WPŁYW TERMINU WYKONANIA JESIENNYCH ZABIEGÓW FUNGICYDOWYCH NA NASILENIE OBJAWÓW SUCHEJ ZGNILIZNY KAPUSTNYCH NA RZEPAKU W REGIONIE DOLNEGO ŚLĄSKA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPŁYW TERMINU WYKONANIA JESIENNYCH ZABIEGÓW FUNGICYDOWYCH NA NASILENIE OBJAWÓW SUCHEJ ZGNILIZNY KAPUSTNYCH NA RZEPAKU W REGIONIE DOLNEGO ŚLĄSKA"

Transkrypt

1 Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50 (2) 2010 WPŁYW TERMINU WYKONANIA JESIENNYCH ZABIEGÓW FUNGICYDOWYCH NA NASILENIE OBJAWÓW SUCHEJ ZGNILIZNY KAPUSTNYCH NA RZEPAKU W REGIONIE DOLNEGO ŚLĄSKA ANDRZEJ BRACHACZEK 1, JOANNA KACZMAREK 2, MARCELINA BILICKA 3, MAŁGORZATA JĘDRYCZKA 2 1 DuPont Poland Sp. z o.o. Powązkowska 44c, Warszawa 2 Instytut Genetyki Roślin Polskiej Akademii Nauk Strzeszyńska 34, Poznań 3 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Katedra Biochemii i Biotechnologii Wołyńska 35, Poznań I. WSTĘP Sucha zgnilizna kapustnych jest jedną z najgroźniejszych chorób rzepaku na świecie (Fitt i wsp. 2006). W Polsce porażenie roślin następuje głównie jesienią, przez zarodniki workowe grzybów Leptosphaeria maculans i L. biglobosa (Jędryczka 2006). Intensywność ich uwalniania uzależniona jest od zmian temperatury oraz przebiegu opadów (Toscano-Underwood i wsp. 2001). W poszczególnych regionach Polski występują odmienne warunki pogodowe; z tego względu nie jest możliwe ustalenie jednego terminu ochrony rzepaku przed suchą zgnilizną kapustnych na terenie całego kraju (Jędryczka i wsp. 2008). Celem pracy była ocena skuteczności jesiennych zabiegów fungicydowych, w zależności od terminu ich wykonania, w relacji do stężenia askospor grzybów L. maculans i L. biglobosa w powietrzu. II. MATERIAŁ I METODY Badania wykonano jesienią 2008 i 2009 roku w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Krościnie Małej (woj. dolnośląskie), na poletkach z rzepakiem ozimym odmiany mieszańcowej PR46W10 (Pioneer Hi-Bred). Doświadczenie założono w układzie bloków losowanych całkowicie zrandomizowanych, na poletkach o powierzchni 15 m 2, w trzech powtórzeniach. Zabiegi fungicydowe wykonywano środkiem Capitan 250 EW

2 Wpływ terminu wykonania jesiennych zabiegów (flusilazol 250 g/l) w odstępach tygodniowych od końca września do połowy listopada. W okresie spoczynku przedzimowego (koniec listopada) oceniano porażenie roślin rzepaku przez grzyby L. maculans i L. biglobosa. Dla każdego wariantu oznaczano procent i stopień porażenia roślin, stosując skalę 0 4, gdzie 0 oznaczało roślinę bez widocznych objawów porażenia, natomiast 4 oznaczało liczne plamy chorobowe na liściach, typowe dla suchej zgnilizny kapustnych (Jędryczka 2006). W okresie dojrzewania pseudotecjów na porażonej słomie rzepakowej zebranej w poprzednim sezonie wegetacyjnym, tj. od lipca do listopada 2008 i 2009 monitorowano temperaturę oraz sumę dobowych opadów deszczu (tab. 1). Tabela 1. Opady i temperatura w okresie dojrzewania owocników grzybów L. maculans i L. biglobosa (Krościna Mała, woj. dolnośląskie) Table 1. Rainfall and temperature in the period of pseudothecia maturation of L. maculans and L. biglobosa (Krościna Mała, Lower Silesia) Rok Year Miesiąc Month Opady Rainfall [mm] suma sum Liczba dni deszczowych No. of rainy days suma sum Średnia temperatura Mean temperature [ C] VII 50,2 17,4 67, ,5 VIII 33,4 38,2 71, ,6 IX 11,6 12,6 24, ,1 X 3,7 42,3 46, ,4 XI 1,3 21,3 22, ,6 VII 30,8 43,7 74, ,7 VIII 19,5 15,5 35, ,2 IX 6,2 8,6 14, ,8 X 36,9 24,8 61, ,3 XI 21,8 6,3 18, ,9 W każdym sezonie ze 100 losowo wybranych fragmentów porażonych roślin, zebranych na poletkach bez zabiegu grzybobójczego, izolowano grzyby rodzaju Leptosphaeria i oznaczano ich przynależność gatunkową. Oznaczenie gatunku wykonano na podstawie wielkości fragmentu ITS (Internal Transcribed Spacer) po rozdziale produktów PCR w żelu agarozowym. Reakcję PCR przeprowadzono zgodnie z procedurą opisaną przez Calderona i wsp. (2002), z zastosowaniem starterów opublikowanych przez Mahuku i wsp. (1996). Materiał biologiczny do izolacji DNA stanowiła grzybnia oznaczanego izolatu rosnąca na krążku agarowym średnicy 8 mm. Dyski z grzybnią wycinano korkoborem z fragmentu sąsiadującego z miejscem wyłożenia porażonego fragmentu liścia na pożywkę glukozowo-ziemniaczaną z agarem (PDA), po 7 dniach inkubacji w temperaturze pokojowej.

3 622 Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50 (2) 2010 III. WYNIKI I ICH OMÓWIENIE Chłodniejsze temperatury powietrza od lipca do września 2008 w porównaniu do 2009 (tab. 1) spowodowały wydłużenie czasu dojrzewania pseudotecjów na porażonej Rys. 1. Wpływ terminu zabiegu grzybobójczego na porażenie rzepaku ozimego przez L. maculans i L. biglobosa oraz skład gatunkowy populacji tych grzybów wyodrębnionych z chorych roślin w latach: a) 2008, b) Strzałką oznaczono okres wykonania zabiegu fungicydowego wskazany przez system SPEC (www.spec.edu.pl) Fig. 1. The effect of fungicide application time on the incidence of L. maculans and L. biglobosa and the ratio of these species on infected plants in: a) 2008, b) The arrow indicates the time of fungicide treatment recommended by the SPEC system (www.spec.edu.pl)

4 Wpływ terminu wykonania jesiennych zabiegów słomie rzepakowej, co z kolei wpłynęło na późniejszy okres uwalniania zarodników jesienią 2008 (rys. 1a). Termin wykonania zabiegów fungicydowych miał istotny wpływ na nasilenie suchej zgnilizny kapustnych. Wykonanie zabiegów fungicydowych w okresie wskazanym przez system SPEC (www.spec.edu.pl) było najbardziej skuteczne. W obu sezonach, po wykonaniu zabiegu grzybobójczego w okresie następującym po masowym uwalnianiu zarodników Leptosphaeria spp., na poletkach stwierdzono średnio jedynie 6,7% roślin z objawami porażenia przez L. maculans i L. biglobosa (rys. 1a, b). W wariancie bez zastosowania ochronnych zabiegów fungicydowych rośliny z objawami suchej zgnilizny kapustnych w okresie jesiennym stanowiły 23,3% (2008) oraz 20% wszystkich roślin (2009). Skład populacji chorobotwórczych grzybów rodzaju Leptosphaeria, izolowanych z porażonych liści rzepaku w obu sezonach wegetacyjnych, zdecydowanie się różnił. Jesienią 2008 z liści rzepaku izolowano głównie gatunek L. maculans (92% prób, rys. 1a), natomiast jesienią 2009 grzyb L. biglobosa znacznie dominował nad L. maculans (93%, rys. 1b). Wyniki badań wskazują, że korzystanie z nowoczesnych systemów wspomagania decyzji, opartych na monitorowaniu stężenia zarodników grzybów chorobotwórczych, pozwala na wykonywanie zabiegów fungicydowych we właściwym terminie i przyczynia się do skuteczniejszego zwalczania chorób roślin uprawnych. Podziękowanie Autorzy składają podziękowanie Joannie Banachowskiej (Instytut Ochrony Roślin Państwowy Instytut Badawczy Oddział Sośnicowice) za obsługę pułapki Burkarda (2008 rok) oraz Anecie Smorąg, a także Marcie i Zdzisławowi Stępniom (Stacja Doświadczalna Oceny Odmian w Krościnie Małej) za obsługę pułapki w 2009 roku i prowadzenie doświadczeń polowych. IV. LITERATURA Calderon C., Ward E., Freeman J., Foster S.J., McCartney H.A Detection of airborne inoculum of Leptosphaeria maculans and Pyrenopeziza brassicae in oilseed rape crops by polymerase chain reaction (PCR) assays. Plant Pathol. 51 (3): Fitt B.D.L., Brun H., Barbetti M.J., Rimmer R.S World-wide importance of phoma stem canker (Leptosphaeria maculans and L. biglobosa) on oilseed rape (Brassica napus). Eur. J. Plant Pathol. 114: Jędryczka M Epidemiologia i szkodliwość suchej zgnilizny kapustnych na rzepaku ozimym w Polsce. Rozprawy i Monografie IGR PAN 17, 150 ss. Jędryczka M., Kaczmarek J., Dawidziuk A., Brachaczek A System for forecasting disease epidemics aerobiological methods in polish agriculture. Aspects Appl. Biol. 89: Mahuku G.S., Hall R., Goodwin P.H Co-infection and induction of systemic acquired resistance by weakly and highly virulent isolates of Leptosphaeria maculans in oilseed rape. Physiol. Mol. Plant Pathol. 49: Toscano-Underwood C., West J.S., Fitt B.D.L., Todd A.D., Jedryczka M Development of phoma lesions on oilseed rape leaves inoculated with ascospores of A-group or B-group Leptosphaeria maculans (stem canker) at different temperatures and wetness durations. Plant Pathol. 50:

5 624 Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50 (2) 2010 ANDRZEJ BRACHACZEK, JOANNA KACZMAREK, MARCELINA BILICKA, MAŁGORZATA JĘDRYCZKA IMPACT OF TIMING OF AUTUMN FUNGICIDE TREATMENTS ON INFECTION OF OILSEED RAPE BY STEM CANKER OF CRUCIFERS IN LOWER SILESIA SUMMARY A field experiment performed in 2008 and 2009 autumn seasons in Southern Poland (Lower Silesia) using hybrid winter oilseed rape cultivar PR46W10 (Pioneer Hi-Bred) proved the significant effect of fungicide spraying time on the incidence and severity of symptoms caused by fungal pathogens Leptosphaeria maculans and L. biglobosa. The disease incidence and severity were the lowest (6.7%) when the fungicide (Capitan 250 EW, flusilazole 250 g/l) was applied in the time following mass ascospore release. The population of the pathogens greatly differed between years: in the autumn of 2008 L. maculans dominated (92%) over L. biglobosa, whereas in 2009 it was the opposite, and L. maculans was re-isolated from 7% symptoms only. Summer and early autumn of 2008 was cooler and wetter as compared to the same period in The results show that the introduction of decision support systems may cause more efficient protection of oilseed rape against stem canker of brassicas, one of the most important diseases of oilseed rape worldwide. Key words: flusilazole, Leptosphaeria maculans, L. biglobosa, oilseed rape, stem canker

Skuteczność biologicznej i chemicznej ochrony roślin ziemniaka przed zarazą (Phytophthora infestans /Mont./ de Bary) i alternariozą (Alternaria spp.

Skuteczność biologicznej i chemicznej ochrony roślin ziemniaka przed zarazą (Phytophthora infestans /Mont./ de Bary) i alternariozą (Alternaria spp. 3 Polish Journal of Agronomy 2012, 11, 3 9 Skuteczność biologicznej i chemicznej ochrony roślin ziemniaka przed zarazą (Phytophthora infestans /Mont./ de Bary) i alternariozą (Alternaria spp.) Bożena Cwalina-Ambroziak

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZARODNIKOWANIA FUSARIUM SPP. JAKO PODSTAWA DO PROGNOZOWANIA SZKÓD I CELOWOŚCI ZABIEGÓW CHEMICZNYCH

MONITORING ZARODNIKOWANIA FUSARIUM SPP. JAKO PODSTAWA DO PROGNOZOWANIA SZKÓD I CELOWOŚCI ZABIEGÓW CHEMICZNYCH Fragm. Agron. 30(4), 122 128 MONITORING ZARODNIKOWANIA FUSARIUM SPP. JAKO PODSTAWA DO PROGNOZOWANIA SZKÓD I CELOWOŚCI ZABIEGÓW CHEMICZNYCH Zuzanna Sawinska 1, Marcin Zachwieja 2 1 Katedra Agronomii, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Leszek Lenc* Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 40, 2009 r.

Leszek Lenc* Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 40, 2009 r. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych nr 40, 2009 r. Leszek Lenc* Występowanie Streptomyces scabies na bulwach ośmiu odmian ziemniaka uprawianego w systemie ekologicznym i integrowanym Occurrence of

Bardziej szczegółowo

Nauka Przyroda Technologie

Nauka Przyroda Technologie Nauka Przyroda Technologie 2013 Tom 7 Zeszyt 1 ISSN 1897-7820 http://www.npt.up-poznan.net #3 Dział: Rolnictwo Copyright Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu KINGA MATYSIAK 1, SYLWIA KACZMAREK

Bardziej szczegółowo

PRODUCTIVE AND ECONOMIC EFFICIENCY OF FUNGICIDE TREATMENTS ON SPRING TRITICALE CULTIVATION AND THEIR EFFECT ON GRAIN YIELD AND ECONOMIC RATIOS

PRODUCTIVE AND ECONOMIC EFFICIENCY OF FUNGICIDE TREATMENTS ON SPRING TRITICALE CULTIVATION AND THEIR EFFECT ON GRAIN YIELD AND ECONOMIC RATIOS Institute of Plant Protection National Research Institute, Poznań, Experimental Station in Rzeszów, Poland PRODUCTIVE AND ECONOMIC EFFICIENCY OF FUNGICIDE TREATMENTS ON SPRING TRITICALE CULTIVATION AND

Bardziej szczegółowo

REAKCJA ŁUBINU WĄSKOLISTNEGO FORM TRADYCYJNYCH I SAMOKOŃCZĄCYCH NA ZRÓŻNICOWANĄ OBSADĘ ROŚLIN

REAKCJA ŁUBINU WĄSKOLISTNEGO FORM TRADYCYJNYCH I SAMOKOŃCZĄCYCH NA ZRÓŻNICOWANĄ OBSADĘ ROŚLIN Fragm. Agron. 29(4) 2012, 21 35 REAKCJA ŁUBINU WĄSKOLISTNEGO FORM TRADYCYJNYCH I SAMOKOŃCZĄCYCH NA ZRÓŻNICOWANĄ OBSADĘ ROŚLIN Tadeusz Bieniaszewski 1, Janusz Podleśny 2, Jacek Olszewski 3, Maria Stanek

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WITRYNY INTERNETOWEJ DO PRZEKAZYWANIA INFORMACJI O ZAGROŻENIU ZIEMNIAKA ZE STRONY PHYTOPHTHORA INFESTANS

OPRACOWANIE WITRYNY INTERNETOWEJ DO PRZEKAZYWANIA INFORMACJI O ZAGROŻENIU ZIEMNIAKA ZE STRONY PHYTOPHTHORA INFESTANS Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 51 (3) 2011 OPRACOWANIE WITRYNY INTERNETOWEJ DO PRZEKAZYWANIA INFORMACJI O ZAGROŻENIU ZIEMNIAKA ZE STRONY PHYTOPHTHORA INFESTANS ANDRZEJ WÓJTOWICZ,

Bardziej szczegółowo

REDAKCJA: PROJEKT OKŁADKI: Robert Giza. REDAKCJA I OPRACOWANIE GRAFICZNE: Kamil Korzeniowski

REDAKCJA: PROJEKT OKŁADKI: Robert Giza. REDAKCJA I OPRACOWANIE GRAFICZNE: Kamil Korzeniowski REDAKCJA: REDAKTOR NACZELNY: Mateusz Gortat ZASTĘPCA REDAKTORA NACZELNEGO: Małgorzata Sęczkowska REDAKTOR TECHNICZNY: Kamil Korzeniowski RADA NAUKOWA: prof. dr hab. Bogusław Makarski (UP Lublin) dr hab.

Bardziej szczegółowo

ASPEKT OGÓLNY MURAW TRAWNIKOWYCH ZAŁOŻONYCH NA BAZIE ŚMIAŁKA DARNIOWEGO

ASPEKT OGÓLNY MURAW TRAWNIKOWYCH ZAŁOŻONYCH NA BAZIE ŚMIAŁKA DARNIOWEGO Fragm. Agron. 29(1) 2012, 25 33 ASPEKT OGÓLNY MURAW TRAWNIKOWYCH ZAŁOŻONYCH NA BAZIE ŚMIAŁKA DARNIOWEGO Kazimierz Jankowski 1, Jacek Sosnowski 1, Jolanta Jankowska 2 1 Katedra Łąkarstwa i Kształtowania

Bardziej szczegółowo

DEVELOPMENT OF POTATO FUNGAL DISEASES AND TUBER YIELD ON ORGANIC AND CONVENTIONAL PLANTATION

DEVELOPMENT OF POTATO FUNGAL DISEASES AND TUBER YIELD ON ORGANIC AND CONVENTIONAL PLANTATION Krystyna ZARZY SKA, Marianna SZUTKOWSKA Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Ro lin Pa stwowy Instytut Badawczy Zak ad Agronomii Ziemniaka, Jadwisin, 05-140 Serock e-mail: k.zarzynska@ihar.edu.pl DEVELOPMENT

Bardziej szczegółowo

Ziarna pyłku i zarodniki grzybów w powietrzu różnych regionów polski

Ziarna pyłku i zarodniki grzybów w powietrzu różnych regionów polski Ziarna pyłku i zarodniki grzybów w powietrzu różnych regionów polski Ziarna pyłku i zarodniki grzybów w powietrzu różnych regionów polski Praca zbiorowa pod redakcją prof. dr hab. Elżbiety Weryszko-Chmielewskiej

Bardziej szczegółowo

ROLNICZE I EKONOMICZNE ASPEKTY UPRAWY JĘCZMIENIA JAREGO W SYSTEMIE KONWENCJONALNYM I INTEGROWANYM

ROLNICZE I EKONOMICZNE ASPEKTY UPRAWY JĘCZMIENIA JAREGO W SYSTEMIE KONWENCJONALNYM I INTEGROWANYM Fragm. Agron. 31(2) 2014, 26 33 ROLNICZE I EKONOMICZNE ASPEKTY UPRAWY JĘCZMIENIA JAREGO W SYSTEMIE KONWENCJONALNYM I INTEGROWANYM Kazimierz Klima 1, Teofil Łabza, Andrzej Lepiarczyk Katedra Agrotechniki

Bardziej szczegółowo

KIŁA KAPUSTY MONITOROWANIE I DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA Plasmodiophora brassicae

KIŁA KAPUSTY MONITOROWANIE I DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA Plasmodiophora brassicae Zakład Ochrony Roślin Warzywnych Pracownia Fitopatologii Warzywniczej KIŁA KAPUSTY MONITOROWANIE I DIAGNOSTYKA MOLEKULARNA Plasmodiophora brassicae W UPRAWACH ROŚLIN KAPUSTOWATYCH Autorzy: prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

MEDYCYNA DOŚWIADCZALNA I MIKROBIOLOGIA

MEDYCYNA DOŚWIADCZALNA I MIKROBIOLOGIA MEDYCYNA DOŚWIADCZALNA I MIKROBIOLOGIA ORGAN NARODOWEGO INSTYTUTU ZDROWIA PUBLICZNEGO PAŃSTWOWEGO ZAKŁADU HIGIENY I POLSKIEGO TOWARZYSTWA MIKROBIOLOGÓW 3-4 ROK LXVI KWARTALNIK 2014 NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA

Bardziej szczegółowo

EFFECT OF INOCULATION OF SEEDS WITH NITRAGINA ON DEVELOPMENT AND YIELD OF BLUE LUPINE (Lupinus angustifolius L.)

EFFECT OF INOCULATION OF SEEDS WITH NITRAGINA ON DEVELOPMENT AND YIELD OF BLUE LUPINE (Lupinus angustifolius L.) Acta Sci. Pol., Agricultura 11(4) 2012, 27-34 EFFECT OF INOCULATION OF SEEDS WITH NITRAGINA ON DEVELOPMENT AND YIELD OF BLUE LUPINE (Lupinus angustifolius L.) Wacław Jarecki, Dorota Bobrecka-Jamro University

Bardziej szczegółowo

MODEL ROZWOJU MĄCZNIAKA RZEKOMEGO (PSEUDOPERONOSPORA HUMULI) APLIKACJA INTERNETOWA *

MODEL ROZWOJU MĄCZNIAKA RZEKOMEGO (PSEUDOPERONOSPORA HUMULI) APLIKACJA INTERNETOWA * I N Ż YNIERIA R OLNICZA A GRICULTURAL E NGINEERING 2012: Z. 4(139) T.1 S. 457-464 ISSN 1429-7264 Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej http://www.ptir.org MODEL ROZWOJU MĄCZNIAKA RZEKOMEGO (PSEUDOPERONOSPORA

Bardziej szczegółowo

REAKCJA TRZECH GATUNKÓW ROŒLIN JAGODOWYCH UPRAWIANYCH NA BARDZO LEKKIEJ GLEBIE NA MIKRONAWODNIENIA

REAKCJA TRZECH GATUNKÓW ROŒLIN JAGODOWYCH UPRAWIANYCH NA BARDZO LEKKIEJ GLEBIE NA MIKRONAWODNIENIA AKADEMIA TECHNICZNO-ROLNICZA IM. JANA I JÊDRZEJA ŒNIADECKICH W BYDGOSZCZY ROZPRAWY NR 108 Stanis³aw Rolbiecki REAKCJA TRZECH GATUNKÓW ROŒLIN JAGODOWYCH UPRAWIANYCH NA BARDZO LEKKIEJ GLEBIE NA MIKRONAWODNIENIA

Bardziej szczegółowo

Środowiska i zasobów naturalnych. nr 53

Środowiska i zasobów naturalnych. nr 53 Ochrona Środowiska i zasobów naturalnych nr 53 Warszawa 2012 OCHRONA ŚRODOWISKA I ZASOBÓW NATURALNYCH ENVIRONMENTAL PROTECTION AND NATURAL RESOURCES nr 53 Warszawa 2012 Komitet Wydawniczy Instytutu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Starczewski, Agnieszka Affek-Starczewska

Krzysztof Starczewski, Agnieszka Affek-Starczewska 117 Acta Sci. Pol., Agricultura 10(2) 2011, 117-125 EFFECT OF AGRONOMIC FACTORS ON THE PERENNIAL RYEGRASS LAWN COLOUR Krzysztof Starczewski, Agnieszka Affek-Starczewska Siedlce University of Natural Sciences

Bardziej szczegółowo

Fitopatologia: zdrowe rośliny - zdrowi ludzie. Phytopathology: healthy plants - healthy people

Fitopatologia: zdrowe rośliny - zdrowi ludzie. Phytopathology: healthy plants - healthy people Polskie Towarzystwo Fitopatologiczne (PTFit.) Oddział Bydgoski Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy Fitopatologia: zdrowe

Bardziej szczegółowo

Poszukiwanie źródeł odporności owsa (Avena sativa L.) na nowy patogeniczny i mykotoksynotwórczy gatunek Fusarium langsethiae

Poszukiwanie źródeł odporności owsa (Avena sativa L.) na nowy patogeniczny i mykotoksynotwórczy gatunek Fusarium langsethiae SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z realizacji zadania na rzecz postępu biologicznego w produkcji roślinnej w 2014 roku Poszukiwanie źródeł odporności owsa (Avena sativa L.) na nowy patogeniczny i mykotoksynotwórczy

Bardziej szczegółowo

Interakcje komórkowe roślina patogen w badaniach mikroskopowych nad odpornością wybranych gatunków warzyw

Interakcje komórkowe roślina patogen w badaniach mikroskopowych nad odpornością wybranych gatunków warzyw INSTYTUT OGRODNICTWA Interakcje komórkowe roślina patogen w badaniach mikroskopowych nad odpornością wybranych gatunków warzyw SKIERNIEWICE 2014 Autorzy opracowania: dr hab. Barbara Dyki prof. IO mgr Aleksandra

Bardziej szczegółowo

PRĄDNIK PRACE I MATERIAŁY MUZEUM IM. PROF. WŁADYSŁAWA SZAFERA Prądnik. Prace Muz. Szafera 19 119 140 2009

PRĄDNIK PRACE I MATERIAŁY MUZEUM IM. PROF. WŁADYSŁAWA SZAFERA Prądnik. Prace Muz. Szafera 19 119 140 2009 PRĄDNIK PRACE I MATERIAŁY MUZEUM IM. PROF. WŁADYSŁAWA SZAFERA Prądnik. Prace Muz. Szafera 19 119 140 2009 Zbigniew Caputa 1, Jakub Wojkowski 2 1 Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk o Ziemi, Katedra Klimatologii

Bardziej szczegółowo

Spis publikacji zespołu

Spis publikacji zespołu Spis publikacji zespołu rok 2010 Bartkowiak-Broda I. 2010. Polska Szkoła Badań i Hodowli Roślin Oleistych oraz Jej Twórca. IHAR, Oddział w Poznaniu: 136 stron. Bartkowiak-Broda I. 2010. Rzepak roślina

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA ZMIENNOŚĆ OKRESU BEZPRZYMROZKOWEGO W POLSCE W LATACH 1951 2006. Variability of frost-free season in Poland in the period 1951 2006

WIELOLETNIA ZMIENNOŚĆ OKRESU BEZPRZYMROZKOWEGO W POLSCE W LATACH 1951 2006. Variability of frost-free season in Poland in the period 1951 2006 Prace i Studia Geograficzne 2011, T. 47, ss. 77 86 Zuzanna Bielec-Bąkowska*, Katarzyna Piotrowicz** WIELOLETNIA ZMIENNOŚĆ OKRESU BEZPRZYMROZKOWEGO W POLSCE W LATACH 1951 2006 Variability of frost-free

Bardziej szczegółowo

OCENA PLONOWANIA I JAKOŚCI OWOCÓW DZIEWIĘCIU ODMIAN TRUSKAWKI. Wstęp. Materiał i metody

OCENA PLONOWANIA I JAKOŚCI OWOCÓW DZIEWIĘCIU ODMIAN TRUSKAWKI. Wstęp. Materiał i metody Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXXIII (2007) MONIKA BIENIASZ, MONIKA MAŁODOBRY, WŁODZIMIERZ LECH OCENA PLONOWANIA I JAKOŚCI OWOCÓW DZIEWIĘCIU ODMIAN TRUSKAWKI Z Katedry Sadownictwa i Pszczelnictwa

Bardziej szczegółowo

ISSN 1895 4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE

ISSN 1895 4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE ISSN 1895 4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE KRAKÓW Nr 18, t. I/2013 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE Redakcja: Zdzisław Szczepanik (red. naczelny) Katarzyna Daraż-Duda (sekretarz redakcji)

Bardziej szczegółowo

Książka abstraktów. Seminarium podsumowujące projekt CZ.3.22/1.22.00/12.03445

Książka abstraktów. Seminarium podsumowujące projekt CZ.3.22/1.22.00/12.03445 Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska-Rzeczpospolita Polska 2007 2013 Książka abstraktów Seminarium

Bardziej szczegółowo

Occurrence of the white potato nematode Globodera pallida (Stone, 1973) Behrens, 1975 (Nematoda: Heteroderidae) on the territory of Poland

Occurrence of the white potato nematode Globodera pallida (Stone, 1973) Behrens, 1975 (Nematoda: Heteroderidae) on the territory of Poland PROGRESS IN PLANT PROTECTION/POSTĘPY W OCHRONIE ROŚLIN 52 (4) 2012 Occurrence of the white potato nematode pallida (Stone, 197) Behrens, 1975 (Nematoda: Heteroderidae) on the territory of Poland Wystąpienie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW RODZAJU PODŁOŻA ORAZ SPOSOBU PROWADZENIA ROŚLIN NA PLONOWANIE OGÓRKA SZKLARNIOWEGO

WPŁYW RODZAJU PODŁOŻA ORAZ SPOSOBU PROWADZENIA ROŚLIN NA PLONOWANIE OGÓRKA SZKLARNIOWEGO ZNIO 2013, 21: 5-13 WPŁYW RODZAJU PODŁOŻA ORAZ SPOSOBU PROWADZENIA ROŚLIN NA PLONOWANIE OGÓRKA SZKLARNIOWEGO THE INFLUENCE OF THE SUBSTRATE AND TRAINING SYSTEM ON THE YIELD OF GREENHOUSE CUCUMBER Józef

Bardziej szczegółowo