Nadzór Projektu. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nadzór Projektu. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych"

Transkrypt

1 Nadzór Projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych Ekstrakt z dokumentu

2 Podstawowe informacje o dokumencie: Autor: Kazimierz Frączkowski, Paweł Pierzchała, Albert Dabiński Data utworzenia: 5 stycznia 2011

3 Spis treści 1. Cel dokumentu Wstęp Nadzór Projektu w Projekcie P Proponowana struktura Nadzoru Projektu P Kierownik Biura Nadzoru Projektu... 6 Zastępca Kierownika Biura Nadzoru Projektu... 6 Zespół Ekspercki Zakres zadań Nadzoru Projektu P Zadania Biura Nadzoru Projektu Zadania Grupy Doradczej Użytkowników Zadania Grupy Doradczej Dostawców Zadania zaproponowanego Nadzoru Metodycznego projektu Zadania Zespołu Eksperckiego Formuła powołania Zespołu Eksperckiego i Nadzoru Metodycznego Formuła działania Biura Nadzoru Projektu Biuro Koordynacji Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia Uzasadnienie dla utworzenia Biura Studium Wykonalności Projektu P Uzasadnienie Biznesowe Projektu P Potrzeby zgłaszane przez Regiony Regulamin Organizacyjny Centrum Cele działania Biura Koordynacji Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia Zakres zadań Biura Struktura Biura Koordynacji Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia Strona 3 z 16

4 1. Cel dokumentu 2. Wstęp Celem niniejszego dokumentu jest: propozycja organizacji oraz modelu budowy Nadzoru Projektu będącego elementem struktury zarządczej PRINCE2 w kontekście projektu P1 oraz zaproponowania formuły jego realizacji. przestawienie koncepcji utworzenia Biura Koordynacji Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia, zasad jego funkcjonowania w ramach Projektu P1, zadań oraz prognozowanego zapotrzebowania na zasoby. Koncepcja zarządzania projektem Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych została oparta o ustrukturalizowaną metodykę PRINCE2, jej podstawa są doświadczenia z tysięcy projektów oraz wkład wniesiony przez niezliczonych sponsorów projektów, kierowników projektów, zespoły projektowe, naukowców, szkoleniowców i konsultantów. Definiuje ona cztery rozdzielone poziomy zarządzania. Komitet Sterujący wraz z Nadzorem Projektu, Kierownik Projektu wraz ze Wsparciem Projektu, Kierownicy Zespołów oraz członkowie zespołów. Komitet Sterujący jest informowany okresowo o stanie projektu, decyduje o przejściach do kolejnych etapów i reaguje w sytuacjach kiedy realizacja projektu wychodzi poza ustalony zakres tolerancji. W celu wsparcia Komitetu Sterującego, a więc wzmocnienia poziomu zarządzania strategicznego buduje się odpowiedni Nadzór Projektu. Nadzór Projektu działa w imieniu i na rzecz Komitetu Sterującego, niezależnie od Kierownika Projektu w obszarze różnych aspektów projektu ma stanowić zaplecze dla Komitetu Sterującego poprzez delegowania niektórych uprawnień lub uzyskania specjalistycznych opinii na temat produktów zarządczych czy specjalistycznych Projektu. Poprzez możliwość delegowania reprezentacji w Nadzorze Projektu, Głównego Dostawcy (lub reprezentanta dostawców), Głównego Użytkownika (lub reprezentanta użytkowników) oraz Przewodniczącego Komitetu Sterującego, stanowi silne wsparcie odpowiedzialności Komitetu Sterującego za nadzór Projektu. Istotnym elementem Nadzoru Projektu są Zespoły Eksperckie na które składają się eksperci dziedzinowi, którzy mogą pochodzić spoza organizacji głównych interesariuszy Projektu. W sytuacji kiedy stali członkowie Komitetu Sterującego pełniący tą rolę obciążeni są innymi obowiązkami Nadzór Projektu poprzez wydzielonych na stałe specjalistów i zaproszonych do współpracy ekspertów dziedzinowych wspomaga działanie Komitetu Sterującego realizując Strona 4 z 16

5 wydelegowane przez Komitet Sterujący zadania. Nadzór w Projekcie będzie też mógł pełnić rolę wspierającą Kierownika Projektu. 3. Nadzór Projektu w Projekcie P Proponowana struktura Nadzoru Projektu P1 Rysunek 3 przedstawia proponowaną Strukturę Nadzoru Projektu zwanego dalej Biurem Nadzoru Projektu: Biuro Nadzoru Projektu Kierownik Biura Nadzoru Projektu Koordynator Grupy Doradczej Użytkowników i Dostawców Zastępca Kierownika Biura Nadzoru Projektu / Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia Grupa Doradcza Użytkowników Grupa Doradcza Dostawców Zespół Ekspercki Nadzór Metodyczny Specjalista ds. Administracji Specjalista ds. Nadzoru Projektu Biuro Koordynacji Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia Specjalista ds. Zarządzania Projektami Specjalista ds. Komunikacji i Promocji Specjalista ds. Standardów i Rozwoju e-zdrowia Rysunek 3. Proponowana struktura Biura Nadzoru Projektu W skład Biura Nadzoru Projektu wchodzą: 1. Kierownik Biura Nadzoru Projektu 2. Zastępca Kierownika Biura Nadzoru Projektu 3. Koordynator, Grupy Doradczej Użytkowników i Dostawców Strona 5 z 16

6 4. Grupa Doradcza Użytkowników wskazana przez Głównego Użytkownika, powinna posiadać kompetencje w zakresie specyfikacji wymagań i kontroli jakości. 5. Grupa Doradcza Dostawców wskazana przez Wykonawcę, powinna posiadać kompetencje w zakresie wiedzy specjalistycznej i dysponowania zasobami specjalistycznymi. 6. Zespół Ekspercki niezależni eksperci świadczący usługi doradcze, prace analityczne i eksperckie na rzecz Komitetu Sterującego dysponujący wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami w obszarach zagadnień projektowych. 7. Nadzór metodyczny projektu niezależny doradca mający praktyczne kompetencje w zakresie metodycznego zarządzania projektami nadzór jakości dla produktów zarządczych oraz elementów sterowania w poszczególnych etapach projektu. 8. Biuro Koordynacji Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia zespół działający na rzecz interoperacyjności i spójności projektów informacyjnych w Ochronie Zdrowia realizowanych na szczeblu krajowym i regionalnym. Biuro scharakteryzowane jest szczegółowo w dalszej części niniejszego opracowania. 9. Specjalista ds. Nadzoru Metodycznego wsparcie prac Biura Nadzoru Projektu w kontekście standardów, technologii, metodyki zarządzania projektami. 10. Specjalista ds. Administracji realizacja działań logistycznych i administracyjnych Biura, zarządzanie konfiguracją. Biuro Koordynacji Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia (Specjalista ds. Zarządzania Projektami, Specjalista ds. Komunikacji i Promocji, Specjalista ds. Standardów i Rozwoju e-zdrowia), Zespół Ekspercki, Specjalista ds. Nadzoru Projektu oraz Specjalista ds. Administracji są bezpośrednio podlegli i odpowiadają przed Zastępcą Kierownika Biura Nadzoru Projektu. Kierownik Biura Nadzoru Projektu Kierownik Biura Nadzoru Projektu odpowiada za pracę Biura oraz uzyskiwane przez nie efekty przed Komitetem Sterującym Projektu P1. Realizacja obowiązków Kierownika Biura Nadzoru Projektu wymaga doświadczenia w realizacji projektów informatyzacji podmiotów publicznych i posiadania szerokiej perspektywy związanej z głęboką wiedzą w tej dziedzinie. Zastępca Kierownika Biura Nadzoru Projektu Pełnienie roli Zastępcy Kierownika Biura Nadzoru Projektu wymaga wieloletniego doświadczenia i wiedzy w zakresie zarządzania projektami w tym w stosowaniu metodyki PRINCE2 przy realizacji złożonych projektów. Z uwagi na wymagana współpracę z zespołem ekspertów i nadzorem metodycznym, Zastępca Kierownika Biura Nadzoru Projektu powinien mieć również autorytet i dorobek naukowy z technologii informacyjnych oraz rozwiązań informacyjnych dla ochrony zdrowia (e-zdrowia). Strona 6 z 16

7 Rolę Zastępcy Kierownika Biura Nadzoru Projektu można łączyć z rolą Koordynatorem Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia. Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia jest również kierownikiem Biura Koordynacji Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia. Takie połączenie daje możliwość transferu informacji o projektach regionalnych i zadbanie o ich integracje z projektem P1. Zespół Ekspercki Istotnym elementem Nadzoru Projektu jest Zespół Ekspercki, który merytorycznie najbardziej wspiera Komitet Sterujący. W ramach takiego Zespołu Eksperckiego należałoby wziąć pod uwagę również ekspertów zagranicznych, mających praktyczną wiedzę na temat rozwiązań stosowanych w konkretnych krajach Unii Europejskiej, co jest zasadne w kontekście interoperacyjności. Członkami Zespołu Eksperckiego, mogliby być eksperci z doświadczeniem europejskim, stanowiący pewnego rodzaju łącznik pomiędzy Projektem a instytucjami europejskimi, kompetentnymi w obszarze działania projektu. W tym celu proponuje się nawiązać kontakt z JASPERS i zwrócić się o współpracę na etapie uruchamiania i implementacji projektu Zakres zadań Nadzoru Projektu P1 Nadzór Projektu jako całość obejmuje podstawowe interesy interesariuszy projektu. Do jego obowiązków należy zaliczyć aktywności zapewniające, że: 1. Przez cały czas trwania projektu P1 istnieje współpraca pomiędzy wszystkimi zainteresowanymi stronami wzmacnia strategię zarządzania komunikacją. 2. Ryzyka są kontrolowane. 3. Zaplanowano zaangażowanie właściwych osób do kontroli jakości we właściwych momentach wytwarzania produktu. 4. Działania następcze wynikające z kontroli jakości, są prawidłowo wykonywane. 5. Zakres projektu nie rozszerza się niepostrzeżenie. 6. Zadowalająco funkcjonuje komunikacja zewnętrzna i wewnętrzna. 7. Stosowane są ustalone standardy. 8. Spełniane są ustalone wcześniej specjalistyczne wymagania Zadania Biura Nadzoru Projektu 1. Organizacja wsparcia poprzez przygotowanie specjalistycznych opinii i ekspertyz dla Komitetu Sterującego, 2. Koordynacja działań w zakresie wymiany i udostępniania informacji pomiędzy interesariuszami Projektu, Strona 7 z 16

8 3. Nadzorowanie spójności i interoperacyjności Projektu, 4. Wsparcie Koordynatora Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia, 5. Zapewnienie sprawnej komunikacji między podmiotami realizującymi Inicjatywy Regionalne (IR) a CSIOZ, 6. Zapewnienie spójności i interoperacyjności produktów projektów Inicjatyw Regionalnych z produktami produktów centralnych realizowanych przez CSIOZ, 7. Usprawnienie działań w zakresie e-zdrowia w Polsce nakreślonych w takich dokumentach jak Plan informatyzacji e-zdrowie Polska na lata , m.in. poprzez transfer wiedzy między organizacjami realizującymi projekty w tym zakresie a projektem P1, 8. Koordynacja inicjatyw i promocja standardów, słowników i elementów niezbędnych do osiągnięcia interoperacyjności, 9. Monitorowanie wszystkich aspektów wykonania projektu i produktów Zadania Grupy Doradczej Użytkowników 1. Zapewnienie, że określenie potrzeb użytkowników projektu jest dokładne, pełne i jednoznaczne. 2. Informowanie o wpływie potencjalnych zmian z punktu widzenia użytkowników projektu. 3. Monitorowanie ryzyk mogących dotknąć użytkowników projektu. 4. Wspieranie działań dotyczących komunikacji oraz promocji. 5. Zapewnienie, żeby wszelkie działania przeglądu/kontroli jakości, związane z produktami na wszystkich etapach, miały odpowiednie przedstawicielstwo ze strony użytkowników. 6. Zagwarantowanie, że procedury kontroli jakości są prawidłowo stosowane w celu zapewnienia spełnienia wymogów użytkowników przez produkty Zadania Grupy Doradczej Dostawców 1. Doradzanie w sprawie Strategii Zarządzania Jakością oraz Strategii Zarządzania Konfiguracją (zawartych w Dokumencie Inicjującym Projekt). 2. Doradzanie w sprawie wyboru strategii wytwarzania produktów, zasad projektowania i użytych metod. 3. Zagwarantowanie, że wszelkie standardy Wykonawcy i operacyjnego wykorzystania produktów określone dla projektu są przestrzegane i efektywnie stosowane. 4. Opiniowanie z perspektywy Wykonawcy potencjalnych zmian i ich wpływu na prawidłowość, kompletność i integralność produktów w odniesieniu do Opisu Produktów. 5. Monitorowanie wszelkich ryzyk w aspektach wytwórczych projektu. Strona 8 z 16

9 6. Ocenianie, czy procedury kontroli jakości są prawidłowo stosowane tak, aby produkty spełniały stosowne wymagania Zadania zaproponowanego Nadzoru Metodycznego projektu 1. Wspomaganie Kierownika Projektu w opracowywaniu Uzasadnienia Biznesowego oraz Planu Przeglądu Korzyści. 2. Doradzanie w sprawie wyboru członków zespołu zarządzania projektem. 3. Doradzanie w sprawie Strategii Zarządzania Ryzykiem. 4. Przeglądanie Uzasadnienia Biznesowego pod kątem jego zgodności ze standardami Centrum oraz PIOZ. 5. Weryfikowanie Uzasadnienia Biznesowego w zestawieniu z wydarzeniami zewnętrznymi oraz postępami projektu. 6. Weryfikowanie, czy przyjmowane rozwiązania nadal dostarczają wartości odpowiedniej do poniesionych kosztów. 7. Ocenianie, czy ryzyko związane z projektem pozostaje w granicach tolerancji. 8. Ograniczanie nadmiernych żądań ze strony interesariuszy. 9. Informowanie zespołu zarządzania projektem o wszelkich zmianach spowodowanych programem, którego projekt P1 jest częścią. 10. Monitorowanie postępów realizacji etapów oraz projektu w odniesieniu do uzgodnionych tolerancji. 11. Aktywny udział w monitorowaniu i sterowaniu etapów w zakresie przyjętych tolerancji Zadania Zespołu Eksperckiego 1. Doradzanie w sprawach specjalistycznych zagadnień technicznych z obszaru technologii informacyjnych. 2. Doradzanie w kwestiach interoperacyjności projektu z systemami europejskimi. 3. Monitorowanie stanu projektu wynikające z wiedzy dziedzinowej związanej z produktami i usługami przedsięwzięcia. 4. Doradzanie w kwestii trendów w zakresie rozwiązań informatycznych w ochronie zdrowia. 5. Doradzanie w kwestiach adaptacji norm europejskich. 6. Przedstawianie dokumentów analitycznych w zakresie funkcjonujących i oczekiwanych przez wszystkich interesariuszy projektu rozwiązań informacyjnych i analitycznych. 7. Wykonywanie ekspertyz i analiz wnioskowanych przez Komitet Sterujący oraz Kierownika Projektu. Strona 9 z 16

10 8. Wsparcie Kierownika Projektu w odbiorze projektów, produktów analitycznych oraz specjalistycznych technicznych dostarczanych przez wykonawców w ramach Projektu P Formuła powołania Zespołu Eksperckiego i Nadzoru Metodycznego W ramach opracowywania niniejszego dokumentu przeprowadzono analizę, która wskazuje, że najbardziej skutecznym sposobem pozyskania wymaganych kompetencji, przy zachowaniu efektywności współpracy z ekspertami będzie ogłoszenie przetargu nieograniczonego na podmiot, który dostarczy wymagane kompetencje w zakresie usług eksperckich. Zlecenie firmie doradczej, która sama skompletuje zespół o odpowiednich kwalifikacjach jest rozwiązaniem, które może zostać zrealizowane w sposób stosunkowo najłatwiejszy, gdyż istnieje szereg przedsiębiorstw świadczących takie usługi. Istnieje jednak ryzyko, iż osoby powoływane takim sposobem nie będą na tyle kompetentne na ile się oczekuje. Aby to ryzyko zminimalizować, przy wyborze firmy doradczej należy zadbać w umowie o stworzenie mechanizmów kontroli jakości wykonywanych prac poprzez konieczność akceptacji wykonawców ekspertyz przez Kierownika Biura Nadzoru lub Zastępcę Kierownika Biura Nadzoru. Proponowane rozwiązanie wymaga analizy oczekiwanych kompetencji członków zespołu i umieszczenie ich w kryteriach przyjęcia zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Właściwie określenie kryteriów kompetencji eksperckich jest kluczowe dla pozyskania osób będących w stanie zrealizować stawiane przed nimi zadania na oczekiwanym poziomie merytorycznym. Proponowane kryteria na tym etapie projektu to m.in.: staż pracy, liczba prac naukowych z dziedziny informatyki medycznej i telemedycyny, stopień naukowy, tytuł naukowy, tytuł zawodowy, przynależność do towarzystw i stowarzyszeń naukowych, branżowych, znajomość zagadnień technicznych dotyczących projektu poparta doświadczeniem w tym: o standardów technicznych, o architektury systemów informatycznych, o integracji systemów, o znajomość metodyki w której realizowany jest projekt, o znajomość trendów w zakresie rozwiązań informatycznych w ochronie zdrowia, o udział w projektach związanych z ochroną zdrowia, o znajomość zagadnień systemu ochrony zdrowia. Strona 10 z 16

11 Zatem, rekomenduje się formułę świadczenia prac eksperckich przez Firmę Doradczą, gdzie w Opisie Przedmiotu Zamówienia (OPZ), który będzie podstawą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) zostaną zawarte warunki związane z wymaganymi kompetencjami-zasobami oraz zasady ich angażowania. Formuła taka pozwali na pozyskanie określonych ekspertów, oraz umożliwi wpływ Zamawiającego na bieżącą weryfikację pozyskiwanych osób z kompetencjami Formuła działania Biura Nadzoru Projektu Powołane Biuro Nadzoru Projektu będzie jednostką podległą Komitetowi Sterującemu. Biuro jest niezależne od Kierownika Projektu, natomiast może go wspierać realizując zadania na rzecz projektu. Odpowiedzialność za działanie Biura ponosi Kierownik Biura Nadzoru Projektu. Kierownik Biura Nadzoru Projektu odpowiada przed Komitetem Sterującym. Za komunikację Komitetu Sterującego z Biurem odpowiada osoba pełniąca rolę Sekretarza Komitetu Sterującego P1. Za komunikację Biura z Komitetem Sterującym odpowiada Kierownik Biura Nadzoru Projektu, który może delegować obowiązki w tym zakresie na Zastępcę Kierownika Biura Nadzoru. 4. Biuro Koordynacji Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia 4.1. Uzasadnienie dla utworzenia Biura Studium Wykonalności Projektu P1 Załącznik 5 do Studium Wykonalności opracowany przez Ernst&Young wymienia realizowane Inicjatywy Regionalne mające na celu rozwój elektronicznych usług ochrony zdrowia w poszczególnych województwach. W większości są one planowane przez zarządy województw i zakładają pozyskanie finansowania z Regionalnych Programów Operacyjnych na lata Opracowanie wskazuje na istotność koordynacji działań na poziomie regionów (region-region) oraz na poziomie projektu centralnego (centrum-regiony). Koordynacja Inicjatyw Regionalnych jest konieczna w celu osiągnięcia interoperacyjności wytworzonych systemów i osiągnięcia spójności rozwiązań w funkcjonujących w obszarze e-zdrowia w Polsce. W Załączniku 5 do Studium Wykonalności Ernst&Young zaleca utworzenie stanowiska Koordynatora ds. Regionów (obecnie Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia) i ze względu na szeroki zakres zadań przewidzianych dla Koordynatora ds. Regionów wskazuje na potrzebę uruchomienie podległego mu Biura Projektowego ds. Regionów (obecnie Biuro Koordynacji Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia). W Załączniku 5 do Studium Wykonalności wskazuje się również na potrzebę powołania po zakończeniu projektu P1 stałej komórki, której celem będzie dalsza koordynacja i podtrzymanie Strona 11 z 16

12 wymiany informacji między Centrum a podmiotami realizującymi Inicjatywy Regionalne. Biuro Koordynacji Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia będzie posiadać niezbędne kompetencje oraz zasoby i może zostać przekształcone do takiej jednostki Uzasadnienie Biznesowe Projektu P1 Uzasadnienie Biznesowe Projektu P1 wskazuje ryzyko braku zgodności wytwarzanych systemów z istniejącymi systemami jako jedno z głównych zagrożeń dla projektu. Utworzenie Biura Koordynacji Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia, które będzie koordynować projekty regionalne z projektami Centrum oraz innymi projektami regionalnymi pozwoli zniwelować to ryzyko i zapewnić interoperacyjność tworzonych systemów e-zdrowia Potrzeby zgłaszane przez Regiony Potrzeba wsparcia Inicjatyw Regionalnych ze strony Centrum była również sygnalizowana również przez regiony. Problem współpracy na linii regiony-centrum poruszany był na warsztatach projektowych , , W trakcie warsztatów projektowych dr Kazimierz Frączkowski przedstawił wyniki przeprowadzonej przez siebie ankiety na temat współpracy na linii Centrum podmioty realizujące Inicjatywy Regionalne z obszaru e-zdrowia. Ankieta skierowana była do kierowników projektów, liderów konsorcjów regionalnych, sponsorów i inicjatorów projektów, właścicieli uzasadnień biznesowych w projektach regionalnych oraz specjalistów dysponujących wiedzą na temat przedmiotu badania. Respondenci ankiety przeprowadzonej przez Kazimierza Frączkowskiego wskazali na potrzebę uruchomienia bazy wiedzy na temat realizowanych projektów, która pozwalałaby wymianę doświadczeń na temat napotykanych problemów oraz sposobów ich rozwiązywania (opinia 100% respondentów). Ankieta wykazała również potrzebę utrzymywania rejestru zmian, w którym znajdowałyby się wszystkie zmiany w projektach centralnych mające wpływ na projekty regionalne. Wyniki ankiety potwierdzają również zasadność utrzymywania przez Centrum Rejestru Zagadnień, który będzie zawierał rekomendacje, rozwiązania problemów i komentarze oparte na doświadczeniach podmiotów realizujących projekty e-zdrowia (zarówno po stronie Centrum jak i projektów regionalnych) - 86,7% respondentów dostrzega zalety takiego rozwiązania. Ankietowani deklarują również chęć współpracy z Centrum: 75,9% respondentów chce współpracować z Centrum w obszarze technologii e-zdrowia, a 67,8% zgadza się raportować o stanie projektu wg referencyjnych metryk. O potrzebie stosowania standardów świadczy fakt, że 65,5% ankietowanych deklaruje chęć współpracy w tym zakresie. Wyniki ankiety przeprowadzonej przez dr Kazimierza Frączkowskiego jednoznacznie pokazują, że podmioty realizujące Inicjatywy Regionalne oczekują konkretnego, zorganizowanego Strona 12 z 16

13 wsparcia ze strony Centrum w wielu obszarach dziedzinowych. Biuro Koordynacji Projektów Informacyjnych Ochrony Zdrowia może być jednostką zaspokajającą te potrzeby i realizującą cele Centrum, w szczególności w zakresie osiągania spójności i interoperacyjności w ramach e-zdrowia. Biuro powinno nawiązać długofalową współpracę z podmiotami realizującymi Inicjatywy Regionalne. Współpraca ma obejmować cały czas życia projektów regionalnych, od opracowania koncepcji po zarządzanie zmianą we wdrożonych systemach. Zadaniem Biura Projektowego ds. Regionów ma być zarządzanie komunikacją między Centrum a podmiotami realizującymi Inicjatywy Regionalne oraz między podmiotami realizującymi Inicjatywy Regionalne. Wszelka komunikacja Centrum z podmiotami realizującymi Inicjatywy Regionalne powinna przebiegać za pośrednictwem Biura Regulamin Organizacyjny Centrum Biuro Koordynacji Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia ma również realizować określone w Regulaminie Organizacyjnym Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zadanie opracowywania standardów w dziedzinie systemów informacyjnych w ochronie zdrowia. Standardy opracowywane w ramach działalności Biura służyć mają osiągnięciu interoperacyjności systemów informatycznych e-zdrowia w Polsce w zgodności z odpowiednimi normami europejskimi Cele działania Biura Koordynacji Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia Cele działania Biura w zakresie koordynacji projektów e-zdrowia wynikają bezpośrednio z postulatów zgłoszonych w tym zakresie przez dokumenty wymienione w Uzasadnieniu dla utworzenia Biura. Na ich podstawie wyszczególniono wymienione niżej cele: C1. Wsparcie Koordynatora Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia C2. Zapewnienie sprawnej komunikacji między podmiotami realizującymi IR a Centrum C3. Zapewnienie spójności i interoperacyjności produktów projektów IR z produktami projektów centralnych realizowanych przez Centrum C4. Usprawnienie działań w zakresie e-zdrowia poprzez transfer wiedzy między organizacjami realizującymi projekty w tym zakresie C5. Uruchamianie inicjatyw i promocja standardów, słowników i elementów niezbędnych do osiągnięcia interoperacyjności Zakres zadań Biura Załącznik 5 do Studium Wykonalności, Uzasadnienie Biznesowe Projektu P1, Wyniki badania Regionów oraz Regulamin Organizacyjny Centrum wskazują na następujący zakres zadań Biura w obszarze koordynacji projektów e-zdrowia: Strona 13 z 16

14 ZK1. Wspieranie Koordynatora ds. Regionów we wszystkich działaniach logistycznych i administracyjnych w ramach koordynacji współpracy z podmiotami realizującymi IR. ZK2. Organizacja spotkań oraz telekonferencji. ZK3. Zapewnienie efektywnego przepływu informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami zaangażowanymi w prace Centrum i pomiotami realizującymi IR. ZK4. Bieżące informowanie podmiotów realizujących IR o aktualnym stanie projektów centralnych. ZK5. Dostarczanie podmiotom realizującym IR informacji niezbędnych do zapewnienia ich zgodności z Projektem. ZK6. Eliminacja kolidujących punktów styku lub minimalizacja zakresu i skutków niezgodności. ZK7. Eliminacja neutralnych punktów styku. ZK8. Wyszukiwanie zgodnych punktów styku i wsparcie IR w ich utworzeniu. ZK9. Weryfikacja studiów wykonalności IR z koncepcją Projektu. ZK10. Zapewnienie wsparcia merytorycznego (np. poprzez dostarczanie wytycznych dotyczących poszczególnych elementów koncepcji Projektu). ZK11. Tworzenie warunków dla wymiany wiedzy oraz dobrych praktyk między inicjatywami e-zdrowia objętymi przez kompetencje Biura. ZK12. Raportowanie o statusie projektów IR. ZK13. Obsługa zagadnień projektowych (opisane w Studium Wykonalności) oraz Rejestru Zagadnień. ZK14. Utrzymanie Rejestru Ryzyk dotyczących współpracy z IR. ZK15. Tworzenie międzyregionalnych zespołów wsparcia ds. najważniejszych obszarów (IT, modele referencyjne, standardy). ZK16. Tworzenie standardów, słowników i elementów niezbędnych do osiągnięcia interoperacyjności oraz ich promocja Struktura Biura Koordynacji Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia Aktualnie zadania wyznaczone w Studium Wykonalności dla Koordynatora ds. Regionów realizowane są przez Koordynatora Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia. Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia prowadzi działania na rzecz zarówno projektu P1 jak i projektu P2. Międzyprojektowe działanie Koordynatora Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia nabiera nowego znaczenia w kontekście Nadzoru Projektu funkcjonującego między Komitetem Sterującym a Kierownikiem Projektu. Utworzenie Nadzoru Projektu proponuje Stowarzyszenie Strona 14 z 16

15 Project Management Polska (SPMP) w raporcie Przegląd projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Zgodnie z metodyką PRINCE2 Nadzór Projektu może realizować zadania zarówno na rzecz projektu, jak i Komitetu Sterującego. Metodyka wskazuje między innymi na następujące obowiązki Nadzoru Projektu: Wsparcie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej. Zapewnienie stosowania właściwych standardów i spełnienia specjalistycznych wymagań (na przykład bezpieczeństwa). Sprawdzanie, czy projekt jest zgodny z ogólną strategią organizacji lub programu. Informować zespół zarządzania projektem o wszelkich zmianach spowodowanych programem, którego projekt jest częścią. Biorąc pod uwagę zakres zadań Biura (opracowywanie standardów, działania na rzecz interoperacyjności i spójności, komunikacja między projektowa i koordynacja projektów) wydaje się zasadne włączenie Biura w strukturę Nadzoru Projektu. Dzięki takiemu rozwiązaniu Biuro będzie mogło realizować działania na rzecz projektów P1 i P2 mając również możliwość wspierania Komitetu Sterującego w zakresie komunikacji, działania na rzecz interoperacyjności, standardów i zapewnienia wsparcia merytorycznego. W zaproponowanym wyżej rozwiązaniu nazwa Biuro Projektowe ds. Regionów sugerowana przez Ernst&Young w Studium Wykonalności przestaje odzwierciedlać realny zakres zadań Biura. Proponuje się więc utworzenie Biura pod nazwą Biuro Koordynacji Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia. Zaprezentowane umiejscowienie Biura jest rozwiązaniem dopasowanym do bieżących i przyszłych potrzeb projektów P1 oraz P2. W przyszłości, w sytuacji zwiększenia liczby inicjatyw regionalnych oraz uruchomienia w ramach PIOZ kolejnych projektów (np. projektu P3) konieczne może być przeniesienie Biura Koordynacji Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia na wyższy poziom zarządzania. W takiej sytuacji sugeruje się powołanie w ramach PIOZ projektu koordynacji, który prowadzić będzie Biuro przekształcone do struktury projektowej. Biuro Koordynacji Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia ma działać w ramach Biura Zarządzania Projektami Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia (rysunek poniżej). Przedstawiona propozycja działania Biura nie wyklucza jego działania na rzecz innych Projektów realizowanych w ramach Biura Zarządzania Projektami Programu Informatyzacji Ochrony Zdrowia. Podstawowe działania na rzecz innych projektów są możliwe ponieważ Projekt P1 jest aktualnie największym z realizowanych projektów (zarówno pod względem zakresu jak i Strona 15 z 16

16 budżetu) i integruje zagadnienia obecne też w innych projektach. Zapewnienie zgodności z innymi projektami centralnymi i regionalnymi jest jednym z celów biura. Struktura samego Biura Projektowego ds. Koordynacji Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia ze względu na liczbę pracowników jest dwupoziomowa. Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia pełni rolę zastępcy kierownika Biura Nadzoru Projektu i zarządza zespołem projektowym. W Załączniku 5 Studium Wykonalności zidentyfikowano: 8 głównych Inicjatyw Regionalnych, 11 obszarów ich punktów styku z projektami centralnymi, 9 kolidujących punktów styku, 26 punktów styku, które nie zostały ocenione ze względu na brak danych w tym zakresie. Istnieje uzasadnione ryzyko, że znaczna część z nieocenionych punktów styku będzie kolidować z projektami centralnymi, obszary te wymagają więc szczególnej uwagi. Na dzień 30 sierpnia zakończonych było 39 projektów regionalnych, zaś 96 było realizowanych, z czego 42 to inwestycje bezpośrednio związane z e-zdrowiem, a 18 związane pośrednio. Zarządzaniem wszystkimi zadaniami w powyższych obszarach i projektach wymaga zatrudnienia w ramach Biura odpowiednich kadr realizujących zadania z obszarów zidentyfikowanych w niniejszym dokumencie. Koordynator Projektów Informacyjnych w Ochronie Zdrowia Specjalista ds. Zarządzania Projektami Specjalista ds. Komunikacji i Promocji Specjalista ds. Standardów i Rozwoju e-zdrowia Rysunek 1. Proponowana struktura Biura Koordynacji i Komunikacji w Ochronie Zdrowia. Specjalista ds. zarządzania projektem pełnił będzie rolę koordynatora projektu odciążając Koordynatora Projektów Informacyjnych z wydelegowanych przez niego obowiązków menedżerskich. Zakłada się, że Specjalista ds. zarządzania projektem będzie kierownikiem projektów realizowanych przez Biuro. Strona 16 z 16

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Świadczenie usług doradztwa eksperckiego w ramach projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach

Bardziej szczegółowo

OPIS RÓL PROJEKTOWYCH

OPIS RÓL PROJEKTOWYCH Załącznik 1 do Instrukcji Zarządzania Projektami Strategicznymi OPIS RÓL PROJEKTOWYCH Spis treści 1. Biuro Programów i Rozwoju... 1 2. Kierownik Jednostki Merytorycznej... 1 3. Komitet Sterujący... 2 4.

Bardziej szczegółowo

Metodyki zarządzania projektami PRINCE2

Metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Metodyki zarządzania projektami PRINCE2 Zarządzanie projektem Kontroluj Planuj Monitoruj Deleguj 6 aspektów efektywności projektu Koszty Terminy Jakość Zakres Ryzyko Korzyści 4 zintegrowane elementy metodyki

Bardziej szczegółowo

Poziomy zarządzania projektem w odniesieniu do ról i odpowiedzialności

Poziomy zarządzania projektem w odniesieniu do ról i odpowiedzialności Poziomy zarządzania projektem w odniesieniu do ról i odpowiedzialności Ewa Szczepańska Warszawa, dnia 22 maja 2012 r. Agenda Zarządzanie strategiczne Zarządzanie operacyjne Dostarczanie produktów Role

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI

DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia 6 czerwca 2014 r. ZARZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 4 czerwca 2014 r. w sprawie ustanowienia i zadań Rady Portfela Projektów oraz zasad

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010

RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 RAPORT Z POLSKIEGO BADANIA PROJEKTÓW IT 2010 Odpowiada na pytania: Jaka część projektów IT kończy się w Polsce sukcesem? Jak wiele projektów sponsorowanych jest przez instytucje publiczne? Czy kończą się

Bardziej szczegółowo

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.

Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D w obszarze zarządzania projektami na przykładzie rozwiązań w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Rekomendacja D UKNF SPIS TREŚCI Rekomendacja Nr 4: Zasady współpracy obszarów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Opis Kompetencji Portfel Interim Menedżerowie i Eksperci

Opis Kompetencji Portfel Interim Menedżerowie i Eksperci Opis Kompetencji Portfel Interim Menedżerowie i Eksperci Warszawa, kwiecień 2012 r. Carrywater Group S.A. www.carrywater.com Al. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, Centrum LIM, piętro XIV, lok. 14.07

Bardziej szczegółowo

POROZUMIENIE. zawarte w dniu.. 2012 roku pomiędzy:

POROZUMIENIE. zawarte w dniu.. 2012 roku pomiędzy: POROZUMIENIE dotyczące partnerskiej współpracy w realizacji projektu Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępnienia zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych, realizowanego w ramach umowy

Bardziej szczegółowo

PRINCE2. Metodyka zarządzania projektami. Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak

PRINCE2. Metodyka zarządzania projektami. Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak PRINCE2 Metodyka zarządzania projektami Na podstawie prezentacji R. Radzik, J. Binkiewicz, K. Kasprzak Metodyka PRINCE2 PRINCE2 Project IN Controlled Environments v.2 Określa: Co należy zrobić Dlaczego

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2014 Rektora UMCS INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI STRATEGICZNYMI Spis treści Słownik pojęć... 1 Cz. 1 Inicjatywy Projektów Strategicznych... 2 Cz. 2 Realizacja Projektów

Bardziej szczegółowo

Rola CSIOZ w zakresie koordynacji i wspierania Inicjatyw Regionalnych

Rola CSIOZ w zakresie koordynacji i wspierania Inicjatyw Regionalnych Rola CSIOZ w zakresie koordynacji i wspierania Inicjatyw Regionalnych Dr inż. Kazimierz Frączkowski Koordynator Projektów Informacyjnych Ochrony Zdrowia 1 Łódź 20.09.2011 Agenda Rola Biura Koordynatora

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem

Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Ewa Szczepańska Zarządzanie projektami a zarządzanie ryzykiem Warszawa, dnia 9 kwietnia 2013 r. Agenda Definicje Wytyczne dla zarządzania projektami Wytyczne dla zarządzania ryzykiem Miejsce ryzyka w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji,

Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, Kompleksowe rozwiązanie dla organizacji, W KTÓRYCH REALIZOWANE SĄ PRZEDSIĘWZIĘCIA PROJEKTOWE 0 801 2727 24 (22 654 09 35) Kompleksowe wsparcie realizacji projektu Czy w Twojej organizacji realizowane są

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 27 ust. 4 pkt 3, 45 i 46 Statutu UJ w związku z 12 ust. 1, 3 i 4 oraz 13 Regulaminu organizacyjnego UJ zarządzam, co następuje:

Na podstawie 27 ust. 4 pkt 3, 45 i 46 Statutu UJ w związku z 12 ust. 1, 3 i 4 oraz 13 Regulaminu organizacyjnego UJ zarządzam, co następuje: DO-0130/71/2013 Zarządzenie nr 71 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 1 lipca 2013 roku w sprawie: zmian w strukturze organizacyjnej Działu Rekrutacji na Studia UJ i w Regulaminie organizacyjnym UJ

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Konwencja zapisu przyjęta w niniejszym podręczniku

Spis treści. Konwencja zapisu przyjęta w niniejszym podręczniku Prince2 : skuteczne zarządzanie projektami / OGC ; [tł. i oprac. wersji polskiej zespół red. Iwona Semik-Żbikowska et al.]. wyd. 2, pol. Londyn, cop. 2010 Spis treści Spis rysunków Spis tabel Przedmowa

Bardziej szczegółowo

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą

Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 32-CPI-WZP-2244/13. Podstawa do dysponowania osobą Załącznik nr 8 do SIWZ Wykaz osób w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nr 3-CPI-WZP-44/13 Lp. Zakres wykonywanych czynności Liczba osób Imiona i nazwiska osób, którymi dysponuje wykonawca

Bardziej szczegółowo

Projekt: PROLOG wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego

Projekt: PROLOG wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego Projekt ProLog - wzrost potencjału przedsiębiorstw logistycznych województwa pomorskiego jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt: PROLOG wzrost

Bardziej szczegółowo

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem.

1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 1/ Nazwa zadania: Dostawa, wdrożenie i serwis informatycznego systemu zarządzania projektami dla Urzędu Miejskiego Wrocławia wraz ze szkoleniem. 2/ Wykonawcy: Konsorcjum: Netline Group wraz z Premium Technology

Bardziej szczegółowo

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN

DALIGA MARTIN JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! DALIGA MARTIN Curriculum Vitae MARTIN DALIGA JEDNA MINUTA MOJEJ PRACY TO REDUKCJA TYSIĄCA MINUT TWOICH STRAT! Curriculum Vitae MARTIN DALIGA INFORMACJE OSOBISTE: imię: Martin nazwisko: Daliga data urodzenia: 08.06.1978

Bardziej szczegółowo

DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r.

DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 24 czerwca 2014 r. Zarząd Planowania Strategicznego P5 Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 213 DECYZJA Nr 262/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 24 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia do użytku Regulaminu funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2

Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Zarządzanie Projektami zgodnie z PRINCE2 Opis Metodyka PRINCE2 powstała na bazie doświadczeń z wielu lat dobrych praktyk zarządzania projektami. Metodyka ta oferuje elastyczne i łatwe do adaptacji podejście

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE

WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE OFERTA WDROŻENIE MODELOWANIA PROCESÓW ORAZ WSPARCIE W TWORZENIU MODELU AS-IS /Jest to przykład (wzór) oferty treść jest wypełniana na podstawie nie zobowiązujących rozmów i spotkań z Klientem, pracownikami

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR * 1. DYREKTORA CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH. z dnia34maja 2012 r.

DECYZJA NR * 1. DYREKTORA CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH. z dnia34maja 2012 r. DECYZJA NR DYREKTORA CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH z dnia34maja 2012 r. w sprawie ustalenia zasad zarządzania projektami informatycznymi w Centrum Projektów Na podstawie 6 ust. 6 Statutu Centrum Projektów,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 63 O B W I E S Z C Z E N I E. z dnia 29 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 63 O B W I E S Z C Z E N I E. z dnia 29 grudnia 2014 r. Warszawa, dnia 31 grudnia 2014 r. Poz. 63 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A F I N A N S Ó W z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie

Bardziej szczegółowo

PRINCE Foundation

PRINCE Foundation PRINCE2 2009 Foundation Istota PRINCE2 Metodyka PRINCE2 stanowi doskonałą podstawę do realizacji wszelkich projektów w przedsiębiorstwach i organizacjach dowolnej wielkości i branży. Pozwala w zorganizowany

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich 2014-2020 Podstawy prawne art. 54 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o konkursie na

Ogłoszenie o konkursie na Ogłoszenie o konkursie na Opracowanie koncepcji wykonania i wdrożenia pilotażowej e-usługi Elektroniczny Rekord Pacjenta w ramach projektu Dolnośląskie e-zdrowie I. Nazwa i adres zamawiającego Lider Konsorcjum,

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK 4 SPECYFIKACJA WYMAGAŃ ZARZĄDCZYCH Zamówienie współfinansowane

Bardziej szczegółowo

Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego

Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego Rola CSIOZ w budowaniu społeczeństwa informacyjnego Marcin Kędzierski Dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia Warszawa, 2014-06-12 1 / 29 Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i

Bardziej szczegółowo

Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce

Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce Dobre Praktyki Komitetów Audytu w Polsce WPROWADZENIE Niniejsze Dobre praktyki komitetów audytu odzwierciedlają najlepsze międzynarodowe wzory i doświadczenia w spółkach publicznych. Nie jest to zamknięta

Bardziej szczegółowo

Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator

Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator Projekt Informatyka inwestycją w przyszłość współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szkolenie Podstawy Zarządzania Projektami Informator Spis treści Informacje

Bardziej szczegółowo

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2

AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 AL 1302 ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W OPARCIU O METODYKĘ PRINCE2 1. Definicja projektu: cechy projektu, przyczyny porażek projektów, czynniki sukcesu projektów, cele projektu, produkty projektu, cykl życia

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁANIA RADY DS. KOMPETENCJI SEKTORA IT

REGULAMIN DZIAŁANIA RADY DS. KOMPETENCJI SEKTORA IT Załącznik nr 1 do Uchwały Rady nr 001/RS/2016 REGULAMIN DZIAŁANIA RADY DS. KOMPETENCJI SEKTORA IT Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa organizację i sposób działania Rady ds.

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2

Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2 Praktyczne zarządzanie projektami według metodyki PRINCE2 PRINCE2 jest zarejestrowanym znakiem handlowym AXELOS Limited. Przeznaczenie szkolenia: Dwudniowe intensywne szkolenie jest przeznaczone dla firm

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM PRZYKŁAD WDROŻENIA

SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM PRZYKŁAD WDROŻENIA ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2017 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 101 Nr kol. 1974 Andrzej KARBOWNIK Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania, Administracji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Geoff Evelyn Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise Warszawa 2011 Spis treści Podziękowania......................................................

Bardziej szczegółowo

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej

Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan wdrożeń instrumentów współpracy finansowej w ramach koncepcji partycypacyjnej Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Plan opracowany został w ramach projektu Wzmocnienie mechanizmów współpracy finansowej

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku

Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr A-0220-25/11 z dnia 20 czerwca 2011 r. zmieniony Zarządzeniem Nr A-0220-43/12 z dnia 12 października 2012 r. Procedura zarządzania ryzykiem w Sądzie Okręgowym w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3055 /2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2017 r.

Zarządzenie nr 3055 /2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2017 r. Zarządzenie nr 3055 /2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 01 marca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego w Urzędzie Miasta Płocka i jednostkach organizacyjnych Miasta Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa

Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa Projekt Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa ZASADY ZARZĄDZANIA PROJEKTEM Witold Radzio zastępca dyrektora

Bardziej szczegółowo

"Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny".

Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny. "Projektowanie - wdrożenie - integracja - uruchomienie, czyli jak skutecznie zrealizować projekt inwestycyjny". CZYNNIKI PROJEKTU Cel (zakres) projektu: wyznacza ramy przedsięwzięcia, a tym samym zadania

Bardziej szczegółowo

PRINCE2 Foundation - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym

PRINCE2 Foundation - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Kod szkolenia: Tytuł szkolenia: H6C24S PRINCE2 Foundation - szkolenie z egzaminem certyfikacyjnym Dni: 3 Opis: Metodyka PRINCE2 jest akceptowana na poziomie międzynarodowym i uznana za wiodące podejście

Bardziej szczegółowo

Szkolenie 2. Zarządzanie programami

Szkolenie 2. Zarządzanie programami UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Projekt Nowoczesny model zarządzania w UMCS umowa nr UDA-POKL.04.01.01-00-036/11-00 Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 5, 20-031 Lublin, www.nowoczesny.umcs.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego

ROLA DORADCY. Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego ROLA DORADCY Proces realizacji przedsięwzięć Partnerstwa Publiczno-Prywatnego Agenda Wprowadzenie Doradca Techniczny Doradca Finansowo-Ekonomiczny Doradca Prawny Podsumowanie 3P Partnerstwo Publiczno-Prywatne

Bardziej szczegółowo

Projekt pn Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy

Projekt pn Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy Projekt pn Wdrożenie metodyk zarządzania usługami IT, projektami i programami w Urzędzie Miasta Bydgoszczy współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Marek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2016 r. Poz. 58. z dnia 29 lipca 2016 r.

Warszawa, dnia 12 sierpnia 2016 r. Poz. 58. z dnia 29 lipca 2016 r. Warszawa, dnia 12 sierpnia 2016 r. Poz. 58 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A F I N A N S Ó W z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Ministra Finansów w sprawie

Bardziej szczegółowo

Oferta pracy. Stażysta / Asystent. Karolina Rembowska Koordynator ds. Sprzedaży i Administracji

Oferta pracy. Stażysta / Asystent. Karolina Rembowska Koordynator ds. Sprzedaży i Administracji Oferta pracy Stażysta / Asystent Karolina Rembowska Koordynator ds. Sprzedaży i Administracji 2014-12-10 Szanowni Państwo, oferuję Państwu możliwość zdobycia szerokiego doświadczenia biznesowego w trakcie

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Bogdan Miedziński PODSTAWY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Dorocie żonie, wiernej towarzyszce życia 1 SPIS TREŚCI Wstęp................................................. 9 1. Zarządzanie projektami z lotu ptaka....................

Bardziej szczegółowo

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego

Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego URZĄD MARSZAŁKOWSKI KUJAWSKO-POMORSKIEGO WOJEWÓDZTWA Regionalny Ośrodek Rozwoju Innowacyjności i Społeczeństwa Informacyjnego DEPARTAMENT PLANOWANIA STRATEGICZNEGO I GOSPODARCZEGO Regionalny Ośrodka Rozwoju

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 36/16 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 6 maja 2016 r.

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 36/16 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 6 maja 2016 r. ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 36/16 PREZYDENTA MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 6 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedury samooceny systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Kołobrzeg Na podstawie 7 ust.

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA. Monitorowanie i aktualizacja planów strategicznych

PROCEDURA. Monitorowanie i aktualizacja planów strategicznych I. Cel działania Celem niniejszej procedury jest zapewnienie, iż działania związane z zarządzaniem Miastem odbywają się w sposób planowy, zgodny z przyjętą Strategią rozwoju społeczno-gospodarczego Miasta

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PROJEKTACH I PROGRAMACH STRATEGICZNYCH

INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PROJEKTACH I PROGRAMACH STRATEGICZNYCH Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 52/2014 Rektora UMCS INSTRUKCJA ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W PROJEKTACH I PROGRAMACH STRATEGICZNYCH Spis treści Słownik pojęć... 1 Wprowadzenie... 2 Kroki zarządzania ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08

Spis treści. 00 Red. Spis tresci. Wstep..indd 5 2009 12 02 10:52:08 Spis treści Wstęp 9 Rozdział 1. Wprowadzenie do zarządzania projektami 11 1.1. Istota projektu 11 1.2. Zarządzanie projektami 19 1.3. Cykl życia projektu 22 1.3.1. Cykl projektowo realizacyjny 22 1.3.2.

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE MYŚLENIE - WYKORZYSTANIU NARZĘDZI IT KONTROLA ZARZĄDCZA PRZY. Szczyrk, 2-3 czerwiec 2016

STRATEGICZNE MYŚLENIE - WYKORZYSTANIU NARZĘDZI IT KONTROLA ZARZĄDCZA PRZY. Szczyrk, 2-3 czerwiec 2016 STRATEGICZNE MYŚLENIE - KONTROLA ZARZĄDCZA PRZY WYKORZYSTANIU NARZĘDZI IT Szczyrk, 2-3 czerwiec 2016 CELE SYSTEMU KONTROLI ZARZĄDCZEJ Określenie celów strategicznych i operacyjnych dla organizacji. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

SZABLONY DOKUMENTÓW PROJEKTOWYCH

SZABLONY DOKUMENTÓW PROJEKTOWYCH Załącznik 2 do Instrukcji Zarządzania Projektami Strategicznymi SZABLONY DOKUMENTÓW PROJEKTOWYCH Spis treści 1. Założenia Projektu... 2 2. Dokumentacja Inicjowania Projektu... 6 3. Grupa Zadań... 11 4.

Bardziej szczegółowo

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce

Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Popularyzacja podpisu elektronicznego w Polsce Rola administracji w budowaniu gospodarki elektronicznej Warszawa, 25 września 2006 r. Poruszane tematy Wprowadzenie i kontekst prezentacji Rola administracji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 483/14 PREZYDENTA MIASTA ZDUŃSKA WOLA z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia organizacji i funkcjonowania kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Zduńska Wola oraz w pozostałych jednostkach

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki naboru i udzielania wsparcia w projekcie Rozwój systemu kluczowych

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW

Studia podyplomowe PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW 01-447 Warszawa ul. Newelska 6, tel. (+48 22) 34-86-520, www.wit.edu.pl Studia podyplomowe BEZPIECZEŃSTWO I JAKOŚĆ SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH PROGRAM NAUCZANIA PLAN STUDIÓW Studia podyplomowe BEZPIECZEŃSTWO

Bardziej szczegółowo

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010

KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 KARTA WSPÓŁPRACY GMINY SIEDLEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA LATA 2005 2010 Wrzesień 2005 ROZDZIAŁ I Definicje i określenia 1. Definicje: - działalność pożytku publicznego jest to działalność społecznie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2016

INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2016 AW/AS/1/2017 INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU AUDYTU WEWNĘTRZNEGO W ROKU 2016 1. Audyt realizowano w Komunikacyjnym Związku Komunalnym Górnośląskiego Okręgu Komunalnego w Katowicach ADRES: ul. Barbary

Bardziej szczegółowo

Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej

Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej Kierunek cyfryzacji w Polsce praktyczne konsekwencje zmian dla obywateli oraz przestrzeni publicznej Prof. nadzw. dr hab. Andrzej Sobczak Dyrektor Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem Agenda wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Stażysta / Analityk Biznesowy

Stażysta / Analityk Biznesowy Oferta pracy Stażysta / Analityk Biznesowy Karolina Rembowska Koordynator ds. Sprzedaży i Administracji 2014-12-10 Szanowni Państwo, oferuję Państwu możliwość zdobycia szerokiego doświadczenia biznesowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ ZARZĄDCZYCH

SPECYFIKACJA WYMAGAŃ ZARZĄDCZYCH Załącznik nr 4 do opisu przedmiotu zamówienia SPECYFIKACJA WYMAGAŃ ZARZĄDCZYCH SPIS TREŚCI 1 Wymagania dotyczące zarządzania projektem. Wprowadzenie...7 2 Kontekst organizacyjny prac Wykonawcy...9 2.1

Bardziej szczegółowo

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych

udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu baz danych Rola architektury systemów IT Wymagania udokumentowanych poprzez publikacje naukowe lub raporty, z zakresu metod modelowania architektury systemów IT - UML, systemów zorientowanych na usługi, systemów

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 98/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 24 lipca 2015 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 98/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 24 lipca 2015 r. Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 98/2015 Prezydenta Miasta Konina z dnia 24 lipca 2015 r. PROCEDURA POZYSKIWANIA ŚRODKÓW FINANSOWANYCH W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO, EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 118/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 września 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 118/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 września 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 118/2006 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 września 2006 r. w sprawie wprowadzenia Karty Audytu Wewnętrznego Uniwersytetu Wrocławskiego Na podstawie art. 66 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management

Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Nowa specjalność Zarządzanie badaniami i projektami Research and Projects Management Kierunek: Informatyka i Ekonometria, WIiK Studia stacjonarne/niestacjonarne II stopnia Potrzeby kształcenia specjalistów

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 94. Platforma Analiz i Archiwizacji Danych (PAAD)

Zarządzenie nr 94. Platforma Analiz i Archiwizacji Danych (PAAD) Strona1 Zarządzenie nr 94 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 30 czerwca 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie realizacji projektu pt.: Platforma Analiz i Archiwizacji Danych (PAAD)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA WZP.6151.25.2015 2015-05578 Warszawa, 2015-05-15 Do wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu INFORMACJA DLA UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Damasławek

Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Damasławek Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr Or. 0152-38/10 Wójta Gminy Damasławek z dnia 31 grudnia 2010 r. Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Damasławek celem procedury jest zapewnienie mechanizmów

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Karta Audytu Wewnętrznego

Karta Audytu Wewnętrznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 120.12.2016 Burmistrza Miasta i Gminy Siewierz z dnia 11 lutego 2016 r. Karta Audytu Wewnętrznego Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Karta Audytu Wewnętrznego określa zasady

Bardziej szczegółowo

Agile vs PRINCE2. 2014/2015 I rok st. magisterskie Informatyka

Agile vs PRINCE2. 2014/2015 I rok st. magisterskie Informatyka Agile vs PRINCE2 Ewa Solecka - specjalność ogólna- 1117627 Przemysław Mrozowski specjalność ogólna- 1121130 Michał Roztoczyński specjalność ogólna - 1118910 2014/2015 I rok st. magisterskie Informatyka

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 8. Postanowienia ogólne

ZAŁĄCZNIK 8. Postanowienia ogólne ZAŁĄCZNIK 8 Regulamin prac Zespołu ds. Samooceny działającego w Instytucji Zarzadzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014 2020 1 Postanowienia ogólne 1. Zespół

Bardziej szczegółowo

SPECJALNOŚĆ Zarządzanie Procesami Przedsiębiorstwa

SPECJALNOŚĆ Zarządzanie Procesami Przedsiębiorstwa SPECJALNOŚĆ Zarządzanie Procesami Przedsiębiorstwa Opiekun specjalności: Prof. dr hab. inż. Marian Hopej Absolwent Specjalności Zarządzanie Procesami Przedsiębiorstwa jest przygotowany do pełnienia funkcji

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Radomiu

Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Radomiu Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 4855/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 marca 2014 r. Procedura zarządzania ryzykiem w Urzędzie Miejskim w Radomiu 1 1. Określenia stosowane w niniejszej procedurze:

Bardziej szczegółowo

Wstęp do zarządzania projektami

Wstęp do zarządzania projektami Wstęp do zarządzania projektami Definicja projektu Projekt to tymczasowe przedsięwzięcie podejmowane w celu wytworzenia unikalnego wyrobu, dostarczenia unikalnej usługi lub uzyskania unikalnego rezultatu.

Bardziej szczegółowo

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH

ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH Załącznik nr 12 do Regulaminu konkursu ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI PUNKTÓW INFORMACYJNYCH FUNDUSZY EUROPEJSKICH I PRACOWNIKÓW PUNKTÓW INFORMACYJNYCH 1. ZASADY PROWADZENIA CERTYFIKACJI 1. Centrum Projektów

Bardziej szczegółowo

Warsztaty FRAME. Sygnatura warsztatu: W1 (W3) Czas trwania: 3 dni

Warsztaty FRAME. Sygnatura warsztatu: W1 (W3) Czas trwania: 3 dni Sygnatura warsztatu: W1 (W3) Czas trwania: 3 dni Warsztaty FRAME I. Cel Zapoznanie uczestników z możliwościami wykorzystania Europejskiej Ramowej Architektury ITS FRAME (zwanej dalej FRAME ) oraz jej narzędzi

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013

Rola i zadania Komitetu Audytu. Warszawa, 11.03.2013 Rola i zadania Komitetu Audytu Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii biznesowych

Bardziej szczegółowo

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej

Wydział Obsługi Infrastruktury Referatu Inwestycji i Obsługi Gospodarczej Wydział Obsługi Infrastruktury wykonuje zadania związane z prowadzeniem inwestycji własnych, prowadzeniem spraw z zakresu obsługi technicznej Starostwa, udzielaniem zamówień publicznych oraz opracowywaniem

Bardziej szczegółowo

Uwagi kryterium TAK NIE Uwagi. 1) Uzasadnienie możliwości realizacji założeń projektu

Uwagi kryterium TAK NIE Uwagi. 1) Uzasadnienie możliwości realizacji założeń projektu . Załącznik nr 4 do Regulaminu oceny wniosków o udzielenie wsparcia na realizację projektu pn.: Świadczenie usług informacyjnych i doradczych w sieci PK KSU Karta oceny merytorycznej wniosku o udzielenie

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami

STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami STUDIA PODYPLOMOWE Zarządzanie Projektami (Program studiów) Opracowanie: dr inż. Jacek Jakieła Program studiów Zarządzanie projektami 2 CEL STUDIÓW, ADRESAT I PROFIL ABSOLWENTA Studia podyplomowe Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r.

Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ. z dnia 20 czerwca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY KOMENDY GŁÓWNEJ STRAŻY GRANICZNEJ Warszawa, dnia 21 czerwca 2016 r. Poz. 46 ZARZĄDZENIE NR 52 KOMENDANTA GŁÓWNEGO STRAŻY GRANICZNEJ z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r.

Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r. Zarządzenie Nr 508 / 2016 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 września 2016 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad kontroli zarządczej w Samorządzie Kalisza Miasta na prawach powiatu. Na

Bardziej szczegółowo

Część IV. System realizacji Strategii.

Część IV. System realizacji Strategii. Część IV. System realizacji Strategii. Strategia jest dokumentem ponadkadencyjnym, określającym cele, kierunki i priorytety działań na kilka lat oraz wymagającym ciągłej pracy nad wprowadzaniem zmian i

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami

Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Zarządzanie projektami edycja 15 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr nr 1/2012 i 15/2012 organizowanego przez Wydział Informatyki i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ. Warszawa. 2011r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA CSIOZ-WZP.65.48.20 Część I - Załącznik nr 7 do SIWZ Warszawa. 20r. (dane Wykonawcy) WYKAZ OSÓB, KTÓRYMI BĘDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wykonawca oświadcza, że do realizacji zamówienia

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014

Krzysztof Wawrzyniak Quo vadis BS? Ożarów Mazowiecki, styczeń 2014 1 QUO VADIS.. BS? Rekomendacja D dlaczego? Mocne fundamenty to dynamiczny rozwój. Rzeczywistość wdrożeniowa. 2 Determinanty sukcesu w biznesie. strategia, zasoby (ludzie, kompetencje, procedury, technologia)

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT. elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki

PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT. elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki Załącznik nr 1 do Zarządzenia B.0050.41.2016 PODRĘCZNIK ORGANIZACYJNY JEDNOSTKI REALIZUJĄCEJ PROJEKT pn. Zwiększenie różnorodności biologicznej elementem zrównoważonego rozwoju obszaru miasta Ożarów Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

ANKIETA dla kadry kierowniczej samoocena systemu kontroli zarządczej za rok

ANKIETA dla kadry kierowniczej samoocena systemu kontroli zarządczej za rok ANKIETA dla kadry kierowniczej samoocena systemu za rok Załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 0050.67.2016 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 31.05.2016r. Przedstawione poniżej pytania ankietowe są elementem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r.

Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 16 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 15 M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie Karty

Bardziej szczegółowo

Piotr Ślęzak. Gdzie się podziała jakość

Piotr Ślęzak. Gdzie się podziała jakość Piotr Ślęzak Gdzie się podziała jakość Działamy na styku Biznesu i IT Analiza biznesowa Kontrola jakości Doradztwo Projekty Szkolenia ForProgress spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. kontakt@forprogress.com.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE

REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE REGULAMIN CENTRUM TRANSFERU WIEDZY i INNOWACJI W OBSZARZE NAUKI I SZTUKI AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE Postanowienia ogólne 1 Regulamin określa strukturę i zasady działania Centrum Transferu

Bardziej szczegółowo