POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2011 R. 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2011 R. 1"

Transkrypt

1 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Opracowania sygnalne Data opracowania: październik 2011 Kontakt: tel.: ; POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2011 R. 1 TRZODA CHLEWNA (stan w końcu lipca) W końcu lipca 2011 r. pogłowie trzody chlewnej w województwie wielkopolskim wynosiło 4255,4 tys. sztuk i było o 242,8 tys. sztuk (o 5,1%) mniejsze od stanu notowanego w analogicznym okresie 2010 r., a w porównaniu z liczebnością stada świń w końcu marca 2011 r. większe o 254,3 tys. sztuk, tj. o 6,4%. W odniesieniu do lipca 2010 r. stado loch na chów zmniejszyło się o 30,5 tys. sztuk (o 8,3%) do poziomu 337,7 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych zmalało o 17,2 tys. sztuk (o 7,5%) do 213,4 tys. sztuk, natomiast w stosunku do stanu w końcu marca 2011 r. liczba loch na chów zwiększyła się o 16,3 tys. sztuk (o 5,1%), przy czym liczba loch prośnych wzrosła zaledwie o 0,9 tys. sztuk, tj. o 0,4%. W kraju pogłowie trzody chlewnej w końcu lipca 2011 r. wynosiło 13508,7 tys. sztuk i było o 1356,7 tys. sztuk (o 9,1%) mniejsze od stanu notowanego w analogicznym okresie 2010 r., a w porównaniu z liczebnością stada świń w końcu marca 2011 r. większe o 408,3 tys. sztuk, tj. o 3,1%. Stado loch na chów w relacji do lipca 2010 r. zmniejszyło się o 219,2 tys. sztuk (o 15,7%) do poziomu 1177,3 tys. sztuk, w tym pogłowie loch prośnych spadło o 126,5 tys. sztuk (o 14,6%) do 739,8 tys. sztuk. W stosunku do stanu w końcu marca 2011 r. liczba loch na chów wzrosła o 9,1 tys. sztuk (o 0,8%), w tym liczba loch prośnych zmniejszyła się o 16,7 tys. sztuk, tj. o 2,2%. W sektorze prywatnym pogłowie trzody chlewnej w końcu lipca 2011 r. wynosiło 4223,6 tys. sztuk i w ciągu roku zmniejszyło się o 244,6 tys. sztuk (o 5,5%), ale w porównaniu ze stanem w końcu marca 2011 r. zwiększyło się o 252,0 tys. sztuk, tj. o 6,3%. W gospodarstwach indywidualnych było 3100,7 tys. sztuk świń, tj. 72,9% stanu pogłowia w województwie wielkopolskim. Roczny spadek liczebności stada trzody chlewnej w tej grupie gospodarstw wyniósł 299,9 tys. sztuk (8,8%), natomiast w okresie od marca 2011 r. odnotowano wzrost pogłowia o 142,0 tys. sztuk, tj. o 4,8%. W sektorze publicznym pogłowie trzody chlewnej w ciągu roku zwiększyło się o 1,8 tys. sztuk (o 6,0%), a w porównaniu ze stanem w marcu br. o 2,3 tys. sztuk (o 7,9%) i wyniosło 31,7 tys. sztuk. 1 Źródło informacji dla niniejszego komunikatu stanowiły uogólnione wyniki reprezentacyjnego badania bydła i owiec (przeprowadzonego w pierwszych dniach czerwca 2011 r.) oraz pogłowia trzody chlewnej (przeprowadzonego w pierwszych dniach sierpnia 2011 r.) w gospodarstwach indywidualnych, a także dane sprawozdawcze sektora publicznego i prywatnego (bez gospodarstw indywidualnych).

2 POGŁOWIE TRZODY CHLEWNEJ W LATACH Trzoda chlewna Lochy tys. szt tys. szt Trzoda chlewna w tym l na chów ochy III VII XI III VII XI III VII XI III VII XI III VII XI III VII XI III VII Udział poszczególnych grup produkcyjno użytkowych w strukturze stada trzody chlewnej ogółem, według stanu w końcu lipca 2011 r., przedstawia tablica: WYSZCZEGÓLNIENIE Województwo wielkopolskie w % Polska Prosięta o wadze do 20 kg 30,6 29,2 Warchlaki o wadze kg 31,3 27,7 Trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg i więcej 30,0 34,1 Trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg i więcej 8,1 9,0 w tym lochy na chów 7,9 8,7 w tym lochy prośne 5,0 5,5 STRUKTURA POGŁOWIA TRZODY CHLEWNEJ W CZERWCU 2010 I 2011 R. 35 % Województwo wielkopolskie Polska Prosięta Warchlaki Trzoda chlewna na ubój Trzoda chlewna na chów 2

3 W porównaniu ze strukturą pogłowia trzody rejestrowaną w lipcu 2010 r. zwiększył się udział prosiąt (o 0,5 pkt.) i warchlaków (o 0,2 pkt.), natomiast zmniejszył udział trzody chlewnej o wadze 50 kg i więcej przeznaczonej na chów (o 0,3 pkt.) oraz na ubój (o 0,4 pkt.). Stan i struktura pogłowia trzody chlewnej, odnotowane w końcu lipca 2011 r., wskazują na wyhamowanie dotychczasowego trendu spadkowego w skali chowu świń. Aktualna sytuacja jest konsekwencją utrzymywania się od wielu miesięcy niekorzystnych uwarunkowań produkcyjno rynkowych dla tego kierunku produkcji. Pomimo obserwowanego sukcesywnego wzrostu cen żywca wieprzowego, jednocześnie skokowo rosną ceny ziemiopłodów paszowych. W okresie styczeń lipiec 2011 r. przeciętne ceny 1 kg żywca wieprzowego w skupie wynosiły 4,26 zł i były o 13,0% wyższe od notowanych w analogicznym okresie 2010 r. W lipcu 2011 r. za 1 kg skupionego żywca wieprzowego rolnicy otrzymywali 4,81 zł, tj. o 11,8% więcej niż w lipcu 2010 r. Przeciętne ceny skupu zbóż podstawowych w okresie styczeń lipiec 2011 r. wynosiły 86,40 zł za 1 dt i były ponad 2 krotnie wyższe od notowanych w analogicznym okresie 2010 r. Ceny skupu zbóż uzyskane w lipcu 2011 r. o 75,3% przewyższyły ceny z lipca 2010 r. W obrotach targowiskowych ceny zbóż podstawowych w ciągu 7 miesięcy 2011 r. wzrosły z 77,76 zł za 1dt w styczniu do 91,18 zł w lipcu. Targowiskowe ceny zbóż uzyskane w lipcu 2011 r. były o 69,6% wyższe od notowanych przed rokiem. Cena skupu 1 kg żywca wieprzowego w lipcu 2011 r. była równoważna wartości 5,9 kg żyta (wg cen targowiskowych) wobec 9,8 kg w lipcu ubiegłego roku. Oznacza to spadek opłacalności o 39,8%. RELACJA CENY SKUPU 1 KG ŻYWCA WIEPRZOWEGO WYRAŻONA W KG ŻYTA WEDŁUG CEN TARGOWISKOWYCH 12 kg I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII O wzrastającym nieznacznie zainteresowaniu rolników rozwojem chowu świń świadczą wzrastające ceny prosiąt w obrotach targowiskowych. W lipcu 2011 r. przeciętna cena 1 prosięcia na chów wynosiła ok. 115,00 zł i była o 19,1% wyższa od rejestrowanej w marcu 2011 r. Obsada trzody chlewnej ogółem, w tym loch na chów, na 100 ha użytków rolnych w końcu lipca 2011 r. wynosiła odpowiednio 237,4 i 18,8 sztuk wobec 250,2 i 20,5 sztuk w lipcu 2010 r. Pogłowie trzody chlewnej w gospodarstwach rolnych Wielkopolski stanowiło 31,5% krajowego pogłowia świń. Wielkopolska zajmuje I miejsce w chowie i hodowli trzody chlewnej. 3

4 BYDŁO (stan w czerwcu) Wyniki badania czerwcowego wskazują, że w 2011 r. pogłowie bydła w Wielkopolsce wynosiło 856,6 tys. sztuk i było o 12,5 tys. sztuk (o 1,5%) większe niż przed rokiem, a w porównaniu z liczebnością stada w grudniu 2010 r. większe o 32,7 tys. sztuk (o 4,0%). Pogłowie krów w porównaniu z czerwcem 2010 r. zmalało o 5,6 tys. sztuk (o 1,9%) do poziomu 297,2 tys. sztuk, a w stosunku do stanu w grudniu 2010 r. zmniejszyło się o 5,9 tys. sztuk (o 2,0%). Wzrost pogłowia bydła wynikał między innymi z wycieleń, które w I półroczu br. występowały z większym nasileniem. W kraju pogłowie bydła w czerwcu 2011 r. wynosiło 5761,9 tys. sztuk i było o 37,9 tys. sztuk (o 0,7%) większe niż przed rokiem, a w porównaniu z liczebnością stada w grudniu 2010 r. większe o 200,2 tys. sztuk (o 3,6%). Pogłowie krów w stosunku do analogicznego okresu 2010 r. zmalało o 29,7 tys. sztuk (o 1,1%), osiągając 2626,0 tys. sztuk, a w relacji do stanu w grudniu 2010 r. zmniejszyło się o 10,2 tys. sztuk (o 0,4%). POGŁOWIE BYDŁA W LATACH tys. szt Bydło w tym krowy VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII VI XII VI W sektorze prywatnym pogłowie bydła w czerwcu 2011 r. wynosiło 826,9 tys. sztuk i w porównaniu z czerwcem poprzedniego roku wzrosło o 15,4 tys. sztuk (o 1,9%), a w stosunku do grudnia 2010 r. zwiększyło się o 35,2 tys. sztuk (o 4,4%). W gospodarstwach indywidualnych pogłowie bydła wynosiło 754,9 tys. sztuk i było o 15,8 tys. sztuk (o 2,1%) większe od stanu w czerwcu 2010 r. i o 33,9 tys. sztuk (o 4,7 %) większe niż w grudniu 2010 r. W sektorze publicznym pogłowie bydła wynosiło 29,6 tys. sztuk i zmniejszyło się o 2,9 tys. sztuk (o 8,8%) w stosunku do czerwca 2010 r., a o 2,5 tys. sztuk (o 7,8%) w porównaniu z grudniem 2010 r. 4

5 STRUKTURA STADA BYDŁA W CZERWCU 2011 R. Województwo wielkopolskie Polska 30,9% 25,7% 27,6% 22,6% 34,7% 45,6% 41,5% 51,7% Cielęta w wieku poniżej 1 roku Jałówki i byczki w wieku 1 2 lat Pozostałe bydło w wieku 2 lat i więcej w tym krowy W porównaniu ze strukturą pogłowia bydła w czerwcu 2010 r. zwiększył się udział cieląt (o 0,2 pkt.), natomiast zmniejszył się udział bydła dorosłego w wieku 1 2 lat (o 0,1 pkt.) oraz bydła dorosłego w wieku 2 lat i więcej (o 0,1 pkt.), w tym krów (o 1,2 pkt.). Wzrost pogłowia bydła w czerwcu 2011 r. wynika przede wszystkim ze zwiększenia stanów cieląt i młodego bydła rzeźnego w wieku 1 2 lat w efekcie utrzymania się wysokich cen żywca cielęcego i wołowego. Począwszy od IV kwartału 2010 r. do końca maja br. ceny żywca wołowego sukcesywnie rosły. Producenci żywca wołowego, kontynuując ten kierunek produkcji, nadal zwiększają stany krów mamek, stanowiących stado podstawowe do produkcji i odchowu cieląt. W porównaniu z czerwcem 2010 r. stado mamek zwiększyło się o 47,8%, a w stosunku do grudnia 2010 r. wzrosło o 48,8%. W I półroczu 2011 r. przeciętne ceny skupu 1 kg żywca wołowego (5,89 zł) wzrosły o 26,2% w stosunku do notowanych przed rokiem W czerwcu 2011 r. za 1 kg żywca wołowego rolnicy otrzymywali w skupie 5,91 zł, tj. o 28,4% więcej niż w czerwcu ub.r., ale o 6,9% mniej niż w maju br. W I półroczu 2011 r. skupiono 656 mln litrów mleka, tj. o 4,1% więcej niż w analogicznym okresie 2010 r., a przeciętne ceny skupu mleka (117,26 zł za 100 litrów) wzrosły w omawianym okresie o 15,8%. Mimo korzystnego poziomu cen skupu mleka, rolnicy ograniczyli pogłowie krów mlecznych (spadek liczebności krów mlecznych o 4,1% w skali roku i o 4,2% w porównaniu z grudniem 2010 r.). W czerwcu br. za 100 l mleka w skupie płacono rolnikom 119,50 zł, tj. o 18,6% więcej niż w czerwcu 2010 r. Ceny ziemiopłodów paszowych w I półroczu br. kształtowały się na wyższym poziomie niż przed rokiem. Przeciętne ceny skupu zbóż paszowych (86,96 zł za 1dt) były 2 krotnie wyższe od 5

6 notowanych w I półroczu 2010 r., a w obrotach targowiskowych wzrosły o 83,0%, osiągając 88,42 zł za 1 dt. Obsada bydła na 100 ha użytków rolnych w czerwcu 2011 r. wynosiła 47,8 sztuk wobec 47,0 sztuk w czerwcu 2010 r., a obsada krów 16,6 sztuk wobec 16,9 przed rokiem. W kraju, odpowiednio: 37,1 sztuk wobec 36,8 sztuk, w tym krów 16,9 sztuk wobec 17,1 sztuk. W czerwcu 2011 r. pogłowie bydła w gospodarstwach województwa wielkopolskiego stanowiło 14,9% stada krajowego, co dało Wielkopolsce III lokatę w kraju. OWCE (stan w czerwcu) Pogłowie owiec ogółem w czerwcu 2011 r. wynosiło 23,9 tys. sztuk i było o 7,4 tys. sztuk (o 23,6%) mniejsze niż przed rokiem. Liczebność maciorek owczych (tj. samic, które miały już potomstwo i samic pokrytych po raz pierwszy) zmniejszyła się w skali roku o 5,1 tys. sztuk (o 24,5%) do poziomu 15,6 tys. sztuk. W porównaniu ze stanem w grudniu 2010 r. pogłowie owiec wzrosło o 0,9 tys. sztuk (o 3,7%), w tym stado maciorek zwiększyło się o 0,6 tys. sztuk (o 4,2%). W kraju pogłowie owiec ogółem w czerwcu 2011 r. wynosiło 251,0 tys. sztuk i było o 7,3 tys. sztuk (o 2,8%) mniejsze niż przed rokiem. Liczebność maciorek owczych zmniejszyła się w ciągu roku o 0,6 tys. sztuk (o 0,4%) do poziomu 162,2 tys. sztuk. W porównaniu ze stanem w grudniu 2010 r. pogłowie owiec wzrosło o 37,3 tys. sztuk (o 17,5%), w tym maciorek o 19,2 tys. sztuk, tj. o 13,4%. W strukturze pogłowia owiec ogółem udział maciorek wynosił 65,4% i w porównaniu z czerwcem 2010 r. zmniejszył się o 0,8 pkt. W sektorze prywatnym pogłowie owiec liczyło 19,8 tys. sztuk i w porównaniu z czerwcem 2010 r. zmniejszyło się o 7,1 tys. sztuk (o 26,5%), natomiast w stosunku do grudnia 2010 r. wzrosło o 0,4 tys. sztuk (o 2,3%). W gospodarstwach indywidualnych stan pogłowia owiec w skali roku zmniejszył się o 7,0 tys. sztuk (o 29,9%), a w stosunku do grudnia 2010 r. o 0,1 tys. sztuk (o 0,6%) i wyniósł 16,5 tys. sztuk. W sektorze publicznym w skali roku stado owiec zmniejszyło się o 0,2 tys. sztuk (o 5,3%), a w porównaniu z grudniem 2010 r. wzrosło o 0,4 tys. sztuk (o 11,2%) do poziomu 4,1 tys. sztuk. Obsada owiec na 100 ha użytków rolnych wynosiła 1,3 wobec 1,7 w czerwcu 2010 r. (w kraju 1,6 sztuk wobec 1,7 sztuk). W czerwcu 2011 r. największym udziałem w krajowym pogłowiu pogłowia owiec charakteryzowało się województwo małopolskie (28,8%). Wielkopolska z udziałem 9,5% zajmowała II miejsce w kraju. 6

7 POGŁOWIE TRZODY CHLEWNEJ W 2011 R. Stan w końcu lipca WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem Prosięta o wadze do 20 kg W sztukach Warchlaki o wadze kg Trzoda chlewna na ubój o wadze 50 kg i więcej Trzoda chlewna na chów o wadze 50 kg i więcej w tym lochy w tym prośne OGÓŁEM Sektor prywatny gospodarstwa indywidualne spółdzielnie produkcji rolnej Sektor publiczny Lipiec 2010 = 100 OGÓŁEM... 94,6 96,2 95,0 93,5 91,6 91,7 92,5 Sektor prywatny... 94,5 96,1 95,0 93,2 91,5 91,7 92,5 gospodarstwa indywidualne... 91,2 92,4 89,7 92,2 87,3 87,5 88,4 spółdzielnie produkcji rolnej.. 93,1 100,3 81,4 100,7 82,8 82,9 80,6 Sektor publiczny ,0 104,3 92,2 124,9 95,7 94,9 98,9 Marzec 2011 = 100 OGÓŁEM ,4 109,2 99,9 111,3 105,0 105,1 100,4 Sektor prywatny ,3 109,2 100,0 111,1 105,2 105,2 100,4 gospodarstwa indywidualne ,8 108,8 95,9 109,4 100,7 100,8 95,7 spółdzielnie produkcji rolnej.. 99,3 106,1 96,8 96,1 94,1 94,1 93,0 Sektor publiczny ,9 103,8 93,8 130,9 95,9 93,9 98,6 Polska = 100 OGÓŁEM... 31,5 33,0 35,6 27,7 28,5 28,7 28,9 Sektor prywatny... 31,5 33,0 35,6 27,6 28,3 28,6 28,8 gospodarstwa indywidualne... 27,2 29,9 25,7 26,0 27,5 27,8 28,0 spółdzielnie produkcji rolnej.. 49,4 54,1 50,9 44,5 48,4 48,5 48,8 Sektor publiczny... 38,6 34,4 35,2 44,0 42,0 42,4 37,5 7

8 POGŁOWIE BYDŁA I OWIEC W 2011 R. Stan w czerwcu WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem Cielęta w wieku poniżej 1 roku Młode bydło w wieku 1 2 lat Bydło w wieku 2 lat i więcej w tym krowy w tym mleczne Owce w tym maciorki jednoroczne i starsze W sztukach OGÓŁEM Sektor prywatny gospodarstwa indywidualne spółdzielnie produkcji rolnej Sektor publiczny Czerwiec 2010 = 100 OGÓŁEM ,5 102,2 101,0 101,3 98,1 95,9 76,4 75,5 Sektor prywatny ,9 102,7 101,4 101,7 98,3 96,1 73,5 73,6 gospodarstw indywidualne ,1 103,0 102,1 101,5 98,0 95,4 70,1 70,1 spółdzielnie produkcji rolnej 93,2 91,2 87,7 97,0 95,4 95,6 91,0 94,3 Sektor publiczny... 91,2 88,5 90,1 93,2 93,9 93,1 94,7 89,0 Grudzień 2010 = 100 OGÓŁEM ,0 108,2 102,4 102,0 98,0 95,8 103,7 104,2 Sektor prywatny ,4 108,8 102,8 102,5 98,2 95,9 102,3 107,6 tym: gospodarstwa indywidualne 104,7 109,7 102,8 102,4 97,6 94,9 99,4 108,3 spółdzielnie produkcji rolnej 99,2 96,9 99,9 100,2 101,1 100,6 140,9 114,4 Sektor publiczny... 92,2 93,6 89,8 92,4 95,0 94,4 111,2 87,8 Polska = 100 OGÓŁEM... 14,9 17,9 18,2 11,9 11,3 11,2 9,5 9,6 Sektor prywatny... 14,6 17,6 17,9 11,6 11,0 10,9 8,2 8,5 gospodarstwa indywidualne 13,9 16,9 17,5 10,8 10,2 10,1 7,2 7,4 spółdzielnie produkcji rolnej 50,5 48,8 51,4 51,1 49,1 52,2 61,7 58,8 Sektor publiczny... 36,1 37,1 36,9 35,2 35,1 35,1 38,6 39,6 Opracowanie: Małgorzata Gniot Ośrodek Statystyki Krótkookresowej, Dział Realizacji Badań. 8

POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W II POŁOWIE 2012 R. 1

POGŁOWIE ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W II POŁOWIE 2012 R. 1 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Jana H. Dąbrowskiego 79, 60-959 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: luty 2013 Kontakt: e-mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100

Bardziej szczegółowo

POGŁOWIE TRZODY CHLEWNEJ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W LISTOPADZIE 2013 R. 1

POGŁOWIE TRZODY CHLEWNEJ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W LISTOPADZIE 2013 R. 1 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU

URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU OPRACOWANIA SYGNALNE Gdańsk, marzec 2005 r. Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie pomorskim w grudniu 2004 r. Bydło W grudniu 2004 r. pogłowie bydła wyniosło 167,2

Bardziej szczegółowo

POGŁOWIE TRZODY CHLEWNEJ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W II POŁOWIE 2014 R. 1

POGŁOWIE TRZODY CHLEWNEJ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W II POŁOWIE 2014 R. 1 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: marzec 2015 Kontakt: e mail: SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

Pszenica... 75,76 64,45 66,68 64,58 101,2 96,9. Żyto... 57,36 50,50 50,55 50,36 96,1 99,6. Jęczmień... 73,38 60,41 60,85 63,19 102,5 103,8

Pszenica... 75,76 64,45 66,68 64,58 101,2 96,9. Żyto... 57,36 50,50 50,55 50,36 96,1 99,6. Jęczmień... 73,38 60,41 60,85 63,19 102,5 103,8 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 18.09.2015 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w sierpniu 2015 r. Na rynku rolnym w sierpniu 2015 r., w porównaniu z lipcem 2015 r., obniżyły ceny większości

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LUTYM 2011 r. 2010 2011 I-VI VII-XII a I II w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,89 88,90 93,54 195,5 105,2

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LUTYM 2011 r. 2010 2011 I-VI VII-XII a I II w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,89 88,90 93,54 195,5 105,2 Warszawa,.03.18 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LUTYM r. I-VI VII-XII a I II w złotych CENY SKUPU II = 100 I = 100 Pszenica... 47,95 67,89 88,90 93,54 195,5 105,2

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LUTYM 2013 r. 2012 2013 I-VI VII-XII I II w złotych CENY SKUPU. Jęczmień... 80,22 82,76 88,52 86,20 107,0 97,4

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LUTYM 2013 r. 2012 2013 I-VI VII-XII I II w złotych CENY SKUPU. Jęczmień... 80,22 82,76 88,52 86,20 107,0 97,4 Warszawa, 2013.03.19 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LUTYM 2013 r. 2012 2013 I-VI VII-XII I II w złotych CENY SKUPU II 2012 = 100 I 2013= 100 Pszenica... 84,88 92,49

Bardziej szczegółowo

Pszenica... 68,21 65,95 64,18 63,04 90,9 98,2. Żyto... 50,79 51,72 55,78 54,37 105,6 97,5. Jęczmień... 59,07 61,60 61,10 59,81 98,6 97,9

Pszenica... 68,21 65,95 64,18 63,04 90,9 98,2. Żyto... 50,79 51,72 55,78 54,37 105,6 97,5. Jęczmień... 59,07 61,60 61,10 59,81 98,6 97,9 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, 19.04.2016 Ceny produktów rolnych w marcu 2016 r. Na rynku rolnym w marcu 2016 r., w porównaniu z lutym 2016 r. odnotowano w skupie spadek większości

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Warszawa, 2011-09-01 Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS FIZYCZNE ROZMIARY PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ W 2010 R. 1 W 2010 r., uzyskano następujący poziom produkcji

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LIPCU 2012 r I-VI VII-XII VI VII w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 93,17 76,10 90,69 90,83 105,4 100,2

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LIPCU 2012 r I-VI VII-XII VI VII w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 93,17 76,10 90,69 90,83 105,4 100,2 Warszawa, 2012.08.17 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W LIPCU 2012 r. 2011 2012 I-VI -XII VI w złotych CENY SKUPU 2011 = 100 VI 2012= 100 Pszenica... 93,17 76,10 90,69

Bardziej szczegółowo

Pszenica... 63,45 61,14 70,98 70,98 112,0 100,0. Żyto... 54,43 50,34 60,08 60,92 111,8 101,4. Jęczmień... 59,49 57,82 63,83 66,23 112,1 103,8

Pszenica... 63,45 61,14 70,98 70,98 112,0 100,0. Żyto... 54,43 50,34 60,08 60,92 111,8 101,4. Jęczmień... 59,49 57,82 63,83 66,23 112,1 103,8 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.07.2017 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w czerwcu 2017 r. W czerwcu 2017 r., w skupie i na targowiskach utrzymywał się wzrost cen większości podstawowych

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W SIERPNIU 2013 r. CENY SKUPU. Pszenica... 84,88 92,05 80,62 64,86 72,3 80,5. Żyto... 81,12 72,74 53,12 44,22 60,5 83,2

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W SIERPNIU 2013 r. CENY SKUPU. Pszenica... 84,88 92,05 80,62 64,86 72,3 80,5. Żyto... 81,12 72,74 53,12 44,22 60,5 83,2 Warszawa,.09.19 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W SIERPNIU r. 2012 I-VI VII-XII VII w złotych CENY SKUPU 2012 = 100 VII = 100 Pszenica... 84,88 92,05 80,62 64,86 72,3

Bardziej szczegółowo

Pszenica... 68,21 65,95 62,54 63,36 97,3 101,3. Żyto... 50,79 51,72 53,80 54,51 103,8 101,3. Jęczmień... 59,07 61,60 59,43 59,09 105,3 99,4

Pszenica... 68,21 65,95 62,54 63,36 97,3 101,3. Żyto... 50,79 51,72 53,80 54,51 103,8 101,3. Jęczmień... 59,07 61,60 59,43 59,09 105,3 99,4 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.07.2016 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w czerwcu 2016 r. Na rynku rolnym w czerwcu 2016 r., w porównaniu z majem 2016 r., wzrosły ceny większości produktów

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W CZERWCU 2011 r I-VI VII-XII V VI w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 99,22 99,07 186,9 99,8

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W CZERWCU 2011 r I-VI VII-XII V VI w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 99,22 99,07 186,9 99,8 Warszawa,.7.2 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W CZERWCU r. I-VI VII-XII V VI w złotych CENY SKUPU VI = 1 V = 1 Pszenica... 47,95 67,15 99,22 99,7 186,9 99,8 Żyto...

Bardziej szczegółowo

Pszenica... 63,45 61,14 70,98 69,23 111,9 97,5. Żyto... 54,43 50,34 60,92 60,56 116,7 99,4. Jęczmień... 59,49 57,82 66,23 57,87 101,5 87,4

Pszenica... 63,45 61,14 70,98 69,23 111,9 97,5. Żyto... 54,43 50,34 60,92 60,56 116,7 99,4. Jęczmień... 59,49 57,82 66,23 57,87 101,5 87,4 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21.08.2017 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w lipcu 2017 r. W lipcu 2017 r., w skupie odnotowano spadek cen większości podstawowych produktów rolnych, wzrosły

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH we WRZEŚNIU 2010 r. CENY SKUPU

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH we WRZEŚNIU 2010 r. CENY SKUPU Warszawa,.10.19 CENY PRODUKTÓW ROLNYCH we WRZEŚNIU r. Produkty I-VI VII-XII VIII w złotych = 100 VIII = 100 CENY SKUPU Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: Pszenica... 50,55 46,22 64,78 68,83 148,9 106,3

Bardziej szczegółowo

I-VI VII-XII IV V w złotych. Pszenica... 68,21 65,95 62,37 62,54 96,6 100,3. Żyto... 50,79 51,72 54,35 53,80 108,2 99,0

I-VI VII-XII IV V w złotych. Pszenica... 68,21 65,95 62,37 62,54 96,6 100,3. Żyto... 50,79 51,72 54,35 53,80 108,2 99,0 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 20.06.2016 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w maju 2016 r. Na rynku rolnym w maju 2016 r., w porównaniu z kwietniem 2016 r., odnotowano zarówno w skupie,

Bardziej szczegółowo

Pszenica... 63,45 61,14 69,23 63,66 106,9 92,0. Żyto... 54,43 50,34 60,56 53,13 108,1 87,7. Jęczmień... 59,49 57,82 57,87 60,47 108,2 104,5

Pszenica... 63,45 61,14 69,23 63,66 106,9 92,0. Żyto... 54,43 50,34 60,56 53,13 108,1 87,7. Jęczmień... 59,49 57,82 57,87 60,47 108,2 104,5 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 20.09. Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w sierpniu r. W sierpniu r., zarówno w skupie, jak i na targowiskach odnotowano spadek cen większości produktów roślinnych,

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 20. 02. 2017 r. Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w styczniu 2017 r. Na rynku rolnym w styczniu 2017 r., zarówno w skupie jak i na targowiskach w skali miesiąca

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z marcem ub. roku odnotowano na obu rynkach spadek cen produktów rolnych, z wyjątkiem cen żywca wołowego.

W porównaniu z marcem ub. roku odnotowano na obu rynkach spadek cen produktów rolnych, z wyjątkiem cen żywca wołowego. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 20.04.2015 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w marcu 2015 r. Na rynku rolnym w marcu 2015 r., w porównaniu z lutym 2015 r. odnotowano zarówno w skupie, jak

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 2014 r I-VI VII-XII VIII IX w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 97,02 71,59 63,81 63,71 90,4 99,8

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 2014 r I-VI VII-XII VIII IX w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 97,02 71,59 63,81 63,71 90,4 99,8 Warszawa, 2014.10.20 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 2014 r. 2013 2014 I-VI VII-XII VIII IX w złotych CENY SKUPU IX 2013 = 100 VIII 2014= 100 Pszenica...

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W MAJU 2011 r I-VI VII-XII IV V w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 94,83 99,22 210,2 104,6

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W MAJU 2011 r I-VI VII-XII IV V w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 94,83 99,22 210,2 104,6 Warszawa, 211.6.17 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH W MAJU 211 r. 211 I-VI VII-XII IV V w złotych CENY SKUPU V = 1 IV 211= 1 Pszenica... 47,95 67,15 94,83 99,22 21,2

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 21. 03. 2017 r. Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w lutym 2017 r. Na rynku rolnym w lutym 2017 r., zarówno w skupie, jak i na targowiskach w skali miesiąca

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z kwietniem ub. roku odnotowano na obu rynkach spadek cen produktów rolnych, za wyjątkiem cen żywca wołowego na targowiskach.

W porównaniu z kwietniem ub. roku odnotowano na obu rynkach spadek cen produktów rolnych, za wyjątkiem cen żywca wołowego na targowiskach. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 19.05.2015 Opracowanie sygnalne Ceny produktów rolnych w kwietniu 2015 r. Na rynku rolnym w kwietniu 2015 r., w porównaniu z marcem 2015 r. odnotowano zarówno w skupie,

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 2011 r I-VI VII-XII VIII IX w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 75,48 76,77 111,5 101,7

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 2011 r I-VI VII-XII VIII IX w złotych CENY SKUPU. Pszenica... 47,95 67,15 75,48 76,77 111,5 101,7 Warszawa, 211.1.19 Produkty Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: CENY PRODUKTÓW ROLNYCH WE WRZEŚNIU 211 r. 21 211 I-VI VII-XII VIII w złotych CENY SKUPU 21 = 1 VIII 211= 1 Pszenica... 47,95 67,15 75,48

Bardziej szczegółowo

Zwierzęta gospodarskie w województwie wielkopolskim w grudniu 2015 r. 1 (dane wstępne)

Zwierzęta gospodarskie w województwie wielkopolskim w grudniu 2015 r. 1 (dane wstępne) Urząd Statystyczny w Poznaniu OPRACOWANIA SYGNALNE Data opracowania: marzec 2016 ul. Wojska Polskiego 27/29 60 624 Poznań tel: 61 27 98 200 fax: 61 27 98 100 SekretariatUSPOZ@stat.gov.pl poznan.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Warszawa, 05.09.2014 r. Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS FIZYCZNE ROZMIARY PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ W 2013 R. 1 W 2013 r. uzyskano następujący poziom produkcji

Bardziej szczegółowo

847,9 904,6 837,2 873,3 1090, ,2 1071,6 1083, ,00 255,4 293,5 277,8 320,2 350,1 374,9 330,7 403, ,1 566,4 658,6

847,9 904,6 837,2 873,3 1090, ,2 1071,6 1083, ,00 255,4 293,5 277,8 320,2 350,1 374,9 330,7 403, ,1 566,4 658,6 Produkcja Wartość zwierzęcej produkcji globalnej osiągnęła w 2012 roku 1201,8 mln zł i maleje trzeci rok z rzędu. Drób. Produkcja związana z hodowlą drobiu, czyli realizowana przez gospodarstwa posiadające

Bardziej szczegółowo

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH we wrześniu 2007 r. CENY SKUPU

CENY PRODUKTÓW ROLNYCH we wrześniu 2007 r. CENY SKUPU Warszawa, 27.1.17 CENY PRODUKTÓW ROLNYCH we wrześniu 27 r. Produkty 26 27 I-VI VII-XII VIII w złotych 26 = 1 VIII 27 = 1 CENY SKUPU Ziarno zbóż (bez siewnego) - za 1 dt: Pszenica... 39,56 48,17 67,86 83,73

Bardziej szczegółowo

WYNIKI PRODUKCJI ROLNICZEJ W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R.

WYNIKI PRODUKCJI ROLNICZEJ W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2004 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - luty 2005 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak Nr 2 PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

Ceny rolnicze rok korzystny dla rolników pod względem cenowym!

Ceny rolnicze rok korzystny dla rolników pod względem cenowym! .pl https://www..pl Ceny rolnicze - 2017 rok korzystny dla rolników pod względem cenowym! Autor: Ewa Ploplis Data: 2 lutego 2018 Jak kształtowały się ceny rolnicze w 2017 r.? Jakie były ceny skupu podstawowych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Warszawa, 15.05.2009 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS POGŁOWIE TRZODY CHLEWNEJ WEDŁUG STANU W KOŃCU MARCA 2009 ROKU 1 W

Bardziej szczegółowo

Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2014 r.

Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 08.09.2015 r. Opracowanie sygnalne Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2014 r. W 2014 r. uzyskano następujący poziom produkcji podstawowych produktów zwierzęcych:

Bardziej szczegółowo

Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2016 r.

Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2016 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 08.09.2017 r. Opracowanie sygnalne Fizyczne rozmiary produkcji zwierzęcej w 2016 r. W 2016 r. uzyskano następujący poziom produkcji podstawowych produktów zwierzęcych:

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 06.10.2014 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

Sytuacja żywca wieprzowego z roku na rok coraz gorsza

Sytuacja żywca wieprzowego z roku na rok coraz gorsza .pl https://www..pl Sytuacja żywca wieprzowego z roku na rok coraz gorsza Autor: Maria Czarniakowska Data: 8 grudnia 2015 Wszystko wskazuje na to, że rok 2015 będzie czwartym z kolei, w którym rynkowe

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa 1) Rynek mięsa 2) Ceny w I półroczu 3) Rynek mięsa w III i IV kwartale

Rynek mięsa 1) Rynek mięsa 2) Ceny w I półroczu 3) Rynek mięsa w III i IV kwartale Rynek mięsa 1) Rynek mięsa 2) Ceny w I półroczu 3) Rynek mięsa w III i IV kwartale Produkcja mięsa stanowi obok produkcji roślinnej podstawę działalności rolniczej. W tradycji wielu krajów podstawową grupą

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Lublinie

Urząd Statystyczny w Lublinie Urząd Statystyczny w Lublinie Liczy się każdy ul. Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin tel.: (81) 533 20 51 e-mail: sekretariatuslub@stat.gov.pl www.stat.gov.pl/lublin Plan konferencji prasowej 08.09.2011 r.

Bardziej szczegółowo

R-KSRA. Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej

R-KSRA. Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej nr str. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa Imiona i nazwisko głównego użytkownika lub nazwa jednostki 1. Województwo 2. Powiat 3. Gmina 4. Miejscowość 5. Ulica 6. Nr domu

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej FIZYCZNE ROZMIARY PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ W 2008 R.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej FIZYCZNE ROZMIARY PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ W 2008 R. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej FIZYCZNE ROZMIARY PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ W 2008 R. CZĘŚĆ TABELARYCZNA Warszawa, lipiec 2009 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament

Bardziej szczegółowo

Raport na temat sytuacji w rolnictwie na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn

Raport na temat sytuacji w rolnictwie na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn Raport na temat sytuacji w rolnictwie na terenie Miasta i Gminy Krotoszyn Opracował: Sebastian Ludwiczak Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa Spis treści 1. Koniunktura w rolnictwie...

Bardziej szczegółowo

Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS

Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS Artur Łączyński Departament Rolnictwa GUS Plan wystąpienia Czynniki pływające na rolnictwo polskie od roku 2002 Gospodarstwa rolne Użytkowanie gruntów Powierzchnia zasiewów Zwierzęta gospodarskie Maszyny

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2014 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 12.06.2015 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Wyniki wstępne Data opracowania: 25.06.2008 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 061 2798320; 061 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Rynek wołowiny: koniec 2016 a początek 2017

Rynek wołowiny: koniec 2016 a początek 2017 https://www. Rynek wołowiny: koniec 2016 a początek 2017 Autor: Elżbieta Sulima Data: 29 grudnia 2016 W 2016 r. rosła liczbę ubojów krów. Ceny skupu wołowiny pod względem wahań był najbardziej stabilne

Bardziej szczegółowo

R-KSRA. Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej WZÓR

R-KSRA. Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej WZÓR nr str. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa www.stat.gov.pl R-KSRA pogłowia bydła, owiec i drobiu oraz produkcji zwierzęcej Pogłowie według stanu w dniu 1 czerwca, 1 grudnia

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Wyniki wstępne Data opracowania: 27.05.2008 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 061 2798320; 061 2798325 http://www.stat.gov.pl/poznan KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Rynek drobiu w 2013 roku cz. I

Rynek drobiu w 2013 roku cz. I OID (272) 5/2014 Rynek drobiu w 2013 roku cz. I W 2013 roku rynek drobiarski w Polsce cechowało wolniejsze, w porównaniu z rokiem poprzednim, tempo wzrostu produkcji popytu krajowego i obrotów zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Rozwój rolnictwa na Podkarpaciu. Rzeszów, 20 listopada 2015

Rozwój rolnictwa na Podkarpaciu. Rzeszów, 20 listopada 2015 Rozwój rolnictwa na Podkarpaciu Rzeszów, 20 listopada 2015 Ogólna powierzchnia województwa podkarpackiego wynosi 1784,6 tys. ha i stanowi 5,7% powierzchni kraju. Struktura powierzchni województwa podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Informacja o wstępnych wynikach Powszechnego spisu rolnego 2010 Warszawa, 2011-06-30 Powszechny Spis Rolny z 2010 r. (PSR 2010) był pierwszym spisem realizowanym od czasu przystąpienia

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH PRODUKCJA ZWIERZĘCA (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2010 Głównego Urzędu Statystycznego) ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE W PRZELICZENIOWYCH SZTUKACH

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH PRODUKCJA ZWIERZĘCA (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2009 Głównego Urzędu Statystycznego)

ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH PRODUKCJA ZWIERZĘCA (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2009 Głównego Urzędu Statystycznego) ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH PRODUKCJA ZWIERZĘCA (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2009 Głównego Urzędu Statystycznego) ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE W PRZELICZENIOWYCH SZTUKACH

Bardziej szczegółowo

STAN I PESPEKTYWY ROZWOJU RYNKU MIĘSA. Warszawa, r.

STAN I PESPEKTYWY ROZWOJU RYNKU MIĘSA. Warszawa, r. STAN I PESPEKTYWY ROZWOJU RYNKU MIĘSA Warszawa, 13.04.2016 r. Rynek surowca CENY SUROWCA, ULEGAJĄCE SILNYM WAHANIOM, MAJĄ ISTOTNY WPŁYW NA POZIOM KOSZTÓW PRZETWÓRCÓW Produkcja mięsa w Polsce Energia oraz

Bardziej szczegółowo

Ogółem na 100 ha użytków w tys.sztuk rolnych w sztukach BYDŁO WEDŁUG WOJEWÓDZTW. na 100 ha użytków rolnych w sztukach

Ogółem na 100 ha użytków w tys.sztuk rolnych w sztukach BYDŁO WEDŁUG WOJEWÓDZTW. na 100 ha użytków rolnych w sztukach ROLNICTWO POMORSKIE NA TLE KRAJU W LICZBACH PRODUKCJA ZWIERZĘCA (Źródło informacji ROCZNIK STATYSTYCZNY ROLNICTWA 2015 Głównego Urzędu Statystycznego opublikowany 15 stycznia 2016 r.) ZWIERZĘTA GOSPODARSKIE

Bardziej szczegółowo

Wyniki oceny wartości użytkowej krów mlecznych część analityczna

Wyniki oceny wartości użytkowej krów mlecznych część analityczna WYNIKI OCENY WARTOŚCI UŻYTKOWEJ KRÓW MLECZNYCH Wyniki oceny wartości użytkowej krów mlecznych część analityczna W dniu 31 grudnia 2008 roku populacja oceniana bydła mlecznego wynosiła 574.930 krów, w stosunku

Bardziej szczegółowo

Rynek wołowiny i cielęciny

Rynek wołowiny i cielęciny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 0 marca 200r.) Rynek wołowiny i cielęciny NR / 200

Bardziej szczegółowo

Rynek wołowiny i cielęciny

Rynek wołowiny i cielęciny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 0 marca 200r.) Rynek wołowiny i cielęciny NR / 200

Bardziej szczegółowo

Zmiany cen wybranych produktów rolnych w latach Krystyna Maciejak Dz. ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym r.

Zmiany cen wybranych produktów rolnych w latach Krystyna Maciejak Dz. ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym r. Zmiany cen wybranych produktów rolnych w latach 2010-2016 Krystyna Maciejak Dz. ekonomiki i zarządzania gospodarstwem rolnym 15.12.2017 r. Na podstawie przeciętnych cen wybranych produktów rolnych uzyskiwanych

Bardziej szczegółowo

Wyniki oceny wartości użytkowej krów mlecznych

Wyniki oceny wartości użytkowej krów mlecznych WYNIKI OCENY WARTOŚCI UŻYTKOWEJ KRÓW MLECZNYCH Wyniki oceny wartości użytkowej krów mlecznych część analityczna Analitycy rynku mleka podają, że w 2015 roku utrzymywał się proces redukcji pogłowia krów.

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO W LICZBACH. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

ROLNICTWO W LICZBACH. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3 83-422 Nowy Barkoczyn tel. 58 326-39-00, fax. 58 309-09-45 e-mail: sekretariat@podr.pl, www.podr.pl ROLNICTWO W LICZBACH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA SYNTETYCZNA

INFORMACJA SYNTETYCZNA MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI DEPARTAMENT RYNKÓW ROLNYCH ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (ZSRIR) (podstawa prawna: ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001

Bardziej szczegółowo

Produkcja trzody chlewnej w 2017: czy poprawi się sytuacja na rynku?

Produkcja trzody chlewnej w 2017: czy poprawi się sytuacja na rynku? https://www. Produkcja trzody chlewnej w 2017: czy poprawi się sytuacja na rynku? Autor: Elżbieta Sulima Data: 24 stycznia 2017 Najtrudniejsza sytuacja jest chyba na rynku wieprzowiny. Produkcja trzody

Bardziej szczegółowo

Statystyczne badania rolne

Statystyczne badania rolne URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU 60-624 Poznań, ul. Wojska Polskiego 27/29, tel. +48 61 279 82 00 Statystyczne badania rolne Jaki mają charakter statystyczne badania rolne? Badaniami rolnymi objęte są wylosowane

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 8/2015

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 8/2015 tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 8/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego W lipcu r. krajowy skup żywca wieprzowego (zgodnie z informacją GUS) wyniósł 117 tys.

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 28/2014. TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca Cena Zmiana Towar bez VAT tyg. Wg ZSRIR (MRiRW) 07 13.07.2014 r. w skupie żywiec wieprzowy 5,47 żywiec wołowy 5,82 kurczęta typu brojler 3,84 indyki 5,91

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 01/2014

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 01/2014 Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowe pogłowie trzody chlewnej W r. w pogłowiu trzody chlewnej utrzymała się tendencja spadkowa. Według informacji GUS w końcu listopada r. w Polsce pogłowie trzody

Bardziej szczegółowo

W Poslce hoduje się przeważnie bydło, trzodę chlewną, owce i konie a także drób do którego zaliczamy kury, gęsi, kaczki i indyki.

W Poslce hoduje się przeważnie bydło, trzodę chlewną, owce i konie a także drób do którego zaliczamy kury, gęsi, kaczki i indyki. Hodowla zwierząt w Polsce W Poslce hoduje się przeważnie bydło, trzodę chlewną, owce i konie a także drób do którego zaliczamy kury, gęsi, kaczki i indyki. BYDŁO - Hodowla bydła jest jednym z podstawowych

Bardziej szczegółowo

Rynek wołowiny i cielęciny

Rynek wołowiny i cielęciny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rynków Rolnych ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Rynek

Bardziej szczegółowo

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/2014

Rynek mięsa. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/2014 tys. ton Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 08/ Rynek mięsa Czynniki podażowo-popytowe Krajowy skup żywca rzeźnego Krajowy skup żywca utrzymuje się na wysokim poziomie. Według informacji GUS w lipcu r.

Bardziej szczegółowo

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Trakt Św. Wojciecha 293, Gdańsk, tel , fax ,

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Trakt Św. Wojciecha 293, Gdańsk, tel , fax , Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk, tel. 58 326-39-00, fax. 58 309-09-45, e-mail: sekretariat@podr.pl, www.podr.pl Spis treści: INFORMACJE OGÓLNE 3-8

Bardziej szczegółowo

Rzeka mleka: jakie są prognozy cen?

Rzeka mleka: jakie są prognozy cen? .pl https://www..pl Rzeka mleka: jakie są prognozy cen? Autor: Elżbieta Sulima Data: 14 października 2016 Ostatnie sygnały z rynku są dość optymistyczne dla rolników. Od połowy maja br. rosną ceny mleka

Bardziej szczegółowo

Cena wieprzowiny - jakiej można się spodziewać w 2018 r.?

Cena wieprzowiny - jakiej można się spodziewać w 2018 r.? .pl https://www..pl Cena wieprzowiny - jakiej można się spodziewać w 2018 r.? Autor: Ewa Ploplis Data: 4 stycznia 2018 Jak może kształtować się cena wieprzowiny w 2018 r.? Jakie są tendencje? Jakie mogą

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Lublinie

Urząd Statystyczny w Lublinie Urząd Statystyczny w Lublinie ul. Leszczyńskiego 48 20-068 Lublin tel.: (81) 533 20 51 e-mail: sekretariatuslub@stat.gov.pl www.stat.gov.pl/lublin Plan konferencji prasowej 12.06.2012 r. Szkolnictwo wyższe

Bardziej szczegółowo

Rolnictwo w województwie lubuskim w 2014 r.

Rolnictwo w województwie lubuskim w 2014 r. 1 UŻYTKOWANIE GRUNTÓW Ogólna powierzchnia gospodarstw rolnych województwa lubuskiego według stanu na koniec czerwca 2014 r. wynosiła 469,0 tys. ha, z tego areał użytków rolnych stanowił 93,6%, lasy i grunty

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 23/2015 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny zakupu żywca W dniach 8 14.06.2015 r. zakłady mięsne w Polsce objęte monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW kupowały żywiec wieprzowy

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa. w Olsztynie

Zarząd Województwa. w Olsztynie Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu ego nr 33/624/10/III z dnia 6 lipca 2010 r. Zarząd ego w Olsztynie Program upowszechniania znajomości przepisów ustawy o ochronie zwierząt wśród rolników województwa warmińskiego

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 27/2017 RYNEK MIĘSA Ceny zakupu żywca Krajowe ceny zakupu żywca wieprzowego, po utrzymującym się od marca br. wzroście, od dwóch tygodni ulegają niewielkiemu obniżeniu. W dniach 3 9 lipca 2017 r. zakłady mięsne

Bardziej szczegółowo

Tendencje cenowe na rynku artykułów mięsnych w ostatnich latach

Tendencje cenowe na rynku artykułów mięsnych w ostatnich latach Krystyna Świetlik Tendencje cenowe na rynku artykułów mięsnych w ostatnich latach W artykule przedstawiono sytuację cenową na rynku artykułów mięsnych w latach 2003-2006, która charakteryzowała się ogólną

Bardziej szczegółowo

BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH

BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH BIURO ANALIZ I PROGRAMOWANIA PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH W dniu 26 marca 2014 r. odbyło się posiedzenie Zespołu Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych Produktów

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

KOMUNIKAT O SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 3 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Wyniki wstępne Data opracowania: 25.04.2007 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel.: 061 822 49 11, w. 320, 325 http://www.stat.gov.pl/urzedy/poznan KOMUNIKAT O SYTUACJI

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH

RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH Biuro Analiz i Strategii Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Nr 3/2017 RYNEK PRODUKTÓW MLECZARSKICH POGŁOWIE KRÓW MLECZNYCH W Polsce w pierwszej połowie 2017 r., w wyniku wzrostu cen skupu mleka i poprawy

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA ROLNICTWA NA TERENIE MIASTA I GMINY KROTOSZYN W 2009 ROKU

SYTUACJA ROLNICTWA NA TERENIE MIASTA I GMINY KROTOSZYN W 2009 ROKU MIASTO I GMINA KROTOSZYN Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa SYTUACJA ROLNICTWA NA TERENIE MIASTA I GMINY KROTOSZYN W 2009 ROKU Sporządził: mgr inż. Sebastian Ludwiczak Krotoszyn,

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego

Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego Krystyna Maciejak 04.10.2016 r. Spis rolny z 2010 roku - woj. Lubuskie na tle kraju Rolnictwo lubuskie na tle kraju w 2010 roku. Dane powszechnego

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH

PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH PROGNOZA CEN RYNKOWYCH PODSTAWOWYCH PRODUKTÓW ROLNO-ŻYWNOŚCIOWYCH W dniu 28 czerwca 2016 r. powołany przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego Zespół Ekspertów ds. Prognozowania Cen Podstawowych Produktów Rolniczych

Bardziej szczegółowo

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Trakt Św. Wojciecha 293, Gdańsk, tel , fax ,

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Trakt Św. Wojciecha 293, Gdańsk, tel , fax , Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk, tel. 58 326-39-00, fax. 58 309-09-45, e-mail: sekretariat@podr.pl, www.podr.pl Spis treści Informacje ogólne 3 8

Bardziej szczegółowo

Rynek wołowiny i cielęciny

Rynek wołowiny i cielęciny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Rynek wołowiny i cielęciny (informacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z pracy zespołu ds. opracowania programu wsparcia sektora produkcji trzody chlewnej oraz propozycja kierunków wsparcia tego sektora

Sprawozdanie z pracy zespołu ds. opracowania programu wsparcia sektora produkcji trzody chlewnej oraz propozycja kierunków wsparcia tego sektora Sprawozdanie z pracy zespołu ds. opracowania programu wsparcia sektora produkcji trzody chlewnej oraz propozycja kierunków wsparcia tego sektora Zespół ds. opracowania programu wsparcia sektora produkcji

Bardziej szczegółowo

ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM

ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY BIEŻĄ ŻĄCA SYTUACJA SPOŁECZNO ECZNO- GOSPODARCZA W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM DEMOGRAFIA W końcu grudnia 2014 r. ludności województwa kujawsko-pomorskiego liczyła 2090,0

Bardziej szczegółowo

Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych

Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Rolnictwa Warszawa, 30.09.2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych Niniejsze opracowanie przedstawia wyniki ankiety

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 46/2013

RYNEK MIĘSA. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 46/2013 RYNEK MIĘSA TENDENCJE CENOWE Ceny skupu żywca Od połowy października br. utrzymuje się spadkowa tendencja krajowych cen skupu trzody chlewnej. W dniach 18-24.11.2013 r. (według Zintegrowanego Systemu Rolniczej

Bardziej szczegółowo

Rynek wołowiny i cielęciny

Rynek wołowiny i cielęciny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rynków Rolnych ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Rynek

Bardziej szczegółowo

Rynek wołowiny i cielęciny

Rynek wołowiny i cielęciny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rynków Rolnych ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Rynek

Bardziej szczegółowo

Rynek wołowiny i cielęciny

Rynek wołowiny i cielęciny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rynków Rolnych ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Rynek

Bardziej szczegółowo

Rynek wołowiny i cielęciny

Rynek wołowiny i cielęciny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rynków Rolnych ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Rynek

Bardziej szczegółowo

Rynek wołowiny i cielęciny

Rynek wołowiny i cielęciny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rynków Rolnych ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Rynek

Bardziej szczegółowo

Rynek wołowiny i cielęciny

Rynek wołowiny i cielęciny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rynków Rolnych ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Rynek

Bardziej szczegółowo

Rynek wołowiny i cielęciny

Rynek wołowiny i cielęciny Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rynków Rolnych ZINTEGROWANY SYSTEM ROLNICZEJ INFORMACJI RYNKOWEJ (Podstawa prawna: Ustawa o rolniczych badaniach rynkowych z dnia 30 marca 2001r.) Rynek

Bardziej szczegółowo

Program. upowszechniania wśród rolników znajomości. przepisów Ustawy o ochronie zwierząt. w województwie podkarpackim.

Program. upowszechniania wśród rolników znajomości. przepisów Ustawy o ochronie zwierząt. w województwie podkarpackim. Program upowszechniania wśród rolników znajomości przepisów Ustawy o ochronie zwierząt w województwie podkarpackim na lata 2015-2020 Opracowanie Programu obejmującego lata 2015-2020 uzasadnione jest koniecznością

Bardziej szczegółowo

Wyniki oceny wartości użytkowej krów mlecznych część analityczna

Wyniki oceny wartości użytkowej krów mlecznych część analityczna POLSKA FEDERACJA HODOWCÓW BYDŁA i PRODUCENTÓW MLEKA Wyniki oceny wartości użytkowej krów mlecznych część analityczna W grudniu 2013 roku populacja krów mlecznych wynosiła 2 299 083 sztuk stanowiąc 94,2%

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania rozwoju gospodarstw rolnych w Polsce w warunkach konkurencji i globalizacji

Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania rozwoju gospodarstw rolnych w Polsce w warunkach konkurencji i globalizacji Ekonomiczne, społeczne i środowiskowe uwarunkowania rozwoju gospodarstw rolnych w Polsce w warunkach konkurencji i globalizacji Wojciech Ziętara przy udziale: Zofii Mirkowskiej i Marcina Adamskiego Warszawa,

Bardziej szczegółowo