ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakup usług związanych z budową sieci zgodnie z poniższym zestawieniem

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE. Zakup usług związanych z budową sieci zgodnie z poniższym zestawieniem"

Transkrypt

1 Jasło, 10 marca 2014 Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne TELGAM S.A. Ul. Mickiewicza Jasło ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt: Szerokopasmowy Internet nowej generacji w powiecie jasielskim w ramach Osi priorytetowej II Infrastruktura Społeczeństwa Informacyjnego Działanie II.1 Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej zwracam się z prośbą o przedstawienie oferty na: Zakup usług związanych z budową sieci zgodnie z poniższym zestawieniem 1 podwieszanie światłowodu magistralnego, zaciąg kabla światłowodowego do mikrokanalizacji m 2 montaż muf światłowodowych 115 szt 3 wykonanie przebić pod drogą 41 szt 4 budowa kanalizacji tlt m 5 postawienie słupa tlt 320 szt 6 instalacja światłowodu do abonenta m 7 montaż spliterów pasywnych 115 szt 8 montaż i kofiguracja OLT 8 szt 9 budowa przyłącza elektrycznego 2 szt 10 postawienie szafy dystrybucyjnej 2 szt Dodatkowe informacje: Koncepcja techniczna projektu zakłada podłączenie sieci do węzła SSPW w Jaśle (punkt styku) oraz doprowadzenie sygnału na teren 6 miejscowości powiatu jasielskiego. Przepustowość punktu styku będzie wynosiła 1Gb/s. Węzeł będzie zlokalizowany w Urzędzie Miasta Jasło, gdzie przewidziano węzeł szkieletowy sieci SSPW (m.in. zaplanowano szafę dla lokalnego dystrybutora sygnału), do którego można wykonać podłączenie. 1

2 Główne magistrale będą budowane w oparciu o istniejącą infrastrukturę techniczną (słupy operatora energetycznego, kanalizacja techniczna TP), a także własne odcinki kanalizacji teletechnicznej oraz podbudowy słupowej na brakujących fragmentach. Połączenia magistralne planujemy wykonać w oparciu o wielotubowy kabel światłowodowy. Najlepszym wyborem pod względem stosunku jakości do ceny będzie kabel 24 48J z możliwie małym przekrojem (koszt dzierżawy kanalizacji TP) dla instalacji szkieletowej i 2 J do wykonywania bezpośrednich podłączeń do klientów. W miejscach, w których sieć będzie przecinała główne ciągi komunikacyjne zaplanowano wykonanie przecisków pod drogami oraz przewieszenie kabla z wykorzystaniem wysokich słupów żelbetowych. Zastosowana pasywna sieć optyczna będzie oparta na światłowodach jednomodowych, których pojemność może być dzielona nawet do 128 abonentów (standardowo 32 zlokalizowanych obok siebie). Technologia GEPON/GPON pozwoli na dostarczenie usług najwyższej jakości, cechując się zarazem wysokim poziomem energooszczędności, bezpieczeństwa oraz małą liczbą wykorzystywanych urządzeń aktywnych. W szafie obsługującej Niegłowice i Żółków zaplanowano montaż 2 szt OLT, natomiast w drugiej szafie, obsługującej Opacie, Trzciniecę, Bączal Dolny oraz Skołyszyn 6 szt OLT. W każdej szafie dystrybucyjnej zaplanowano zespoły zasilaczy 48V wraz z zespołem baterii oraz urządzenia utrzymujące odpowiednie warunki pracy urządzeń przy zmiennych warunkach atmosferycznych. Podwieszenie światłowodu magistralnego obejmuje wykonanie również robót przygotowawczych tzn. montaż uchwytów słupowych, oznaczenie słupów enn paskiem koloru żółtego wykonanie przecinek w miejscach przebiegających przez uprawy leśne, podwieszenia kabla na słupach sieci energetycznej i tlt oraz zaciąg kabla do wybudowanej lub istniejącej kanalizacji tlt. Montaż muf światłowodowych obejmuje montaż muf w wyznaczonych punktach, wprowadzenie kabla światłowodowego do mufy, wykonanie spawów. Wykonanie przebić pod drogami, wjazdami na posesje o długości max do 8 metrów obejmuje również założenie rury osłonowej na rurze osłonowej kabla światłowodowego, ze względu na koszty odtworzenia nawierzchni bardziej uzasadnione ekonomicznie jest wykonanie tego rodzaju robót. Budowa kanalizacji tlt. obejmuje wykonanie wykopów o głębokości min 0,9 metra, ułożenie rury osłonowej w wykopie, zasypanie wykopu, montaż słupków rozdzielczych i wykonanie spawów na złączach w słupkach, doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, zagęszczenie terenu, ułożenie kostki, wypłata odszkodowań w związku z wykonanymi robotami ziemnymi. Postawienie słupów przewiduje przywiezienie słupa na miejsce postawienia, montaż belki ustojowej, wykonanie wykopu osadzenie słupa, uporządkowanie terenu. Podwieszenie światłowodu do abonenta obejmuje podwieszenie kabla od punktu rozgałęźnego jakim jest mufa do budynku klienta oraz wykonanie instalacji wewnątrz budynku klienta która obejmuje: montaż puszki abonenckiej, wykonanie spawu, montaż ONT i uruchomienie usługi, dodatkowe materiały nie uwzględnione w kosztorysie obciążają wykonawcę. Montaż splitterów pasywnych realizowany będzie w mufach światłowodowych, obejmuje wykonanie spawów i podłączenie światłowodu abonenckiego do splittera. 2

3 Montaż i konfiguracja OLT montaż urządzeń w szafie dystrybucyjnej, wykonanie niezbędnych połączeń, spawów i konfiguracja urządzenia. Budowa przyłącza elektrycznego - opracowanie projektu na wykonanie przyłącza energetycznego do zasilania szafy dystrybucyjnej, uzgodnienia z RZE Krosno, opłaty za przydział mocy, roboty ziemne, zakup niezbędnych materiałów, kabli, zabezpieczeń, wszelkie opłaty administracyjne oraz inne związane z wykonaniem i odbiorem przyłącza przez RZE. Postawienie szafy dystrybucyjnej wykonanie fundamentu pod szafę oraz jej montaż, wprowadzenie wszystkich kabli do szafy, wykonanie spawów, montaż zespołu prostowników i urządzeń towarzyszących, wykonanie połączeń oraz uruchomienie. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia projektu powykonawczego wykonanych spawów światłowodowych (paszportyzacja). Celem projektu jest budowa 206,3 km sieci Internetu szerokopasmowego, podłączenie budowanej sieci do 1 węzła sieci SSPW zlokalizowanego w Jaśle, podłączenie 151 użytkowników końcowych o przepływności łącza min 2 Mb/s oraz podłączenie 411 użytkowników końcowych o przepływności łącza min 30 Mb/s Sieć swoim zasięgiem będzie obejmowała 7 miejscowości powiatu jasielskiego. W Trzcinicy zaplanowano 185 podłączeń, w Niegłowicach 71, Żółkowie 59, Opaciu 43, Skołyszynie 151, Bączalu Dolnym 53. Sieć zostanie podłączona do węzła SSPW w Jaśle. Obszar realizacji projektu został określony w Załączniku nr 1 (Mapa ilustrująca przebieg trasy światłowodu) Oferta powinna zawierać co najmniej: Nazwę i adres oferenta Opis nawiązujący do przedmiotu zapytania Wartość oferty netto i brutto Termin ważności oferty Warunki gwarancji Terminy płatności Czas realizacji maksymalnie do 30 września 2015 r, zgodnie z harmonogramem (Załącznik nr 2) Oferta musi zawierać zapłatę za przedmiot zamówienia wraz ze wszystkimi kosztami niezbędnymi w celu prawidłowej realizacji zamówienia, także kosztami nieuwzględnionymi w zapytaniu ofertowym. Oferta powinna być sporządzona na papierze firmowym oferenta lub opatrzona pieczątką firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź też odebrana osobiście przez kupującego. Termin składania ofert upływa w dniu: 21 marca 2014 r 3

4 Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: Cena 100 % 4

5 Załącznik nr 1 Mapa ilustrująca przebieg trasy światłowodu 1

6 Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego Harmonogram rzeczowy realizacji projektu Rok 2014 Rok 2015 Etapy/zadania I II III IV I II III IV podwieszanie światłowodu magistralnego zaciąg kabla światłowodowego do mikrokanalizacji m montaż muf światłowodowych 115 szt wykonanie przebić pod drogą 41 szt budowa kanalizacji tlt m postawienie słupa tlt 320 szt instalacja swiatłowodu do abonenta m montaż spliterów pasywnych 115 szt montaż i kofiguracja OLT 8 szt budowa przyłącza elektrycznego 2 szt - postawienie szafy dystrybucyjnej 2 szt - - Okres realizacji 2

Zapytanie ofertowe. uzyskania decyzji o warunkach zagospodarowania i zabudowy jeżeli jest wymagana,

Zapytanie ofertowe. uzyskania decyzji o warunkach zagospodarowania i zabudowy jeżeli jest wymagana, Piekary Śląskie, 02.07.2014 r. Ludyga Adrian PROTONET ul. Powstańców Śląskich 3 41-945 Piekary Śląskie Zapytanie ofertowe Działając zgodnie z par. 11 Umowy o dofinansowanie nr POIG.08.04.00-24-073/13-00

Bardziej szczegółowo

PRZETARG nr 2. Budowa sieci szkieletowo-dystrybucyjnej w miejscowości Bezledy w skład której wchodzą poniższe dostawy i usługi:

PRZETARG nr 2. Budowa sieci szkieletowo-dystrybucyjnej w miejscowości Bezledy w skład której wchodzą poniższe dostawy i usługi: Bartnet Naruszewicz i Krawczun Spółka Jawna Pl. Konstytucji 3 Maja 13/1, 11-200 Bartoszyce 21.04.2014 r. PRZETARG nr 2 (w trybie art.70 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny - Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/8.4/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/8.4/2013 Dębica, 12.06.r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/8.4/ dotyczące realizacji zamówienia objętego projektem pod nazwą Budowa sieci FTTH w Sędziszowie Małopolskim współfinansowanego ze środków UE Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim

,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY,,Internet w twoim zasięgu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w gminie Turośń Kościelna w województwie podlaskim Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI

1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI ZAŁĄCZNIK nr 1 DO SIWZ 1. CEL PROJEKTU MIEJSKIEJ SIECI INFORMATYCZNEJ NA POTRZEBY GMINY GRODZISK MAZOWIECKI Celem podjętego działania jest integracja realizowanych przez miasto usług elektronicznych i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Program funkcjonalno-użytkowy

Załącznik nr 7. Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr 7 Program funkcjonalno-użytkowy Gmina Rudna PROGRAM FUNKCJONALNO - UśYTKOWY dla budowy infrastruktury dostępu do Internetu w Gminie Rudna realizowanej w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA POIG.08.04.00-12-048/13 ZOs-048/2014/03/01 Załącznik nr 1 do ZO-048/2014/03/01 SZCZEGÓŁOWE WARUNKI ZAMÓWIENIA Kompleksowa realizacja projektu Internet z szybkością światła budowa sieci światłowodowej w

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Nazwy i kody przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień: Grupa robót: 323, 349, 351, 513, 519, 713, 453 Klasa robót: 3232, 3497, 3512, 5131, 5190, 7132, 4531 Kategoria robót: 32323, 34971,

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci światłowodowej w mieście Mrągowo

Budowa sieci światłowodowej w mieście Mrągowo SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wytyczne do projektu i budowy: Projekt techniczny wraz z budową sieci światłowodowej wraz z elementami aktywnymi na terenie miasta Mrągowo w ramach projektu : I. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG.08.04.00-12-358/03/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG.08.04.00-12-358/03/2014 P.H.H.U. AWIST Mogilany 9.06.2014 Artur Waligóra ul. Żary 22A 32-031 Mogilany Tel: 12 333 40 60 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/POIG.08.04.00-12-358/03/2014 W związku z realizacją projektu pt. Zapewnienie dostępu

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno-użytkowy

Program funkcjonalno-użytkowy Załącznik nr. 1 do SIWZ Internet dla mieszkańców Gminy Bolimów przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu Dotyczy: Projekt: POIG.08.03.00-10316/13 Program funkcjonalno-użytkowy Postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ DLA GMINY BARCIANY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ DLA GMINY BARCIANY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY SIECI SZEROKOPASMOWEJ DLA GMINY BARCIANY Inwestor Gmina Barciany Forma dokumentu Program Funkcjonalno Użytkowy Wersja 5.021 Data opracowania 08.2014 r. str. 1 I. Wstęp Spis

Bardziej szczegółowo

kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego Sieci teleinformatyczne Raport końcowy

kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego Sieci teleinformatyczne Raport końcowy Projekt e-podlaskie kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego Sieci teleinformatyczne Raport końcowy Kwiecień 2011 e-podlaskie - kierunki rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZADANIE Internet dla mieszkańców Gminy Lesznowola INWESTOR Gmina Lesznowola FORMA DOKUMENTACJI Program funkcjonalno-użytkowy ZAKRES OPRACOWANIA Opis wymagań funkcjonalnych,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA

KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA KONCEPCJA ORGANIZACYJNO-TECHNICZNA realizacji projektów z zakresu budowy sieci szerokopasmowych podlegających notyfikacji realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego

Bardziej szczegółowo

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża

,,Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża Załącznik nr 9 do SIWZ Zamawiający: Miasto Łomża - Urząd Miejski w Łomży Siedziba: ul. Stary Rynek 14, 18-400 Łomża Szczegółowe wymagania realizacji przedmiotu zamówienia Opracowanie zgodne z Rozporządzeniem

Bardziej szczegółowo

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM).

Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu. Internet dla Mazowsza (IDM). Koncepcja techniczno-organizacyjna projektu Internet dla Mazowsza (IDM). 1. Opis ogólny projektu skrócona wersja Projekt Internet Dla Mazowsza (IDM) zakłada wybudowanie na terenie Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Projekt NGA. Rozwój sieci NGA w Polsce (dokument konsultacyjny)

Projekt NGA. Rozwój sieci NGA w Polsce (dokument konsultacyjny) Rozwój sieci NGA w Polsce (dokument konsultacyjny) SPIS TREŚCI SKRÓTY I TERMINOLOGIA... 5 CZĘŚĆ I. ROZDZIAŁ 1 ASPEKT TECHNICZNY NGA... 6 1.1 INFORMACJE OGÓLNE... 6 1.2.GRANICA POMIĘDZY SIECIĄ NGA A SIECIĄ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn. Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci szerokopasmowej w ramach realizacji projektu pn. Stop wykluczeniu cyfrowemu w gminie Rząśnik SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie zapewnienia dostępu hurtowego do dostępowych sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach I osi POPC projekt do konsultacji

Wytyczne w sprawie zapewnienia dostępu hurtowego do dostępowych sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach I osi POPC projekt do konsultacji Wytyczne w sprawie zapewnienia dostępu hurtowego do dostępowych sieci telekomunikacyjnych zrealizowanych w ramach I osi POPC projekt do konsultacji Warszawa, czerwiec 2015 r. 2 SPIS TREŚCI Słownik pojęć

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do Porozumienia Deklaracja inwestycyjna Telekomunikacji Polskiej

Załącznik nr 8 do Porozumienia Deklaracja inwestycyjna Telekomunikacji Polskiej Załącznik nr 8 do Porozumienia Deklaracja inwestycyjna Telekomunikacji Polskiej Telekomunikacja Polska deklaruje wybudowanie i udostępnienie, w terminie 36 miesięcy od daty podpisania porozumienia TP UKE,

Bardziej szczegółowo

Wykaz definicji podstawowych pojęć SIIS / SIRS

Wykaz definicji podstawowych pojęć SIIS / SIRS Warszawa 19.08.2014 Zakład Sieci i Usług Społeczeństwa Informacyjnego Wykaz definicji podstawowych pojęć SIIS / SIRS Lp Hasło Definicja Menu SIRS Formularz SIRS 1 Akceptacja danych Potwierdzenie przez

Bardziej szczegółowo

Z A Ł Ą C Z N I K T E C H N I C Z N Y

Z A Ł Ą C Z N I K T E C H N I C Z N Y Załącznik nr 5 do Oferty Ramowej Z A Ł Ą C Z N I K T E C H N I C Z N Y DO OFERTY OKREŚLAJĄCEJ RAMOWE WARUNKI UMÓW O DOSTĘPIE DO LOKALNEJ PĘTLI ABONENCKIEJ I ZWIĄZANYCH Z NIM UDOGODNIEŃ W ZAKRESIE DOSTĘPU

Bardziej szczegółowo

l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Poznań, dnia 20 marca 2015r. l.dz. 593/PIM/03/15/ZP/IV Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: zamówienia publicznego pn. Budowa i rozbudowa dróg dla potrzeb inwestycji Instalacji Termicznego

Bardziej szczegółowo

LLU 4101-025-03/2014 P/14/098 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LLU 4101-025-03/2014 P/14/098 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LLU 4101-025-03/2014 P/14/098 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZADANIA: MODERNIZACJA CZTERECH PUNKTÓW KAMEROWYCH MIEJSKIEGO SYSTEMU MONITORINGU

NAZWA ZADANIA: MODERNIZACJA CZTERECH PUNKTÓW KAMEROWYCH MIEJSKIEGO SYSTEMU MONITORINGU NAZWA ZADANIA: MODERNIZACJA CZTERECH PUNKTÓW KAMEROWYCH MIEJSKIEGO SYSTEMU MONITORINGU i ROZBUDOWA SYSTEMU NA OSIEDLACH: BOHATERÓW, STARY FORDON i ŚRÓDMIEŚCIE Do zadań Wykonawcy w szczególności będzie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na Projekt Podłączeni_Niewykluczeni. Działanie przeciw wykluczeniu cyfrowemu Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR)

Specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) Specyfikacji techniczna wykonania i odbioru robót (STWiOR) Nazwa zamówienia: Zadanie nr 2 System bezpieczeństwa i komunikacji elektronicznej dla podniesienia warunków życia społeczności przygranicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wykaz relacji transmisji danych realizowanych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego: - download: 6 Mbps - upload: 1,5 Mbps

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wykaz relacji transmisji danych realizowanych przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego: - download: 6 Mbps - upload: 1,5 Mbps ZAPO/OI/026/06/2012 Katowice 2012-06-13 ZAPYTANIE OFERTOWE Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów SA ul. Wojewódzka 19, 40-026 Katowice zaprasza do złożenia oferty handlowej na doprowadzenie, uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Ad pkt 1/. Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu otwarcia ofert na dzień 15.11.2013 r. godz. 10.30.

Ad pkt 1/. Zamawiający wyraża zgodę na przesunięcie terminu otwarcia ofert na dzień 15.11.2013 r. godz. 10.30. D.XXIII-350/10/2013 Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w odpowiedzi na pytania przesłane do przetargu nieograniczonego DXXIII 350/10/2013 na Zapewnienie światłowodowych łącz internetowych na potrzeby

Bardziej szczegółowo