Narzędzia informatyczne przeznaczone dla ośrodków innowacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Narzędzia informatyczne przeznaczone dla ośrodków innowacji"

Transkrypt

1 Rozdział V. Narzędzia informatyczne przeznaczone dla ośrodków innowacji Produkt finalny projektu innowacyjnego testującego pn.: Innowacje Przyszłością Regionu

2

3 Spis treści I. WPROWADZENIE II. NARZĘDZIA INFORMATYCZNE STYMULUJĄCE I WSPOMAGAJĄCE WSPÓŁPRACĘ NAUKI I BIZNESU E-broker technologiczny - interaktywny system do katalogowania pomysłów i technologii oraz zarządzania procesami i obiegiem dokumentów technologicznych i inwestycyjnych workflow Zdiagnozowana potrzeba stworzenia systemu E-broker technologiczny Założenia koncepcyjne systemu Wytyczne i założenia programistyczne systemu Wytyczne i założenia do stworzenia narzędzia zarządzającego procesami i obiegiem dokumentów w inkubatorze (workflow), wbudowanego w system E-broker technologiczny Wdrożenie systemu przez użytkowników końcowych Narzędzie internetowe do wstępnej autoewaluacji pomysłu Zarys koncepcji proponowanego oprogramowania III. ZAŁĄCZNIKI

4 I. WPROWADZENIE Proces komercjalizacji poprzez wsparcie kapitałowe to prowadzenie analiz interdyscyplinarnych, a co za tym idzie konieczność angażowania kilku lub kilkunastu ekspertów do oceny jednego pomysłu. Współpracy z wieloma osobami decyzyjnymi jest tym bardziej trudna i czasochłonna jeżeli własność intelektualna leży w gestii uczelni lub jednostki badawczej. Wszystkie te aspekty powodują, że prowadzenie ciągłego procesu wsparcia komercjalizacji innowacji wymaga szeregu decyzji, rozmów, spotkań oraz zleceń. Narzędziowe wsparcie tak rozbudowanego procesu jest nieodzowne. Dodatkowo istotną częścią opracowanego systemu jest możliwość zdiagnozowania i koncentrowania wokół ośrodka innowacji inwestorów prywatnych lub instytucjonalnych, którzy posiadają kapitał na inwestycje o bardzo wysokim ryzku inwestycyjnym. Szybki dostęp do wiedzy i osób jest kluczowy zważywszy na powodzenie całego procesu i uzyskanie końcowego sukcesu w komercjalizacji. W praktyce prowadzenia testów nad systemem informatycznym oraz prac nad wersją finalną produktu, Zespół FNM zdiagnozował bardzo duże zniecierpliwienie Pomysłodawców w kontekście uzyskania informacji zwrotnej w ramach całego jednostkowego procesu prac nad budową i wyborem drogi komercjalizacji dla ich danego pomysłu. Po implementacji proponowanego systemu w wielu przypadkach zalogowanie się do systemu przez uczestników procesu komercjalizacji skróci niewątpliwie czas oczekiwania na informację zwrotną, czy oczekiwania na wyznaczenie kolejnych kroków i działań niezbędnych do realizacji. Wobec zastosowania proponowanych przez Zespół FNM narzędzi informatycznych przeznaczonych dla ośrodków innowacji wspomniana wyżej szeroko pojęta współpraca na linii nauka biznes stanie się bardziej efektywna. W rzeczywistości działanie systemu E-broker technologiczny to wspomaganie prowadzenia projektów inwestycyjnych, w których zgodnie z opisanym procesem decyzyjnym realizowane są kolejne zdefiniowane czynności związane z podjęciem współpracy pomiędzy Pomysłodawcą, a inwestorem oraz inwestorem, a doradcą/ekspertem, którzy wspomagają proces przy kluczowych decyzjach dotyczących rozpatrywanych i proponowanych projektów inwestycyjnych. W efekcie realizacji procesu analitycznego powstaje szereg dokumentów, które w ramach historii przebiegu procesu oceny zgłoszonego rozwiązania innowacyjnego, są podstawą do faktycznego podejmowania decyzji przez ośrodek innowacji. 274

5 II. NARZĘDZIA INFORMATYCZNE STYMULUJĄCE I WSPOMAGAJĄCE WSPÓŁPRACĘ NAUKI I BIZNESU 1. E-broker technologiczny - interaktywny system do katalogowania pomysłów i technologii oraz zarządzania procesami i obiegiem dokumentów technologicznych i inwestycyjnych workflow 1.1. Zdiagnozowana potrzeba stworzenia systemu E-broker technologiczny Jednym z podstawowych elementów oceny pomysłów opartych na nowych technologiach jest przeprowadzenie oceny innowacyjności i wykonalności zaproponowanych rozwiązań. Podmioty rynku kapitałowego, z którymi współpracuje FNM, przyjęły rożną metodologię prowadzonych analiz technologicznych: poczynając od wykonania tylko i wyłącznie opinii o innowacyjności, po rozbudowane analizy wykonalności uzupełniające przygotowaną wcześniej opinie. Niezależnie od przyjętej metodologii rysuje się potrzeba posiadania bazy niezależnych ekspertów, z wielu dyscyplin nauk ścisłych i przyrodniczych, którzy będą kontraktowani do prac nad poszczególnymi pomysłami. Warto dodać, iż w ciągu 4 lat prowadzenia programu Science2Business zespół FNM zlecił przygotowanie ponad 60 opinii o innowacyjności oraz ponad 70 analiz technologicznych rożnego rodzaju, włączając w to zlecenia testowania prototypu czy np. namnażania bakterii probiotycznych z przygotowaniem pełnej dokumentacji wdrożeniowej (zlecenie wykonane przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie). Każda wykonana analiza stanowi źródło wiedzy, która może być wykorzystywana do oceny lub rozwiązywania problemów w kolejnych zgłoszonych pomysłach. Jednak przy takiej ilości pomysłów i zleceń podstawową barierą sprawnego wykorzystywania danych jest systemowe wyszukiwanie informacji. Przeprowadzone przez zespół FNM rozpoznanie rynku doprowadziło do wniosku, że docelowy System nie jest rozwiązaniem pudełkowym i dystrybuowanym komercyjnie, dlatego istnieje potrzeba stworzenia rozwiązania informatycznego dostosowanego do potrzeb specyficznego odbiorcy. Podczas wizyty studyjnej w inkubatorze RocketSpace, w San Francisco, zespół Projektu prowadził rozmowy na temat organizacji tak aktywnie działającej przestrzeni do inkubowania spółek technologicznych. Z uzyskanych podczas spotkania informacji wynika, że pracownicy administracyjni RocketSpace otrzymują ponad zgłoszeń nowych pomysłów miesięcznie. Po wstępnej selekcji wybrane pomysły (około 10% z pierwotnych zgłoszeń) są katalogowane i ustawiane w kolejce (pipiline) do pogłębionej oceny i ewentualnego przyjęcia do inkubatora. Katalogowanie pomysłów ma również na celu poszukiwanie pomiędzy nimi synergii i interakcji i często zdarza się, że mentor łączy zespoły Pomysłodawców, tworząc w ten sposób nowe rozwiązanie czy funkcjonalność, która ma większe szanse na sukces komercyjny. Tego typu praca z Pomysłodawcami nie byłaby możliwa bez sprawnie działającego systemu informatycznego i wykwalifikowanych pracowników administracyjnych. Dodatkowym aspektem przemawiającym za stworzeniem opisywanego w niniejszym dokumencie sytemu E-broker technologiczny jest fakt, iż FNM, a także inne podmioty wspierające młodych innowatorów, utrzymują kontakty i współpracę z dużymi przedsiębiorstwami i korporacjami, które często poszukują nowych rozwiązań dedykowanych do prowadzonej działalności. Wynika to z faktu, iż w okresie kryzysu, przedsiębiorstwa ograniczając koszty likwidują m.in. wewnętrzne działy badawczo-rozwojowe. W zamian za to wyspecjalizowani eksperci poszukują ciekawych i dopasowanych do potrzeb korporacji rozwiązań, outsource ując w ten sposób działalność B+R. Posiadanie dobrze skatalogowanej bazy danych rozwiązań technologicznych może stanowić fundamenty współpracy ze znaczącymi na rynku polskim odbiorcami technologii Założenia koncepcyjne systemu E-broker technologiczny jest to narzędzie służące do interaktywnego kojarzenia baz danych związanych z Pomysłodawcami i potencjalnymi inwestorami. Kojarzenie polega na porównywaniu słów kluczowych przypisanych do konkretnej oferty zarówno ze strony inwestora jak i pomysłodawcy. E-broker technologiczny skorelowany z portalem projektu ułatwi potencjalnym inwestorom sprawne wyszukanie osób uczestniczących w projekcie zajmujących się konkretną branżą, co przyśpieszy nawiązanie kontaktu pomiędzy ośrodkiem innowacji, a potencjalnym Pomysłodawcą. Narzędzie informatyczne posiada wbudowaną bazę danych, w której z jednej strony mamy pokatalogowane pomysły technologiczne przypisane do konkretnych osób, a z drugiej strony skatalogowane spółki i osoby poszukujące konkretnych rozwiązań technologicznych problemy z zapotrzebowaniem na usługi/produkty outsourcowane przez firmy. Dodatkowym założeniem oprogramowania jest możliwość katalogowania naukowców, jako ekspertów do pomocy przy kolejnych etapach prac nad technologią i jako niezależnych specjalistów oceniających wpływające zgłoszenia (opinie o innowacyjności, analizy technologiczne, testowanie prototypu). 275

6 Zadaniem modułu baz danych systemu E-broker technologiczny jest rejestrowanie, przechowywanie i odpowiednie katalogowanie informacji oraz danych dotyczących poszczególnych elementów składających się na proces komercjalizacji badań naukowych. W skład modułu wchodzą również narzędzia umożliwiające łatwe wyszukiwanie, prezentacje oraz udostępnienie poszukiwanych informacji w zależności od różnych kryteriów (np. potrzeb, produktów i usług, obszarów zainteresowań, prowadzonych badań naukowych, ekspertów tematycznych). Korzyści dla użytkownika, można opisać z dwóch perspektyw - beneficjenta informacji oraz autora publikującego informacje. Korzyści jako użytkowników informacji to przede wszystkim: dostęp do jednego źródła danych, przechowujących najważniejsze informacje o przedsiębiorcach oraz Instytucjach Otoczenia Biznesu, uczelniach, Parkach Technologicznych; dostęp do katalogu ofert, możliwości współpracy, zasobów ludzkich i technicznych, oraz technologii; dostęp do zasobów związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi, nawiązanie kontaktu z ekspertami, naukowcami, którzy mogą pomóc we wdrażaniu nowych technologii oraz innowacji (technologicznych oraz organizacyjnych) w przedsiębiorstwach; możliwość znalezienia kooperanta w celu zrealizowania wspólnych przedsięwzięć. Korzyści jako publikujących informacje w bazie danych: możliwość zaprezentowania swojej oferty, rozwiązania, pomysłu itp.; możliwość znalezienia partnera technologicznego lub biznesowego; możliwość dotarcia z ofertą usługową do dużej liczby przedsiębiorców; możliwość rozszerzenia swojej działalności, zwiększenia przychodów z realizowanych obecnie usług; możliwość śledzenia potrzeb różnych odbiorców usług. W trakcie etapu testowania użytkownicy testowi zgłosili zapotrzebowanie na dodatkowe funkcjonalności systemu związane z koordynacją wydarzeń inwestycyjnych atrakcyjnych dla ośrodków wspierania innowacji i Pomysłodawców, w tym w szczególności: możliwość wprowadzania do wspólnej bazy danych wydarzeń inwestycyjnych organizowanych lub rekomendowanych przez użytkowników systemu, rozłożenie wydarzeń na osi czasu, w oparciu o wbudowany kalendarz, możliwość opisu wprowadzanych wydarzeń i warunków uczestnictwa, system informowania użytkowników o nowych wydarzeniach wprowadzonych do systemu Wytyczne i założenia programistyczne systemu Poniżej znajdują się podstawowe funkcjonalności i parametry wytworzonego narzędzia informatycznego E-broker technologiczny. 1. Zbiory danych: a. Pomysłodawca: Imię, Nazwisko; Adres; Województwo; 276 Dane kontaktowe: , mobile;

7 Wykształcenie; Czy Jeśli pracownik naukowy (tak, nie); pracownik naukowy tak dane uczelni lub ośrodka badawczego, wydział, katedra, tytuł naukowy. b. Proponowana technologia: Produkt/usługa (opis); Branża (lista rozwijana); Czy prowadzone badania (tak, nie); Czy zakończone badania (tak, nie); Na jakim etapie zakończono badania (opis); Źródła finansowania badań (katalog zamknięty + pole opisowe); Czy technologia gotowa do wdrożenia (tak, nie); Jeśli nie, Dalsze kroki w pracy nad technologia (opis); Czy jest prototyp (tak, nie); Jeśli tak, to gdzie jest zlokalizowany (opis), czy jest możliwość prezentacji (tak, nie); Czas potrzebny na wdrożenie (wartość liczbowa + lista dzień/miesiąc/rok); Szacunkowy koszt wdrożenia (wartość liczbowa + pole tekstowe uzasadnienie); Czy jest ochrona prawna (tak, nie) jeśli tak to czy: lista (patent, zgłoszenie patentowe, wzór przemysłowy, wzór użytkowy, rejestr własności intelektualnej); Własność intelektualna (pełna, własność, współwłasność); Jeśli współwłasność to: dane pozostałych właścicieli (możliwość dodawania osób i instytucji z danymi kontaktowymi); Czy któryś ze współwłaścicieli jest jednostka badawcza lub uczelnia wyższa (tick); Forma komercjalizacji (sprzedaż, licencja, spółka celowa, inna... + pole opisowe). c. Ekspert: Dane jak w przypadku modułu do pomysłodawcy; Specjalizacja (lista rozwijana); Wiedza dziedzinowa w branżach (lista rozwijana); Czy ekspert sporządzał analizy technologiczne przed zgłoszeniem do bazy (tak, nie). d. Poszukiwana technologia: Odbiorca technologii dane adresowe i kontaktowe; Produkt/usługa (opis); 277

8 Branża (lista rozwijana); Gotowość do wdrożenia (tak, nie); Maksymalny czas do wdrożenia (wartość liczbowa + lista dzień/miesiąc/rok); Maksymalny budżet na wdrożenie (wartość liczbowa); Oczekiwana forma nabycia technologii (zakup, licencja, spółka celowa, inna... + pole opisowe). e. Kalendarz wydarzeń inwestycyjnych: Przypisanie daty do wprowadzonych przez użytkowników wydarzeń inwestycyjnych; System informowania o nowym wydarzeniu wprowadzonym do bazy danych; Krótki opis wydarzenia inwestycyjnego. 2. Aktorzy a. Użytkownik zewnętrzny dane można wprowadzać przez formularz na stronie www, następnie mamy 3 rodzaje użytkowników: pomysłodawca, inwestor i ekspert. b. Użytkownik wewnętrzny supervisor, osoba weryfikująca dane, mogąca je poprawić np. po kontakcie telefonicznym, uprawnienia do generowania raportów i przeglądania informacji, uprawnienia do wyszukiwania (po tagach ze zbiorów danych) c. Administrator wgląd we wszystkie dane, weryfikacja poprawności wpisania informacji, nadawanie uprawnień kolejnym użytkownikom wewnętrznym, kontrola kont użytkowników zewnętrznych (dane przy rejestracji). 3. Raporty a. Listowanie zestawienie pomysłów na podstawie kryteriów odnoszących się do tagów, b. Podsumowania liczba pomysłodawców, ekspertów, odbiorców technologii + podsumowanie zawężające jak np.: liczba pomysłów z danej branży, z konkretnego województwa. c. Wyszukanie logiczne wyszukiwanie przy kilku warunkach brzegowych, np.: pokaż wszystkie technologie z danej branży, gotowe do komercjalizacji, z budżetem na wdrożenie niższym niż określona kwota. d. Matching systemowy - lista niezależnych ekspertów posiadających kompetencje do oceny danego pomysłu. Zespół FNM pragnie zauważyć, iż narzędzie informatyczne e-broker Technologiczny zostanie przekazane do IP/IZ po zakończeniu realizacji Projektu jako produkt wytworzony za środki publiczne przyznane w ramach dofinansowania. Każdorazowe udostępnienie narzędzia informatycznego użytkownikom końcowym nabywającym uprawnienia administratora wymaga opracowania i publicznego udostępnienia regulaminu przetwarzania danych osobowych, dostosowanego do posiadanych zasobów i systemów zabezpieczeń każdorazowego użytkownika systemu. Należy również zauważyć, iż administrator danych wprowadzonych do systemu e-broker Technologiczny powinien zgłosić powstającą bazę danych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Przychylamy się także do rekomendacji zawartej w raporcie ex-post z ewaluacji, iż ośrodek innowacji (użytkownik końcowy) udostępniający dostęp do systemu e-broker Technologiczny przez łącza internetowe powinien zapewnić szyfrowane łącze podczas logowania do systemu. 278

9 1.4. Wytyczne i założenia do stworzenia narzędzia zarządzającego procesami i obiegiem dokumentów w inkubatorze (workflow), wbudowanego w system E-broker technologiczny Jak pokazują liczne badania, oraz doświadczenia zespołu FNM, wprowadzanie zmian organizacyjnych w ośrodku innowacji jest zdecydowanie bardziej efektywne, jeżeli jest wsparte odpowiednim narzędziem informatycznym. Oczywistym wyzwaniem pozostaje, zatem zapewnienie osobom zarządzającym ośrodkiem innowacji takich narzędzi IT, które będą w stanie w pełni wesprzeć najbardziej specyficzne dla całego procesu inkubacji standardy i procesy decyzyjne, a także umożliwić ich łatwą modyfikację w czasie. Oprogramowanie do zarządzania procesami i obiegiem dokumentów w ośrodku innowacji workflow jest to narzędzie pozwalające na efektywną identyfikację rozwiązań modelowych w zakresie nowoczesnych metod i kanałów monitorowania procesów decyzyjnych, kanałów informowania osób związanych z procesem zarządzania i obiegiem dokumentów w ośrodku innowacji. Opisywane narzędzie systematyzuje pracę zespołu zaangażowanego w ocenę pomysłów, a także odpowiedzialnego za negocjacje warunków inwestycyjnych. Każdy z zalogowanych użytkowników będzie miał możliwość uzyskania w prosty sposób dostępu do tych samych plików, informacji, danych kontaktowych. Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany lub dodanie nowego pliku w dowolnym katalogu będzie widoczne dla każdego zalogowanego użytkownika Workflow. Workflow, w opracowanej przez zespół FNM wersji, będzie dostarczał następujących korzyści: oszczędność czasu przy wykonywaniu powtarzalnych czynności jak np. wyszukiwanie danych do korespondencji; podniesienie efektywności i jakości wykonywanych działań; zapewnienie prowadzenia procesu zgodnie z przyjętym regulaminem propozycja regulaminu inkubatora została opisana w Załączniku nr 3 pt.: Wzór regulaminu postępowania kwalifikacyjnego do podręcznika nr II pt.: Wytyczne i wzory dokumentów administracyjnych przeznaczone dla ośrodków innowacji ; zapewnienie pełnej ścieżki dostępu do wszystkich dokumentów powstałych w procesie oceny pomysłu; umożliwi sprawne określenie statusu pomysłu przyjętego do preinkubacji; elektroniczny przepływ pracy i dokumentów znacznie ograniczy zużycie papieru i innych materiałów eksploatacyjnych; ułatwienie sprawozdawczości z realizowanych działań. Przy tworzeniu procesu obiegu dokumentów w ośrodku innowacji - workflow przyjęto następujące założenia: Rozpoczęcie procesu rozpoczyna jednostronna czynność inicjowana przez Pomysłodawcę złożenie formularza zgłoszeniowego oznacza to, iż na tym etapie Pomysłodawca decyduje, które informacje ujawnia i nie jest wymagane podpisanie umowy o poufności informacji; Decyzje o przyjęciu zgłoszenia do preinkubacji podejmuje Komitet Inwestycyjny/Sterujący (nazewnictwo dowolne) kolektywnie; Rozpoczęcie procesu preinkubacji poprzedza podpisanie umowy na preinkubację, której zapisy będą zgodne z przyjętym regulaminem, a także podpisanie umowy o poufności (NDA); Proces pogłębionej analizy Preinkubacji jest jednostopniowy, specjalistyczne analizy zlecane są punktowo w zależności od potrzeb zdiagnozowanych przez zespół zarządzający ośrodkiem innowacji; Decyzje o zakończeniu preinkubacji i rekomendacji do wejścia kapitałowego podejmuje Komitet Inwestycyjny/Sterujący (nazewnictwo dowolne) kolektywnie, po przeanalizowaniu wszystkich analiz niezbędnych do podjęcia decyzji, określonych w polityce inwestycyjnej; W obiegu dokumentów uwzględniono też proces raportowania do PARP proces przydatny dla beneficjentów obecnego działania 3.1 POIG lub jego ewentualnego odpowiednika w kolejnym okresie programowania. W przypadku stwierdzenia nieprzydatności tego modułu, będzie można go dezaktywować; Podpisanie umowy inwestycyjnej wymaga zebrania wszystkich niezbędnych załączników. 279

10 Rozpisane etapy procesu preinkubacji zostały podzielone na pojedyncze decyzje i aktywności, których rozkład funkcjonalny i chronologia zostały ujęte w syntetycznej mapie procesu decyzyjnego, prezentowanej w Załączniku nr 2 do podręcznika nr II pt.: Wytyczne i wzory dokumentów administracyjnych przeznaczone dla ośrodków innowacji. Na etapie testowania rozwiązania doradca technologiczny zaproponował, aby poniższe reguły opisujące proces decyzyjny i obiegu dokumentów nie były podstawą do tworzenia odrębnego systemu, a zostały wpisane w logikę systemu E-broker technologiczny. Doprowadziło to do wytworzenia i przetestowania zwartego systemu, w którym proces oceny dokumentów analitycznych i podejmowania decyzji w ramach procesu preinkubacji podlegają regułom opracowanym przez zespół Projektu Wdrożenie systemu przez użytkowników końcowych Przewiduje się dwa modele wdrożenia i funkcjonowania systemu E-broker technologiczny: a. Ustanowienie Administratora systemu i podłączanie kolejnych użytkowników poprzez zakładanie kont użytkowników i nadawanie uprawnień; b. Instalacja wersji instalacyjnej systemu z płyty stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego opracowania. W wariancie opisanym w punkcie a) zakłada się, iż konkretna instytucja prowadząca ośrodek innowacji, jako ośrodek wiodący w procesie komercjalizacji, przypisuje sobie rolę organizacji nadrzędnej z uprawnieniami administratora. We wspomnianym wyżej modelu ośrodek posiadający uprawnienia administratora ponosi wszelkie możliwe koszty utrzymania infrastruktury sprzętowej. Administrator systemu - osoba oddelegowana z organizacji nadrzędnej podłącza do wspólnej bazy kolejnych użytkowników zainteresowanych wspólnymi inicjatywami w zakresie komercjalizacji wyników badań, pochodzących z innych, współpracujących ośrodków innowacji. W wariancie opisanym w punkcie b) zakłada się, iż ośrodek wspierania innowacji decyduje się na zainstalowanie systemu na własnym/dedykowanym serwerze. Alternatywa ta wymaga od użytkownika końcowego odtworzenia środowiska informatycznego niezbędnego do funkcjonowania systemu E-broker technologiczny. Wyznaczona przez użytkownika osoba nabywa uprawnienia Administratora, z możliwością podłączania kolejnych użytkowników, w tym pochodzących ze współpracujących kolejnych ośrodków wspierania innowacyjności. W fazie testowania potwierdzono wycenę minimalnych nakładów na wytworzenie i utrzymania środowiska informatycznego i systemu E-broker technologiczny (bez kosztów utrzymania i administrowania zasobami, które mogą istotnie różnić się w zależności od organizacji): Koszt zakupu poleasingowego serwera na gwarancji: 5.000,00 zł brutto; Koszt zakupu licencji Windows Server = ,00 zł brutto; Koszt zakupu licencji bazy SQL = ,00 zł brutto; Koszt konfiguracji Workflow do wymogów użytkownika: nie więcej 40 roboczogodzin * 150,00 zł/roboczogodzina brutto = 6.000,00 zł brutto. SUMA = ,00 zł brutto Jako Załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu przekazana została Płyta instalacyjna CD/DVD dla Systemu e-broker Technologiczny v.1.0 zawierająca m.in. skrypty bazy danych systemu. W Załączniku nr 2 do niniejszego dokumentu przedstawiono Przewodnik instalacyjny dla Systemu e-broker Technologiczny v.1.0. W Załączniku nr 3 do niniejszego dokumentu przedstawiono natomiast Dokumentacje Techniczną dla Systemu e-broker Technologiczny v

11 2. Narzędzie internetowe do wstępnej autoewaluacji pomysłu 2.1. Zarys koncepcji proponowanego oprogramowania Istotą narzędzia informatycznego opisanego w niniejszym rozdziale jest umożliwienie szerokiej grupie Pomysłodawców weryfikacji atrakcyjności dla potencjalnego inwestora przygotowanej koncepcji biznesowej. Na licznych spotkaniach rekrutacyjnych, zachęcających do aplikowania do centrum kompetencji prowadzonego przez zespół FNM w fazie testowania, powtarzał się często ten sam schemat rozmów indywidualnych z Pomysłodawcami, polegający na: krótkiej, 1-2 minutowej prezentacji głównej idei pomysłu i jego przewag konkurencyjnych; pobieżnym opisie technologii niezbędnej do realizacji pomysłu; wskazaniu wstępnego szacunku potrzeb kapitałowych; opisie osób zaangażowanych w projekt. Z doświadczeń zespołu FNM wynika, iż prezentacja bezpośrednio skrawków lub bardzo nieuporządkowanych informacji na temat opracowywanego pomysłu nie jest efektywną formą oceny, której celem jest przekonanie Pomysłodawcy, iż jego rozwiązanie warte jest zgłoszenia do ośrodka innowacji. Bardzo często zdarza się, że Pomysłodawca nie przygotowuje się dokładnie do tego typu prezentacji, przez co pomija bardzo istotne elementy projektu, które pojawiają się przy późniejszej jego analizie. W trakcie wyjazdu studyjnego do Doliny Krzemowej w USA, przedstawiciele zespołu FNM prowadzili rozmowy z aniołami biznesu i pracownikami inkubatora RocketSpace, z których wynika, iż podczas różnego rodzaju prezentacji, konferencji czy spotkań z inwestorami nie jest dozwolone prezentowanie pomysłów poza główną agendą wydarzeń. Wynika to z faktu, iż w sprawnie działającym ekosystemie inwestycyjnym jakim jest rynek amerykański, ugruntowała się praktyka katalogowania projektów według ustalonych wcześniej kryteriów, a oceny dokonuje się po zapoznaniu z wynikami wstępnej oceny dokonanej przez cenioną w środowisku osobę projekt trafia na prezentacje inwestorskie z tzw. polecenia przez mentora. System, który powstał w fazie testowania jest swojego rodzaju automatycznym ewaluatorem tzn. pierwszą formą przesiewu pomysłów. Z doświadczeń zespołu FNM wynikających z prowadzenia testowego centrum kompetencji, które w tym zakresie pokrywają się z doświadczeniami włoskimi i amerykańskimi, wynika że tylko 10-20% zgłoszonych do inkubatora pomysłów warte jest dalszej analizy i rozpoczęcia programu preinkubacji. Z założenia projektowany System przesyła wyniki analizy w formie skróconego raportu podającego łączny wynik punktowy oraz zebrane odpowiedzi opisowe wprowadzone przez Pomysłodawcę w polach tekstowych Systemu. Ujednolicony format i prosta forma raportów z autoewaluacji pomysłu umożliwi sprawne przeglądanie (tzw. quick-scanning) proponowanych koncepcji, nawet przy dużej ilości napływających zgłoszeń. Poza wyżej opisaną funkcją Systemu zespół FNM oczekuje dodatkowych efektów upowszechnienia Systemu, a mianowicie: Pomysłodawca pozna na wczesnym etapie prac nad swoim pomysłem istotne dla inwestora aspekty związane z oczekiwaną inwestycją Pomysłodawcy często są przekonani, że inwestora w pierwszym stopniu interesuje wysoka stopa zwrotu, nie zdając sobie sprawy o istotniejszych zagadnieniach i zapewnieniach, bez których rozmowa o inwestycji w ogóle nie będzie rozpoczęta (oczekiwany aspekt psychologiczny zmiana nastawienia do inwestora); Anonimowe przejście przez narzędzie do autoewaluacji powinno zachęcić większą liczbę potencjalnych Pomysłodawców do przetestowania swojej koncepcji, przez co liczy się na przełamywanie barier Pomysłodawców do zrobienia pierwszego kroku na drodze do komercjalizacji (oczekiwany aspekt psychologiczny pokonanie pierwszego kroku); System wskaże pytania, na które powinien odpowiedzieć sobie Pomysłodawca, przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego do inkubatora wzór formularza zgłoszeniowego do inkubatora lub innej instytucji wspierającej Pomysłodawców został zaprezentowany przez Zespół FNM w Załączniku nr 3 pn.: Modelowy formularz zgłoszeniowy do podręcznika nr III pt.: Narzędzia służące rekrutacji i ocenie Pomysłodawców oraz pomysłów przeznaczone dla ośrodków innowacji. Przed zakończeniem procesu autoewaluacji, wysłaniem wyników do inkubatora spodziewane jest wykonanie znacznie bardziej rzetelnej pracy przez Pomysłodawcę, szczególnie jeśli wykona wstępną pracę nad pomysłem zgodną z niektórymi wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 1 - Modelowy materiał Przewodnika dla pomysłodawcy ze sfery nauki jak zacząć? do podręcznika nr I pt.: Materiały informacyjne i instruktażowe przeznaczone dla Pomysłodawców i ośrodków innowacji. 281

12 Dodatkowo zaprezentowano narzędzie do ewaluacji pracy ośrodka innowacji. Informacja zwrotna gromadzona w sposób anonimowy oraz ciągły powinna wpłynąć na: Usprawnienie obsługi Pomysłodawców przez ośrodek innowacji, Dopasowanie oferty szkoleniowej oraz doradczej do oczekiwań Pomysłodawców, Stworzenia wewnętrznego rankingu doradców i ekspertów zewnętrznych. W Załączniku nr 4 do niniejszego opracowania przedstawiono Modelowy zestaw pytań do modułu: Autoewaluacja potencjału Pomysłodawcy i Pomysłu. W Załączniku nr 5 do niniejszego opracowania przedstawiono Modelowy zestaw pytań do modułu: Ocena wsparcia użytkowników produktu informacja zwrotna dla ośrodka innowacji. 282

13 III. ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1 - Instalacyjna Płyta CD dla systemu e-broker v.1.0; Załącznik nr 2 - Przewodnik instalacyjny dla systemu e-broker v.1.0; Załącznik nr 3 - Dokumentacja techniczna systemu e-broker v.1.0; Załącznik nr 4 - Modelowy zestaw pytań do modułu: Autoewaluacja potencjału Pomysłodawcy i Pomysłu; Załącznik nr 5 - Modelowy zestaw pytań do modułu: Ocena wsparcia użytkowników produktu informacja zwrotna dla ośrodka innowacji. 283

14

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów,

Opis systemu B2B. Przygotowanie projektu infrastruktury elektrotechnicznej dla klientów, Opis systemu B2B W ramach realizacji projektu wdrożony zostanie jeden system B2B. W wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji zostanie wdrożony 1 kompleksowy system automatyzujący relacje B2B pomiędzy

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI

FINANSOWANIE INNOWACJI VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI TOM II Warszawa 2006 1 1 FINANSOWANIE INNOWACJI W MAŁYCH I

Bardziej szczegółowo

TRANSFER TECHNOLOGII

TRANSFER TECHNOLOGII VADEMECUM INNOWACYJNEGO PRZEDSIĘBIORCY TRANSFER TECHNOLOGII W MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Autorzy: Paweł GŁODEK Mariusz GOŁĘBIOWSKI Tom I Warszawa 2006 transfer technologii w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Redakcja naukowa Korneliusz Pylak Publikacja powstała w ramach badania ewaluacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH

PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - PRAKTYCZNY TRANSFER TECHNOLOGII W FIRMACH Tomasz Klajbor, Jerzy Koszałka Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020. PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 PROJEKT wersja z 23 MARCA2015 1 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r.

RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. RAPORT ROCZNY za rok obrotowy obejmujący okres od 01.07.2009 r. do 30.06.2010 r. INFOSYSTEMS S.A. INFOSYSTEMS S.A. Spis treści 1. List Prezesa Zarządu INFOSYSTEMS S.A. do Akcjonariuszy... 3 2. Osiągnięte

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia

Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia E K O N O M I A S P O Ł E C Z N A T E K S T Y 2 0 0 6 Anna Forin Mariola Misztak-Kowalska Rozwój Przedsiębiorstw Ekonomii Społecznej (PES) Metody wsparcia Anna Forin, Mariola Misztak-Kowalska Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy

Małopolski System Informacji Medycznej projekt pilotażowy Załącznik nr 9 Dotyczy przetargu nieograniczonego na zamówienie pn.:stworzenie oraz kompletne wdrożenie Małopolskiego Systemu Informacji Medycznej - projekt pilotażowy, w ramach Małopolskiego Regionalnego

Bardziej szczegółowo

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację

etodologia wspierania rozwoju społecznego gminy poprzez partycypację [ ] Autorzy opracowania podkreślają, że»partycypacja społeczna powoli, ale systematycznie wkracza w polskie życie społeczne i publiczne. Powstały już liczne ustawy i akty prawne regulujące udział obywateli

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II

ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II Przemysław Lech ZINTEGROWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA ERP/ERP II charakterystyka wykorzystanie w biznesie wdrażanie 1 Copyright by Przemysław Lech Wszelkie prawa zastrzeżone Niniejsza publikacja jest elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Tworzenie wartości w klastrze

Tworzenie wartości w klastrze 2012 Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: Marzena Frankowska Tworzenie wartości w klastrze Redakcja: dr Marzena Frankowska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2012 Publikacja została

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy. Badanie nr 4. Obszar Usługa optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw

Raport końcowy. Badanie nr 4. Obszar Usługa optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw Raport końcowy Badanie nr 4 Obszar Usługa optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla małych i średnich przedsiębiorstw Warszawa czerwiec 2012 Badanie współfinansowane ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo