Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2008 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2008 roku"

Transkrypt

1 Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2008 roku Warszawa, styczeń 2010r.

2 2

3 3 Strona WSTĘP 9 SYNTEZA 11 1 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w 2008 roku 15 2 z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce 23 3 Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich 29 UWAGI METODOLOGICZNE 35 S P I S T A B L I C CZĘŚĆ (Part) A (mln/ mio EUR) Tablica 1 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w latach Tablica 2 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w 2008 roku według kraju pochodzenia udziałowca zagranicznego oraz stref ekonomicznych Foreign Direct Investment:Flows in the 2008 year broken down by countries 39 Tablica 3 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w 2008 roku w podziale na rodzaje działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania Foreign Direct Investment:Flows in the 2008 year broken down by economic activities 49 Tablica 4 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w latach według kraju pochodzenia udziałowca zagranicznego oraz stref ekonomicznych Foreign Direct Investment:Flows broken down by countries 52 Tablica 5 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w latach w podziale na rodzaje działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania Foreign Direct Investment:Flows broken down by economic activities 57 Tablica 6 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do sektora bankowego w latach Tablica 7 Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w latach Tablica 8 Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich na dzień roku według kraju pochodzenia udziałowca zagranicznego oraz stref ekonomicznych Foreign Direct Investment: POSITION at the end of 2008 year broken down by countries 59 Tablica 9 Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich na dzień roku w podziale na rodzaje działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania Foreign Direct Investment: POSITION at the end of 2008 year broken down by economic activities 68

4 4 Tablica 10 Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich na koniec lat według kraju pochodzenia udziałowca zagranicznego oraz stref ekonomicznych Foreign Direct Investment: POSITION at the end of years broken down by countries 71 Tablica 11 Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich na koniec lat w podziale na rodzaje działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania Foreign Direct Investment: POSITION at the end of years broken down by economic activities 76 Tablica 12 z tytułu kredytów i pożyczek między podmiotami powiązanymi kapitałowo na koniec 2008 roku 26 Tablica 13 sektora bankowego z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w latach Tablica 14 Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich w latach Tablica 15 Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu zainwestowanego w Polsce kapitału w 2008 roku według kraju pochodzenia udziałowca zagranicznego oraz stref ekonomicznych Direct investment income 2008 broken down by countries 78 Tablica 16 Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu zainwestowanego w Polsce kapitału w 2008 roku w podziale na rodzaje działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania Direct investment income 2008 broken down by economic activities 82 Tablica 17 Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu zainwestowanego w Polsce kapitału w latach według kraju pochodzenia udziałowca zagranicznego oraz stref ekonomicznych Direct investment income broken down by countries 87 Tablica 18 Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu zainwestowanego w Polsce kapitału w latach w podziale na rodzaje działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania Direct investment income broken down by economic activities 92 CZĘŚĆ (Part) B (mln/ mio USD) Tablica 19 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w 2008 roku według kraju pochodzenia udziałowca zagranicznego oraz stref ekonomicznych Foreign Direct Investment: Flows in the 2008 year broken down by countries 96 Tablica 20 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w 2008 roku w podziale na rodzaje działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania Foreign Direct Investment: Flows in the 2008 year broken down by economic activities 106 Tablica 21 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w latach według kraju pochodzenia udziałowca zagranicznego oraz stref ekonomicznych Foreign Direct Investment: Flows broken down by countries 109

5 5 Tablica 22 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w latach w podziale na rodzaje działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania Foreign Direct Investment: Flows broken down by economic activities 114 Tablica 23 Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich na dzień roku według kraju pochodzenia udziałowca zagranicznego oraz stref ekonomicznych Foreign Direct Investment: POSITION at the end of 2008 year broken down by countries 116 Tablica 24 Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich na dzień roku w podziale na rodzaje działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania Foreign Direct Investment: POSITION at the end of 2008 year broken down by economic activities 125 Tablica 25 Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich na koniec lat według kraju pochodzenia udziałowca zagranicznego oraz stref ekonomicznych Foreign Direct Investment: POSITION at the end of years broken down by countries 128 Tablica 26 Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich na koniec lat w podziale na rodzaje działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania Foreign Direct Investment: POSITION at the end of years broken down by economic activities 133 Tablica 27 Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu zainwestowanego w Polsce kapitału w 2008 roku według kraju pochodzenia udziałowca zagranicznego oraz stref ekonomicznych Direct investment income 2008 broken down by countries 135 Tablica 28 Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu zainwestowanego w Polsce kapitału w 2008 roku w podziale na rodzaje działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania Direct investment income 2008 broken down by economic activities Tablica 29 Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu zainwestowanego w Polsce kapitału w latach według kraju pochodzenia udziałowca zagranicznego oraz stref ekonomicznych Direct investment income broken down by countries 144 Tablica 30 Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu zainwestowanego w Polsce kapitału w latach w podziale na rodzaje działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania Direct investment income broken down by economic activities

6 6 CZĘŚĆ (Part) C (mln/ mio PLN) Tablica 31 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w 2008 roku według kraju pochodzenia udziałowca zagranicznego oraz stref ekonomicznych Foreign Direct Investment: Flows in the 2008 year broken down by countries 153 Tablica 32 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w 2008 roku w podziale na rodzaje działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania Foreign Direct Investment: Flows in the 2008 year broken down by economic activities 163 Tablica 33 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w latach według kraju pochodzenia udziałowca zagranicznego oraz stref ekonomicznych Foreign Direct Investment: Flows broken down by countries 166 Tablica 34 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w latach w podziale na rodzaje działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania Foreign Direct Investment:Flows broken down by economic activities 171 Tablica 35 Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich na dzień roku według kraju pochodzenia udziałowca zagranicznego oraz stref ekonomicznych Foreign Direct Investment: POSITION at the end of 2008 year broken down by countries 173 Tablica 36 Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich na dzień roku w podziale na rodzaje działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania Foreign Direct Investment: POSITION at the end of 2008 year broken down by economic activities 182 Tablica 37 Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich na koniec lat według kraju pochodzenia udziałowca zagranicznego oraz stref ekonomicznych Foreign Direct Investment: POSITION at the end of years broken down by countries 185 Tablica 38 Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich na koniec lat w podziale na rodzaje działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania Foreign Direct Investment: POSITION at the end of years broken down by economic activities 190 Tablica 39 Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu zainwestowanego w Polsce kapitału w 2008 roku według kraju pochodzenia udziałowca zagranicznego oraz stref ekonomicznych Direct investment income 2008 broken down by countries 192 Tablica 40 Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu zainwestowanego w Polsce kapitału w 2008 roku w podziale na rodzaje działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania Direct investment income 2008 broken down by economic activities 196 Tablica 41 Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu zainwestowanego w Polsce

7 7 kapitału w latach według kraju pochodzenia udziałowca zagranicznego oraz stref ekonomicznych Direct investment income broken down by countries 201 Tablica 42 Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich z tytułu zainwestowanego w Polsce kapitału w latach w podziale na rodzaje działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania Direct investment income broken down by economic activities 206 S P I S WY K R E S Ó W Wykres 1 Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce. Napływ kapitału w latach Wykres 2 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w latach kres 3 Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w 2008 roku według kraju pochodzenia udziałowca zagranicznego 18 Wykres 4 Napływ kapitału zagranicznego do kraju w 2008 roku według rodzaju działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania 19 Wykres 5 Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce, Stan zobowiązań na koniec lat Wykres 6 Struktura zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich na koniec 2008 roku według kraju pochodzenia inwestora zagranicznego 25 Wykres 7 Dochody inwestorów zagranicznych w 2008 roku zaangażowanych kapitałowo w spółkach zajmujących się usługami 31 Wykres 8 Wynik finansowy spółek przypadający na zagranicznych inwestorów bezpośrednich w latach Wykres 9 Podział wyniku finansowego spółek przez zagranicznych inwestorów bezpośrednich w latach Wykres 10 Stopa zwrotu z kapitału (ROE) w przedsiębiorstwach bezpośredniego inwestowania w latach

8 8

9 9 W niniejszym Raporcie - wzorem lat poprzednich - Narodowy Bank Polski przedstawia szczegółowe informacje o: - wielkości napływu kapitału zagranicznego do Polski w 2008 roku, - stanie zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich na koniec badanego roku (dane wstępne), - wartości dochodów należnych zagranicznym inwestorom bezpośrednim za 2008 rok z tytułu kapitału ulokowanego w polskiej gospodarce. W publikacji opis zjawisk przedstawiono w euro. W opracowaniu uwzględniono wyniki rewizji danych statystycznych za 2007 rok. Przedmiotem rewizji była aktualizacja wielkości danych sprawozdawczych, wynikająca z uwzględnienia informacji pozyskanych od krajowych przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania po terminie publikacji opracowania za 2007 rok. Do opracowania dołączono aneks statystyczny składający się z trzech części. W części A zaprezentowano dane wyrażone w EUR. Natomiast w części B te same dane podano w USD, a w części C w przeliczeniu na PLN. 1/ W każdej części aneksu statystycznego wzorem lat ubiegłych przedstawiono poszczególne komponenty napływu kapitału, stanu zobowiązań oraz dochodów z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce. We wszystkich tablicach aneksu informacje dotyczące zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce prezentowane są, tak jak w latach poprzednich, w podziale według kraju pochodzenia udziałowca zagranicznego oraz stref ekonomicznych, jak również według rodzaju działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania. Nazwy danych statystycznych prezentowanych w aneksie podano zarówno w języku polskim i w angielskim. Do publikacji dołączono Uwagi metodologiczne. 1/ Należy nadmienić, że dane sprawozdawcze dotyczące zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce publikowane przez Narodowy Bank Polski w kwartalnym bilansie płatniczym oraz w niniejszym rocznym raporcie są przeliczane z walut oryginalnych na euro, dolary USA oraz na złote przy wykorzystaniu średnich kursów walut za odpowiednie okresy sprawozdawcze, a zaokrąglenia jednostkowych danych są dokonywane na różnym poziomie. Z opisanych wyżej przyczyn wartość tych samych informacji prezentowanych w poszczególnych opracowaniach nieznacznie się różni.

10 10

11 11 SYNTEZA 1. W 2008 roku napływ do Polski kapitału z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich wyniósł mln EUR. Był on o 42% niższy niż w 2007 roku, w którym stanowił mln EUR. 2. W 2008 roku analogicznie jak w poprzednich latach również wystąpiło zjawisko określane jako kapitał w tranzycie. Wielkość kwoty, która zwiększyła pasywa oraz aktywa zagraniczne krajowych przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania wyniosła 429 mln EUR, co stanowiło 4,3% napływu z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich (w 2007 roku mln EUR, czyli 7,8%). 3. Wartość zagranicznych środków z tytułu zakupów i sprzedaży przez nierezydentów nieruchomości w Polsce stanowiąca składnik napływu kapitału w 2008 roku wyniosła 455 mln EUR i stanowiła 4,6% napływu (w 2007 roku 908 mln EUR, tj. 5,3%). 4. W 2008 roku na kwotę mln EUR napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski złożyły się: - środki przeznaczone na zakup udziałów lub akcji w kwocie mln EUR, - środki przeznaczone na zakup nieruchomości stanowiące 456 mln EUR, - ujemne reinwestowane zyski w wysokości 438 mln EUR, - dodatnie saldo obrotów kredytowych w wysokości mln EUR. 5. W 2008 roku z kwoty mln EUR napływu kapitału zagranicznego mln EUR, tj. 91,1% pochodziło z 25 krajów Unii Europejskiej, reszta mln EUR, tj. 8,9% z pozostałych krajów. 6. W przypadku niektórych krajów (m.in. Korea Południowa, Republika Czeska, Litwa, Hongkong) odnotowano zjawisko tzw. dezinwestycji, czyli zanotowano ujemną wartość środków lokowanych w postaci inwestycji bezpośrednich wynikającą z tego, wielkość ujemnego salda jednego lub więcej składników napływu kapitału przewyższyła wartość dodatniego salda pozostałych.

12 12 7. Z kwoty mln EUR stanowiącej napływ kapitału zagranicznego w 2008 roku najwięcej środków zostało ulokowanych w podmiotach zajmujących się pośrednictwem finansowym (3.013 mln EUR), obsługą nieruchomości, informatyką, wynajmem maszyn i pozostałymi usługami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej (2.605 mln EUR), handlem i naprawami (1.455 mln EUR), przetwórstwem przemysłowym (1.442 mln EUR) oraz wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz i wodę (1.047 mln EUR). 8. W dziedzinie transport, gospodarka magazynowa i łączność odnotowano zjawisko tzw. dezinwestycji w wysokości 502 mln EUR. 9. Wartość zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich na koniec 2008 roku wyniosła mln EUR i była niższa o mln EUR tj. o 4,5% w stosunku do poprzedniego roku, w którym wyniosła mln EUR. Przyczyną spadku omawianych zobowiązań wyrażonych w euro była deprecjacja złotego w stosunku do euro o 16,5%. 10. Z kwoty mln EUR zobowiązań: mln EUR (75,7%) stanowiła wartość kapitałów własnych i reinwestowanych zysków krajowych przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania przypadająca na zagranicznych inwestorów bezpośrednich, mln EUR (24,3%) to kwota zobowiązań z tytułu kredytów otrzymanych od udziałowców zagranicznych pomniejszona o wartość należności spółek z tytułu kredytów udzielonych wspólnikom zagranicznym. 11. przypadały głównie na inwestorów z krajów OECD (93,5%), udział inwestorów z 25 krajów Unii Europejskiej wyniósł 85,6%. 12. Na koniec 2008 roku zobowiązania wobec zagranicznych inwestorów bezpośrednich, według rodzaju działalności spółek krajowych przedstawiały się następująco: przetwórstwo przemysłowe mln EUR, pośrednictwo finansowe mln EUR, obsługa nieruchomości, informatyka, wynajem maszyn i pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej mln EUR, handel i naprawy mln EUR, transport, gospodarka magazynowa i łączność 7.055

13 13 mln EUR. Niższy poziom zobowiązań zanotowano w dziedzinie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę mln EUR, nieruchomości mln EUR oraz budownictwo mln EUR. Na pozostałe rodzaje działalności przypadało mln EUR. 13. Dochody nierezydentów w 2008 roku z tytułu zaangażowanego w Polsce kapitału w postaci inwestycji bezpośrednich wyniosły mln EUR. W 2007 roku dochody te wyniosły mln EUR. 14. Na kwotę mln EUR złożyły się niżej podane wielkości: - dochody od kapitałów w kwocie mln EUR, na którą złożyły się dywidendy w wysokości mln EUR oraz ujemne reinwestowane zyski w kwocie 438 mln EUR, - dochody od wierzytelności (odsetki od kredytów otrzymanych przez polskie przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania od wspólników zagranicznych) w kwocie mln EUR. 15. W 2008 roku najwyższe dochody należne zagranicznym inwestorom bezpośrednim wystąpiły w spółkach zajmujących się przetwórstwem przemysłowym (3.270 mln EUR), pośrednictwem finansowym (2.733 mln EUR), handlem i naprawami (1.988 mln EUR), transportem, gospodarką magazynową i łącznością (315 mln EUR), wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz i wodę (299 mln EUR) oraz budownictwem (140 mln EUR). 16. Wartość dochodów zagranicznych inwestorów bezpośrednich podlegających transferowi do krajów macierzystych w 2008 roku wyniosła mln EUR (7.979 mln EUR dywidendy, a mln EUR odsetki od kredytów wspólników zagranicznych) i była wyższa o mln EUR, tj. o 34,5% w stosunku do poprzedniego roku. 17. W latach stopa zwrotu z kapitału wykazywała tendencję rosnącą. Rekordową wysokość osiągnęła w 2004 roku i wyniosła 14,12%. W 2008 roku wskaźnik ten wyniósł 8,61% i był niższy w stosunku do poziomu roku poprzedniego, w którym wyniósł 13,3%.

14 14

15 15 1. Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w 2008 roku W 2008 roku napływ do Polski kapitału z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich wyniósł mln EUR. Był on o 42% niższy niż w 2007 roku, w którym stanowił mln EUR. Rok Napływ kapitału w formie zakupów udziałów lub akcji oraz aportów w dewizach aporty razem (2+3) Napływ zagranicznych inwestycji do Polski w latach kredytów na udział Konwersje innych zobowiązań na udział dywidend na udział Nieruchomości Reinwestycje zysków Kredyty inwestorów Tablica1 mln EUR Ogółem napływ kapitału */ */ Dane zrewidowane Analogicznie jak w poprzednich latach również w badanym roku wystąpiło zjawisko określane jako kapitał w tranzycie. Należy przypomnieć, że polega ono na tym, że w roku sprawozdawczym odnotowuje się napływ zagranicznych środków powiększających kapitały własne krajowych przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania. W tym samym okresie sprawozdawczym są one inwestowane przez spółki krajowe w tworzonych oddziałach lub spółkach mających siedzibę za granicą. W bilansie spółek kwoty takie zwiększają pasywa zagraniczne krajowych przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania i jednocześnie zwiększają ich aktywa zagraniczne. Wielkość kwoty, która zwiększyła pasywa oraz aktywa zagraniczne krajowych przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania wyniosła 429 mln EUR, co stanowiło 4,3% napływu z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich (w 2007 roku mln EUR, czyli 7,8%).

16 16 Wartość zagranicznych środków z tytułu zakupów i sprzedaży przez nierezydentów nieruchomości w Polsce stanowiąca składnik napływu kapitału w 2008 roku wyniosła 455 mln EUR i stanowiła 4,6% napływu, (w 2007 roku 908 mln EUR, tj. 5,3%). Udział kapitału w tranzycie oraz kwot dotyczących nieruchomości w napływie zagranicznych środków z tytułu inwestycji bezpośrednich przedstawiono na wykresie 1. mln EUR Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce Napływ kapitału w latach Wykres 1 Napływ kapitału Nieruchomości Kapitał w tranzycie Z kwoty mln EUR napływu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w 2008 roku, środki przeznaczone na zakup udziałów lub akcji oraz nieruchomości stanowiły mln EUR. Wielkość napływu kapitału w gotówce przeznaczonego na wyżej podany cel oraz dopłaty do kapitału w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością wyniosły mln EUR i były o mln EUR, tj. o 49,5% wyższe w stosunku do poprzedniego roku. Wartość wniesionych udziałów lub akcji w postaci aportów w 2008 roku wyniosła 383 mln EUR i była o 27 mln EUR, tj. o 6,6% niższa w porównaniu z poprzednim okresem. W badanym roku omawiane kapitały dodatkowo wzrosły w wyniku zamiany kredytów na udział (o 448 mln EUR), z tytułu konwersji innych zobowiązań na udział (o 556 mln EUR) oraz zamiany dywidend na udział (o 12 mln EUR). Ponadto, jak wcześniej wspomniano napływ środków z tytułu zakupów i sprzedaży przez nierezydentów nieruchomości w Polsce wyniósł

17 mln EUR i był o 453 mln EUR, tj. o 49.9% niższy w porównaniu do wielkości zarejestrowanych w poprzednim roku, w którym zamknął się kwotą 908 mln EUR. Ujemne reinwestowane zyski zmniejszyły wartość strumienia inwestycji o 438 mln EUR. Kwota ta była wynikiem przypadających na zagranicznych inwestorów bezpośrednich reinwestowanych zysków o wartości mln EUR pomniejszona o straty bilansowe za 2008 rok w wysokości mln EUR. Bardzo duży spadek wielkości reinwestowanych zysków w wynikał ze słabego wyniku finansowego krajowych przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania, szczególnie w czwartym kwartale roku sprawozdawczego. Do wysokości reinwestowanych zysków przyczyniły się także znaczące dywidendy wypłacane z zysków netto za 2007 rok. Saldo obrotów kredytowych między podmiotami powiązanymi kapitałowo zwiększyło wartość napływu kapitału z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich o mln EUR. Wynikało ono z tego, że spłaty kredytów udzielonych przewyższyły o 225 mln EUR ich wykorzystanie, natomiast wykorzystanie kredytów otrzymanych było wyższe o mln EUR niż spłaty tych kredytów. Wykres 2 mln EUR Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w latach Kapitały własne Reinwestowane zyski Pozostały kapitał Ogółem napływ kapitału W 2008 roku z kwoty mln EUR napływu kapitału zagranicznego mln EUR, tj. 91,1% pochodziło z 25 krajów Unii Europejskiej, reszta mln EUR,

18 18 tj. 8,9% z pozostałych krajów. Informacje o geograficznym podziale napływu kapitału zagranicznego podano tablicy 2. W 2008 roku najwięcej środków pochodziło z Niemiec (1.619 mln EUR), Niderlandów (1.605 mln EUR), Luksemburga (1.340 mln EUR), Szwecji (1.111 mln EUR), Francji (567 mln EUR), Cypru (471 mln EUR), Austrii (455 mln EUR), Islandii (435 mln EUR), Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. (364 mln EUR), Wielkiej Brytanii (318 mln EUR) oraz z Hiszpanii (305 mln EUR). Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w 2008 roku według kraju pochodzenia udziałowca zagranicznego Wykres 3 16% 16% 13% 14% 3% 3% 4% 4% 5% 5% 6% 11% Niemcy Niderlandy Luksemburg Szwecja Francja Cypr Austria Islandia Stany Zjednoczone Wielka Brytania Hiszpania Pozostałe kraje W przypadku niektórych krajów (m.in. Korea Południowa, Republika Czeska, Litwa, Hongkong) odnotowano zjawisko tzw. dezinwestycji, czyli zanotowano ujemną wartość środków lokowanych w postaci inwestycji bezpośrednich wynikającą z tego, że wielkość ujemnego salda jednego lub więcej składników napływu kapitału przewyższyła wartość dodatniego salda pozostałych. Z kwoty mln EUR stanowiącej napływ kapitału zagranicznego w 2008 roku najwięcej środków zostało ulokowanych w podmiotach zajmujących się usługami (6.626 mln EUR), przetwórstwem przemysłowym (1.442 mln EUR), wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz i wodę (1.047 mln EUR). Niższy poziom napływu zagranicznego kapitału odnotowano w zakresie środków przeznaczonych na zakup

19 19 nieruchomości (456 mln EUR) w dziedzinie budownictwa (275 mln EUR) oraz w rolnictwie rybołówstwie (100 mln EUR). Napływ kapitału zagranicznego do kraju Wykres 4 w 2008 roku według rodzaju działalności przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania 66% 15% Usługi ogółem Przetwórstwo przemysłowe 14% 5% Prywatne zakupy i sprzedaż nieruchomości Pozostałe rodzaje działalności Dwie trzecie środków stanowiących napływ kapitału zagranicznego z tytułu inwestycji bezpośrednich w 2008 roku ulokowano w sferze usług. Najwięcej środków zasiliło działalność w zakresie pośrednictwa finansowego (3.013 mln EUR), obsługi nieruchomości, informatyki, nauki, wynajmu maszyn i pozostałych usług związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (2.605 mln EUR) oraz handlu i napraw (1.455 mln EUR). W przypadku niektórych rodzajów usług odnotowano zjawisko tzw. dezinwestycji (m.in. w dziedzinie transportu, gospodarki magazynowej i łączności oraz hoteli i restauracji) spowodowane jak wcześniej powiedziano bądź sprzedażą akcji lub udziałów, bądź spłatami kredytów i pożyczek, a także ujemnymi reinwestowanymi zyskami. Szczegółowe informacje dotyczące napływu kapitału w postaci inwestycji bezpośrednich w 2008 roku według rodzaju działalności prowadzonej przez krajowe przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania zaprezentowano w tablicy nr 3. W 2008 roku najwięcej kredytów i pożyczek krajowe przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania zaciągnęły netto 2 / od wspólników pochodzących z Francji (660 mln EUR), Luksemburga (541 mln EUR), Niderlandów (509 mln EUR), Niemiec (389 mln 2 / Napływ netto środków z zagranicy oznacza, że saldo obrotów z tytułu kredytów otrzymanych jest dodatnie, tj. wykorzystanie przewyższa spłaty kredytów, natomiast ujemne saldo obrotów kredytowych powstaje, gdy spłaty kredytów przewyższają ich wykorzystanie.

20 20 EUR), Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. (382 mln EUR), Szwecji (298 mln EUR), Hiszpanii (278 mln EUR), Cypru ( 256 mln EUR) oraz z Danii (226 mln EUR). W 2008 roku najwięcej kredytów i pożyczek zaciągnęły krajowe przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania zajmujące się usługami (2.492 mln EUR), przetwórstwem przemysłowym ( 570 mln EUR), wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz i wodę (436 mln EUR) oraz budownictwem (131 mln EUR). W sferze usług najwyższe kwoty zaciągniętych kredytów przypadały na jednostki zajmujące się obsługą nieruchomości, informatyką, nauką, wynajmem maszyn i pozostałymi usługami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej (1.480 mln EUR), pośrednictwem finansowym (795 mln EUR) oraz handlem i naprawami (350 mln EUR). W badanym roku najwięcej środków z tytułu kredytów udzielonych przekazały netto 3 / polskie przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania swoim wspólnikom pochodzącym z Niemiec (216 mln EUR). Niższy poziom badanego zjawiska odnotowano w przypadku nierezydentów pochodzących z Republiki Czeskiej (46 mln EUR), Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. (44 mln EUR), Korei Południowej (34 mln EUR) oraz z Hongkongu (31 mln EUR). Analiza omawianych kredytów według rodzaju działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania wskazuje, że w 2008 roku najwięcej kredytów zagranicznym podmiotom powiązanym kapitałowo udzieliły netto polskie spółki prowadzące działalność w zakresie usług (206 mln EUR). W dziedzinie usług najwyższe kwoty przypadały na podmioty zajmujące się transportem, gospodarką magazynową oraz łącznością (108 mln EUR), obsługą nieruchomości, informatyką, nauką, wynajmem maszyn i pozostałymi usługami związanymi z prowadzeniem działalności gospodarczej (54 mln EUR), świadczeniem usług hotelarskich i restauracyjnych (27 mln EUR) oraz pośrednictwem finansowym (20 mln EUR). W dziedzinie przetwórstwa przemysłowego 2008 roku odnotowano znaczną kwotę spłat netto (421 mln EUR). kredytów udzielonych przez polskie spółki podmiotom powiązanym kapitałowo. Odrębnie w tablicy nr 6 przedstawiono zagraniczne inwestycje bezpośrednie w sektorze bankowym. 3/ Odnotowany odpływ środków za granicę oznacza, że saldo obrotów z tytułu kredytów udzielonych przez rezydentów było ujemne, tj. wykorzystanie kredytów przez nierezydentów było wyższe niż spłaty tych kredytów, a dodatnie saldo omawianych kredytów występuje wtedy, gdy spłaty są wyższe niż wykorzystanie kredytów udzielonych.

21 21 Rok kredytów na udział innych zobowiązań na udział dywidend na udział Tablica Razem Sektor bankowy Razem Sektor bankowy Razem Sektor bankowy */ Razem Sektor bankowy Razem */Dane zrewidowane Udział sektora bankowego w napływie zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski w latach Ogółem ( ) napływ kapitału w formie zakupu udziałów lub akcji, aportów oraz dopłat do kapitału Napływ zagranicznych inwestycji bezpośrednich do Polski Kapitały własne konwersje: nieruchomości reinwestowane zyski netto Sektor bankowy z tego: mln EUR kredyty od inwestorów Wartość napływu kapitału zagranicznego do sektora bankowego w postaci inwestycji bezpośrednich wyniosła mln EUR 4/, co stanowiło 16% napływu kapitału z tego tytułu. W badanym roku wpłaty na zakup akcji wyniosły 416 mln EUR, reinwestowane zyski 883 mln EUR, natomiast pożyczki podporządkowane 298 mln EUR. 4 / Należy podkreślić, że zgodnie ze standardami międzynarodowymi w zakresie inwestycji bezpośrednich, nie wszystkie transakcje pomiędzy podmiotami bankowymi/ finansowymi zaliczane są do inwestycji bezpośrednich. W ich skład wchodzą jedynie środki przeznaczone na zakup akcji banku, reinwestowane zyski oraz pożyczki podporządkowane, natomiast instrumenty takie jak kredyty czy depozyty ujmowane są w pozostałych inwestycjach w statystyce bilansu płatniczego.

22 22

23 23 2. z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce Wartość zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich na koniec 2008 roku wyniosła mln EUR i była niższa o mln EUR, tj. o 4,5% w stosunku do poprzedniego roku, w którym wyniosła mln EUR. Główną przyczyną spadku omawianych zobowiązań wyrażonych w euro była deprecjacja złotego w stosunku do euro o 16,5% 5. Rok Polski z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w latach Kapitał własny i reinwestowane zyski Pozostałe inwestycje Tablica 7 mln EUR Ogółem zobowiązania nieruchomości kapitał w tranzycie nieruchomości kapitał w tranzycie nieruchomości kapitał w tranzycie */ nieruchomości kapitał w tranzycie nieruchomości kapitał w tranzycie */ Dane zrewidowane 5 Kurs PLN/EUR wyniósł 3,582 na koniec 2007 roku, a w dniu roku 4, 1724 PLN/EUR.

24 24 Z kwoty mln EUR zobowiązań: mln EUR (75,7%) stanowiła wartość kapitałów własnych i reinwestowanych zysków krajowych przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania przypadająca na zagranicznych inwestorów bezpośrednich, mln EUR (24,3%) to kwota zobowiązań z tytułu kredytów otrzymanych od udziałowców zagranicznych pomniejszona o wartość należności spółek z tytułu kredytów udzielonych wspólnikom zagranicznym. Na koniec 2008 roku wartość nieruchomości (ujętych w kapitałach własnych i reinwestowanych zyskach) w zobowiązaniach Polski wobec zagranicy z tytułu inwestycji bezpośrednich wyniosła mln EUR, tj. 2,2%, a rok wcześniej mln EUR, tj. 2,1%. Natomiast wartość kapitału w tranzycie w zobowiązaniach z omawianego tytułu na koniec badanego okresu wyniosła mln EUR, tj. 5%, a na koniec poprzedniego roku mln EUR, tj. 4,4%. Udział kapitału w tranzycie oraz kwot dotyczących nieruchomości zobowiązaniach Polski wobec zagranicy z tytułu inwestycji bezpośrednich przedstawiono na wykresie 5. Wykres 5 mln EUR Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce Stan zobowiązań na koniec lat pozostałe Kapitał w tranzycie Nieruchomości ogółem Na koniec 2008 roku dominowały zobowiązania wobec inwestorów z krajów OECD (93,5%), udział inwestorów z 25 krajów Unii Europejskiej wyniósł 85,6%. Najwyższe zobowiązania zanotowano wobec nierezydentów pochodzących z Niderlandów ( mln EUR), Niemiec ( mln EUR), Francji ( mln EUR), Luksemburga ( mln EUR), ze Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. (7.100 mln EUR),

25 25 Szwecji ( mln EUR), Wielkiej Brytanii (4.409 mln EUR), Włoch (4.309 mln EUR), Austrii (4.117 mln EUR), Belgii (3.785 mln EUR) oraz Hiszpanii (3.516 mln EUR). Szczegółowe informacje przedstawiono w tablicy nr 8. Struktura zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w 2008 roku według kraju pochodzenia inwestora zagranicznego Wykres 6 17% 18% 3% 3% 4% 4% 4% 5% 6% 9% 11% 16% Niderlandy Niemcy Francja Luksemburg Stany Zjednoczone Szwecja Wielka Brytania Włochy Austria Belgia Hiszpania Pozostałe kraje Na koniec 2008 roku zobowiązania wobec zagranicznych inwestorów bezpośrednich, według rodzaju działalności spółek krajowych przedstawiały się następująco: przetwórstwo przemysłowe mln EUR, pośrednictwo finansowe mln EUR, obsługa nieruchomości, informatyka, wynajem maszyn i pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej mln EUR, handel i naprawy mln EUR, transport, gospodarka magazynowa i łączność mln EUR. Niższy poziom zobowiązań zanotowano w dziedzinie wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę mln EUR, nieruchomości mln EUR oraz budownictwo mln EUR. Na pozostałe rodzaje działalności przypadało mln EUR. Należy przypomnieć, że zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez krajowe spółki od udziałowców zagranicznych wyniosły na koniec 2008 roku mln EUR i stanowiły 24,3% ogółu zobowiązań z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich. Były wyższe o mln EUR, tj. o 9,3% w stosunku do poprzedniego roku, w którym wyniosły mln EUR.

26 26 z tytułu kredytów i pożyczek między podmiotami powiązanymi kapitałowo na koniec 2008 roku Tablica 12 mln EUR (Kredyty udzielone) (Kredyty otrzymane) Pożyczki i kredyty inne niż handlowe Kredyty handlowe Pożyczki podporządkowane Razem Na koniec 2008 roku zobowiązania z tytułu pożyczek i kredytów innych niż handlowe stanowiły 69,3%, natomiast zadłużenie z tytułu kredytów handlowych 27,1%, a z tytułu pożyczek podporządkowanych 3,6%. Udział sektora bankowego w zobowiązaniach z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce w latach Ogółem Kapitały własne i reinwestowane zyski z tego: Tablica 13 mln EUR Kredyty od inwestorów zagranicznych Ogółem w tym : sektor bankowy Ogółem w tym : sektor bankowy Ogółem w tym : sektor bankowy Ogółem */ w tym : sektor bankowy Ogółem w tym : sektor bankowy */ Dane zrewidowane Wartość kapitału zagranicznego zaangażowanego w postaci inwestycji bezpośrednich w sektorze bankowym na koniec 2008 roku wyniosła mln EUR, z czego

27 mln EUR (tj. 90,6%) stanowiła wartość udziału w kapitałach własnych i reinwestowanych zyskach, a mln EUR (tj. 9,4%) to stan zobowiązań z tytułu pożyczek podporządkowanych. W badanym roku udział sektora bankowego w zobowiązaniach z omawianego tytułu wyniósł 9,3%. Zgodnie z przyjętymi standardami metodologicznymi nie wszystkie zobowiązania pomiędzy instytucjami powiązanymi kapitałowo zaliczane są do inwestycji bezpośrednich. Statystyką inwestycji bezpośrednich nie są objęte instrumenty dłużne (kredyty i pożyczki, depozyty ulokowane przez nierezydentów, a także dłużne papiery wartościowe) w przypadku, gdyż zarówno podmiot krajowy jak i nierezydent należą do sektora finansowego. Szacuje się, że całkowity stan zobowiązań banków krajowych w ramach grup kapitałowych wyniósł 32,0 mld EUR, z tego 1,0 mld EUR, (tj. 3,1%) stanowiło zadłużenie z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce, zaś 31,0 mld EUR, (tj. 96,9%). przypadało na zobowiązania wobec udziałowców w ramach grup kapitałowych. Z kwoty 31,0 mld EUR zobowiązań 17,8 mld EUR (57,45%) to kredyty od zagranicznych banków matek. Pomimo nie zaliczania wyżej podanego rodzaju zobowiązań do inwestycji bezpośrednich należy je uznać za stosunkowo bezpieczne i stabilne źródło finansowania działalności bankowej.

28 28

29 29 3. Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich Dochody nierezydentów w 2008 roku z tytułu zaangażowanego w Polsce kapitału w postaci inwestycji bezpośrednich wyniosły mln EUR. W 2007 roku dochody te wyniosły mln EUR. Na kwotę mln EUR złożyły się: - dochody od kapitałów w kwocie mln EUR, czyli suma dywidend w wysokości mln EUR oraz ujemne reinwestowane zyski w kwocie 438 mln EUR, - dochody od wierzytelności (odsetki od kredytów otrzymanych przez polskie przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania od wspólników zagranicznych) w kwocie mln EUR. Informacje dotyczące dochodów zagranicznych inwestorów bezpośrednich w latach ilustrują dane zamieszczone w tablicy 14. Rok Dochody zagranicznych inwestorów bezpośrednich w latach Dywidendy Dochody od kapitału Reinwestycje zysków Razem Dochody od wierzytelności (odsetki) Tablica14 mln EUR Ogółem */ */ Dane zrewidowane W 2008 roku dochody nierezydentów z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich były o mln EUR, tj. o 34,9% niższe w stosunku do poprzedniego roku. Dochody od kapitału wyniosły mln EUR (7.979 mln EUR dywidendy i ujemne reinwestowane zyski w kwocie 438 mln EUR) i były niższe o mln EUR, tj. o 40,5%, natomiast dochody od wierzytelności (czyli odsetki od kredytów podmiotów powiązanych kapitałowo) osiągnęły

30 30 kwotę mln EUR i wzrosły o 345 mln EUR, tj. o 32,9% w porównaniu z poprzednim rokiem. W 2008 roku krajowe przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania uzyskały dodatni wyniki finansowy w wysokości mln EUR. Był on niższy o mln EUR, tj. o 40,5% w stosunku do poprzedniego okresu, w którym wyniósł mln EUR. Główną przyczyną spadku wartości wyniku finansowego był wzrost wielkości poniesionych strat bilansowych, które w roku sprawozdawczym wyniosły mln EUR i były wyższe o mln EUR, tj. o 247% w stosunku do 2007 roku, w którym zamknęły się kwotą mln EUR. Natomiast zyski netto spółek krajowych wyniosły mln EUR i były niższe o 343 mln EUR, tj. o 2,3% w porównaniu z rokiem poprzednim, w którym wyniosły mln EUR. Mimo obniżenia wielkości wyniku finansowego krajowe przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania część uzyskanych zysków przeznaczyły na wypłatę dywidend należnych z zysków roku poprzedniego. W 2008 roku w ramach podziału wyniku finansowego za rok poprzedni zagraniczni inwestorzy bezpośredni przeznaczyli na dywidendy 55,9% przypadającego na nich zysku uzyskanego w 2008 roku (40,5% za 2007 rok). Dywidendy wypłacone z zysku roku poprzedniego, należne zagranicznym inwestorom bezpośrednim w 2008 roku osiągnęły wielkość mln EUR i były wyższe o mln EUR, tj. o 34,7% w porównaniu do poprzedniego roku. W 2008 roku reinwestowane zyski drugi obok dywidend składnik dochodów od kapitału należnych zagranicznym inwestorom bezpośrednim były ujemne i zamknęły się kwotą 438 mln EUR, w przeciwieństwie do poprzedniego roku, w którym były dodatnie i wyniosły mln EUR. Z kwoty mln EUR stanowiącej dochody z tytułu zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Polsce mln EUR, tj. 85,2,% przypadało na nierezydentów pochodzących z 25 krajów Unii Europejskiej, - reszta mln EUR, tj. 14,8% z pozostałych krajów. W 2008 roku największe dodatnie dochody z tytułu zaangażowania kapitałowego w krajowych przedsiębiorstwach bezpośredniego inwestowania należne były nierezydentom pochodzącym z Niderlandów ( mln EUR), Niemiec ( mln EUR), Francji (992 mln EUR), Włoch ( 872 mln EUR), Stanów Zjednoczonych Ameryki Płn. (853 mln EUR), Wielkiej Brytanii ( 463 mln EUR), Szwecji ( 453 mln EUR), Szwajcarii (340 mln EUR), Austrii (264 mln EUR), Belgii (243 mln EUR) oraz z Irlandii

31 31 (242 mln EUR). Natomiast najwyższe ujemne dochody odnotowano dla zagranicznych inwestorów bezpośrednich pochodzących z Luksemburga ( 521 mln EUR), Cypru (113 mln EUR), Hiszpanii (109 mln EUR), Japonii (82 mln EUR), Chin (57 mln EUR), oraz Grecji i Litwy (po 38 mln EUR). Szczegółowe informacje dotyczące dochodów zagranicznych inwestorów bezpośrednich według kraju ich pochodzenia przedstawiono w tablicy nr 15. W 2008 roku najwyższe dochody należne zagranicznym inwestorom bezpośrednim wystąpiły w spółkach zajmujących się przetwórstwem przemysłowym (3.270 mln EUR), pośrednictwem finansowym (2.733 mln EUR), handlem i naprawami (1.988 mln EUR), transportem, gospodarką magazynową i łącznością (315 mln EUR), wytwarzaniem i zaopatrywaniem w energię elektryczną, gaz i wodę (299 mln EUR) oraz budownictwem (140 mln EUR). Na wykresie nr 7 zaprezentowano rozkład dochodów należnych zagranicznym inwestorom bezpośrednim zaangażowanym kapitałowo w spółkach zajmujących się usługami. 53% Dochody inwestorów zagranicznych w 2008 roku zaangażowanych kapitałowo w spłkach zajmujących się usługami Wykres 7 3% 6% pośrednictwo finansowe transport, gospodarka magazynowa i łączność handel i naprawy pozostałe usługi 38% W tablicy nr 16 zaprezentowano szczegółowe informacje dotyczące dochodów zagranicznych inwestorów bezpośrednich w 2008 roku w podziale na rodzaje działalności prowadzonej przez przedsiębiorstwa bezpośredniego inwestowania. Wartość dochodów zagranicznych inwestorów bezpośrednich podlegających transferowi do krajów macierzystych w 2008 roku wyniosła mln EUR (7.979 mln EUR

32 32 dywidendy, a mln EUR odsetki od kredytów wspólników zagranicznych) i była wyższa o mln EUR, tj. o 34,5% w stosunku do poprzedniego roku. Odrębnego omówienia wymagają dochody od kapitału zagranicznych inwestorów bezpośrednich rozpatrywane z punktu widzenia kształtowania się wyniku finansowego w latach firm ujętych w badaniu. Problem ten zilustrowano na wykresie nr 8. mln EUR Wynik finansowy spółek przypadający na zagranicznych inwestorów bezpośrednich w latach Wykres Zysk netto Straty bilansowe Wynik finansowy W porównaniu do zjawisk występujących w latach w badanym roku relacje między częściami składowymi wyniku finansowego uległy znacznej zmianie. Udział strat bilansowych obniżających wynik finansowy liczony jako średnia z lat stanowił 15,7%, gdyż suma strat bilansowych z poszczególnych lat omawianego okresu wyniosła mln EUR, a łączne zyski zamknęły się kwotą mln EUR. Natomiast w 2008 roku udział strat bilansowych obniżających wynik finansowy stanowił 47,2% gdyż straty bilansowe wyniosły mln EUR a łączne zyski wyniosły mln EUR. Wynik finansowy w badanym roku zamknął się kwotą mln EUR. Spółki z udziałem zagranicznym notujące dodatnie wyniki finansowe część wypracowanego dochodu przeznaczyły na wypłatę dywidend. Podział wyniku finansowego w latach przedstawiono na wykresie 9.

