Usługi systemu Windows 7. Sztuka w III aktach z prologiem i epilogiem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Usługi systemu Windows 7. Sztuka w III aktach z prologiem i epilogiem"

Transkrypt

1 Usługi systemu Windows 7 Sztuka w III aktach z prologiem i epilogiem

2 Usługa (serwis) to typ aplikacji pracującej w tle, która wykonuje określone funkcje systemowe. Uruchamiana jest najczęściej na poziomie zbliżonym do sterowników. Jej praca jest powiązana z innymi programami i usługami. Jest niezależna od profilu użytkownika a więc jej włączenie nie wymaga logowania się do Windows. Typy usług: 1. Usługi "programowe" które są grupą obejmującą trzy rodzaje: Usługi systemowe: Wykonują zadania związane z pracą systemu. Są natywnymi usługami Windowsa przychodzącymi wraz z jego instalacją. Usługi programów: Wykonują zadania związane z pracą dodatkowych aplikacji. Przychodzą wraz z instalowanym programem. Przykład: antywirusy, firewalle czy programy do wirtualizacji np. VMware instaluje usługę VMware DHCP Service która odpowiada za przydzielanie wirtualnym hostom adresów IP. Programy uruchomione jako usługi: Wskazany przez ciebie program uruchomiony jako usługa. Nieomal każdy program może pracować jak usługa. A jak to zrobić jest opisane w specjalnej części tego tematu. Zarządzanie 2 pierwszymi typami przeprowadzane jest w tle, bez twojego udziału za pomocą procesów services.exe i svchost.exe lub oddzielnych procesów każdej z usług. Typem trzecim sterujesz ty o ile masz uprawnienia Administratora. 2. Sterowniki... to też usługi. Wprawdzie przekraczają omawianą tu definicję ale wspominam o tym bo wiele programów zajmujących się pokazywaniem usług na komputerze wylicza zarówno typowe usługi jak i sterowniki pod jedną zbiorczą nazwą "Usługi". Rejestr Windows też ma je zapisane razem. Aby uruchomić okienko z listą usług systemowych musimy skorzystać z menu start bądź polecenia uruchom. W pierwszym przypadku wystarczy, że wpiszemy usługi lub services.msc, a w drugim przypadku wpisujemy services.msc, następnie wciskamy klawisz enter. Uruchamianie - Usługi 2

3 Uruchamianie - Usługi Do Usług możemy się również dostać wykorzystując Narzędzia administracyjne w Panelu sterowania. Uruchamianie - Usługi Okienko, które nam się ukazało, zawiera listę wszystkich serwisów dostępnych w systemie Windows. Klikając na poszczególne nagłówki kolumn, możemy wybrać sposób, w jaki będą sortowane. Jeżeli macie zamiar dokonywać zmian w oparciu o ten poradnik, proponuję pozostanie przy układzie alfabetycznym. 3

4 Konsola - Usługi Po uruchomieniu konsoli zobaczysz aktualnie załadowane usługi z ich parametrami. W kilku kolumnach przelatujesz szybko okiem właściwości usług: Nazwa, Opis, Stan, Typ uruchomienia oraz Logowanie jako. Kolumna Stan informuje o aktualnym statusie danej usługi. Stan usługi możesz zmieniać z prawokliku na nazwę usługi. tzn. uruchomić ją (Uruchom), zatrzymać (Zatrzymaj), wstrzymać (Wstrzymaj), ponowić po wstrzymaniu (Wznów) lub ponownie uruchomić (Uruchom ponownie). Zmiana stanu usługi Stan usługi możesz również zmieniać korzystając z menu Zmiana stanu usługi Najistotniejszą cechą jest tryb uruchomienia oraz nazwa konta, do którego 4

5 usługa będzie się logowała podczas startu systemu. O tym wszystkim będzie jeszcze mowa. W zależności wyboru typu widoku Extended (Rozszerzony) czy Standard (Standardowy) zobaczysz lub nie tendencyjny i "zamotany" opisms dołączony do każdej z usług. Aby zmodyfikować daną usługę musimy na jej nazwie dwukrotnie kliknąć lewym przyciskiem myszy (lub jeden raz prawym, a następnie z rozwiniętego menu wybrać pozycję Właściwości ). Modyfikacja właściwości usługi Wówczas otrzymamy dostęp do szczegółowych ustawień wybranego elementu. Nas najbardziej będzie interesowała rozwijana lista, poprzedzona napisem Typ uruchomienia. 5

6 Do wyboru mamy cztery opcje: Automatyczny (opóźnione uruchomienie) usługa zostaje włączona dopiero po zakończeniu procesu bootowania systemu. Automatyczny usługa jest uruchamiana w trakcie procesu bootowania sytemu. Ręczny system Windows 7 uruchamia usługę jedynie w przypadku, gdy jest ona potrzebna, na skutek działaniem użytkownika czy też systemu. Wyłączony usługa nigdy nie będzie uruchamiana. Gdy zdecydujemy się już na którąś z opcji, klikamy OK. Po powrocie na listę wszystkich elementów, status edytowanej usługi powinien ulec zmianie. Z prawokliku na nazwę usługi wybierasz opcję Properties (Właściwości), w których możesz manipulować ustawieniami. Wszystkie ustawienia usług są globalne co znaczy że wszelkie zmiany wpłyną na wszystkie konta i wszystkich użytkowników komputera. Zmian z domyślnych ustawień należy dokonywać z głową bo można dorobić się uszkodzeń systemu. Dotyczy to przede wszystkim kombinacji z Typ uruchomienia oraz Logowanie jako. 6

7 GENERAL/OGÓLNE Karta Ogólne Jak widać tu mamy takie ciekawostki jak: nazwa, opis, ścieżka do pliku wykonywalnego i typ uruchamiania. Można od razu zauważyć "subtelną" różnicę w nazewnictwie: Pole Service Name/Nazwa usługi podaje właściwą nazwę wykorzystywaną przez system. I taka też figuruje w rejestrze oraz pojawia się po wywołaniu polecenia tasklist. Pole Display Name/Wyświetlana nazwa służy jedynie łatwiejszej identyfikacji przez użytkownika. Dla systemu najważniejsza jest ta powyższa. Np. nazwą wyświetlaną jest Windows Security Center/Centrum zabezpieczeń a nazwą systemową WPDBusEnum. Start parameters - Uruchamianie usługi z parametrami. Wpisz parametry i kliknij Start. To ustawienie nie jest stałym lecz jednorazowego użytku. Potem przywracane są ustawienia domyślne. 7

8 LOGON / LOGOWANIE Log on as/logowanie jako: Karta - Logowanie W większości przypadków ta zakładka nie powinna być modyfikowana. Local system account/system lokalny - Wbudowane w system konto i najczęstszy typ logowania usług. Tego nie zmieniamy, bo może pojawić się błąd startu usługi i jej zatrzymanie. Dostępna jest tu też podopcja Allow service to interact with desktop/zezwalaj usłudze na współdziałanie z pulpitem, która służy do bezpośredniej komunikacji zalogowanego użytkownika z usługą poprzez pulpit. Niektóre usługi są uruchamiane z uprawnieniami NT AUTHORITY\LocalService (Usługa lokalna) lub NT AUTHORITY\NetworkService (Usługa sieciowa). This acccount / To konto - Pozwala wybrać dowolne konto. W tym celu uaktywnij opcję i wprowadź nazwę oraz hasło użytkownika. W wyborze pomoże ci opcja Browse / Przeglądaj. 8

9 RECOVERY / ODZYSKIWANIE Karta logowanie Wybór konta Karta - Odzyskiwanie 9

10 Prawidłowe działanie usług jest podstawą kondycji systemu. W przypadku nastąpienia awarii usługi należy to skorygować określając, co ma zrobić system w przypadku pojawienia się błędu pierwszego, drugiego lub kolejnych błędów usługi. Take no action - Zlekceważenie awarii i niepodejmowanie żadnej akcji. Restart the service/uruchom usługę ponownie - Ponowne uruchomienie usługi Run a program/uruchom program -Uruchomienie wskazanego programu np. exe, skrypt lub batch, wykonującego specjalne procedury testowe itd... Jeśli wybierzesz Uruchom program, to musisz podać jego nazwę i lokalizację. Opcjonalnie możesz wprowadzić parametry wywołania aplikacji lub skryptu. Restart the computer - Jeśli wybierzesz tą możliwość staną się dla ciebie dostępne dodatkowo Restart Computer Options/Opcje ponownego uruchamiania komputera. Ustawiasz tam po jakim czasie od wystąpienia błędu komp zrestartuje (domyślnie jest to 60 sekund). Jest też możliwość wysłania komunikatu do użytkowników o ponownym uruchomieniu systemu co ma jedynie zastosowanie gdy komputer jest w jakiejś sieci. Prawidłowa reakcja systemu na awarię usługi jest istotna. Jak ją ustawić? Teoretycznie należy dobrać kolejność wg ciężkości czyli: restart usługi, uruchomienie programu, restart kompa. W praktyce dobranie reakcji jest ściśle uzależnione od znaczenia usługi. Np. najważniejsza z usług Zdalne wywoływanie procedur (RPC) powinna mieć ustawiony restart komputera. A mało znaczące usługi mogą pozostać na Take no action. DEPENDENCIES / ZALEŻNOŚCI Karta Zależności 10

11 Jest to tylko i wyłącznie zakładka informacyjna i jej zawartości nie można modyfikować. Pokazuje ona wzajemne powiązania między usługami według 2 kategorii: usługi, od których zależy dana usługa usługi, które są od niej zależne Np. Od usługi Serwer jest zależna usługa Przeglądarka komputera i Usługa nasłuchująca grup domowych. Znajomość zależności między usługami jest ważna gdyż ich startowanie jest powiązane ze sobą. Uruchamiając usługę, która zależy od innej w pierwszej kolejności należy uruchomić usługę od której jest ona zależna np. Menadżer kont zabezpieczeń dla włączenia usługi Serwer. Zatrzymanie, uruchomienie lub restart usługi ma wpływ na wszystkie usługi zależne. Restartując usługę od której zależy wiele innych otrzymasz pytanie czy mają zostać zrestartowane również i one np. restartując Serwer padnie pytanie o restart Przeglądarka komputera i Usługa nasłuchująca grup domowych. Zatrzymanie, uruchomienie lub restart usługi, która nie ma usług zależnych nie nastręcza żadnych trudności np. restartując Przeglądarkę komputerów nie spotka cię żadna niespodzianka. Często te powiązania są bardzo skomplikowane bo: jedna usługa zależy od innej, która z kolei jest zależna od pięciu następnych. Poniżej znajduje się lista usług systemowych, które warto edytować. Jeżeli mamy wątpliwości co do tego, czy któraś z nich będzie kiedykolwiek przydatna, najbezpieczniej jest ustawić jej status na ręczny. Otóż niektóre aplikacje wymagają do prawidłowego działania pewnych serwisów, więc warto się zabezpieczyć. W nawiasach podane są optymalne ustawienia dla większości użytkowników. Warto jednak zachować rozsądek i uważać na to, co wyłączamy. Możemy bowiem spowodować awarię i tym samym utracić cenne dane. Najlepiej zatem utworzyć punkt przywracania systemu, który potem będzie stanowił ostatnią deskę ratunku. "Sejwowanie" widoku konsoli Za każdym razem otwierając konsolę ma ona wygląd domyślny i pomimo, że sobie ustawisz Widok na swój ulubiony nie zostanie to zapamiętane. By "zasejwować" należy otworzyć konsolę w nietypowy sposób. 1. Z prawokliku na plik C:\WINDOWS\system32\services.msc wybierasz obecną tam opcję Author / Autor: 2. Otworzy się okno interfejsu konsoli. I sobie regulujesz w jakim rozmiarze chcesz by okno się otwierało i w jakim widoku (Standard czy Poszerzony). 3. W konsoli File / Plik >>> Save as / Zapisz jako. Usługi - Autor 11

12 Teraz za każdym razem otworzy się konsola w widoku, który pragniesz mieć na stałe. Co więcej możesz ustawić działanie konsoli tak, że za każdym razem zmieniając widok i opuszczając konsolę ona będzie się ciebie pytać czy zapisywać zmiany widoku. By do tego doprowadzić w konsoli otworzonej przez opcję Autor przejdź do zakładki: File / Plik >>> Options / Opcje i wybierasz User mode - full access / Tryb użytkownika pełen dostęp zamiast Limited / Tryb użytkownika ograniczony dostęp. I odhaczasz opcję Do not save changes to this konsole / Nie zapisuj zmian w tej konsoli. Msconfig Konsola usługi - Opcje Msconfig pokazuje dokładnie ten sam zestaw usług co konsola services.msc ale operacje są tu ograniczone jedynie do włączania / wyłączania usług, głównie w celach diagnostycznych. Przydatnym elementem a nieobecnym w konsoli services.msc jest sortowanie usług. Dzięki opcji Hide All Microsoft Services / Ukryj wszystkie usługi firmy Microsoft można w łatwy sposób się zorientować ile niestandardowych usług przybyło. Msconfig 12

13 CMD Windows Preferowanym nazewnictwem linii komend jest wykorzystywanie nazw systemowych a nie wyświetlanych usług. POLECENIE tasklist /svc Jest to polecenie poszerzające informacje widziane w Menedżerze zadań. Porównanie: w Menedżerze zadań widać tylko nazwę procesu (services.exe, svchost.exe...) bez wyszczególnienia jednak jakimi usługami on steruje, za to polecenie to pozwala na dokładne podejrzenie aktualnie uruchomionych usług i pokazanie z jakim procesem są powiązane. Ta komenda pokazuje usługi wg ich nazw systemowych a nie wyświetlanych. Start >>> Run (Uruchom) >>> cmd i wpisz tasklist /svc Polecenie tasklist /svc Do podglądu innego komputera dopisujesz parametr /s po którym wpisujesz IP lub nazwę tegoż komputera. 13

14 POLECENIE sc Jest to uzupełnienie dla konsoli services.msc o znacznie poszerzonym zestawie operacji. O ile w services.msc można usługi tylko wyłączać / włączać to za pomocą polecenia SC także je całkowicie kasować lub tworzyć nowe. Jest to narzędzie rozbudowane i bardzo przydatne dla profesjonalnych administratorów sieciowych, zwłaszcza iż można go zastosować zarówno na komputerach lokalnych jak i zdalnych. W komendzie można użyć tylko i wyłącznie nazwy systemowe usług, te wyświetlane nie są rozpoznawane. sc stop NazwaUsługi - Zatrzymuje usługę sc config NazwaUsługi start= disabled - Ustawia tryb startowy usługi na Wyłączony sc config NazwaUsługi start= demand - Ustawia tryb startowy usługi na Ręczny sc delete NazwaUsługi - Kasuje usługę z rejestru Przykład operacji na usłudze Usługi pulpitu zdalnego (nazwa systemowa TermService): 14

15 POLECENIE net Użycie polecenia sc start i sc stop To jeszcze jedno polecenie linii komend ale o bardzo zawężonym działaniu. O ile SC można wykorzystać też na komputerze zdalnym to NET tylko na kompie lokalnym. Zaś sam zestaw operacji skromny bo pozwala tylko na pauzowanie / zatrzymanie / ponowne uruchomienie usługi. W komendzie można użyć zarówno nazwy systemowe usług jak i wyświetlane (jeśli mają spacje trzeba zamknąć nazwy w cudzysłowiu). net start - Użyte bez parametrów spowoduje wyświetlenie listy aktualnie uruchomionych usług net start NazwaUsługi - Uruchamia wybraną usługę net stop NazwaUsługi - Zatrzymuje wybraną usługę Przykład operacji na usłudze Usługi pulpitu zdalnego (nazwa systemowa TermService): 15

16 Z punktu widzenia zwykłego użytkownika komendy SC lub NET mogą być podpięte pod tworzenie pliku batch grupowo wyłączającego / włączającego określone usługi. Patrz dalsza część tematu. Menedżer Urządzeń Polecenie net stop i start Wspominam o tej możliwości tutaj gdyż niektóre z usług programowych, którymi możemy zarządzać z poziomu services.msc, w swoich zależnościach dysponują usługami czysto sterownikowymi, które można włączać/wyłączać tylko poprzez Menedżer Urządzeń lub rejestr, ew. linię komend. Przykładem są tu usługi wybitnie sieciowe w których zależnościach stoją takie komponenty jak: AFD Networking Support Environment / Środowisko obsługi sieci AFD NetBIOS over TCP/IP / NetBIOS przez TCP/IP TCP/IP Protocol Driver / Sterownik protokołu TCP/IP IPSEC driver / Sterownik IPSEC W przypadku problemów ze startem usługi programowej warto wiedzieć gdzie sprawdzać i modyfikować sterownikowe zależności o ile ciągle jest dostęp do Uruchamiamy: Start >>> Run (Uruchom) >>> devmgmt.msc Nie interesują nas typowe urządzenia domyślnie pokazane. W zakładce Widok wybieramy opcję Show hidden devices / Pokaż ukryte urządzenia co wyświetli "zszarzoną" listę Non-Plug and Play Drivers / Sterowniki niezgodne z Plug and Play: 16

17 Menedżer urządzeń Widok Pokaż ukryte urządzenia Manipulacja na takich usługach odbywa się poprzez dwuklik na wybraną i przejście do zakładki Driver/Sterownik. Tam jest zlokalizowana informacja o nazwie usługi, statusie uruchomienia oraz możliwość przestawienia trybu startowego: Należy zauważyć iż ten typ usług ma większą liczbę typów startowych niż standardowe usługi programowe. Dodatkowe to Boot + System 17

18 Rejestr Wszystkie właściwości usług są zapisane oczywiście w rejestrze w kluczu: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NazwaUsługi Klucz ten trzyma zarówno usługi "programowe" widzialne w konsoli services.msc jak i wszystkie sterowniki komputera. Nazwy usług są zapisane w postaci skróconej a nie wyświetlanej. Przykładowa zawartość klucza : Usługi pulpitu zdalnego (nazwa systemowa TermService): Rejestr usługa TermService Najbardziej interesującą nas opcją jest wartość Start, która jest po prostu Typem uruchomienia. Może przyjąć następujące kody liczbowe: Dla usług "programowych" są trzy stany typu startowego: 0x Automatyczny 0x Ręczny 0x Wyłączony Dla usług typowo sterownikowych dochodzą jeszcze dwa dodatkowe: 0x Boot 0x System 18

19 Przegląd usług systemu Windows 7 Poniżej przegląd usług systemu Windows 7 Professional. Oczywiście lista usług będzie się nieznacznie różniła od posiadanej wersji systemu Home, Professional bądź Ultimate. Usługi podkreślone należy szukać w menedżerze urządzeń. 1.Agent ochrony dostępu do sieci Usługa agenta ochrony dostępu do sieci (NAP) zbiera informacje o kondycji komputerów klienckich w sieci i zarządza nimi. Informacje zebrane przez agenta NAP służą do sprawdzania, czy komputery klienckie posiadają wymagane oprogramowanie i ustawienia. Jeśli komputer kliencki nie jest zgodny z zasadami kondycji, jego dostęp do sieci może zostać ograniczony do momentu zaktualizowania jego konfiguracji. W zależności od konfiguracji zasad kondycji komputery klienckie mogą być aktualizowane automatycznie, dzięki czemu użytkownicy szybko ponownie uzyskują pełny dostęp do sieci bez konieczności ręcznego aktualizowania komputera. Proces: C:\Windows\System32\svchost.exe -k NetworkService Nazwa systemowa: napagent Logowanie jako: Usługa sieciowa 2.Agent zasad Ipsec Zabezpieczenia protokołu internetowego (protokół IPsec) obsługują uwierzytelnianie węzłów równorzędnych na poziomie sieci, uwierzytelnianie miejsca pochodzenia danych, integralność danych, poufność danych (szyfrowanie) i ochronę powtarzania. Ta usługa wymusza stosowanie zasad IPsec utworzonych za pomocą przystawki Zasady zabezpieczeń IP lub narzędzia wiersza polecenia netsh ipsec. Jeśli zatrzymasz tę usługę, a zasady wymagają używania protokołu IPsec w połączeniach, mogą wystąpić problemy z łącznością sieciową. Ponadto gdy ta usługa zostanie zatrzymana, nie będzie możliwe zdalne zarządzanie Zaporą systemu Windows. Proces: C:\Windows\system32\svchost.exe -k NetworkServiceNetworkRestricted Nazwa systemowa: PolicyAgent Logowanie jako: Usługa sieciowa, Sterownik protokołu TCP/IP 19

20 3.Aplikacja systemowa modelu COM+ Zarządza konfiguracją i śledzeniem składników opartych na modelu COM+. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana, większość składników opartych na modelu COM+ nie będzie działać właściwie. Jeśli ta usługa zostanie wyłączona, wszelkie usługi jawnie od niej zależne przestaną się uruchamiać. Proces: C:\Windows\system32\dllhost.exe /Processid:{02D4B3F1-FD88-11D1-960D-00805FC79235} Nazwa systemowa: COMSysApp Od czego zależny: Usługa powiadamiania o zdarzeniach systemowych, System zdarzeń COM+, Zdalne wywoływanie procedur (RPC), Program mapowania punktów końcowych wywołań RPC, Program uruchamiający proces serwera DCOM 4.Autokonfiguracja sieci WLAN Usługa WLANSVC zapewnia funkcję niezbędną do konfigurowania, odnajdowania, łączenia i rozłączania z bezprzewodową siecią lokalną (WLAN) zgodnie ze standardami IEEE Zawiera także funkcję umożliwiającą przekształcenie komputera w programowy punkt dostępu, dzięki któremu inne urządzenia lub komputery mogą połączyć się z komputerem bezprzewodowo za pośrednictwem karty WLAN obsługującej taką funkcję. Zatrzymanie lub wyłączenie usługi WLANSVC spowoduje, że wszystkie karty WLAN w komputerze będą niedostępne z poziomu sieciowego interfejsu użytkownika systemu Windows. Jeżeli komputer jest wyposażony w kartę WLAN, zdecydowanie zalecane jest pozostawienie usługi WLANSVC działającej. Proces: C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted Nazwa systemowa: Wlansvc Od czego zależny: Protokół uwierzytelniania rozszerzonego (EAP), Izolacja klucza CNG, Zdalne wywoływanie procedur (RPC), Program mapowania punktów końcowych wywołań RPC, Program uruchamiający proces serwera DCOM, NDIS Usermome I/O Protocol, Native WiFi Filter 5.Automatyczna konfiguracja sieci przewodowej Usługa automatycznej konfiguracji sieci przewodowej (DOT3SVC) służy do realizacji uwierzytelniania metodą IEEE 802.1X w interfejsach Ethernet. Jeżeli bieżąca konfiguracji sieci przewodowej wymusza uwierzytelnianie 802.1X, usługa DOT3SVC powinna być skonfigurowana do działania w celu ustanowienia komunikacji w warstwie 2 i/lub przyznania 20

21 dostępu do zasobów sieciowych. Usługa DOT3SVC nie ma wpływu na sieci przewodowe, które nie wymuszają uwierzytelniania 802.1X. Proces: C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted Nazwa systemowa: dot3svc Od czego zależny: Protokół uwierzytelniania rozszerzonego (EAP), Izolacja klucza CNG, Zdalne wywoływanie procedur (RPC), Program mapowania punktów końcowych wywołań RPC, Program uruchamiający proces serwera DCOM, NDIS Usermome I/O Protocol 6.Automatyczne konfigurowanie bezprzewodowej sieci WAN Ta usługa służy do zarządzania kartami danych/modułami wbudowanymi komórkowej łączności szerokopasmowej (GSM i CDMA) oraz połączeniami przez automatyczne konfigurowanie sieci. Zdecydowanie zalecamy pozostawienie tej usługi działającej w celu zapewnienia jak najlepszego działania komórkowych urządzeń szerokopasmowych. Proces: C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork Nazwa systemowa: WwanSvc Od czego zależny: PlugPlay, Rozpoznawanie lokalizacji w sieci, Sterownik protokołu TCP/IP, Usługa interfejsu magazynu sieciowego, NSI Proxy service driver, Zdalne wywoływanie procedur (RPC), Program mapowania punktów końcowych wywołań RPC, Program uruchamiający proces serwera DCOM 7. BranchCache Ta usługa buforuje zawartość sieci z węzłów równorzędnych w podsieci lokalnej. Proces: C:\Windows\System32\svchost.exe -k PeerDist Nazwa systemowa: PeerDistSvc Logowanie jako: Usługa sieciowa Od czego zależny: HTTP 21

22 8.Bufor wydruku Ładuje pliki do pamięci w celu późniejszego wydrukowania. Ustawia kolejkę wydruku pod przyszłe drukowanie. Jest wymagana tylko wtedy gdy do kompa są podłączone drukarki (lokalne lub sieciowe) oraz przy obecności programów symulujących drukarkę (Acrobat Reader, NovaPdf itd.). Jednakże buforowanie wcale nie jest konieczne by móc drukować na drukarkach lokalnych (patrz dalej: ustawienie drukowania bezpośredniego), to jest raczej niezbędne dla drukarek sieciowych. Usługę ustawiamy na Auto: jeśli mamy drukarkę lokalną z której często korzystamy i chcemy mieć włączone buforowanie lub jeśli korzystamy z drukarki sieciowej. Usługę ustawiamy na Ręczny: jeśli drukarka jest niezbyt często używana, wtedy ta usługa nie włącza się wraz ze startem systemu ale jak będziesz chciał coś drukować to możesz ją w każdej chwili uaktywnić. Usługę wyłączamy: jeśli nie ma do komputera podłączonej żadnej drukarki. Całkowite wyłączenie tej usługi przy obecności drukarki powoduje iż drukarka przestaje być widoczna w folderze Drukarek i staje się niedostępna choć nadal jest na komputerze zainstalowana. Po restarcie tej usługi ponownie stanie się widoczna. Jeśli chcesz całkowicie wyłączyć tę usługę zachowując jednak pełną funkcjonalność drukarki możesz wyłączyć buforowanie w opcjach drukarki ustawiając drukowanie bezpośrednie: Proces: C:\Windows\System32\spoolsv.exe Nazwa systemowa: Spooler Włączenie drukowania bezpośredniego 22

23 Od czego zależny: HTTP, Zdalne wywoływanie procedur (RPC), Program mapowania punktów Co zależy od niego: Faks 9.Centrum zabezpieczeń Usługa WSCSVC (Windows Security Center) monitoruje ustawienia zabezpieczeń komputera i raportuje ich stan. Ustawienia dotyczą zapory (włączona /wyłączona), oprogramowania antywirusowego (włączone/wyłączone/nieaktualne), oprogramowania antyszpiegowskiego (włączone/wyłączone/nieaktualne), usługi Windows Update (automatyczne/ręczne pobieranie i instalowanie aktualizacji), kontroli konta użytkownika (włączona/wyłączona) i ustawień internetowych (zalecane/niezalecane). Usługa udostępnia niezależnym dostawcom oprogramowania interfejsy służące do rejestracji i zapisywania stanu ich produktów w usłudze Centrum zabezpieczeń. Interfejs użytkownika Centrum akcji używa tej usługi do przekazywania alertów usługi Systray i wyświetlania w postaci graficznej stanów zabezpieczeń w panelu sterowania Centrum akcji. Ochrona dostępu do sieci używa tej usługi do wysyłania raportów o stanach zabezpieczeń klientów. Usługa ta ma również publiczny interfejs API, który umożliwia zewnętrznym użytkownikom programowe pobieranie stanu zabezpieczeń systemu. Proces: C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted Nazwa systemowa: wscsvc Od czego zależny: Instrumentacja zarządzania Windows, Zdalne wywoływanie procedur (RPC), Program mapowania punktów końcowych wywołań RPC, Program uruchamiający proces serwera DCOM 10.Defragmentator dysków Zapewnia funkcje związane z defragmentacją dysków. Proces: C:\Windows\system32\svchost.exe -k defragsvc Nazwa systemowa: defragsvc 11. Dostawca grupy domowej Wykonuje zadania sieciowe skojarzone z konfiguracją i konserwacją grup domowych. Jeżeli ta usługa zostanie zatrzymana lub wyłączona, komputer nie będzie mógł wykryć innych 23

24 grup domowych, a grupa domowa może nie działać poprawnie. Zalecane jest zachowanie tej usługi włączonej. Proces: C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted Nazwa systemowa: HomeGroupProvider Od czego zależny: Host dostawcy odnajdowania funkcji, HTTP, Zdalne wywoływanie procedur (RPC), Program mapowania punktów końcowych wywołań RPC, Program uruchamiający proces serwera DCOM, Publikacja zasobów odnajdowania funkcji, Usługa listy sieci, Sterownik protokołu TCP/IP, Usługa interfejsu magazynu sieciowego, NSI proxy service driver 12. Dostawca kopiowania w tle oprogramowania firmy Microsoft Zarządza kopiami woluminów w tle opartymi na oprogramowaniu, wykonanymi przez Usługę kopiowania woluminów w tle. Jeżeli usługa jest zatrzymana, nie można zarządzać kopiami woluminów w tle opartymi na oprogramowaniu. Proces: C:\Windows\System32\svchost.exe -k swprv Nazwa systemowa: swprv Logowanie jako: Lokalne koto systemowe 13. Dostęp do urządzeń interfejsu HID Zapewnia działanie urządzeń bazujących na HiD (Human Interface Devices) zwykle podpiętych na USB. Do typowych HID należą: kontrolery gier, skanery z przyciskami funkcyjnymi (fax, copy etc.), multimedialne klawiatury z dodatkowymi przyciskami funkcyjnymi (kontrolka dźwięku i odtwarzania), myszki z rozbudowanym układem przycisków. Najprostsza droga na zweryfikowanie "stanu posiadania" to uruchomienie Menedżera urządzeń i obejrzenie stosownego wykazu: Urządzenia HID 24

25 Wyłączenie usługi spowoduje że urządzenia, które potrzebują tej usługi, utracą swe dodatkowe zdolności - buttony extra funkcji przestaną reagować. Można wyłączyć jeśli jest pewność iż taki typ urządzenia nie jest podłączony lub jest zaopatrzony we własne niezależne oprogramowanie. W razie problemów ze zdefiniowaniem możesz usługę wyłączyć by przetestować wyniki. Jeśli jedno z twoich urządzeń przestanie nagle w tajemniczych okolicznościach pracować poprawnie to przywróć tę usługę do trybu Automatyczny. Proces: C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted Nazwa systemowa: hidserv 14.Dysk wirtualny Udostępnia usługi zarządzające dyskami, woluminami, systemami plików i macierzami magazynowymi. Proces: C:\Windows\System32\vds.exe Nazwa systemowa: vds Od czego zależny: Plug and Play, Zdalne wywoływanie procedur (RPC), Program mapowania punktów 15.Dziennik zdarzeń systemu Windows Ta usługa zarządza zdarzeniami i dziennikami zdarzeń. Obsługuje ona rejestrowanie zdarzeń. Proces: C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNetworkRestricted Nazwa systemowa: eventlog Logowanie jako: Brak Co zależy od niego: Harmonogram zadań, Kolektor zdarzeń systemu Windows 16.Dzienniki wydajności i alerty Usługa Dzienniki wydajności i alerty zbiera dane dotyczące wydajności z komputerów lokalnych lub zdalnych na podstawie wstępnie skonfigurowanych parametrów harmonogramu, a następnie zapisuje dane w dzienniku lub wyzwala alert. Jeśli ta usługa będzie zatrzymana, informacje dotyczące wydajności nie będą zbierane. 25

26 Proces: C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServiceNoNetwork Nazwa systemowa: pla Co zależy od niego: 17.Faks Umożliwia wysyłanie i odbieranie faksów, używając zasobów faksu dostępnych na komputerze lub w sieci. Proces: C:\Windows\system32\fxssvc.exe Nazwa systemowa: Fax Logowanie jako: Usługa sieciowa Od czego zależny: Bufor wydruku, HTTP, Zdalne wywoływanie procedur (RPC), Program mapowania punktów końcowych wywołań RPC, Program uruchamiający proces serwera DCOM, Plug and Play, Telefonia 18.Grupowanie sieci równorzędnej Pozwala na wielostronną komunikację przy użyciu grupowania w sieci równorzędnej. Po wyłączeniu tej opcji niektóre aplikacje, takie jak grupa domowa, mogą przestać działać. Proces: C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalServicePeerNet Nazwa systemowa: p2psvc Od czego zależny: Menedżer tożsamości sieci równorzędnej, Protokół rozpoznawania nazw równorzędnych 19.Harmonogram klas multimediów Nadaje większy priorytet aplikacjom multimedialnym podczas ich pracy. Po wyłączeniu wszystkie aplikacje będą miały ten sam priorytet. Proces: C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs Nazwa systemowa: MMCSS 26

27 Co zależy od niego: Windows Audio 20.Harmonogram zadań Umożliwia użytkownikowi konfigurowanie i planowanie automatycznych zadań na tym komputerze. Ta usługa obsługuje również wiele zadań systemu Windows o znaczeniu krytycznym. Jeśli ta usługa zostanie zatrzymana lub wyłączona, zadania te nie będą uruchamiane o zaplanowanej godzinie. Proces: C:\Windows\system32\svchost.exe -k netsvcs Nazwa systemowa: Schedule Od czego zależny: Dziennik zdarzeń systemu Windows, Zdalne wywoływanie procedur (RPC), Program mapowania punktów końcowych wywołań RPC, Program uruchamiający proces serwera DCOM 21.Host dostawcy odnajdowania funkcji Odpowiada za łączność poprzez specjalistyczne protokoły SSDP oraz WS-D. Wyłączenie tej usługi uniemożliwi odnajdywanie sieci, które z nich korzystają. Serwis jest niezbędny do działania usługi Dostawca grupy domowej, więc jeżeli go wyłączymy, automatycznie zostaniemy pozbawieni modułu Grupy Domowej. Proces: C:\Windows\system32\svchost.exe -k LocalService Nazwa systemowa: fdphost Od czego zależny: HTTP, Zdalne wywoływanie procedur (RPC), Program mapowania punktów Co zależy od niego: Dostawca grupy domowej, Moduł wyliczający magistrali PnP-X IP, Usługa Media Center Extender 22.Host systemu diagnostyki Usługa Host systemu diagnostyki jest używana przez usługę Zasady diagnostyki do przeprowadzania diagnostyki, umożliwia wykrywanie błędów występujących w systemie. Proces: C:\Windows\System32\svchost.exe -k LocalSystemNetworkRestricted Nazwa systemowa: WdiSystemHost 27

Procesy w systemie Windows

Procesy w systemie Windows Procesy w systemie Windows Proces to obszar adresów wirtualnych i informacje sterujące niezbędne do wykonania programu. Każdy proces ma nadany unikalny numer PID (Process IDentifier), za pomocą którego

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Asmax GIGA NAS Print Serwer

Asmax GIGA NAS Print Serwer Asmax GIGA NAS Print Serwer Instrukcja obsługi Nowości, dane techniczne http://www.asmax.pl Sterowniki, firmware ftp://ftp.asmax.pl/pub/sterowniki Instrukcje, konfiguracje ftp://ftp.asmax.pl/pub/instrukcje

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Spis treści

INSTRUKCJA. Spis treści INSTRUKCJA Spis treści Wstęp...3 Wymagania...3 Instalacja...4 Uruchamianie...6 Usuwanie Programu...6 Praca z programem mks_vir 2k7...7 Program...8 Sekcja Status...8 Sekcja Licencja...8 Sekcja Opcje...9

Bardziej szczegółowo

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6

ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 ESET REMOTE ADMINISTRATOR6 Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby przejść do najnowszej wersji tego dokumentu ESET REMOTE ADMINISTRATOR 6 Copyright 2015 by ESET, spol. s r.o.

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Dla Network Attached Storage. Wer.1.0.0.0909. (Dla ADM 2.0)

Instrukcja obsługi. Dla Network Attached Storage. Wer.1.0.0.0909. (Dla ADM 2.0) Instrukcja obsługi Dla Network Attached Storage Wer.1.0.0.0909 (Dla ADM 2.0) Spis treści ASUSTOR NAS User Guide 1. Wstęp... 5 2. Fabrycznie zainstalowane aplikacje... 6 2.1. Ustawienia... 6 2.1.1. Ogólne...

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Część 1 CPV: 48000000-8 - Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne 48620000-0 - Systemy operacyjne 48214000-1 - Pakiety oprogramowania do sieciowego systemu operacyjnego 48710000-8 - Pakiety oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu ArcaVir 2010 Copyright 2004-2010 by ArcaBit Sp. z o.o. Zarówno program, jak i instrukcja korzystają z pełnej ochrony określonej przepisami prawa autorskiego. Wszystkie aktualne

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora NPD 4956-00 PL Spis treści Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Informacje o instrukcji Oznaczenia i symbole... 5 Elementy graficzne...5 Informacje dotyczące systemu operacyjnego.......

Bardziej szczegółowo

Axence nvision Help. Wizualizacja i zarządzanie siecią. Copyright 2006-2015 Axence sp. z o. o. sp. k.

Axence nvision Help. Wizualizacja i zarządzanie siecią. Copyright 2006-2015 Axence sp. z o. o. sp. k. Axence nvision Help Wizualizacja i zarządzanie siecią Copyright 2006-2015 Axence sp. z o. o. sp. k. Axence nvision daje Ci wszystk o, czego potrzebujesz do sk utecznego i efek tywnego zarządzania siecią.

Bardziej szczegółowo

F@ST 3764. Instrukcja obsługi

F@ST 3764. Instrukcja obsługi F@ST 3764 Instrukcja obsługi Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym firma

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Instalacja...5

Rozdział 1: Instalacja...5 F-Secure Internet Security 2014 F-Secure Internet Security 2014 Spis treści 2 Spis treści Rozdział 1: Instalacja...5 1.1 Przed pierwszą instalacją...6 1.2 Instalowanie produktu po raz pierwszy...7 1.3

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje na temat zarządzania programem GFI FaxMaker i jego dostosowywania. Dostrajanie ustawień zgodnie z wymaganiami i rozwiązywanie ewentualnych problemów. Informacje oraz

Bardziej szczegółowo

Virtualization Manager 12 Professional

Virtualization Manager 12 Professional PARAGON Software GmbH ul. Śląska 22/21 42-217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon-software.pl Email: kontakt@paragon-software.pl Virtualization Manager 12 Professional Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

avast! antivirus Professional Edition wersji 4.8 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi programu antywirusowego avast! Professional Edition wersji 4.

avast! antivirus Professional Edition wersji 4.8 Instrukcja obsługi Instrukcja obsługi programu antywirusowego avast! Professional Edition wersji 4. Instrukcja obsługi programu antywirusowego avast! Professional Edition wersji 4.8 1 SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 4 O firmie ALWIL Software a.s.... 4 Dalsza pomoc... 4 Zagrożenia dla komputera... 5 Czym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate

Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18. Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Podręcznik użytkownika programu Pinnacle Studio 18 Zawiera program Pinnacle Studio Plus i Pinnacle Studio Ultimate Spis treści Przed rozpoczęciem............................... 1 Skróty i konwencje...................................

Bardziej szczegółowo

F@ST 2704. Podręcznik użytkownika

F@ST 2704. Podręcznik użytkownika F@ST 2704 Podręcznik użytkownika Sagemcom nieustannie śledzi rozwój technologiczny i wciąż stara się ulepszać swoje produkty, aby umożliwić klientom korzystanie w pełni z ich możliwości. W związku z tym

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo