Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w dobie kryzysu na świecie w latach SPIS TREŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w dobie kryzysu na świecie w latach 2006-2009 SPIS TREŚCI"

Transkrypt

1 mgr Anna Górska Doktorant SGH referat nt. Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w dobie kryzysu na świecie w latach SPIS TREŚCI WSTĘP POJĘCIE I FORMY BIZ BIZ NA ŚWIECIE... 3 WNIOSKI LITERATURA SPIS TABEL SPIS WYKRESÓW SPIS MAP STRESZCZENIE

2 Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne w dobie kryzysu na świecie w latach WSTĘP Celem tego artykułu jest analiza bezpośrednich inwestycji zagranicznych w dobie kryzysu na świecie w ostatnich latach. Skupiono się na informacjach z World Investment Report w 2009 roku. Dane statystyczne obejmują lata Pojęcie i formy BIZ Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) są to według definicji OECD inwestycje wywołujące długotrwały związek przejawiający trwałe zainteresowanie inwestora bezpośredniego jednostką osiadłą w innej gospodarce 1. W sensie ekonomicznym są tym samym, co inwestycje krajowe, inne jest ich źródło pochodzenia. 2 BIZ to lokata kapitału w przedsiębiorstwie zagranicznym, połączona z kontrolowaniem tego przedsiębiorstwa w celu osiągania zysku i innych korzyści 3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne stanowią międzynarodowe przepływy kapitału w ramach, których przedsiębiorstwo z jednego kraju tworzy lub rozszerza swe filie w innych krajach. Cechą wyróżniającą BIZ jest to, że pociągają one za sobą nie tylko transfer zasobów, lecz także prawo kontroli 4. Istota BIZ sprowadza się do dokonywania nakładów w przedsiębiorstwach zagranicznych w celu ich uruchomienia od podstaw (tzw. greenfield investments), lub ich zakupu w części albo w całości (tzw. brownfield investments). W przypadku uruchomienia przedsiębiorstw zagranicznych od podstaw lub ich zakup, wartość dodatkowa przekazywana 1 J. Witkowska, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w warunkach stowarzyszenia i przyszłego członkostwa w UE. Biała Księga. Polska- Unia Europejska, Nr 20, Real Press, Warszawa 1993, s C. Sołek, Czynniki ograniczające napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, [w:] Studia i prace kolegium zarządzania i finansów, Zeszyt naukowy 51, SGH, Warszawa 2004, s M. Guzek, Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Zarys teorii i polityki handlowej, PWE, Warszawa s P. R. Krugman, M. Obstfeld, Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWN, Warszawa 1997, s

3 jest najczęściej do kraju macierzystego w formie zysku. Podobnie przedstawia się sytuacja w przypadku zakupu części zagranicznego przedsiębiorstwa lub większej ich liczb 5. Spotykanymi formami BIZ są: tworzone za granicą oddziały firmy, które nie są samodzielnymi jednostkami gospodarczymi, i które nie mogą być rejestrowane w kraju macierzystym, jako niezależne towarzystwa przemysłowe lub handlowe; tworzone przedsiębiorstwa siostrzane, stowarzyszone, gdzie udział firmy macierzystej nie musi wynosić 100%; udziały w firmie zagranicznej, tzw. joint venture; tworzone nowe lub przejmowane istniejące przedsiębiorstwa za granicą; porozumienia licencyjne oraz produkcyjne, jak również patenty, w zamian na udziały własnościowe, pożyczki, kredyty, darowizny dla oddziałów, filii lub firm, w których udzielający posiada udziały BIZ na świecie Perspektywy globalnego przepływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ) nie są zbyt optymistyczne. W skutek kryzysu finansowego, który rozpoczął się w 2008 roku, szacowany napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2009 r. spadł z 1,7 bilionów USD w 2008 do poniżej 1,2 biliona. Wzrost bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie spodziewany jest w 2010 r., ożywienie nie będzie jednak wysokie. Według prognoz UNCTAD w przyszłym roku globalny napływ BIZ wyniesie 1,4 biliona USD, ale już w 2011 roku zbliży się do 1,8 biliona USD. 7 Tabela 1 przedstawia strukturę i dynamikę napływu BIZ na świecie w podziale na kontynenty w latach (w mln USD). 5 J. Misala, Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, SGH, Warszawa 2005, s K. Sieradzka, I. Wojnowska- Wojciechowska, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) w Polsce, [w:] Kapitał zagraniczny w Polsce w dobie globalizacji, pod red. E. Freitag-Mika, wyd. Politechnika Radomska, Radom, s

4 Tabela 1. Struktura i dynamika napływu BIZ na świecie w latach 2008 (w mln $) NAPŁYW Dynamika Wyszczególnienie Mln $ % Mln $ % Mln $ % 2007/ % 2008/2007 % 2008/ % Europa , , ,28 144,3 63,9 92,2 Azja , , ,29 128,4 116,5 149,6 Ameryka Północna , , ,38 126,0 94,7 119,4 Ameryka Południowa , , ,40 162,7 128,6 209,3 Afryka , , ,16 121,1 126,7 153,6 Australia i Oceania , , ,49 110,5 103,8 114,7 Świat , , ,00 135,4 85,8 116,2 Źródło: World Investment Report, UNCTAD, IX Napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2007 roku na świecie zwiększył się o 35,4% w stosunku do roku. Z kolei w 2008 roku odnotowano spadek o 14,2% w stosunku do roku poprzedniego. Największy udział w napływie bezpośrednich inwestycji zagranicznych w analizowanym okresie odnotowano w Europie. Stanowił w roku 46,97%, w 2007 roku ponad połowę a w 2008 roku 37,38% w stosunku do całego świata. Największy stosunkowy wzrost odnotowano na tym kontynencie w roku 2007, w stosunku do roku, o 44,3%. Rok 2008 dla Europy był rokiem spadku. Napływ BIZ zmniejszył się o ponad jedną trzecią. W przypadku Azji, sytuacja wyglądała nieco inaczej, W czasie kryzysu finansowego czyli w latach 2007 i 2008, BIZ zwiększyły się odpowiednio o 28,4% i 16,5% w stosunku do lat poprzednich. Od do 2008 odnotowano zwiększenie napływu BIZ do Azji o prawie połowę. Wzrost odnotowany został także w przypadku napływu BIZ do Ameryki Południowej, Afryki oraz Australii i Oceanii. Spadek dotyczył Ameryki Północnej w 2008 roku o 5,3% w stosunku do roku Mapa 1 przedstawia napływ BIZ na kontynentach w latach

5 Mapa 1. Napływ BIZ na kontynentach w latach (w mln $) Źródło: Opracowanie własne 5

6 W tabeli 2 zaprezentowano strukturę i dynamikę odpływu BIZ na świecie w latach Tabela 2. Struktura i dynamika odpływu BIZ na świecie w latach 2008 (w mln $ i %) ODPŁYW Dynamika Wyszczególnienie / 2008/ / Mln $ % Mln $ % Mln $ % % % % Europa , , ,99 160,6 75,9 121,8 Azja , , ,74 152,4 117,4 178,8 Ameryka Północna , , ,55 160,6 88,2 141,6 Ameryka Południowa , , ,85 40,3 230,5 92,8 Afryka , , ,50 148,1 87,7 129,8 Australia i Oceania , , ,37 69,6 162,3 112,9 Świat , , ,00 153,7 86,5 133,0 Źródło: Opracowanie własne na podstawie World Investment Report, UNCTAD, IX Sytuacja odpływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie w 2007 roku była zła, bowiem odnotowano wzrost odpływu o ponad połowę inwestycji zagranicznych niż rok wcześniej (z 1,4 biliona $ w roku do 2,1 bilionów $ w roku 2007). Jednak już w roku 2008 mniej odpłynęło bezpośrednich inwestycji zagranicznych o 13,5% w stosunku do roku poprzedniego. W 2008 roku z kwoty mln $ bezpośrednich inwestycji zagranicznych, mln $, tj. 53,99% odpłynęło z Europy, mln $, czyli 22,55% z Ameryki Północnej a mln $, tj. 18,74% z Azji. Najmniejszy odpływ BIZ odnotowano w 2008 roku dla Europy, bowiem prawie o jedną czwartą, w stosunku do roku poprzedniego. W 2007 roku w stosunku do roku poprzedniego odpływ BIZ zwiększył się o 60,6%. Sytuacja w Azji wyglądała podobnie, zwiększył się bowiem odpływ BIZ w analizowanym okresie, aż o 78,8%. W Ameryce Północnej odpłynęło 41,6% bezpośrednich inwestycji zagranicznych w roku 2008 w stosunku do roku. Odpływ BIZ zmniejszył się w 2008 roku w stosunku do roku 2007, aż o 130,5%. Mapa 2 przedstawia odpływ BIZ w latach na świecie z podziałem na kontynenty. 6

7 Mapa 2. Odpływ BIZ na kontynentach w latach (w mln $) Źródło: Opracowanie własne 7

8 Na wykresie 1 zaprezentowano saldo przepływów BIZ na świecie w latach Europa Azja Ameryka Północna Ameryka Południow a Afryka Australia i Oceania Wykres 1. Saldo przepływów BIZ na świecie w latach (w mln $) Źródło: Opracowanie własne Napływ okazał się mniejszy niż odpływ w przypadku Europy dla analizowanego okresu oraz Ameryki Północnej w 2007 i 2008 roku. Pozostałe kontynenty odnotowały zysk w ramach salda przepływów kapitału z bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie. Następnym krokiem jest zbadanie napływu i odpływu BIZ w krajach rozwiniętych. Kraje rozwinięte są to państwa, które charakteryzują się wysokim poziomem uprzemysłowienia i życia mieszkańców oraz wysokim dochodem narodowym w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Należą do nich m.in.: państwa Europy Zachodniej, USA, Kanada, Japonia i Australia. Tabela 3 przedstawia dynamikę i odchylenia napływu BIZ w krajach rozwiniętych w latach

9 Tabela 3. Dynamika i odchylenia napływu BIZ w krajach rozwiniętych w latach roku (w mln $) Kraj Napływ Dynamika Odchylenie 2007/ 2008/ 2008/ Belgia ,1 53,9 101, Francja ,1 74,4 150, Niemcy ,7 44,2 43, Włochy ,4 42,4 43, Holandia ,9-4,3-46, Hiszpania ,3 232,6 177, Szwecja ,0 197,8 160, Wielka Brytania ,4 52,9 62, Szwajcaria ,7 35,4 56, Kanada ,4 41,2 74, USA ,4 116,6 133, Australia ,1 105,5 167, Japonia ,6 108,3-375, KRAJE ROZWINIĘTE ,7 70,6 98, Źródło: Opracowanie własne na podstawie World Investment Report, UNCTAD, IX Z danych prezentowanych w tabeli 3 wynika, że w 2007 roku najwięcej BIZ napłynęło do USA ( mln $), do Wielkiej Brytanii ( mln $) oraz do Francji ( mln $). Warto jednak zauważyć, że w porównaniu do roku wcześniejszego najlepszy wynik osiągnęła Holandia, do której napłynęło aż prawie 15 krotnie więcej bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2007 roku niż w roku. Po czym odnotowano spadek w kwocie 3492 mln $. Najmniej kapitału z BIZ napłynęło w 2008 roku Włoch, Szwajcarii i Japonii. Napływ kapitału z BIZ w krajach rozwiniętych zwiększył się o 39,7% w roku 2007, po czym zmniejszył się prawie o jedną trzecią w 2008 roku. Wykres 2 przedstawia strukturę napływu BIZ do krajów rozwiniętych w 2008 roku. 9

10 USA Belgia 3% Francja 2% 5% 5% 11% 36% Niemcy Włochy 5% 8% 13% 7% Holandia Hiszpania Szwecja 0% 2% 3% Wielka Brytania Szwajcaria Kanada Australia Japonia Wykres 2. Struktura napływu BIZ do krajów rozwiniętych w 2008 roku (w %) Źródło: Opracowanie własne na podstawie tabeli 4. Z danych zaprezentowanych na wykresie 2 wynika, że 37% bezpośrednich inwestycji zagranicznych napłynęło w 2008 roku z USA, 13% z Francji a 11% z Wielskiej Brytanii. Tabela 4 przedstawia dynamikę i odchylenia odpływu BIZ z krajów rozwiniętych w latach Tabela 4. Dynamika i odchylenia odpływu BIZ z krajów rozwiniętych w latach roku (w mln $) Kraj Odpływ Dynamika Odchylenie / 2008/ / Belgia ,3 72,7 134, Francja ,1 97,9 181, Niemcy ,1 87,1 123, Włochy ,8 48,3 104, Holandia ,8 201,7 88, Hiszpania ,4 80,5 77, Szwecja ,6 98,8 158, Wielka Brytania ,3 40,4 129, Szwajcaria ,7 173,8 484, Kanada ,3 130,2 174, USA ,74 82,41 139, Australia ,8 213,8 153, Japonia ,3 174,1 254, KRAJE ROZWINIĘTE ,3 83,3 130, Źródło: Opracowanie własne na podstawie World Investment Report, UNCTAD, IX

11 Najwięcej kapitału z tytułu BIZ odpłynęło w krajach rozwiniętych w 2008 z Hiszpanii, Holandii w porównaniu do roku. Jednak w porównaniu do roku 2007, można odnotować spadek odpływu w wielu krajach, oprócz Holandii, Szwajcarii, Kanady i Australii oraz Japonii. W ramach odpływu kapitału z BIZ w krajach rozwiniętych odnotowano spadek odpływu kapitału w 2008 roku w porównaniu do roku 2007, o mln $. Wykres 3 przedstawia strukturę odpływu BIZ z krajów rozwiniętych w badanych okresie. USA Belgia 6% 5% 8% 3% 9% 11% 22% 16% 5% Francja Niemcy Włochy Holandia Hiszpania 3% 5% 4% 3% Szwecja Wielka Brytania Szwajcaria Kanada Australia Japonia Wykres 3. Struktura odpływu BIZ z krajów rozwiniętych w 2008 roku (w %) Źródło: Opracowanie własne na podstawie tabeli 4. Najwięcej kapitału w formie BIZ odpłynęło z takich krajów jak USA, Francja, Niemcy czy Japonia. Kraje wysoko rozwinięte są jednocześnie największymi odbiorcami BIZ jak i największymi zagranicznymi inwestorami. Największym zagranicznym inwestorem w 2007 roku były Stany Zjednoczone. Na kolejnych miejscach znalazły się rozwinięte kraje Europy. Coraz częściej jednak również znaczne kwoty za granicą inwestują przedsiębiorstwa z krajów, które w przeszłości były wyłącznie biorcami inwestycji. Dotyczy to m.in. Chin, które zainwestowały za granicą 22,5 mld $ oraz Hong Kong, który zainwestował 53,2 mld $. Do bardzo ważnych eksporterów 11

12 kapitału awansowała także Rosja, która w 2007 roku zainwestowała za granicą 45,7 mld $. Oznacza to wzrost o 22,5 mld $ w porównaniu z rokiem poprzednim 8. Kraje rozwijające się to takie kraj, które charakteryzują się niskim poziomem życia i produkcji, nieodpowiednim wykorzystaniem zasobów materialnych i ludzkich, zacofaniem technicznym w przemyśle i rolnictwie, surowcowym charakterem eksportu. W przeciwieństwie do krajów rozwiniętych ok % ludności mieszka na wsi, zajmując się uprawą roli, stosując prymitywne narzędzia oraz przestarzałe metody wytwarzania. Kraje te obejmują tereny Afryki, Azji oraz Ameryki Środkowej i Południowej. Dawniej nazywano je krajami Trzeciego Świata. Tabela 5 przedstawia dynamikę i odchylenie przepływów kapitału z tytułu BIZ w krajach rozwijających się w latach Tabela 5. Dynamika i odchylenie przepływów kapitałów z tytułu BIZ w krajach rozwijających się w latach 2008 (w mln $ i w %) NAPŁYW Dynamika w % Odchylenie Wyszczególnienie / 2008/ / Egipt ,3 82,0 94, Brazylia ,7 130,3 239, Argentyna ,9 136,8 159, Meksyk ,2 80,5 113, Turcja ,2 82,5 90, Chiny ,9 129,7 149, Hong Kong ,7 115,9 139, Korea Południowa ,8 289,3 155, Indie ,6 165,4 204, Singapur ,0 72,0 82, Tajlandia ,8 89,8 106, Rosja ,4 127,7 236, KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ ,0 118,5 150, Źródło: Opracowanie własne na podstawie World Investment Report, UNCTAD, IX kwiecień

13 W 2008 roku najwięcej kapitału z BIZ wśród wybranych krajów rozwijających się napłynęło do Brazylii (139%), Rosji (136,8%), Indii (104,5%), Chin (49%) i Hong Kongu (39,8%) oraz Argentyny (59,9%) i Korei Południowej (55,8%) w porównaniu do całego badanego okresu, czyli do roku. Biorąc pod uwagę ten okres, odnotowano spadek napływu BIZ do Singapuru (17,9%) i Turcji (9,8%) oraz do Egiptu (5,5%). Napływ kapitału z tytułu BIZ miał tendencję rosnącą w badanych latach w krajach rozwijających się, bowiem z mln $ w roku, ich udział zwiększył się o połowę w 2008 roku do kwoty mln $. Tabela 6 przedstawia strukturę i dynamikę odpływu kapitału z tytułu BIZ w krajach rozwijających się w latach Tabela 6. Struktura i dynamika odpływu kapitału z tytułu BIZ w krajach rozwijających się w latach 2008 (w mln $ i %) ODPŁYW Dynamika w % Odchylenie Wyszczególnienie / 2008/ / Egipt ,3 288,7 1297, Brazylia ,1 289,5 72, Argentyna ,7 89,8 55, Meksyk ,4 8,3 11, Turcja ,9 127,5 279, Chiny ,2 232,1 246, Hong Kong ,9 98,0 133, Korea Południowa ,2 81,9 157, Indie ,5 102,3 123, Singapur ,5 36,5 67, Tajlandia ,0 152,7 291, Rosja ,3 114,1 226, KRAJE ROZWIJAJĄCE SIĘ ,0 104,2 146, Źródło: Opracowanie własne na podstawie World Investment Report, UNCTAD, IX Z Egiptu w 2008 roku odpłynęło 12 razy więcej bezpośrednich inwestycji zagranicznych w porównaniu z rokiem. Zwiększenia odpływu BIZ nie odnotowano tylko w Singapurze, Argentynie i Meksyku oraz Brazylii w 2008 roku w porównaniu z rokiem. W tych krajach odpływ kapitału uległ zmniejszeniu. Kraje rozwijające się ogółem odnotowały wzrost odpływu BIZ w analizowanych latach o prawie połowę, czyli mln $. 13

14 napływ odpływ Wykres 4. Napływ i odpływ BIZ do krajów rozwijających się ogółem w 2008 roku (w mln $) Źródło: Opracowanie własne na podstawie tabeli 4. Napływ w analizowanych latach rośnie i jest większy o prawie połowę od odpływu. Na wykresie 5 przedstawiono saldo przepływów BIZ w krajach rozwijających się w latach Rosja Tajlandia Singapur Indie Korea Południowa Hong Kong Chiny Turcja Meksyk Argentyna Brazylia Egipt Wykres 5. Saldo przepływów BIZ w krajach rozwijających się w latach (w mln $) Źródło: Opracowanie własne 14

15 Ujemne saldo przepływów miała Brazylia w roku w wysokości mln $ straty. W latach największe ujemne saldo odnotowała Korea Południowa (w 2007 w wysokości mln $, a w 2008 roku mln $). W 2007 roku Hong Kong odnotował ujemne saldo z przepływów bezpośrednich inwestycji zagranicznych w wysokości mln $. Pozostałe kraje rozwijające się odnotowały dodatnie saldo przepływów kapitału z BIZ w badanych latach. Napływ jak i odpływ kapitału z tytułu bezpośrednich inwestycji zagranicznych jest zdecydowanie najwyższy dla Stanów Zjednoczonych. Bardzo dużo kapitału odpłynęło z Niemiec ( mln $), przy czym napływ był wielokrotnie niższy ( mln $). W przypadku Wielkiej Brytanii odpływ był również większy w 2008 roku niż napływ, nie mniej o wiele mniejszy niż w przypadku Niemiec. Sytuacja podobna miała miejsce zarówno w Japonii jak i w Kanadzie. Oznacza to, że więcej kapitału w postaci BIZ odpłynęło z krajów rozwiniętych niż z krajów rozwijających się. Kapitał przemieścił się do takich krajów jak Chiny, Rosja, Brazylia, Indie czy Brazylia. Mapa 3 przedstawia przepływy BIZ w wybranych krajach na świecie w 2008 roku (mln $). 15

16 Mapa 3. Przepływy BIZ w wybranych krajach na świecie w 2008 roku (mln $) 16

17 WNIOSKI Reasumując rozważania na temat przepływu kapitału w postaci bezpośrednich inwestycji zagranicznych na świecie można stwierdzić, że w 2008 roku w stosunku do roku 2007: napływ na świecie ogółem zmniejszył się o 14,2%, napływ w Europie zmniejszył się o 36,1%, napływ BIZ w krajach rozwiniętych zmniejszył się o 30%, napływ BIZ w krajach rozwijających się zwiększył się o połowę. Z kolei odpływ kapitału z tytułu BIZ w 2008 roku w stosunku do roku 2007 przedstawiał się następująco: odpływ na świecie ogółem zmniejszył się o 14,5%, odpływ w Europie zmniejszył się o 24,1%, odpływ BIZ w krajach rozwiniętych zmniejszył się 16,7%, odpływ BIZ w krajach rozwijających się zwiększył się o 4,1%. Z raportu wynika, że w 2011 roku BIZ zbliżą się do 1,8 bln dolarów. Według UNCTAD, odnotowano rekordowy napływ BIZ do krajów rozwijających się oraz do Europy Południowo-Wschodniej i krajów WNP

18 Literatura 1. Guzek M., Międzynarodowe stosunki gospodarcze. Zarys teorii i polityki handlowej, PWE, Warszawa 2. Krugman P. R., Obstfeld M., Międzynarodowe stosunki gospodarcze, PWN, Warszawa Misala J., Wymiana międzynarodowa i gospodarka światowa. Teoria i mechanizmy funkcjonowania, SGH, Warszawa Sieradzka K., Wojnowska- Wojciechowska I., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne (BIZ) w Polsce, [w:] Kapitał zagraniczny w Polsce w dobie globalizacji, pod red. E. Freitag-Mika, wyd. Politechnika Radomska, Radom. 5. Sołek C., Czynniki ograniczające napływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce, [w:] Studia i prace kolegium zarządzania i finansów, Zeszyt naukowy 51, SGH, Warszawa Witkowska J., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w warunkach stowarzyszenia i przyszłego członkostwa w UE. Biała Księga. Polska- Unia Europejska, Nr 20, Real Press, Warszawa ml 8. A964981E4B5F/50463/BIZ_2009.pdf 9. html 18

19 SPIS TABEL Tabela 1. Struktura i dynamika napływu BIZ na świecie w latach 2008 (w mln $)... 4 Tabela 2. Struktura i dynamika odpływu BIZ na świecie w latach 2008 (w mln $ i %) 6 Tabela 3. Dynamika i odchylenia napływu BIZ w krajach rozwiniętych w latach roku (w mln $)... 9 Tabela 4. Dynamika i odchylenia odpływu BIZ z krajów rozwiniętych w latach roku (w mln $) Tabela 5. Dynamika i odchylenie przepływów kapitałów z tytułu BIZ w krajach rozwijających się w latach 2008 (w mln $ i w %) Tabela 6. Struktura i dynamika odpływu kapitału z tytułu BIZ w krajach rozwijających się w latach 2008 (w mln $ i %) SPIS WYKRESÓW Wykres 1. Saldo przepływów BIZ na świecie w latach (w mln $)... 8 Wykres 2. Struktura napływu BIZ do krajów rozwiniętych w 2008 roku (w %) Wykres 3. Struktura odpływu BIZ z krajów rozwiniętych w 2008 roku (w %) Wykres 4. Napływ i odpływ BIZ do krajów rozwijających się ogółem w 2008 roku (w mln $) Wykres 5. Saldo przepływów BIZ w krajach rozwijających się w latach (w mln $) SPIS MAP Mapa 1. Napływ BIZ na kontynentach w latach (w mln $)... 5 Mapa 2. Odpływ BIZ na kontynentach w latach (w mln $)... 7 Mapa 3. Przepływy BIZ w wybranych krajach na świecie w 2008 roku (mln $)

20 Streszczenie Artykuł ten przedstawia przepływy bezpośrednich inwestycji zagranicznych w latach Dokonano opisu teoretycznego, korzyści i zagrożeń wynikających z przepływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych. Przedstawiono napływ i odpływ BIZ w analizowanym okresie na świecie, w podziale na kontynenty, oraz dla krajów rozwiniętych i rozwijających się. Summery This article presents flows of direct overseas investments in years It perform theoretical description, benefits and from flow of direct overseas investment threats result. This article present inflow and outflow in analyzed period in the world BIZ, in distribution on continents, and for advanced countries and developing. 20

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH. Napływ inwestycji w 2016 roku oraz perspektywy na rok Warszawa, 17 stycznia 2017 r.

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH. Napływ inwestycji w 2016 roku oraz perspektywy na rok Warszawa, 17 stycznia 2017 r. POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Napływ inwestycji w 2016 roku oraz perspektywy na rok 2017 w statystykach PAIiIZ Warszawa, 17 stycznia 2017 r. Światowe przepływy Bezpośrednich Inwestycji

Bardziej szczegółowo

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów

Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Najnowsze tendencje w stymulowaniu inwestycji i pozyskiwaniu inwestorów Lublin, 17 maja 2010 r. Sytuacja na globalnym rynku inwestycyjnym kończący się

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013

Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Atrakcyjność inwestycyjna Europy 2013 Polska liderem wzrostu w Europie i najatrakcyjniejszym krajem regionu! @EY_Poland #AIE Jacek Kędzior 6 czerwca 2013 r. Warszawa Metodologia Atrakcyjność inwestycyjna

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Polish Information & Foreign Investment Agency

Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. Polish Information & Foreign Investment Agency LISTA NAJWIĘKSZYCH INWESTORÓW ZAGRANICZNYCH W POLSCE GRUDZIEŃ 2004 ü Największy napływ kapitału zagranicznego do Polski od 2000 roku. ü Polska nadal w czołówce przyjmujących BIZ w regionie Europy Środkowej

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa w Polsce i na świecie

Sytuacja odlewnictwa w Polsce i na świecie Jerzy J. Sobczak Elżbieta Balcer Agnieszka Kryczek Sytuacja odlewnictwa w Polsce i na świecie Fot. Jan Witkowski - 1 - ŚWIAT Produkcja odlewów 2011 Wielkość globalnej produkcji odlewów 99,2 mln ton Wzrost

Bardziej szczegółowo

Finanse ubezpieczeń społecznych

Finanse ubezpieczeń społecznych Finanse ubezpieczeń społecznych Wykład 4. Procesy demograficzne a polityka społeczna Averting... rozdz. 1, Clark et al. (2004) Społeczeństwo się starzeje. Coraz więcej osób dożywa starości, ale również

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :25:37

Co kupić, a co sprzedać :25:37 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-10 16:25:37 2 Francja od lat jest największym europejskim eksporterem kosmetyków; wartość francuskiego eksportu szacuje się na prawie 4,5 mld euro. W III kw. 2013 r. nastąpiło

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2010 R. AUSTRALIA BRAZYLIA SZWAJCARIA HISZPANIA FRANCJA INDONEZJA WŁOCHY JAPONIA REPUBLIKA KOREI

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2010 R. AUSTRALIA BRAZYLIA SZWAJCARIA HISZPANIA FRANCJA INDONEZJA WŁOCHY JAPONIA REPUBLIKA KOREI 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2010 R. Celem niniejszej analizy jest prezentacja podstawowych tendencji społeczno-gospodarczych w 20 krajach o największym udziale w ogólnoświatowym produkcie

Bardziej szczegółowo

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008

Otwarty Świat. Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Otwarty Świat Atrakcyjność Inwestycyjna Europy Raport Ernst & Young 2008 Dane dotyczące raportu 834 menedżerów z 43 krajów Badane firmy pochodziły z 5 głównych sektorów: 2 37% przemysł, sektor motoryzacyjny

Bardziej szczegółowo

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję? 13.06.2014 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: Artur Szeremeta Specjalista ds. współpracy z mediami tel. 509 509 536 szeremeta@sedlak.pl W jakim stopniu emerytura zastąpi pensję?

Bardziej szczegółowo

Finanse ubezpieczeń społecznych

Finanse ubezpieczeń społecznych Finanse ubezpieczeń społecznych Wykład 4. Procesy demograficzne a polityka społeczna Averting... rozdz. 1, Clark et al. (2004) Społeczeństwo się starzeje. Coraz więcej osób dożywa starości, ale również

Bardziej szczegółowo

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY

RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Rzecznik Prasowy Prezesa GUS seminarium naukowe pod patronatem naukowym prof. dr hab. Józefa Oleńskiego Prezesa GUS RYNEK FINANSOWY W POLSCE - WYBRANE PROBLEMY prof. nadzw. dr

Bardziej szczegółowo

Kierunki migracji: USA, Indie, Pakistan, Francja, RFN

Kierunki migracji: USA, Indie, Pakistan, Francja, RFN Dane statystyczne Wzrost natężenia migracji Zmiana kontekstu migracji Rozwój komunikacji: internet, skype Nowoczesny transport Koniec zimnej wojny Globalizacja Wybuch nacjonalizmów Wydarzenia polityczne

Bardziej szczegółowo

LUTY 2014 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT

LUTY 2014 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT LUTY 2014 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT W lutowym raporcie Amerykańskiego Departamentu Rolnego (USDA): pszenicy w sezonie 2013/14 prognozowana jest na 711,9 mln ton. W sezonie 2012/13 produkcja została oszacowana

Bardziej szczegółowo

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić?

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Szkolenie Urzędu Patentowego. Zarządzanie innowacją Warszawa, 12.10.2015 Marzenna Anna Weresa Instytut Gospodarki Światowej Kolegium

Bardziej szczegółowo

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs

Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami. Tomasz Białowąs Stosunki handlowe Unii Europejskiej z Chinami Tomasz Białowąs Wysoki dynamika wymiany handlowej 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Eksport całkowity UE Eksport UE do Chin Import całkowity UE Import

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2008 roku

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2008 roku Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2008 roku Warszawa, styczeń 2010r. 2 3 Strona WSTĘP 9 SYNTEZA 11 1 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w 2008 roku 15 2 z tytułu zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-17 10:09:37

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-17 10:09:37 Kto i gdzie inwestuje 2015-06-17 10:09:37 2 Wielka Brytania plasuje się w czołówce globalnych inwestorów. Według danych OECD zajmuje 5. miejsce na świecie. Według wstępnych danych OECD w 2012 r. poziom

Bardziej szczegółowo

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa.

Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. Każde pytanie zawiera postawienie problemu/pytanie i cztery warianty odpowiedzi, z których tylko jedna jest prawidłowa. 1. Podstawowym używanym w Polsce pierwotnym nośnikiem energii jest: a) ropa naftowa

Bardziej szczegółowo

Główne kierunki handlu ropą naftową w 2008 r. [mln ton]

Główne kierunki handlu ropą naftową w 2008 r. [mln ton] ROPA: poszukiwania, wydobycie, sprzedaż Główne kierunki handlu ropą naftową w [mln ton] 318.5 43.4 22.4 24.4 23.8 121.7 127.6 49.5 196.9 90.9 101.3 32.6 64.7 92.0 119.7 25.4 53.1 21.4 107.6 119.4 44.5

Bardziej szczegółowo

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP

Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Raport na temat działalności Raport na temat działalności eksportowej europejskich przedsiębiorstw z sektora MSP Kierunki eksportu i importu oraz zachowania MSP w Europie Lipiec 2015 European SME Export

Bardziej szczegółowo

BEST OF EAST FOR EASTER PARTNERSHIP

BEST OF EAST FOR EASTER PARTNERSHIP 5 th International Forum SPECIAL FORUM & EXHIBITION BEST OF EAST FOR EASTER PARTNERSHIP Challenges and Opportunities for Collaboration European Union Poland Eastern Europe Countries November 28-30, 2011

Bardziej szczegółowo

Zmiany na ekonomicznej mapie świata

Zmiany na ekonomicznej mapie świata Zmiany na ekonomicznej mapie świata Ryszard Petru Główny Ekonomista BRE Banku, Dyrektor Banku ds. Strategii i Nadzoru Właścicielskiego Starogard Gdański, 22.10.2010 1 Agenda Wschodząca Azja motorem światowego

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2011 R. Na podstawie szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego PKB w USD (w cenach bieżących).

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2011 R. Na podstawie szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego PKB w USD (w cenach bieżących). 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2011 R. Celem niniejszej analizy jest prezentacja podstawowych tendencji społeczno-gospodarczych w 20 krajach o największym udziale w ogólnoświatowym produkcie

Bardziej szczegółowo

Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie. 14/03/2011 Jakub Janus

Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie. 14/03/2011 Jakub Janus Gospodarki krajów wschodzących po kryzysie 14/03/2011 Jakub Janus 1 Plan prezentacji 1. Wzrost gospodarczy po kryzysie w perspektywie globalnej 2. Sytuacja w głównych gospodarkach 1. Chiny 2. Indie 3.

Bardziej szczegółowo

Związki bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze zmianami struktury eksportu i importu w Polsce

Związki bezpośrednich inwestycji zagranicznych ze zmianami struktury eksportu i importu w Polsce Dr Wojciech Zysk Katedra Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie Związki bezpośrednich zagranicznych ze zmianami struktury eksportu i importu w Polsce W opracowaniu podjęta zostanie próba

Bardziej szczegółowo

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia

Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia Wymiana gospodarcza województwa podlaskiego z zagranicą - stan, perspektywy, zagrożenia dr.inż. Wojciech Winogrodzki Prezes Zarządu Członek Konfederacji Lewiatan Przygotowując moje wystąpienie wykorzystałem:

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Polski w 2012 roku

Handel zagraniczny Polski w 2012 roku Handel zagraniczny Polski w 2012 roku JANUSZ PIECHOCIŃSKI Luty 2013 Obroty towarowe Polski z zagranicą w latach 2000-2013 mld EUR 160 Redukcja deficytu w latach 2008-2012 o ponad 60%, tj. o 16,5 mld EUR.

Bardziej szczegółowo

Analiza czasowo-przestrzenna eksportu i importu dzieł sztuki w Stanach Zjednoczonych

Analiza czasowo-przestrzenna eksportu i importu dzieł sztuki w Stanach Zjednoczonych Zeszyty Naukowe nr 864 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 211 Katedra Analizy Rynku i Badań Marketingowych Analiza czasowo-przestrzenna eksportu i importu dzieł sztuki w Stanach Zjednoczonych 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9

SPIS TREŚCI GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9 GEOGRAFIA JAKO NAUKA 9 I PLANETA ZIEMIA. ZIEMIA JAKO CZĘŚĆ WSZECHŚWIATA 1. Pierwotne wyobrażenia o kształcie Ziemi i ich ewolucja 11 2. Wszechświat. Układ Słoneczny 12 3. Ruch obrotowy Ziemi i jego konsekwencje

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT 69--69; 68-7-0 UL. ŻURAWIA A, SKR. PT. INTERNET http://www.cbos.pl OŚRODEK INFORMACJI 69-6-9, 6-76- 00-0 W A R S Z A W A E-mail: sekretariat@cbos.pl TELEFAX

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2012 R. Na podstawie szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego PKB w USD (w cenach bieżących).

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2012 R. Na podstawie szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego PKB w USD (w cenach bieżących). 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA NA ŚWIECIE W 2012 R. Celem niniejszej analizy jest prezentacja podstawowych tendencji społeczno-gospodarczych w 20 krajach o największym udziale w ogólnoświatowym produkcie

Bardziej szczegółowo

KOREKTA GEOGRAFIA, KOMPENDIUM W ZARYSIE I ZADANIACH, pod redakcją Kazimierza Kucińskiego

KOREKTA GEOGRAFIA, KOMPENDIUM W ZARYSIE I ZADANIACH, pod redakcją Kazimierza Kucińskiego s. 47 KOREKTA GEOGRAFIA, KOMPENDIUM W ZARYSIE I ZADANIACH, pod redakcją Kazimierza Kucińskiego tytuł podrozdziału: Zjawisko El Niño zamiast: Zjawisko El Nińo 2 Akapit 1 wiersz El Niño zamiast: El Nińo

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce Jerzy J. Sobczak, Elżbieta Balcer, Agnieszka Kryczek Prezenter: Agnieszka Kryczek - 1 - ŚWIAT Produkcja odlewów 2013 Wielkość globalnej produkcji odlewów

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie. w Polsce. w 2006 roku

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie. w Polsce. w 2006 roku Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku Warszawa, styczeń 2008 r. 2 3 Strona WSTĘP 9 SYNTEZA 11 1 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w 2006 roku 15 2 z tytułu zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP STRESZCZENIE Tablica wyników Unii innowacji 2015: w ostatnim roku ogólny postęp wyników w

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /246

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /246 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 17.10.2016/246 2016 1. Rośnie liczba bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce Polska i Rosja zanotowały w 2015 roku największy przyrost bezpośrednich

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie inwestycje

Bezpośrednie inwestycje Toruńskie Studia Międzynarodowe MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI EKONOMICZNE NR 1 (3) 2010 Artur Piotrowicz Iwona Sobczak Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskiem Streszczenie Napływ

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce

Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce Jerzy J. Sobczak Elżbieta Balcer Agnieszka Kryczek Sytuacja odlewnictwa na świecie, w Europie i w Polsce - 1 - ŚWIAT Produkcja odlewów 2012 Wielkość globalnej produkcji odlewów 101,3 mln ton Wzrost w stosunku

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji. VI. Międzynarodowy wymiar przedsiębiorczości

Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji. VI. Międzynarodowy wymiar przedsiębiorczości Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji VI. Międzynarodowy wymiar przedsiębiorczości Renesans przedsiębiorczości a internacjonalizacja początkujących firm Przedsiębiorczość w warunkach globalizacji

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych. Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera

Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych. Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera Perspektywy rozwoju polskiego eksportu do krajów pozaunijnych Autor: redakcja naukowa Stanisław Wydymus, Bożena Pera W ostatnich latach ukazało się wiele opracowań poświęconych ocenie wymiany handlowej

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. Eksport i import w 2014 roku. Małopolska na tle Polski. Zaangażowanie firm w handel zagraniczny

Streszczenie. Eksport i import w 2014 roku. Małopolska na tle Polski. Zaangażowanie firm w handel zagraniczny Streszczenie Eksport i import w 2014 roku Zwiększyła się wartość eksportu i importu w stosunku do 2013 roku. Wartość dóbr i usług, które trafiły na eksport w 2014 roku wyniosła: 7,8 mld euro z Małopolski,

Bardziej szczegółowo

Według danych GUS z 2014 roku w Polsce siedzibę miało 1437 przedsiębiorstw, które posiadały za granicą udziały w 3194 podmiotach.

Według danych GUS z 2014 roku w Polsce siedzibę miało 1437 przedsiębiorstw, które posiadały za granicą udziały w 3194 podmiotach. 2004-2015, mln eur Według danych GUS z 2014 roku w Polsce siedzibę miało 1437 przedsiębiorstw, które posiadały za granicą udziały w 3194 podmiotach. 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 Żródło: NBP Lokalizacje

Bardziej szczegółowo

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna

Handel zagraniczny Finlandii w 2015 r. oraz aktywność inwestycyjna Według wstępnych danych fińskiego Urzędu Celnego w roku 215 wartość fińskiego eksportu wyniosła 53,8 mld EUR, co oznacza spadek o 4 % w stosunku do roku 214. Wartość importu zmniejszyła się o 6 % i osiągnęła

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

Indeks cen stali w Europie wyroby płaskie (kwiecień 2011r. kwiecień 2012r.) (tabela nr 6)...

Indeks cen stali w Europie wyroby płaskie (kwiecień 2011r. kwiecień 2012r.) (tabela nr 6)... miesięcznik statystyczny stali czarnych 4/2012 (20) S P I S T R E Ś C I 1. Produkcja i zużycie stali i wyrobów stalowych Produkcja wyrobów stalowych w Polsce po 2 miesiącach 2012r. (tabela nr 1)... Produkcja

Bardziej szczegółowo

STUDENCI RODZAJ STUDIÓW

STUDENCI RODZAJ STUDIÓW STUDENCI KRAJ ŚWIAT MIASTA RODZAJ STUDIÓW ERASMUS STYPENDIA LICZBA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH STUDIUJĄCYCH W POZNANIU - PEŁNY PROGRAM STUDIÓW 2013/2014 AMERYKA PÓŁNOCNA - USA - 214 - KANADA - 138 AFRYKA -

Bardziej szczegółowo

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH

POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH POLSKA AGENCJA INFORMACJI I INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH Przemysł motoryzacyjny w Polsce inwestycje, trendy i kierunki rozwoju Anna Polak - Kocińska Wiceprezes PAIiIZ S.A. Zawiercie, 28-29.05.2014 Średnie

Bardziej szczegółowo

PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT PSZENICA

PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT PSZENICA LUTY 2013 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT W lutowym raporcie Amerykańskiego Departamentu Rolnego (USDA): pszenicy w sezonie 2012/13 prognozowana jest na 6523,6 mln ton. W sezonie 2011/12 produkcja została oszacowana

Bardziej szczegółowo

STUDENCI RODZAJ STUDIÓW

STUDENCI RODZAJ STUDIÓW STUDENCI KRAJ RODZAJ STUDIÓW MIASTA ŚWIAT ERASMUS STYPENDIA LICZBA STUDENTÓW ZAGRANICZNYCH - PEŁNY PROGRAM STUDIÓW 2013/2014 AMERYKA PÓŁNOCNA - USA - 214 - KANADA - 138 AFRYKA - NIGERIA - 22 - KAMERUN

Bardziej szczegółowo

Światowa produkcja ziemniaka: prognozy są dobre!

