Narzędzia informatyczne przeznaczone dla ośrodków innowacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Narzędzia informatyczne przeznaczone dla ośrodków innowacji"

Transkrypt

1 Rozdział V. Narzędzia informatyczne przeznaczone dla ośrodków innowacji Produkt finalny projektu innowacyjnego testującego pn.: Innowacje Przyszłością Regionu

2

3 Spis treści I. WPROWADZENIE II. NARZĘDZIA INFORMATYCZNE STYMULUJĄCE I WSPOMAGAJĄCE WSPÓŁPRACĘ NAUKI I BIZNESU E-broker technologiczny - interaktywny system do katalogowania pomysłów i technologii oraz zarządzania procesami i obiegiem dokumentów technologicznych i inwestycyjnych workflow Zdiagnozowana potrzeba stworzenia systemu E-broker technologiczny Założenia koncepcyjne systemu Wytyczne i założenia programistyczne systemu Wytyczne i założenia do stworzenia narzędzia zarządzającego procesami i obiegiem dokumentów w inkubatorze (workflow), wbudowanego w system E-broker technologiczny Wdrożenie systemu przez użytkowników końcowych Narzędzie internetowe do wstępnej autoewaluacji pomysłu Zarys koncepcji proponowanego oprogramowania III. ZAŁĄCZNIKI

4 I. WPROWADZENIE Proces komercjalizacji poprzez wsparcie kapitałowe to prowadzenie analiz interdyscyplinarnych, a co za tym idzie konieczność angażowania kilku lub kilkunastu ekspertów do oceny jednego pomysłu. Współpracy z wieloma osobami decyzyjnymi jest tym bardziej trudna i czasochłonna jeżeli własność intelektualna leży w gestii uczelni lub jednostki badawczej. Wszystkie te aspekty powodują, że prowadzenie ciągłego procesu wsparcia komercjalizacji innowacji wymaga szeregu decyzji, rozmów, spotkań oraz zleceń. Narzędziowe wsparcie tak rozbudowanego procesu jest nieodzowne. Dodatkowo istotną częścią opracowanego systemu jest możliwość zdiagnozowania i koncentrowania wokół ośrodka innowacji inwestorów prywatnych lub instytucjonalnych, którzy posiadają kapitał na inwestycje o bardzo wysokim ryzku inwestycyjnym. Szybki dostęp do wiedzy i osób jest kluczowy zważywszy na powodzenie całego procesu i uzyskanie końcowego sukcesu w komercjalizacji. W praktyce prowadzenia testów nad systemem informatycznym oraz prac nad wersją finalną produktu, Zespół FNM zdiagnozował bardzo duże zniecierpliwienie Pomysłodawców w kontekście uzyskania informacji zwrotnej w ramach całego jednostkowego procesu prac nad budową i wyborem drogi komercjalizacji dla ich danego pomysłu. Po implementacji proponowanego systemu w wielu przypadkach zalogowanie się do systemu przez uczestników procesu komercjalizacji skróci niewątpliwie czas oczekiwania na informację zwrotną, czy oczekiwania na wyznaczenie kolejnych kroków i działań niezbędnych do realizacji. Wobec zastosowania proponowanych przez Zespół FNM narzędzi informatycznych przeznaczonych dla ośrodków innowacji wspomniana wyżej szeroko pojęta współpraca na linii nauka biznes stanie się bardziej efektywna. W rzeczywistości działanie systemu E-broker technologiczny to wspomaganie prowadzenia projektów inwestycyjnych, w których zgodnie z opisanym procesem decyzyjnym realizowane są kolejne zdefiniowane czynności związane z podjęciem współpracy pomiędzy Pomysłodawcą, a inwestorem oraz inwestorem, a doradcą/ekspertem, którzy wspomagają proces przy kluczowych decyzjach dotyczących rozpatrywanych i proponowanych projektów inwestycyjnych. W efekcie realizacji procesu analitycznego powstaje szereg dokumentów, które w ramach historii przebiegu procesu oceny zgłoszonego rozwiązania innowacyjnego, są podstawą do faktycznego podejmowania decyzji przez ośrodek innowacji. 274

5 II. NARZĘDZIA INFORMATYCZNE STYMULUJĄCE I WSPOMAGAJĄCE WSPÓŁPRACĘ NAUKI I BIZNESU 1. E-broker technologiczny - interaktywny system do katalogowania pomysłów i technologii oraz zarządzania procesami i obiegiem dokumentów technologicznych i inwestycyjnych workflow 1.1. Zdiagnozowana potrzeba stworzenia systemu E-broker technologiczny Jednym z podstawowych elementów oceny pomysłów opartych na nowych technologiach jest przeprowadzenie oceny innowacyjności i wykonalności zaproponowanych rozwiązań. Podmioty rynku kapitałowego, z którymi współpracuje FNM, przyjęły rożną metodologię prowadzonych analiz technologicznych: poczynając od wykonania tylko i wyłącznie opinii o innowacyjności, po rozbudowane analizy wykonalności uzupełniające przygotowaną wcześniej opinie. Niezależnie od przyjętej metodologii rysuje się potrzeba posiadania bazy niezależnych ekspertów, z wielu dyscyplin nauk ścisłych i przyrodniczych, którzy będą kontraktowani do prac nad poszczególnymi pomysłami. Warto dodać, iż w ciągu 4 lat prowadzenia programu Science2Business zespół FNM zlecił przygotowanie ponad 60 opinii o innowacyjności oraz ponad 70 analiz technologicznych rożnego rodzaju, włączając w to zlecenia testowania prototypu czy np. namnażania bakterii probiotycznych z przygotowaniem pełnej dokumentacji wdrożeniowej (zlecenie wykonane przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie). Każda wykonana analiza stanowi źródło wiedzy, która może być wykorzystywana do oceny lub rozwiązywania problemów w kolejnych zgłoszonych pomysłach. Jednak przy takiej ilości pomysłów i zleceń podstawową barierą sprawnego wykorzystywania danych jest systemowe wyszukiwanie informacji. Przeprowadzone przez zespół FNM rozpoznanie rynku doprowadziło do wniosku, że docelowy System nie jest rozwiązaniem pudełkowym i dystrybuowanym komercyjnie, dlatego istnieje potrzeba stworzenia rozwiązania informatycznego dostosowanego do potrzeb specyficznego odbiorcy. Podczas wizyty studyjnej w inkubatorze RocketSpace, w San Francisco, zespół Projektu prowadził rozmowy na temat organizacji tak aktywnie działającej przestrzeni do inkubowania spółek technologicznych. Z uzyskanych podczas spotkania informacji wynika, że pracownicy administracyjni RocketSpace otrzymują ponad zgłoszeń nowych pomysłów miesięcznie. Po wstępnej selekcji wybrane pomysły (około 10% z pierwotnych zgłoszeń) są katalogowane i ustawiane w kolejce (pipiline) do pogłębionej oceny i ewentualnego przyjęcia do inkubatora. Katalogowanie pomysłów ma również na celu poszukiwanie pomiędzy nimi synergii i interakcji i często zdarza się, że mentor łączy zespoły Pomysłodawców, tworząc w ten sposób nowe rozwiązanie czy funkcjonalność, która ma większe szanse na sukces komercyjny. Tego typu praca z Pomysłodawcami nie byłaby możliwa bez sprawnie działającego systemu informatycznego i wykwalifikowanych pracowników administracyjnych. Dodatkowym aspektem przemawiającym za stworzeniem opisywanego w niniejszym dokumencie sytemu E-broker technologiczny jest fakt, iż FNM, a także inne podmioty wspierające młodych innowatorów, utrzymują kontakty i współpracę z dużymi przedsiębiorstwami i korporacjami, które często poszukują nowych rozwiązań dedykowanych do prowadzonej działalności. Wynika to z faktu, iż w okresie kryzysu, przedsiębiorstwa ograniczając koszty likwidują m.in. wewnętrzne działy badawczo-rozwojowe. W zamian za to wyspecjalizowani eksperci poszukują ciekawych i dopasowanych do potrzeb korporacji rozwiązań, outsource ując w ten sposób działalność B+R. Posiadanie dobrze skatalogowanej bazy danych rozwiązań technologicznych może stanowić fundamenty współpracy ze znaczącymi na rynku polskim odbiorcami technologii Założenia koncepcyjne systemu E-broker technologiczny jest to narzędzie służące do interaktywnego kojarzenia baz danych związanych z Pomysłodawcami i potencjalnymi inwestorami. Kojarzenie polega na porównywaniu słów kluczowych przypisanych do konkretnej oferty zarówno ze strony inwestora jak i pomysłodawcy. E-broker technologiczny skorelowany z portalem projektu ułatwi potencjalnym inwestorom sprawne wyszukanie osób uczestniczących w projekcie zajmujących się konkretną branżą, co przyśpieszy nawiązanie kontaktu pomiędzy ośrodkiem innowacji, a potencjalnym Pomysłodawcą. Narzędzie informatyczne posiada wbudowaną bazę danych, w której z jednej strony mamy pokatalogowane pomysły technologiczne przypisane do konkretnych osób, a z drugiej strony skatalogowane spółki i osoby poszukujące konkretnych rozwiązań technologicznych problemy z zapotrzebowaniem na usługi/produkty outsourcowane przez firmy. Dodatkowym założeniem oprogramowania jest możliwość katalogowania naukowców, jako ekspertów do pomocy przy kolejnych etapach prac nad technologią i jako niezależnych specjalistów oceniających wpływające zgłoszenia (opinie o innowacyjności, analizy technologiczne, testowanie prototypu). 275

6 Zadaniem modułu baz danych systemu E-broker technologiczny jest rejestrowanie, przechowywanie i odpowiednie katalogowanie informacji oraz danych dotyczących poszczególnych elementów składających się na proces komercjalizacji badań naukowych. W skład modułu wchodzą również narzędzia umożliwiające łatwe wyszukiwanie, prezentacje oraz udostępnienie poszukiwanych informacji w zależności od różnych kryteriów (np. potrzeb, produktów i usług, obszarów zainteresowań, prowadzonych badań naukowych, ekspertów tematycznych). Korzyści dla użytkownika, można opisać z dwóch perspektyw - beneficjenta informacji oraz autora publikującego informacje. Korzyści jako użytkowników informacji to przede wszystkim: dostęp do jednego źródła danych, przechowujących najważniejsze informacje o przedsiębiorcach oraz Instytucjach Otoczenia Biznesu, uczelniach, Parkach Technologicznych; dostęp do katalogu ofert, możliwości współpracy, zasobów ludzkich i technicznych, oraz technologii; dostęp do zasobów związanych z prowadzonymi badaniami naukowymi, nawiązanie kontaktu z ekspertami, naukowcami, którzy mogą pomóc we wdrażaniu nowych technologii oraz innowacji (technologicznych oraz organizacyjnych) w przedsiębiorstwach; możliwość znalezienia kooperanta w celu zrealizowania wspólnych przedsięwzięć. Korzyści jako publikujących informacje w bazie danych: możliwość zaprezentowania swojej oferty, rozwiązania, pomysłu itp.; możliwość znalezienia partnera technologicznego lub biznesowego; możliwość dotarcia z ofertą usługową do dużej liczby przedsiębiorców; możliwość rozszerzenia swojej działalności, zwiększenia przychodów z realizowanych obecnie usług; możliwość śledzenia potrzeb różnych odbiorców usług. W trakcie etapu testowania użytkownicy testowi zgłosili zapotrzebowanie na dodatkowe funkcjonalności systemu związane z koordynacją wydarzeń inwestycyjnych atrakcyjnych dla ośrodków wspierania innowacji i Pomysłodawców, w tym w szczególności: możliwość wprowadzania do wspólnej bazy danych wydarzeń inwestycyjnych organizowanych lub rekomendowanych przez użytkowników systemu, rozłożenie wydarzeń na osi czasu, w oparciu o wbudowany kalendarz, możliwość opisu wprowadzanych wydarzeń i warunków uczestnictwa, system informowania użytkowników o nowych wydarzeniach wprowadzonych do systemu Wytyczne i założenia programistyczne systemu Poniżej znajdują się podstawowe funkcjonalności i parametry wytworzonego narzędzia informatycznego E-broker technologiczny. 1. Zbiory danych: a. Pomysłodawca: Imię, Nazwisko; Adres; Województwo; 276 Dane kontaktowe: , mobile;

7 Wykształcenie; Czy Jeśli pracownik naukowy (tak, nie); pracownik naukowy tak dane uczelni lub ośrodka badawczego, wydział, katedra, tytuł naukowy. b. Proponowana technologia: Produkt/usługa (opis); Branża (lista rozwijana); Czy prowadzone badania (tak, nie); Czy zakończone badania (tak, nie); Na jakim etapie zakończono badania (opis); Źródła finansowania badań (katalog zamknięty + pole opisowe); Czy technologia gotowa do wdrożenia (tak, nie); Jeśli nie, Dalsze kroki w pracy nad technologia (opis); Czy jest prototyp (tak, nie); Jeśli tak, to gdzie jest zlokalizowany (opis), czy jest możliwość prezentacji (tak, nie); Czas potrzebny na wdrożenie (wartość liczbowa + lista dzień/miesiąc/rok); Szacunkowy koszt wdrożenia (wartość liczbowa + pole tekstowe uzasadnienie); Czy jest ochrona prawna (tak, nie) jeśli tak to czy: lista (patent, zgłoszenie patentowe, wzór przemysłowy, wzór użytkowy, rejestr własności intelektualnej); Własność intelektualna (pełna, własność, współwłasność); Jeśli współwłasność to: dane pozostałych właścicieli (możliwość dodawania osób i instytucji z danymi kontaktowymi); Czy któryś ze współwłaścicieli jest jednostka badawcza lub uczelnia wyższa (tick); Forma komercjalizacji (sprzedaż, licencja, spółka celowa, inna... + pole opisowe). c. Ekspert: Dane jak w przypadku modułu do pomysłodawcy; Specjalizacja (lista rozwijana); Wiedza dziedzinowa w branżach (lista rozwijana); Czy ekspert sporządzał analizy technologiczne przed zgłoszeniem do bazy (tak, nie). d. Poszukiwana technologia: Odbiorca technologii dane adresowe i kontaktowe; Produkt/usługa (opis); 277

8 Branża (lista rozwijana); Gotowość do wdrożenia (tak, nie); Maksymalny czas do wdrożenia (wartość liczbowa + lista dzień/miesiąc/rok); Maksymalny budżet na wdrożenie (wartość liczbowa); Oczekiwana forma nabycia technologii (zakup, licencja, spółka celowa, inna... + pole opisowe). e. Kalendarz wydarzeń inwestycyjnych: Przypisanie daty do wprowadzonych przez użytkowników wydarzeń inwestycyjnych; System informowania o nowym wydarzeniu wprowadzonym do bazy danych; Krótki opis wydarzenia inwestycyjnego. 2. Aktorzy a. Użytkownik zewnętrzny dane można wprowadzać przez formularz na stronie www, następnie mamy 3 rodzaje użytkowników: pomysłodawca, inwestor i ekspert. b. Użytkownik wewnętrzny supervisor, osoba weryfikująca dane, mogąca je poprawić np. po kontakcie telefonicznym, uprawnienia do generowania raportów i przeglądania informacji, uprawnienia do wyszukiwania (po tagach ze zbiorów danych) c. Administrator wgląd we wszystkie dane, weryfikacja poprawności wpisania informacji, nadawanie uprawnień kolejnym użytkownikom wewnętrznym, kontrola kont użytkowników zewnętrznych (dane przy rejestracji). 3. Raporty a. Listowanie zestawienie pomysłów na podstawie kryteriów odnoszących się do tagów, b. Podsumowania liczba pomysłodawców, ekspertów, odbiorców technologii + podsumowanie zawężające jak np.: liczba pomysłów z danej branży, z konkretnego województwa. c. Wyszukanie logiczne wyszukiwanie przy kilku warunkach brzegowych, np.: pokaż wszystkie technologie z danej branży, gotowe do komercjalizacji, z budżetem na wdrożenie niższym niż określona kwota. d. Matching systemowy - lista niezależnych ekspertów posiadających kompetencje do oceny danego pomysłu. Zespół FNM pragnie zauważyć, iż narzędzie informatyczne e-broker Technologiczny zostanie przekazane do IP/IZ po zakończeniu realizacji Projektu jako produkt wytworzony za środki publiczne przyznane w ramach dofinansowania. Każdorazowe udostępnienie narzędzia informatycznego użytkownikom końcowym nabywającym uprawnienia administratora wymaga opracowania i publicznego udostępnienia regulaminu przetwarzania danych osobowych, dostosowanego do posiadanych zasobów i systemów zabezpieczeń każdorazowego użytkownika systemu. Należy również zauważyć, iż administrator danych wprowadzonych do systemu e-broker Technologiczny powinien zgłosić powstającą bazę danych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Przychylamy się także do rekomendacji zawartej w raporcie ex-post z ewaluacji, iż ośrodek innowacji (użytkownik końcowy) udostępniający dostęp do systemu e-broker Technologiczny przez łącza internetowe powinien zapewnić szyfrowane łącze podczas logowania do systemu. 278

9 1.4. Wytyczne i założenia do stworzenia narzędzia zarządzającego procesami i obiegiem dokumentów w inkubatorze (workflow), wbudowanego w system E-broker technologiczny Jak pokazują liczne badania, oraz doświadczenia zespołu FNM, wprowadzanie zmian organizacyjnych w ośrodku innowacji jest zdecydowanie bardziej efektywne, jeżeli jest wsparte odpowiednim narzędziem informatycznym. Oczywistym wyzwaniem pozostaje, zatem zapewnienie osobom zarządzającym ośrodkiem innowacji takich narzędzi IT, które będą w stanie w pełni wesprzeć najbardziej specyficzne dla całego procesu inkubacji standardy i procesy decyzyjne, a także umożliwić ich łatwą modyfikację w czasie. Oprogramowanie do zarządzania procesami i obiegiem dokumentów w ośrodku innowacji workflow jest to narzędzie pozwalające na efektywną identyfikację rozwiązań modelowych w zakresie nowoczesnych metod i kanałów monitorowania procesów decyzyjnych, kanałów informowania osób związanych z procesem zarządzania i obiegiem dokumentów w ośrodku innowacji. Opisywane narzędzie systematyzuje pracę zespołu zaangażowanego w ocenę pomysłów, a także odpowiedzialnego za negocjacje warunków inwestycyjnych. Każdy z zalogowanych użytkowników będzie miał możliwość uzyskania w prosty sposób dostępu do tych samych plików, informacji, danych kontaktowych. Wprowadzenie jakiejkolwiek zmiany lub dodanie nowego pliku w dowolnym katalogu będzie widoczne dla każdego zalogowanego użytkownika Workflow. Workflow, w opracowanej przez zespół FNM wersji, będzie dostarczał następujących korzyści: oszczędność czasu przy wykonywaniu powtarzalnych czynności jak np. wyszukiwanie danych do korespondencji; podniesienie efektywności i jakości wykonywanych działań; zapewnienie prowadzenia procesu zgodnie z przyjętym regulaminem propozycja regulaminu inkubatora została opisana w Załączniku nr 3 pt.: Wzór regulaminu postępowania kwalifikacyjnego do podręcznika nr II pt.: Wytyczne i wzory dokumentów administracyjnych przeznaczone dla ośrodków innowacji ; zapewnienie pełnej ścieżki dostępu do wszystkich dokumentów powstałych w procesie oceny pomysłu; umożliwi sprawne określenie statusu pomysłu przyjętego do preinkubacji; elektroniczny przepływ pracy i dokumentów znacznie ograniczy zużycie papieru i innych materiałów eksploatacyjnych; ułatwienie sprawozdawczości z realizowanych działań. Przy tworzeniu procesu obiegu dokumentów w ośrodku innowacji - workflow przyjęto następujące założenia: Rozpoczęcie procesu rozpoczyna jednostronna czynność inicjowana przez Pomysłodawcę złożenie formularza zgłoszeniowego oznacza to, iż na tym etapie Pomysłodawca decyduje, które informacje ujawnia i nie jest wymagane podpisanie umowy o poufności informacji; Decyzje o przyjęciu zgłoszenia do preinkubacji podejmuje Komitet Inwestycyjny/Sterujący (nazewnictwo dowolne) kolektywnie; Rozpoczęcie procesu preinkubacji poprzedza podpisanie umowy na preinkubację, której zapisy będą zgodne z przyjętym regulaminem, a także podpisanie umowy o poufności (NDA); Proces pogłębionej analizy Preinkubacji jest jednostopniowy, specjalistyczne analizy zlecane są punktowo w zależności od potrzeb zdiagnozowanych przez zespół zarządzający ośrodkiem innowacji; Decyzje o zakończeniu preinkubacji i rekomendacji do wejścia kapitałowego podejmuje Komitet Inwestycyjny/Sterujący (nazewnictwo dowolne) kolektywnie, po przeanalizowaniu wszystkich analiz niezbędnych do podjęcia decyzji, określonych w polityce inwestycyjnej; W obiegu dokumentów uwzględniono też proces raportowania do PARP proces przydatny dla beneficjentów obecnego działania 3.1 POIG lub jego ewentualnego odpowiednika w kolejnym okresie programowania. W przypadku stwierdzenia nieprzydatności tego modułu, będzie można go dezaktywować; Podpisanie umowy inwestycyjnej wymaga zebrania wszystkich niezbędnych załączników. 279

10 Rozpisane etapy procesu preinkubacji zostały podzielone na pojedyncze decyzje i aktywności, których rozkład funkcjonalny i chronologia zostały ujęte w syntetycznej mapie procesu decyzyjnego, prezentowanej w Załączniku nr 2 do podręcznika nr II pt.: Wytyczne i wzory dokumentów administracyjnych przeznaczone dla ośrodków innowacji. Na etapie testowania rozwiązania doradca technologiczny zaproponował, aby poniższe reguły opisujące proces decyzyjny i obiegu dokumentów nie były podstawą do tworzenia odrębnego systemu, a zostały wpisane w logikę systemu E-broker technologiczny. Doprowadziło to do wytworzenia i przetestowania zwartego systemu, w którym proces oceny dokumentów analitycznych i podejmowania decyzji w ramach procesu preinkubacji podlegają regułom opracowanym przez zespół Projektu Wdrożenie systemu przez użytkowników końcowych Przewiduje się dwa modele wdrożenia i funkcjonowania systemu E-broker technologiczny: a. Ustanowienie Administratora systemu i podłączanie kolejnych użytkowników poprzez zakładanie kont użytkowników i nadawanie uprawnień; b. Instalacja wersji instalacyjnej systemu z płyty stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszego opracowania. W wariancie opisanym w punkcie a) zakłada się, iż konkretna instytucja prowadząca ośrodek innowacji, jako ośrodek wiodący w procesie komercjalizacji, przypisuje sobie rolę organizacji nadrzędnej z uprawnieniami administratora. We wspomnianym wyżej modelu ośrodek posiadający uprawnienia administratora ponosi wszelkie możliwe koszty utrzymania infrastruktury sprzętowej. Administrator systemu - osoba oddelegowana z organizacji nadrzędnej podłącza do wspólnej bazy kolejnych użytkowników zainteresowanych wspólnymi inicjatywami w zakresie komercjalizacji wyników badań, pochodzących z innych, współpracujących ośrodków innowacji. W wariancie opisanym w punkcie b) zakłada się, iż ośrodek wspierania innowacji decyduje się na zainstalowanie systemu na własnym/dedykowanym serwerze. Alternatywa ta wymaga od użytkownika końcowego odtworzenia środowiska informatycznego niezbędnego do funkcjonowania systemu E-broker technologiczny. Wyznaczona przez użytkownika osoba nabywa uprawnienia Administratora, z możliwością podłączania kolejnych użytkowników, w tym pochodzących ze współpracujących kolejnych ośrodków wspierania innowacyjności. W fazie testowania potwierdzono wycenę minimalnych nakładów na wytworzenie i utrzymania środowiska informatycznego i systemu E-broker technologiczny (bez kosztów utrzymania i administrowania zasobami, które mogą istotnie różnić się w zależności od organizacji): Koszt zakupu poleasingowego serwera na gwarancji: 5.000,00 zł brutto; Koszt zakupu licencji Windows Server = ,00 zł brutto; Koszt zakupu licencji bazy SQL = ,00 zł brutto; Koszt konfiguracji Workflow do wymogów użytkownika: nie więcej 40 roboczogodzin * 150,00 zł/roboczogodzina brutto = 6.000,00 zł brutto. SUMA = ,00 zł brutto Jako Załącznik nr 1 do niniejszego dokumentu przekazana została Płyta instalacyjna CD/DVD dla Systemu e-broker Technologiczny v.1.0 zawierająca m.in. skrypty bazy danych systemu. W Załączniku nr 2 do niniejszego dokumentu przedstawiono Przewodnik instalacyjny dla Systemu e-broker Technologiczny v.1.0. W Załączniku nr 3 do niniejszego dokumentu przedstawiono natomiast Dokumentacje Techniczną dla Systemu e-broker Technologiczny v

11 2. Narzędzie internetowe do wstępnej autoewaluacji pomysłu 2.1. Zarys koncepcji proponowanego oprogramowania Istotą narzędzia informatycznego opisanego w niniejszym rozdziale jest umożliwienie szerokiej grupie Pomysłodawców weryfikacji atrakcyjności dla potencjalnego inwestora przygotowanej koncepcji biznesowej. Na licznych spotkaniach rekrutacyjnych, zachęcających do aplikowania do centrum kompetencji prowadzonego przez zespół FNM w fazie testowania, powtarzał się często ten sam schemat rozmów indywidualnych z Pomysłodawcami, polegający na: krótkiej, 1-2 minutowej prezentacji głównej idei pomysłu i jego przewag konkurencyjnych; pobieżnym opisie technologii niezbędnej do realizacji pomysłu; wskazaniu wstępnego szacunku potrzeb kapitałowych; opisie osób zaangażowanych w projekt. Z doświadczeń zespołu FNM wynika, iż prezentacja bezpośrednio skrawków lub bardzo nieuporządkowanych informacji na temat opracowywanego pomysłu nie jest efektywną formą oceny, której celem jest przekonanie Pomysłodawcy, iż jego rozwiązanie warte jest zgłoszenia do ośrodka innowacji. Bardzo często zdarza się, że Pomysłodawca nie przygotowuje się dokładnie do tego typu prezentacji, przez co pomija bardzo istotne elementy projektu, które pojawiają się przy późniejszej jego analizie. W trakcie wyjazdu studyjnego do Doliny Krzemowej w USA, przedstawiciele zespołu FNM prowadzili rozmowy z aniołami biznesu i pracownikami inkubatora RocketSpace, z których wynika, iż podczas różnego rodzaju prezentacji, konferencji czy spotkań z inwestorami nie jest dozwolone prezentowanie pomysłów poza główną agendą wydarzeń. Wynika to z faktu, iż w sprawnie działającym ekosystemie inwestycyjnym jakim jest rynek amerykański, ugruntowała się praktyka katalogowania projektów według ustalonych wcześniej kryteriów, a oceny dokonuje się po zapoznaniu z wynikami wstępnej oceny dokonanej przez cenioną w środowisku osobę projekt trafia na prezentacje inwestorskie z tzw. polecenia przez mentora. System, który powstał w fazie testowania jest swojego rodzaju automatycznym ewaluatorem tzn. pierwszą formą przesiewu pomysłów. Z doświadczeń zespołu FNM wynikających z prowadzenia testowego centrum kompetencji, które w tym zakresie pokrywają się z doświadczeniami włoskimi i amerykańskimi, wynika że tylko 10-20% zgłoszonych do inkubatora pomysłów warte jest dalszej analizy i rozpoczęcia programu preinkubacji. Z założenia projektowany System przesyła wyniki analizy w formie skróconego raportu podającego łączny wynik punktowy oraz zebrane odpowiedzi opisowe wprowadzone przez Pomysłodawcę w polach tekstowych Systemu. Ujednolicony format i prosta forma raportów z autoewaluacji pomysłu umożliwi sprawne przeglądanie (tzw. quick-scanning) proponowanych koncepcji, nawet przy dużej ilości napływających zgłoszeń. Poza wyżej opisaną funkcją Systemu zespół FNM oczekuje dodatkowych efektów upowszechnienia Systemu, a mianowicie: Pomysłodawca pozna na wczesnym etapie prac nad swoim pomysłem istotne dla inwestora aspekty związane z oczekiwaną inwestycją Pomysłodawcy często są przekonani, że inwestora w pierwszym stopniu interesuje wysoka stopa zwrotu, nie zdając sobie sprawy o istotniejszych zagadnieniach i zapewnieniach, bez których rozmowa o inwestycji w ogóle nie będzie rozpoczęta (oczekiwany aspekt psychologiczny zmiana nastawienia do inwestora); Anonimowe przejście przez narzędzie do autoewaluacji powinno zachęcić większą liczbę potencjalnych Pomysłodawców do przetestowania swojej koncepcji, przez co liczy się na przełamywanie barier Pomysłodawców do zrobienia pierwszego kroku na drodze do komercjalizacji (oczekiwany aspekt psychologiczny pokonanie pierwszego kroku); System wskaże pytania, na które powinien odpowiedzieć sobie Pomysłodawca, przed wypełnieniem formularza zgłoszeniowego do inkubatora wzór formularza zgłoszeniowego do inkubatora lub innej instytucji wspierającej Pomysłodawców został zaprezentowany przez Zespół FNM w Załączniku nr 3 pn.: Modelowy formularz zgłoszeniowy do podręcznika nr III pt.: Narzędzia służące rekrutacji i ocenie Pomysłodawców oraz pomysłów przeznaczone dla ośrodków innowacji. Przed zakończeniem procesu autoewaluacji, wysłaniem wyników do inkubatora spodziewane jest wykonanie znacznie bardziej rzetelnej pracy przez Pomysłodawcę, szczególnie jeśli wykona wstępną pracę nad pomysłem zgodną z niektórymi wytycznymi zawartymi w Załączniku nr 1 - Modelowy materiał Przewodnika dla pomysłodawcy ze sfery nauki jak zacząć? do podręcznika nr I pt.: Materiały informacyjne i instruktażowe przeznaczone dla Pomysłodawców i ośrodków innowacji. 281

12 Dodatkowo zaprezentowano narzędzie do ewaluacji pracy ośrodka innowacji. Informacja zwrotna gromadzona w sposób anonimowy oraz ciągły powinna wpłynąć na: Usprawnienie obsługi Pomysłodawców przez ośrodek innowacji, Dopasowanie oferty szkoleniowej oraz doradczej do oczekiwań Pomysłodawców, Stworzenia wewnętrznego rankingu doradców i ekspertów zewnętrznych. W Załączniku nr 4 do niniejszego opracowania przedstawiono Modelowy zestaw pytań do modułu: Autoewaluacja potencjału Pomysłodawcy i Pomysłu. W Załączniku nr 5 do niniejszego opracowania przedstawiono Modelowy zestaw pytań do modułu: Ocena wsparcia użytkowników produktu informacja zwrotna dla ośrodka innowacji. 282

13 III. ZAŁĄCZNIKI Załącznik nr 1 - Instalacyjna Płyta CD dla systemu e-broker v.1.0; Załącznik nr 2 - Przewodnik instalacyjny dla systemu e-broker v.1.0; Załącznik nr 3 - Dokumentacja techniczna systemu e-broker v.1.0; Załącznik nr 4 - Modelowy zestaw pytań do modułu: Autoewaluacja potencjału Pomysłodawcy i Pomysłu; Załącznik nr 5 - Modelowy zestaw pytań do modułu: Ocena wsparcia użytkowników produktu informacja zwrotna dla ośrodka innowacji. 283

14

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub Narzędzia informatyczne służące do efektywnego zarządzania Centrum Kompetencji Seed i Start-up, procesami decyzyjnymi w nim zachodzącymi oraz budowania bazy pomysłodawców, technologii i ekspertów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Narzędzia służące rekrutacji i ocenie Pomysłodawców oraz pomysłów przeznaczone dla ośrodków innowacji

Narzędzia służące rekrutacji i ocenie Pomysłodawców oraz pomysłów przeznaczone dla ośrodków innowacji Rozdział IV. Narzędzia służące rekrutacji i ocenie Pomysłodawców oraz pomysłów przeznaczone dla ośrodków innowacji Produkt finalny projektu innowacyjnego testującego pn.: Innowacje Przyszłością Regionu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Przewodnik instalacyjny systemu e-broker Technologiczny v.1.0. Część 4 - Narzędzia informatyczne przeznaczone dla ośrodków innowacji

Załącznik nr 2. Przewodnik instalacyjny systemu e-broker Technologiczny v.1.0. Część 4 - Narzędzia informatyczne przeznaczone dla ośrodków innowacji Załącznik nr 2 Przewodnik instalacyjny systemu e-broker Technologiczny v.1.0 Część 4 - Narzędzia informatyczne przeznaczone dla ośrodków innowacji Produkt finalny projektu innowacyjnego testującego pn.:

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008

ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 ZGŁOSZENIE POMYSŁU do Konkursu INNOWACYJNY POMYSŁ 2008 KONKURS Zgłoszenie pomysłu do Konkursu należy przysłać do 17 listopada, e-mailem na adres konkurs@uni.lodz.pl Rozstrzygnięcie Konkursu do 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU

TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU BTM Innovations wspiera przedsiębiorców, jednostki naukowe, grupy badawcze i wynalazców w tworzeniu innowacji. PRZYGOTOWUJEMY STRATEGIĘ ZABEZPIECZAMY WŁASNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

WORTAL TRANSFERU WIEDZY

WORTAL TRANSFERU WIEDZY WORTAL TRANSFERU WIEDZY Biuro Projektu WORTAL TRANSFERU WIEDZY Wrocławska Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 74, pokój 320 tel./fax 71 347 14 18 tel. 71

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia WCTT w transferze technologii. Dr Jacek Firlej Wrocław, r.

Doświadczenia WCTT w transferze technologii. Dr Jacek Firlej Wrocław, r. Doświadczenia WCTT w transferze technologii Dr Jacek Firlej Wrocław, 16.10.2014 r. WCTT o nas Wrocławskie Centrum Transferu Technologii jednostka PWr, najstarsze centrum w Polsce (od 1995). 1. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII

CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII CENTRUM INNOWACJI I TRANSFERU TECHNOLOGII Uniwersytetu Warmińsko sko-mazurskiego w Olsztynie UWM W OLSZTYNIE 17 Wydziałów 56 kierunków kształcenia ponad 31 tys. studentów ponad 1700 pracowników naukowych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Lubelskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Lubelskiej ul. Nadbystrzycka 36, 20-618 Lublin Tel. 81 538 42 70, fax. 81 538 42 67; e-mail: lctt@pollub.pl OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Do realizacji

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Regulamin Inkubatora Przedsiębiorczości. 1 Definicje

Regulamin Inkubatora Przedsiębiorczości. 1 Definicje Regulamin Inkubatora Przedsiębiorczości 1 Definicje 1. Inkubator Spółka Grupa IT S. A., z siedzibą w Gdańsku (80-280), ul. Cypriana Kamila Norwida 2, działająca na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny

Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny Zwiększanie dynamiki rozwoju przedsiębiorczości i innowacji w regionie w oparciu o kapitał prywatny - z doświadczeń regionalnej sieci aniołów biznesu przy Lubelskiej Fundacji Rozwoju Lubelska Sieć Aniołów

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Załącznik nr 1 do Regulaminu Projektu: Akcelerator Innowacji Dolnośląski Park Technologiczny T-Park

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Załącznik nr 1 do Regulaminu Projektu: Akcelerator Innowacji Dolnośląski Park Technologiczny T-Park ZGŁOSZENIE INNOWACYJNEGO POMYSŁU NA DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZĄ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Załącznik nr 1 do Regulaminu Projektu: Akcelerator Innowacji Dolnośląski Park Technologiczny T-Park Kod Pomysłodawcy Data

Bardziej szczegółowo

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami

Model referencyjny doboru narzędzi Open Source dla zarządzania wymaganiami Politechnika Gdańska Wydział Zarządzania i Ekonomii Katedra Zastosowań Informatyki w Zarządzaniu Zakład Zarządzania Technologiami Informatycznymi Model referencyjny Open Source dla dr hab. inż. Cezary

Bardziej szczegółowo

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER INNOWACJI MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT I-A PRAWNO-TEORETYCZNE PODSTAWY PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH Czym jest innowacja? Możliwe źródła Wewnętrzne i zewnętrzne źródła informacji o innowacji w przedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM HP Software. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM HP Software TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 HP APPLICATION LIFECYCLE MANAGEMENT Oprogramowanie Application Lifecycle Management (ALM, Zarządzanie Cyklem życia aplikacji) wspomaga utrzymanie kontroli

Bardziej szczegółowo

Założenia monitoringu innowacyjności województwa mazowieckiego

Założenia monitoringu innowacyjności województwa mazowieckiego Założenia monitoringu innowacyjności województwa mazowieckiego Wojciech Dziemianowicz prezentacja składa się z materiałów przygotowanych przez firmy GEOPROFIT i ECORYS Polska sp. z o.o. na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm.

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. W poprzednim wydaniu biuletynu BDO informowaliśmy, że od 12 maja br. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Proinnowacyjność w regionach działalność Krajowej Sieci Innowacji Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Proinnowacyjność w regionach działalność Krajowej Sieci Innowacji Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Proinnowacyjność w regionach działalność Krajowej Sieci Innowacji Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jakub Rawski Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia Polska Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Możliwości pozyskania dofinansowania dla przedsiębiorców z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój Struktura PO IR Osie priorytetowe 1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa 2. Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji. accelerapp. www.accelerapp.com

Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji. accelerapp. www.accelerapp.com Narzędzie Wspierania Firm Technologicznych w Międzynarodowej Komercjalizacji accelerapp O accelerapp www.accelerapp.com accelerapp to narzędzie wspierania międzynarodowej komercjalizacji i międzynarodowego

Bardziej szczegółowo

Ewa Postolska. www.startmoney.p l

Ewa Postolska. www.startmoney.p l Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 2013 Możliwości i warunki pozyskania kapitału

Bardziej szczegółowo

Nabór uzupełniający do Inkubatora Przedsiębiorczości. REGULAMIN INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Media 3.0 z siedzibą w Nowym Sączu

Nabór uzupełniający do Inkubatora Przedsiębiorczości. REGULAMIN INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Media 3.0 z siedzibą w Nowym Sączu Nowy Sącz, dnia 22.10.2013r. Nabór uzupełniający do Inkubatora Przedsiębiorczości REGULAMIN INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Media 3.0 z siedzibą w Nowym Sączu 1 Postanowienia ogólne 1. Podmiotem kierującym

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA REGIONALNA SMART+ INNOWACJE W MŚP I PROMOCJA BRT. Priorytety SMART+ Kraków, 22 września 2010

KONFERENCJA REGIONALNA SMART+ INNOWACJE W MŚP I PROMOCJA BRT. Priorytety SMART+ Kraków, 22 września 2010 KONFERENCJA REGIONALNA SMART+ INNOWACJE W MŚP I PROMOCJA BRT Priorytety SMART+ Kraków, 22 września 2010 1. Specyfika Małopolski WYZWANIA: mało zróŝnicowana oferta usługowa proinnowacyjnych IOB niewystarczający

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Modelowa prezentacja inwestorska wraz z pytaniami pomocniczymi ułatwiającymi Pomysłodawcy zestawianie informacji

Załącznik nr 1. Modelowa prezentacja inwestorska wraz z pytaniami pomocniczymi ułatwiającymi Pomysłodawcy zestawianie informacji Załącznik nr 1 Modelowa prezentacja inwestorska wraz z pytaniami pomocniczymi ułatwiającymi Pomysłodawcy zestawianie informacji Część 3 - Narzędzia służące rekrutacji i ocenie Pomysłodawców oraz pomysłów

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

SPINACZ.edu.pl platforma współpracy nauki z biznesem w zakresie innowacyjnych rozwiązań informatycznych

SPINACZ.edu.pl platforma współpracy nauki z biznesem w zakresie innowacyjnych rozwiązań informatycznych SPINACZ.edu.pl platforma współpracy nauki z biznesem w zakresie innowacyjnych rozwiązań informatycznych Poznańska Impreza Wolnego Oprogramowania Poznań, 3 grudnia 2011 Rafał Brzychcy rafal.brzychcy@fwioo.pl

Bardziej szczegółowo

Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji Platforma współpracy SPINACZ 1/46

Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji Platforma współpracy SPINACZ 1/46 Internetowa ogólnopolska baza informatycznych projektów badawczych otwartej innowacji Platforma współpracy SPINACZ 1/46 Projekt jest współfinansowany w ramach programu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII

PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII PTT łatwiejszy (i bezpłatny) dostęp do nowych technologii PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII ARP S.A./ARP biznes, rozwój, innowacje Ścieżki innowacyjności 01 prowadzenie własnych prac B+R 02 zlecenie prac

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia procesów komercjalizacji na przykładzie Politechniki Warszawskiej. mgr inż. Paweł Zych

Doświadczenia procesów komercjalizacji na przykładzie Politechniki Warszawskiej. mgr inż. Paweł Zych Doświadczenia procesów komercjalizacji na przykładzie Politechniki Warszawskiej mgr inż. Paweł Zych Plan Zarys i historia IBS PW struktura IBS PW działalność Karta technologii Nowe regulacje na PW Proces

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

Centralny System Informatyczny SL 2014

Centralny System Informatyczny SL 2014 Centralny System Informatyczny SL 2014 1 Plan prezentacji I. Informacje wstępne 1) Podstawna prawna funkcjonowania systemu 2) Cel biznesowy w kontekście logiki programowania i wdrażania programów operacyjnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Inwestycje Kapitałowe w innowacyjne projekty

Inwestycje Kapitałowe w innowacyjne projekty Inwestycje Kapitałowe w innowacyjne projekty Krótko o inkubatorze Forma prawna Spółka akcyjna Zasięg geogr. Polska (Świat) Start 2008 Oczekiwana st. zwrotu 70 % rocznie Debiut NC 7 czerwca 2010 Ilość projektów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kręgi innowacji rozwój zintegrowanych narzędzi wspierania innowacyjności województwa Szkolenia dla Liderów innowacji, Brokerów technologicznych, Menedżerów innowacji,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Do realizacja tego zadania zalicza się weryfikację poprawności rozwiązań zaproponowanych przez realizatora (wykonawcę), czyli:

Do realizacja tego zadania zalicza się weryfikację poprawności rozwiązań zaproponowanych przez realizatora (wykonawcę), czyli: Opis wymagań dotyczących usług w zakresie ewaluacji produktów projektu innowacyjnego w zakresie opracowania i wdrożenia koncepcji, metodyki oraz narzędzi badań wskaźników jakości życia i jakości usług

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII

AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII AKADEMIA KOMERCJALIZACJI TECHNOLOGII PROGRAM SZKOLENIOWO-WARSZTATOWY GRUPY INVESTIN Termin: 24 listopada 11 grudnia 2015 Miejsce: Warszawa Centrum Przedsiębiorczości Smolna, ul. Smolna 4 Akademia Komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE

SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE Dr inż. Konrad Maj Dyrektor Departamentu ds. Rozwoju Fundacji Rozwoju Edukacji i Nauki SPIN MODEL TRANSFERU INNOWACJI W MAŁOPOLSCE Projekt innowacyjny testujący wdrażany

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013

Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013 Innowacyjne rozwiązania w obszarze współpracy nauki i biznesu współfinansowane z EFS Krajowa Instytucja Wspomagająca Warszawa, 25 września 2013 Spotkanie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w

Bardziej szczegółowo

Dotacyjny rekonesans. dotacje RPO Dolny Śląsk i POIR 2017

Dotacyjny rekonesans. dotacje RPO Dolny Śląsk i POIR 2017 Dotacyjny rekonesans dotacje RPO Dolny Śląsk i POIR 2017 Dotacyjny rekonesans Dotacyjny rekonesans Szlifowanie projektów Składanie wniosku Realizacja projektu Rozliczenie dotacji Więcej informacji: tel.

Bardziej szczegółowo

Wrocławska Akademia Transferu Technologii

Wrocławska Akademia Transferu Technologii Wrocławska Akademia Transferu Technologii Geneza, przebieg, rezultaty prof. Jan Koch, dr Jacek Firlej, mgr Jakub Tarasiuk 15 maja 2012 r. Podstawowe dane o projekcie WATT Realizowany na zlecenie NCBiR

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów

Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Podręcznik użytkownika Obieg dokumentów Opracowany na potrzeby wdrożenia dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu W ramach realizacji projektu: Uczelnia jutra wdrożenie

Bardziej szczegółowo

epuap Opis standardowych elementów epuap

epuap Opis standardowych elementów epuap epuap Opis standardowych elementów epuap Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI...

Bardziej szczegółowo

Narodowy Program Foresight wdrożenie wyników. portal informacyjno-komunikacyjny P I K

Narodowy Program Foresight wdrożenie wyników. portal informacyjno-komunikacyjny P I K Narodowy Program Foresight wdrożenie wyników portal informacyjno-komunikacyjny P I K struktura logiczna podstawowych narzędzi portalu wspomagającego wdrażanie polityki opartej na faktach w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

Rynkowa Analiza Technologii. 2011 INVESTIN Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Rynkowa Analiza Technologii. 2011 INVESTIN Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Paweł Przybyszewski Rynkowa Analiza Technologii PLAN PREZENTACJI 1. RAT PODSTAWOWE INFORMACJE 2. INVENTOR 3. STATUS PROJEKTU 4. TECHNOLOGIA 5. PRODUKT 6. RYNEK 7. REKOMENDACJA PROCES umowa development

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE

Dotacje na innowacje. Inwestujemy w Waszą przyszłość ZAPYTANIE OFERTOWE GlobProc Sp. z o. o. ul. Św. Ducha 20/6 87-100 Toruń Toruń, 7.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na planowany zakup kompleksowej usługi realizacji zadań

Bardziej szczegółowo

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii

Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Programy Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego wspierające przedsiębiorczość akademicką oraz transfer technologii Marta Pytlarczyk Zastępca Dyrektora Departament Wdrożeń i Innowacji IniTech projekt rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie innowacyjnych pomysłów na starcie. Warsztaty StartUp-IT, Poznań, 22 września 2007 roku

Wsparcie innowacyjnych pomysłów na starcie. Warsztaty StartUp-IT, Poznań, 22 września 2007 roku Wsparcie innowacyjnych pomysłów na starcie Warsztaty StartUp-IT, Poznań, 22 września 2007 roku Agenda_ Kim jesteśmy Nasza filozofia beyond capital_ Specyfika projektów na wczesnych etapach rozwoju Jak

Bardziej szczegółowo

Nazwa uczelni/ jednostki naukowej: ; jednostka organizacyjna/ wydział/ instytut/ zakład/ katedra itp.:

Nazwa uczelni/ jednostki naukowej: ; jednostka organizacyjna/ wydział/ instytut/ zakład/ katedra itp.: WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PARTNERSTWA w ramach V edycji Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej (uchwała nr XXIX/652/12 Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center

Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center Zarządzanie testowaniem wspierane narzędziem HP Quality Center studium przypadku Mirek Piotr Szydłowski Ślęzak Warszawa, 17.05.2011 2008.09.25 WWW.CORRSE.COM Firma CORRSE Nasze zainteresowania zawodowe

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KREATOR INNOWACYJNOŚCI WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ

REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KREATOR INNOWACYJNOŚCI WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ REGULAMIN NABORU I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE KREATOR INNOWACYJNOŚCI WSPARCIE INNOWACYJNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ Rozdział 1 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki i tryb

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Netrix Group sp. z o.o. 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 3. Status Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Radlin, 14 marca 2014 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Projekty Innowacyjne PO KL na Podkarpaciu. Czerwiec 2012

Projekty Innowacyjne PO KL na Podkarpaciu. Czerwiec 2012 Projekty Innowacyjne PO KL na Podkarpaciu Czerwiec 2012 Projekt innowacyjny jego celem jest poszukiwanie nowych, lepszych, efektywniejszych sposobów rozwiązywania problemów mieszczących się w obszarach

Bardziej szczegółowo

Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją

Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją Załącznik 13 Minimalny wzór opisu produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego wraz z instrukcją Opis produktu finalnego projektu innowacyjnego testującego (maksymalnie 6 stron) Temat innowacyjny.

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ RYNKOWY PROJEKTÓW TECHNOLOGICZNYCH

POTENCJAŁ RYNKOWY PROJEKTÓW TECHNOLOGICZNYCH POTENCJAŁ RYNKOWY PROJEKTÓW TECHNOLOGICZNYCH PRAKTYCZNY WARSZTAT GRUPY INVESTIN Termin: 8 grudnia 2016 roku. Miejsce: Warszawa Siedziba INVESTIN, ul. Sapieżyńska 10, I piętro POTENCJAŁ RYNKOWY PROJEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Wzór polityki inwestycyjnej inkubatora innowacyjności

Wzór polityki inwestycyjnej inkubatora innowacyjności Załącznik nr 4 Wzór polityki inwestycyjnej inkubatora innowacyjności Część 2 - Wytyczne i wzory dokumentów administracyjnych przeznaczone dla ośrodków innowacji Produkt finalny projektu innowacyjnego testującego

Bardziej szczegółowo

Analiza rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych (spin-off) na przykładzie krajów Polski, Ukrainy

Analiza rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych (spin-off) na przykładzie krajów Polski, Ukrainy Koncepcja pracy doktorskiej na temat: Analiza rozwoju przedsiębiorstw innowacyjnych (spin-off) na przykładzie krajów Polski, Ukrainy mgr Jerzy Ryżanycz Opiekun naukowy: prof. dr hab. Jerzy Kisielnicki

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO

WYKONANIE OPROGRAMOWANIA DEDYKOWANEGO Zapytanie ofertowe nr 1/2014 Wrocław, dn. 29.01.2014 Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o. o. ul. Jana Długosza 40, 51-162 Wrocław tel. recepcja: 713252590, fax: 713727902 e-mail: biuro@lemitor.com.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu

Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1. 80-855 Gdańsk. www.torpol.eu Dane Klienta: PUW Torpol Sp. z o.o. ul. Wały Piastowskie 1 80-855 Gdańsk www.torpol.eu PUW Torpol Sp. z o.o. rozpoczęło działalność w 1987 roku. W branży tekstylnej obecni są od 1994 roku. Torpol jest

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka K2 Internet S.A. al. Solidarności 74A, 00-145 Warszawa Warszawa, 14.04.2011 biuro@k2.pl, +48 22 448 70 00, www.k2.pl DW: kontrahenci K2 Internet S.A. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracamy się z prośbą o przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych

Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Prowadzenie badań naukowych pod kątem skutecznej komercjalizacji wiedzy na dolnośląskich uczelniach wyższych Rekomendacje z Rady Programową Dolnośląskiego Ośrodka Transferu Wiedzy i Technologii, która

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 TECH-SERWIS Rafał Zajączkowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe MTC Ul. Czarnieckiego 9a 61-538 Poznań Poznań, dnia 15-05-2013r TEL. 61 8 659952 FAX. 61 8 666424 E-MAIL: tech@techserwis.pl NIP: 778-132-30-19

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o.

ZAMAWIAJĄCY. CONCEPTO Sp. z o.o. Grodzisk Wielkopolski, dnia 11.02.2013r. ZAMAWIAJĄCY z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim (62-065) przy ul. Szerokiej 10 realizując zamówienie w ramach projektu dofinansowanego z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn

Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Uniwersytet Technologiczno Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Wydział Mechaniczny Transformacja wiedzy w budowie i eksploatacji maszyn Bogdan ŻÓŁTOWSKI W pracy przedstawiono proces

Bardziej szczegółowo

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności

Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Działanie 1.1. Tworzenie warunków dla rozwoju innowacyjności Kryteria merytoryczno-techniczne dopuszczające szczególne L.p. Kryterium tak nie nie dotyczy 1 Trwałość prowadzonej działalności z zakresu innowacji

Bardziej szczegółowo

AGENDA. podstawowe informacje. Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy

AGENDA. podstawowe informacje. Strategie Innowacyjne i Transfer Wiedzy Regionalna Sieć Inwestorów Kapitałowych Marek Zaborowski, MAEŚ Kraków, AGENDA Projekt RESIK Sieć RESIK www.resik.pl Sieć dla Przedsiębiorcy uczestnictwo zasady współpracy korzyści Sieć dla Inwestora uczestnictwo

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Systemu Transferu Technologii w Politechnice Wrocławskiej

Koncepcja Systemu Transferu Technologii w Politechnice Wrocławskiej Koncepcja Systemu Transferu Technologii w Politechnice Wrocławskiej Tomasz Cichocki, Grzegorz Gromada Seminarium Transfer wyników badań naukowych do gospodarki Wrocław, 15 maja 2012r. Agenda Potrzeba komercjalizacji

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla innowacji

Wsparcie dla innowacji Wsparcie dla innowacji Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2 1 Program Operacyjnego Inteligentny Rozwój CEL: Wzrost innowacyjności polskiej gospodarki Beneficjenci: przedsiębiorstwa (szczególnie MŚP),

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Regulamin dla Uczestników projektu Portal Pomysłów Wielkich Jutra mam POMYSŁ na BIZNES

Regulamin dla Uczestników projektu Portal Pomysłów Wielkich Jutra mam POMYSŁ na BIZNES 1. Zasady Ogólne 1. Portal Pomysłów Wielkich Jutra jest projektem realizowanym przez Fundację Wspieramy Wielkich Jutra z siedzibą w Poznaniu, ul. Towarowa 35. 2. Portal Pomysłów Wielkich Jutra ma na celu:

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020

Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 1 Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na lata 2014-2020 2 Stan prac wdrożeniowych System informatyczny Wytyczne i wzory dokumentów Szczegółowe opisy priorytetów Negocjacje programów operacyjnych z KE

Bardziej szczegółowo

Źródło finansowania projektów innowacyjnych. Gdańsk, 2011

Źródło finansowania projektów innowacyjnych. Gdańsk, 2011 Źródło finansowania projektów innowacyjnych Fundusze unijne dla przedsiębiorców, Szkolenia, Promocja Pomorza, Obsługa inwestorów, Badania rynku, Fundusz kapitałowy Fundusz kapitałowy to inwestor finansowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Załóż swój Biznes prowadzonego przez Inkubator Przedsiębiorczości Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania (IP-WBMiZ)

Regulamin konkursu Załóż swój Biznes prowadzonego przez Inkubator Przedsiębiorczości Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania (IP-WBMiZ) Regulamin konkursu Załóż swój Biznes prowadzonego przez Inkubator Przedsiębiorczości Wydziału Budowy Maszyn i Zarządzania (IP-WBMiZ) Idea Idee konkursu Załóż swój Biznes przedstawia schemat nr 1 (załącznik

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich?

Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Warsztaty dla początkujących czyli o co chodzi w Funduszach Europejskich? Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Irena Romańczuk Departament Programów Regionalnych Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe Koncepcja to zbiór założeń, które będą stanowić podstawę sporządzenia biznesplanu. Powinny one dotyczyć genezy pomysłu, oceny pojemności potencjalnych rynków zbytu wraz z identyfikacją potencjalnych konkurentów,

Bardziej szczegółowo

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 Krajowe programy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

I oś POIR - Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

I oś POIR - Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa I oś POIR - Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Grudzieo 2014 r. ul. Nowogrodzka 47a 00-695 Warszawa POIR podział budżetu I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa II. III.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Naboru, Analizy i Selekcji oraz Preinkubacji Projektów Inwestycyjnych w ramach Projektu Kapitał na Innowacje

Regulamin Naboru, Analizy i Selekcji oraz Preinkubacji Projektów Inwestycyjnych w ramach Projektu Kapitał na Innowacje Załącznik do Uchwały Nr 216/09 Zarządu MARR S.A. z dnia 16.04.2009 Regulamin Naboru, Analizy i Selekcji oraz Preinkubacji Projektów Inwestycyjnych w ramach Projektu Kapitał na Innowacje realizowanego w

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJA W START-UP

INWESTYCJA W START-UP INWESTYCJA W START-UP Jacek Bzdurski Kierownik Komitetu Inwestycyjnego KRAJOWA IZBA GOSPODARCZA 00-074 Warszawa, ul. Trębacka 4; tel.: (022) 63 09 668, 63 09 650; e-mail: kigmed@kig.pl; www.kig.pl AGENDA

Bardziej szczegółowo

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Gliwice, 21 listopada 2013 r.

Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych. Gliwice, 21 listopada 2013 r. Sieć Regionalnych Obserwatoriów Specjalistycznych Gliwice, 21 listopada 2013 r. Sieć regionalnych obserwatoriów specjalistycznych Cele Obserwatoriów Specjalistycznych 1. Wsparcie i usprawnienie zarządzania

Bardziej szczegółowo