Systemy wspomagające zarządzanie wiedzą. Zarządzanie wiedzą. Technologie związane z zarządzaniem wiedzą. Technologie związane z zarządzaniem wiedzą

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy wspomagające zarządzanie wiedzą. Zarządzanie wiedzą. Technologie związane z zarządzaniem wiedzą. Technologie związane z zarządzaniem wiedzą"

Transkrypt

1 Zarządzanie wiedzą Systemy wspomagające zarządzanie wiedzą Wybrane aspekty technologiczne związane z wiedzą i zarządzaniem wiedzą Technologie związane z zarządzaniem wiedzą Rola technologii w ZW: służebna Oceniając przydatność rozwiązań w zakresie ZW trzeba uwzględnić: Rzeczywiste potrzeby i dostosowanie wdrażanych rozwiązań do celów firmy Możliwość/konieczność przekształcenie organizacji za sprawą wdrażanych rozwiązań Istniejącą infrastrukturę Technologie związane z zarządzaniem wiedzą Narzędzia ZW odnoszą się przede wszystkim do wiedzy jawnej (a to wiedza ukryta często decyduje o zdobyciu przewagi konkurencyjnej): Kodyfikacja Personalizacja Koszty: reguła 1/3 - na zakup technologii powinno się przeznaczyć nie więcej niż 1/3 budżetu zarządzania wiedzą Technologia to nie tylko sprzęt i oprogramowanie Technologie związane z zarządzaniem wiedzą Co nas może interesować: W zakresie definiowania/porządkowania/wyszukiwania/ zachowywania wiedzy: Ontologie Mapy tematów/pojęć Wyszukiwanie informacji/wyszukiwarki Technologie agentowe Technologie personalizacji Technologie związane z zarządzaniem wiedzą Przechowywanie i prezentowanie wiedzy: Hurtownie danych Wizualizacja Wartościowanie wiedzy: OLAP (wielowymiarowe przetwarzanie analityczne) Odkrywanie wiedzy w bazach danych Systemy uczące się 1

2 Technologie związane z zarządzaniem wiedzą Upowszechnianie wiedzy/dzielenia się wiedzą: Internet, intranet, extranet Poczta elektroniczna Fora, chaty, Tele- i wideokonferencje Systemy wspomagające zarządzanie wiedzą Integracja na różne sposoby powyższych technologii prowadzi do różnych systemów wspomagających zarządzanie wiedzą: Systemy zarządzania dokumentami (Document Management Systems - DMS) Systemy zarządzania obiegiem pracy (Workflow Management Systems - WfMS) Systemy wspomagania pracy grupowej (Groupware Management Systems) Systemy wspomagające zarządzanie wiedzą Systemy wspomagające zarządzanie relacjami z (Customer Relationship Management Systems - CRM) Systemy zarządzania zawartością (Content Management Systems - CMS) Systemy zdalnego nauczania (E-learning Management Systems) Systemy wspomagania decyzji (Decision Support Systems - DSS) Systemy/narzędzia informatyczne wspomagające zarządzanie wiedzą Systemy sztucznej inteligencji (Artificial Intelligence Systems) Systemy z bazą wiedzy (Knowledgebased Systems - KBS, Expert systems) Systemy uczące się (Learning Systems) Portale korporacyjne (Enterprise Portals) Systemy zarządzania wiedzą (Knowledge Management Systems - KMS) Systemy zarządzania obiegiem pracy Systemy zarządzania obiegiem pracy /procesami pracy Workflow Management Systems 2

3 Proces biznesowy (business process) Zbiór jednej lub wielu powiązanych procedur lub działań, które wspólnie realizują biznesowy cel, zwykle w kontekście struktury organizacyjnej określającej funkcjonalne role i relacje. Proces informacyjny Proces realny Przykład proces transportowy Zlecenie List przewozowy Faktura Dokumenty celne Potwierdzenie odbioru Płatność Obieg/przepływ/proces pracy (workflow) - zautomatyzowany, w całości lub części, proces biznesowy, w którym dokumenty, informacje i zadania są przenoszone od jednego uczestnika do innych dla wykonania określonego działania zgodnie ze zbiorem sformalizowanych zasad. Załadunek Wyładunek (workflow management) - polega na koordynacji, kontroli i komunikacji pomiędzy kolejnymi czynnościami w danym procesie pracy. Przykład proces biurowy Kierownik Działu X System zarządzania obiegiem pracy (workflow management system) Sekretarka Przyjęcie wniosku od petenta Decyzja zajęcia się wnioskiem Inspektor Działu X Załatwienie wniosku System umożliwiający wsparcie realizacji procedur związanych z procesami pracy, poprzez: Definicję procesów (reprezentacja procesu w formie, która umożliwia jego automatyzację w systemie), Zarządzanie wykonaniem procesów pracy (zapewnienie koordynacji, kontroli i komunikacji pomiędzy kolejnymi czynnościami w danym procesie pracy) Analizę i optymalizację (zwiększenie efektywności) 3

4 Głównym CELEM systemu zarządzania obiegiem pracy jest zapewnienie, że odpowiednie czynności zostaną wykonane przez właściwe osoby w odpowiednim czasie. Czynność - jest podstawową częścią (etapem) procesu. Z czynnością związane są: Osoba ją wykonująca Zadanie Przetwarzane dane lub wytwarzany produkt Czynność może być początkowa, pośrednia lub końcowa. Czynność może posiadać warunek rozpoczęcia i zakończenia. Przejście - jest skierowanym łukiem łączącym dwie czynności i wyznaczającym kolejność ich wykonania. Przejście może posiadać warunek. Przejście jest wykonywane, gdy czynność poprzedzająca została zakończona i został spełniony warunek przejścia (o ile istnieje). Rozdzielenie sterowania Złączenie sterowania Uczestnik procesu - podmiot wykonujący czynności procesu pracy. Użytkownik lub grupa użytkowników (np. posiadająca określoną rolę) Zasób lub grupa zasobów Jednostka organizacyjna Przypisanie uczestników procesu do czynności jest wykonywane na etapie definicji procesu. Każdy uczestnik procesu posiada swoją listę czynności (zadań) do wykonania. Modelowanie czasu Czas wykonania czynności Termin zakończenia procesu/czynności 4

5 Realizacja zarządzania procesami pracy Architektura systemów Zwykły system informatyczny - procesy pracy nie stanowią wyodrębnionej części systemu a zarządzanie nimi jest implementowane oddzielnie dla każdego procesu pracy System informatyczny z wydzielonym przepływem sterowania w module/systemie zarządzania procesami pracy - procesy pracy są implementowane jako kolejne usługi świadczone przez system. Narzędzia administracyjne Aplikacje klienckie/dostępowe Narzędzia definiowania procesów OBSŁUGA PRZEPŁYWU PRACY Usługi wykonawcze dla innych systemów Aplikacje zewnętrzne/wywoływane Architektura systemów Obsługa przypływu pracy (główny moduł) Moduł odpowiedzialny za tworzenie, zarządzanie i wykonywanie instancji procesów pracy w odpowiedniej kolejności i w odpowiednim czasie. Architektura systemów Narzędzia definiowania procesów Narzędzia umożliwiające definiowanie procesów, klasyfikację zasobów np. wiedzy i kwalifikacji, jakimi dysponują pracownicy, zespoły i działy, analizę i weryfikację poprawności procesów pracy. Architektura systemów Aplikacje klienckie/dostępowe Podstawowy sposób kontaktowania się pracownika z systemem. Aplikacje udostępniają użytkownikowi systemu listę czynności, które musi wykonać, jak również pozwalają na wgląd w historię wykonywanych czynności. Dzięki różnym wskaźnikom umożliwiają obserwację, jak poszczególne osoby, czy też jednostki wypełniają swoje obowiązki. Architektura systemów Aplikacje zewnętrzne/wywoływane Specjalizowane aplikacje umożliwiające wykonanie określonych czynności, np. sprawdzenie pisowni, wypełnienie faktury, wygenerowanie pisma według wzorca, itp. Aplikacjami tymi mogą być np.: arkusz kalkulacyjny, słownik. 5

6 Architektura systemów Narzędzia administracyjne Służą do wykonywania zadań związanych z administracją i monitorowaniem działania systemu. Pozwalają na analizowanie wykonanych instancji, np. w celu znalezienia miejsc szczególnie obciążonych, monitorowanie postępu wykonywania instancji procesu. Umożliwiają uzyskanie raportów z realizacji poszczególnych czynności, jak również w formie zagregowanej. Obszary zastosowań Aplikacje wspierające pracę grupową Aplikacje wspierające procesy produkcyjne... Przykłady systemów komercyjnych standardy technologiczne SAP Business Workflow firmy SAP Lotus Workflow firmy IBM OfficeObjects WorkFlow firmy Rodan Systems S.A. Unity Workflow Manager firmy Continum S.A. Comarch Documents & Workflow Management firmy Comarch Pyramid Workflow firmy Altar WorkFlow Management Coalition (WFMC) Business Mangement Initiative Object Management Group Systemy zarządzania dokumentami Systemy zarządzania dokumentami Document Management Systems - DMS lub Document Data Management - DDM 6

7 Kilka faktów Kilka faktów Dane ustrukturalizowane (15-20%) Bazy danych Przyrost liczby dokumentów w postaci nieustrukturalizowanej: Dane nieustrukturalizowane (80-85%) Dokumenty Pisma Raporty Faksy Faktury Dokumenty skanowane Grafiki > kilkadziesiąt % rocznie!!! Kilka faktów Wykorzystanie w codziennej pracy dokumentów papierowych istotnie wpływa na zwiększenie ponoszonych kosztów. W średniej wielkości firmie wykonuje się 19 kopii każdego dokumentu, ale i tak jeden na 20 dokumentów ginie. Na poszukiwanie zgubionego dokumentu wydaje się 120 USD, a na jego odtworzenie dwa razy tyle. Kilka faktów Średni czas potrzebny na odnalezienie i dalsze przesłanie jednego dokumentu w średniej wielkości instytucji wynosi 10 minut. Przeciętnie pracownik wykonuje 61 wycieczek do faksu, kopiarki albo drukarki w celu powielenia dokumentu. (wg danych Gartner Group) (wg danych PricewaterhouseCoopers) Kilka faktów Pracownicy instytucji, w których wszystkie dokumenty funkcjonują w postaci papierowej tracą więcej czasu na kopiowanie i przekazywanie dokumentów niż na ich tworzenie. Kilka faktów Podział czasu pracy pracowników biurowych (wg danych Honeywell) 7

8 Kilka faktów Podział czasu pracy pracowników szczebla kierowniczego... a ISO 9001 Najczęściej stwierdzane niezgodności podczas audytów (wg ZETOMu w Warszawie)... a ISO 9001 (typowe niezgodności) Nadzorowanie dokumentacji (p. 4.5 normy ISO 9001) Dokument nie jest przekazywany wszystkim pracownikom, którzy powinni wg niego pracować, Pracownik nie korzysta z istniejących dokumentów, nie wie, że je posiada lub ma wiele dokumentów niepotrzebnych, Używana dokumentacja zawiera poprawki lub uzupełnienia nie wiadomo kiedy i przez kogo wprowadzone i nie wiadomo czy należy je przestrzegać,... a ISO 9001 (typowe niezgodności) Nadzorowanie dokumentacji (p. 4.5 normy ISO 9001) Po wprowadzeniu nowego dokumentu nie wycofuje się starego, jak również nie zdaje egzaminu obowiązek niszczenia starych wersji Pracownik nie sygnalizuje przełożonym błędów występujących w dokumentach, Kierownicy nie mają kontroli nad kompletnością i aktualnością dokumentacji podległych im pracowników.... a ISO 9001 (typowe niezgodności) Nadzorowanie zapisów (p normy ISO 9001) Brak podpisów, dat i identyfikacji osób prowadzących zapisy, Zapisy nie posiadają numerów lub znaków identyfikacyjnych, co uniemożliwia ich rejestrację lub powoływanie się na nie, Powszechne wypełnianie formularzy niezgodnie z treścią ich rubryk, a nawet stosowanie formularzy z innych dziedzin,... a ISO 9001 (typowe niezgodności) Nadzorowanie zapisów (p normy ISO 9001) Wypełnianie formularzy dodatkową treścią nie ujętą w rubrykach, Prowadzone faktycznie zapisy nie wynikają z żadnych wewnętrznych przepisów i czasem dublują zapisy legalne. 8

9 Systemy zarządzania dokumentami Umożliwiają gromadzenie i klasyfikowanie dokumentów, ułatwiają ich wyszukiwanie i dostęp do nich. Ponadto umożliwiają rejestrowanie prac wykonywanych na tych dokumentach (np. kontrolowanie ich wersji, śledzenie wprowadzanych zmian, itp.) Systemy zarządzania dokumentami Umożliwiają również zarządzanie przepływem dokumentów w organizacji oraz zarządzanie przepływem informacji z nimi związanymi. Kontrolowany jest obieg dokumentów w samej organizacji, w której system funkcjonuje, jak również pomiędzy tą organizacją o otoczeniem. Po co? Realizacja elektronicznego obiegu dokumentów w instytucji Eliminacja papieru Obsługa wszystkich dokumentów przychodzących, wychodzących oraz krążących wewnątrz organizacji Uporządkowanie dokumentów poprzez ich klasyfikację Wyszukiwanie dokumentów wg różnych kryteriów Po co? Możliwość śledzenia historii zmian wprowadzanych w dokumentach Zabezpieczenie przed równoczesną modyfikacją tego samego dokumentu przez różnych użytkowników Przygotowywanie korespondencji wychodzącej zgodnie z wcześniej zdefiniowanymi szablonami (zarówno dokumentów pojedynczych, jak i korespondencji seryjnej) Po co? Możliwość zaprogramowania obiegu dokumentów między użytkownikami zgodnie procesami realizacji zadań Usprawnienie i przyśpieszenie rozdysponowania pracy - dekretacji Monitorowanie przebiegu załatwiania spraw Wyeliminowanie sytuacji zaginięcia dokumentu Podstawowe pojęcia Komórka organizacyjna - pierwszy poziom w hierarchii organizacji - wydział, departament (np. Wydział Gospodarki Komunalnej). Podkomórka organizacyjna - drugi poziom w hierarchii organizacji - wydział, referat (np. Referat Rozliczeń Budynków Komunalnych). Pracownik - osoba pełniąca jakąś funkcję w organizacji - prezes, kierownik, sekretarka, referent, specjalista. 9

10 Podstawowe pojęcia Struktura organizacyjna - układ hierarchiczny z określonymi rolami, w którym każdy pracownik jest przypisany do określonej komórki/podkomórki. Dekretacja - polecenie wydane pracownikowi wykonania określonej czynności np. związanej z pismem, sprawą. Podstawowe pojęcia Teczka Fizycznie: segregator W systemie: logiczna struktura, która grupuje sprawy o podobnej tematyce. Podstawowe pojęcia Sprawa Fizycznie: np. koszulka foliowa będąca częścią segregatora W systemie: logiczna struktura grupująca dokumenty, pisma związane z daną sprawą. Podstawowe pojęcia Pismo/Dokument Fizycznie: kartka/kartki papieru W systemie: grupa atrybutów przechowywanych w bazie danych (np. data wpłynięcia pisma, nadawca, adresat, tekst pisma, zeskanowane załączniki) Podstawowe pojęcia Pismo/Dokument Dokumenty papierowe Listy Faktury Zamówienia Dokumenty w formie elektronicznej Tradycyjne dokumenty zeskanowane Poczta elektroniczna Dokumenty napisane przy użyciu edytorów tekstu, arkuszy kalkulacyjnych,... Podstawowe pojęcia Pismo/Dokument Typowy cykl dokumentu papierowego: 1. Przyjęcie 2. Przegląd zawartości 3. Dekretacja, mająca na celu dostarczenie do odpowiednich jednostek wykonawczych oraz umieszczenie w ewidencji 10

11 Podstawowe pojęcia Opis drogi dokumentów (graf przepływu dokumentów) Zapis procedur postępowania wraz z określeniem, gdzie jakie operacje powinny być wykonane. Podstawowe pojęcia RWA (Rzeczowy Wykaz Akt) Zdefiniowana w instytucji użytkownika hierarchiczna struktura (w postaci drzewiastej), umożliwiająca pogrupowanie teczek, spraw, pism w ramach tej struktury. Pozwala także na łatwy sposób odwzorować rzeczywistą strukturę archiwum dokumentów w instytucji. Podstawowe pojęcia RWA (Rzeczowy Wykaz Akt) - przykład Przykład proces biurowy Kierownik Działu X EMERYTURY, RENTY, UBEZPIECZENIA Sekretarka Inspektor Działu X 150 Przepisy prawne emerytalno-rentowe i ubezpieczeniowe 151 Emerytury i renty 1511 Wnioski 1512 Skargi 152 Ubezpieczenia społeczne Przyjęcie wniosku od petenta Decyzja zajęcia się wnioskiem Załatwienie wniosku 31 RACHUNKOWOŚĆ, KSIĘGOWOŚĆ, OBSŁUGA KASOWA System zarządzania dokumentami składa się ze zintegrowanych modułów odpowiedzialnych za: Zarządzanie przepływem informacji Zarządzanie sprawami Sterowanie przepływem zadań Moduł Pozwala utworzyć centralną bazę dokumentów, zarządza dostępem do nich, ich stanami i wersjami. 11

12 Zapewnia szybki dostęp do dokumentów (w ramach uprawnień każdego użytkownika) Możliwość wyszukiwania dokumentu wg różnych atrybutów Zarządzania stanami i wersjami dokumentu Poufność dokumentów Odtwarzanie historii stanów dokumentu Logiczne i hierarchiczne powiązania pomiędzy dokumentami Grupowanie dokumentów w segregatory (teczki), jak również wiązanie ich między sobą Tworzenie raportów i wykresów Moduł Zarządzanie przepływem informacji Rozwiązuje problem przepływu informacji zarówno między pracownikami firmy, jak również pomiędzy firmą a jej otoczeniem. Zapewnia sprawną dystrybucję i dekretację korespondencji, pozwala na odtwarzanie drogi jej obiegu. Rejestrowanie korespondencji w każdej postaci: list, faks, telefon, , notatka ze spotkania Dystrybuowanie informacji według rozdzielników lub adresów wewnętrznych Śledzenie drogi korespondencji i kontrola realizacji poleceń Definiowanie terminów przypominania o realizacji danej korespondencji oraz kontrola wywiązywania się z narzuconych terminów realizacji Tworzenie raportów i zestawień, w tym książka korespondencji przychodzącej i wychodzącej Moduł Zarządzanie sprawami Pozwala na rejestrowanie, nadzorowanie i kontrolę stanu realizacji prowadzonych spraw. 12

13 Rejestrowanie spraw, przydzielanie do odpowiednich kategorii i etapów Definiowanie odpowiednich podformularzy zawierających istotne dane o sprawie Gromadzenie wszystkich dokumentów i informacji związanych z każdą sprawą Możliwość przekazywania i delegowania spraw Dzielenie spraw na podzadania Możliwość rejestrowania zadań i ich terminów z automatycznym uwzględnieniem w kalendarzu Monitorowanie prowadzonych spraw Analiza gromadzonych w sprawach informacji, tworzenie raportów i wykresów Moduł Sterowanie przepływem zadań Oferuje elastyczny i efektywny mechanizm workflow management umożliwiający automatyczne sterowanie realizowanymi zadaniami i kontrolę terminów, co zapewnia powtarzalność i zgodność z przyjętymi normami. Implementacja przyjętych procedur pracy Informowanie użytkowników o czynnościach, jakie należy wykonać na danym etapie z kontrolą ich wykonania Uniknięcie przekazania zadania na niewłaściwe stanowisko pracy Przykłady systemów komercyjnych Możliwość sprawdzenia na jakim etapie realizacji znajduje się procedura Kontrola terminów z automatycznym sygnalizowaniem opóźnień w realizacji zadań Możliwość analizy procesów i eliminację wąskich gardeł OfficeObjects DocMan firmy Rodan Systems S.A. DDM9000 firmy Logotec Enterprise S.A. ISOF DMS firmy HEUTHES 13

14 Kontekst ZW: Kontekst ZW: Lokalizowanie wiedzy Pozyskiwanie wiedzy Rozwijanie wiedzy Dzielenie się wiedzą i jej rozpowszechnianie Wykorzystywanie wiedzy Zachowywanie wiedzy Lokalizowanie wiedzy Pozyskiwanie wiedzy Rozwijanie wiedzy Dzielenie się wiedzą i jej rozpowszechnianie Wykorzystywanie wiedzy Zachowywanie wiedzy Systemy wspomagania pracy grupowej Systemy wspomagania pracy grupowej Workgroup Management Systems lub Groupware Management Systems Systemy wspomagania pracy grupowej podstawowe pojęcia Pojęcia: SPOŁECZNOŚĆ GRUPA ZESPÓŁ Społeczność Zbiór ludzi, którzy mają pewne cechy wspólne (np. mówią tym samym językiem, mają dostęp do sieci), ale którzy niekoniecznie znają siebie nawzajem lub spotykają osobiście. Przykłady: Wszyscy studenci uczelni, Wszyscy hodowcy jaszczurek, Wszyscy, którzy programują w języku PHP 14

15 podstawowe pojęcia Grupa Społeczność, której członkowie znają się nawzajem. Niekoniecznie ze sobą współpracują. Związki między nimi są luźne, gdyż nie ma wspólnego zadania lub celu. Przykłady: Grono kolegów, Pracownicy wydziału pewnej firmy. podstawowe pojęcia Zespół roboczy (grupa robocza) Najbardziej rozwinięta forma społeczności. Członkowie zespołu znają się nawzajem i współpracują, aby wykonać określone zadanie i osiągnąć wspólny cel. Dzielą między sobą wytwory, nad którymi pracują, np. wspólnie pisany program, dokument. Przykłady: Zespół projektantów-architektów, Zespół programistów. podstawowe pojęcia Praca grupowa (zespołowa) Zbiór czynności wyznaczanych przez zadania, które są niezbędne do osiągnięcia celu przez grupę roboczą (zespół). podstawowe pojęcia Komputerowe wspomaganie pracy grupowej w szerszym znaczeniu: Studium tego, jak ludzie wspólnie pracują i jak komputery oraz związane z nimi technologie mogą wpływać na zachowanie grup. podstawowe pojęcia Komputerowe wspomaganie pracy grupowej w węższym znaczeniu: Oprogramowanie do pracy grupowej, którego zadaniem jest ułatwienie pracy grupie współpracowników (ale również innym grupom ludzi). podstawowe pojęcia Aspekty funkcjonowania zespołu obsługiwane przez systemy wspomagania pracy grupowej: Komunikacja Wymiana wiedzy i uczenie się Współpraca Koordynacja 15

16 Podział W zależności od tego, czy zachowana jest jedność czasu: Synchroniczne użytkownicy pracują w tym samym czasie Asynchroniczne użytkownicy mogą pracować w dowolnym czasie Podział W zależności od tego, czy zachowana jest jedność miejsca: Lokalne użytkownicy pracują w tym samym miejscu (np. w biurze) Zdalne użytkownicy pracują zdalnie Podział Ze względu na to, kto jest użytkownikiem: Przeznaczone dla całych społeczności (communityware) Przeznaczone dla zespołów współpracowników (groupware) Funkcje systemów Funkcje podstawowe: Poczta elektroniczna Kalendarz i terminarz Baza kontaktów Przydzielanie zadań Funkcje systemów Funkcje zaawansowane: Zarządzanie zasobami Elektroniczne konferencje Zarządzanie przepływem pracy Wspomaganie budowy aplikacji do pracy grupowej Wykorzystanie technologii internetowych Funkcje systemów Funkcje specjalne: Zarządzanie budżetem inwestycyjnym Obsługa procesu udzielania kredytu Obsługa przetargów Zarządzanie obsługą klientów Inne... 16

17 Przykłady systemów komercyjnych Microsoft NetMeeting firmy Microsoft Lotus Notes/Domino firmy IBM Kontekst ZW: GroupWise firmy Novell Lokalizowanie wiedzy Pozyskiwanie wiedzy Rozwijanie wiedzy Dzielenie się wiedzą i jej rozpowszechnianie Wykorzystywanie wiedzy Zachowywanie wiedzy Systemy zarządzania relacjami z Zarządzanie relacjami z Customer Relationship Management (CRM) - jest to strategia biznesowa polegająca na budowaniu związku i zarządzaniu relacjami z klientami w celu optymalizacji długoterminowych korzyści. Zarządzanie relacjami z Inne spojrzenie: Proces aktywnego zdobywania i pogłębiania wiedzy (nie danych) o własnych klientach i następnie ciągłe używanie tej wiedzy w firmie do indywidualnego traktowania każdego klienta. Zarządzanie relacjami z Zadania przypisane systemom CRM: Pozyskiwanie nowych klientów i wzmocnienie więzi z już zdobytymi Indywidualizacja obsługi klienta masowego Zapewnienie lojalności klientów Minimalizacja kosztów związanych z obsługą klientów Wzrost efektywności sprzedaży Skrócenie czasu reakcji na zapytanie klienta 17

18 Zarządzanie relacjami z Narzędzia CRM SFA automatyzacja sprzedaży Contact Center Campaign Management zarządzanie kampaniami Lead Management zarządzanie potencjalnymi klientami Key Account Management zarządzanie kluczowymi klientami Trade Promotion Management zarzadzanie promocją Zarządzanie relacjami z Architektura systemu CRM: CRM operacyjny CRM analityczny CRM interakcyjny Zarządzanie relacjami z CRM operacyjny odpowiedzialny za gromadzenie danych uzyskanych podczas przeprowadzonych transakcji czy też odbytych kontaktów. Dotyczą one klientów, produktów, personelu firmy, etc. Zarządzanie relacjami z CRM analityczny umożliwia przetwarzanie analityczne i skupia się na wspomaganiu podejmowania decyzji. Zawiera zagregowane dane, które służą jako podstawa analizy wykorzystywanej w segmentacji klientów, kampaniach marketingowych, czy też planowaniu strategicznym. Zarządzanie relacjami z CRM interakcyjny umożliwia bezpośredni kontakt z, partnerami biznesowymi i personelem poprzez wykorzystanie zarówno tradycyjnych, jak i nowoczesnych technologii (telefonicznych, mobilnych, internetowych, business intelligence). Architektura systemu CRM Zarządzanie relacjami z 18

19 Zarządzanie relacjami z Przykłady systemów komercyjnych Amdocs CRM firmy Amdocs Limited mysap CRM firmy SAP AG Siebel firmy Siebel Systems, Inc. CRM9000 firmy Logotec Teta CRM firmy TETA S.A. Zarządzanie relacjami z Kontekst ZW: Lokalizowanie wiedzy Pozyskiwanie wiedzy Rozwijanie wiedzy Dzielenie się wiedzą i jej rozpowszechnianie Wykorzystywanie wiedzy Zachowywanie wiedzy Systemy zdalnego nauczania Systemy zdalnego nauczania Systemy umożliwiające kształcenie na odległość poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informatycznych, w tym Internetu. Systemy zdalnego nauczania Systemy zdalnego nauczania Zarządzanie nauczaniem (Learning Management System LMS) Zarządzanie treścią nauczania (Learning Content Management System LCMS) LCMS (Learning Content Management System) Budowa materiałów szkoleniowych Zarządzanie treścią edukacyjną Zarządzanie procesem edukacyjnym Raportowanie wyników szkolenia Dystrybucja Samokształ kursów cenie Śledzenie postępów nauki Komunikacja LMS (Learning Management System) 19

20 Systemy zdalnego nauczania Przykłady systemów komercyjnych Systemy zdalnego nauczania Lotus Learning Space firmy IBM ilearning firmy Oracle R5 Generation firmy R5 Vision Kontekst ZW: Lokalizowanie wiedzy Pozyskiwanie wiedzy Rozwijanie wiedzy Dzielenie się wiedzą i jej rozpowszechnianie Wykorzystywanie wiedzy Zachowywanie wiedzy Portale korporacyjne Portale korporacyjne Bezpieczny interfejs WWW, będący zintegrowanym punktem dostępu do informacji, programów oraz usług dla wszystkich osób związanych z firmą: Pracowników Partnerów Dostawców Klientów Musi dysponować funkcjonalnością serwisów WWW, intranetu i ekstranetu. Stanowi też integrację firmowych aplikacji, takich jak: MRPII/ERP, CRM, SCM, itp. Portale korporacyjne Zadanie Zapoznać się z raportem Portale korporacyjne technologia i biznes, KPMG, 2006 Systemy zarządzania wiedzą Zadanie Zapoznać się z jednym darmowym/komercyjnym systemem zwanym przez producenta systemem zarządzania wiedzą. 20

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw

Automatyzacja Procesów Biznesowych. Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Automatyzacja Procesów Biznesowych Systemy Informacyjne Przedsiębiorstw Rodzaje przedsiębiorstw Produkcyjne największe zapotrzebowanie na kapitał, największe ryzyko Handlowe kapitał obrotowy, średnie ryzyko

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM system CRM. Ewa Woźniak, Krzysztof Wieczorek gr. MSP2

ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM system CRM. Ewa Woźniak, Krzysztof Wieczorek gr. MSP2 ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM system CRM Ewa Woźniak, Krzysztof Wieczorek gr. MSP2 SYSTEM CRM (Customer Relationship Management) CRM to jedna z wielu strategii marketingowych, która ma za zadanie nawiązanie

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar

Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Jak wdrożyć CRM w małej i średniej firmie? Dariusz Mazur, Madar Plan wystąpienia Podstawowe definicje System informatyczny dla MSP Pięć kroków udanego wdrożenia Podsumowanie Co to jest CRM Posiadanie takiej

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną. ćwiczenia 30 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Zenon Biniek Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

INFOMAGE INFORMATION MANAGEMENT CRM. Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie

INFOMAGE INFORMATION MANAGEMENT CRM. Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie INFOMAGE CRM Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie INFOMAGE Infomage CRM O produkcie Infomage CRM jest innowacyjnym systemem do wsparcia sprzedaży w firmie. Budując system Infomage CRM wykorzystaliśmy

Bardziej szczegółowo

Systemy z bazą wiedzy (spojrzenie bardziej korporacyjne) Baza wiedzy. Baza wiedzy. Baza wiedzy. Baza wiedzy

Systemy z bazą wiedzy (spojrzenie bardziej korporacyjne) Baza wiedzy. Baza wiedzy. Baza wiedzy. Baza wiedzy Zarządzanie wiedzą z bazą wiedzy (spojrzenie bardziej korporacyjne) Wybrane aspekty technologiczne związane z wiedzą i zarządzaniem wiedzą Google: baza wiedzy 1,180,000 znalezionych systemy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami w Twojej firmie Wygodne. Mobilne. Sprawdzone.

Zarządzanie procesami w Twojej firmie Wygodne. Mobilne. Sprawdzone. - monitorowanie zgłoszeń serwisowych - kontrola pracy serwisantów - planowanie przeglądów i odbiorów - mobilna obsługa zgłoszeń - historia serwisowania urządzeń - ewidencja przepływu części serwisowych

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

Marcin Adamczak Jakub Gruszka MSP. Business Intelligence

Marcin Adamczak Jakub Gruszka MSP. Business Intelligence Marcin Adamczak Jakub Gruszka MSP Business Intelligence Plan Prezentacji Definicja Podział Zastosowanie Wady i zalety Przykłady Historia W październiku 1958 Hans Peter Luhn pracownik działu badań w IBM

Bardziej szczegółowo

CRM. Relacje z klientami.

CRM. Relacje z klientami. CRM. Relacje z klientami. Autor: Jill Dyche Książka przeznaczona jest dla wielu czytelników -- od menedżerów do użytkowników Część 1. skierowana jest do kadry zarządzającej, menedżerów projektów oraz ludzi

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

Dobór systemów klasy ERP

Dobór systemów klasy ERP klasy ERP - z uwzględnieniem wymagań normy ISO 9001 Prezentacja w Klubie Menedżera Jakości, 19 marzec 2008 Zagadnienia ogólne związane z doborem systemu klasy ERP Podstawowe podziały klasyfikujące systemy

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult. tel. 502 345 656 BERBERIS

Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult. tel. 502 345 656 BERBERIS Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 & e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program: BERBERIS CRM - Customer Relationship Management Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH

OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBIEG INFORMACJI I WSPOMAGANIE DECYZJI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH AGENDA Prezentacja firmy Tecna Informacja i jej przepływ Workflow i BPM Centralny portal informacyjny Wprowadzanie danych do systemu Interfejsy

Bardziej szczegółowo

Zapewnij sukces swym projektom

Zapewnij sukces swym projektom Zapewnij sukces swym projektom HumanWork PROJECT to aplikacja dla zespołów projektowych, które chcą poprawić swą komunikację, uprościć procesy podejmowania decyzji oraz kończyć projekty na czas i zgodnie

Bardziej szczegółowo

Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com

Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com Adam Dolega Architekt Rozwiązań Biznesowych Microsoft adam.dolega@microsoft.com Budowa rozwiązań Rozwiązania dla programistów Narzędzia integracyjne Zarządzanie infrastrukturą Zarządzanie stacjami, urządzeniami

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MONOGRAFIE NR

STUDIA I MONOGRAFIE NR STUDIA I MONOGRAFIE NR 21 WYBRANE ZAGADNIENIA INŻYNIERII WIEDZY Redakcja naukowa: Andrzej Cader Jacek M. Żurada Krzysztof Przybyszewski Łódź 2008 3 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 7 SYSTEMY AGENTOWE W E-LEARNINGU

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL

Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Wprowadzenie do systemu ERP: CDN XL Przedmiot: Lk: 1/7 Opracował: mgr inż. Paweł Wojakowski Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Zakład Projektowania Procesów Wytwarzania Pokój: 3/7 B,

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD

Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD Informatyzacja przedsiębiorstw WYKŁAD dr inż. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl wersja 0.1.0 07.10.2010 Wykład 1 Modelowanie procesów biznesowych Przypomnienie rodzajów narzędzi

Bardziej szczegółowo

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq

Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji. Artur Kowalski Prometriq Skuteczna Strategia CRM - wyzwanie dla organizacji Artur Kowalski Prometriq Wrocław, 19-11-2009 Jest tylko jedna strategia sukcesu Polega ona na precyzyjnym zdefiniowaniu docelowego odbiorcy i zaoferowaniu

Bardziej szczegółowo

Hurtownie danych. Wstęp. Architektura hurtowni danych. http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH

Hurtownie danych. Wstęp. Architektura hurtowni danych. http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH Wstęp. Architektura hurtowni. Jakub Wróblewski jakubw@pjwstk.edu.pl http://zajecia.jakubw.pl/hur CO TO JEST HURTOWNIA DANYCH B. Inmon, 1996: Hurtownia to zbiór zintegrowanych, nieulotnych, ukierunkowanych

Bardziej szczegółowo

Profil działalności i model biznesowy Otoczenie rynkowe Strategia produktowa spółki Wybrane dane finansowe Emisja obligacji i inwestycje

Profil działalności i model biznesowy Otoczenie rynkowe Strategia produktowa spółki Wybrane dane finansowe Emisja obligacji i inwestycje Profil działalności i model biznesowy Otoczenie rynkowe Strategia produktowa spółki Wybrane dane finansowe Emisja obligacji i inwestycje Profil Działalności Rodan Systems O firmie Rodan Systems jest doświadczonym

Bardziej szczegółowo

Projekt Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie Nr POKL.04.01.01-00-155/11. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 4/ZSO/KJU/2014

Projekt Kwalifikacja jakości w Uniwersytecie Nr POKL.04.01.01-00-155/11. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 4/ZSO/KJU/2014 Warszawa, 18.03.2014 r. ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT nr 4/ZSO/KJU/2014 na usługę doradczą w zakresie modelowania wybranych procesów w uczelni wraz z rekomendacją dla operacyjnej warstwy procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie

Informatyzacja przedsiębiorstw. Cel przedsiębiorstwa. Komputery - potrzebne? 23-02-2012. Systemy zarządzania ZYSK! Metoda: zarządzanie Informatyzacja przedsiębiorstw Systemy zarządzania Cel przedsiębiorstwa ZYSK! maksimum przychodów minimum kosztów podatki (lobbing...) Metoda: zarządzanie Ludźmi Zasobami INFORMACJĄ 2 Komputery - potrzebne?

Bardziej szczegółowo

DTextra System Zarządzania Dokumentami

DTextra System Zarządzania Dokumentami DTextra System Zarządzania Dokumentami 2012 1 S t r o n a Spis treści Wstęp... 4 Główne zadania oprogramowania... 4 Korzyści z wdrożenia... 4 Interfejs graficzny... 5 Bezpieczeństwo... 5 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario

Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario Zarządzanie działem serwisu przy wykorzystaniu aplikacji Vario rejestracja i obsługa zleceń montażowych rejestracja i obsługa zleceń serwisowych rejestracja i planowanie przeglądów serwisowych rejestracja

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej!

Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Twój CRM! Zdobywaj, zarządzaj, zarabiaj! Zdobywaj nowych Klientów! Zarządzaj relacjami z Klientem! Zarabiaj więcej! Sage ACT! Sprawdzone przez miliony Użytkowników i skuteczne rozwiązanie z rodziny

Bardziej szczegółowo

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl

Paweł Gołębiewski. Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Paweł Gołębiewski Softmaks.pl Sp. z o.o. ul. Kraszewskiego 1 85-240 Bydgoszcz www.softmaks.pl kontakt@softmaks.pl Droga na szczyt Narzędzie Business Intelligence. Czyli kiedy podjąć decyzję o wdrożeniu?

Bardziej szczegółowo

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów

TWÓJ BIZNES. Nasz Obieg Dokumentów 1 Innowacyjny System Elektronicznego Obiegu Dokumentów i Spraw opracowany przez firmę WASKO S.A., na podstawie wieloletnich doświadczeń zdobytych na rynku systemów teleinformatycznych. TWÓJ BIZNES Nasz

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Vario.Kancelaria kompleksowe zarządzanie informacją i dokumentem

Vario.Kancelaria kompleksowe zarządzanie informacją i dokumentem Kancelaria @ fax 2 Vario.Kancelaria kompleksowe zarządzanie informacją i dokumentem Do każdej firmy, z większym lub mniejszym natężeniem, wpływa korespondencja oraz inne dokumenty, które muszą być zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki

E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka Redakcja naukowa Waldemar Wieczerzycki E-logistyka to szerokie zastosowanie najnowszych technologii informacyjnych do wspomagania zarządzania logistycznego przedsiębiorstwem (np. produkcją,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 22.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1) Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B 2) Zakup nowych środków trwałych w postaci 3 zestawów komputerowych (komputer

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Dopasowanie IT/biznes

Dopasowanie IT/biznes Dopasowanie IT/biznes Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes HARVARD BUSINESS REVIEW, 2008-11-01 Dlaczego trzeba mówić o dopasowaniu IT-biznes http://ceo.cxo.pl/artykuly/51237_2/zarzadzanie.it.a.wzrost.wartosci.html

Bardziej szczegółowo

Analityk i współczesna analiza

Analityk i współczesna analiza Analityk i współczesna analiza 1. Motywacje 2. Analitycy w IBM RUP 3. Kompetencje analityka według IIBA BABOK Materiały pomocnicze do wykładu z Modelowania i Analizy Systemów na Wydziale ETI PG. Ich lektura

Bardziej szczegółowo

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi

BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi BCC ECM Autorskie rozwiązanie BCC wspomagające zarządzanie dokumentami oraz procesami biznesowymi Prezentacja rozwiązania Co to jest ECM? ECM (enterprise content management) to strategia świadomego zarządzania

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX Architektura i struktura funkcjonalna systemu PROPHIX PROPHIX Corporate Performance Management (Zarządzanie Wydajnością Firmy) System do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010

Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Zarządzanie i realizacja projektów systemu Microsoft SharePoint 2010 Geoff Evelyn Przekład: Natalia Chounlamany APN Promise Warszawa 2011 Spis treści Podziękowania......................................................

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl

Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10. 87-100 Toruń. www.trokotex.pl Dane Klienta: ZLP Trokotex Sp. z o.o. ul. Wapienna 10 87-100 Toruń www.trokotex.pl Zakłady Laminatów Poliestrowych Trokotex Sp. z o.o. są obecne na polskim rynku od 1987 roku, a ich produkty, głównie zbiorniki

Bardziej szczegółowo

2012 Provider Sp. z o.o. ul. Legnicka 62, 54-204 Wrocław. tel./faks: 713418192 3.0

2012 Provider Sp. z o.o. ul. Legnicka 62, 54-204 Wrocław. tel./faks: 713418192 3.0 Provider Sp. z o.o ul. Legnicka 62, 54-204 Wrocław tel./faks: 713418192 http://www.provider.pl info@provider.pl 3.0 System wspomagający zarządzanie firmą online Strona 1 z 13 2012 Provider Sp. z o.o. System

Bardziej szczegółowo

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS

Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS Monitoring procesów z wykorzystaniem systemu ADONIS BOC Information Technologies Consulting Sp. z o.o. e-mail: boc@boc-pl.com Tel.: (+48 22) 628 00 15, 696 69 26 Fax: (+48 22) 621 66 88 BOC Management

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Zenon Biniek Poziom studiów (I lub II stopnia): II stopnia Tryb studiów:

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach IT W FIRMIE ADAM LASKOWSKI IT W FIRMIE SPIS TREŚCI: CEL ISTNIENIA IT UMIEJSCOWIENIE IT W ORGANIZACJI STRUKTURA

Bardziej szczegółowo

NAUKOWA I AKADEMICKA SIEĆ KOMPUTEROWA Jak usprawnić pracę w zespole IT? Wykorzystanie narzędzi do pracy grupowej na przykładzie zespołu Polska.pl Agnieszka Kukałowicz-Kolaszyńska, Starszy Specjalista IT

Bardziej szczegółowo

MOS System wsparcia pracowników mobilnych

MOS System wsparcia pracowników mobilnych MOS System wsparcia pracowników mobilnych Koordynacja mobilnego zespołu pracowników, przedstawicieli handlowych, serwisantów czy ankieterów jest zadaniem bardzo trudnym. A ich szybka i wydajna praca oraz

Bardziej szczegółowo

TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU

TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU TWORZYMY BIURO BEZ PAPIERU 2,5 MILIARDA dokumentów w archiwum papierowym 200 MLN obiektów w archiwum cyfrowym 60 MILIONÓW stron digitalizowanych rocznie 200 TB danych w e-archiwum 40 MILIONÓW dokumentów

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4

Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4 Zarządzanie reklamacjami i serwisem w programie bs4 Spis treści Wstęp... 4 Podstawowe zasady pracy z programem:...4 Podstawowe korzyści w obszarze zarządzania serwisem po wdrożeniu oprogramowania bs4

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma drukowania, skanowania, archiwizowania i obiegu

Zintegrowana platforma drukowania, skanowania, archiwizowania i obiegu Zintegrowana platforma drukowania, skanowania, archiwizowania i obiegu dokumentów - metodą na optymalizację kosztów Urszula Cedrowska Dyrektor Pionu Technologii Agenda Kategorie głównych kosztów związanych

Bardziej szczegółowo

TC Korespondencja kancelaryjny obieg dokumentów

TC Korespondencja kancelaryjny obieg dokumentów TC Korespondencja kancelaryjny obieg dokumentów TC Korespondencja jest elektronicznym odpowiednikiem pocztowej książki podawczej, dzięki swoim funkcjom przenosi ją na wyższy poziom. Służy do gromadzenia

Bardziej szczegółowo

Platforma Comarch DMS Infostore Moduł Zamówienia

Platforma Comarch DMS Infostore Moduł Zamówienia Platforma Comarch DMS Infostore Moduł Zamówienia Zamówienia W ramach obszaru biznesowego związanego z zarządzaniem kosztami w firmie platforma Comarch DMS Infostore udostępnia moduły funkcjonalne obsługujące

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE Tytuł projektu: CRM dla Mazowsza Zasięg: woj. mazowieckie Pomoc publiczna: TAK (de minimis)

INFORMACJE Tytuł projektu: CRM dla Mazowsza Zasięg: woj. mazowieckie Pomoc publiczna: TAK (de minimis) 1 INFORMACJE Tytuł projektu: CRM dla Mazowsza Zasięg: woj. mazowieckie Pomoc publiczna: TAK (de minimis) 2 DLA KOGO? Projekt skierowany jest do pracowników mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

ISO Matrix - e-iso dla Twojej firmy

ISO Matrix - e-iso dla Twojej firmy ISO Matrix - e-iso dla Twojej firmy Dlaczego platforma IT? Nasi klienci, którym wdrażamy Systemy Zarządzania ISO, to głównie małe i średnie przedsiębiorstwa. Czy rzeczywiście zastosowanie platformy informatycznej

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie

Bardziej szczegółowo

Modernizacja systemów zarządzania i obsługi klienta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Modernizacja systemów zarządzania i obsługi klienta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Modernizacja systemów zarządzania i obsługi klienta w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Wicedyrektor Biura Kadr i Szkolenia Centrali KRUS 1 Projekty Komponentu A Poakcesyjnego Programu Wsparcia

Bardziej szczegółowo

Lavina Platform - portal korporacyjny w erze web 2.0. Lavina Platform

Lavina Platform - portal korporacyjny w erze web 2.0. Lavina Platform Lavina Platform - portal korporacyjny w erze web 2.0 Lavina Platform Lavina Platform - portal korporacyjny w erze web 2.0 Lavina Platform Plan wystąpienia Dlaczego warto wykorzystywać portal korporacyjny

Bardziej szczegółowo

29. kwietnia 2013 roku

29. kwietnia 2013 roku 29. kwietnia 2013 roku "Aby móc zachować konkurencyjność na rynku konieczna była decyzja o wdrożeniu nowoczesnego i zintegrowanego rozwiązania, które usprawni i ujednolici nasze procesy, a także zautomatyzuje

Bardziej szczegółowo

System do rekrutacji nowej generacji

System do rekrutacji nowej generacji System do rekrutacji nowej generacji PYTON Falcon pozwala usprawnić proces rekrutacji zewnętrznej i wewnętrznej, zarządza całym procesem rekrutacyjnym: wakatami, ofertami pracy, rozmowami kwalifikacyjnymi,

Bardziej szczegółowo

III Edycja ITPro 16 maja 2011

III Edycja ITPro 16 maja 2011 III Edycja ITPro 16 maja 2011 SharePoint 2010 SharePoint jako platforma ERP Paweł Szczecki pawel.szczecki@predica.pl Prelegent Paweł Szczecki Współwłaściciel firmy Predica sp. z o.o. Odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL

Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Opis funkcjonalności systemu Comarch CDN XL Podstawowe moduły Comarch CDN XL BUSINESS INTELLIGENCE - dane, informacje, decyzje Nowoczesne narzędzie do raportowania zdarzeń gospodarczych, stanowiące fundament

Bardziej szczegółowo

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A.

Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek. Computer Plus Kraków S.A. Leszek Dziubiński Damian Joniec Elżbieta Gęborek Computer Plus Kraków S.A. Wykorzystanie Microsoft Project Server w procesie zarządzania projektami Kompetencje partnerskie Gold: Portals and Collaboration

Bardziej szczegółowo

Zielone standardy w biznesie

Zielone standardy w biznesie Zielone standardy w biznesie Marcin Kandefer ul. Nad Przyrwą 13 35-234 Rzeszów +48 17 860 21 86 Ideo Sp. z o.o. www.ideo.pl ul. Niepodległości 124/2 02-577 Warszawa +48 22 24 41 777 Agenda Profil działalności

Bardziej szczegółowo

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw MADAR MADAR - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw Przedstawiamy grupę programów Madar, skierowanych do firm średnich, małych i mikro. Nasza 15-letnia praca zaowocowała powstaniem w pełni zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud

Dane Klienta: ul. Wejherowska 29/4. 84-217 Szemud Dane Klienta: Biuro Rachunkowe "ULGA" s.c. W. Wild & L. Toruńczak ul. Wejherowska 29/4 84-217 Szemud Biuro Rachunkowe ULGA s.c. W. Wild & L. Toruńczak powstało w 2008 roku w wyniku przekształcenia jednoosobowej

Bardziej szczegółowo

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020.

kierunkową rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczną prognozą transformacji społeczeństwa informacyjnego do roku 2020. Z A T W I E R D Z A M P R E Z E S Polskiego Komitetu Normalizacyjnego /-/ dr inż. Tomasz SCHWEITZER Strategia informatyzacji Polskiego Komitetu Normalizacyjnego na lata 2009-2013 1. Wprowadzenie Informatyzacja

Bardziej szczegółowo

Do kogo skierowany jest system obiegu dokumentów?

Do kogo skierowany jest system obiegu dokumentów? 9 Obieg dokumentów Do kogo skierowany jest system obiegu dokumentów? Dla kogo? Obsługa rosnącej liczby faktur, umów, czy korespondencji wymaga coraz większych nakładów pracy. Dzięki wdrożeniu sprawnego

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie do pracy grupowej pomaga doskonalić procesy przedsiębiorstwa.

Oprogramowanie do pracy grupowej pomaga doskonalić procesy przedsiębiorstwa. [ Tytułem wstępu ] Każdego dnia strumienie informacji i zadań aktywizują pracowników w efektywnym wykorzystaniu czasu pracy. Tylko umiejętne zarządzanie nimi pozwala w ostatecznym efekcie na uzyskanie

Bardziej szczegółowo

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Sprzedaż To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Program pozwala na zautomatyzowanie

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

JMK-CRM. System zarządzania przedsiębiorstwem.

JMK-CRM. System zarządzania przedsiębiorstwem. JMK-CRM System zarządzania przedsiębiorstwem. Intuicyjny, przejrzysty interfejs, idealnie dopasowany do Twoich potrzeb JMK-CRM = CRM + Workflow + elektroniczny obieg dokumentów + + elementy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Henryk Radzimowski - Dyrektor ds. Ekonomicznych

Henryk Radzimowski - Dyrektor ds. Ekonomicznych Informacje o prelegencie: WOJEWÓDZKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ W LEGNICY Henryk Radzimowski - Dyrektor ds. Ekonomicznych Informacje o firmie Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej

Bardziej szczegółowo

Inteligentny system do zarządzania realizacją inwestycji

Inteligentny system do zarządzania realizacją inwestycji Inteligentny system do zarządzania realizacją inwestycji Efektywne planowanie i monitorowanie inwestycji przez zarząd z każdego miejsca na świecie Eliminacja opóźnień i pominięć dostaw przez zdalne tworzenie

Bardziej szczegółowo

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Justyna Jakubowska CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Prezentacja firm more7 Polska dostawca systemu CRM Autor i producent systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7; Integrator

Bardziej szczegółowo

Rola i zadania systemów CRM w e-biznesie. Marcin KrzyŜanowski

Rola i zadania systemów CRM w e-biznesie. Marcin KrzyŜanowski Rola i zadania systemów CRM w e-biznesie Marcin KrzyŜanowski Co to jest CRM CRM - to skrót pochodzący od angielskiego terminu Customer Relationship Management. Po polsku tłumaczy się go zazwyczaj jako:

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 1. MODYFIKACJA MECHANIZMÓW GRY. Scenariusz główny 1. Wprowadzenie konsekwencji nie płacenia przez gracza za faktury/rachunki. W przypadku niezapłacenia terminowego

Bardziej szczegółowo

Dział/ Stanowisko Stażysty. Opis stanowiska, zakres obowiązków Stażysty Wymagania wobec Stażysty. Termin realizacji stażu czerwiec - sierpień 2015

Dział/ Stanowisko Stażysty. Opis stanowiska, zakres obowiązków Stażysty Wymagania wobec Stażysty. Termin realizacji stażu czerwiec - sierpień 2015 Lp. Nazwa Firmy/ Adres odbywania stażu 1. Squiz Poland Sp. Termin realizacji stażu czerwiec - Dział/ Stanowisko Stażysty Dział Sales/ Junior Business Development Manager (sektor IT) Opis stanowiska, zakres

Bardziej szczegółowo

TSM TIME SLOT MANAGEMENT

TSM TIME SLOT MANAGEMENT TSM TIME SLOT MANAGEMENT System zarządzania zamówieniami i oknami czasowymi dostaw Spis treści O Firmie Nam zaufali Możliwości rozwiązań О produkcie Bezpieczeństwo i dostęp do informacji Problemy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Program e-podatki Studium przypadku

Program e-podatki Studium przypadku www.pwc.com/pl Program e-podatki Studium przypadku Doświadczenia dla e-administracji samorządowej Agenda 1. Informacje o Programie 2. Wyniki Programu 3. Procesy podatkowe w samorządach 2 Informacje o Programie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi

Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi Wprowadzenie do zarządzania procesami biznesowymi Definicja procesu Proces jest jednostką pracy obejmującą wiele czynności, wykonywanych w ogólności przez różnych wykonawców i w sposób współbieżny. Proces

Bardziej szczegółowo

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie

System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie System CMMS Profesal Maintenance wspiera prace UR w firmie MC Bauchemie Firma MC Bauchemie Firma MC Bauchemie w Środzie Wielkopolskiej to wyspecjalizowany zakład produkcyjny dodatków do betonu, produktów

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20.10.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający

Poznań, dnia 20.10.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający Poznań, dnia 20.10.2014r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający Firma i adres: SWS Kancelaria Prawna Strykowski Wachowiak Sp. K. 61-707 Poznań, ul. Libelta 26/2 Biura kancelarii: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa

Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji. Metodyka projektowo wdrożeniowa Budowa systemu wspomagającego podejmowanie decyzji Metodyka projektowo wdrożeniowa Agenda Systemy wspomagające decyzje Business Intelligence (BI) Rodzaje systemów BI Korzyści z wdrożeń BI Zagrożenia dla

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 64/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 31 grudnia 2014 r.

Zarządzenie nr 64/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 31 grudnia 2014 r. Zarządzenie nr 64/2014 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie wskazania podstawowego systemu wykonywania czynności kancelaryjnych w Urzędzie Miasta Radom Na podstawie art. 33 ust.

Bardziej szczegółowo