POWSZECHNY SPIS ROLNY 1996

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWSZECHNY SPIS ROLNY 1996"

Transkrypt

1 URZĄD STATYSTYCZNY w r W rolmctwa POWSZECHNY SPIS ROLNY 1996 (podstawowe informacje) OPOLE V 1997

2 POWSZECHNY SPIS ROLNY 1996 (podstawowe informacje)

3 SPIS TREŚCI Str. Struktura organizacyjna gospodarstw... 3 Struktura zasiewów... 5 Zwierzęta gospodarskie... 6 Budynki i budowle... 8 Ciągniki i samochody... 9 Maszyny rolnicze Infrastruktura gospodarstw rolnych Ludność Pracujący w indywidualnych gospodarstwach rolnych Niektóre uwagi dotyczące organizacji spisu... 16

4 Przeprowadzony w czerwcu 1996 r. Powszechny Spis Rolny dostarczył aktualnych i szczegółowych informacji o sytuacji w rolnictwie zarówno w województwie, jak i w poszczególnych gminach. Dane te w porównaniu z wynikami poprzedniego pełnego spisu rolnego przeprowadzonego w 1988 r. ukazują zmiany, jakie zaistniały w ciągu ostatnich 8 lat, w tym głównie wynikłe z przeobrażeń systemowych i strukturalnych gospodarki. 1. Struktura organizacyjna gospodarstw Z istniejących w 1988 r indywidualnych gospodarstw rolnych w 1996 r. pozostało 42532, tj. ubyło 4,9 tys. (o 10,3 %) gospodarstw (w kraju ilość gospodarstw zmniejszyła się o 5,8 %). Tabi. 1. Liczba indywidualnych gospodarstw rolnych wg grup obszarowych powierzchni użytków rolnych Grupy obszarowe gospodarstw w liczbach bezwzględnych 'W odsetkach OGÓŁEM... o powierzchni użytków rolnych: ,0 100,0 od 1-2 ha ,0 28, ,6 28, ,9 9, ,3 12, ,6 10, ,6 5, , , , , , , , i więcej ,0

5 Wśród ogółu gospodarstw dominują gospodarstwa o powierzchni do 5 ha (1996 r. - 56,0 %; w 1988 r. - 61,6 %). Gospodarstwa większe, np. o powierzchni 10 ha i więcej, stanowiące 22,2 % ogółu gospodarstw (w 1988 r. - 8,3 %) - posiadają już w użytkowaniu 61,4 % (w kraju 54 %) użytków rolnych (1988 r. - 29,2 %. Indywidualne gospodarstwa rolne od 1 ha i więcej użytków rolnych użytkują 316,8 tys. ha użytków rolnych, tj. więcej o 21,8 tys. ha (o 7,4 %) niż w 1988 r. Tabl. 2. Użytkowanie gruntów Wyszczególnienie w tys. ha w odsetkach w tys. ha w odsetkach OGÓŁEM OGÓŁEM ,4 100,0 856,9 100,0 Sektor prywatny ,8 48,1 488,4 57,0 w tym: Gospodarstwa indywidualne ,2 42,1 363,4 42,4 w tym indywidualne gospodarstwa rolne ,2 38,2 333,0 38,9 Spółdzielnie produkcji rolniczej... 70,6 8,4 66,6 7,8 Sektor publiczny 161,4 19,1 81,9 9,6 w tym gospodarstwa państwowe ,4 19,1 81,2 9,6 Grunty pozostałe nie stanowiące gospodarstw rolnych sektora prywatnego i publicznego łącznie ,2 32,8 286,6 33,4 w tym UŻYTKI ROLNE OGÓŁEM ,6 100,0 536,9 100,0 Sektor prywatny 383,0 71,2 456,9 84,9 w tym: Gospodarstwa indywidualne ,7 58,7 J 3 8 ^ 63,0 w tym indywidualne gospodarstwa rolne ,0 54,9 316,9 59,0 Spółdzielnie produkcji rolniczej... 67,3 12,5 63,6 11,8 Sektor publiczny ,6 28,2 75,5 14,2 w tym gospodarstwa państwowe ,2 27,4 74,9 14,1 Grunty pozostałe nie stanowiące gospodarstw rolnych sektora prywatnego i publicznego łącznie... 2,9 0,6 4,5 0,9

6 Gospodarstwa indywidualne w całej gospodarce zajmowały 63,0 % użytków rolnych (w kraju 82,1 %). Średnia powierzchnia ogólna indywidualnego gospodarstwa rolnego w 1996 r. wyniosła 7,45 ha i była większa niż 1988 r. o 1,22 ha (w kraju 1996 r. - 7,91 ha). W 1996 r. było 36,6 tys. użytkowników indywidualnych działek rolnych (od 0,1 do 1 ha użytków rolnych), natomiast w 1988 r. 62,3 tys. przy czym były to działki o powierzchni ogólnej w granicach 0,1-1,0 ha. Użytkownicy działek zajmowali w 1996 r. 14,1 tys. ha użytków rolnych, tj. 2,6 % (w kraju 2,0 %) powierzchni użytków rolnych w całych województwie. W strukturze użytkowania gruntów znacznie powiększyła się powierzchnia odłogów i ugorów - z 1,2 tys. ha w 1988 r. do 25,5 tys. ha w 1996 r. Łącznie z gruntami różnymi nie stanowiącymi gospodarstw rolnych powierzchnia odłogów i ugorów w 1996 r. wyniosła 29,7 tys. ha. Powierzchnia odłogów i ugorów w 1996 r. wyniosła: w sektorze prywatnym - 17,8 tys. ha, a w sektorze publicznym - 11,9 tys. ha. 2. Struktura zasiew ów Powierzchnia zasiewów uległa zmniejszeniu z powodu wzrostu areału ugorów i odłogów. W 1996 r. ogólna powierzchnia zasiewów wyniosła 432,5 tys. ha i była mniejsza niż w 1988 r. o 6,2 tys. ha, tj. o 1,4 % (w kraju - 14,4 % mniej). Tabl. 3. Powierzchnia i struktura zasiewów w 1996 r. Ziemiopłody w ha Ogółem w odsetkach w ha prywatny w odsetkach Sektor w ha publiczny w odsetkach OGÓŁEM , , ,0 Zboża , , ,9 Kukurydza , , ,8 Strączkowe j adalne na ziarno , , ,2 Ziemniaki , , ,8 Przemysłowe , , ,6 Pastewne , , ,3 Pozostałe , , ,4

7 Wyniki Powszechnego Spisu Rolnego wskazują na istotne zmiany w strukturze zasiewów poszczególnych grup upraw, jak i w ramach poszczególnych gatunków. W porównaniu do spisu rolnego 1988 r. tj.: znacząco zmniejszył się udział powierzchni uprawy ziemniaków - o 14,9 tys. ha, tj. o 39,2 % (w kraju o 28,1 %), powierzchnia pszenżyta zmniejszyła się o 6,3 tys. ha, tj. o 29,8 % (w kraju o 28,1 %), powierzchnia buraków cukrowych wynosząca 35,0 tys. ha wzrosła o 5,6 tys. ha, tj. o 19,2 % (w kraju o 9,8 %), powierzchnia lnu i konopii zmniejszyła się o 1,3 tys. ha, tj. o 94,5 % (w kraju o 82,5 %), powierzchnia uprawy rzepaku w 1996 r. wynosiła 44,6 tys. ha i zmniejszyła się o 2,3 tys. ha, tj. o 5,1 % (w kraju o 39,9 %), powierzchnia warzyw gruntowych w 1996 r. wynosiła 4,6 tys. ha i zmniejszyła się o 2,0 tys. ha, tj. o 30,4 % (w kraju o 8,5 %). 3. Z w ierzęta gospodarskie Z porównań obu spisów rolnych wynika, że nastąpił spadek liczebności pogłowia zwierząt gospodarskich - bydła ogółem o 42,1 % (w kraju 30,9 %), krów - o 39,9 % (w kraju - o 28 %), owiec - o 88,0 % (w kraju - o 87,4 %), koni - o 58,6 % (w kraju o 45,9 %). Zanotowano jedynie wzrost pogłowia trzody chlewnej ogółem o 9,0 %, loch na chów - o 2,5 %, natomiast w kraju nastąpił duży spadek, tj. odpowiednio - o 8,4 % i 17,8 %. Tabl. 4. Pogłowie zwierząt gospodarskich w czerwcu 1996 r. W yszczególnienie Ogółem prywatny Sektor publiczny W LICZBACH BEZWZGLĘDNYCH Bydło w tym krowy Trzoda chlewna w tym lochy Owce

8 Tabl. 4. Pogłowie zwierząt gospodarskich w czerwcu 1996 r. (dok.) Wyszczególnienie Ogółem prywatny Sektor publiczny W LICZBACH BEZWZGLĘDNYCH (dok.) Konie Kozy Drób 6-miesięczny i starszy Czerwiec 1988 = 100 Bydło... 57,9 66,2 36,9 w tym krowy... 60,1 67,5 38,7 Trzoda chlewna ,0 130,1 43,4 w tym lochy ,5 119,7 45,5 Owce... 12,0 16,7 5,9 Konie... 41,4 39,6 57,6 W czerwcu 1996 r. obsada zwierząt na 100 ha użytków rolnych wynosiła: bydła - 35,9 sz t, w kraju - 38,6 szt, owce - 1,8 sz t, w kraju - 3,0 szt, trzoda chlewna - 141,7 szt, w kraju - 127,5 szt na 100 ha gruntów ornych. Największy udział w pogłowiu bydła, trzody chlewnej i owiec miały gospodarstwa rolne o powierzchni użytków rolnych od ha, tj. odpowiednio - 23,0 %, 22,6 % i 17,7 %, (w kraju - 21,7 %, 23,2 % i 12,7 %). Średnio na 1 gospodarstwo rolne przypadało: Zwierzęta gospodarskie Gospodarstwa ogółem do 5 ha ha i więcej Bydło... 3,0 0,7 3,5 8,4 Trzoda chlewna... 10,9 1,8 10,5 34,4 Owce... 0,1 0,0 0,1 0,3 Drób 6-miesięczny i starszy... 17,6 12,3 22,0 26,4

9 4. Budynki i budow le W 1996 r. 39,6 tys. tj. 93,2 % indywidualnych gospodarstw rolnych posiadało 119,6 tys. budynków gospodarczych, (obory, chlewnie, stajnie, stodoły, budynki wielofunkcyjne itp.). W tej liczbie 13,8 % stanowiły budynki wielofunkcyjne i 14,3 % obory. Tabl. 5. Budynki i budowle w gospodarstwach rolnycha) Wyszczególnienie Ogółem prywatny Sektor publiczny Obory Stajnie Chlewnie Owczarnie Kurniki Budynki wielofunkcyjne Stodoły Szklarnie Tunele foliowe Pieczarkarnie Budynki mieszkalne zwierząt. a)bez budynków u użytkowników indywidualnych działek rolnych i u indywidualnych właścicieli Większość budynków gospodarczych wykorzystywano w indywidualnych gospodarstwach rolnych, tj. 95,2 %.

10 5. Ciągniki i sam ochody Tabl. 6. Ciągniki i samochody użytkowane w gospodarstwach rolnych Wyszczególnienie w liczbach bezwzględnych Ogółem na 100 gospodarstw Powierzchnia użytków rolnych na 1 szt Ciągniki ,2 13,7 w tym o mocya): do 8,9 KM ,3 2334,2 9,0-2 4, ,6 423,6 24,1-4 0, ,3 33,3 40,1-60, ,6 36,3 60, ,4 126,0 110 i więcej ,3 295,8 Samochody: osobowe ,7 11,7 ciężarowo-osobowe i ciężarowe do 2 ton ,7 142,7 ciężarowe powyżej 2 ton ,7 250,5 Przyczepy ,6 17,1 w tym o ładowności powyżej 6 ton ,1 94,8 a)u użytkowników indywidualnych działek rolnych i indywidualnych właścicieli zwierząt ciągniki o mocy powyżej 24 KM były spisywane bez podziału na klasy mocy - w 1996 r. było ich 667 szt. W gospodarstwach rolnych było 39,1 tys. szt ciągników rolniczych tj. o 3,2 % mniej niż w 1988 r. Ciągniki wyprodukowane przed 1980 r. stanowiły 51,1 %. Ciągniki posiadało 23,5 tys. gospodarstw w tym 9,4 tys. (39,8 %) gospodarstw o powierzchni 10 ha i więcej. Na 1 ciągnik rolniczy w 1996 r. przypadało 13,7 ha użytków rolnych, podczas gdy w 1988 r. 13,3 ha.

11 6. M aszyny rolnicze Ostatni pełny spis maszyn i urządzeń w gospodarstwach indywidualnych był przeprowadzony w 1987 r. W 1996 r. w porównaniu z rokiem 1987 w gospodarstwach indywidualnych było prawie dwukrotnie więcej kombajnów zbożowych, buraczanych, ziemniaczanych i sadzarek do ziemniaków. Tabl. 7. Wybrane maszyny i urządzenia rolnicze w gospodarstwach rolnych Sektor Wyszczególnienie Ogółem prywatny publiczny w % ogółem Kombajny: zbożowe ,4 4,6 ziemniaczane ,7 1,3 buraczane ,7 1,3 Rozsiewacze nawozów ,9 2,1 Rozrzutniki obornika ,3 1,7 Kosiarki ciągnikowe ,4 1,6 Kopaczki do ziemniaków ,1 0,9 Sadzarki do ziemniaków ,2 0,8 Przyczepy zbierające ,3 2,7 Prasy zbierające ,0 3,0 Polowe opryskiwacze ciągnikowe ,4 1,6 Sadownicze opryskiwacze ciągnikowe ,6 1,4 Dojarki rurociągowe ,3 31,7 Konwiowe schładzarki do mleka ,0 - Ponadto w gospodarstwach rolnych było 1,1 tys. silosokombajnów (samobieżnych i pozostałych), 7,7 tys. ładowaczy chwytakowych, 10,2 tys. dojarek bankowych, 0,7 tys. sortowników do warzyw, owoców i innych ziemiopłodów, 0,2 tys. przemysłowych linii technologicznych do przygotowania i zadawania pasz oraz 5,8 tys. agregatów uprawowych.

12 Należy jednak zwrócić uwagę na fakt, że 69,3 % eksploatowanych kombajnów zbożowych miało ponad 10 lat, tzn. zostały wyprodukowane przed 1986 rokiem. Największy udział gospodarstw posiadające kombajny zbożowe jest w grupie obszarowej od ha co stanowi 41,6 %. W 1996 r. przeciętnie w województwie udział gospodarstw posiadających kombajny zbożowe wyniósł 6,2 % (w kraju 4,0 %), kombajny buraczane 4,7 %, kombajny ziemniaczane 4,2 %. 7. Infrasktruktura gospodarstw rolnych Tabl. 8. Gospodarstwa rolne według wyposażenia w wybrane elementy infrastruktury technicznej Wyszczególnienie Ogółem W tym gospodarstwa indywidualne w szt w % w szt w % Gospodarstwa wyposażone w sieć: / wodociągową , ,2 kanalizacyjną , ,8 elektryczną (3 80 V) , ,8 gazową , ,0 Gospodarstwa: pobierające wodę ze studni , ,9 posiadające telefon , ,6 W 1996 r. 65,2 % (w kraju 47,4 %) gospodarstw indywidualnych korzystało z wodociągu sieciowego, 7,9 % (w kraju 18,3 %) pobierało wodę ze studni, w 3,8 % (w kraju 3,7 %) gospodarstw odprowadzano ścieki do sieci kanalizacyjnej. W sieć elektryczną 380 V wyposażonych było 67,8 % (w kraju 68,4 %) gospodarstw, a z sieci gazowej korzystało 4,0 % (w kraju 16,9 %) gospodarstw. Telefon w gospodarstwie posiadało 23,6 % (w kraju 21,7 %) gospodarstw indywidualnych.

13 8. Ludność W czerwcu 1996 r. na terenie wsi zamieszkiwało 478,0 tys. osób, co stanowiło 46,7% (w kraju - 38,1 %) ludności województwa. Z gospodarstwami rolnymi na wsi było związanych 154,2 tys. osób, tj. 32,3 % (w kraju - 50,9 %) ludności wiejskiej, w miastach 13,7 tys. osób, tj. 2,5 % (w kraju 3,1 %) ludności miejskiej. W sktrukturze ludności związanej z rolnictwem na wsi jest więcej osób w wieku przedprodukcyjnym - 27,3 % (w kraju -28,2 %) i poprodukcyjnym - 15,8 % (w kraju - 16,3 %) niż w przypadku ludności miejskiej (odpowiednie wskaźniki wynoszą 25,7 % (w kraju - 26,5 %) i 13,1 % (w kraju - 14, 3 %). W indywidualnych gospodarstwach rolnych o powierzchni do 5 ha zamieszkuje 86,2 tys. (51,3 %) osób, w tym 41,3 tys. (24,6 %) w gospodarstwach o powierzchni do 2 ha. W gospodarstwach o powierzchni 10 ha i więcej zamieszkuje 43,7 tys. (26,0) %) osób. W tablicy 9 przedstawiono osoby związane z indywidualnymi gospodarstwami rolnymi w/g źródeł utrzymania. Tabl. 9. Ludność związana z indywidualnymi gospodarstwami rolnymi według źródła utrzymania^ Wyłączne lub główne Ogółem W tym wieś źródło utrzymania razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety W TYSIĄCACH O G Ó Ł E M ,41 83,61 83,81 153,l\ 76,71 77,0 W ODSETK ACH Praca: we własnym gospodarstwie rolnym... 21,9 21,9 21,9 22,4 22,3 22,5 poza swoim gospodarstwem rolnym - najemna w rolnictwie 1,0 1,5 0,5 1,0 1,5 0,5 poza swoim gospodarstwem rolnym - najemna poza rolnictwem 18,1 22,3 13,9 17,6 22,0 13,2 poza swoim gospodarstwem rolnym - na własny rachunek... 1,6 2,2 1,0 1,3 1,9 0,8 a)bez ludności dla której nie zbierano informacji o źródle utrzymania.

14 Tabl. 9. Ludność związana z indywidualnymi gospodarstwami rolnymi według źródła utrzymania^ (dok.) Wyłączne lub główne Ogółem W tym wieś źródło utrzymania razem mężczyźni kobiety razem mężczyźni kobiety W ODSETKACH (dok.) Emerytura... 16,6 13,0 20,2 16,8 13,1 20,4 Renta inwalidzka... 4,3 4,7 4,0 4,4 4,8 4,0 Renta rodzinna... 1,5 0,4 2,5 1,5 0,3 2,6 Zasiłek dla bezrobotnych... 1,8 1,9 1,8 1,9 2,0 1,8 Inne niezarobkowe źródło... 0,8 0,6 1,0 0,8 0,6 1,0 N a utrzymaniu... 32,4 31,5 33,2 32,3 31,5 33,2 w tym dzieci w wieku 0-14 lat 23,3 23,7 22,9 23,4 23,8 23,0 a)bez ludności dla której nie zbierano informacji o źródle utrzymania. Ludność związana z indywidualnymi gospodarstwami rolnymi najczęściej 21,9 % (w kraju - 23,3 %) utrzymywała się - wyłącznie lub głównie - z dochodów z pracy we własnym gospodarstwie rolnym; w tym na wsi 22,4 % (w kraju - 24,6 %). W miastach z pracy we własnym gospodarstwie rolnym (wyłącznie lub głównie) utrzymywało się 16,1 %. Praca we własnym gospodarstwie rolnym była dodatkowym źródłem utrzymania dla 34,4 % ludności związanej z gospodarstwami rolnymi na wsi, w miastach 36,2 %. Praca na rachunek własny poza rolnictwem stanowiła dodatkowe źródło utrzymania zaledwie dla 0,3 % ludności na wsi oraz 0,9 % w miastach. Natomiast około 40 % gospodarstw domowych użytkujących indywidualne gospodarstwa rolne można określić jako gospodarstwa typowo rolnicze. 9. Pracujący w indyw idualnych gospodarstw ach rolnych W swoim gospodarstwie rolnym pracowało głównie lub wyłącznie 72,3 tys. osób, tj. 56,9 % ludności w wieku 15 lat i więcej, związanej z gospodarstwami rolnymi. Zdecydowana większość tej populacji (70,1 tys. osób, tj. 96,9 %) pracowała wyłącznie w gospodarstwie

15 rolnym, natomiast dla 2,2 tys. osób (3,1 %) było to główne miejsce pracy, ponieważ dodatkowo pracowali również poza gospodarstwem. Wśród 72,3 tys. osób pracujących w swoim gospodarstwie rolnym kobiety stanowiły 52,7 % (w kraju - 50,3 %). Kobiety nieco rzadziej niż mężczyźni podejmowały dodatkowo pracę poza gospodarstwem rolnym. Dla 98,1 % kobiet pracujących w swoim gospodarstwie rolnym było to wyłączne miejsce pracy, dla mężczyzn odsetek ten wyniósł 95,6 %. Pracujący wyłącznie w swoim gospodarstwie rolnym charakteryzują się stosunkowo niekorzystną strukturą wieku. Według powszechnego spisu rolnego ponad połowę tej populacji - 55,1 % (w kraju - 53,1 %) stanowiły osoby w wieku powyżej 44 lat, co czwarta osoba była w wieku poprodukcyjnym. Niewielka grupa osób pracujących dodatkowo poza gospodarstwem rolnym odznaczała się młodszą strukturą wiekową, bowiem osoby w wieku poprodukcyjnym stanowiły tylko 3,8 % (w kraju - 4,3 %). Tabl.10. Pracujący wyłącznie lub głównie w swoim gospodarstwie rolnym według wieku Wiek Ogółem wyłącznie Pracujący głównie W TYSIĄCACH OGÓŁEM... 72,3 70,1 2,2 W % OGÓŁEM Przedprodukcyjny... 3,7 3,8 1,3 Produkcyjny... 73,3 72,6 94,9 mobilny... 41,9 41,1 66,1 niemobilny... 31,4 31,5 28,8 Poprodukcyjny... 23,0 23,6 3,8 Użytkownicy indywidualnych gospodarstw rolnych są w 86 % (w kraju 82%) w wieku produkcyjnym i w 14 % (w kraju 18%) w wieku emerytalnym. Wśród 72,3 tys. pracujących wyłącznie lub głównie w swoim gospodarstwie rolnym, 22,1 tys., tj. 30,6 % (w kraju - 28,9 %) posiadało wykształcenie rolnicze. Z liczby tej 14,8 tys. tj. 66,8 % (w kraju 67,8 %) ukończyło kurs rolniczy, pozostałe 7,3 tys. osób posiadało

16 wykształcenie szkolne o kierunku rolniczym, z tego: wyższe - 0,2 tys. (1,0 %), policealne i średnie zawodowe - 3,2 tys. (14,4 %), zasadnicze zawodowe - 3,9 tys. (17,8 %). Tabi. 11. Pracujący wyłącznie lub głównie w swoim gospodarstwie rolnym według poziomu wykształcenia Wykształcenie Ogółem wyłącznie Pracujący głównie W TYSIĄCACH OGÓŁEM ,3 70,1 2,2 W % OGÓŁEM Wyższe... 0,8 0,8 2,9 Policealne... 0,7 0,6 1,5 Średnie zawodowe... 11,7 11,5 20,8 Średnie ogólnokształcące... 2,3 2,2 3,0 Zasadnicze zawodowe... 31,6 31,1 46,9 Podstawowe ukończone... 49,2 50,0 24,1 Podstawowe nieukończone... 3,7 3,8 0,8 Na Opolszczyźnie 43,2 % (w kraju 41,4 %) użytkowników posiada wykształcenie rolnicze (średnie i wyższe - 7,0 %, a w kraju - 5,3 %), zasadnicze zawodowe - 6,9 % (w kraju 7,0 %) i kursy rolnicze - 29,3 % (w kraju - 29,1 %).

17 N iektóre uw agi dotyczące organizacji spisu 1. Powszechny Spis Rolny przeprowadzono w 1996 r., na podstawie podjętej przez Sejm odpowiedniej Ustawy. 2. Spis był jednym z największych badań statystycznych ostatniego 10-lecia. Większy był tylko Narodowy Spis Powszechny z 1988 r. Spis objął ponad 42,3 tys. indywidualnych gospodarstw rolnych, ponad 36,6 tys. użytkowników działek rolnych oraz wszystkie inne jednostki zajmujące się produkcją rolną. Zakres tematyczny był najobszerniejszy ze wszystkich przeprowadzonych spisów rolniczych w skali światowej; zawierał ok. 280 szczegółowych pytań, na które istniało ok. 700 możliwych odpowiedzi. 3. Spis przeprowadziło 1,6 tys. rachmistrzów spisowych, organizacją spisu zajmowały się wszystkie samorządy gminne łącznie z osobistym udziałem wójtów, burmistrzów i prezydentów. 4. Spis przebiegał w dobrej atmosferze dzięki szerokim szkoleniom, rzetelnemu podejściu samorządów i dobremu wyjaśnieniu tego badania m.in. przez nagłośnienie w mediach. 5. Wyniki spisu zostaną opublikowane w bieżącym roku. Zostanie wydanych 5 publikacji wojewódzkich, zawierających wyniki spisu w układzie gminnym.

18

TABL. 1 (40). CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW ROLNYCH WEDŁUG SIEDZIBY GOSPODARSTWA

TABL. 1 (40). CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW ROLNYCH WEDŁUG SIEDZIBY GOSPODARSTWA TABL. 1 (40). CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW ROLNYCH WEDŁUG SIEDZIBY GOSPODARSTWA GRUPY OBSZAROWE UŻYTKÓW ROLNYCH ogólna Powierzchnia w ha w tym użytków rolnych O G Ó Ł E M... 140 335,91 301,74 do 1 ha...

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Informacja o wstępnych wynikach Powszechnego spisu rolnego 2010 Warszawa, 2011-06-30 Powszechny Spis Rolny z 2010 r. (PSR 2010) był pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia

Bardziej szczegółowo

UWAGI ANALITYCZNE... 19

UWAGI ANALITYCZNE... 19 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 3 UWAGI METODYCZNE... 9 Wprowadzenie... 9 Zakres i tematyka Powszechnego Spisu Rolnego... 10 Ważniejsze definicje, pojęcia spisowe i zasady spisywania... 12 Ważniejsze grupowania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2002 Ludność według płci (w tys.) Razem 1208,6 -mężczyźni 591,2 -kobiety 617,4 W miastach (711,6): -mężczyźni

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE SYSTEMATYKA I CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW ROLNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM. Styczeń 2004 Nr 2

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE SYSTEMATYKA I CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW ROLNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM. Styczeń 2004 Nr 2 URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - styczeń 2004 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak SYSTEMATYKA

Bardziej szczegółowo

Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS

Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS Plan wystąpienia Czynniki pływające na rolnictwo polskie od roku 2002 Gospodarstwa rolne Użytkowanie gruntów Powierzchnia zasiewów Zwierzęta gospodarskie Maszyny

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA STATYSTYCZNA 0 SPISIE ROLNICZYM STAN W CZERWCU 1974 R.

INFORMACJA STATYSTYCZNA 0 SPISIE ROLNICZYM STAN W CZERWCU 1974 R. f Hj 1/' MIEJSKI URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU V ixm1u Do użytku służbowego Eg z. Nr 5J30 IhB INFORMACJA STATYSTYCZNA 0 SPISIE ROLNICZYM STAN W CZERWCU 1974 R. (^BIBLIOTEKA V\\ V : Zeszyt Nr. 10 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce WIELKOPOLSKA w Europie WIELKOPOLSKA w Polsce Podział Administracyjny Województwa Wielkopolskiego Liczba

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH RAPORT. z powszechnego spisu rolnego w 1996 r. w województwie katowickim KATOWICE CZERWIEC 1997 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH RAPORT. z powszechnego spisu rolnego w 1996 r. w województwie katowickim KATOWICE CZERWIEC 1997 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH RAPORT z powszechnego spisu rolnego w 1996 r. w województwie katowickim KATOWICE CZERWIEC 1997 R. RAPORT Z WYNIKÓW POWSZECHNEGO SPISU ROLNEGO 1996 W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CIĄGNIKI, MASZYNY I INNE ŚRODKI TRANSPORTU W GOSPODARSTWACH ROLNYCH 2002

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CIĄGNIKI, MASZYNY I INNE ŚRODKI TRANSPORTU W GOSPODARSTWACH ROLNYCH 2002 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CIĄGNIKI, MASZYNY I INNE ŚRODKI TRANSPORTU W GOSPODARSTWACH ROLNYCH 2002 Warszawa, październik 2003 KOMITET REDAKCYJNY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO PRZEWODNICZĄCY Tadeusz Toczyński

Bardziej szczegółowo

Mieszkania według zamieszkania, przeznaczenia i rodzaju podmiotów będących ich właścicielami w 2002 r.

Mieszkania według zamieszkania, przeznaczenia i rodzaju podmiotów będących ich właścicielami w 2002 r. POZNAÑ LUDNOŚĆ Tabl. 1 Tabl. 2 Tabl. 3 Tabl. 4 Tabl. 5 Tabl. 6 Tabl. 7 Tabl. 8 Tabl. 9 Tabl. 10 Tabl. 11 Tabl. 12 Tabl. 13 Tabl. 14 Tabl. 15 Tabl. 16 Tabl. 17 Tabl. 18 Ludność według płci i wieku Ludność

Bardziej szczegółowo

4. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE CHARAKTERYZUJĄCE GMNĘ ha tj. 56,8 km 2. - lasy

4. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE CHARAKTERYZUJĄCE GMNĘ ha tj. 56,8 km 2. - lasy 4. PODSTAWOWE DANE LICZBOWE CHARAKTERYZUJĄCE GMNĘ 4.1. Powierzchnia ogólna z tego: - użytki rolne - 5680 ha tj. 56,8 km 2 - lasy - 2907 ha tj. 51,2% pow. ogólnej - 2471 ha tj. 43,5% pow. ogólnej w tym

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 06.10.2014 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W II POŁOWIE 2012 R. 1

POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W II POŁOWIE 2012 R. 1 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Jana H. Dąbrowskiego 79, 60-959 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2013 Kontakt: e-mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

W WAŁBuz, fchu ROLNICTWO WAŁBRZYSKIE W LICZBACH

W WAŁBuz, fchu ROLNICTWO WAŁBRZYSKIE W LICZBACH URZĄD SI TYCZNY W WAŁBuz, fchu ROLNICTWO WAŁBRZYSKIE W LICZBACH WAŁBRZYCH Kwiecień 1997 URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU ROLNICTWO WAŁBRZYSKIE W LICZBACH WAŁBRZYCH Kwiecień 1997 PODZIAŁ ADMINISTRACYJNY

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 12.06.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz Źródło: www.stat.gov.pl (GUS) Rozdział V. CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNA LUDNOŚ CI 16. Źródła utrzymania W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz odrębnie

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO W LICZBACH. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

ROLNICTWO W LICZBACH. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3 83-422 Nowy Barkoczyn tel. 58 326-39-00, fax. 58 309-09-45 e-mail: sekretariat@podr.pl, www.podr.pl ROLNICTWO W LICZBACH

Bardziej szczegółowo

Powszechny Spis Rolny 2010

Powszechny Spis Rolny 2010 KARNIOWICE M ODR Małopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach Powszechny Spis Rolny 2010 Województwo Malopolskie - Karniowice 2012 Opracowanie: Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich MODR Karniowice

Bardziej szczegółowo

Specyfika Rolnictwa na obszarze działania Oddziału Poświętne

Specyfika Rolnictwa na obszarze działania Oddziału Poświętne Dr inż. Roman Lusawa Specyfika Rolnictwa na obszarze działania Oddziału Poświętne Rolnictwo każdej z części regionu posiada swoją specyfikę wynikającą zarówno z warunków przyrodniczych, jak i ukształtowanych

Bardziej szczegółowo

UWAGI ANALITYCZNE. Gospodarstwa z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego. Wyszczególnienie. do 1 ha użytków rolnych. powyżej 1 ha.

UWAGI ANALITYCZNE. Gospodarstwa z użytkownikiem gospodarstwa indywidualnego. Wyszczególnienie. do 1 ha użytków rolnych. powyżej 1 ha. UWAGI ANALITYCZNE UDZIAŁ DOCHODÓW Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ W DOCHODACH OGÓŁEM GOSPODARSTW DOMOWYCH W Powszechnym Spisie Rolnym w woj. dolnośląskim spisano 140,7 tys. gospodarstw domowych z użytkownikiem

Bardziej szczegółowo

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Trakt Św. Wojciecha 293, Gdańsk, tel , fax ,

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Trakt Św. Wojciecha 293, Gdańsk, tel , fax , Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk, tel. 58 326-39-00, fax. 58 309-09-45, e-mail: sekretariat@podr.pl, www.podr.pl Spis treści: INFORMACJE OGÓLNE 3-8

Bardziej szczegółowo

POGŁOWIE TRZODY CHLEWNEJ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W II POŁOWIE 2014 R. 1

POGŁOWIE TRZODY CHLEWNEJ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W II POŁOWIE 2014 R. 1 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: marzec 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

Narodowy Spis Powszechny 2002. Podstawowe informacje dla Płocka

Narodowy Spis Powszechny 2002. Podstawowe informacje dla Płocka Narodowy Spis Powszechny 2002 Podstawowe informacje dla Płocka 1 Podstawowe informacje o spisach powszechnych Narodowy Spis Powszechny przeprowadzany jest okresowo, średnio co 10 lat. Ostatni spis miał

Bardziej szczegółowo

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Trakt Św. Wojciecha 293, Gdańsk, tel , fax ,

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Trakt Św. Wojciecha 293, Gdańsk, tel , fax , Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk, tel. 58 326-39-00, fax. 58 309-09-45, e-mail: sekretariat@podr.pl, www.podr.pl Spis treści Informacje ogólne 3 8

Bardziej szczegółowo

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. 1 UWAGI ANALITYCZNE 1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. w województwie łódzkim było 209,4 tys. gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Rozwój rolnictwa na Podkarpaciu. Rzeszów, 20 listopada 2015

Rozwój rolnictwa na Podkarpaciu. Rzeszów, 20 listopada 2015 Rozwój rolnictwa na Podkarpaciu Rzeszów, 20 listopada 2015 Ogólna powierzchnia województwa podkarpackiego wynosi 1784,6 tys. ha i stanowi 5,7% powierzchni kraju. Struktura powierzchni województwa podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych

Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Warszawa, 30.09.2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki ankiety

Bardziej szczegółowo

Wyniki ekonomiczne uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w systemie Polski FADN w 2009 roku w woj. dolnośląskim.

Wyniki ekonomiczne uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w systemie Polski FADN w 2009 roku w woj. dolnośląskim. Wyniki ekonomiczne uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w systemie Polski FADN w 2009 roku w woj. dolnośląskim. Przedstawione wyniki, obliczone na podstawie danych FADN zgromadzonych w komputerowej

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego

Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego Krystyna Maciejak 04.10.2016 r. Spis rolny z 2010 roku - woj. Lubuskie na tle kraju Rolnictwo lubuskie na tle kraju w 2010 roku. Dane powszechnego

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU

URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU OPRACOWANIA SYGNALNE Gdańsk, marzec 2005 r. Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie pomorskim w grudniu 2004 r. Bydło W grudniu 2004 r. pogłowie bydła wyniosło 167,2

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

Jaktorów Lata: 2002 Kategoria: Zakres danych: Jednostka terytorialna: NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2002 GOSPODARSTWA DOMOWE OGÓŁEM

Jaktorów Lata: 2002 Kategoria: Zakres danych: Jednostka terytorialna: NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2002 GOSPODARSTWA DOMOWE OGÓŁEM Jednostka terytorialna: Jaktorów Lata: 2002 Kategoria: Zakres danych: NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2002 GOSPODARSTWA DOMOWE OGÓŁEM J. m. 2002 RODZAJE GOSPODARSTW Gospodarstwa domowe gosp.dom. 3 190 jednorodzinne

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PRODUKCJI ROLNICZEJ W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R.

WYNIKI PRODUKCJI ROLNICZEJ W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - luty 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 2 PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo Dolnego Śląska przygotowane na przyszłość

Rolnictwo Dolnego Śląska przygotowane na przyszłość Rolnictwo Dolnego Śląska przygotowane na przyszłość Tomasz Pilawka Wydział Obszarów Wiejskich Departament Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego tomasz.pilawka@umwd.pl

Bardziej szczegółowo

14. OCENA STANU ORGANIZACJI I SYTUACJI PRODUKCYJNO- EKONOMICZNEJ REPREZENTACYJNEJ PRÓBY GOSPODARSTW ROLNYCH

14. OCENA STANU ORGANIZACJI I SYTUACJI PRODUKCYJNO- EKONOMICZNEJ REPREZENTACYJNEJ PRÓBY GOSPODARSTW ROLNYCH 14. OCENA STANU ORGANZACJ SYTUACJ PRODUKCYJNO- EKONOMCZNEJ REPREZENTACYJNEJ PRÓBY GOSPODARSTW ROLNYCH Celem przedstawionej analizy jest prezentacja opinii rolników oraz instruktorów Ośrodka Doradztwa Rolniczego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU... IMIĘ I NAZWISKO KREDYTBIORCY/PORĘCZYCIELA......... ORGAN WYDAJĄCY...

BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU... IMIĘ I NAZWISKO KREDYTBIORCY/PORĘCZYCIELA......... ORGAN WYDAJĄCY... Załącznik nr 3 do Instrukcji kredytowania działalności rolniczej cz. I KREDYTOBIORCA/PORĘCZYCIEL* BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU INFORMACJA KREDYTOBIORCY/PORĘCZYCIELA* PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE IMIĘ

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE I. INFORMACJE PODSTAWOWE

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE I. INFORMACJE PODSTAWOWE BANK SPÓŁDZIELCZY W ZGIERZU KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE I. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. Wnioskodawca Imię i nazwisko PESEL : Numer dowodu tożsamości :. Adres zamieszkania..

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje:

Podstawowe informacje: Raport Porównawczy Podstawowe informacje: - zawiera podstawowe dane wynikowe gospodarstwa, prezentowane w zestawieniu z wynikami uzyskanymi przez gospodarstwa podobne, według ustalonych cech; - jest wytwarzany

Bardziej szczegółowo

Zachodniopomorskie rolnictwo w latach

Zachodniopomorskie rolnictwo w latach Arkadiusz Malkowski Wydział Ekonomiczny Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Zachodniopomorskie rolnictwo w latach 2007-2017 16.10.2017 ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

Bardziej szczegółowo

R o g o w o, g m. R o g o w o

R o g o w o, g m. R o g o w o S T A R O Ś C I N A D O Ż Y N E K B o g u s ł a w a Ś w i e ż a w s k a R o g o w o, g m. R o g o w o Przez wiele lat prowadziła z mężem gospodarstwo rolne. Obecnie pomaga synowi w prowadzeniu rodzinnego

Bardziej szczegółowo

y URZĄD STATYSTYCZNY HCJ5- LUDNOŚĆ WARUNKI MIESZKANIOWE WOJEWÓDZTWO WROCŁAWSKIE

y URZĄD STATYSTYCZNY HCJ5- LUDNOŚĆ WARUNKI MIESZKANIOWE WOJEWÓDZTWO WROCŁAWSKIE y URZĄD STATYSTYCZNY HCJ5- LUDNOŚĆ WARUNKI MIESZKANIOWE WOJEWÓDZTWO WROCŁAWSKIE WARSZAWA 1996 T-TRZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU SPIS LUDNOŚCI I MIESZKAŃ METODĄ REPREZENTACYJNĄ 1995 LUDNOŚĆ WARUNKI MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych

Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Warszawa, 30.09.2014 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki ankiety

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w EŁKU

BANK SPÓŁDZIELCZY w EŁKU Załącznik nr I.2A do Instrukcji kredytowania działalności rolniczej BANK SPÓŁDZIELCZY w EŁKU BANK SPÓŁDZIELCZY W EŁKU ODDZIAŁ W... KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/ PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w EŁKU

BANK SPÓŁDZIELCZY w EŁKU Zał. nr W.8 do Instrukcji kredytowania Klienta Instytucjonalnego Cz. II BANK SPÓŁDZIELCZY w EŁKU BANK SPÓŁDZIELCZY W EŁKU ODDZIAŁ W... KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/ PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

WYNIKI SPISU ROLNEGO W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM W 1998 R.

WYNIKI SPISU ROLNEGO W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM W 1998 R. Urząd Statystyczny w Katowicach Informacje i opracowania statystyczne WYNIKI SPISU ROLNEGO W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM W 1998 R. Katowice, październik 1998 r. SPIS TREŚCI Źródła danych spisowych i zasada

Bardziej szczegółowo

Mechanizacja rolnictwa Maszyny i urządzenia do produkcji roślinnej i zwierzęcej. Spis treści

Mechanizacja rolnictwa Maszyny i urządzenia do produkcji roślinnej i zwierzęcej. Spis treści Mechanizacja rolnictwa Maszyny i urządzenia do produkcji roślinnej i zwierzęcej Spis treści Część I. MASZYNY I NARZĘDZIA DO UPRAWY I PIELĘGNACJI ROŚLIN 1. Narzędzia i maszyny uprawowe 1.1. Pługi 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

BUDYNKI I WYPOSAŻENIE TECHNICZNE GOSPODARSTW ROLNYCH

BUDYNKI I WYPOSAŻENIE TECHNICZNE GOSPODARSTW ROLNYCH URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH itr glguotem - / \ 2 0 0 2 ] NARODOWY SP!S POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ NARODOWY SPIS POWSZECHNY/ POWSZECHNY SPIS ROLNY I.**., * iu %' i *,,. r I,, k /** *- BUDYNKI I

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU KRÓTKOTERMINOWEGO (DO 12 MIESIĘCY) NA ZAKUP RZECZOWYCH ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU KRÓTKOTERMINOWEGO (DO 12 MIESIĘCY) NA ZAKUP RZECZOWYCH ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ Załącznik nr I.3 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I Data wpływu Numer. miejscowość i data BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU KRÓTKOTERMINOWEGO (DO 12 MIESIĘCY)

Bardziej szczegółowo

KOMITET REDAKCYJNY URZĘDU STATYSTYCZNEGO W OPOLU

KOMITET REDAKCYJNY URZĘDU STATYSTYCZNEGO W OPOLU KOMITET REDAKCYJNY URZĘDU STATYSTYCZNEGO W OPOLU PRZEWODNICZĄCY Kazimierz Teleguj REDAKTOR GŁÓWNY Danuta Boczar REDAKCJA MERYTORYCZNA: pracownicy Wydziału Statystyki Gospodarczej: Małgorzata Bożek, Anna

Bardziej szczegółowo

IX. ROLNICTWO Struktura zasiewów

IX. ROLNICTWO Struktura zasiewów 45 IX. ROLNICTWO Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce ma charakter rolniczy z rozwijającym się przetwórstwem rolnym i usługami na rzecz rolnictwa. Sprzyjają temu dość dobre grunty, w większości uregulowane

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

Problemy Inżynierii Rolniczej Nr 4/2005

Problemy Inżynierii Rolniczej Nr 4/2005 Problemy Inżynierii Rolniczej Nr 4/2005 Jan Pawlak Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie Katedra Elektrotechniki i Energetyki Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE (każdy z kredytobiorców/poręczycieli wypełnia oddzielnie)

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE (każdy z kredytobiorców/poręczycieli wypełnia oddzielnie) KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE (każdy z kredytobiorców/poręczycieli wypełnia oddzielnie) 1. *Kredytobiorca/Poręczyciel I. INFORMACJE PODSTAWOWE Imię

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NR WNIOSKU INFORMACJE PODSTAWOWE O WNIOSKODAWCY NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY ADRES MIEJSCA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI (PROFIL

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE POTENCJALNYCH ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH PARKU MASZYNOWEGO W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH

WYKORZYSTANIE POTENCJALNYCH ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH PARKU MASZYNOWEGO W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH Inżynieria Rolnicza 9(97)/2007 WYKORZYSTANIE POTENCJALNYCH ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNYCH PARKU MASZYNOWEGO W GOSPODARSTWACH EKOLOGICZNYCH Sylwester Tabor, Wioletta Kmita Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki,

Bardziej szczegółowo

ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY BIEŻĄ ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM DEMOGRAFIA W końcu grudnia 2014 r. ludności województwa kujawsko-pomorskiego liczyła 2090,0

Bardziej szczegółowo

Potencjał biomasy do produkcji biogazu w województwie wielkopolskim

Potencjał biomasy do produkcji biogazu w województwie wielkopolskim Potencjał biomasy do produkcji biogazu w województwie wielkopolskim Józef Lewandowski Stefan Pawlak Wielkopolska? Substraty pochodzenia rolniczego jaki potencjał? Wielkopolska Podział administracyjny:

Bardziej szczegółowo

UŻYTKOWANIE GRUNTÓW, POWIERZCHNIA ZASIEWÓW I POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

UŻYTKOWANIE GRUNTÓW, POWIERZCHNIA ZASIEWÓW I POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ POWSZECHNY SPIS ROLNY 2002 UŻYTKOWANIE GRUNTÓW, POWIERZCHNIA ZASIEWÓW I POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE SIERPIEŃ

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych)

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) 015 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, 9.06.2015 r. Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) Jaki był zasięg ubóstwa ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU. wybrane dane

WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU. wybrane dane WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU wybrane dane WAŁBRZYCH czerwiec 1995 WOJEWÓDZKI URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU wybrane dane WAŁBRZYCH czerwiec 1995 LUDNOŚĆ Ludność na 1 km$ 171 172 177 178

Bardziej szczegółowo

Informacja o prowadzonej działalności rolniczej

Informacja o prowadzonej działalności rolniczej 1 (wypełnia Bank BGŻ BNP ParibasS.A.) I I - - Data wpływu do Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (rrrr-mm-dd) Bank BGŻ BNP Paribas SPÓŁKA AKCYJNA I I / I / I I / I I / I I Nr Wniosku Informacja o prowadzonej działalności

Bardziej szczegółowo

wykorzystanie produkcji rolniczej; współczynnik wykorzystania miejsc noclegowych; udział poszczególnych gospodarstw w badanym rynku; punktową ocenę

wykorzystanie produkcji rolniczej; współczynnik wykorzystania miejsc noclegowych; udział poszczególnych gospodarstw w badanym rynku; punktową ocenę Temat: Agroturystyka jako forma przedsiębiorczości w gospodarstwach rolnych położonych w gminach należących do Białowieskiego Parku Narodowego i Biebrzańskiego Parku Narodowego Streszczenie Celem pracy

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE I ICH GOSPODARSTWA DOMOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM. Marzec 2004 Nr 6

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE I ICH GOSPODARSTWA DOMOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM. Marzec 2004 Nr 6 URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - marzec 2004 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak NARODOWY

Bardziej szczegółowo

Nr Informacja. Użytkowanie gruntów w polskich gospodarstwach rolnych. (na podstawie Powszechnych Spisów Rolnych z 1996 r. i 2002 r.

Nr Informacja. Użytkowanie gruntów w polskich gospodarstwach rolnych. (na podstawie Powszechnych Spisów Rolnych z 1996 r. i 2002 r. KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ ANALIZ EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Użytkowanie gruntów w polskich gospodarstwach rolnych (na podstawie Powszechnych Spisów Rolnych z 1996 r. i 2002 r.)

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W SIERPCU KWESTIONARIUSZ OSOBISTY I. INFORMACJE PODSTAWOWE. 1. Kredytobiorca Imię i nazwisko PESEL :... Numer dowodu tożsamości :...

BANK SPÓŁDZIELCZY W SIERPCU KWESTIONARIUSZ OSOBISTY I. INFORMACJE PODSTAWOWE. 1. Kredytobiorca Imię i nazwisko PESEL :... Numer dowodu tożsamości :... BANK SPÓŁDZIELCZY W SIERPCU KWESTIONARIUSZ OSOBISTY KREDYTOBIORCY PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE (każdy z kredytobiorców wypełnia oddzielnie) I. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. Kredytobiorca Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY I. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. osób pozostających na utrzymaniu Wnioskodawcy. 2. Czy Wnioskodawcami ubezpieczył mienie w gospodarstwie? tak nie 3. Czy między Wnioskodawcami

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo i leśnictwo

Rolnictwo i leśnictwo Rolnictwo i leśnictwo 1.Charakterystyka ogólna ROLNICTWO Powiat Kaliski jest regionem rolniczym. Posiada duże zróżnicowanie pod względem budowy gleb jak i ich wartości użytkowej. Są to gleby różnych typów

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo w województwie lubuskim w 2014 r.

Rolnictwo w województwie lubuskim w 2014 r. 1 UŻYTKOWANIE GRUNTÓW Ogólna powierzchnia gospodarstw rolnych województwa lubuskiego według stanu na koniec czerwca 2014 r. wynosiła 469,0 tys. ha, z tego areał użytków rolnych stanowił 93,6%, lasy i grunty

Bardziej szczegółowo

Raport na temat sytuacji w rolnictwie na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn

Raport na temat sytuacji w rolnictwie na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn Raport na temat sytuacji w rolnictwie na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn Opracował: Sebastian Ludwiczak Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Spis treści 1. Koniunktura w rolnictwie...

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH ODDZIAŁ/ FILIA w... KWESTIONARIUSZ OSOBISTY I. INFORMACJE PODSTAWOWE

BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH ODDZIAŁ/ FILIA w... KWESTIONARIUSZ OSOBISTY I. INFORMACJE PODSTAWOWE BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH ODDZIAŁ/ FILIA w... KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/ PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE (kaŝdy z kredytobiorców/ poręczycieli wypełnia oddzielnie) 1.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY UPRAWY ROLNE 2002

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY UPRAWY ROLNE 2002 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY UPRAWY ROLNE 2002 Warszawa, wrzesień 2003 KOMITET REDAKCYJNY GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO PRZEWODNICZĄCY Tadeusz Toczyński REDAKTOR GŁÓWNY Halina Dmochowska CZŁONKOWIE Wojciech

Bardziej szczegółowo

2. Dane dotyczące osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej:

2. Dane dotyczące osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej: ZAŁĄCZNIK Nr 1 SZCZEGÓŁOWY WYKAZ DANYCH ZBIERANYCH W SPISIE ROLNYM WYŁĄCZNIE NA POTRZEBY KRAJOWE, W TYM W BADANIU METOD PRODUKCJI ROLNEJ I. Szczegółowy wykaz danych zbieranych w spisie rolnym 1. Dane dotyczące

Bardziej szczegółowo

dr Urszula Kaczmarek Uniwersytet im. Adama Mickiewicza

dr Urszula Kaczmarek Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Uwarunkowania rozwoju agroturystyki w aglomeracji poznańskiej dr Urszula Kaczmarek Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Agroturystyka w aglomeracji - jest częścią zintegrowanego produktu turystyki aktywnej

Bardziej szczegółowo

Ludność aktywna zawodowo tzw. siła robocza; wszystkie osoby uznane za pracujące lub bezrobotne, zgodnie poniższymi definicjami.

Ludność aktywna zawodowo tzw. siła robocza; wszystkie osoby uznane za pracujące lub bezrobotne, zgodnie poniższymi definicjami. 0 Informacja o aktywności ekonomicznej ludności w województwie lubuskim prezentuje dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO

OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO OBRAZ STATYSTYCZNY POWIATU RADZIEJOWSKIEGO Powiat radziejowski na tle podziału administracyjnego województwa kujawsko-pomorskiego 2 Powiat radziejowski aleksandrowski wąbrzeski chełmiński rypiński radziejowski

Bardziej szczegółowo

KOMBAJNY ZBOŻOWE W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH LUBELSZCZYZNY

KOMBAJNY ZBOŻOWE W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH LUBELSZCZYZNY Inżynieria Rolnicza 8(117)/2009 KOMBAJNY ZBOŻOWE W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH LUBELSZCZYZNY Edmund Lorencowicz, Jarosław Figurski Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Pszenica... 63,45 61,14 70,98 70,98 112,0 100,0. Żyto... 54,43 50,34 60,08 60,92 111,8 101,4. Jęczmień... 59,49 57,82 63,83 66,23 112,1 103,8

Pszenica... 63,45 61,14 70,98 70,98 112,0 100,0. Żyto... 54,43 50,34 60,08 60,92 111,8 101,4. Jęczmień... 59,49 57,82 63,83 66,23 112,1 103,8 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.07.2017 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w czerwcu 2017 r. W czerwcu 2017 r., w skupie i na targowiskach utrzymywał się wzrost cen większości podstawowych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI W ROLNICTWIE NA TERENIE POWIATU PLESZEWSKIEGO. Pleszew, dnia 20.09.2012r.

INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI W ROLNICTWIE NA TERENIE POWIATU PLESZEWSKIEGO. Pleszew, dnia 20.09.2012r. INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI W ROLNICTWIE NA TERENIE POWIATU PLESZEWSKIEGO Pleszew, dnia 20.09.2012r. STRUKTURA UŻYTKÓW W POWIECIE PLESZEWSKIM grunty zabudowane i zurbanizowane 4,10% wody 0,35% użytki

Bardziej szczegółowo

TYP ROLNICZY GOSPODARSTW A ZASOBY PRACY I WYPOSAŻENIE W ŚRODKI TECHNICZNE

TYP ROLNICZY GOSPODARSTW A ZASOBY PRACY I WYPOSAŻENIE W ŚRODKI TECHNICZNE Inżynieria Rolnicza 5(123)/2010 TYP ROLNICZY GOSPODARSTW A ZASOBY PRACY I WYPOSAŻENIE W ŚRODKI TECHNICZNE Anna Kocira, Sławomir Kocira Instytut Nauk Rolniczych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

Bardziej szczegółowo

POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2011 R. 1

POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2011 R. 1 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: październik 2011 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 61 2798320; 61 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Lublinie

Urząd Statystyczny w Lublinie Urząd Statystyczny w Lublinie Liczy się każdy ul. Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin tel.: (81) 533 20 51 e-mail: sekretariatuslub@stat.gov.pl www.stat.gov.pl/lublin Plan konferencji prasowej 08.09.2011 r.

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/ PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE (każdy z kredytobiorców/ poręczycieli wypełnia oddzielnie)

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/ PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE (każdy z kredytobiorców/ poręczycieli wypełnia oddzielnie) BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA w... KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/ PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE (każdy z kredytobiorców/ poręczycieli wypełnia oddzielnie) 1. *Kredytobiorca/

Bardziej szczegółowo

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r.

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) przeprowadzonego Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności realizowane jest

Bardziej szczegółowo

Tajemnica statystyczna: www.spis.gov.pl i www.stat.gov.pl

Tajemnica statystyczna: www.spis.gov.pl i www.stat.gov.pl Przypominamy, że podczas Powszechnego Spisu Rolnego 2010 zbierane informacje będą dotyczyły: stanu na 30 czerwca 2010 r. prowadzenie działalności rolniczej, użytkowanie gruntów, powierzchnia zasiewów,

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr I.1 (dane zgodne z wnioskami o dopłaty obszarowe składanymi do ARiMR)

załącznik Nr I.1 (dane zgodne z wnioskami o dopłaty obszarowe składanymi do ARiMR) załącznik Nr I.1 (dane zgodne z wnioskami o dopłaty obszarowe składanymi do ARiMR) Załącznik wypełniają wyłączne gospodarstwa posiadające grunty na obszarze kilku gmin i przekazują tylko do gminy właściwej

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LIPCU 2012 r I-VI VII-XII VI VII w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 93,17 76,10 90,69 90,83 105,4 100,2

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LIPCU 2012 r I-VI VII-XII VI VII w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 93,17 76,10 90,69 90,83 105,4 100,2 Warszawa, 2012.08.17 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LIPCU 2012 r. 2011 2012 I-VI -XII VI w złotych CENY SKUPU 2011 = 100 VI 2012= 100 Pszenica... 93,17 76,10 90,69

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE I. INFORMACJE PODSTAWOWE. Adres zamieszkania..

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE I. INFORMACJE PODSTAWOWE. Adres zamieszkania.. KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE I. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. *Kredytobiorca/Poręczyciel Imię i nazwisko PESEL :... Numer dowodu toŝsamości :... Adres

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY I. INFORMACJE PODSTAWOWE. Adres zamieszkania.. Data i miejsce urodzenia... Wykształcenie...

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY I. INFORMACJE PODSTAWOWE. Adres zamieszkania.. Data i miejsce urodzenia... Wykształcenie... Załącznik nr 1.2B do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej KBS KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ODDZIAŁ. KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/ PORĘCZYCIELA /DŁUZNIKA Z TYTUŁU ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 76,4 osób w wieku nieprodukcyjnym, w województwie wielkopolskim 72,3 osoby.

Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypada 76,4 osób w wieku nieprodukcyjnym, w województwie wielkopolskim 72,3 osoby. 2.4 Ludność i zatrudnienie w gminie. W 1998 roku wśród 3 156 mieszkańców gminy było 1 608 kobiet (tj. 50,9 % ogółu mieszkańców). Ludność gminy stanowi 12,9 % ludności powiatu międzychodzkiego i 0,94 %

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Warszawa, 05.09.2014 r. Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS FIZYCZNE ROZMIARY PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ W 2013 R. 1 W 2013 r. uzyskano następujący poziom produkcji

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny

Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ-PIB Wybrane problemy rozwoju obszarów wiejskich w Polsce kontekst regionalny Barbara Chmielewska Dochody i wydatki ludności wiejskiej oraz rynek pracy

Bardziej szczegółowo

O jakie dopłaty bezpośrednie można ubiegać się w 2017?

O jakie dopłaty bezpośrednie można ubiegać się w 2017? .pl O jakie dopłaty bezpośrednie można ubiegać się w 2017? Autor: Ewa Ploplis Data: 12 kwietnia 2017 Ok. 3,4 mld euro zostanie przeznaczone w 2017 r. na dopłaty bezpośrednie. Ok. 2,6 mld zł zostanie wypłacone

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW ROLNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R.

CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW ROLNYCH W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2005 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - kwiecień 2006 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 7 CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

Obserwatorium 100 dni w Unii Europejskiej

Obserwatorium 100 dni w Unii Europejskiej Obserwatorium 100 dni w Unii Europejskiej Fundacja IUCN Poland Wiączka Kapkazy, 19.06.2004 POLSKA WIEŚ W GLOBALNEJ WIOSCE Mariusz Maciejczak W globalnej wiosce, jako członek UE chcielibyśmy iśći w kierunku......

Bardziej szczegółowo

UŻYTKOWANIE GRUNTÓW. Warunki agrometeorologiczne

UŻYTKOWANIE GRUNTÓW. Warunki agrometeorologiczne UŻYTKOWANIE GRUNTÓW Ogólna powierzchnia gospodarstw rolnych województwa lubuskiego według stanu na koniec czerwca 2013 r. wynosiła 456,7 tys. ha, z tego areał użytków rolnych stanowił 89,3%, lasy i grunty

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 20. 02. 2017 r. Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w styczniu 2017 r. Na rynku rolnym w styczniu 2017 r., zarówno w skupie jak i na targowiskach w skali miesiąca

Bardziej szczegółowo

wsp. przeliczeniowy TUZ II 0 1,60 0 1,30 IIIa 1 1,45 IIIb 2 1,25

wsp. przeliczeniowy TUZ II 0 1,60 0 1,30 IIIa 1 1,45 IIIb 2 1,25 1 1. Oblicz powierzchnię przeliczeniową oraz wskaźnik bonitacji gleb na podstawie poniższych danych Powierzchnia przeliczeniowa, Wskaźnik bonitacji gleb, Informacje i powierzchni i użytkowaniu gruntów

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE

BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE dnia.. Wniosek przyjęto nr rej. WNIOSEK KREDYTOWY NA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ 1. WNIOSKODAWCA Imię i nazwisko Adres. Numer i seria dowodu osobistego..... Numer PESEL. NIP..

Bardziej szczegółowo