P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P Ł Y W A L N I P O W I A T O W E J W R Y K A C H P R Z Y U L J A N I S Z E W S K I E J

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P Ł Y W A L N I P O W I A T O W E J W R Y K A C H P R Z Y U L J A N I S Z E W S K I E J"

Transkrypt

1 P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P Ł Y W A L N I P O W I A T O W E J W R Y K A C H P R Z Y U L J A N I S Z E W S K I E J na działkach ewidencyjnych numer 4073/3, 4073/4 C ZĘŚĆ I Z E S Z Y T V I I I Z A G O S P O D A R O W A N I E T E R E N U P R Z Y ŁĄ C Z E T E L E K O M U N I K A C Y J N E Określenie przedsięwzięcia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) grupa robót: Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej klasa robót: Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów sportowych kategoria robót: Roboty budowlane w zakresie budowy basenów pływackich Inwestor: Jednostka projektowa: POWIAT RYCKI ul. Wyczółkowskiego 10a Ryki tel , fax , AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY CAD SP. Z O.O. ul. Zamieniecka 46, Warszawa tel (22) , , fax. (22) , Opracowanie: tech. Wacław Kulbicki inż. Leszek Toporowski Nr. TU/2142/01/U Nr. 853/CH/89 W a r s z a w a, P aździernik 2010

2 P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P Ł Y W A L N I P O W I A T O W E J W R Y K A C H P R Z Y U L J A N I S Z E W S K I E J na działkach ewidencyjnych numer 4073/3, 4073/4 Zawartość I. OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOT PROJEKTU Istniejące zagospodarowanie terenu Zakres projektu Stan projektowany Zabezpieczenie istniejących urządzeń telekomunikacyjnych Budowa przyłącza telekomunikacyjnego Skrzyżowania z drogami i urządzeniami podziemnymi Trasa rozdzielczej kanalizacji telefonicznej Budowa studni kablowych Uwagi Informacje do planu BIOZ Zestawienie materiałowe... 3

3 P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P Ł Y W A L N I P O W I A T O W E J W R Y K A C H P R Z Y U L J A N I S Z E W S K I E J na działkach ewidencyjnych numer 4073/3, 4073/4 I. OPIS TECHNICZNY. 1. PRZEDMIOT PROJEKTU Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy na budowę przyłącza telekomunikacyjnego. Projektowany obiekt pływalni powiatowej w Rykach będzie podłączony do sieci telekomunikacyjnej zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Telekomunikacją Polska nr TOTTESBU/UP-p/22.09/10. z dnia Istniejące zagospodarowanie terenu Na terenie objętym opracowaniem, pływalni powiatowej w Rykach przebiega kabel telefoniczny miedziany oraz trakt światłowodowy w budowany w kanalizację pierwotną HDPE40, urządzenia zlokalizowane przy ogrodzeniu posesji od strony ulicy Janiszewskiej urządzeń.. 3. Zakres projektu Projekt wykonawczy na budowę przyłącza do sieci telekomunikacyjnej obejmuje: Opis urządzeń telekomunikacyjnych Jednostka obmiaru Zakres do budowy kanalizację telefonicznej rozdzielczej 1-otworową km 0,12 rurami PP 110/5,3 k/o 0,12 studnie SKR-1 nakrywa kat.a szt. 3 studnie SKR-2 nakrywa kat.b szt Stan projektowany 4.1 Zabezpieczenie istniejących urządzeń telekomunikacyjnych Istniejący kabel telefoniczny miedziany oraz trakt światłowodowy wbudowany w kanalizację pierwotną HDPE40, zlokalizowane przy ogrodzeniu posesji od strony ulicy Janiszewskiej urządzeń. Należy zabezpieczyć rurą dwudzielną PS 120 na odcinku zgodnie z rysunkiem T1.Roboty wykonać pod nadzorem pracowników TP. 4.2 Budowa przyłącza telekomunikacyjnego Projektowany obiekt pływalni powiatowej w Rykach będzie podłączony do sieci telekomunikacyjnej zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Telekomunikacją Polska nr TOTTESBU/UP-p/22.09/10. z dnia Na zakończeniu istniejącego przejścia kanalizacji telefonicznej w ul. Lubelskiej wybudować studzienkę kablową SKR-2.Od nowoprojektowanej studni kablowej SKR-2 do budynku pływalni projektuje się kanalizacje telefoniczną jednootworową z rur PCV110 ze studniami kablowymi SKR-1 wyjście od budynku pomieszczenie serwerowni należy uszczelnić. Kanalizacje telefoniczną należy prowadzić na głębokości min. 0,7 m. Studnie kablowe wyposażyć w pokrywy zsuwano-ryglowe blokowane zamkiem typu Abloy oraz do zastosowania czujników systemu elektronicznego monitorowania elementów sieci. Do istniejącej i nowo projektowanej kanalizacji telefonicznej, wybudować kabel rozdzielczy typu XzTKMXpw 10x4x0,5 w relacji istniejąca szafa kablowa RYKI/001.01C zlokalizowana przy ul. Słowackiego 10 do projektowanego obiektu pływalni o dł. ok. 0,8 kmna mapie do celów projektowych, w obszarze opracowania występują trasy urządzeń telekomunikacyjnych. Zaleca się szczególną ostrożność przy wykonywaniu prac w tych miejscach, przez wykonanie przekopów kontrolnych w celu stwierdzenia obecności tych urządzeń. Jeśli urządzenia wystąpią należy sposób postępowania uzgodnić ze służbami technicznymi TP. Na wprowadzeniach kanalizacji do budynków wykonać uszczelnienia przeciwgazowe otworów kanalizacji.

4 4.3 Skrzyżowania z drogami i urządzeniami podziemnymi P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y P Ł Y W A L N I P O W I A T O W E J W R Y K A C H P R Z Y U L J A N I S Z E W S K I E J na działkach ewidencyjnych numer 4073/3, 4073/4 Przepusty drogowe projektuje się układać zgodnie ZN-96/TP S.A Rzędne układania rur podano na rysunku T1. Przy skrzyżowaniach drogami pieszo-jezdnymi oraz z innymi urządzeniami podziemnymi wykonać rurami PP Ø 110/6,3 zgodnie z normą ZN- 96/TP S.A Trasa rozdzielczej kanalizacji telefonicznej Trasy kanalizacji rozdzielczej projektuje się zgodnie z wymogami normy ZN-96/TP S.A-012. Przebieg trasy pokazano na rysunku T Budowa studni kablowych W ul. Lubelskiej wybudować studzienkę kablową SKR-2.Od nowoprojektowanej studni kablowej SKR-2 do budynku pływalni projektuje się kanalizacje telefoniczną jednootworową z rur PCV110 ze studniami kablowymi SKR-1.Wszystkie studnie kablowe wyposażone pokrywy zabezpieczone zamkiem Abloy i wywietrzniki. 7. Uwagi Roboty budowlano-montażowe należy zlecić wyłącznie firmie specjalizującej się w robotach teletechnicznych, która posiada: - certyfikat jakości z serii ISO 9000, w zakresie budowy i utrzymania sieci i linii telekomunikacyjnych - udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu prac o podobnym zakresie rzeczowym - referencje za okres ostatniego roku, Telekomunikacji Polskiej S.A. lub Partnera Technicznego TP utrzymującego i eksploatującego infrastrukturę TP na danym terenie-strefie utrzymaniowej. - W zasięgu koron drzew przeznaczonych do adaptacji prace ziemne należy wykonywać ręcznie, bez uszkadzania ich korzeni, z zastosowaniem metod bezodkrywkowych na zbliżeniu do pni drzew. Prace prowadzić pod fachowym nadzorem ogrodniczym. -. W miejscach skrzyżowań i zbliżeń do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności pod nadzorem: Telekomunikacja Polska SA Region Północny Pion Technicznej Obsługi Klienta w Lublinie, tf.. 8. Informacje do planu BIOZ Wszystkie prace ujęte w niniejszym opracowaniu wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami. Przestrzegać przepisy BHP. Zwrócić szczególną uwagę na właściwe zabezpieczenie i oznakowanie wykopów oraz na bezpieczeństwo prac w związku prowadzeniem ich przy czynnej ulicy. Zachować szczególną ostrożność w miejscach zbliżeń i skrzyżowań z drogami oraz istniejącymi urządzeniami uzbrojenia podziemnego. W miejscach ich dużej koncentracji, przed przystąpieniem do prac ziemnych, należy wykonać przekopy kontrolne w celu lokalizacji ich przebiegu. Prace w tych miejscach należy wykonać ręcznie pod nadzorem przedstawicieli zainteresowanych danym uzbrojeniem. Po zakończeniu prac ziemnych teren objęty pracami budowy przywrócić do stanu pierwotnego. Stosować się do uwag i zaleceń instytucji uzgadniających niniejsze opracowanie. Całość wykonanych prac ziemnych podlega inwentaryzacji geodezyjnej. Prace wykonywać tak, aby nie miały one wpływu degradacje środowiska naturalnego. Wszystkie prace podlegają odbiorowi technicznemu. Wszystkie materiały użyte do budowy sieci telefonicznej muszą być oznaczone i posiadać atest bezpieczeństwa. 9. Zestawienie materiałowe

5 APACAD Warszawa PROJEKT WYKONAWCZY P Ł Y W A L N I P O W I A T O W E J W R Y K A C H P R Z Y U L J A N I S Z E W S K I E J na działkach ewidencyjnych numer 4073/3, 4073/4 ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW 1/1 Część I Zeszyt 8 Wypełnia biuro projektów Wypełnia wykonawca L.p Oznaczenie w projekcie Wyszczególnienie typ, dane techniczne wymagane do zamówienia J.M. Ilość Termin dostawy Cena PLN Wartość Uwagi 1. Studnia kablowa SKR-1 nakrywa z wywietrznikiem i zamkiem Abloy kat. A szt 3 2. Studnia kablowa SKR-2 nakrywa z wywietrznikiem i zamkiem Abloy kat. B szt 1 3. Rura polietylenowa PP 110/6,3 m Rura osłonowa dzielona PS120 m 90 Inż. Leszek Toporowski Warszawa październik 2010

6

7

8

9

10

11

PRO-CONSULTING sp. z o.o.

PRO-CONSULTING sp. z o.o. PRO-CONSULTING sp. z o.o. Ośrodek Projektowania i Doradztwa Technicznego rok założenia 1987 Temat: Projekt zjazdu z drogi niepublicznej- ul. Grażyny w Gliwicach na działkę nr 188 (obręb kolej). Faza: Projekt

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Projekt Wykonawczy. Opis techniczny

Spis treści. Projekt Wykonawczy. Opis techniczny Spis treści Opis techniczny 1. Podstawa opracowania 2. Postanowienia ogólne 3. Inwestor 4. Projektant 5. Wykonawca 6. Zakres rzeczowy inwestycji 7. Rozwiązanie techniczne 7.1 Budowa studni kablowej w ul.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MONITORING TERENU

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY MONITORING TERENU ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 11, PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 3 ORAZ DZ. NR 3087/61 PUŁAWY, UL. LEGIONU PUŁAWSKIEGO i UL. ARMII LUDOWEJ działki o nr ewidencyjnych 3083, 3087/32, 3087/35,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA

ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 2 ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1. OŚWIADCZENIE o zgodności z przepisami... 3 2. UPRAWNIENIA BUDOWLANE... 4 3. CZĘŚĆ OPISOWA... 7 OPIS TECHNICZNY... 8 3.1. Zakres opracowania... 8 3.2. Podstawy opracowania...

Bardziej szczegółowo

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.:

Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 PROJEKT WYKONAWCZY. Dla zadania pn.: Zarzadzanie i Doradztwo Budownictwo Ladowe Mgr inż. Andrzej Klecha, 39-300 Mielec ul. Orzeszkowej 14 Egz. Nr 3... PROJEKT WYKONAWCZY Dla zadania pn.: Budowa parkingu od strony pd-zachodniej na około 28

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. egz. nr 1. ZWES spółka jawna ul. Piłsudskiego 71; 48-303 Nysa tel. (077) 409-01-60, fax. 435-28-08

Projekt wykonawczy. egz. nr 1. ZWES spółka jawna ul. Piłsudskiego 71; 48-303 Nysa tel. (077) 409-01-60, fax. 435-28-08 ZWES spółka jawna ul. Piłsudskiego 71; 48-303 Nysa tel. (077) 409-01-60, fax. 435-28-08 egz. nr 1 Projekt wykonawczy INWESTOR: URZĄD MIEJSKI w NYSIE ul. Kolejowa 15 TEMAT: Projekt linii kablowej oświetlenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Nazwa inwestycji: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków, przepompownią ścieków sanitarnych, zasilaniem enn przepompowni wraz

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

CZĘŚĆ III.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH CZĘŚĆ III.2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nazwa Zamówienia: Zadanie2.1 Ochrona wód zbiornika wody pitnej dla aglomeracji Górnego Śląska poprzez budowę systemu oczyszczania

Bardziej szczegółowo

Budowa ciągu pieszo jezdnego i kanalizacji deszczowej w ul. Drzymały w Ostrowie Wielkopolskim projekt wykonawczy 1. CZĘŚĆ OPISOWA

Budowa ciągu pieszo jezdnego i kanalizacji deszczowej w ul. Drzymały w Ostrowie Wielkopolskim projekt wykonawczy 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1. CZĘŚĆ OPISOWA 1.1. OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA OŚWIADCZENIE Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016 z późniejszymi zmianami)

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW KOMPLET Marek Lepa ul. Legionów 125, 91-073 Łódź PROJEKT BUDOWLANY. Łowicz, ul. Starzyńskiego

BIURO PROJEKTÓW KOMPLET Marek Lepa ul. Legionów 125, 91-073 Łódź PROJEKT BUDOWLANY. Łowicz, ul. Starzyńskiego BIURO PROJEKTOWE: STADIUM: BIURO PROJEKTÓW KOMPLET Marek Lepa ul. Legionów 125, 91-073 Łódź PROJEKT BUDOWLANY ADRES OBIEKTU: Łowicz, ul. Starzyńskiego NR EWIDENCYJNE DZIAŁEK: Łowicz, obr. Nr 5, dz. nr

Bardziej szczegółowo

Z A W A R T OŚĆ OPRA C O W A N I A

Z A W A R T OŚĆ OPRA C O W A N I A TOM III Opis Przedmiotu Zamówienia Z A W A R T OŚĆ OPRA C O W A N I A TOM I INSTRUKCJA DLA WYKONAWCÓW TOM II KONTRAKT Rozdział 1. Rozdział 2. Rozdział 3. Formularz Aktu Umowy Warunki ogólne kontraktu Warunki

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych

Projekt budowlany przyłączy wodociągowych EGZ. NR 1 Projekt budowlany przyłączy wodociągowych Obiekt: Przyłącza wodociągowe Adres: Leśna Podl., 21-542 Leśna Podlaska dz. nr ewid. 14/5, 14/7, 15, 16/20, 16/21, 178,14/6,17 Branża: Sanitarna Inwestor:

Bardziej szczegółowo

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c.

BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. BESKO - Elżbieta Staworko, Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax. 71/78-79-792 NIP 899-253-47-59 PROJEKT BUDOWLANY Inwestor: Temat: Miejskie Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Wykaz Projektantów i Sprawdzających znajduje się na drugiej stronie. Spis zawartości niniejszej dokumentacji znajduje się na trzeciej stronie.

Wykaz Projektantów i Sprawdzających znajduje się na drugiej stronie. Spis zawartości niniejszej dokumentacji znajduje się na trzeciej stronie. Wykonawca: Inwestor: sp. z o.o. MIEJSKI ZAKŁAD ENERGETYKI CIEPLNEJ Spółka z o.o. w Kędzierzynie - Koźlu 40-0 Katowice, ul. Węglowa 7 tel (0 32) 3-36-70, fax (0 32) 3-36-7 NIP 634-0-2-696 47-200 Kędzierzyn

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OPASKI DRENAŻOWEJ SĄDU REJONOWEGO W PSZCZYNIE PRZY ULICY BOGEDAINA 14

PROJEKT OPASKI DRENAŻOWEJ SĄDU REJONOWEGO W PSZCZYNIE PRZY ULICY BOGEDAINA 14 PROJEKT OPASKI DRENAŻOWEJ SĄDU REJONOWEGO W PSZCZYNIE PRZY ULICY BOGEDAINA 14 ADRES BUDOWY: Pszczyna, ul. Bogedaina 14 INWESTOR: ADRES INWESTORA: Sąd Rejonowy w Pszczynie ul. Bogedaina 8, 43-200 Pszczyna

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SE4 PRZEBUDOWA (ZABEZPIECZENIE) KABLI enn, esn I OŚWIETLENIA DROGOWEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SE4 PRZEBUDOWA (ZABEZPIECZENIE) KABLI enn, esn I OŚWIETLENIA DROGOWEGO PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO-USŁUGOWE SPÓŁKA Z O.O. 20-481 LUBLIN UL. K. OLSZEWSKIEGO 5 KONTO BANKOWE Bank PEKAO SA III O/Lublin: 19 1240 2382 1111 0000 4553 2171 TEL. 081 745 35 21 do 22 TEL./ FAX 0-81

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ST 00.00

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ST 00.00 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT WYMAGANIA OGÓLNE ST 00.00 Nazwa zamówienia: Wykonanie robót budowlanych z elementami projektowania dla inwestycji pn.: Zagospodarowanie przystani rybackiej

Bardziej szczegółowo

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3 Spis rysunków T-1 Plan sytuacyjno-wysokościowy zagospodarowania terenu 1 : 500 T-2 Wylot kanalizacji deszczowej do potoku 1 : 25 T-3 Profil kanału deszczowego 1 : 100/500 Opis techniczny 1. Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU)

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU) PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY (PFU) Obiekt: Przydomowe oczyszczalnie ścieków Lokalizacja obiektu: gmina Narewka, Polska Nazwa Zamawiającego Gmina Narewka Adres pocztowy Ul. Białowieska 1 Miejscowość:

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia - realizacja II etapu zadania inwestycyjnego pod nazwą: ODRESTAUROWANIE BUDYNKU ZABYTKOWEGO BĘDĄCEGO SIEDZIBĄ DELEGATURY MAZOWIECKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY www.sigmatel.com.pl tel.: (061) 877-90-09, kom.: 0 609 138 483 61-245 Poznań, os. Rusa 32/5 e-mail: sigmatel@sigmatel.com.pl Nr arch.: P/014/2013 Egzemplarz: 1 Ilość arkuszy: 23 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Przebudowa drenażu opaskowego i montaż izolacji wodoodpornej na ścianach garażu podziemnego, podłączenie drenażu opaskowego do istniejącej kanalizacji deszczowej, wybudowanie

Bardziej szczegółowo

INWIT PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANśOWE

INWIT PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANśOWE INWIT PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANśOWE ul. Loretańska 10, 32-830 Wojnicz, powiat Tarnów, województwo Małopolskie 14 / 6 790 188; 600 654 123 REGON: 850354599 NIP: 873-133-03-54 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Roboty w zakresie kanalizacji deszczowej. SST S 02.05.00 Budowa budynku basenu wraz z zapleczem w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Królewicza

Bardziej szczegółowo

Budowa sieci światłowodowej w mieście Mrągowo

Budowa sieci światłowodowej w mieście Mrągowo SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wytyczne do projektu i budowy: Projekt techniczny wraz z budową sieci światłowodowej wraz z elementami aktywnymi na terenie miasta Mrągowo w ramach projektu : I. WYMAGANIA

Bardziej szczegółowo

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY

Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 PROJEKT WYKONAWCZY ISO 9001:2000 Biuro Projektów i Realizacji Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej - BIPROWOD - S-ka z o.o. 52-019 Wrocław ul. Brochowska 10 TELEFONY : tel/fax : 3416734 CENTRALA tel. : 34 16 925 tel/fax :

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Ministerstwo Edukacji Narodowej USŁUGI PROJEKKTOWE ELEKTROENERGETYCZNE HENRYK RYSZEWSKI 04-039 WARSZAWA UL.OPINOGÓRSKA 7/14. tel. 0 609612446, e-mail : hryszewski@o2.pl, fax : 22 8135981 Inwestor : Ministerstwo Edukacji Narodowej Al.

Bardziej szczegółowo

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych:

Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk. Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: A. planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: Sieć wodociągowa z przyłączami w m-c Majdy - Kręsk ADRES: Majdy, Kręsk - działki o numerach geodezyjnych: obręb:7 Majdy Oznaczonej jako

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA ULICY ŻURAWIEJ NA ODCINKU OD UL. CHABROWEJ DO UL. MODRZEWIOWEJ. 80-225 GDAŃSK, ul. Wassowskiego 12/35 PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA ULICY ŻURAWIEJ NA ODCINKU OD UL. CHABROWEJ DO UL. MODRZEWIOWEJ. 80-225 GDAŃSK, ul. Wassowskiego 12/35 PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT WYKONAWCZY INWESTYCJA BUDOWA ULICY ŻURAWIEJ NA ODCINKU OD UL. CHABROWEJ DO UL. MODRZEWIOWEJ ADRES INWESTYCJI FAZA INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTUJĄCA Obiekt usytuowany jest na terenie Województwa Pomorskiego,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Inwestor: EGZEMPLARZ NR 1 Sąd Okręgowy w Lublinie, ul. Krakowskie Przedmieście 43, 20-076 Lublin SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STB Nr1) REMONTU BUDYNKU SĄDU REJONOWEGO

Bardziej szczegółowo