System zdalnego zarządzania serwerem Unix poprzez strony WWW Webmin. Autor: Karol Lewandowski IVFDS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System zdalnego zarządzania serwerem Unix poprzez strony WWW Webmin. Autor: Karol Lewandowski IVFDS"

Transkrypt

1 System zdalnego zarządzania serwerem Unix poprzez strony WWW Webmin Autor: Karol Lewandowski IVFDS

2 1 STRESZCZENIE Praca przedstawia system Webmin, który poprzez interfejs sieci WWW pozwala na zarządzanie serwerem rodziny UNIX. Przy użyciu przeglądarki WWW za pośrednictwem Wembin a można w wydajny, bezpieczny i wygodny sposób przeprowadzać zdalnie czynności związanie z administrowaniem serwerem sieciowym. Przedstawione są poszczególne etapy pracy z systemem Webmin: instalacja, konfiguracja, opis możliwości elementów modułów i ogólny wygląd niektórych z nich oraz uwagi dotyczące praktycznego wykorzystania tego pakietu w rzeczywistym środowisku sieciowym.

3 SPIS TREŚCI 2 Streszczenie Wstęp Instalacja Logowanie do Webmin Interfejs Moduły kategorii Webmin Grupa Konfiguracja Webmina Moduły kategorii System Moduły kategorii Serwery Moduły kategorii Sieć Moduły kategorii Sprzęt Moduły kategorii Klaster Moduły kategorii Inne Najczęściej wykorzystywane moduły Podsumowanie Literatura... 24

4 3 1 WSTĘP W dzisiejszych środowiskach sieciowych mamy do czynienia z rozproszonymi w przestrzeni komputerami serwującymi usługi sieciowe ich zarządzanie byłoby bardzo czasochłonne i kłopotliwe, jeśli dla każdej z oddalonych maszyn administrator byłby zmuszony dokonywać bezpośredniej konfiguracji np. poprzez terminal. Dodatkowo, jeśli serwery tworzą klaster to czas wymagany na konfigurację i administrację takiego systemu sieciowego przy użyciu zwyczajnych narzędzi stawia administratora w niewygodnej sytuacji. Ponadto usługi udostępniające zdalnie powłokę jak telnet, ssh, rsh najczęściej są nieefektywne i mało przyjazne początkującemu administratorowi. Dzieje się tak głownie ze względu na ich tekstowy charakter oraz fakt, że konfiguracja każdego z elementów serwera ma odmienny charakter (inną strukturę i zestaw słów pliku konfiguracyjnego). W przypadku połączenia telnet niezabezpieczonego szyfrowaniem np. kerberos istnieje poważne zagrożenie podsłuchania haseł, gdyż protokół ten przesyła hasło otwartym tekstem. Aby usprawnić administrowanie serwerem konieczne jest narzędzie o spójnym interfejsie, grupujące w przejrzystej formie wiele elementów zarządzania sprzętem oraz usługami serwera. Naprzeciw temu problemowi wychodzi narzędzie Webmin, które pozwala na zarządzanie zdalne za pomocą przeglądarki stron internetowych. Przeglądarka powinna wspierać tabele i formularze oraz applety JAVA (dla modułu zarządzania plikami). Webmin to ogólnie mówiąc interfejs WWW pozwalający na administrację systemem Unixowym [1]. Za jego pomocą można dokonywać rutynowych zadań administracji systemu zarządzać kontami użytkowników oraz grupami, instalować oraz usuwać pakiety oprogramowania, manipulować systemami plików i zarządzać limitami przydziałów przestrzeni dyskowych (quota). Pakiet umożliwia także konfigurację i zarządzanie szerokim zestawem programów serwerowych (daemons) np. serwerem WWW (Apache), FTP (WU-FTP oraz ProFTP), poczty elektronicznej (Sendmail, Postfix i QMail), SSH, DNS (Bind), DHCP, Proxy (Squid), bazami danych (MySQL, PostgresSQL) i innymi. Ponadto Webmin zawiera modyły pozwalające na administrację kartami sieciowymi, połączeniami PPP, partycjami dyskowymi, drukarkami oraz manipulowanie konfiguracją samego Webmin. Webmin składa się z prostego serwera WWW oraz pewnej liczby programów CGI, wszystkie te elementy zostały stworzone przy wykorzystaniu języka Perl 5 bez dodatkowych rozszerzeń. Autorem programu jest Jamie Cameron, który udostępnia swoje dzieło na zasadach licencji BSD. W opracowaniu tym, przedstawiony został pakiet w wersji 1.050, działający na podłączonym do globalnej sieci serwerze pełniącym jednocześnie funkcję węzła dostępowego dla użytkowników sieci lokalnej. Systemem operacyjnym sprawującym kontrolę nad pracą serwera jest Linux (wersja jądra ), a wykorzystana dystrybucja to Mandrake INSTALACJA Jeśli pakiet nie jest dostępny wraz z dystrybucją systemu operacyjnego, to najświeższą wersję można pobrać spod adresu w postaci skompresowanego archiwum tar.gz lub pakietu RPM. Do działania Webmin niezbędny jest Perl w wersji piątej. Jeśli transmisja ma być szyfrowana wymagany jest także pakiet serwera SSH. W przypadku instalacji z postaci tar.gz rozpakowujemy archiwum poleceniem [2] tar zxvf webmin tar.gz następnie w utworzonym katalogu, konieczne jest uruchomienie skryptu instalacyjnego setup.sh oraz odpowiedzenie na kilka konfiguracyjnych pytań podając ścieżkę dla plików konfiguracyjnych Webmin, ścieżkę dla logów, ścieżkę do interpretera Perl 5, następnie należy podać typ systemu operacyjnego i jego wersję, w odpowiedzi na kolejne pytanie należy wprowadzić numer portu, na którym będzie działał Web-

5 min (domyślnie 10000), następnie wprowadzić nazwę użytkownika mającego dostęp do Webmin oraz podać jego hasło. W kolejnym kroku skryptu konfiguracji należy wprowadzić nazwę hosta maszyny na której będzie działał system, odpowiedzieć na pytanie, czy transmisja ma być szyfrowana za pomocą SSL oraz czy Webmin ma być uruchamiany przy starcie. Przy instalacji z pakietu RPM wykonujemy polecenie [2]: urpmi webmin noarch.rpm Skrypty konfiguracyjne ustawiają opcje domyślne probramu w zależności od zainstalowanego systemu operacyjnego / dystrybucji. Kolejnym etapem może być edycja plików konfiguracyjnych Webmina, które znajdują się w katalogu /etc/webmin/. Plik /etc/webmin/miniserv.conf zawiera konfigurację serwera WWW dla Webmin, a wiersze na które warto zwrócić uwagę to: port=10000 host= ssl=1 listen=10000 Plik /etc/webmin/config pozwala na konfigurację kolejnych opcji pakietu, niezwiązanych jednak bezpośrednio z procesem mimiserwera web - warto zmienić tu opcje językowe: lang_user=pl lang=pl Ostatnim krokiem przed rozpoczęciem korzystania z Webmin jest skonfigurowanie uruchamiania się miniserwera wraz ze startem systemu oraz jego wystartowanie poprzez wywołanie odpowiedniego skryptu: /etc/init.d/webmin start 4 3 LOGOWANIE DO WEBMIN Transmisja danych pomiędzy użytkownikiem systemu a serwerem jest szyfrowana przy użyciu SSL, zatem wywołanie strony logowania się Webmin wymaga użycia bezpiecznego protokołu https np. dla serwera pod adresem sieci lokalnej wywołanie w przeglądarce strony Webmin wygląda następująco: https:// :10000 [2]. Przed pojawieniem się okienka logowania możemy zostać zapytani o potwierdzenie certyfikatu szyfrowania transmisji serwera, jeśli nie jest on zainstalowany w przeglądarce. W oknie przeglądarki (o ile wspomaga ona bezpieczne połączenie SSL) ukazuje się okno logowania do systemu Webmin: Rys. 3 a) Login Webmina Domyślnie użytkownikiem posiadającym dostęp do Webmin jest administrator serwera (root), lecz może to być dowolny użytkownik serwera (domyślnie autoryzacja dokonywana jest poprzez PAM). Nazwy użytkowników, którzy mogą korzystać z systemu webmin wraz z listą

6 modułów, z których dany użytkownik Webmin może korzystać znajduje się w pliku /etc/webmin/webmin.acl. W tym opracowaniu administratorem Webmin jest użytkownik o identyfikowany w systemie przez login user: 5 Rys. 3 b) Login Webmina Jeśli logowanie do systemu przebiegło poprawnie, to kolejnym ekranem jest już interfejs Webmin, w przypadku braku autoryzacji użytkownika formularz autoryzacji jest wyświetlany ponownie. 4 INTERFEJS Po poprawnym załogowaniu się oczom Web-administratora powinien ukazać się interfejs Webmin, którego startową kategorią jest zestaw modułów konfiguracji samego narzędzia Webmin [2]. Przy innych opcjach konfiguracji pakietu wyświetlana jest także wersja Webmin oraz nazwa sieciowa konfigurowanego poprzez narzędzie serwera. W prawym górnym rogu okna przeglądarki widoczne są także odnośniki do strony internetowej oraz poczta do autora narzędzia. Po prawej u dołu łącze służące do wylosowania się z Webmin. Większość modułów jest zlokalizowana, więc nie ma problemów ze zrozumieniem sposobu konfiguracji i zarządzania za ich pomocą przejrzysty interfejs zastosowanie pól wyboru, pól zaznaczania, formularzy oraz przycisków ułatwiają administrację nawet najbardziej zaawansowanymi z pośród elementów systemu. Większość modułów jest dobrze opisana a dodatkowo, przy niektórych z nich dostępna jest obszerniejsza pomoc w lewym górnym rogu strony modułu.

7 6 Zakładki kategorii Moduły lub grupy modułów Webmin Rys. 4 Ekran początkowy - interfejs Webmin Moduły pogrupowane są w kategorie tematyczne w zakładki: Tabela 4 Kategorie Modułów Kategoria Opis funkcji zgrupowanych modułów Webmin System Serwery Sieć Sprzęt Klaster Inne Opcje narzędzia Webmin Konfiguracja i zarządzanie elementami systemu operacyjnego serwera Usługi / programy serwera / daemons Konfiguracja, diagnostyka i zarządzania elementami sieciowymi systemu operacyjnego Administrowanie zasobami sprzętowymi serwera Praca w środowisku serwera rozproszonego cluster Różnorodne moduły takie jak linia poleceń, zarządzanie plikami, logowanie do powłoki poprzez SSH, podgląd logów systemowych itp. Ze względu na znaczną liczbę modułów oraz ograniczony pod kątem spełnianych funkcji serwera zestaw uruchomionych usług, część modułów zostanie przedstawiona skrótowo. Moduły mające praktyczne zastosowanie na omawianym serwerze zostaną omówione obszerniej. 4.1 Moduły kategorii Webmin Moduły te służą do konfiguracji opcji pracy narzędzia Webmin, lokalizacji innych serwerów Webmin w zarządzanej sieci, prezentacji dziennika korzystania z Webmin przez jego użytkowników.

8 7 Rys. 4.1 Moduły kategorii Webmin Tabela 4.1 Moduły kategorii Webmin Moduł Opis funkcji modułu Konfiguracja Webmina Lista serwerów Webmina Log pracy Webmina Usermin Configuration Użytkownicy Webmina Grupa modułów pozwalających na konfigurację narzędzia Webmin zabezpieczenia, wygląd interfejsu, lista modułów i aktualizacja pakietu Webmin oraz moduów Pozwala na wyszukanie serwerów Webmin w sieci ich dodanie i skonfigurowanie oraz podłączenie się przy wykorzystaniu tych ustawień Obserwacja informacji o wykorzystaniu narzędzia (wymaga wcześniejszego włączenia logowania w Konfiguracji) Konfiguracja dostępu do modułów typowych dla zwykłych użytkowników serwera (wymaga zainstalowania pakietu Usermin) Dodawanie, modyfikacja i usuwanie użytkowników i grup Webmin, zarządzanie dostępem do poszczególnych modułów, monitorowanie aktywnych sesji użytkowników oraz import i synchronizacja kont użytkowników systemowych z użytkownikami Wembin Grupa Konfiguracja Webmina Rys Grupa Konfiguracja Webmina

9 8 Tabela Moduły grupy Konfiguracja Webmina Moduł Opis funkcji modułu Kontrola dostępu IP Porty i adresy Logowanie Serwer proxy Interfejs użytkownika Moduły Webmina System operacyjny Język Opcje strony indeksowej Aktualizuj Webmina Autoryzacja Przeklasyfikowanie modułów Zmień kategorie Motywy Webmina Zaufane odsyłacze Anonymous Module Access Szyfrowanie SSL Centrum autoryzacji Ograniczanie dostępu do Webmin do pewnych adresów IP Określenie portu i numeru IP (jeśli serwer ma ich wiele) na którym Webmin ma nasłuchiwać zleceń Konfiguracja logowania działań przeprowadzanych przez użytkownika Webmin Parametry serwera Proxy wymagane dla niektórych modułów, jeśli serwer znajduje się za firewall Opcje wyglądu interfejsu Instalacja, klonowanie i usuwanie modułów Webmin Wybór systemu operacyjnego, na którym działa Webmin Określenie języka, w jakim Webmin powinien się porozumiewać z użytkownikiem Opcje wyglądu strony indeksowej Webmin Aktualizacja pakietu Webmin poprzez Internet oraz aktualizacja modułów Opcje uwierzytelniania użytkownika Webmin (PAM / plik haseł),autoryzacji sesji, zabezpieczenie w przypadku ataku typu brute force na login. Zmiana kategorii modułów Zmiany nazw i identyfikatorów kategorii Wybór motywu graficznego Webmin Wprowadzanie zaufanych adresów hostów Anonimowy dostęp do niektórych modułów Webmin Opcje szyfrowania SSL połączenia, generowanie i zmiana parametrów klucza Określenie Centrum Autoryzacji i zarządzanie certyfikatami CA

10 9 Rys Porty i adresy Rys Logowanie

11 10 Rys Język Rys Aktualizuj Webmina

12 11 Rys Autoryzacja Rys Szyfrowanie SSL

13 4.2 Moduły kategorii System Moduły ogólnego zarządzania systemem operacyjnym serwera 12 Rys. 4.2 Moduły kategorii System Tabela 4.2 Moduły kategorii System Moduł Opis funkcji modułu Autoryzacja przez PAM CD Backup Dokumentacja Systemu Działające procesy Filesystem Backup Harmonogram zadań crona Konfiguracja inita (System V) Logi systemowe Zarządzanie usługami PAM (Pluggable Authentication Module) dostęp programów do autoryzacji oraz sposób jej przeprowadzania poprzez wykorzystanie modułów PAM. Moduły służące do przeprowadzania archiwizacji i odtwarzania zbiorów serwera ze wsparciem dla nagrywania kopii bezpieczeństwa na płycie CDR. Poszukiwanie podanych słów kluczowych w dokumentacji zbiorach systemowej oraz wyszukiwarce internetowej Gogle. Moduł przedstawiający listę aktualnie uruchomionych procesów (numer PID, właściciela, wykorzystanie zasobów serwera oraz polecenie użyte do uruchomienia procesu). Możliwość sortowania (grupowania) według numeru PID, właściciela procesu, wykorzystanej pamięci i czasu procesora. Dodatkowo opcja wyszukiwania procesów według różnych kategorii oraz uruchomienia nowego procesu. Moduł wykonywania kopii bezpieczeństwa systemu plików oraz jej odtworzenia. Zarządzanie (tworzenie, edycja i usuwanie zadań) tablicą zadań wykonywanych okresowo przez proces cron a także edycja opcji dostępu użytkowników do cron. Dodawanie, edycja i usuwanie procesów uruchamianych podczas startu systemu jak i jego działania przez proces init (wygodna edycja na podstawie formularzy WWW systemowego pliku /etc/inittab). Operowanie na logach systemowych procesu syslog dodawanie, zmiana parametrów, usuwanie, przeglądanie dzienników systemowych.

14 Lokalne i sieciowe systemy plików MON Sernice Monitor Pakiety oprogramowania Quota na dyskach Security Services Start i zamykanie systemu System archiwizacji Użytkownicy i grupy Zlecone polecenia Zmiany haseł isdn4linux control Zarządzanie oraz montowanie i demontowanie systemów plików w lokalnym drzewie systemu plików serwera. Konfiguracja, obserwowanie działania i administracja pakietem MON (wymaga zainstalowania). Poszukiwanie, instalacja, usuwanie i informacja o pakietach oprogramowania. Włączanie, wyłączanie oraz edycja parametrów ograniczeń na dostępną dla użytkowników i grup przestrzeń dyskową serwera Konfiguracja pakietów detekcji ataków na serwer(skanowanie potrów portsentry, prób nieautoryzowanego logowania do systemu hostsentry oraz analizę podejrzanych zapisów w dziennikach systemowych logcheck). Zarządzanie serwisami uruchamianymi przy starcie systemu (daemon), zmiana trybu działania systemu operacyjnego (runlevel), restart oraz zatrzymanie działania serwera. Archiwizacja i odtwarzanie zbiorów za pomocą narzędzia tar oraz gzip. Zarządzanie użytkownikami i grupami, możliwość wykorzystania pliku wsadowego. Podgląd efektów logowań do systemu wybranego użytkownika. Utworzenie jednokrotnego polecenia do wykonania w zaplanowanym czasie. Zmiana hasła dla wybranego użytkownika. Konfiguracja pakietu odpowiedzialnego za komunikację w sieci standardu ISDN (jeśli jest zainstalowany) 13 Rys Działające procesy

15 14 Rys Harmonogram zadań crona Zmień zadanie crona Rys Użytkownicy i grupy Utwórz użytkownika

16 4.3 Moduły kategorii Serwery Kategoria ta grupuje, moduły do administracji i konfiguracji serwerowych programów usługowych. 15 Rys. 4.3 Moduły kategorii Serwery Tabela 4.3 Moduły kategorii Serwery Moduł Opis funkcji modułu CVS Server Calamaris Log Reports Jabber IM Server Konfiguracja Postfiksa Konfiguracja Sendmaila Netatalk Apple File/Print Sharing OpenLDAP server OpenSLP Server Pobieranie poczty przez fetchmaila Procmail Mail Filter QMail Configuration Serwer DHCP Raport wykorzystania serwera proxy Squid wymaga zainstalowania pakietu calmaris. Konfiguracja serwisu Instant Messaging Jabber Konfiguracja serwera pocztowego (MTA) Postfix Edycja parametrów serwera pocztowego (MTA) Sendmail Konfiguracja Netatalk współdzielenia plików i drukarek z systemami firmy Apple Administracja serwera LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) daemon slapd Konfiguracja SLP (Service Location Protocol) - slpd Opcje programu fetchmail pobieranie poczty z wielu kont pocztowych (POP3, IMAP4) Zarządzanie filtrami poczty i regułami przekazywania poczty dla procmail Ustawienia serwera pocztowego (MTA) Qmail Konfiguracja usługi DHCP (Dynamic Host Connection Protocol), podgląd aktywnych dzierżaw DHCP.

17 Serwer DNS BIND Serwer DNS BIND 4 Serwer ProFTP Serwer SSH Serwer WU-FTP Serwer WWW Apache Serwer baz danych MySQL Serwer baz danych Postgre- SQL Serwer list dyskusyjnych Majordomo Serwer proxy Squid SquidGuard Udostępnianie dla Windows przez Sambę Wap gateway Webalizer Logfile Analysis Administracja usługą nazw domen DNS (Domain Name Server) serwer Bind Zarządzanie usługą nazw domen DNS (Domain Name Server) serwer Bind wersja 4 Parametry serwera FTP Pakiet ProFTP Konfiguracja usługi SSH Opcje serwera FTP Pakiet ProFTP Ustawienia serwera WWW pakiet Apache Edycja ustawień Bazy Danych MySQL Konfiguracja Bazy Danych PostgreSQL Zarządzanie serwerem grup dyskusyjnych pakiet Majordomo Konfiguracja serwera WWW Proxy - Squid Opcje pakietu filtrującego żądania http na poziomie WWW Proxy Zarządzanie serwerem SMB Samba udostępnianei plików i drukarek w Windows Konfiguracja translatora Wap http pakiet Kennel Opcje pakietu Webalizer tworzącego wykresy w html ze statystykami np. obciążenia serwera WWW 16 Rys Konfiguracja Postfiksa

18 4.4 Moduły kategorii Sieć Kategoria ta zawiera moduły konfiguracji sprzętu sieciowego, zabezpieczeń, narzędzi diagnostyki sieci oraz usług sieciowych będących częścią systemu operacyjnego. 17 Rys 4.4 Moduły kategorii Sieć Tabela 4.4 Moduły kategorii Sieć Moduł Opis funkcji modułu FreeS/WAN VPN Klient i serwer NIS Konfiguracja sieci Linux Firewall NetSaint Configuration Network Utilities PPP Dialin Server Rozszerzone usługi internetowe SSL Tunnels Udostępnianie po NFS Zarządzanie narzędziem szyfrowania i enkapsulacji dla wirtualnych sieci prywatnych (VPN) Opcje serwera oraz klienta NIS/YP (Network Information Server/ Yellow Pages) uwirzytelnianie użytkowników w sieci. Ustawienia interfejsów sieciowych, routingu oraz bram, klienta DNS i adresów hostów Konfiguracja Firewala opartego o iptables Konfiguracja pakietu monitorującego sieć - NetSaint Dostęp do programów diagnostyki sieciowej oraz informacji o sieci: ping, traceroute, lookup, nmap, whois, dig oraz kalkulator maski podsieci Ustawienia związane z odbieraniem I obsługą połączeń modemowych PPP Zarządzanie dodatkowymi usługami internetowymi - serwer xinetd (np. pop3, echo, imap, time) Edycja szyfrowania połączeń i ich tunelowania narzędziem Stunnel Udostępnianie zasobów plikowych w sieci za pomocą protokołu NFS (Network File System)

19 18 Rys Konfiguracja sieci Interfejsy sieciowe 4.5 Moduły kategorii Sprzęt W tej grupie znajdują się moduły dotyczące urządzeń peryferyjnych, logicznego podziału przestrzeni dyskowej oraz rozruchu systemu. Rys 4.5 Moduły kategorii Sprzęt Tabela 4.5 Moduły kategorii Sprzęt Moduł Opis funkcji modułu CD Burner Czas systemowy Konfiguracja startu Linuksa Logical Volume Management Partycje na lokalnych dyskach RAID w Linuksie Tworzenie obrazów ISO oraz nagrywanie płyt CDR za pomocą programu cdrecord Ustawienia czasu systemowego oraz sprzętowego, synchronizacja zegarów z internetowymi serwerami czasu Konfiguracja rozruchu - bootmanagera (lilo), wybór partycji oraz startowego jądra systemu Organizacja przestrzeni logicznych za pomocą narzędzi LVM Administrowanie partycjami, systemami plików, montowanie demontowanie, tworzenie i formatowanie partycji, strojenie parametrów dysków. Zarządzanie macierzami dyskowymi RAID

20 19 Voic Server Zarządzanie drukarkami Edycja opcji poczty głosowej / automatycznej sekretarki Konfiguracja drukarek pakiet CUPS Rys Partycje na lokalnych dyskach 4.6 Moduły kategorii Klaster Moduły te usprawniają zarządzanie i konfigurację klastrem. Rys 4.6 Moduły kategorii Klaster Tabela 4.6 Moduły kategorii Klaster Moduł Opis funkcji modułu Cluster Software Packages Cluster Users and Groups Cluster Webmin Servers Configuration Engine Heartbeat Monitor Zarządzanie pakietami oprogramowania na serwerach klastra przy pomocy jednego interfejsu Administracja kontami użytkowników i grup na wielu serwerach klastra przy pomocy jednego interfejsu Edycja ustawień narzędzia Webmin dla wielu serwerów klastra jednocześnie Konfiguracja klastra - cfengine Monitorowanie pracy klastra

21 4.7 Moduły kategorii Inne 20 Rys 4.7 Moduły kategorii Inne Tabela 4.7 Moduły kategorii Inne Moduł Opis funkcji modułu Batch Apache Host Addition Batch DNS Domain Addition Download File Upload Front Page 2000 Admin Gehrigal Theme Configurator LDAP Browser LDAP Manager LDAP users and group administration Linia poleceń Log Viewer Logowanie przez SSH/Telnet Moduły Perla SA-Configurator SSH Login Stan systemu i serwerów VNC Client Wsadowe dodawanie wielu domen wirtualnych dla serwera WWW Apache Wsadowe dodawanie domen DNS (master, slave) dla Bind Pobieranie zbiorów z sieci za pomocą narzędzia wget Przesyłanie zbiorów na serwer zdalny Konfiguracja rozszerzenia Frontpage 2000 do Apache Edycja motywów graficznych Webmin Przeglądarka LDAP Zarządzanie LDAP Administracja użytkownikami I grupami LDAP Linia poleceń powłoki systemowej Podgląd parametrów pracy serwera oraz dzienników systemowych z aktualnego oraz poprzedniego tygodnia Połączenie z serwerem porpzez SSH lun Telnet applet JAVA Instalacja moduów Perl Konfiguracja ShopAdmin Podłączenie się do serwera przez konsolę SSH Monitorowanie usług sieciowych (daemons) serwera, jego zasobów i połączeń Klient (VNC) Virtual Network Computing śledzenia pulpitu

22 Vacation Admin Wybrane polecenia Zarządzanie plikami rinetd configuration / administration odległych maszyn Automatyczna odpowiedź na pocztę przychodzącą do użytkownika komunikatem o jego urlopie Zarządzanie I uruchamianie poleceń użytkownika skrypty, programy uruchamiane jednym przyciskiem Applet JAVA pozwalający na zarządzanie systemem plików serwera tworzenie usuwanie, modyfikacja, zmiana atrybutów i właściciela plików i katalogów. Przesyłanie plików na serwer oraz pobieranie plików z serwera Konfiguracja przekierowań połączeń rinetd 21 Rys Logowanie przez SSH/Telnet

23 22 Rys SSH Login Rys Zarządzanie plikami

24 5 NAJCZĘŚCIEJ WYKORZYSTYWANE MODUŁY Do modułów najczęściej wykorzystywanych w administrowaniu systemem należą: Użytkownicy i grupy (dodawanie i usuwanie), Serwer WWW Apache (wirtualne serwery), Logi systemowe w celu przejrzenia, Linia poleceń lub Wybrane polecenia w razie zerwania połączenia z Internetem, okresowej automatycznej aktualizacji pakietów, Zarządzanie plikami przy mniej czasochłonnych operacjach w systemie plików oraz umieszczaniu lub pobieraniu zbiorów z dowolnego miejsca systemu plików serwera, SSH Login przy konieczności wykonania działań niewspieranych przez gotowe moduły Webmin PODSUMOWANIE System zarządzania bazujący na interfejsie Web jest uniwersalny a przy tym prosty i przejrzysty, w większości przypadków szybszy w konfiguracji parametrów dzięki wykorzystaniu formularzy i przełączników nie jest wymagana składnia plików konfiguracji każdego z wielu elementów systemu serwera Unix. Ponadto narzędzie to oferuje dobre i proste do skonfigurowania zabezpieczenia, przy tym znacznie ułatwiając zdalną administrację serwerem.

25 24 LITERATURA [1] SCO, Caldera Systems OpenLinux edesktop 2.4 User's Guide: Using Webmin, Caldera Systems, Inc., r. [2] Joe Copper, The Book of Webmin, Joe Cooper, r.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms

Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Pierwsze kroki: Wprowadzenie do systemu Proficy* WebSpace 4.71 PL firmy GE Intelligent Platforms Wydanie 1.0 Podręcznik opracowany przez VIX Automation sp. z o.o. Autoryzowanego Dystrybutora GE Intelligent

Bardziej szczegółowo

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data.

Szkolenie techniczne. Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu. Go safe. Go Safer. G Data. Szkolenie techniczne Kopalnia wiedzy o rozwiązaniach firmy G Data dla biznesu Go safe. Go Safer. G Data. -2- Spis treści 1. G Data ClientSecurity Enterprise... 4 1.1. G Data ClientSecurity Business...4

Bardziej szczegółowo

Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9

Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9 Novell SUSE LINUX Enterprise Server 9 www.novell.pl CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA Bezpieczny i niezawodny, wydajny i skalowalny Linux dla biznesu Za systemem SUSE LINUX Enterprise Server 9 stoi rozbudowana

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM

WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM Załącznik nr 7 do siwz WYMAGANIA DLA OFERTY RÓWNOWAŻNEJ FUNKCJE, JAKIE POWINIEN POSIADAĆ OFEROWANY PROGRAM 1. Pełne wsparcie dla systemu Windows 2000/XP/Vista/Windows 7. 2. Wsparcie dla Windows Security

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla Network Attached Storage. Wer.1.0.0.0909. (Dla ADM 2.0)

Instrukcja obsługi. Dla Network Attached Storage. Wer.1.0.0.0909. (Dla ADM 2.0) Instrukcja obsługi Dla Network Attached Storage Wer.1.0.0.0909 (Dla ADM 2.0) Spis treści ASUSTOR NAS User Guide 1. Wstęp... 5 2. Fabrycznie zainstalowane aplikacje... 6 2.1. Ustawienia... 6 2.1.1. Ogólne...

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności

Lp. Funkcjonalność Opis funkcjonalności Załącznik nr 7 do siwz (Pieczęć Wykonawcy) Szczegółowe minimalne wymagania dla dostarczonego systemu i sprzętu Przedmiot postępowania: Zakup oprogramowania do wykonywania kopii bezpieczeństwa danych wraz

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Spis treści

INSTRUKCJA. Spis treści INSTRUKCJA Spis treści Wstęp...3 Wymagania...3 Instalacja...4 Uruchamianie...6 Usuwanie Programu...6 Praca z programem mks_vir 2k7...7 Program...8 Sekcja Status...8 Sekcja Licencja...8 Sekcja Opcje...9

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Thecus N2200 Combo NAS FW v3.00.05 Instrukcja użytkownika Znaki firmowe oraz prawa autorskie. Thecus oraz wszystkie nazwy produktów producenta, są zarejestrowanymi i zastrzeżonymi znakami firmy Thecus

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG

MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW I USŁUG WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI STOSOWANEJ I ZARZĄDZANIA pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk WYDZIAŁ INFORMATYKI STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) PRACA DYPLOMOWA Maciej Korzeń MONITOROWANIE SIECI, SYSTEMÓW

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora BitDefender Management Server 3.5 Przewodnik administratora Publication date 2011.09.01 Copyright 2011 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej książki

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby przejść do najnowszej wersji tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o.

Bardziej szczegółowo

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604

Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Ruter szerokopasmowy D-Link DI-604 Podręcznik użytkownika Wersja 141105 1 Spis treści Spis treści... 2 Zawartość opakowania:... 3 Wymagania systemowe:... 3 Wprowadzenie... 4 Funkcje i korzyści... 4 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż:

dla Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu o parametrach nie gorszych niż: ZAŁĄCZNIK NR 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Państwowej Wyższej

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Axence nvision Help. Wizualizacja i zarządzanie siecią. Copyright 2006-2015 Axence sp. z o. o. sp. k.

Axence nvision Help. Wizualizacja i zarządzanie siecią. Copyright 2006-2015 Axence sp. z o. o. sp. k. Axence nvision Help Wizualizacja i zarządzanie siecią Copyright 2006-2015 Axence sp. z o. o. sp. k. Axence nvision daje Ci wszystk o, czego potrzebujesz do sk utecznego i efek tywnego zarządzania siecią.

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu ArcaVir 2010 Copyright 2004-2010 by ArcaBit Sp. z o.o. Zarówno program, jak i instrukcja korzystają z pełnej ochrony określonej przepisami prawa autorskiego. Wszystkie aktualne

Bardziej szczegółowo

Windows 7 PL. Ksiêga eksperta

Windows 7 PL. Ksiêga eksperta Windows 7 PL. Ksiêga eksperta Autor: Paul McFedries T³umaczenie: Piotr Pilch, Julia Szajkowska, Tomasz Walczak ISBN: 978-83-246-2581-9 Tytu³ orygina³u: Microsoft Windows 7 Unleashed Format: 172 245, stron:

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER GRAVITYZONE

BITDEFENDER GRAVITYZONE BITDEFENDER GRAVITYZONE Przewodnik administratora Bitdefender GravityZone Przewodnik administratora Data publikacji 2014.11.18 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo