Multiroom Standard HD. Poradnik dla Abonentów omawiający podstawowe sposoby łączenia i konfiguracji dekoderów.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Multiroom Standard HD. Poradnik dla Abonentów omawiający podstawowe sposoby łączenia i konfiguracji dekoderów."

Transkrypt

1 Multiroom Standard HD Poradnik dla Abonentów omawiający podstawowe sposoby łączenia i konfiguracji dekoderów.

2 Spis treści. Multiroom Standard HD opis usługi. 3. Wstęp. 3.2 Wymagania Instalacyjne. 3.3 Aktywacja Sposoby połączenia sieciowego dekoderów Podłączenie do istniejącej sieci internetowej Stworzenie sieci w celu połączenia dekoderów (bez dostępu do internetu) Konfiguracja połączenia sieciowego w menu dekoderów Konfiguracja połączenia sieciowego w menu dekoderów. 8 A. Dekoder główny (ITI-5720SX) konfiguracja sieci. 8 B. Dekoder dodatkowy (ITI-5800S) konfiguracja sieci Konfiguracja ręczna ustawień sieciowych. A. Zasady wyboru adresów sieciowych. B. Dekoder główny (ITI-5720SX) konfiguracja sieci. C. Dekoder dodatkowy (ITI-5800S) konfiguracja sieci Informacje uzupełniające Zastosowanie adaptera WiFi WNCE A. Wstęp. 6 B. Najważniejsze cechy. 6 C. Podłączenie i konfiguracja adaptera. 7

3 . Multiroom Standard HD opis usługi.. WSTĘP Usługa Multiroom Standard HD umożliwia oglądanie różnych kanałów telewizyjnych nawet na 6 telewizorach jednocześnie. To jeden, wspólny zestaw instalacji satelitarnej dla wszystkich dekoderów HD, w tym jednego Turbodekodera HD z cyfrową nagrywarką, które zapewniają wyświetlanie programów w najlepszej jakości. Abonent posiada dostęp do kanałów liniowych, pakietów platformy n oraz usług dodatkowych, takich jak HBO. Usługa umożliwia także dostęp do kolekcji VOD, ale jedynie z poziomu Turbodekodera HD z cyfrową nagrywarką. Zestaw Multiroom Standard HD to dekoder główny (turbodekoder HD z cyfrową nagrywarką) oraz do 5 dekoderów dodatkowych (dekoder HD). Dekodery dodatkowe pobierają autoryzację od dekodera głównego. Dlatego też do prawidłowego działania usługi ważne jest połączenie dekoderów siecią Ethernet..2. WYMAGANIA INSTALACYJNE Dekodery oprócz podłączenia telewizorów wymagają następujących połączeń :. Doprowadzenia osobnych sygnałów z anteny satelitarnej do każdego z dekoderów (do dekodera głównego zalecamy podłączenie dwóch sygnałów) 2. Połączenia dekoderów siecią Ethernet. Ad. Ad. 2 Standardowy zestaw antenowy można przystosować do obsłużenia większej liczby dekoderów instalując konwerter z odpowiednią ilością wyjść. Wyjścia konwertera łączymy kablami koncentrycznymi z wejściami antenowymi dekoderów. Łączenie dekoderów siecią Ethernet jest nowym elementem w telewizji satelitarnej. Ten poradnik opisuje sposoby łączenia oraz zasady konfiguracji dekoderów..3 AKTYWACJA Aktywację usługi Multiroom Standard HD przeprowadza się w dwóch etapach: A. Pierwszy etap aktywacji: dekodery uruchamiają swoje podstawowe funkcje. B. Drugi etap aktywacji: dekodery uzyskują dostęp do usługi Multiroom Standard HD (pojawia się zakładka Multiroom Standard HD na dekoderze głównym a dekodery dodatkowe zostają przypisane do Grupy 02). Aby zakończyć aktywację i uruchomić usługę należy połączyć dekodery w sieć Ethernet, co opisane jest szczegółowo w rozdziale 2. 3

4 DRUGI ETAP AKTYWACJI W drugim etapie aktywacji w dekoderze głównym pojawia się nowa zakładka w menu głównym: Multiroom Standard HD z jedną pozycją: Lista dekoderów. Menu główne otwieramy klawiszem SETUP na pilocie. Zawartość menu przeglądamy naciskając klawisze. Na ekranie Lista dekoderów (dekoder główny) wyświetlane jest zestawienie danych o dekoderach dodatkowych (ich numery kart dekodujących i numery Conax) współpracujących w ramach usługi. Ekran Lista dekoderów otwieramy zatwierdzając wybór oznaczony niebieską ramką na poprzedniej ilustracji. Dekodery dodatkowe w pierwszej fazie aktywacji uruchamiają się jako dekodery niezależne. Dopiero po odebraniu sygnału drugiego etapu aktywacji (Grupy 02) wymagają autoryzacji i w tym celu cyklicznego łączenia się z dekoderem podstawowym za pośrednictwem sieci Ethernet. Dekoder dodatkowy bez możliwości skutecznego połączenia sieciowego z dekoderem głównym wyświetla komunikat: Błąd połączenia Multiroom Standard HD. Informacje dotyczące Grupy oraz inne o stanie dekodera uzupełniającego można odczytać z ekranu INFORMACJE O SYSTEMIE w menu DIAGNOSTYKA. Dane Grupy 02 świadczą o zakończeniu procesu aktywacji usługi. Dane: Numer karty i Numer Conax, powinny zgadzać się z danymi w menu Lista dekoderów dekodera podstawowego (na poprzedniej ilustracji). Dostęp do okna INFORMACJE O SYSTEMIE wymaga otwarcia menu przez naciśnięcie klawisza SETUP na pilocie, wybrania zakładki DIAGNOSTYKA i kilkukrotnego naciśnięcia klawisza OK. Skorzystanie z opcji menu USTAWIENIA DOMYŚLNE lub przeprowadzenie resetu za pomocą przycisków na płycie czołowej dekodera kasują na pewien czas przydział Grupy 02. 4

5 2. Sposoby połączenia sieciowego dekoderów. Jednym z podstawowych wymagań, jakie trzeba spełnić aby działała usługa Multiroom Standard HD, jest połączenie dekoderów (główny plus dodatkowe) siecią Ethernet. W praktyce oznacza to, że nale ży albo podłączyć dekodery do istniejącej już w domu sieci rozdzielającej sygnał Internetu (czyli połączyć dekodery z routerem przewodowo lub korzystając WiFi), albo stworzyć sieć, która połączy dekodery bez konieczności posiadania Internetu. 2. PODŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEJ SIECI INTERNETOWEJ. Jeśli korzystają Państwo z internetu, to prawdopodobnie w domu zainstalowana jest już sieć Ethernet z routerem, która służy do rozdzielania internetu na kilka komputerów. Warto z niej skorzystać i podłączyć do niej dekodery. Dzięki temu zyskują Państwo możliwość skorzystania z dodatkowych, internetowych funkcji dekoderów (nportal i nradio dla dekoderów dodatkowych, a dla dekodera głównego także nvod net, YouTube). Na Rysunku przedstawiona jest instalacja satelitarna dla dwóch dekoderów Multiroom Standard HD oraz domowa sieć internetowa (router i laptop). Dekodery zostały podłączone w podobny sposób jak komputery i dzięki temu mogą łączyć się ze sobą za pośrednictwem routera. Użyte zostały dwa standardowe kable sieciowe stosowane do łączenia komputerów, o odpowiedniej długości, łączące wyjścia routera z gniazdami Ethernet dekoderów. Kable sieciowe Ethernet można zakupić w sklepach komputerowych lub w sklepie internetowym na stronie Rysunek. Przykładowy sposób połączenia dekoderów z domową siecią internetową. Router domowej sieci internetowej dekoder główny dekoder dodatkowy W podobny sposób można podłączyć do sieci kolejne dekodery. Jeśli zabraknie wolnych gniazd w routerze, należy zastosować switch. Jest to urządzenie, które pełni podobną rolę jak rozgałęźnik w sieci elektrycznej. 5

6 Rysunek 2. Schemat sieci Ethernet z routerem gdzie zastosowano switch. Router domowej sieci internetowej dekoder dodatkowy Switch dekoder główny dekodery dodatkowe Rysunek 2 przedstawia połączenie sieciowe dla Multiroom Standard HD z pięcioma dekoderami, które łączą się za pośrednictwem switch oraz routera. Przeprowadzenie kabla sieciowego do dekodera może stanowić problem. Coraz powszechniej korzystamy z internetu łącząc się z domowym routerem bezprzewodowo (WiFi). Samodzielnie dekoder nie połączy się bezprzewodowo z siecią wymaga urządzenia pośredniczącego WiFi (Access Point), które może realizować funkcję AP Client. Przygotowaliśmy dla Państwa specjalną ofertę zakupu adaptera WiFi realizującego potrzebną funkcję. Urządzenie (WNCE200) wyróżnia się wyjątkowo łatwym sposobem zestawiania połączenia radiowego. Szczegóły znajdziecie Państwo w rozdziale 4 (str. 6). Na Rysunku 3 pokazany jest przykładowy sposób połączenia dekoderów za pośrednictwem routera WiFi. Rysunek 3. Przykładowa sieć, gdzie niektóre dekodery podłączone są bezprzewodowo (WiFi). dekoder główny Adapter WiFi dekoder dodatkowy Adapter WiFi dekoder dodatkowy Router z Access Point WiFi! Po podłączeniu do sieci dekodery uzupełniające wymagają przeprowadzenia konfiguracji szczegółowy opis na str. 9. Oferta w naszym sklepie internetowym: 6

7 2.2 Stworzenie sieci w celu połączenia dekoderów (sieć bez dostępu do internetu). Dla zapewnienia połączenia między dekoderami router nie musi być podłączony do internetu. Można skorzystać ze sposobów połączenia dekoderów z zastosowaniem routera opisanych w poprzednim punkcie (2.). Pozwoli to na aktywację połączenia sieciowego w dekoderach przy wykorzystaniu wygodnej opcji Konfiguracja Automatyczna. Przy dwóch dekoderach można skorzystać ze znacznie tańszego sposobu - bezpośredniego połączenia gniazdek Ethernet dekoderów (Rys. 4). Do połączenia można wykorzystać standardowy kabel Ethernet lub kabel skrosowany. Rysunek 4. Bezpośrednie połączenie dekoderów. dekoder główny dekoder dodatkowy kabel Ethernet Przy większej ilości dekoderów niż 2, konieczne jest zastosowanie switcha, jak na Rysunku 5. W tym przypadku do połączenia dekoderów ze switchem korzystamy ze standardowych kabli Ethernet (tzw. prostych) Rysunek 5. Połączenie sieciowe czterech dekoderów za pośrednictwem switcha. Switch dekoder główny dekodery dodatkowe! W obu wymienionych przypadkach ustawienia sieciowe w dekoderach należy uaktywnić korzystając z opcji Konfiguracja Ręczna: szczegółowy opis dla dekodera głównego (ITI-5720SX) str. ; opis dla dekodera dodatkowego (ITI-5800S) str. 3. Dla nie więcej niż czterech 2 dekoderów warto rozważyć zastosowanie routera zamiast switcha. Zaletą routera jest wbudowany serwer DHCP, co zwalnia użytkownika od konieczności wpisywania do dekoderów adresów IP niezbędnych do komunikacji w sieci - wystarczy wygodna Konfiguracja Automatyczna. Wynik testu połączenia z internetem będzie negatywny, ale nie wpłynie to komunikowanie się dekoderów miedzy sobą. 2 Z reguły router posiada 4 wyjścia. 7

8 3. Konfiguracja połączenia sieciowego w menu dekoderów. Sposób konfiguracji ustawień sieciowych dekoderów zależy od rodzaju zastosowanego połączenia sieciowego. W sieciach z routerem (Rys., Rys. 2, Rys. 3) dekodery mogą pobrać potrzebne dane z serwera DHCP, w który wyposażony jest router. W tym celu wystarczy uaktywnić opcje Konfiguracja Automatyczna w ustawieniach sieciowych dekoderów (opis w punkcie 3..A i 3..B). Brak usługi DHCP w sieci (Rys. 4, Rys. 5) sprawia, że konfigurując połączenie sieciowe w dekoderach, należy nie tylko uaktywnić opcje Konfiguracja Ręczna, ale również określić oraz wpisać dane dotyczące adresów IP oraz maski podsieci do wszystkich dekoderów (opis w punkcie 3.2). W wyjątkowych przypadkach zachodzi konieczność skorzystania z opcji Konfiguracja Ręczna przy obecności routera w sieci. 3. KONFIGURACJA AUTOMATYCZNA USTAWIEŃ SIECIOWYCH. A. Dekoder główny (ITI-5720SX) konfiguracja automatyczna sieci. W przypadku sieci z routerem dekoder podstawowy wykonuje konfigurację automatycznie, więc działanie użytkownika nie jest wymagane. Dekoder ITI-5720SX po wykryciu podłączenia do sieci Ethernet, automatycznie uaktywnia opcję Konfiguracja Automatyczna w menu Ustawienia Sieci, a następnie korzystając z usługi DHCP ustawia potrzebne adresy sieciowe. W sieci w dostępem do internetu można potwierdzić prawidłowe zakończenie tego procesu naciskając klawisz (domek) na pilocie, który otwiera nportal. Inną metodą sprawdzenia jest odczytanie informacji diagnostycznych z menu dekodera w sposób opisany niżej. Naciskając klawisz SETUP na pilocie otwieramy menu. Odnajdujemy zakładkę Diagnostyka korzystając z klawiszy. Następnie używając klawiszy ustawiamy kursor (niebieską ramkę) na opcji Ustawienia Sieć i naciskamy klawisz OK. Adresy (przykład) prezentowane w oknie Sieć powinny być zgodne z wykorzystywanymi w sieci lokalnej (z adresami z których korzysta komputer). Adresy Brama Sieciowa oraz DNS są potrzebne do połączenia z internetem. Nie są wymagane do połączenia dekoderów między sobą. Praktycznie każdy router wyposażony jest w serwer DHCP. 8

9 B. Dekoder dodatkowy (ITI-5800S) konfiguracja automatyczna sieci. Proces konfiguracji rozpoczynamy otwierając menu klawiszem SETUP na pilocie. Następnie używając klawiszy ustawiamy kursor (białą ramkę) na opcji USTAWIENIA. Zatwierdzamy wybór naciskając klawisz OK. Do zmiany ustawień konfiguracyjnych dekodera konieczne jest wprowadzenie PIN. Domyślnie jest to sekwencja klawiszy : Następnie używając klawiszy ustawiamy kursor (białą ramkę) na opcji INTERNET i zatwierdzamy wybór naciskając klawisz OK. 9

10 Teraz używając klawiszy ustawiamy kursor na opcję KONFIGURACJA AUTOMA- TYCZNA i zatwierdzamy wybór naciskając klawisz OK. Dekoder informuje o przeprowadzanej konfiguracji połączenia. W tym czasie łączy się z routerem (serwerem DHCP), który udostępnia dekoderowi adresy potrzebne do komunikacji w sieci Ethernet. Dekoder informuje o prowadzonym teście polegającym na próbie połączenia z wybranymi stronami internetowymi. Taki komunikat świadczy o pozytywnym wyniku testów. Możemy odczytać informacje o adresach sieciowych, którymi posługuje się dekoder przy połączeniu z internetem. Należy zaakceptować ustawienia naciskając klawisz OK na pilocie. W ten sposób została sprawdzona część trasy łączącej dekoder główny z dekoderami uzupełniającymi (dekoder <--> router). 0

11 3.2 KONFIGURACJA RĘCZNA USTAWIEŃ SIECIOWYCH. A. Zasady wyboru adresów sieciowych. Dla zapewnienia komunikacji za pośrednictwem sieci Ethernet dekodery muszą uzyskać niezbędny zestaw danych o sieci: Adres IP (dekodera) i Maska podsieci. Korzystając z opcji w menu Konfiguracja Ręczna dane te należy wpisać na pomocą pilota. W przypadku sieci bez dostępu do internetu wybór adresów dla dekoderów jest bardzo szeroki. Można skorzystać z puli A, B, C przeznaczonych dla sieci prywatnych: A do B do lub do C do Należy spełnić następujące warunki:. Każdy dekoder musi otrzymać inny adres, który może się różnić tylko ostatnim członem od adresów pozostałych dekoderów. Na przykład: Dekoder: ; Dekoder2: itd. 2. Nie wykorzystujemy adresów z ostatnim członem 0 oraz Maska podsieci: Na ekranach służących do wpisywania danych dotyczących sieci są pola: Domyślna Brama oraz Serwer DNS, DNS2, ale nie potrzeba ich wypełniać, przy sieciach bez dostępu do internetu. B. Dekoder główny (ITI-5720SX) konfiguracja ręczna sieci. Proces konfiguracji rozpoczynamy otwierając menu przez naciśnięcie klawisza SETUP na pilocie. Odnajdujemy zakładkę Instalacja korzystając z klawiszy. Następnie używając klawiszy ustawiamy kursor (niebieską ramkę) na opcji Ustawienia Sieci. Na koniec zatwierdzamy wybór naciskając klawisz OK na pilocie. Przesuwamy kursor na opcję Konfiguracja Ręczna i zatwierdzamy wybór naciskając klawisz OK. Adres wprowadzamy do dekodera jako

12 Posługując się klawiaturą numeryczną oraz klawiszami strzałek na pilocie wpisujemy odpowiedni adres IP (Zasady wyboru adresów sieciowych na str. ). Przesuwamy kursor na pozycję niżej i wpisujemy dane dla Maska Podsieci: Pozostałych pozycji nie wypełniamy. Mają one znaczenie tylko przy połączeniu dekodera z internetem. Po wpisaniu danych, używając klawiszy przesuwamy kursor na pozycję Test i zatwierdzamy naciskając klawisz OK. Dekoder informuje o prowadzonym teście, który polega na próbie połączenia z wybranymi stronami internetowymi. 2

13 Ponieważ w sieci, której dotyczy konfiguracja dekodera nie ma połączenia z internetem, to wynik testu jest negatywny. Mimo tego dekodery mogą łączyć się miedzy sobą. Zatwierdzamy więc ustawienia naciskając klawisz OK na pilocie. Ustawienia sieciowe dekodera zostały zmienione. Można zamknąć menu naciskając klawisz n na pilocie. C. Dekoder dodatkowy (ITI-5800S) konfiguracja ręczna sieci. Proces konfiguracji rozpoczynamy otwierając menu przez naciśnięcie klawisza SETUP na pilocie. Następnie, używając klawiszy, ustawiamy kursor (białą ramkę) na opcji USTA- WIENIA i zatwierdzamy wybór naciskając klawisz OK. Do zmiany ustawień konfiguracyjnych dekodera konieczne jest wprowadzenie PIN. Domyślnie jest to sekwencja klawiszy :

14 Następnie używając klawiszy ustawiamy kursor (białą ramkę) na opcji INTERNET i zatwierdzamy wybór naciskając klawisz OK. Teraz używając klawiszy ustawiamy kursor (białą ramkę) na opcji KONFIGURACJA RĘCZNA i zatwierdzamy wybór naciskając klawisz OK. Posługując się klawiaturą numeryczną oraz klawiszami pilocie wpisujemy odpowiedni Adres dekodera. Jest on zależny od danych wprowadzonych w polu Adres IP dekodera głównego (str. 3). Adresy dekoderów muszą być różne, ale tylko w ostatnim członie (Zasady wyboru adresów sieciowych opisane są na str. ). Przesuwamy kursor na pozycję niżej i wpisujemy dane o masce podsieci: Pozostałych pozycji nie wypełniamy. Mają one znaczenie, kiedy dekoder łączy się z internetem. 4

15 Dekoder informuje o prowadzonym teście polegającym na próbie nawiązania połączenia z wybranymi stronami internetowymi. W sytuacji kiedy sieć nie została przygotowana do połączenia dekodera do internetu, trzeba oczekiwać komunikatu takiej treści. Należy zaakceptować ustawienia sieciowe naciskając klawisz OK na pilocie. Po konfiguracji ustawień sieciowych rekomendujemy sprawdzenie informacji diagnostycznych prezentowanych przez dekoder dodatkowy w oknie USTAWIENIA SIECI. Dane Adres dekodera i Maska podsieci powinny być tam widoczne. D. Błąd konfiguracji Wynik taki jak na ilustracji oznacza problem z siecią Ethernet. W takim stanie dekoder nie może korzystać z sieci i tym samym uzyskać autoryzacji wyświetli komunikat Błąd połączenia Multiroom Standard HD. Najczęstszą przyczyną jest uszkodzenie lub nieprawidłowe przygotowanie kabla Ethernet. Dostęp do okna USTAWIENIA SIECI wymaga otwarcia menu przez naciśnięcie klawisza SETUP na pilocie, wybrania zakładki DIAG- NOSTYKA i kilkukrotnego naciśnięcia klawisza OK. Przy założeniu, że urządzenie po drugiej stronie kabla jest włączone 5

16 4. Informacje uzupełniające. 4. Zastosowanie adaptera WiFi WNCE200. A. Wstęp. Dostawcy Internetu z reguły oferują Klientowi router, co pozwala na podłączenie kilku komputerów. Najczęściej router wyposażony jest również w moduł WiFi (Access Point). Dzięki temu wiele urządzeń (laptopy, tablety, telefony komórkowe) może łączyć się bezprzewodowo z Internetem. Dekodery platformy n nie mają wbudowanego modułu WiFi i należy zastosować kabel 2 aby połączyć je do Internetu. Można jednak skorzystać z WiFi, jeśli zastosuje się urządzenie pośredniczące (Adapter WiFi), które komunikuje się z routerem drogą radiową, a przez połączenie kablowe z dekoderem. Bardzo dobrze do tego celu nadaje się adapter WiFi firmy Netgear WNCE200. Urządzenie to zostało zaprojektowane tak, by maksymalnie uprościć czynności niezbędne do włączenia urządzenie do domowej sieci WiFi. Można je z powodzeniem wykorzystać również przy łączeniu dekoderów potrzebnym w usłudze Multiroom Standard HD 3. dekoder Adapter WiFi Router z Access PointWiFi B. Najważniejsze cechy. Obsługa systemu automatycznej konfiguracji połączenia radiowego - WPS. 2. Nieskomplikowany sposób konfiguracji połączenia radiowego z użyciem komputera z przeglądarką internetową. 3. Możliwość zasilania ze złącza USB urządzenia z którym współpracuje. W komplecie jest dedykowany kabel, a także zasilacz sieciowy. 4. Obsługa wielu standardów WiFi (2,4 GHz) i systemów szyfrowania transmisji. 5. Duża szybkość transmisji. 6. Małe rozmiary (8x62x8 mm). 7. Atrakcyjne cena w naszym sklepie internetowym. Router z wbudowanym Access Point WiFi można kupić we własnym zakresie. 2 Służy do tego gniazdo ETHERNET. 3 Zasięg działania WiFi jest ograniczony i zależy od miejscowych warunków. 6

17 C. Podłączenie i konfiguracja adaptera. Adapter Netgear WNCE200 wyposażony jest w dwa gniazda, przycisk WPS, ukryty przycisk Reset oraz trzy diody LED sygnalizujące stan urządzenia (Power, LAN, WLAN). Zwracają uwagę niewielkie wymiary, co ułatwia instalację. Niewielki pobór prądu pozwala na zasilanie (gniazdo po prawej stronie) ze złącza USB dekodera. Dołączony jest odpowiedni kabel, a także zasilacz sieciowy pozwalający na zasilanie w standardowy sposób. Przy poprawnym zasilaniu dioda LED oznaczona Power świeci na zielono. Złącze na środku (LAN/WAN) służy do połączenia adaptera z dekoderem 2. O poprawnym połączeniu informuje zielony kolor diody oznaczonej LAN.. Konfiguracja WPS. Jeśli router, z którym ma połączyć się radiowo adapter, jest wyposażony w system WPS, to konfiguracja jest banalnie prosta. Należy nacisnąć przycisk WPS adaptera 3, a następnie routera 4. Urządzenia powinny wymienić dane potrzebne do prowadzenia komunikacji radiowej 5. Potwierdzeniem jest zaświecenie się diody oznaczonej WLAN Konfiguracja za pomocą komputera. Jeśli nie można skorzystać z metody, to należy przeprowadzać konfigurację z użyciem komputera wyposażonego w kartę sieciową. Podłączamy tam adapter kablem sieciowym i włączamy zasilanie. Jeśli w komputerze nie jest ustawione Uzyskaj adres IP automatycznie 7 w opcjach protokołu internetowego 8, włączamy tę opcję. Uruchamiamy przeglądarkę internetową i wprowadzamy adres: który otwiera menu konfiguracyjne adaptera. Tu wybieramy opcję Smart Wizard uruchamiającą kreator. W pierwszym kroku adapter wyszuka sieci WiFi znajdujące się zasięgu i wyświetli ich listę (A). Po wskazaniu nazwy 8 własnej sieci należy przejść do drugiego kroku (B) i wpisać używane hasło zabezpieczające komunikację w sieci. Po akceptacji urządzenie połączy się drogą radiową z routerem i wyświetlone zostaną podstawowe informacje o sieci WiFi. Urządzenie zapamiętuje ustawienia, więc konfigurację wystarczy przeprowadzić tylko jeden raz. O ile złącze USB nie jest wykorzystywane do innych celów. 2 Kabel sieciowy dołączony jest do urządzenia. 3 Przy podłączonym zasilaniu. 4 Kolejność zwykle nie ma znaczenia. 5 W tym informacje o szyfrowaniu transmisji. 6 Kolor zielony: połączenie bardzo dobre; kolor pomarańczowy: połączenie dobre; kolor czerwony: połączenie zbyt słabe. 7 Ustawienie najczęściej wykorzystywane, bo zapewnia automatyczną konfigurację. Start; Panel Sterowania; Połączenia Sieciowe i internetowe; Połączenia sieciowe prawym przyciskiem myszy otwieramy Własności aktywnego połączenia ; wskazujemy -> Protokół Internetowy (TCP/IP) i otwieramy kartę Własności. 8 SSID. 7

Podłączenie dekodera nc+ do Internetu za pomocą urządzenia Wi-Fi TP-LINK TL-WR702N Wersja 20140819

Podłączenie dekodera nc+ do Internetu za pomocą urządzenia Wi-Fi TP-LINK TL-WR702N Wersja 20140819 2 2 1 1 Podłączenie dekodera nc+ do Internetu za pomocą urządzenia Wi-Fi Strona 1 z 8 1. Wstęp Podłączenie dekodera nc+ do Internetu rozszerza jego możliwości. Za jego pośrednictwem platforma cyfrowa realizuje

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika TL-WR740N REV1.0.0 1910010884 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyki produktu mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Netia Spot bezprzewodowe serce Twojego domu lub biura

Netia Spot bezprzewodowe serce Twojego domu lub biura Netia Spot bezprzewodowe serce Twojego domu lub biura Spis treści Witaj w gronie użytkowników Netia Spota! 3 Zawartość zestawu instalacyjnego 4 Opis Netia Spota 4 Uruchomienie Netia Spota 5 Połączenie

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz Multimedialny. Mede8er MED800x3D. Instrukcja użytkownika

Odtwarzacz Multimedialny. Mede8er MED800x3D. Instrukcja użytkownika Odtwarzacz Multimedialny Mede8er MED800x3D Spis treści 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Modele... 5 1.2. Warunki bezpiecznego użytkowania... 5 1.3. Gwarancja rozszerzona i ograniczenia gwarancji... 6 1.4. Zastrzeżone

Bardziej szczegółowo

Orange TV dekoder. Sagemcom WHD 80. Przewodnik użytkownika

Orange TV dekoder. Sagemcom WHD 80. Przewodnik użytkownika Orange TV dekoder Sagemcom WHD 80 Przewodnik użytkownika spis treści wstęp... 4 1. O instrukcji... 4 2. Korzyści z posiadania Orange TV... 4 3. Zawartość zestawu instalacyjnego... 4 4. Schemat panelu przedniego

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

podręcznik użytkownika router Technicolor TG 589vn

podręcznik użytkownika router Technicolor TG 589vn podręcznik użytkownika router Technicolor TG 589vn CN 1110 Spis treści Wymagania techniczne 4 Zawartość zestawu instalacyjnego 4 Parametry funkcjonalne routera Technicolor TG 589vn 5 Instalacja routera

Bardziej szczegółowo

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9

xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 xxhfl3xx9 xxhfl5xx9 xxhfl7xx9 Spis treści 10.1 Lista źródeł 46 10.2 Z trybu gotowości 46 10.3 EasyLink 46 1 Instalacja 4 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Przeczytaj wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 4 Podstawa telewizora

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów

Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów Przewodnik szybkiego startu i rozwiązywania problemów SPIS TREŚ CI Ważne informacje 3 Informacje podstawowe 5 Bezpieczeństwo i wygoda... 5 Środki ostrożności... 5 Zalecenia zdrowotne... 5 Poznawanie komputera...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi dla Sieci

Instrukcja Obsługi dla Sieci Instrukcja Obsługi dla Sieci Wielofunkcyjny serwer wydruku sieci Ethernet obsługujący wiele protokołów oraz bezprzewodowy, wielofunkcyjny serwer wydruku Niniejsza Instrukcja Obsługi dla Sieci zawiera przydatne

Bardziej szczegółowo

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe

Network Speaker. Instrukcja obsługi. Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Network Speaker Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Słuchanie muzyki przez sieć domową Korzystanie z produktów multiple-room firmy Sony Pozostałe informacje Rozwiązywanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji. Manager Połączeń wersja 9

Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji. Manager Połączeń wersja 9 Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji Manager Połączeń wersja 9 Spis treści 1. Wstęp 2. Instalacja Managera Połączeń 3. Panel zarządzania Managera Połączeń 4. Uruchamianie Managera Połączeń 5. Połączenia

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA

OLE40350TI-B PL IT PT MANUAL DE INSTRUÇÕES TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA OLE40350TI-B TELEWIZOR 40 DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISIONE DVB-T/-C-S2 // 40 TELEVISÃO DVB-T/-C-S2 PL IT INSTRUKCJA UZYTKOWNIKA ISTRUZIONI PER L USO PT MANUAL DE INSTRUÇÕES Zawartość Informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

HP Photosmart 5510 series

HP Photosmart 5510 series HP Photosmart 5510 series Spis treści 1 Pomoc HP Photosmart 5510 series...3 2 Zapoznanie z HP Photosmart Elementy drukarki...5 Funkcje panelu sterowania...6 Spis treści 3 W jaki sposób?...7 4 Drukowanie

Bardziej szczegółowo

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI

FUNAI BRAND NEW PRODUCT LOGO (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 POLSKI FUNAI BRANDNEW PRDUCT LG (revised edition 1,APR.,2010 40FDI7555 PLSKI Spis treści Informacje o bezpieczeństwie... 2 Pierwsze użycie... 3 Komunikaty, funkcje i akcesoria... 3 Podłączanie zasilania... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony

Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Instrukcja obsługi programu UNI FAKTURA - magazyn, fakturowanie i paragony Zanim rozpoczniesz... 2 Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Skróty klawiszowe... 2 Obsługa drukarek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16

Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Instrukcja instalacji Centrala alarmowa PRiMA6 PRiMA12 PRiMA16 Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji instalacji! Instrukcja instalacji Rev. 1.4

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY CYFROWY REJESTRATOR WIDEO 4-/8-/16-/KANAŁOWY DR4H-DVD / DR8H-DVD / DR16H-DVD UWAGA! Przy doborze dysków twardych należy stosować się do listy dysków kompatybilnych, zawartej w niniejszej instrukcji obsługi.

Bardziej szczegółowo

WF Mag dla Windows. Zaczynamy!

WF Mag dla Windows. Zaczynamy! WF Mag dla Windows Zaczynamy! WF Mag dla Windows Spis treści O CZYM JEST TA KSIĄŻKA... 5 I STALACJA PROGRAMU... 7 ODROBINA TEORII... 7 Organizacja danych w WF Magu dla Windows... 9 Dlaczego instalacja

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika)

Dysk CD (zawierający podręcznik użytkownika) Do skonfigurowania rutera może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DI-824VUP+ Bezprzewodowy ruter VPN i serwer wydruków 2.4 GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3

Podręcznik użytkownika. RT-AC68U Dwupasmowy. Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 Podręcznik użytkownika RT-AC68U Dwupasmowy Bezprzewodowy router gigabitowy AC 1900 3x3 8U PL8119 Wydanie pierwsze Maj 2013 Copyright 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadnej z części

Bardziej szczegółowo

U Instrukcja obsługi

U Instrukcja obsługi U Instrukcja obsługi Spis treści Ważne informacje...7 Android co i dlaczego?...8 Aplikacje...8 Czynności przygotowawcze...9 Przygotowanie telefonu do pracy...9 Włączanie i wyłączanie telefonu...11 Kreator

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 iplus wita w świecie mobilnego internetu! iplus to najlepszy mobilny dostęp do internetu z dowolnego miejsca. Łącz się z siecią zawsze, kiedy potrzebujesz

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA AWRT-150 Router bezprzewodowy ADSL2+ 150Mbps V1.1_20110816 STANOWISKO FCC Niniejszy sprzęt został przetestowany i spełnia wymogi stawiane urządzeniom cyfrowym klasy B, zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Nokia 700

Podręcznik użytkownika Nokia 700 Podręcznik użytkownika Nokia 700 Wydanie 3.1 2 Spis treści Spis treści Bezpieczeństwo 5 Szybki start 7 Klawisze i części 7 Wkładanie karty SIM 7 Wkładanie karty pamięci 9 Ładowanie baterii 11 Ładowanie

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo