Raport Roczny. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport Roczny. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC"

Transkrypt

1 2013 Raport Roczny Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC

2

3 O ARP S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Od początku swojej działalności (1990 r.) odpowiada na najważniejsze potrzeby polskiej gospodarki. W okresie transformacji ARP S.A. uratowała tysiące miejsc pracy, unowocześniając dziesiątki dużych i średnich firm. Zadbała również o rozwój regionów z sukcesem zarządzając specjalnymi strefami ekonomicznymi. Wspiera innowacje, łącząc ze sobą świat nauki i biznesu. ARP S.A. jest nowoczesną spółką, która oferuje swoje usługi i produkty w wielu obszarach. About IDA JSC The Industrial Development Agency is a soleshare holder company of the State Treasury. From its beginning in 1990, the company has been responsible for responding to the vital needs of Polish economy. During the transformation period, the IDA JSC saved thousands of workplaces by helping small and medium companies to modernise and fostered the development of regions by successfully managing special economic zones. The Agency supports innovation by placing business and scientific work together. The IDA JSC is a modern company offering its services and products across a variety of business fields.

4 Raport 2013 Roczny Władze Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Management of Industrial Development Agency JSC Zarząd Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. (stan na r.) Management Board of Industrial Development Agency JSC (as of September 1st, 2014) ALEKSANDRA MAGACZEWSKA Prezes Zarządu President of the Management Board dr JERZY GÓRA Wiceprezes Zarządu Vicepresident of the Management Board PATRYCJA ZIELIŃSKA Wiceprezes Zarządu Vicepresident of the Management Board MARCIN ZIELIŃSKI Wiceprezes Zarządu Vicepresident of the Management Board Aleksandra Magaczewska Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. od 7 sierpnia 2014 r. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Śląskim. Wiedzę i doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując przez 11 lat ( ) w Ministerstwie Gospodarki, gdzie zajmowała się m.in. nadzorem właścicielskim nad spółkami z sektora hutniczego i górniczego oraz specjalnymi strefami ekonomicznymi. Następnie jako dyrektor Departamentu Górnictwa odpowiadała za pomoc publiczną dla spółek górniczych. Brała udział w tworzeniu Polskich Hut Stali S.A., Kompanii Węglowej S.A. oraz IPO Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. Od początku 2012 r. pracowała w Ministerstwie Skarbu Państwa na stanowisku dyrektora Departamentu Restrukturyzacji i Pomocy Publicznej. Sprawowała tam nadzór właścicielski nad kilkudziesięcioma spółkami skarbu państwa, m.in. LOT S.A., spółkami sektora zbrojeniowego i Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. Obecnie przewodnicząca Rady Nadzorczej PZU S.A., wcześniej Kompanii Węglowej S.A., PERN Przyjaźń S.A., KGHM Polska Miedź S.A. oraz członek rad nadzorczych spółek: Katowicki Holding Węglowy S.A., Centrum Bankowo- Finansowe Nowy Świat S.A., GRABINEX Sp. z o.o., Centrum Informatyki Sp. z o.o. Aleksandra Magaczewska President of the Industrial Development Agency's Management Board since August 7th, A Silesian University Law and Administration graduate, she gained knowledge and experience during her 11 year ( ) professional career at the Ministry of Economy where she was in charge of supervising steel industry companies and special economic zones. As a Mining Department Director she was responsible for the distribution of public subsidies to mining companies and took part in the establishment of Polskie Huty Stali S.A., Kompania Węglowa and in drafting the IPO for Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. In January 2012, Aleksandra Magaczewska became the Director of the Restructuring and Public Assistance Department in the Ministry of Treasury in charge of supervision of many state-owned companies, including Polish airlines LOT S.A, military industry companies and Industrial Development Agency JSC. Currently, she is President of PZU S.A. Supervisory Board, and before that, was head of Kompania Węglowa S.A., PERN Przyjaźń S.A. and KGHM Polska Miedź S.A. supervisory boards, a member of supervisory boards of Katowicki Holding Węglowy S.A., Centrum Bankowo- Finansowe Nowy Świat S.A., GRABINEX Sp. z o.o. and Centrum Informatyki Sp. z o.o. 01

5 dr Jerzy Góra Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. W zarządzie od 4 stycznia 2010 r. Doświadczenie zawodowe zdobywał, zajmując kierownicze stanowiska m.in. w Banku Gospodarstwa Krajowego, gdzie piastował funkcję Dyrektora Departamentu Finansowania Projektów Inwestycyjnych. Był wiceprezesem zarządu Stoczni Szczecińskiej Porta Holding S.A., zastępcą dyrektora naczelnego Polskiej Żeglugi Morskiej w Szczecinie i dyrektorem departamentu w Banku Morskim S.A. Pracował także w Ministerstwie Skarbu Państwa na stanowisku dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji II. Zasiadał w radach nadzorczych spółek, m.in: Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., Polimex-Mostostal S.A., LZPS Protektor S.A. i Elektrociepłownia Będzin S.A., Euroafrica Sp. z o.o., Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. oraz banków: Banku Morskiego S.A. i BIG Banku S.A. Aktualnie pełni rolę przewodniczącego rady nadzorczej PKO Banku Polskiego S.A. oraz członka rady nadzorczej Polskich Inwestycji Rozwojowych S.A. Jest doktorem nauk ekonomicznych Uniwersytetu Szczecińskiego, stypendystą Uniwersytetu St. Ignatius (UFSIA) w Antwerpii. Jerzy Góra (PhD) Vice-President of the Industrial Development Agency's Management Board since January 4th, He held management posts in Bank Gospodarstwa Krajowego including being a Director of Investment Project Financing Department. He was Vice-President of Stocznia Szczecińska Porta Holding S.A. board, Deputy Director of Polska Żegluga Morska in Szczecin and a Departament Director in Bank Morski S.A. Jerzy Góra also worked as a director in the Second Departament of Supervision and Privatisation in the Ministry of Treasury. He was a member of supervisory boards of Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A., Polimex- Mostostal S.A., LZPS Protektor S.A. and Elektrociepłownia Będzin S.A, Euroafrica Sp. z o.o., Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A and banks: Bank Morski S.A. i BIG Bank S.A. Currently he serves a function of the President of PKO Bank Polski S.A. Supervisory Board and a member or PIR S.A. supervisory board. He is a Doctor of Economic Sciences at Szczecin University and a scholarship beneficiary of St. Ignatius University of Antwerp (UFSIA). Patrycja Zielińska Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. od 17 marca 2014 r. Odpowiada za inwestycje kapitałowe, innowacje oraz departamenty zarządzania operacyjnego. Jest absolwentką Politechniki Warszawskiej na Wydziale Inżynierii Produkcji o specjalności Zarządzanie przez Jakość oraz studiów podyplomowych w zakresie Informatycznych Systemów Zarządzania w Szkole Głównej Handlowej. Posiada tytuł MBA Uniwersytetu Minnesota. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej zajmowała się zarządzaniem finansami, zarządzaniem funduszami strukturalnymi, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru innowacyjności, obszaru audytu oraz IT. W latach pełniła funkcję zastępcy prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W latach pełniła funkcję członka zarządu ds. finansów i audytu w Polskim Holdingu Obronnym Sp. z o.o. Przewodnicząca i członek rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Patrycja Zielińska Vice-President of the Industrial Development Agency's Management Board since March 17th, In charge of capital investments, innovation and operational management departments. Patrycja Zielińska is a Warsaw University of Technology production engineering graduate and a Warsaw School of Economics information systems management post-graduate. She holds an MBA from the University of Minnesota. During her professional career, she has dealt with financial and structural fund management with special focus on supporting innovation, auditing and managing IT systems. In , she served as Vice-President of the Polish Agency for Enterprise Development. Between 2012 and 2014, she worked for Polish Defence Holding Sp. z o.o. as a board member for financial management and audit. She is a president and member of Treasury-owned companies' boards. 02

6 Raport 2013 Roczny Marcin Zieliński Wiceprezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. od 27 czerwca 2012 r. Odpowiada za zarządzanie aktywami oraz specjalne strefy ekonomiczne. Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Krajową Szkołę Administracji Publicznej oraz Podyplomowe Studium Finansów Szkoły Głównej Handlowej. Ukończył również aplikację legislacyjną. Jest absolwentem studiów executive MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów i Uniwersytecie Gdańskim, uczelnia walidująca Rotterdam School of Management, Erasmus University. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych oraz Komisji Nadzoru Finansowego, następnie pracował w Ministerstwie Skarbu Państwa na stanowisku Dyrektora Departamentu Nadzoru Właścicielskiego i Prywatyzacji III oraz Dyrektora Departamentu Prywatyzacji. Sprawował tam nadzór i odpowiadał za prywatyzację m.in. spółek sektora energetycznego, w tym takich, jak: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Enea S.A., Tauron Polska Energia S.A., Lubelski Węgiel Bogdanka S.A. Zasiadał w radach nadzorczych m.in. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Euroterminal Sławków Sp. z o.o., Nordis Chłodnie Polskie Sp. z o.o., Elektrownia Wodna Żarnowiec S.A., PGE Trading GmbH i Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A. Marcin Zieliński Vice-President of the Industrial Development Agency's Management Board since June 27th, In charge of asset management and the supervison of the special economic zones. He graduated from the Law and Administration Faculty of the University of Warsaw, the National School of Public Administration and completed a post-graduate course on financial management at Warsaw School of Economics. He also passed public legislation exams. Marcin Zieliński is a University of Gdańsk and Gdańsk Foundation for Management Education MBA courses graduate. The University of Gdańsk is empowered to validate Rotterdam School of Management Erasmus University diplomas. He has worked for the Insurance Supervision Commission, pension funds, and the Polish Financial Supervison Authority, the Ministry of Treasury as Head of Third Supervision and Privatisation Department and later, he headed the Privatisation Department, where he was responsible for supervision of the privatization processes of energy industry companies such as PGE Polska Grupa Energetyczna SA, Enea SA, Tauron Polska Energia SA, Lubelski Węgiel Bogdanka SA. Member of supervisory boards of PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Euroterminal Sławków Sp. z o.o., Nordis Chłodnie Polskie Sp. z o.o., Elektrownia Wodna Żarnowiec S.A., PGE Trading GmbH i Centrala Zaopatrzenia Hutnictwa S.A., and others. Na dzień 31 grudnia 2013 r. Zarząd ARP S.A. działał w następującym składzie: Wojciech Dąbrowski Prezes Zarządu Jerzy Góra Wiceprezes Zarządu Marcin Zieliński Wiceprezes Zarządu As of December 31st, 2013 the IDA JSC Management Board consisted of the following persons: Wojciech Dąbrowski President of the Board Jerzy Góra Vicepresident of the Board Marcin Zieliński Vicepresident of the Board 03

7 Rada Nadzorcza ARP S.A. (stan na r.) Przewodnicząca: Małgorzata Dec-Kruczkowska Wiceprzewodnicząca: Elżbieta Paradowska Sekretarz: Katarzyna Kosińska Członkowie: Paweł Kaczmarek, Jerzy Marciniak, Piotr Pełka, Barbara Wertelecka-Kwater, Iwona Zatorska-Pańtak. IDA JSC Supervisory Board (as of September 1st, 2014) President: Małgorzata Dec-Kruczkowska Vice-President: Elżbieta Paradowska Secretary: Katarzyna Kosińska Members: Paweł Kaczmarek, Jerzy Marciniak, Piotr Pełka, Barbara Wertelecka-Kwater, Iwona Zatorska-Pańtak. Małgorzata Dec-Kruczkowska Przewodnicząca Rady Nadzorczej ARP S.A. President of the IDA JSC Supervisory Board Jerzy Marciniak, Członek Rady Nadzorczej ARP S.A. Member of the IDA JSC Supervisory Board Elżbieta Paradowska Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej ARP S.A. Vicepresident of the IDA JSC Supervisory Board Katarzyna Kosińska Sekretarz Rady Nadzorczej ARP S.A. Secretary of the IDA JSC Supervisory Board Paweł Kaczmarek Członek Rady Nadzorczej ARP S.A. Member of the IDA JSC Supervisory Board Rada Nadzorcza ARP S.A. Piotr Pełka Członek Rady Nadzorczej ARP S.A. Member of the IDA JSC Supervisory Board Barbara Wertelecka-Kwater, Członek Rady Nadzorczej ARP S.A. Member of the IDA JSC Supervisory Board Iwona Zatorska-Pańtak. Członek Rady Nadzorczej ARP S.A. Member of the IDA JSC Supervisory Board Od r. do r. Rada Nadzorcza ARP S.A. działała w następującym składzie: Przewodnicząca: Elżbieta Paradowska Wiceprzewodnicząca: Katarzyna Kosińska Sekretarz: Sławomir Antkiewicz Członkowie: Mirosława Boryczka, Tomasz Cyran, Paweł Kaczmarek, Władysław Kondrat, Piotr Pełka From January 1st, 2013 to December 31st, 2013, IDA JSC Supervisory Board consisted of: President: Elżbieta Paradowska Vice-President: Katarzyna Kosińska Secretary: Sławomir Antkiewicz Members: Mirosława Boryczka, Tomasz Cyran, Paweł Kaczmarek, Władysław Kondrat, Piotr Pełka 04

8 Raport 2013 Roczny Działalność ARP S.A. w 2013 r. Usługi finansowe W 2013 r. ARP S.A. udzieliła pożyczek komercyjnych 28 firmom na kwotę 482,6 mln zł. Wsparła też 7 przedsiębiorstw w ramach pomocy publicznej. Wysokość tej pomocy wyniosła 83 mln zł. Zarządzanie specjalnymi strefami ekonomicznymi ARP S.A. zarządza Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC i Tarnobrzeską Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN. Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC* Najstarsza strefa w Polsce. Od początku powstania w 1995 r. oddziału w Mielcu, ARP S.A. wydała łącznie 256 zezwoleń, nakłady poniesione przez inwestorów, którzy uzyskali zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie EURO-PARK MIELEC, wyniosły ponad 5,85 mld zł, a zatrudnienie znalazło prawie 23 tys. osób. W 2013 r. strefa osiągnęła jeden z najlepszych wyników, pod względem liczby pozyskanych nowych inwestorów i nowych miejsc pracy, spośród wszystkich specjalnych stref ekonomicznych w Polsce. EURO-PARK MIELEC ma 23 podstrefy. * dane na r. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN* Utworzona w 1997 r. na terenach po górnictwie siarkowym. Od początku powstania oddziału w Tarnobrzegu, ARP S.A. wydała łącznie 246 zezwoleń, nakłady poniesione przez inwestorów, którzy uzyskali zezwolenia na prowadzenie działalności na terenie TSSE EURO-PARK WISŁOSAN, wyniosły ponad 7,4 mld zł, a zatrudnienie znalazło ponad 26 tys. osób. TSSE EURO-PARK WISŁOSAN ma 20 podstref. Activity of IDA JSC in 2013 Financial Services In 2013, the IDA JSC granted commercial loans worth PLN million to 28 companies. The Agency supported seven companies with PLN 83 million worth of grants within the framework of public aid. Managing special economic zones The IDA JSC manages two special economic zones: EURO-PARK MIELEC Special Economic Zone and EURO-PARK WISŁOSAN Tarnobrzeg Special Economic Zone. EURO-PARK MIELEC Special Economic Zone* Poland's oldest special economic zone. Since its establishment, the IDA JSC has issued as many as 256 licenses and the zone's investors have spent PLN 5.85 billion, employing 23,000 workers in total. In 2013, EURO-PARK MIELEC was among the leading Polish zones in attracting new investors and creating new workplaces. The zone is divided into 23 sub-zones. * according to data as on 31 st December EURO-PARK WISŁOSAN Tarnobrzeg Special Economic Zone* This zone was established in 1997 in the areas where sulphur mines used to be. Since its establishment, the IDA JSC has issued 246 licenses and the zone's investors have spent more than PLN 7.4 billion, employing 26,000 workers in total. TSSE EURO-PARK WISŁOSAN is divided into 20 sub-zones. st * according to data as on 31 December * dane na r. 05 Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN

9 Aktywność ARP S.A. koncentrowała się na: The IDA JSC was focused on zarządzaniu specjalnymi strefami ekonomicznymi managing special economic zones zarządzaniu portfelem kapitałowym. managing capital portfolios restrukturyzacji restructuring wsparciu innowacyjności innovation endeavours finansowym wsparciu przedsiębiorstw supporting companies financially Działalność specjalnych stref ekonomicznych zarządzanych przez ARP S.A. w 2013 r. The IDA JSC managed special economic zones in numbers in Liczba udzielonych zezwoleń Number of licences Wydatki inwestycyjne z zezwoleń Total investment spend in relation to the granted licences Zobowiązania inwestorów do utworzenia nowych miejsc pracy Investors' declaration on the creation of new workplaces Zobowiązania inwestorów do utrzymania istniejących miejsc pracy Investors' declaration on retaining existing work places Powierzchnia strefy Zone's physical area Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC EURO-PARK MIELEC Special Economic Zone ,8 mln zł PLN million ha 1299 ha Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN EURO-PARK WISŁOSAN Tarnobrzeg Special Economic Zone ,9 mln zł PLN million ha 1632 ha 06

10 Raport 2013 Roczny Portfel kapitałowy ARP S.A. Portfel spółek ARP S.A. to w znaczącej większości przedsiębiorstwa produkcyjne, działające w takich sektorach, jak: budowlany, stoczniowy, obronny, elektromaszynowy, energetyczny i kolejowy. Na koniec 2013 r. wartość podstawowego portfela kapitałowego ARP S.A. tworzyły akcje i udziały w 61 spółkach prawa handlowego, a ich łączna wartość nominalna wyniosła mln zł. Wybrane projekty ARP S.A. w 2013 r. Komercjalizacja grafenu NANO Carbon Sp. z o.o. W 2013 r. ARP S.A., w kooperacji z KGHM TFI S.A., zawiązała spółkę NANO Carbon Sp. z o.o. We współpracy z naukowcami z warszawskiego Instytutu Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME) opatentowano metodę wytwarzania dużych płytek grafenu o najwyższej jakości. Dzięki NANO Carbon Sp. z o.o. w 2013 r. rozpoczęła się komercyjna sprzedaż próbek z grafenem. Trafiały one do uczelni i jednostek badawczych na całym świecie, które same prowadziły prace nad grafenem, m.in. uniwersytetu Princeton i Cambridge. Oprócz tego także do firm z branży energetycznej i technik laserowych, np. z Niemiec i Wielkiej Brytanii. W 2013 r. spółka NANO Carbon Sp. z o.o. rozpoczęła także rozmowy nt. długofalowej współpracy z firmami z Japonii i Europy Zachodniej. ARP S.A. miała 51% udziałów w tejże spółce (stan na r.). Capital Portfolio of IDA JSC The IDA JSC portfolio consists mainly of production companies representing industries such as civil engineering, shipbuilding, military industry, machine industry, power supply and railway industry. At the end of 2013, the IDA JSC 61 company portfolio totalled PLN 2,442,583 in nominal worth. Selected IDA JSC projects in 2013 The Commercialisation of Graphene NANO Carbon Sp. z o.o. In 2013, the IDA JSC, in association with KGHM TFI S.A., established NANO Carbon Sp. z o.o. By working together with scientists from the Warsaw Institute of Electronic Materials Technology, NANO Carbon developed a new method of large, top quality graphene tiles production. In 2013 it started producing them to be sold to the market, mainly to research institutes, universities such as Princeton and Cambridge and to energy and laser technology companies from Germany, the UK and others. In 2013, NANO Carbon started talks on long-term cooperation with its American and Japanese partners. At the end of 2013, the IDA JSC had a 51 percent share in the company. 07

11 Inwestor dla Fabryki Łożysk Tocznych Kraśnik S.A. Już od 2010 r. ARP S.A. wspierała plan restrukturyzacji FŁT Kraśnik S.A., który miał przywrócić jej rentowność po kryzysie gospodarczym. Spółka dokonała szeregu zmian w obszarze organizacji i zarządzania, produkcji i sprzedaży, majątku, finansów i ochrony środowiska. Działania te prowadzone były pod nadzorem ARP S.A. Rozpoczęły się też poszukiwania inwestora strategicznego, którego pozyskanie miało być kolejnym krokiem na drodze rozwoju spółki i zapewnienia jej stabilnej przyszłości. W 2013 r. chińska firma Xiangyang Automobile Bearing Co. Ltd. (ZXY), kontrolowana przez Tri-Ring Group Corporation i ARP S.A. podpisały umowę o sprzedaży akcji FŁT Kraśnik S.A. Transakcja była jedną z największych inwestycji przemysłowych Państwa Środka w Polsce. Radomskie Centrum Innowacji i Technologii (RCIiT) RCIiT to projekt, który zainicjowała ARP S.A., by pobudzić rozwój Radomia i regionu radomskiego. Swoją działalność RCIiT rozpocznie na terenie radomskiej podstrefy Tarnobrzeskiej SSE EURO- PARK WISŁOSAN. Priorytetem Centrum będzie łączenie nauki i biznesu oraz tworzenie warunków do komercjalizacji wiedzy i technologii. W przedsięwzięcie włączył się także samorząd, naukowcy i lokalne firmy. W ofercie Centrum znajdą się usługi doradcze dla firm, będzie też ono zachęcać przedsiębiorców do podejmowania innowacyjnych projektów. W planach RCIiT jest również uruchomienie Inkubatora Technologicznego dla młodych innowacyjnych firm i utworzenie Parku Naukowo-Technologicznego. Budowa nowej Fabryki Broni Łucznik - Radom Sp. z o.o. Fabryka broni w Radomiu, której początki sięgają lat dwudziestych XX w., usytuowana była w starych, historycznych budynkach w centrum miasta. Aby unowocześnić produkcję i zdobyć nowe rynki zbytu, niezbędna okazała się budowa nowego zakładu. W 2012 r. ARP S.A. przystąpiła do projektu i przeznaczyła na jego realizację 72 mln zł. Na lokalizację nowej fabryki wybrano przedmieścia Radomia i teren zarządzany przez ARP S.A. Tarnobrzeską Specjalną Strefę Ekonomiczną EURO-PARK WISŁOSAN. Zakończenie budowy fabryki jest planowane na 2014 r., zaś całkowite przeniesienie przedsiębiorstwa do nowej siedziby ma nastąpić do końca czerwca 2014 r. Plany zarządu fabryki po przeniesieniu produkcji do nowego zakładu, przewidują uruchomienie produkcji nowego karabinka szturmowego kalibru 5,56 mm, wchodzącego w skład Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej (MSBS). Fabryka ma też przeznaczyć 10 mln zł na prace badawczorozwojowe. Investor for Fabryka Łożysk Tocznych Kraśnik S.A. By 2010, the IDA JSC had already started supporting the restructuring process of FŁT Kraśnik S.A. to help the company recover from the downturn. The company changed the way it managed sales, production, its assets, finances and introduced new environmental protection policies. All the restructuring was supervised by the IDA JSC. The next step was to find a strategic investor for the company to provide stability. In 2013, the Chinese Xiangyang Automobile Bearing Co. Ltd. (ZXY), part of Tri-Ring Group Corporation, and IDA JSC, signed a contract to sell FŁT Kraśnik S.A. shares. This has been one of the biggest Chinese industrial investments in Poland. Radomskie Centrum Innowacji i Technologii (RCIiT) RCIiT is a project initiated by the IDA JSC to provide an incentive for improved development of the Radom area. RCIiT will start operating in the area of EURO-PARK WISŁOSAN Tarnobrzeg Special Economic Zone. The Centre will focus on providing a platform for cooperation between business and science and on working out conditions for commercialisation of knowledge and technology. The local government, scientists and local businesses are involved in the project. The Centre will offer business consultancy and will encourage business people to innovate. RCIiT is planning to set up a Technological Incubator for new and innovative companies and to build the Radom Science and Technology Park. The Construction of a new Fabryka Broni Łucznik - Radom LLC This weapon factory in Radom, dating back to the 1920s, was located in historical buildings in the city centre. To face the challenges of the present day, new production facilities had to be built. In 2012, the IDA JSC started building a new PLN 72 million factory located in the suburbs of Radom and the area of EURO-PARK WISŁOSAN Tarnobrzeg Special Economic Zone. The construction of the factory is expected to be completed in 2014 and the whole move of the company to its new premises is planned to be finished by the end of June In its new factory, the company will be producing a new 5.56 mm assault rifle, which is part of the Modular Hunter's Rife System. The company is planning to spend PLN 10 million on research and development. 08

12 Raport 2013 Roczny Bilfinger Crist Offshore (BCO) ARP S.A. włączyła się także do jednego z najnowocześniejszych przedsięwzięć w zakresie energetyki wiatrowej w Europie budowy fabryki fundamentów dla morskich siłowni wiatrowych na wyspie Gryfia w Szczecinie. Fabryka będzie produkowała fundamenty do morskich wież wiatrowych, na których montowane będą już na morzu maszty i turbiny wiatrowe. Plany przewidują, że roczna produkcja wyniesie ok. 50 fundamentów kratownicowych o wadze od 700 do 900 ton każdy. Głównymi odbiorcami będą firmy niemieckie i brytyjskie. Prace przygotowawcze do rozpoczęcia inwestycji rozpoczęły się w drugiej połowie 2013 r. W związku z projektem powołana została spółka celowa Bilfinger Crist Offshore Sp. z o.o. Za pośrednictwem MARS Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, ARP S.A. posiadała ponad 1/3 udziałów w BCO (stan na r.). Z życia ARP S.A. W lutym ARP S.A. zmieniła siedzibę i przeniosła się do Centrum Bankowo-Finansowego przy Nowym Świecie w Warszawie. Biuro jest położone w sąsiedztwie najważniejszych instytucji finansowych oraz organów administracji rządowej. W marcu Oddział ARP S.A. w Katowicach obchodził dziesięciolecie działalności. Oddział specjalizuje się w gromadzeniu i analizie danych na temat obrotu węglem w kraju i za granicą, zmian cen surowca, kierunków sprzedaży i wyników finansowych całej branży. Jego eksperci współpracują ze spółkami węglowymi oraz z naukowcami, a analizy i oceny wydawane przez oddział mają wpływ na kształtowanie polityki energetycznej w Polsce. Bilfinger Crist Offshore (BCO) The IDA JSC has joined one of Europe's most modern wind power construction projects, a seaborne wind power plant foundation factory on Szczecin's Gryfia Island. The factory will produce foundations for seaborne towers on which masts and wind turbines will be installed. Around 50 foundations weighting 700 to 900 tons are planned to be manufactured each year. The foundations will be sold mainly to German and British clients. Preparation works started in the first half of To this aim, a new company, Bilfinger Crist Offshore Sp. z o.o., was set up. The IDA JSC has a 1/3 share in BCO indirectly through MARS Investment Fund (as on 31st December 2013). IDA JSC News In February this year, the IDA JSC moved its office to the Banking and Financial Centre in Nowy Świat street in Warsaw, close to the top financial institutions and government administration offices. th In March, the Katowice office celebrated its 19 anniversary. The Katowice office specialises in mining industry analyses including collecting and analysing data on the coal industry in Poland and abroad, sales trends, prices of coal and the financial results of the industry. The experts work with mining companies and scientists to publish analyses that have considerable impact on Poland's energy policies. 09

13 Struktura organizacyjna Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Centrala ARP S.A. w Warszawie W Warszawie jest siedziba Zarządu ARP S.A., tutaj odbywają się również posiedzenia Rady Nadzorczej. W centrali spółki pracują eksperci m.in. z zakresu finansów, zarządzania i innowacji. Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC Najstarsza strefa ekonomiczna w Polsce, powstała w 1995 r. Dzięki licznym ulgom podatkowym strefa stanowi siłę napędową gospodarki rejonu Mielca i 23 swoich podstref. Tarnobrzeska Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK WISŁOSAN Została utworzona 1997 r. na terenach po górnictwie siarki. Dziś strefa przyciąga inwestycje, które stymulują rozwój dużych obszarów przemysłowych, również w jej 20 podstrefach. Oddział w Katowicach Monitoruje obrót węglem w kraju i za granicą, zmiany cen surowca, kierunki sprzedaży. Monitoring dotyczy również wyników ekonomiczno- -finansowych sektora górniczego, sposobów wykorzystania pomocy publicznej oraz procesu ograniczenia zdolności produkcyjnej i zmian stanu zatrudnienia w branży. Prace prowadzone są na zlecenie Ministerstwa Gospodarki od 2003 r. Oddziały w Baranowie Sandomierskim i w Krasiczynie Zarządzają zabytkowymi zamkami i parkami, które przyciągają turystów. W obu zamkach odbywają się liczne wydarzenia kulturalne, działają hotele, oferowane są także usługi dla firm (szkolenia, konferencje, etc.). IDA JSC's organisational structure. IDA JSC Headquarters in Warsaw Management and supervisory boards work in Warsaw IDA JSC Headquarters along with experts on finance, management and innovation. EURO-PARK Mielec Special Economic Zone Poland's oldest special economic zone established in Due to generous tax releases, it is a driving force for the Mielec area and 23 of its sub-zones. EURO-PARK Wisłosan Tarnobrzeg Special Economic Zone Established in 1997 in the areas of former sulphur mines, the zone and its sub-zones are attracting industry to stimulate the development of the region. Katowice office The Katowice office monitors the coal industry in Poland and abroad, follows trends in pricing and sales. The office is also involved in monitoring financial and economic results of the coal sector, ways of using public aid, production capacity reductions and the level of employment in the industry. These tasks have been commis-sioned by the Ministry of Economy since Baranów, Sandomierz and Krasiczyn offices These offices look after historical castles and parks which are tourist attractions. The castles are venues of many cultural events. There are also hotels and conference centres. Baranów Sandomierski Warszawa Tarnobrzeg Struktura ARP S.A. IDA JSC's organisational structure Centrala ARP S.A. w Warszawie IDA JSC Headquarters in Warsaw Oddział w Mielcu Branch Office in Mielec Oddział w Tarnobrzegu Branch Office in Tarnobrzeg Oddział w Katowicach Branch Office in Katowice Oddział w Baranowie Sandomierskim Branch Office in Baranów Sandomierski Oddział w Krasiczynie Branch Office in Krasiczyn Katowice Mielec Krasiczyn 10

14 Raport 2013 Roczny Wyniki finansowe za 2013 r. Financial results for 2013 Bilans Balance sheet Aktywa Assets Wyszczególnienie aktywów Itemized list of assets Year ended 31 December 2013 wartość w zł / in PLN A. Aktywa trwałe / Non-current assets ,87 I. Wartości niematerialne i prawne Intangible assets II. Rzeczowe aktywa trwałe Tangible fixed assets III. Należności długoterminowe Long-term receivables IV. Inwestycje długoterminowe Long-term investments V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe Long-term prepayments , , , , ,36 B. Aktywa obrotowe / Current assets ,58 I. Zapasy Inventories II. Należności krótkoterminowe Current receivables III. Inwestycje krótkoterminowe Short-term investments IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe Short-term prepayments , , , ,00 Aktywa razem / Total assets ,45 11

15 Pasywa Liabilities Wyszczególnienie pasywów Itemized list of liabilities Year ended 31 December 2013 wartość w zł / in PLN A. Kapitał (Fundusz) własny / Equity ,44 I. Kapitał (Fundusz) podstawowy Initial capital II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) Called-up share capital (negative value) III. Udziały (Akcje) własne (wielkość ujemna) Own shares (negative value) IV. Kapitał (Fundusz) zapasowy Supplementary capital V. Kapitał (Fundusz) z aktualizacji wyceny Revaluation capital VI. Pozostałe kapitały (Fundusze) rezerwowe Other reserve capitals VII. Zysk (Strata) z lat ubiegłych Previous years profit (loss) VIII. Zysk (Strata) netto za rok obrotowy Net profit (loss) for the financial year IX. Odpisy z zysku w ciągu roku obrotowego Write-offs from net profit during the financial year ,00 0,00 0, , , ,30 0, , ,00 B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania / Liabilities and provisions for liabilities ,01 I. Rezerwy na zobowiązania Provisions for liabilities II. Zobowiązania długoterminowe Long-term liabilities III. Zobowiązania krótkoterminowe Short-term liabilities IV. Rozliczenia międzyokresowe Accruals , , , ,74 Pasywa razem / Total liabilities ,45 12

16 Raport 2013 Roczny Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) Income statement (single-step format) Wyszczególnienie aktywów Itemization wartość w zł / in PLN A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi Net sales revenues and equivalent w tym od jednostek powiązanych including revenues from related parties I. Przychody netto ze sprzedaży produktów Net revenues from sales of products , , ,95 II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie-wartość ujemna) 0,00 Change in the balance of products (increase positive value, decrease negative value) III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki Manufacturing cost of products for internal purposes 0,00 IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów Net revenues from sales of products and materials ,05 V Przychody inne Other revenues ,57 B. Koszty działalności operacyjnej Operating expenses ,00 I. Amortyzacja Depreciation and amortisation ,71 II. Zużycie materiałów i energii Consumption of materials and energy ,07 III. Usługi obce External services ,81 IV. Podatki i opłaty Taxes and fees ,49 V. Wynagrodzenia Payroll ,65 VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia Social security and other benefits ,30 VII. Pozostałe koszty rodzajowe Other costs by type ,45 VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów Value of goods and materials sold ,52 C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B) Profit (Loss) on sales (A-B) ,57 D. Pozostałe przychody operacyjne Other operating revenues ,23 I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Gain on disposal of non-financial fixed assets ,54 II. Dotacje Subsidies ,80 III. Inne przychody operacyjne Other operating revenues ,89 13

17 Wyszczególnienie aktywów Itemization wartość w zł / in PLN E. Pozostałe koszty operacyjne Other operating expenses I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych Loss on disposal of non-financial fixed assets II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych Revaluation of non-financial fixed assets III. Inne koszty operacyjne Other operating costs F. Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) Profit (Loss) on operating activities (C+D-E) G. Przychody finansowe Financial revenues I. Dywidendy i udziały w zyskach Dividends and profit sharing w tym od jednostek powiązanych including revenues from related parties II. Odsetki Interest w tym od jednostek powiązanych including revenues from related parties III. Zysk ze zbycia inwestycji Gains on disposal of investments IV. Aktualizacja wartości inwestycji Revaluation of investments V. Inne Other H. Koszty finansowe Financial expenses I. Odsetki Interest charge w tym od jednostek powiązanych including revenues from related parties II. Strata ze zbycia inwestycji Loss on disposal of investments III. Aktualizacja wartości inwestycji Revaluation of investments IV. Inne Other I. Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) Profit (Loss) on business activities (F+G-H) J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) Result on extraordinary events (J.I.-J.II.) K. Zysk (Strata) brutto (I+/-J) Gross profit (loss) (I+/-J) L. Podatek dochodowy Income tax M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) Other statutory reductions in profit (increase in loss) N. Zysk (Strata) netto (K-L-M) Net profit (Loss) (K-L-M) ,61 0, , , , , , , , , , , , , ,02 0,00 0, , , ,47 0, , ,00 0, ,47 14

18 Raport 2013 Roczny Agencja Rozwoju Przemyślu S.A. Opinia z badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2013 r. Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna Opinion on the financial statements For the financial year ended 31 December Opinia biegłego rewidenta Dla Walnego Zgromadzenia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Nowy Świat 6/12, ( Spółka"), na które składa się wprowadzenie do sprawozdania finansowego, bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r., rachunek zysków i strat za rok obrotowy kończący się tego dnia, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy kończący się tego dnia oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Odpowiedzialność Zarządu Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za prawidłowość ksiąg rachunkowych, sporządzenie i rzetelną prezentację tego sprawozdania finansowego oraz sporządzenie sprawozdania z działalności zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. nr 330, z późniejszymi zmianami) ( ustawa o rachunkowości") oraz wydanymi na jej podstawie przepisami wykonawczymi i innymi obowiązującymi przepisami. Zarząd Spółki jest odpowiedzialny również za kontrolę wewnętrzną, którą uznaje za niezbędną, aby sporządzane sprawozdania finansowe były wolne od nieprawidłowości powstałych wskutek celowych działań lub błędów. Zgodnie z ustawą o rachunkowości, Zarząd Spółki oraz członkowie Rady Nadzorczej są zobowiązani do zapewnienia, aby sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności spełniały wymagania przewidziane w tej ustawie. Odpowiedzialność Biegłego Rewidenta Naszym zadaniem jest, w oparciu o przeprowadzone badanie, wyrażenie opinii o tym sprawozdaniu finansowym oraz prawidłowości ksiąg rachunkowych stanowiących podstawę jego sporządzenia. Badanie sprawozdania finansowego przeprowadziliśmy stosownie do postanowień rozdziału 7 ustawy o rachunkowości, krajowych standardów rewizji finansowej wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów w Polsce oraz Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej. Regulacje te nakładają na nas obowiązek postępowania zgodnego z zasadami etyki oraz zaplanowania i przeprowadzenia badania w taki sposób, aby uzyskać racjonalną pewność, że sprawozdanie finansowe i księgi rachunkowe stanowiące podstawę jego sporządzenia są wolne od istotnych nieprawidłowości. Badanie polega na przeprowadzeniu procedur mających na celu uzyskanie dowodów badania dotyczących kwot i informacji ujawnionych w sprawozdaniu finansowym. Wybór procedur badania zależy od naszego osądu, w tym oceny Opinion of the Independent Auditor To the Shareholders' Meeting of Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna We have audited the accompanying financial statements of Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna, seated in Warsaw, 6/12 Nowy Świat Street ("the Company"), which comprise the introduction to the financial statements, the balance sheet as at 31 December 2013, the profit and loss account, the statement of changes in equity and the cash flow statement for the year then ended and the supplementary information and explanations. Management's and Supervisory Board's Responsibility for the Financial Statements Management of the Company is responsible for the correctness of the accounting records, the preparation and fair presentation of these financial statements and preparation of the Report on the Company's activities in accordance with the Accounting Act dated 29 September 1994 (Official Journal from 2013, item 330 with amendments) ("the Accounting Act") and related bylaws, and other applicable regulations. Management of the Company is also responsible for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. According to the Accounting Act, Management of the Company and members of the Supervisory Board are required to ensure that the financial statements and the Report on the Company's activities are in compliance with the requirements set forth in the Accounting Act. Auditor's Responsibility Our responsibility, based on our audit, is to express an opinion on these financial statements and whether the financial statements are derived from properly maintained accounting records. We conducted our audit in accordance with section 7 of the Accounting Act, national standards on auditing issued by Polish National Council of Certified Auditors and in matters not regulated by the national standards on auditing, when determining the detailed methodology for the planning and performing the audit and if in doubt - International Standards on Auditing. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial statements and the accounting records from which they are derived are free from material misstatement. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on our judgment, including the assessment of the risks of material

19 ryzyka wystąpienia istotnej nieprawidłowości sprawozdania finansowego na skutek celowych działań lub błędów. Przeprowadzając ocenę tego ryzyka bierzemy pod uwagę kontrolę wewnętrzną związaną ze sporządzeniem oraz rzetelną prezentacją sprawozdania finansowego w celu zaplanowania stosownych do okoliczności procedur badania, nie zaś w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności działania kontroli wewnętrznej w jednostce. Badanie obejmuje również ocenę odpowiedniości stosowanej polityki rachunkowości, zasadności szacunków dokonanych przez Zarząd oraz ocenę ogólnej prezentacji sprawozdania finansowego. Wyrażamy przekonanie, że uzyskane przez nas dowody badania stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wyrażenia przez nas opinii z badania. Opinia Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. przedstawia rzetelnie i jasno sytuację majątkową i finansową Spółki na dzień 31 grudnia 2013 r., wynik finansowy oraz przepływy pieniężne za rok obrotowy kończący się tego dnia, zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z zasadami rachunkowości obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej określonymi w ustawie o rachunkowości i wydanych na jej podstawie przepisach wykonawczych, jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa i postanowieniami statutu Spółki oraz zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych, we wszystkich istotnych aspektach, ksiąg rachunkowych. Inne kwestie Ponadto, zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości, stwierdzamy, że sprawozdanie z działalności Spółki uwzględnia, we wszystkich istotnych aspektach, informacje, o których mowa w art. 49 ustawy o rachunkowości i są one zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. kluczowy biegły rewident przeprowadzający badanie w imieniu PKF Consult Sp. z o.o. podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych nr 477 ul. Orzycka 6 lok. 1B, Warszawa PKF CONSULT Sp. z o.o. Warszawa, 31 marca 2014 r. misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, we consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. Opinion In our opinion, the accompanying financial statements of Agencja Rozwoju Przemysłu Spółka Akcyjna have been prepared and present fairly, in all material respects, the financial position of the Company as at 31 December 2013 and its financial performance and its cash flows for the year then ended in accordance with the accounting principles applicable to the territory of the Republic of Poland as set out in the Accounting Act and related bylaws, are in compliance with the respective regulations and the provisions of the Company's articles of association that apply to the Company's financial statements and have been prepared from accounting records that, in all material respects, have been properly maintained. Other Matters As required under the Accounting Act, we also report that the Report on the Company's activities includes, in all material respects, the information required by Art. 49 of the Accounting Act and the information is consistent with the financial statements. Signed on the Polish original Zbigniew Telega Certified Auditor No Key Certified Auditor On behalf of PKF Consult Sp. z o.o. registration number 477 6/1B Orzycka Street Warsaw Warsaw, March 31, Warszawa, ul. Orrycta 6 lok. IB tel fax REGON NIP This document is a free translation of the Polish original. Terminology current in Anglo-Saxon countries has been used where practicable for the purposes of this translation in order to aid understanding. The binding Polish original should be referred to in matters of interpretation. 16

20 Aleje Jerozolimskie Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie Pomnik Charles a de Gaulle a Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. Centrum Bankowo -Finansowe Nowy Świat S.A. Centrum Bankowo Finansowe Muzeum Narodowe w Warszawie Nowy Świat Bracka PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Mysia aleja Stanisława Lorentza Dane Spółki Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. ul. Nowy Świat 6/ Warszawa tel.: (+48 22) faks: (+48 22) NIP: REGON: Kapitał zakładowy (wpłacony): ,00 zł Company data Industrial Development Agency JSC 6/12 Nowy Świat St., Warsaw, Poland. telephone: (+48 22) fax: (+48 22) NIP: REGON: Initial capital (injected): PLN: ,00 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. INDUSTRIAL DEVELOPMENT AGENCY JSC

OPINIA NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Dla Zgromadzenia Wspólników CRISIL Irevna Poland Sp. z o. o. 1. Przeprowadziliśmy badanie załączonego sprawozdania finansowego za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016

Bardziej szczegółowo

MSIG 126/2017 (5263) poz

MSIG 126/2017 (5263) poz Poz. 25719. Supermarket Detal w Bielsku-Białej. [BMSiG-19225/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2016 rok 1. Nazwa i siedziba firmy, wpis do KRS, NIP, REGON Supermarket

Bardziej szczegółowo

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595

BALANCE SHEET/Bilans. Total Assets/Suma aktywów 6.476.595 Ę ł ś ń ł ł ł ł ł ń ń Ę ń ł ś BALANCE SHEET/Bilans Note 31/12/10 ASSETS/Aktywa Non-current assets/aktywa trwałe Tangible Assets/Rzeczowe aktywa trwałe 6.1 2.978.726 Intangible Assets/Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

Raport Roczny. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC

Raport Roczny. Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC 2013 Raport Roczny Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. Annual Report of the Industrial Development Agency JSC O ARP S.A. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. jest jednoosobową spółką Skarbu Państwa. Od początku

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI SPÓŁKA AKCYJNA FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 2012 Statement of Financial Position as at 31 December 2012 ASSETS Note December 31, 2012 December 31, 2011

Bardziej szczegółowo

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. Opinia zawiera 3 strony Raport zawiera 11 stron Opinia niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

WNIOSKODAWCA ... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO ... ADRES LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY Załącznik nr I.4A do Instrukcji kredytowania działalności gospodarczej część I WNIOSKODAWCA... NAZWA/IMIĘ I NAZWISKO... ADRES NIP REGON... NALEŻNOŚCI (W ZŁ) LP. NAZWA DŁUŻNIKA KWOTA NALEŻNOŚCI TERMIN SPŁATY

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA

PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA PROTOKÓŁ ZMIAN DO TREŚCI RAPORTU KWARTALNEGO ZA IV KWARTAŁ 2014 PLANET SOFT SA Strona 1 z 21 ZMIANA NR 1. PKT 2 STR 5 L.p. Wyszczególnienie Na dzień 31.12.2014r. Na dzień 31.12.2013r. 1834 A Aktywa trwałe

Bardziej szczegółowo

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348

A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356. B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 Aktywa Bilans na 31.12.2008 (Balance sheet) AKTYWA (Assets) A. Wartości niematerialne i prawne (Intangible fixed assets) 548 356 B. Lokaty (Investments) 719,505 867,348 I. Nieruchomości (Real estate) 17,356

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014

Rachunek Zysków i Strat ROK ROK 31-03-2013 31-03-2014 Rachunek Zysków i Strat ROK ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 365 000,00 12 589,30 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług 3 365 000,00

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Spółdzielni... za okres od 1 stycznia... do 31 grudnia... Sprawozdanie finansowe Spółdzielni składa się z: 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego 2. Bilansu

Bardziej szczegółowo

MSIG 207/2015 (4838) poz

MSIG 207/2015 (4838) poz Poz. 16248. STYROPIANEX Produkcja i Sprzedaż Styropianu w Leżajsku. [BMSiG-11621/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 do 31.12.2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Firma STYROPIANEX

Bardziej szczegółowo

MSIG 182/2017 (5319) poz

MSIG 182/2017 (5319) poz MSIG 182/2017 (5319) poz. 35388 35388 Poz. 35388. Transport Ciężarowy w Twardawej. [BMSiG-26413/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE TRANSPORT CIĘŻAROWY 48-250 Głogówek, Twardawa, ul. Polna 8 ZA ROK OBROTOWY 2016

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu

PLAN POŁĄCZENIA. CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu Warszawa, dnia 14.01.2013r. PLAN POŁĄCZENIA CUBE.ITG S.A. z siedzibą we Wrocławiu, Innovation Technology Group S.A. z siedzibą we Wrocławiu oraz CUBE. Corporate Release S.A. z siedzibą w Warszawie Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Bilans / Balance Sheet

Bilans / Balance Sheet Bilans / Balance Sheet Grupa i pozycja Treść Contents Stan na / As at 2008-12-31 Stan na / As at 2009-12-31 Group and item AKTYWA ASSETS A Aktywa trwałe Non-current assets 472 085 469,70 470 831 541,13

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 203/2013 (4320) poz. 14719 Środki pieniężne: gotówkę w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Rezerwy: Rezerwy są to zobowiązania, których termin wymagalności lub

Bardziej szczegółowo

MSIG 204/2017 (5341) poz

MSIG 204/2017 (5341) poz Poz. 39401. Apteka Prywatna AVENA Marzena Malinowska w Płocku. [BMSiG-26610/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Informacje ogólne: 1. Apteka Prywatna AVENA Marzena Malinowska

Bardziej szczegółowo

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku.

BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku. Stan na dzień zamknięcia Wiersz Aktywa ksiąg rachunkowych A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne 2008 2009 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

Bardziej szczegółowo

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych)

BILANS. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) UZDROWISKO GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ WOJEWÓDZKI OŚRODEK REUMATOLOGICZNO-REHABILITACYJNY BILANS sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 r. (w złotych) AKTYWA Stan na Stan na PASYWA 31.12.2005 31.12.2006 31.12.2005

Bardziej szczegółowo

MSIG 141/2016 (5026) poz

MSIG 141/2016 (5026) poz MSIG 141/2016 (5026) poz. 18769 18769 Poz. 18769. Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EL-TRANS Elżbieta Sierocka w Radzyminie. [BMSiG-13765/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1 stycznia do 31 grudnia

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI 4) Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzą wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne

Bardziej szczegółowo

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK

PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK PLAN POŁĄCZENIA SPÓŁEK Soho Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, nr KRS: 0000019468 ( Spółka Przejmująca ) oraz Soho Factory Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 138/2013 (4255) poz. 10300 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 10300. Hurtownia JUNIOR w Grudziądzu. [BMSiG-7594/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Hurtownia JUNIOR ul. Konarskiego

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 208/2017 (5345) poz. 40246 40246 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 40246. Firma Handlowo-Usługowa w Wolbromiu. [BMSiG-27715/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2016 r. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie

BILANS - AKTYWA. Lp. Wyszczególnienie 1. Bilans BILANS - AKTYWA A. Aktywa trwałe 3 114 358,29 0,00 I. Wartości niematerialne i prawne 26 392,68 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 2. Wartość firmy 3. Inne wartości niematerialne i

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku

Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Uchwała nr... Rady Miasta Gdańska z dnia... w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 r. Instytutu Kultury Miejskiej w Gdańsku Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA R. DO DNIA R. SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ TAXUS FUND S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZA OKRES OD DNIA 01.01.015 R. DO DNIA 31.1.015 R. SKONSOLIDOWANY BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ : 31-1-015 R.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Planu Podziału

Załącznik nr 4 do Planu Podziału Załącznik nr 4 do Planu Podziału Oświadczenie o stanie księgowym spółki przejmującej Atalian Poland spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zabierzowie na dzień 18 maja 2015 roku Zarząd spółki

Bardziej szczegółowo

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526

MSIG 193/2014 (4572) poz. 13526 13526 Poz. 13526. VOSTER w Zarzeczu. [BMSiG-13334/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE VOSTER w Zarzeczu, ul. Mickiewicza 155, 37-400 Nisko za okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. Wprowadzenie do sprawozdania

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 168/2017 (5305) poz. 33187 33187 Poz. 33187. Prywatne Biuro Podróży SINDBAD w Opolu. [BMSiG-23571/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Prywatne Biuro Podróży SINDBAD

Bardziej szczegółowo

Venture Incubator S.A.

Venture Incubator S.A. Venture Incubator S.A. Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2014 r. Wrocław,13 maja 2014 r. Spis treści: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPÓŁCE... 2 2. PORTFEL INWESTYCYJNY... 2 3. SKRÓCONE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2015

Raport półroczny SA-P 2015 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego

Rachunkowość finansowa sprawozdawczość finansowa. Elementy rocznego sprawozdania finansowego 1 Elementy rocznego sprawozdania finansowego Źródło: Rachunkowość finansowa. Teoretyczne podstawy, red. J. Samelak, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań, s. 204. 2 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU. z dnia 29 kwietnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX/72/15 RADY MIEJSKIEJ W KLUCZBORKU z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Kluczborku Na podstawie art. 18 ust.2

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 5944. Wrotek Zbigniew w Toruniu. [BMSiG-5623/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za 2012 r. Wrotek Zbigniew 87-100 Toruń, ul. Dworcowa 3d tel. 0-56/ 657

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r. (w złotych)

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r. (w złotych) MSIG 59/2013 (4176) poz. 4147 Poz. 4147. FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA TERMO IB - w Kozach [BMSiG-0000/2013] SPRAWOZDANIE FINANSOWE FIRMA HANDLOWO-USŁUGOWA TERMO IB - 43-340 Kozy, ul. Przemysłowa 1 tel. (033)

Bardziej szczegółowo

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN POLAND

HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN POLAND HOW TO READ FINANCIAL STATEMENTS IN The basic Polish Financial Statements always consist of: Introduction to the financial statements Balance sheet: Assets and Equities & Liabilities Profit & Loss Statement

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Fundacji You Have It za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia roku WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. Nazwa, siedziba organizacji i adres Fundacja You Have It siedziba:

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości

Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Tabela 1. Bilans (wersja pełna) Podlaskiego Funduszu Przedsiebiorczości Analizowane okresy (w ujęciu rocznym) 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS

BILANS. Stan na AKTYWA. B Aktywa obrotowe 4, , I Zapasy Druk: MPiPS TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ ŻEGIESTOWA 33-370 ŻEGIESTÓW 53 0000239042 BILANS sporządzony na dzień: 2014-12-31 Stan na 2014-01-01 2014-12-31 AKTYWA A Aktywa trwałe I Wartości niematerialne i prawne 1 Koszty

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji FUNDACJA POMOCY DZIECIOM POSZKODOWANYM W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH "WRÓĆ" 82-107 JANTAR GDAŃSKA 1 0000129427 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 221/2015 (4852) poz. 17710 17710 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 17710. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MARSZAL Tomasz Marchalewski w Zawrotach. [BMSiG-11272/2015] Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku

Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku Dane finansowe Index Copernicus International S.A. za Q4 2009 Warszawa, dnia 15 lutego 2010 roku 1 Sprawozdanie finansowe za okres 1.01.2009 31.12.2009 r. wraz z danymi porównywalnymi Bilans na dzień 31.12.2009

Bardziej szczegółowo

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta

Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Krajowa Izba Biegłych Rewidentów Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. Opinia zawiera 3 strony Raport zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego

Bardziej szczegółowo

MSIG 179/2017 (5316) poz

MSIG 179/2017 (5316) poz Poz. 34945. KAROL MEBLE w Nowej Wsi Książęcej. [BMSiG-25451/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2016 Nazwa: KAROL MEBLE. Siedziba: Nowa Wieś Książęca 38, 63-640

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe The financial statements. raport roczny 2010 annual report

Sprawozdanie finansowe The financial statements. raport roczny 2010 annual report Sprawozdanie finansowe The financial statements raport roczny annual report SPRAWOZDANIE FINANSOWE FINANCIAL STATEMENT 1 Sprawozdanie finansowe Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m.st.

Bardziej szczegółowo

Bilans na dzień

Bilans na dzień Aktywa Bilans na dzień 31-03-2012 A. Aktywa trwałe 1303126,67 1023917,75 I. Wartości niematerialne i prawne 1118299,79 941572,28 1 Koszty zakończonych prac rozwojowych 739 801,35 627 222,88 2 Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015

Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 Quarterly consolidated financial statement of Apator Group for the first quarter 2015 2015 1 1. Selected financial data containing essential items of condensed financial statement 2 w tys. zł/ in thousands

Bardziej szczegółowo

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 -

Bilans należy analizować łącznie z informacją dodatkową, która stanowi integralną część sprawozdania finansowego - 71 - Bilans III. Inwestycje krótkoterminowe 3.079.489,73 534.691,61 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 814.721,56 534.691,61 a) w jednostkach powiązanych 0,00 0,00 - udziały lub akcje 0,00 0,00 - inne papiery

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT BILANSU AKTYWA

SCHEMAT BILANSU AKTYWA Nazwa Kredytobiorcy: SCHEMAT BILANSU AKTYWA Okres poprzedzający złożenie wniosku Okres bieżący Prognoza na okres kredytowania Analizowane okresy ( dane w tys. zł ) A. Aktywa trwałe I. Wartości niematerialne

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI SPRAWOZDANIE FINANSOWE MSIG 38/2017 (5175) poz. 6854 6854 Poz. 6854. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej w Warszawie. [BMSiG-3404/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Wprowadzenie Informacje ogólne Sprawozdanie finansowe Polskiej

Bardziej szczegółowo

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne S.A. ul. Św.Wawrzyńca Kraków BILANS Stan na Stan na Stan na Stan na T r e ś ć T r e ś ć 2012-12-31 2013-09-30 2012-12-31 2013-09-30 A K T Y W A BILANS P A S Y W A A Aktywa trwałe 01 723 342 699,93 764 659 962,67 A Kapitał (fundusz) własny

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA IV KWARTAŁ 2013 R. LOYD S.A. Słowicza 16, Warszawa, 14 lutego 2014 roku

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA IV KWARTAŁ 2013 R. LOYD S.A. Słowicza 16, Warszawa, 14 lutego 2014 roku jednostkowy ZA LOYD SA Słowicza 16, 02170 Warszawa, 14 lutego 2014 roku SPIS TREŚCI: I JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZAWIERAJĄCE POZYCJE BILANSU, RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH I ZMIAN

Bardziej szczegółowo

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja

I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO. 1. Forma prawna: Fundacja I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Forma prawna: Fundacja REGON: 277947710 NIP: 629-22-38-414 Firma: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres : 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 192/2014 (4571) poz. 13452 13452 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 13452. Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SIGNAL w Ostrowcu Świętokrzyskim. [BMSiG- 13567/2014] SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r.

MSIG 116/2015 (4747) poz Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 8665. Firma Usługowo-Handlowa MAJA w Kościerzynie. [BMSiG-7096/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Firma Usługowo-Handlowa MAJA prowadzi działalność gospodarczą od

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 18309. SACHS - TRANS w Radlinie. [BMSiG-15255/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego za rok obrotowy

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 32/2015 (4663) poz. 1916 1916 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 1916. Przedsiębiorstwo Przemysłu Mięsnego Tadeusz Górski w Maruszy. [BMSiG-1723/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Bardziej szczegółowo

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r.

Harper Hygienics S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2014 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający zawiera 9 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta oraz raport

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 14571. Firma Handlowa GEKO - w Kietlinie. [BMSiG-11783/2015] WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE Firma Handlowa GEKO

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA III KWARTAŁ 2013 R. LOYD S.A. Słowicza 16, Warszawa, 14 listopada 2013 roku

RAPORT KWARTALNY. jednostkowy ZA III KWARTAŁ 2013 R. LOYD S.A. Słowicza 16, Warszawa, 14 listopada 2013 roku jednostkowy ZA LOYD S.A. Słowicza 16, 02170 Warszawa, 14 listopada 2013 roku SPIS TREŚCI: I. JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZAWIERAJĄCE POZYCJE BILANSU, RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Bardziej szczegółowo

Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na dzień sprądzenia raportu.

Informacja o strukturze akcjonariatu emitenta, ze wskazaniem akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% na dzień sprądzenia raportu. Nazwa emitenta: Okres sprawozdawczy: Waluta sprawozdawcza: Typ raportu: GENESIS ENERGY S.A. 01.10.-31.12.2013 r. tysiące PLN skonsolidowany 1. Informacje podstawowe Nazwa: Genesis Energy S. A. Forma prawna:

Bardziej szczegółowo

Raport niezależnego biegłego rewidenta

Raport niezależnego biegłego rewidenta Raport niezależnego biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego HELIO Spółka Akcyjna z siedzibą w Wyglądach za okres od 01.07.2015 r. do 30.06.2016 r. Spis treści 1. Część ogólna raportu 3 1.1.

Bardziej szczegółowo

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X.OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 4451. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MARKAM w Kasince Małej. [BMSiG-4259/2015] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2014 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Nazwa: Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

MSIG 27/2017 (5164) poz

MSIG 27/2017 (5164) poz MSIG 27/2017 (5164) poz. 4757 4757 Poz. 4757. Dariusz Krasoń w Łodzi. [BMSiG-26286/2016] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Nazwa (firma) i siedziba, podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 19866. Prywatne Biuro Podróży SINDBAD w Opolu. [BMSiG-16771/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Prywatne Biuro Podróży SINDBAD, Rynek

Bardziej szczegółowo

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015

KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 KAMPA S.A. Raport 1Q 2015 1 Podstawowe informacje o spółce: Firma Emitenta: KAMPA S.A. Forma prawna: spółka akcyjna Kraj siedziby: Polska Siedziba i adres: ul. Umińskiego 9B /15, 61-517 POZNAŃ Adres poczty

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 13065. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie. [BMSiG-10450/2015] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Zamek Książąt Pomorskich w Szczecinie, ul. Korsarzy

Bardziej szczegółowo

Bank Pocztowy S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r.

Bank Pocztowy S.A. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Opinia i Raport Niezależnego Biegłego Rewidenta Rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r. Opinia zawiera 2 strony Raport uzupełniający opinię zawiera 10 stron Opinia niezależnego biegłego rewidenta

Bardziej szczegółowo

MSIG 156/2014 (4535) poz

MSIG 156/2014 (4535) poz MSIG 156/2014 (4535) poz. 11196 11196 Poz. 11196. Zakład Tworzyw Sztucznych POLI w Inowrocławiu. [BMSiG-9711/2014] WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01 stycznia

Bardziej szczegółowo

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA

/ / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA VADEMECUM RACHUNKOWOŚCI / / SPRAWOZDAWCZOSC FINANSOWA IRENA OLCHOWICZ AGNIESZKA TŁACZAŁA Warszawa 2002 Spis treści Wstęp 11 Rozdział 1 Sprawozdania finansowe według Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. skonsolidowany ZA III KWARTAŁ 2013 R. LOYD S.A. ul. Słowicza 16, Warszawa. 14 listopada, 2013 roku

RAPORT KWARTALNY. skonsolidowany ZA III KWARTAŁ 2013 R. LOYD S.A. ul. Słowicza 16, Warszawa. 14 listopada, 2013 roku skonsolidowany ZA LOYD S.A. ul. Słowicza 16, Warszawa 14 listopada, 2013 roku SPIS TREŚCI: I. SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE SPÓŁKI ZAWIERAJĄCE POZYCJE BILANSU, RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT, PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

Bardziej szczegółowo

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z...

Samodzielny Publiczny Miejski Zakład Opieki Zdrowotnej Słupsk ul.tuwima 37. Strona...z... AKTYWA (BILANS) A. Aktywa trwałe 10 680 324,20 zł 11 441 717,98 zł I Wartości niematerialne i prawne - zł - zł 1.Koszt zakończonych prac rozwojowych 2.Wartość firmy 3.Inne wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna)

Bilans sporządzony na dzień roku (wersja pełna) ... (pieczątka jednostki) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 roku (wersja pełna) AKTYWA PASYWA 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. 31.12.2012 r. 31.12.2013 r. A. Aktywa trwałe 396.473,51 398.661,22 A. Kapitał

Bardziej szczegółowo

MSIG 182/2017 (5319) poz

MSIG 182/2017 (5319) poz Poz. 35386. Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce. [BMSiG-26954/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzone na dzień 31.12.2016 r. 1. Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce,

Bardziej szczegółowo

, ,49 1. Środki trwałe

, ,49 1. Środki trwałe SP ZOZ Zespół Szpitali Miejskich Chorzów Strzelców Bytomskich 11 BILANS (DO 2015) Wykonano dnia: 15.03.2016 Rok: Miesiąc: Obroty: 2014 Grudzień Łącznie z niezaksięgowanymi AKTYWA stan na początek roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE EVEREST CAPITAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r. Śrem, dnia Sprawozdanie finansowe sporządzone za okres od 01.01.2017 r. do 30.06.2017

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. Poz. 32198. Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa DYLMEX w Staszowie. [BMSiG-19852/2016] I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego: SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2015 1. Firma Transportowo-Budowlano-Drogowa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz

Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych Irena Olchowicz Spis treści Wstęp Rozdział 1. Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych 1. Standaryzacja i harmonizacja sprawozdań finansowych 2. Cele sprawozdań finansowych 3. Użytkownicy

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta /

Kościerzyna, dnia... / stempel i podpisy osób działających za Klienta / Załącznik 2.1.5 do Wniosku o kredyt Z/PK Bank Spółdzielczy w Kościerzynie Załącznik do wniosku kredytowego dla podmiotu prowadzącego pełną księgowość. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Nazwa Kredytobiorcy : Okres

Bardziej szczegółowo

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA

3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 3 Sprawozdanie finansowe BILANS Stan na: AKTYWA 31.12.2015 r. 31.12.2014 r 1. A. AKTYWA TRWAŁE 18 041 232,38 13 352 244,38 I. Wartości niematerialne i prawne 1 599 414,82 1 029 346,55 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała

Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Agnieszka Tłaczała Sprawozdawczość finansowa według standardów krajowych i międzynarodowych. Wydanie 2. Irena Olchowicz, Celem opracowania jest przedstawienie istoty i formy sprawozdań finansowych na tle standaryzacji i

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania

Sprawozdanie Finansowe. za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania Sprawozdanie Finansowe za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania 1 Część ogólna raportu Część ogólna raportu Dane identyfikujące Spółkę Nazwa Spółki Bibby Financial Services

Bardziej szczegółowo

Raport półroczny SA-P 2009

Raport półroczny SA-P 2009 skorygowany KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport półroczny (zgodnie z 82 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) (dla emitentów papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

statement of changes in equity for the reporting year from 1 January 2016 to 31 December 2016, reflecting equity increase by PLN 1,794,000;

statement of changes in equity for the reporting year from 1 January 2016 to 31 December 2016, reflecting equity increase by PLN 1,794,000; Uchwała nr 2 z dnia 24 maja 2017 roku w sprawie oceny sprawozdania finansowego spółki Makarony Polskie SA za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku Resolution No. 2 on the assessment of

Bardziej szczegółowo

Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4

Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4 Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie ul. Chodkiewicza 7/4 SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2014 DO 31.12.2014 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Fundacja VERBA z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO I. DANE IDENTYFIKACYJNE Nazwa: Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata im. prof. Pawła Czartoryskiego Nazwa skrócona: Siedziba: Towarzystwo Szkół Zjednoczonego Świata

Bardziej szczegółowo

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP

INNO-GENE S.A. ul. Rubież Poznań NIP 61-612 Poznań BILANS SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2010 R. AKTYWA 31.12.2010 A. AKTYWA TRWAŁE 282 852,93 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0,00 2. Wartość firmy

Bardziej szczegółowo

III KWARTAŁ ROKU 2012

III KWARTAŁ ROKU 2012 JEDNOSTKOWY RAPORT OKRESOWY GWARANT AGENCJA OCHRONY S.A. III KWARTAŁ ROKU 2012 Opole, 14 listopada 2012 r. Raport Gwarant Agencja Ochrony S.A. za III kwartał roku 2012 został przygotowany zgodnie z aktualnym

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1) nazwa i siedziba organizacji STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "JESTEŚMY RAZEM" 84-300 LĘBORK KRZYWOUSTEGO 1 103 0000013598 2) podstawowy przedmiot

Bardziej szczegółowo

Bilans sporządzony na dzień r.

Bilans sporządzony na dzień r. MSIG 129/2017 (5266) poz. 26242 26242 Poz. 26242. Przedsiębiorstwo Transportowo-Budowlane TRANZYT w Koninie. [BMSiG-18239/2017] SPRAWOZDANIE FINANSOWE 1. Uzupełniające dane wynikające z bilansu oraz rachunku

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany i jednostkowy Raport Okresowy BIOMAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni za I kwartał 2017 roku

Skonsolidowany i jednostkowy Raport Okresowy BIOMAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni za I kwartał 2017 roku Skonsolidowany i jednostkowy Raport Okresowy BIOMAX Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni za I kwartał 2017 roku obejmujący okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 marca 2017 roku Raport sporządzony zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość

Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Dla podmiotów prowadzących pełną księgowość Nazwa firmy: RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Prosimy o wypełnienie poniższego formularza lub przekazania dokumentów własnych. Dane historyczne prosimy przedstawić za okres 2 lat wstecz. Dane prognozowane prosimy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KWARTALNY. skonsolidowany. za I kwartał 2015. 15 maja 2015

RAPORT KWARTALNY. skonsolidowany. za I kwartał 2015. 15 maja 2015 RAPORT KWARTALNY skonsolidowany za I kwartał 2015 3 15 maja 2015 SPIS TREŚCI: I. Skonsolidowane dane finansowe spółki zawierające pozycje bilansu, rachunku zysków i strat, przepływów pieniężnych i zmian

Bardziej szczegółowo

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data:

Wykaz Raportów. Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Wykaz Raportów Raporty bieżące: Lp. Temat: Data: Raport 1/2005 Porozumienie o udzielenie pożyczki podporządkowanej pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a Bankiem Pekao (Ukraina) Ltd. 05.01.2005 Raport 2/2005 Projekty

Bardziej szczegółowo

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

Bilans za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. MSIG 197/2014 (4576) poz. 13767 13767 Poz. 13767. Studio Filmowe TOR w Warszawie. [BMSiG-13336/2014] SPRAWOZDANIE FINANSOWE za okres od 1.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Bilans za okres od 1.01.2013 r. do

Bardziej szczegółowo