TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE"

Transkrypt

1 Załącznik do Uchwały Nr 90/RB/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 10 lipca 2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE Szczytno, lipiec 2015 r.

2 Spis treści CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 3 KONTA OSOBISTE... 3 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 3 TAB. 2 Rachunki płatne na każde żądanie... 3 TAB. 3 Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie w walutach wymienialnych... 3 OSZCZĘDNOŚCI... 3 TAB. 4 Lokata terminowa STANDARD/STANDARD w ramach POL-Konta... 3 TAB. 5 Lokata terminowa STANDARD w USD... 3 TAB. 6 Lokata terminowa STANDARD w EUR... 3 TAB. 7 Lokata terminowa STANDARD w GBP... 4 TAB. 8 Unilokata... 4 TAB. 9 Lokata Pogodna... 4 TAB. 10 Lokata Rynkowa... 4 TAB. 11 Lokata systematycznego oszczędzania MARZENIE... 4 TAB. 12 Lokata MIG... 4 TAB. 13 Lokata progresywna... 4 TAB. 14 Rachunki oszczędnościowe... 4 TAB. 15 Karty kredytowe w złotych... 5 KREDYTY GOTÓWKOWE... 5 TAB. 16 Kredyty konsumenckie... 5 TAB. 15a Kredyty konsumenckie w promocji... 5 KREDYTY HIPOTECZNE... 5 TAB. 16 Kredyt mieszkaniowy Mój Dom... 5 TAB. 16 a Kredyt Mieszkanie dla Młodych... 6 TAB. 16 b Kredyt z dotacją na budowę domów energooszczędnych... 6 TAB. 17 Uniwersalny Kredyt Hipoteczny... 6 Uniwersalny Kredyt Hipoteczny... 6 TAB. 18 Kredyt konsolidacyjny... 6 Kredyt konsolidacyjny... 6 KREDYTY POZOSTAŁE... 6 TAB. 19 Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych... 6 TAB. 20 Kredyt na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych... 6 CZĘŚĆ B. KLIENCI INSTYTUCJONALNI... 6 RACHUNKI... 6 TAB. 1 Rachunki w złotych... 6 TAB. 2 Rachunki w walutach wymienialnych... 7 LOKATY... 7 TAB. 3 Lokata O/N (overnight)... 7 TAB. 4 Lokata terminowa Standard w PLN... 7 TAB. 5 Lokata terminowa STANDARD w USD... 7 TAB. 6 Lokata terminowa STANDARD w EUR... 7 TAB. 7 Lokata terminowa STANDARD w GBP... 7 KARTY KREDYTOWE... 7 TAB. 8 Karty kredytowe w złotych... 7 KREDYTY... 8 TAB. 9 Szybkie kredyty w PLN... 8 TAB. 10 Kredyty obrotowe... 8 TAB. 11 Kredyty inwestycyjne... 8 TAB. 12 Kredyty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej... 9 TAB. 13 Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR... 9 TAB. 14 Factoring CZĘŚĆ C. INNE TAB. 1 Zadłużenie przeterminowane CZĘŚĆ D. PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY TAB. 1 Rachunki dla klientów indywidualnych w złotych TAB. 2 Lokata Promienna TAB. 3 Lokata Jesienna TAB. 4 Lokaty oszczędnościowe dla klientów indywidualnych w złotych TAB. 5 Lokata terminowa STANDARD/STANDARD w ramach POL-Konta dla Klientów Indywidualnych TAB. 6 Lokata terminowa STANDARD w USD dla Klientów Indywidualnych TAB. 7 Lokata terminowa STANDARD w EUR dla Klientów Indywidualnych TAB. 8 Lokata terminowa STANDARD w GBP dla Klientów Indywidualnych TAB. 9 Lokata Dopłata TAB. 10 Kredyty dla klientów indywidualnych w złotych TAB. 11 Kredyt preferencyjny Rodzina na Swoim TAB. 12 Kredyty konsumenckie w promocji TAB. 13 Lokata Terminowa STANDARD w PLN dla Klientów Instytucjonalnych TAB. 14 Kredyty dla klientów instytucjonalnych

3 CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI KONTA OSOBISTE TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe 1. POL-Konto Aktywne 0,06% 2. POL-Konto 0,06% 3. POL-Konto Senior 0,06% 4. POL-Konto Student 0,06% 5. POL-Konto JUNIOR: do kwoty 2 000,00 PLN 1,91% powyżej kwoty 2 000,00 PLN 0,06% TAB. 2 Rachunki płatne na każde żądanie 1. Rachunek dla PKZP w złotych 0,12% 2. Rachunek dla SKO w złotych 1,66% 3. Rachunek dla osób fizycznych będących członkami rad rodziców i podobnych jednostek w złotych 0,06% 4. Rachunek płatny na żądanie potwierdzony książeczką oszczędnościową 0,06% TAB. 3 Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie w walutach wymienialnych Rachunki oszczędnościowe płatne na każde żądanie w walutach wymienialnych (minimalna środków 10 USD/EUR/GBP.) USD EUR GBP 0,10% 0,10% 0,10% OSZCZĘDNOŚCI TAB. 4 Lokata terminowa STANDARD/STANDARD w ramach POL-Konta (minimalna lokaty 500 zł.) Rodzaj rachunku 1 tygodniowa 2 tygodniowa PLN 0,20% 0,30% 1,35% 1,45% 1,65% 1,75% 1,85% 1,95% TAB. 5 Lokata terminowa STANDARD w USD USD 0,10% 0,25% 0,50% 0,60% TAB. 6 Lokata terminowa STANDARD w EUR EUR 0,15% 0,30% 0,50% 0,90% 3

4 TAB. 7 Lokata terminowa STANDARD w GBP GBP 0,20% 0,40% 0,50% 0,60% TAB. 8 Unilokata PLN 2,00% 6- (max PLN) 2,00% TAB. 9 Lokata Pogodna 3-2,00% 500 PLN 6-1,90% Obowiązuje od r. do r. TAB. 10 Lokata Rynkowa 2) / minimalna dopłaty 500 PLN / 500 PLN 2) Oprocentowanie likwidacyjne wynosi ½ oprocentowania środków na rachunku lokaty. 1,16 x stopa redyskonta weksli NBP 1,20 x stopa redyskonta weksli NBP 1,25 x stopa redyskonta weksli NBP TAB. 11 Lokata systematycznego oszczędzania MARZENIE / minimalna dopłaty PLN / 20 PLN stopa redyskonta weksli NBP TAB. 12 Lokata MIG 1. 1 dniowy ON - overnight PLN zgodnie z komunikatem 2. od 2 do 31 dni PLN zgodnie z komunikatem TAB. 13 Lokata progresywna Miesiąc Oprocentowanie 1,30% 1,50% 1,60% 1,70% 1,80% 1,90% 2,00% 2,10% 2,30% 2,50% 2,60% 2,70% Oprocentowanie lokaty jest progresywne, tzn. wysokość stóp procentowych obowiązujących w poszczególnych miesiącach wzrasta z upływem każdego kolejnego pełnego miesiąca utrzymania lokaty. Kwota minimalna lokaty wynosi: PLN Średnie efektywne 2,00%. TAB. 14 Rachunki oszczędnościowe 1. Rachunek oszczędnościowy POL-Plus 1.1 Do kwoty 9 999,99 zł 1,37% 1.2 Od kwoty ,00 zł 1,72% 4

5 2. Rachunek oszczędnościowy POL-IKE 2,16% Uwaga: Kapitalizacja na rachunkach oszczędnościowo-rozliczeniowych typu POL-Konto, rachunkach płatnych na każde żądanie oraz rachunkach SKO kwartalnie. Kapitalizacja na rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych następuje po okresie zadeklarowania. W przypadku przedterminowej wypłaty środków z terminowej lokaty oszczędnościowej i Unilokaty klient otrzymuje w wysokości ½ oprocentowania środków a'vista. KARTY KREDYTOWE TAB. 15 Karty kredytowe w złotych Rodzaj karty 1. Karta kredytowa VISA Classic/ BPS Visa Credit : 1.1 transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy z karty 9,90% 1.2 plan ratalny Praktyczna rata 2) 9,50% 2. Karta kredytowa VISA Gold ) : 2.1 transakcje gotówkowe, bezgotówkowe oraz przelewy z karty 9,90% 2.1 plan ratalny Praktyczna rata 2) 9,50% Obowiązuje dla transakcji gotówkowych, bezgotówkowych oraz spłat zadłużenia w innym banku. 2) Kwota objęta planem ratalnym Praktyczna rata nie może być niższa niż 300 zł KREDYTY GOTÓWKOWE TAB. 16 Kredyty konsumenckie Rodzaj kredytu 1. Kredyt odnawialny 9,50% 2. Kredyt Bezpieczna Gotówka 2.1 bez ubezpieczenia 9,90% 2.2 z podstawowym pakietem ubezpieczeń 9,50% 2.3 z rozszerzonym pakietem ubezpieczeń 9,00% 3. Kredyt dla Seniora 3.1 bez ubezpieczenia 9,00% 3.2 z ubezpieczeniem 8,00% TAB. 15a Kredyty konsumenckie w promocji Rodzaj kredytu 1. Kredyt Bezpieczna Gotówka udzielany w ramach promocji Wymarzony Kredyt 1.1 bez ubezpieczenia 7,00% 1.2 z podstawowym pakietem ubezpieczeń 6,50% 1.3 z rozszerzonym pakietem ubezpieczeń 6,00% Kredyt udzielany w okresie promocji trwającej od r. do r. na zasadach określonych w Regulaminie promocji kredytu Bezpieczna Gotówka Wymarzony Kredyt dostępnym w Banku i na stronie internetowej KREDYTY HIPOTECZNE TAB. 16 Kredyt mieszkaniowy Mój Dom Rodzaj kredytu 1. Kredyt mieszkaniowy Mój Dom + marża 2,50 p.p. Do czasu gdy saldo kredytu osiągnie 80% wartości finansowanego przedsięwzięcia stanowiącego cel kredytu marża kredytu zostaje podwyższona o 1 p.p. 5

6 TAB. 16 a Kredyt Mieszkanie dla Młodych Rodzaj kredytu 1. Kredyt Mieszkanie dla Młodych + marża 2,50 p.p. Do czasu gdy saldo kredytu osiągnie 80% wartości finansowanego przedsięwzięcia stanowiącego cel kredytu (po uwzględnieniu przyznanego dofinansowania wkładu własnego) marża kredytu zostaje podwyższona o 1 p.p. TAB. 16 b Kredyt z dotacją na budowę domów energooszczędnych Rodzaj kredytu 1. Kredyt z dotacją na budowę domów energooszczędnych + marża 2,50 p.p. Do czasu gdy saldo kredytu osiągnie 80% wartości finansowanego przedsięwzięcia stanowiącego cel kredytu marża kredytu zostaje podwyższona o 1 p.p. TAB. 17 Uniwersalny Kredyt Hipoteczny Rodzaj kredytu 1. Uniwersalny Kredyt Hipoteczny 4,00 p.p. TAB. 18 Kredyt konsolidacyjny Rodzaj kredytu 1. Kredyt konsolidacyjny 5,00 p.p. Do czasu gdy saldo kredytu osiągnie 80% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem marża kredytu zostaje podwyższona o 1 p.p. KREDYTY POZOSTAŁE TAB. 19 Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych Rodzaj kredytu Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 4,50 p.p. TAB. 20 Kredyt na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych Rodzaj kredytu Kredyt z premią termomodernizacyjną, remontową lub kompensacyjną WIBOR 1M 4,00 p.p. CZĘŚĆ B. KLIENCI INSTYTUCJONALNI RACHUNKI TAB. 1 Rachunki w złotych 1. Rachunki bieżące 1.1 Rachunek bieżący i pomocniczy 0,01% 1.2 Rachunek ROL-BIZNES 0,01% 6

7 TAB. 2 Rachunki w walutach wymienialnych USD EUR GBP Rachunek bieżący i pomocniczy 0,01% 0,01% 0,01% LOKATY TAB. 3 Lokata O/N (overnight) minimalna PLN USD EUR PLN, EUR/ USD zgodnie z komunikatem zgodnie z komunikatem zgodnie z komunikatem TAB. 4 Lokata terminowa Standard w PLN Rodzaj rachunku 1 2 tygodniowa tygodniowa PLN 0,20% 0,30% 1,20% 1,30% 1,40% 1,50% 1,60% 1,70% Uwaga: Negocjowanie lokat w złotych od kwoty zł. TAB. 5 Lokata terminowa STANDARD w USD USD 0,20% 0,30% 0,40% 0,50% TAB. 6 Lokata terminowa STANDARD w EUR EUR 0,20% 0,40% 0,50% 0,80% TAB. 7 Lokata terminowa STANDARD w GBP GBP 0,50% 0,70% 0,75% 0,80% Uwaga: Kapitalizacja na rachunkach bieżących następuje kwartalnie. Kapitalizacja na rachunkach lokat terminowych następuje po okresie zadeklarowania. W przypadku przedterminowej wypłaty środków z rachunku lokaty terminowej klient otrzymuje w wysokości ½ oprocentowania środków a'vista. KARTY KREDYTOWE TAB. 8 Karty kredytowe w złotych Rodzaj karty 1. Karta kredytowa VISA Business Credit 9,90% 2. Karta kredytowa VISA Business Credit Gold 9,90% Obowiązuje dla transakcji gotówkowych, bezgotówkowych oraz spłat zadłużenia w innym banku. 7

8 KREDYTY TAB. 9 Szybkie kredyty w PLN Rodzaj kredytu 1. Kredyt Szybka Gotówka dla Firm 2. Kredyt Szybka Gotówka - AGRO 3. Szybka Linia Kredytowa 4. Kredyt Szybka Inwestycja 5. Kredyt Szybka Inwestycja - AGRO 4,60 p.p. 4,60 p.p. 4,60 p.p + marża 4,90 p.p. + marża 4,90 p.p. TAB. 10 Kredyty obrotowe Rodzaj kredytu 1. Kredyt w rachunku bieżącym 2. Kredyt obrotowy 2.1 do 1 roku 2.2 powyżej 1 roku 3. Kredyt rolniczy Uprawa 4. Kredyt rewolwingowy 4.1 o zmiennym oprocentowaniu PLN EUR USD 5,00 p.p. 5,40 p.p. 5,90 p.p. 4,80 p.p. 5,50 p.p. 4.2 o stałym oprocentowaniu - 5. Kredyt płatniczy 6. Pożyczka 5,30 p.p. 4,70 p.p. 6,00 p.p. 6,00 p.p. 7,00 p.p. 7,00 p.p. 5,00 p.p 6,50 p.p 5,00 p.p. 6,50 p.p. TAB. 11 Kredyty inwestycyjne Rodzaj kredytu PLN EUR USD 1. Kredyt inwestycyjny 1.1 z terminem pierwotnym do 1 roku 5,40 p.p. 7,00 p.p. + marża 7,00 p.p. 1.2 powyżej 1 roku 5,90 p.p. 8,00 p.p. + marża 8,00 p.p. 2. Kredytowa linia hipoteczna 2.1 do 3 lat 3,80 p.p. 2.2 od 3 do 5 lat 4,70 p.p. 2.3 powyżej 5 lat 5,70 p.p. 3. Kredyt Wspólny Remont 8

9 Rodzaj kredytu 4. Unia Biznes i Unia Super Biznes Kredyt z premią termomodernizacyjną, remontową lub kompensacyjną Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 7. Kredyt Agro Ziemia PLN EUR USD 3,50 p.p. 5,00 p.p. WIBOR 1M 4,00 p.p. 4,50 p.p. 4,00 p.p. TAB. 12 Kredyty finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej Rodzaj kredytu 1. Kredyt przeznaczony na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych na terenach wiejskich w zakresie agroturystyki: 1.1 w Plafonie A 1,20 stopy redyskonta weksli NBP 1.2 w Plafonie B 1,60 stopy redyskonta weksli NBP 2. Kredyt na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia wsi w wodę 2,06 stopy redyskonta weksli NBP 2) 3. Kredyt przeznaczony na pozarolniczą działalność gospodarczą na terenach wiejskich w ramach linii kredytowej WIARYGODNY PARTNER 2,36 stopy redyskonta weksli NBP 3) 4. Kredyt inwestycyjny w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg publicznych gminnych i powiatowych na terenach wiejskich 2,06 stopy redyskonta weksli NBP 2) 5. Kredyt inwestycyjny na realizację inwestycji w zakresie wiejsko gminnych szkół podstawowych, gimnazjów i liceów oraz zawodowych szkół rolniczych 2,06 stopy redyskonta weksli NBP 2) nie mniej niż 4 % w stosunku rocznym 2) nie mniej niż 6 % w stosunku rocznym 3) nie mniej niż stopa referencyjna okresowo ustalana przez Komisję Europejską na podstawie obiektywnych kryteriów, publikowana w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich. TAB. 13 Kredyty preferencyjne z dopłatą ARiMR Rodzaj kredytu 1. Kredyty preferencyjne z dopłatą do oprocentowania: 1.1 Inwestycyjne z linii nip, nkz, nmr, nor, ngp ngr, nnt, nbr10, nbr13, nbr14, nbr15 0,4 x 1,5 stopy redyskonta weksli NBP 1.2 klęskowe z linii nkl-01, nkl-02 1,5% 2) 1.3 Inwestycyjne z linii RR, Z, PR 0,67 x ( 4) + marża 2,50 p.p.) 1.4 klęskowe z linii K01 0,67 x ( 4) + marża 2,50 p.p.) 1.5 klęskowe z linii K02 0,50 x ( 4) + marża 2,50 p.p.) 3) 2. Kredyt na realizację inwestycji w gospodarstwach rolnych z częściową spłatą kapitału kredytu przez ARiMR symbol CSK 2.1 do kwoty zł 5,00 p.p. 2.2 powyżej kwoty zł 4,00 p.p. 3. Kredyt na zakup użytków rolnych przez młodych rolników z częściową spłatą kapitału kredytu przez ARiMR symbol MRcsk 3.1 do kwoty zł 5,50 p.p. 3.2 powyżej kwoty zł 4,50 p.p. minimum 3%, a w przypadku gdy obliczone zgodnie ze sposobem określonym powyżej wynosi poniżej 3% - w wysokości tego oprocentowania 2) wyższe w przypadku braku ubezpieczenia majątku 3) minimum 1,5%, wyższe w przypadku braku ubezpieczenia majątku 4) przy ustalaniu wysokości oprocentowania stosuje się stopę referencyjną ogłaszaną na ostatni dzień roboczy drugiego miesiąca kwartału, która podlega zmianom w okresie kredytowania zgodnie z wysokością stopy referencyjnej ogłaszaną w ostatnim dniu roboczym drugiego miesiąca poprzedzającego każdy następny kwartał 9

10 TAB. 14 Factoring Factoring Rodzaj kredytu PLN 4,50 p.p. CZĘŚĆ C. INNE TAB. 1 Zadłużenie przeterminowane Zadłużenie przeterminowane PLN USD EUR 4-krotność stopy lombardowej NBP 10,00% 10,00% Uwaga: Dla kredytów, których określono w zależności od stóp rynkowych nie podając sposobu ustalenia, stawki, WIBOR 1M itp. są ustalane jako stawki średnie z okresu jednego miesiąca i publikowane na koniec każdego okresu przez Bank Spółdzielczy w Szczytnie. Stawka opublikowana obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres tj. pierwszy dzień miesiąca do ostatniego dnia okresu, tj. ostatniego dnia miesiąca. CZĘŚĆ D. PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY TAB. 1 Rachunki dla klientów indywidualnych w złotych 1. Wkłady oszczędnościowe na książeczkach systematycznego oszczędzania przez okresy 5 letnie i na książeczkach mieszkaniowych 1,75% TAB. 2 Lokata Promienna 3-2,50% 500 PLN 6-2,40% Obowiązuje od r. do r. TAB. 3 Lokata Jesienna 2) 3-2,50% 500 PLN 6-2,40% 2) Obowiązuje od r. do r. TAB. 4 Lokaty oszczędnościowe dla klientów indywidualnych w złotych 1. Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych potwierdzone książeczką miesięczne 1,03% miesięczne 1,16% miesięczne 1,44% miesięczne 1,47% miesięczne 1,51% miesięczne 1,61% miesięczne 1,69% 10 10

11 TAB. 5 Lokata terminowa STANDARD/STANDARD w ramach POL-Konta (minimalna lokaty 500 zł.) dla Klientów Indywidualnych Rodzaj rachunku PLN 1,30% 1,44% 1,50% 1,50% 1,54% 1,65% 1,69% TAB. 6 Lokata terminowa STANDARD w USD dla Klientów Indywidualnych USD 0,40% 0,50% 0,60% 0,70% TAB. 7 Lokata terminowa STANDARD w EUR dla Klientów Indywidualnych EUR 0,30% 0,55% 0,65% 1,00% TAB. 8 Lokata terminowa STANDARD w GBP dla Klientów Indywidualnych GBP 0,45% 0,65% 0,75% 0,85% TAB. 9 Lokata Dopłata 6-50 PLN 2,08% TAB. 10 Kredyty dla klientów indywidualnych w złotych 1. Kredyty Korzystna Gotówka udzielone do dnia r. 8,00% 2. Kredyt Gotówka (udzielony do dnia r.) do 1 roku 10,00% powyżej 1 roku 10,00% 3. Kredyt odnawialny 10,00% 4. Kredyt Bezpieczna Gotówka 4.1 -bez ubezpieczenia 10,00% 4.2 -z podstawowym ubezpieczeniem 10,00% 4.3 -z rozszerzonym ubezpieczeniem 10,00% 5. Kredyt konsolidacyjny (udzielony do dnia r.) 10,00% TAB. 11 Kredyt preferencyjny Rodzina na Swoim Kwota kredytu stanowi: 1. do 50% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem + marża 2,00 p.p

12 51% do 100% wartości nieruchomości będącej 2. zabezpieczeniem 2) + marża 2,50 p.p. W przypadku nieprzedstawienia zabezpieczenia przejściowego tj. do czasu otrzymania przez Bank odpisu z księgi wieczystej nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu z prawomocnym wpisem hipoteki, podwyższa się marżę o 1 p.p. 2) Do czasu gdy saldo kredytu osiągnie 80% wartości nieruchomości będącej zabezpieczeniem marża kredytu zostaje podwyższona o 1 p.p. TAB. 12 Kredyty konsumenckie w promocji Rodzaj kredytu 1. Kredyt Bezpieczna Gotówka udzielany w ramach promocji Tani Kredyt dla osób posiadających rachunek oszczędnościowo rozliczeniowy dla osób nie posiadających rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego 1.1 bez ubezpieczenia 10,00% 10,00% 1.2 z podstawowym pakietem ubezpieczeń 9,50% 10,00% 1.3 z rozszerzonym pakietem ubezpieczeń 9,00% 10,00% Kredyt udzielany w okresie promocji trwającej od r. do r. na zasadach określonych w Regulaminie promocji kredytu Bezpieczna Gotówka Tani Kredyt dostępnym w Banku i na stronie internetowej TAB. 13 Lokata Terminowa STANDARD w PLN dla Klientów Instytucjonalnych Rodzaj rachunku 1000 PLN Uwaga: Negocjowanie lokat w złotych od kwoty zł. 1,10 % 1,20% 1,30% 1,35% 1,40% Uwaga: Kapitalizacja na rachunkach bieżących następuje kwartalnie. Kapitalizacja na rachunkach lokat terminowych następuje po okresie zadeklarowania. W przypadku przedterminowej wypłaty środków z rachunku lokaty terminowej klient otrzymuje w wysokości ½ oprocentowania środków a'vista. TAB. 14 Kredyty dla klientów instytucjonalnych Kredyty obrotowe w rachunku bieżącym udzielone do r. o zmiennym oprocentowaniu Kredyty obrotowe w rachunku kredytowym o zmiennym oprocentowaniu udzielone do r. PLN EUR USD od 10,00 % 2.1 od 1 roku do 5 lat od 10,00 % 2.2 ponad 5 lat od 10,00 % 3. Kredyt inwestycyjny o zmiennym oprocentowaniu udzielony do r 3.1 od 1 roku do 5 lat od 10,00 % 3.2 ponad 5 lat od 10,00 % 4. Kredyty zrestrukturyzowane udzielone do r. o zmiennym oprocentowaniu od 3,50 %

13 Kredyty dla jednostek samorządu terytorialnego (udzielone do r) o zmiennym oprocentowaniu w rachunku kredytowym ponad 5 lat Kredyt pomostowy związany z programem operacyjnym SAPARD o zmiennym oprocentowaniu Kredyt pomostowy związany z sektorowym programem operacyjnym o zmiennym oprocentowaniu z terminem pierwotnym ponad 1 rok PLN EUR USD od 10,00 % Stopa redyskonta weksli + marża od 1,50 pp. WIBOR 1M 4 pp ,50 pp ,50 pp. Uwaga: Dla kredytów, których określono w zależności od stóp rynkowych nie podając sposobu ustalenia, stawki WIBOR 1M, WIBOR 3M itp. są ustalane jako stawki średnie z okresu jednego miesiąca i publikowane na koniec każdego okresu przez Bank Spółdzielczy w Szczytnie. Stawka opublikowana obowiązuje od pierwszego dnia rozpoczynającego kolejny okres tj. pierwszy dzień miesiąca do ostatniego dnia okresu, tj. ostatniego dnia miesiąca

14

Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r.

Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r. Załącznik do Uchwały Nr 21/05/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 1 kwietnia 2014r. Warszawa, kwiecień 2014 1 Spis treści CZĘŚĆ A. KLIENCI INDYWIDUALNI... 4 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe...

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 05.06.2015 r.

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM RZEMIOSŁA W RADOMIU Tekst jednolity - obowiązuje od 05.06.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 44/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 27.04.2015 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 71/2015 z dn. 29.05.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie

Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu PBS z dnia 24.10.2013r Nr 02/2013 Tabela oprocentowania kredytów w Powiślańskim Banku Spółdzielczym w Kwidzynie 1 Spis treści CZĘŚĆ A - KLIENCI INDYWIDUALNI. 3 Kredyty

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW KREDYTOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RESZLU /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Reszel, 2014 r. SPIS TREŚCI Ogólne zasady oprocentowania kredytów i pożyczek...3

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW

TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW Załącznik do uchwały Nr 26/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zwoleniu z dnia 18.03.2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH I KREDYTÓW TABELA 1 OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LUBAWIE Załącznik do Uchwały nr 118/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015r. I. PROUKTY W OFERCIE TBEL OPROCENTOWNI KREYTÓW L KLIENTÓW INSTYTUCJONLNYCH BNKU SPÓŁZIELCZEGO W LUBWIE TB

Bardziej szczegółowo

Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych

Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych Oprocentowanie kredytów i pożyczek dla osób fizycznych Kredyt gotówkowy o zmiennej stopie procentowej do 7 lat WIBOR 12M + 8,59 p.p. Kredyt gotówkowy o stałej stopie procentowej do 1 roku 11,74% Kredyt

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU Załącznik do Uchwały nr 27/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 19.06.2015 r. TABELA OPROCENTOWANIA KREDYTÓW I DEPOZYTÓW W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W TYCHACH OBOWIĄZUJĄCA OD DNIA 23.06.2015 ROKU

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM

TABELA OPROCENTOWANIA w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM Załącznik do Uchwały nr 25/2013 z dnia 23.05.2013 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Bielsku Podlaskim TABELA OPROCENTOWANIA w BANKU SPÓŁDZIELCZYM w BIELSKU PODLASKIM Tekst ujednolicony, zawiera zmiany

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW BANKOWYCH

Rozdział 1 OPROCENTOWANIE RACHUNKÓW BANKOWYCH OPROCENTOWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W WALUCIE POLSKIEJ GROMADZONYCH NA RACHUNKACH BANKOWYCH I KREDYTÓW W WALUCIE POLSKIEJ UDZIELANYCH PRZEZ PKO BANK POLSKI S.A. KLIENTOM RYNKU DETALICZNEGO: OSOBOM FIZYCZNYM

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO Załącznik do uchwały nr 59/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 30 kwietnia 2015 roku TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA FIRM obowiązuje od dnia 1 maja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. REGULAMIN UDZIELANIA KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W PLUS BANK S.A. Warszawa, grudzień 2014 r. PLUS BANK S.A. Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE...3 II. PRZEZNACZENIE KREDYTU/POŻYCZKI...4 III. WYSOKOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Tabela oprocentowania dla klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) z dnia 30 marca 2015 r.

Tabela oprocentowania dla klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) z dnia 30 marca 2015 r. Tabela oprocentowania dla klientów instytucjonalnych (w ramach bankowości detalicznej) z dnia 30 marca 2015 r. Spis Treści Część I Rachunki 3 Część II Lokaty terminowe 4 Rozdział I Lokata 21 dni w PLN

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1

Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. 1 Łódź, styczeń 2015 1 Regulamin udzielania kredytów i pożyczek hipotecznych dla osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA

REGULAMIN KREDYTOWANIA. Idea Bank SA 1/10 REGULAMIN KREDYTOWANIA SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT REGULAMINU... 1 2. DEFINICJE... 1 3. OBOWIĄZYWANIE REGULAMINU... 2 4. FORMA UMOWY... 2 5. OBOWIĄZKI BANKU... 2 6. OBOWIĄZKI KREDYTOBIORCY I UPRAWNIENIA

Bardziej szczegółowo

Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 10.07.2015 r.

Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 10.07.2015 r. Tabele stóp procentowych dla firm w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Oprocentowanie w stosunku rocznym Obowiązuje od 0.07.205 r. Spis treści I. Rachunki bieżące:... 3 - Rachunek bieżący prowadzony

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji

1. Wprowadzenie. 2. Definicje. 3. Zasady Promocji 1 1. Wprowadzenie 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki i zasady Promocji dla pracowników wybranych firm wskazanych w 3 ust. 1 Regulaminu i osób współpracujących z tymi firmami w oparciu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ

REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ REGULAMIN OBSŁUGI KREDYTÓW ADM. DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ Spis treści Rozdział I Postanowienia ogólne 2 Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A.

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW LOKAT TERMINOWYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W RAMACH BANKOWOŚCI DETALICZNEJ MBANKU S.A. (obowiązuje od 25 stycznia 2014r.) SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE...3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ PROGRESJA EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH

REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ PROGRESJA EFEKT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Centrala: 56-400 Oleśnica, ul. Wrocławska 36, tel. 71-398-00-60, 71-398-00-61; fax 71-314-49-96; Internet: http://www.bsolesnica.pl/ REGULAMIN TERMINOWEJ LOKATY OSZCZĘDNOŚCIOWEJ PROGRESJA EFEKT W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym

Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym Regulamin ogólny udzielania kredytów Klientom Instytucjonalnym I Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa ogólne zasady i warunki udzielania, wykorzystywania oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A.

REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. REGULAMIN PRODUKTÓW KREDYTOWYCH DLA MAŁYCH PRZEDSIĘBIORSTW W RAIFFEISEN BANK POLSKA S.A. 1 DEFINICJE I INTERPRETACJE Regulamin Produktów Kredytowych dla Małych Przedsiębiorstw w Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

PrzeWodnik po usługach finansowych

PrzeWodnik po usługach finansowych PrzeWodnik po usługach finansowych Warszawa, 2012 r. Spis treści Wstęp... 5 Pytania i odpowiedzi... 7 1. Jakie są rodzaje kredytów?...7 2. Jaka jest różnica między kredytem a pożyczką?...9 3. Czy w przypadku

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 17.04.2015 r. Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. (mbank dawny MultiBank) Obowiązuje od 7.04.05 r. Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe....

Bardziej szczegółowo

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB

Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB 2014 Raport ROCZNY BANKOM SPÓŁDZIELCZYM SGB POŚWIĘCENIU I WYSIŁKOM PASJI I TALENTOM NAJLEPSZYM ROZWIĄZANIOM SKUTECZNYM DZIAŁANIOM PRACOWNIKOM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I POMYSŁOWOŚCI OWOCNEJ WSPÓŁPRACY LOKALNYM

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 17.04.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 7.0.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.2015 Taryfa prowizji i opłat bankowych dla osób fizycznych w ramach bankowości detalicznej mbanku S.A. Obowiązuje od 05.06.05 Spis treści: I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe.... Rachunki oszczędnościowo

Bardziej szczegółowo

Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi część 1 WSTĘP

Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi część 1 WSTĘP Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi część 1 Robert Skwara WSTĘP Na początku XXI wieku młodzi ludzie stoją przed dużymi wyzwaniami. Zmieniły się priorytety i dzisiaj

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW W KATOWICACH Katowice, styczeń 2015 r. ZASADY UDZIELANIA DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH

WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH MAREK MATEJUN Katedra Zarządzania, Politechnika Łódzka ARKADIUSZ ODERKIEWICZ ING Bank Śląski S.A. WYKORZYSTANIE PRODUKTÓW BANKOWYCH W ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW REGIONU ŁÓDZKIEGO [ Po więcej

Bardziej szczegółowo