Instrukcja użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkownika"

Transkrypt

1 Instrukcja użytkownika Współpraca z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca Wersja

2 Spis treści 1 WSTĘP INSTALACJA I OBSŁUGA APLIKACJI COMARCH ERP MOBILNY SPRZEDAWCA WSPÓŁPRACA COMARCH ERP OPTIMA Z COMARCH ERP MOBILNY SPRZEDAWCA KONFIGURACJA WSPÓŁPRACY Z URZĄDZENIEM MOBILNYM SYNCHRONIZACJA DANYCH SYNCHRONIZACJA USTAWIEŃ, TOWARÓW, KONTRAHENTÓW SYNCHRONIZACJA ZASOBÓW DOKUMENTY WYSTAWIANE NA URZĄDZENIU MOBILNYM WCZYTYWANIE KONTRAHENTÓW DO COMARCH ERP OPTIMA WCZYTYWANIE DOKUMENTÓW DO COMARCH ERP OPTIMA AUTOMAT SYNCHRONIZACJI ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW PODCZAS INSTALACJI WEBSERVICE APLIKACJI COMARCH ERP MOBILNY SPRZEDAWCA SZCZEGÓLNE ZALECENIA W STOSUNKU DO SILNIKA SQL DLA BAZY COMARCH ERP OPTIMA WSPÓŁPRACUJĄCEJ Z COMARCH ERP MOBILNY SPRZEDAWCA COMARCH ERP MOBILNY SPRZEDAWCA W WERSJI NA PLATFORMĘ ANDROID SYNCHRONIZACJA DANYCH DOKUMENTY WYSTAWIANE NA URZĄDZENIU MOBILNYM WCZYTYWANIE DOKUMENTÓW DO COMARCH ERP OPTIMA WCZYTYWANIE NOWYCH KONTRAHENTÓW DO COMARCH ERP OPTIMA TERMINARZ Współpraca z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca 2 Wersja

3 1 Wstęp Comarch ERP Mobilny Sprzedawca to mobilne wsparcie dla rozległych działań sprzedażowych i marketingowych. Jest on nieocenioną pomocą w codziennej pracy przedstawiciela handlowego. Znajduje zastosowanie zarówno w pre-sellingu jaki i w van-sellingu. Aplikacja bazuje na najnowszych technologiach i przeznaczona jest na urządzenia przenośne, takie jak smartphony, czy palmtopy. Program Comarch ERP Optima został zintegrowany z aplikacją Comarch ERP Mobilny Sprzedawca tak, aby możliwe było wysyłanie danych o towarach i kontrahentach do urządzenia oraz odczytywanie z urządzenia informacji o zamówieniach lub sprzedaży. Uwaga: Comarch ERP Mobilny Sprzedawca działa tylko z modułem Comarch ERP Optima Handel lub Handel Plus. Nie są wymagane dodatkowe licencje od strony Comarch ERP Optima. Niezbędne jest posiadanie licencjonowanej aplikacji Comarch ERP Mobilny Sprzedawca zainstalowanej na urządzeniu mobilnym. Uwaga: Comarch ERP Optima w wersji działa z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca w wersji 6.1. Współpraca z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca 3 Wersja

4 2 Instalacja i obsługa aplikacji Comarch ERP Mobilny Sprzedawca Dokumentacja dotycząca instalacji oraz konfiguracji aplikacji Comarch ERP Mobilny Sprzedawca znajduje się w obszarze Dla Partnerów lub Dla Klientów dostępnych na stronie Po zalogowaniu na strony walidowane i wybraniu z menu po lewej stronie odpowiedniego produktu uzyskujemy dostęp do pełnej dokumentacji oraz do aktualnych wersji aplikacji. W dokumentacji znajduje się również instrukcja obsługi Comarch ERP Mobilny Sprzedawca. Asystę w tym temacie realizuje Asysta Comarch ERP XL. Komunikacja pomiędzy aplikacją Comarch ERP Mobilny Sprzedawca, a systemem Comarch ERP Optima odbywa się przy użyciu WebService. WebService działa na serwerze IIS 5.0 lub nowszym. Uwaga: Pełny proces automatycznej instalacji WebService z wykorzystaniem instalatora lub ręcznej instalacji WebService powiązany jest z instalacją samej aplikacji mobilnej. Proces ten opisany jest w dokumentacji do Comarch ERP Mobilny Sprzedawca (Comarch ERP Rozwiązania mobilne X.X Instalacja i konfiguracja.pdf). Jest to całkowicie odrębny etap niezwiązany z niniejszą instrukjcą wsparcie w tym temacie realizuje Asysta Comarch ERP XL. Aby poprawnie skonfigurować WebService dla współpracy z Comarch ERP Optima należy podczas lub po instalacji WebService w odpowiedni sposób zmodyfikować plik Web.config. Można to zrobić edytując ten plik w dowolnym edytorze tekstu. Należy odnaleźć i zmienić odpowiednie sekcje: <add key="api" value="comarch.mobile.api.optima.dll"/> <add key="server" value=" "/> <add key="database" value=" "/> <add key="hasp" value=" "/> - nazwa serwera bazy danych, np. KOMPUTER\OPTIMA - nazwa bazy danych np. CDN_Mobile - nazwa serwera klucza HASP, np. KOMPUTER\OPTIMA Współpraca z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca 4 Wersja

5 3 Współpraca Comarch ERP Optima z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca 3.1 Konfiguracja współpracy z urządzeniem mobilnym W programie utworzono nowy rodzaj magazynu o typie mobilny. z magazynu tego typu przesyłane są na urządzenia mobilne stany magazynowe (w postaci dokumentów MM). Na magazynach mobilnych nie można wykonywać żadnych transakcji po stronie Comarch ERP Optima widoczne są tylko dokumenty wygenerowane za pomocą urządzeń mobilnych. Rys. 1. Magazyn typu Mobilny. W konfiguracji Comarch ERP Optima stworzono obszar dotyczący stanowisk mobilnych powiązanych z określonym magazynem mobilnym oraz operatorem (akwizytorem). Konfigurację stanowiska umieszczono w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Urządzenia mobilne/ Stanowiska. Dla nowego stanowiska definiujemy pola na dwóch zakładkach. Współpraca z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca 5 Wersja

6 Ogólne: Rys. 2. Stanowisko sprzedaży mobilnej część 1 Numer stanowiska nadawany automatycznie przez program. Poprzez ten numer możliwa jest łączność między urządzeniem (z aplikacją Comarch ERP Mobilny Sprzedawca), a stanowiskiem zdefiniowanym w Comarch ERP Optima. Nieaktywne po zaznaczeniu tego parametru stanowisko jest nieaktywne. Magazyn mobilny można wybrać magazyn tylko o statusie mobilny. Wybrany magazyn służy do odczytu stanów magazynowych przez urządzenie na urządzenie wysyłane są dokumenty MM, w których magazynem docelowym jest magazyn mobilny. Urządzenie ma możliwość odczytu stanów tylko i wyłącznie z magazynu przypisanego do stanowiska. Należy założyć tyle magazynów mobilnych, ile będzie stanowisk Mobilnego Sprzedawcy. Na magazyn ten trafiają wystawione na urządzeniu mobilnym Faktury Sprzedaży (FS). Magazyn domyślny na wybrany w tym polu magazyn (tylko o statusie lokalny ) podczas synchronizacji trafiają zwroty niesprzedanego towaru oraz wystawione na urządzeniu dokumenty RO. Grupa towarów wybrana grupa towarowa będzie wysyłana do urządzenia. W przypadku wybrania Grupy Głównej wysyłany jest cały cennik. Grupa kontrahentów wybrana grupa kontrahentów. W przypadku pozostawienia pustego pola do urządzenia mobilnego zostania wysłana cała lista kontrahentów. Rys. 3. Stanowisko sprzedaży mobilnej część 2 Definicja PA definicja schematu numeracji dla Paragonów wystawianych w Mobilnym Sprzedawcy. Definicja musi zawierać człon SERIA. Jeżeli Użytkownik nie posiada dla PA schematu numeracji zawierającego człon SERIA, musi przed konfiguracją stanowiska zdefiniować taki schemat z poziomu Konfiguracji firmy/ Definicje dokumentów/ Handel. Definicja FS definicja schematu numeracji dla Faktur Sprzedaży wystawianych w Mobilnym Sprzedawcy. Definicja musi zawierać człon SERIA. Jeżeli Użytkownik nie posiada dla FS schematu numeracji Współpraca z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca 6 Wersja

7 zawierającego człon SERIA, musi przed konfiguracją stanowiska zdefiniować taki schemat z poziomu Konfiguracji firmy/ Definicje dokumentów/ Handel. Definicja MM definicja schematu numeracji dla Przesunięć Międzymagazynowych. Definicja musi zawierać człon SERIA. Jeżeli Użytkownik nie posiada dla MM schematu numeracji zawierającego człon SERIA, musi przed konfiguracją stanowiska zdefiniować taki schemat z poziomu Konfiguracji firmy/ Definicje dokumentów/ Magazyn. Definicja RO definicja schematu numeracji dla Rezerwacji Odbiorcy wystawianych w Mobilnym Sprzedawcy. Definicja musi zawierać człon SERIA. Jeżeli Użytkownik nie posiada dla RO schematu numeracji zawierającego człon SERIA, musi przed konfiguracją stanowiska zdefiniować taki schemat z poziomu Konfiguracji firmy/ Definicje dokumentów/ Handel. Definicja KP/ KW definicja schematu numeracji dla zapisów generujących wpłaty i rozchód środków pieniężnych wystawionych w Mobilnym Sprzedawcy. Definicja musi zawierać człon REJESTR. Standardowo w programie dla KP, KW zdefiniowane są schematy o numeracji: symbol dokumentu/ numer bez zer/ rok kalendarzowy/ rejestr. Przed konfiguracją stanowiska Użytkownik może zdefiniować własne schematy (Konfiguracja firmy/ Definicje dokumentów/ Kasa i Bank ). Rejestr w wybranym rejestrze zapisywane są dokumenty KP/ KW. Lista rejestrów pobierana jest z menu Kasa/Bank/ Rejestry kasowe/bankowe. Wybrany rejestr występuje w numeracji dokumentów KP/ KW. Seria dla dokumentów w tym miejscu należy zdefiniować serię, która będzie występowała w numeracji Faktur Sprzedaży, Rezerwacji Odbiorcy i dokumentów MM. Typ określa typ ceny (brutto/netto) wg jakiej będą wystawiane Faktury Sprzedaży i Rezerwacje Odbiorcy. Uwaga: w definicji dokumentów PA, FS, RO i MM mogą występować w dowolnej kombinacji elementy: symbol/ numer/ miesiąc/ rok/ seria jednakże po stronie urządzenia mobilnego symbol zawsze będzie pojawiał się na początku. Współpraca z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca 7 Wersja

8 Operatorzy i płatności: Rys. 4. Stanowisko sprzedaży mobilnej część 3 Operatorzy w tym miejscu należy przypisać do stanowiska wybranego Operatora. Do jednego stanowiska możne być przypisany tylko jeden Operator, który nie może już być przypisany do innych stanowisk. Formy płatności w tabeli tej Użytkownik powinien określić, które spośród zdefiniowanych w systemie form płatności będą wykorzystywane w Mobilnym Sprzedawcy. W tym celu należy: Wybrać formy płatności spośród zdefiniowanych w Konfiguracji firmy/ Kasa i Bank/ Formy płatności. Zdefiniować dla nich nazwy, które będą widoczne w Mobilnym Sprzedawcy. Ustalić domyślną formę płatności. Standardowo, pierwsza dodana forma płatności ustawiana jest jako domyślna. Użytkownik ma możliwość zmiany. Domyślną formą płatności musi być płatność typu gotówka, nie odroczona. Uwaga: Operator przypisany do stanowiska sprzedaży mobilnej musi mieć zaznaczony moduł Handel lub Handel Plus na swojej karcie na zakładce Ogólne w Konfiguracji programu/ Użytkowe/ Operatorzy. Brak zaznaczania jednego z tych modułów spowoduje błąd podczas próby synchronizacji z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca. Uwaga: Podczas definiowania płatności na liście dostępnych form NIE pojawią się formy płatności zablokowane w konfiguracji (w gałęzi dotyczącej modułu Comarch ERP Optima Kasa/Bank) oraz formy płatności typu kompensata. Współpraca z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca 8 Wersja

9 3.2 Synchronizacja danych Urządzenie mobilne pobiera z bazy Comarch ERP Optima informacje o towarach, cenniku, kontrahentach oraz stanach magazynowych na podstawie danych zdefiniowanych w konfiguracji określonego stanowiska. To z jakiego magazynu dane będą ściągane, zależy od zalogowanego do urządzenia operatora. Operator może mieć przypisane tylko jedno takie stanowisko. Synchronizacji opisanych poniżej danych dokonujemy po stronie Comarch ERP Mobilny Sprzedawca na urządzeniu mobilnym Synchronizacja ustawień, towarów, kontrahentów Ustawienia Parametry są synchronizowane na podstawie zalogowanego do urządzenia operatora. Pierwsze logowanie operatora wymaga pracy on-line, dlatego przy pierwszym logowaniu aplikacja narzuca nam taki typ logowania. Sprawdzane jest czy taki operator istnieje we wskazanej bazie, czy ma przypisane stanowisko sprzedaży mobilnej oraz czy na jego karcie jest zaznaczony moduł Handel lub Handel Plus. Jeśli autoryzacja operatora powiedzie się, wówczas nastąpi synchronizacja danych wg ustawień tego stanowiska. Kolejne synchronizacje można wykonywać w dowolnym momencie na urządzeniu mobilnym. Na tym etapie na urządzenie przesyłane są informacje o formach płatności i schematach numeracji. Po synchronizacji on-line dalsza praca może odbywać się w trybie off-line. Po stronie Mobilnej Sprzedaży występuje parametr: Kontroluj minimalną marżę. Jest on uzależniony od parametru: Sprzedaż poniżej minimalnej marży na karcie Operatora w Comarch ERP Optima. Zależność przedstawia się następująco: Comarch ERP Optima Comarch ERP Mobilny Sprzedawca [ ] Sprzedaż poniżej minimalnej marży [v] Kontroluj minimalną marżę [v] Sprzedaż poniżej minimalnej marży [ ] Kontroluj minimalną marżę Synchronizowany jest również parametr z karty operatora Brak dostępu do cen zakupu. Jest to odpowiednik parametru w Mobilnym Sprzedawcy Widoczne ceny zakupu. Zależność prezentuje się następująco: Comarch ERP Optima Comarch ERP Mobilny Sprzedawca Towary [ ] Brak dostępu do cen zakupu [v] Widoczne ceny zakupu [v] Brak dostępu do cen zakupu [ ] Widoczne ceny zakupu Do urządzenia są przekazywane dane o towarach takie jak: Kod, nazwa, kod EAN, stawka VAT, ceny, minimalna marża. O tym, które towary zostaną zsynchronizowane decyduje konfiguracja stanowiska mobilnego. Może to być albo cały cennik (Grupa Główna) albo towary z wybranej grupy towarowej. Na urządzenie mobilne wysyłane są wszystkie ceny danego towaru. Cena domyślna jest pogrubiona (na platformie android oznaczona zielonym znacznikiem ) i to ta cena jest przenoszona na transakcje. Pozycje cennikowe z zaznaczonym parametrem Karta nieaktywna nie są synchronizowane (dotyczy to nowo utworzonych lub pustych/wyczyszczonych baz w Comarch ERP Mobilny Sprzedawca). Kontrahenci Do urządzenia są przekazywane dane o kontrahentach takie jak: kod kontrahenta, nazwa, adres, forma płatności, termin płatności, limit kredytu, limit pozostający do wykorzystania, kwota dozwolona po terminie, kwota wykorzystana po terminie, maksymalna zwłoka. O tym, którzy kontrahenci zostaną zsynchronizowani decyduje konfiguracja stanowiska mobilnego. Może to być cała lista kontrahentów (puste pole Grupa kontrahentów) lub kontrahenci należący do wskazanej grupy. Współpraca z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca 9 Wersja

10 3.2.2 Synchronizacja zasobów Aby odczytać towary wraz z ich stanami, należy przesunąć je dokumentem MM na Magazyn mobilny powiązany z tym stanowiskiem. Urządzenie mobilne ma możliwość odczytu stanów tylko i wyłącznie z magazynu przypisanego do tego stanowiska. Ponadto urządzenie pobiera poszczególne dokumenty MM, a nie sumę stanów z przypisanego magazynu (raz przesłany dokument MM nie może być ponownie wysyłany). Zwrot do dokumentu MM jest realizowany przez odczyt sprzedaży z równoczesnym zwrotem towaru do Magazynu domyślnego (określonego w konfiguracji stanowiska). W przypadku, kiedy dokumenty MM zostaną pobrane na urządzenie mobilne, podczas wystawiania dokumentów na urządzeniu mogą być kontrolowane zasoby oraz marża minimalna. Urządzenie mobilne ma też możliwość odczytanie samej listy cennikowej, bez stanów magazynowych (np. W celu zbierania zamówień). O tym czy będzie odczytywany cały cennik (Grupa Główna) czy określona grupa towarowa decyduje konfiguracja stanowiska. Uwaga: Dokument MM trafia na urządzenie lokalne do bufora. Aby zasoby były dostępne należy zatwierdzić ten dokument na urządzeniu mobilnym. 3.3 Dokumenty wystawiane na urządzeniu mobilnym W aplikacji Comarch ERP Mobilny Sprzedawca na urządzeniu mobilnym istnieje możliwość wystawiania wielu dokumentów handlowo-magazynowych. Do Comarch ERP Optima można wczytywać Paragony (PA), Faktury Sprzedaży (FS), Rezerwacje Odbiorcy (RO), oraz dokumenty kasowe KP i KW. Dokumenty PA oraz FS odczytywane z urządzenia mobilnego trafiają na Magazyn mobilny przypisany do danego stanowiska. Ponadto jeżeli Paragon został zafiskalizowany na urządzeniu mobilnym, to w Comarch ERP Optima będzie widoczny również jako zafiskalizowany. Dokumenty RO (w Comarch ERP Mobilny Sprzedawca jest to dokument ZS) można wystawić na dowolny Magazyn lokalny w Comarch ERP Optima (domyślnie podpowiada się Magazyn domyślny). Dodatkowo podczas wystawiania dokumentu istnieje możliwość sprawdzenia stanu magazynowego na wszystkich Magazynach lokalnych w Comarch ERP Optima. Istnieje też możliwość wykonania zwrotu do dokumentu MM przesłanego z Comarch ERP Optima (szczegóły w punkcie 4.4). Importowane są również opisy dokumentów wystawionych w Comarch ERP Mobilny Sprzedawca. Uwaga: Istnieje kilka zasad dotyczących wystawiania dokumentów na urządzeniu mobilnym, które decydują o poprawnej współpracy pomiędzy obydwoma aplikacjami. Zasady te opisane są poniżej. Istotną sprawą podczas pracy na urządzeniu mobilnym jest rozliczanie dokumentów. Należy zdecydować czy dokumenty mają być rozliczone po stronie urządzenia mobilnego czy po stronie Comarch ERP Optima. Nie powinno rozliczać się dokumentów po obu stronach. Może to spowodować wystąpienie błędów podczas wczytywania dokumentów do Comarch ERP Optima! Dokumenty mające odroczoną płatność można wczytać do Comarch ERP Optima jako nierozliczone i rozliczyć na tej samej zasadzie co inne dokumenty w programie. Dokumenty gotówkowe lub z inną formą płatności, które rozliczyliśmy na urządzeniu mobilnym najlepiej wczytać dopiero po wykonaniu na urządzeniu mobilnym raportu kasowego. Jeżeli nie wykonamy raportu kasowego dokumenty trafią do programu jako nierozliczone i należy bezwzględnie pamiętać, żeby ich nie rozliczyć po stronie Comarch ERP Optima (w przyszłości spowoduje to błędy podczas synchronizacji. Przykładem takiej sytuacji jest scenariusz: 1. Wystawiamy dokument na urządzeniu mobilnym i rozliczamy go 2. Wczytujemy dokument do Comarch ERP Optima wczytuje się on jako nierozliczony 3. Ktoś rozlicza dokument w Comarch ERP Optima 4. Zamykamy po jakimś czasie raport kasowy na urządzeniu mobilnym 5. Ponownie wczytujemy dokumenty do Comarch ERP Optima 6. Otrzymujemy błąd podczas synchronizacji, ponieważ program chce wczytać rozliczenie dokumentu, które już istnieje w programie! Współpraca z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca 10 Wersja

11 Aby poradzić sobie z tym problemem należy skasować rozliczenie powiązane z danym dokumentem. Ponadto należy pamiętać, że zalecaną ścieżką wystawiania i rozliczania dokumentów w urządzeniu mobilnym jest: 1. Wystawienie dokumentu 2. Rozliczenie dokumentu (dotyczy również dokumentów gotówkowych nie są one rozliczane automatycznie, dopóki nie zaznaczymy odpowiedniego parametru po stronie Comarch ERP Mobile Automatycznie przyjmuj zapłatę) 3. Zamknięcie raportu kasowego na urządzeniu mobilnym (uwzględnia on wszystkie dokumenty oznaczone jako rozliczone) 4. Wykonanie synchronizacji na urządzeniu mobilnym 5. Wczytanie dokumentów do systemu Comarch ERP Optima Możliwe jest również synchronizowanie nierozliczonych płatności. Do urządzenia mobilnego przesyłane są informacje o nierozliczonych dokumentach dla wybranej w konfiguracji stanowiska grupy kontrahentów. Mogą to być zarówno należności jak i zobowiązania. Płatność może być wykonana po stronie Mobilnego Sprzedawcy (utworzony zostaje dokument KP lub KW), a po kolejnej synchronizacji w Comarch ERP Optima dokument zostanie rozliczony. Uwaga: Przed wczytaniem rozliczeń do Comarch ERP Optima należy zamknąć raport kasowy na urządzeniu mobilnym i wykonać na nim synchronizację. Uwaga: Dokumenty nierozliczone na urządzeniu mobilnym do programu trafiają również jako nierozliczone. Można je rozliczyć w dowolnym momencie w Comarch ERP Optima, a na urządzeniu mobilnym pozostawić jako nierozliczone. Uwaga: Do Comarch ERP Optima wysyłane są tylko dokumenty zapisane na stałe (wyciągnięte z bufora na urządzeniu mobilnym). 3.4 Wczytywanie kontrahentów do Comarch ERP Optima Comarch ERP Mobilny Sprzedawca udostępnia funkcjonalność dodawania kontrahentów. Dzięki niej użytkownik aplikacji mobilnej może na bieżąco dodawać nowych odbiorców i od razu wystawiać dokumenty na ich konto. Informacje, które są wczytywane z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca to: Dane słownikowe znajdujące się na zakładce Ogólne Warunki handlowe znajdujące się na zakładce Handlowe: Forma płatności Termin płatności Cena początkowa W przypadku, kiedy dla kontrahenta wybrano płatność gotówkową, termin płatności zostanie pobrany z konfiguracji tejże formy płatności w programie Comarch ERP Optima, a nie z aplikacji mobilnej. 3.5 Wczytywanie dokumentów do Comarch ERP Optima Wczytywanie dokumentów wystawionych w Comarch ERP Mobilny Sprzedawca odbywanie się za pomocą znanej Użytkownikom Comarch ERP Optima Detal ikony widocznej w menu Narzędzia w górnym pasku programu. Współpraca z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca 11 Wersja

12 Po kliknięciu w powyższą ikonę otwiera się okno synchronizacji. Na oknie możemy określić, czy chcemy dokonać synchronizacji tylko stanowisk Mobilnego Sprzedawcy oraz wybrać konkretne stanowisko z rozwijanej listy. Możliwa jest synchronizacja wszystkich stanowisk Mobilnego Sprzedawcy jednocześnie oraz w ogóle wszystkich stanowisk skonfigurowanych w programie (Detal + Mobilny Sprzedawca). Uwaga: Aby możliwe było wczytanie dokumentów do Comarch ERP Optima niezbędne jest wyciągnięcie dokumentów z bufora na urządzeniu mobilnym oraz wykonanie na nim synchronizacji. Podczas wczytywania do Comarch ERP Optima przesyłane są następujące dokumenty: Paragony (PA) - trafiają one na Magazyn mobilny zawsze jako zatwierdzone. Jeżeli Paragon został zafiskalizowany na urządzeniu mobilnym, to w Comarch ERP Optima będzie widoczny również jako zafiskalizowany. Faktury Sprzedaży (FS) trafiają one na Magazyn mobilny zawsze jako zatwierdzone. Faktury mogą być rozliczone lub nie (kwestia rozliczenia została przedstawiona w punkcie 4.3). Jeżeli faktura została rozliczona po stronie urządzenia mobilnego zostaną zaczytane dokumenty rozliczające KP powiązane z daną fakturą lub fakturami. Rezerwacje Odbiorcy (RO) dokumenty te można wystawić na dowolny Magazyn lokalny w Comarch ERP Optima (domyślnie podpowiada się Magazyn domyślny). Trafiają one na wybrany podczas wystawiania dokumentu magazyn, zawsze do bufora. Zwrotne dokumenty przesunięcia międzymagazynowego (MM) - aby wykonać zwrot do dokumentu MM przesłanego na urządzenie mobilne należy utworzyć dokument MMW na urządzeniu mobilnym. Podczas synchronizacji dokument ten wykona przesunięcie zasobów z Magazynu Mobilnego na Magazyn domyślny określony w konfiguracji stanowiska. Uwaga: Zwrotne dokumenty MM wystawione z Magazynu Mobilnego na Magazyn domyślny po stronie Comarch ERP Optima nie trafiają do urządzenia mobilnego! Dokumenty KP/KW wystawione na urządzeniu mobilnym. Uwaga: Podczas synchronizacji danych do Comarch ERP Optima sprawdzana jest obecność licencji na moduł Handel lub Handel Plus. Uwaga: Jeżeli użytkownik aplikacji mobilnej wystawił dokument dla nowo dodanego kontrahenta, to ten dokument zostanie wczytany dopiero po drugie j z kolei synchronizacji z poziomu Comarch ERP Mobilny Sprzedawca. Pierwsza synchronizacja dodaje nowego kontrahenta do Programu Comarch ERP Optima. Druga synchronizacja przygotowuje dokumenty dla tego kontrahenta do wczytania w Comarch ERP Optima. Współpraca z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca 12 Wersja

13 3.6 Automat synchronizacji Automatyczna synchronizacja danych polega na wczytywaniu danych z Comarch ERP Mobile do systemu Comarch ERP Optima regularnie w określonych odstępach czasowych bez konieczności ręcznego wywoływania importu przez Użytkownika. Konfiguracja parametrów synchronizacji automatycznej odbywa się w Konfiguracji programu/ Automat synchronizacji. W podgałęzi Harmonogramy widoczne są wszystkie bazy firmowe podpięte do obecnie używanej bazy konfiguracyjnej. Dla każdej z baz na zakładce Comarch ERP Optima Detal/ Comarch ERP Mobile można włączyć automatyczną synchronizację, a także określić w jakich godzinach oraz z jaką częstotliwością będzie się ona odbywać. Rys. Synchronizacja automatyczna. Dodatkowo w Konfiguracji programu/ Automat synchronizacji/ Operator należy wpisać akronim Operatora oraz jego hasło do programu Comarch ERP Optima (o ile zostało ustalone). Usługa Comarch ERP Automat Synchronizacji instalowana jest wraz z systemem Comarch ERP Optima. Jeżeli krok ten został pominięty podczas instalacji programu, Comarch ERP Automat Synchronizacji można zainstalować oddzielnie np. wywołując instalator Comarch ERP Optima z poziomu Panelu sterowania. Po skonfigurowaniu parametrów w konfiguracji Comarch ERP Optima usługę należy uruchomić ją w systemie Windows (Panel sterowania > Narzędzia administracyjne > Usługi). Zalecane jest, aby we właściwościach Usługi Comarch ERP Automat Synchronizacji, na zakładce Logowanie zaznaczyć To konto i podać nazwę Użytkownika Windows oraz jego hasło. Uwaga: w przypadku, gdy w trakcie synchronizacji automatycznej wystąpi błąd to synchronizacja zostanie przerwana. Wszelkie komunikaty błędów podczas synchronizacji automatycznej zapisywane są w plikach loga operacji, domyślnie w lokalizacji C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\ Comarch\ComarchAutomatSynchronizacji\Log dla Windows XP, Windows Server 2003 lub C:\ProgramData\Comarch\ComarchAutomatSynchronizacji\Log\ dla Windows Vista, Windows 7 i Windows Server Współpraca z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca 13 Wersja

14 3.7 Rozwiązywanie problemów podczas instalacji WebService aplikacji Comarch ERP Mobilny Sprzedawca Aby rozwiązać problem, który pojawił się podczas instalacji WebService aplikacji Comarch ERP Mobilny Sprzedawca można posiłkować się plikiem LOG, który tworzy WebService aplikacji. W domyślnym miejscu instalacji WebService znajduje się katalog App_Data, a w nim plik webservice.log. Jego zawartość to spis operacji, które wykonywane są podczas pracy aplikacji mobilnej. Wystąpienie ewentualnego błędu zostanie tam odnotowanie. Czytając zawartość pliku webservice.log możemy ustalić przyczynę problemu i podjąć odpowiednie kroki celem wyeliminowania problemu. 3.8 Szczególne zalecenia w stosunku do silnika SQL dla bazy Comarch ERP Optima współpracującej z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca W przypadku, kiedy bazy Comarch ERP Optima zostały zmigrowane z SQL 2000 na SQL 2005 / 2008 / 2008 R2 należy przestawić ich Compatibility level na większy niż 80. Zatem: Dla SQL 2005 wartość to 90 Dla SQL 2008 / 2008 R2 to 100 Pozostawienie wartości Compatibility level na poziomie 80 poskutkuje niemożliwością zsynchronizowania kontrahenta z aplikacji mobilnej do Comarch ERP Optima. Kontrahent nie zostanie dodany do bazy danych. Paczka z instrukcją synchronizacji będzie przesyłana do skutku, zatem do momentu przestawienia wartości Compatibility level na większą niż 80. Współpraca z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca 14 Wersja

15 4 Comarch ERP Mobilny Sprzedawca w wersji na platformę Android Comarch ERP Mobilny Sprzedawca w wersji na platformę Android jest odrębną aplikacją z własnym interfejsem i mechaniką działania. Tym nie mniej konfiguracja stanowiska sprzedaży mobilnej po stronie systemu Comarch ERP Optima jest identyczna jak w przypadku Comarch Mobilnego Sprzedawcy w wersji opartej na systemie Windows Mobile. Uwaga: Comarch ERP Mobilny Sprzedawca działa tylko z modułem Comarch ERP Optima Handel lub Handel Plus. Nie są wymagane dodatkowe licencje od strony Comarch ERP Optima. Niezbędne jest posiadanie licencjonowanej aplikacji Comarch ERP Mobilny Sprzedawca zainstalowanej na urządzeniu mobilnym. Uwaga: Comarch ERP Optima w wersji działa z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca w wersji 3.x. Dokumentacja dotycząca instalacji i konfiguracji aplikacji Comarch ERP Mobilny Sprzedawca znajduje się na stronach walidowanych dla Partnerów i Klientów w obszarze Comarch ERP Rozwiązania mobilne. 4.1 Synchronizacja danych Urządzenie mobilne pobiera z bazy Comarch ERP Optima informacje o towarach, cenniku, kontrahentach oraz stanach magazynowych na podstawie danych zdefiniowanych w konfiguracji określonego stanowiska. Dodatkowo na platformę android możliwe jest przesłanie zdjęcia towaru. Jeżeli do towaru mamy przypisanych kilka zdjęć, to po synchronizacji na urządzeniu mobilnym pokaże się zdjęcie towaru, dodane jako pierwsze do kartoteki towarowej. Na platformę android wysyłane są też grupy kontrahentów. Nie są natomiast przesyłane dane takie jak: limit kredytu, limit pozostający do wykorzystania, kwota dozwolona po terminie, kwota wykorzystana po terminie, maksymalna zwłoka. Stany magazynowe pokazywane są tylko dla magazynów lokalnych. 4.2 Dokumenty wystawiane na urządzeniu mobilnym W aplikacji Comarch ERP Mobilny Sprzedawca współpracującej z systemem Comarch ERP Optima w wersji możliwe jest wystawianie dokumentów Rezerwacji odbiorcy (RO). Dokument może być wystawiony na dowolny magazyn lokalny. Ponadto na urządzeniu mobilnym można wystawiać dokumenty KP/KW, które trafiają do Comarch ERP Optima. Możliwe jest również rozliczanie nierozliczonych płatności. Do urządzenia mobilnego przesyłane są informacje o nierozliczonych dokumentach dla wybranej w konfiguracji stanowiska grupy kontrahentów. Mogą to być zarówno należności jak i zobowiązania. Płatność może być wykonana po stronie Mobilnego Sprzedawcy (utworzony zostaje dokument KP lub KW), a po kolejnej synchronizacji w Comarch ERP Optima dokument zostanie rozliczony. 4.3 Wczytywanie dokumentów do Comarch ERP Optima Funkcja samego wczytywania została szczegółowo opisana w punkcie 3.5. Wczytywane są następujące dokumenty: Rezerwacje Odbiorcy (RO) dokumenty te można wystawić na dowolny magazyn lokalny w Comarch ERP Optima (domyślnie podpowiada się Magazyn domyślny). Trafiają one na wybrany podczas wystawiania dokumentu magazyn, zawsze do bufora. Dokumenty KP/KW wystawione na urządzeniu mobilnym. Współpraca z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca 15 Wersja

16 Uwaga: Aby możliwe było wczytanie dokumentów do Comarch ERP Optima niezbędne jest wyciągnięcie dokumentów z bufora (zatwierdzenie) na urządzeniu mobilnym oraz wykonanie na nim synchronizacji. Dodatkowo w przypadku dokumentów KP/KW należy rozliczyć stan kasy po stronie urządzenia mobilnego. Uwaga: z urządzenia mobilnego do Comarch ERP Optima nie są wysyłane: - informacje o samochodach (z sekcji Słowniki), - informacje o rodzajach przejazdów (z sekcji Słowniki), - sekcja Terminarz (szczegóły w pkt. 4.5), - sekcja Przejazdy, - sekcja Wizyty. Uwaga: Podczas synchronizacji danych do Comarch ERP Optima sprawdzana jest obecność licencji na moduł Handel lub Handel Plus. 4.4 Wczytywanie nowych kontrahentów do Comarch ERP Optima Comarch ERP Mobilny Sprzedawca umożliwia dodawanie nowych kontrahentów. Dzięki niej użytkownik aplikacji mobilnej może na bieżąco dodawać nowych odbiorców i od razu wystawiać dokumenty na ich konto. Informacje, które są wczytywane z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca to: Dane słownikowe Warunki handlowe Forma płatności Termin płatności Cena początkowa Przy wyborze dla kontrahenta formy gotówka, termin płatności zostanie pobrany z konfiguracji tejże formy płatności w programie Comarch ERP Optima, a nie z aplikacji mobilnej. Uwaga: Jeżeli użytkownik aplikacji mobilnej wystawił dokument dla nowo dodanego kontrahenta, to ten dokument zostanie wczytany dopiero po drugiej z kolei synchronizacji z poziomu Comarch ERP Mobilny Sprzedawca. Pierwsza synchronizacja dodaje nowego kontrahenta do Programu Comarch ERP Optima. Druga synchronizacja przygotowuje dokumenty dla tego kontrahenta do wczytania w Comarch ERP Optima. 4.5 Terminarz Współpraca Comarch ERP Optima z Terminarzem na urządzeniu mobilnym polega na tworzeniu po stronie programu ERP zadań lub kontaktów w module CRM. Zadania/kontakty te po synchronizacji na urządzeniu mobilnym trafiają do Terminarza ze statusem do wykonania. Wykonane po stronie urządzenia zadania są oznaczone jako zrealizowane w systemie Comarch ERP Optima (po wykonaniu synchronizacji najpierw po stronie urządzenia mobilnego, a następnie programu ERP). Ponadto zadania wysłane na urządzenie mobilne, a następnie zrealizowane po stronie systemu ERP podczas kolejnej synchronizacji zostaną oznaczone jako wykonane w Terminarzu. Do współpracy z Terminarzem niezbędny jest moduł Comarch ERP Optima CRM. Zadania utworzone po stronie Terminarza nie są wysyłane do systemu ERP. Współpraca z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca 16 Wersja

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.1.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 5 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 6 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 7 1.3 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 8 1.3.1 NAWIGACJA PO APLIKACJI NA DESKTOPACH...

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA CafeFirma - Magazyn 2 Multi PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA I CafeFirma - Magazyn 2 Multi Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie 4 Rozdział 2. Wymagania 5 Rozdział 3. Instalacja i logowanie do programu 5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Wersja: 2015.2 Copyright 2014 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.

P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M. FS-System. FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft. P A K I E T O P R O G R A M O W A N I A D L A F I R M FS-System I N S T R U K C J A O B S Ł U G I FS-System 2002-2006 FlySoft.pl edycja 1.05 2006-11-05 www.flysoft.pl 2 Dziękujemy za wybranie pakietu oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp info.erp@comarch.pl Program FPP Firma++ Pomyśl o środowisku

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 2 Pomoc dla programu ILUO Faktura Spis treści Rozdział I 5 Wstęp 1. Informacje... ogólne 5... 5 Dlaczego oprogram ow anie ILUO... 5 Now y standard produkcji oprogram ow ania... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika 1/49 1.Historia zmian dokumentu. L.p. Opis zmian Data zmiany 1 Utworzenie dokumentu 2011-11-18 2 Uzupełnienie dokumentu 2012-08-27 3 Uzupełnienie dokumentu 2012-11-26 4 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 2 1.Wstęp...4 2.Instalacja...5 2.1 Instalacja z CD (wersja płatna)...5 2.1 Instalacja z pliku pobranego z internetu...5 2.3 Instalacja wersji jednostanowiskowej...5 2.4 Uaktualnienie...5

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Polska funkcjonalność NAV 2015

Polska funkcjonalność NAV 2015 Polska funkcjonalność NAV 2015 oraz pakiet Tools i elogistics dla NAV2015 Podręcznik użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2015 Dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego dla Partnerów oraz użytkowników

Bardziej szczegółowo

Gastro Szef Instrukcja użytkownika

Gastro Szef Instrukcja użytkownika Gastro Szef Instrukcja użytkownika Wersja 2013.x.FR0X SOFTECH Sp. z o. o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20/22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do

Bardziej szczegółowo

IZIS SOFT 28.12.2010 JAGIELLOŃSKA 8 32-020 WIELICZKA www.izissoft.pl PROFIT INSTRUKCJA OBSŁUGI

IZIS SOFT 28.12.2010 JAGIELLOŃSKA 8 32-020 WIELICZKA www.izissoft.pl PROFIT INSTRUKCJA OBSŁUGI IZIS SOFT 28.12.2010 JAGIELLOŃSKA 8 32-020 WIELICZKA www.izissoft.pl PROFIT INSTRUKCJA OBSŁUGI Zaczynamy...3 Instalacja... 3 System Windows Vista...4 Konfiguracja...4 Konfiguracja programu... 4 Wygląd

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Faktura-NT instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI

Faktura-NT instrukcja obsługi 1 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI Uwagi ogólne...4 O programie...4 Wymagania systemowe...5 Instalowanie programu...5 Strona internetowa programu...5 1. Początek pracy z programem...6 Dane Twojej firmy...6 Dane ogólne...6 Działalność...7

Bardziej szczegółowo

Centrum Technologii Informatycznej

Centrum Technologii Informatycznej ; 44-100 Gliwice; ul. Jałowcowa 35; tel.(32) 335-43-43; 1 SPIS TREŚCI LISTONOSZ by CTI... 3 1. Instalacja programu LISTONOSZ by CTI.... 4 2. Konfiguracja połączenia z bazą SQL.... 7 3. Konfiguracja e-mail

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Instrukcja użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Instrukcja użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Instrukcja użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 4 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 5 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 6 1.3 AKTYWACJA USŁUGI I LOGOWANIE... 6 1.4 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 7 2

Bardziej szczegółowo