniędzy, ale też doskonały sposób na to, aby poznać funkcjonowanie instytucji, jaką jest bank, i zdobyć informacje na temat gospodarowania pieniędzmi. Bank, wychodząc poza schemat zwyczajnych zajęć szkolnych i konkursów, umożliwia wyrażenie zdobytej przez uczniów wiedzy z zakresu bankowości w sposób bardzo kreatywny, wręcz artystyczny. W trwającym obecnie roku szkolnym zainicjowany został konkurs pod nazwą Bank Spółdzielczy w Limanowej jest dla mnie. Przedmiotem konkursu są profesjonalne warsztaty rzeźbiarskie mające na celu wykonanie plakietki płaskorzeźby z motywem Banku przy użyciu gliny. Konkurs przeprowadzany jest w kilku etapach. Wstępny etap polega na wykonaniu przez uczestników projektu plakietki SKO. Laureaci etapu szkolnego z poszczególnych szkół Niecodzienna edukacja Logo szkolnej SKO wiosną br. będą mieli okazję spotkać się na plenerze integracyjnym, na którym wykonają wspólnie wizerunki Banku z gliny. Rozwijając program SKO, Bank Spółdzielczy w Limanowej dąży nie tylko do unowocześnienia i uatrakcyjnienia Szkolnych Kas Oszczędności, ale również dba o rozwijanie talentów drzemiących w najmłodszych artystach informuje na swoich stronach Bank. 30 2/2015 BANK WSPÓLNYCH SIŁ

31 NASZE BANKI Mistrzowskie karate w Ostrowi Ostrowski Klub Karate Kyokushinkai, którego Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej jest sponsorem, ma za sobą pasmo sukcesów na arenie polskiej i międzynarodowej. Czołowymi zawodnikami Klubu są Michalina Chrobot oraz Mikołaj Radgowski, którzy wywalczyli trzecie miejsca na Mistrzostwach Europy Juniorów 2014 w Warnie. W kategorii seniorów na Mistrzostwach Europy czwarte miejsce zajęła Maria Jasko również zawodniczka OKKK. Drugim wielkim sprawdzianem dla najlepszych był start w Mistrzostwach Europy Open oraz Pucharze Europy Juniorów w listopadzie ub.r. w Sosnowcu. Ponownie Michalina i Mikołaj wywalczyli miejsca medalowe srebro i brąz, a seniorka Maria Jasko ponownie była tuż za podium, zajmując czwarte miejsce. 3 grudnia ub.r. w nowo wybudowanej Hali PSW w Białej Podlaskiej odbyły się: XXXI Puchar Polski Seniorów i XI Puchar Polski Juniorów. Michalina zdobyła złoto w swojej kategorii, a Mario Jasko wróciła z brązem. Michalina Chrobot i Mikołaj Radgowski będą uczestniczyli w corocznym konkursie na Sportowca Roku Tygodnika Ostrołęckiego. W zeszłym roku Michalina została wybrana na Sportowca Roku. Miejmy nadzieję, że w tym roku nasi zawodnicy też będą w czołówce. Wyniki to wiele lat ciężkiej pracy instruktorów z zawodnikami. Opłaciło się podjąć wyzwanie, aby osiągać takie sukcesy. Obecnie w Ostrowskim Klubie Karate Kyokushinkai trenuje wielu młodych następców Mikołaja, Michaliny i Marii. Poza najlepszą trójką OKKK może pochwalić się również bardzo dobrymi zawodnikami na poziomie krajowym. Mikołaj Radgowski oraz Michalina Chrobot. fot. BS Ostrów Maz. Historia karate w Ostrowi Mazowieckiej to prawie 35 lat ciężkiej pracy i wspinania się na kolejne szczeble doskonałości w karate. Od 15 lat klub kierowany jest przez Radosława Grabowskiego oraz Tomasza Marcjaniaka. Muzyka Grechuty w Hexa Banku W piątek 13 lutego br. w sali Centrum Katolickiego w Łomży wystąpił z akustycznym koncertem zespół Dzień Dobry. Opierając się wyłącznie na instrumentach akustycznych (skrzypce, gitary, akordeon, skrzynia perkusyjna cejon), pięcioosobowy skład zespołu potrafi wytworzyć niebywałe elektryzujące dźwięki w ciekawych, niestandardowych aranżacjach. Repertuar zespołu jest różnorodny, inspirowany m.in. twórczością Marka Grechuty. We wrześniu 2008 roku zespół Dzień Dobry zdobył I miejsce i statuetkę Serce Szczerozłote na Krakowskim Festiwalu Twórczości Korowód im. Marka Grechuty. Wystąpił u boku takich gwiazd polskiej estrady, jak: Krystyna Prońko, Renata Przemyk, Gaba Kulka, Jacek Wójcicki, Grzegorz Markowski, Zbigniew Wodecki, Artur Gadowski, Tadeusz Woźniak czy słynna Anawa. Ich energia i talent zostały także docenione w drugiej edycji telewizyjnego show Must be the music (październik 2011), gdzie prezentując autorskie utwory, dotarli do półfinału, zyskując bardzo przychylne opinie jury i publiczności. Zespół tworzą znakomici muzycy: Piotr Mirecki śpiew, gitara, cajon, Małgorzata Stachura bas akustyczny, śpiew, Jan Stachura gitara, Krzysztof Maciejowski skrzypce, śpiew, Stanisław Joneczko akordeon. Zespół z Bielska-Białej wystąpi na zaproszenie Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży. Na koncercie w Łomży zespół zaprezentował utwory zarówno z płyty Dzień Dobry, Panie Marku (która zawiera utwory z repertuaru Marka Grechuty), jaki standardy poetyckie (SDM-u czy Roberta Kasprzyckiego), a także autorskie piosenki zespołu. Podczas koncertu zagrano w wersji akustycznej m.in. Będziesz moją panią, Dni, których nie znamy oraz kilka innych znanych utworów. Plakat reklamujący wydarzenie 2/2015 BANK WSPÓLNYCH SIŁ 31

32 NASZE BANKI Pieniński Bank Spółdzielczy na nowo w Szczawnicy Pieniński Bank Spółdzielczy 30 stycznia br. otworzył nową placówkę w Szczawnicy. Uroczystego otwarcia dokonał Prezes Zarządu Pienińskiego Banku Spółdzielczego Mariusz Ziemiańczyk. Otwarcia dokonano w obecności wielu znamienitych gości, m.in. Posłanki na Sejm RP Anny Paluch, Radnego Województwa Małopolskiego Jana Hamerskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Szczawnica Grzegorza Niezgody, Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem Jana Dydy, Wójta Gminy Czorsztyn Tadeusza Wacha, kilkunastu Prezesów i Wiceprezesów Zarządów Banków Spółdzielczych z terenu Małopolski, Dyrektora Oddziału Regionalnego Banku BPS Mieczysława Maślanki, Prezesa Fundacji Rozwoju Bankowości Spółdzielczej Krzysztofa Storego oraz przede wszystkim wielu znakomitych lokalnych przedsiębiorców. Budowa Oddziału w Szczawnicy jest konsekwencją przyjętej przez Bank strategii rozwoju. Jest to trzecia nowa placówka otwarta na przestrzeni ostatnich lat, w 2013 roku otwarty został Oddział w Zakopanem, zaś w 2014 roku Oddział w Nowym Targu. Nowa placówka ma przede wszystkim zwiększyć dostępność usług dla klientów, jest również kolejnym krokiem w prezentacji nowoczesnego oblicza Banku ze 119-letnią tradycją. Nową placówkę wyposażono w nowoczesne urządzenia bankowe, zainstalowano bankomat oraz wydzielono miejsca parkingowe dla klientów. Oddział w Szczawnicy Pienińskiego Banku Spółdzielczego. fot. PBS Edukacja w Wysokiem Mazowieckiem W nawiązaniu do ustaleń i deklaracji współpracy poczynionych podczas październikowego spotkania w siedzibie Banku z przedstawicielami środowisk samorządowych i oświatowo-edukacyjnych Bank Spółdzielczy w Wysokiem Mazowieckiem wspólnie ze szkołami zrealizował część pierwszych spotkań mających na celu podnoszenie świadomości ekonomicznej wśród dzieci i młodzieży. W ramach podjętych działań we współpracy ze szkołami ponadgimnazjalnymi znajdującymi się w Wysokiem Mazowieckiem, tj. Centrum Kształcenia Zawodowego, Zespołem Szkół Ogólnokształcących i Policealnych oraz Zespołem Szkół Zawodowych im. Stanisława Staszica, odbyły się spotkania z uczniami w szkołach z udziałem przedstawicieli Banku, część spotkań odbyła się też w siedzibie Banku. Podczas pierwszych z nich przybliżone zostały uwarunkowania prawne działania banków w Polsce, bankowość spółdzielcza jej korzenie i istota, a także podstawowe produkty bankowe istniejące na rynku usług finansowych. Następnie uczniowie zaproszeni do siedziby Banku mieli możliwość zapoznania się z historią i znaczeniem pieniądza, rachunkowością bankową, a także podstawowymi usługami bankowymi, ze szczególnym omówieniem parametrów produktu, na które należy zwrócić uwagę podczas podejmowania decyzji o wyborze banku na konkretnych przykładach rachunków, lokat i kredytów. Część uczniów szkół ponadgimnazjalnych uczestniczyła również w spotkaniu poświęconym zakładaniu działalności gospodarczej krok po kroku, zakładaniu rachunków rozliczeniowo-oszczędnościowych i rozliczeniowych, a także możliwościom pozyskiwania środków na założenie działalności gospodarczej. Zrealizowano również spotkania z przedszkolakami i uczniami szkół podstawowych Bankowa maszyna liczącą cieszyła się dużym zainteresowaniem dzieci, które odwiedziły Bank. fot. BS Wysokie Mazowieckie oraz gimnazjalnych. Plany na kolejne miesiące to spotkania w szkołach i w Banku, jak również konkursy i akcje edukacyjne, mające motywować dzieci i młodzież do aktywności. W planach jest również wykład o tematyce marketingowej, który poprowadzi dr hab. prof. SGGW Jarosław Gołębiewski, Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w Warszawie. 32 2/2015 BANK WSPÓLNYCH SIŁ

33 NASZE BANKI Gimnazjaliści odwiedzili podczas ferii zimowych białostocki Oddział Spółdzielczego Banku Rozwoju, by wziąć udział w zajęciach z zakresu bankowości w ramach programu edukacyjnego Na Własne Konto. Oddział SBR Banku odwiedzili gimnazjaliści z Sobolewa, Turośni Kościelnej i Zawad, bo te trzy szkoły zgłosiły się w województwie podlaskim do realizacji projektu Na Własne Konto. Uczniowie uzyskali wiedzę o tym, jak funkcjonuje bank, jakie oferuje produkty i usługi, dowiedzieli się m.in., jakie zabezpieczenia znajdują się na polskich banknotach i jak bezpiecznie dokonywać transakcji bezgotówkowych oraz posługiwać się kartami płatniczymi. Podczas lekcji bankowości gimnazjaliści mogli również sprawdzić swoją wiedzę wzięli udział w specjalnie przygotowanym przez SBR Bank quizie, a najlepsi zostali uhonorowani upominkami. Wszyscy uczestnicy spotkania otrzymali firmowe gadżety. Projekt Na Własne Konto to bardzo cenna inicjatywa realizowana przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej, z której może skorzystać młodzież szkół gimnazjalnych z obszarów wiejskich mówi Jolanta Zawadzka, Wiceprezes SBR Banku. Jak nas uczy kilkuletnie doświadczenie uczestnictwa w tym programie, młodzież chętnie przyjmuje wiedzę przekazywaną im podczas spotkań w naszym banku i ma wiele pytań. Poziom wiedzy uczniów z zakresu bankowości jest bardzo zróżnicowany, a spotkania w banku pozwalają na jej usystematyzowanie i uzupełnienie o nowe zagadnienia i pojęcia, których młodzież nie poznaje w szkołach na lekcjach WOS czy przedsiębiorczości dodaje Zawadzka. Na Własne Konto to projekt ogólnopolski, w ramach którego gimnazjaliści z gmin wiejskich i miejsko- -wiejskich uzyskują wiedzę z dziedziny ekonomii i bankowości na zajęciach prowadzonych podczas ferii zimowych. Realizując program, uczniowie przez zabawę, gry edukacyjne oraz Na Własne Konto Uczniowie oglądają zabezpieczenia banknotów. fot. SBR Bank wizyty u przedsiębiorców i w bankach poznają podstawowe pojęcia i narzędzia ekonomiczne, które w założeniu umożliwią im lepszy start w dorosłe życie. Celem programu jest nie tylko poszerzanie wiedzy ekonomicznej uczniów i kształtowanie podstaw przedsiębiorczości, ale również przekazanie umiejętności świadomego planowania własnej ścieżki zawodowej i zmniejszenie dysproporcji w znajomości narzędzi finansowych pomiędzy młodzieżą wiejską a młodzieżą pochodzącą z terenów miejskich. Spółdzielczy Bank Rozwoju uczestniczy w programie Na Własne Konto od 2011 roku. Bank Spółdzielczy w Chorzelach 31 stycznia br. otrzymał prezent od strażaków ochotników z OSP w Chorzelach. Aleksandrze Wiśnickiej, Prezes Banku Spółdzielczego w Chorzelach, którą strażacy zaporosili na walne zebranie Ochotniczej Straży Pożarnej, wręczono pamiątkową statuetkę św. Floriana. Była to forma podziękowania za dobrą współpracę pomiędzy strażą a Bankiem. Statuetkę wręczył Ryszard Baranowski, szef strażaków, podkreślając efektywną współpracę trwającą między strażą a chorzelskim bankiem. Dla samej obdarowanej było to duże zaskoczenie, tym bardziej że statuetkę otrzymała jako jedyna z grona zaproszonych gości. OSP Chorzele jest jedną z największych jednostek strażackich w gminie Chorzele. Corocznie też notuje najwięcej wyjazdów do pożarów. Zapewnia ponadto ochronę przeciwpożarową samego Banku Spółdzielczego w Chorzelach centrala Banku jest bowiem położona tuż obok siedziby straży. Stąd od lat między zarządami tych instytucji trwa współpraca, która jest dla obu satysfakcjonująca Bank udziela dotacji na zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w zamian zaś otrzymuje bezpieczeństwo pożarowe swoich zasobów. Wyróżnienie od strażaków Aleksandra Wiśnicka odbiera statuetkę. fot. BS Chorzele 2/2015 BANK WSPÓLNYCH SIŁ 33

34 NASZE BANKI Nadsański Bank Spółdzielczy został nagrodzony tytułem Lidera Regionu w kategorii Finanse. Nagroda została wręczona 15 stycznia br. podczas Gali Nowin, zorganizowanej w LUKR CLUB w Rzeszowie. Przyznana nagroda jest wyrazem uznania dla SANBanku jako jednej z najsilniej działających firm Podkarpacia, która ma wpływ na rozwój gospodarczy regionu. Tytuł Lidera Regionu to dla nas duże wyróżnienie i docenienie naszych dotychczasowych działań, które niewątpliwie będą bodźcem do dalszego rozwoju. Mam nadzieję, że zadania, jakie postawiliśmy sobie na 2015 rok, pozwolą nam utrzymać pozycję lidera w województwie podkarpackim i przyczynią się do jego dalszego rozwoju powiedział podczas Gali Stanisław Kłapeć, Prezes Zarządu Nadsańskiego Banku Spółdzielczego. SANBank Liderem Stanisław Kłapeć wśród nagrodzonych. fot. SANBank GBS Bank nadal sponsorem gorzowskich koszykarek Wraz z początkiem nowego roku GBS Bank przedłużył umowę sponsorską na 2015 rok z drużyną koszykarek KSSSE AZS PWSZ Gorzów. Koszykarki z Gorzowa od wielu lat są jedną z czołowych drużyn w Polsce. Dwukrotnie wystąpiły w najbardziej prestiżowych rozgrywkach w Europie. W Eurolidze rywalizowały z najlepszymi klubami na Starym Kontynencie. Trenerem drużyny jest Dariusz Maciejewski, były szkoleniowiec drużyny narodowej. W gorzowskim zespole co roku pojawia się wiele młodych utalentowanych zawodniczek, a wychowanki klubu należą do najlepszych w Polsce. Warto wspomnieć o Agnieszce Szott, Justynie Żurowskiej czy też Katarzynie Dźwigalskiej, które rozegrały wiele meczy w reprezentacji Polski. To zasługa obranej strategii klubu, opartej na szkoleniu młodych zawodniczek i stopniowym wprowadzaniu ich do zespołu seniorskiego. Obecny skład drużyny to połączenie utalentowanych, młodych i niezwykle ambitnych koszykarek, które wsparte są kilkoma bardziej doświadczonymi. Koszykarki KSSSE AZS PWSZ Gorzów. fot. GBS Bank WOŚP w Miliczu Bank Spółdzielczy w Miliczu po raz 23. wziął udział w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wielką przyjemnością dla 22 pracowników Banku była możliwość wykorzystania swoich umiejętności podczas liczenia pieniędzy, które wolontariusze Orkiestry przynieśli do sztabów. W trzech sztabach na terenie powiatu milickiego Milicz, Krośnice Cieszków, zebrano kwotę ok zł. Oprócz fachowej pomocy, Bank przekazał darowiznę w kwocie 2000 zł oraz trzy banknoty okolicznościowe z wizerunkiem Jana Pawła II i trzy monety okolicznościowe 150-lecie Bankowości Spółdzielczej na organizowane licytacje. Sztaby otrzymały również gadżety z logo Banku na loterię fantową. Tym razem Orkiestra zagrała dla podtrzymania wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz godnej opieki medycznej seniorów. 34 2/2015 BANK WSPÓLNYCH SIŁ

35 NASZE BANKI Biegnie dla Piotra Natalia Lińczowska chwilę przed startem. fot. BS Dobczyce W chwili zamykania tego wydania BWS (20.02.) Natalia miała za sobą 120km biegu. fot. facebook.com/biegdlazyciamoc Natalia Lińczowska, 16-letnia uczennica dobczyckiego gimnazjum, dzięki Facebookowi poznała historię 7-letniego Piotrka, zmagającego sie z chorobą nowotworową. Postanowiła, że może mu pomóc. Natalia od dawna intensywnie trenuje bieganie długodystansowe. Należy do Dobczyckiego Klubu Biegacza. Uważa, że dzięki bieganiu stała się radośniejsza i z optymizmem spogląda na świat. Piotr Wiśniewski z Działdowa jest natomiast wielkim fanem motoryzacji. Mając 5 lat, zachorował na złośliwy nowotwór mózgu. Przeszedł operację usunięcia guza w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, przetrwał chemioterapię i radioterapię. Zakończył leczenie. Wrócił do szkoły, nabrał sił, poszedł do I klasy. Jednak choroba wróciła ze zdwojoną siłą. Niestety w Polsce nie ma skutecznej terapii i brakuje odpowiednich leków, dlatego Piotr wyjechał na leczenie do Austrii. Jest już po drugim cyklu terapii, a rokowania są dobre. Aby jednak chłopiec mógł kontynuować leczenie, potrzebne są ogromne pieniądzie. Dla rodziców i rodziny zbyt wielkie, gdyż całkowity koszt leczenia wynosi 400 tys. euro. Dlatego Natalia postanowiła, że pobiegnie dla Piotra. 15 lutego br. o godz wystartowała spod wieży Mariackiej na krakowskim rynku. Pobiegnie z Krakowa do Warszawy, prosto do Pałacu Prezydenckiego aby poprosić Annę Komorowską, Pierwszą Damę Rzeczypospolitej Polskiej o wsparcie akcji i pomoc dla Piotrusia. Natalia dziennie będzie pokonywać odcinek km. Bank Spółdzielczy w Dobczycach postanowił wspomóc finansowo organizację biegu. W hotelu Sheraton w Warszawie 12 lutego br. odbyła się uroczysta Gala Centralnego Biura Certyfikacji Krajowej. Podczas Gali Marta Bednarska, Dyrektor, Pełnomocnik Zarządu Nadsańskiego Banku Spółdzielczego, odebrała platynowy certyfikat Godła Bank Spółdzielczy Roku Bank Spółdzielczy Roku to konkurs organizowany przez Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej, który wyłania najlepsze instytucje bankowości spółdzielczej w Polsce, które nastawione są na rozwój i nieustanne poszukiwanie optymalnych rozwiązań dla klienta oraz kompetentną obsługę. W kategorii Bank Spółdzielczy Roku 2014 nagrody odebrało 51 banków, w tym SANBank, które doceniono za uczciwość względem klientów, przejawiającą się w oferowaniu przejrzystych, wiarygodnych oraz bezpiecznych produktów i usług finansowych. Tytuł Banku Spółdzielczego Roku 2014 jest dla Nadsańskiego Banku Spółdzielczego wyróżnieniem i docenieniem dotychczasowych działań, które mobilizuje do dalszej pracy i jeszcze większego wysiłku. Jest również potwierdzeniem, że SANBank jest bankiem bezpiecznym, godnym zaufania i polecenia. SANBank laureatem konkursu Marta Bednarska, Dyrektor, Pełnomocnik Zarządu Nadsańskiego Banku Spółdzielczego, z nagrodą. fot. SANBank 2/2015 BANK WSPÓLNYCH SIŁ 35

36 NASZE BANKI Sukces Linguo Hexa Bank Rally Team Łomżyńscy rajdowcy udanie rozpoczęli rok 2015, startując w warszawskim Rajdzie Sylwestrowym. Szybkie odcinki specjalne o miejscami bardzo śliskiej nawierzchni, pokonywane w strugach deszczu, były trudnym sprawdzianem, którego niestety kilka załóg nie ukończyło. Załoga Linguo Hexa Bank Rally team zameldowała się jednak szczęśliwie na mecie jako druga w klasie 3. Osiągnięty wynik to świetna prognoza na rozpoczynający się sezon i najbliższe starty. Załoga Linguo Hexa Bank. fot. Hexa Bank Bank w Miedźnej dla przedszkolaków W sali Domu Socjalnego w Grzawie 28 stycznia br. odbył się IX gminny konkurs przyrodniczo-ekologiczny dla przedszkolaków pt. Mali znawcy przyrody zorganizowany przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Miedźnej zs. w Grzawie oraz Gminne Publiczne Przedszkole w Miedźnej. W tym roku w zabawie wzięły udział dzieci z przedszkola z Góry, Miedźnej oraz Woli. Dziesięcioosobowe drużyny miały do wykonania aż osiem zadań: artystycznych, manualnych i sprawnościowych, a dzieciom pomagali biedronka Basia i pająk Ignacy. Po konkursowych zmaganiach był czas na poczęstunek, integrację i nagrody. Jednym ze sponsorów był Bank Spółdzielczy w Miedźnej. Nagrody w Senacie W Senacie RP 12 stycznia br. odbyła się uroczysta gala wręczenia nagród laureatom konkursu Szkoła z tradycją organizowanego przez fundację Od pokoleń dla pokoleń. Nagrody wręczał Prezes SK Banku Jan Bajno. Konkurs Szkoła z tradycją, który patronatem objął Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz, skierowany jest do szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych kultywujących lub tworzących tradycję szkolną i lokalną, związaną ze szkołą, wspólnotą lokalną, regionem i krajem. Istotą tego projektu jest przywrócenie tradycyjnej roli szkoły jako miejsca, wokół którego może ogniskować się życie małych wspólnot. Do konkursu z kraju i z zagranicy nadesłano ok. 100 projektów o bardzo różnorodnym charakterze. Wszystkie oceniała kapituła konkursu w składzie: Jan Bajno, Prezes Zarządu SK Banku, prof. Andrzej Blikle, prof. Waldemar Dziak, Andrzej Halicki, Poseł na Sejm RP, Andrzej Stański, historyk, Józef Zych, Marszałek Sejmu II kadencji, oraz Piotr Siegel, koordynator konkursu, Prezes Fundacji Od pokoleń dla pokoleń. Zwracano uwagę na oryginalność i pomysłowość projektu, jego oddziaływanie edukacyjne, wychowawczo-społeczne oraz nowatorstwo i zaangażowanie. Pod uwagę było brane również znaczenie inicjatywy dla społeczności lokalnej, jej wpływ na rozwój regionu oraz umiejętność współpracy z samorządami lokalnymi i sektorem pozarządowym. I miejsce i nagrodę 5 tys. zł przyznano projektowi Niech świąteczne życzenia łączą pokolenia przygotowanemu przez Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Barłominie (województwo pomorskie) za przywracanie II nagrodę otrzymała Szkoła Podstawowa w Międzyrzeczu. fot. SK Bank tradycyjnej roli szkoły jako miejsca, wokół którego ogniskuje się życie małych wspólnot, oraz konsekwencję w kultywowaniu wieloletniej szkolnej tradycji, której istotą nie są zaangażowane w jej realizację środki, a zaangażowanie uczestników. Kapituła przyznała też wyróżnienie zaproszenie na Galę w Senacie i trzydniowe zwiedzanie Warszawy ukraińskiemu gimnazjum im. Markiana Szaszkiewicza w Czortkowie (obwód tarnopolski) za projekt Poznajmy lepiej naszych sąsiadów. 36 2/2015 BANK WSPÓLNYCH SIŁ

37 BANKOWIEC Z PASJĄ Rowerem nad morze i w góry Zbliża się wiosna. Nie tylko na ścieżkach rowerowych pojawia się coraz więcej rowerzystów. Monika Sobiło z Banku Spółdzielczego ze Stalowej Woli już przygotowuje rower do sezonu. W tym roku ma ambitne plany. Najpierw wycieczka rowerowa w Bieszczady, a potem zmaganie ze stromymi podjazdami w czeskich Karkonoszach. Czym zajmuje się Pani w pracy? Jestem Kierownikiem Zespołu Skarbcowego. Kiedy i jak to się stało, że rower stał się Pani pasją? Jak większość dzieci zawsze lubiłam jeździć na rowerze, ale dopiero kilka lat temu odkryłam jego prawdziwe zalety. Trekkingowe, górskie, szosowe czy typowo miejskie rowery to bez wątpienia genialne wynalazki. Ciche, nie zanieczyszczają środowiska. Można się nimi poruszać zarówno w mieście, jak i na leśnych szutrach. Poza tym miłośnicy dwóch kółek wiedzą, jaki wspaniały jest aktywny wypoczynek na dwóch kołach. Sposobów wykorzystania roweru jest mnóstwo od krótkich, rekreacyjnych przejażdżek, przez intensywne, szybkie jazdy szosowe, aż po kilkudniowe wyprawy w nieznane. W trakcie jazdy można odetchnąć świeżym powietrzem, zrelaksować się, słuchając delikatnego szumu fal np. nad polskim morzem, nacieszyć oczy soczystą zielenią lasów lub widokami górskich szczytów. Czy rowerem jeździ Pani także do pracy? Niestety nie, bo mieszkam zaledwie 2 minuty pieszo od banku. Za to po pracy bardzo często jeżdżę do rodziców, którzy mieszkają w miejscowości oddalonej o 22 km od Stalowej Woli. Jeśli wakacje, to rower? W ubiegłym roku z rowerem byłam nad morzem. Pierwszy tydzień wakacji spędziłam nad Bałtykiem, gdzie biegnie Międzynarodowy Szlak Rowerowy wokół Bałtyku R10. Szlak należy do europejskiej sieci szlaków rowerowych EuroVelo. Całkowita długość tras ma wynosić w przyszłości ponad 60 tys. km. Jadąc, zwiedziłam m.in. Darłówek, Łazy, Dąbki, Mielno, Chłopy, Gąski, Ustronie Morskie i Kołobrzeg. Jedzie się lasem, przez okoliczne miejscowości i brzegiem morza. W drugim tygodniu urlopu zabrałam rower do Karpacza. Karpacz i Karkonosze to dziesiątki kilometrów dróg zarówno po polskiej, jak i po czeskiej stronie granicy. Z Karpacza pojechałam do Kowar. Po drodze podziwiałam górskie widoki, dworki i pałace, a nieco dalej tajemnicze kowarskie podziemia. Pojechałam też do Przesieki, gdzie znajduje się ogród Siruwia, prawdziwy i żywy fragment kultury japońskiej. Ale lubię również piesze górskie wycieczki. Nigdy nie wybieram plaży i leżaka, ponieważ aktywnie spędzony urlop sprawia, że jestem bardziej wypoczęta. Monika Sobiło. fot. arch. pryw. Rower także zimą? W zimie jeździ się na sankach, nartach, łyżwach i snowboardzie. A ja zdecydowanie jestem ciepłolubna. Nie jeżdżę zimą rowerem, bo po prostu zimy nie lubię. Rower to czysta przyjemność. Tej przyjemności nie ma, kiedy wieje, jest ciemno i mróz szczypie w nos. Zimą zamiast roweru wybieram zajęcia tzw. spinningu. To taka namiastka rowerowej jazdy w warunkach klubu fitness. Wysiłek znakomicie poprawia wydolność organizmu, wzmacnia mięśnie oraz wytrzymałość. Spinning to także świetna zabawa. Jaki jest Pani rower? Czy planuje Pani jakieś inwestycje w sprzęt? Mój wysłużony rower crossowy pora wysłać na emeryturę. Ale muszę powiedzieć, że nigdy mnie nie zawiódł. Obecnie przymierzam się do nowego zakupu, tym razem wybór padł na 2/2015 BANK WSPÓLNYCH SIŁ 37

38 BANKOWIEC Z PASJĄ stosuje się hamulce tarczowe, szczególnie istotne dla cięższych rowerzystów lub ostrzej jeżdżących. Przedni amortyzator zapewnia dobry komfort jazdy po nierównym podłożu. Co obowiązkowo powinno się znaleźć w wyposażeniu rowerzysty planującego całodzienną wycieczkę rowerem? Na pewno należy zabrać kilka podstawowych kluczy rowerowych, które pozwolą nam wrócić bezpiecznie, jeśli zdarzy się jakaś awaria. Do tego zapasową dętkę, oczywiście oświetlenie z przodu i z tyłu, na dłuższą wycieczkę nieodzowna może się okazać mapa okolic, do których jedziemy. Zawsze starajmy się zabrać baton czekoladowy lub czekoladę, w chwilach kryzysu energetycznego postawi nas szybko na nogi. Nie zapomnijmy o wodzie. Namawia Pani najbliższych do jeżdżenia rowerem? Z jakim skutkiem? Skutek jest różny, ale z przewagą sukcesów. Wśród współpracowników wielu jest rowerzystów? Nie wiem, czy wielu, ale kilkoro znam i właśnie planujemy wspólny wypad, jak tylko aura się trochę poprawi. Monika Sobiło w pracy. fot. arch. pryw. rower górski, który lepiej sprawdzi się w trudniejszym terenie, na bardziej wymagających nawierzchniach typu żwir, piasek, nie mówiąc już o górskich trasach terenowych. Wybór jest trudny, ale skłaniam się ku czeskiej marce Superior, modelu MODO 829, przewaga nad konkurentami to stosunek jakości do ceny, przede wszystkim chodzi o osprzęt. Morze i góry oferują rowerzystom różnorodny teren. Jazda w górach to większy wysiłek, a po płaskim można dalej zajechać. Jaką jazdę Pani wybiera? Zdecydowanie tereny górskie, gdzie występują liczne zjazdy i podjazdy, a włożony wysiłek rekompensują malownicze widoki. Niestety mieszkam w terenach nizinnych. Brak podjazdów zastępuję sobie dynamiczną jazdą. Jaki rower poleci Pani początkującym amatorom rowerowych wycieczek? Przede wszystkim na pierwszy rower nie warto wydawać fortuny. To, że nas stać na droższy rower, nie spowoduje, że z miejsca staniemy się lepszymi rowerzystami i bardzo często nie wiemy jeszcze, jaki styl jazdy przypadnie nam do gustu, czy będzie to jazda górska, szaleństwa szosowe, czy długie wyprawy z sakwami. Dlatego radzę zacząć od zakup roweru crossowego, który jest połączeniem sportowego roweru górskiego z wygodnym turystycznym rowerem trekkingowym. Zaletami są duże 28-calowe koła z wąskimi oponami oraz niewielka waga. Osprzęt i geometria ramy są podobne jak w rowerze górskim, dzięki czemu zachowuje dobrą zwinność. Różnica polega na przełożeniach napędu. Większe zębatki pozwalają na rozwijanie większych prędkości. W lepszych modelach Gdzieś przeczytałem, że w jednej z zagranicznych firm pracownikom, którzy dojeżdżaj do pracy rowerem zamiast autem, szef daje dodatkową premię. Pracownicy są przecież zdrowsi i bardziej wydajni. Może warto i w Polsce proponować takie rozwiązania? (Śmiech). Oczywiście, że to świetny pomysł. Tylko pewnie z realizacją byłoby już gorzej, dodatkowy koszt i podejrzewam, że większość pracowników i tak wybrałaby auto z uwagi na oszczędność czasu. Również słyszałam o takich zachętach dla rowerzystów w innych krajach, np. we Francji, gdzie minister transportu zaproponował, aby osobom dojeżdżającym rowerem do pracy płacić nawet 25 eurocentów (czyli ponad złotówkę) za każdy kilometr. Już teraz jazda rowerem jest bardzo popularnym sposobem komunikacji we Francji. Będąc przed kilkoma laty w Paryżu, widziałam panów pod krawatem z laptopem w koszyku i panie w szpilkach z rozwianym włosem mknących na rowerach do pracy. To bardzo przyjemny widok. Ale polskie firmy nie pozostają w tyle, np. pracownicy Ganymede, krakowskiego dewelopera gier, mogą do pensji dorobić 3 zł dziennie. Tyle firma płaci za przyjechanie do pracy na rowerze. Rekordziści są w stanie dorobić nawet 700 zł rocznie. Inną możliwością jest zakup rowerów dla pracowników. W 2008 roku aż 2 tys. rowerów kupiła w Polsce szwedzka sieć meblowa IKEA. Taki krok rozważają także inne firmy, które dbają o swój wizerunek dobrego pracodawcy i chcą zachęcić pracowników do aktywności. Jak widać, korzyści jest wiele. Nie tylko ekonomicznych, ale przede wszystkim zdrowotnych. Czy w Stalowej Woli jest sieć ścieżek rowerowych? Oczywiście, przecież Stalowa Wola to miasto rowerów. Została okrzyknięta miastem rowerów już wiele lat temu, kiedy to w Hucie Stalowa Wola pracowały tysiące osób, dla których 38 2/2015 BANK WSPÓLNYCH SIŁ

39 BANKOWIEC Z PASJĄ fot. arch. pryw. najlepszym sposobem dotarcia do pracy lat temu była właśnie jazda rowerem. Aut nie posiadało wtedy zbyt wielu mieszkańców. Łatwo sobie wyobrazić, co się działo, kiedy z huty po godzinie 15 wyruszał cały peleton rowerzystów. Z biegiem czasu zmniejszyła się liczba zatrudnionych w hucie, a wiele osób przesiadło się do aut. Obecnie wzdłuż ul. Kwiatkowskiego biegnie ścieżka rowerowa, która prowadzi w dwie strony. Określone są na niej dwa kierunki jazdy. O godzinie 15 tą drogą porusza się sporo osób, jednak porównując do lat świetności huty, jest to tylko niewielki procent tego, co było dawniej. W mieście powstaje coraz więcej ścieżek. Oznacza to, że sport, ruch i dbanie o kondycję połączone z pożytecznym są popularne. W końcu dotarcie z jednego krańca miasta na drugi rowerem, a nie samochodem, to tylko oszczędność czasu, pieniędzy, unikanie korków i jednocześnie dbanie o środowisko naturalne i swoje otoczenie. Wciąż jesteśmy miastem rowerów. Można się o tym przekonać, wjeżdżając do Stalowej Woli od strony Sandomierza. To właśnie tam na moście od lat jest napis: Miasto rowerów wita. Poza tym przez najbardziej malownicze zakątki wszystkich gmin powiatu stalowowolskiego biegną turystyczne trasy wycieczkowe dla rowerzystów. Długość szlaku wynosi 156,3 km. Stalowowolski szlak daje początek dwóm krajowym szlakom rowerowym. Niebieski szlak przebiega przez Puszczę Sandomierską, prowadzi przez wieś Bojanów do wsi Wrzawy Zielony, szlak przebiega przez zachodnią część rezerwatu Lasów Janowskich, prowadzi przez wsie Pysznicę, Szwedy, Lipę, Zaklików do wsi Wrzawy. Sanu i Solinki, by potrenować podjazdy przed kolejną wyprawą, tym razem w czeskie Karkonosze. W czerwcu wybieram się do Czarnogóry, która kryje ogromny potencjał do turystyki rowerowej, chociażby Park Narodowy Durmitor, który obejmuje malowniczy i najgłębszy w Europie kanion rzeki Tary, Jezioro Szkoderskie, no i oczywiście wybrzeże Adriatyku, które notabene przez wielu uważane jest za najpiękniejsze w Europie. Poza tym obowiązkowo Roztocze i wiele innych wycieczek w bliższej bądź dalszej okolicy. Czy myśli Pani o dalekiej i długiej podróży rowerem? Bardzo intensywnie. Marzenie i cel to wyprawa rowerem po Dachu Świata Indie, Himalaje to przepiękna egzotyczna trasa dla początkujących poszukiwaczy rowerowych przygód, 700 km i sześć przepięknych przełęczy, z czego dwie powyżej 5 tys. m n.p.m. W tym roku taką wyprawę organizują United-Cyclist, ale myślę, że będzie jeszcze niejedna okazja. Kusi mnie również, aby przejechać rowerem trasę Camino de Santiago de Compostela, czyli drogę św. Jakuba. Pomysłów mam wiele i myślę, że chociaż część uda mi się zrealizować. Dziękuję za rozmowę. Jakie rowerowe plany na ten rok? Jest już plan na pierwszy i myślę, że nie ostatni wypad z kolegami z pracy w Bieszczady. Chcemy pojechać Doliną Igor Morye Dziennikarz 2/2015 BANK WSPÓLNYCH SIŁ 39

40 MEDIA O NAS Zielony fotel znów reklamuje Ciężki rok banków spółdzielczych Nowa oferta Banku BPS ibs.edu.pl Pod hasłem Najbliżej ludzi ruszył kolejny etap kampanii reklamującej Banki Spółdzielcze opartej na symbolu zielonego fotela. Obecna kampania Banków Spółdzielczych z Grupy BPS wykorzystuje znany już z wcześniejszych reklam zielony fotel, symbolizujący VIP-owski standard obsługi klienta oferowany przez te banki. Akcja reklamowa objęła telewizję, internet, kina studyjne oraz outdoor. Portal Inwestycje.pl informuje, że nowe regulacje wprowadzające m.in. obowiązek utworzenia wewnętrznych funduszy pomocowych oraz posiadania minimum depozytowego wpłyną znacząco na koszty prowadzenia działalności przez banki spółdzielcze. Kolejne wydatki będą generować opłaty zewnętrzne. Większe wydatki czekają sektor spółdzielczy również w zakresie kosztów niedotyczących prowadzonej działalności operacyjnej. Cały sektor szykuje się na ciężki rok. Ibs.edu.pl poinformował, że od 1 lutego br. Bank BPS wprowadził do oferty trzy nowe rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych. Wspólnym mianownikiem ofert jest brak opłaty za otwarcie i prowadzenie. Trzy propozycje dla klientów to startkonto dla podmiotów gospodarczych i rolników z przychodami do 5 mln zł, profitkonto dla podmiotów osiągających przychody ze sprzedaży powyżej 5 mln zł, oraz premiumkonto oferowane dużym firmom i podmiotom budżetowym. Indywidualne traktowanie klientów Biometryczna rewolucja Dla seniora ważna stabilność banku W audycji Poranne rozmaitości, którą Program 1 Polskiego Radia adresuje do rolników, pracowników i przedsiębiorców sektora rolno-spożywczego, mieszkańców wsi i mniejszych miejscowości, wystąpił prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Pszczynie Jacek Drzyzga. Zwrócił uwagę na rozwój Banku i zwiększającą się liczbę klientów z różnych branż. Obecnie 35% klientów Banku stanowią przedsiębiorcy, a 25% rolnicy, Bank obsługuje również osoby prywatne i samorządy. Miesięcznik Bank zachwyca się nowoczesnymi technologiami służącymi podnoszeniu jakości obsługi bankowej i opisuje znaczenie biometrii dla bezpiecznej obsługi klientów banków. Biometria szerokim frontem wchodzi do usług bankowych, także za sprawą firmy Apple, której smartfony są wyposażane w czytniki linii papilarnych podkreśla miesięcznik i przypomina, że pierwszy bankomat z technologią biometryczną uruchomił właśnie Bank Polskiej Spółdzielczości. Portal PrNews.pl publikuje raport Instytutu Badania Opinii Homo Homini. Z raportu wynika, że dla osoby powyżej 55. roku życia od wysokości prowizji i opłaty za prowadzenie konta ważniejsze są stabilność finansowa, polski kapitał i przyjaźnie nastawieni pracownicy oddziału. Większość takich osób jest zadowolona ze swojego banku, jest z nim związana od ponad 10 lat. W PKO Banku Polskim oraz Banku Pekao SA rachunki posiada blisko połowa Polaków powyżej 55. roku życia. Kolejne miejsce zajmują banki spółdzielcze obsługujące 11% kont seniorów. Magazyn bezpłatny. Redakcja nie zwraca materiałów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do redagowania nadesłanych tekstów. Wydawca Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. ul. Grzybowska Warszawa Opracowanie graficzne Granatowi biuro kreatywne ul. Poznańska 7/ Warszawa Sekretariat redakcji Agnieszka Barbrich, Ewelina Jasińska Departament Organizacyjno-Prawny i Kadr tel kontakt z redakcją: Korekta Firma Korektorska UKKLW: Małgorzata Ablewska, Katarzyna Szol Redakcja Departament Organizacyjno-Prawny i Kadr Banku BPS S.A. Greem Media DTP Greem Media Michał Trukawka 40 2/2015 BANK WSPÓLNYCH SIŁ

41

I. Sprawozdanie o sytuacji finansowej SOZ BPS w 2016 r.

I. Sprawozdanie o sytuacji finansowej SOZ BPS w 2016 r. Sprawozdanie dotyczące Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS jako całości za 2016 r. obejmujące: zagregowany bilans, zagregowany rachunek zysków i strat, sprawozdanie na temat sytuacji i sprawozdanie na temat

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r.

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r. Banki spółdzielcze i zrzeszające, I kwartał 2017 r. Podsumowanie banki spółdzielcze Na koniec marca 2017 r. działało 558 banków, w tym 355 było zrzeszonych w BPS SA w Warszawie, a 201 w SGB-Banku SA w

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze i zrzeszające, III kwartał 2017 r.

Banki spółdzielcze i zrzeszające, III kwartał 2017 r. Banki spółdzielcze i zrzeszające, III kwartał 2017 r. Podsumowanie banki spółdzielcze 1/2 INSTYTUCJONALNE SYSTEMY OCHRONY Na koniec września 2017 r. działały 554 banki spółdzielcze, z czego 352 było zrzeszonych

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A.

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2011 roku Listopad 2011 III kwartał 2011 roku podsumowanie Wolumeny Kredyty korporacyjne 12% kw./kw. Kredyty hipoteczne 20% kw./kw. Depozyty

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Niedrzwicy Dużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2009 roku ` Niedrzwica Duża, 2009 1. Rozmiar działalności

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kwartał 2015 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kwartał 2015 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kwartał 2015 r. 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski sektor banków spółdzielczych WYNIKI FINANSOWE DYNAMICZNY WZROST DEPOZYTÓW WZROST NALEŻNOŚCI OD PRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE I kw. 2016 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, lipiec 2016 r. Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004

Informacja o działalności Banku Millennium w roku 2004 INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 20 stycznia 2005 Informacja o działalności Banku Millennium w roku 20 Warszawa, 20.01.2005 Zarząd Banku Millennium informuje, iż w roku 20 (od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku

Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Wyniki Grupy PKO Banku Polskiego I półrocze 2010 roku Podsumowanie wyników Grupy Kapitałowej PKO Banku Polskiego Najwyższy zysk netto w sektorze 1 502,3 mln PLN (wzrost o 30,6% r/r) Skonsolidowany zysk

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I półrocze 2017 r.

Banki spółdzielcze i zrzeszające, I półrocze 2017 r. Banki spółdzielcze i zrzeszające, I półrocze 2017 r. Podsumowanie banki spółdzielcze INSTYTUCJONALNE SYSTEMY OCHRONY W 2018 r. nastąpi zakończenie bytu prawnego obecnych zrzeszeń Na koniec czerwca 2017

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r.

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2017 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.9.217 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I półroczu 217 r. Wynik finansowy netto sektora bankowego 1 w I półroczu 217 r. wyniósł 6,9 mld zł, tj. o 16,9%

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

KOLEJNY REKORD POBITY

KOLEJNY REKORD POBITY Warszawa, 12 maja 2006 r. Informacja prasowa KOLEJNY REKORD POBITY Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po I kwartale 2006 roku według MSSF w mln zł Ikw06 Ikw.06/Ikw.05 zysk brutto 363 42% zysk netto

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o ryzyku Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS w 2016 r.

Sprawozdanie o ryzyku Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS w 2016 r. Sprawozdanie o ryzyku Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS w 2016 r. Warszawa, maj 2017 Spółdzielnia Systemu Ochrony Zrzeszenia BPS ul. Grzybowska 81, 00-844 Warszawa, Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 213 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych Warszawa, kwiecień 213 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Jaki model polskiej bankowości spółdzielczej i zmian na rynkach finansowych? w świetle zmian regulacji prawnych

Jaki model polskiej bankowości spółdzielczej i zmian na rynkach finansowych? w świetle zmian regulacji prawnych Jaki model polskiej bankowości spółdzielczej i zmian na rynkach finansowych? w świetle zmian regulacji prawnych Tomasz Mironczuk Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r.

Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. RAPORT BIEŻĄCY NR 17/2010 Szacunki wybranych danych finansowych Grupy Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Warszawa, 3 marca 2010 r. Kapitałowej Banku Pekao S.A. po IV kwartale 2009 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w 2014 r.

Wyniki finansowe banków w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 2.4.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w 214 r. W 214 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 16,2, o 7,1% więcej niż w poprzednim roku. Suma

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w III kw. 2015 r. wideokonferencja 1 3 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 11 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku w 1 kw. 2015 r. Webcast r. 1 1 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto na poziomie 12 mln zł, a zysk brutto 22 mln zł Wyniki Wartość udzielonych kredytów detalicznych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku

Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 lipca 2014 r. Informacja na temat działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I półroczu 2014 roku (Warszawa, 28 lipca 2014 roku) Skonsolidowany zysk netto

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r.

Najważniejsze dane finansowe i biznesowe Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. w IV kwartale 2017 r. Wstępne niezaudytowane skonsolidowane wyniki finansowe za roku Informacja o wstępnych niezaudytowanych skonsolidowanych wynikach finansowych Grupy Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. za roku Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 17 lutego 2016 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2015 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.

Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 312.212 roku I. Informacje ogólne: Bank Spółdzielczy w Szumowie, zwany

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 15.6.216 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 216 r. W I kwartale 216 r. wynik finansowy netto sektora bankowego 1 wyniósł 3,5 mld zł, o 15,7% mniej

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region RAPORT ROCZNY 2015 Łączy nas Region Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt przedstawić Państwu Raport Roczny z działalności Banku Spółdzielczego w Kielcach w 2015 roku. Realizując strategiczny cel Banku jakim

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] Warszawa, 2009.09.23 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2009 r. [1] W końcu czerwca br. działalność prowadziło 71 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 61 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Mirosław Potulski Prezes Zarządu BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. AGENDA Sytuacja finansowa Banku BPS S.A. Analiza portfela

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] Warszawa, 2010.01.08 Wyniki finansowe banków w okresie I-III kwartał 2009 r. [1] W końcu września 2009 r. działalność prowadziło 69 banków komercyjnych (o 1 mniej niż rok wcześniej), w tym 59 z przewagą

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r.

Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. Wyniki finansowe Banku BPH w II kw. 2015 r. wideokonferencja 13 sierpnia 2015 r. 1 2 kw. 2015 r. najważniejsze informacje Zyskowność Zysk netto 5 mln zł, zysk brutto 15 mln zł Wyniki Koszty Jakość Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych

Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych 2 grudnia 2014 r. Stanowisko KNF w sprawie polityki dywidendowej instytucji finansowych Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) przyjęła na posiedzeniu w dniu 2 grudnia 2014 r. stanowisko w sprawie: polityki

Bardziej szczegółowo

Warszawa, luty 2013 r.

Warszawa, luty 2013 r. Sytuacja ekonomiczno - finansowa zrzeszonych banków spółdzielczych oraz banku współpracującego na tle sektora bankowości spółdzielczej, wg stanu na 31 grudnia 2012 r. Warszawa, luty 2013 r. WSTĘP...3 I.

Bardziej szczegółowo

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok

Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Konsekwentnie do przodu wzrost rentowności Banku Pocztowego po III kwartałach 2014 r. Wyniki biznesowe i finansowe Plany na 2015 rok Wyniki po III kwartałach 2014 r. Podsumowanie III kwartałów Wzrost poziomu

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r.

Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 25 kwietnia 2013 r. Informacja o działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium w I kwartale 2013 r. (Warszawa, 25 kwietnia 2013 r.) Zysk skonsolidowany Grupy Banku

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 2008 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za IV kwartał 28 roku -1- Wpływ poszczególnych czynników na wynik netto w IV kw. 28 r. vs. IV kw. 27r. /PLN MM/ 3 25 69 42 2 15 85 54 112 1 5 26 31

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] Warszawa, 2009.07.10 Wyniki finansowe banków w I kwartale 2009 r. [1] W końcu marca br. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 1/V/2013 z dnia 10.05.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2012 (Filar III) Łosice, maj 2013

Bardziej szczegółowo

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami.

Opis procesów zawierają Instrukcje zarządzania poszczególnymi ww. ryzykami. Informacje podlegające ujawnieniu z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału Banku Spółdzielczego w Szumowie według stanu na dzień 31.12.214 roku I. Informacje ogólne: 1. Bank Spółdzielczy w Szumowie,

Bardziej szczegółowo

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt

w całości (97,1%) podmiotom sektora niefinansowego, nieznacznie powiększając w analizowanym okresie swój udział w tym segmencie rynku (o 1,1 pkt Wyniki finansowe banków w 2008 r. [1] Warszawa, 2009.05.08 W końcu 2008 r. działalność prowadziło 70 banków komercyjnych (o 6 więcej niż rok wcześniej), w tym 60 z przewagą kapitału zagranicznego lub całkowicie

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea

Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego za III kwartał 2015 r. Silna dynamika wyników dzięki wzrostowi przychodów i synergiom z integracji Nordea 9 listopada 2015 r. Wybrane inicjatywy biznesowe w III

Bardziej szczegółowo

SYSTEM IPS W ZRZESZENIU. FORUM LIDERÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH września 2016r.

SYSTEM IPS W ZRZESZENIU. FORUM LIDERÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH września 2016r. SYSTEM IPS W ZRZESZENIU FORUM LIDERÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH 13-14 września 2016r. IPS-SGB w LICZBACH 23 listopada 2015r. 191 BS 31 marca 2016r. 195 BS 30 czerwca 2016r. 197 BS Suma bilansowa BS IPS-SGB

Bardziej szczegółowo

Źródło: KB Webis, NBP

Źródło: KB Webis, NBP Wyniki finansowe Grupy Kredyt Banku po I kw. 2007 Warszawa, 26 kwietnia 2007 SPIS TREŚCI 1. PODSTAWOWE DANE FINANSOWE 2. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU DETALICZNEGO 3. DZIAŁALNOŚĆ SEGMENTU KORPRACYJNEGO 4. ANEKS

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1]

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] Warszawa, 2008.09.02 Wyniki finansowe banków w I półroczu 2008 r. [1] W końcu czerwca 2008 r., tak jak w analogicznym okresie ubiegłego roku, działalność prowadziło 65 banków komercyjnych, w tym 55 z przewagą

Bardziej szczegółowo

System IPS w zrzeszeniu SGB

System IPS w zrzeszeniu SGB System IPS w zrzeszeniu SGB PODSTAWOWE DANE DOT. IPS - SGB 23 listopada 2015r. 191 BS 31 marca 2016r. 195 BS 30 czerwca 2016r. 197 BS 31 grudnia 2016r. 198 BS czerwiec wrzesień 2017r. 196 BS Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany rachunek zysków i strat

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Warszawa, dnia 14 lutego 2017 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2016 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: art.17 ust.1 Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku

Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku 5 Informacja o wstępnych wynikach Grupy Banku Millennium po trzech kwartałach 2005 roku Warszawa,13.10.2005 Zarząd Banku Millennium ( Bank ) informuje, iż po trzech kwartałach 2005 roku skonsolidowany

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe. rok 2010

Wyniki finansowe. rok 2010 Wyniki finansowe Grupy PKO Banku Polskiego rok 2010 WARSZAWA, 7 MARCA 2011 Podsumowanie wyników Grupa PKO Banku Polskiego Skonsolidowany zysk netto za 2010 rok najwyższy w historii Banku 3,217 mld PLN

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW

WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW WYNIKI FINANSOWE BANKU PO III KWARTAŁACH 2002 R. PREZENTACJA DLA ANALITYKÓW I INWESTORÓW Warszawa, 4 listopada 2002 r. 2 Wyniki finansowe po IIIQ 2002 r. IIIQ 2001 IIIQ 2002 Zmiana Zysk operacyjny (mln

Bardziej szczegółowo

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok Załącznik Nr 6 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok opracowała:

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Struktura prezentacji Banki spółdzielcze charakterystyka Konkurencja

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 45/2010 z dnia 21.05.2010 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2009 (Filar III) Łosice, maj 2010 I.

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 1 sierpnia 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2014 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach

I N F O R M A C J A. w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień (Filar III) BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu nr 37/2011 z dnia 4.07.2011 r. BANK SPÓŁDZIELCZY w Łosicach I N F O R M A C J A w zakresie adekwatności kapitałowej na dzień 31.12.2010 (Filar III) Łosice, CZERWIEC 2011

Bardziej szczegółowo

Wyniki Banku BPH za II kw r.

Wyniki Banku BPH za II kw r. Wyniki Banku BPH za II kw. 2013 r. Rozwój zgodnie z oczekiwaniami 13 sierpnia 2013 r. 13 sierpnia 2013 r. Rozwój zgodnie z oczekiwaniami 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja nie jest częścią jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 12 lutego 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2014 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego.

Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego. Informację na temat sytuacji w tym sektorze zamieściła Komisja Nadzoru Finansowego. Poniżej zamieszczamy informację na temat sytuacji sektora bankowego w pierwszym półroczu 2009 roku, jaką zamieściła na

Bardziej szczegółowo

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2016 rok

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2016 rok Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu Nr 145/2015 dnia 18.12.2015 r. Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 36/2015 z dnia 21.12.2015r. Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2016 rok

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP

INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WSTĘP INFORMACJE PODLEGAJĄCE UPOWSZECHNIENIU, W TYM INFORMACJE W ZAKRESIE ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ EFIX DOM MALERSKI S.A. WEDŁUG STANU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU I. WSTĘP 1. EFIX DOM MAKLERSKI S.A., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12. Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2015 roku Niedrzwica Duża, 2016 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Historia FPK Pierwsze fundusze poręczeniowe powstały w Polsce z inicjatywy jednostek samorządowych i zagranicznych fundacji w ramach Programu Inicjaty

Historia FPK Pierwsze fundusze poręczeniowe powstały w Polsce z inicjatywy jednostek samorządowych i zagranicznych fundacji w ramach Programu Inicjaty Aktualne zmiany systemu i rozwój współpracy banków spółdzielczych z regionalnymi i lokalnymi funduszami poręczeń kredytowych RYSZARD NOSOWICZ PREZES KSFP 14-1515 września 2009, WARSZAWA Historia FPK Pierwsze

Bardziej szczegółowo

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary Spis treści 1. Kim jesteśmy 2. Zalety leasingu jako formy finansowania 3. Leasing operacyjny, leasing finansowy 3. Co oferujemy Klientowi 4. Przewagi konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

SYNTETYCZNA INFORMACJA O KIERUNKACH PODZIAŁU ZYSKU ZA 2014 R. KRAJOWYCH BANKÓW KOMERCYJNYCH

SYNTETYCZNA INFORMACJA O KIERUNKACH PODZIAŁU ZYSKU ZA 2014 R. KRAJOWYCH BANKÓW KOMERCYJNYCH SYNTETYCZNA INFORMACJA O KIERUNKACH PODZIAŁU ZYSKU ZA 214 R. KRAJOWYCH BANKÓW KOMERCYJNYCH Polityka dywidendowa banków W wyniku konsekwentnie realizowanej przez KNF polityki dywidendowej baza kapitałowa

Bardziej szczegółowo

Grupa Banku Zachodniego WBK

Grupa Banku Zachodniego WBK Grupa Banku Zachodniego WBK Wyniki finansowe 1H 2011 27 lipca, 2011 2 Niniejsza prezentacja w zakresie obejmującym twierdzenia wybiegające w przyszłość ma charakter wyłącznie informacyjny i nie może być

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 10 lutego 2014 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za 2013 rok Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie z 5 ust. 1

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2014 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2014 R. PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2014 R. W dniu 8 kwietnia 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego przyjęła informację na temat planów finansowych banków w 2014 r. Informacja ta została przygotowana

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1

Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności systemu finansowego Grudzień 2012 r. Departament Systemu Finansowego 1 Raport o stabilności finansowej Raport jest elementem polityki informacyjnej NBP przyczyniającym się do realizacji

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium

Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium INFORMACJA PRASOWA strona: 1 Warszawa, 28 października r. Informacja o wynikach Grupy Kapitałowej Banku Millennium po trzech kwartałach roku (Warszawa, 28 października roku) Skonsolidowany zysk netto Grupy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2007 r.

Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2007 r. Warszawa, 2007.12.03 Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2007 r. W okresie styczeń-wrzesień br., przy wysokiej dynamice wartości udzielonych kredytów, w sektorze bankowym 1 odnotowano duŝo

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2010 roku Listopad 2010 ( 1 ( Wzrost wyniku netto w 3 kwartale 2010 r. Kwartalny zysk netto (mln zł) ROE 3,2 pp. 11,2% 92 Zwrot podatku

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć efektywność działania banków spółdzielczych? Stanisław Murawski Prezes Zarządu Poznańskiego Banku Spółdzielczego

Jak zwiększyć efektywność działania banków spółdzielczych? Stanisław Murawski Prezes Zarządu Poznańskiego Banku Spółdzielczego Jak zwiększyć efektywność działania banków spółdzielczych? Stanisław Murawski Prezes Zarządu Poznańskiego Banku Spółdzielczego Nasze cele a ich realizacja. Nasze cele od lat są znane: > zwiększenie udziałów

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za III kwartał 2008-1- Znaczący wzrost wyniku netto w porównaniu do 3Q 2007 /PLN MM/ 250 21% 200 150 100 50 179 216 0 3Q07 3Q08-2- Wpływ poszczególnych

Bardziej szczegółowo

GRUPA BANKU MILLENNIUM

GRUPA BANKU MILLENNIUM GRUPA BANKU MILLENNIUM Wyniki za 2016 rok Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Millennium S.A. 31 Marca 2017 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została przygotowana przez Bank Millennium dla jego interesariuszy

Bardziej szczegółowo

Przekształcenia systemu bankowego. w ostatnim ćwierćwieczu

Przekształcenia systemu bankowego. w ostatnim ćwierćwieczu Przekształcenia systemu bankowego w ostatnim ćwierćwieczu Prof. dr hab. Jerzy Węcławski Sesja naukowo-edukacyjna 25 lat przemian gospodarczych w Polsce UMCS, Wydział Ekonomiczny, Lublin, 15 maja 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 8 sierpnia 2013 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za II kwartał 2013 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa Prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo