y URZĄD STATYSTYCZNY HCJ5- LUDNOŚĆ WARUNKI MIESZKANIOWE WOJEWÓDZTWO WROCŁAWSKIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "y URZĄD STATYSTYCZNY HCJ5- LUDNOŚĆ WARUNKI MIESZKANIOWE WOJEWÓDZTWO WROCŁAWSKIE"

Transkrypt

1 y URZĄD STATYSTYCZNY HCJ5- LUDNOŚĆ WARUNKI MIESZKANIOWE WOJEWÓDZTWO WROCŁAWSKIE WARSZAWA 1996

2 T-TRZĄD STATYSTYCZNY we WROCŁAWIU SPIS LUDNOŚCI I MIESZKAŃ METODĄ REPREZENTACYJNĄ 1995 LUDNOŚĆ WARUNKI MIESZKANIOWE m. WROCLAW Wrocław 1996

3 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska I-I - zjawisko nie wystąpiło Zero /O/ - zjawisko istniało, jednakże w ilościach mniejszych od liczb, które mogły być wyrażone uwidocznionymi w tablicach znakami cyfrowymi, np. jeżeli produkcja wyrażona jest w tysiącach ton /w liczbach całkowitych/, znak 0 oznacza wtedy, że produkcja w danym przypadku nie osiągnęła 0,5 tys. ton Kropka /./ - zupełny brak informacji albo brak informacji wiarygodnych Znak X - wypełnienie pozycji, ze względu na układ tablicy, jest niemożliwe lub niecelowe " W tym" - oznacza, że nic podaje się wszystkich składników sumy Druk: OP US we Wrocławiu, zam.127/96 nakład 35 egz

4 SPIS RZECZY Część L LUDNOŚĆ. GOSPODARSTWA DOMOWE I RODZINY Ważniejsze dane o ludności, gospodarstwach domowych i rodzinach na podstawie spisów Ludność według płci i wieku Mężczyźni i kobiety w wieku 15 lat i więcej według stanu cywilnego Ludność w wieku 15 lat i więcej według poziomu wykształcenia i wieku Ludność w wieku 15 lat i więcej według aktywności zawodowej w badanym tygodniu i wieku Pracujący w badanym tygodniu według poziomu wykształcenia i wieku: - ogółem - poza rolnictwem - w rolnictwie Pracujący w badanym tygodniu według sektora gospodarki narodowej i sekcji EKD Pracujący w badanym tygodniu wyjeżdżający do pracy poza gminę (miasto) zamieszkania według wieku, płci i charakteru zatrudnienia Bezrobotni według wieku i poziomu wykształcenia Ludność przebywająca czasowo - powyżej 2 miesięcy - za granicą według poziomu wykształcenia i wieku Gospodarstwa domowe i ludność w nich według źródeł utrzymania gospodarstwa domowego Gospodarstwa domowe według ogólnej liczby osób i ich aktywności zawodowej w badanym tygodniu Gospodarstwa domowe według liczby rodzin, ogólnej liczby osób oraz liczby pracujących w badanym tygodniu Rodziny w gospodarstwach domowych Ludność w gospodarstwach domowych rodzinnych Rodziny z dziećmi według typu rodziny oraz liczby dzieci Rodziny według liczby dzieci do lat 24 pozostających na utrzymaniu, wykształcenia rodziców oraz wieku matki

5 TabllStr. Część DL WARUNKI MIESZKANIOWE Ważniejsze dane o zamieszkanych zasobach mieszkaniowych i warunkach mieszkaniowych ludności na podstawie spisów Ogólne dane o zamieszkanych mieszkaniach 1(17) Mieszkania zamieszkane według formy własności budynku 2(18) Mieszkania zamieszkane według własności Mieszkania zamieszkane według okresu budowy i materiału ścian zewnętrznych 3(19) 4(20) Mieszkania zamieszkane w budynkach mieszkalnych według wyposażenia budynku w wodociąg i kanalizację oraz liczby mieszkań 5(21) 27 Mieszkania zamieszkane według powierzchni użytkowej oraz okresu budowy i formy własności budynku 6(22) 28 Mieszkania zamieszkane według wyposażenia w wodociąg, ustęp i łazienkę oraz liczby izb, okresu budowy i formy własności budynku 7(23) 28 Mieszkania zamieszkane według wyposażenia w ciepłą wodę bieżącą, centralne ogrzewanie, gaz i telefon, oraz liczby izb, okresu budowy i formy własności budynku Mieszkania zamieszkane według stopnia wyposażenia w instalacje 8(24) 9(25) Mieszkania zamieszkane według liczby osób 10(26) 30 Mieszkania zamieszkane według liczby pokoi i występowania izby kuchennej 11(27) 30 Mieszkania zamieszkane według liczby osób na izbę oraz liczby izb 12(27) 30 Mieszkania zamieszkane według liczby izb oraz liczby gospodarstw domowych 13(29) 30 Gospodarstwa domowe w mieszkaniach według liczby izb oraz liczby osób i liczby rodzin w gospodarstwie Gospodarstwa domowe i rodziny w mieszkaniach według charakteru zamieszkiwania 14(30) 31 15(31) 32

6 5 TABL. I. WAŻNIEJSZE DANE O LUDNOŚCI, GOSPODARSTWACH DOMOWYCH 1 RODZINACH NA PODSTAWIE SPISÓW LUDNOŚĆ OGÓŁEM wtys ,0 637,3 Mężczyźni w tys... V ,4 Kobiety wtys ,6 Na 100 mężczyzn przypada kobiet ,8 334,5 110 Ludność według wieku w% , lat... 25, , , ,2 60 lat i więcej... 14,7 100,0 21, Ludność w wieku 15 lat i więcej w tys ,7 według poziomu wykształcenia w% ,0 wyższe... 14,7 średnie^... 36,3 zasadnicze zawodowe... 18,7 podstawowe... 27,5 pozostałe i nie ustalone... 2, , ,4 GOSPODARSTWA DOMOWE OGÓŁEM w tys ,7 234,9 Ludność w gospodarstwach domowych w tys ,6 Gospodarstwa domowe według liczby osób w % ,0 1 - osobowe... 21,9 2 - osobowe... 24,6 3 - osobowe... 23,1 4 i więcej osobowe... 30,4 618,5 100,0 23, ,1 Przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym... 2,75 2,63 Gospodarstwa domowe według składu rodzinnego w % ,0 nierodzinne... 24,2 jednorodzinne... 71,7 dwu i więcej rodzinne... 4,1 100, ,2 RODZINY OGÓŁEM wtys ,3 179,2 Rodziny z dziećmi do lat 24 pozostającymi na utrzymaniu w tys ,4 według typów w % ,0 małżeństwa z dziećmi... 77,7 rodziny niepełne... 22,3,.:i rib V 102,7 100,0 76,8 23,2 1/ Łącznie z policealnym.

7 6 Ludność TABL.1. LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI 1 WIEKU WIEK Mężczyźni Kobiety OGÓŁEM w tym: 0-4 lata !4lO lat i więcej Przedprodukcyjny Produkcyjny mobilny niemobilny Poprodukcyjny TABL. 2. MĘŻCZYŹNI I KOBIETY W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG STANU CYWILNEGO Żonaci (zamężne) Kawalerowie (panny) w liczbach w% bezwzględnych ogółem MĘŻCZYŹNI Wdowcy (wdowy) OGÓŁEMa/ , lata , , , , lat i więcej , KOBIETY OGÓŁEMa/ , lata , , , , lat i więcej , Rozwiedzeni (rozwiedzione) * a/ W dalszym podziale nie uwzględniono osób o nie ustalonym stanie cywilnym oraz osób o nie ustalonym wieku.

8 Ludność 7 TABL.3. LUDNOŚĆ W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA I WIEKU Wyższe Średnie3'^ Zasadnicze zawodowe Podstawowe Pozostałe OGÓŁEM lata lat i więcej Przedprodukcyjnym Produkcyjnym mobilnym niemobilnym Poprodukcyjnym MĘŻCZYŹNI lata lat i więcej Przedprodukcyjnym Produkcyjnym mobilnym niemobilnym Poprodukcyjnym KOBIETY lata lat i więcej Przedprodukcyjnym Produkcyjnym mobilnym niemobilnym Poprodukcyjnym a/łącznie z policealnym.

9 8 Ludność TABL.4. LUDNOŚĆ W WIEKU 15 LAT I WIĘCEJ WEDŁUG AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W BADANYM TYGODNIU I WIEKU WIEK PŁEĆ Czynni zawodowo razem pracujący bezrobotni zawodowo Współczynnik aktywności zawodowej Wskaźnik zatrudnienia Stopa bezrobocia OGÓŁEM ,6 44,1 11,3 w tym: Przedprodukcyjny ,6 0,4 40,0 Produkcyjny ,1 58,7 11,2 mobilny ,2 60,3 12, lata ,3 26,0 26, ,5 69,7 12, ,2 75,3 9,6 niemobilny ,3 55,6 7,8 Poprodukcyjny ,5 5,5 - MĘŻCZYŹNI ,2 49,3 11,0 w tym: Przedprodukcyjny ,9 0,4 50,0 Produkcyjny ,5 61,0 10,9 mobilny ,6 63,8 12, lata ,1 29,0 25, ,3 76,6 10, ,8 77,6 9,5 niemobilny ,9 55,9 8,1 Poprodukcyjny ,0 8,0 - KOBIETY ,6 39,6 11,6 w tym: Przedprodukcyjny ,3 0,3 - Produkcyjny ,8 56,4 11,6 mobilny ,8 57,0 13, lata ,5 22,8 27, ,7 63,0 14, ,8 73,1 9,6 niemobilny ,6 55,1 7,5 Poprodukcyjny ,4 4,4 -

10 Ludność 9 TABL. 5. PRACUJĄCY W BADANYM TYGODNIU WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA I WIEKU Wyższe Średnie8^ Zasadnicze zawodowe Podstawowe Pozostałe OGÓŁEM OGÓŁEM lata lat i wecej Przedprodukcyjnym Produkcyjnym mobilnym niemobilnym Poprodukcyjnym MĘŻCZYŹNI lata lat i wecej...i Przedprodukcyjnym Produkcyjnym mobilnym niemobilnym Poprodukcyjnym KOBIETY lata lat i wecej Przedprodukcyjnym Produkcyjnym mobilnym niemobilnym Poprodukcyjnym a/ Łącznie z policealnym.

11 10 Ludność TABL.5. PRACUJĄCY W BADANYM TYGODNIU WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA I WIEKU (cd.) Wyższe Średnie3^ Zasadnicze zawodowe Podstawowe Pozostałe POZA ROLNICTWEM OGÓŁEM * lata lat i więcej Przedprodukcyjnym _ Produkcyjnym mobilnym niemobilnym Poprodukcyjnym MĘŻCZYŹNI lata lat i więcej Przedprodukcyjnym Produkcyjnym mobilnym niemobilnym Poprodukcyjnym KOBIETY lata lat i więcej * Przedprodukcyjnym Produkcyjnym mobilnym niemobilnym Poprodukcyjnym a/ Łącznie z policealnym.

12 Ludność 11 TABL. 5. PRACUJĄCY W BADANYM TYGODNIU WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA I WIEKU (cd.) Wyższe Średnie3'' Zasadnicze zawodowe Podstawowe Pozostałe POZA ROLNICTWEM (cd.) W SEKTORZE PUBLICZNYM lata _ lat i więcej Przedprodukcyjnym Produkcyjnym mobilnym niemobilnym Poprodukcyjnym MĘŻCZYŹNI lata _ lat i więcej Przedprodukcyjnym Produkcyjnym mobilnym niemobilnym Poprodukcyjnym...: KOBIETY lata L lat i więcej...ii Przedprodukcyjnym Produkcyjnym mobilnym niemobilnym Poprodukcyjnym a/łącznie z policealnym.

13 12 Ludność TABL. 5. PRACUJĄCY W BADANYM TYGODNIU WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA I WIEKU (cd.) Wyższe Średnie8^ Zasadnicze zawodowe Podstawowe Pozostałe POZA ROLNICTWEM (cd.) W SEKTORZE PRYWATNYM lata lat i więcej Przedprodukcyjnym Produkcyjnym mobilnym niemobilnym Poprodukcyjnym MĘŻCZYŹNI lata lat i więcej Przedprodukcyjnym Produkcyjnym mobilnym niemobilnym Poprodukcyjnym KOBIETY lata lat i więcej Przedprodukcyjnym Produkcyjnym mobilnym niemobilnym Poprodukcyjnym a/ Łącznie z policealnym.

14 Ludność 13 TABL. 5. PRACUJĄCY W BADANYM TYGODNIU WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA I WIEKU (cd.) Wyższe Średnie3^ Zasadnicze zawodowe Podstawowe Pozostałe POZA ROLNICTWEM (dok.) W tym w zakładach stanowiących własność prywatną lata lat i więcej Przedprodukcyjnym Produkcyjnym mobilnym niemobilnym _ Poprodukcyjnym MĘŻCZYŹNI lata lat i więcej Przedprodukcyjnym Produkcyjnym mobilnym niemobilnym Poprodukcyjnym KOBIETY lata : e ' _ 60 lat i więcej Przedprodukcyjnym Produkcyjnym mobilnym niemobilnym _ Poprodukcyjnym

15 14 Ludność TABL.5. PRACUJĄCY W BADANYM TYGODNIU WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA I WIEKU (cd.) Wyższe Średnie3^ Zasadnicze zawodowe Podstawowe Pozostałe W ROLNICTWIE OGÓŁEM lata lat i więcej Przedprodukcyjnym Produkcyjnym mobilnym niemobilnym Poprodukcyjnym MĘŻCZYŹNI lata lat i więcej Przedprodukcyjnym Produkcyjnym mobilnym niemobilnym Poprodukcyjnym KOBIETY lata lat i więcej Przedprodukcyjnym Produkcyjnym mobilnym niemobilnym Poprodukcyjnym W TYM W SEKTORZE PRYWATNYM lata lat i więcej Przedprodukcyjnym Produkcyjnym mobilnym niemobilnym Poprodukcyjnym MĘŻCZYŹNI lata lat i więcej a/ Łącznie z policealnym.

16 TABL.5. PRACUJĄCY W BADANYM TYGODNIU WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA I WIEKU (dok.) Ludność 15 Wyższe Średnie3^ Zasadnicze zawodowe Podstawowe Pozostałe W ROLNICTWIE (dok.) W SEKTORZE PRYWATNYM ('dok.') Przedprodukcyjnym Produkcyjnym mobilnym _ niemobilnym Poprodukcyjnym KOBIETY lata _ lat i więcej Przedprodukcyjnym Produkcyjnym mobilnym niemobilnym Poprodukcyjnym W tym w zakładach stanowiących własność prywatną lata lat i więcej Przedprodukcyjnym Produkcyjnym mobilnym niemobilnym Poprodukcyjnym MĘŻCZYŹNI lata lat i więcej Przedprodukcyjnym Produkcyjnym mobilnym niemobilnym Poprodukcyjnym KOBIETY lata lat i więcej Przedprodukcyjnym Produkcyjnym mobilnym niemobilnym Poprodukcyjnym a/ Łącznie z policealnym.

17 16 Ludność TABL. 6. PRACUJĄCY W BADANYM TYGODNIU WEDŁUG SEKTORA GOSPODARKI NARODOWEJ I SEKCJI EKD Sektor prywatny w tym własność prywatna o - ogółem m - mężczyźni k - kobiety Sektor publiczny razem razem pracujący na rachunek własny (gospodarujący) pomagający pracującym na rachunek własny (gospodarującym) pracownicy najemni OGÓŁEM...o m k w tym: Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo...o m k w tym: rolnictwo indywidualne...o m k Działalność produkcyjna... o m k Budownictwo...o m k Handel hurtowy i detaliczny; naprawy pojazdów mechanicznych i motocykli oraz artykułów przeznaczenia osobistego i użytku domowego... o m k Transport, gospodarka magazynowa i łączność. o m k Edukacja... o m k Ochrona zdrowia i opieka socjalna...o m k

18 Ludność 17 TABL. 7. PRACUJĄCY W BADANYM TYGODNIU WYJEŻDŻAJĄCY DO PRACY POZA GMINĘ (MIASTO) ZAMIESZKANIA WEDŁUG WIEKU, PŁCI I CHARAKTERU ZATRUDNIENIA o - ogółem m - mężczyźni k - kobiety W tym w wieku lata lat i więcej OGÓŁEM...o m k POZA ROLNICTWEM...o m k W sektorze publicznym...o m k w tym pracujący dodatkowo w swoim gospodarstwie rolnym (na działce rolnej)---- o m k W sektorze prywatnym...o m k w tym pracujący dodatkowo w swoim gospodarstwie rolnym (na działce rolnej)---- o m k na rachunek własny... o m k najemni...o m k W ROLNICTWIE...o m k w tym pracujący dodatkowo w swoim gospodarstwie rolnym (na działce rolnej)---- o m k w tym wyjeżdżający do gminy lub miasta położonego w województwie zamieszkania RAZEM...o m k POZA ROLNICTWEM... o m k V. - W sektorze publicznym...o m k

19 18 Ludność TABL. 7. PRACUJĄCY W BADANYM TYGODNIU WYJEŻDŻAJĄCY DO PRACY POZA GMINĘ (MIASTO) ZAMIESZKANIA WEDŁUG WIEKU, PŁCI I CHARAKTERU ZATRUDNIENIA (dok.) o - ogółem m - mężczyźni k - kobiety lata W tym w wieku lat i więcej w tym pracujący dodatkowo w swoim gospodarstwie rolnym (na działce rolnej)---- o m k W sektorze prywatnym...o m k w tym pracujący dodatkowo w swoim gospodarstwie rolnym (na działce rolnej)---- o m k na rachunek własny...o m k najemni... o m k W ROLNICTWIE...o m k w tym pracujący dodatkowo w swoim gospodarstwie rolnym (na działce rolnej)... o m k TABL. 8. BEZROBOTNI WEDŁUG WIEKU I POZIOMU WYKSZTAŁCENIA POZIOM WYKSZTAŁCENIA PŁEĆ W tym w wieku lata /64 lata OGÓŁEM Wyższe, Średnie*^ Zasadnicze zawodowe Podstawowe Pozostałe MĘŻCZYŹNI Wyższe Średnie*/ Zasadnicze zawodowe Podstawowe Pozostałe KOBIETY Wyższe Średnie*/ Zasadnicze zawodowe Podstawowe Pozostałe a/ Łącznie z policealnym.

20 Ludność 19 TABL. 9. LUDNOŚĆ PRZEBYWAJĄCA CZASOWO - POWYŻEJ 2 MIESIĘCY - ZA GRANICĄ WEDŁUG POZIOMU WYKSZTAŁCENIA I WIEKU WIEK PŁEĆ w tym ludność w wieku n lat i więcej według poziomu wykształcenia wyższe średnie8^ zasadnicze zawodowe pozostałe OGÓŁEM w tym: 0-14 lat lat i więcej MĘŻCZYŹNI w tym: 0-14 lat lat i więcej KOBIETY w tym: 0-14 lat W fpv*,v lat i więcej

21 20 Ludność TABL. 10. GOSPODARSTWA DOMOWE I LUDNOŚĆ W NICH WEDŁUG ŹRÓDEŁ UTRZYMANIA GOSPODARSTWA DOMOWEGO g - gospodarstwa domowe 1 - ludność Główne źródło utrzymania gospodarstwa domowego praca łoza rolnictwem praca w rolnictwie niezarobkowe źródło w zakładach prywatnych swoim w zakładach wtym w w tym państwo- na razem rolnym razem zasiłek gosp. emerytura wychi rachu nek działce bezro- najemna (na dla komu- renta nalnych własny rolnej) botnych OGÓŁEM... g I GOSPODARSTWA DOMOWE JEDNO- Ir' ' RODNE (o jednym rodzaju źródła utrzymania wszystkich osób)... B I GOSPODARSTWA DOMOWE MIESZANE (o niejednorodnym źródle utrzymania poszczególnych osób)... B według dodatkowego źródła utrzymania gospodarstwa domowego: Praca poza rolnictwem... B w zakładach państwowych i komunalnych.. B w zakładach prywatnych... g na rachunek własny... g najemna... g Praca w rolnictwie... g w tym w swoim gospodarstwie rolnym (na działce rolnej)... g ' Niezarobkowe źródło... g w tym: 3. emerytura, renta... g zasiłek dla bezrobotnych... g

22 Ludność 21 TABL.ll. GOSPODARSTWA DOMOWE WEDŁUG OGÓLNEJ LICZBY OSÓB I ICH AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W BADANYM TYGODNIU Gospodarstwa domowe g - gospodarstwa domowe z przynaj- z przynamniej jedną osobą bezrobotną I - ludność ogółem mniej jedną p - pracujący osobą i przynajmniej b - bezrobotni pracującą bez osób razem jedną osobą n - bierni zawodo (łącznie z osobami w wieku (bez osób pracujących pracującą 0-14 lat) bezrobotnych) składające się wyłącznie z osób biernych zawodowo OGÓŁEM P b n osobowe osobowe osobowe i więcej osobowe GOSPODARSTWA DOMOWE BEZ UŻYTKOWNIKA GOSPODARSTWA ROLNEGO (DZIAŁKI ROLNEJ) RAZEM P b n osobowe osobowe osobowe i więcej osobowe GOSPODARSTWA DOMOWE Z UŻYTKOWNIKIEM GOSPODARSTWA ROLNEGO (DZIAŁKI ROLNEJ) RA7PM P b n i więcej osobowe

23 22 Ludność TABL. 12. GOSPODARSTWA DOMOWE WEDŁUG LICZBY RODZIN, OGÓLNEJ LICZBY OSÓB ORAZ LICZBY PRACO- JĄCYCH W BADANYM TYGODNIU g - gospodarstwa domowe 1 - ludność p - przeciętna liczba osób w gospodarstwie domowym Gospodarstwa domowe z pracującymi razem według liczby pracujących i więcej Gospodarstwa domowe bez pracujących gospodarstwa pracujący bezrobotni gospodarstwa pracujący ' OGÓŁEM...g P 2,63 3, ,60 3,58 4,47-1, osobowe... g osobowe... g osobowe... g i więcej osobowe...g I w tym: Jednorodzinne...g P 3,10 3, ,02 3,51 4,16-2, osobowe... g osobowe... g i więcej osobowe...g Nierodzinne... g P 1,12 1, ,10 2,21 3,00-1,11 TABL. 13. RODZINY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH Małżeństwa Matki Ojcowie bez dzieci z dziećmi z dziećmi z dziećmi OGÓŁEM w gospodarstwach domowych: Jednorodzinnych bez innych osób (spoza rodziny) z krewnymi w linii prostej starszego pokolenia w tym głową gospodarstwa jest: członek rodziny krewny starszego pokolenia z innymi osobami w tym głową gospodarstwa jest członek rodziny Dwurodzinnych w tym spokrewnionych w linii prostej w tym głową gospodarstwa jest: członek rodziny młodszego pokolenia członek rodziny starszego pokolenia Trzy i więcej rodzinnych

24 Ludność 23 TABL. 14. LUDNOŚĆ W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH RODZINNYCH Członkowie rodzin małżonkowie samot- dzieci bez z dzieć- matki pozostające na utrzymaniu ne w tym w wieku do lat 24 razem dzieci mi (ojcowie) 0-6 lat Osoby spoza OGÓŁEM w gospodarstwach domowych: Jednorodzinnych bez innych osób (spoza rodziny) _ z krewnymi w linii prostej starszego pokolenia w tym głową gospodarstwa jest: członek rodziny krewny starszego pokolenia z innymi osobami w tym głową gospodarstwa jest członek rodziny Dwurodzinnych w tym spokrewnionych w linii prostej w tym głową gospodarstwa jest: członek rodziny młodszego pokolenia członek rodziny starszego pokolenia Trzy i więcej rodzinnych TABL. 15. RODZINY Z DZIEĆMI WEDŁUG TYPU RODZINY ORAZ LICZBY DZIECI razem Liczba dzieci w tym do lat 24 pozostających na utrzymaniu ogółem małżeństwa matki lub ojcowie z dziećmi OGÓŁEM i więcej i więcej razem 0 1 razem razem razem i więcej

25 84 Ludność TABL. 15. RODZINY Z DZIEĆMI WEDŁUG TYPU RODZINY ORAZ LICZBY DZIECI (dok.) Liczba dzieci ogółem małżeństwa matki lub ojcowie z dziećmi DZIECI OGÓLEMa/ w tym w rodzinach z 4 i więcej dzieci DZIECI DO LAT 24 POZOSTAJĄCE NA UTRZYMANIU w wieku: 0-2 lata lata w tym w rodzinach z 4 i więcej dzieci DZIECI POZOSTAŁE a/ W podziale nie uwzględniono dzieci o wieku nie ustalonym. TABL. 16. RODZINY WEDŁUG LICZBY DZIECI DO LAT 24 POZOSTAJĄCYCH NA UTRZYMANIU, WYKSZTAŁCENIA RODZICÓW ORAZ WIEKU MATKI Z dziećmi do lat 24 pozostającymi na utrzymaniu Bez Dzieci dzieci przeciętna do lat 24 pozosta- 3 jąch na razem i więcej liczba utrzymaniu dzieci rodziny razem 1 2 wtym do lat 24 pozostające na utrzymaniu OGÓŁEM , MAŁŻEŃSTWA , poniżej 25 lat , , , , , lat i więcej , Przynajmniej jedno z małżonków z wykształceniem: wyższym , średnim3' , zasadniczym zawodowym , pozostałym , MATKI Z DZIEĆMI , poniżej 29 lat , , , lat i więcej , w tym z wykształceniem ponadpodstawowym , OJCOWIE Z DZIEĆMI , a/ Łącznie z policealnym.

26 25 TABL. ir. WAŻNIEJSZE DANE O ZAMIESZKANYCH ZASOBACH MIESZKANIOWYCH I WARUNKACH MIESZKANIOWYCH LUDNOŚCI NA PODSTAWIE SPISÓW1^ MIESZKANIA w tys. Izby w tys... Powierzchnia użytkowa mieszkań w tys Ludność w mieszkaniach w tys ,4 639, ,3 612,8 204,3 710, ,5 618,5 Spis 1988 = 100: mieszkania... "by...2"' powierzchnia użytkowa mieszkań w tys. nr.. ludność w mieszkaniach... Przeciętna liczba: izb w 1 mieszkaniu... osób w 1 mieszkaniu... osób na 1 izbę^... osób na 1 pokój^ ,0 100,0 100,0 100, ,15 0, ,48 3,03 0,87 1,18 Przeciętna powierzchnia użytkowa w m~: 1 mieszkania... na 1 osobę^... 54,8 17,4 59,9 19,7 Struktura mieszkań według liczby izb w %: 1-2 izby i więcej izb ,5 12, ,0 17,5 Mieszkania wyposażone w instalacje w % ogółu mieszkań: wodociąg... ustęp... łazienkę... ciepłą wodę bieżącą... centralne ogrzewanie... gaz z sieci ,7 95,4 98,9 92,0 87, Gospodarstwa domowe w mieszkaniach: w tysiącach... w % ogółu - gospodarstwa mieszkające: oddzielnie... wspólnie ,6 76,8 23,2 234,9 75,6 24,4 Nadwyżka liczby gospodarstw domowych nad liczbą mieszkań w tys... 28,2 30,6 Przeciętna liczba: gospodarstw domowych w 1 mieszkaniu osób w 1 gospodarstwie domowym... 1,14 2,75 1,15 2,63 1/ W każdorazowym podziale administracyjnym. 2/ Dla 1995 r. bez izb wykorzystywanych wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej 3/ Dla 1995 r. bez pokoi wykorzystywanych wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej. 4/ Dla 1995 r. bez powierzchni wykorzystywanej wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej.

27 26 Mieszkania TABL. 1(17). OGÓLNE DANE O ZAMIESZKANYCH MIESZKANIACH Rodziny w mieszkaniach Mieszkania razem Izby w tym wykorzystywane wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej Powierzchnia użytkowa mieszkań w w tym wykorzystywana wyłącznie do razem prowadzenia działalności gospodarczej Ludność w mieszkaniach Gospo- dar- ' Stwa domowe w mieszkaniach OGÓŁEM TABU 2(18). MIESZKANIA ZAMIESZKANE WEDŁUG FORMY WŁASNOŚCI BUDYNKU skarbu państwa i jednostek administracji państwowej W tym w budynkach stanowiących własność komunalną zakładów pracy sektora publicznego1'' spółdzielni mieszkaniowych wspólnot mieszkaniowych osób fizycznych Mieszkania Izby Powierzchnia użytkowa mieszkań w m^ Ludność /Łącznie z mieszkaniami stanowiącymi własność zakładów pracy o mieszanej formie własności z przewagą własności sektora publicznego. TABL. 3(19). MIESZKANIA ZAMIESZKANE WEDŁUG WŁASNOŚCI razem Stanowiące własność osób fizycznych^ znajdujące się w budynkach spółdzielni mieszkaniowych wspólnot mieszkaniowych osób fizycznych razem Pozostałe w tym komunalne Mieszkania Izby Powierzchnia użytkowa mieszkań w m Ludność /Łącznie ze spółdzielczymi mieszkaniami własnościowymi.

28 Mieszkania 27 TABL. 4(20). MIESZKANIA ZAMIESZKANE WEDŁUG OKRESU BUDOWY I MATERIAŁU ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH W budynkach wybudowanych w latach m - mieszkania i - izby p - powierzchnia użytkowa przed mieszkań w rn 1 - ludność OGÓŁEM...m i w budynkach o materiale ścian: P P palnym...m i P W tym W BUDYNKACH MIESZKALNYCH... m j P o materiale ścian: niepalnym...m j P ] _ 301 palnym...m i P TABI..5(21). MIESZKANIA ZAMIESZKANE W BUDYNKACH MIESZKALNYCH WEDŁUG WYPOSAŻENIA BUDYNKU W WODOCIĄG I KANALIZACJĘ ORAZ LICZBY MIESZKAŃ m - mieszkania p - powierzchnia u mikowa mieszkań w ni 1 - ludność W tym w budynkach wyposażonych w wodociąg kanalizację sieciowy lokalny sieciową lokalną OGÓŁEM...m P w budynkach: 1-2 mieszkaniowych... m P mieszkaniowych i większych...m P

29 28 Mieszkania TABL. 6(22). MIESZKANIA ZAMIESZKANE WEDŁUG POWIERZCHNI UŻYTKOWEJ ORAZ OKRESU BUDOWY 1 FORMY WŁASNOŚCI BUDYNKU O powierzchni użytkowej w mz poniżej HO i więcej OGÓŁEM w budynkach wybudowanych w latach: przed W tym w budynkach stanowiących własność: komunalną spółdzielni mieszkaniowych wspólnot mieszaniowych osób fizycznych TABL. 7(23). MIESZKANIA ZAMIESZKANE WEDŁUG WYPOSAŻENIA W WODOCIĄG, USTĘP I ŁAZIENKĘ ORAZ LICZBY IZB, OKRESU BUDOWY I FORMY WŁASNOŚCI BUDYNKU W tym wyposażone w m - mieszkania wodociąg ustęp 1 - ludność razem sieciowy lokalny razem sieciowy lokalny łazienkę OGÓŁEM o liczbie izb: I i więcej ra ,,A w budynkach wybudowanych w latach: /A. przed i m i i W tym stanowiących własność:, i komunalną m i spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych i osób fizycznych i

30 Mieszkania 29 TABL. 8 (24). MIESZKANIA ZAMIESZKANE WEDŁUG WYPOSAŻENIA W CIEPŁĄ WODĘ BIEŻĄCĄ, CENTRALNE OGRZEWANIE, GAZ I TELEFON ORAZ LICZBY IZB, OKRESU BUDOWY I FORMY WŁASNOŚCI BUDYNKU m - mieszkania 1 - ludność ciepłą wodę bieżącą razem W tym wyposażone w centralne ogrzewanie zbiorowe indywidualne razem wtym na paliwa stałe z sieci gaz z butli telefon OGÓŁEM...m o liczbie izb: m m I m i więcej...m w budynkach wybudowanych w latach: przed m m m m W tym w budynkach stanowiących własność: komunalną... m spółdzielni mieszkaniowych... m wspólnot mieszkaniowych...m osób fizycznych... m TABL. 9(25). MIESZKANIA ZAMIESZKANE WEDŁUG STOPNIA WYPOSAŻENIA W INSTALACJE m - mieszkania p - powierzchnia użytkowa mieszkań wm2 1 - ludność Miszkania wyposażone w wodociąg, ustęp, łazienkę wodociąg1^ razem w tym z gazem z sieci i c o. razem w tym z gazem z sieci Mieszkania bez wodociągu razem wtym bez żadnych instalacji OGÓŁEM...m P / Z ustępem ale bez łazienki, z łazienką ale bez ustępu i bez obu tych instalacji.

31 30 Mieszkania TABL. 10(26). MIESZKANIA ZAMIESZKANE WEDŁUG LICZBY OSÓB^ WYSZCZEGÓLNIEŃ IE O liczbie osób i więcej Ludność Mieszkania Izby Powierzchnia użytkowa mieszkania w /Bez izb i powierzchni wykorzystanej wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej. TARŁ. 11(27). MIESZKANIA ZAMIESZKANE WEDŁUG LICZBY POKOI I WYSTĘPOWANIA IZBY KUCHENNEJ m - mieszkania g - gospodarstwa domowe 1 - ludność O liczbie pokoi ' i2/ i więcej OGÓŁEM...m g w tym z izbą kuchenną... m g / Bez pokoi wykorzystywanych wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej. 2/Łącznie z mieszkaniami składającymi się tylko z izby kuchennej. TABL. 12(28). MIESZKANIA ZAMIESZKANE WEDŁUG LICZBY OSÓB NA IZBĘ ORAZ LICZBY IZB O liczbie osób na 1 izbę ' Przeciętna m - mieszkania poniżej 2,00 osoby liczba osób 1 - ludność 1,00 1,01-1,99 1,00 osoby i więcej na 1 izbę OGÓŁEM...m , o liczbie izb1^: m , m ,92 i m , i więcej...m , / Bez izb wykorzystywanych wyłącznie do pro\ wadzenia działa ności gospodarczej. TABL 13(29). MIESZKANIA ZAMIESZKANE WEDŁUG LICZBY IZB ORAZ LICZBY GOSPODARSTW DOMOWYCH m - mieszkania g - gospodarstwa domowe 1 - ludność O liczbie izb*' i więcej OGÓŁEM...m g Mieszkania zamieszkane przez 1 gospodarstwo domowe...m=g jednoosobowe...m=g wieloosobowe...m=g Mieszkania zamieszkane przez 2 i więcej gospodarstw domowych... m g Przeciętna liczba gospodarstw domowych w mieszkaniu... 1,15 1,09 1,10 1,17 1,27 1/ Bez izb wykorzystywanych wyłącznie do prowadzenia działalności gospodarczej.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni.

WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Kobiety Mężczyźni. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE W LICZBACH RAPORT Z WYNIKÓW NARODOWEGO SPISU POWSZECHNEGO LUDNOŚCI I MIESZKAŃ 2002 Ludność według płci (w tys.) Razem 1208,6 -mężczyźni 591,2 -kobiety 617,4 W miastach (711,6): -mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Mieszkania według zamieszkania, przeznaczenia i rodzaju podmiotów będących ich właścicielami w 2002 r.

Mieszkania według zamieszkania, przeznaczenia i rodzaju podmiotów będących ich właścicielami w 2002 r. POZNAÑ LUDNOŚĆ Tabl. 1 Tabl. 2 Tabl. 3 Tabl. 4 Tabl. 5 Tabl. 6 Tabl. 7 Tabl. 8 Tabl. 9 Tabl. 10 Tabl. 11 Tabl. 12 Tabl. 13 Tabl. 14 Tabl. 15 Tabl. 16 Tabl. 17 Tabl. 18 Ludność według płci i wieku Ludność

Bardziej szczegółowo

Jaktorów Lata: 2002 Kategoria: Zakres danych: Jednostka terytorialna: NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2002 GOSPODARSTWA DOMOWE OGÓŁEM

Jaktorów Lata: 2002 Kategoria: Zakres danych: Jednostka terytorialna: NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2002 GOSPODARSTWA DOMOWE OGÓŁEM Jednostka terytorialna: Jaktorów Lata: 2002 Kategoria: Zakres danych: NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2002 GOSPODARSTWA DOMOWE OGÓŁEM J. m. 2002 RODZAJE GOSPODARSTW Gospodarstwa domowe gosp.dom. 3 190 jednorodzinne

Bardziej szczegółowo

V. WARUNKI MIESZKANIOWE

V. WARUNKI MIESZKANIOWE V. WARUNKI MIESZKANIOWE 1. WIELKOŚĆ I ZALUDNIENIE MIESZKAŃ Przeciętna powierzchnia mieszkania w województwie łódzkim według danych spisu 2002 r. wyniosła 64,1 m 2 ; z tego w miastach - 56,2 m 2, a na wsi

Bardziej szczegółowo

Jaktorów Lata: 2002 Kategoria: Zakres danych: Jednostka terytorialna: NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2002 MIESZKANIA OGÓŁEM

Jaktorów Lata: 2002 Kategoria: Zakres danych: Jednostka terytorialna: NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2002 MIESZKANIA OGÓŁEM Jednostka terytorialna: Jaktorów Lata: 2002 Kategoria: Zakres danych: NARODOWY SPIS POWSZECHNY 2002 MIESZKANIA OGÓŁEM J. m. 2002 MIESZKANIA ZAMIESZKANE OGÓŁEM Mieszkania zamieszkane ogółem miesz. 2 825

Bardziej szczegółowo

WARUNKI MIESZKANIOWE

WARUNKI MIESZKANIOWE Rozdział III WARUNKI MIESZKANIOWE 5. SAMODZIELNOŚĆ ZAMIESZKIWANIA GOSPODARSTW DOMOWYCH I RODZIN W spisie 2002 roku badano samodzielność zamieszkiwania gospodarstw domowych. Podstawą podziału gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Ludność aktywna zawodowo tzw. siła robocza; wszystkie osoby uznane za pracujące lub bezrobotne, zgodnie poniższymi definicjami.

Ludność aktywna zawodowo tzw. siła robocza; wszystkie osoby uznane za pracujące lub bezrobotne, zgodnie poniższymi definicjami. 0 Informacja o aktywności ekonomicznej ludności w województwie lubuskim prezentuje dane dotyczące pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo uzyskane z reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE w województwie legnickim

BEZROBOCIE w województwie legnickim URZĄD STATYSTYCZNY W LEGNICY BEZROBOCIE w województwie legnickim 1 kwartał 1996 roku Legnica Maj 1996 mm. URZĄD STATYSTYCZNY W LEGNICY BEZROBOCIE w województwie legnickim I kwartał 1996 roku Legnica Maj

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU

URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU ON A-f (ßjgf [y/y i URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W 1997 R. CZERWIEC 1998 r ZNAKI UMOWNE: Zero (0) - zjawisko istnieje, jednakże w ilościach

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE I ICH GOSPODARSTWA DOMOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM. Marzec 2004 Nr 6

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE I ICH GOSPODARSTWA DOMOWE W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM. Marzec 2004 Nr 6 URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Informacja sygnalna Data opracowania - marzec 2004 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. (0-12) 415-38-84 Internet: http://www.stat.gov.pl/urzedy/krak NARODOWY

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU

URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, marzec 2013 r. Kontakt: e-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE w województwie legnickim iii kwartał 1996 roku

BEZROBOCIE w województwie legnickim iii kwartał 1996 roku URZĄD STATYSTYCZNY W LEGNICY BEZROBOCIE w województwie legnickim iii kwartał 1996 roku X Legnica Listopad 1996 r. «.% t * V **» URZĄD STATYSTYCZNY W LEGNICY BEZROBOCIE w województwie legnickim VII kwartał

Bardziej szczegółowo

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM KWARTALNA INFORMACJA O AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE

URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY W WAŁBRZYCHU INFORMACJE I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW W 1997 R. GRUDZIEŃ 1998 ZNAKI UMOWNE: Zero (0) - zjawisko istnieje, jednakże w ilościach mniejszych od liczb

Bardziej szczegółowo

Narodowy Spis Powszechny 2002. Podstawowe informacje dla Płocka

Narodowy Spis Powszechny 2002. Podstawowe informacje dla Płocka Narodowy Spis Powszechny 2002 Podstawowe informacje dla Płocka 1 Podstawowe informacje o spisach powszechnych Narodowy Spis Powszechny przeprowadzany jest okresowo, średnio co 10 lat. Ostatni spis miał

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWO KATOWICKIE MATERIAŁY I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY

STRUKTURA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWO KATOWICKIE MATERIAŁY I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE URZĄD STATYSTYCZNY URZĄD STATYSTYCZNY MATERIAŁY I OPRACOWANIA STATYSTYCZNE ' 'V. SPIS LUDNOŚCI I MIESZKAŃ METODĄ REPREZENTACYJNĄ 1995 STRUKTURA DEMOGRAFICZNA I SPOŁECZNA LUDNOŚCI WOJEWÓDZTWO KATOWICKIE -----------------------------------------

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH Informacje i opracowania statystyczne AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM Wyniki Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności przeprowadzonego w III kwartale

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O ZMIANACH DEMOGRAFICZNO-SPOŁECZNYCH LUDNOŚCI I WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM W LATACH 1 9 7 0-1 9 0 0

I N F O R M A C J A O ZMIANACH DEMOGRAFICZNO-SPOŁECZNYCH LUDNOŚCI I WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM W LATACH 1 9 7 0-1 9 0 0 WOJEWÓDZKI URZĄD S TA TYSTYCZNY I N F O R M A C J A O ZMIANACH DEMOGRAFICZNO-SPOŁECZNYCH LUDNOŚCI I WARUNKÓW MIESZKANIOWYCH W WOJEWÓDZTWIE KATOWICKIM W LATACH 1 9 7 0-1 9 0 0 ( na podstawie spisów powszechnych)

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 293 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2167 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto WROCŁAW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WIEDZA PLUS 2 Kompleksowy monitoring potencjału i barier regionalnego rynku pracy

WIEDZA PLUS 2 Kompleksowy monitoring potencjału i barier regionalnego rynku pracy Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze środków budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Unia Europejska

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Myślenice 2004-2013 ANEKS nr 2. Ludność na podstawie bilansów

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Myślenice 2004-2013 ANEKS nr 2. Ludność na podstawie bilansów Tabela nr A1 - Ludność na podstawie bilansów rok mężczyźni kobiety na 1 km² powierzchni kobiety na 1 mężczyzn ludność w wieku nieprodukcyjnym na 1 osób w wieku produkcyjnym Województwo 21 324928 1578176

Bardziej szczegółowo

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r.

ludności aktywnej zawodowo (pracujących i bezrobotnych) przyjęte na XIII Międzynarodowej Konferencji Statystyków Pracy w październiku 1982 r. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) przeprowadzonego Badanie Aktywności Ekonomicznej Ludności realizowane jest

Bardziej szczegółowo

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz

W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz Źródło: www.stat.gov.pl (GUS) Rozdział V. CHARAKTERYSTYKA EKONOMICZNA LUDNOŚ CI 16. Źródła utrzymania W spisie ludności 2002 ustalano główne i dodatkowe źródło utrzymania dla poszczególnych osób oraz odrębnie

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B, 45-064 Opole Informacja sygnalna Data opracowania lipiec 2016 e-mail: SekretariatUSopl@stat.gov.pl Internet: http://opole.stat.gov.pl tel. 77 423

Bardziej szczegółowo

Podstawowe wyniki BAEL dla osób w wieku 15 lat i więcej. Wyszczególnienie II kwartał 2011 I kwartał 2012 II kwartał 2012

Podstawowe wyniki BAEL dla osób w wieku 15 lat i więcej. Wyszczególnienie II kwartał 2011 I kwartał 2012 II kwartał 2012 II U W A G A. Prezentowane dane z BAEL zostały uogólnione przy wykorzystaniu bilansów ludności opartych na NSP 2002. Po zakończeniu opracowywania wyników NSP 2011 dane z badania zostaną przeliczone w oparciu

Bardziej szczegółowo

Izby w mieszkaniach (w tys.) niezamieszkane. ogółem

Izby w mieszkaniach (w tys.) niezamieszkane. ogółem IV. ZASOBY MIESZKANIOWE 1. STAN I ROZWÓJ ZASOBÓW MIESZKANIOWYCH Mieszkanie, jako jednostka spisowa, jest to lokal składający się z jednej lub kilku izb, łącznie z pomieszczeniami pomocniczymi, wybudowany

Bardziej szczegółowo

LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W LATACH

LUDNOŚĆ WEDŁUG EKONOMICZNYCH GRUP WIEKU W LATACH W Polsce, podobnie jak w innych krajach europejskich, sytuacja kobiet na rynku pracy różni się od sytuacji zawodowej mężczyzn. Płeć jest więc jedną z najważniejszych cech uwzględnianych w statystyce rynku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Wrocław Powierzchnia w km2 w 2013 r. 293 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2159 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 630691 631188 632067 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy Materiał na konferencję prasową w dniu 24 czerwca 2010 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności Informacja została opracowana

Bardziej szczegółowo

Ludność według ekonomicznych grup wieku: Współczynnik feminizacji

Ludność według ekonomicznych grup wieku: Współczynnik feminizacji Źródłem informacji opracowania z zakresu sytuacji kobiet na rynku pracy w województwie kujawsko pomorskim są dane pochodzące z badań i zasobów danych Głównego Urzędu Statystycznego, tj. z Badania Aktywności

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2005 r.

Emerytury i renty nauczycieli *) w 2005 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty nauczycieli *) w 05 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 289,4 tys. osób

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Piekary Śląskie Powierzchnia w km2 w 2013 r. 40 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1429 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 58022 57502 57148 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4

Miasto SIEDLCE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W WARSZAWIE. Powierzchnia w km² 32 2014. Województwo 2014 61,4 URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE Powierzchnia w km² 32 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2404 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SIEDLCE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Informacja sygnalna Data opracowania lipiec 2012 e-mail: SekretariatUSopl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl tel. 77 423 01 10 11 77 423 01 20 21 BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W RZESZOWIE Powierzchnia w km² 46 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1374 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto PRZEMYŚL LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto BYTOM WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 69 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 69 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2481 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto BYTOM LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W I KWARTALE 2014 R.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W I KWARTALE 2014 R. Kontakt: tel. (71) 37-16-300 e-mail: SekretariatUSwro@stat.gov.pl Internet: www.wroclaw.stat.gov.pl AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE DOLNOŚLĄSKIM W I KWARTALE 2014 R. Wrocław, czerwiec 2014

Bardziej szczegółowo

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto TYCHY WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 82 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1572 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TYCHY LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 43 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2160 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto SŁUPSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Poznań Powierzchnia w km2 w 2013 r. 262 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2092 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 555614 550742 548028 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8

Miasto ZIELONA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W ZIELONEJ GÓRZE. Powierzchnia w km² 58 2014. Województwo 2014 56,8 URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 58 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2038 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto ZIELONA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Częstochowa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 160 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1455 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 237203 234472 232318 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BIAŁYMSTOKU Powierzchnia w km² 102 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2893 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto BIAŁYSTOK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4

Miasto: Zielona Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1021470 55,4 Miasto: Zielona Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 58 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2030 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 118950 119023 118405 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2

Miasto: Kielce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1268239 59,0 53,3 57,1 59,2 Miasto: Kielce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 110 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1823 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 202450 200938 199870 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8

Miasto: Kraków. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3360581 58,5 53,4 56,1 57,8 Miasto: Kraków Powierzchnia w km2 w 2013 r. 327 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2322 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 757740 758334 758992 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4

Miasto: Katowice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 54,7 56,7 58,4 Miasto: Katowice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 165 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1849 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 311421 307233 304362 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Łomża Powierzchnia w km2 w 2013 r. 33 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1920 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 63240 62812 62711 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1

Miasto: Opole. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1004416 54,5 50,4 53,7 56,1 Miasto: Opole Powierzchnia w km2 w 2013 r. 97 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1244 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 122656 121576 120146 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Toruń Powierzchnia w km2 w 2013 r. 116 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1758 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 205129 204299 203447 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4

Miasto: Bydgoszcz. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2092564 57,0 55,1 57,6 59,4 Miasto: Bydgoszcz Powierzchnia w km2 w 2013 r. 176 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2042 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 364443 361254 359428 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5

Miasto: Gliwice. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 52,2 54,9 56,5 Miasto: Gliwice Powierzchnia w km2 w 2013 r. 134 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1385 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 187830 186210 185450 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4

Miasto: Sopot. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2295811 57,8 59,8 63,7 65,4 Miasto: Sopot Powierzchnia w km2 w 2013 r. 17 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2193 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 38858 38217 37903 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6

Miasto: Siedlce. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 5316840 60,1 51,7 54,7 57,6 Miasto: Siedlce Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2396 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76303 76393 76347 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6

Miasto: Jaworzno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 50,9 52,8 53,6 Miasto: Jaworzno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 153 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 614 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 94831 94305 93708 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy Materiał na konferencję prasową w dniu 23.12. r.. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Kwartalna informacja o aktywności ekonomicznej ludności Informacja została opracowana

Bardziej szczegółowo

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013

Miasto: Warszawa. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 Miasto: Warszawa Powierzchnia w km2 w 2013 r. 517 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 3334 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 1700112 1715517 1724404 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7

Miasto: Olsztyn. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1446915 54,6 48,8 51,9 53,7 Miasto: Olsztyn Powierzchnia w km2 w 2013 r. 88 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1978 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 175388 174641 174675 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6

Miasto: Rzeszów. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2129294 57,1 50,1 52,6 54,6 Miasto: Rzeszów Powierzchnia w km2 w 2013 r. 117 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1574 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 179199 182028 183108 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B, 45-064 Opole Informacja sygnalna Data opracowania lipiec 2014 e-mail: SekretariatUSopl@stat.gov.pl Internet: http://opole.stat.gov.pl/ tel. 77 423

Bardziej szczegółowo

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8

Miasto: Jelenia Góra. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 2909997 55,8 Miasto: Jelenia Góra Powierzchnia w km2 w 2013 r. 109 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 751 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 84015 82846 81985 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Bielsko-Biała Powierzchnia w km2 w 2013 r. 125 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1395 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 174755 174370 173699 Ludność w wieku

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Dąbrowa Górnicza Powierzchnia w km2 w 2013 r. 189 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 657 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 126079 124701 123994 Ludność w

Bardziej szczegółowo

Miasto: Piotrków Trybunalski

Miasto: Piotrków Trybunalski Miasto: Piotrków Trybunalski Powierzchnia w km2 w 2013 r. 67 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1129 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 76881 76404 75903 Ludność w

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Elbląg Powierzchnia w km2 w 2013 r. 80 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1540 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 124883 123659 122899 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

929 terenie miasta) wymeldowania 179 zameldowani na pobyt czasowy 863 powierzchnia miasta (km 2 ) gęstość zaludnienia 1.380

929 terenie miasta) wymeldowania 179 zameldowani na pobyt czasowy 863 powierzchnia miasta (km 2 ) gęstość zaludnienia 1.380 OŚWIĘCIM W LICZBACH 1. DEMOGRAFIA, WARUNKI ŻYCIA Dane demograficzne 2002 2003 2004 ludność ogółem 42.382 42.000 41.799 kobiety 22.147 21.998 21.945 zameldowani na pobyt stały 42.382 42.000 41.799 przemeldowania

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2083 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto POZNAŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2

Miasto CHORZÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W KATOWICE. Powierzchnia w km² 33 2014. Województwo 2014 58,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 33 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 3319 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto CHORZÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 160 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1441 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto CZĘSTOCHOWA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I

Bardziej szczegółowo

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4

Miasto OPOLE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 W OPOLU. Powierzchnia w km² 97 2014. Województwo 2014 55,6. w wieku produkcyjnym 53,7 56,1 58,4 URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Powierzchnia w km² 97 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1238 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto OPOLE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W 2014

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 262 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1762 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDAŃSK LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI

Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI URZĄD STATYSTYCZNY W ZIELONEJ GÓRZE Powierzchnia w km² 86 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1448 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GORZÓW WIELKOPOLSKI LUDNOŚĆ WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2

Miasto GDYNIA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014. Powierzchnia w km² 135 2014. Województwo 2014. w wieku produkcyjnym 59,7 61,6 63,8 59,2 URZĄD STATYSTYCZNY W GDAŃSKU Powierzchnia w km² 135 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1834 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto GDYNIA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 116 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1756 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TORUŃ LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014

WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 URZĄD STATYSTYCZNY W BYDGOSZCZY Powierzchnia w km² 84 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1351 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto WŁOCŁAWEK Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7

Miasto: Leszno. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 3467016 57,1 53,1 56,4 58,7 Miasto: Leszno Powierzchnia w km2 w 2013 r. 32 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 2027 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 64654 64722 64589 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM Stan w I kwartale 2014 r.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM Stan w I kwartale 2014 r. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, czerwiec 2014 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl Tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://www.stat.gov.pl/lublin/index_plk_html.htm

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU

MIEJSKI URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU I MIEJSKI URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Do użytku iłuibowego Egz. nr OißUOTf K f*w -i WROCŁAW 1972 SPIS TREŚCI TabL Str. UWAGI OGÓLNE X i TABLICE STATYSTYCZNE X Bilans zasobów mieszkaniowych w 1971 roku

Bardziej szczegółowo

Mieszkania oddane do użytkownia w Gdańsku w 2005 roku. Zasoby mieszkaniowe w Gdańsku na koniec 2005 roku

Mieszkania oddane do użytkownia w Gdańsku w 2005 roku. Zasoby mieszkaniowe w Gdańsku na koniec 2005 roku Mieszkalnictwo 2005 Mieszkania oddane do użytkownia w Gdańsku w 2005 roku Liczba mieszkań oddanych do użytkowania ogółem 2 636 97 komunalne 1 przeznaczone na sprzedaż lub wynajem społeczne czynszowe 1

Bardziej szczegółowo

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7

Miasto: Szczecin. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 1718861 55,2 52,7 55,8 57,7 Miasto: Szczecin Powierzchnia w km2 w 2013 r. 301 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1358 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 410245 408913 408172 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6

Miasto: Rybnik. WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010. Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148. Miasto 2012 2013. Województwo 2013 4599447 56,7 51,4 53,4 54,6 Miasto: Rybnik Powierzchnia w km2 w 2013 r. 148 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 945 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 141036 140789 140173 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Wyniki NSP 2011 (dane wstepne)

Wyniki NSP 2011 (dane wstepne) Wyniki NSP 2011 (dane wstepne) Gdynia, 14.12.2012 r. GDYNIA W ŚWIETLE WYNIKÓW NSP 2011 (DANE WSTĘPNE) Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań (NSP-2011) został przeprowadzony na terenie całego kraju

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012.

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012. Płeć jest jedną z kluczowych cech stosowanych w analizie rynku pracy. Wiele zjawisk przedstawionych jest w podziale na mężczyzn i kobiety. Także indywidualne możliwości oraz decyzje pracowników i osób

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010

WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto: Suwałki Powierzchnia w km2 w 2013 r. 66 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km2 w 2013 r. 1058 WYBRANE DANE(a) STATYSTYCZNE 2010 Miasto 2012 2013 Ludność 69245 69404 69317 Ludność w wieku nieprodukcyjnym

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty górnicze w 2005 r.

Emerytury i renty górnicze w 2005 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty górnicze w 2005 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 307,8 tys. osób Średni wiek emerytów: 60,4 lat Średni wiek osób

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU PRACA KONKURSOWA

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU PRACA KONKURSOWA ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 1 IM. OSKARA LANGEGO W ZAMOŚCIU PRACA KONKURSOWA DRUGI LUBELSKI KONKURS STATYSTYCZNO DEMOGRAFICZNY Z OKAZJI DNIA STATYSTYKI POLSKIEJ Zadanie 2 STRUKTURA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 22 grudnia 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki wstępne Narodowego Spisu Powszechnego Ludności

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty przyznane w 2009 r.

Emerytury i renty przyznane w 2009 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty przyznane w 2009 r. Podstawowe dane: Liczba emerytów i rencistów: 331,4 tys. osób Średni wiek emerytów: 59,3 lat Średni wiek osób,

Bardziej szczegółowo

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5

Miasto LEGNICA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 54,6 56,1 58,1 57,5 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 56 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1800 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto LEGNICA LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R.

URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W WARSZAWIE ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa Informacja sygnalna Data opracowania 11.07.2014 r. Kontakt: e-mail:sekretariatuswaw@stat.gov.pl tel. 22 464 23 15, 22 464 23 12 faks 22

Bardziej szczegółowo

Miasto JELENIA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 57,6 59,8 62,5 57,5

Miasto JELENIA GÓRA WYBRANE DANE STATYSTYCZNE Powierzchnia w km² Województwo w wieku produkcyjnym 57,6 59,8 62,5 57,5 URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Powierzchnia w km² 109 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 745 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Miasto JELENIA GÓRA Województwo 2014 LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 2 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: maj 2014 Kontakt: e-mail: uspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98 100 http://poznan.stat.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

Aneks 2 do Miejskiego Zeszytu Statystycznego Nr 19

Aneks 2 do Miejskiego Zeszytu Statystycznego Nr 19 Aneks 2 do Miejskiego Zeszytu Statystycznego Nr 19 TABLICA 6.11.A. ZASOBY MIESZKANIOWE W PŁOCKU I W WYBRANYCH MIASTACH W ROKU 2011 Źródło: www.stat.gov.pl; Bank Danych Lokalnych: Gospodarka Mieszkaniowa,

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 5 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4

Miasto KONIN WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W POZNANIU. Powierzchnia w km² Województwo ,4 URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU Powierzchnia w km² 82 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 931 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto KONIN LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU W

Bardziej szczegółowo

Emerytury i renty kolejowe w 2004 r.

Emerytury i renty kolejowe w 2004 r. ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH DEPARTAMENT STATYSTYKI Emerytury i renty kolejowe w 2004 r. Podstawowe dane: Liczba osób pobierających emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy: 271,7 tys. osób Średni

Bardziej szczegółowo

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto ZABRZE WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KATOWICE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICE Powierzchnia w km² 80 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 2204 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto ZABRZE LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2

Miasto TARNÓW WYBRANE DANE STATYSTYCZNE W KRAKOWIE. Powierzchnia w km² Województwo ,2 URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE Powierzchnia w km² 72 2014 Gęstość zaludnienia w osobach na 1 km² 1539 WYBRANE DANE STATYSTYCZNE 2012 2013 2014 Województwo 2014 Miasto TARNÓW LUDNOŚĆ WEDŁUG PŁCI I WIEKU

Bardziej szczegółowo