Światowa produkcja ziemniaka: prognozy są dobre! .pl https://www..pl Światowa produkcja ziemniaka: prognozy są dobre! Autor: Ewa Ploplis Data: 2 grudnia 2016 Zwiększa się produkcja ziemniaka na świecie. Prognozy na najbliższe lata globalnej produkcji

Bardziej szczegółowo

Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski

Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski Warunki poprawy pozycji innowacyjnej kraju Globalizacja działalności badawczej i rozwojowej: próba oceny miejsca Polski Wojciech Burzyński Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur Warszawa, 8 kwietnia

Bardziej szczegółowo

WORLD INVESTMENT REPORT

WORLD INVESTMENT REPORT WORLD INVESTMENT REPORT Światowy Raport Inwestycyjny 2015 REFORMING INTERNATIONAL INVESTMENT GOVERNANCE REFORMA ZARZĄDZANIA ŚWIATOWYMI INWESTYCJAMI Zbigniew Zimny, Ekspert ONZ Akademia Finansów i Biznesu

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa światowego i krajowego, z uwzględnieniem odlewnictwa ciśnieniowego

Sytuacja odlewnictwa światowego i krajowego, z uwzględnieniem odlewnictwa ciśnieniowego Jerzy J. Sobczak Elżbieta Balcer Agnieszka Kryczek VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sytuacja odlewnictwa światowego i krajowego, z uwzględnieniem odlewnictwa ciśnieniowego - 1 - ŚWIAT Tendencje w

Bardziej szczegółowo

ŚWIAT ENERGETYCZNE WEKTORY ROZWOJU

ŚWIAT ENERGETYCZNE WEKTORY ROZWOJU ŚWIAT ENERGETYCZNE WEKTORY ROZWOJU Autor: Mirosław Gorczyca ( Rynek Energii nr 3/2012) Słowa kluczowe: produkcja i zużycie energii, nośniki energii, regionalne aspekty zużycia energii Streszczenie. Przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Sytuacja odlewnictwa światowego

Sytuacja odlewnictwa światowego Jerzy J. Sobczak Elżbieta Balcer Agnieszka Kryczek V Międzynarodowa Konferencja Naukowa Sytuacja odlewnictwa światowego Trendy i prognozy - 1 - ŚWIAT Produkcja odlewów - 2010 Wielkość globalnej produkcji

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI WALUTY SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY 120 W STREFIE EURO RYNKI AKCJI WIG20 mwig40 swig 2013-12-27 20-05-27 20-10-27 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 120 WALUTY S&P500 DAX NIKKEI 2013-12-27 20-05-27

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

REWOLUCJA NOWYCH MEDIÓW

REWOLUCJA NOWYCH MEDIÓW REWOLUCJA NOWYCH MEDIÓW LEPSZA OD INTERNETU BYŁABY TYLKO TELEPATIA. MICHAEL DELL NA POCZĄTKU BYŁ CHAOS ...A NASTĘPNIE POJAWIŁ SIĘ INTERNET. TWÓRCY ROBERT CAILLIAU INTERNETU SIR TIMOTHY BERNERS-LEE 1993

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku

Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku Charakterystyka przyjazdów cudzoziemców do Polski w 2015 roku W 2015 r. badania statystyczne w zakresie zagranicznej turystyki przyjazdowej i wyjazdowej oraz krajowej prowadzone były przez Urząd Statystyczny

Bardziej szczegółowo

Nośniki energii w 2014 roku. Węgiel w fazie schyłkowej, atom trzyma się dobrze

Nośniki energii w 2014 roku. Węgiel w fazie schyłkowej, atom trzyma się dobrze Nośniki energii w 2014 roku. Węgiel w fazie schyłkowej, atom trzyma się dobrze ("Energia Gigawat" - 9/2015) Wydawany od 64 lat Raport BP Statistical Review of World Energy jest najbardziej wyczekiwanym

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2006 roku 17.10.2007 Józef Sobota Członek Zarządu NBP Dyrektor Departamentu Statystyki 1 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich w 2006 roku Najwyższy

Bardziej szczegółowo

Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw za granicą w postaci inwestycji bezpośrednich

Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw za granicą w postaci inwestycji bezpośrednich Aktywność inwestycyjna polskich przedsiębiorstw za granicą w postaci inwestycji bezpośrednich Wyniki badania realizowanego w latach 2010-2012 w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki Nr projektu: N N112

Bardziej szczegółowo

Percepcja wirtualnych interakcji z ludźmi i miejscami

Percepcja wirtualnych interakcji z ludźmi i miejscami Percepcja wirtualnych interakcji z ludźmi i miejscami Globalne badanie GfK Luty 2016 1 Globalne badanie GfK: Percepcja wirtualnych interakcji z ludźmi i miejscami 1 Metodologia 2 Wyniki globalne 3 Wyniki

Bardziej szczegółowo

POSTAWY PROZDROWOTNE

POSTAWY PROZDROWOTNE POSTAWY PROZDROWOTNE ne badanie GfK Styczeń 2015 1 Metodologia 2 Kraje, metodologia, wielkość próby Łącznie przebadano ponad 28,000 respondentów w wieku 15+ w 23 krajach Zastosowano wywiady online lub

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. 1 SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W UNII EUROPEJSKIEJ W 2010 R. T. 01. LUDNOŚĆ (stan w dniu 1 stycznia) GĘSTOŚĆ ZALUDNIENIA w tys. UE (27) 495 292 497 683 499 703 501 103 Strefa euro (17) 326 561 328 484

Bardziej szczegółowo

Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53

Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53 Rozkład tematów z geografii w Gimnazjum nr 53 Rozkład materiału nauczania w podziale na poszczególne jednostki lekcyjne (tematy) przy 2 godzinach geografii w tygodniu w klasie drugiej gimnazjum. Nr lekcji

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA W GLOBALNEJ GOSPODARCE

ROZWÓJ SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA W GLOBALNEJ GOSPODARCE STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 17 Anna Bielawa Józef Frąś Historia systemów zarządzania sięga końca lat pięćdziesiątych ubiegłego wieku, gdy zaczęły powstawać w USA pierwsze

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2006

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Warszawa 2006 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biiullettyn IInfforrmacyjjny Warszawa 2006 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III.

Bardziej szczegółowo

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2007 roku

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2007 roku Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2007 roku Warszawa, styczeń 2009 r. 2 3 Strona WSTĘP 9 SYNTEZA 11 1 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w 2007 roku 15 2 z tytułu zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010

Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Inwestycje zagraniczne w Małopolsce 2009-2010 Plan prezentacji 1. Metody badań 2. Dynamika napływu inwestycji 3. Typy inwestycji 4. Struktura branżowa inwestycji

Bardziej szczegółowo

WORLD INVESTMENT REPORT 2013

WORLD INVESTMENT REPORT 2013 WORLD INVESTMENT REPORT 2013 Global Value Chains: Investment and Trade for Development ŚWIATOWY RAPORT INWESTYCYJNY 2013 GLOBALNE ŁAŃCUCHY WARTOŚCI: INWESTYCJE I HANDEL DLA ROZWOJU ZBIGNIEW ZIMNY Ekspert

Bardziej szczegółowo

Trudna droga do zgodności

Trudna droga do zgodności Trudna droga do zgodności Starania na rzecz etycznego wzrostu 13. Światowe Badanie Nadużyć Gospodarczych czerwiec 2014 Spis treści Nadużycia i korupcja problem maleje? Nieetyczne zachowania mają się dobrze

Bardziej szczegółowo

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych

Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Trendy i perspektywy rozwoju głównych gospodarek światowych Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Konferencja Pomorski Broker Eksportowy Gdynia, 12 października 2016 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007

Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Biuletyn Informacyjny. Warszawa 2007 INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w krajach OECD Biuletyn Informacyjny Warszawa 2007 Spis treści Wstęp... 3 I. Dane ogólne... 4 II. Wypadki drogowe... 11 III. Zabici

Bardziej szczegółowo

4. Współpraca międzynarodowa. Organizacje międzynarodowe 4. Handel międzynarodowy

4. Współpraca międzynarodowa. Organizacje międzynarodowe 4. Handel międzynarodowy IV. Globalne problemy 4. Współpraca międzynarodowa. Organizacje międzynarodowe 4. Handel międzynarodowy Handel na świecie Handel jest jedną z podstawowych form współpracy międzynarodowej istniejącą od

Bardziej szczegółowo

w klasie pierwszej gimnazjum Nr lekcji Sugerowany temat lekcji Jednostki tematyczne w podręczniku Planeta Nowa 1 Dział: Podstawy geografii

w klasie pierwszej gimnazjum Nr lekcji Sugerowany temat lekcji Jednostki tematyczne w podręczniku Planeta Nowa 1 Dział: Podstawy geografii Propozycja rozkładu materiału nauczania w podziale na poszczególne jednostki lekcyjne (tematy) do podręcznika Planeta Nowa 1 przy 1 godzinie geografii w tygodniu w klasie pierwszej gimnazjum. Nr lekcji

Bardziej szczegółowo

WRZESIEŃ 2013 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT

WRZESIEŃ 2013 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT WRZESIEŃ 2013 R. PRODUKCJA ZBÓŻ ŚWIAT We wrześniowym raporcie Amerykańskiego Departamentu Rolnego (USDA): Produkcja pszenicy w sezonie 2013/14 prognozowana jest na 708,9 mln ton. W sezonie 2012/13 produkcja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z GEOGRAFII DLA KLASY II W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca wymienić charakterystyczne Afryki.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 3

Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 3 Przedmiotowy system oceniania Bliżej geografii Gimnazjum część 3 1. Stary Kontynent Europa 2. Jedna Europa wiele narodów 3. Zgoda i waśnie w Europie 4. Gdzie można spotkać renifera? 5. Zimna wyspa na morzu

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać :14:14

Co kupić, a co sprzedać :14:14 Co kupić, a co sprzedać 015-06-15 11:14:14 Kraje Unii Europejskiej są trzecim po Chinach i USA partnerem handlowym Japonii, natomiast Japonia zajmuje siódme miejsce w obrotach UE z zagranicą. Największym

Bardziej szczegółowo

MSG ĆWICZENIA 3. Międzynarodowe przepływy kapitału

MSG ĆWICZENIA 3. Międzynarodowe przepływy kapitału MSG ĆWICZENIA 3 Międzynarodowe przepływy kapitału przemieszczanie za granicę wartości w formie środków finansowych lub dóbr materialnych, gdy kraj przyjmujący kapitał jest obciążony na rzecz kraju-eksportera

Bardziej szczegółowo

Produkcja bioetanolu w Polsce i na świecie stan obecny i przyszłość

Produkcja bioetanolu w Polsce i na świecie stan obecny i przyszłość Produkcja bioetanolu w Polsce i na świecie stan obecny i przyszłość Gorzelnie rolnicze w Polsce w zdecydowanej większości nastawione są na produkcję spirytusu surowego na potrzeby przemysłu paliwowego.

Bardziej szczegółowo

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej

Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej Polska gospodarka na tle Europy i świata gonimy czy uciekamy rynkom globalnym? Grzegorz Sielewicz Główny Ekonomista Coface w Europie Centralnej VI Spotkanie Branży Paliwowej Wrocław, 6 października 2016

Bardziej szczegółowo

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO

RYNKI AKCJI SUROWCE STOPY PROCENTOWE WSKAŹNIKI MAKROEKONOMICZNE. Spis treści NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO MIESIĄC NA RYNKACH NOTOWANIA AKCJI W POLSCE I DŁUŻNY W STREFIE EURO 0--7 0-05-7 0-0-7 NOTOWANIA AKCJI NA ŚWIECIE 0 S&P500 DAX NIKKEI 0--7 0-05-7 0-0-7 NOTOWANIA OBLIGACJI W POLSCE 0 0 0 WIG0 WIG50 WIG50

Bardziej szczegółowo

Geografia Bliżej geografii Część 3 Przedmiotowy system oceniania. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca

Geografia Bliżej geografii Część 3 Przedmiotowy system oceniania. Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Ocena celująca 1. Stary Kontynent Europa 2. Jedna Europa wiele narodów 3. Zgoda i waśnie w Europie 4. Gdzie można spotkać renifera? 5. Zimna wyspa na morzu ognia Islandia podstawowe jednostki Europy; wymienić podstawowe

Bardziej szczegółowo

Niskie płace barier rozwoju. Cz I. Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego?

Niskie płace barier rozwoju. Cz I. Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego? Cz I Popyt gospodarstw domowych: zagroony czynnik wzrostu gospodarczego? 1. Podstawowe definicje wprowadzenie!" # " " $ % % & &%'# " (& )#&!* *! "(* *! "(* ł ł $ % # &+,"% + & ", *! "(*! " #$% $ % # &!

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Kapitał zagraniczny. w województwie lubelskim i Lublinie

Kapitał zagraniczny. w województwie lubelskim i Lublinie Kapitał zagraniczny w województwie lubelskim i Lublinie SPIS TREŚCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. PODMIOTY Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO... 4 PODMIOTY Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO WG PRZEDZIAŁÓW ZATRUDNIENIENIA...

Bardziej szczegółowo

Handel produktami rolnymi - dobre perspektywy

Handel produktami rolnymi - dobre perspektywy .pl https://www..pl Handel produktami rolnymi - dobre perspektywy Autor: Ewa Ploplis Data: 23 października 2017 Nadwyżka w handlu produktami rolnymi zwiększyła się w bieżącym roku. Eksport produktów rolno-spożywczych

Bardziej szczegółowo

AN A A N L A I L ZA Z A MI M ESI S ĘCZ C N Z A N A RY R N Y K N U K LUTY 2015

AN A A N L A I L ZA Z A MI M ESI S ĘCZ C N Z A N A RY R N Y K N U K LUTY 2015 ANALIZA MIESIĘCZNA RYNKU LUTY 2015 Analiza miesięczna rynku - zmiany głównych indeksów giełdowych, towarów oraz średnich kursów walut NBP AMERYKA PÓŁNOCNA S&P500 USA 5,5% DJ INDUSTRIAL 5,6% USA EUROPA

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE

INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur INWESTYCJE ZAGRANICZNE W POLSCE 2009-2011 XXI Raport Roczny Warszawa, 20 grudnia 2011 r. Program seminarium Koniunkturalne i strukturalne wyzwania dla sektora

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK 07.06.206 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 56 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 207 ROK Jak wynika z prognoz Komisji Europejskiej na 207 rok, dynamika realnego

Bardziej szczegółowo

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania Manpower II kwartał 2008 roku

Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska. Raport z badania Manpower II kwartał 2008 roku Barometr Manpower Q2 28 Perspektyw Zatrudnienia Polska Raport z badania Manpower II kwartał 28 roku Barometr Manpower Perspektyw Zatrudnienia Polska Spis treści Q2/8 Perspektywy zatrudnienia w Polsce 1

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA Aktywność Polski na rynku międzynarodowym realizowana jest w trzech głównych obszarach: 1. Udziału w tworzeniu wspólnej polityki handlowej Unii Europejskiej uwzględniającej interesy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MIESIĘCZNA RYNKU MARZEC 2015

ANALIZA MIESIĘCZNA RYNKU MARZEC 2015 ANALIZA MIESIĘCZNA RYNKU MARZEC 2015 Analiza miesięczna rynku - zmiany głównych indeksów giełdowych, towarów oraz średnich kursów walut NBP AMERYKA PÓŁNOCNA S&P500 USA -1,7% DJ INDUSTRIAL -2,0% USA EUROPA

Bardziej szczegółowo