33 33 mln EUR Podział wyniku fiansowego spółek przez zagranicznych inwestorów bezpośrednich w latach Wykres dywidendy reinwestowane zyski dochody od kapitału W całym badanym okresie wartość wypłacanych dywidend wykazywała tendencję rosnącą. W ramach podziału wyniku finansowego w 2008 roku nierezydenci przeznaczyli na dywidendy mln EUE, co stanowiło 55,9% przypadającego na nich w tym roku zysku (w roku poprzednim mln EUR oraz 40,5%). W 2008 roku odnotowano wzrost kwoty wypłaconych dywidend, przy zanotowanym spadku dodatniego wyniku finansowego krajowych przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania. Spadek dodatniego wyniku finansowego o mln EUR, tj. 40,5% z kwoty mln EUR w 2007 roku do7.541 mln EUR w 2008 roku oraz wyżej omówiony wzrost wypłat dywidend spowodował, że zagraniczni inwestorzy bezpośredni nie pozostawili w spółkach krajowych dodatkowych środków, a wręcz odwrotnie wystąpiło zjawisko ujemnych reinwestowanych zysków w kwocie 438 mln EUR. Rok wcześniej reinwestowane zyski były dodatnie i wyniosły mln EUR. Należy nadmienić, że miernikiem oceniającym efektywność zainwestowanego kapitału jest wskaźnik rentowności kapitałów własnych (ROE). Omawiany wskaźnik wyliczony dla krajowych przedsiębiorstw bezpośredniego inwestowania za lata zaprezentowano na wykresie 10.

34 34 Stopa zwrotu z kapitału (ROE) w przedsiębiorstwach bezpośredniego inwestowania w latach Wykres 10 % 16,00 14,00 12,00 10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 14,12 13,15 13,30 11,24 8, Stopa zwrotu z kapitału rekordową wysokość osiągnęła w 2004 roku i wyniosła 14,12%. W 2008 roku wskaźnik ten wyniósł 8,61% i był niższy w stosunku do poziomu roku poprzedniego, w którym wyniósł 13,3%.

35 35 Uwagi metodologiczne Zgodnie z definicją opracowaną przez OECD, inwestycją bezpośrednią za granicą jest inwestycja dokonana przez rezydenta jednej gospodarki (inwestora bezpośredniego) w celu osiągnięcia długotrwałej korzyści z kapitału zaangażowanego w przedsiębiorstwo - rezydenta innej gospodarki (przedsiębiorstwo bezpośredniego inwestowania). Przedsiębiorstwem bezpośredniego inwestowania jest przedsiębiorstwo, w którym inwestor bezpośredni posiada, co najmniej 10% akcji zwykłych (tzn. udziału w kapitale) lub uprawnienia do 10% głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub udziałowców. Kapitał inwestycji bezpośredniej za granicą obejmuje kapitał zakładowy (akcyjny lub udziałowy) - wnoszony w postaci pieniężnej lub jako aport, dopłaty do kapitału, reinwestowane zyski oraz inne zmiany należności i zobowiązań związane z zadłużeniem między przedsiębiorstwami powiązanymi kapitałowo (głównie kredyty inwestorów, tzw. intercompany loans). Od 2002 roku w danych z tytułu inwestycji bezpośrednich oprócz występujących już wcześniej (od 1999 roku) dwóch składników napływu kapitału, tj. konwersji dywidend oraz kredytów i pożyczek na udział uwzględniono kolejny element, tj. konwersję innych zobowiązań na udział. W latach poprzednich zamiana dywidend, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań na udział była ujmowana wyłącznie jako zmiana stanów tych komponentów W latach poprzednich zamiana dywidend, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań na udział była ujmowana wyłącznie jako zmiana stanów tych komponentów W 2004 roku do inwestycji bezpośrednich oprócz pozostałych kredytów udzielonych/otrzymanych między podmiotami powiązanymi kapitałowo zaliczono kredyty handlowe. W 2006 roku do inwestycji bezpośrednich włączono dane dotyczące zakupów i sprzedaży przez nierezydentów nieruchomości w Polsce. Ponadto napływ kapitału w postaci inwestycji bezpośrednich zwiększają (lub zmniejszają, jeśli są ujemne) reinwestowane zyski. Mianem reinwestowanego zysku określa się przypadającą na inwestora bezpośredniego tę część zysku, która pozostaje w przedsiębiorstwie bezpośredniego inwestowania i jest przeznaczona na jego rozwój. Począwszy od 1997 roku, zgodnie z metodologią OECD i MFW, reinwestowane zyski wyliczane są na bazie netto, co oznacza, że są one pomniejszane o straty bilansowe roku sprawozdawczego. Wpływ reinwestowanych zysków na wielkość dochodów zagranicznych inwestorów bezpośrednich oraz na napływ tych inwestycji omówiono niżej. W skład dochodów od inwestycji bezpośrednich wchodzą dochody od kapitału, czyli - przypadające na inwestora bezpośredniego i należne w danym roku sprawozdawczym -

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2013 roku

Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2013 roku Zagraniczne inwestycje bezpośrednie w Polsce w 2013 roku Informacja o zagranicznych inwestycjach bezpośrednich w Polsce w 2013 roku została przygotowana po raz pierwszy w oparciu o nowe standardy Organizacji

Bardziej szczegółowo

Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2013 roku

Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2013 roku Polskie inwestycje bezpośrednie za granicą w 2013 roku Informacja o polskich inwestycjach bezpośrednich za granicą w 2013 roku została przygotowane po raz pierwszy w oparciu o nowe standardy Organizacji

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r.

Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Warszawa, dnia 14 września 2015 r. Bilans płatniczy Polski w lipcu 2015 r. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z miesięcznych i kwartalnych sprawozdań polskich podmiotów

Bardziej szczegółowo

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R.

BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. N a r o d o w y B a n k P o l s k i Departament Statystyki Warszawa, dnia 12 września 2011 r. BILANS PŁATNICZY W LIPCU 2011 R. Miesięczny bilans płatniczy został oszacowany przy wykorzystaniu danych z

Bardziej szczegółowo

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008

Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość spółek z udziałem kapitału zagranicznego prowadzących działalność na terenie województwa łódzkiego w 2008 r., w których został zaangażowany kapitał zagraniczny

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2013 r. Warszawa, 2014 Skład: Departament Edukacji i Wydawnictw Druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank

Bardziej szczegółowo

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości.

Raport przedstawia skonsolidowane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. PAS KONSOLIDACJA IQ 00 Raport przedstawia skonsoliwane sprawozdanie finansowe za pierwszy kwartał 2000 r., sporządzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Szczegółowe informacje na temat działalności

Bardziej szczegółowo

Polskie i zagraniczne inwestycje bezpośrednie w 2012 r.

Polskie i zagraniczne inwestycje bezpośrednie w 2012 r. Polskie i zagraniczne inwestycje bezpośrednie w 2012 r. Polskie i zagraniczne inwestycje bezpośrednie w 2012 r. Departament Statystyki Warszawa, styczeń 2014 r. Wstęp Prezentowany raport zawiera informacje

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA PODMIOTÓW Z KAPITAŁEM ZAGRANICZNYM 1 W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające

Sprawozdanie Finansowe Subfunduszu SKOK Fundusz Funduszy za okres od 1 stycznia 2010 do 13 lipca 2010 roku. Noty objaśniające Noty objaśniające Nota-1 Polityka Rachunkowości Subfunduszu Sprawozdanie finansowe Subfunduszu na dzień 13 lipca 2010 roku zostało sporządzone na podstawie przepisów ustawy o rachunkowości z dnia 29 września

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat.

Bilans płatniczy strefy euro publikuje Europejski Bank Centralny, natomiast bilans płatniczy Unii Europejskiej - Eurostat. Bilans płatniczy zestawienie (dochody wpływy kontra wydatki płatności) wszystkich transakcji dokonanych między rezydentami (gospodarką krajową) a nierezydentami (zagranicą) w danym okresie. Jest on sporządzany

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Informacja sygnalna Warszawa, 25 czerwca 2014 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2014 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 października 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku

Budimex SA. Skrócone sprawozdanie finansowe. za I kwartał 2007 roku Budimex SA Skrócone sprawozdanie finansowe za I kwartał 2007 roku BILANS 31.03.2007 31.12.2006 31.03.2006 (tys. zł) (tys. zł) (tys. zł) AKTYWA I. AKTYWA TRWAŁE 638 189 638 770 637 863 1. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 80 867 22 150 II. Zysk (strata) na działalności operacyjnej 3 021 829

Bardziej szczegółowo

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO

PRODUKT KRAJOWY BRUTTO Opracowania sygnalne PRODUKT KRAJOWY BRUTTO W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2007 R. Urząd Statystyczny w Katowicach, ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice www.stat.gov.pl/katow e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.:

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS

SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS SKRÓCONE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE SKONSOLIDOWANY BILANS stan na 2006- koniec kwartału / 2006 2006-06- poprz. kwartału / 2006 2005- poprz. roku / 2005 2005-06- stan na koniec kwartału / 2005

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r.

Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r. Międzynarodowa pozycja inwestycyjna Polski w 2012 r. Warszawa, 2013 Skład i druk: Drukarnia NBP Wydał: Narodowy Bank Polski Departament Edukacji i Wydawnictw

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS 2004 (zgodnie z 93 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 r. - Dz. U. Nr 49, poz. 463) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania pozabilansowe, razem

Zobowiązania pozabilansowe, razem Talex SA skonsolidowany raport roczny SA-RS WYBRANE DANE FINANSOWE WYBRANE DANE FINANSOWE (2001) tys. zł tys. EUR I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, 83 399 22 843 towarów i materiałów II. Zysk

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny 1998

Raport półroczny 1998 Raport półroczny 1998 Zysk Zysk netto wypracowany w ciągu pierwszego półrocza 1998 roku wyniósł 8,6 mln PLN, a prognoza na koniec roku zakłada zysk netto na poziomie 18 mln PLN. Wyniki finansowe banku

Bardziej szczegółowo

KOMISJA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I GIEŁD Skonsolidowany raport roczny SA-RS (zgodnie z 57 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. - Dz. U. Nr 139, poz. 1569, z późn. zm.) (dla

Bardziej szczegółowo

Bilans Płatniczy nowe standardy statystyczne (BPM6)

Bilans Płatniczy nowe standardy statystyczne (BPM6) Grzegorz Dobroczek, Jacek Kocerka / Departament Statystyki Bilans Płatniczy nowe standardy statystyczne (BPM6) Warszawa / 30 września 2014 Spis treści Nowe standardy statystyczne Zmiany w rachunku bieżącym

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku

Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego Fortis Bank Polska S.A. za III kwartał 2006 roku (zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 Dz. U. Nr 209, poz. 1744) 1.

Bardziej szczegółowo

LPP SA SAPSr 2004 tys. zł tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE półrocze / 2004 półrocze / 2003 półrocze / 2004 półrocze / 2003 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 223 176 47 172

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 27 września 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu 2013 r. W końcu czerwca

Bardziej szczegółowo

01.01.2011 do 31.12.2011

01.01.2011 do 31.12.2011 SKONSOLIDOWANE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR IV kwartały IV kwartały IV kwartały IV kwartały (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2011

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH Jerzy T. Skrzypek Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Ocena efektywności projektu Analiza płynności Rachunek przepływów pieniężnych a plan finansowy

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12. Analiza wyników ekonomiczno-finansowych oraz wykonania planu finansowego Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2015 roku Niedrzwica Duża, 2016 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Warszawa, 7 maja 2010 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2009 roku 1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych w okresie od 19.05.1999 r. do 31.12.2009 r.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 26 września 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w I półroczu

Bardziej szczegółowo

8 III. Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej Zysk (strata) netto -10 270 2 147 II. Korekty razem 1 229-15

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku

Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku Warszawa, 2008.04.21 Wyniki finansowe towarzystw i funduszy emerytalnych 1 w 2007 roku W prowadzonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych Centralnym Rejestrze Członków według stanu na koniec grudnia 2007

Bardziej szczegółowo

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006

stan na 2006.09.30 koniec kwartału /2006 Skrócone kwartalne sprawozdanie finansowe "BEEF-SAN" ZAKŁADY MIĘSNE S.A.-QSr 3/2006 w tyś. zł BILANS kwartału /2006 2006.06.30 poprzed. kwartału /2006 kwartału /2005 2005.06.30 poprzed. kwartału /2005

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 Warszawa 18.05.2012 Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2011 roku 1 W końcu grudnia 2011 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków prowadzonego

Bardziej szczegółowo

socjalnych Struktura aktywów

socjalnych Struktura aktywów ZADANIE 1 W przedsiębiorstwie Beta na podstawie ewidencji księgowej i spisu z natury ustalono, że w dniu 31 grudnia 2014r. spółka posiadała następujące składniki majątku i źródła ich finansowania: Składnik

Bardziej szczegółowo

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu:

1. Dane uzupełniające o pozycjach bilansu i rachunku wyników z operacji funduszu: DODATKOWE INFORMACJE i OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 18 GRUDNIA 2003 ROKU DO 31 GRUDNIA 2004 ROKU DWS POLSKA FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO MIESZANEGO STABILNEGO WZROSTU 1. Dane uzupełniające

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759

BILANS. Stan na dzień 31-12-2013. 31-12-2012 r. AKTYWA. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439. B. Aktywa obrotowe 20 810 21 759 BILANS AKTYWA Stan na dzień 31-12-2013 Stan na dzień 31-12-2012 r. A. Aktywa trwałe 35 355 36 439 I. Wartości niematerialne i prawne 200 380 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3.

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI Skonsolidowane sprawozdanie finansowe MNI S.A. Data sporządzenia: 22-11-2006 UTRZYMANIE POZYTYWNYCH TRENDÓW ROZWOJU GRUPY MNI W III kwartale 2006 roku Grupa Kapitałowa MNI S.A. (Grupa MNI) odnotowała dobre

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS

Talex SA skonsolidowany raport półroczny SA-PS Talex SA skonsolidowany raport półroczny SAPS WYBRANE DANE FINANSOWE tys. zł tys. EUR półrocze półrocze półrocze półrocze / 2002 / 2001 / 2002 / 2001 I. Przychody netto ze 50 003 13 505 sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł.

ComputerLand SA SA - QSr 2/2005 w tys. zł. SKRÓCONE KWARTALNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS koniec koniec A k t y w a I. Aktywa trwałe 142 603 140 021 113 103 111 756 1. Wartości niematerialne i prawne, w tym: 15 284 11 525 13 159 15 052 - wartość

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a Warszawa, 09.05.2014 r. Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2013 roku a W końcu grudnia 2013 r. w ewidencji Centralnego Rejestru Członków otwartych

Bardziej szczegółowo

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku

VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku VII.1. Rachunek zysków i strat t Grupy BRE Banku Grupa BRE Banku zakończyła rok 2012 zyskiem brutto w wysokości 1 472,1 mln zł, wobec 1 467,1 mln zł zysku wypracowanego w 2011 roku (+5,0 mln zł, tj. 0,3%).

Bardziej szczegółowo

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6...

http://www.gpwinfostrefa.pl/palio/html.run?_instance=cms_gpw.pap.pl&_pageid=6... Strona 1 z 13 SA-Q: Data: 2011-05-16 Firma: Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna Spis treści: 1. STRONA TYTUŁOWA 2. WYBRANE DANE FINANSOWE 3. KOREKTA RAPORTU 4. OPINIA O BADANYM KWARTALNYM

Bardziej szczegółowo

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych CUPRUM ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych "CUPRUM" ul. M. Skłodowskiej-Curie 82, 59-301 Lubin Nr statystyczny REGON: 390294404 OGÓLNY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT UBEZPIECZYCIELA sporządzony na dzień: 2013-12-31 Adresat:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003

INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 INFORMACJA DODATKOWA DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU KWARTALNEGO QS1/2003 Informacja określona w 61 ust 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 roku DZU Nr 139 poz 1569 i Rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009

Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01-07-2009 do 30-09-2009 Skrócone sprawozdanie finansowe za okres od 01072009 do 30092009 Sprawozdanie jednostkowe za okres od 01072009 do 30092009 nie było zbadane przez Biegłego Rewidenta, jak również nie podlegało przeglądowi.

Bardziej szczegółowo

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014

III kwartały (rok bieżący) okres od 01.01.2014 do 30.09.2014 SKRÓCONE KWARTALNE SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wybrane dane finansowe (rok bieżący) (rok poprzedni) (rok bieżący) (rok poprzedni) 1 Przychody ze sprzedaży i dochody z dotacji 105 231 89 823 25

Bardziej szczegółowo

Informacja o zmianach w statystyce bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej w 2014 roku

Informacja o zmianach w statystyce bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej w 2014 roku Informacja o zmianach w statystyce bilansu płatniczego i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej w 2014 roku Narodowy Bank Polski w dniu 30 września br. opublikuje dane bilansu płatniczego i międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A.

Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Warszawa, dnia 13 sierpnia 2015 r. Temat: Informacja o wstępnych skonsolidowanych wynikach finansowych za I półrocze 2015 roku Grupy Kapitałowej Banku Handlowego w Warszawie S.A. Podstawa prawna: Zgodnie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 8 listopada 2013 r. Wyniki finansowe spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych w 2012 r. W końcu grudnia 2012

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01)

WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Dziennik Ustaw Nr 25 2164 Poz. 129 WZÓR SPRAWOZDANIE MIESIĘCZNE (MRF-01) Załącznik nr 3 Dziennik Ustaw Nr 25 2165 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2166 Poz. 129 Dziennik Ustaw Nr 25 2167 Poz. 129 Dziennik

Bardziej szczegółowo

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r.

Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Warszawa, 31.10.2014 r. Bilansowe wyniki finansowe podmiotów gospodarczych za 2013 r. Wartość aktywów badanych podmiotów 1) na dzień 31 grudnia 2013 r. wyniosła 2562,2 mld zł (o 5,3% więcej niż na koniec

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1

Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Warszawa,16 października 2009 r. Wyniki finansowe domów i biur maklerskich w I półroczu 2009 roku 1 Dane te prezentują wyniki finansowe 42 domów i 7 biur maklerskich (przed rokiem 39 domów i 6 biur maklerskich)

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA

Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF. MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Jednostkowe Skrócone Sprawozdanie Finansowe za I kwartał 2015 według MSSF MSSF w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską REDAN SA Łódź, dn. 14.05.2015 Spis treści Jednostkowy rachunek zysków i strat

Bardziej szczegółowo

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku

Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2014 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2013 roku Badaniem objęte zostały 123 przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 10 września 2013 r. Działalność przedsiębiorstw leasingowych w 2012 roku W badaniu uczestniczyło 125 przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku

Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24 kwietnia 2015 r. Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe otwartych funduszy emerytalnych i powszechnych towarzystw emerytalnych w 2014 roku Wynik finansowy otwartych

Bardziej szczegółowo

AMICA SA-Q 1.2004. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel.

AMICA SA-Q 1.2004. Walor. Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta. Elektromaszynowy. Kod 64-510. Nr 52. Tel. AMICA SAQ 1.2004 Strona 1 z 10 20060207 AMICA SAQ 1.2004 RAPORT ZŁOŻONY PRZEZ WALOR Walor Nazwa Emitenta Amica Wronki S. A. Symbol Emitenta Sektor AMICA Elektromaszynowy Kod 64510 Miasto Ulica Wronki Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Do przeliczenia wybranych danych finansowych dotyczących rachunku wyników oraz rachunku przepływów przyjęto średnią arytmetyczną średnich kursów EURO z tabel NBP na ostatni dzień miesiąca w okresie od

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA SANWIL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA PÓŁROCZNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZAKOOCZONE 30 CZERWCA 2011 ROKU ORAZ 30 CZERWCA 2010 ROKU PRZYGOTOWANE ZGODNIE Z MSR 34 załącznik do skonsolidowanego

Bardziej szczegółowo

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) Analityczne rozwinięcie zamieszczonych w bilansie informacji o zmianie stanu środków pieniężnych dokonywanej w okresie sprawozdawczym.

Bardziej szczegółowo

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd

Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 2 3 4 KOMENTARZ DO RAPORTU DO KPW ZA I KWARTAŁ 2005 r. I. Raport kwartalny za I kwartał 2005 roku został sporządzony stosownie do przepisów Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku i Ustawy

Bardziej szczegółowo

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku Aktywa 31.12.2011 31.12.2012 A Wartości niematerialne i prawne 13

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Listopad 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarze MF... 8 ul.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TUiR Allianz Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Aktywa Nota 31.12.2012 31.12.2013 A Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU Wyszczególnienie Aktywa (w złotych) Stan na 31.12.2013 Stan na 31.12.2014 A B C A. Wartości niematerialne i prawne 2 125 628 3 468 486 1. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych)

TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) TU Allianz Życie Polska S.A. Bilans zakładu ubezpieczeń (w tys. złotych) Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Aktywa A Wartości niematerialne i prawne 8 303 11 436 1. Wartość

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r.

Wyniki finansowe banków w I kwartale 2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.6.215 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe banków w I kwartale 215 r. W I kwartale 215 r. wynik 1 finansowy netto sektora bankowego wyniósł 4,, o 1,6% więcej niż

Bardziej szczegółowo

Polskie Radio Szczecin S.A. Al. Wojska Polskiego 73 70-481 Szczecin. (dla jednostek innych niż banki i ubezpieczyciele)

Polskie Radio Szczecin S.A. Al. Wojska Polskiego 73 70-481 Szczecin. (dla jednostek innych niż banki i ubezpieczyciele) Polskie Radio Szczecin S.A. RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH Al. Wojska Polskiego 73 70-48 Szczecin (dla jednostek innych niż banki i ubezpieczyciele) (Metoda pośrednia) REGON:8048370 Sporządzony na dzień

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R.

PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R. PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WPISANE DO REJESTRU REGON W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM STAN NA KONIEC 2009 R. Źródłem publikowanych danych jest krajowy rejestr urzędowy podmiotów gospodarki narodowej REGON

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R.

SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA W KRAJACH OECD W 2011 R. 1 Kraje OECD: należące do Unii Europejskiej: Austria (AT), Belgia (BE), Dania (DK), Estonia (EE), Finlandia (FI), Francja (FR), Grecja (EL), Hiszpania

Bardziej szczegółowo

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy

Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Gospodarka otwarta i bilans płatniczy Zagregowane wydatki w gospodarce otwartej Jeżeli przyjmiemy, że wydatki krajowe na dobra wytworzone w kraju zależą od poziomu dochodu Y oraz realnej stopy procentowej

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.10.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2015 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych

Bardziej szczegółowo

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r.

BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 2013 r. BANKI SPÓŁDZIELCZE I ZRZESZAJĄCE W 213 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo - Kredytowych Warszawa, kwiecień 213 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski banki spółdzielcze

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe za rok 2014. Informacje ogólne

Sprawozdanie finansowe za rok 2014. Informacje ogólne Informacje ogólne 1) nazwa organizacji, siedziba i adres albo miejsce zamieszkania i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji Nazwa: Watoto Dzieci Afryki Adres:, Województwo: Mazowieckie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA

SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE Z ADEKWATNOŚCI KAPITAŁOWEJ DOMU MAKLERSKIEGO PRICEWATERHOUSECOOPERS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2012 r. DO 31 GRUDNIA 2012 r. PricewaterhouseCoopers Securities S.A., Al.

Bardziej szczegółowo

VII. Korekty z tytułu ryzyka kredytowego (CRR art. 442)

VII. Korekty z tytułu ryzyka kredytowego (CRR art. 442) VII. Korekty z tytułu ryzyka kredytowego (CRR art. 442) Art. 442.a, 442.b Strategia i polityka Grupy w odniesieniu do utraty wartości i tworzenia odpisów aktualizacyjnych została zaprezentowana w Raporcie,

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding

Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding Wyniki Grupy Kapitałowej GETIN Holding za I półrocze 2010 roku Prezentacja dla inwestorów i analityków niezaudytowanych wyników finansowych Warszawa, 27 sierpnia 2010r. Główne wydarzenia i osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 listopada 2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Instrumenty finansowe przedsiębiorstw niefinansowych W niniejszej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 29 października 2014 r. Informacja sygnalna Rynek usług w 2013 r. 1 W niniejszej informacji przedstawione zostały wyniki

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo