SPEDYCJA wykład 03 dla 4 roku TiL niestacjonarne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPEDYCJA wykład 03 dla 4 roku TiL niestacjonarne"

Transkrypt

1 wykład 03 dla 4 roku TiL niestacjonarne dr Adam Salomon

2 Spedycja Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 2

3 program wykładu 03. Zagadnienia transportowe i ubezpieczeniowe i ich związek ze spedycją. Spedycja dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 3

4 Opakowanie ładunków Opakowanie ładunków ma istotne znaczenie z punktu widzenia dostarczenia ich do odbiorcy w stanie nie uszkodzonym i w pełnej wartości handlowej oraz użytkowej. Spedycja dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 4

5 Cechy idealnych opakowań 1. powinny być dostosowane do właściwości fizykochemicznych ładunku; 2. powinny być ekonomiczne (tanie); 3. powinny być odpowiednio trwałe; 4. powinny być lekkie (co jest szczególnie ważne ponieważ opłaty za transport i przeładunek są najczęściej kalkulowane według ciężaru brutto; 5. powinny ułatwiać, a nie utrudniać przeładunek i czynności manipulacyjne. Spedycja dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 5

6 Wymogi, jakim powinno odpowiadać opakowanie 1. rodzaj towaru i jego podatność transportowa (im mniejsza podatność transportowa, tym ważniejsze jest opakowanie); 2. wartość towaru (im droższy towar, tym bezpieczniejsze i droższe opakowanie); 3. rodzaj i czas trwania transportu (największe ograniczenia występują w przesyłkach pocztowych i lotniczych, głównie ze względu na wymiary luków, a ze wzrostem czasu przewozu opakowane zwiększa swoją rolę); 4. środki transportowe zastosowane do przewozu; 5. wymagania kupującego sformułowane w kontrakcie; 6. wymagania innych podmiotów sformułowane winnych dokumentach (np. wymagania przewoźnika i ubezpieczyciela); 7. przepisy sanitarne kupującego (mogą być wymagane świadectwa sanitarne i dezynfekcyjne, niektóre materiały użyte do wyprodukowania opakowania mogą nie zostać wpuszczone na obszar kraju importera, np. wióry drewniane, słoma). Spedycja dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 6

7 Opakowania wg kryterium przeznaczenia 1. jednostkowe, zwane też bezpośrednimi zawierają one taką dozę produktu, jaka jest często sprzedawana w handlu detalicznym. Chronią one wyroby przed ubytkami ilościowymi, a częściowo także przed zmianami jakościowymi, nie zapewniają jednak samodzielnie dostatecznej ochrony zawartości przed zniszczeniem podczas transportu i magazynowania; 2. zbiorcze stanowią opakowania pośrednie między opakowaniami jednostkowymi a transportowymi; 3. transportowe zapewniają ochronę zawartości przed narażeniami mechanicznymi, klimatycznymi i biologicznymi w czasie magazynowania i transportu. Mogą być w nich przewożone wyroby w opakowaniach jednostkowych, zbiorczych lub luzem. Spedycja dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 7

8 Najważniejsze zadania opakowań (klasyczne) 1. ochrona ładunku przed szkodliwymi wpływami statycznych czynników zewnętrznych, a więc działających niezależnie od transportu (np. zabrudzenie, zawilgocenie, wyschnięcie); 2. ochrona ładunku w czasie przewozu i przeładunku przed szkodliwymi wpływami dynamicznych czynników zewnętrznych, przy czym ładunek jest tym bardziej narażony, im dłuższa jest droga przewozu i im więcej jest przeładunków; 3. ułatwianie przewozu, przeładunku i składowania; 4. reklama i akwizycja ładunków. Spedycja dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 8

9 Rodzaje opakowań kryterium: materiał zastosowany do wykonania opakowania 1. papierowe; 2. kartonowe; 3. tekturowe; 4. szklane; 5. metalowe; 6. z tworzyw sztucznych; 7. ceramiczne; 8. drewniane; 9. z tworzyw drewnianych, 10. tkaninowe; 11. z materiałów kompleksowych (powlekane, laminowane) itp. dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 9

10 Rodzaje opakowań kryterium: forma konstrukcyjna opakowania 1. JEDNOSTKOWE CZĘŚCIOWO OSŁANIAJĄCE WYRÓB (kubki otwarte, pudełka bez wieka, siatki, tacki); 2. JEDNOSTKOWE CAŁKOWICIE OSŁANIAJĄCE WYRÓB (ampułki, butelki, puszki, słoje, tuby/pudełka z wiekiem); 3. TRANSPORTOWE CZĘŚCIOWO OSŁANIAJĄCE WYRÓB (klamry, klatki, kosze, pojemniki ażurowe, worki siatkowe); 4. TRANSPORTOWE CAŁKOWICIE OSŁANIAJĄCE WYRÓB (beczki, butle, kanistry, skrzynie do urządzeń przemysłowych). Spedycja dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 10

11 Rodzaje opakowań kryterium: sposób wykorzystania po użyciu 1. JEDNORAZOWEGO UŻYTKU; 2. WIELOKROTNEGO UŻYTKU. Spedycja dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 11

12 Najczęściej spotykane formy konstrukcyjne opakowań transportowych (1) balon szklany w koszu (opakowanie szklane o pojemności co najmniej 5 dm 3, umieszczone w koszu wiklinowym, z tworzyw sztucznych, drutu lub taśmy metalowej, otwarty lub z kapturem); Spedycja dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 12

13 Najczęściej spotykane formy konstrukcyjne opakowań transportowych (2) beczka (opakowane podobne do elipsoidy ściętej o pojemności o 200 dm 3, wykonane z deseczek drewnianych, z blachy stalowej lub aluminiowej lub z tworzyw sztucznych); Spedycja dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 13

14 Najczęściej spotykane formy konstrukcyjne opakowań transportowych (3) bęben (opakowanie o kształcie zbliżonym do walca, pojemności co najmniej 10 dm 3, wykonane z blachy stalowej, z tworzyw papierniczych, z tworzyw drewnopochodnych oraz z tworzyw sztucznych); Spedycja dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 14

15 Najczęściej spotykane formy konstrukcyjne opakowań transportowych (4) butla (opakowanie wykonane ze stali o pojemności do 50 dm 3 do gazów sprężonych); Spedycja dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 15

16 Najczęściej spotykane formy konstrukcyjne opakowań transportowych (5) hobok (opakowanie metalowe lub z tworzyw sztucznych, o kształcie zbliżonym do walca z uchwytami na pobocznicy, o pojemności co najmniej 10 dm 3 ); Spedycja dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 16

17 Najczęściej spotykane formy konstrukcyjne opakowań transportowych (6) kanister (opakowanie o przekroju poprzecznym zbliżonym do prostokąta, z otworem wlewowym szczelnie zamkniętym, o pojemności do 20 dm 3, wykonanym z blachy metalowej lub z tworzyw sztucznych); Spedycja dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 17

18 Najczęściej spotykane formy konstrukcyjne opakowań transportowych (7) klatka (opakowanie o kształcie prostopadłościanu, o konstrukcji szkieletowej wykonanej z listew drewnianych, prętów metalowych lub plastiku, służące do umieszczania w nim towarów o masie około 1000 kg); Spedycja dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 18

19 Najczęściej spotykane formy konstrukcyjne opakowań transportowych (8) pudło (opakowanie o kształcie prostopadłościanu, drewniane, z tworzyw sztucznych, drewnopochodnych lub metalowe, o ścianach litych lub ażurowych, z wiekiem lub bez, zawartość skrzyni ma masę co najmniej 150 kg, skrzynki do 150 kg); Spedycja dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 19

20 Najczęściej spotykane formy konstrukcyjne opakowań transportowych (9) worek (opakowanie, które w stanie złożonym ma kształt zbliżony do prostokąta, wykonane z papieru workowego, tkaniny, folii, o pojemności co najmniej 10 dm 3. Spedycja dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 20

21 Próba sztaplowania Opakowania dopuszczone do przewozu materiałów niebezpiecznych muszą spełniać wymagane przez kody towarów niebezpiecznych (IMDG Code) warunki, ujęte w Dodatku V do Umowy RID. Określają one podstawowe parametry, materiały oraz badania opakowań. Opakowania te muszą wytrzymać przez 24 godziny nakładane na nie obciążenia, o ciężarze równym całkowitemu ciężarowi opakowań, które mogą być na nich sztaplowane podczas transportu (tzw. próba sztaplowania ). Po tej próbie maksymalna wysokość sztaplowania w metrach podana jest na opakowaniu i na taką wysokość można materiały niebezpieczne w danym opakowaniu piętrzyć. Każdy materiał niebezpieczny można pakować do opakowania właściwej kategorii w zależności od potencjalnego niebezpieczeństwa, jakie on stwarza. Spedycja dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 21

22 Klasyfikacja znaków na opakowaniach rozpoznawcze zasadnicze wynikające z warunków umowy handlowej i pozwalające zidentyfikować ładunek i miejsce jego przeznaczenia (np. znak transakcji, miejsce przeznaczenia, znak odbiorcy). pomocnicze określające cechy handlowe opakowania i pochodzenia ładunku (np. numer kolejny opakowania, masa jednostki ładunku, kraj pochodzenia towaru, znak firmy nadawcy). ostrzegawcze niebezpieczeństwa wskazujące na konieczność zachowania specjalnych środków ostrożności podczas przewozu, przeładunku i składowania ze względu na specyficzne właściwości ładunków (np. ładunki wybuchowe, żrące, łatwo psujące się, delikatne). manipulacyjne określające rodzaj ładunku i sposób obchodzenia się z nim w czasie przewozu, przeładunku i składowania). Spedycja dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 22

23 Znak może być wyrażony w postaci: 1. napisu (wyrazy, skróty, liczby); 2. rysunku. Ale napis czy rysunek musi być zastosowany w kolorze kontrastującym z tłem opakowania (aby łatwo go było odczytać). Spedycja dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 23

24 Przykład znakowania opakowań transportowych z zawartością ABC - skrócona nazwa odbiorcy; nr kontraktu; Bombay - miejsce przeznaczenia; 1/25 - nr opakowania transportowego i liczba opakowań w partii. Spedycja dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 24

25 Przykłady znaków manipulacyjnych a - ostrożnie kruche b - hakami nie zaczepiać c - góra, nie przewracać d - środek ciężkości e - opakowanie hermetyczne f - chronić przed nagrzaniem g - tu zakładać uchwyty h - chronić przed zimnem i - chronić przed wilgocią j - produkty łatwo psujące się Spedycja dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 25

26 Przykłady znaków niebezpieczeństwa a - materiały wybuchowe b - gaz c - materiały łatwopalne d - materiały samozapalne e - materiały trujące f - materiały żrące g - materiały radioaktywne Spedycja dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 26

27 Znaki identyfikujące materiał opakowania Spedycja dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 27

28 Polisa ubezpieczeniowa (1) Dowodem ubezpieczenia towaru jest polisa ubezpieczeniowa, która zawiera między innymi następujące dane: przedmiot, sumę i zakres ubezpieczenia, datę wysyłki towaru, dane przewoźnika i ubezpieczonego. Spedycja dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 28

29 Polisa ubezpieczeniowa (2) Przy ubezpieczaniu towarów polisa ubezpieczeniowa może zostać wystawiona: 1. na rachunek konkretnego zleceniodawcy ( for account ); 2. bez podania konkretnego zleceniodawcy ( to order ); 3. na zlecenie określonego zleceniodawcy ( to order of ). Spedycja dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 29

30 Polisa ubezpieczeniowa (3) Powszechnie stosowane są uniwersalne zestawy klauzul instytutowych, opracowane przez Instytut Londyńskich Ubezpieczycieli (ILU), a zalecane przez Międzynarodowy Związek Ubezpieczeń Morskich (IUMI). Spedycja dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 30

31 Uniwersalne zestawy klauzul instytutowych (ILU) Institute Cargo Clauses (A) ubezpieczenie od wszystkich ryzyk; Institute Cargo Clauses (B) ubezpieczenie z rozszerzonym pokryciem; Institute Cargo Clauses (C) ubezpieczenie z ograniczonym pokryciem. dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 31

32 Wskazówki dla ubezpieczających (1) 1. Ubezpieczenia przesyłek na czas przemieszczania ładunku od pierwszego nadawcy do ostatniego odbiorcy wymagają przede wszystkim towary o dużej wartości i towary szczególnie podatne na szkody w czasie transportu (charakteryzujące się niską podatnością transportową: ekonomiczną, techniczną i naturalną). dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 32

33 Wskazówki dla ubezpieczających (2) 2. Podmioty gospodarcze oraz osoby prywatne, które niezbyt często nadają przesyłki do przewozu, powinny raczej korzystać z ubezpieczenia w formie polisy jednostkowej. dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 33

34 Wskazówki dla ubezpieczających (3) 3. Podmioty gospodarcze oraz osoby prywatne, które stosunkowo często nadają przesyłki do przewozu i aktywnie uczestniczą w obrocie towarowym, powinny raczej korzystać z ubezpieczenia w formie polisy generalnej. dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 34

35 Wskazówki dla ubezpieczających (4) 4. Najwięcej szkód transportowych powstaje w początkowym i końcowym etapie procesu transportowego (w czasie dowozu do głównego środka transportu, przewozu do magazynu odbiorcy, przy przeładunkach, podczas składowania) i na te momenty ubezpieczyciel najbardziej zwraca uwagę przy ustalaniu wysokości składki. dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 35

36 Wskazówki dla ubezpieczających (5) 5. Jeszcze przed podjęciem decyzji w jakim zakładzie ubezpieczeniowym ubezpieczyć się, ubezpieczający powinien zapoznać się z ogólnymi warunkami oraz taryfami różnych ubezpieczycieli i wybrać najkorzystniejszą dla siebie ofertę z punktu widzenia wybranego przez siebie kryterium wyboru. dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 36

37 Wskazówki dla ubezpieczających (6) 6. W razie jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć fachowej porady u maklera ubezpieczeniowego (brokera), który spełnia niejako funkcję adwokata z ramienia ubezpieczającego. dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 37

38 Wskazówki dla ubezpieczających (7) 7. Przesyłki w obrocie zagranicznym bezwzględnie wymagają ubezpieczenia, a szczególnie baczną uwagę należy poświęcić przesyłkom do krajów o wysokim stopniu zagrożenia, gdyż często zdarza się zaginięcie całych przesyłek (np. krajów byłej WNP). dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 38

39 Wskazówki dla ubezpieczających (8) 8. Niektóre kraje, np. Stany Zjednoczone, traktują przesyłki bez podanej wartości jako przesyłki bezwartościowe z niemożnością dochodzenia roszczeń z tytułu ich zaginięcia. Należy więc bezwzględnie podawać wartość przesyłki. dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 39

40 koniec wykładu 03. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne zajęcia Spedycja dr Adam Salomon, Katedra Transportu i Logistyki, WN AM w Gdyni 40

1. ZARYS PROBLEMATYKI BEZPIECZEŃSTWA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE

1. ZARYS PROBLEMATYKI BEZPIECZEŃSTWA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE ŁADUNKOZNAWSTWO ŁADUNKOZNAWSTWO... 1 1. ZARYS PROBLEMATYKI BEZPIECZEŃSTWA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE... 2 1.1. WPROWADZENIE DO ŁADUNKOZNAWSTWA... 2 1.2. WŁAŚCIWOŚCI I WRAŻLIWOŚCI ŁADUNKÓW... 2 1.2.1. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM

UBEZPIECZENIA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM UBEZPIECZENIA ŁADUNKÓW W TRANSPORCIE MIĘDZYNARODOWYM Wprowadzenie Ubezpieczenie ładunków (zwane cargo) w transporcie międzynarodowym należy do jednych z najbardziej trudnych i złożonych ubezpieczeń mających

Bardziej szczegółowo

dr Adam Salomon Spedycja wykład 03 dla 5 sem. TiL (stacjonarne)

dr Adam Salomon Spedycja wykład 03 dla 5 sem. TiL (stacjonarne) dr Adam Salomon Spedycja wykład 03 dla 5 sem. TiL (stacjonarne) Spedycja Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, Spedycja - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011. dr Adam

Bardziej szczegółowo

Ogólne pytania, definicje, szkolenia i obowiązki doradcy 10. CSC to:

Ogólne pytania, definicje, szkolenia i obowiązki doradcy 10. CSC to: Ogólne pytania, definicje, szkolenia i obowiązki doradcy 1. Jaki organ administracji jest właściwy w zakresie ustalania warunków przewozu materiałów promieniotwórczych? 1. Prezes Urzędu Dozoru Technicznego

Bardziej szczegółowo

SPEDYCJA ćwiczenia dotyczące ubezpieczeń w spedycji dla 5 sem. TiL stacjonarne

SPEDYCJA ćwiczenia dotyczące ubezpieczeń w spedycji dla 5 sem. TiL stacjonarne ćwiczenia dotyczące ubezpieczeń w spedycji dla 5 sem. TiL stacjonarne dr Adam Salomon Podstawowy podręcznik do ćwiczeń i wykładów. A. Salomon, - teoria, przykłady, ćwiczenia, Wyd. AM, Gdynia 2011. 2 program

Bardziej szczegółowo

Polska. EANCOM w handlu i transporcie. www.gs1pl.org The global language of business

Polska. EANCOM w handlu i transporcie. www.gs1pl.org The global language of business Polska EANCOM w handlu i transporcie www.gs1pl.org The global language of business Wprowadzenie... 3 Historia EANCOM... 3 Handel a transport z punktu widzenia EDI... 5 Ogólny model przepływu danych...

Bardziej szczegółowo

4. Produkty niebezpieczne

4. Produkty niebezpieczne Opracowała: dr inż. Małgorzata Kosiorowska 4. Produkty niebezpieczne Scenariusz do wykorzystania na lekcji wychowawczej, zajęciach technicznych. Cel Przekazanie uczniom wiedzy na temat znaków ostrzegawczych

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA OPAKOWAŃ - 2

LOGISTYKA OPAKOWAŃ - 2 LOGISTYKA OPAKOWAŃ - 2 Ekologiczne oznakowania opakowań Przez znakowanie ekologiczne rozumie się proces oznaczania specjalnym znakiem green label tych produktów, które są uznawane za przyjazne dla środowiska

Bardziej szczegółowo

Vademecum. Jak przygotować dokumentację techniczną? CZĘŚĆ I CZĘŚĆ II

Vademecum. Jak przygotować dokumentację techniczną? CZĘŚĆ I CZĘŚĆ II Vademecum Jak przygotować dokumentację techniczną? CZĘŚĆ I (Organizacje eksporterów, izby handlowe, federacje zawodowe, urzędy zajmujące się wdrażaniem dyrektyw UE, producenci, jednostki zajmujące się

Bardziej szczegółowo

przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji

przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji REFORMA 2012 Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji Daria Cybulska, Andrzej Kij, Magda Ligaj Kwalifikacja A.30.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK LOGISTYK Autorzy:

Bardziej szczegółowo

Controlling logistyczny

Controlling logistyczny Kluge et al.: Arbeitsmaterial Controlling logistyczny 1 Prof. dr habil. Paul-Dieter Kluge Dr inż. Krzysztof Witkowski Controlling logistyczny 3. Narzędzia dla controllingu logistyki Systemy logistyczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH ST 00. 00.00 WYMAGANIA OGÓLNE PROJEKT ROZBUDOWY POPRZEZ DOBUDOWĘ I PRZEBUDOWĘ ODDZIAŁU INTENSYWNEJ TERAPII ORAZ JEGO POWIĄZANIE Z ZAPROJEKTOWANYM SZPITALNYM ODDZIAŁEM RATUNKOWYM wraz z projektem zagospodarowania terenu i projektami

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) Lokalizacja: Zduńska Wola, ul. Komisji Edukacji Narodowej 6 Obiekt: II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II Temat: Remont elewacji

Bardziej szczegółowo

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PRACE WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ Wybrane zagadnienia logistyki w przykładach redakcja

Bardziej szczegółowo

Zasady wdrażania standardów GS1 w systemie

Zasady wdrażania standardów GS1 w systemie Zasady wdrażania standardów GS1 w systemie realizowane przez Instytut Logistyki i Magazynowania ul. Estkowskiego 6, 61-755 Poznań T: +48 61 850 49 41[66][34] F: +48 61 852 63 76 E: jerzy.majewski@ilim.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Pożar magazynu wysokiego składowania dezodorantów i wózków widłowych z butlami propanu - butanu

Pożar magazynu wysokiego składowania dezodorantów i wózków widłowych z butlami propanu - butanu st. kpt. mgr inż. Tomasz Wiśniewski Wykładowca w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu Biegły sądowy w zakresie pożarnictwa z listy SO w Poznaniu Rzeczoznawca SITP (49/2007) w zakresie ustalania przyczyn pożarów

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Logistyczna Cz. 3a

Infrastruktura Logistyczna Cz. 3a Agenda 1. Pojęcie i zakres infrastruktury magazynowej. Infrastruktura Logistyczna Cz. 3a 2.. 3.. 4. Systemy technicznego wyposażenia. 1/102 2/102 Infrastruktura magazynowa Pojęcie i zakres infrastruktury

Bardziej szczegółowo

ISPM 15 PRZEPISY W SPRAWIE DREWNIANEGO MATERIAŁU OPAKOWANIOWEGO W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM (2009)

ISPM 15 PRZEPISY W SPRAWIE DREWNIANEGO MATERIAŁU OPAKOWANIOWEGO W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM (2009) MIĘDZYNARODOWE STANDARDY DLA ŚRODKÓW FITOSANITARNYCH ISPM 15 PRZEPISY W SPRAWIE DREWNIANEGO MATERIAŁU OPAKOWANIOWEGO W OBROCIE MIĘDZYNARODOWYM (2009) Opracowanie: Sekretariat Międzynarodowej Konwencji

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu

Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu REDAKCJA NAUKOWA Ilona Urbanyi-Popiołek Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu REDAKCJA NAUKOWA Ilona Urbanyi-Popiołek Ekonomiczne i organizacyjne aspekty transportu Publikacja współfinansowana

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo)

Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) Ogólne warunki ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo) I. Postanowienia ogólne 1 1. Przez umowę ubezpieczenia, zawartą na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w transporcie (cargo),

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ABC profilaktyki konserwatorskiej w muzeum. Wstęp 2. Dokumentowanie stanu zachowania obiektu 5. Przemieszczanie 7. Magazynowanie 18.

ABC profilaktyki konserwatorskiej w muzeum. Wstęp 2. Dokumentowanie stanu zachowania obiektu 5. Przemieszczanie 7. Magazynowanie 18. OCHRONA ZBIORÓW SERIA WYDAWNICZA Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów 03 Spis treści Wstęp 2 Dokumentowanie stanu zachowania obiektu 5 Przemieszczanie 7 Magazynowanie 18 Mikroklimat 35 Gdy

Bardziej szczegółowo

1. PRZEDMIOT UMOWY UBEZPIECZENIA

1. PRZEDMIOT UMOWY UBEZPIECZENIA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ PRZEWOŹNIKA PRZY PRZEWOZACH TOWARÓW WYKONYWANYCH ZAROBKOWO POJAZDAMI W RAMACH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (AVB-VH 2012-PL) 1. PRZEDMIOT UMOWY UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia in ynieryjno- -techniczne. autor Ryszard Stempel

Ubezpieczenia in ynieryjno- -techniczne. autor Ryszard Stempel Ubezpieczenia in ynieryjno- -techniczne autor Ryszard Stempel Olsztyn 2014 Ubezpieczenia inżynieryjno-techniczne Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Polska IDENTYFIKATORY ZASTOSOWAŃ GS1. www.gs1pl.org The global language of business

Polska IDENTYFIKATORY ZASTOSOWAŃ GS1. www.gs1pl.org The global language of business Polska IDENTYFIKATORY ZASTOSOWAŃ GS1 www.gs1pl.org The global language of business WSTĘP Powodzenie standardów systemu GS1 służących do identyfikacji produktów, usług i lokalizacji, stworzyło wśród użytkowników

Bardziej szczegółowo

PROGRAM USUWANIA AZBESTU DLA POWIATU CIESZY Ń S K IEGO

PROGRAM USUWANIA AZBESTU DLA POWIATU CIESZY Ń S K IEGO PROGRAM USUWANIA AZBESTU DLA POWIATU CIESZY Ń S K IEGO ZLECE N I O D A W C A : STAROSTWO POWIATOWE W CIESZYNIE WY K O N A W C A : GALEJA TECHNIKA I TECHNOLOGIA Cieszyn, październik 2006r. SPIS TREŚCI 1.

Bardziej szczegółowo

Rola instrumentów bankowych i ubezpieczeniowych w ograniczaniu ryzyka handlowego przedsiębiorstw

Rola instrumentów bankowych i ubezpieczeniowych w ograniczaniu ryzyka handlowego przedsiębiorstw ZESZYTY NAUKOWE POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING Nr 4 (53) 2010 Anna Maria Olkiewicz Rola instrumentów bankowych i ubezpieczeniowych w ograniczaniu ryzyka handlowego przedsiębiorstw Role of bank

Bardziej szczegółowo

Wzrost znaczenia handlu zagranicznego

Wzrost znaczenia handlu zagranicznego Sergiusz Kuczyński Wzrost znaczenia handlu zagranicznego Przyczyny, które spowodowały zmianę warunków gospodarowania: Rozwój biznesu międzynarodowego, likwidacja granic Przejście od rynku producenta do

Bardziej szczegółowo

Transport, ubezpieczenia i spedycja w handlu międzynarodowym. poradnik dla przedsiębiorców

Transport, ubezpieczenia i spedycja w handlu międzynarodowym. poradnik dla przedsiębiorców 2011 Transport, ubezpieczenia i spedycja w handlu międzynarodowym poradnik dla przedsiębiorców Transport, ubezpieczenia i spedycja w handlu międzynarodowym poradnik dla przedsiębiorców Ekspertyza powstała

Bardziej szczegółowo

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03

ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 ul. Janickiego 20B, 60-542 Poznań, tel./fax: (061)843-28-01/03 Lokalizacja: Inwestycja: Opracowanie: Inwestor: Jednostka projektowa: Autor: Data opracowania: Zespół Szkół Specjalnych, ul. Zielona 59, 98-220

Bardziej szczegółowo