Podstawowe informacje:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawowe informacje:"

Transkrypt

1 Raport Porównawczy

2 Podstawowe informacje: - zawiera podstawowe dane wynikowe gospodarstwa, prezentowane w zestawieniu z wynikami uzyskanymi przez gospodarstwa podobne, według ustalonych cech; - jest wytwarzany w Instytucie na zamówienie zainteresowanych rolników; - jest wytwarzany po utworzeniu kompletnej bazy danych za określony rok obrachunkowy; - Raport Porównawczy zawiera 13 tabel.

3 Generowanie Raportu Porównawczego Ekran główny:

4 Generowanie Raportu Porównawczego Krok 1: selekcja gospodarstwa do porównania z innymi

5 Generowanie Raportu Porównawczego Krok 2: wybór Kryterium Podobieństwa UWAGA! Kryterium Podobieństwa to kryterium według którego z bazy danych pobierane są gospodarstwa o wybranych cechach (np. z danego województwa i/lub zajmujące się hodowlą krów mlecznych).

6 Generowanie Raportu Porównawczego Przykład wypełnionego Kryterium Podobieństwa

7 Generowanie Raportu Porównawczego Krok 3: określenie Kryterium Dobroci UWAGA! Kryterium Dobroci jest kryterium według którego będą oceniane gospodarstwa i które zadecyduje czy dane gospodarstwo zostanie zaliczone do grupy gospodarstw osiągających najwyższe, średnie i najniższe wyniki.

8 Kryterium podobieństwa: Oraz 3. Oraz 4. Oraz 5. Kryterium dobroci: NIG: warunek dla KP: Informacje Ogólne TW -> Województwo = Pogłowie Zwierząt -> Kod = Pogłowie Zwierząt -> Stan średnioroczny >= 15 Pogłowie Zwierząt -> Stan średnioroczny <= 40 Rachunek wyników gospodarstwa rolnego -> Dochód z rodzinnego gosp. rolnego zachodniopomorskie Liczba gospodarstw w podgrupach: I. Pozycja Twojego gospodarstwa w grupie gospodarstw podobnych Liczba gospodarstw w grupie gospodarstw podobnych 95 Odsetek gospodarstw które uzyskały rezultat niższy od Twojego 54 II. Struktura własnościowa użytkowanej ziemi j.m. 1. Ziemia własna w użytkowaniu ha 2 2, , , , Ziemia dodzierżawiona na 1 rok i więcej ha 1 2, , , , Ziemia dodzierżawiona na mniej niż 1 rok ha 0,0 0 0,0 0 0,5 5 0, Ziemia użytkowana na podstawie umowy o udział w zbiorach ha 0,0 0 0,0 0 0,1 0 0, Ogółem ziemia w użytkowaniu (5=1+..+4) ha 3 5, , , ,3 3

9 Generowanie Raportu Porównawczego Ekran główny:

10 Tabele Raportu Porównawczego Tab.II Struktura własnościowa użytkowanej ziemi Liczba gospodarstw w podgrupach: II. Struktura własnościowa użytkowanej ziemi j.m. 1. Ziemia własna w użytkowaniu ha 2 2, , , , Ziemia dodzierżawiona na 1 rok i więcej ha 1 2, , ,7 6 5, Ziemia dodzierżawiona na mniej niż 1 rok ha 0,0 0 1,7 3 0,1 8 0, Ziemia użytkowana na podstawie umowy o udział w zbiorach ha 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Ogółem ziemia w użytkowaniu (5=1+..+4) ha 3 4, , , ,6 4 Tab.III Struktura rodzajowa użytkowanej ziemi III. Struktura rodzajowa użytków rolnych j.m. 1. Grunty orne % 7 7, , , , w tym: plantacje wieloletnie % 0,0 0 0,0 9 0,0 9 0, ugory i odłogi % 0,0 0 0,1 6 0,7 1 0, Sady i szkółki drzew owocowych, winnice % 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Trwałe użytki zielone % 2 2, , , , Razem użytki rolne (100%) (6=1+4+5) ha 3 4, , , ,4 2

11 Tabele Raportu Porównawczego Tab.IV Struktura użytkowania gruntów ornych IV. Struktura użytkowania gruntów ornych j.m. 1. Zboża % 5 6, , , , Strączkowe na "ziarno" % 0,0 0 0,7 7 1,2 6 0, Ziemniaki % 1,5 2 1,3 9 3,8 1 5, Buraki cukrowe % 2 6,1 4 0,8 8 0,5 3 3, Rzepak % 0, ,9 7 2,7 0 8, Pozostałe przemysłowe % 0,0 0 0,0 0 0,2 7 0, Warzywa % 0,0 0 0,0 0 0,0 1 0, Plantacje wieloletnie % 0,0 0 0,1 1 0,1 1 0, Pastewne na gruntach ornych % 1 5,8 1 9, ,9 8 8, Pozostałe uprawy na gruntach ornych % 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Grunty orne ugorowane i odłogowane % 0,0 0 0,2 1 0,9 0 0, Razem grunty orne (100%) (12= ) ha 2 6, , , ,2 5

12 Tabele Raportu Porównawczego Tab.V Nakłady pracy i zatrudnienie Tab.VI Pogłowie zwierząt (stan średnioroczny) V. Nakłady pracy i zatrudnienie j.m. 1. Czas pracy członków rodziny godz Czas pracy osób obcych godz Czas pracy ogółem (3=1+2) godz Liczba pracujących w gospodarstwie członków rodziny w wieku produkcyjnym /* osób fiz. 2,0 0 2,6 7 2,4 4 2, Liczba członków rodziny /** O. P. 1,8 4 1,9 1 1,9 9 1, Liczba pracowników najemnych O. P. 0,4 5 0,4 4 0,3 1 0, Liczba osób pełnozatrudnionych ogółem (7=5+6) O. P. 2,2 9 2,3 5 2,2 9 1, Liczba osób pełnozatrudnionych ogółem na 100 ha UR O. P. 6,7 3 2,7 9 5,3 8 5,2 5 */ Kobieta w wieku lat, mężczyzna w wieku lata **/ Osoba pełnozatrudniona (O.P.) pracuje co najmniej 2200 godz. w roku VI. Pogłowie zwierząt (stan średnioroczny) j.m. 1. Bydło ogółem szt. 2 5, , , , w tym: krowy mleczne szt. 1 9, , , , Trzoda chlewna ogółem szt. 0,0 0 4, ,0 7 0, w tym: maciory szt. 0,0 0 0,5 3 1,6 1 0, Owce ogółem szt. 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Kozy ogółem szt. 0,0 0 0,0 0 0,0 6 0, Drób ogółem szt. 0,0 0 0,0 0 0,2 7 0, Konie ogółem szt. 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Razem pogłowie zwierząt w Sztukach Przeliczeniowych /* S.P. 2 2, , , , Obsada zwierząt w S.P. na 100 ha użytków rolnych S.P. 6 7, , , ,3 5 */ według współczynników przeliczeniowych stosowanych w UE.

13 Tabele Raportu Porównawczego Tab.VII Plony i wydajności jednostkowe zwierząt VII. Plony i wydajności jednostkowe zwierząt* j.m. 1. Wydajność w działalności, która jest w kryterium grupowania : w ujęciu technicznym , , , ,2 5 : w ujęciu finansowym , , , , Plon zbóż podstawowych dt/ha 4 7, , , , Ziemniaki dt/ha 1 8 0, , , , Buraki cukrowe dt/ha 4 0 2, , , , Rzepak dt/ha 0, , , , Ilość mleka w roku od krowy mlecznej l/krowę , , , , Liczba urodzonych prosiąt od maciory szt/maciorę 0, , , ,6 3 UWAGA! Wyniki dla poszczególnych grup gospodarstw w tab. "Plony i wydajności jednostkowe zwierząt" odnoszą się jedynie do gospodarstw gdzie wystąpiła dana działalność np. średni plon buraka cukrowego w grupie najwyższe 25% to średnia tylko dla tych gospodarstw z grupy gdzie wystąpiła uprawa buraka cukrowego.

14 Tabele Raportu Porównawczego Tab.VII Plony i wydajności jednostkowe zwierząt VII. Plony i wydajności jednostkowe zwierząt* j.m. 1. Wydajność w działalności, która jest w kryterium grupowania : w ujęciu technicznym , , , ,2 5 : w ujęciu finansowym , , , , Plon zbóż podstawowych dt/ha 4 7, , , , Ziemniaki dt/ha 1 8 0, , , , Buraki cukrowe dt/ha 4 0 2, , , , Rzepak dt/ha 0, , , , Ilość mleka w roku od krowy mlecznej l/krowę , , , , Liczba urodzonych prosiąt od maciory szt/maciorę 0, , , ,6 3 Kryterium podobieństwa: Oraz 3. Oraz 4. Oraz 5. warunek dla KP: Informacje Ogólne TW -> Województwo = Pogłowie Zwierząt -> Kod = Pogłowie Zwierząt -> Stan średnioroczny >= 15 Pogłowie Zwierząt -> Stan średnioroczny <= 40 zachodniopomorskie UWAGA! Ta część tabeli wypełniana jest dynamicznie to znaczy, że wartości które wystąpią pod Lp.1 są powiązanie z kryterium, które wystąpiło w Kryterium Podobieństwa. Wraz ze zmianą kryterium zmieniają się prezentowane dane.

15 Tabele Raportu Porównawczego Tab.VII Plony i wydajności jednostkowe zwierząt VII. Plony i wydajności jednostkowe zwierząt* j.m. 1. Wydajność w działalności, która jest w kryterium grupowania : w ujęciu technicznym , , , ,2 5 : w ujęciu finansowym , , , , Plon zbóż podstawowych dt/ha 4 7, , , , Ziemniaki dt/ha 1 8 0, , , , Buraki cukrowe dt/ha 4 0 2, , , , Rzepak dt/ha 0, , , , Ilość mleka w roku od krowy mlecznej l/krowę , , , , Liczba urodzonych prosiąt od maciory szt/maciorę 0, , , ,6 3 Kryterium podobieństwa: Oraz 3. Oraz 4. Oraz 5. Przykład: warunek dla KP: Informacje Ogólne TW -> Województwo = Pogłowie Zwierząt -> Kod = Pogłowie Zwierząt -> Stan średnioroczny >= 15 Pogłowie Zwierząt -> Stan średnioroczny <= 40 zachodniopomorskie Wydajność w ujęciu technicznym = Ilość mleka w roku od 1 krowy (w litrach) Wydajność w ujęciu finansowym = Wartość produkcji mleka w roku przypadająca na 1 krowę (w złotych)

16 Tabele Raportu Porównawczego Tab.VIII Sprawozdanie z przepływu pieniędzy VIII. Sprawozdanie z przepływu pieniędzy j.m. Działalność operacyjna 1. + Wpłaty zł Wypłaty zł = Saldo z działalności operacyjnej (Dochód pieniężny) zł Działalność inwestycyjna 4. + Wpłaty zł Wypłaty zł = Saldo z działalności inwestycyjnej zł Działalność finansowa 7. + Wpłaty zł Wypłaty zł = Saldo z działalności finansowej zł Razem salda z działalności gospodarstwa rolnego zł

17 Tabele Raportu Porównawczego Tab.IX Syntetyczny rachunek wyników IX. Syntetyczny rachunek wyników j.m. 1. Ogółem wartość produkcji gospodarstwa rolnego zł Otrzymane dotacje do działalności operacyjnej zł Produkcja z gospodarstwa rolnego (3=1+2) zł Koszty bezpośrednie zł Koszty pośrednie zł Podatki zł Saldo podatku VAT z działalności operacyjnej zł Wartość dodana brutto (8= ) zł Zastosowanie WDB jest wskazane w przypadku kiedy przedmiotem analizy jest tylko i wyłącznie działalność operacyjna gospodarstwa rolnego. Pozwala to uniknąć zniekształceń jakie mogłyby się pojawić w przypadku pełnego rachunku wyników (z dochodem z GR jako ostateczną kategorią wynikową), w którym uwzględnione jest zużycie majątku gospodarstwa pod postacią amortyzacji oraz opłata obcych czynników produkcji (opłata pracy najemnej, odsetki od kredytów, czynsze dzierżawne).

18 Tabele Raportu Porównawczego Tab.X Struktura bilansu finansowego (wg stanu na koniec roku) X. Struktura bilansu finasowego (wg stanu na koniec roku) j.m. 1. AKTYWA OGÓŁEM zł AKTYWA OGÓŁEM % 1 0 0, , , , Aktywa trwałe % 7 6, , , , Rzeczowe aktywa trwałe % 7 6, , , , Ziemia % 1 8, , , , Budynki i budowle % 2 8, , , , Środki transportu % 7,4 7 8,3 5 7, , Maszyny i urządzenia techniczne % 6, , ,6 9 9, Zwierzęta-stado podstawowe % 1 5, ,7 7 9, , Pozostałe aktywa trwałe % 0,0 0 8, ,8 5 2, Aktywa obrotowe % 2 3, , , , Zwierzęta-stado obrotowe % 0,7 2 2,2 9 2,9 7 2, Zapasy materiałów % 1,6 8 1,1 5 1,3 2 0, Zapasy produktów gotowych - własnych % 9,7 5 8,4 3 5,3 3 4, Należności i roszczenia % 6,0 0 0,0 0 0,4 6 0, Środki pieniężne % 5,6 6 6,4 8 4,0 9 2, Pozostałe aktywa obrotowe % 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, PASYWA OGÓŁEM % 1 0 0, , , , Kapitał własny % 8 3, , , , Zobowiązania długoterminowe % 1 0, ,7 7 6,1 2 9, Kredyty i pożyczki bankowe % 1 0, ,9 0 6,1 2 9, Pozostałe zobowiązania długoterminowe % 0,0 0 0,8 7 0,0 0 0, Zobowiązania krótkoterminowe % 5,8 4 9,9 9 2,9 6 1, Kredyty i pożyczki bankowe % 5,8 4 9,9 0 2,9 6 1, Zobowiązania z tytułu dostaw, usług i świadczeń % 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Pozostałe zobowiązanie krótkoterminowe % 0,0 0 0,1 0 0,0 0 0, Przychody przyszłych okresów razem % 0,0 0 0,9 7 3,1 6 0,6 3

19 Tabele Raportu Porównawczego Tab.XI Wskaźniki podstawowe XI. Wskaźniki podstawowe j.m. 1. Dochód pieniężny (D.P.) na 1 ha użytków rolnych zł/1 ha Dochód pieniężny na 1 osobę pełnozatrudnioną zł/o.p Udział % dochodu pieniężnego we wpłatach % 3 0, , , , Produkcja z gospodarstwa rolnego (PzGR) na 1 ha użytkow zł/1 ha rolnych Wartość dodana brutto (WDB) na 1 ha użytków rolnych zł/1 ha Wartość dodana brutto na 1 osobę pełnozatrudnioną zł/o.p Udział dotacji w produkcji z gospodarstwa rolnego % 9, , , , Udział podatków w kosztach % 3,6 1 1,5 4 2,5 8 2, Udział dotacji w wartości dodanej brutto % 2 0, , , , Wskaźnik produktywności aktywów % 5 3, , , ,5 3

20 Tabele Raportu Porównawczego Tab.XII Wskaźniki sprawności finansowej XII. Wskaźniki sprawności finansowej j.m. 1. Udział kosztów bezpośrednich w produkcji z GR % 3 4, , , , Udział kosztów pośrednich w produkcji z GR % 1 9, , , , Udział podatków w produkcji z GR % 1,9 4 0,5 8 1,3 2 1, Udział salda podatku VAT z działalności operacyjnej % 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0, Udział wartości dodanej brutto w produkcji z GR % 4 3, , , ,3 1 Tab.XIII Zmiany pozycji bilansowych w roku XIII. Zmiany pozycji bilansowych w roku j.m. 1. Aktywa ogółem zł % 1 1,5 0 6,5 3 6,3 2 9,3 6 2 Kapitał własny zł % 0,0 0 8,4 9 1,7 5 0,0 0 3 Zobowiązania długoterminowe zł % 0,0 0 0, , ,7 8 4 Zobowiązania krótkoterminowe zł % 0,0 0 2,8 5 0, ,0 4 5 Wartość przeszacowania składników majatku trwałego zł % 4,7 3 3,0 3 2,8 5 5,8 8

21 Podsumowanie: - Raport Porównawczy jest zwięzła syntezą danych dotyczących zasobów danego gospodarstwa oraz wyników przez nie osiąganych na tle zasobów i wyników gospodarstw podobnych; - Raport Porównawczy to uniwersalne narzędzie do porównywania gospodarstw i punkt wyjścia do dalszej analizy ich wyników; - Wyniki uzyskane za pomocą Raportu Porównawczego są jednorodne pod względem sposobu naliczania poszczególnych zmiennych oraz formatu prezentowania danych; - Raport Porównawczy może być wykorzystywany tak przez rolnika jak i doradcę, w tym wypadku za zgodą rolnika, który jest właścicielem danych.

22 Dziękuję za uwagę

Wyniki ekonomiczne uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w systemie Polski FADN w 2009 roku w woj. dolnośląskim.

Wyniki ekonomiczne uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w systemie Polski FADN w 2009 roku w woj. dolnośląskim. Wyniki ekonomiczne uzyskane przez gospodarstwa rolne uczestniczące w systemie Polski FADN w 2009 roku w woj. dolnośląskim. Przedstawione wyniki, obliczone na podstawie danych FADN zgromadzonych w komputerowej

Bardziej szczegółowo

Struktura [% - 0,0] 0,00. w wieku 18-59(k*)/64(m**) lat. Stan na. [szt. fiz.]

Struktura [% - 0,0] 0,00. w wieku 18-59(k*)/64(m**) lat. Stan na. [szt. fiz.] RAPORT INDYWIDUALNY GOSPODARSTWA ROLNEGO ZA ROK Wersja 2011.1 2011 Struktura własnościowa i rodzajowa użytkowanej ziemi Powierzchnia [ha - 0,00] I. Struktura własnościowa użytkowanej ziemi 1 Ziemia własna

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej

Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej Zarządzanie gospodarstwem rolnym ze szczególnym uwzględnieniem korzyści z prowadzenia rachunkowości rolniczej w gospodarstwie rolnym Najważniejsze pojęcia w rachunkowości rolniczej 1 Działalności gospodarstwa

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJATKOWYM KREDYTOBIORCY ORAZ PLANOWANYCH DOCHODACH I KOSZTACH GOSPODARSTWA ROLNEGO NA ROK... I. DANE OGÓLNE

OŚWIADCZENIE O STANIE MAJATKOWYM KREDYTOBIORCY ORAZ PLANOWANYCH DOCHODACH I KOSZTACH GOSPODARSTWA ROLNEGO NA ROK... I. DANE OGÓLNE OŚWIADCZENIE O STANIE MAJATKOWYM KREDYTOBIORCY ORAZ PLANOWANYCH DOCHODACH I KOSZTACH GOSPODARSTWA ROLNEGO NA ROK... I. DANE OGÓLNE Imię i nazwisko Adres zamieszkania PESEL Stan rodziny Zatrudnienie w gospodarstwie

Bardziej szczegółowo

Data mod.: 2014-mm-dd hh:mm:ss; 2014-mm-dd hh:mm:ss; Dane poprawne. Struktura [% - 0,0] 0,00. w wieku 18-59(k*)/64(m**) lat. Stan na. [szt. fiz.

Data mod.: 2014-mm-dd hh:mm:ss; 2014-mm-dd hh:mm:ss; Dane poprawne. Struktura [% - 0,0] 0,00. w wieku 18-59(k*)/64(m**) lat. Stan na. [szt. fiz. Data mod.: 2014-mm-dd hh:mm:ss; 2014-mm-dd hh:mm:ss; Dane poprawne. RAPORT INDYWIDUALNY GOSPODARSTWA ROLNEGO ZA ROK Wersja 2013.1 NrBR: bbb; NrPBR: pppp; NIG: nnnnnnnn. 2013 Numer Identyfikacyjny Gospodarstwa:

Bardziej szczegółowo

RAPORT INDYWIDUALNY GOSPODARSTWA ROLNEGO ZA ROK Numer Identyfikacyjny Gospodarstwa:

RAPORT INDYWIDUALNY GOSPODARSTWA ROLNEGO ZA ROK Numer Identyfikacyjny Gospodarstwa: Wersja: Data modyfikacji danych rachunkowych: Data testu danych rachunkowych: Status danych rach.: 2016.1 2017-0n-nn nn:nn:nn 2017-0n-nn nn:nn:nn - I. II. ZIEMIA: STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I RODZAJOWA Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

TABL. 1 (40). CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW ROLNYCH WEDŁUG SIEDZIBY GOSPODARSTWA

TABL. 1 (40). CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW ROLNYCH WEDŁUG SIEDZIBY GOSPODARSTWA TABL. 1 (40). CHARAKTERYSTYKA GOSPODARSTW ROLNYCH WEDŁUG SIEDZIBY GOSPODARSTWA GRUPY OBSZAROWE UŻYTKÓW ROLNYCH ogólna Powierzchnia w ha w tym użytków rolnych O G Ó Ł E M... 140 335,91 301,74 do 1 ha...

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU... IMIĘ I NAZWISKO KREDYTBIORCY/PORĘCZYCIELA......... ORGAN WYDAJĄCY...

BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU... IMIĘ I NAZWISKO KREDYTBIORCY/PORĘCZYCIELA......... ORGAN WYDAJĄCY... Załącznik nr 3 do Instrukcji kredytowania działalności rolniczej cz. I KREDYTOBIORCA/PORĘCZYCIEL* BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU INFORMACJA KREDYTOBIORCY/PORĘCZYCIELA* PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE IMIĘ

Bardziej szczegółowo

RAPORT INDYWIDUALNY GOSPODARSTWA ROLNEGO ZA ROK Numer Identyfikacyjny Gospodarstwa:

RAPORT INDYWIDUALNY GOSPODARSTWA ROLNEGO ZA ROK Numer Identyfikacyjny Gospodarstwa: Wersja: Data modyfikacji danych rachunkowych: Data testu danych rachunkowych: Status danych rach.: 2015.1 2016-04-19 08:37:04 2016-11-08 09:18:28 Zamknięte I. II. ZIEMIA: STRUKTURA WŁASNOŚCIOWA I RODZAJOWA

Bardziej szczegółowo

Data mod.: rrrr-mm-dd gg:mm:ss; Data test.: rrrr-mm-dd gg:mm:ss; Dane poprawne. Wersja Struktura [% - 0,0] 0,00. w wieku 18-59(k*)/64(m**) lat

Data mod.: rrrr-mm-dd gg:mm:ss; Data test.: rrrr-mm-dd gg:mm:ss; Dane poprawne. Wersja Struktura [% - 0,0] 0,00. w wieku 18-59(k*)/64(m**) lat RAPORT INDYWIDUALNY GOSPODARSTWA ROLNEGO ZA ROK Wersja 2012.1 NrBR: bbb; NrPBR: pppp; NIG: nnnnnnnn. 2012 Numer Identyfikacyjny Gospodarstwa: nnnnnnnn Struktura własnościowa i rodzajowa użytkowanej ziemi

Bardziej szczegółowo

Raport Indywidualny wersja 2011. Adam Smolik e-mail: Adam.Smolik@fadn.pl www.fadn.pl

Raport Indywidualny wersja 2011. Adam Smolik e-mail: Adam.Smolik@fadn.pl www.fadn.pl Raport Indywidualny wersja 2011 Adam Smolik e-mail: Adam.Smolik@fadn.pl www.fadn.pl Informacje ogólne W Raporcie Indywidualnym komórki, w których wystąpiły wartości ujemne są wyróżnione kolorem pomarańczowym.

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY I. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. osób pozostających na utrzymaniu Wnioskodawcy. 2. Czy Wnioskodawcami ubezpieczył mienie w gospodarstwie? tak nie 3. Czy między Wnioskodawcami

Bardziej szczegółowo

UWAGI ANALITYCZNE... 19

UWAGI ANALITYCZNE... 19 SPIS TREŚCI PRZEDMOWA... 3 UWAGI METODYCZNE... 9 Wprowadzenie... 9 Zakres i tematyka Powszechnego Spisu Rolnego... 10 Ważniejsze definicje, pojęcia spisowe i zasady spisywania... 12 Ważniejsze grupowania

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w EŁKU

BANK SPÓŁDZIELCZY w EŁKU Załącznik nr I.2A do Instrukcji kredytowania działalności rolniczej BANK SPÓŁDZIELCZY w EŁKU BANK SPÓŁDZIELCZY W EŁKU ODDZIAŁ W... KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/ PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO

Bardziej szczegółowo

RAPORTU INDYWIDUALNEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO

RAPORTU INDYWIDUALNEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO Jak rozumieć zawartość RAPORTU INDYWIDUALNEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO wersja 2016 Opracowanie: mgr inż. Adam Smolik Warszawa, 2017 2 Raport Indywidualny Gospodarstwa Rolnego Spis treści WSTĘP... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W SIERPCU KWESTIONARIUSZ OSOBISTY I. INFORMACJE PODSTAWOWE. 1. Kredytobiorca Imię i nazwisko PESEL :... Numer dowodu tożsamości :...

BANK SPÓŁDZIELCZY W SIERPCU KWESTIONARIUSZ OSOBISTY I. INFORMACJE PODSTAWOWE. 1. Kredytobiorca Imię i nazwisko PESEL :... Numer dowodu tożsamości :... BANK SPÓŁDZIELCZY W SIERPCU KWESTIONARIUSZ OSOBISTY KREDYTOBIORCY PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE (każdy z kredytobiorców wypełnia oddzielnie) I. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. Kredytobiorca Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w EŁKU

BANK SPÓŁDZIELCZY w EŁKU Zał. nr W.8 do Instrukcji kredytowania Klienta Instytucjonalnego Cz. II BANK SPÓŁDZIELCZY w EŁKU BANK SPÓŁDZIELCZY W EŁKU ODDZIAŁ W... KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/ PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU KRÓTKOTERMINOWEGO (DO 12 MIESIĘCY) NA ZAKUP RZECZOWYCH ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ

WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU KRÓTKOTERMINOWEGO (DO 12 MIESIĘCY) NA ZAKUP RZECZOWYCH ŚRODKÓW DO PRODUKCJI ROLNEJ Załącznik nr I.3 do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej cz. I Data wpływu Numer. miejscowość i data BANK SPÓŁDZIELCZY W OLECKU WNIOSEK O PRZYZNANIE KREDYTU KRÓTKOTERMINOWEGO (DO 12 MIESIĘCY)

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE (każdy z kredytobiorców/poręczycieli wypełnia oddzielnie)

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE (każdy z kredytobiorców/poręczycieli wypełnia oddzielnie) KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE (każdy z kredytobiorców/poręczycieli wypełnia oddzielnie) 1. *Kredytobiorca/Poręczyciel I. INFORMACJE PODSTAWOWE Imię

Bardziej szczegółowo

RAPORTU INDYWIDUALNEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO

RAPORTU INDYWIDUALNEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO Jak rozumieć zawartość RAPORTU INDYWIDUALNEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO wersja 2013 Opracowanie: mgr inż. Adam Smolik Warszawa, 2014 2 Raport Indywidualny Gospodarstwa Rolnego Spis treści WSTĘP... 3 RAPORT

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Rolnictwo i obszary wiejskie w Wielkopolsce WIELKOPOLSKA w Europie WIELKOPOLSKA w Polsce Podział Administracyjny Województwa Wielkopolskiego Liczba

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE I. INFORMACJE PODSTAWOWE. Adres zamieszkania..

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE I. INFORMACJE PODSTAWOWE. Adres zamieszkania.. KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE I. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. *Kredytobiorca/Poręczyciel Imię i nazwisko PESEL :... Numer dowodu toŝsamości :... Adres

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE I. INFORMACJE PODSTAWOWE

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE I. INFORMACJE PODSTAWOWE BANK SPÓŁDZIELCZY W ZGIERZU KWESTIONARIUSZ OSOBISTY WNIOSKODAWCY PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE I. INFORMACJE PODSTAWOWE 1. Wnioskodawca Imię i nazwisko PESEL : Numer dowodu tożsamości :. Adres zamieszkania..

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego

Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego Prowadzenie działalności rolniczej Warunki województwa lubuskiego Krystyna Maciejak 04.10.2016 r. Spis rolny z 2010 roku - woj. Lubuskie na tle kraju Rolnictwo lubuskie na tle kraju w 2010 roku. Dane powszechnego

Bardziej szczegółowo

RAPORTU INDYWIDUALNEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO

RAPORTU INDYWIDUALNEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO Jak rozumieć zawartość RAPORTU INDYWIDUALNEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO wersja 215 Opracowanie: mgr inż. Adam Smolik Warszawa, 216 2 Raport Indywidualny Gospodarstwa Rolnego Spis treści WSTĘP... 3 RAPORT INDYWIDUALNY

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2016 do 30-09-2016 Świdnica, listopad 2016 Wybrane dane finansowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA DLA ROLNIKÓW NIE PRZEDSTAWIAJĄCYCH BIZNESPLANU DLA KREDYTÓW/ZAANGAŻOWAŃ POWYŻEJ 200 TYS. ZŁ

INFORMACJA FINANSOWA DLA ROLNIKÓW NIE PRZEDSTAWIAJĄCYCH BIZNESPLANU DLA KREDYTÓW/ZAANGAŻOWAŃ POWYŻEJ 200 TYS. ZŁ Załącznik 2.1.9 do Wniosku o kredyt Z/RI INFORMACJA FINANSOWA DLA ROLNIKÓW NIE PRZEDSTAWIAJĄCYCH BIZNESPLANU DLA KREDYTÓW/ZAANGAŻOWAŃ POWYŻEJ 200 TYS. ZŁ Dane Wnioskodawcy Imię/-ona Data urodzenia PESEL

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA DLA ROLNIKÓW NIEPRZEDSTAWIAJĄCYCH BIZNESPLANU DLA KREDYTÓW/ZAANGAŻOWAŃ POWYŻEJ 200 TYS. ZŁ 1

INFORMACJA FINANSOWA DLA ROLNIKÓW NIEPRZEDSTAWIAJĄCYCH BIZNESPLANU DLA KREDYTÓW/ZAANGAŻOWAŃ POWYŻEJ 200 TYS. ZŁ 1 Załącznik 2.1.9 do Wniosku o kredyt Z/RI INFORMACJA FINANSOWA DLA ROLNIKÓW NIEPRZEDSTAWIAJĄCYCH BIZNESPLANU DLA KREDYTÓW/ZAANGAŻOWAŃ POWYŻEJ 200 TYS. ZŁ 1 Dane wnioskodawcy Dane współwnioskodawcy Imię

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/ PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE (każdy z kredytobiorców/ poręczycieli wypełnia oddzielnie)

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/ PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE (każdy z kredytobiorców/ poręczycieli wypełnia oddzielnie) BANK SPÓŁDZIELCZY W LEŚNICY ODDZIAŁ/FILIA w... KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/ PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE (każdy z kredytobiorców/ poręczycieli wypełnia oddzielnie) 1. *Kredytobiorca/

Bardziej szczegółowo

Informacja o prowadzonej działalności rolniczej

Informacja o prowadzonej działalności rolniczej 1 (wypełnia Bank BGŻ BNP ParibasS.A.) I I - - Data wpływu do Banku BGŻ BNP Paribas S.A. (rrrr-mm-dd) Bank BGŻ BNP Paribas SPÓŁKA AKCYJNA I I / I / I I / I I / I I Nr Wniosku Informacja o prowadzonej działalności

Bardziej szczegółowo

C-5 Cena. Produkt / usługa/ towar Jednostka miary

C-5 Cena. Produkt / usługa/ towar Jednostka miary C-5 Cena, C-6 Prognoza sprzedaży, C-7 Przychody C-5 Cena Proszę opisać zaplanowaną politykę cenową biorąc pod uwagę, że wielkość obrotu będzie od niej uzależniona. Dane dotyczące poszczególnych lat powinny

Bardziej szczegółowo

BP tabela C5-C7. C-5 Cena

BP tabela C5-C7. C-5 Cena BP tabela C5-C7 C-5 Cena, C-6 Prognoza sprzedaży, C-7 Przychody C-5 Cena Proszę opisać zaplanowaną politykę cenową biorąc pod uwagę, że wielkość obrotu będzie od niej uzależniona. Dane dotyczące poszczególnych

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA DLA ROLNIKÓW NIE PRZEDSTAWIAJĄCYCH BIZNESPLANU DLA KREDYTÓW/ZAANGAŻOWAŃ POWYŻEJ 200 TYS. ZŁ 1

INFORMACJA FINANSOWA DLA ROLNIKÓW NIE PRZEDSTAWIAJĄCYCH BIZNESPLANU DLA KREDYTÓW/ZAANGAŻOWAŃ POWYŻEJ 200 TYS. ZŁ 1 INFORMACJA FINANSOWA DLA ROLNIKÓW NIE PRZEDSTAWIAJĄCYCH BIZNESPLANU DLA KREDYTÓW/ZAANGAŻOWAŃ POWYŻEJ 200 TYS. ZŁ 1 Dane Wnioskodawcy Imię/-ona Data urodzenia PESEL NIP Nazwisko Seria i nr dowodu osobistego

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY

SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY SKONSOLIDOWANY ROZSZERZONY RAPORT KWARTALNY sporządzony zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2017 do 30-09-2017 Świdnica, listopad 2017 Strona 1 / 16 Wybrane

Bardziej szczegółowo

Jak rozumieć zawartość RAPORTU INDYWIDUALNEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO wersja 2011

Jak rozumieć zawartość RAPORTU INDYWIDUALNEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO wersja 2011 Jak rozumieć zawartość RAPORTU INDYWIDUALNEGO GOSPODARSTWA ROLNEGO wersja 2011 Opracowanie: dr inż. Lech Goraj mgr inż. Adam Smolik 2 Raport Indywidualny Gospodarstwa Rolnego jest wytwarzany dla każdego

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH ODDZIAŁ/ FILIA w... KWESTIONARIUSZ OSOBISTY I. INFORMACJE PODSTAWOWE

BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH ODDZIAŁ/ FILIA w... KWESTIONARIUSZ OSOBISTY I. INFORMACJE PODSTAWOWE BANK SPÓŁDZIELCZY w SZCZEKOCINACH ODDZIAŁ/ FILIA w... KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/ PORĘCZYCIELA PROWADZĄCEGO GOSPODARSTWO ROLNE (kaŝdy z kredytobiorców/ poręczycieli wypełnia oddzielnie) 1.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA DLA ROLNIKÓW NIEPRZEDSTAWIAJĄCYCH BIZNESPLANU DLA KREDYTÓW/ZAANGAŻOWAŃ DO 200 TYS. ZŁ CZĘŚĆ A WYPEŁNIA ROLNIK

INFORMACJA FINANSOWA DLA ROLNIKÓW NIEPRZEDSTAWIAJĄCYCH BIZNESPLANU DLA KREDYTÓW/ZAANGAŻOWAŃ DO 200 TYS. ZŁ CZĘŚĆ A WYPEŁNIA ROLNIK INFORMACJA FINANSOWA DLA ROLNIKÓW NIEPRZEDSTAWIAJĄCYCH BIZNESPLANU DLA KREDYTÓW/ZAANGAŻOWAŃ DO 200 TYS. ZŁ CZĘŚĆ A WYPEŁNIA ROLNIK 1. Informacje dotyczące wnioskodawcy/poręczyciela* Dane Wyszczególnienie

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa firmy: Bank Spółdzielczy w Ustce Załącznik nr 7 do Instrukcji udzielania kredytów dla klientów instytucjonalnych Z/PK RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZAŁĄCZNIK DO WNIOSKU O KREDYT NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

Spis treści do sprawozdania finansowego

Spis treści do sprawozdania finansowego (kwoty w tabelach wyrażone są w złotych, o ile nie podano inaczej) Spis treści do sprawozdania finansowego Nota Strona Bilans 3 Rachunek zysków i strat 4 Zestawienie zmian w kapitale własnym 5 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2016 ROKU

Bardziej szczegółowo

w tym: należności z tytułu dostaw i usług , ,91% ,49% 147,03% Suma aktywów ,00% ,00% 126,89%

w tym: należności z tytułu dostaw i usług , ,91% ,49% 147,03% Suma aktywów ,00% ,00% 126,89% Tabela 1. Zestawienie analitycznych bilansów na dzień: 31.12.2004, 31.12.2005 Wyszczególnienie 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 amika (rok poprz.=1 Dynamika 1 2 3 2 3 4 5 6 6 A K T Y W A A. Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

w tym: należności z tytułu dostaw i usług , ,39% ,43% 134,58% Suma aktywów ,00% ,00% 117,85%

w tym: należności z tytułu dostaw i usług , ,39% ,43% 134,58% Suma aktywów ,00% ,00% 117,85% Tabela 1. Zestawienie analitycznych bilansów na dzień: 31.12.2004, 31.12.2005 Wyszczególnienie 31.12.2003 31.12.2004 31.12.2005 amika (rok poprz.=1 Dynamika 1 2 3 2 3 4 5 6 6 A K T Y W A A. Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

ROLNICTWO W LICZBACH. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu

ROLNICTWO W LICZBACH. Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Lubaniu Lubań, ul. Tadeusza Maderskiego 3 83-422 Nowy Barkoczyn tel. 58 326-39-00, fax. 58 309-09-45 e-mail: sekretariat@podr.pl, www.podr.pl ROLNICTWO W LICZBACH

Bardziej szczegółowo

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1

WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe. na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 WDX S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe na 31 marca 2017 r. oraz za 3 miesiące zakończone 31 marca 2017 r. WDX SA Grupa WDX 1 Wybrane jednostkowe dane finansowe wraz z przeliczeniem

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA

PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU ZAGRANICZNEGO BALTONA S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA ZAWIERAJĄCA KWARTALNE SKRÓCONE JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES TRZECH MIESIĘCY ZAKOŃCZONY 31 MARCA 2017 ROKU

Bardziej szczegółowo

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych.

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe SONEL SA sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej za okres od 01-01-2012 do 30-09-2012 Świdnica, 10-11-2012 1. Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU

INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU INFORMACJA O ZASADACH PRZYJĘTYCH PRZY SPORZĄDZANIU RAPORTU Sprawozdanie finansowe zawarte w raporcie zostało sporządzone zgodnie z Ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku. Rachunek Zysków i

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ INFORMACJA O PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ NR WNIOSKU INFORMACJE PODSTAWOWE O WNIOSKODAWCY NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO WNIOSKODAWCY ADRES MIEJSCA PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI (PROFIL

Bardziej szczegółowo

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych

6. Kluczowe informacje dotyczące danych finansowych Aneks nr 4 z dnia 08 listopada 2007 r. zaktualizowany w dniu 20 listopada 2007 r. do Prospektu Emisyjnego Spółki PC GUARD S.A. Niniejszy aneks został zatwierdzony przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu

Bardziej szczegółowo

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł

w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009 31.03.2008 31.03.2009 31.03.2008 tys. zł Zastosowane do przeliczeń kursy EUR 31.03.2009 31.03.2008 kurs średnioroczny 4,5994 3,5574 kurs ostatniego dnia okresu sprawozdawczego 4,7013 3,5258 tys. zł w tys. EUR WYBRANE DANE FINANSOWE 31.03.2009

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość. Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Bank Spółdzielczy w Starej Białej Nazwa firmy: INFORMACJA FINANSOWA dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Saldo końcowe Ct

Saldo końcowe Ct Zadanie 6.1. W spółce na dzień bilansowy sporządzono zestawienie obrotów i sald, z którego wynikają między innymi następujące informacje o saldach końcowych (ujęte w poniższej tabeli) Lp. Nazwa konta Saldo

Bardziej szczegółowo

OPIS GOSPODARSTWA ROLNEGO

OPIS GOSPODARSTWA ROLNEGO I. Informacje dotyczące wnioskodawcy: OPIS GOSPODARSTWA ROLNEGO Imię i Nazwisko Adres zamieszkania nr telefonu Adres prowadzenia działalności nr telefonu Forma własności PESEL NIP Nr dowodu osobistego

Bardziej szczegółowo

Podatek VAT w rolnictwie. Wyniki przejścia gospodarstw rolnych na zasady ogólne rozliczania VAT na przykładzie danych Polskiego FADN

Podatek VAT w rolnictwie. Wyniki przejścia gospodarstw rolnych na zasady ogólne rozliczania VAT na przykładzie danych Polskiego FADN Podatek VAT w rolnictwie. Wyniki przejścia gospodarstw rolnych na zasady ogólne rozliczania VAT na przykładzie danych Polskiego FADN Grażyna Nachtman Zakład Rachunkowości Rolnej Warszawa, 10.06.2016 Cel

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA DLA ROLNIKÓW NIEPRZEDSTAWIAJĄCYCH BIZNESPLANU DLA KREDYTÓW/ZAANGAŻOWAŃ DO 200 TYS. ZŁ CZĘŚĆ A WYPEŁNIA ROLNIK

INFORMACJA FINANSOWA DLA ROLNIKÓW NIEPRZEDSTAWIAJĄCYCH BIZNESPLANU DLA KREDYTÓW/ZAANGAŻOWAŃ DO 200 TYS. ZŁ CZĘŚĆ A WYPEŁNIA ROLNIK Załącznik 2.1.8 do Wniosku o kredyt Z/RI INFORMACJA FINANSOWA DLA ROLNIKÓW NIEPRZEDSTAWIAJĄCYCH BIZNESPLANU DLA KREDYTÓW/ZAANGAŻOWAŃ DO 200 TYS. ZŁ CZĘŚĆ A WYPEŁNIA ROLNIK 1. Informacje dotyczące wnioskodawcy/poręczyciela*

Bardziej szczegółowo

T E S T Z P R Z E D M I O T U R A C H U N K O W O Ś Ć

T E S T Z P R Z E D M I O T U R A C H U N K O W O Ś Ć .. imię i nazwisko słuchacza. data 1. Konta przychodów: T E S T Z P R Z E D M I O T U R A C H U N K O W O Ś Ć a) nie mają sald początkowych ale mają salda końcowe b) nie mają sald końcowych ale mają salda

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

Rozwój rolnictwa na Podkarpaciu. Rzeszów, 20 listopada 2015

Rozwój rolnictwa na Podkarpaciu. Rzeszów, 20 listopada 2015 Rozwój rolnictwa na Podkarpaciu Rzeszów, 20 listopada 2015 Ogólna powierzchnia województwa podkarpackiego wynosi 1784,6 tys. ha i stanowi 5,7% powierzchni kraju. Struktura powierzchni województwa podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych z pola obserwacji Polskiego FADN w latach Renata Płonka

Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych z pola obserwacji Polskiego FADN w latach Renata Płonka Sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych z pola obserwacji Polskiego FADN w latach 213-214 Renata Płonka Założenia metodyczne Analizą objęto dane z ponad 12 tys. gospodarstw, które uczestniczyły w Polskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA FINANSOWA DLA ROLNIKÓW NIEPRZEDSTAWIAJĄCYCH BIZNESPLANU DLA KREDYTÓW/ZAANGAŻOWAŃ DO 200 TYS. ZŁ CZĘŚĆ A WYPEŁNIA ROLNIK

INFORMACJA FINANSOWA DLA ROLNIKÓW NIEPRZEDSTAWIAJĄCYCH BIZNESPLANU DLA KREDYTÓW/ZAANGAŻOWAŃ DO 200 TYS. ZŁ CZĘŚĆ A WYPEŁNIA ROLNIK Załącznik 2.1.8 do Wniosku o kredyt Z/RI INFORMACJA FINANSOWA DLA ROLNIKÓW NIEPRZEDSTAWIAJĄCYCH BIZNESPLANU DLA KREDYTÓW/ZAANGAŻOWAŃ DO 200 TYS. ZŁ CZĘŚĆ A WYPEŁNIA ROLNIK 1. Informacje dotyczące wnioskodawcy/poręczyciela*

Bardziej szczegółowo

wsp. przeliczeniowy TUZ II 0 1,60 0 1,30 IIIa 1 1,45 IIIb 2 1,25

wsp. przeliczeniowy TUZ II 0 1,60 0 1,30 IIIa 1 1,45 IIIb 2 1,25 1 1. Oblicz powierzchnię przeliczeniową oraz wskaźnik bonitacji gleb na podstawie poniższych danych Powierzchnia przeliczeniowa, Wskaźnik bonitacji gleb, Informacje i powierzchni i użytkowaniu gruntów

Bardziej szczegółowo

I n f o V e r i t i DANE FINANSOWE CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY

I n f o V e r i t i DANE FINANSOWE CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. - RAPORT PEŁNY lata 2014-2011 Dane finansowe firmy CENTRALA FARMACEUTYCZNA CEFARM S.A. pozyskane zostały przez Info Veriti z wydziałów KRS sądów w Polsce, na podstwie

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa wskaźnika Treść ekonomiczna

Lp. Nazwa wskaźnika Treść ekonomiczna Bankowość Lp. Nazwa wskaźnika Treść ekonomiczna 1 Zyskowność brutto sprzedaży wynik brutto ze sprzedaży 2 Zyskowność sprzedaży wynik ze sprzedaży 3 Zyskowność działalności operacyjnej wynik na działalności

Bardziej szczegółowo

BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul.

BILANS PPWM WODA GRODZISKA Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, Grodzisk Wielkopolski, ul. BILANS PPWM "WODA GRODZISKA" Sp. z o.o. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, ul. Mikołajczyka 8 w tys. zł stan na 2008-10-01 A k t y w a I. Aktywa trwałe 26 769 1. Wartości

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A.

RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. RAPORT ROCZNY 2013 PEMUG S.A. 1 w TYS PLN w TYS PLN w TYS EURO w TYS EURO Wybrane dane finansowe Za okres Za okres Za okres Za okres od 01.01.2013 od 01.01.2012 od 01.01.2013 od 01.01.2012 do 31.12.2013

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

MODEL SZACOWANIA PEŁNYCH KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARSTW ROLNYCH

MODEL SZACOWANIA PEŁNYCH KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARSTW ROLNYCH MODEL SZACOWANIA PEŁNYCH KOSZTÓW DZIAŁALNOŚCI GOSPODARSTW ROLNYCH Lech Goraj, Stanisław Mańko Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa 1 Struktura

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć:

KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: Cele szczegółowe zajęć: KONSPEKT ZAJĘĆ Temat: Charakterystyka biznesplanu plan finansowy. Cel ogólny kształcenia: zapoznanie z treściami planu finansowego. Cele szczegółowe zajęć: 1) uzasadnić znaczenie planu finansowego, 2)

Bardziej szczegółowo

BILANS. na dzień r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz.

BILANS. na dzień r. Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z (DZ. U. 137poz. Fundacja IRASIAD ZAGUBIONYM Gdańsk, ul. Damroki 91/2 NIP 957-100-81-69 BILANS na dzień 31.12.2010 r. REGON: 220689557 Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE

BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE BANK SPÓŁDZIELCZY w RÓŻANIE dnia.. Wniosek przyjęto nr rej. WNIOSEK KREDYTOWY NA BIEŻĄCĄ DZIAŁALNOŚĆ ROLNICZĄ 1. WNIOSKODAWCA Imię i nazwisko Adres. Numer i seria dowodu osobistego..... Numer PESEL. NIP..

Bardziej szczegółowo

Fundacja BUMA im. Jacka i Piotra Michalskich

Fundacja BUMA im. Jacka i Piotra Michalskich Fundacja BUMA im. Jacka i Piotra Michalskich Informacja dodatkowa za 2015r. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach 1. Zmiany w ciągu wartości rzeczowych aktywów trwałych a) środki trwałe-wartość początkowa,

Bardziej szczegółowo

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR

Wstęp do sprawozdawczości. Bilans. Bilans. Bilans wg. UoR wg. UoR 3 Wstęp do sprawozdawczości dr Michał Pachowski 1 jest to statyczne zestawienie stanu aktywów majątku przedsiębiorstwa, oraz pasywów źródeł finansowania majątku na dany moment dzień bilansowy.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

PLAN RESTRUKTURYZACYJNY przedsiębiorstwa ACTION S.A. w restrukturyzacji

PLAN RESTRUKTURYZACYJNY przedsiębiorstwa ACTION S.A. w restrukturyzacji ZAŁĄCZNIK NR 1 PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2017-2021 Jednostkowo 2017 2018 2019 2020 2021 Przychody ze sprzedaży 2 566 135 2 768 262 3 100 454 3 377 557 3 631 891 Koszty sprzedanych produktów, towarów i

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Spis Wybranych Aktywów i Zobowiązań

Spis Wybranych Aktywów i Zobowiązań INSTYTUT EKONOMIKI ROLNICTWA i GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ - Państwowy Instytut Badawczy Zakład Rachunkowości Rolnej ul. Świętokrzyska 20 00 002 Warszawa tel./faks: (48 22) 826 93 22, (48 22) 505 45 70 email:

Bardziej szczegółowo

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Trakt Św. Wojciecha 293, Gdańsk, tel , fax ,

Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku. Trakt Św. Wojciecha 293, Gdańsk, tel , fax , Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Gdańsku Trakt Św. Wojciecha 293, 80-001 Gdańsk, tel. 58 326-39-00, fax. 58 309-09-45, e-mail: sekretariat@podr.pl, www.podr.pl Spis treści: INFORMACJE OGÓLNE 3-8

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU

SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU SKRÓCONE SPRAWOZDANIE FINANSOWE AWBUD S.A. ZA 3 MIESIĄCE ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2011 ROKU 1 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za I kwartał zakończony dnia roku 31 marca 2010 Działalność kontynuowana

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, Warszawa ROLNICTWO W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 06.10.2014 r. Kontakt: e-mail: sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15 faks 22 846 76 67 Internet:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Przyjęte metody wyceny w zasadach (polityce) rachunkowości Wartości niematerialne i prawne w wartości nominalnej/cena

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r.

Informacja dodatkowa za IX/2010 do VIII/2011 r. Stowarzyszenie Czasu Wolnego Dzieci i Młodzieży Informacja dodatkowa za IX/010 do VIII/011 r. 1 a. Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Aktywa obrotowe-środki pieniężne Środki trwałe

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy PLAN INWESTYCJI

Wzorcowy PLAN INWESTYCJI Załącznik nr 8 Wzorcowy PLAN INWESTYCJI dla podmiotów ubiegających się o kredyt z dopłatą Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU

BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU Załącznik nr 1 do uchwały nr 2/15/VII/2016 z dnia 8 czerwca 2016 roku BIZNESPLAN (WZÓR) WYTYCZNE DO PRZYGOTOWANIA BIZNESPLANU I. OPIS PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY I. INFORMACJE PODSTAWOWE. Adres zamieszkania.. Data i miejsce urodzenia... Wykształcenie...

KWESTIONARIUSZ OSOBISTY I. INFORMACJE PODSTAWOWE. Adres zamieszkania.. Data i miejsce urodzenia... Wykształcenie... Załącznik nr 1.2B do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej i rolniczej KBS KRAKOWSKI BANK SPÓŁDZIELCZY ODDZIAŁ. KWESTIONARIUSZ OSOBISTY *KREDYTOBIORCY/ PORĘCZYCIELA /DŁUZNIKA Z TYTUŁU ZABEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo