WPŁYW TERMINU WYKONANIA JESIENNYCH ZABIEGÓW FUNGICYDOWYCH NA NASILENIE OBJAWÓW SUCHEJ ZGNILIZNY KAPUSTNYCH NA RZEPAKU W REGIONIE DOLNEGO ŚLĄSKA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPŁYW TERMINU WYKONANIA JESIENNYCH ZABIEGÓW FUNGICYDOWYCH NA NASILENIE OBJAWÓW SUCHEJ ZGNILIZNY KAPUSTNYCH NA RZEPAKU W REGIONIE DOLNEGO ŚLĄSKA"

Transkrypt

1 Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50 (2) 2010 WPŁYW TERMINU WYKONANIA JESIENNYCH ZABIEGÓW FUNGICYDOWYCH NA NASILENIE OBJAWÓW SUCHEJ ZGNILIZNY KAPUSTNYCH NA RZEPAKU W REGIONIE DOLNEGO ŚLĄSKA ANDRZEJ BRACHACZEK 1, JOANNA KACZMAREK 2, MARCELINA BILICKA 3, MAŁGORZATA JĘDRYCZKA 2 1 DuPont Poland Sp. z o.o. Powązkowska 44c, Warszawa 2 Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk Strzeszyńska 34, Poznań 3 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Biochemii i Biotechnologii Wołyńska 35, Poznań I. WSTĘP Sucha zgnilizna kapustnych jest jedną z najgroźniejszych chorób rzepaku na świecie (Fitt i wsp. 2006). W Polsce porażenie roślin następuje głównie jesienią, przez zarodniki workowe grzybów Leptosphaeria maculans i L. biglobosa (Jędryczka 2006). Intensywność ich uwalniania uzależniona jest od zmian temperatury oraz przebiegu opadów (Toscano-Underwood i wsp. 2001). W poszczególnych regionach Polski występują odmienne warunki pogodowe; z tego względu nie jest możliwe ustalenie jednego terminu ochrony rzepaku przed suchą zgnilizną kapustnych na terenie całego kraju (Jędryczka i wsp. 2008). Celem pracy była ocena skuteczności jesiennych zabiegów fungicydowych, w zależności od terminu ich wykonania, w relacji do stężenia askospor grzybów L. maculans i L. biglobosa w powietrzu. II. MATERIAŁ I METODY Badania wykonano jesienią 2008 i 2009 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krościnie Małej (woj. dolnośląskie), na poletkach z rzepakiem ozimym odmiany mieszańcowej PR46W10 (Pioneer Hi-Bred). Doświadczenie założono w układzie bloków losowanych całkowicie zrandomizowanych, na poletkach o powierzchni 15 m 2, w trzech powtórzeniach. Zabiegi fungicydowe wykonywano środkiem Capitan 250 EW

2 Wpływ terminu wykonania jesiennych zabiegów (flusilazol 250 g/l) w odstępach tygodniowych od końca września do połowy listopada. W okresie spoczynku przedzimowego (koniec listopada) oceniano porażenie roślin rzepaku przez grzyby L. maculans i L. biglobosa. Dla każdego wariantu oznaczano procent i stopień porażenia roślin, stosując skalę 0 4, gdzie 0 oznaczało roślinę bez widocznych objawów porażenia, natomiast 4 oznaczało liczne plamy chorobowe na liściach, typowe dla suchej zgnilizny kapustnych (Jędryczka 2006). W okresie dojrzewania pseudotecjów na porażonej słomie rzepakowej zebranej w poprzednim sezonie wegetacyjnym, tj. od lipca do listopada 2008 i 2009 monitorowano temperaturę oraz sumę dobowych opadów deszczu (tab. 1). Tabela 1. Opady i temperatura w okresie dojrzewania owocników grzybów L. maculans i L. biglobosa (Krościna Mała, woj. dolnośląskie) Table 1. Rainfall and temperature in the period of pseudothecia maturation of L. maculans and L. biglobosa (Krościna Mała, Lower Silesia) Rok Year Miesiąc Month Opady Rainfall [mm] suma sum Liczba dni deszczowych No. of rainy days suma sum Średnia temperatura Mean temperature [ C] VII 50,2 17,4 67, ,5 VIII 33,4 38,2 71, ,6 IX 11,6 12,6 24, ,1 X 3,7 42,3 46, ,4 XI 1,3 21,3 22, ,6 VII 30,8 43,7 74, ,7 VIII 19,5 15,5 35, ,2 IX 6,2 8,6 14, ,8 X 36,9 24,8 61, ,3 XI 21,8 6,3 18, ,9 W każdym sezonie ze 100 losowo wybranych fragmentów porażonych roślin, zebranych na poletkach bez zabiegu grzybobójczego, izolowano grzyby rodzaju Leptosphaeria i oznaczano ich przynależność gatunkową. Oznaczenie gatunku wykonano na podstawie wielkości fragmentu ITS (Internal Transcribed Spacer) po rozdziale produktów PCR w żelu agarozowym. Reakcję PCR przeprowadzono zgodnie z procedurą opisaną przez Calderona i wsp. (2002), z zastosowaniem starterów opublikowanych przez Mahuku i wsp. (1996). Materiał biologiczny do izolacji DNA stanowiła grzybnia oznaczanego izolatu rosnąca na krążku agarowym średnicy 8 mm. Dyski z grzybnią wycinano korkoborem z fragmentu sąsiadującego z miejscem wyłożenia porażonego fragmentu liścia na pożywkę glukozowo-ziemniaczaną z agarem (PDA), po 7 dniach inkubacji w temperaturze pokojowej.

3 622 Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50 (2) 2010 III. WYNIKI I ICH OMÓWIENIE Chłodniejsze temperatury powietrza od lipca do września 2008 w porównaniu do 2009 (tab. 1) spowodowały wydłużenie czasu dojrzewania pseudotecjów na porażonej Rys. 1. Wpływ terminu zabiegu grzybobójczego na porażenie rzepaku ozimego przez L. maculans i L. biglobosa oraz skład gatunkowy populacji tych grzybów wyodrębnionych z chorych roślin w latach: a) 2008, b) Strzałką oznaczono okres wykonania zabiegu fungicydowego wskazany przez system SPEC (www.spec.edu.pl) Fig. 1. The effect of fungicide application time on the incidence of L. maculans and L. biglobosa and the ratio of these species on infected plants in: a) 2008, b) The arrow indicates the time of fungicide treatment recommended by the SPEC system (www.spec.edu.pl)

4 Wpływ terminu wykonania jesiennych zabiegów słomie rzepakowej, co z kolei wpłynęło na późniejszy okres uwalniania zarodników jesienią 2008 (rys. 1a). Termin wykonania zabiegów fungicydowych miał istotny wpływ na nasilenie suchej zgnilizny kapustnych. Wykonanie zabiegów fungicydowych w okresie wskazanym przez system SPEC (www.spec.edu.pl) było najbardziej skuteczne. W obu sezonach, po wykonaniu zabiegu grzybobójczego w okresie następującym po masowym uwalnianiu zarodników Leptosphaeria spp., na poletkach stwierdzono średnio jedynie 6,7% roślin z objawami porażenia przez L. maculans i L. biglobosa (rys. 1a, b). W wariancie bez zastosowania ochronnych zabiegów fungicydowych rośliny z objawami suchej zgnilizny kapustnych w okresie jesiennym stanowiły 23,3% (2008) oraz 20% wszystkich roślin (2009). Skład populacji chorobotwórczych grzybów rodzaju Leptosphaeria, izolowanych z porażonych liści rzepaku w obu sezonach wegetacyjnych, zdecydowanie się różnił. Jesienią 2008 z liści rzepaku izolowano głównie gatunek L. maculans (92% prób, rys. 1a), natomiast jesienią 2009 grzyb L. biglobosa znacznie dominował nad L. maculans (93%, rys. 1b). Wyniki badań wskazują, że korzystanie z nowoczesnych systemów wspomagania decyzji, opartych na monitorowaniu stężenia zarodników grzybów chorobotwórczych, pozwala na wykonywanie zabiegów fungicydowych we właściwym terminie i przyczynia się do skuteczniejszego zwalczania chorób roślin uprawnych. Podziękowanie Autorzy składają podziękowanie Joannie Banachowskiej (Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy Oddział Sośnicowice) za obsługę pułapki Burkarda (2008 rok) oraz Anecie Smorąg, a także Marcie i Zdzisławowi Stępniom (Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Krościnie Małej) za obsługę pułapki w 2009 roku i prowadzenie doświadczeń polowych. IV. LITERATURA Calderon C., Ward E., Freeman J., Foster S.J., McCartney H.A Detection of airborne inoculum of Leptosphaeria maculans and Pyrenopeziza brassicae in oilseed rape crops by polymerase chain reaction (PCR) assays. Plant Pathol. 51 (3): Fitt B.D.L., Brun H., Barbetti M.J., Rimmer R.S World-wide importance of phoma stem canker (Leptosphaeria maculans and L. biglobosa) on oilseed rape (Brassica napus). Eur. J. Plant Pathol. 114: Jędryczka M Epidemiologia i szkodliwość suchej zgnilizny kapustnych na rzepaku ozimym w Polsce. Rozprawy i Monografie IGR PAN 17, 150 ss. Jędryczka M., Kaczmarek J., Dawidziuk A., Brachaczek A System for forecasting disease epidemics aerobiological methods in polish agriculture. Aspects Appl. Biol. 89: Mahuku G.S., Hall R., Goodwin P.H Co-infection and induction of systemic acquired resistance by weakly and highly virulent isolates of Leptosphaeria maculans in oilseed rape. Physiol. Mol. Plant Pathol. 49: Toscano-Underwood C., West J.S., Fitt B.D.L., Todd A.D., Jedryczka M Development of phoma lesions on oilseed rape leaves inoculated with ascospores of A-group or B-group Leptosphaeria maculans (stem canker) at different temperatures and wetness durations. Plant Pathol. 50:

5 624 Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50 (2) 2010 ANDRZEJ BRACHACZEK, JOANNA KACZMAREK, MARCELINA BILICKA, MAŁGORZATA JĘDRYCZKA IMPACT OF TIMING OF AUTUMN FUNGICIDE TREATMENTS ON INFECTION OF OILSEED RAPE BY STEM CANKER OF CRUCIFERS IN LOWER SILESIA SUMMARY A field experiment performed in 2008 and 2009 autumn seasons in Southern Poland (Lower Silesia) using hybrid winter oilseed rape cultivar PR46W10 (Pioneer Hi-Bred) proved the significant effect of fungicide spraying time on the incidence and severity of symptoms caused by fungal pathogens Leptosphaeria maculans and L. biglobosa. The disease incidence and severity were the lowest (6.7%) when the fungicide (Capitan 250 EW, flusilazole 250 g/l) was applied in the time following mass ascospore release. The population of the pathogens greatly differed between years: in the autumn of 2008 L. maculans dominated (92%) over L. biglobosa, whereas in 2009 it was the opposite, and L. maculans was re-isolated from 7% symptoms only. Summer and early autumn of 2008 was cooler and wetter as compared to the same period in The results show that the introduction of decision support systems may cause more efficient protection of oilseed rape against stem canker of brassicas, one of the most important diseases of oilseed rape worldwide. Key words: flusilazole, Leptosphaeria maculans, L. biglobosa, oilseed rape, stem canker

Ekonomiczna opłacalność chemicznego zwalczania chorób, szkodników i chwastów w rzepaku ozimym

Ekonomiczna opłacalność chemicznego zwalczania chorób, szkodników i chwastów w rzepaku ozimym Tom XX Rośliny Oleiste 1999 Małgorzata Juszczak, Marek Mrówczyński, Gustaw Seta* Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu, *Instytut Ochrony Roślin, Oddział Sośnicowice Ekonomiczna opłacalność chemicznego zwalczania

Bardziej szczegółowo

Optimization of fungicide treatment dates against sclerotinia stem rot on oilseed rape

Optimization of fungicide treatment dates against sclerotinia stem rot on oilseed rape PROGRESS IN PLANT PROTECTION/POSTĘPY W OCHRONIE ROŚLIN 52 (4) 2012 Optimization of fungicide treatment dates against sclerotinia stem rot on oilseed rape Optymalizacja terminu zabiegów fungicydowych przeciw

Bardziej szczegółowo

Dojrzewanie pseudotecjów i uwalnianie zarodników workowych grzybów kompleksu Leptosphaeria maculans L. biglobosa w rejonie Kujaw ( )

Dojrzewanie pseudotecjów i uwalnianie zarodników workowych grzybów kompleksu Leptosphaeria maculans L. biglobosa w rejonie Kujaw ( ) Tom XXIX ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 28 Adam Dawidziuk, Joanna Kaczmarek, Małgorzata Jędryczka Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu Dojrzewanie pseudotecjów i uwalnianie zarodników workowych grzybów

Bardziej szczegółowo

Wpływ terminu stosowania fungicydu zawierającego flusilazol na plon i jakość nasion rzepaku ozimego

Wpływ terminu stosowania fungicydu zawierającego flusilazol na plon i jakość nasion rzepaku ozimego TOM XXXII ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 2011 Andrzej Brachaczek 1, Joanna Kaczmarek 2, Krzysztof Michalski 3, Małgorzata Jędryczka 2 1 DuPont Poland sp. z o.o., Warszawa 2 Instytut Genetyki Roślin, Polska

Bardziej szczegółowo

Występowanie suchej zgnilizny kapustnych na wybranych odmianach rzepaku ozimego i ich plon w warunkach doświadczeń łanowych w Wielkopolsce

Występowanie suchej zgnilizny kapustnych na wybranych odmianach rzepaku ozimego i ich plon w warunkach doświadczeń łanowych w Wielkopolsce TOM XXXIII ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 2012 Andrzej Brachaczek 1, Joanna Kaczmarek 2, Tomasz Kosiada 3, Małgorzata Jędryczka 2 1 DuPont Poland Sp. z o.o. w Warszawie 2 Instytut Genetyki Roślin Polskiej

Bardziej szczegółowo

Skuteczność biopreparatu Contans WG (Coniothyrium Minitans Campb.) w ochronie rzepaku ozimego przed Sclerotinia sclerotiorum (Lib.

Skuteczność biopreparatu Contans WG (Coniothyrium Minitans Campb.) w ochronie rzepaku ozimego przed Sclerotinia sclerotiorum (Lib. Tom XXIII Rośliny Oleiste 2002 Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Fitopatologii Skuteczność biopreparatu Contans WG (Coniothyrium Minitans Campb.) w ochronie rzepaku ozimego przed Sclerotinia sclerotiorum

Bardziej szczegółowo

Economic value of oilseed rape cultivars under production conditions with full fungicide protection technology using the SPEC forecasting system

Economic value of oilseed rape cultivars under production conditions with full fungicide protection technology using the SPEC forecasting system TOM XXXI ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 2010 Andrzej Brachaczek 1, Michał Kamiński 2, Joanna Kaczmarek 3, Małgorzata Jędryczka 3 1 DuPont Poland sp. z o.o., Warszawa 2 Instytut Zootechniki PIB, Zakład Doświadczalny

Bardziej szczegółowo

Chcesz więcej masz Tilmor. PROMOCJA! Przy zakupie preparatu Tilmor Proteus gratis! NOWOŚĆ OTWIERAMY NOWĄ ERĘ

Chcesz więcej masz Tilmor. PROMOCJA! Przy zakupie preparatu Tilmor Proteus gratis! NOWOŚĆ OTWIERAMY NOWĄ ERĘ PROMOCJA! Przy zakupie preparatu Tilmor Proteus gratis! Szczegóły u przedstawicieli regionalnych firmy Bayer NOWOŚĆ OTWIERAMY NOWĄ ERĘ Chcesz więcej masz Tilmor Edycja 211 Objawy czerni krzyżowych wywoływanej

Bardziej szczegółowo

Influence of crop rotation and fungicides on occurrence limitation of winter oilseed rape diseases

Influence of crop rotation and fungicides on occurrence limitation of winter oilseed rape diseases PROGRESS IN PLANT PROTECTION/POSTĘPY W OCHRONIE ROŚLIN 52 (4) 2012 Influence of crop rotation and fungicides on occurrence limitation of winter oilseed rape diseases Wpływ zmianowania i fungicydów na ograniczanie

Bardziej szczegółowo

Disease severity on winter rapeseed grown in short-term monoculture taking into consideration the different production systems

Disease severity on winter rapeseed grown in short-term monoculture taking into consideration the different production systems PROGRESS IN PLANT PROTECTION/POSTĘPY W OCHRONIE ROŚLIN 52 (3) 2012 Disease severity on winter rapeseed grown in short-term monoculture taking into consideration the different production systems Nasilenie

Bardziej szczegółowo

Chcesz więcej masz Tilmor PROMOCJA! Przy zakupie Tilmor 5 l 1 l Proteus gratis! Tilmor 15 l 3 l Proteus gratis! NOWOŚĆ OTWIERAMY NOWĄ ERĘ

Chcesz więcej masz Tilmor PROMOCJA! Przy zakupie Tilmor 5 l 1 l Proteus gratis! Tilmor 15 l 3 l Proteus gratis! NOWOŚĆ OTWIERAMY NOWĄ ERĘ PROMOCJA! Przy zakupie Tilmor 5 l 1 l Proteus gratis! Tilmor 15 l 3 l Proteus gratis! Szczegóły u przedstawicieli regionalnych firmy Bayer NOWOŚĆ OTWIERAMY NOWĄ ERĘ Chcesz więcej masz Tilmor Edycja 212

Bardziej szczegółowo

Avirulence genes and mating types in the populations of Leptosphaeria maculans collected from infected oilseed rape plants in Poland in autumn 2010

Avirulence genes and mating types in the populations of Leptosphaeria maculans collected from infected oilseed rape plants in Poland in autumn 2010 PROGRESS IN PLANT PROTECTION/POSTĘPY W OCHRONIE ROŚLIN 53 (3) 2013 Avirulence genes and mating types in the populations of Leptosphaeria maculans collected from infected oilseed rape plants in Poland in

Bardziej szczegółowo

56 (3): , 2016 Published online: ISSN

56 (3): , 2016 Published online: ISSN PROGRESS IN PLANT PROTECTION DOI: 10.14199/ppp-2016-054 56 (3): 336-342, 2016 Published online: 05.09.2016 ISSN 1427-4337 Received: 06.05.2016 / Accepted: 25.08.2016 Virulence assessment of Leptosphaeria

Bardziej szczegółowo

Odporność mieszańców międzygatunkowych rodzaju Brassica na suchą zgniliznę kapustnych (Leptosphaeria spp.)

Odporność mieszańców międzygatunkowych rodzaju Brassica na suchą zgniliznę kapustnych (Leptosphaeria spp.) PROGRESS IN PLANT PROTECTION DOI: 10.14199/ppp-2016-042 56 (2): 245-250, 2016 Published online: 20.06.2016 ISSN 1427-4337 Received: 18.03.2016 / Accepted: 28.05.2016 Resistance to stem canker ( spp.) in

Bardziej szczegółowo

ZANIKANIE KAPTANU I PROPIKONAZOLU W OWOCACH I LIŚCIACH JABŁONI ODMIANY JONAGOLD

ZANIKANIE KAPTANU I PROPIKONAZOLU W OWOCACH I LIŚCIACH JABŁONI ODMIANY JONAGOLD Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 49 (3) 2009 ZANIKANIE KAPTANU I PROPIKONAZOLU W OWOCACH I LIŚCIACH JABŁONI ODMIANY JONAGOLD EWA SZPYRKA 1, STANISŁAW SADŁO 2, MAGDALENA SŁOWIK-BOROWIEC

Bardziej szczegółowo

WYKRYWANIE MICRODOCHIUM NIVALE VAR. NIVALE I M. NIVALE VAR. MAJUS W PSZENICY OZIMEJ UPRAWIANEJ W RÓŻNYCH SYSTEMACH PRODUKCJI

WYKRYWANIE MICRODOCHIUM NIVALE VAR. NIVALE I M. NIVALE VAR. MAJUS W PSZENICY OZIMEJ UPRAWIANEJ W RÓŻNYCH SYSTEMACH PRODUKCJI Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 48 (2) 2008 WYKRYWANIE MICRODOCHIUM NIVALE VAR. NIVALE I M. NIVALE VAR. MAJUS W PSZENICY OZIMEJ UPRAWIANEJ W RÓŻNYCH SYSTEMACH PRODUKCJI EWA SOLARSKA,

Bardziej szczegółowo

S T U D I A I R A P O R T Y IUNG - PIB SPEC SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W OCHRONIE RZEPAKU PRZED SUCHĄ ZGNILIZNĄ KAPUSTNYCH W POLSCE.

S T U D I A I R A P O R T Y IUNG - PIB SPEC SYSTEM WSPOMAGANIA DECYZJI W OCHRONIE RZEPAKU PRZED SUCHĄ ZGNILIZNĄ KAPUSTNYCH W POLSCE. S T U D I A I R A P O R T Y IUNG - PIB ZESZYT 16 2009 45 Małgorzata Jędryczka 1, Andrzej Brachaczek 2, Joanna Kaczmarek 1, Adam Dawidziuk 1, Agnieszka Mączyńska 3, Anna Podleśna 4, Idalia Kasprzyk 5, Zbigniew

Bardziej szczegółowo

PW Zadanie 3.3: Monitoring zmian zdolności chorobotwórczych populacji patogenów z kompleksu Stagonospora spp. / S.

PW Zadanie 3.3: Monitoring zmian zdolności chorobotwórczych populacji patogenów z kompleksu Stagonospora spp. / S. PW 2015-2020 Zadanie 3.3: Monitoring zmian zdolności chorobotwórczych populacji patogenów z kompleksu Stagonospora spp. / S. tritici sprawców plamistości liści i plew pszenicy i pszenżyta Zakład Fitopatologii,

Bardziej szczegółowo

AKTUALNA SYGNALIZACJA WYSTĘPOWANIA CHORÓB I SZKODNIKÓW W UPRAWACH ROLNICZYCH NA DZIEŃ r.

AKTUALNA SYGNALIZACJA WYSTĘPOWANIA CHORÓB I SZKODNIKÓW W UPRAWACH ROLNICZYCH NA DZIEŃ r. AKTUALNA SYGNALIZACJA WYSTĘPOWANIA CHORÓB I SZKODNIKÓW W UPRAWACH ROLNICZYCH NA DZIEŃ 16.10.2014r. RZEPAK Warunki pogodowe odgrywają bardzo ważną rolę w rozwoju patogena, będącego sprawcą suchej zgnilizny

Bardziej szczegółowo

Skuteczność działania zapraw nasiennych w ochronie rzepaku jarego przed szkodnikami

Skuteczność działania zapraw nasiennych w ochronie rzepaku jarego przed szkodnikami Tom XXI Rośliny Oleiste 2000 Marek Mrówczyński, Henryk Wachowiak Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu Skuteczność działania zapraw nasiennych w ochronie rzepaku jarego przed szkodnikami Effectiveness of

Bardziej szczegółowo

Rzepak ozimy prawidłowe prowadzenie plantacji jesienią

Rzepak ozimy prawidłowe prowadzenie plantacji jesienią Rzepak ozimy prawidłowe prowadzenie plantacji jesienią Rzepak ozimy to roślina wymagająca profesjonalnego podejścia od momentu siewu do zbioru. Okres wegetacyjny trwa ok. 11 miesięcy (czasami nawet 12

Bardziej szczegółowo

Porównanie zestawu genów awirulencji i ras w kolekcjach izolatów chorobotwórczego grzyba Leptosphaeria maculans w Polsce

Porównanie zestawu genów awirulencji i ras w kolekcjach izolatów chorobotwórczego grzyba Leptosphaeria maculans w Polsce Tom XXX ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 2009 Małgorzata Jędryczka 1, Anna Stachowiak 1, Julia Olechnowicz 1, Zbigniew Karolewski 2, Anna Podleśna 3 1 Instytut Genetyki Roślin PAN w Poznaniu 2 Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

OGRANICZANIE KIŁY KAPUSTY (PLASMODIOPHORA BRASSICAE) W RZEPAKU OZIMYM PRZY UŻYCIU TIOFANATU METYLU

OGRANICZANIE KIŁY KAPUSTY (PLASMODIOPHORA BRASSICAE) W RZEPAKU OZIMYM PRZY UŻYCIU TIOFANATU METYLU Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 49 (3) 2009 OGRANICZANIE KIŁY KAPUSTY (PLASMODIOPHORA BRASSICAE) W RZEPAKU OZIMYM PRZY UŻYCIU TIOFANATU METYLU EWA JAJOR 1, MAREK KORBAS 1, ANNA

Bardziej szczegółowo

Postęp w badaniach nad suchą zgnilizną kapustnych (Leptosphaeria spp.)

Postęp w badaniach nad suchą zgnilizną kapustnych (Leptosphaeria spp.) Tom XXX ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 2009 Magdalena Kauzik, Elżbieta Starzycka, Michał Starzycki Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Oddział w Poznaniu Postęp w badaniach nad suchą zgnilizną kapustnych

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF KUBIAK I. WSTĘP

KRZYSZTOF KUBIAK I. WSTĘP Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin, 49 (3) 2009 SKUTECZNOŚĆ I OPŁACALNOŚĆ STOSOWANIA ZAPRAW NASIENNYCH W ZWALCZANIU ŚNIECI CUCHNĄCEJ [TILLETIA CARIES (DC.) TUL.] I ŚNIECI GŁADKIEJ (TILLETIA

Bardziej szczegółowo

Quantum MZ 690 WG. Energia w czystej postaci! fungicyd mankozeb, dimetomorf

Quantum MZ 690 WG. Energia w czystej postaci! fungicyd mankozeb, dimetomorf Quantum MZ 690 WG Energia w czystej postaci! fungicyd mankozeb, dimetomorf Quantum MZ 690 WG (mankozeb 600 g/kg + dimetomorf 90 g/kg): niezbędny element ochrony fungicydowej ziemniaka, pozytywnie wpływa

Bardziej szczegółowo

WZROST I PLONOWANIE PAPRYKI SŁODKIEJ (CAPSICUM ANNUUM L.), UPRAWIANEJ W POLU W WARUNKACH KLIMATYCZNYCH OLSZTYNA

WZROST I PLONOWANIE PAPRYKI SŁODKIEJ (CAPSICUM ANNUUM L.), UPRAWIANEJ W POLU W WARUNKACH KLIMATYCZNYCH OLSZTYNA Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) ŁUCJA MICHALIK WZROST I PLONOWANIE PAPRYKI SŁODKIEJ (CAPSICUM ANNUUM L.), UPRAWIANEJ W POLU W WARUNKACH KLIMATYCZNYCH OLSZTYNA Z Katedry Ogrodnictwa

Bardziej szczegółowo

Quantum MZ 690 WG. fungicyd mankozeb, dimetomorf. Energia w czystej postaci!

Quantum MZ 690 WG. fungicyd mankozeb, dimetomorf. Energia w czystej postaci! Quantum MZ 690 WG Energia w czystej postaci! fungicyd mankozeb, dimetomorf Quantum MZ 690 WG (mankozeb 600 g/kg + dimetomorf 90 g/kg): niezbędny element ochrony fungicydowej ziemniaka, dwie substancje

Bardziej szczegółowo

Quantum MZ 690 WG. Energia w czystej postaci! fungicyd mankozeb, dimetomorf

Quantum MZ 690 WG. Energia w czystej postaci! fungicyd mankozeb, dimetomorf Quantum MZ 690 WG Energia w czystej postaci! fungicyd mankozeb, dimetomorf Quantum MZ 690 WG n niezbędny element ochrony fungicydowej ziemniaka, n dwie substancje aktywne o uzupełniających się mechanizmach

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie testu płatkowego w badaniach odporności odmian rzepaku ozimego na zgniliznę twardzikową wyniki doświadczeń łanowych

Zastosowanie testu płatkowego w badaniach odporności odmian rzepaku ozimego na zgniliznę twardzikową wyniki doświadczeń łanowych TOM XXXIII ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 2012 Joanna Kaczmarek 1, Andrzej Brachaczek 2, Małgorzata Jędryczka 1 1 Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk w Poznaniu 2 DuPont Poland Sp. z o.o. w

Bardziej szczegółowo

Wrażliwość rzepaku ozimego na fluroksypyr

Wrażliwość rzepaku ozimego na fluroksypyr Tom XXII Rośliny Oleiste 2001 Stanisław Stachecki, Adam Paradowski, Tadeusz Praczyk Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu Wrażliwość rzepaku ozimego na fluroksypyr Susceptibility of winter oilseed rape to

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH W REJONIE DOŚWIADCZEŃ ŁĄKOWYCH W FALENTACH

CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH W REJONIE DOŚWIADCZEŃ ŁĄKOWYCH W FALENTACH WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 2006: t. 6 z. specj. (17) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS s. 15 22 www.imuz.edu.pl Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 2006 CHARAKTERYSTYKA WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH

Bardziej szczegółowo

NOWE MOŻLIWOŚCI ZWALCZANIA KIŁY KAPUSTY (PLASMODIOPHORA BRASSICAE) Z ZASTOSOWANIEM EKSTRAKTÓW ROŚLINNYCH

NOWE MOŻLIWOŚCI ZWALCZANIA KIŁY KAPUSTY (PLASMODIOPHORA BRASSICAE) Z ZASTOSOWANIEM EKSTRAKTÓW ROŚLINNYCH NOWE MOŻLIWOŚCI ZWALCZANIA KIŁY KAPUSTY (PLASMODIOPHORA BRASSICAE) Z ZASTOSOWANIEM EKSTRAKTÓW ROŚLINNYCH THE NEW POSSIBILITY OF CLUBROOT CONTROL (PLASMODIOPHORA BRASSICAE) USING PLANTS EXTRACTS Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Pathogens of winter rapeseed cultivated in three production systems. Patogeny rzepaku ozimego uprawianego w trzech technologiach produkcji

Pathogens of winter rapeseed cultivated in three production systems. Patogeny rzepaku ozimego uprawianego w trzech technologiach produkcji PROGRESS IN PLANT PROTECTION 54 (4) 2014 DOI: http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-075 Pathogens of winter rapeseed cultivated in three production systems Patogeny rzepaku ozimego uprawianego w trzech technologiach

Bardziej szczegółowo

Czy odmiany buraka cukrowego można rejonizować?

Czy odmiany buraka cukrowego można rejonizować? NR 234 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2004 JACEK RAJEWSKI 1 MIROSŁAW ŁAKOMY 2 1 Kutnowska Hodowla Buraka Cukrowego, Kutno 2 Stacja Hodowli Roślin, Straszków KHBC Czy odmiany buraka cukrowego

Bardziej szczegółowo

Przydatność odmian pszenicy jarej do jesiennych siewów

Przydatność odmian pszenicy jarej do jesiennych siewów Przydatność odmian pszenicy jarej do jesiennych siewów Marta Wyzińska Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy w Puławach Zakład Uprawy Roślin Zbożowych mwyzinska@iung.pulawy.pl

Bardziej szczegółowo

Przewidywane procedury rejestracji i kontroli uprawy odmian transgenicznych w Polsce

Przewidywane procedury rejestracji i kontroli uprawy odmian transgenicznych w Polsce NR 221 BIULETYN INSTYTUTU HODOWLI I AKLIMATYZACJI ROŚLIN 2002 EDWARD GACEK Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Słupia Wielka Przewidywane procedury rejestracji i kontroli uprawy odmian transgenicznych

Bardziej szczegółowo

WPŁYW FUNGICYDÓW NA ZDROWOTNOŚĆ, PLONOWANIE I WARTOŚĆ SIEWNĄ ŁUBINU BIAŁEGO I ŻÓŁTEGO

WPŁYW FUNGICYDÓW NA ZDROWOTNOŚĆ, PLONOWANIE I WARTOŚĆ SIEWNĄ ŁUBINU BIAŁEGO I ŻÓŁTEGO Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 46 (2) 2006 WPŁYW FUNGICYDÓW NA ZDROWOTNOŚĆ, PLONOWANIE I WARTOŚĆ SIEWNĄ ŁUBINU BIAŁEGO I ŻÓŁTEGO JERZY SZUKAŁA 1, AGNIESZKA MYSTEK 1, DANUTA KURASIAK-POPOWSKA

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE IDENTYFIKACJI SZKODNIKÓW I CHORÓB RZEPAKU OZIMEGO

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE IDENTYFIKACJI SZKODNIKÓW I CHORÓB RZEPAKU OZIMEGO Inżynieria Rolnicza 2(90)/2007 KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE IDENTYFIKACJI SZKODNIKÓW I CHORÓB RZEPAKU OZIMEGO Radosław J. Kozłowski, Jerzy Weres Instytut Inżynierii Rolniczej, Akademia Rolnicza w Poznaniu Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny firmy AKRA czwartek, 04 sierpnia :39 - Poprawiony czwartek, 04 sierpnia :05

Pakiet informacyjny firmy AKRA czwartek, 04 sierpnia :39 - Poprawiony czwartek, 04 sierpnia :05 1/8 Wstępne opracowanie wyników plonu pszenicy ozimej i rzepaku ozimego z doświadczeń polowych przeprowadzonych w sezonie wegetacyjnym 2009/2010 w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Głubczycach Doświadczenia

Bardziej szczegółowo

Regionalna sygnalizacja terminów wykonywania zabiegów ochrony roślin na podstawie monitorowania agrofagów

Regionalna sygnalizacja terminów wykonywania zabiegów ochrony roślin na podstawie monitorowania agrofagów PROGRESS IN PLANT PROTECTION ISSN 1427-4337 DOI: 10.14199/ppp-201-021 Published online: 17.03.201 Received: 30.06.2014 / Accepted: 0.02.201 Regional signalization of chemical s on the base of agrophages

Bardziej szczegółowo

WPŁYW CZYNNIKÓW AGROTECHNICZNYCH NA WŁAŚCIWOŚCI ENERGETYCZNE SŁOMY 1

WPŁYW CZYNNIKÓW AGROTECHNICZNYCH NA WŁAŚCIWOŚCI ENERGETYCZNE SŁOMY 1 Problemy Inżynierii Rolniczej nr 1/2011 Adam Świętochowski, Anna Grzybek, Piotr Gutry Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział w Warszawie WPŁYW CZYNNIKÓW AGROTECHNICZNYCH NA WŁAŚCIWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

PLONOWANIE BOCZNIAKA PLEUROTUS PRECOCE (FR.) QUEL W ZALEŻNOŚCI OD MASY PODŁOŻA. Wstęp

PLONOWANIE BOCZNIAKA PLEUROTUS PRECOCE (FR.) QUEL W ZALEŻNOŚCI OD MASY PODŁOŻA. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (27) MIROSŁAWA ZIOMBRA, ALEKSANDRA CZERWIŃSKA, KINGA ŁAWICKA PLONOWANIE BOCZNIAKA PLEUROTUS PRECOCE (FR.) QUEL W ZALEŻNOŚCI OD MASY PODŁOŻA Z Katedry Warzywnictwa

Bardziej szczegółowo

MONITORING ODPORNOŚCI VENTURIA INAEQUALIS NA FUNGICYDY STROBILURYNOWE I DODYNOWE

MONITORING ODPORNOŚCI VENTURIA INAEQUALIS NA FUNGICYDY STROBILURYNOWE I DODYNOWE ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU SADOWNICTWA I KWIACIARSTWA TOM 13 2005 MONITORING ODPORNOŚCI VENTURIA INAEQUALIS NA FUNGICYDY STROBILURYNOWE I DODYNOWE Monitoring of Venturia inaequalis resistance to strobiluryn

Bardziej szczegółowo

Przesiewy zbożami ozimymi i jarymi rzepaku opryskanego herbicydami zawierającymi chlomazon

Przesiewy zbożami ozimymi i jarymi rzepaku opryskanego herbicydami zawierającymi chlomazon Tom XXI Rośliny Oleiste 2000 Marian ranek, Józef Rola Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa we Wrocławiu, Zakład Ekologii i Zwalczania Chwastów Przesiewy zbożami ozimymi i jarymi rzepaku opryskanego

Bardziej szczegółowo

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu. Tytuł zadania

Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu. Tytuł zadania Instytut Ochrony Roślin - Państwowy Instytut Badawczy w Poznaniu Tytuł zadania Ochrona roślin uprawianych w systemie ekologicznym ze szczególnym uwzględnieniem poszukiwania metod zastąpienia miedzi jako

Bardziej szczegółowo

Grisu 500 SC. celny strzał w choroby! ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY

Grisu 500 SC. celny strzał w choroby! ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY Grisu 500 SC ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY celny strzał w choroby! Czy wiesz, że Yumi (jap. 弓 ) to tradycyjny łuk japoński. Przez całe wieki był najważniejszą bronią tamtejszych wojowników, a nauka strzelania z

Bardziej szczegółowo

Effect of non-chemical and chemical protection on healthiness and yielding of horseradish

Effect of non-chemical and chemical protection on healthiness and yielding of horseradish PROGRESS IN PLANT PROTECTION/POSTĘPY W OCHRONIE ROŚLIN 52 (4) 2012 Effect of non-chemical and chemical protection on healthiness and yielding of horseradish Wpływ niechemicznej i chemicznej ochrony na

Bardziej szczegółowo

Modele ochrony zbóż jako element integrowanej produkcji

Modele ochrony zbóż jako element integrowanej produkcji Anna Nieróbca Zakład Agrometeorologii i Zastosowań Informatyki Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy Modele ochrony zbóż jako element integrowanej produkcji Bratoszewice

Bardziej szczegółowo

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją

Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją 234 Ocena skuteczności preparatów miejscowo znieczulających skórę w redukcji bólu w trakcie pobierania krwi u dzieci badanie z randomizacją The effectiveness of local anesthetics in the reduction of needle

Bardziej szczegółowo

ECONOMICAL ASPECTS OF DISEASE CONTROL IN WINTER WHEAT

ECONOMICAL ASPECTS OF DISEASE CONTROL IN WINTER WHEAT JOURNAL OF PLANT PROTECTION RESEARCH Vol. 46, No. 3 (2006) ECONOMICAL ASPECTS OF DISEASE CONTROL IN WINTER WHEAT Zuzanna Sawinska, Irena Małecka Agricultural University, Plant and Soil Cultivation Department

Bardziej szczegółowo

Nano-Gro w badaniach rolniczych na rzepaku ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy)

Nano-Gro w badaniach rolniczych na rzepaku ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Nano-Gro w badaniach rolniczych na rzepaku ozimym w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Celem badań było określenie wpływu stymulatora wzrostu Nano-Gro na wzrost, rozwój, plonowanie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA OGRANICZENIE WYSTĘPOWANIA CHWOŚCIKA MARCHWI. Wstęp

WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA OGRANICZENIE WYSTĘPOWANIA CHWOŚCIKA MARCHWI. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) ZBIGNIEW WEBER WPŁYW WYBRANYCH CZYNNIKÓW NA OGRANICZENIE WYSTĘPOWANIA CHWOŚCIKA MARCHWI Z Katedry Fitopatologii Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego

Bardziej szczegółowo

EFFICACY OF BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI IN THE CONTROL OF EUROPEAN CORN BORER OSTRINIA NUBILALIS HŰBNER ON SWEET CORN

EFFICACY OF BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI IN THE CONTROL OF EUROPEAN CORN BORER OSTRINIA NUBILALIS HŰBNER ON SWEET CORN EFEKTYWNOŚĆ BIOLOGICZNEGO ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN OPARTEGO NA BACILLUS THURINGIENSIS VAR. KURSTAKI W ZWALCZANIU OMACNICY PROSOWIANKI OSTRINIA NUBILALIS HŰBNER NA KUKURYDZY CUKROWEJ EFFICACY OF BACILLUS THURINGIENSIS

Bardziej szczegółowo

DYNAMIKA POPULACJI WCIORNASTKA TYTONIOWCA THRIPS TABACI LIND. WYSTĘPUJĄCEGO NA CEBULI UPRAWIANEJ WSPÓŁRZĘDNIE Z MARCHWIĄ

DYNAMIKA POPULACJI WCIORNASTKA TYTONIOWCA THRIPS TABACI LIND. WYSTĘPUJĄCEGO NA CEBULI UPRAWIANEJ WSPÓŁRZĘDNIE Z MARCHWIĄ DYNAMIKA POPULACJI WCIORNASTKA TYTONIOWCA THRIPS TABACI LIND. WYSTĘPUJĄCEGO NA CEBULI UPRAWIANEJ WSPÓŁRZĘDNIE Z MARCHWIĄ POPULATION DYNAMICS OF THRIPS TABACI LIND. OCCURRING ON ONION CULTIVATED WITH CARROTS

Bardziej szczegółowo

w badaniach rolniczych na pszenicy ozimej w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy)

w badaniach rolniczych na pszenicy ozimej w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Nano-Gro w badaniach rolniczych na pszenicy ozimej w Polsce w latach 2007/2008 (badania rejestracyjne, IUNG Puławy) Importowany ze Stanów Zjednoczonych na rynek polski w 2007 r. innowacyjny stymulator

Bardziej szczegółowo

Nowoczesny fungicyd do upraw buraków, pszenicy i rzepaku PO RAZ PIERWSZY W POLSCE, sprawdzony i ceniony w Europie zachodniej

Nowoczesny fungicyd do upraw buraków, pszenicy i rzepaku PO RAZ PIERWSZY W POLSCE, sprawdzony i ceniony w Europie zachodniej Porter 250 EC FUNGICYD Nowoczesny fungicyd do upraw buraków, pszenicy i rzepaku NOWOC NCJA A STA NA SU B ZES WNA KTY PO RAZ PIERWSZY W POLSCE, sprawdzony i ceniony w Europie zachodniej FUNGICYD przeznaczony

Bardziej szczegółowo

Zamir 400 EW. Niepohamowana siła! fungicyd. Simply. Grow. Together.

Zamir 400 EW. Niepohamowana siła! fungicyd. Simply. Grow. Together. Zamir 400 EW Niepohamowana siła! fungicyd Simply. Grow. Together. n Straty plonu powodowane przez choroby mogą być bardzo wysokie. Na roślinach uprawnych w ciągu okresu wegetacyjnego mogą pojawiać się

Bardziej szczegółowo

KOMBAJNY ZBOŻOWE W ROLNICTWIE POLSKIM W LATACH

KOMBAJNY ZBOŻOWE W ROLNICTWIE POLSKIM W LATACH Problemy Inżynierii Rolniczej nr 2/2011 Jan Pawlak Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział w Warszawie KOMBAJNY ZBOŻOWE W ROLNICTWIE POLSKIM W LATACH 1990 2009 Streszczenie W latach 1990

Bardziej szczegółowo

WPŁYW BIOLOGICZNYCH I CHEMICZNYCH ZAPRAW NASIENNYCH NA PARAMETRY WIGOROWE ZIARNA ZBÓŻ

WPŁYW BIOLOGICZNYCH I CHEMICZNYCH ZAPRAW NASIENNYCH NA PARAMETRY WIGOROWE ZIARNA ZBÓŻ Progress in Plant Protection / Postępy w Ochronie Roślin, 47 (2) 2007 WPŁYW BIOLOGICZNYCH I CHEMICZNYCH ZAPRAW NASIENNYCH NA PARAMETRY WIGOROWE ZIARNA ZBÓŻ KATARZYNA PANASIEWICZ, WIESŁAW KOZIARA, HANNA

Bardziej szczegółowo

Mirador Forte 160 EC. fungicyd. Widoki na zdrowy plon!

Mirador Forte 160 EC. fungicyd. Widoki na zdrowy plon! Mirador Forte 160 EC Widoki na zdrowy plon! fungicyd Intensywnie uprawiane pszenica ozima i rzepak ozimy są bardzo podatne na straty powodowane przez grzyby chorobotwórcze. Występowanie tych patogenów

Bardziej szczegółowo

Healthiness of broad bean stem base depending on applied protection. Zdrowotność podstawy pędu bobu w zależności od zastosowanej ochrony

Healthiness of broad bean stem base depending on applied protection. Zdrowotność podstawy pędu bobu w zależności od zastosowanej ochrony PROGRESS IN PLANT PROTECTION/POSTĘPY W OCHRONIE ROŚLIN 52 (4) 2012 Healthiness of broad bean stem base depending on applied protection Zdrowotność podstawy pędu bobu w zależności od zastosowanej ochrony

Bardziej szczegółowo

Tom XXVII ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 2006

Tom XXVII ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 2006 Tom XXVII ROŚLINY OLEISTE OILSEED CROPS 2006 Gustaw Seta, Marek Mrówczyński* Instytut Ochrony Roślin, Oddział Sośnicowice * Instytut Ochrony Roślin w Poznaniu Wpływ łącznego stosowania insektycydów i fungicydów

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

Wyniki doświadczeń odmianowych GRYKA 2014, 2015

Wyniki doświadczeń odmianowych GRYKA 2014, 2015 CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wyniki doświadczeń odmianowych GRYKA 2014, 2015 Słupia Wielka 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych 63-022 Słupia Wielka tel.: 61 285

Bardziej szczegółowo

WPŁYW SYSTEMÓW UPRAWY ROLI NA ZACHWASZCZENIE ŁUBINU ŻÓŁTEGO I WĄSKOLISTNEGO

WPŁYW SYSTEMÓW UPRAWY ROLI NA ZACHWASZCZENIE ŁUBINU ŻÓŁTEGO I WĄSKOLISTNEGO Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 48 (1) 28 WPŁYW SYSTEMÓW UPRAWY ROLI NA ZACHWASZCZENIE ŁUBINU ŻÓŁTEGO I WĄSKOLISTNEGO AGNIESZKA FALIGOWSKA, JERZY SZUKAŁA Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZARODNIKOWANIA FUSARIUM SPP. JAKO PODSTAWA DO PROGNOZOWANIA SZKÓD I CELOWOŚCI ZABIEGÓW CHEMICZNYCH

MONITORING ZARODNIKOWANIA FUSARIUM SPP. JAKO PODSTAWA DO PROGNOZOWANIA SZKÓD I CELOWOŚCI ZABIEGÓW CHEMICZNYCH Fragm. Agron. 30(4), 122 128 MONITORING ZARODNIKOWANIA FUSARIUM SPP. JAKO PODSTAWA DO PROGNOZOWANIA SZKÓD I CELOWOŚCI ZABIEGÓW CHEMICZNYCH Zuzanna Sawinska 1, Marcin Zachwieja 2 1 Katedra Agronomii, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ TWOJA PRZEWAGA W WALCE Z GRZYBAMI.

NOWOŚĆ TWOJA PRZEWAGA W WALCE Z GRZYBAMI. NOWOŚĆ TWOJA PRZEWAGA W WALCE Z GRZYBAMI www.ciechgroup.com zawiera tebukonazol z grupy triazoli. Fungicyd jest w formie płynu do sporządzania emulsji wodnej o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego

Bardziej szczegółowo

Influence of fungicide application on limitation of fungi on oilseed rape siliques and seeds

Influence of fungicide application on limitation of fungi on oilseed rape siliques and seeds PROGRESS IN PLANT PROTECTION/POSTĘPY W OCHRONIE ROŚLIN 53 (4) 2013 Influence of fungicide application on limitation of fungi on oilseed rape siliques and seeds Wpływ ochrony przy użyciu fungicydów na ograniczanie

Bardziej szczegółowo

Wpływ herbicydu rzepakowego chlomazone na zboża ozime

Wpływ herbicydu rzepakowego chlomazone na zboża ozime Tom XX Rośliny Oleiste 1999 Kazimierz Adamczewski, Stanisław Stachecki, Pankracy Bubniewicz*, Roman Krawczyk Instytut Ochrony Roślin, Zakład Herbologii i Techniki Ochrony Roślin * Rolniczy Zakład Doświadczalny

Bardziej szczegółowo

Choroby korzenia, łodygi, liści i strąka rzepaku

Choroby korzenia, łodygi, liści i strąka rzepaku Europejska i Śródziemnomorska Organizacja Ochrony Roślin European and Mediterranean Plant Protection Organization Organisation Européenne et Méditerranéenne pour la Protection des Plantes PP 1/78 (3) Ocena

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. pt.: Uprawy polowe metodami ekologicznymi: Określenie dobrych praktyk w uprawach polowych metodami ekologicznymi.

SPRAWOZDANIE. pt.: Uprawy polowe metodami ekologicznymi: Określenie dobrych praktyk w uprawach polowych metodami ekologicznymi. SPRAWOZDANIE z prowadzenia w 2014 r. badań podstawowych na rzecz rolnictwa ekologicznego w zakresie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 maja 2010 r. w sprawie stawek dotacji przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

PLONOWANIE DZIEWIĘCIU ODMIAN MARCHWI PRZEZNACZONYCH DLA PRZETWÓRSTWA, UPRAWIANYCH W REJONIE WARMII. Wstęp. Materiał i metody

PLONOWANIE DZIEWIĘCIU ODMIAN MARCHWI PRZEZNACZONYCH DLA PRZETWÓRSTWA, UPRAWIANYCH W REJONIE WARMII. Wstęp. Materiał i metody Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) JOANNA MAJKOWSKA-GADOMSKA 1, BRYGIDA WIERZBICKA 1, MACIEJ NOWAK 2 PLONOWANIE DZIEWIĘCIU ODMIAN MARCHWI PRZEZNACZONYCH DLA PRZETWÓRSTWA, UPRAWIANYCH

Bardziej szczegółowo

Aktualna sygnalizacja występowania chorób i szkodników wg komunikatu Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na dzień r.

Aktualna sygnalizacja występowania chorób i szkodników wg komunikatu Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na dzień r. Aktualna sygnalizacja występowania chorób i szkodników wg komunikatu Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na dzień 30.04.2014r. POWIAT bytowski chojnicki człuchowski gdański kwidzyński lęborski

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

ul. Strzeszyńska 34, Poznań

ul. Strzeszyńska 34, Poznań Acta Agrophysica, 2005, 5(2), 441-446 LASER LIGHT AS A PHYSICAL FACTOR ENHANCING RAPESEED RESISTANCE TO BLACKLEG DISEASE Michał Starzycki 1, Wojciech Rybiński 2, Eligia Starzycka 1, Jan Pszczoła 3 1 Plant

Bardziej szczegółowo

Dynamics of occurrence of winter rapeseed pests in the Czech Republic in the years

Dynamics of occurrence of winter rapeseed pests in the Czech Republic in the years Tom XXII Rośliny Oleiste 21 OSEVA PRO Ltd., Research Institute of Oilseed Crops at Opava, Czech Republic Dynamics of occurrence of winter rapeseed pests in the Czech Republic in the years 199 2 Dynamika

Bardziej szczegółowo

owies mszyce mszyca czeremchowo-zbożowa - 5 mszyc na 1 źdźbło mszyca zbożowa - 5 mszyc na kłosie

owies mszyce mszyca czeremchowo-zbożowa - 5 mszyc na 1 źdźbło mszyca zbożowa - 5 mszyc na kłosie Aktualna sygnalizacja występowania chorób i szkodników wg komunikatu Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku na dzień 19.06.2014r. POWIAT

Bardziej szczegółowo

Warunki termiczne Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Zawadach Thermal conditions at the Experimental Farm in Zawady

Warunki termiczne Rolniczej Stacji Doświadczalnej w Zawadach Thermal conditions at the Experimental Farm in Zawady Jacek RAK, Grzegorz KOC, Elżbieta RADZKA, Jolanta JANKOWSKA Pracownia Agrometeorologii i Podstaw Melioracji Akademia Podlaska w Siedlcach Department of Agrometeorology and Drainage Rudiments University

Bardziej szczegółowo

A L E R T S O L O 250 EW

A L E R T S O L O 250 EW Podmiot, który uzyskał zezwolenie: DuPont Poland Sp. z o.o., ul. Powązkowska 44c, 01-797 Warszawa, tel.: (22) 320 09 00, fax: (22) 320 09 50, e-mail:kontakt.ag@pol.dupont.com Producent: DuPont International

Bardziej szczegółowo

Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENŻYTO OZIME

Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENŻYTO OZIME CENTRALNY OŚRODEK BADANIA ODMIAN ROŚLIN UPRAWNYCH Wyniki doświadczeń odmianowych PSZENŻYTO OZIME (dobór komponentów do mieszanek) 2015 Słupia Wielka 2015 Centralny Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych

Bardziej szczegółowo

Komunikat 8 z dnia dotyczący aktualnej sytuacji agrotechnicznej

Komunikat 8 z dnia dotyczący aktualnej sytuacji agrotechnicznej Komunikat 8 z dnia 2015-04-18 dotyczący aktualnej sytuacji agrotechnicznej www.sad24.com Wszystkie poniższe informacje zostały przygotowane na podstawie obserwacji laboratoryjnych oraz lustracji wybranych

Bardziej szczegółowo

Fungicide resistance level of Oculimacula acuformis and O. yallundae isolates the causal agents of eyespot

Fungicide resistance level of Oculimacula acuformis and O. yallundae isolates the causal agents of eyespot PROGRESS IN PLANT PROTECTION 54 (3) 2014 DOI: http://dx.doi.org/10.14199/ppp-2014-055 Fungicide resistance level of Oculimacula acuformis and O. yallundae isolates the causal agents of eyespot Stopień

Bardziej szczegółowo

szeroki wachlarz możliwości!

szeroki wachlarz możliwości! Jeszcze szersza rejestracja teraz ponad 210 zastosowań w etykiecie! topowy fungicyd szeroki wachlarz możliwości! Czy wiesz, że... Sensu (jap. 扇子) to tradycyjny japoński wachlarz składany, którego istnienie

Bardziej szczegółowo

Regeneracja roślin z niedojrzałych zarodków Camelina sativa L. (lnianka siewna) w kulturach in vitro

Regeneracja roślin z niedojrzałych zarodków Camelina sativa L. (lnianka siewna) w kulturach in vitro Tom XIX Rośliny Oleiste 1998 Jolanta Zandecka-Dziubak Akademia Rolnicza w Poznaniu, Katedra Genetyki i Hodowli Roślin Regeneracja roślin z niedojrzałych zarodków Camelina sativa L. (lnianka siewna) w kulturach

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE GRZYBA OWADOBÓJCZEGO Isaria fumosorosea DO ZWALCZANIA SZKODNIKÓW W UPRAWIE BOBIKU

WYKORZYSTANIE GRZYBA OWADOBÓJCZEGO Isaria fumosorosea DO ZWALCZANIA SZKODNIKÓW W UPRAWIE BOBIKU Proceedings of ECOpole DOI: 10.2429/proc.2014.8(1)026 2014;8(1) Tomasz KUŹNIAR 1, Dariusz ROPEK 1 i Bogdan KULIG 2 WYKORZYSTANIE GRZYBA OWADOBÓJCZEGO Isaria fumosorosea DO ZWALCZANIA SZKODNIKÓW W UPRAWIE

Bardziej szczegółowo

IX KONGRES European Society for Agronomy 4-7 września 2006 r Warszawa EUROPEAN EDUCATION AND RESEARCH IN AGRONOMY

IX KONGRES European Society for Agronomy 4-7 września 2006 r Warszawa EUROPEAN EDUCATION AND RESEARCH IN AGRONOMY IX KONGRES European Society for Agronomy 4-7 września 2006 r Warszawa W dniach 4-7 września 2006 r w Warszawie miał miejsce IX Kongres European Society for Agronomy zorganizowany wspólnie przez Szkołę

Bardziej szczegółowo

Zampro. Twoje ziemniaki odwdzięczą się plonem! 150 lat. z INITIUM

Zampro. Twoje ziemniaki odwdzięczą się plonem! 150 lat. z INITIUM Zampro z INITIUM Twoje ziemniaki odwdzięczą się plonem! 15 lat Zampro 56 WG 22 Zampro I Twoje ziemniaki odwdzięczą się plonem! Charakterystyka u Zampro jest pierwszym fungicydem stworzonym do ochrony ziemniaka

Bardziej szczegółowo

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010

PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2011 Jan Pawlak Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach Oddział w Warszawie PODAŻ CIĄGNIKÓW I KOMBAJNÓW ZBOŻOWYCH W POLSCE W LATACH 2003 2010 Streszczenie W

Bardziej szczegółowo

Masz mączniaka? Dodaj Kendo!

Masz mączniaka? Dodaj Kendo! NOWA, SZERSZA REJESTRACJA! OSTRY FUNGICYD ZBOŻOWY Masz mączniaka? Dodaj Kendo! Czy wiesz, że Kendo (jap. 剣道 kendō, pol. droga miecza) to sztuka walki wywodząca się z szermierki japońskich samurajów. STOSUJ

Bardziej szczegółowo

Metoda bezpośredniego uzyskiwania podwojonych haploidów z mikrospor zarodków rzepaku ozimego (Brassica napus L.)

Metoda bezpośredniego uzyskiwania podwojonych haploidów z mikrospor zarodków rzepaku ozimego (Brassica napus L.) Tom XIX Rośliny Oleiste 98 Teresa Cegielska-Taras, Laurencja Szała Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin, Zakład Roślin Oleistych w Poznaniu Metoda bezpośredniego uzyskiwania podwojonych haploidów z

Bardziej szczegółowo

AGROFAG PRÓG SZKODLIWOŚCI * WOJEWÓDZTWO POMORSKIE bytowski ziemniak alternarioza. objawy choroby zaraza

AGROFAG PRÓG SZKODLIWOŚCI * WOJEWÓDZTWO POMORSKIE bytowski ziemniak alternarioza. objawy choroby zaraza Aktualna sygnalizacja występowania chorób i szkodników wg komunikatu Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku na dzień 04.07.2014r. POWIAT

Bardziej szczegółowo

Rejestr zamierzonego uwolnienia GMO

Rejestr zamierzonego uwolnienia GMO Rejestr zamierzonego uwolnienia GMO Sygnatura wpisu Status 02-13/2014 2014-07-23 Wydano 02-12/2013 2013-07-15 Wydano 2-09/ 2013-01-21 Wydano 02-11/2012 2012-01-21 Wydano 2014-07-23 Zamierzone uwolnienie

Bardziej szczegółowo

dawniej Tom

dawniej Tom Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk Wydział Nauk rolniczych i leśnych Forestry Letters dawniej Prace komisji nauk rolniczych i komisji nauk leśnych Tom 104 2013 Wpływ systemów wynagradzania na koszty

Bardziej szczegółowo

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA. Określenie optymalnego terminu chemicznego zwalczania skrzypionek na zbożach

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA. Określenie optymalnego terminu chemicznego zwalczania skrzypionek na zbożach ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN POLONIA VOL. LXIII (1) SECTIO E 2008 Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy, ul. Władysława Węgorka 20, 60-318 Poznań, e-mail: F.Walczak@ior.poznan.pl

Bardziej szczegółowo

Aktualna sygnalizacja występowania chorób i szkodników wg komunikatu Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na dzień r.

Aktualna sygnalizacja występowania chorób i szkodników wg komunikatu Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na dzień r. Aktualna sygnalizacja występowania chorób i szkodników wg komunikatu Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa na dzień 08.05.2014r. POWIAT bytowski chojnicki człuchowski gdański kwidzyński lęborski

Bardziej szczegółowo

WPŁYW SUMY I ROZKŁADU OPADÓW NA PLONOWANIE PSZENŻYTA OZIMEGO UPRAWIANEGO NA RÓŻNYCH KOMPLEKSACH GLEBOWO-ROLNICZYCH W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI POLSKI

WPŁYW SUMY I ROZKŁADU OPADÓW NA PLONOWANIE PSZENŻYTA OZIMEGO UPRAWIANEGO NA RÓŻNYCH KOMPLEKSACH GLEBOWO-ROLNICZYCH W POŁUDNIOWEJ CZĘŚCI POLSKI WODA-ŚRODOWISKO-OBSZARY WIEJSKIE 5: t. 5 z. specj. (14) WATER-ENVIRONMENT-RURAL AREAS s. 353 365 www.imuz.edu.pl Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, 5 WPŁYW SUMY I ROZKŁADU OPADÓW NA PLONOWANIE

Bardziej szczegółowo

Poprawa odporności roślin na stres biotyczny poprzez właściwe odżywienie w bieżącej fazie rozwojowej

Poprawa odporności roślin na stres biotyczny poprzez właściwe odżywienie w bieżącej fazie rozwojowej Poprawa odporności roślin na stres biotyczny poprzez właściwe odżywienie w bieżącej fazie rozwojowej Optymalne odżywienie roślin jest jednym z podstawowych czynników decydujących o prawidłowej odporności

Bardziej szczegółowo

Efektywność niszczenia chwastów w rzepaku ozimym herbicydem Galera 334 SL

Efektywność niszczenia chwastów w rzepaku ozimym herbicydem Galera 334 SL Tom XXIII Rośliny Oleiste 2002 Marian Franek, Henryka Rola Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa, Zakład Ekologii i Zwalczania Chwastów we Wrocławiu Efektywność niszczenia chwastów w rzepaku ozimym

Bardziej szczegółowo