Instrukcja użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja użytkownika"

Transkrypt

1 Instrukcja użytkownika Współpraca z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca Wersja

2 Spis treści 1 WSTĘP INSTALACJA I OBSŁUGA APLIKACJI COMARCH ERP MOBILNY SPRZEDAWCA WSPÓŁPRACA COMARCH ERP OPTIMA Z COMARCH ERP MOBILNY SPRZEDAWCA KONFIGURACJA WSPÓŁPRACY Z URZĄDZENIEM MOBILNYM SYNCHRONIZACJA DANYCH SYNCHRONIZACJA USTAWIEŃ, TOWARÓW, KONTRAHENTÓW SYNCHRONIZACJA ZASOBÓW DOKUMENTY WYSTAWIANE NA URZĄDZENIU MOBILNYM WCZYTYWANIE KONTRAHENTÓW DO COMARCH ERP OPTIMA WCZYTYWANIE DOKUMENTÓW DO COMARCH ERP OPTIMA AUTOMAT SYNCHRONIZACJI ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW PODCZAS INSTALACJI WEBSERVICE APLIKACJI COMARCH ERP MOBILNY SPRZEDAWCA SZCZEGÓLNE ZALECENIA W STOSUNKU DO SILNIKA SQL DLA BAZY COMARCH ERP OPTIMA WSPÓŁPRACUJĄCEJ Z COMARCH ERP MOBILNY SPRZEDAWCA COMARCH ERP MOBILNY SPRZEDAWCA W WERSJI NA PLATFORMĘ ANDROID SYNCHRONIZACJA DANYCH DOKUMENTY WYSTAWIANE NA URZĄDZENIU MOBILNYM WCZYTYWANIE DOKUMENTÓW DO COMARCH ERP OPTIMA WCZYTYWANIE NOWYCH KONTRAHENTÓW DO COMARCH ERP OPTIMA TERMINARZ Współpraca z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca 2 Wersja

3 1 Wstęp Comarch ERP Mobilny Sprzedawca to mobilne wsparcie dla rozległych działań sprzedażowych i marketingowych. Jest on nieocenioną pomocą w codziennej pracy przedstawiciela handlowego. Znajduje zastosowanie zarówno w pre-sellingu jaki i w van-sellingu. Aplikacja bazuje na najnowszych technologiach i przeznaczona jest na urządzenia przenośne, takie jak smartphony, czy palmtopy. Program Comarch ERP Optima został zintegrowany z aplikacją Comarch ERP Mobilny Sprzedawca tak, aby możliwe było wysyłanie danych o towarach i kontrahentach do urządzenia oraz odczytywanie z urządzenia informacji o zamówieniach lub sprzedaży. Uwaga: Comarch ERP Mobilny Sprzedawca działa tylko z modułem Comarch ERP Optima Handel lub Handel Plus. Nie są wymagane dodatkowe licencje od strony Comarch ERP Optima. Niezbędne jest posiadanie licencjonowanej aplikacji Comarch ERP Mobilny Sprzedawca zainstalowanej na urządzeniu mobilnym. Uwaga: Comarch ERP Optima w wersji działa z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca w wersji 6.1. Współpraca z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca 3 Wersja

4 2 Instalacja i obsługa aplikacji Comarch ERP Mobilny Sprzedawca Dokumentacja dotycząca instalacji oraz konfiguracji aplikacji Comarch ERP Mobilny Sprzedawca znajduje się w obszarze Dla Partnerów lub Dla Klientów dostępnych na stronie Po zalogowaniu na strony walidowane i wybraniu z menu po lewej stronie odpowiedniego produktu uzyskujemy dostęp do pełnej dokumentacji oraz do aktualnych wersji aplikacji. W dokumentacji znajduje się również instrukcja obsługi Comarch ERP Mobilny Sprzedawca. Asystę w tym temacie realizuje Asysta Comarch ERP XL. Komunikacja pomiędzy aplikacją Comarch ERP Mobilny Sprzedawca, a systemem Comarch ERP Optima odbywa się przy użyciu WebService. WebService działa na serwerze IIS 5.0 lub nowszym. Uwaga: Pełny proces automatycznej instalacji WebService z wykorzystaniem instalatora lub ręcznej instalacji WebService powiązany jest z instalacją samej aplikacji mobilnej. Proces ten opisany jest w dokumentacji do Comarch ERP Mobilny Sprzedawca (Comarch ERP Rozwiązania mobilne X.X Instalacja i konfiguracja.pdf). Jest to całkowicie odrębny etap niezwiązany z niniejszą instrukjcą wsparcie w tym temacie realizuje Asysta Comarch ERP XL. Aby poprawnie skonfigurować WebService dla współpracy z Comarch ERP Optima należy podczas lub po instalacji WebService w odpowiedni sposób zmodyfikować plik Web.config. Można to zrobić edytując ten plik w dowolnym edytorze tekstu. Należy odnaleźć i zmienić odpowiednie sekcje: <add key="api" value="comarch.mobile.api.optima.dll"/> <add key="server" value=" "/> <add key="database" value=" "/> <add key="hasp" value=" "/> - nazwa serwera bazy danych, np. KOMPUTER\OPTIMA - nazwa bazy danych np. CDN_Mobile - nazwa serwera klucza HASP, np. KOMPUTER\OPTIMA Współpraca z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca 4 Wersja

5 3 Współpraca Comarch ERP Optima z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca 3.1 Konfiguracja współpracy z urządzeniem mobilnym W programie utworzono nowy rodzaj magazynu o typie mobilny. z magazynu tego typu przesyłane są na urządzenia mobilne stany magazynowe (w postaci dokumentów MM). Na magazynach mobilnych nie można wykonywać żadnych transakcji po stronie Comarch ERP Optima widoczne są tylko dokumenty wygenerowane za pomocą urządzeń mobilnych. Rys. 1. Magazyn typu Mobilny. W konfiguracji Comarch ERP Optima stworzono obszar dotyczący stanowisk mobilnych powiązanych z określonym magazynem mobilnym oraz operatorem (akwizytorem). Konfigurację stanowiska umieszczono w menu System/ Konfiguracja/ Firma/ Urządzenia mobilne/ Stanowiska. Dla nowego stanowiska definiujemy pola na dwóch zakładkach. Współpraca z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca 5 Wersja

6 Ogólne: Rys. 2. Stanowisko sprzedaży mobilnej część 1 Numer stanowiska nadawany automatycznie przez program. Poprzez ten numer możliwa jest łączność między urządzeniem (z aplikacją Comarch ERP Mobilny Sprzedawca), a stanowiskiem zdefiniowanym w Comarch ERP Optima. Nieaktywne po zaznaczeniu tego parametru stanowisko jest nieaktywne. Magazyn mobilny można wybrać magazyn tylko o statusie mobilny. Wybrany magazyn służy do odczytu stanów magazynowych przez urządzenie na urządzenie wysyłane są dokumenty MM, w których magazynem docelowym jest magazyn mobilny. Urządzenie ma możliwość odczytu stanów tylko i wyłącznie z magazynu przypisanego do stanowiska. Należy założyć tyle magazynów mobilnych, ile będzie stanowisk Mobilnego Sprzedawcy. Na magazyn ten trafiają wystawione na urządzeniu mobilnym Faktury Sprzedaży (FS). Magazyn domyślny na wybrany w tym polu magazyn (tylko o statusie lokalny ) podczas synchronizacji trafiają zwroty niesprzedanego towaru oraz wystawione na urządzeniu dokumenty RO. Grupa towarów wybrana grupa towarowa będzie wysyłana do urządzenia. W przypadku wybrania Grupy Głównej wysyłany jest cały cennik. Grupa kontrahentów wybrana grupa kontrahentów. W przypadku pozostawienia pustego pola do urządzenia mobilnego zostania wysłana cała lista kontrahentów. Rys. 3. Stanowisko sprzedaży mobilnej część 2 Definicja PA definicja schematu numeracji dla Paragonów wystawianych w Mobilnym Sprzedawcy. Definicja musi zawierać człon SERIA. Jeżeli Użytkownik nie posiada dla PA schematu numeracji zawierającego człon SERIA, musi przed konfiguracją stanowiska zdefiniować taki schemat z poziomu Konfiguracji firmy/ Definicje dokumentów/ Handel. Definicja FS definicja schematu numeracji dla Faktur Sprzedaży wystawianych w Mobilnym Sprzedawcy. Definicja musi zawierać człon SERIA. Jeżeli Użytkownik nie posiada dla FS schematu numeracji Współpraca z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca 6 Wersja

7 zawierającego człon SERIA, musi przed konfiguracją stanowiska zdefiniować taki schemat z poziomu Konfiguracji firmy/ Definicje dokumentów/ Handel. Definicja MM definicja schematu numeracji dla Przesunięć Międzymagazynowych. Definicja musi zawierać człon SERIA. Jeżeli Użytkownik nie posiada dla MM schematu numeracji zawierającego człon SERIA, musi przed konfiguracją stanowiska zdefiniować taki schemat z poziomu Konfiguracji firmy/ Definicje dokumentów/ Magazyn. Definicja RO definicja schematu numeracji dla Rezerwacji Odbiorcy wystawianych w Mobilnym Sprzedawcy. Definicja musi zawierać człon SERIA. Jeżeli Użytkownik nie posiada dla RO schematu numeracji zawierającego człon SERIA, musi przed konfiguracją stanowiska zdefiniować taki schemat z poziomu Konfiguracji firmy/ Definicje dokumentów/ Handel. Definicja KP/ KW definicja schematu numeracji dla zapisów generujących wpłaty i rozchód środków pieniężnych wystawionych w Mobilnym Sprzedawcy. Definicja musi zawierać człon REJESTR. Standardowo w programie dla KP, KW zdefiniowane są schematy o numeracji: symbol dokumentu/ numer bez zer/ rok kalendarzowy/ rejestr. Przed konfiguracją stanowiska Użytkownik może zdefiniować własne schematy (Konfiguracja firmy/ Definicje dokumentów/ Kasa i Bank ). Rejestr w wybranym rejestrze zapisywane są dokumenty KP/ KW. Lista rejestrów pobierana jest z menu Kasa/Bank/ Rejestry kasowe/bankowe. Wybrany rejestr występuje w numeracji dokumentów KP/ KW. Seria dla dokumentów w tym miejscu należy zdefiniować serię, która będzie występowała w numeracji Faktur Sprzedaży, Rezerwacji Odbiorcy i dokumentów MM. Typ określa typ ceny (brutto/netto) wg jakiej będą wystawiane Faktury Sprzedaży i Rezerwacje Odbiorcy. Uwaga: w definicji dokumentów PA, FS, RO i MM mogą występować w dowolnej kombinacji elementy: symbol/ numer/ miesiąc/ rok/ seria jednakże po stronie urządzenia mobilnego symbol zawsze będzie pojawiał się na początku. Współpraca z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca 7 Wersja

8 Operatorzy i płatności: Rys. 4. Stanowisko sprzedaży mobilnej część 3 Operatorzy w tym miejscu należy przypisać do stanowiska wybranego Operatora. Do jednego stanowiska możne być przypisany tylko jeden Operator, który nie może już być przypisany do innych stanowisk. Formy płatności w tabeli tej Użytkownik powinien określić, które spośród zdefiniowanych w systemie form płatności będą wykorzystywane w Mobilnym Sprzedawcy. W tym celu należy: Wybrać formy płatności spośród zdefiniowanych w Konfiguracji firmy/ Kasa i Bank/ Formy płatności. Zdefiniować dla nich nazwy, które będą widoczne w Mobilnym Sprzedawcy. Ustalić domyślną formę płatności. Standardowo, pierwsza dodana forma płatności ustawiana jest jako domyślna. Użytkownik ma możliwość zmiany. Domyślną formą płatności musi być płatność typu gotówka, nie odroczona. Uwaga: Operator przypisany do stanowiska sprzedaży mobilnej musi mieć zaznaczony moduł Handel lub Handel Plus na swojej karcie na zakładce Ogólne w Konfiguracji programu/ Użytkowe/ Operatorzy. Brak zaznaczania jednego z tych modułów spowoduje błąd podczas próby synchronizacji z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca. Uwaga: Podczas definiowania płatności na liście dostępnych form NIE pojawią się formy płatności zablokowane w konfiguracji (w gałęzi dotyczącej modułu Comarch ERP Optima Kasa/Bank) oraz formy płatności typu kompensata. Współpraca z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca 8 Wersja

9 3.2 Synchronizacja danych Urządzenie mobilne pobiera z bazy Comarch ERP Optima informacje o towarach, cenniku, kontrahentach oraz stanach magazynowych na podstawie danych zdefiniowanych w konfiguracji określonego stanowiska. To z jakiego magazynu dane będą ściągane, zależy od zalogowanego do urządzenia operatora. Operator może mieć przypisane tylko jedno takie stanowisko. Synchronizacji opisanych poniżej danych dokonujemy po stronie Comarch ERP Mobilny Sprzedawca na urządzeniu mobilnym Synchronizacja ustawień, towarów, kontrahentów Ustawienia Parametry są synchronizowane na podstawie zalogowanego do urządzenia operatora. Pierwsze logowanie operatora wymaga pracy on-line, dlatego przy pierwszym logowaniu aplikacja narzuca nam taki typ logowania. Sprawdzane jest czy taki operator istnieje we wskazanej bazie, czy ma przypisane stanowisko sprzedaży mobilnej oraz czy na jego karcie jest zaznaczony moduł Handel lub Handel Plus. Jeśli autoryzacja operatora powiedzie się, wówczas nastąpi synchronizacja danych wg ustawień tego stanowiska. Kolejne synchronizacje można wykonywać w dowolnym momencie na urządzeniu mobilnym. Na tym etapie na urządzenie przesyłane są informacje o formach płatności i schematach numeracji. Po synchronizacji on-line dalsza praca może odbywać się w trybie off-line. Po stronie Mobilnej Sprzedaży występuje parametr: Kontroluj minimalną marżę. Jest on uzależniony od parametru: Sprzedaż poniżej minimalnej marży na karcie Operatora w Comarch ERP Optima. Zależność przedstawia się następująco: Comarch ERP Optima Comarch ERP Mobilny Sprzedawca [ ] Sprzedaż poniżej minimalnej marży [v] Kontroluj minimalną marżę [v] Sprzedaż poniżej minimalnej marży [ ] Kontroluj minimalną marżę Synchronizowany jest również parametr z karty operatora Brak dostępu do cen zakupu. Jest to odpowiednik parametru w Mobilnym Sprzedawcy Widoczne ceny zakupu. Zależność prezentuje się następująco: Comarch ERP Optima Comarch ERP Mobilny Sprzedawca Towary [ ] Brak dostępu do cen zakupu [v] Widoczne ceny zakupu [v] Brak dostępu do cen zakupu [ ] Widoczne ceny zakupu Do urządzenia są przekazywane dane o towarach takie jak: Kod, nazwa, kod EAN, stawka VAT, ceny, minimalna marża. O tym, które towary zostaną zsynchronizowane decyduje konfiguracja stanowiska mobilnego. Może to być albo cały cennik (Grupa Główna) albo towary z wybranej grupy towarowej. Na urządzenie mobilne wysyłane są wszystkie ceny danego towaru. Cena domyślna jest pogrubiona (na platformie android oznaczona zielonym znacznikiem ) i to ta cena jest przenoszona na transakcje. Pozycje cennikowe z zaznaczonym parametrem Karta nieaktywna nie są synchronizowane (dotyczy to nowo utworzonych lub pustych/wyczyszczonych baz w Comarch ERP Mobilny Sprzedawca). Kontrahenci Do urządzenia są przekazywane dane o kontrahentach takie jak: kod kontrahenta, nazwa, adres, forma płatności, termin płatności, limit kredytu, limit pozostający do wykorzystania, kwota dozwolona po terminie, kwota wykorzystana po terminie, maksymalna zwłoka. O tym, którzy kontrahenci zostaną zsynchronizowani decyduje konfiguracja stanowiska mobilnego. Może to być cała lista kontrahentów (puste pole Grupa kontrahentów) lub kontrahenci należący do wskazanej grupy. Współpraca z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca 9 Wersja

10 3.2.2 Synchronizacja zasobów Aby odczytać towary wraz z ich stanami, należy przesunąć je dokumentem MM na Magazyn mobilny powiązany z tym stanowiskiem. Urządzenie mobilne ma możliwość odczytu stanów tylko i wyłącznie z magazynu przypisanego do tego stanowiska. Ponadto urządzenie pobiera poszczególne dokumenty MM, a nie sumę stanów z przypisanego magazynu (raz przesłany dokument MM nie może być ponownie wysyłany). Zwrot do dokumentu MM jest realizowany przez odczyt sprzedaży z równoczesnym zwrotem towaru do Magazynu domyślnego (określonego w konfiguracji stanowiska). W przypadku, kiedy dokumenty MM zostaną pobrane na urządzenie mobilne, podczas wystawiania dokumentów na urządzeniu mogą być kontrolowane zasoby oraz marża minimalna. Urządzenie mobilne ma też możliwość odczytanie samej listy cennikowej, bez stanów magazynowych (np. W celu zbierania zamówień). O tym czy będzie odczytywany cały cennik (Grupa Główna) czy określona grupa towarowa decyduje konfiguracja stanowiska. Uwaga: Dokument MM trafia na urządzenie lokalne do bufora. Aby zasoby były dostępne należy zatwierdzić ten dokument na urządzeniu mobilnym. 3.3 Dokumenty wystawiane na urządzeniu mobilnym W aplikacji Comarch ERP Mobilny Sprzedawca na urządzeniu mobilnym istnieje możliwość wystawiania wielu dokumentów handlowo-magazynowych. Do Comarch ERP Optima można wczytywać Paragony (PA), Faktury Sprzedaży (FS), Rezerwacje Odbiorcy (RO), oraz dokumenty kasowe KP i KW. Dokumenty PA oraz FS odczytywane z urządzenia mobilnego trafiają na Magazyn mobilny przypisany do danego stanowiska. Ponadto jeżeli Paragon został zafiskalizowany na urządzeniu mobilnym, to w Comarch ERP Optima będzie widoczny również jako zafiskalizowany. Dokumenty RO (w Comarch ERP Mobilny Sprzedawca jest to dokument ZS) można wystawić na dowolny Magazyn lokalny w Comarch ERP Optima (domyślnie podpowiada się Magazyn domyślny). Dodatkowo podczas wystawiania dokumentu istnieje możliwość sprawdzenia stanu magazynowego na wszystkich Magazynach lokalnych w Comarch ERP Optima. Istnieje też możliwość wykonania zwrotu do dokumentu MM przesłanego z Comarch ERP Optima (szczegóły w punkcie 4.4). Importowane są również opisy dokumentów wystawionych w Comarch ERP Mobilny Sprzedawca. Uwaga: Istnieje kilka zasad dotyczących wystawiania dokumentów na urządzeniu mobilnym, które decydują o poprawnej współpracy pomiędzy obydwoma aplikacjami. Zasady te opisane są poniżej. Istotną sprawą podczas pracy na urządzeniu mobilnym jest rozliczanie dokumentów. Należy zdecydować czy dokumenty mają być rozliczone po stronie urządzenia mobilnego czy po stronie Comarch ERP Optima. Nie powinno rozliczać się dokumentów po obu stronach. Może to spowodować wystąpienie błędów podczas wczytywania dokumentów do Comarch ERP Optima! Dokumenty mające odroczoną płatność można wczytać do Comarch ERP Optima jako nierozliczone i rozliczyć na tej samej zasadzie co inne dokumenty w programie. Dokumenty gotówkowe lub z inną formą płatności, które rozliczyliśmy na urządzeniu mobilnym najlepiej wczytać dopiero po wykonaniu na urządzeniu mobilnym raportu kasowego. Jeżeli nie wykonamy raportu kasowego dokumenty trafią do programu jako nierozliczone i należy bezwzględnie pamiętać, żeby ich nie rozliczyć po stronie Comarch ERP Optima (w przyszłości spowoduje to błędy podczas synchronizacji. Przykładem takiej sytuacji jest scenariusz: 1. Wystawiamy dokument na urządzeniu mobilnym i rozliczamy go 2. Wczytujemy dokument do Comarch ERP Optima wczytuje się on jako nierozliczony 3. Ktoś rozlicza dokument w Comarch ERP Optima 4. Zamykamy po jakimś czasie raport kasowy na urządzeniu mobilnym 5. Ponownie wczytujemy dokumenty do Comarch ERP Optima 6. Otrzymujemy błąd podczas synchronizacji, ponieważ program chce wczytać rozliczenie dokumentu, które już istnieje w programie! Współpraca z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca 10 Wersja

11 Aby poradzić sobie z tym problemem należy skasować rozliczenie powiązane z danym dokumentem. Ponadto należy pamiętać, że zalecaną ścieżką wystawiania i rozliczania dokumentów w urządzeniu mobilnym jest: 1. Wystawienie dokumentu 2. Rozliczenie dokumentu (dotyczy również dokumentów gotówkowych nie są one rozliczane automatycznie, dopóki nie zaznaczymy odpowiedniego parametru po stronie Comarch ERP Mobile Automatycznie przyjmuj zapłatę) 3. Zamknięcie raportu kasowego na urządzeniu mobilnym (uwzględnia on wszystkie dokumenty oznaczone jako rozliczone) 4. Wykonanie synchronizacji na urządzeniu mobilnym 5. Wczytanie dokumentów do systemu Comarch ERP Optima Możliwe jest również synchronizowanie nierozliczonych płatności. Do urządzenia mobilnego przesyłane są informacje o nierozliczonych dokumentach dla wybranej w konfiguracji stanowiska grupy kontrahentów. Mogą to być zarówno należności jak i zobowiązania. Płatność może być wykonana po stronie Mobilnego Sprzedawcy (utworzony zostaje dokument KP lub KW), a po kolejnej synchronizacji w Comarch ERP Optima dokument zostanie rozliczony. Uwaga: Przed wczytaniem rozliczeń do Comarch ERP Optima należy zamknąć raport kasowy na urządzeniu mobilnym i wykonać na nim synchronizację. Uwaga: Dokumenty nierozliczone na urządzeniu mobilnym do programu trafiają również jako nierozliczone. Można je rozliczyć w dowolnym momencie w Comarch ERP Optima, a na urządzeniu mobilnym pozostawić jako nierozliczone. Uwaga: Do Comarch ERP Optima wysyłane są tylko dokumenty zapisane na stałe (wyciągnięte z bufora na urządzeniu mobilnym). 3.4 Wczytywanie kontrahentów do Comarch ERP Optima Comarch ERP Mobilny Sprzedawca udostępnia funkcjonalność dodawania kontrahentów. Dzięki niej użytkownik aplikacji mobilnej może na bieżąco dodawać nowych odbiorców i od razu wystawiać dokumenty na ich konto. Informacje, które są wczytywane z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca to: Dane słownikowe znajdujące się na zakładce Ogólne Warunki handlowe znajdujące się na zakładce Handlowe: Forma płatności Termin płatności Cena początkowa W przypadku, kiedy dla kontrahenta wybrano płatność gotówkową, termin płatności zostanie pobrany z konfiguracji tejże formy płatności w programie Comarch ERP Optima, a nie z aplikacji mobilnej. 3.5 Wczytywanie dokumentów do Comarch ERP Optima Wczytywanie dokumentów wystawionych w Comarch ERP Mobilny Sprzedawca odbywanie się za pomocą znanej Użytkownikom Comarch ERP Optima Detal ikony widocznej w menu Narzędzia w górnym pasku programu. Współpraca z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca 11 Wersja

12 Po kliknięciu w powyższą ikonę otwiera się okno synchronizacji. Na oknie możemy określić, czy chcemy dokonać synchronizacji tylko stanowisk Mobilnego Sprzedawcy oraz wybrać konkretne stanowisko z rozwijanej listy. Możliwa jest synchronizacja wszystkich stanowisk Mobilnego Sprzedawcy jednocześnie oraz w ogóle wszystkich stanowisk skonfigurowanych w programie (Detal + Mobilny Sprzedawca). Uwaga: Aby możliwe było wczytanie dokumentów do Comarch ERP Optima niezbędne jest wyciągnięcie dokumentów z bufora na urządzeniu mobilnym oraz wykonanie na nim synchronizacji. Podczas wczytywania do Comarch ERP Optima przesyłane są następujące dokumenty: Paragony (PA) - trafiają one na Magazyn mobilny zawsze jako zatwierdzone. Jeżeli Paragon został zafiskalizowany na urządzeniu mobilnym, to w Comarch ERP Optima będzie widoczny również jako zafiskalizowany. Faktury Sprzedaży (FS) trafiają one na Magazyn mobilny zawsze jako zatwierdzone. Faktury mogą być rozliczone lub nie (kwestia rozliczenia została przedstawiona w punkcie 4.3). Jeżeli faktura została rozliczona po stronie urządzenia mobilnego zostaną zaczytane dokumenty rozliczające KP powiązane z daną fakturą lub fakturami. Rezerwacje Odbiorcy (RO) dokumenty te można wystawić na dowolny Magazyn lokalny w Comarch ERP Optima (domyślnie podpowiada się Magazyn domyślny). Trafiają one na wybrany podczas wystawiania dokumentu magazyn, zawsze do bufora. Zwrotne dokumenty przesunięcia międzymagazynowego (MM) - aby wykonać zwrot do dokumentu MM przesłanego na urządzenie mobilne należy utworzyć dokument MMW na urządzeniu mobilnym. Podczas synchronizacji dokument ten wykona przesunięcie zasobów z Magazynu Mobilnego na Magazyn domyślny określony w konfiguracji stanowiska. Uwaga: Zwrotne dokumenty MM wystawione z Magazynu Mobilnego na Magazyn domyślny po stronie Comarch ERP Optima nie trafiają do urządzenia mobilnego! Dokumenty KP/KW wystawione na urządzeniu mobilnym. Uwaga: Podczas synchronizacji danych do Comarch ERP Optima sprawdzana jest obecność licencji na moduł Handel lub Handel Plus. Uwaga: Jeżeli użytkownik aplikacji mobilnej wystawił dokument dla nowo dodanego kontrahenta, to ten dokument zostanie wczytany dopiero po drugie j z kolei synchronizacji z poziomu Comarch ERP Mobilny Sprzedawca. Pierwsza synchronizacja dodaje nowego kontrahenta do Programu Comarch ERP Optima. Druga synchronizacja przygotowuje dokumenty dla tego kontrahenta do wczytania w Comarch ERP Optima. Współpraca z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca 12 Wersja

13 3.6 Automat synchronizacji Automatyczna synchronizacja danych polega na wczytywaniu danych z Comarch ERP Mobile do systemu Comarch ERP Optima regularnie w określonych odstępach czasowych bez konieczności ręcznego wywoływania importu przez Użytkownika. Konfiguracja parametrów synchronizacji automatycznej odbywa się w Konfiguracji programu/ Automat synchronizacji. W podgałęzi Harmonogramy widoczne są wszystkie bazy firmowe podpięte do obecnie używanej bazy konfiguracyjnej. Dla każdej z baz na zakładce Comarch ERP Optima Detal/ Comarch ERP Mobile można włączyć automatyczną synchronizację, a także określić w jakich godzinach oraz z jaką częstotliwością będzie się ona odbywać. Rys. Synchronizacja automatyczna. Dodatkowo w Konfiguracji programu/ Automat synchronizacji/ Operator należy wpisać akronim Operatora oraz jego hasło do programu Comarch ERP Optima (o ile zostało ustalone). Usługa Comarch ERP Automat Synchronizacji instalowana jest wraz z systemem Comarch ERP Optima. Jeżeli krok ten został pominięty podczas instalacji programu, Comarch ERP Automat Synchronizacji można zainstalować oddzielnie np. wywołując instalator Comarch ERP Optima z poziomu Panelu sterowania. Po skonfigurowaniu parametrów w konfiguracji Comarch ERP Optima usługę należy uruchomić ją w systemie Windows (Panel sterowania > Narzędzia administracyjne > Usługi). Zalecane jest, aby we właściwościach Usługi Comarch ERP Automat Synchronizacji, na zakładce Logowanie zaznaczyć To konto i podać nazwę Użytkownika Windows oraz jego hasło. Uwaga: w przypadku, gdy w trakcie synchronizacji automatycznej wystąpi błąd to synchronizacja zostanie przerwana. Wszelkie komunikaty błędów podczas synchronizacji automatycznej zapisywane są w plikach loga operacji, domyślnie w lokalizacji C:\Documents and Settings\All Users\Dane aplikacji\ Comarch\ComarchAutomatSynchronizacji\Log dla Windows XP, Windows Server 2003 lub C:\ProgramData\Comarch\ComarchAutomatSynchronizacji\Log\ dla Windows Vista, Windows 7 i Windows Server Współpraca z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca 13 Wersja

14 3.7 Rozwiązywanie problemów podczas instalacji WebService aplikacji Comarch ERP Mobilny Sprzedawca Aby rozwiązać problem, który pojawił się podczas instalacji WebService aplikacji Comarch ERP Mobilny Sprzedawca można posiłkować się plikiem LOG, który tworzy WebService aplikacji. W domyślnym miejscu instalacji WebService znajduje się katalog App_Data, a w nim plik webservice.log. Jego zawartość to spis operacji, które wykonywane są podczas pracy aplikacji mobilnej. Wystąpienie ewentualnego błędu zostanie tam odnotowanie. Czytając zawartość pliku webservice.log możemy ustalić przyczynę problemu i podjąć odpowiednie kroki celem wyeliminowania problemu. 3.8 Szczególne zalecenia w stosunku do silnika SQL dla bazy Comarch ERP Optima współpracującej z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca W przypadku, kiedy bazy Comarch ERP Optima zostały zmigrowane z SQL 2000 na SQL 2005 / 2008 / 2008 R2 należy przestawić ich Compatibility level na większy niż 80. Zatem: Dla SQL 2005 wartość to 90 Dla SQL 2008 / 2008 R2 to 100 Pozostawienie wartości Compatibility level na poziomie 80 poskutkuje niemożliwością zsynchronizowania kontrahenta z aplikacji mobilnej do Comarch ERP Optima. Kontrahent nie zostanie dodany do bazy danych. Paczka z instrukcją synchronizacji będzie przesyłana do skutku, zatem do momentu przestawienia wartości Compatibility level na większą niż 80. Współpraca z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca 14 Wersja

15 4 Comarch ERP Mobilny Sprzedawca w wersji na platformę Android Comarch ERP Mobilny Sprzedawca w wersji na platformę Android jest odrębną aplikacją z własnym interfejsem i mechaniką działania. Tym nie mniej konfiguracja stanowiska sprzedaży mobilnej po stronie systemu Comarch ERP Optima jest identyczna jak w przypadku Comarch Mobilnego Sprzedawcy w wersji opartej na systemie Windows Mobile. Uwaga: Comarch ERP Mobilny Sprzedawca działa tylko z modułem Comarch ERP Optima Handel lub Handel Plus. Nie są wymagane dodatkowe licencje od strony Comarch ERP Optima. Niezbędne jest posiadanie licencjonowanej aplikacji Comarch ERP Mobilny Sprzedawca zainstalowanej na urządzeniu mobilnym. Uwaga: Comarch ERP Optima w wersji działa z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca w wersji 3.x. Dokumentacja dotycząca instalacji i konfiguracji aplikacji Comarch ERP Mobilny Sprzedawca znajduje się na stronach walidowanych dla Partnerów i Klientów w obszarze Comarch ERP Rozwiązania mobilne. 4.1 Synchronizacja danych Urządzenie mobilne pobiera z bazy Comarch ERP Optima informacje o towarach, cenniku, kontrahentach oraz stanach magazynowych na podstawie danych zdefiniowanych w konfiguracji określonego stanowiska. Dodatkowo na platformę android możliwe jest przesłanie zdjęcia towaru. Jeżeli do towaru mamy przypisanych kilka zdjęć, to po synchronizacji na urządzeniu mobilnym pokaże się zdjęcie towaru, dodane jako pierwsze do kartoteki towarowej. Na platformę android wysyłane są też grupy kontrahentów. Nie są natomiast przesyłane dane takie jak: limit kredytu, limit pozostający do wykorzystania, kwota dozwolona po terminie, kwota wykorzystana po terminie, maksymalna zwłoka. Stany magazynowe pokazywane są tylko dla magazynów lokalnych. 4.2 Dokumenty wystawiane na urządzeniu mobilnym W aplikacji Comarch ERP Mobilny Sprzedawca współpracującej z systemem Comarch ERP Optima w wersji możliwe jest wystawianie dokumentów Rezerwacji odbiorcy (RO). Dokument może być wystawiony na dowolny magazyn lokalny. Ponadto na urządzeniu mobilnym można wystawiać dokumenty KP/KW, które trafiają do Comarch ERP Optima. Możliwe jest również rozliczanie nierozliczonych płatności. Do urządzenia mobilnego przesyłane są informacje o nierozliczonych dokumentach dla wybranej w konfiguracji stanowiska grupy kontrahentów. Mogą to być zarówno należności jak i zobowiązania. Płatność może być wykonana po stronie Mobilnego Sprzedawcy (utworzony zostaje dokument KP lub KW), a po kolejnej synchronizacji w Comarch ERP Optima dokument zostanie rozliczony. 4.3 Wczytywanie dokumentów do Comarch ERP Optima Funkcja samego wczytywania została szczegółowo opisana w punkcie 3.5. Wczytywane są następujące dokumenty: Rezerwacje Odbiorcy (RO) dokumenty te można wystawić na dowolny magazyn lokalny w Comarch ERP Optima (domyślnie podpowiada się Magazyn domyślny). Trafiają one na wybrany podczas wystawiania dokumentu magazyn, zawsze do bufora. Dokumenty KP/KW wystawione na urządzeniu mobilnym. Współpraca z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca 15 Wersja

16 Uwaga: Aby możliwe było wczytanie dokumentów do Comarch ERP Optima niezbędne jest wyciągnięcie dokumentów z bufora (zatwierdzenie) na urządzeniu mobilnym oraz wykonanie na nim synchronizacji. Dodatkowo w przypadku dokumentów KP/KW należy rozliczyć stan kasy po stronie urządzenia mobilnego. Uwaga: z urządzenia mobilnego do Comarch ERP Optima nie są wysyłane: - informacje o samochodach (z sekcji Słowniki), - informacje o rodzajach przejazdów (z sekcji Słowniki), - sekcja Terminarz (szczegóły w pkt. 4.5), - sekcja Przejazdy, - sekcja Wizyty. Uwaga: Podczas synchronizacji danych do Comarch ERP Optima sprawdzana jest obecność licencji na moduł Handel lub Handel Plus. 4.4 Wczytywanie nowych kontrahentów do Comarch ERP Optima Comarch ERP Mobilny Sprzedawca umożliwia dodawanie nowych kontrahentów. Dzięki niej użytkownik aplikacji mobilnej może na bieżąco dodawać nowych odbiorców i od razu wystawiać dokumenty na ich konto. Informacje, które są wczytywane z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca to: Dane słownikowe Warunki handlowe Forma płatności Termin płatności Cena początkowa Przy wyborze dla kontrahenta formy gotówka, termin płatności zostanie pobrany z konfiguracji tejże formy płatności w programie Comarch ERP Optima, a nie z aplikacji mobilnej. Uwaga: Jeżeli użytkownik aplikacji mobilnej wystawił dokument dla nowo dodanego kontrahenta, to ten dokument zostanie wczytany dopiero po drugiej z kolei synchronizacji z poziomu Comarch ERP Mobilny Sprzedawca. Pierwsza synchronizacja dodaje nowego kontrahenta do Programu Comarch ERP Optima. Druga synchronizacja przygotowuje dokumenty dla tego kontrahenta do wczytania w Comarch ERP Optima. 4.5 Terminarz Współpraca Comarch ERP Optima z Terminarzem na urządzeniu mobilnym polega na tworzeniu po stronie programu ERP zadań lub kontaktów w module CRM. Zadania/kontakty te po synchronizacji na urządzeniu mobilnym trafiają do Terminarza ze statusem do wykonania. Wykonane po stronie urządzenia zadania są oznaczone jako zrealizowane w systemie Comarch ERP Optima (po wykonaniu synchronizacji najpierw po stronie urządzenia mobilnego, a następnie programu ERP). Ponadto zadania wysłane na urządzenie mobilne, a następnie zrealizowane po stronie systemu ERP podczas kolejnej synchronizacji zostaną oznaczone jako wykonane w Terminarzu. Do współpracy z Terminarzem niezbędny jest moduł Comarch ERP Optima CRM. Zadania utworzone po stronie Terminarza nie są wysyłane do systemu ERP. Współpraca z Comarch ERP Mobilny Sprzedawca 16 Wersja

Współpraca z Comarch Mobilny Sprzedawca

Współpraca z Comarch Mobilny Sprzedawca System Comarch OPT!MA v. 2012 Współpraca z Comarch Mobilny Sprzedawca Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12)

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Współpraca z Comarch ERP Mobile Sprzedaż Wersja 2013.5.1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 INSTALACJA I OBSŁUGA APLIKACJI COMARCH ERP MOBILE SPRZEDAŻ... 4 3 WSPÓŁPRACA COMARCH ERP OPTIMA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Współpraca z Comarch ERP Mobile Sprzedaż Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 INSTALACJA I OBSŁUGA APLIKACJI COMARCH ERP MOBILE SPRZEDAŻ... 4 3 WSPÓŁPRACA COMARCH ERP OPTIMA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Współpraca z Comarch ERP Mobile Sprzedaż Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 WSTĘP... 3 2 INSTALACJA I OBSŁUGA APLIKACJI COMARCH ERP MOBILE SPRZEDAŻ... 4 3 WSPÓŁPRACA COMARCH ERP OPTIMA

Bardziej szczegółowo

Współpraca z Comarch Mobile Sprzedaż

Współpraca z Comarch Mobile Sprzedaż Mobile Sprzedaż Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Instalacja i obsługa aplikacji Comarch... 4 3 Współpraca Comarch ERP Optima z Comarch. 5 3.1 Konfiguracja współpracy z urządzeniem mobilnym... 5 3.2 Synchronizacja

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.1

System Comarch OPT!MA v. 17.1 System Comarch OPT!MA v. 17.1 Comarch OPT!MA Pulpit Menadżera v. 4.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

ShoperIntegra V3.3. Instalacja i konfiguracja

ShoperIntegra V3.3. Instalacja i konfiguracja ShoperIntegra V3.3 Instalacja i konfiguracja 1. Stworzenie konta API w sklepie Shoper Logujemy się do panelu administracyjnego sklepu Shoper i przechodzimy do Konfiguracja -> Administracja, system -> Administratorzy.

Bardziej szczegółowo

WYDAWANIE CZYTNIKAMI BY CTI Instrukcja

WYDAWANIE CZYTNIKAMI BY CTI Instrukcja WYDAWANIE CZYTNIKAMI BY CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Nawiązanie połączenia...3 3. Logowanie do programu...5 4. Okno główne programu...6 5. Konfiguracja programu...6 6. Generowanie

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI. Instrukcja

WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI. Instrukcja WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja połączenia... 4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL... 5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...

Bardziej szczegółowo

Trasówka by CTI. Instrukcja

Trasówka by CTI. Instrukcja Trasówka by CTI Instrukcja Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Pierwsze uruchomienie, ustawienia... 4 3. Logowanie... 5 4. Okno główne programu... 6 5. Kontrahenci... 7 5.1. Tworzenie kontrahenta... 8 5.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją...3 2. Instalacja programu...4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.3. Obrazy...7

Bardziej szczegółowo

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja

Mobilny handlowiec by CTI. Instrukcja Mobilny handlowiec by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Logowanie... 4 3. Główne menu... 5 4. Tworzenie zamówienia... 6 4.1. Zamówienie w Comarch ERP XL... 14 5. Lista zamówień... 16

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja połączenia... 4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL... 5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP XL... 7 2.3.

Bardziej szczegółowo

Wymagania. Instalacja SP DETAL

Wymagania. Instalacja SP DETAL Instalacja i wdrożenie systemów Niniejszy dokument zawiera instrukcję instalacji i konfiguracji modułu SP DETAL. Przeznaczony jest on tylko do wiadomości Partnerów współpracujących z firmą Digit-al. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Wydawanie czytnikami by CTI. Instrukcja

Wydawanie czytnikami by CTI. Instrukcja Wydawanie czytnikami by CTI Instrukcja 1. Opis programu Program umożliwia szybkie wydawanie towaru z magazynu za pomocą czytnika kodów kreskowych. Dzięki temu rozwiązaniu można w łatwy sposób wydawać towary

Bardziej szczegółowo

VIRTUEMART INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

VIRTUEMART INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA VIRTUEMART INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Połączenie ze sklepem...5 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.3. Połączenie

Bardziej szczegółowo

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja

Produkcja by CTI. Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Produkcja by CTI Proces instalacji, ważne informacje oraz konfiguracja Spis treści 1. Ważne informacje przed instalacją... 3 2. Instalacja programu... 4 3. Nawiązanie połączenia z serwerem SQL oraz z programem

Bardziej szczegółowo

Kurier UPS XL by CTI. Instrukcja

Kurier UPS XL by CTI. Instrukcja Kurier UPS XL by CTI Instrukcja 1 1. Opis programu Zarządzanie sprzedażą wysyłkową to trudny logistyczny proces. Bezbłędne opanowanie tego procesu jest wyzwaniem od spełnienia, którego zależy zadowolenie

Bardziej szczegółowo

SHOPER INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA

SHOPER INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA SHOPER INTEGRATOR XL BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem...4 2.2. Połączenie z Comarch ERP XL...5 2.3. Resetowanie powiązań w

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIA NFZ BY CTI INSTRUKCJA

ROZLICZENIA NFZ BY CTI INSTRUKCJA ROZLICZENIA NFZ BY CTI INSTRUKCJA DATA 28.02.2013 PRODUCENT Centrum Technologii Informatycznej WERSJA 1.0 AUTOR Dariusz Skórniewski 1 1 Wstęp Rozliczenia NFZ by CTI jest dodatkiem do programu Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

Alians AMReminder. Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach

Alians AMReminder. Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach Alians AMReminder Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach Do czego służy program Alians AMReminder? Program Alians AMReminder pozwala na automatyczne wysyłanie przypomnień do dłużników,

Bardziej szczegółowo

MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA MAGENTO INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja połączenia... 4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL... 5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima... 7 2.3.

Bardziej szczegółowo

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.3. Połączenie

Bardziej szczegółowo

PRZYJMOWANIE/WYDAWANIE KOLEKTORAMI BY CTI

PRZYJMOWANIE/WYDAWANIE KOLEKTORAMI BY CTI PRZYJMOWANIE/WYDAWANIE KOLEKTORAMI BY CTI 1 Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Nawiązanie połączenia... 4 3. Logowanie... 5 4. Przyjmowanie Kolektorami... 5 4.1. Konfiguracja... 5 4.2. Praca z programem...

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu... 4 2. Konfiguracja połączenia... 5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL... 6 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima... 8 2.3.

Bardziej szczegółowo

JPK Jednolity Plik Kontrolny

JPK Jednolity Plik Kontrolny JPK Jednolity Plik Kontrolny Konfiguracja JPK w Systemie Prestiż. Od wersji systemu 330.166 mechanizm generowania jednolitego pliku kontrolnego dostępny jest w zakładce Operacje -> JPK. Opcja dostępna

Bardziej szczegółowo

B2B by CTI. Lista funkcjonalności

B2B by CTI. Lista funkcjonalności B2B by CTI Lista funkcjonalności Opis programu Zamówienia Internetowe by CTI to system B2B usprawniający proces realizacji zamówień za pośrednictwem Internetu. Składa się z dwóch podstawowych elementów:

Bardziej szczegółowo

SOTE Integrator by CTI. Instrukcja

SOTE Integrator by CTI. Instrukcja SOTE Integrator by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Tworzenie użytkownika API w SOTE... 4 3. Konfiguracja połączenia... 5 3.1. Połączenie z serwerem MS SQL... 6 3.2. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

B2B XL by CTI. Instrukcja

B2B XL by CTI. Instrukcja B2B XL by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Program do wymiany danych - Morfeusz... 4 2.1. Pierwsze uruchomienie... 4 2.1.1. Krok 1 nawiązanie połączenia z serwerem MS SQL... 4 2.1.2.

Bardziej szczegółowo

Aby rozpocząć proces instalacji programu Alians ewindykator uruchom pakiet instalatora: ewindykator_instalator.msi.

Aby rozpocząć proces instalacji programu Alians ewindykator uruchom pakiet instalatora: ewindykator_instalator.msi. Alians ewindykator Instalacja programu... 2 Pierwsze uruchomienie... 3 Konfiguracja... 5 Skrzynka nadawcza... 6 Treść wiadomości... 7 Ustawienia domyślne... 8 Firma... 10 Próbna emisja ponagleń... 14 Emisja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu ECOD Wersja 2014.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU... 7 5

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

MWS Mobile by CTI. Instrukcja

MWS Mobile by CTI. Instrukcja MWS Mobile by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Wymagania... 4 2.1. Etykiety... 5 3. Pierwsze uruchomienie... 6 4. Logowanie... 7 5. Okno główne programu... 8 6. Opcje... 9 7. Przyjęcie

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0

System CDN OPT!MA v. 16.0 System CDN OPT!MA v. 16.0 CDN OPT!MA Pulpit Menadżera v. 3.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 681 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn

Bardziej szczegółowo

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem...4 2.2. Połączenie z Comarch ERP XL...5 2.3. Resetowanie powiązań w XL...6

Bardziej szczegółowo

MWS Mobile by CTI. Instrukcja

MWS Mobile by CTI. Instrukcja MWS Mobile by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Wymagania... 4 2.1. Etykiety... 5 3. Pierwsze uruchomienie... 6 4. Logowanie... 7 5. Menu główne... 8 6. Opcje... 9 7. Przyjęcie magazynowe...

Bardziej szczegółowo

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu O2Symfonia by CTI Instrukcja i opis programu Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja programu... 3 3. Konfiguracja rejestry kasowe... 5 4. Przygotowanie pliku do importu... 6 5. Import w programie

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.0.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

System sprzedaży mobilnej Mobilny Przedstawiciel Handlowy (MPH) Instrukcja użytkownika ver 112 (15-08-2015)

System sprzedaży mobilnej Mobilny Przedstawiciel Handlowy (MPH) Instrukcja użytkownika ver 112 (15-08-2015) System sprzedaży mobilnej Mobilny Przedstawiciel Handlowy (MPH) Instrukcja użytkownika ver 112 (15-08-2015) MPH to aplikacja pracująca pod systemem Android (Wersja Android min. 4.0) przeznaczona dla pracowników

Bardziej szczegółowo

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu

O2Symfonia by CTI. Instrukcja i opis programu O2Symfonia by CTI Instrukcja i opis programu Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja programu...3 3. Konfiguracja rejestry kasowe...5 4. Przygotowanie pliku do importu...6 5. Import w programie

Bardziej szczegółowo

MPH Mini. Instrukcja użytkownika ver 102 (14-11-2015)

MPH Mini. Instrukcja użytkownika ver 102 (14-11-2015) MPH Mini Instrukcja użytkownika ver 102 (14-11-2015) MPH Mini to aplikacja pracująca pod systemem Android (Wersja Android min. 4.0) przeznaczona do wykonywania inwentaryzacji oraz przeglądania informacji

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

System emagazyn. BST-CDN Partner Bartłomiej Leś Ul. Wita Stwosza 10 43-300 Bielsko-Biała Tel. (033) 815-13-76 www.bst.com.pl

System emagazyn. BST-CDN Partner Bartłomiej Leś Ul. Wita Stwosza 10 43-300 Bielsko-Biała Tel. (033) 815-13-76 www.bst.com.pl System emagazyn Program emagazyn służy do obsługi magazynu za pomocą kodów kreskowych. Wszystkie operacje magazynowe są tworzone oraz potwierdzane za pomocą przenośnych inwentaryzatorów pracujących pod

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi do programu i-impxml2nexo wersja 1.0.0

Instrukcja obsługi do programu i-impxml2nexo wersja 1.0.0 2016 Instrukcja obsługi do programu i-impxml2nexo wersja 1.0.0 ul. Zwoleńska 127 lok. 32, 04-761 Warszawa Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 1.1. O programie... 3 1.2. Wymagania systemowe i sprzętowe...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Obsługa kas fiskalnych Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 INSTALACJA PROGRAMÓW KOMUNIKACYJNYCH.... 3 2 PRZYGOTOWANIE KONFIGURACJI COMARCH ERP OPTIMA DO WSPÓŁPRACY Z KASĄ FISKALNĄ ELZAB/SHARP/NOVITUS...

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2

INSTALACJA I KONFIGURACJA. 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 INSTALACJA I KONFIGURACJA 1.1. Instalacja systemu WF-Mag Mobile 2 System WF-Mag Mobile 2 dostępny jest na jednej płycie instalacyjnej wraz z innymi aplikacjami Asseco WAPRO. Oprócz aplikacji wchodzących

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 2015.2 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Wersja: 2015.2 Copyright 2014 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu

Bardziej szczegółowo

Jak uruchomić automatyczną synchronizacje z Optima

Jak uruchomić automatyczną synchronizacje z Optima Jak uruchomić automatyczną synchronizacje z Optima Do wykonania konfiguracji będą nam potrzebne: Serwer synchronizacji lub dowolna stacja robocza mogąca pełnić funkcje serwera synchronizacji (od Windows

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Kraków, 30 czerwca 2014 roku Najważniejsze zmiany Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

Bardziej szczegółowo

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce)

emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) emszmal 3: Automatyczne księgowanie przelewów w sklepie internetowym PrestaShop (plugin dostępny w wersji ecommerce) Zastosowanie Rozszerzenie to dedykowane jest sklepom internetowych zbudowanym w oparciu

Bardziej szczegółowo

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja

Wypożyczalnia by CTI. Instrukcja Wypożyczalnia by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Lista sprzętu... 7 3.1. Dodawanie nowego sprzętu... 8 3.2. Dodawanie przeglądu... 9 3.3. Edycja sprzętu...

Bardziej szczegółowo

KS-ZSA. Korporacyjne grupy towarowe

KS-ZSA. Korporacyjne grupy towarowe KS-ZSA Korporacyjne grupy towarowe 1. Ustawienia po stronie KS-ZSA Aby rozpocząć pracę z korporacyjnymi grupami towarowymi system KS-ZSA należy odpowiednio skonfigurować KS-ZSA: Uprawnienia: - 61.Admin

Bardziej szczegółowo

Hermes EFK Dokumentacja użytkownika. v. 1.0.1.5

Hermes EFK Dokumentacja użytkownika. v. 1.0.1.5 Hermes EFK Dokumentacja użytkownika v. 1.0.1.5 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2013 Hermes EFK [1.0.1.5] Dokumentacja użytkownika str. 1 Spis treści 1.Główne okno aplikacji...2 2.Zarządzanie klientami...4 3.Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.0.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.0.2. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.2. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.0.2 Ulotka v.2012.0.2 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie II 25.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z

Bardziej szczegółowo

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi

Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu. ibok. Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Instrukcja obsługi Miejskie Wodociągi i Oczyszczalnia sp. z o.o. w Grudziądzu ibok Internetowe Biuro Obsługi Klienta Instrukcja obsługi SPIS TREŚCI 1. AUTORYZACJA UŻYTKOWNIKA W SYSTEMIE IBOK... 3 1.1 Logowanie... 3 1.2 Przywracanie

Bardziej szczegółowo

SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft

SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft SklepEF5 moduł sklepu i zamówień internetowych do programu EuroFirma i Hermes firmy Humansoft Funkcja stworzona została z założeniem szybkiej instalacji modułu i uruchomienia witryny internetowej umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013

Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji. Wersja 2013 Symfonia Produkcja Instrukcja instalacji Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. wersja SYSTIM

Wprowadzenie. wersja SYSTIM Wprowadzenie wersja 2011.04 SYSTIM Spis treści SYSTIM...1 Rozdział 1. Rozpoczęcie Pracy z Systim...3 1.1 Numer konta...3 1.2 Dane firmy...3 1.3 Magazyn...4 1.4 Szablony...4 1.5 Użytkownicy...5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

KURIER BY CTI. Instrukcja do programu DATA 16.09.2014. Informatycznej Zygmunt Wilder w Gliwicach WERSJA 2014.1 mgr Katarzyna Wilder DLA DPD

KURIER BY CTI. Instrukcja do programu DATA 16.09.2014. Informatycznej Zygmunt Wilder w Gliwicach WERSJA 2014.1 mgr Katarzyna Wilder DLA DPD KURIER BY CTI DLA DPD Instrukcja do programu DATA 16.09.2014 PRODUCENT Centrum Technologii Informatycznej Zygmunt Wilder w Gliwicach WERSJA 2014.1 AUTOR mgr Katarzyna Wilder 1. Opis Program Kurier DPD

Bardziej szczegółowo

Kurier DHL XL by CTI. Instrukcja

Kurier DHL XL by CTI. Instrukcja Kurier DHL XL by CTI Instrukcja 1 1. Opis programu Zarządzanie sprzedażą wysyłkową to trudny logistyczny proces. Bezbłędne opanowanie tego procesu jest wyzwaniem od spełnienia którego zależy zadowolenie

Bardziej szczegółowo

KURIER FEDEX XL BY CTI INSTRUKCJA

KURIER FEDEX XL BY CTI INSTRUKCJA KURIER FEDEX XL BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Dane w Comarch ERP XL...4 2.1. Atrybuty...4 2.2. Zamówienie sprzedaży...6 3. Pierwsze uruchomienie...7 4. Okno główne programu...8

Bardziej szczegółowo

Importy wyciągów bankowych krok po kroku

Importy wyciągów bankowych krok po kroku Importy wyciągów bankowych krok po kroku (wersja 1.0) Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl e-mail: ksiegowosc@enova.pl 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

SymSync integracja danych Opencart/Prestashop Symfonia Handel Instrukcja obsługi

SymSync integracja danych Opencart/Prestashop Symfonia Handel Instrukcja obsługi SymSync 2.0 06/2016 SymSync integracja danych Opencart/Prestashop Symfonia Handel Instrukcja obsługi Spis treści 1. Instalacja programu...3 2. Konfiguracja programu...3 3. Przygotowanie pliku eksportu...5

Bardziej szczegółowo

1. Moduł Print Master

1. Moduł Print Master 1. Moduł Print Master 1.1. Wprowadzenie Print Master (PM) to moduł, którego główną funkcją jest autoryzacja wydruków wykonywanych przez użytkownika w systemie Windows. Autoryzacja obejmuje wydruki wykonywane

Bardziej szczegółowo

5.1. POSMOBILE POSMOBILE. INSTALACJA ORAZ URUCHOMIENIE USŁUGI

5.1. POSMOBILE POSMOBILE. INSTALACJA ORAZ URUCHOMIENIE USŁUGI 5.1. POSMOBILE POSMobile to wersja zdalnego bonownika przeznaczona do prowadzenia sprzedaży na urządzeniach z systemem Android. Do działania potrzebuje urządzenia z systemem Android w wersji co najmniej

Bardziej szczegółowo

KURIER BY CTI. Instrukcja do programu

KURIER BY CTI. Instrukcja do programu KURIER BY CTI Instrukcja do programu 1. Wstęp... 3 2. Konfiguracja w programie Comarch Optima... 4 3. Zamawianie kuriera... 6 3.1. GLS... 7 3.2. Siódemka... 9 3.3. K-EX... 11 3.4. UPS... 12 1. Wstęp Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów.

Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów. Oprogramowanie ILUO Biznes pozwala na jednoczesne zarządzanie wieloma sklepami Internetowymi zbudowanymi na oprogramowaniu różnych producentów. Niektóre z modułów Integracyjnych z ILUO Biznes zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Opis integracji z programem Comarch OPTIMA xml

Opis integracji z programem Comarch OPTIMA xml Opis integracji z programem Comarch OPTIMA xml Wersja 1.69.0 1. Jak ręcznie eksportować dokumenty z programu Saldeo 1.1. Eksport faktur sprzedażowych z programu Saldeo 1.2. Eksport rachunków z programu

Bardziej szczegółowo

Eksport dokumentów do systemu ECOD

Eksport dokumentów do systemu ECOD System Comarch OPT!MA v. 2012 Eksport dokumentów do systemu ECOD Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681

Bardziej szczegółowo

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA SHOPER INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA Spis treści 1. Opis programu... 4 2. Konfiguracja połączenia... 5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL... 6 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima... 8 2.3. Połączenie

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.6.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.6.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.6.1 Data produkcji wersji: 25 czerwca 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu directintegrator ST5 wersja dla WF-Mag (SOTE 5) Spis treści 1. Wstęp...3 2. Instalacja...3 2.1. Przebieg Instalacji...3 2.1.1. Generowanie klucza aplikacji...8 2.1.2. Zakładka

Bardziej szczegółowo

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu WYDRA BY CTI WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu 1 Spis treści 1. Opis ogólny...3 2. Wymagania oraz konfiguracja...4 2.1. Wymagania...4 2.2. Instalacja...4 2.3. Konfiguracja...4

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...5 3. Okno główne programu...6 3.1. Operacje na listach...6 3.1.1. Sortowanie...6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Integracja z RedCart. Wersja z Copyright Zakupteraz.pl

Instrukcja Integracja z RedCart. Wersja z Copyright Zakupteraz.pl Instrukcja Integracja z RedCart Wersja z 10.07.2016 Copyright Zakupteraz.pl 1. SPIS TREŚCI 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP... 3 3. OPIS PROCEDURY INTEGRACJI... 4 1.1. LOGOWANIE... 4 1.2. PANEL KLIENTA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

5.1. MINIPOS MINIPOS. INSTALACJA ORAZ URUCHOMIENIE USŁUGI

5.1. MINIPOS MINIPOS. INSTALACJA ORAZ URUCHOMIENIE USŁUGI 5.1. MINIPOS POSMobile to wersja zdalnego bonownika przeznaczona do prowadzenia sprzedaży na urządzeniach z systemem Android. Do działania potrzebuje urządzenia z systemem Android w wersji co najmniej

Bardziej szczegółowo

Aby włączyć tryb auto-rozliczania należy ustawić opcję w Parametrach systemu tak jak to widać na rys. 1.

Aby włączyć tryb auto-rozliczania należy ustawić opcję w Parametrach systemu tak jak to widać na rys. 1. Automatyczne rozrachunki w Sz@rk FK 1. Wstęp Od czerwca 2013, w systemie Sz@rk FK wprowadzono możliwość zmiany sposobu rozliczania wpłat i wypłat rejestrowanych w module Kasa-Bank. Do tej pory zarejestrowanie

Bardziej szczegółowo

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android

LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android LISTA FUNKCJONALNOŚCI SYSTEMU MOBILNEGO esale Android Ekran główny: Dokumenty lista zatwierdzonych dokumentów Kontrahenci lista klientów Towary lista asortymentowa Rozrachunki lista należności i zobowiązań

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu Dystrybutor GT

Instrukcja obsługi programu Dystrybutor GT Instrukcja obsługi programu Dystrybutor GT 1. Instalacja i pierwsze uruchomienie Instalacja programu jest prosta. Należy uruchomić plik setup.exe i w zasadzie wszystkie pytania można pominąć przyjmując

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze korekty faktur by CTI. Instrukcja

Zbiorcze korekty faktur by CTI. Instrukcja Zbiorcze korekty faktur by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 4. Obsługa programu... 5 4.1. Podpowiadanie ilości do skorygowania z dokumentu

Bardziej szczegółowo

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA

WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA WYPOŻYCZALNIA BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...4 3. Konfiguracja...5 3.1. Licencja...5 3.2. Ogólne...5 3.2.1. Połączenia z bazami danych...5 3.2.2. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I r.)

Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I r.) Instrukcja użytkownika programu QImport (wydanie I 15.07.2012 r.) Wymagania techniczne komputer z procesorem 1,5 GHz lub lepszym 512 MB pamięci RAM lub więcej system operacyjny Microsoft Windows XP z dodatkiem

Bardziej szczegółowo