MaxFaktura2. Oprogramowanie komputerowe do generowania, rejestrowania i rozliczania faktur sprzedaży i zakupu. Dokumenty wielowalutowe i wielojęzykowe

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MaxFaktura2. Oprogramowanie komputerowe do generowania, rejestrowania i rozliczania faktur sprzedaży i zakupu. Dokumenty wielowalutowe i wielojęzykowe"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU MaxFaktura2 Oprogramowanie komputerowe do generowania, rejestrowania i rozliczania faktur sprzedaży i zakupu. Dokumenty wielowalutowe i wielojęzykowe Producentem i autorem programu jest.l.o.g.i.s.o.f.t. Ryszard Galas tel: fax: com p galas com pl/ _ Chorzów WPKiW Al.Harcerska 3c Wszelkie prawa zastrzeżone

2 Wymagania systemowe Komputer zgodny z IBM PC System operacyjny zgodny z Microsoft Windows 32 bit (95, 98, 2000, Me, NT, XP, Vista) Wolna pamięć RAM 256 MB 60MB wolnej przestrzeni na dysku (w chwili instalacji) Karta grafiki zgodna z SVGA Ustawienia ekranu: rozdzielczość 800x600, zalecane co najmniej 256 kolorów Sieć zgodna z Microsoft Windows Krótka informacja o programie MaxFaktura2. Program pozwala tworzyć różne dokumenty o postaci opartej na fakturze, w dowolnym języku, dowolnej walucie o różnorodnej postaci i zawartości. Dzięki zaawansowanej parametryzacji można dostosować program do indywidualnych potrzeb, tak w zakresie wyglądu i zawartości faktur jak i zachowania programu w określonych sytuacjach. Typowym zastosowaniem programu jest wystawianie faktur VAT i faktur unijnych (ze stawkami VAT Nie Podlega, Rozliczy Nabywca lub wewnęrznych) gdzie walutą kalkulacji jest EUR, a kwoty przeliczane są na PLN w oparciu o tabelę kursów walut dostarczaną przez Internet. Ponadto użytkownicy oprócz faktur VAT generują faktury zagraniczne (np. "rechnung" i "invoice") i inne (np. noty obciążeniowe, WZ, itp). Ponadto istnieje możliwość rejestrowania kosztów i analizowanie ich wraz z przychodami w kontekście zleceń transportowych powiązanych w tzw. kółka (używając programu Tabor3). Można stworzyć wzorce, które służą szybszemu wprowadzaniu danych. Dla formalności należy wspomnieć że wiele danych wprowadza się z dołączonych baz (często o rozszerzonej funkcjonalności), np. baza kontrahentów i kontaktów, baza towarów (cennik), lista operatorów, tabele kursów walut, itp. Dzięki programowi użytkownik uzyskuje liczne zestawienia np. należności, przychody, dochody, rejestr VAT, analiza sprzedaży, itp.

3 Istotną możliwością jest eksportowanie danych sprzedaży do systemu księgowego (np. standardowo do Symfonii prod. Matrix.pl) dzięki czemu program MaxFaktura2 staje się integralną częścią zastanego systemu księgowego. Na szczególną uwagę zasługuje możliwość współpracy z programem AutoSpedMax i Tabor3. Wspólnie mogą być wykorzystywane następujące tabele: 1. Zlecenia spedycyjne w który jest kalkulacja usługi ustalona ze zleceniodawcą przez spedytora 2. Kontrahenci podzieleni na grupy (zleceniodawcy, przewoźnicy, miejsca załadunku i rozładunku, itp) 3. Tabele kursów walut uzupełniana przez internet. Uwaga: Z powodu szybkiego rozwoju oprogramowania producent zastrzega sobie możliwość umieszczenia zmian w programie nie objętych niniejszą instukcją. Szybkie zapoznanie się z programem. Poniższa ilustracja przedstawia główne menu programu, za pomocą którego wykonujemy podstawowe operacje. Szybkiemu poznaniu cech programu najlepiej służy wystawienie pierwszej faktury. Można dokonać tego w następujący sposób (w poniższym przykładzie zakłada się, że program współpracuje z AutoSpedMax): 1. Dopisujemy nową do listy (przycisk "Nowy dokument"). Wybieramy rodzaj dokumentu i serię z wyświetlonych list. Przystosowanie programu do swoich

4 potrzeb polega, m.in. na zapisaniu własnych ustawień, ale o tym w dalszej części. 2. Program przechodzi do edycji danych dokumentu. Poniższa ilustracja przestawia wyświetlane wtedy pola. Po otwarciu okna z danymi przyciskamy "Wstaw zlecenie" 3. Wyświetlana zostaje lista zadań spedycyjnych, wybieramy jedno z nich i program przepisuje dane ze zlecenia do faktury. uzyskujemy nowe pozycje faktury (odcinek krajowy, zagraniczny i "inne") z opisami i wartościami opisy zawierają numer kontraktu, zamówienia, date załadunku i rozładunku wprowadzana jest waluta kalkulacji i faktury wprowadzany jest symbol kontrahenta 4. Teraz możemy wprowadzić kolejne zlecenia w których płatnikiem jest ten sam kontrahent (zbiorcze fakturowanie wielu zamówień)

5 5. Dwukrotnie klikając w każdą pozycję faktury otwieramy okno z edycją fakturowanej usługi. 6. Wprowadzamy dane z tabeli kursów walut (jeżeli ma nastapić przeliczenie kwot walutowych na PLN). Należy wprowadzić z bazy pozostałee dane kontrahenta. Tabelę kontrahentów można uzupełniać w trakcie wypisywania dokumentu. 7. Termin płatności 8. Możemy zmienić proponowany układ faktury w zakresie drukowanych kolumn, uwag i języka. 9. Teraz można drukować - przycisk [Drukuj] Powyższa ilustracja przedstawia okno edycji danych pozycji dokumentu.

6 Przygotowanie programu do pracy Program MaxFaktura2 pozwala na generowanie różnych dokumentów sprzedaży. Użytkownik może wpływać na wygląd wydrukowanego dokumentu oraz styl działania programu. Służą temu funkcje opisane poniżej. Układ dokumentu Wydruk dokumentu składa się z wielu elementów. O ich istnieniu, położeniu, wyglądzie i treści decyduje użytkownik. Można wyróżnić następujące części wydruku: margines górny nagłówek dokumentu nagłówek kolumn pozycje dokumentu podsumowanie informacje dodatkowe stopka margines dolny W dalszej części podane są sposoby w jakie użytkownik może dostosować poszczególne elementy dokumentu do swoich potrzeb. Po zainstalowaniu wszystkie parametry programu posiadają wartości domyślne. Możemy wykonać wydruk przykładowego dokumentu i stopniowo przystosowywać go do swoich potrzeb. Margines górny Nie zadrukowywany pasek na początku papieru. Ustalenie jego szerokości może być ważne przy dopasowaniu wydruku do ustawień drukarki. Dokonuje się tego w oknie parametrów (menu: Program - Parametry - Lista parametrów) przez wybranie parametru Górny margines strony [mm]. Wartość najlepiej ustalić doświadczalnie. Nagłówek dokumentu

7 W nagłówku dokumentu umieszczone są informacje o wystawiającym dokument (logo, adres, inne informacje). Poniżej są dane dokumentu (numer, daty, miejsca), nabywcy i sprzedawcy. W obszarze nagłówka użytkownik może mieć wpływ na poniższe elementy. Informacja o wystawiającym Nazwa dokumentu Numer dokumentu Oryginał/kopia Ustala się je po wybraniu opcji menu: Firma - Użytkownik. Można wprowadzić nieograniczoną ilość zestawów informacji, co pozwala na zapamiętanie wielu kont bankowych lub tworzenia dokumentu z nagłówkami w różnych językach. Domyślnie program generuje dokumenty o nazwie "Faktura VAT". O tym jakie inne dokumenty mogą być tworzone decyduje użytkownik wybierając opcję menu: Dokument - Rodzaje Dokumentów. Program pozwala na swobodne ustalenie sposobu numerowania dokumentów. Dokumenty można numerować w różnych seriach z ustaleniem niezależnej numeracji w każdej serii lub wspólnej bez względu na serię. Serie i zasady numeracji określa się po wybraniu opcji menu: Dokument - Rodzaje Dokumentów. Kolejność elementów numeru dokumentów (rok, seria, numer) i inne informacje określa się po wybraniu opcji menu: Program - Parametry - Numeracja. Sposób umieszczania tej informacji zależy od parametru Ustawienia wydruku - Drukować:. Sprzedawca W zależności od wybranej edycji możemy nie drukować żadnej informacji (korzystać ze stałych nadruków na papierze) lub ustalić dowolny wariant. Jeżeli dane sprzedawcy są inne niż wcześniej podane dane wystawiającego należy je umieścić na dokumencie. Decyduje o tym parametr Ustawienia wydruku - Czy drukować dane sprzedawcy. Nagłówek kolumn Pozycje dokumentu uporządkowane są w kolumnach. Możliwe do wydrukowania kolumny to: liczba porządkowa indeks opis towaru lub usługi SWW/KWiU ilość

8 cena jednostkowa wartość netto stawka VAT VAT wartość brutto Możemy przygotować wiele zestawów danych, w których będą pamiętane kolumny do wydruku i ich położenie. Pozwala to na stworzenie faktury VAT spełniającej wszystkie wymagania, a także dokumentu dla kontrahenta zagranicznego (np. "Invoice"), dla którego wiele informacji może nie mieć znaczenia (SWW, stawka VAT). Układ kolumn określa się po wybraniu opcji menu: Dokument - Ustawienia wydruku. Należy pamiętać, że istnieje możliwość umieszczenia dwóch informacji ponad sobą odpowiednio określając wartość parametru Góra (przydatne np. dla Stawka VAT i VAT). Pozycje dokumentu Pozycje dokumentu drukowane są w takim samym układzie jak wcześniej opisane kolumny. W związku z tym, że program MaxFaktura2 może służyć fakturowaniu w oparciu o kalkulację w obcej walucie, przy każdej pozycji może być umieszczone przeliczenie kwoty należności z wypisem z odpowiedniej tabeli kursów średnich NBP. Istnieje możliwość dodatkowego przeliczenia kwoty na EUR. Parametry, które są z tym związane to: Ustawienia wydruku - Czy drukować przy każdej pozycji przeliczenie na PLN na dokumentach w walucie Ustawienia wydruku - Podawać kurs waluty czy przeliczenie pozycji Ustawienia wydruku - Czy drukować przeliczenie netta pozycji na EUR Ustawienia wydruku - Rozmiar czcionki przeliczenia Ustawienia wydruku - Rozmiar czcionki opisu Parametry programu ustawiane przez administratora - Formaty cen i ilości

9 Podsumowanie W podsumowaniu drukowane są następujące informacje: Sumy kwot w każdej stawce VAT Kwota i waluta faktury Należność słownie Informacja o płatności Uwagi Dodatkowe sumy Krótki opis dokumentu Parametry, którymi możemy wpływać na powyższe elementy wydruku są: Ustawienia ogólne - Metody płatności inne niż Ustawienia ogólne - Tekst dodawany przed opisem Ustawienia wydruku - Czy drukować należność słownie na dokumentach zagranicznych Ustawienia wydruku - Czy dodatkowo drukować sumę netto w EUR Ustawienia wydruku - Czy drukować sumę netto w PLN na dokumentach w walucie Parametry programu ustawiane przez administratora - Etykieta pola "Opis" Parametry programu ustawiane przez administratora - Czy drukować pole "Opis" W polu Uwagi możemy umieścić jedną z wcześniej ustalonych formuł, takich jak zaproszenie, ostrzeżenie, pozdrowienia i inne. Zestawy tych uwag przygotowuje się po wybraniu opcji menu: Dokument - Uwagi na fakturze. W wyświetlonym oknie możemy określić treść, czcionkę i sposób wyrównania drukowanego tekstu. Wybranie określonej uwagi do wydruku następuje na poziomie edycji dokumentu w polu Uwagi. Domyślną wartością jest uwaga podana na etapie definiowania rodzajów dokumentów. Informacje dodatkowe

10 Informacje dodatkowe mogą zawierać np. dodatkowe dane towaru, opis wykonanej usługi, inne informacje. Do wprowadzania tych danych służą trzy pola wyświetlane po kliknięciu w przycisk [Dodatkowe inf.} podczas edycji dokumentu. Jeżeli odpowiednio ustalimy wartość parametru Ustawienia ogólne - Czy informacje dodatkowe pokazywać podczas edycji to wprowadzanie tych danych może nastąpić wprost z poziomu edycji dokumentu. Zestaw tych informacji może być drukowany ponad pozycjami faktury lub pod nimi. Decyduje o tym parametr: Ustawienia wydruku - Czy informacje dodatkowe na dole. Stopka W stopce jest miejsce na dane osoby wystawiającej i odbierającej dokument. Dane osoby wystawiającej brane są z danych operatora uruchamiającego program. Jeżeli parametr Ustawienia wydruku - Czy przed wydrukiem umożliwić zmianę osoby wystawiającej będzie miał wartość 1, to program pozwoli na zmianę danych osoby wystawiającej tuż przed wydrukiem. Położenie danych wyżej wymienionych osób może być wyrównane do samego dołu strony lub "podcišgnięte" możliwie jak najwyżej. Decyduje o tym parametr Ustawienia wydruku - Czy miejsca na podpisy wyrównać do dołu strony. Margines dolny Wysokość marginesu dolnego w niektórych przypadkach należy skoordynować z parametrem podanym w konfiguracji drukarki (na poziomie systemu Windows). W programie służy do tego parametr Ustawienia wydruku - Dolny margines strony. W obszarze dolnego marginesu drukowana jest jednolinijkowa informacja brana z danych użytkownika (np. numery telefonów), oraz nazwa programu i adres internetowy producenta. Język dokumentu - treść stałych elementów wydruku Znakomitą cechą programu wpływającą na dużą swobodę w dostosowaniu wydruku dokumentu do potrzeb użytkownika jest możliwość stosowania własnych zwrotów w opisach drukowanych informacji. Użytkownik może sam decydować, czy na wydruku znajdzie się zwrot "Data wystawienia faktury", "Data", czy też "Date". W powiązaniu

11 ze swobodą określania rodzaju tworzonych dokumentów (Faktura VAT, Faktura ProForma, Invoice) uzyskujemy możliwość tworzenia różnych dokumentów, w różnych językach i o różnej treści. Do określenia jaki zestaw sformułowań zostanie użyty w danym dokumencie służy pole Język wyświetlane w czasie edycji dokumentu. W polu możemy wybrać jeden z wcześniej zdefiniowanych Słowników. Słowniki definiujemy korzystając z okna głównego menu Dokument - Słowniki. Program automatycznie generuje dwa słowniki. Pierwszy z nich o nazwie podstawowy stanowi zbiór nominalnych zwrotów do użycia na standardowej fakturze VAT. Zestaw podstawowy nie może być zmieniany przez użytkownika. Drugi ze słowników (polski) nna początku używania programu jest powtórzeniem słownika podstawowego, ale może być modyfikowany przez użytkownika. Jeżeli wykorzystujemy program na potrzeby generowania dokumentów w językach obcych musimy stworzyć nowe słowniki, w których nominalne zwroty zastąpimy odpowiednimi dla dokumentów. Program pozwala na stosowanie nieograniczonej ilości słowników, w tym słowników polskich. Każdy słownik ma swój identyfikator. Wszystkie słowniki, które dotyczą języka polskiego powinnyśmy zarejestrować podając ich identyfikatory w parametrze Parametry programu ustawiane przez administratora - Identyfikatory słowników z jęz. Polskim. Liczby te powinny być oddzielone przecinkami. Tłumaczenie dokumentu Wcześniej opisane słowniki pozwalają na automatyczne tłumaczenie dokumentów pomiędzy dowolnymi zdefiniowanymi słownikami. W dalszej części zostanie podany przykład automatycznego tworzenia dokumentu Rechnung, który będzie miał wartości zgodne z fakturą VAT, a treść i układ odpowiedni dla dokumentu zagranicznego. Zakładamy, że mamy zdefiniowany słownik niemiecki i jest on przypisany do dokumentu o nazwie Rechnung (w opcji Dokument - Rodzaje dokumentów). Tworzymy kopię faktury VAT (przycisk [Kopiuj]) wybierając jako dokument docelowy

12 Rechnung. Już teraz wydruk będzie zgodny z oczekiwanym dokumentem zagranicznym, gdyż w danych Rodzaje dokumentów określone są: domyślny język domyślny układ kolumn domyślna pieczęć domyślny rodzaj uwag Jeżeli wybrany słownik jest inny niż określony w parametrach jako polski, to program traktuje dokument jako zagraniczny i dodatkowo dostosowuje wydruk biorąc pod uwagę poniży parametr: Ustawienia wydruku - Czy drukować należność słownie na dokumentach zagranicznych Jeżeli waluta dokumentu (pole Waluta faktury) jest inna niż PLN na zawartość wydruku mają wpływ poniższe parametry: Ustawienia wydruku - Czy dodatkowo drukować sumę netto w EUR Ustawienia wydruku - Czy drukować przy każdej pozycji przeliczenie na PLN Ustawienia wydruku - Czy drukować sumę netto w PLN Ustawienia wydruku - Czy drukować przeliczenie netta w pozycji na EUR Przenoszenie danych do programu Symfonia produkcji Matrix.pl Program MaxFaktura2 w wersji zawierającej moduł księgowania do Symfonii*) pozwala na automatyczne przenoszenie danych do systemu finansowo-księgowego. Proces ten nazywamy umownie księgowaniem. Składa się on z dwóch etapów: 1. Dopisnie danych do plików pośredniczących, następujące po kliknięciu w przycisk [Księguj] w głównym oknie MaxFaktura2 2. Wczytanie danych do bufora w programie Symfonia.

13 *) Program Symfonia nie jest naszym produktem, jego nazwa używana jest tutaj w celu identyfikacji. Producent programu Symfonia udostępnia możliwość automatycznego przenoszenia danych z innych systemów na potrzeby szybkiego ich wprowadzenia do bufora księgowań. Przygotowanie programów do współpracy 1. Utworzyć katalog (o dowolnej nazwie) dostępny obu programom (np. na serwerze). 2. Wybrać opcję menu Program-Parametry-Lista parametrów i rozwinąć grupę "Dane związane z systemem księgowym". 3. Ścieżkę dostępu do katalogu z p.1 podać w parametrze "Katalog na dane eksportowane do księgowości". 4. Ustalić inne paramtry z rozwiniętej grupy zgodnie z konfiguracją programu Symfonia. 5. Wyłączyć MaxFaktura2. Sposób księgowania Dokumenty przeznaczone do "księgowania" muszą być dokumentami przychodu, co definiuje się przy każdym rodzaju dokumentów. 1. należy pamiętać że w plikach pośredniczących w przenoszeniu danych nie ma informacji o walucie dokumentu. Konfigurowanie fakturowania 1. Przykład definiwania numerowania dokumentów w stylu ROK/NUMER (bez użycia serii) Zwykle numerowanie dokumentów opiera się o schemat ROK/SERIA/NUMER. W ogólnym przypadku chcemy mieć możliwość wyboru kolejności elementów i separatorów. Nasz program pozwala na swobodę w tym zakresie. Poniżej

14 przedstawiono szczególny przykład definiowania numerowania w którym nie wystapi użycie członu SERIA, czyli numer dokumentu będzie miał schemat ROK/NUMER. Na podstawie poniższego przykładu można wywnioskowac sposób postępowania w wielu innych przypadkach. a) Rezygnacja z SERII nie jest możliwe, możemy jedynie ustalić serię której nie widać. W tym celu wybieramy opcję menu Rodzaje dokumentów, w której definiujemy dokumenty i serie ich numerowania. Pokazuje się nam poniższe okno: Jak widać, w dolnej części dopisujemy nową serię (zamiast symbolu wpisujemy spację) i zamykamy okno. b) Teraz przechodzimy do opcji menu Numeracja w której definiujemy sposób wyświetlania numeru. Wyświetla nam się okno jak poniżej: W tym oknie ustalamy wszystkie parametry wpływające na wygląd numeru. W naszym przypadku wszystko jest oczywiste, za wyjątkiem tego, że nasza seria jest pusta, więc numer bedzie składał się z dwóch sąsiadujących separatorów /. Dla uniknięcia takiego przypadku program szczególnie traktuje symbol $ gdy podamy go w polu separatora jest interpretowany jako pusty separator. Tak więc mamy cały format zdefionowany. Zamykamy okno. c) Robimy próbę nowej numeracji. Po dopisaniu nowego dokumentu (przy czym wybieramy serię pustą ), na wydruku zobaczymy:

15

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Gastro Szef Instrukcja użytkownika

Gastro Szef Instrukcja użytkownika Gastro Szef Instrukcja użytkownika Wersja 2013.x.FR0X SOFTECH Sp. z o. o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20/22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

mfaktura pomoc do programu

mfaktura pomoc do programu mfaktura pomoc do programu Spis treści Dokumenty sprzedaży...3 Tworzenie Nowego dokumentu sprzedaży...3 Zakładka Właściwości...4 Zakładka Nabywca/Płatnik...9 Zakładka Odbiorca...13 Zakładka Towary/Usługi...16

Bardziej szczegółowo

Polska funkcjonalność NAV 2015

Polska funkcjonalność NAV 2015 Polska funkcjonalność NAV 2015 oraz pakiet Tools i elogistics dla NAV2015 Podręcznik użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2015 Dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego dla Partnerów oraz użytkowników

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Wersja 9.5. Dokumentacja. Moduł: Business Intelligence. Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08. Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9.

Wersja 9.5. Dokumentacja. Moduł: Business Intelligence. Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08. Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9. Wersja 9.5 Dokumentacja Moduł: Business Intelligence Aktualizacja dokumentu: 2009-12-08 Moduł: Business Intelligence 1 Wersja 9.0 Copyright 2009 COMARCH Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie

PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY. Wyszukiwanie i katalogowanie Zintegrowane Systemy Zarządzania Biblioteką SOWA1 i SOWA2 PODSTAWOWY PROGRAM UŻYTKOWY Wyszukiwanie i katalogowanie Poznań 2011 Spis treści 1. Wstęp...3 2. Uruchomienie, główne okno programu...4 2.1. Instalowanie

Bardziej szczegółowo

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl

POMOC DO PROGRAMU. Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl POMOC DO PROGRAMU Merco s.c. - Programy dla resturacji i hoteli www.merco.pl 2. Instalacja systemu 1. Spis treści 2. Instalacja systemu... 3 3. System - konfiguracja... 4 3.1. Parametry programu... 4 3.1.1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl

Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Instrukcja programu http://icsklep.intercars.com.pl Spis treści: 1. Informacje 1.1 O programie 1.2 Zalety programu 1.3 Wymagania sprzętowe 1.4 Cennik 1.5 Wersja demonstracyjna 2. Instalacja 2.1 Z Internetu

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż

Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż System Graffiti Podręcznik użytkownika Gospodarka Magazynowa i Sprzedaż PC Guard SA, ul. Janickiego 20, 60 542 Poznań, tel. +48/ 061 843 42 66, 843 42 70, 847 12 46 www.pcguard.pl ; e-mail : graffiti@pcguard.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH

PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTYTUT LOGISTYKI I MAGAZYNOWANIA DORADZTWO LOGISTYCZNE DLA BIZNESU PROGRAM DO DRUKOWANIA ETYKIET LOGISTYCZNYCH GS1 NA DRUKARKACH LASEROWYCH INSTRUKCJA OBSŁUGI Opracowanie: Wiesław Stachowiak, Piotr Sitarz,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Firmao ver. 5.0

Instrukcja Firmao ver. 5.0 Instrukcja Firmao ver. 5.0 1 Spis treści 1. O Firmao... 3 2. Definicje podstawowych pojęć systemu... 5 3. Widoki Szczegółów... 9 4. Widoki List... 18 5. Filtry... 23 6. Raporty... 26 7. Uprawnienia...

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04

Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Beata Rzeźnik Zastosowanie programów komputerowych magazynowo-sprzedażowych 341[03].Z2.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WERSJA 2012.x.xx SOFTECH Sp. z o.o. 01-940 Warszawa, ul. Palisadowa 20 / 22 www.gastro.pl e-mail: info@gastro.pl Tel.: do Działu Handlowego: (22) 610 77 42 Tel.: do Serwisu: (22)

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte 2014.b

System Zarządzania Forte 2014.b System Zarządzania Forte 2014.b Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2014.b Forte Administracja Automatyczna weryfikacja stanu baz systemu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN PROGRAMU WH OKNA Firmy WINKHAUS POLSKA

MAGAZYN PROGRAMU WH OKNA Firmy WINKHAUS POLSKA MAGAZYN PROGRAMU WH OKNA Firmy WINKHAUS POLSKA SPIS TREŚCI: MODUŁ MAGAZYNOWY... 3 ROZPOCZĘCIE PRACY Z MODUŁEM MAGAZYNOWYM... 5 URUCHOMINIE MODUŁU MAGAZYNOWEGO... 6 ZAKŁADANIE MAGAZYNÓW... 9 RODZAJE DOKUMENTÓW...11

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości:

Kluczowe korzyści: S Generowanie kompletnych danych na potrzeby audytu. Funkcja integracji online ma następujące właściwości: KSIĘGA GŁÓWNA Księga Główna stanowi serce aplikacji Microsoft Business Solutions Navision /Zarządzanie Finansami. Moduł ten służy do przechowywania wszystkich informacji finansowych, tworzenia podsumowań

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online

asc Plan Lekcji - Pomoc online asc Plan Lekcji - Pomoc online Spis treści asc Plan Lekcji... 1 1 Wstęp... 1 1.1 Po co jest strona z pomocą?... 1 1.2 Pobieranie nowszych wersji i instalacja... 1 1.3 Wymagania systemowe... 1 1.4 Jak sprawdzić, którą wersję programu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program PIK (Płace i Kadry)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program PIK (Płace i Kadry) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program PIK (Płace i Kadry) Wersja 2014 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta.

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl

Dokumentacja programu TT-Pomoc. Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Wersja GP-1.2-5.6 Copyright 2013 Top-Team TT Sp. z o.o. www.top-team.pl Spis treści 1. Zmiany - informacje o zmianach w aplikacji... 1 1.1. Informacja o zmianach w aplikacji... 1 2. Wstęp do aplikacji

Bardziej szczegółowo

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4

Informacje o systemie Comarch ERP Altum. Wersja: 5.4 Informacje o systemie Comarch ERP Altum Wersja: 5.4 Spis treści 1. Informacje ogólne... 6 2. Funkcjonalność Comarch ERP Altum w pigułce... 6 3. Elastyczność i otwartość systemu... 9 3.1. Ergonomia, interfejs

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika KQS.store

Podręcznik użytkownika KQS.store Podręcznik użytkownika KQS.store Wersja 1.29 Ostatnia modyfikacja: 19-05-2009 Wszelkie Prawa Zastrzeżone. Strona - 1 - Spis treści 1.Kategorie...4 a.wizytówka kategorii...4 b.pełne znaczniki META...4 c.tworzenie

Bardziej szczegółowo

4Trans 3.11 Lista zmian

4Trans 3.11 Lista zmian 4Trans 3.11 Lista zmian 4Trans 3.11 Lista zmian 2002-2013 Wszystkie prawa zastrzeżone Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie tych treści wymaga uprzedniej

Bardziej szczegółowo

Program GAMW. GAMW - instrukcja użytkowania

Program GAMW. GAMW - instrukcja użytkowania Program GAMW Warszawa, 1999-2008 Program GAMW PPW GiP Sp z oo Integralny program magazynowy, który może współpracować z programen gastronomicznym GAH GAMW 2008 PPW GiP Sp z oo Wszelkie prawa zastrzeżone

Bardziej szczegółowo