WYKRYWANIE MICRODOCHIUM NIVALE VAR. NIVALE I M. NIVALE VAR. MAJUS W PSZENICY OZIMEJ UPRAWIANEJ W RÓŻNYCH SYSTEMACH PRODUKCJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYKRYWANIE MICRODOCHIUM NIVALE VAR. NIVALE I M. NIVALE VAR. MAJUS W PSZENICY OZIMEJ UPRAWIANEJ W RÓŻNYCH SYSTEMACH PRODUKCJI"

Transkrypt

1 Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 48 (2) 2008 WYKRYWANIE MICRODOCHIUM NIVALE VAR. NIVALE I M. NIVALE VAR. MAJUS W PSZENICY OZIMEJ UPRAWIANEJ W RÓŻNYCH SYSTEMACH PRODUKCJI EWA SOLARSKA, AGNIESZKA FAJBUŚ Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Wydział Nauk o Żywności i Biotechnologii Skromna 8, Lublin I. WSTĘP Microdochium nivale jest głównym sprawcą pleśni śniegowej. Grzyb powoduje również przed i powschodową zgorzel siewek. najczęściej jest też jednym z kilku komponentów zespołu patogenów powodujących choroby podsuszkowe (Solarska i wsp. 2003). Patogen ten atakuje również liście i kłos. nie jest grzybem toksygenicznym, ale może powodować spadek żywotności ziarna siewnego (Turner i wsp. 2002). Wyróżnia się dwie odmiany tego gatunku: i. Różnice pomiędzy tymi odmianami związane są z morfologią form konidialnych, a także ze zróżnicowaniem w preferencji gospodarzy, wskutek różnej wrażliwości na kwasy hydroksamowe występujące w ich tkankach (Simpson i wsp. 2000). Często we wczesnych terminach wzrostu roślin objawy chorobowe powodowane przez są trudne do odróżnienia od powodowanych przez Pseudocercosporella herpotrichoides i Rhizoctonia cerealis, wchodzących w skład komponentu patogenów powodujących choroby podsuszkowe. Ponadto bardzo trudne jest odróznienie i za pomocą konwencjonalnej analizy mikologicznej. Dlatego w ostatnich latach coraz powszechniej stosuje się do tego celu PCR, który pozwala na specyficzną i szybką identyfikacje obu odmian oraz na wykrycie tego grzyba przy niskiej jego koncentracji w tkankach roślinnych, a więc również we wczesnych terminach wzrostu roślin. Celem badań przeprowadzonych w latach było określenie występowania na pszenicy ozimej uprawianej w różnych systemach produkcji przy użyciu makroskopowej oceny i molekularnego testu PCR oraz ocena możliwości wykorzystania tego testu do wczesnego wykrywania analizowanego patogena. II. MATERIAŁ I METODY Badania prowadzono na polach uprawnych pszenicy ozimej odmian Kobra i Roma, należących do Zakładu Doświadczalnego Osiny Instytutu Uprawy Nawożenia i Glebo-

2 Wykrywanie Microdochium nivale w pszenicy ozimej znawstwa PIB w Puławach. Uwzględniono trzy systemy produkcji pszenicy ozimej: integrowany, konwencjonalny i ekologiczny oraz monokulturę. Z każdego pola reprezentującego oddzielny system uprawy pszenicy w dwóch terminach pobrano losowo po trzydzieści roślin, z których pobrano wiosną pochwę liściową i kłosy w czasie dojrzałości mlecznej ziarna. Z fragmentów tkanki roślinnej i ziarna izolowano DNA. W reakcji PCR zastosowano specyficzne startery dla oraz dla var. majus o sekwencji podanej w literaturze (Doohan i wsp. 1998). Tkankę roślinną po uprzednim liofilizowaniu rozdrobniono w młynku elektrycznym. Ekstrakcję DNA przeprowadzono zgodnie z metodą opisaną przez Nicholsona i wsp. (1996). Do reakcji PCR używano 1 μl uzyskanego ekstraktu DNA. Jako kontrolę pozytywną reakcji stosowano kontrolny DNA dla badanych grzybów pochodzący z zestawów diagnostycznych firmy ADGEN. W kontroli negatywnej zamiast DNA użyto 1 μl wody destylowanej. Do amplifikacji fragmentów DNA specyficznych dla grzybów z badanych próbek roślinnych zastosowano program według Nicholsona i wsp. (1996). Produkty reakcji PCR analizowano w 1,5% żelu agarozowym w obecności bromku etydyny i markerów wielkości M1 (puc 19/Mspl) lub M2 (Gene Ruler 100 bp DNA Lader Plus). III. WYNIKI W wyniku użycia testu PCR wykryto w roślinach odmian Kobra i Roma w różnych systemach produkcji. W 2001 roku wykryto jedynie Tabela 1. Wykrywanie za pomocą techniki PCR w pochwie liściowej pszenicy ozimej odmiany Kobra i Roma w różnych systemach produkcji w latach Table 1. Detection of using PCR in leaf sheath of winter wheat cv. Kobra and Roma in different production systems in Systemy produkcji Production systems Rok Year Gatunek grzyba Species of fungus ekologiczny organic integrowany integrated konwencjonalny conventional monokultura monoculture Kobra Roma Kobra Roma Kobra Roma Kobra Roma (+) pozytywny wynik reakcji PCR positive result of PCR reaction ( ) negatywny wynik reakcji PCR negative result of PCR reaction

3 534 Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 48 (2) 2008 pochwa liściowa leaf sheath kłos ear M1 KP KN 300 p.z. Rys. 1. Wykrywanie za pomocą techniki PCR w roślinach pszenicy ozimej uprawianej w różnych systemach produkcji w 2003 roku Fig. 1. Detection of using PCR in winter wheat plants cultivated in different production systems in , 9 monokultura, o. Kobra moculture cv. Kobra 2, 10 system integrowany, o. Kobra integrated system, cv. Kobra 3, 11 system ekologiczny, o. Kobra organic system, cv. Kobra 4, 12 system konwencjonalny, o. Kobra conventional system, cv. Kobra 5, 13 monokultura, o. Roma monoculture, cv. Roma 6, 14 system integrowany, o. Roma integrated system, cv. Roma 7, 15 system ekologiczny, o. Roma organic system, cv. Roma 8, 16 system konwencjonalny, o. Roma conventional system, cv. Roma M1 marker wielkości puc 19/Mspl size markeri puc 19/Mspl KP kontrola pozytywna positive control KN kontrola negatywna negative control Tabela 2. Wykrywanie za pomocą techniki PCR w kłosach pszenicy ozimej odmian Kobra i Roma w różnych systemach produkcji w 2002 roku Table 2. Detection of by using PCR in ears of winter wheat cv. Kobra and Roma in different production systems in 2002 Rok Year 2002 Gatunek grzyba Species of fungus ekologiczny organic Systemy produkcji Production systems integrowany integrated konwencjonalny conventional monokultura monoculture Kobra Roma Kobra Roma Kobra Roma Kobra Roma (+) pozytywny wynik reakcji PCR positive result of PCR reaction ( ) negatywny wynik reakcji PCR negative result of PCR reaction + +

4 Wykrywanie Microdochium nivale w pszenicy ozimej w pochwie liściowej roślin odmiany Roma w systemie integrowanym (tab. 1). W 2002 roku wykrywano w roślinach pszenicy ozimej z systemów: integrowanego, konwencjonalnego i monokultury, a tylko w roślinach odmiany Roma uprawianych w systemie konwencjonalnym (tab. 1). Natomiast w 2003 roku wykrywano tylko w roślinach odmiany Roma z systemów: ekologicznego, integrowanego i monokultury, a w roślinach odmiany Roma monokultury i w roślinach odmiany Kobra z systemu ekologicznego (tab. 1, rys. 1). W latach 2001 i 2003 nie wykrywano w kłosach. W 2002 wykryto w kłosach odmiany Kobra z systemu integrowanego i monokultury (tab. 2). IV. DYSKUSJA Zastosowanie testu PCR pozwoliło na wykrywanie w pszenicy w bardzo wczesnym okresie rozwoju tej rośliny, tj. podczas jej krzewienia. Umożliwiło także odróżnienie dwóch odmian i. Wykorzystywany test PCR był testem jakościowym, nie dającym możliwości oznaczenia biomasy grzyba w materiale roślinnym. W pochwie liściowej pszenicy ozimej wykrywano przede wszystkim. wykrywano w każdym roku z mniejszą częstotliwością niż. Podobne wyniki częstszego wykrywania w pochwie liściowej pszenicy ozimej uzyskał Turner i wsp. (2002). wykrywano również w kłosie tylko w jednym roku, tj. w 2002, kiedy najczęściej wykrywano tę odmianę grzyba w pochwie liściowej wiosną. V. WNIOSKI 1. Zastosowanie techniki PCR pozwoliło wykryć i var. majus w pochwie liściowej oraz w kłosach pszenicy ozimej. 2. Grzyby te powodują fuziarozy podstawy źdźbła i korzeni oraz liści i kłosa i są trudne do odróżnienia na podstawie analizy makroskopowej. 3. W pochwie liściowej oraz kłosach pszenicy ozimej wykrywano przede wszystkim. VI. LITERATURA Doohan F.M., Parry D.W., Jenkinson P., Nicholson P The use of species specific PCR based assays to analyse Fusarium ear blight of wheat. Plant Pathol. 47 (2): Nicholson P., Lees A.K., Maurin N., Parry D.W., Rezanoor H.N Development of a PCR assay to identify and quantify and in wheat. Physiol. Mol. Plant Pathol. 48: Simpson D.R., Rezanor H.M., Parry D.W., Nicholson P Evidence for differential host preference in Microdochium nivale and Microdochium nivale. Plant Pathol. 49 (2):

5 536 Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 48 (2) 2008 Solarska E., Mróz A., Kuś J Występowanie chorób powodowanych przez grzyby na pszenicy ozimej uprawianej w różnych systemach produkcji. Prog. Plant Protection/Post. Ochr. Roślin 43: Turner A.S., Nicholson P., Edwards S.G., Bateman G.L., Morgan L.W., Tood A.D., Parry D.W., Marschall J., Nutall M Relationship between brown foot rot and DNA of Microdochium nivale, determined by quantitative PCR in stem bases of winter wheat. Plant Pathol. 51: EWA SOLARSKA, AGNIESZKA FAJBUŚ DETECTION OF MICRODOCHIUM NIVALE VAR. NIVALE AND M. NIVALE VAR. MAJUS IN WINTER WHEAT CULTIVATED IN DIFFERENT PRODUCTION SYSTEMS SUMMARY Polymerase chain reaction (PCR) for detection of Microdochium nivale and was compared with macroscopic analysis of winter wheat growing in different production systems: organic, integrated, conventional and monoculture. Leaf sheaths and ears were analysed in this aspect. Macroscopic analysis of winter wheat healthiness did not agree with results of PCR analysis. PCR analysis indicated a higher incidence of on leaf sheaths and ears of winter wheat than. Key words: winter wheat, production systems, PCR detection, Microdochium nivale,

Ocena metod diagnozowania chorób korzeni i pochwy liściowej pszenicy ozimej EWA SOLARSKA, MAGDALENA GRUDZIŃSKA

Ocena metod diagnozowania chorób korzeni i pochwy liściowej pszenicy ozimej EWA SOLARSKA, MAGDALENA GRUDZIŃSKA ACTA AGROBOTANICA Vol. 58, z. 2 2005 s. 271 276 Ocena metod diagnozowania chorób korzeni i pochwy liściowej pszenicy ozimej EWA SOLARSKA, MAGDALENA GRUDZIŃSKA Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa

Bardziej szczegółowo

WYSTĘPOWANIE NA ODMIANACH PSZENICY OZIMEJ KOMPLEKSU CHORÓB PODSTAWY ŹDŹBŁA W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU UPRAWY I TERMINU SIEWU

WYSTĘPOWANIE NA ODMIANACH PSZENICY OZIMEJ KOMPLEKSU CHORÓB PODSTAWY ŹDŹBŁA W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU UPRAWY I TERMINU SIEWU Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 48 (1) 2008 WYSTĘPOWANIE NA ODMIANACH PSZENICY OZIMEJ KOMPLEKSU CHORÓB PODSTAWY ŹDŹBŁA W ZALEŻNOŚCI OD SPOSOBU UPRAWY I TERMINU SIEWU RYSZARD WEBER

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. pt.: Uprawy polowe metodami ekologicznymi: Określenie dobrych praktyk w uprawach polowych metodami ekologicznymi.

SPRAWOZDANIE. pt.: Uprawy polowe metodami ekologicznymi: Określenie dobrych praktyk w uprawach polowych metodami ekologicznymi. SPRAWOZDANIE z prowadzenia w 2014 r. badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego w zakresie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Czartoryskich 8, Puławy I.

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Czartoryskich 8, Puławy I. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 47 (2) 2007 SKUTECZNOŚĆ WYBRANYCH ZAPRAW NASIENNYCH W OCHRONIE PSZENICY OZIMEJ PRZED ZGORZELĄ PODSTAWY ŹDŹBŁA (GAEUMANNOMYCES GRAMINIS) W WARUNKACH

Bardziej szczegółowo

INTENSITY OF FUNGAL DISEASES OF SELECTED VARIETIES OF WINTER WHEAT CULTIVATED IN THE ORGANIC CROP PRODUCTION SYSTEMS

INTENSITY OF FUNGAL DISEASES OF SELECTED VARIETIES OF WINTER WHEAT CULTIVATED IN THE ORGANIC CROP PRODUCTION SYSTEMS Jan KUŚ, Anna MRÓZ, Krzysztof JOŃCZYK Instytut Uprawy NawoŜenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej INTENSITY OF FUNGAL DISEASES OF

Bardziej szczegółowo

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy Czartoryskich 8, Puławy I.

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Państwowy Instytut Badawczy Czartoryskich 8, Puławy I. Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 46 (1) 2006 PORÓWNANIE SKUTECZNOŚCI DWÓCH ZAPRAW NASIENNYCH PRZECIWKO ZGORZELI PODSTAWY ŹDŹBŁA GAEUMANNOMYCES GRAMINIS VAR. TRITICI W MONOKULTURZE

Bardziej szczegółowo

NASILENIE WYSTĘPOWANIA CHORÓB PODSTAWY ŹDŹBŁA NA PSZENICY OZIMEJ W ZALEŻNOŚCI OD STANOWISKA W ZMIANOWANIU

NASILENIE WYSTĘPOWANIA CHORÓB PODSTAWY ŹDŹBŁA NA PSZENICY OZIMEJ W ZALEŻNOŚCI OD STANOWISKA W ZMIANOWANIU Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 48 (2) 2008 NASILENIE WYSTĘPOWANIA CHORÓB PODSTAWY ŹDŹBŁA NA PSZENICY OZIMEJ W ZALEŻNOŚCI OD STANOWISKA W ZMIANOWANIU ANNA NIERÓBCA, RAFAŁ PUDEŁKO,

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia ze strony grzyba Rhizoctonia solani na plantacjach buraka cukrowego

Zagrożenia ze strony grzyba Rhizoctonia solani na plantacjach buraka cukrowego Zagrożenia ze strony grzyba Rhizoctonia solani na plantacjach buraka cukrowego Paweł Skonieczek Mirosław Nowakowski Łukasz Matyka Marcin Żurek Zakład Technologii Produkcji Roślin Okopowych Instytut Hodowli

Bardziej szczegółowo

Autor: dr Mirosława Staniaszek

Autor: dr Mirosława Staniaszek Zakład Hodowli Roślin Ogrodniczych Pracownia Genetyki i Hodowli Roślin Warzywnych Fot. J. Sobolewski Procedura identyfikacji genu Frl warunkującego odporność pomidora na Fusarium oxysporum f.sp. radicis-lycopersici

Bardziej szczegółowo

WPŁYW MIESZANINY PROPIONIBACTERIUM FREUDENREICHII I LACTOBACILLUS RHAMNOSUS NA ZDROWOTNOŚĆ I PLON RZEPAKU OZIMEGO

WPŁYW MIESZANINY PROPIONIBACTERIUM FREUDENREICHII I LACTOBACILLUS RHAMNOSUS NA ZDROWOTNOŚĆ I PLON RZEPAKU OZIMEGO Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 49 (3) 2009 WPŁYW MIESZANINY PROPIONIBACTERIUM FREUDENREICHII I LACTOBACILLUS RHAMNOSUS NA ZDROWOTNOŚĆ I PLON RZEPAKU OZIMEGO ROMUALD GWIAZDOWSKI

Bardziej szczegółowo

TEMPO SZERZENIA SIĘ ALTERNARIOZY (ALTERNARIA SPP.) NA PLANTACJI ZIEMNIAKA W EKOLOGICZNYM I INTEGROWANYM SYSTEMIE UPRAWY

TEMPO SZERZENIA SIĘ ALTERNARIOZY (ALTERNARIA SPP.) NA PLANTACJI ZIEMNIAKA W EKOLOGICZNYM I INTEGROWANYM SYSTEMIE UPRAWY Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 51 (3) 2011 TEMPO SZERZENIA SIĘ ALTERNARIOZY (ALTERNARIA SPP.) NA PLANTACJI ZIEMNIAKA W EKOLOGICZNYM I INTEGROWANYM SYSTEMIE UPRAWY BARBARA SAWICKA

Bardziej szczegółowo

Poszukiwanie źródeł odporności u pszenic na wirus odglebowej mozaiki zbóż (Soil-borne cereal mosaic virus, SBCMV)

Poszukiwanie źródeł odporności u pszenic na wirus odglebowej mozaiki zbóż (Soil-borne cereal mosaic virus, SBCMV) Małgorzata Jeżewska Zakład Wirusologii i Bakteriologii, Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy, Poznań Poszukiwanie źródeł odporności u pszenic na wirus odglebowej mozaiki zbóż (Soil-borne

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF KUBIAK I. WSTĘP

KRZYSZTOF KUBIAK I. WSTĘP Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 49 (3) 2009 SKUTECZNOŚĆ I OPŁACALNOŚĆ STOSOWANIA ZAPRAW NASIENNYCH W ZWALCZANIU ŚNIECI CUCHNĄCEJ [TILLETIA CARIES (DC.) TUL.] I ŚNIECI GŁADKIEJ (TILLETIA

Bardziej szczegółowo

YIELDS OF THE SELECTED WINTER WHEAT VARIETIES CULTIVATED IN ORGANIC AND CONVENTIONAL CROP PRODUCTION SYSTEMS

YIELDS OF THE SELECTED WINTER WHEAT VARIETIES CULTIVATED IN ORGANIC AND CONVENTIONAL CROP PRODUCTION SYSTEMS Jan KUŚ, Krzysztof JOŃCZYK, Jarosław STALENGA, Beata FELEDYN-SZEWCZYK, A. MRÓZ Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa-PIB Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej ul. Czartoryskich 8, 24-100

Bardziej szczegółowo

SEGREGACJA TRANSGRESYWNA POKOLENIA F 2 KUKURYDZY W PODATNOŚCI NA FUSARIUM SPP.

SEGREGACJA TRANSGRESYWNA POKOLENIA F 2 KUKURYDZY W PODATNOŚCI NA FUSARIUM SPP. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 49 (1) 2009 SEGREGACJA TRANSGRESYWNA POKOLENIA F 2 KUKURYDZY W PODATNOŚCI NA FUSARIUM SPP. GRAŻYNA SZYMAŃSKA, HANNA SULEWSKA, KATARZYNA PANASIEWICZ

Bardziej szczegółowo

Porażenie podstawy źdźbła pszenicy ozimej przez Fusarium spp. przyczyny i skutki. MAŁGORZATA NARKIEWICZ-JODKO 1, ZYGMUNT GIL 1, MAREK URBAN 2

Porażenie podstawy źdźbła pszenicy ozimej przez Fusarium spp. przyczyny i skutki. MAŁGORZATA NARKIEWICZ-JODKO 1, ZYGMUNT GIL 1, MAREK URBAN 2 ACTA AGROBOTANICA Vol. 58, z. 2 2005 s. 319 328 Porażenie podstawy źdźbła pszenicy ozimej przez Fusarium spp. przyczyny i skutki. MAŁGORZATA NARKIEWICZ-JODKO 1, ZYGMUNT GIL 1, MAREK URBAN 2 1 Zakład Technologii

Bardziej szczegółowo

Sanitary state of winter rye grown in the conventional and organic systems

Sanitary state of winter rye grown in the conventional and organic systems PROGRESS IN PLANT PROTECTION/POSTĘPY W OCHRONIE ROŚLIN 52 (4) 2012 Sanitary state of winter rye grown in the conventional and organic systems Zdrowotność żyta ozimego uprawianego w systemie konwencjonalnym

Bardziej szczegółowo

Występowanie chorób pszenicy ozimej w zależności od wybranych czynników agrotechnicznych

Występowanie chorób pszenicy ozimej w zależności od wybranych czynników agrotechnicznych PROGRESS IN PLANT PROTECTION/POSTĘPY W OCHRONIE ROŚLIN 52 (4) 2012 Prevalence of winter wheat diseases depending on selected agrotechnical factors Występowanie chorób pszenicy ozimej w zależności od wybranych

Bardziej szczegółowo

The influence of production technology on yielding of spring wheat cultivars

The influence of production technology on yielding of spring wheat cultivars PROGRESS IN PLANT PROTECTION/POSTĘPY W OCHRONIE ROŚLIN 52 (4) 2012 The influence of production technology on yielding of spring wheat cultivars Wpływ integrowanej technologii produkcji na plonowanie odmian

Bardziej szczegółowo

Wstępna ocena przydatności wybranych odmian pszenicy ozimej do uprawy w różnych systemach produkcji roślinnej

Wstępna ocena przydatności wybranych odmian pszenicy ozimej do uprawy w różnych systemach produkcji roślinnej NR 220 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2001 KRZYSZTOF JOŃCZYK ANDRZEJ KAWALEC 1 Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej 1 Stacja Doświadczalna Osiny Instytut Uprawy Nawożenia

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANE ANALIZY ZDJĘĆ LOTNICZYCH DO WYZNACZANIA ZASIĘGU STREF ZAGROŻONYCH CHOROBAMI PODSTAWY ŹDŹBŁA

ZAAWANSOWANE ANALIZY ZDJĘĆ LOTNICZYCH DO WYZNACZANIA ZASIĘGU STREF ZAGROŻONYCH CHOROBAMI PODSTAWY ŹDŹBŁA Problemy Inżynierii Rolniczej nr 4/2009 Rafał Pudełko, Anna Nieróbca, Jerzy Kozyra Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach ZAAWANSOWANE ANALIZY ZDJĘĆ LOTNICZYCH

Bardziej szczegółowo

WPŁYW UPRAWY MIESZANKI BOBIKU Z OWSEM NAGOZIARNISTYM W SYSTEMIE EKOLOGICZNYM NA WYSTĘPOWANIE SZKODNIKÓW

WPŁYW UPRAWY MIESZANKI BOBIKU Z OWSEM NAGOZIARNISTYM W SYSTEMIE EKOLOGICZNYM NA WYSTĘPOWANIE SZKODNIKÓW Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 51 (3) 2011 WPŁYW UPRAWY MIESZANKI BOBIKU Z OWSEM NAGOZIARNISTYM W SYSTEMIE EKOLOGICZNYM NA WYSTĘPOWANIE SZKODNIKÓW DARIUSZ ROPEK 1, BOGDAN KULIG

Bardziej szczegółowo

w badaniach rolniczych na pszenicy ozimej w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy)

w badaniach rolniczych na pszenicy ozimej w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Nano-Gro w badaniach rolniczych na pszenicy ozimej w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Importowany ze Stanów Zjednoczonych na rynek polski w 2007 r. innowacyjny stymulator

Bardziej szczegółowo

Zaprawy. Chroni bez przerwy

Zaprawy. Chroni bez przerwy Zaprawy Chroni bez przerwy edycja 27 zaprawy problem uprawy zbóż po sobie PROBLEM UPRAWY ZBÓŻ PO SOBIE Rezygnacja z poprawnego zmianowania na rzecz zbyt częstej uprawy zbóż to zjawisko powszechnie występujące

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE FAUNY WYSTĘPUJĄCEJ NA WARZYWACH KORZENIOWYCH UPRAWIANYCH METODĄ EKOLOGICZNĄ I KONWENCJONALNĄ

PORÓWNANIE FAUNY WYSTĘPUJĄCEJ NA WARZYWACH KORZENIOWYCH UPRAWIANYCH METODĄ EKOLOGICZNĄ I KONWENCJONALNĄ PORÓWNANIE FAUNY WYSTĘPUJĄCEJ NA WARZYWACH KORZENIOWYCH UPRAWIANYCH METODĄ EKOLOGICZNĄ I KONWENCJONALNĄ COMPARISON OF THE FAUNA OCCURRING ON ROOT VEGETABLES CULTIVATED UNDER ORGANIC AND CONVENTIONAL SYSTEMS

Bardziej szczegółowo

PW Zadanie 3.3: Monitoring zmian zdolności chorobotwórczych populacji patogenów z kompleksu Stagonospora spp. / S.

PW Zadanie 3.3: Monitoring zmian zdolności chorobotwórczych populacji patogenów z kompleksu Stagonospora spp. / S. PW 2015-2020 Zadanie 3.3: Monitoring zmian zdolności chorobotwórczych populacji patogenów z kompleksu Stagonospora spp. / S. tritici sprawców plamistości liści i plew pszenicy i pszenżyta Zakład Fitopatologii,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZABIEGÓW PROEKOLOGICZNYCH W MONOKULTURZE PSZENŻYTA OZIMEGO NA OGRANICZENIE PORAŻENIA PRZEZ CHOROBY PODSUSZKOWE

WPŁYW ZABIEGÓW PROEKOLOGICZNYCH W MONOKULTURZE PSZENŻYTA OZIMEGO NA OGRANICZENIE PORAŻENIA PRZEZ CHOROBY PODSUSZKOWE Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 51 (3) 2011 WPŁYW ZABIEGÓW PROEKOLOGICZNYCH W MONOKULTURZE PSZENŻYTA OZIMEGO NA OGRANICZENIE PORAŻENIA PRZEZ CHOROBY PODSUSZKOWE MICHAŁ PALUCH, DANUTA

Bardziej szczegółowo

Występowanie grzybów rodzaju Fusarium oraz głównych mikotoksyn w ziarnie zbóż w latach

Występowanie grzybów rodzaju Fusarium oraz głównych mikotoksyn w ziarnie zbóż w latach PROGRESS IN PLANT PROTECTION/POSTĘPY W OCHRONIE ROŚLIN 53 (4) 2013 Occurrence of Fusarium and major mycotoxins in cereal grains harvested in Występowanie grzybów rodzaju Fusarium oraz głównych mikotoksyn

Bardziej szczegółowo

ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU MIKOTOKSYN ROŚLINY ROLNICZE

ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU MIKOTOKSYN ROŚLINY ROLNICZE ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU MIKOTOKSYN ROŚLINY ROLNICZE Ekspertyza pod redakcją: prof. dr. hab. Marka Korbasa i dr inż. Joanny Horoszkiewicz-Janka, Instytut Ochrony Roślin - PIB Metabolity grzybów nazywa

Bardziej szczegółowo

Jerzy Grabiński IUNG Puławy Dobra praktyka rolnicza w uprawie zbóż

Jerzy Grabiński IUNG Puławy Dobra praktyka rolnicza w uprawie zbóż Jerzy Grabiński IUNG Puławy Dobra praktyka rolnicza w uprawie zbóż Około 5,3 mln ton tj. prawie 20 % corocznych zbiorów ziarna przeznacza się w Polsce na cele konsumpcyjne. Aby ziarno mogło być przeznaczone

Bardziej szczegółowo

BADANIA W IHAR-PIB O/BYDGOSZCZ

BADANIA W IHAR-PIB O/BYDGOSZCZ BADANIA W IHAR-PIB O/BYDGOSZCZ 1) Monitorowanie zmian w populacjach patogena Rhizoctonia solani sprawcy rizoktoniozy korzeni buraka cukrowego (Zadanie 6.11 w PW) 2) Ocena i doskonalenie genotypów gorczycy

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna opłacalność chemicznego zwalczania chorób, szkodników i chwastów w rzepaku ozimym

Ekonomiczna opłacalność chemicznego zwalczania chorób, szkodników i chwastów w rzepaku ozimym Tom XX Rośliny Oleiste 1999 Małgorzata Juszczak, Marek Mrówczyński, Gustaw Seta* Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu, *Instytut Ochrony Roślin, Oddział Sośnicowice Ekonomiczna opłacalność chemicznego zwalczania

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna droga do celu

Bezpieczna droga do celu Bezpieczna droga do celu substancja biologicznie czynna cyprodynil 75 WG UNIkalne, UNIwersalne, uznane w UNII Europejskiej, rozwiązanie problemu łamliwości źdźbła w pszenicy ozimej Produkt Substancja aktywna

Bardziej szczegółowo

Modele ochrony zbóż jako element integrowanej produkcji

Modele ochrony zbóż jako element integrowanej produkcji Anna Nieróbca Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Modele ochrony zbóż jako element integrowanej produkcji Bratoszewice

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Helena Kubicka- Matusiewicz Prof. dr hab. Jerzy PuchalskI Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności

Prof. dr hab. Helena Kubicka- Matusiewicz Prof. dr hab. Jerzy PuchalskI Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Prof. dr hab. Helena Kubicka- Matusiewicz Prof. dr hab. Jerzy PuchalskI Polska Akademia Nauk Ogród Botaniczny Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w Powsinie Wstęp Kraje, które ratyfikowały Konwencję

Bardziej szczegółowo

Mączniak prawdziwy zbóż i traw: kiedy zwalczanie będzie skuteczne?

Mączniak prawdziwy zbóż i traw: kiedy zwalczanie będzie skuteczne? .pl https://www..pl Mączniak prawdziwy zbóż i traw: kiedy zwalczanie będzie skuteczne? Autor: Katarzyna Szponar Data: 11 kwietnia 2017 W początkowej fazie rozwoju naszych zbóż bardzo często występuje mączniak

Bardziej szczegółowo

IUNG-PIB Puławy S. MARTYNIUK, M. KOZIEŁ, K. JOŃCZYK

IUNG-PIB Puławy S. MARTYNIUK, M. KOZIEŁ, K. JOŃCZYK Czy odmiany pszenicy ozimej uprawianej w systemie ekologicznym różnią się pod względem liczebności mikroorganizmów i aktywności enzymów biorących udział w przemianach fosforu w ryzosferze? S. MARTYNIUK,

Bardziej szczegółowo

PL B1. UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin, PL BUP 26/11

PL B1. UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin, PL BUP 26/11 PL 214501 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 214501 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 391458 (51) Int.Cl. C12Q 1/68 (2006.01) C12N 15/29 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Plon i niektóre cechy jakości ziarna pszenicy ozimej porażonej przez Cephalosporium gramineum Komunikat

Plon i niektóre cechy jakości ziarna pszenicy ozimej porażonej przez Cephalosporium gramineum Komunikat NR 235 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2005 STEFAN MARTYNIUK JADWIGA OROŃ Zakład Mikrobiologii Rolniczej Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy Plon i niektóre cechy jakości

Bardziej szczegółowo

WPŁYW BIOLOGICZNYCH I CHEMICZNYCH ZAPRAW NASIENNYCH NA PARAMETRY WIGOROWE ZIARNA ZBÓŻ

WPŁYW BIOLOGICZNYCH I CHEMICZNYCH ZAPRAW NASIENNYCH NA PARAMETRY WIGOROWE ZIARNA ZBÓŻ Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 47 (2) 2007 WPŁYW BIOLOGICZNYCH I CHEMICZNYCH ZAPRAW NASIENNYCH NA PARAMETRY WIGOROWE ZIARNA ZBÓŻ KATARZYNA PANASIEWICZ, WIESŁAW KOZIARA, HANNA

Bardziej szczegółowo

Architektura łanu żyta w zależności od warunków glebowych

Architektura łanu żyta w zależności od warunków glebowych NR 228 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2003 PIOTR NIERÓBCA JERZY GRABIŃSKI Zakład Uprawy Roślin Zbożowych Instytut Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach Architektura łanu żyta

Bardziej szczegółowo

BADANIA W IHAR-PIB W BYDGOSZCZY

BADANIA W IHAR-PIB W BYDGOSZCZY BADANIA W IHAR-PIB W BYDGOSZCZY Monitorowanie zmian w populacjach patogena Rhizoctonia solani sprawcy rizoktoniozy korzeni buraka cukrowego (Zadanie 6.11 w PW) Mirosław Nowakowski Zakład Technologii Produkcji

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WARUNKÓW POGODY NA PORAŻENIE ZBÓŻ OZIMYCH PATOGENAMI LIŚCI I KŁOSÓW

WPŁYW WARUNKÓW POGODY NA PORAŻENIE ZBÓŻ OZIMYCH PATOGENAMI LIŚCI I KŁOSÓW Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 49 (1) 2009 WPŁYW WARUNKÓW POGODY NA PORAŻENIE ZBÓŻ OZIMYCH PATOGENAMI LIŚCI I KŁOSÓW VIDA DANYTE, ALICJA PECIO Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 2. Identyfikacja płci z wykorzystaniem genu amelogeniny (AMGXY)

Ćwiczenie 2. Identyfikacja płci z wykorzystaniem genu amelogeniny (AMGXY) Ćwiczenie 2. Identyfikacja płci z wykorzystaniem genu amelogeniny (AMGXY) Cel ćwiczenia Amplifikacja fragmentu genu amelogeniny, znajdującego się na chromosomach X i Y, jako celu molekularnego przydatnego

Bardziej szczegółowo

skróci wzmocni pogrubi

skróci wzmocni pogrubi skróci wzmocni pogrubi zapobiega wyleganiu roślin zbóż rozwija pędy boczne i system korzeniowy pogrubia ścianki źdźbła hamuje wzrost elongacyjny działa także w późnych fazach rozwojowych zbóż Po co regulować

Bardziej szczegółowo

60 FS. Seedron NOWOŚĆ! Zaprawa zbożowa najwyższych lotów! zaprawa zbożowa. Simply. Grow. Together.

60 FS. Seedron NOWOŚĆ! Zaprawa zbożowa najwyższych lotów! zaprawa zbożowa. Simply. Grow. Together. Seedron 60 FS Zaprawa zbożowa najwyższych lotów! NOWOŚĆ! zaprawa zbożowa Simply. Grow. Together. n Zaprawianie ziarna to pierwszy, a zarazem niezbędny zabieg ochrony zbóż. Ochrona roślin już od momentu

Bardziej szczegółowo

ZANIKANIE KAPTANU I PROPIKONAZOLU W OWOCACH I LIŚCIACH JABŁONI ODMIANY JONAGOLD

ZANIKANIE KAPTANU I PROPIKONAZOLU W OWOCACH I LIŚCIACH JABŁONI ODMIANY JONAGOLD Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 49 (3) 2009 ZANIKANIE KAPTANU I PROPIKONAZOLU W OWOCACH I LIŚCIACH JABŁONI ODMIANY JONAGOLD EWA SZPYRKA 1, STANISŁAW SADŁO 2, MAGDALENA SŁOWIK-BOROWIEC

Bardziej szczegółowo

Wpływ technologii produkcji na plonowanie pszenżyta ozimego w warunkach różnego udziału zbóż w strukturze zasiewów

Wpływ technologii produkcji na plonowanie pszenżyta ozimego w warunkach różnego udziału zbóż w strukturze zasiewów 11 Polish Journal of Agronomy 2015, 23, 11 17 Wpływ technologii produkcji na plonowanie pszenżyta ozimego w warunkach różnego udziału zbóż w strukturze Bogusława Jaśkiewicz Zakład Uprawy Roślin Zbożowych,

Bardziej szczegółowo

Wpływ intensywności uprawy na plon i cechy struktury plonu odmian pszenicy ozimej

Wpływ intensywności uprawy na plon i cechy struktury plonu odmian pszenicy ozimej 41 Polish Journal of Agronomy 2012, 11, 41-46 Wpływ intensywności uprawy na plon i cechy struktury plonu odmian pszenicy ozimej Grażyna Podolska, Alicja Sułek Zakład Uprawy Roślin Zbożowych, Instytut Uprawy

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA POLSKICH SZCZEPÓW WIRUSA MOZAIKI PEPINO (PEPINO MOSAIC VIRUS)

DIAGNOSTYKA POLSKICH SZCZEPÓW WIRUSA MOZAIKI PEPINO (PEPINO MOSAIC VIRUS) Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 47 (2) 2007 DIAGNOSTYKA POLSKICH SZCZEPÓW WIRUSA MOZAIKI PEPINO (PEPINO MOSAIC VIRUS) HENRYK POSPIESZNY, BEATA HASIÓW, NATASZA BORODYNKO Instytut

Bardziej szczegółowo

ZMIANY ZACHWASZCZENIA ŁANU ZIEMNIAKA W WARUNKACH EKOLOGICZNEGO I INTEGROWANEGO SYSTEMU PRODUKCJI

ZMIANY ZACHWASZCZENIA ŁANU ZIEMNIAKA W WARUNKACH EKOLOGICZNEGO I INTEGROWANEGO SYSTEMU PRODUKCJI Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50 (3) 2010 ZMIANY ZACHWASZCZENIA ŁANU ZIEMNIAKA W WARUNKACH EKOLOGICZNEGO I INTEGROWANEGO SYSTEMU PRODUKCJI PIOTR BARBAŚ 1, BARBARA SAWICKA 2 1 Instytut

Bardziej szczegółowo

PL B1. UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin, PL BUP 04/14. SYLWIA OKOŃ, Dąbrowica, PL KRZYSZTOF KOWALCZYK, Motycz, PL

PL B1. UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W LUBLINIE, Lublin, PL BUP 04/14. SYLWIA OKOŃ, Dąbrowica, PL KRZYSZTOF KOWALCZYK, Motycz, PL PL 220315 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 220315 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 400252 (22) Data zgłoszenia: 06.08.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

ŁUKANOWSKI, CZESŁAW SADOWSKI

ŁUKANOWSKI, CZESŁAW SADOWSKI Polish Botanical Society Elektronicznie podpisany przez PolishBotanical Society DN: email=p.otreba@pbsociety.org.pl, c=pl, st=warszawa, o=polish Botanical Society, ou=standard Certificate, ou=support,

Bardziej szczegółowo

Topsin + Mantrac w Zielonym Paku

Topsin + Mantrac w Zielonym Paku Dobrze zapakowany Pak + torba w prezencie! Topsin + Mantrac w Zielonym Paku Fungicyd TOPSIN M 500 SC + nawóz formułowany MANTRAC (Mn 500 g/l) plonotwórcze współdziałanie! OFERTA 2017 Problem choroby zbóż

Bardziej szczegółowo

w badaniach rolniczych na pszenżycie ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy)

w badaniach rolniczych na pszenżycie ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Nano-Gro w badaniach rolniczych na pszenżycie ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Celem badań było określenie wpływu stymulatora wzrostu Nano-Gro na wzrost, rozwój,

Bardziej szczegółowo

Choroby podstawy źdźbła pszenicy jarej w monokulturze po zastosowaniu międzyplonu i biostymulatora

Choroby podstawy źdźbła pszenicy jarej w monokulturze po zastosowaniu międzyplonu i biostymulatora Elżbieta Pytlarz Danuta Parylak Martyna Szałata Anna Lehmann, Adam Zych EPISTEME 22/2014, t. III s. 299 306 ISSN 1895-2241 Choroby podstawy źdźbła pszenicy jarej w monokulturze po zastosowaniu międzyplonu

Bardziej szczegółowo

Badanie próbek żywności na obecność Genetycznie Zmodyfikowanych Organizmów. Rozdział 9

Badanie próbek żywności na obecność Genetycznie Zmodyfikowanych Organizmów. Rozdział 9 Badanie próbek żywności na obecność Genetycznie Zmodyfikowanych Organizmów Rozdział 9 Wykrywanie jakościowe kukurydzy MON810, kukurydzy Bt-176 i soi Roundup Ready metodą PCR M. Querci, M. Maretti, M. Mazzara

Bardziej szczegółowo

owies mszyce mszyca czeremchowo-zbożowa - 5 mszyc na 1 źdźbło mszyca zbożowa - 5 mszyc na kłosie

owies mszyce mszyca czeremchowo-zbożowa - 5 mszyc na 1 źdźbło mszyca zbożowa - 5 mszyc na kłosie Aktualna sygnalizacja występowania chorób i szkodników wg komunikatu Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku na dzień 19.06.2014r. POWIAT

Bardziej szczegółowo

Genetyczne modyfikowanie organizmów Kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA, II rok semestr letni 2015/16

Genetyczne modyfikowanie organizmów Kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA, II rok semestr letni 2015/16 Genetyczne modyfikowanie organizmów Kierunek OCHRONA ŚRODOWISKA, II rok semestr letni 2015/16 Ćwiczenie 3 Identyfikacja genetycznie modyfikowanych roślin w produktach spożywczych - jakościowe badanie obecności

Bardziej szczegółowo

Manitoba 425 SC. fungicyd. Czuwa nad Twoim zbożem!

Manitoba 425 SC. fungicyd. Czuwa nad Twoim zbożem! Manitoba 425 SC Czuwa nad Twoim zbożem! fungicyd Manitoba 425 SC: Ochrona zbóż przed chorobami to wyzwanie niełatwe, ale bezwzględnie trzeba się z nim zmierzyć, gdyż wpływa bezpośrednio na plonowanie.

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA

PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA PAŃSTWOWA INSPEKCJA OCHRONY ROŚLIN Roślina: Pszenica ozima Agrofag: Septorioza liści pszenicy Data rozpoczęcia zabiegów: 2017-05-22 Plantacjom pszenicy ozimej zagraża septorioza paskowana liści pszenicy.

Bardziej szczegółowo

Wpływ przedplonów na plonowanie, zachwaszczenie i zdrowotność jęczmienia jarego

Wpływ przedplonów na plonowanie, zachwaszczenie i zdrowotność jęczmienia jarego NR 223/224 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2002 ANDRZEJ WOŹNIAK Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin Akademia Rolnicza w Lublinie Wpływ przedplonów na plonowanie, zachwaszczenie i zdrowotność

Bardziej szczegółowo

Ocena przezimowania, aktualne zalecenia i rekomendacje.

Ocena przezimowania, aktualne zalecenia i rekomendacje. Centrum Kompetencji BASF w Pągowie aktualna sytuacja ocena stanu roślin Ocena przezimowania, aktualne zalecenia i rekomendacje. Przebieg warunków atmosferycznych w sezonie jesiennym i na przełomie jesieni/zimy

Bardziej szczegółowo

Zamir 400 EW. fungicyd. Niepohamowana siła!

Zamir 400 EW. fungicyd. Niepohamowana siła! Zamir 400 EW Niepohamowana siła! fungicyd Straty plonu powodowane przez choroby mogą być bardzo wysokie. Na roślinach uprawnych w ciągu okresu wegetacyjnego mogą pojawiać się różne choroby. W praktyce

Bardziej szczegółowo

Wpływ technologii uprawy na architekturę łanu trzech odmian pszenicy ozimej

Wpływ technologii uprawy na architekturę łanu trzech odmian pszenicy ozimej ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁ ODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LXIV (4) SECTIO E 2009 Katedra Ogólnej Uprawy Roli i Roślin, Akademia Podlaska, ul. B. Prusa 14, 08-110 Siedlce e-mail: kurir@ap.siedlce.pl

Bardziej szczegółowo

OFERTA TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze MIKROBIOLOGII

OFERTA TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze MIKROBIOLOGII OFERTA TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH (MAGISTERSKICH) do zrealizowania w Katedrze MIKROBIOLOGII Opracowanie zestawu do wykrywania DNA Aspergillus flavus za pomocą specjalistycznego sprzętu medycznego. Jednym

Bardziej szczegółowo

Dynamika wzrostu roślin pszenżyta ozimego odmian Woltario i Krakowiak w zależności od gęstości siewu

Dynamika wzrostu roślin pszenżyta ozimego odmian Woltario i Krakowiak w zależności od gęstości siewu NR 25 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2007 BOGUSŁAWA JAŚKIEWICZ Zakład Uprawy Roślin Zbożowych Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa PIB w Puławach Dynamika wzrostu roślin pszenżyta

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY CECHAMI DIELEKTRYCZNYMI A WŁAŚCIWOŚCIAMI CHEMICZNYMI MĄKI

ANALIZA ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY CECHAMI DIELEKTRYCZNYMI A WŁAŚCIWOŚCIAMI CHEMICZNYMI MĄKI Inżynieria Rolnicza 5(103)/2008 ANALIZA ZALEŻNOŚCI POMIĘDZY CECHAMI DIELEKTRYCZNYMI A WŁAŚCIWOŚCIAMI CHEMICZNYMI MĄKI Deta Łuczycka, Leszek Romański Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

WPŁYW TERMINU WYKONANIA JESIENNYCH ZABIEGÓW FUNGICYDOWYCH NA NASILENIE OBJAWÓW SUCHEJ ZGNILIZNY KAPUSTNYCH NA RZEPAKU W REGIONIE DOLNEGO ŚLĄSKA

WPŁYW TERMINU WYKONANIA JESIENNYCH ZABIEGÓW FUNGICYDOWYCH NA NASILENIE OBJAWÓW SUCHEJ ZGNILIZNY KAPUSTNYCH NA RZEPAKU W REGIONIE DOLNEGO ŚLĄSKA Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50 (2) 2010 WPŁYW TERMINU WYKONANIA JESIENNYCH ZABIEGÓW FUNGICYDOWYCH NA NASILENIE OBJAWÓW SUCHEJ ZGNILIZNY KAPUSTNYCH NA RZEPAKU W REGIONIE DOLNEGO

Bardziej szczegółowo

Mirosław Nowakowski Zakład Technologii Produkcji Roślin Okopowych IHAR-PIB Oddział w Bydgoszczy

Mirosław Nowakowski Zakład Technologii Produkcji Roślin Okopowych IHAR-PIB Oddział w Bydgoszczy Występowanie, powodowane straty i możliwości zwalczania rizoktoniozy na tle innych chorób wywołujących zgnilizny korzeni i zgorzel siewek buraka cukrowego w Polsce Mirosław Nowakowski Zakład Technologii

Bardziej szczegółowo

Poletka doświadczalne w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach działającym przy Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu.

Poletka doświadczalne w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach działającym przy Centrum Doradztwa Rolniczego w Radomiu. Wyniki plonowania zbóż w sezonie 2014/2015 na podstawie doświadczeń prowadzonych metodami ekologicznymi w Pokazowym Gospodarstwie Ekologicznym w Chwałowicach. W sezonie 2014/2015 w Pokazowym Gospodarstwie

Bardziej szczegółowo

Założenia kontroli plantacji produkcyjnych w kierunku wykrywania autoryzowanych i nieautoryzowanych GMO

Założenia kontroli plantacji produkcyjnych w kierunku wykrywania autoryzowanych i nieautoryzowanych GMO Założenia kontroli plantacji produkcyjnych w kierunku wykrywania autoryzowanych i nieautoryzowanych GMO Sławomir Sowa Laboratorium Kontroli GMO IHAR-PIB, Radzików Radzików 14.12.2015 Wprowadzenie zakazów

Bardziej szczegółowo

Struktura plonu wybranych linii wsobnych żyta ozimego

Struktura plonu wybranych linii wsobnych żyta ozimego NR 218/219 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2001 MAŁGORZATA GRUDKOWSKA LUCJAN MADEJ Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Radzików Struktura plonu wybranych linii wsobnych żyta ozimego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE MATERIAŁ BADAWCZY I CEL BADAŃ

WPROWADZENIE MATERIAŁ BADAWCZY I CEL BADAŃ Sprawozdanie merytoryczne z wykonania zadania nr 2: Poszukiwanie markerów molekularnych i fenotypowych do identyfikacji genów odporności pszenicy na łamliwość źdźbła powodowaną przez Oculimacula yallundae

Bardziej szczegółowo

ZWIĄZKI MIĘDZY CECHAMI ELEKTRYCZNYMI A AKTYWNOŚCIĄ WODY ŚRUTY PSZENICZNEJ

ZWIĄZKI MIĘDZY CECHAMI ELEKTRYCZNYMI A AKTYWNOŚCIĄ WODY ŚRUTY PSZENICZNEJ Inżynieria Rolnicza 6(115)/2009 ZWIĄZKI MIĘDZY CECHAMI ELEKTRYCZNYMI A AKTYWNOŚCIĄ WODY ŚRUTY PSZENICZNEJ Deta Łuczycka Instytut Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

YIELDS OF THE SELECTED SPRING WHEAT VARIETIES CULTIVATED IN ORGANIC AND CONVENTIONAL CROP PRODUCTION SYSTEMS

YIELDS OF THE SELECTED SPRING WHEAT VARIETIES CULTIVATED IN ORGANIC AND CONVENTIONAL CROP PRODUCTION SYSTEMS Jan KUŚ, Krzysztof JOŃCZYK, Jarosław STALENGA, Beata FELEDYN-SZEWCZYK, Anna MRÓZ Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej ul.

Bardziej szczegółowo

Na podstawie przeprowadzonych wstępnych ocen przezimowania roślin rzepaku ozimego stwierdzono uszkodzenia mrozowe całych roślin uprawnych (fot.1).

Na podstawie przeprowadzonych wstępnych ocen przezimowania roślin rzepaku ozimego stwierdzono uszkodzenia mrozowe całych roślin uprawnych (fot.1). Wstępna ocena przezimowania rzepaku ozimego oraz zbóż ozimych i zalecania agrotechniczne ze Stacji Doświadczalnej BASF w Pągowie woj. opolskie 29.02.2011 r. BASF Polska Sp. z o.o., infolinia: (22) 570

Bardziej szczegółowo

ANNALES. Wpływ ochrony biologicznej i tradycyjnej na plonowanie i zdrowotność dwóch odmian pszenicy

ANNALES. Wpływ ochrony biologicznej i tradycyjnej na plonowanie i zdrowotność dwóch odmian pszenicy ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE LUBLIN VOL. LIX, Nr 4 * CURIE- S K Ł O D O W S K A POLONIA SECTIO E 2004 1 Katedra Ochrony Roślin, Akademia Rolnicza we Wrocławiu ul. Cybulskiego 32, 50-205 Wrocław, Poland

Bardziej szczegółowo

ZACHOWANIE SIĘ NIEKTÓRYCH HERBICYDÓW W GLEBACH PÓL UPRAWNYCH PODKARPACIA

ZACHOWANIE SIĘ NIEKTÓRYCH HERBICYDÓW W GLEBACH PÓL UPRAWNYCH PODKARPACIA Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 49 (3) 2009 ZACHOWANIE SIĘ NIEKTÓRYCH HERBICYDÓW W GLEBACH PÓL UPRAWNYCH PODKARPACIA EWA SZPYRKA 1, AGNIESZKA JAŹWA 2, ANNA MACHOWSKA 1, MAGDALENA

Bardziej szczegółowo

Przydatność odmian pszenicy jarej do jesiennych siewów

Przydatność odmian pszenicy jarej do jesiennych siewów Przydatność odmian pszenicy jarej do jesiennych siewów Marta Wyzińska Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Zakład Uprawy Roślin Zbożowych mwyzinska@iung.pulawy.pl

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność wybranych odmian pszenicy ozimej w stosunku do chwastów testowana w warunkach rolnictwa ekologicznego *

Konkurencyjność wybranych odmian pszenicy ozimej w stosunku do chwastów testowana w warunkach rolnictwa ekologicznego * NR 247 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2008 BEATA FELEDYN-SZEWCZYK IRENA DUER Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Konkurencyjność wybranych

Bardziej szczegółowo

7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50

7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50 7. Owies W 2012 roku owies zajmował 6,7 % ogólnej powierzchni zasiewów zbóż w Polsce. W województwie łódzkim uprawiany był na powierzchni blisko 50 tys. ha. Zainteresowanie produkcją tego zboża systematycznie

Bardziej szczegółowo

Rozwój roślin ziemniaka w zależności od systemu produkcji, jakości gleby i odmiany

Rozwój roślin ziemniaka w zależności od systemu produkcji, jakości gleby i odmiany NR 237/238 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 25 KRYSTYNA ZARZYŃSKA WOJCIECH GOLISZEWSKI Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział Jadwisin Rozwój roślin ziemniaka w zależności od

Bardziej szczegółowo

Influence of soil tillage system, forecrop and kind of crop residue on spring barley infection by pathogenic fungi

Influence of soil tillage system, forecrop and kind of crop residue on spring barley infection by pathogenic fungi PROGRESS IN PLANT PROTECTION/POSTĘPY W OCHRONIE ROŚLIN 53 (1) 2013 Influence of soil tillage system, forecrop and kind of crop residue on spring barley infection by pathogenic fungi Wpływ sposobu uprawy

Bardziej szczegółowo

WYSTĘPOWANIE WYBRANYCH GENÓW ODPORNOŚCI NA PARCH JABŁONI U ODMIAN I GATUNKÓW DZIKICH UŻYWANYCH W PROGRAMACH HODOWLANYCH JABŁONI.

WYSTĘPOWANIE WYBRANYCH GENÓW ODPORNOŚCI NA PARCH JABŁONI U ODMIAN I GATUNKÓW DZIKICH UŻYWANYCH W PROGRAMACH HODOWLANYCH JABŁONI. Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) MAŁGORZATA KORBIN, SYLWIA KELLER-PRZYBYŁKOWICZ, EDWARD ŻURAWICZ WYSTĘPOWANIE WYBRANYCH GENÓW ODPORNOŚCI NA PARCH JABŁONI U ODMIAN I GATUNKÓW DZIKICH

Bardziej szczegółowo

Plonowanie i zdrowotność dwóch podgatunków pszenicy w zależności od udziału zbóż w strukturze zasiewów w warunkach integrowanej produkcji

Plonowanie i zdrowotność dwóch podgatunków pszenicy w zależności od udziału zbóż w strukturze zasiewów w warunkach integrowanej produkcji 118 Polish Journal of Agronomy, No. 27, 2016 Polish Journal of Agronomy 2016, 27, 118 125 Plonowanie i zdrowotność dwóch podgatunków pszenicy w zależności od udziału zbóż w strukturze zasiewów w warunkach

Bardziej szczegółowo

SKUTKI PRODUKCYJNE MONOKULTURY PSZENICY OZIMEJ W WARUNKACH UPRASZCZANIA UPRAWY ROLI

SKUTKI PRODUKCYJNE MONOKULTURY PSZENICY OZIMEJ W WARUNKACH UPRASZCZANIA UPRAWY ROLI Fragm. Agron. 30(4) 2013, 114121 SKUTKI PRODUKCYJNE MONOKULTURY PSZENICY OZIMEJ W WARUNKACH UPRASZCZANIA UPRAWY ROLI Danuta Parylak 1, Elżbieta Pytlarz Katedra Kształtowania Agroekosystemów i Terenów Zieleni,

Bardziej szczegółowo

Wysokość roślin w cm Height of stalk in cm. MTZ** 1000 KW in g , ,5 3,5

Wysokość roślin w cm Height of stalk in cm. MTZ** 1000 KW in g , ,5 3,5 Jarosław STALENGA Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Systemów i Ekonomiki Produkcji Roślinnej ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy e-mail: stalenga@iung.pulawy.pl

Bardziej szczegółowo

JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ

JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ JĘCZMIEŃ OZIMY- WYNIKI DOŚWIADCZEŃ Uwagi ogólne i omówienie wyników. Jęczmień ozimy uprawiany jest w Polsce głównie na cele pastewne, w niewielkim zaś zakresie jako surowiec do przemysłu piwowarskiego

Bardziej szczegółowo

Bumper Super 490 EC. fungicyd. Twarda ochrona przed chorobami!

Bumper Super 490 EC. fungicyd. Twarda ochrona przed chorobami! Bumper Super 490 EC Twarda ochrona przed chorobami! fungicyd Specjaliści od uprawy i ochrony zbóż podkreślają ścisłą zależność między intensyfikacją upraw (płodozmian, nawożenie), a występowaniem chorób

Bardziej szczegółowo

Pszenżyta ozime siewne

Pszenżyta ozime siewne Pszenżyta ozime siewne 2017 www.dabest.pl 1 2 3 Pszenżyto PALERMO - stabilny, wysoki plon! Odmiana pszenżyta ozimego o bardzo wysokim i stabilnym plonie. Wykazuje nadzwyczajną zdrowotność, szczególnie

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie, identyfikacja i ilościowe oznaczanie GMO w materiale siewnym wyzwania analityczne i interpretacja wyników.

Wykrywanie, identyfikacja i ilościowe oznaczanie GMO w materiale siewnym wyzwania analityczne i interpretacja wyników. Wykrywanie, identyfikacja i ilościowe oznaczanie GMO w materiale siewnym wyzwania analityczne i interpretacja wyników. Sławomir Sowa, Magdalena Żurawska-Zajfert Laboratorium Kontroli GMO, Zakład Biotechnologii

Bardziej szczegółowo

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 ( )

Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 ( ) ,DOLNOŚLĄSKI ZESPÓŁ POREJESTROWEGO DOŚWIADCZALNICTWA ODMIANOWEGO Wyniki Porejestrowych Doświadczeń Odmianowych na Dolnym Śląsku PSZENŻYTO JARE 2016 (2014-2016) Zeszyt 6 ( 18 ) Bukówka. pażdziernik 2016..

Bardziej szczegółowo

Choroby podsuszkowe zbóż: jak sobie z nimi radzić w tym sezonie?

Choroby podsuszkowe zbóż: jak sobie z nimi radzić w tym sezonie? .pl https://www..pl Choroby podsuszkowe zbóż: jak sobie z nimi radzić w tym sezonie? Autor: agrofakt.pl Data: 3 kwietnia 2016 Wiosna w kalendarzu i wiosna na polach wbrew obiegowym opiniom nie zawsze idą

Bardziej szczegółowo

BADANIA WSPÓŁCZYNNIKA TARCIA ZEWNĘTRZNEGO ZIARNA ZBÓś W FUNKCJI WILGOTNOŚCI

BADANIA WSPÓŁCZYNNIKA TARCIA ZEWNĘTRZNEGO ZIARNA ZBÓś W FUNKCJI WILGOTNOŚCI InŜynieria Rolnicza 3/2006 Bronisława Barbara Kram Instytut InŜynierii Rolniczej Akademia Rolnicza we Wrocławiu BADANIA WSPÓŁCZYNNIKA TARCIA ZEWNĘTRZNEGO ZIARNA ZBÓś W FUNKCJI WILGOTNOŚCI Wstęp Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Orkisz ozimy. Uwagi ogólne

Orkisz ozimy. Uwagi ogólne Rok wpisania Rok włączenia Kod kraju pochodzenia Orkisz ozimy Uwagi ogólne Doświadczenia PDOiR z orkiszem ozimym w woj. małopolskim w r. założono w dwóch punktach - w SDOO Węgrzce oraz w IHAR Radzików

Bardziej szczegółowo

Wpływ gęstości siewu na architekturę łanu pszenicy jarej Sigma uprawianej na różnych glebach

Wpływ gęstości siewu na architekturę łanu pszenicy jarej Sigma uprawianej na różnych glebach NR 0 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 00 ALICJA SUŁEK Zakład Uprawy Roślin Zbożowych Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Puławy Wpływ gęstości siewu na architekturę łanu pszenicy

Bardziej szczegółowo

OFERTA ODMIANOWA NASION ZBÓŻ. Nasiona godne zaufania! Nasiona godne zaufania

OFERTA ODMIANOWA NASION ZBÓŻ. Nasiona godne zaufania! Nasiona godne zaufania OFERT ODMINOW NSION ZBÓŻ Nasiona godne zaufania! Nasiona godne zaufania jesień 2016 Pszenica ozima RTIST prawdziwa sztuka plonowania Bardzo wysoki i stabilny potencjał plonowania połączony z wysoką zdrowotnością

Bardziej szczegółowo

WPŁYW HERBICYDÓW NA PLONOWANIE WYBRANYCH ODMIAN PSZENICY OZIMEJ

WPŁYW HERBICYDÓW NA PLONOWANIE WYBRANYCH ODMIAN PSZENICY OZIMEJ Inżynieria Rolnicza 3(91)/2007 WPŁYW HERBICYDÓW NA PLONOWANIE WYBRANYCH ODMIAN PSZENICY OZIMEJ Renata Kieloch, Henryka Rola Zakład Herbologii i Techniki Uprawy Roli, Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa,

Bardziej szczegółowo

Zdrowotność jęczmienia jarego uprawianego w systemie konwencjonalnym i ekologicznym z uwzględnieniem konwersji

Zdrowotność jęczmienia jarego uprawianego w systemie konwencjonalnym i ekologicznym z uwzględnieniem konwersji PROGRESS IN PLANT PROTECTION/POSTĘPY W OCHRONIE ROŚLIN 53 (2) 2013 Health status of spring barley grown in the conventional and organic farming systems including conversion Zdrowotność jęczmienia jarego

Bardziej szczegółowo