Prototypowy system monitorowania i sterowania produkcją

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prototypowy system monitorowania i sterowania produkcją"

Transkrypt

1 Tomasz Żabiński, Leszek Trybus Katedra Informatyki i Automatyki Politechnika Rzeszowska Prototypowy system monitorowania i sterowania produkcją realizowany w klastrze "Zielona Kuźnia" Streszczenie W referacie scharakteryzowano prototypowy system monitorowania i sterowania produkcją realizowany przez jednostki tworzące wspólnie klaster technologiczny Zielona Kuźnia. Wdrożenie pilotażowe przeprowadzono w firmie Gaweł Zakład Produkcji Śrub w Palikówce k/rzeszowa. System zalicza się do klasy MES (Manufacturing Execution System), bo bezpośrednio wiąże poziom produkcji z planowaniem ERP (Enterprise Resource Planning). W stosunku do stosowanych w dużych przedsiębiorstwach typowych systemów MES wyróżnia go to, że dane z maszyn pobierane są automatycznie poprzez sterowniki PAC, a nie np. wprowadzane ręcznie za pomocą czytników. Drugą cechą jest przeznaczenie dla przedsiębiorstw klasy SME (Small/Medium Scale Enterprise), gdzie wymagania co do elastyczności produkcji są wysokie. Pilotażowa wersja systemu w GZPŚ obejmuje obecnie dwa gniazda produkcyjne liczące po 6 maszyn. W skład systemu wchodzi sterownik embedded PC Beckhoffa z modułami I/O przy maszynach, serwer GlassFish z bazą danych PostgreSQL oraz intranetowe i internetowe stacje klienckie. W każdym gnieździe znajduje się ponadto monitor dotykowy, czytniki kodów kreskowych i RFID, suwmiarka elektroniczna i wieża sygnalizacyjna. Komunikację miedzy sterownikiem a serwerem zrealizowano w technologii Web Services, a miedzy serwerem a stacjami klienckimi w technologii WWW - VPN. Dane dotyczące zlecenia produkcyjnego pobierane są z systemu klasy ERP i wyświetlane na stanowisku operatora maszyny. Programowy moduł statystyk podaje liczby wyprodukowanych sztuk danych asortymentów, określa wydajność maszyn, czas pracy, struktury postojów, dane z kontroli jakości itp. 1. Wprowadzenie Współczesny rynek charakteryzujący się globalizacją i silną konkurencją wymusza na przedsiębiorstwach produkcyjnych wytwarzanie wyrobów w niższych cenach i w coraz krótszym czasie, pomimo wzrostu kosztów czynników produkcji. Tendencjom tym towarzyszy jednocześnie wzrost oczekiwań odnośnie jakości wyrobów, terminowości wykonywania zamówień oraz możliwości realizacji indywidualnych wymagań klientów oraz ich bezpośredniego uczestniczenia zarówno w procesie projektowania jak i produkcji. Pociąga to za sobą, między innymi, konieczność wytwarzania szerokiego asortymentu wyrobów w partiach o małej liczebności i dowolnej kolejności. Aby sprostać wyżej wymienionym wymaganiom powstają nowe koncepcje organizacyjne przeznaczone dla przedsiębiorstw Leszek Trybus, Prototypowy system monitorowania str. 1

2 produkcyjnych np. holonowe, bioniczne czy też fraktalne [1]. Nowa generacja systemów produkcyjnych określana jest mianem Inteligentnych Systemów Produkcyjnych (IMS Intelligent Manufacturing Systems), w których dąży się do zastąpienia procesów sterowanych przez człowieka maszynowym przetwarzaniem danych z wykorzystaniem metod sztucznej inteligencji. Systemy te powinny się charakteryzować, między innymi, decentralizacją i autonomią elementów, elastycznością, rekonfigurowalnością, zdolnością uczenia się, wydajnością, niezawodnością i samo regeneracją. Ważnym elementem koncepcji nowoczesnych systemów produkcyjnych jest wprowadzenie sprzężenia zwrotnego na poziomie bieżącego sterowania procesem produkcyjnym czyli realizacji tzw. nadążnego sterowania produkcją [2]. Dlatego też IMS powinny być wyposażone w możliwość realizacji w czasie rzeczywistym monitorowania i sterowania przebiegiem procesu produkcyjnego jak również posiadać zdolność do pozyskiwania wiedzy ze zgromadzonych danych i wykorzystywania jej do poprawy funkcjonowania systemu. Holonowe struktury organizacyjne tzw. Holonic Manufacturing Systems (HMS) wydają się być najbardziej obiecującymi z praktycznego punktu widzenia [3]. HMS definiują system produkcyjny jako dynamiczną hierarchię kooperujących holonów (tzw. holarchia), czyli autonomicznych i kooperatywnych modułów [1]. Ze względu na podobieństwa koncepcji HMS oraz technologii wieloagentowych, te drugie są uznawane za podstawową technologię służącą do praktycznej implementacji systemów holonowych [4,5]. Praktyczna realizacja założeń IMS wymaga stworzenia w przedsiębiorstwie odpowiedniej platformy programowo-sprzętowej zarówno w warstwie systemu informatycznego jak również w zakresie stosowanych rozwiązań w obszarze automatyki. Wymagana jest ścisła integracja urządzeń automatyki z systemami informatycznymi wraz z możliwością uruchamiania agentów programowych bezpośrednio w urządzeniach realizujących sterownie zasobami produkcyjnymi. Nowe rodzaje sterowników, a przede wszystkim tzw. Programowalne Sterowniki Automatyki (PAC - Programmable Automation Controller) stanowią obiecującą perspektywę dla przemysłowych implementacji IMS. W literaturze wskazuje się na brak sterowników, które łączyłby w jednym rozwiązaniu sprzętowym możliwość sterowania obiektami ze zdolnością do uruchamiania agentów programowych jako jedną z głównych barier uniemożliwiających praktyczne wdrażanie IMS [4]. PAC spełniają te wymagania i sprawiają, że w. w. bariera przestaje być aktualna [6,7]. Opisany w niniejszym artykule projekt jest realizowany w ramach współpracy Politechniki Rzeszowskiej z firmami z klastra Zielona Kuźnia i ma na celu wdrożenie inteligentnego systemu produkcyjnego w fabryce śrub. Dotychczas stworzono i przetestowano prototypową platformę programowo-sprzętową wykorzystującą programowalne sterowniki automatyki. Na aktualnym etapie system jest wykorzystywany głównie do monitorowania produkcji, wsparcia w zakresie kontroli jakości oraz komunikacji z operatorami. Ze względu na dostrzeganą coraz częściej przez firmy produkcyjne potrzebę ścisłej integracji systemów informatycznych np. klasy ERP (Enterprise Resource Planning np. Microsoft Dynamics AX, SAP) z systemami automatyki i urządzeniami produkcyjnymi działającymi na poziomie hali fabrycznej dostępne jest obecnie na rynku oprogramowanie MES (Manufacturing Execution Systems - np. Wonderware MES), które spełnia tę rolę. Podobną funkcję pełnią pakiety MES w energetyce, integrując systemy sterowania DCS z planowaniem ERP [8]. Głównym elementem odróżniającym opisywany projekt od typowych systemów MES jest stworzenie otwartej platformy umożliwiającej w przyszłości implementację wieloagnetowej struktury systemu i wykorzystanie metod sztucznej inteligencji, a w efekcie praktyczne wdrożenie koncepcji IMS. str. 2 Leszek Trybus Prototypowy system monitorowania

3 2. Prototypowy system monitorowania i sterowania produkcją Prototypowa wersja systemu obejmuje aktualnie dwa gniazda produkcyjne zawierające po sześć maszyn realizujących proces tłoczenia śrub. Od 11 miesięcy system w różnych konfiguracjach, obejmujących początkowo jedną zaś obecnie dwanaście maszyn, jest wykorzystywany w codziennym procesie produkcyjnym. W każdym gnieździe produkcyjnym zainstalowano jeden sterownik PAC (embedded PC - CX1020 firmy Beckhoff) z systemem Windows CE, który komunikuje się z 6 maszynami np. za pomocą zdalnych modułów wejść/wyjść i protokołu EtherCAT (rys.1a). a) b) Rys. 1. Struktura systemu (a), struktura oprogramowania dla sterownika PAC (b) Warstwę sprzętową systemu w poszczególnych gniazdach uzupełnia 15 przemysłowy monitor dotykowy podłączony bezpośrednio do sterownika PAC, czytnik kodów kreskowych wykorzystywany między innymi do wczytywania kodów materiałów, czytnik kart RFID służący do autoryzacji operatorów, suwmiarka elektroniczna oraz wieża sygnalizacyjna. W warstwie programowej systemu wyróżnia się trzy główne poziomy [9]: hali fabrycznej, Leszek Trybus, Prototypowy system monitorowania str. 3

4 serwerów danych oraz stacji klienckich WWW. Na poziomie hali fabrycznej główny element systemu to oprogramowanie sterownika PAC, które tworzy (rys.1b): - program PLC odpowiedzialny za sterowanie maszyną i rejestrację sygnałów fizycznych takich jak np. włączenie i wyłączenie maszyny, przełączenie trybów pracy maszyny automatyczy/ręczny, rejestrację liczby wyprodukowanych sztuk, rejestrację mikroprzestojów i ich przyczyn itp.; - moduł działający w warstwie Windows CE umożliwiający wymianę danych pomiędzy programem PLC i pozostałą częścią oprogramowania; - moduł działający w Windows CE odpowiedzialny za przetwarzanie i bezpieczeństwo danych oraz komunikację z serwerem; - graficzny interfejs dla operatora (rys. 2a). Program PLC został napisany w języku ST zaś pozostałe elementy oprogramowania dla PAC w języku C#. Komunikacja pomiędzy serwerem a sterownikami realizowana jest za pośrednictwem sieci Ethernet oraz technologii Web Services i serwera GlassFish. W obrębie serwera działa aplikacja WWW udostępniająca stacjom klienckim dane dotyczące aktualnego stanu urządzeń i procesu produkcyjnego oraz zapewnia dostęp do statystyk. Aplikacja WWW komunikuje się z modułem gromadzenia i przetwarzania danych przy pomocy technologii EJB (Enterprise Java Beans). W systemie wykorzystano bazę danych PostgreSQL. Na obecnym etapie zaimplementowano również podstawową wymianę danych pomiędzy systemem a modułem harmonogramowania produkcji. Szczegółowe dane dotyczące zlecenia produkcyjnego (opis produktu, liczba sztuk, parametry jakościowe) są pobierane z systemu klasy ERP i wyświetlane na stanowisku pracy operatora maszyny przy pomocy graficznego interfejsu (rys. 2a). a) b) Rys. 2. Graficzny interfejs operatora (a), wykres statystyki liczby wyprodukowanych sztuk (b) str. 4 Leszek Trybus Prototypowy system monitorowania

5 Aplikacja dla stacji klienckich wykorzystuje technologię WWW i może działać zarówno w sieci intranet jak i Internet. Dostęp do serwisu WWW wymaga autoryzacji, do realizacji zdalnych połączeń wykorzystano technologię VPN (Virtual Private Network). Do stworzenia aplikacji WWW zastosowano technologie Java EE 5, framework JSF (Java Server Faces), Ajax oraz bibliotekę RichFaces. Aktualnie aplikacja WWW składa się z dwóch głównych modułów tj. monitorowania aktualnego stanu urządzeń oraz statystyk. Moduł monitorowania zapewnia dostęp do aktualnych danych o stanie maszyn, czynnościach wykonywanych przez operatorów i postępie realizacji produkcji. Moduł statystyk umożliwia analizę danych historycznych w tym np. liczby wyprodukowanych sztuk, wydajności maszyn, struktury czasu pracy maszyn i operatorów, struktury postojów i ich powodów, pomiarów dotyczących kontroli jakości itp. Przykładowy wykres dla statystyki liczby wyprodukowanych sztuk pokazano na rys. 2b. 3. Planowane prace Dalsze prace związane z kontynuacją projektu zakładają objęcie systemem kolejnych 58 maszyn oraz włączenie do systemu kluczowych zasobów produkcyjnych kooperantów fabryki śrub zrzeszonych w klastrze Zielona Kuźnia. System umożliwi tworzenie wirtualnych gniazd lub linii produkcyjnych dzięki czemu znacznej poprawie powinna ulec przewidywalność i terminowość realizacji zleceń produkcyjnych. Kolejny obszar rozwoju systemu to maszynowa analiza zebranych danych oraz pozyskiwanie na ich podstawie wiedzy i wniosków odnośnie np. wydajności maszyn i operatorów, wykorzystania materiału, realizacji zleceń oraz możliwości usprawnienia i udoskonalenia procesów produkcyjnych. W tym celu zastosowana zostanie technika drążenia danych, a między innymi reguły asocjacyjne, które posłużą do wykrywania niewłaściwych zachowań operatorów oraz określenia głównych czynników wpływających na wydajność procesu produkcyjnego. Planowana jest również rozbudowa systemu w obszarze inteligentnej diagnostyki maszyn. Efektem końcowym projektu będzie stworzenie inteligentnego systemu monitorującego i sterującego procesem produkcyjnym wraz z wykorzystaniem technik agentowych i sztucznej inteligencji. Skonstruowana struktura programowo-sprzętowa umożliwi implementację w rzeczywistym środowisku produkcyjnym nowoczesnych koncepcji organizacyjnych fabryk. Aktualnie prowadzone są rozmowy odnośnie wdrożenia pilotażowej wersji systemu w jednym z wydziałów WSK PZL Rzeszów. Wstępnie zaakceptowano koncepcję systemu o podobnej konfiguracji sprzętowej obejmującej 2 maszyny. Literatura [1] Zawadzka L., Współczesne problemy i kierunki rozwoju elastycznych systemów produkcyjnych, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2007 [2] Zaborowski M., Sterowanie nadążne zasobami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Pracowni Komputerowej Jacka Skalmierskiego, Gliwice [3] Tharumarajah A., Wells A. J., Nemes L., Comparison of Emerging Manufactruring Concepts, Systems, Man, and Cybernetics, IEEE Conference on, vol.1, pp , Oct [4] Leitão P., Agent-based distributed manufacturing control: A state-of-the-art survey, Engineering Applications of Artificial Intelligence, [5] Colombo A., Schoop R., Neubert R., An Agent-Based Intelligent Control Platform for Industrial Holonic Manufacturing Systems, IEEE Trans. Ind. Elect., vol. 53, no. 1, pp , Feb Leszek Trybus, Prototypowy system monitorowania str. 5

6 [6] Żabiński T., Mączka T., Jędrzejec B., Control and Monitoring System for Intelligent Manufacturing Hardware and Communication Software Structure, Computer Methods and Systems, Kraków, listopad , str [7] Żabiński T., Mączka T., Human System Interface for Manufacturing Control - Industrial Implementation, 3rd International Conference on Human System Interaction, Rzeszów, [8] Trybus L., Systemy SCADA Integracja systemów automatyki z systemami zarządzania, Konf. ROBOTECH 06, Wrocław [9] Mączka T., Czech T., Żabiński T., Innowacyjny system monitorowania i sterowania produkcją jako element fabryki przyszłości, PAR 2/2010. Prototypowy system monitorowania i sterowania produkcją realizowany w klastrze "Zielona Kuźnia" dr Tomasz Żabiński prof. Leszek Trybus Katedra Informatyki i Automatyki Politechnika Rzeszowska str. 6 Leszek Trybus Prototypowy system monitorowania

7 Inteligentne Systemy Produkcyjne (IMS) IMS jest systemem, w którym w znacznym stopniu procesy sterowane przez człowieka zostają zastąpione maszynowym przetwarzaniem danych, wykorzystującym informatyczne technologie sztucznej inteligencji Zawadzka, 2007 Wybrane cechy IMS Nowe koncepcje organizacyjne: holonowe, fraktalne, bioniczne Decentralizacja i autonomia elementów Elastyczność Rekonfigurowalność Zdolność uczenia się Wydajność, niezawodność, samoregeneracja IMS warunki realizacji Struktura systemu informatycznego pełna integracja z urządzeniami na hali fabrycznej pełna integracja z systemami automatyki elektroniczny obieg dokumentów i informacji zaawansowane systemy HSI (Human System Interface) struktura wieloagentowa IMS Urządzenia sterowniki wbudowane embeddedpc monitory oraz panele dotykowe, kamery, RFID zaawansowane czujniki i urządzenia pomiarowe infrastruktura komunikacyjna Sztuczna inteligencja pozyskiwanie wiedzy ze zgromadzonych danych wspomaganie decyzji np. kierownictwa, planisty systemy ekspertowe analiza efektywności wykorzystywania zasobów Sterowanie i monitorowanie produkcji monitorowanie on line stanu produkcji i zasobów harmonogramowanie produkcji nadążne sterowanie produkcją diagnostyka urządzeń i procesów The Future of Manufacturing in Europe , The Challenge for Sustainability Institute for Prospective Technological Studies, 2003 Visionary Manufacturing Challenges for 2020 TheAmericanCommitteeon VisionaryManufacturingChallenges, 1998 Leszek Trybus, Prototypowy system monitorowania str. 7

8 Efektywne zarządzanie zasobami produkcyjnymi (IMS) Strategia Nadążne sterowanie produkcją Taktyka Działania Operacyjne Harmonogramowanie Sterowanie Produkcją Produkcja Wiedza Wiedza Monitorowanie, Kontrola, Diagnostyka Wiedza Inteligentny System Produkcyjny (IMS) Zielona Kuźnia IMS RARR Politechnika Rzeszowska Katedra Informatyki i Automatyki Bernacki Industrial Services Gaweł Zakład Produkcji Śrub AGH Borimex LIMET SLISZ Consulting BHH MIKROHUTA Elektromechanika str. 8 Leszek Trybus Prototypowy system monitorowania

9 Klaster Technologiczny Zielona Kuźnia Rozwijanie sieci kooperacji pomiędzy przedsiębiorstwami z efektywnym wykorzystaniem środków produkcji kooperantów (maszyny, pracownicy) Spotkanie Rady Partnerów Klastra Zielona Kuźnia, 11 wrzesień 2009, Palikówka Efektywne zarządzanie zasobami produkcyjnymi oraz odpowiednia infrastruktura w poszczególnych przedsiębiorstwach (IMS) umożliwi tworzenie wirtualnych gniazd i linii produkcyjnych STRUKTURA SYSTEMU WERSJA PILOTAŻOWA Główne elementy poziom hali produkcyjnej serwery danych i aplikacji stacje klienckie WWW komunikacja z systemem ERP moduł harmonogramowania Hala produkcyjna sterowniki przemysłowe Embedded PC przemysłowy 15 panel dotykowy czytnik kart RFID czytnik kodów kreskowych suwmiarka elektroniczna Serwery danych i aplikacji serwer aplikacji GlassFish serwer bazodanowy PostgreSQL EJBs/WebServices (Java) Stacje klienckie aplikacja WWW Żabiński, Mączka, Jędrzejec CMS 2009 Leszek Trybus, Prototypowy system monitorowania str. 9

10 STRUKTURA STANOWISKA PILOTAŻOWEGO VPN Żabiński, Mączka HSI 2010 STRUKTURA KOMUNIKACJI NA POZIOMIE HALI PRODUKCYJNEJ Struktura oprogramowania dla Embedded PC program PLC interfejs operatorski moduł komunikacji z bazą danych komunikacja z PLC (protokół ADS) jedna aplikacja, tworzona w C# (.NET CF), działająca pod kontrolą Windows CE.NET 6.0 Żabiński, Mączka, Jędrzejec CMS 2009 str. 10 Leszek Trybus Prototypowy system monitorowania

11 ELEMENTY SYSTEMU INTERFEJSY GRAFICZNE Żabiński, Mączka HSI 2010; Mączka, Czech, Żabiński PAR 2010; Mączka, Czech ISIE 2010 PILOTAŻOWE WDROŻENIE WYBRANYCH ELEMENTÓW SYSTEMU 2009/2010 System obejmuje maszyn czas działania systemu około 11 miesięcy sterowniki, monitory dotykowe, układy we/wy 2 zestawy HSI dla operatorów maszyn: logowanie, powody postojów, pomiary, wczytywanie zleceń serwis www: podgląd on line, statystyki, komunikacja z operatorami zdalny dostęp poprzez VPN PLANOWANE PRACE Włączanie do systemu kolejnych komórek organizacyjnych Moduł harmonogramowania automatycznego wsparcie dla planisty wybór wariantów planu produkcyjnego, zależnych od przyjętego kryterium harmonogramowania śledzenie realizacji planu produkcji i zgłaszanie ostrzeżeń, gdy wypełnienie przewidzianego harmonogramu będzie zagrożone Wykorzystanie metod sztucznej inteligencji wykrywanie niewłaściwych zachowań operatora, powodujących przestoje określanie rodzaju czynników oraz stopnia ich wpływu na proces produkcyjny wsparcie w zakresie wyboru operatorów i maszyn do realizacji zleceń produkcyjnych minimalizacja liczby awarii i maksymalizacja efektywność produkcji (analiza danych historycznych) Diagnostyka parku maszynowego i monitorowanie procesów produkcyjnych Opracowanie wieloagentowej struktury systemu Leszek Trybus, Prototypowy system monitorowania str. 11

2013-05-16. Podstawowe cechy IMS

2013-05-16. Podstawowe cechy IMS IMS jest systemem, w którym w znacznym stopniu ergotransformacyjność zostaje zastąpiona maszynowym przetwarzaniem danych, wykorzystującym informatyczne technologie sztucznej inteligencji Zawadzka, Współczesne

Bardziej szczegółowo

System monitorowania i sterowania produkcją

System monitorowania i sterowania produkcją Plan prezentacji System monitorowania i sterowania produkcją Tomasz Żabiński, Tomasz Mączka STAN PRAC 2013 GZPŚ, POIG, 8.2 Harmonogramowanie produkcji Monitorowanie produkcji w toku Sterowanie produkcją

Bardziej szczegółowo

Katalog handlowy e-production

Katalog handlowy e-production 1 / 12 Potęga e-innowacji Katalog handlowy e-production 2 / 12 e-production to zaawansowany system informatyczny przeznaczony do opomiarowania pracy maszyn produkcyjnych w czasie rzeczywistym. Istotą systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 4. Infrastruktura informatyczna z modułem SFP wraz z elementami montażowymi (patchcordy, switch, gniazda) 1 szt.

ZAPYTANIE OFERTOWE. 4. Infrastruktura informatyczna z modułem SFP wraz z elementami montażowymi (patchcordy, switch, gniazda) 1 szt. GAWEŁ Zakład Produkcji Śrub Sp. z o.o. Palikówka 198, PL 36-073 Strażów NIP 5170282359; REGON 180408359; KRS 0000303322 tel. 048-(0)17-7721-386, 7721-387, tel./fax.048-(0)17-7724-385 e-mail: sruby@zps.pl,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line

Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line Zastosowanie oprogramowania Proficy (ifix, Historian oraz Plant Applications) w laboratoryjnym stanowisku monitoringu systemów produkcyjnych in-line Dr inż. Grzegorz Ćwikła Stanowisko do monitoringu systemów

Bardziej szczegółowo

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji

SiR_13 Systemy SCADA: sterowanie nadrzędne; wizualizacja procesów. MES - Manufacturing Execution System System Realizacji Produkcji System informatyczny na produkcji: Umożliwi stopniowe, ale jednocześnie ekonomiczne i bezpieczne wdrażanie i rozwój aplikacji przemysłowych w miarę zmiany potrzeb firmy. Może adoptować się do istniejącej

Bardziej szczegółowo

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS

Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Systemy Monitorowania Produkcji EDOCS Kim jesteśmy? 5 Letnie doświadczenie przy wdrażaniu oraz tworzeniu oprogramowania do monitorowania produkcji, W pełni autorskie oprogramowanie, Firma korzysta z profesjonalnego

Bardziej szczegółowo

Rozszerzenie funkcjonalności EDOCS o systemy ciągłego nadzoru obróbki skrawaniem dla przemysłu lotniczego we współpracy z PRz (2013)

Rozszerzenie funkcjonalności EDOCS o systemy ciągłego nadzoru obróbki skrawaniem dla przemysłu lotniczego we współpracy z PRz (2013) ŻBIK Sp. z o.o. istnieje od 2007 roku, powstała poprzez wydzielenie spółki z firmy Bernacki Industrial Services. Główny produkt firmy to autorski system EDOCS przeznaczony do monitorowania zasobów i procesów

Bardziej szczegółowo

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego

Od ERP do ERP czasu rzeczywistego Przemysław Polak Od ERP do ERP czasu rzeczywistego SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ Wrocław, 19 listopada 2009 r. Kierunki rozwoju systemów informatycznych zarządzania rozszerzenie

Bardziej szczegółowo

Numeron. System ienergia

Numeron. System ienergia System ienergia - efektywne zarządzanie mediami SEMINARIUM POPRAWA EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA ENERGII - WZORCOWA ROLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DWÓR W TOMASZOWICACH K/KRAKOWA Profil firmy Tworzenie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI

ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI ASEM UBIQUITY PRZEGLĄD FUNKCJONALNOŚCI tel. 22 549 43 53, fax. 22 549 43 50, www.sabur.com.pl, sabur@sabur.com.pl 1/7 ASEM UBIQUITY ASEM Uqiuity to nowatorskie rozwiązanie na platformy Win 32/64 oraz Win

Bardziej szczegółowo

VIX AUTOMATION DLA EDUKACJI

VIX AUTOMATION DLA EDUKACJI VIX AUTOMATION DLA EDUKACJI Laboratorium procesów przemysłowych na Politechnice Śląskiej w Gliwicach Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Zakład Pomiarów i Systemów

Bardziej szczegółowo

Platforma Systemowa Wonderware przykład zaawansowanego systemu SCADA

Platforma Systemowa Wonderware przykład zaawansowanego systemu SCADA Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Platforma Systemowa Wonderware przykład zaawansowanego systemu SCADA mgr inż. Paweł Sokólski Gdańsk 2014 r. Plan wykładu: Charakterystyka Platformy

Bardziej szczegółowo

ANT Factory Portal System do monitorowania i zarządzania produkcją

ANT Factory Portal System do monitorowania i zarządzania produkcją ANT Factory Portal System do monitorowania i zarządzania produkcją System do monitorowania i zarządzania produkcją Monitoring pracy maszyn i linii produkcyjnych Śledzenie partii produkcyjnych, kody kreskowe

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE FIRMA: SOMAR S.A. ul. Karoliny 4 40-186 Katowice tel. 32 359 71 00 fax. 32 359 71 11 e-mail: biuro@somar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie komputerowych systemów sterowania

Oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Budowa i oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wykład 3 Oprogramowanie komputerowych systemów sterowania Wprowadzenie W komputerowych systemach automatyki wyróżnia się dwa ściśle z sobą powiązane

Bardziej szczegółowo

Broszura aplikacyjna ANT Factory Portal

Broszura aplikacyjna ANT Factory Portal Broszura aplikacyjna ANT Factory Portal System nadzoru linii produkcyjnych: śledzenie partii produkcyjnej. System do nadzoru produkcji on-line, w czasie rzeczywistym. Kraków, 2011 Kraków Spółka informatyczna

Bardziej szczegółowo

Wizualizacja procesu produkcyjnego w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie S.A.

Wizualizacja procesu produkcyjnego w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie S.A. Wizualizacja procesu produkcyjnego w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie S.A. Miejsce wdrożenia Oprogramowanie Proficy wdrożone zostało w Hucie Cynku Miasteczko Śląskie S.A. w Miasteczku Śląskim. Cel wdrożenia

Bardziej szczegółowo

System sterowania i wizualizacji odprężarki z wykorzystaniem oprogramowania Proficy ifix

System sterowania i wizualizacji odprężarki z wykorzystaniem oprogramowania Proficy ifix System sterowania i wizualizacji odprężarki z wykorzystaniem oprogramowania Proficy ifix Miejsce wdrożenia Oprogramowanie Proficy zostało wdrożone w zakładzie producenta maszyn szklarskich P.P.P. Komplex

Bardziej szczegółowo

3/13/2012. Automatyka i Sterowanie PRz Wprowadzenie. Wprowadzenie. Historia automatyki. dr inż. Tomasz Żabiński. Odśrodkowy regulator prędkości

3/13/2012. Automatyka i Sterowanie PRz Wprowadzenie. Wprowadzenie. Historia automatyki. dr inż. Tomasz Żabiński. Odśrodkowy regulator prędkości Automatyka i Sterowanie PRz 2012 Wprowadzenie dr inż. Tomasz Żabiński Lokalizacja: D102C Kontakt: tomz@przrzeszow.pl Sterowanie to celowe oddziaływanie (wpływanie) na przebieg procesów. [Kaczorek 2005]

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY MES SGL CARBON POLSKA S.A. System monitoringu i śledzenia produkcji

SYSTEMY MES SGL CARBON POLSKA S.A. System monitoringu i śledzenia produkcji SYSTEMY MES SGL CARBON POLSKA S.A. System monitoringu i śledzenia produkcji Dok. Nr PLPN016 Wersja: 16-03-2007 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi

Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi Nowe spojrzenie na systemy monitoringu i sterowania sieciami ciepłowniczymi Leszek Jabłoński Cele optymalizacja pracy sieci ciepłowniczej zwiększenie efektywności energetycznej większe bezpieczeństwo dostaw

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa dokonując pomiaru wskaźnika efektywności (OEE) oraz energii?

Jak zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa dokonując pomiaru wskaźnika efektywności (OEE) oraz energii? Jak zwiększyć konkurencyjność przedsiębiorstwa dokonując pomiaru wskaźnika efektywności (OEE) oraz energii? Przy stale rosnących cenach mediów i surowców do produkcji, tzw. koszty stałe mają coraz większy

Bardziej szczegółowo

Fabryka w przeglądarce, czyli monitorowanie procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym, on-line.

Fabryka w przeglądarce, czyli monitorowanie procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym, on-line. Fabryka w przeglądarce, czyli monitorowanie procesu produkcyjnego w czasie rzeczywistym, on-line. Andrzej Jarosz, Prezes Zarządu ANT Sp. z o.o. 26 października 2010 Systech Wrocław Systemy informatyczne

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja aplikacji Szachy online

Dokumentacja aplikacji Szachy online Projekt z przedmiotu Technologie Internetowe Autorzy: Jakub Białas i Jarosław Tyma grupa II, Automatyka i Robotyka sem. V, Politechnika Śląska Przedmiot projektu: Aplikacja internetowa w języku Java Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Rozpocznij swój pierwszy projekt IoT i AR z Transition Technologies PSC

Rozpocznij swój pierwszy projekt IoT i AR z Transition Technologies PSC Rozpocznij swój pierwszy projekt IoT i AR z Transition Technologies PSC _www.ttpsc.pl _iot@ttpsc.pl Transition Technologies PSC Sp. z o.o. Łódź, Piotrkowska 276, 90-361 tel.: +48 42 664 97 20 fax: +48

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu pompowni wykonane w technologii e-flownet portal Internetowy monitoring pompowni ścieków Monitoring może obejmować wszystkie obiekty komunalne: Monitoring

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET

OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET Security Systems Risk Management OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET Oprogramowanie firmy KEMAS jest zbudowane na bazie pakietu programowego- KEMAS NET- dedykowanego do zarządzania

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

System wizualizacji, sterowania, archiwizacji i alarmowania w kopalni bazaltu

System wizualizacji, sterowania, archiwizacji i alarmowania w kopalni bazaltu System wizualizacji, sterowania, archiwizacji i alarmowania w kopalni bazaltu Miejsce wdrożenia Oprogramowanie HMI/SCADA ifix zostało wdrożone w kopalni bazaltu znajdującej się na terenie województwa dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do PF-U OPIS SYSTEMU SCADA

Załącznik nr 5 do PF-U OPIS SYSTEMU SCADA Załącznik nr 5 do PF-U OPIS SYSTEMU SCADA Na terenie ZPW MIEDWIE pracuje kilka instalacji technologicznych, które są wzajemnie sprzężone tworząc wzajemnie spójny proces produkcji, filtracji, uzdatniania

Bardziej szczegółowo

Systemy Wspomagania Zarządzania Produkcją (MES) ABB Sp. z o.o.

Systemy Wspomagania Zarządzania Produkcją (MES) ABB Sp. z o.o. Dział Automatyki Procesowej Systemy Wspomagania Zarządzania Produkcją (MES) ABB Sp. z o.o. na bazie Artur Zabielski Copyright 2007 ABB Systemu Sterowania Freelance800F Wprowadzenie ES/OS Freelance 800F

Bardziej szczegółowo

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne

Cechy systemu MRP II: modułowa budowa, pozwalająca na etapowe wdrażanie, funkcjonalność obejmująca swym zakresem obszary technicznoekonomiczne Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) jest systemem informatycznym należącym do klasy ERP, który ma na celu nadzorowanie wszystkich procesów zachodzących w działalności głównie średnich i dużych przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Dziś bardziej niż kiedykolwiek narzędzia używane przez

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7

Spis treści. Dzień 1. I Wprowadzenie (wersja 0906) II Dostęp do danych bieżących specyfikacja OPC Data Access (wersja 0906) Kurs OPC S7 I Wprowadzenie (wersja 0906) Kurs OPC S7 Spis treści Dzień 1 I-3 O czym będziemy mówić? I-4 Typowe sytuacje I-5 Klasyczne podejście do komunikacji z urządzeniami automatyki I-6 Cechy podejścia dedykowanego

Bardziej szczegółowo

ANT Factory Portal to kompleksowy system zwiększający potencjał produkcyjny przedsiębiorstwa.

ANT Factory Portal to kompleksowy system zwiększający potencjał produkcyjny przedsiębiorstwa. ANT Factory Portal to kompleksowy system zwiększający potencjał produkcyjny przedsiębiorstwa. Został stworzony w oparciu o standardy obowiązujące w branży motoryzacyjnej mające na celu zagwarantowanie

Bardziej szczegółowo

1.2 SYSTEMY WIZUALIZACJI I NADZORU PROCESU HMI/SCADA

1.2 SYSTEMY WIZUALIZACJI I NADZORU PROCESU HMI/SCADA 1.2 SYSTEMY WIZUALIZACJI I NADZORU PROCESU HMI/SCADA WONDERWARE INTOUCH przemysłowe oprogramowanie klasy HMI/SCADA zaprojektowane do wizualizacji oraz kontroli procesów produkcyjnych. Pozwala na szybkie

Bardziej szczegółowo

Rafał Żmijewski - Siemens Industry Software. Cyfrowa fabryka - wizja czy rzeczywistość

Rafał Żmijewski - Siemens Industry Software. Cyfrowa fabryka - wizja czy rzeczywistość Rafał Żmijewski - Siemens Industry Software Cyfrowa fabryka - wizja czy rzeczywistość Unrestricted Siemens AG 2015 Realize innovation. Wyzwania w przemyśle to ciągłe zmiany Zunifikowana architekturae Wolumen

Bardziej szczegółowo

Światowej klasy Zarządzanie Produkcją

Światowej klasy Zarządzanie Produkcją Światowej klasy Zarządzanie Produkcją Release 5: Rewolucyjna fabryka przyszłości Światowej klasy zarządzanie produkcją @ 汉 语 Światowej klasy zarządzanie produkcją FORCAM Release 5 Rewolucyjna fabryka przyszłości

Bardziej szczegółowo

Najnowsze rozwiązania w zakresie automatyzacji procesów firmy Ruland E&C 30.11.2015 1

Najnowsze rozwiązania w zakresie automatyzacji procesów firmy Ruland E&C 30.11.2015 1 Najnowsze rozwiązania w zakresie automatyzacji procesów firmy Ruland E&C 30.11.2015 1 RULAND Kim jesteśmy RULAND Engineering & Consulting Sp. z o.o. specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i serwisie

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka Opracowanie systemu gromadzącego i przetwarzającego wyniki zawodów robotów.

Automatyka i Robotyka Opracowanie systemu gromadzącego i przetwarzającego wyniki zawodów robotów. Kierunek Nazwisko dyplomanta Specyfikacja tematu Specjalne kwalifikacje osoby realizującej pracę dr inż. Dariusz Marchewka Opracowanie systemu gromadzącego i przetwarzającego wyniki zawodów robotów. Maksymilian

Bardziej szczegółowo

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska

HYDRO-ECO-SYSTEM. Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska HYDRO-ECO-SYSTEM Sieciowe systemy monitoringu w instalacjach przemysłowych i ochrony środowiska 1000 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 0001 0110 1011 1100 1001 1101 0010

Bardziej szczegółowo

System kontroli eksploatacji maszyn i urządzeń

System kontroli eksploatacji maszyn i urządzeń System kontroli eksploatacji maszyn i urządzeń Sprawne zarządzanie parkiem maszynowym w przedsiębiorstwie Vectan jest informatycznym systemem kontroli eksploatacji urządzeń, umożliwiającym stały monitoring

Bardziej szczegółowo

AVTEL Telekomunikacja Informatyka ul. Albatrosów 1E19 05-500 Piaseczno NIP 578-215-48-65 tel. +48 606 103 211 mail: biuro@avtel.pl

AVTEL Telekomunikacja Informatyka ul. Albatrosów 1E19 05-500 Piaseczno NIP 578-215-48-65 tel. +48 606 103 211 mail: biuro@avtel.pl AVTEL Telekomunikacja Informatyka ul. Albatrosów 1E19 05-500 Piaseczno NIP 578-215-48-65 tel. +48 606 103 211 mail: biuro@avtel.pl http://www.avtel.pl O nas - działamy od 2004 roku - dostarczamy usługi

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 09.12.2013r. Zamówienie na stworzenie i wdrożenie systemu B2B do projektu pt. Platforma B2B do obsługi procesu powstawania produktu reklamowego Zamawiający: GREEN FLY Bartłomiej Inglot ul. Tarnowska

Bardziej szczegółowo

System wizualizacji, zarządzania, archiwizacji, raportowania i alarmowania w Oczyszczalni Ścieków w Krośnie

System wizualizacji, zarządzania, archiwizacji, raportowania i alarmowania w Oczyszczalni Ścieków w Krośnie System wizualizacji, zarządzania, archiwizacji, raportowania i alarmowania w Oczyszczalni Ścieków w Krośnie Miejsce wdrożenia Oprogramowanie Proficy ifix zostało wdrożone przez firmę MPGK Krosno Sp. z

Bardziej szczegółowo

System sterowania i zasilania młynem pszennym

System sterowania i zasilania młynem pszennym System sterowania i zasilania młynem pszennym Miejsce wdrożenia Oprogramowanie Proficy ifix zostało wdrożone w Młynie Dalachów, w nowym obiekcie, zlokalizowanym w Dalachowie na Opolszczyźnie. Cel wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Podstawa rozwiązań sterowania przemysłowego na komputerach PC. Software Controller. siemens.pl/software-controller

Podstawa rozwiązań sterowania przemysłowego na komputerach PC. Software Controller. siemens.pl/software-controller Podstawa rozwiązań sterowania przemysłowego na komputerach PC Software Controller siemens.pl/software-controller SIMATIC S7-1500 Software Controller sterownik programowy z serii SIMATIC oparty na komputerach

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI)

Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) Zintegrowany System Informatyczny (ZSI) ZSI MARKETING Modułowo zorganizowany system informatyczny, obsługujący wszystkie sfery działalności przedsiębiorstwa PLANOWANIE ZAOPATRZENIE TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA

ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA ZASTOSOWANIE STEROWNIKÓW PAC ORAZ PLATFORM.NET CF I J2EE DO REALIZACJI SYSTEMU MONITOROWANIA PRODUKCJI TOMASZ M CZKA Streszczenie W referacie przedstawiono koncepcj, realizacj i rezultaty przemysłowego

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania

Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wykład 1 Inżynieria Oprogramowania Wstęp do inżynierii oprogramowania. Cykle rozwoju oprogramowaniaiteracyjno-rozwojowy cykl oprogramowania Autor: Zofia Kruczkiewicz System Informacyjny =Techniczny SI

Bardziej szczegółowo

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław

Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach. mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław Automatyka przemysłowa na wybranych obiektach mgr inż. Artur Jurneczko PROCOM SYSTEM S.A., ul. Stargardzka 8a, 54-156 Wrocław 2 Cele prezentacji Celem prezentacji jest przybliżenie automatyki przemysłowej

Bardziej szczegółowo

RAION BASIC MES SYSTEM ANDON & OEE

RAION BASIC MES SYSTEM ANDON & OEE RAION BASIC MES SYSTEM ANDON & OEE Co to jest? RAION BASIC MES SYSTEM - ANDON & OEE System przeznaczony do usprawnienia procesu produkcji poprzez sygnalizację miejsca przestoju i wizualizację procesu produkcji

Bardziej szczegółowo

Instalacje SCADA z zastosowaniem urządzeń MOXA

Instalacje SCADA z zastosowaniem urządzeń MOXA Instalacje SCADA z zastosowaniem urządzeń MOXA Krzysztof Tomal Inżynier Automatyk / Senga s.c. ktomal@senga.com.pl Moxa Solution Day Data: 21.05.2013 Modernizacje Systemy pomiarowe www.senga.com.pl Systemy

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCHRONY ŚRODOWISKA. Pakiet ASEMIS

SYSTEMY OCHRONY ŚRODOWISKA. Pakiet ASEMIS SYSTEMY OCHRONY ŚRODOWISKA Pakiet ASEMIS Dok. Nr PLPN014 Wersja: 22-06-2006 ASKOM to zastrzeżony znak firmy ASKOM Sp. z o. o., Gliwice. Inne występujące w tekście znaki firmowe bądź towarowe są zastrzeżonymi

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SCADA DO OCHRONY KATODOWEJ SCADA SYSTEM FOR CATHODIC PROTECTION

SYSTEM SCADA DO OCHRONY KATODOWEJ SCADA SYSTEM FOR CATHODIC PROTECTION XII Krajowa Konferencja POMIARY KOROZYJNE W OCHRONIE ELEKTROCHEMICZNEJ XII National Conference CORROSION MEASUREMENTS IN ELECTROCHEMICAL PROTECTION 19-21. 09. 2012 Jurata, Poland SYSTEM SCADA DO OCHRONY

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PRODUKCJI

OPTYMALIZACJA PRODUKCJI OPTYMALIZACJA PRODUKCJI .doterp to kompletne narzędzie wspomagające kontrolę procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie. Oprogramowanie służy do analizy a następnie optymalizacji zleceń i zadań produkcyjnych.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych

Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Wsparcie dla działań na rzecz poprawy efektywności energetycznej ze strony systemów informatycznych Potencjał efektywności energetycznej w przemyśle Seminarium Stowarzyszenia Klaster 3x20 Muzeum Górnictwa

Bardziej szczegółowo

Inteligentny czujnik w strukturze sieci rozległej

Inteligentny czujnik w strukturze sieci rozległej Inteligentny czujnik w strukturze sieci rozległej Tadeusz Pietraszek Zakopane, 13 czerwca 2002 Plan prezentacji Problematyka pomiarów stężenia gazów w obiektach Koncepcja realizacji rozproszonego systemu

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Technologie sieciowe

Technologie sieciowe Technologie sieciowe ITA-108 Wersja 1.2 Katowice, Lipiec 2009 Spis treści Wprowadzenie i Moduł I Wprowadzenie do sieci komputerowych I-1 Moduł II Omówienie i analiza TCP/IP II-1 Moduł III Zarządzanie adresacją

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe możliwości dla nowoczesnych producentów pasz

Nowe możliwości dla nowoczesnych producentów pasz C-LON Integracja Systemów Informacyjnych Sp. z o.o Dostawca całkowitych rozwiązań do zarządzania produkcją Nowe możliwości dla nowoczesnych producentów pasz Ograniczenia zewnętrzne (współczesny rynek):

Bardziej szczegółowo

Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle

Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle Zastosowania mikrokontrolerów w przemyśle Cezary MAJ Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Literatura Ryszard Pełka: Mikrokontrolery - architektura, programowanie, zastosowania Projektowanie

Bardziej szczegółowo

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych

www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych www.streamsoft.pl Katalog rozwiązań informatycznych dla firm produkcyjnych Obserwować, poszukiwać, zmieniać produkcję w celu uzyskania największej efektywności. Jednym słowem być jak Taiichi Ohno, dyrektor

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B

Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B Szczegółowy harmonogram rzeczowy realizacji prac systemu B2B NAZWA ZADANIA ZADANIE CZĄSTKOWE TECHNOLOGIA ILOŚĆ OSÓB ILOŚĆ GODZIN TERMIN REALIZACJI 1 2 4 5 6 7 Zadanie 1 - wersji alfa 1 systemu B2B 3 723

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ 2013 INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA Inżynieria Oprogramowania Proces ukierunkowany na wytworzenie oprogramowania Jak? Kto? Kiedy? Co? W jaki sposób? Metodyka Zespół Narzędzia

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Znaczenie rozdzielczych sieci inteligentnych w rozwoju SG

Znaczenie rozdzielczych sieci inteligentnych w rozwoju SG Znaczenie rozdzielczych sieci inteligentnych w rozwoju SG Agenda: Wprowadzenie Współczesne sieci rozdzielcze Przekształcenie istniejących w inteligentne sieci rozdzielcze Wdrożenie inteligentnych sieci

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

(termin zapisu poprzez USOS: 29 maja-4 czerwca 2017)

(termin zapisu poprzez USOS: 29 maja-4 czerwca 2017) Oferta tematyczna seminariów inżynierskich na rok akademicki 2017/2018 dla studentów studiów niestacjonarnych obecnego II roku studiów I stopnia inżynierskich Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego (termin

Bardziej szczegółowo

Laboratorium demonstrator bazowych technologii Przemysłu 4.0 przykład projektu utworzenia laboratorium przez KSSE i Politechnikę Śląską

Laboratorium demonstrator bazowych technologii Przemysłu 4.0 przykład projektu utworzenia laboratorium przez KSSE i Politechnikę Śląską Laboratorium demonstrator bazowych technologii Przemysłu 4.0 przykład projektu utworzenia laboratorium przez KSSE i Politechnikę Śląską (wynik prac grupy roboczej ds. kształcenia, kompetencji i zasobów

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów

Katedra Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów Katedra Systemów Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów Proponowana specjalnośd I stopnia (inżynierska) dr inż. Wiesław Madej Pok 325A Informatyka Specjalnośd: Programowanie Systemów Automatyki Programowanie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

TIG ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ jakość i produktywność w najlepszym wydaniu...

TIG ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ jakość i produktywność w najlepszym wydaniu... TIG ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ jakość i produktywność w najlepszym wydaniu... T.I.G. - Technische Informationssysteme GmbH jest austriackim dostawcą systemów, który od 15 lat tworzy i dostarcza oprogramowanie,

Bardziej szczegółowo

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni

Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni Portal Informacji Produkcyjnej dla Elektrociepłowni ANT od siedmiu lat specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań informatycznych, których celem jest

Bardziej szczegółowo

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych

15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych O Firmie 15 lat doświadczeń w budowie systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno-pomiarowych Kilkaset systemów zbierania i przetwarzania danych kontrolno pomiarowych zrealizowanych na terenie

Bardziej szczegółowo

Ogólnie o ABG. www.abg.com.pl

Ogólnie o ABG. www.abg.com.pl Producent oprogramowania Wirtualny Konsultant Usług Publicznych jako nowatorski sposób komunikacji z Klientem Jarosław Jastrzębski Kołobrzeg, 19 listopada 2009 www.abg.com.pl 1 Ogólnie o ABG Ponad 22 lata

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna. Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy

Dokumentacja techniczna. Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy Dokumentacja techniczna Młodzieżowe Pośrednictwo Pracy Spis Treści 1. Widok ogólny architektury MPP... 3 2. Warstwy systemu... 5 3. Struktura systemu/komponentów... 7 3.1 Aplikacje... 7 3.2 Biblioteki...

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

Budowa instalacji systemu MES Proficy Plant Applications w Spółdzielczej Mleczarni SPOMLEK

Budowa instalacji systemu MES Proficy Plant Applications w Spółdzielczej Mleczarni SPOMLEK Budowa instalacji systemu MES Proficy Plant Applications w Spółdzielczej Mleczarni SPOMLEK Miejsce wdrożenia Instalacja pilotażowa oprogramowania Proficy Plant Applications, Proficy HMI/SCADA ifix oraz

Bardziej szczegółowo

IV Zarządzanie przedsiębiorstwem ERP 1. III Zarządzanie produkcją MES 2

IV Zarządzanie przedsiębiorstwem ERP 1. III Zarządzanie produkcją MES 2 Piramidalna struktura sterowania i zarządzania procesem produkcyjnym: IV Zarządzanie przedsiębiorstwem ERP 1 III Zarządzanie produkcją MES 2 II I Wizualizacja i nadzór nad procesami produkcyjnymi Sterowanie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA GDAOSKA

POLITECHNIKA GDAOSKA POLITECHNIKA GDAOSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY AUTOMATYKA CHŁODNICZA I KLIMATYZACYJNA Temat: Sterowniki do urządzeń chłodniczych: budowa + cechy techniczne + funkcje użytkowe. Gdańsk 2008 Wykonał Korpalski Radosław

Bardziej szczegółowo

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska.

platforma informatyczna do gromadzenia danych w procesach logistycznych i produkcyjnych z wykorzystaniem automatycznej identyfikacji www.bcspolska. BCS POLSKA www.bcspolska.pl Obsługa dokumentów logistycznych Weryfikacja danych na dokumentach magazynowych Rejestracja zdarzeń Formowanie nośników logistycznych na końcu linii produkcyjnej (traceability)

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Projektowanie układów nadzoru systemu mechatronicznego (SCADA) Project of Supervisory Control for Mechatronic Systems Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności:

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja uzupełniająca. urządzeniowo - informatyczna dla wszystkich kierunków na ETI (II st.)

Specjalizacja uzupełniająca. urządzeniowo - informatyczna dla wszystkich kierunków na ETI (II st.) Systemy wbudowane Specjalizacja uzupełniająca urządzeniowo - informatyczna dla wszystkich kierunków na ETI (II st.) 5 stycznia 2015 Geneza W styczniu 2014 firma Intel zgłosiła zapotrzebowanie na absolwentów

Bardziej szczegółowo

2014-05-05. Automatyka i Regulacja Automatyczna PRz 2013. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Historia automatyki. dr inż. Tomasz Żabiński

2014-05-05. Automatyka i Regulacja Automatyczna PRz 2013. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Historia automatyki. dr inż. Tomasz Żabiński Automatyka i Regulacja Automatyczna PRz 2013 Wprowadzenie dr inż. Tomasz Żabiński Lokalizacja: D102C Kontakt: tomz@przrzeszow.pl Sterowanie to celowe oddziaływanie (wpływanie) na przebieg procesów. [Kaczorek

Bardziej szczegółowo

Konieczne inwestycje z obszaru IT w sektorze elektroenergetycznym Integracja Paweł Basaj Architekt systemów informatycznych

Konieczne inwestycje z obszaru IT w sektorze elektroenergetycznym Integracja Paweł Basaj Architekt systemów informatycznych Konieczne inwestycje z obszaru IT w sektorze elektroenergetycznym Integracja Paweł Basaj Architekt systemów informatycznych 2009 IBM Corporation Wymagania związane z bezpieczeństwem energetycznym, obsługą

Bardziej szczegółowo

Droga do Industry 4.0. siemens.com/tia

Droga do Industry 4.0. siemens.com/tia Totally Integrated Automation dla Cyfrowych Przedsiębiorstw Droga do Industry 4.0. siemens.com/tia Na drodze do Cyfrowego Przedsiębiorstwa z firmą Siemens Internet stał się realną częścią rzeczywistości

Bardziej szczegółowo

System MES a wzrost efektywności zarządzania produkcją

System MES a wzrost efektywności zarządzania produkcją System MES a wzrost efektywności zarządzania produkcją Wiele firm w swej codziennej praktyce biznesowej korzysta z systemów klasy ERP. Wspomagają one działania operacyjne, usprawniają funkcjonowanie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS. (c) 2008 Grupa SPOT SJ

Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS. (c) 2008 Grupa SPOT SJ Wspomaganie pracy w terenie za pomocą technologii BlackBerry MDS (c) 2008 Grupa SPOT SJ Grupa SPOT Krzysztof Cieślak, Maciej Gdula Spółka Jawna Podstawowe dane: firma założona w roku 2004 w wyniku połączenia

Bardziej szczegółowo

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego)

Opis systemu CitectFacilities. (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) Opis systemu CitectFacilities (nadrzędny system sterowania i kontroli procesu technologicznego) I. Wstęp. Zdalny system sterowania, wizualizacji i nadzoru zostanie wykonany w oparciu o aplikację CitectFacilities,

Bardziej szczegółowo

wersja 1.3 (c) ZEiSAP MikroB S.A. 2005

wersja 1.3 (c) ZEiSAP MikroB S.A. 2005 wersja 1.3 (c) ZEiSAP MikroB S.A. 2005 2 PRO-2000 INTERNET Copyright by: Zakład Elementów i Systemów Automatyki Przemysłowej MikroB S.A., Ostrzeszów 2005 Windows, Internet Explorer, IIS są znakami firmowymi

Bardziej szczegółowo