Multiroom Standard HD. Poradnik dla Abonentów omawiający podstawowe sposoby łączenia i konfiguracji dekoderów.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Multiroom Standard HD. Poradnik dla Abonentów omawiający podstawowe sposoby łączenia i konfiguracji dekoderów."

Transkrypt

1 Multiroom Standard HD Poradnik dla Abonentów omawiający podstawowe sposoby łączenia i konfiguracji dekoderów.

2 Spis treści. Multiroom Standard HD opis usługi. 3. Wstęp. 3.2 Wymagania Instalacyjne. 3.3 Aktywacja Sposoby połączenia sieciowego dekoderów Podłączenie do istniejącej sieci internetowej Stworzenie sieci w celu połączenia dekoderów (bez dostępu do internetu) Konfiguracja połączenia sieciowego w menu dekoderów Konfiguracja połączenia sieciowego w menu dekoderów. 8 A. Dekoder główny (ITI-5720SX) konfiguracja sieci. 8 B. Dekoder dodatkowy (ITI-5800S) konfiguracja sieci Konfiguracja ręczna ustawień sieciowych. A. Zasady wyboru adresów sieciowych. B. Dekoder główny (ITI-5720SX) konfiguracja sieci. C. Dekoder dodatkowy (ITI-5800S) konfiguracja sieci Informacje uzupełniające Zastosowanie adaptera WiFi WNCE A. Wstęp. 6 B. Najważniejsze cechy. 6 C. Podłączenie i konfiguracja adaptera. 7

3 . Multiroom Standard HD opis usługi.. WSTĘP Usługa Multiroom Standard HD umożliwia oglądanie różnych kanałów telewizyjnych nawet na 6 telewizorach jednocześnie. To jeden, wspólny zestaw instalacji satelitarnej dla wszystkich dekoderów HD, w tym jednego Turbodekodera HD z cyfrową nagrywarką, które zapewniają wyświetlanie programów w najlepszej jakości. Abonent posiada dostęp do kanałów liniowych, pakietów platformy n oraz usług dodatkowych, takich jak HBO. Usługa umożliwia także dostęp do kolekcji VOD, ale jedynie z poziomu Turbodekodera HD z cyfrową nagrywarką. Zestaw Multiroom Standard HD to dekoder główny (turbodekoder HD z cyfrową nagrywarką) oraz do 5 dekoderów dodatkowych (dekoder HD). Dekodery dodatkowe pobierają autoryzację od dekodera głównego. Dlatego też do prawidłowego działania usługi ważne jest połączenie dekoderów siecią Ethernet..2. WYMAGANIA INSTALACYJNE Dekodery oprócz podłączenia telewizorów wymagają następujących połączeń :. Doprowadzenia osobnych sygnałów z anteny satelitarnej do każdego z dekoderów (do dekodera głównego zalecamy podłączenie dwóch sygnałów) 2. Połączenia dekoderów siecią Ethernet. Ad. Ad. 2 Standardowy zestaw antenowy można przystosować do obsłużenia większej liczby dekoderów instalując konwerter z odpowiednią ilością wyjść. Wyjścia konwertera łączymy kablami koncentrycznymi z wejściami antenowymi dekoderów. Łączenie dekoderów siecią Ethernet jest nowym elementem w telewizji satelitarnej. Ten poradnik opisuje sposoby łączenia oraz zasady konfiguracji dekoderów..3 AKTYWACJA Aktywację usługi Multiroom Standard HD przeprowadza się w dwóch etapach: A. Pierwszy etap aktywacji: dekodery uruchamiają swoje podstawowe funkcje. B. Drugi etap aktywacji: dekodery uzyskują dostęp do usługi Multiroom Standard HD (pojawia się zakładka Multiroom Standard HD na dekoderze głównym a dekodery dodatkowe zostają przypisane do Grupy 02). Aby zakończyć aktywację i uruchomić usługę należy połączyć dekodery w sieć Ethernet, co opisane jest szczegółowo w rozdziale 2. 3

4 DRUGI ETAP AKTYWACJI W drugim etapie aktywacji w dekoderze głównym pojawia się nowa zakładka w menu głównym: Multiroom Standard HD z jedną pozycją: Lista dekoderów. Menu główne otwieramy klawiszem SETUP na pilocie. Zawartość menu przeglądamy naciskając klawisze. Na ekranie Lista dekoderów (dekoder główny) wyświetlane jest zestawienie danych o dekoderach dodatkowych (ich numery kart dekodujących i numery Conax) współpracujących w ramach usługi. Ekran Lista dekoderów otwieramy zatwierdzając wybór oznaczony niebieską ramką na poprzedniej ilustracji. Dekodery dodatkowe w pierwszej fazie aktywacji uruchamiają się jako dekodery niezależne. Dopiero po odebraniu sygnału drugiego etapu aktywacji (Grupy 02) wymagają autoryzacji i w tym celu cyklicznego łączenia się z dekoderem podstawowym za pośrednictwem sieci Ethernet. Dekoder dodatkowy bez możliwości skutecznego połączenia sieciowego z dekoderem głównym wyświetla komunikat: Błąd połączenia Multiroom Standard HD. Informacje dotyczące Grupy oraz inne o stanie dekodera uzupełniającego można odczytać z ekranu INFORMACJE O SYSTEMIE w menu DIAGNOSTYKA. Dane Grupy 02 świadczą o zakończeniu procesu aktywacji usługi. Dane: Numer karty i Numer Conax, powinny zgadzać się z danymi w menu Lista dekoderów dekodera podstawowego (na poprzedniej ilustracji). Dostęp do okna INFORMACJE O SYSTEMIE wymaga otwarcia menu przez naciśnięcie klawisza SETUP na pilocie, wybrania zakładki DIAGNOSTYKA i kilkukrotnego naciśnięcia klawisza OK. Skorzystanie z opcji menu USTAWIENIA DOMYŚLNE lub przeprowadzenie resetu za pomocą przycisków na płycie czołowej dekodera kasują na pewien czas przydział Grupy 02. 4

5 2. Sposoby połączenia sieciowego dekoderów. Jednym z podstawowych wymagań, jakie trzeba spełnić aby działała usługa Multiroom Standard HD, jest połączenie dekoderów (główny plus dodatkowe) siecią Ethernet. W praktyce oznacza to, że nale ży albo podłączyć dekodery do istniejącej już w domu sieci rozdzielającej sygnał Internetu (czyli połączyć dekodery z routerem przewodowo lub korzystając WiFi), albo stworzyć sieć, która połączy dekodery bez konieczności posiadania Internetu. 2. PODŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEJ SIECI INTERNETOWEJ. Jeśli korzystają Państwo z internetu, to prawdopodobnie w domu zainstalowana jest już sieć Ethernet z routerem, która służy do rozdzielania internetu na kilka komputerów. Warto z niej skorzystać i podłączyć do niej dekodery. Dzięki temu zyskują Państwo możliwość skorzystania z dodatkowych, internetowych funkcji dekoderów (nportal i nradio dla dekoderów dodatkowych, a dla dekodera głównego także nvod net, YouTube). Na Rysunku przedstawiona jest instalacja satelitarna dla dwóch dekoderów Multiroom Standard HD oraz domowa sieć internetowa (router i laptop). Dekodery zostały podłączone w podobny sposób jak komputery i dzięki temu mogą łączyć się ze sobą za pośrednictwem routera. Użyte zostały dwa standardowe kable sieciowe stosowane do łączenia komputerów, o odpowiedniej długości, łączące wyjścia routera z gniazdami Ethernet dekoderów. Kable sieciowe Ethernet można zakupić w sklepach komputerowych lub w sklepie internetowym na stronie Rysunek. Przykładowy sposób połączenia dekoderów z domową siecią internetową. Router domowej sieci internetowej dekoder główny dekoder dodatkowy W podobny sposób można podłączyć do sieci kolejne dekodery. Jeśli zabraknie wolnych gniazd w routerze, należy zastosować switch. Jest to urządzenie, które pełni podobną rolę jak rozgałęźnik w sieci elektrycznej. 5

6 Rysunek 2. Schemat sieci Ethernet z routerem gdzie zastosowano switch. Router domowej sieci internetowej dekoder dodatkowy Switch dekoder główny dekodery dodatkowe Rysunek 2 przedstawia połączenie sieciowe dla Multiroom Standard HD z pięcioma dekoderami, które łączą się za pośrednictwem switch oraz routera. Przeprowadzenie kabla sieciowego do dekodera może stanowić problem. Coraz powszechniej korzystamy z internetu łącząc się z domowym routerem bezprzewodowo (WiFi). Samodzielnie dekoder nie połączy się bezprzewodowo z siecią wymaga urządzenia pośredniczącego WiFi (Access Point), które może realizować funkcję AP Client. Przygotowaliśmy dla Państwa specjalną ofertę zakupu adaptera WiFi realizującego potrzebną funkcję. Urządzenie (WNCE200) wyróżnia się wyjątkowo łatwym sposobem zestawiania połączenia radiowego. Szczegóły znajdziecie Państwo w rozdziale 4 (str. 6). Na Rysunku 3 pokazany jest przykładowy sposób połączenia dekoderów za pośrednictwem routera WiFi. Rysunek 3. Przykładowa sieć, gdzie niektóre dekodery podłączone są bezprzewodowo (WiFi). dekoder główny Adapter WiFi dekoder dodatkowy Adapter WiFi dekoder dodatkowy Router z Access Point WiFi! Po podłączeniu do sieci dekodery uzupełniające wymagają przeprowadzenia konfiguracji szczegółowy opis na str. 9. Oferta w naszym sklepie internetowym: 6

7 2.2 Stworzenie sieci w celu połączenia dekoderów (sieć bez dostępu do internetu). Dla zapewnienia połączenia między dekoderami router nie musi być podłączony do internetu. Można skorzystać ze sposobów połączenia dekoderów z zastosowaniem routera opisanych w poprzednim punkcie (2.). Pozwoli to na aktywację połączenia sieciowego w dekoderach przy wykorzystaniu wygodnej opcji Konfiguracja Automatyczna. Przy dwóch dekoderach można skorzystać ze znacznie tańszego sposobu - bezpośredniego połączenia gniazdek Ethernet dekoderów (Rys. 4). Do połączenia można wykorzystać standardowy kabel Ethernet lub kabel skrosowany. Rysunek 4. Bezpośrednie połączenie dekoderów. dekoder główny dekoder dodatkowy kabel Ethernet Przy większej ilości dekoderów niż 2, konieczne jest zastosowanie switcha, jak na Rysunku 5. W tym przypadku do połączenia dekoderów ze switchem korzystamy ze standardowych kabli Ethernet (tzw. prostych) Rysunek 5. Połączenie sieciowe czterech dekoderów za pośrednictwem switcha. Switch dekoder główny dekodery dodatkowe! W obu wymienionych przypadkach ustawienia sieciowe w dekoderach należy uaktywnić korzystając z opcji Konfiguracja Ręczna: szczegółowy opis dla dekodera głównego (ITI-5720SX) str. ; opis dla dekodera dodatkowego (ITI-5800S) str. 3. Dla nie więcej niż czterech 2 dekoderów warto rozważyć zastosowanie routera zamiast switcha. Zaletą routera jest wbudowany serwer DHCP, co zwalnia użytkownika od konieczności wpisywania do dekoderów adresów IP niezbędnych do komunikacji w sieci - wystarczy wygodna Konfiguracja Automatyczna. Wynik testu połączenia z internetem będzie negatywny, ale nie wpłynie to komunikowanie się dekoderów miedzy sobą. 2 Z reguły router posiada 4 wyjścia. 7

8 3. Konfiguracja połączenia sieciowego w menu dekoderów. Sposób konfiguracji ustawień sieciowych dekoderów zależy od rodzaju zastosowanego połączenia sieciowego. W sieciach z routerem (Rys., Rys. 2, Rys. 3) dekodery mogą pobrać potrzebne dane z serwera DHCP, w który wyposażony jest router. W tym celu wystarczy uaktywnić opcje Konfiguracja Automatyczna w ustawieniach sieciowych dekoderów (opis w punkcie 3..A i 3..B). Brak usługi DHCP w sieci (Rys. 4, Rys. 5) sprawia, że konfigurując połączenie sieciowe w dekoderach, należy nie tylko uaktywnić opcje Konfiguracja Ręczna, ale również określić oraz wpisać dane dotyczące adresów IP oraz maski podsieci do wszystkich dekoderów (opis w punkcie 3.2). W wyjątkowych przypadkach zachodzi konieczność skorzystania z opcji Konfiguracja Ręczna przy obecności routera w sieci. 3. KONFIGURACJA AUTOMATYCZNA USTAWIEŃ SIECIOWYCH. A. Dekoder główny (ITI-5720SX) konfiguracja automatyczna sieci. W przypadku sieci z routerem dekoder podstawowy wykonuje konfigurację automatycznie, więc działanie użytkownika nie jest wymagane. Dekoder ITI-5720SX po wykryciu podłączenia do sieci Ethernet, automatycznie uaktywnia opcję Konfiguracja Automatyczna w menu Ustawienia Sieci, a następnie korzystając z usługi DHCP ustawia potrzebne adresy sieciowe. W sieci w dostępem do internetu można potwierdzić prawidłowe zakończenie tego procesu naciskając klawisz (domek) na pilocie, który otwiera nportal. Inną metodą sprawdzenia jest odczytanie informacji diagnostycznych z menu dekodera w sposób opisany niżej. Naciskając klawisz SETUP na pilocie otwieramy menu. Odnajdujemy zakładkę Diagnostyka korzystając z klawiszy. Następnie używając klawiszy ustawiamy kursor (niebieską ramkę) na opcji Ustawienia Sieć i naciskamy klawisz OK. Adresy (przykład) prezentowane w oknie Sieć powinny być zgodne z wykorzystywanymi w sieci lokalnej (z adresami z których korzysta komputer). Adresy Brama Sieciowa oraz DNS są potrzebne do połączenia z internetem. Nie są wymagane do połączenia dekoderów między sobą. Praktycznie każdy router wyposażony jest w serwer DHCP. 8

9 B. Dekoder dodatkowy (ITI-5800S) konfiguracja automatyczna sieci. Proces konfiguracji rozpoczynamy otwierając menu klawiszem SETUP na pilocie. Następnie używając klawiszy ustawiamy kursor (białą ramkę) na opcji USTAWIENIA. Zatwierdzamy wybór naciskając klawisz OK. Do zmiany ustawień konfiguracyjnych dekodera konieczne jest wprowadzenie PIN. Domyślnie jest to sekwencja klawiszy : Następnie używając klawiszy ustawiamy kursor (białą ramkę) na opcji INTERNET i zatwierdzamy wybór naciskając klawisz OK. 9

10 Teraz używając klawiszy ustawiamy kursor na opcję KONFIGURACJA AUTOMA- TYCZNA i zatwierdzamy wybór naciskając klawisz OK. Dekoder informuje o przeprowadzanej konfiguracji połączenia. W tym czasie łączy się z routerem (serwerem DHCP), który udostępnia dekoderowi adresy potrzebne do komunikacji w sieci Ethernet. Dekoder informuje o prowadzonym teście polegającym na próbie połączenia z wybranymi stronami internetowymi. Taki komunikat świadczy o pozytywnym wyniku testów. Możemy odczytać informacje o adresach sieciowych, którymi posługuje się dekoder przy połączeniu z internetem. Należy zaakceptować ustawienia naciskając klawisz OK na pilocie. W ten sposób została sprawdzona część trasy łączącej dekoder główny z dekoderami uzupełniającymi (dekoder <--> router). 0

11 3.2 KONFIGURACJA RĘCZNA USTAWIEŃ SIECIOWYCH. A. Zasady wyboru adresów sieciowych. Dla zapewnienia komunikacji za pośrednictwem sieci Ethernet dekodery muszą uzyskać niezbędny zestaw danych o sieci: Adres IP (dekodera) i Maska podsieci. Korzystając z opcji w menu Konfiguracja Ręczna dane te należy wpisać na pomocą pilota. W przypadku sieci bez dostępu do internetu wybór adresów dla dekoderów jest bardzo szeroki. Można skorzystać z puli A, B, C przeznaczonych dla sieci prywatnych: A do B do lub do C do Należy spełnić następujące warunki:. Każdy dekoder musi otrzymać inny adres, który może się różnić tylko ostatnim członem od adresów pozostałych dekoderów. Na przykład: Dekoder: ; Dekoder2: itd. 2. Nie wykorzystujemy adresów z ostatnim członem 0 oraz Maska podsieci: Na ekranach służących do wpisywania danych dotyczących sieci są pola: Domyślna Brama oraz Serwer DNS, DNS2, ale nie potrzeba ich wypełniać, przy sieciach bez dostępu do internetu. B. Dekoder główny (ITI-5720SX) konfiguracja ręczna sieci. Proces konfiguracji rozpoczynamy otwierając menu przez naciśnięcie klawisza SETUP na pilocie. Odnajdujemy zakładkę Instalacja korzystając z klawiszy. Następnie używając klawiszy ustawiamy kursor (niebieską ramkę) na opcji Ustawienia Sieci. Na koniec zatwierdzamy wybór naciskając klawisz OK na pilocie. Przesuwamy kursor na opcję Konfiguracja Ręczna i zatwierdzamy wybór naciskając klawisz OK. Adres wprowadzamy do dekodera jako

12 Posługując się klawiaturą numeryczną oraz klawiszami strzałek na pilocie wpisujemy odpowiedni adres IP (Zasady wyboru adresów sieciowych na str. ). Przesuwamy kursor na pozycję niżej i wpisujemy dane dla Maska Podsieci: Pozostałych pozycji nie wypełniamy. Mają one znaczenie tylko przy połączeniu dekodera z internetem. Po wpisaniu danych, używając klawiszy przesuwamy kursor na pozycję Test i zatwierdzamy naciskając klawisz OK. Dekoder informuje o prowadzonym teście, który polega na próbie połączenia z wybranymi stronami internetowymi. 2

13 Ponieważ w sieci, której dotyczy konfiguracja dekodera nie ma połączenia z internetem, to wynik testu jest negatywny. Mimo tego dekodery mogą łączyć się miedzy sobą. Zatwierdzamy więc ustawienia naciskając klawisz OK na pilocie. Ustawienia sieciowe dekodera zostały zmienione. Można zamknąć menu naciskając klawisz n na pilocie. C. Dekoder dodatkowy (ITI-5800S) konfiguracja ręczna sieci. Proces konfiguracji rozpoczynamy otwierając menu przez naciśnięcie klawisza SETUP na pilocie. Następnie, używając klawiszy, ustawiamy kursor (białą ramkę) na opcji USTA- WIENIA i zatwierdzamy wybór naciskając klawisz OK. Do zmiany ustawień konfiguracyjnych dekodera konieczne jest wprowadzenie PIN. Domyślnie jest to sekwencja klawiszy :

14 Następnie używając klawiszy ustawiamy kursor (białą ramkę) na opcji INTERNET i zatwierdzamy wybór naciskając klawisz OK. Teraz używając klawiszy ustawiamy kursor (białą ramkę) na opcji KONFIGURACJA RĘCZNA i zatwierdzamy wybór naciskając klawisz OK. Posługując się klawiaturą numeryczną oraz klawiszami pilocie wpisujemy odpowiedni Adres dekodera. Jest on zależny od danych wprowadzonych w polu Adres IP dekodera głównego (str. 3). Adresy dekoderów muszą być różne, ale tylko w ostatnim członie (Zasady wyboru adresów sieciowych opisane są na str. ). Przesuwamy kursor na pozycję niżej i wpisujemy dane o masce podsieci: Pozostałych pozycji nie wypełniamy. Mają one znaczenie, kiedy dekoder łączy się z internetem. 4

15 Dekoder informuje o prowadzonym teście polegającym na próbie nawiązania połączenia z wybranymi stronami internetowymi. W sytuacji kiedy sieć nie została przygotowana do połączenia dekodera do internetu, trzeba oczekiwać komunikatu takiej treści. Należy zaakceptować ustawienia sieciowe naciskając klawisz OK na pilocie. Po konfiguracji ustawień sieciowych rekomendujemy sprawdzenie informacji diagnostycznych prezentowanych przez dekoder dodatkowy w oknie USTAWIENIA SIECI. Dane Adres dekodera i Maska podsieci powinny być tam widoczne. D. Błąd konfiguracji Wynik taki jak na ilustracji oznacza problem z siecią Ethernet. W takim stanie dekoder nie może korzystać z sieci i tym samym uzyskać autoryzacji wyświetli komunikat Błąd połączenia Multiroom Standard HD. Najczęstszą przyczyną jest uszkodzenie lub nieprawidłowe przygotowanie kabla Ethernet. Dostęp do okna USTAWIENIA SIECI wymaga otwarcia menu przez naciśnięcie klawisza SETUP na pilocie, wybrania zakładki DIAG- NOSTYKA i kilkukrotnego naciśnięcia klawisza OK. Przy założeniu, że urządzenie po drugiej stronie kabla jest włączone 5

16 4. Informacje uzupełniające. 4. Zastosowanie adaptera WiFi WNCE200. A. Wstęp. Dostawcy Internetu z reguły oferują Klientowi router, co pozwala na podłączenie kilku komputerów. Najczęściej router wyposażony jest również w moduł WiFi (Access Point). Dzięki temu wiele urządzeń (laptopy, tablety, telefony komórkowe) może łączyć się bezprzewodowo z Internetem. Dekodery platformy n nie mają wbudowanego modułu WiFi i należy zastosować kabel 2 aby połączyć je do Internetu. Można jednak skorzystać z WiFi, jeśli zastosuje się urządzenie pośredniczące (Adapter WiFi), które komunikuje się z routerem drogą radiową, a przez połączenie kablowe z dekoderem. Bardzo dobrze do tego celu nadaje się adapter WiFi firmy Netgear WNCE200. Urządzenie to zostało zaprojektowane tak, by maksymalnie uprościć czynności niezbędne do włączenia urządzenie do domowej sieci WiFi. Można je z powodzeniem wykorzystać również przy łączeniu dekoderów potrzebnym w usłudze Multiroom Standard HD 3. dekoder Adapter WiFi Router z Access PointWiFi B. Najważniejsze cechy. Obsługa systemu automatycznej konfiguracji połączenia radiowego - WPS. 2. Nieskomplikowany sposób konfiguracji połączenia radiowego z użyciem komputera z przeglądarką internetową. 3. Możliwość zasilania ze złącza USB urządzenia z którym współpracuje. W komplecie jest dedykowany kabel, a także zasilacz sieciowy. 4. Obsługa wielu standardów WiFi (2,4 GHz) i systemów szyfrowania transmisji. 5. Duża szybkość transmisji. 6. Małe rozmiary (8x62x8 mm). 7. Atrakcyjne cena w naszym sklepie internetowym. Router z wbudowanym Access Point WiFi można kupić we własnym zakresie. 2 Służy do tego gniazdo ETHERNET. 3 Zasięg działania WiFi jest ograniczony i zależy od miejscowych warunków. 6

17 C. Podłączenie i konfiguracja adaptera. Adapter Netgear WNCE200 wyposażony jest w dwa gniazda, przycisk WPS, ukryty przycisk Reset oraz trzy diody LED sygnalizujące stan urządzenia (Power, LAN, WLAN). Zwracają uwagę niewielkie wymiary, co ułatwia instalację. Niewielki pobór prądu pozwala na zasilanie (gniazdo po prawej stronie) ze złącza USB dekodera. Dołączony jest odpowiedni kabel, a także zasilacz sieciowy pozwalający na zasilanie w standardowy sposób. Przy poprawnym zasilaniu dioda LED oznaczona Power świeci na zielono. Złącze na środku (LAN/WAN) służy do połączenia adaptera z dekoderem 2. O poprawnym połączeniu informuje zielony kolor diody oznaczonej LAN.. Konfiguracja WPS. Jeśli router, z którym ma połączyć się radiowo adapter, jest wyposażony w system WPS, to konfiguracja jest banalnie prosta. Należy nacisnąć przycisk WPS adaptera 3, a następnie routera 4. Urządzenia powinny wymienić dane potrzebne do prowadzenia komunikacji radiowej 5. Potwierdzeniem jest zaświecenie się diody oznaczonej WLAN Konfiguracja za pomocą komputera. Jeśli nie można skorzystać z metody, to należy przeprowadzać konfigurację z użyciem komputera wyposażonego w kartę sieciową. Podłączamy tam adapter kablem sieciowym i włączamy zasilanie. Jeśli w komputerze nie jest ustawione Uzyskaj adres IP automatycznie 7 w opcjach protokołu internetowego 8, włączamy tę opcję. Uruchamiamy przeglądarkę internetową i wprowadzamy adres: który otwiera menu konfiguracyjne adaptera. Tu wybieramy opcję Smart Wizard uruchamiającą kreator. W pierwszym kroku adapter wyszuka sieci WiFi znajdujące się zasięgu i wyświetli ich listę (A). Po wskazaniu nazwy 8 własnej sieci należy przejść do drugiego kroku (B) i wpisać używane hasło zabezpieczające komunikację w sieci. Po akceptacji urządzenie połączy się drogą radiową z routerem i wyświetlone zostaną podstawowe informacje o sieci WiFi. Urządzenie zapamiętuje ustawienia, więc konfigurację wystarczy przeprowadzić tylko jeden raz. O ile złącze USB nie jest wykorzystywane do innych celów. 2 Kabel sieciowy dołączony jest do urządzenia. 3 Przy podłączonym zasilaniu. 4 Kolejność zwykle nie ma znaczenia. 5 W tym informacje o szyfrowaniu transmisji. 6 Kolor zielony: połączenie bardzo dobre; kolor pomarańczowy: połączenie dobre; kolor czerwony: połączenie zbyt słabe. 7 Ustawienie najczęściej wykorzystywane, bo zapewnia automatyczną konfigurację. Start; Panel Sterowania; Połączenia Sieciowe i internetowe; Połączenia sieciowe prawym przyciskiem myszy otwieramy Własności aktywnego połączenia ; wskazujemy -> Protokół Internetowy (TCP/IP) i otwieramy kartę Własności. 8 SSID. 7

Konfiguracja połączenia sieciowego w menu dekoderów.

Konfiguracja połączenia sieciowego w menu dekoderów. Konfiguracja połączenia sieciowego w menu dekoderów. Sposób konfiguracji ustawień sieciowych dekoderów zależy od rodzaju zastosowanego połączenia sieciowego. W sieciach z routerem dekodery mogą pobrać

Bardziej szczegółowo

Multiroom Standard HD. Poradnik dla Abonentów omawiający podstawowe sposoby łączenia i konfiguracji dekoderów.

Multiroom Standard HD. Poradnik dla Abonentów omawiający podstawowe sposoby łączenia i konfiguracji dekoderów. Multiroom Standard HD Poradnik dla Abonentów omawiający podstawowe sposoby łączenia i konfiguracji dekoderów. Spis treści. Multiroom Standard HD opis usługi. 3. Wstęp. 3.2 Wymagania Instalacyjne. 3.3 Aktywacja

Bardziej szczegółowo

Multiroom Standard HD. Zasady działania Wymagania instalacji Funkcjonalność

Multiroom Standard HD. Zasady działania Wymagania instalacji Funkcjonalność Multiroom Standard HD Zasady działania Wymagania instalacji Funkcjonalność 1 Zasada działania Dekodery są od siebie niezależne w większości realizowanych funkcji. Oznacza to, że dekodery uzupełniające

Bardziej szczegółowo

odpowiedzi na pytania dotyczące MR z dekoderem wifi Premiumbox

odpowiedzi na pytania dotyczące MR z dekoderem wifi Premiumbox odpowiedzi na pytania dotyczące MR z dekoderem wifi Premiumbox Pytanie 1 Dotychczas, po uruchomieniu Multiroom Standard HD po otwarciu zakładki MULTIROOM STANDARD HD, była widoczna lista z numerami kart

Bardziej szczegółowo

Podłączenie dekodera nc+ do Internetu za pomocą urządzenia WiFi TP-LINK TL-WR702N. Wersja 20140428

Podłączenie dekodera nc+ do Internetu za pomocą urządzenia WiFi TP-LINK TL-WR702N. Wersja 20140428 2 2 1 1 Podłączenie dekodera nc+ do Internetu za pomocą urządzenia WiFi Strona 1 z 8 1. Wstęp. Podłączenie dekodera nc+ do Internetu znacznie rozszerza jego możliwości o coraz większy zakres usług realizowanych

Bardziej szczegółowo

Podłączenie dekodera nc+ do Internetu za pomocą urządzenia Wi-Fi TP-LINK TL-WR702N Wersja 20140819

Podłączenie dekodera nc+ do Internetu za pomocą urządzenia Wi-Fi TP-LINK TL-WR702N Wersja 20140819 2 2 1 1 Podłączenie dekodera nc+ do Internetu za pomocą urządzenia Wi-Fi Strona 1 z 8 1. Wstęp Podłączenie dekodera nc+ do Internetu rozszerza jego możliwości. Za jego pośrednictwem platforma cyfrowa realizuje

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZENIE DEKODERÓW W SIEĆ. W usłudze Multiroom

ŁĄCZENIE DEKODERÓW W SIEĆ. W usłudze Multiroom 1 ŁĄCZENIE DEKODERÓW W SIEĆ W usłudze Multiroom 2 Multiroom Rodzaje połączeń 3 MULTIROOM STANDARD HD. Połączenie z wykorzystaniem routera (serwera DHCP) Połączenie dekoderów siecią Ethernet jest niezbędnym

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI DEKODERA GŁÓWNEGO WIFI PREMIUMBOX+ HD ITI-4740SF

INSTRUKCJA KONFIGURACJI DEKODERA GŁÓWNEGO WIFI PREMIUMBOX+ HD ITI-4740SF JAK PODŁĄCZYĆ MULTIROOM STANDARD? INSTRUKCJA KONFIGURACJI A GŁÓWNEGO HD ITI-4740SF WERSJA - 2 TELEWIZORY BEZ U cieszyć się możliwością oglądania telewizji na dwóch dekoderach jednocześnie WERSJA - 2 TELEWIZORY

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KONFIGURACJI DEKODERA DODATKOWEGO WIFIBOX+ SAGEMCOM DSIW74

INSTRUKCJA KONFIGURACJI DEKODERA DODATKOWEGO WIFIBOX+ SAGEMCOM DSIW74 JAK PODŁĄCZYĆ STANDARD? INSTRUKCJA KONFIGURACJI DEKODERA DODATKOWEGO WIFIBOX+ SAGEMCOM DSIW74 KROK 1. Połącz wszystkie elementy wg schematu, który wybrałeś w trakcie konfi guracji dekodera głównego. KROK

Bardziej szczegółowo

Wireless Access Point Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN.

Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Konfiguracja podglądu obrazu z kamery IP / rejestratora BCS przez sieć LAN. Aby oglądać obraz z kamery na komputerze za pośrednictwem sieci komputerowej (sieci lokalnej LAN lub Internetu), mamy do dyspozycji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER.

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTERA 4 w 1 - ΩMEGA O700 - WIRELESS N 300M ROUTER. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego routera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s

instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s instrukcja instalacji modemu SpeedTouch 605s Spis treści 1. Opis diod kontrolnych i gniazd modemu SpeedTouch 605s... 2 1.1. Opis diod kontrolnych... 2 1.2. Opis gniazd... 3 2. Konfiguracja połączenia przewodowego...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG

Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG Instrukcja instalacji Encore ADSL 2 + WIG 1. Wymagania sprzętowe: - aktywna usługa ADSL na łączu od dostawcy usług internetowych - komputer z systemem operacyjnym Windows 98/Me/2000/XP/Vista - karta sieciowa

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja standardowa (automatyczna) podłączenia dekodera do istniejącej sieci Wi-Fi

Konfiguracja standardowa (automatyczna) podłączenia dekodera do istniejącej sieci Wi-Fi Definicje Moduł Wi-Fi TP-Link router TP-Link TL-WR702n podłączany do dekodera kablami USB (zasilanie), Ethernet (transmisja danych), umożliwiający połączenie się dekodera z istniejącą siecią Wi-Fi Użytkownika

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Podłączenie TV przez VPN na Samsung Smart VPN Online Access

Podłączenie TV przez VPN na Samsung Smart VPN Online Access Podłączenie TV przez VPN na Samsung Smart VPN Online Access http://www.vpnonline.pl Co potrzebujemy: TV z możliwością podłączenia do Internetu i aplikacjami takimi jak ipla czy tvnplayer Notebook lub inny

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instalacja routera WAN/Ethetnet na przykładzie Vigora serii 2910

Instalacja routera WAN/Ethetnet na przykładzie Vigora serii 2910 Po rozpakowaniu routera należy sprawdzić czy przełącznik zasilania znajdujący się w tylnym panelu jest ustawiony w pozycji OFF (wyłączony). Jeżeli tak, można podłączyć wtyk zasilacza do gniazda DC routera,

Bardziej szczegółowo

Multiroom Standard HD

Multiroom Standard HD Multiroom Standard HD Instrukcja stanowiskowa dla punktów sprzedaży Wersja 20150824. Spis treści. Opis usługi.... 3 1. Zasada działania... 3 2. Dekodery... 3 Dekoder główny (podstawowy).... 3 Dekodery

Bardziej szczegółowo

nmultiroomhd INSTRUKCJA STANOWISKOWA Instrukcja opisuje sposób konfiguracji usługi multiroom

nmultiroomhd INSTRUKCJA STANOWISKOWA Instrukcja opisuje sposób konfiguracji usługi multiroom 1 INSTRUKCJA STANOWISKOWA Instrukcja opisuje sposób konfiguracji usługi multiroom nmultiroomhd Telewizja w jakości HD w 2 pokojach! Najnowocześniejsza usługa nmultiroomhd na rynku. Możliwość nagrywania,

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz Instrukcja obsługi Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Huawei WS320, 150 Mbit/s, 2,4 GHz Numer produktu 318532 Strona 1 z 12 Funkcje ogólne Wzmacniacz sygnału Huawei WS320, może współpracować routerem Wi-Fi,

Bardziej szczegółowo

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1

Wireless Router Instrukcja instalacji. 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 Wireless Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia

Bardziej szczegółowo

Ustawienia sieci Parametry sieci ustawiamy wybierając MENU->INSTALACJA->USTAWIENIA SIECI IP.

Ustawienia sieci Parametry sieci ustawiamy wybierając MENU->INSTALACJA->USTAWIENIA SIECI IP. Ustawienia sieci Parametry sieci ustawiamy wybierając MENU->INSTALACJA->USTAWIENIA SIECI IP. DHCP Najłatwiej ustawić DHCN na ON (włączone). Wtedy dekoder sam pobierze nr IP i ustawienia z naszego routera.

Bardziej szczegółowo

NIP: 684-250-86-53 REGON 180253193 INSTRUKCJA KONFIGURACJI WIFI NA PRZYKŁADZIE ROUTERA TP-LINK TL-WR740N.

NIP: 684-250-86-53 REGON 180253193 INSTRUKCJA KONFIGURACJI WIFI NA PRZYKŁADZIE ROUTERA TP-LINK TL-WR740N. INSTRUKCJA KONFIGURACJI WIFI NA PRZYKŁADZIE ROUTERA TP-LINK TL-WR740N. Urządzenie to posiada 1 port WAN (niebieski na zdjęciu) oraz 4 porty LAN (żółte na zdjęciu). Port WAN służy do podłączenia przyjścia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik PRE 10/20/30

Przewodnik PRE 10/20/30 Przewodnik PRE 10/20/30 PRE10/20/30 służy do podłączenia i zarządzania urządzeniami ELEKTROBOCK (jednostka centralna PocketHome,termostat PT41 itp.) przez internet. Po podłączeniu do sieci LAN za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE

Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Dodawanie kamer w rejestratorach z PoE Instrukcja opisuje sposoby podłączania kamer IP oraz metody dodawania kamer IP dla rejestratorów posiadających porty PoE. Uwaga: Niniejsza instrukcja nie opisuje

Bardziej szczegółowo

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego.

Podłączenie urządzenia. W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Instalacja Podłączenie urządzenia W trakcie konfiguracji routera należy korzystać wyłącznie z przewodowego połączenia sieciowego. Należy dopilnować by nie podłączać urządzeń mokrymi rękami. Jeżeli aktualnie

Bardziej szczegółowo

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia

wpisujemy prawidłowe ustawienia dla naszej sieci lokalnej ustawienia Procedura uruchomienia współpracy pomiędzy systemem monitoringu Aparo opartym na rejestratorach serii AR a systemem automatyki budynkowej Fibaro dla centrali HC2 1. Podłączyć żądaną ilość kamer do rejestratora

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.1 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie urządzenia:

Przygotowanie urządzenia: Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA730RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje się z tyłu tego urządzenia przez około

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND.

Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND. Podłączenie Routera firmy ASUS Routery firmy ASUS dzielą się na 2 kategorie routery ADSL i routery BROADBAND Okablowanie router'ów ADSL różni się od router'ów typu BROADBAND. Router ADSL Poniżej (zdjęcie)

Bardziej szczegółowo

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n

NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n NWD-210N Bezprzewodowy adapter USB 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 11/2007 Edycja 1 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Przegląd NWD210N to adapter sieciowy USB do komputerów osobistych.

Bardziej szczegółowo

DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT

DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT DWUPASMOWY, BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPU / ROUTER 450 MBIT Przewodnik szybkiej instalacji DN-70690 Spis treści Zawartość pakietu... Strona 1 Podłączenie sieci... Strona 2 Ustawienia sieciowe... Strona 3

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN)

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) Nr produktu 975601 Strona 1 z 5 Strona 2 z 5 Użytkować zgodnie z zaleceniami producenta Przeznaczeniem produktu

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2. Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco RT31P2, WRT54GP2 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

Przewodnik PRE 10/20/30

Przewodnik PRE 10/20/30 Przewodnik PRE 10/20/30 PRE10/20/30 służy do podłączenia i zarządzania urządzeniami ELEKTROBOCK (jednostka centralna PocketHome,termostat PT41 itp.) przez internet. Po podłączeniu do sieci LAN za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

ADSL 2/2+ Modem Router

ADSL 2/2+ Modem Router ADSL 2/2+ Modem Router ADE-3410 / ADE-3400v2 / ADE-4400v2 Skrócona instrukcja obsługi. ADE-3410 / 3400.v2 / 4400.v2 07.2006 Planet ADE-3400 / 4400 ADSL 2/2+ jest urządzeniem typu "combo", łączącym modem

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP)

Dysk CD (z podręcznikiem użytkownika) Kabel ethernetowy (Kat. 5 UTP) Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7. DWL-G810 D-Link AirPlus XtremeG most Ethernet-sieć bezprzewodowa

Bardziej szczegółowo

Podstawowa konfiguracja routera TP-Link WR740N

Podstawowa konfiguracja routera TP-Link WR740N Podstawowa konfiguracja routera TP-Link WR740N Konfiguracja użyta być może we wszystkich routerach jedno pasmowych tej firmy o oznaczeniu TL-WR... KROK 1 Podstawa to podłączenie routera kablowo do naszego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiej instalacji

Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji Do skonfigurowania produktu może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air DWL-700AP

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI REPEATERA WI-FI OMEGA ΩMEGA O25W - WIRELESS N 300M.

INSTRUKCJA OBSŁUGI REPEATERA WI-FI OMEGA ΩMEGA O25W - WIRELESS N 300M. INSTRUKCJA OBSŁUGI REPEATERA WI-FI OMEGA ΩMEGA O25W - WIRELESS N 300M. Dziękujemy za zakup bezprzewodowego repeatera marki ΩMEGA. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby to urządzenie spełniło Twoje oczekiwania.

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Instalacja oprogramowania...3

Bardziej szczegółowo

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem

Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Seria P-661HW-Dx Bezprzewodowy modem ADSL2+ z routerem Skrócona instrukcja obsługi Wersja 3.40 Edycja 1 3/2006-1 - Informacje ogólne Posługując się dołączoną płytą CD lub postępując zgodnie ze wskazówkami

Bardziej szczegółowo

Podłączenie nbox do internetu z w wykorzystaniem Wi-Fi.

Podłączenie nbox do internetu z w wykorzystaniem Wi-Fi. Wer. 20090316 Str. 1 Podłączenie nbox do internetu z w wykorzystaniem Wi-Fi. Bezprzewodowe sieci LAN z użyciem technologii Wi-Fi stały się powszechnie stosowanym i wygodnym sposobem podłączenia komputerów

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji. Instrukcja konfiguracji ustawień routera TP-Link dla użytkownika sieci POGODNA.NET

Instrukcja konfiguracji. Instrukcja konfiguracji ustawień routera TP-Link dla użytkownika sieci POGODNA.NET Instrukcja konfiguracji Instrukcja konfiguracji ustawień routera TP-Link dla użytkownika sieci POGODNA.NET Łabiszyn, 2017 Niniejszy dokument przedstawia proces konfiguracji routera TP-Link pracującego

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU

INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU INSTALACJA DOSTĘPU DO INTERNETU Za pomocą protokołu PPPoE UWAGA: Niniejsza instrukcja dotyczy tylko przypadków połączeń kablowych oraz radiowych BEZ użycia routera domowego. W przypadku posiadania routera

Bardziej szczegółowo

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+

P-660HN. Skrócona instrukcja obsługi. Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Bezprzewodowy router N z modemem ADSL2+ Ustawienia domyślne: Adres IP: http://192.168.1.1 Nazwa uŝytkownika: user Hasło: 1234 Oprogramowanie wbudowane v3.70 Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Wydanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji

ADSL Router Instrukcja instalacji ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 1.1 Przedni panel...1 1.2 Tylni panel...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...2 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2

Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2 Instrukcja konfiguracji urządzenia TL-WA830RE v.2 Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA830RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET,

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci.

Podłącz bezprzewodowy punkt dostępowy DWL-700AP do sieci. Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-700AP Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link Air Przed rozpoczęciem Do skonfigurowania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji

Wi-Fi ZTE. instrukcja instalacji Wi-Fi ZTE instrukcja instalacji Spis treści 1. zawartość zestawu instalacyjnego...2 2. opis gniazd i przycisków modemu...3 3. opis działania diod modemu...4 4. instalacja modemu Wi-Fi ZTE za pomocą kabla

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 41/2010

Deklaracja zgodności nr 41/2010 ST-500 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności nr 41/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-500 spełnia

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 780 WL

THOMSON SpeedTouch 780 WL THOMSON SpeedTouch 780 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 780 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo

Moduł przewodowego dostępu do Internetu dla regulatora EXPERT PID Dynamic ETH-100 INSTRUKCJA OBSŁUGI

Moduł przewodowego dostępu do Internetu dla regulatora EXPERT PID Dynamic ETH-100 INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAKŁAD PRODUKCJI URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH ELSTER Sp.J. Obłaczkowo 150, 62-300 Września www.elster.w.com.pl e-mail: elster@post.pl fax 061 43 67 690 tel. 061 43 77 690 Moduł przewodowego dostępu do Internetu

Bardziej szczegółowo

MINI ROUTER DO TV/PS

MINI ROUTER DO TV/PS MINI ROUTER DO TV/PS MODEL: AK21 SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy za zakup produktu. Proszę przeczytać tę instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania produktu i zachować ją na przyszłość. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

INFO-NET.wsparcie. pppoe.in.net.pl. Pamiętaj aby nie podawać nikomu swojego hasła! Instrukcja połączenia PPPoE w Windows XP WAŻNA INFORMACJA

INFO-NET.wsparcie. pppoe.in.net.pl. Pamiętaj aby nie podawać nikomu swojego hasła! Instrukcja połączenia PPPoE w Windows XP WAŻNA INFORMACJA Instrukcja połączenia PPPoE w Windows XP W celu ułatwienia konfiguracji połączenia w przyszłości, w poniższe pola można przepisać nazwę użytkownika (login) i hasło do połączenia, które otrzymali Państwo

Bardziej szczegółowo

Sygnalizacja i sterowanie

Sygnalizacja i sterowanie PH-WEB jest urządzeniem służącym do zarządzania poszczególnymi elementami systemu PocketHome przez Internet. Z dowolnego miejsca na świecie można za pośrednictwem Internetu nadzorować system uzyskując

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 585v6

THOMSON SpeedTouch 585v6 THOMSON SpeedTouch 585v6 Modem ADSL, router, switch, Wi-Fi Instrukcja podłączenia i uruchomienia Router Speedtouch 585v5 jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem ADSL

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG

DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus XtremeG Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-2100AP 802.11g/108Mbps Bezprzewodowy punkt dostępowy D-Link AirPlus

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Szybkie uruchamianie. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3100RPv2

Szybkie uruchamianie. Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3100RPv2 Szybkie uruchamianie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi N300 Model WN3100RPv2 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji routera Vigor 2900/2900i/2900G/2900Gi

Instrukcja instalacji routera Vigor 2900/2900i/2900G/2900Gi Wyjmujemy urządzenie z opakowania i ustawiamy przełącznik Power Switch w pozycji 0. Następnie do gniazda PWR podłączamy zasilacz i włączamy przełącznik do pozycji 1. Po chwili dioda ACT powinna rozpocząć

Bardziej szczegółowo

PIXMA MG5500. series. Przewodnik konfiguracji

PIXMA MG5500. series. Przewodnik konfiguracji PIXMA MG5500 series Przewodnik konfiguracji CANON INC. 2013 Przewodnik konfiguracji Ten podręcznik zawiera informacje dotyczące konfiguracji połączenia sieciowego dla drukarki. Połączenie sieciowe Połączenie

Bardziej szczegółowo

NWD310N. Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1

NWD310N. Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1 Bezprzewodowa karta sieciowa PCI N Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Październik 2007 Wydanie 1 Copyright 2007. Wszelkie prawa zastrzeżone.. Spis treści Przegląd... 3 1. Instalowanie oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

THOMSON SpeedTouch 716 WL

THOMSON SpeedTouch 716 WL THOMSON SpeedTouch 716 WL Modem ADSL, Router, Switch, Wi-Fi, VoIP Instrukcja podłączenia i uruchomienia Thomson Speedtouch 716 WL jest urządzeniem umoŝliwiającym dostęp do Internetu poprzez wbudowany modem

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Zawartość opakowania WWW.SWEEX.COM. Wersja polska. LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex

Wstęp. Zawartość opakowania WWW.SWEEX.COM. Wersja polska. LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex LC000070 Bezprzewodowy router szerokopasmowy 11g firmy Sweex Wstęp Na wstępie pragniemy podziękować za zakupienie bezprzewodowego routera 11g firmy Sweex. Umożliwia on szybką i sprawną konfigurację sieci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wpisywania ustawień sieciowych w systemach: Windows 95 / Windows 98 / Windows Me

Instrukcja wpisywania ustawień sieciowych w systemach: Windows 95 / Windows 98 / Windows Me Info-Net s.c. Instrukcja wpisywania ustawień sieciowych w systemach: Windows 95 / Windows 98 / Windows Me Każdy nowy nowy abonent otrzymuje od firmy Info-Net s.c dokument zawierający wszystkie wymagane

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN

Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN Konfiguracja własnego routera LAN/WLAN W zależności od posiadanego modelu routera poszczególne kroki mogą się nieznacznie różnić. Przed przystąpieniem do zmiany jakichkolwiek ustawień routera należy zapoznać

Bardziej szczegółowo

Deklaracja zgodności nr 41/2010

Deklaracja zgodności nr 41/2010 tech Deklaracja zgodności nr 41/2010 Firma TECH, z siedzibą w Wieprzu 1047A, 34-122 Wieprz, deklaruje z pełną odpowiedzialnością, że produkowany przez nas termoregulator ST-500 spełnia wymagania Ustawy

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobierania aplikacji na telewizor Samsung Smart TV

Instrukcja pobierania aplikacji na telewizor Samsung Smart TV Instrukcja pobierania aplikacji na telewizor Samsung Smart TV Poniżej znajdziesz instrukcję, dzięki której w prosty sposób podłączysz telewizor do sieci zarówno poprzez kabel sieciowy jak i router bezprzewodowy,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji uniwersalnego ekstendera WiFi WN3000RP. Zwiększony zasięg bezprzewodowy Zasięg routera

Podręcznik instalacji uniwersalnego ekstendera WiFi WN3000RP. Zwiększony zasięg bezprzewodowy Zasięg routera Podręcznik instalacji uniwersalnego ekstendera WiFi WN3000RP Zwiększony zasięg bezprzewodowy Zasięg routera 2011 NETGEAR, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana,

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft

Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft Konfiguracja połączenia internetowego serwera w pracowni Microsoft W przypadku problemów z zpołączniem internetowym zalecaną listą czynnosci jest: Zalogowanie się na serwerze jako administrator Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Routera WiFi opracowana przez EVE tech Sp. z o. o. Sp. k.

Instrukcja obsługi Routera WiFi opracowana przez EVE tech Sp. z o. o. Sp. k. Bezprzewodowy Router WiFi zainstalowany w samochodzie umożliwia podłączenie do sieci WiFi do 10 urządzeń (np. laptop, tablet, smartfon) i korzystanie z dostępu do internetu. Aby korzytać z internetu nie

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji

Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji Linksys/Cisco SPA2102, SPA3102 Instrukcja Konfiguracji 1. Logowanie się do systemu ipfon24 Aby zalogować się do systemu należy wejść na https://ipfon24.ipfon.pl i zalogować się podające login wybrany podczas

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 wersja podstawowa

instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 wersja podstawowa instrukcja obsługi modemu CellPipe 7130 wersja podstawowa 19330 Spis treści 1. 17 Prezentacja routera CellPipe 7130. 3 2. 1.1. Główne cechy. 3 1.2. Standardy współpracujące z routerem CellPipe. 4 1.3.Dostępność

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA UŻYTKOWANIA nbox HDTV recordera z instalacją antenową typu Single

INFORMACJA DOTYCZĄCA UŻYTKOWANIA nbox HDTV recordera z instalacją antenową typu Single INFORMACJA DOTYCZĄCA UŻYTKOWANIA nbox HDTV recordera z instalacją antenową typu Single Wstęp Aktualna wersja oprogramowania umożliwia pracę nbox recorder z doprowadzonym tylko jednym sygnałem antenowym.

Bardziej szczegółowo

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170

Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 Instalacja i uruchomienie usługi telefonii internetowej HaloNet dla FRITZ!Box Fon WLAN 7170 SPIS TREŚCI 1. Podłączenie urządzenia. 2. Konfiguracja połączenia z Internetem. 3. Konfiguracja VoIP HaloNet.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji wzmacniacza sieci WiFi do urządzeń bezprzewodowych WN1000RP

Podręcznik instalacji wzmacniacza sieci WiFi do urządzeń bezprzewodowych WN1000RP Podręcznik instalacji wzmacniacza sieci WiFi do urządzeń bezprzewodowych WN1000RP Wsparcie Dziękujemy za wybranie produktu firmy NETGEAR. Po zainstalowaniu urządzenia odszukaj numer seryjny na etykiecie

Bardziej szczegółowo

Internet wymagania dotyczące konfiguracji

Internet wymagania dotyczące konfiguracji Internet wymagania dotyczące konfiguracji Aby połączyć punkt dostępu z programem AP Manager, w ustawieniach TCP/IP komputera należy skonfigurować następujące parametry: Statyczny adres IP: 192.168.1.x

Bardziej szczegółowo

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu.

Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Instalacja 1 Typowe połączenie Urządzenie TL-WA7510N jest przeznaczone do połączeń point-to-point na daleką odległość. Umożliwia zdalne udostępnianie Internetu. Powyżej pokazane jest typowe połączenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji wzmacniacza sygnału WiFi EX6100

Podręcznik instalacji wzmacniacza sygnału WiFi EX6100 Podręcznik instalacji wzmacniacza sygnału WiFi EX6100 Wprowadzenie Wzmacniacz sygnału sieci WiFi firmy NETGEAR zwiększa zasięg sieci WiFi poprzez wzmocnienie istniejącego sygnału oraz poprawę jego ogólnej

Bardziej szczegółowo

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5

Połączenia. Obsługiwane systemy operacyjne. Strona 1 z 5 Strona 1 z 5 Połączenia Obsługiwane systemy operacyjne Korzystając z dysku CD Oprogramowanie i dokumentacja, można zainstalować oprogramowanie drukarki w następujących systemach operacyjnych: Windows 8

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNA. KONWERTER MODBUS v1. INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1.0

DOKUMENTACJA TECHNICZNA. KONWERTER MODBUS v1. INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1.0 DOKUMENTACJA TECHNICZNA KONWERTER MODBUS v1 INSTRUKCJA OBSŁUGI wersja instrukcji 1. Białystok 216 Spis treści: WSTĘP... 3 PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE... 4 KONFIGURACJA... 5 PODŁĄCZANIE DO KONWERTERA PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji uniwersalnego ekstendera zasięgu Wi-Fi WN2000RPTv2

Podręcznik instalacji uniwersalnego ekstendera zasięgu Wi-Fi WN2000RPTv2 Podręcznik instalacji uniwersalnego ekstendera zasięgu Wi-Fi WN2000RPTv2 MOŻLIWOŚĆ PODŁĄCZENIA URZĄDZEŃ PRZEWODOWYCH BEZPRZEWODOWO ROZSZERZENIE SIECI BEZPRZEWODOWEJ Rozszerzony zasięg sieci bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo