TOM I / 1 - CZĘŚĆ RUCHOWA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TOM I / 1 - CZĘŚĆ RUCHOWA"

Transkrypt

1 NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ul. Lechicka 24; 4-69 Katowice PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE DROG-MEN JEDNOSTKA PROJEKTOWA UL. SZYB WALENTY 32; RUDA ŚLĄSKA 41-7 TEL NAZWA INWESTYCJI WYKONANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO DLA PRZEBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 921 NA ODCINKU OD DROGI KRAJOWEJ NR 78 DO GRANICY MIASTA ZABRZE RODZAJ OPRACOWANIA BRANŻA/ STUDIUM TOM I PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY TOM I / 1 - CZĘŚĆ RUCHOWA DROGOWA/ KONCEPCJA ZESPÓŁ OPRACOWUJĄCY IMIĘ I NAZWISKO NR UPRAWNIEŃ DATA PIECZĄTKA I PODPIS PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Radosław Mencfel SLK/4378/POOD/ TERMIN EGZEMPLARZ NR 1

2 SPIS TREŚCI 1. ZAKRES OPRACOWANIA 3 2. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE 4 3. POMIARY RUCHU ISTNIEJĄCEGO SKRZYŻOWANIE DW 921 Z DW SKRZYŻOWANIE DW 921 Z UL. KORFANTEGO I UL. STACHURY SKRZYŻOWANIE DW 921 Z GIERAŁTOWICKĄ DANE NATĘŻENIA RUCHU DLA ODCINKA DW 921 Z GPR 21R PROGNOZA NATĘŻENIA RUCHU PROGNOZA RUCHU DLA SKRZYŻOWANIA DW 921 Z DW PROGNOZA RUCHU DLA SKRZYŻOWANIA DW 921 Z UL. KORFANTEGO I UL. STACHURY PROGNOZA RUCHU DLA SKRZYŻOWANIA DW 921 Z UL. GIERAŁTOWSKIEGO PROGNOZA RUCHU DLA ODCINKA DW ANALIZA RUCHU PIESZEGO ANALIZA ISTNIEJĄCEJ PRZEPUSTOWOSCI SKRZYŻOWAŃ OBLICZENIE PRZEPUSTOWOŚCI DLA SKRZYŻOWANIA DW 921 Z DW OBLICZENIE PRZEPUSTOWOŚCI DLA SKRZYŻOWANIA DW 921 UL. KORFANTEGO, UL. KS. ROBOTY, UL. STACHURY OBLICZENIE PRZEPUSTOWOŚCI DLA SKRZYŻOWANIA DW 921 UL. KORFANTEGO, UL. GIERAŁTOWICKA ANALIZA PRZEPUSTOWOSCI SKRZYŻOWAŃ PO PRZEBUDOWIE PODSUMOWANIE 5 ZAŁĄCZNIKI - ZAŁĄCZNIK NR 1 POMIAR RUCHU DW 921 DW 924 Z DNIA ZAŁĄCZNIK NR 2 POMIAR RUCHU DW 921- DW 924 Z DNIA ZAŁĄCZNIK NR 3 POMIAR RUCHU DW 921 Z UL KORFANTEGO, STACHURY ZAŁĄCZNIK NR 4- POMIAR RUCHU DW 921 Z UL. KORFANTEGO, STACHURY ZAŁĄCZNIK NR 5- POMIAR RUCHU DW 921 Z UL. KORFANTEGO, GIERAŁTOWICKĄ ZAŁĄCZNIK NR 6 POMIAR RUCHU DW 921 Z UL. KORFANTEGO, GIERAŁTOWICKĄ ZAŁĄCZNIK NR 7-9 ANALIZA PRZEPUSTOWOŚCI ISTNIEJĄCYCH SKRZYŻOWAŃ W ROKU 23 I 25 - ZAŁĄCZNIK NR 1 ZESTAWIENIE POMIARÓW RUCHU PIESZEGO, - ZAŁĄCZNIK NR 11 ANALIZA PRZEPUSTOWOŚCI PRZEBUDOWANYCH SKRZYŻOWAŃ 2

3 1. ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem zadania jest opracowanie dotyczące analizy ruchu odbywającego się na drodze wojewódzkiej nr 921 na odcinku od skrzyżowania z drogą krajowa nr 78 do granicy z miastem Zabrze [rys. 1]. Niniejsze opracowanie jest częścią składową dokumentacji pt. WYKONANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO UŻYTKOWEGO DLA PRZEBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 921 NA ODCINKU OD DROGI KRAJOWEJ NR 78 DO GRANICY MIASTA ZABRZE. Otrzymane dane z przeprowadzony pomiarów i analiz będą wykorzystywane do dalszej części dokumentacji projektowej. Rys. 1. Plan orientacyjny odcinek drogi wojewódzkiej 921 objęty opracowaniem. 3

4 2. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE Na potrzeby opracowania dotyczącego analizy ruchu wykorzystano metodę PKB prognozowania ruchu wg. Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz dane z pomiarów ruchu bezpośredniego w terenie wraz z Generalnym Pomiarem ruchu wykonanym w 21r. Okres prognozowanego natężenia ruchu przewidziano na 3 lat od roku. Pomiary bezpośrednie w terenie wykonano na trzech skrzyżowania w następujących miejscach: - skrzyżowanie drogi wojewódzkiej 921 i 924 w miejscowości Kuźnia Nieborowska, - skrzyżowanie ulic Księdza Roboty, Korfantego, Stachury w Gierałtowicach, - skrzyżowanie ulic Gierałtowickiej, Bojkowskiej, Korfantego w Gierałtowicach. Pomiary ruchu zostały wykonane w dni powszednie (wtorek, czwartek), oraz dla sprawdzenia poprawności otrzymanych wyników w środę (po dwóch tygodniach). W czasie wykonywania pomiarów na skrzyżowaniu dokonano również pomiaru ruchu pieszego. Długość cyklu pomiarowego wynosił 12 godzin od godziny 6: do godziny 18:. Pomiary wykonano w interwałach czasowych 15 minutowych z podziałem na następujące grupy pojazdów: A- autobusy, O- osobowe, C- lekkie samochody ciężarowe, dostawcze. Cb- ciężarowe bez przyczep, Cp- ciężarowa z przyczepami M- Motorowery R- ciągniki rolnicze. Na potrzeby przeprowadzenia pomiarów ruchu przyjęto dla każdego skrzyżowania odpowiednie oznakowanie wlotów skrzyżowania oraz struktury kierunkowej na podstawie, których została przeprowadzona analiza i ruchu. Wloty na skrzyżowaniach oznakowano stosując następujące nazewnictwo: Wlot A Wlot B Wlot C Wlot D Na rysunkach nr 2-4 przedstawiono poszczególne skrzyżowania wraz z przyjętym oznakowaniem dla łatwiejszej identyfikacji kierunków ruchu panującego na skrzyżowaniu 4

5 Rys. 2. Schemat skrzyżowania DW 921 z DW 924 w miejscowości Kuźnia Nieborowska Rys. 3. Schemat skrzyżowania DW 921 z Korfantego i ul. Stachury w m. Gierałtowice 5

6 Rys. 4. Schemat skrzyżowania DW 921 z Korfantego i ul. Gierałtowicką w m. Gierałtowice Dla zobrazowania zapotrzebowania zachowania istniejącej sygnalizacji świetlnej występującej wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 921 zostaną przeprowadzone pomiaru ruchy pieszego z podziałem i określeniem natężeń występujących po obu stronach jezdni. Na podstawie pomiarów ruchu zostanie podjęta decyzja dotycząca zachowania istniejącej sygnalizacji świetlnej w rejonie przejść dla pieszych. Istniejące sygnalizacje świetlne zostały zlokalizowane w rejonie posesji nr 1 przy ul. Knurowskiej, oraz w rejonie skrzyżowania DW 921 z ul. Szpitalną w m. Knurów ( na wysokości sklepu Biedronka). 6

7 3. POMIARY RUCHU ISTNIEJĄCEGO Z przeprowadzonych pomiarów ruchu w terenie w godzinach od 6: do 18: wyznaczono godzinę szczytu porannego i popołudniowego dla każdego skrzyżowania. Z wykonanych pomiarów ruchu w terenie p wprowadzeniu danych pomiarowych konieczne było dokonanie pomiaru dodatkowego na podstawie, którego dokonano analizy ruchu. Z pomiaru dwudniowego rozbieżność między danymi wynosiła około 1 pojazdów, co wprowadziło pewną wątpliwość i niepewność do otrzymanych danych. Wykonany pomiar dodatkowy odbył się r. i potwierdził dane z pierwszego dnia pomiarowego. Dane z drugiego dnia pomiarowego zostały odrzucone do dalszej analizy Skrzyżowanie DW 921 z DW 924 Z przeprowadzonych pomiarów ruchu na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 921 z droga wojewódzką 924 w dwóch dniach pomiarowych ( i ) wyznaczono godzinę szczytu porannegoi popołudniowego. Na pierwszy dzień pomiarowy godzina szczyty porannego przypada na godzinę 8:15 do 9:15, a godzina szczytu popołudniowego przypada na godzinę 15:15 do 16:15. W drugim dniu szczyt poranny przypadł na godzinę 8:3 do 9:3, a szczyt popołudniowy przypadł 15: do 16:. Na rysunku nr 5 i 6 przedstawiono kartogramy ruchu występującego na skrzyżowaniu w godzinach szczytu. Dane do kartogramów ruchu zostały zamieszczone w załączniku nr 2. Szczegółowe dane dla pomiaru ruchu zamieszczono w załączniku nr 1. 7

8 Rys. 5. Kartogram ruchu w godzinie szczytu porannego [P/h]. Rys. 6. Kartogram ruchu w godzinie szczytu popołudniowego [P/h]. 8

9 Rys. 7. Kartogram ruchu w godzinie szczytu porannego [P/h]. Rys. 8. Kartogram ruchu w godzinie szczytu popołudniowego [P/h]. 9

10 3.2. Skrzyżowanie DW 921 z ul. Korfantego i ul. Stachury Pomiary ruchu na skrzyżowaniu z ul. Korfantego i Stachury w Gierałtowicach zostały wykonane w dniach i r. Szczyt poranny w pierwszym dniu przypadł od godziny 7:15 do godziny 8:15 a popołudniowy od 15:15 do 16:15. W drugim dniu pomiarowym szczyt poranny przypadł 7:15 do 8:15, a szczyt popołudniowy 15:15 do 16:15. Dla skrzyżowania czterowlotowego wyznaczono godzinę szczytu porannego przypadającego dla obu dni pomiarowych. Dane dotyczące pomiarów ruchu na skrzyżowaniu załączono w załączniku nr 2. Z załączonego kartogramu ruchu można zauważyć, że natężenie ruchu dla wlotów A i C jest bardzo zbliżone. Świadczyć o tym może fakt, że główne natężenie ruchu przebiega wzdłuż drogi wojewódzkiej 921. C B Rys. 9. Kartogram ruchu w godzinie szczytu porannego [P/h]. 1

11 C B Rys. 1. Kartogram ruchu w godzinie szczytu popołudniowy [P/h]. 11

12 C B Rys. 11. Kartogram ruchu w godzinie szczytu poranny [P/h] C Rys. 12. Kartogram ruchu w godzinie szczytu popołudniowy [P/h]. B 12

13 3.3. Skrzyżowanie DW 921 z Gierałtowicką Na skrzyżowaniu z drogi wojewódzkiej nr 921 z ul. Gierałtowicką i ul. Korfantego przyjęto, że skrzyżowanie jest trój wlotowe. Pomiary ruchu na skrzyżowaniu wykonano w dniach i r. Godzina szczytu porannego w pierwszy dzień przypada na 7:45-8:45, a popołudniowego 15:45 do 16:45. W drugi dzień godzina szczytu porannego przydana na 7:45 do godziny 8:45 a popołudniowego 15:45 do 16:45. p W załączniku nr 3 znajdują się dane szczegółowe z przeprowadzonych pomiarów ruchu. Większe natężenie ruchu występuje na drodze wojewódzkiej. Rys. 13. Kartogram ruchu w godzinie szczytu porannym r. - [P/h]. 13

14 Rys. 14. Kartogram ruchu w godzinie szczytu popołudniowy r. - [P/h] Rys. 15. Kartogram ruchu w godzinie szczytu porannym [P/h]. 14

15 Rys. 16. Kartogram ruchu w godzinie szczytu popołudniowy [P/h] Dane natężenia ruchu dla odcinka DW 921 z GPR 21r. Dla celów porównawczych i do dalszych analiz w poniższej tabeli przedstawiono zestawienie natężenia średniodobowego na drodze wojewódzkiej 921. Przedmiotowy odcinek drogi wojewódzkiej został podzielony na siedem pododcinków. Średniodobowy ruchu na drodze wojewódzkiej 921 wynosi 4627 P/h. 15

16 Tablica 1 Odcinki DW 921 objęte Generalnym Pomiarem Ruchu 21 r. DW 921 odcinek do DK 78 do granicy z miastem Zabrze Poj. ogółem Godz. A O C Cb Cp M R DK 78 skrzyżowanie DW 924 odc Od DW 924 do ul. 1-go Maja Knurów- odc ul. 1-go Maja (Knurów) łącznika Autostrady A odc. 3 Łącznica Autostrady A1- Gierałtowice ( kier Orzesze)- odc. 4 Gierałtowice (kier. Orzesze) Przyszowice (ul. Powstańców)- odc.5 Ul. Powstańców (Przyszowice) Przyszowice (DK 44)- odc Przyszowice (DK 44) gr. m. Zabrze- odc W załączniku nr 7 przedstawiono odcinki dla których zostało uwzględnione natężenie ruchu wg. GPR z 21r Dane natężenia ruchu pieszego na przejściach z sygnalizacją świetlną. Bezpośrednie pomiary ruchu pieszego w terenie zostały wykonane w ciągu 12 godzin w rejonie przebudowywanych skrzyżowań oraz w rejonie istniejących przejść dla pieszych z sygnalizacją świetlną. Pomiary dokonano w interwałach 15 min. Wyniki przeprowadzonych pomiarów ruchu pieszego zostały umieszczonew załączniku nr 9. Dla istniejące sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej w rejonie posesji nr 1 przy ul. Dworcowej pomierzono ruch pieszy o następującym natężeniu: - dzień pierwszy szczyt poranny 75 Ps/h, - dzień pierwszy szczyt popołudniowy 7 Ps/h, - dzień drugi szczyt poranny 81 Ps/h, - dzień drugi szczyt popołudniowy 8 Ps/h 16

17 Dla sygnalizacji świetlnej zlokalizowanej w rejonie skrzyżowania DW 921 z ul. Szpitalną (okolice sklepu Biedronka) pomierzono ruchu pieszych o natężeniu: - dzień pierwszy szczyt poranny 239 Ps/h, - dzień pierwszy szczyt popołudniowy 231 Ps/h, - dzień drugi szczyt poranny 249 Ps/h, - dzień drugi szczyt popołudniowy 261 Ps/h Z wykonanych pomiarów ruchu pieszego wynika, że głównym generatorem ruchu pieszego przez DW 921 są zlokalizowane obiekty usługowo- handlowe przy ul. Niepodległości. 4. PROGNOZA NATĘŻENIA RUCHU Na podstawie wyznaczonego istniejącego natężenia na skrzyżowaniach oraz dla odcinków objętych GPR z 21r opracowana została ruchu na okres 3- letni. Prognozę ruchu opracowano na podstawie metody PKB dostępnej na stronie GDDKiA. W tablicy 25 przedstawiono współczynniki PKB opracowane przez GDDKiA na okres 3 lat. Wartości wskaźników PKB przyjęto dla region południowy, woj.śląskie obszar metropolitalny Katowice podregion Gliwice. Na lata przyjęto wskaźnik równy 2, jako pomniejszony od ostatniego dostępnego wskaźnika. Tablica 2 Przyjęte wskaźniki PKB Rok Wskaźnik PKB Rok Wskaźnik PKB Rok Wskaźnik PKB 21 5, , , , , , , 226 2,7 24 2, , , , , , , , , , ,3 23 2, , , , , , , , , , ,2 22 3, , , , , , , 236 2,6 25 2, 223 2, ,6 17

18 Dodatkowo do prognozy ruchu przyjęto współczynniki elastyczności przedstawione w tablicy 3. Tablica 3. Współczynniki elastyczności Lp. Kategoria pojazdów Wskaźnik elastyczności We w latach Samochody osobowe,9,8 2 Samochody dostawcze,33,33 3 Samochody ciężarowe bez,35,35 przyczep i naczep 4 Samochody ciężarowe z 1,7 1, naczepami i przyczepami 5 Autobusy 1,15 1,15 Na podstawie zestawionych wskaźników oraz otrzymanych danych z pomiaru ruchu wykonano prognozę ruchu dla maksymalnej godziny szczytu porannego i popołudniowego, jaki wystąpił w ciągu przeprowadzonych dwudniowych pomiarów ruchu Prognoza ruchu dla skrzyżowania DW 921 z DW 924. Do prognozy ruchu przyjęto dane z pomiarów wykonanych w dniu r. Szczyt poranny Tablica 4. Prognoza ruchu WLOT A -DW kierunek Nieborowice (ul. Krywałdzka) SL sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep z przyczepami autobusy RAZEM Tablica 5. Prognoza ruchu WLOT A - DW kierunek Knurów (ul. Rybnicka) P sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep z przyczepami autobusy RAZEM

19 Tablica 6. Prognoza ruchu WLOT A- DW kierunek Żory (DW 924-ul. Zwycięstwa) SP sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep z przyczepami autobusy RAZEM Tablica 7. Prognoza ruchu WLOT B - DW kierunek Żory (DW 924-ul. Zwycięstwa) SL sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep z przyczepami autobusy RAZEM Tablica 8. Prognoza ruchu WLOT B - DW kierunek DK78 (ul. Knurowska) P sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep z przyczepami autobusy RAZEM Tablica 9. Prognoza ruchu WLOT B - DW kierunek Nieborowice (ul. Krywałdzka) SP sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep z przyczepami autobusy RAZEM

20 Tablica 1. Prognoza ruchu WLOT C - DW kierunek DK78 (ul. Knurowska) - SL sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep z 3 przyczepami autobusy RAZEM Tablica 11. Prognoza ruchu WLOT C - DW kierunek Nieborowice (ul. Krywałdzka) - P sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep z przyczepami autobusy RAZEM Tablica 12. Prognoza ruchu WLOT C - DW kierunek Knurów (ul. Rybnicka) - SP sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep z przyczepami autobusy RAZEM Tablica 13. Prognoza ruchu WLOT D - ul. Krywałdzka - kierunek Knurów (ul. Rybnicka) - SL sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep z przyczepami autobusy RAZEM

21 Tablica 14. Prognoza ruchu WLOT D- ul. Krywałdzka- kierunek Żory (DW 924-ul. Zwycięstwa) - P sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep z przyczepami autobusy RAZEM Tablica 15. Prognoza ruchu WLOT D- ul. Krywałdzka - kierunek DK78 (ul. Knurowska) - SP sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep z przyczepami autobusy RAZEM Na podstawie opracowanej prognozy ruchu dla szczytu porannego z dnia r na skrzyżowaniu DW 921 z DW 924 przedstawiono na rysunku nr 17 kartogram ruchu na 15 rok od daty oddania skrzyżowania do użytkowania. Do celów projektowych przyjęto rok

22 Rys. 17. Kartogram ruchu w godzinie szczytu porannego wg. prognozy ruchu- rok [P/h]. Szczyt popołudniowy Tablica 16. Prognoza ruchu WLOT A -DW kierunek Nieborowice (ul. Krywałdzka) SL sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep z przyczepami autobusy RAZEM

23 Tablica 17. Prognoza ruchu WLOT A - DW kierunek Knurów (ul. Rybnicka) P sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep z przyczepami autobusy RAZEM Tablica 18. Prognoza ruchu WLOT A- DW kierunek Żory (DW 924-ul. Zwycięstwa) SP sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep z przyczepami autobusy RAZEM Tablica 19. Prognoza ruchu WLOT B - DW kierunek Żory (DW 924-ul. Zwycięstwa) SL sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep z przyczepami autobusy RAZEM Tablica 2. Prognoza ruchu WLOT B - DW kierunek DK78 (ul. Knurowska) P sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep z przyczepami autobusy RAZEM

24 Tablica 21. Prognoza ruchu WLOT B - DW kierunek Nieborowice (ul. Krywałdzka) SP sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep z przyczepami autobusy RAZEM Tablica 22. Prognoza ruchu WLOT C - DW kierunek DK78 (ul. Knurowska) - SL sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep z przyczepami autobusy RAZEM Tablica 23. Prognoza ruchu WLOT C - DW kierunek Nieborowice (ul. Krywałdzka) - P sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep z przyczepami autobusy RAZEM Tablica 24. Prognoza ruchu WLOT C - DW kierunek Knurów (ul. Rybnicka) - SP sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep z przyczepami autobusy RAZEM

25 Tablica 25. Prognoza ruchu WLOT D - ul. Krywałdzka - kierunek Knurów (ul. Rybnicka) - SL sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep z przyczepami autobusy RAZEM Tablica 26. Prognoza ruchu WLOT D- ul. Krywałdzka- kierunek Żory (DW 924-ul. Zwycięstwa) - P sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep z przyczepami autobusy RAZEM Tablica 27. Prognoza ruchu WLOT D- ul. Krywałdzka - kierunek DK78 (ul. Knurowska) - SP sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep z przyczepami autobusy RAZEM

26 Rys. 18. Kartogram ruchu w godzinie szczytu popołudniowego wg. prognozy ruchu- 235r. [P/h] Prognoza ruchu dla skrzyżowania DW 921 z ul. Korfantego i ul. Stachury Dane do prognozy ruchu przyjęto z pomiaru wykonanego w dniu r. Szczyt poranny Tablica 28. Prognoza ruchu WLOT A - DW kierunek ul. Stachury SL sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep z przyczepami autobusy RAZEM

27 Tablica 29. Prognoza ruchu WLOT A - DW kierunek ul. Korfantego P sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep z przyczepami autobusy RAZEM Tablica 3. Prognoza ruchu WLOT A -DW kierunek DW921 (ul. Ks. Roboty) SP sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep z przyczepami autobusy RAZEM Tablica 31. Prognoza ruchu WLOT B -ul. Korfantego -kierunek DW921 m. Knurów SL sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep z przyczepami autobusy RAZEM Tablica 32. Prognoza ruchu WLOT B- ul. Korfantego - kierunek DW 921 m. Zabrze P sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep z przyczepami autobusy RAZEM

28 Tablica 33. Prognoza ruchu WLOT B- ul. Korfantego - kierunek ul. Stachury SP sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep z przyczepami autobusy RAZEM Tablica 34. Prognoza ruchu WLOT C- DW921 -kierunek DW 921- SL sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep z przyczepami autobusy RAZEM Tablica 35. Prognoza ruchu WLOT C- DW kierunek ul. Stachury P sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep z przyczepami autobusy RAZEM Tablica 36. Prognoza ruchu WLOT C -DW kierunek ul. Korfantego SP sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep z 9 przyczepami autobusy RAZEM

29 Tablica 37. Prognoza ruchu WLOT D - ul. Stachury - kierunek ul. Korfantego SL sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep z przyczepami autobusy RAZEM Tablica 38. Prognoza ruchu WLOT D - ul. Stachury - kierunek DW921 m. Knurów P sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep z przyczepami autobusy RAZEM Tablica 39. Prognoza ruchu WLOT D - ul. Stachury - kierunek DW 921 m. Zabrze- SP sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep z przyczepami autobusy RAZEM

30 C B Rys. 19. Kartogram ruchu w godzinie szczytu porannego wg. prognozy ruchu- 235r. - [P/h]. Szczyt popołudniowy Dane dla wykonania prognozy ruchu przyjęto z pomiaru wykonanego w dniu r. Tablica 4. Prognoza ruchu WLOT A - DW kierunek ul. Stachury SL sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep z przyczepami autobusy RAZEM

31 Tablica 41. Prognoza ruchu WLOT A - DW kierunek ul. Korfantego P sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep z przyczepami autobusy RAZEM Tablica 42. Prognoza ruchu WLOT A -DW kierunek DW921 (ul. Ks. Roboty) SP sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep z przyczepami autobusy RAZEM Tablica 43. Prognoza ruchu WLOT B -ul. Korfantego -kierunek DW921 m. Knurów SL sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep z przyczepami autobusy RAZEM Tablica 44. Prognoza ruchu WLOT B- ul. Korfantego - kierunek DW 921 m. Zabrze P sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep z przyczepami autobusy RAZEM

32 Tablica 45. Prognoza ruchu WLOT B- ul. Korfantego - kierunek ul. Stachury SP sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep z przyczepami autobusy RAZEM Tablica 46. Prognoza ruchu WLOT C- DW921 -kierunek DW 921- SL sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep z 6 przyczepami autobusy RAZEM Tablica 47. Prognoza ruchu WLOT C- DW kierunek ul. Stachury P sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep z przyczepami autobusy RAZEM Tablica 48. Prognoza ruchu WLOT C -DW kierunek ul. Korfantego SP sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep z przyczepami autobusy RAZEM

33 Tablica 49. Prognoza ruchu WLOT D - ul. Stachury - kierunek ul. Korfantego SL sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep z przyczepami autobusy RAZEM Tablica 5 Prognoza ruchu WLOT D - ul. Stachury - kierunek DW921 m. Knurów P sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep z przyczepami autobusy RAZEM Tablica 51. Prognoza ruchu WLOT D - ul. Stachury - kierunek DW 921 m. Zabrze- SP sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep z przyczepami autobusy RAZEM

34 Rys. 2. Kartogram ruchu w godzinie szczytu popołudniowego wg. prognozy ruchu- 235r. - [P/h] Prognoza ruchu dla skrzyżowania DW 921 z ul. Gierałtowicka Dla prognozy ruchu przyjęto dane z pomiaru wykonanego w dniu r. Szczyt poranny Tablica 51. Prognoza ruchu WLOT A - DW kierunek ul. Korfantego, m. Bojków - P sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep z przyczepami autobusy RAZEM

35 Tablica 52. Prognoza ruchu WLOT A - DW kierunek DW 921, m. Zabrze - SP sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep z przyczepami autobusy RAZEM Tablica 53. Prognoza ruchu WLOT C - DW kierunek DW 921, m. Knurów -SL sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep z przyczepami autobusy RAZEM Tablica 54. Prognoza ruchu WLOT C DW kierunek ul. Korfantego, m. Bojków - SP sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep z przyczepami autobusy RAZEM Tablica 55. Prognoza ruchu WLOT B - ul. Korfantego - kierunek DW 921, m. Zabrze - SL sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep z przyczepami autobusy RAZEM

36 Tablica 56. Prognoza ruchu WLOT B - ul. Korfantego - kierunek DW 921 m. Knurów - P sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep z przyczepami autobusy RAZEM Rys. 21. Kartogram ruchu w godzinie szczytu popołudniowego wg. prognozy ruchu- 235r. - [P/h]. 36

37 Szczyt popołudniowy Tablica 57. Prognoza ruchu WLOT A - DW kierunek ul. Korfantego, m. Bojków - P sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep z przyczepami autobusy RAZEM Tablica 58. Prognoza ruchu WLOT A - DW kierunek DW 921, m. Zabrze - SP sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep z przyczepami autobusy RAZEM Tablica 59. Prognoza ruchu WLOT C - DW kierunek ul. Korfantego, m. Bojków - SP sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep z przyczepami autobusy RAZEM Tablica 6. Prognoza ruchu WLOT C - DW kierunek DW 921, m. Knurów - SL sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep z przyczepami autobusy RAZEM

38 Tablica 61. Prognoza ruchu WLOT B- ul. Korfantego - kierunek DW 921, m. Zabrze - SL sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep z przyczepami autobusy RAZEM Tablica 62. Prognoza ruchu WLOT B - ul. Korfantego - kierunek DW 921 m. Knurów - P sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep z przyczepami autobusy RAZEM Rys. 22. Kartogram ruchu w godzinie szczytu popołudniowego wg. prognozy ruchu- 235r. - [P/h]. 38

39 4.4. Prognoza ruchu dla odcinka DW 921 Odcinek od DK 78 do skrzyżowania z DW 924 PROGNOZA RUCHU NA LATA GPR Rodzaj pojazdu sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep sam. Ciężarowej z przyczepami autobusy Ʃ Odcinek od DW 924 do ul. 1-go Maja (Knurów) PROGNOZA RUCHU NA LATA GPR Rodzaj pojazdu sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep sam. Ciężarowej z przyczepami autobusy Ʃ Odcinek od 1-go Maja (Knurów) do łącznicy Autostrady A1 PROGNOZA RUCHU NA LATA Rodzaj pojazdu GPR sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep sam. Ciężarowej z przyczepami autobusy Ʃ

40 Odcinek od łącznicy Autostrady A1 do Gierałtowic (kierunek Orzesze) PROGNOZA RUCHU NA LATA Rodzaj pojazdu GPR sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep sam. Ciężarowej z przyczepami autobusy Ʃ Odcinek od Gierałtowic (kierunek Orzesze) do Przyszowice ul. Powstańców PROGNOZA RUCHU NA LATA Rodzaj pojazdu GPR sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep sam. Ciężarowej z przyczepami autobusy Ʃ Odcinek od Przyszowice ul. Powstańców do Przyszowice DK 44 PROGNOZA RUCHU NA LATA Rodzaj pojazdu GPR sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep sam. Ciężarowej z przyczepami autobusy Ʃ

41 Odcinek od Przyszowice DK 44 granica miasta Zabrze PROGNOZA RUCHU NA LATA Rodzaj pojazdu GPR sam. osobowe sam. dostawcze bez przyczep sam. Ciężarowej z przyczepami autobusy Ʃ ANALIZA RUCHU PIESZEGO Z przeprowadzonych pomiarów ruchu pieszego w czasie wykonywania pomiarów ruchu pojazdów nie zaobserwowano znaczącego natężenia pieszych. Pomiary ruchu pieszego dotyczyły następujących skrzyżowań: Skrzyżowanie DW 921 z DW 924, Skrzyżowanie DW 921 (ul. Ks. Roboty), ul. Korfantego i ul. Stachury w m. Gierałtowice, Skrzyżowanie DW 921 (ul. Korfantego), ul. Gierałtowicka w m. Gierałtowice. Dla przedstawienia otrzymanych wyników dokonano łącznego zestawienia dla każdego wlotu oddzielnie. Istniejący ruchu pieszy na przedmiotowych skrzyżowaniach można zaliczyć do lokalnego ( mieszkańcy istniejących zabudowań ). W załączniku nr 1 przedstawiono łączne zestawienie ruchu pieszego otrzymanego z pomiarów ruchu jakie zostały wykonane na danym skrzyżowaniu. 41

42 6. ANALIZA ISTNIEJĄCEJ PRZEPUSTOWOSCI SKRZYŻOWAŃ Na podstawie przeprowadzonej prognozy ruchu na skrzyżowaniach objętych pomiarem ruchu dokonano zgodnie z zaleceniem Inwestora obliczenia przepustowości w 1 roku po oddaniu inwestycji i w 3 roku po oddaniu inwestycji. W tym celu przyjęto, że planowana inwestycja zostanie zrealizowania do końca 22 r. Zgodnie z założeniem obliczenia przepustowości zostaną dla roku 23 i roku 25r. Obliczenia przepustowości wykonane zostaną w oparciu o metodę opracowaną przez GDDKiA w Warszawie Metoda Obliczania Przepustowości Skrzyżowań Bez Sygnalizacji Świetlnej Warszawa 24 r. Na potrzeby obliczenia przepustowości zostały wygenerowane kartogramy ruchu dla skrzyżowań według prognozy w roku 23 i 25. Dodatkowo na kartogramach ruchu zostały zaznaczone natężenia ruchu pieszego jaki odbywał się w czasie wykonanego pomiaru ruchu Obliczenie przepustowości dla skrzyżowania DW 921 z DW 924 Do obliczeń przepustowości skrzyżowania przyjęto dane pochodzące z drugiego dnia pomiaru ruchu dla szczytu porannego i popołudniowego. Na podstawie prognozy ruchu na skrzyżowaniu natężenie ruchu kształtują się następująco dla szczytu porannego w latach 23 i 25. Rys. 23. Kartogram ruchu w godzinie szczytu porannego rok 23 - [P/h]. 42

43 Rys. 24. Kartogram ruchu w godzinie szczytu porannego rok 25 - [P/h]. Na rysunku nr 25 i 26 przestawiono prognozę ruchu na skrzyżowaniu DW 921 zdw 924 w latach 23 i 25 dla szczytu popołudniowego. Rys. 25. Kartogram ruchu w godzinie szczytu popołudniowego rok 23 - [P/h]. 43

44 Rys. 25. Kartogram ruchu w godzinie szczytu popołudniowego rok 25 - [P/h]. Po dokonaniu obliczeń przepustowości na skrzyżowaniu dla szczytu porannego i popołudniowego w roku 23 i 25 można powiedzieć, że istniejące skrzyżowanie posiada wymaganą przepustowość do roku 25. Z uwagi na ukształtowanie i brak odpowiednich warunków ruchu skrzyżowanie wymaga przebudowy Obliczenie przepustowości dla skrzyżowania DW 921 ul. Korfantego, ul. Ks. Roboty, ul. Stachury. Do obliczenia przepustowości na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 921 ul. Korfantego, K.S Roboty i ul. Stachyry. Na rysunkach nr zostały przedstawione kartogramy ruchu dla szczytu porannego i popołudniowego w roku 23 i

45 Rys. 26. Kartogram ruchu w godzinie szczytu porannego rok 23 - [P/h]. 45

46 Rys. 27. Kartogram ruchu w godzinie szczytu porannego rok 25 - [P/h]. Rys. 28. Kartogram ruchu w godzinie szczytu popołudniowego rok 23 - [P/h]. 46

47 Rys. 29. Kartogram ruchu w godzinie szczytu popołudniowego rok 25 - [P/h]. Z przeprowadzonych obliczeń przepustowości wynika, że na istniejącym skrzyżowaniu w roku 23 wlot C zostawię wykorzystana w 86%, a w roku 25 skrzyżowanie na wlocie C nie będzie posiadało przepustowości a stopień wykorzystania wyniesie.3,. W tym przypadku skrzyżowanie wymaga przebudowy na inny typ o większym stopniu przepustowości Obliczenie przepustowości dla skrzyżowania DW 921 ul. Korfantego, ul. Gierałtowicka Do obliczenia przepustowości na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 921 ul. Korfantego, ul. Gierałtowicka. Na rysunkach nr 3-33 zostały przedstawione kartogramy ruchu dla szczytu porannego i popołudniowego w roku 23 i

48 Rys. 3. Kartogram ruchu w godzinie szczytu porannego rok 23 - [P/h]. Rys. 31. Kartogram ruchu w godzinie szczytu porannego rok 25 - [P/h]. 48

49 Rys. 32. Kartogram ruchu w godzinie szczytu popołudniowego rok 23 - [P/h]. Rys. 33. Kartogram ruchu w godzinie szczytu popołudniowego rok 25 - [P/h]. 49

50 Na podstawie dokonanych obliczeń przepustowości na skrzyżowaniu wynika, że skrzyżowanie w roku 23 wykorzysta przepustowość na wlocie najbardziej obciążonym w 55%, a w roku 25 przepustowość na tym samym wlocie będzie wynosić 99%. Zalecana jest przebudowa skrzyżowania o większym stopniu przepustowości. 7. ANALIZA PRZEPUSTOWOSCI SKRZYŻOWAŃ PO PRZEBUDOWIE. Dla przedmiotowych skrzyżowań zaproponowano przebudowę na typ Ronda małego o średnicach zewnętrznych od 36 do 38 m. Na tej podstawie oraz dokonanej prognozie ruchu na lata 23 i 25 dokonano obliczenia przepustowości dla szczytu popołudniowego ( największe natężenia ruchu). Z przeprowadzonej analizy wynika, że rondo typu małego jednopasowe o średnicach od 36,m do 38,m spełnia wymagania przepustowości. W załączniku nr 11 przedstawiono szczegółowe obliczenia, z których wynika że: - przepustowość na skrzyżowania DW 921 i DW 924 będzie wykorzystana w 51% w roku 25, - przepustowość na skrzyżowaniu DW 921 (ul. Korfantego, ul. Ks. Roboty) będzie wykorzystana w 93% w roku 25, - przepustowość na skrzyżowaniu DW 921 (ul. Korfantego, ul. Gierałtowicka) będzie wykorzystana w 67% w roku 25, 8. PODSUMOWANIE Z przeprowadzonych analiz ruchu na skrzyżowaniach poddanych przebudowie, wynika, że zaproponowane rozwiązanie dotyczące przebudowy skrzyżowań na typ rondo spełni swoje wymagania. Wykorzystanie przepustowości skrzyżowania w roku 25 w 97%, może się zmienić. Ze względu na bardzo odległy czas przeprowadzonych analiz, oraz wiele czynników mających wpływ na kształtowanie się ruchu na skrzyżowaniach, nie ma możliwości pełnego oszacowania wartości ruchu jaki będzie w roku 25. Z obserwacji warunków ruchu na skrzyżowaniach proponuje się wykonanie przebudowy na typ ronda małego. Opracował mgr inż. Radosław Mencfel 5

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY DLA: PRZEBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 921 NA ODCINKU OD DROGI KRAJOWEJ NR 78 DO GRANICY MIASTA ZABRZE

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY DLA: PRZEBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 921 NA ODCINKU OD DROGI KRAJOWEJ NR 78 DO GRANICY MIASTA ZABRZE NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ul. Lechicka 24; 40-609 Katowice PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE DROG-MEN JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI UL. SZYB WALENTY 32; RUDA ŚLĄSKA 41-700 TEL. +48 661 054 923

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP. 1.1. Cel i zakres pracy.

1. WSTĘP. 1.1. Cel i zakres pracy. RODZAJ OPRACOWANIA POMIARY RUCHU DROGOWEGO TEMAT OPRACOWANIA Określenie natężeń ruchu drogowego w przekrojach ulic Skrzydlatej i Malborskiej oraz drogi ekspresowej S7 (krzyżowanie z ul. Skrzydlatą) w Elblągu.

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA NATĘŻENIA I PROGNOZY RUCHU NA ODCINKACH ZMIANY KATEGORII TRASY ROWEROWEJ. I.1 Informacje wstępne dotyczące całości trasy

I. BADANIA NATĘŻENIA I PROGNOZY RUCHU NA ODCINKACH ZMIANY KATEGORII TRASY ROWEROWEJ. I.1 Informacje wstępne dotyczące całości trasy I. BADANIA NATĘŻENIA I PROGNOZY RUCHU NA ODCINKACH ZMIANY KATEGORII TRASY ROWEROWEJ I.1 Informacje wstępne dotyczące całości trasy Przeprowadzone na potrzeby opracowania Studium Wykonalności badania i

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU TOM IV

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU TOM IV JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE RADOSŁAW MENCFEL UL.FOJKISA 15/10 RUDA ŚLĄSKA 41-704 TEL. 0661 054 923 E-MAIL: biuro@drog-men.pl REGON : 240999940 NIP:

Bardziej szczegółowo

Zadanie I: Przebudowa Al. Sybiraków w Olsztynie wraz ze skrzyżowaniem z Al. Wojska Polskiego

Zadanie I: Przebudowa Al. Sybiraków w Olsztynie wraz ze skrzyżowaniem z Al. Wojska Polskiego INWESTOR Gmina Olsztyn pl. Jana Pawła II 10-101 Olsztyn JEDNOSTKA PROJEKTOWA Technital S.p.A. 20139 mediolan, via Cassano d'adda 27/1 Oddział w Polsce: 00-132 Warszawa, ul. Grzybowska 12/14 lok. 37B tel./fax:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 ZASADY PRZEPROWADZANIA POMIARÓW RUCHU I OBLICZANIA ŚREDNIEGO DOBOWEGO RUCHU NA DROGACH POWIATOWYCH I GMINNYCH

ZAŁĄCZNIK 2 ZASADY PRZEPROWADZANIA POMIARÓW RUCHU I OBLICZANIA ŚREDNIEGO DOBOWEGO RUCHU NA DROGACH POWIATOWYCH I GMINNYCH ZAŁĄCZNIK 2 ZASADY PRZEPROWADZANIA POMIARÓW RUCHU I OBLICZANIA ŚREDNIEGO DOBOWEGO RUCHU NA DROGACH POWIATOWYCH I GMINNYCH 1. Zasady przeprowadzania pomiarów ruchu W celu określenia średniego dobowego ruchu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I PROGNOZA RUCHU

ANALIZA I PROGNOZA RUCHU Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56 30-085 Kraków Adres obiektu budowlanego: Miejscowość: Balice, Kryspinów Powiat: krakowski Województwo: małopolskie Nazwa opracowania/nazwa

Bardziej szczegółowo

Generalny Pomiar Ruchu 2015 na drogach krajowych i wojewódzkich województwa lubelskiego

Generalny Pomiar Ruchu 2015 na drogach krajowych i wojewódzkich województwa lubelskiego POLSKI KONGRES DROGOWY II Lubelskie Forum Drogowe 2-3 marca 1971 Generalny Pomiar Ruchu 2015 na drogach krajowych i wojewódzkich województwa lubelskiego dr inż. Tadeusz Suwara Transprojekt-Warszawa Sp.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU TEMAT Aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu w miejscowości Płoty (droga krajowa nr 6 skrzyżowanie z droga wojewódzką nr 109) w zakresie programu sygnalizacji świetlnej

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r.

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r. GENERALNY POMIAR RUCHU 2000 SYNTEZA WYNIKÓW Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 2001 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp...1 2. Obciążenie

Bardziej szczegółowo

ANALIZY RUCHU. 1. Wyniki pomiarów GPR na drogach krajowych i wojewódzkich w 2015 r.

ANALIZY RUCHU. 1. Wyniki pomiarów GPR na drogach krajowych i wojewódzkich w 2015 r. ANALIZY RUCHU 1. Wyniki pomiarów GPR na drogach krajowych i wojewódzkich w 2015 r. W tabelach poniżej przedstawiono wyniki pomiarów Generalnego Pomiaru Ruchu wykonanego na sieci dróg krajowych i wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU ULIC OSTROWSKA - DŁUGA - ZĘBCOWSKA - SZKOLNA W JANKOWIE PRZYGODZKIM BRANŻA

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU ULIC OSTROWSKA - DŁUGA - ZĘBCOWSKA - SZKOLNA W JANKOWIE PRZYGODZKIM BRANŻA NAZWA INWESTYCJI: BRANŻA BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU ULIC OSTROWSKA - DŁUGA - ZĘBCOWSKA - SZKOLNA W JANKOWIE PRZYGODZKIM ORGANIZACJA RUCHU TEMAT OPRACOWANIA: OPRACOWAŁ: PROJEKT SYGNALIZACJI

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III RUCH DROGOWY

ROZDZIAŁ III RUCH DROGOWY ROZDZIAŁ III RUCH DROGOWY 1. Materiały wyjściowe W analizie ruchu drogowego wykorzystano następujące opracowania: Ruch drogowy 2000 opracowany przez Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów Sp. z o.o. Transprojekt

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PROGRAMOWA

KONCEPCJA PROGRAMOWA JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ZAMAWIAJĄCY: ul. Mińska 25 03 808 Warszawa umowa Nr: 67/2011 z dnia 05 maja 2011r. ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 8 DO PARAMETRÓW DROGI EKSPRESOWEJ NA ODCINKU: I. CZĘŚĆ OGÓLNA IA. ZAGOSPODAROWANIE

Bardziej szczegółowo

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE DRÓG I MOSTÓW Sp. z o.o. TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 PRACOWNIA RUCHU I STUDIÓW DROGOWYCH GENERALNY POMIAR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU TOM V

PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU TOM V JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE RADOSŁAW MENCFEL UL.FOJKISA 15/10 RUDA ŚLĄSKA 41-704 TEL. 0661 054 923 E-MAIL: biuro@drog-men.pl REGON : 240999940 NIP:

Bardziej szczegółowo

2. OBLICZENIE PRZEPUSTOWOŚCI SKRZYŻOWANIA

2. OBLICZENIE PRZEPUSTOWOŚCI SKRZYŻOWANIA - 1 - Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY str. 2 1.1. Przedmiot opracowania str. 2 1.2. Podstawa opracowania str. 2 1.3. Lokalizacja skrzyżowania str. 2 1.4. Dane do projektu dotyczące ruchu str. 2 1.5. Parametry

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE, ul. Głowackiego 56, Kraków

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE, ul. Głowackiego 56, Kraków OBIEKT: DROGA WOJEWÓDZKA NR 984 INWESTOR: ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH W KRAKOWIE, ul. Głowackiego 56, 30-085 Kraków NR UMOWY: 99/2014/ZDW z dnia 16.06.2014 TYTUŁ PROJEKTU: ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: STADIUM

Bardziej szczegółowo

1. Pomiary i analiza ruchu kołowego

1. Pomiary i analiza ruchu kołowego 1. Pomiary i analiza ruchu kołowego 1.1 Metoda i termin wykonania pomiarów natęŝenia ruchu W celu określania natęŝenia ruchu w przekroju drogi przeprowadzony jest pomiar, który odbył się w dniu 17.04.2008

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: - plan orientacyjny rys. 1.

SPIS TREŚCI: - plan orientacyjny rys. 1. SPIS TREŚCI: 1. CZĘŚĆ OPISOWA: - opis techniczny. - Obliczenia programu sygnalizacji świetlnej 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA: - plan orientacyjny rys. 1. - podział odcinka robót na etapy rys. 2.1-2.2 - Etapy indywidualne

Bardziej szczegółowo

RAPORT 8.2 POMIARY NATĘŻENIA RUCHU POJAZDÓW ZLECENIE NUMER: 8 UMOWA NR: TW-DIS /7.JK

RAPORT 8.2 POMIARY NATĘŻENIA RUCHU POJAZDÓW ZLECENIE NUMER: 8 UMOWA NR: TW-DIS /7.JK RAPORT 8.2 ZLECENIE NUMER: 8 UMOWA NR: TW-DIS.421.001.4.2016/7.JK SKRZYŻOWANIE ULIC: ORDONA # WSCHOWSKA WYJAZD Z GARAŻU BUDYNKU ORDONA 12 I 12A NA ULICĘ ORDONA WYJAZD Z PARKINGU PRZED BUDYNKIEM ORDONA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT ` JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO P.U.H DROG-MEN RADOSŁAW MENCFEL UL.FOJKISA 15/10 RUDA ŚLĄSKA 41-704 TEL. 0661 054 923 E-MAIL: biuro@drog-men.pl REGON : 240999940 NIP: 641-236-43-12 GMINA

Bardziej szczegółowo

38/2015 Przebudowa odcinka ul. Bora Komorowskiego w Gdańsku. ul. Żaglowa 11, Gdańsk KONFIG PROJEKT WYKONAWCZY

38/2015 Przebudowa odcinka ul. Bora Komorowskiego w Gdańsku. ul. Żaglowa 11, Gdańsk KONFIG PROJEKT WYKONAWCZY Adnotacje urzędowe: Nazwa i adres Inwestora: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Żaglowa 11, 80 560 Gdańsk Nazwa i adres Jednostki Projektowej: KONFIG siedziba: ul. Porębskiego 33 lok.1, 80-180 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania.

1. Przedmiot opracowania. 1. Przedmiot opracowania. Niniejsze opracowanie obejmuje analizy i prognozy ruchu samochodowego w ciągu drogi wojewódzkiej DW975 Dąbrowa Tarnowska śabno Radłów Wierzchosławice Gródek nad Dunajcem Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 roku

Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 roku Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 roku Opracowano w Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Autor: mgr. inż. Krzysztof Opoczyński

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników GPR 2015 na zamiejskiej sieci dróg wojewódzkich

Podsumowanie wyników GPR 2015 na zamiejskiej sieci dróg wojewódzkich Podsumowanie wyników GPR 2015 na zamiejskiej sieci dróg wojewódzkich Autor: Krzysztof Opoczyński Warszawa, maj 2016 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Obciążenie ruchem sieci dróg wojewódzkich w 2015 roku...

Bardziej szczegółowo

dla Obszaru w rejonie ulicy Jaworzyńskiej wschodnie otoczenie osiedla Sienkiewicza

dla Obszaru w rejonie ulicy Jaworzyńskiej wschodnie otoczenie osiedla Sienkiewicza Egz. PDF Opracowanie uzupełniające Analiza przepustowości projektowanego ronda turbinowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 3 (ul. Jaworzyńska) z drogą wjazdową na teren Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

W mieście Ząbki mamy do czynienia z dużym potokiem ruchu prowadzonym przez centrum drogą wojewódzką nr 634. Udział pojazdów ciężkich wynosi 7,8%.

W mieście Ząbki mamy do czynienia z dużym potokiem ruchu prowadzonym przez centrum drogą wojewódzką nr 634. Udział pojazdów ciężkich wynosi 7,8%. Pomiar ruchu i obliczenie średniego dobowego ruchu na przejeździe kolejowym w ciągu ulic 3-go maja Batorego, który zastąpiony zostanie tunelem drogowym pod torami kolejowymi w ciągu ulic Orla Wojska Polskiego.

Bardziej szczegółowo

38/2015 Przebudowa odcinka ul. Bora Komorowskiego w Gdańsku. ul. Żaglowa 11, Gdańsk KONFIG PROJEKT WYKONAWCZY

38/2015 Przebudowa odcinka ul. Bora Komorowskiego w Gdańsku. ul. Żaglowa 11, Gdańsk KONFIG PROJEKT WYKONAWCZY Adnotacje urzędowe: Nazwa i adres Inwestora: Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska ul. Żaglowa 11, 80 560 Gdańsk Nazwa i adres Jednostki Projektowej: KONFIG siedziba: ul. Porębskiego 33 lok.1, 80-180 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE UL. CHYLICZKOWSKA PIASECZNO

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE UL. CHYLICZKOWSKA PIASECZNO NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE UL. CHYLICZKOWSKA 14 05-500 PIASECZNO PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE DROG-MEN NAZWA I ADRES WYKONAWCY UL. SZYB WALENTY 32; RUDA ŚLĄSKA 41-700

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji ruchu na czas robót

Projekt organizacji ruchu na czas robót Nazwa i adres obiektu budowlanego: Projekt budowlano - wykonawczy Budowy chodnika ulicy Granicznej w Józefowie wraz z wjazdami na posesje Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany:

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY SOKOŁOWSKIEJ I WACŁAWA W SOKOŁOWIE - GMINA MICHAŁOWICE, POWIAT PRUSZKOWSKI

PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY SOKOŁOWSKIEJ I WACŁAWA W SOKOŁOWIE - GMINA MICHAŁOWICE, POWIAT PRUSZKOWSKI Nazwa inwestycji: PRZEBUDOWA SKRZYŻOWANIA ULICY SOKOŁOWSKIEJ I WACŁAWA W SOKOŁOWIE - GMINA MICHAŁOWICE, POWIAT PRUSZKOWSKI Inwestor: POWIAT PRUSZKOWSKI ul. Drzymały 30 05-800 PRUSZKÓW tel. (22) 738-14-00,

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA MOSTU ŻERNICKIEGO WE WROCŁAWIU OPRACOWANIA INNE KONCEPCJA CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PRZEBUDOWA MOSTU ŻERNICKIEGO WE WROCŁAWIU OPRACOWANIA INNE KONCEPCJA CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU Firma Inżynierska GF-MOSTY ul. Dębowa 19 Zadanie, obiekt budowlany: Stadium: OPRACOWANIA INNE Nazwa opracowania: Adres obiektu: woj. dolnośląskie, m. Wrocław, Inwestor: Zarząd Dróg i Utrzymania Miasta

Bardziej szczegółowo

Projekt. tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański

Projekt. tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański Projekt nr S7.1/29/17 PROJEKTANT: Grzegorz Graban Gdańsk, luty

Bardziej szczegółowo

Projekt nr S7.1/09/16

Projekt nr S7.1/09/16 Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański Projekt nr S7.1/09/16 PROJEKTANT: Grzegorz Graban Gdańsk, maj

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS PROWADZENIA ROBÓT ` JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO P.U.H DROG-MEN RADOSŁAW MENCFEL UL.FOJKISA 15/10 RUDA ŚLĄSKA 41-704 TEL. 0661 054 923 E-MAIL: biuro@drog-men.pl REGON : 240999940 NIP: 641-236-43-12 Urząd

Bardziej szczegółowo

BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY ULICY RADOSZOWSKIEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY ULICY RADOSZOWSKIEJ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ TOM IIIA. NAZWA ZAMÓWIENIA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY ULICY RADOSZOWSKIEJ 104-110 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA

Bardziej szczegółowo

Popyt w rozwoju sieci drogowej czyli jak to jest z tym ruchem. Michał Żądło GDDKiA-DPU

Popyt w rozwoju sieci drogowej czyli jak to jest z tym ruchem. Michał Żądło GDDKiA-DPU Popyt w rozwoju sieci drogowej czyli jak to jest z tym ruchem Michał Żądło GDDKiA-DPU Ruch jest wynikiem realizacji potrzeby przemieszczania ludzi lub towarów Czym jechać? Ruch jest wynikiem realizacji

Bardziej szczegółowo

Jacobs Polska Sp. z o.o. al. Niepodległości 58, Warszawa

Jacobs Polska Sp. z o.o. al. Niepodległości 58, Warszawa Jacobs Polska Sp. z o.o. al. Niepodległości 58, 02-626 Warszawa Analiza warunków i bezpieczeństwa ruchu na drodze wojewódzkiej nr 747 relacji: Iłża Lipsko Solec n. Wisłą na odcinku od km 0+000 (skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

Zasady Prognozowania Ruchu Drogowego

Zasady Prognozowania Ruchu Drogowego Zasady Prognozowania Ruchu Drogowego 1. Wstęp Przedmiotem opracowania są zasady prognozowania ruchu drogowego na zamiejskiej sieci dróg krajowych do roku 2020. Konieczność aktualizacji dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY ULICY SZKOLNEJ W SUSZCU ODCINEK O DŁUGOŚCI OKOŁO 265mb NAZWA ZAMÓWIENIA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY ULICY SZKOLNEJ W SUSZCU ODCINEK O DŁUGOŚCI OKOŁO 265mb NAZWA ZAMÓWIENIA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: NAZWA ZAMÓWIENIA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY ULICY SZKOLNEJ W SUSZCU ODCINEK O DŁUGOŚCI OKOŁO 265mb NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: GMINA SUSZEC UL. LIPOWA 1

Bardziej szczegółowo

Projekt sygnalizacji świetlnej

Projekt sygnalizacji świetlnej Projekt sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Wrocławska Sadowa Brzozowa w Ostrowie Wielkopolskim Inwestor : Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim ul. Zamenhofa 2b 63 400 Ostrów Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 1 do Rozeznania cenowego zaproszenia do złożenia oferty (BZP.272.2.50.2016) SPECYFIKACJA TECHNICZNA Pomiary natężenia ruchu drogowego w 2016 roku na przejazdach kolejowo-drogowych na drogach

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAMÓWIENIA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY ULICY RADOSZOWSKIEJ 104-110 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

NAZWA ZAMÓWIENIA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY ULICY RADOSZOWSKIEJ 104-110 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ TOM IIIB. NAZWA ZAMÓWIENIA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY ULICY RADOSZOWSKIEJ 104-110 W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: URZĄD MIASTA RUDA ŚLĄSKA

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa ulicy Wrony w Krakowie wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicami Skotnicką, Podgórki Tynieckie i Hollendra SPIS TREŚCI

Rozbudowa ulicy Wrony w Krakowie wraz z rozbudową skrzyżowania z ulicami Skotnicką, Podgórki Tynieckie i Hollendra SPIS TREŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA...- 3-2. CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJĄCEGO UKŁADU DROGOWEGO...- 4-2.1. SKRZYŻOWANIE UL. SKOTNICKIEJ, WRONY, PODGÓRKI TYNIECKIE I HOLLENDRA... - 4-2.2. ULICA

Bardziej szczegółowo

Inwestycje majątkowe zrealizowane w 2013 r. Przebudowa wiaduktu nad Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88) w ciągu ul.

Inwestycje majątkowe zrealizowane w 2013 r. Przebudowa wiaduktu nad Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88) w ciągu ul. Inwestycje majątkowe zrealizowane w 2013 r. Przebudowa wiaduktu nad Al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego (DK-88) w ciągu ul. Szymanowskiego Wykonawca: PRUiM S.A. Zakończenie prac: VI.2013r. Koszt za 2013r.:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU F I R M A I N Ż Y N I E R Y J N A T E C H M A os. Oswiecenia 24/3, 31-636 Kraków tel: 0 607 57 80 80, 0 603 68 34 31 fax: /012/ 648 21 12 NIP: 628-16 7-63-98, Regon: 120002807 www.techmainz.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU HLD TRAFFIC ul. Tomickiego 17/45, 31-982 Kraków w w w. h l d t r a f f i c. c o m k o n t a k t : 6 0 7-2 2 9-1 9 9 PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU ZADANIE: PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Bardziej szczegółowo

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU

DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU Zamawiający Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Ul. Lechicka 24 40-609 Katowice Jednostka Projektowa Polbud Pomorze sp. z o. o. Łącko 18 88-170 Pakość Oddział w Bytomiu Ul. Strzelców Bytomskich 87b 41-914

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA C G M PROJEKT Sp. z o.o., 04-691 Warszawa, ul. Wapienna 25 Inwestor: Przedmiot opracowania: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU BIURO PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO INTERPROJEKT DARIUSZ RUSNAK ul. Kaczawska 13, Dziwiszów, 58-508 Jelenia Góra, tel./fax. [075] 71-30-538, e-mail: drusnak@go2.pl NIP: 611-107-18-16,

Bardziej szczegółowo

InŜynieria ruchu str. 114

InŜynieria ruchu str. 114 NATĘśENIE RUCHU InŜynieria ruchu str. 114 Pomiary wykonuje się oddzielnie dla następujących kategorii: motocykli, samochodów osobowych, lekkich samochodów cięŝarowych (dostawczych) o masie całkowitej

Bardziej szczegółowo

Remont mostu Pęgowskiego przez rzekę Widawę w ciągu ulicy Pęgowskiej we Wrocławiu

Remont mostu Pęgowskiego przez rzekę Widawę w ciągu ulicy Pęgowskiej we Wrocławiu Inwestor: Jednostka projektowa: Podwykonawca: ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA ul. Długa 49 53-633 Wrocław TARCOPOL Sp. z o.o. TPM Consulting ul. Stanisławowska 27, 54-611 Wrocław tel :(71) 795 40 25; fax:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie projektowe nr 2 z przedmiotu Skrzyżowania i węzły drogowe. Projekt skrzyżowania dróg typu rondo. Spis treści

Ćwiczenie projektowe nr 2 z przedmiotu Skrzyżowania i węzły drogowe. Projekt skrzyżowania dróg typu rondo. Spis treści - 1 - Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY str. 2 1.1. Przedmiot opracowania str. 2 1.2. Podstawa opracowania str. 2 1.3. Lokalizacja skrzyżowania str. 2 1.4. Dane do projektu dotyczące ruchu str. 2 1.5. Parametry

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO GAJEWSKI MARCIN PROJEKTY DROGOWE ul. Kołłątaja 8/27A NIP: 811-161-45-54 Tel. 0-605-412-444 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO W ZAKRESIE OZNAKOWANIA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W KM 1+130 NA DP 2532L

Bardziej szczegółowo

Analiza wypadkowości na sieci drogowej miasta Katowice w 2014 roku. oraz porównanie za lata

Analiza wypadkowości na sieci drogowej miasta Katowice w 2014 roku. oraz porównanie za lata Analiza wypadkowości na sieci drogowej miasta Katowice w 2014 roku oraz porównanie za lata 2010-2014 Dane o wypadkach na sieci drogowej miasta Katowice w 2014 roku Dane o wypadkach na sieci drogowej miasta

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2.1 Dane ruchowe ruch pojazdów str Obliczenie współczynnika uwzględniającego wpływ struktury rodzajowej f c

Spis treści. 2.1 Dane ruchowe ruch pojazdów str Obliczenie współczynnika uwzględniającego wpływ struktury rodzajowej f c 1 Spis treści I. Cześć opisowo obliczeniowa 1.0. Opis techniczny str.2 1.1 Przedmiot projektu str.2 1.2 Podstawa opracowania str.2 1.3 Lokalizacja skrzyżowania str.2 1.4 Dane do projektu dotyczące ruchu

Bardziej szczegółowo

Faza: Temat: Biuro projektowe: Vivalo sp. z o.o. ul. J. P. Woronicza 78/ Warszawa

Faza: Temat: Biuro projektowe: Vivalo sp. z o.o. ul. J. P. Woronicza 78/ Warszawa Nazwa projektu: Koncepcja i projekt stałej organizacji ruchu dla budowy chodnika wzdłuż ul. 3 Maja w Zalesiu Dolnym na odcinku od Placu Wolności do drogi wojewódzkiej DW722 Nr tomu: --- Faza: KONCEPCJA

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany 1. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, Kraków

Projekt budowlany 1. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, Kraków Projekt budowlany 1 Zamierzenie budowlane: Adres obiektu: Rodzaj projektu: BUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH Z SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ PRZEZ JEZDNIĘ I TOROWISKO TRAMWAJOWE W CIĄGU UL. MOGILSKIEJ Województwo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH 97-500 Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: 772-211-04-05 e-mail: piskrzy@wp.pl, tel. 606 637 458 Stadium PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

NAPRAWA GWARANCYJNA W RAMACH BUDOWY ZACHODNIEJ OBWODNICY KĘT. Projekt organizacji ruchu na czas robót

NAPRAWA GWARANCYJNA W RAMACH BUDOWY ZACHODNIEJ OBWODNICY KĘT. Projekt organizacji ruchu na czas robót ul. Wrocławska 50 tel: +48 32 444 72 57 40-217 Katowice fax: +48 32 729 76 62 kom: +48 607 40 27 37 NIP: 222-068-64-08 ING Bank Śląski: 29 1050 1357 1000 0023 1738 2121 www.freelance.katowice.pl NAPRAWA

Bardziej szczegółowo

Gmina Wierzbica ul. Kościuszki 73; Wierzbica STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

Gmina Wierzbica ul. Kościuszki 73; Wierzbica STAŁA ORGANIZACJA RUCHU Biuro Projektowo Usługowe DROGAN Grzegorz Nachyła ul. Szczecińska 78/1 26-600 Radom www.drogan.radom.pl tel: 508-348-065 e-mail: drogan@interia.eu Inwestor : Zamawiający : Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA EFEKTYWNOŚCI WDROŻENIA TTA NA TRASIE WZ W WARSZAWIE

ANALIZA I OCENA EFEKTYWNOŚCI WDROŻENIA TTA NA TRASIE WZ W WARSZAWIE ANALIZA I OCENA EFEKTYWNOŚCI WDROŻENIA TTA NA TRASIE WZ W WARSZAWIE Wykonawca: 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 9/1A www.transeko.pl Warszawa, grudzień 2009 Analiza i ocena efektywności wdrożenia TTA na Trasie

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy m. Łomianek na odc. Brukowa Rolnicza śladem Kościelna Droga. Łomianki, dn r.

Budowa obwodnicy m. Łomianek na odc. Brukowa Rolnicza śladem Kościelna Droga. Łomianki, dn r. Budowa obwodnicy m. Łomianek na odc. Brukowa Rolnicza śladem Kościelna Droga Łomianki, dn. 19.12.2016 r. Cel koncepcji Celem koncepcji jest wybranie 4 optymalnych wariantów przebiegu obwodnicy miasta Łomianek

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa Wykonawca: Inwestor: Przedmiot opracowania: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 634 RELACJI WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY RUCHU DLA OBWODNICY GRODZISKA MAZ. W CIĄGU DROGI NR 579

PROGNOZY RUCHU DLA OBWODNICY GRODZISKA MAZ. W CIĄGU DROGI NR 579 Biuro Inżynierskie VIATECH Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 144 02-305 Warszawa e-mail:office@viatech.pl tel. 022 662 31 58, 022 662 24 26 fax: 022 662 23 86 PROGNOZY RUCHU DLA OBWODNICY GRODZISKA MAZ. W CIĄGU

Bardziej szczegółowo

Pomiary natężenia ruchu rowerowego w Krakowie

Pomiary natężenia ruchu rowerowego w Krakowie EKKOM Sp. z o.o. ul. Zawiła 65E 30-390 Kraków telefon/fax: 012 267 23 33, 012 269 65 40 e-mail: biuro@ek-kom.pl www.ek-kom.pl Pomiary natężenia ruchu rowerowego w Krakowie Zleceniodawca: GMINA MIEJSKA

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘ BIORSTWO PROJEKTOWO - USŁ UGOWE "INKOM" S.C. SPÓŁ KA PRAWA CYWILNEGO

PRZEDSIĘ BIORSTWO PROJEKTOWO - USŁ UGOWE INKOM S.C. SPÓŁ KA PRAWA CYWILNEGO PRZEDSIĘ BIORSTWO PROJEKTOWO - USŁ UGOWE "INKOM" S.C. SPÓŁ KA PRAWA CYWILNEGO 4-53 KATOWICE, ul. Ś w. Barbary 21a * Tel/fax: 32-257-8-66(-67) Poczta: inkom@inkom.katowice.pl * Strona: www.inkom.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - projektowanie dróg, mostów oraz obiektów inżynierskich - nadzory, ekspertyzy 40 467 Katowice, ul. 73 Pułku Piechoty 1 tel/fax 032 735-20-55, 735-21-41 email:biuro@autostradaii.pl DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH ul. Głowackiego 56, Kraków

ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH ul. Głowackiego 56, Kraków ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWO - PRODUKCYJNO - HANDLOWY 32 050 SKAWINA UL.BUKOWSKA 6/ 32 TEL / FAX (012) 276-22 -24 ; 291 00 76 e-mail zupph@wp.pl NIP 679-125-26-80 REGON 351513791 TEMAT: Przebudowa dwóch skrzyŝowań

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI TECHNICZNE

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI TECHNICZNE INŻYNIERIA TRANSPORTOWA TRANS GAWLIKI WIELKIE 54 mgr inż. Tomasz Mackun 11 510 WYDMINY mackun@gmail.com NIP 845-170-85-50 0 602 719 513 PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU OBIEKT: ZESPÓŁ ZABUDOWY USŁUGOWO

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - projektowanie dróg, mostów oraz obiektów inżynierskich - nadzory, ekspertyzy 40 467 Katowice, ul. 73 Pułku Piechoty 1 tel/fax 032 735-20-55, 735-21-41 email:biuro@autostradaii.pl DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA MODERNIZACJI ULICY 19-go KWIETNIA W M. RYBIE GMINA RASZYN

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA MODERNIZACJI ULICY 19-go KWIETNIA W M. RYBIE GMINA RASZYN ZAKŁAD DIAGNOSTYKI NAWIERZCHNI 03 301 Warszawa ul. Jagiellońska 80 tel/fax: (48 22) 811 97 93 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DLA MODERNIZACJI ULICY 19-go KWIETNIA W M. RYBIE GMINA RASZYN INWESTOR: GMINA

Bardziej szczegółowo

Samodzielna Pracownia Ekonomiki. mgr Janina Szrajber. jszrajber@ibdim.edu.pl. Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Samodzielna Pracownia Ekonomiki. mgr Janina Szrajber. jszrajber@ibdim.edu.pl. Instytut Badawczy Dróg i Mostów Samodzielna Pracownia Ekonomiki mgr Janina Szrajber jszrajber@ibdim.edu.pl Instytut Badawczy Dróg i Mostów Uproszczona metoda oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE UL. CHYLICZKOWSKA PIASECZNO

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE UL. CHYLICZKOWSKA PIASECZNO NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE UL. CHYLICZKOWSKA 14 05-500 PIASECZNO PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE DROG-MEN NAZWA I ADRES WYKONAWCY UL. SZYB WALENTY 32; RUDA ŚLĄSKA 41-700

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie pomiarów okresowych hałasu komunikacyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie pomiarów okresowych hałasu komunikacyjnego Kraków, 23.09.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie pomiarów okresowych hałasu komunikacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ

PROJEKTOWANIE I NADZORY RENATA STANKIEWICZ PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO ROZBUDOWA SKRZYŻOWANIA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 653 SEDRANKI BAKAŁARZEWO SUWAŁKI SEJNY - POĆKUNY W MSC. SEJNY WRAZ Z PRZEBUDOWĄ TOWARZYSZĄCEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA DROGI W ŻARNÓWKU, obręb Racimierz, Zielonczyn, gmina Stepnica dz. nr 655 dr, 811

PRZEBUDOWA DROGI W ŻARNÓWKU, obręb Racimierz, Zielonczyn, gmina Stepnica dz. nr 655 dr, 811 RDS MULTIPROJEKT 1 OPRACOWANIE: PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU BRANŻA: DROGOWA OBIEKT: PRZEBUDOWA DROGI W ŻARNÓWKU, obręb Racimierz, Zielonczyn, gmina Stepnica dz. nr 655 dr, 811 INWESTOR: GMINA STEPNICA

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy. Młynki Kraśnickie Golina Tel

Nazwa firmy. Młynki Kraśnickie Golina Tel Pomiar natężenia ruchu drogowego wraz z wykonaniem prognozy ruchu na skrzyżowaniu ulic Dworcowej oraz Stanisława Moniuszki w związku z planowaną inwestycją Młynki Kraśnickie 6 62-590 Golina Tel. 669 031

Bardziej szczegółowo

OBLICZANIE PRZEPUSTOWOŚCI WĘZŁÓW WIELOPOZIOMOWYCH wg HCM

OBLICZANIE PRZEPUSTOWOŚCI WĘZŁÓW WIELOPOZIOMOWYCH wg HCM OBLICZANIE PRZEPUSTOWOŚCI WĘZŁÓW WIELOPOZIOMOWYCH wg HCM Obliczanie przepustowości węzłów wielopoziomowych sprowadza się do sprawdzenia poziomów swobody ruchu (PSR) następujących elementów węzła: przekrojów

Bardziej szczegółowo

Projekt organizacji ruchu

Projekt organizacji ruchu P R A C O W N I A I N Ż Y N I E R I I L Ą D O W E J M a g d a l e n a A r t u r F o j u d s p ó ł k a j a w n a S i e d z i b a : 6 3-0 0 4 T u l c e O s. P r z y l e s i e 6 c / 7 A d r e s b i u r a

Bardziej szczegółowo

S T A ŁE J O R G A N IZ A C J R U C H U

S T A ŁE J O R G A N IZ A C J R U C H U P R O J E K T S T A ŁE J O R G A N IZ A C J R U C H U PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1626 W SKURÓW-WILCZOGÓRA NAZWY I KODY WG CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg ZAMAWIAJĄCY: Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Studium projektu budowlanego budowy Południowej Obwodnicy Warszawy od węzła Puławska do węzła Lubelska

Studium projektu budowlanego budowy Południowej Obwodnicy Warszawy od węzła Puławska do węzła Lubelska Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Departament Studiów Al. Jerozlimskie 92 00 817 Warszawa Studium projektu budowlanego budowy Południowej Obwodnicy Warszawy od węzła Puławska do węzła Lubelska

Bardziej szczegółowo

Andrzej Cielecki Politechnika Warszawska Projektowanie i funkcjonowanie rond w Polsce-studium przypadków.

Andrzej Cielecki Politechnika Warszawska Projektowanie i funkcjonowanie rond w Polsce-studium przypadków. Andrzej Cielecki Politechnika Warszawska Projektowanie i funkcjonowanie rond w Polsce-studium przypadków. Autor prezentuje kilkanaście funkcjonujących rond wskazując na liczne, nieraz drobne, ale uciążliwe

Bardziej szczegółowo

ANALIZA OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ PLANOWANEGO OBIEKTU PRZY UL. 3 LIPY W GDAŃSKU

ANALIZA OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ PLANOWANEGO OBIEKTU PRZY UL. 3 LIPY W GDAŃSKU trafik Biuro Konsultacyjno-Projektowe Inżynierii Drogowej "TRAFIK" s.c. dr inż. Kazimierz Jamroz dr inż. Lech Michalski ul. Karłowicza 20 80-275 Gdańsk tel./ fax. 058-346-13-69 NIP: 584-10-26-673 Regon:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. przy poszczególnych wlotach

Spis treści. przy poszczególnych wlotach 1 Spis treści I. Cześć opisowo obliczeniowa 1.0. Opis techniczny str.2 1.1 Przedmiot projektu str.2 1.2 Podstawa opracowania str.2 1.3 Lokalizacja ronda str.2 1.4 Dane do projektu dotyczące ruchu str.2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU Biuro Projektowo - Usługowe "ALDA" S.C. Hanna i Janusz Franiczek 44-300 Wodzisław Śląski ul. Skrzyszowska 39 C tel: 32 455 0 52 fax: 32 733 78 44 tel. kom.: 502 606 365 e-mail: alda.biuro@wp.pl NIP: 647-8-39-00

Bardziej szczegółowo

Projekt nr S7.1/08/16

Projekt nr S7.1/08/16 Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański Projekt nr S7.1/08/16 PROJEKTANT: Grzegorz Graban Gdańsk, marzec

Bardziej szczegółowo

"NIWELLA" s.c. PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR GMINA MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI Z SIEDZIBĄ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM UL. P O W 10/16 NAZWA OPRACOWANIA:

NIWELLA s.c. PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR GMINA MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI Z SIEDZIBĄ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM UL. P O W 10/16 NAZWA OPRACOWANIA: PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-WYKONAWCZE "NIWELLA" s.c. 97-400 Bełchatów ul. Kalinowa 35 tel. 044 633-46-05 INWESTOR GMINA MIASTO TOMASZÓW MAZOWIECKI Z SIEDZIBĄ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM UL. P O W 10/16 PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Pomiary hałasu w roku 2015 W roku 2015, w oparciu o wytyczne GIOŚ dotyczące wyznaczania punktów pomiarowych i zgodnie z Programem państwowego

Pomiary hałasu w roku 2015 W roku 2015, w oparciu o wytyczne GIOŚ dotyczące wyznaczania punktów pomiarowych i zgodnie z Programem państwowego Pomiary hałasu w roku 2015 W roku 2015, w oparciu o wytyczne GIOŚ dotyczące wyznaczania punktów pomiarowych i zgodnie z Programem państwowego monitoringu środowiska województwa łódzkiego na lata 2013-2015

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w m. Gajków w zakresie wykonania chodnika

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 455 w m. Gajków w zakresie wykonania chodnika INWESTOR Gmina Czernica 55-003 Czernica ul. Kolejowa 3 INWESTOR ZASTĘPCZY NAZWA INWESTYCJI BIURO INŻYNIERSKIE VIA REGIA 55-002 KAMIENIEC WROCŁAWSKI, ul. KLONOWA 10 tel. 607 961 737 e-mail: marcinfigiel2003@yahoo.com

Bardziej szczegółowo

TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU INWESTYCJA: Przebudowa mostu na rzece Pilica w ciągu drogi powiatowej nr 1768S ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: Brzeziny, gmina Żarnowiec nr działki 288/3, 288/4, 343/1, 488/2,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Branża: Sygnalizacja świetlna inżynieria ruchu. Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Maj 2016r

PROJEKT WYKONAWCZY. Branża: Sygnalizacja świetlna inżynieria ruchu. Zamawiający: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Gdańsku. Maj 2016r PROJEKT WYKONAWCZY Budowy sygnalizacji świetlnej dla zadania Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 224 w Przodkowo polegająca na budowie sygnalizacji świetlnej wzbudzanej na przejściu dla pieszych. Branża:

Bardziej szczegółowo

STUDIUM TRANSPORTOWE DLA MIASTA WADOWICE

STUDIUM TRANSPORTOWE DLA MIASTA WADOWICE STUDIUM TRANSPORTOWE DLA MIASTA WADOWICE PLANSZE WERSJA DO KONSULTACJI LIPEC 27 wyniki szczyt popołudniowy mapa punktów POMIARY RUCHU generatory ruchu (3:-6:) o SO samochody osobowe SD lekkie samochody

Bardziej szczegółowo

Inwestor: PROJEKT WYKONAWCZY. Kielce, odcinek ul. 1-go Maja od ul. Mielczarskiego do ul. Jagiellońskiej.

Inwestor: PROJEKT WYKONAWCZY. Kielce, odcinek ul. 1-go Maja od ul. Mielczarskiego do ul. Jagiellońskiej. Wykonawca: Inwestor: NEOINVEST Sp. z o.o. 25-323 Kielce Ul. Al. Solidarności 34 Miejski Zarząd Dróg w Kielcach 25-384 Kielce Ul. Prendowskiej 7 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa inwestycji: Adres inwestycji: Branża:

Bardziej szczegółowo

,,GRAMAR Sp. z o.o Lubliniec ul. Chłopska 15 NIP REGON

,,GRAMAR Sp. z o.o Lubliniec ul. Chłopska 15 NIP REGON SPIS ZAWARTOŚCI I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 3. ZAKRES OPRACOWANIA 4. WYMOGI I PRZEPISY O RUCHU DROGOWYM 5. CHARAKTERYSTYKA DROGI I WRUNKÓW RUCHU 6. PROJEKTOWANA ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE UL. CHYLICZKOWSKA PIASECZNO PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE UL. CHYLICZKOWSKA PIASECZNO PROJEKT DOCELOWEJ ORGANIZACJI RUCHU NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE UL. CHYLICZKOWSKA 14 05-500 PIASECZNO PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE DROG-MEN NAZWA I ADRES WYKONAWCY UL. SZYB WALENTY 32; RUDA ŚLĄSKA 41-700

Bardziej szczegółowo

MULTIMODALNE MODELE RUCHU STAN ISTNIEJĄCY I WARIANTOWE MODELE PROGNOSTYCZNE

MULTIMODALNE MODELE RUCHU STAN ISTNIEJĄCY I WARIANTOWE MODELE PROGNOSTYCZNE KONSORCJUM: PPU INKOM SC Katowice RUBIKA Tomasz DZIEDZIC Gdańsk MULTIMODALNE MODELE RUCHU STAN ISTNIEJĄCY I WARIANTOWE MODELE PROGNOSTYCZNE mgr inż. Jan GREGOROWICZ 1 CEL OPRACOWANIA: 1. ZWALORYZOWANIE

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Przedsiębiorstwo Drogowo - Mostowe DROMOST Sp. z o.o. - LIDER KONSORCJUM 63-112 Brodnica Żabno 2A Centrala tel.: (061) 28 23 607 fax: (061) 28 23 639 Sekretariat: (061) 28 23 597 e-mail: polska@dromost.com

Bardziej szczegółowo

Badania natężenia ruchu rowerowego Wrocław 2012

Badania natężenia ruchu rowerowego Wrocław 2012 Opracowanie na zlecenie Gminy Wrocław: e-mli Michał Łojakowski ul. Na Ostatnim Groszu 86/18 54-207 Wrocław Spis treści Wstęp... 3 1. Prezentacja wyników pomiarów... 3 1.1. Skrzyżowanie ulic Widok i Kazimierza

Bardziej szczegółowo