Strategia zarządzania dla obszaru Natura 2000 Opactwo Cystersów w Szczyrzycu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Strategia zarządzania dla obszaru Natura 2000 Opactwo Cystersów w Szczyrzycu"

Transkrypt

1 Strategia zarządzania dla obszaru Natura 2000 Opactwo Cystersów w Szczyrzycu Projekt PL0108 Optymalizacja wykorzystania zasobów sieci Natura 2000 dla zrównoważonego rozwoju w Karpatach Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) Instytut Ochrony Przyrody PAN Kraków

2 Opracowanie strategii: Krzysztof Piksa kontakt: Strategia zarządzania dla obszaru Natura 2000 Opactwo Cystersów w Szczyrzycu została opracowana w ramach projektu PL0108 Optymalizacja wykorzystania zasobów sieci Natura 2000 dla zrównoważonego rozwoju w Karpatach realizowanego w latach Więcej informacji o projekcie: Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) 2

3 Spis treści Projekt Natura 2000 w Karpatach...4 Strategie zarządzania założenia ogólne...6 Opis obszaru...7 Podstawy prawne, lokalizacja i granice obszaru... 7 Przedmioty ochrony obszaru Natura Cele ochrony obszaru Natura Istniejące formy ochrony... 8 Ogólna charakterystyka środowiska przyrodniczego... 8 Użytkowanie terenu... 8 Strategia ochrony gatunków zwierząt...9 Zestawienie gatunków zwierząt... 9 Ogólna ocena stanu i znaczenia gatunków zwierząt... 9 Hierarchizacja celów ochrony gatunków zwierząt Zagrożenia dla gatunków zwierząt i sposoby ich eliminacji Warunki utrzymania lub poprawy stanu ochrony gatunków zwierząt Zakres monitoringu gatunków zwierząt* Waloryzacja obszaru Natura Analiza problemów związanych z ochroną obszaru Natura 2000 i propozycje rozwiązań...12 Istniejące plany zarządzania dla obszaru...14 Analiza możliwości skutecznej ochrony obszaru (SWOT)...14 Rekomendacje do zarządzania obszarem Natura Wyniki konsultacji społecznych...15 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) 3

4 Projekt Natura 2000 w Karpatach Projekt PL0108 "Optymalizacja wykorzystania zasobów sieci Natura 2000 dla zrównoważonego rozwoju w Karpatach" otrzymał dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Całkowity koszt projektu to Euro. Projekt jest dofinansowany w 85% przez MF EOG, pozostałe 15% współfinansują Małopolski Konserwator Przyrody i Podkarpacki Konserwator Przyrody (5%) oraz Instytut Ochrony Przyrody PAN (10%). Projekt jest wdrażany w latach przez Instytut Ochrony Przyrody PAN w Krakowie, w ramach Centrum Natura Zasięg projektu obejmuje cały obszar znajdujący się w polskiej części regionu biogeograficznego alpejskiego sieci Natura 2000, obejmujące południową część trzech województw: małopolskiego, podkarpackiego i śląskiego. Powierzchnia tego obszaru wynosi ok. 10 tys. km2. Większość działań jest skoncentrowanych na terenie projektowanych obszarów Natura Cele projektu: Zaangażowanie lokalnych społeczności i instytucji oraz środowiska naukowego do współtworzenia sieci Natura 2000 na rzecz racjonalnej ochrony przyrody w Karpatach. Wypracowanie strategii zarządzania obszarami Natura 2000 oraz pilotażowe wdrożenie działań na rzecz aktywnej ochrony siedlisk przyrodniczych. Stworzenie systemu przepływu i udostępniania informacji o obszarach Natura Upowszechnienie wiedzy o zasobach przyrodniczych i kulturowych Karpat (programy edukacyjne, konkursy). Określenie istniejących i potencjalnych konfliktów między rozwojem gospodarczym i ochroną przyrody oraz wskazanie sposobów ich rozwiązania. Formalna struktura działań projektu miała następujący kształt: 1. Strategie zarządzania, zintegrowany system informacji i analizy spójności Strategie zarządzania dla 23 obszarów Natura 2000 w Karpatach Zintegrowany system informacji o sieci Natura 2000 w Karpatach Analizy spójności sieci Natura 2000 w polskich Karpatach. 2. Programy aktywnej ochrony Program ochrony dużych drapieżników Program aktywnej ochrony w Bieszczadzkim Parku Narodowym Program aktywnej ochrony torfowisk w Nadleśnictwie Nowy Targ Program aktywnej ochrony w Babiogórskim Parku Narodowym Program aktywnej ochrony w Gorczańskim Parku Narodowym. 3. Programy edukacyjne, promocja projektu i koordynacja Programy edukacyjne Promocja projektu Koordynacja. Jednym z kluczowych zadań projektu było wypracowanie strategii zarządzania dla 23 obszarów Natura Listę obszarów, dla których przygotowano takie opracowanie przedstawiono poniżej. Wszystkie strategie i załączniki zostały przekazane opinii Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) 4

5 publicznej poprzez stronę internetową poprzez która można również składać uwagi, postulaty i propozycje uzupełnień. Kod obszaru Nazwa obszaru woj. małopolskie PLC Tatry PLH Babia Góra PLH Czarna Orawa PLH Kostrza PLH Pieniny PLH Torfowiska Orawsko-Nowotarskie PLH Ostoja Gorczańska PLH Ostoja Popradzka PLH Dolina Białki PLH Małe Pieniny PLH Luboń Wielki PLH Uroczysko Łopień PLH Ostoje Nietoperzy Powiatu Gorlickiego (tylko dla enklawy Cerkiew w Łosiu i Kunkowej ) PLH Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego (tylko w granicach dawnego obszaru Opactwo Cystersów w Szczyrzycu ) woj. podkarpackie PLC Bieszczady PLH Jasionka PLH Góry Słonne PLH Ostoja Jaśliska woj. śląskie PLH Beskid Mały PLH Beskid Żywiecki PLH Beskid Śląski PLH Kościół w Radziechowach PLH Kościół w Górkach Wielkich Rozmieszczenie obszarów Natura 2000 w Karpatach, dla których opracowano strategie zarządzania. Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) 5

6 Strategie zarządzania założenia ogólne Sieć Natura 2000 składa się z dwóch typów obszarów: obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSOP) oraz specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOOS). Zarówno OSOP, jak i SOOS wyznaczane są w naszym kraju w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw środowiska. Pomimo, że sam proces legislacyjny dla tych dwóch typów obszarów Natura 2000 przebiega nieco innymi torami, to proces planowania ich ochrony ma podobne podstawy prawne. Podstawowymi dokumentami regulującymi szczegółowe zasady ochrony każdego z obszarów Natura 2000 są plany zadań ochronnych i plany ochrony obszarów Natura Różnica między tymi aktami prawnymi jest taka, że plany zadań ochronnych powinny być dokumentami operacyjnymi, ogólniejszymi, uchwalanymi na okres 10 lat. Natomiast dla niektórych obszarów (lub ich części, która jest określona w planach zadań ochronnych) powinny zostać przeprowadzone dokładniejsze analizy i na tej podstawie opracowane plany ochrony bardziej szczegółowe dokumenty, obowiązujące przez 20 lat. Treść i sposób tworzenia planów ochrony i planów zadań ochronnych określają odpowiednie rozporządzenia Ministra Środowiska: - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (Dz.U. 2010, nr 64, poz. 401) - rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 ( Dz.U. 2010, nr 34, poz. 186). Realizacja projektu PL0108 miała między innymi na celu wspomóc procesy planowania w danym terenie. W związku z tym opracowano strategie zarządzania dla 23 Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk utworzonych w Karpatach. Strategie te nie mają statusu formalnego dokumentu. Jednak dzięki temu, że były przygotowane w ścisłej współpracy z zarządzającymi terenem i w oparciu o dyskusje toczone w czasie licznych warsztatów, spotkań i konsultacji mają, w naszej opinii, bardzo istotne znaczenie. Prezentują bowiem w pełni niezależne zestawienie danych i analiz naukowych, a także opinie (często rozbieżne) uczestników spotkań. Wydaje się więc, że mogą stanowić doskonały punkt wyjścia do rozpoczęcia formalnego procesu tworzenia planów zadań ochronnych i planów ochrony dla tych obszarów. Liczymy również na to, że strategie pomogą zarządzającym terenu we właściwym ukierunkowaniu tymczasowych działań ochronnych, które powinny być prowadzone nawet przed uchwaleniem formalnych dokumentów planistycznych. Mogą być również wykorzystywane do innych analiz, w których bierze się pod uwagę aspekty związane z siecią Natura 2000, np. w strategicznych ocenach oddziaływania na środowisko, planach zagospodarowania przestrzennego, programach ochrony środowiska, planach urządzania lasu, strategiach rozwoju gmin i powiatów. Wdrażanie sieci Natura 2000 w Polsce spowodowało również konieczność istotnej zmiany podejścia do planowania w obszarach chronionych. Dotychczas ochrona obszarowa polegała przede wszystkim na określeniu listy zakazów i nakazów odnoszących się np. do całej powierzchni rezerwatu przyrody, czy też parku narodowego. Natomiast w obszarach Natura 2000 przedmiotami ochrony są przede wszystkim wybrane siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt (i ich siedliska). W związku z tym, w ramach projektu Natura 2000 w Karpatach sporządzono również Strategie ochrony gatunku/siedliska w obszarze Natura Dla Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) 6

7 każdego przedmiotu ochrony, we wszystkich obszarach Natura 2000 w regionie alpejskim (nie tylko w tych, dla których opracowano strategie zarządzania) opracowano kilkustronicową kartę informacyjną, zawierającą podstawowe informacje o danym przedmiocie ochrony i wskazania do monitoringu, ochrony oraz dalszych badań. Powstała w ten sposób baza danych zawierająca 472 karty informacyjne, w tym 220 kart dla siedlisk przyrodniczych, 34 dla gatunków roślin oraz 217 kart dla gatunków zwierząt. Całość zgromadzonych informacji została również opublikowana poprzez stronę internetową projektu. Opis obszaru Podstawy prawne, lokalizacja i granice obszaru Obszar Natura 2000 Opactwo Cystersów w Szczyrzycu PLH położony jest w województwie małopolskim, na terenie gminy Jodłownik w miejscowości Szczyrzyc. Ostoja ta leży w Beskidzie Wyspowym, w dolinie rzeki Stradomki na pograniczu Beskidu Wyspowego (Ciecień) i Pogórza Wiśnickiego (Wzgórza Szczyrzyckie). Zajmuje powierzchnię 7,1 ha, obejmuje część opactwa oo. Cystersów, m.in. XVII-wieczny kościół zbudowany na planie krzyża, zabudowania klasztorne (w głównym zrębie z XVII w) oraz najbliższe otoczenie tych obiektów. Propozycja obszaru siedliskowego Opactwo Cystersów w Szczyrzycu, zgłoszona została do Komisji Europejskiej w 2006 roku, w 2008 roku została przez KE zatwierdzona jako Obszar o Znaczeniu dla Wspólnoty. W najbliższym czasie obszar ten wejdzie w skład jednej z enklaw Ostoi Nietoperzy Beskidu Wyspowego PLH W obrębie tej enklawy oprócz ostoi w obecnym kształcie znajdzie się także stary kościół w Skrzydlnej oraz tereny żerowiskowe nietoperzy. Pod względem biogeograficznym obszar zaliczany jest do regionu alpejskiego. Przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 W obrębie ostoi zidentyfikowano 3 gatunki nietoperzy z załącznika II Dyrektywy Siedliskowej: 1303 podkowiec mały Rhinolophus hipposideros (stan ochrony FV), 1321 nocek orzęsiony Myotis emarginatus (stan ochrony FV), 1324 Nocek duży Myotis myotis (stan ochrony XX). Strychy kościoła i budynków klasztornych są miejscem bytowania dwóch bardzo licznych kolonii rozrodczych: podkowca małego (liczącej ok. 320 dorosłych osobników druga, co do liczebności kolonia rozrodcza w Polsce) i nocka orzęsionego (liczącej ok. 300 dorosłych osobników druga co do liczebności kolonia rozrodcza w Polsce). Liczebność kolonii nocka dużego nie przekracza kilku-kilkunastu osobników. Jest to najcenniejszy dla ochrony nietoperzy strych w Polsce. Cele ochrony obszaru Natura 2000 Zasadniczym celem ochrony jest zapewnienie optymalnych warunków bytowania dla kolonii rozrodczych nietoperzy na strychach obiektów zespołu klasztornego. Istotnym celem jest także ochrona zadrzewień i linearnych elementów krajobrazu (szpalerów i alei drzew) w obrębie ostoi i w jej sąsiedztwie wykorzystywanych przez nietoperze jako szlaki przelotu i miejsca żerowania. Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) 7

8 Istniejące formy ochrony Część budynków Opactwa OO Cystersów wpisana jest do Państwowego Rejestru Zabytków. Ogólna charakterystyka środowiska przyrodniczego Ostoja Opactwo Cystersów w Szczyrzycu obejmuje część zabudowań zespołu klasztornego i jego najbliższe otoczenie. Ostoja usytuowana jest w środku wsi u podnóża niewielkiego wzniesienia. W sąsiedztwie opactwa znajduje się park, liczne zadrzewienia i aleje starych drzew (głównie lipy, klony i dęby). W niewielkim oddaleniu od budynków opactwa przepływa rzeka Stradomka o brzegach porośniętych drzewami. Okoliczny teren charakteryzuje się urozmaiconą szatą roślinną. W dolinie Stradomki i na okolicznych wzgórzach rozciągają się pastwiska, pola uprawne, sady i ogrody. Wyższe partie wzgórz porastają lasy głównie bukowo-jodłowe i monokultury świerkowe. Od zachodu, nad miejscowością góruje zalesione pasmo Cietnia (Ciecienia) ze szczytami Ciecień (ok. 829 m n.p.m.), Księża Góra (649 m n.p.m.) i Grodzisko (618 m n.p.m.). Użytkowanie terenu W świątyni odbywają się regularne nabożeństwa, część budynków klasztornych jest siedzibą Zakonu Ojców Cystersów w Szczyrzycu. Nietoperze zasiedlają nieużytkowane strychy kościoła, i części budynków klasztornych. Właściciele, zarządzający i użytkownicy terenu Właścicielem obiektów w obrębie ostoi jest Opactwo OO. Cystersów. Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) 8

9 Strategia ochrony gatunków zwierząt Zestawienie gatunków zwierząt W granicach obszaru stwierdzono obecność: podkowca małego Rhinolophus hipposideros (1303), nocka orzęsionego Myotis emarginatus (1321) i nocka dużego Myotis myotis (1324). Tab. 1. Lista gatunków zwierząt z II Załącznika Dyrektywy Siedliskowej w enklawie Opactwo Cystersów w Szczyrzycu. Nazwa polska gatunku Nazwa łacińska gatunku Powierzchnia siedlisk gatunku (ha) Liczebność populacji Podkowiec mały Rhinopophus hipposideros Strychy opactwa Do 320 Nocek orzęsiony Myotis emarginatus Strychy opactwa Do 300 Nocek duży Myotis myotis Strychy opactwa Do 18 SUMA 638 Ogólna ocena stanu i znaczenia gatunków zwierząt Strychy zespołu klasztornego są miejscem bytowania niezwykle cennych kolonii rozrodczych podkowca małego, nocka orzęsionego. Obecny jest tu także nocek duży, jego liczebność jest jednak znikoma Podkowiec mały Rhinolophus hipposideros Podkowiec mały jest małym nietoperzem jednym z dwóch przedstawicieli rodziny podkowcowatych w Polsce. Jest gatunkiem ciepłolubnym, osiadłym. Wiosną (IV, V) ciężarne samice gromadzą się na strychach budynków tworząc kolonie rozrodcze. Tu rodzą się młode, uczą się latać i polować. W Polsce większość kolonii rozrodczych formowana jest na strychach budynków sakralnych. Podkowce małe podobnie jak inne nietoperze są zwierzętami o aktywności nocnej. Są owadożerne, żerują w najbliższym sąsiedztwie kolonii rozrodczych w zadrzewieniach i zakrzewieniach, bardzo chętnie polują w lasach zwłaszcza bukowych, a także w roślinności przybrzeżnej. Zdobycz chwytają w locie. Od września kolonie stopniowo się rozpraszają. Zimę podkowce spędzają w jaskiniach. Okres hibernacji trwa od listopada do kwietnia. Zimowiska zlokalizowane są w niewielkim oddaleniu od kolonii rozrodczych. Część strychów budynków klasztornych jest miejscem bytowania kolonii rozrodczej podkowca małego. Kolonia ta liczy maksymalnie do 320 dorosłych osobników, jest drugą pod względem liczebności kolonią rozrodczą tego gatunku w Polsce i najliczniejszą w polskich Karpatach. Jako żerowiska nietoperze te wykorzystują prawdopodobnie obszar w promieniu do ok. 2 km od ostoi, wysoką aktywność żerowiskową obserwowano w obszarze usytuowanym między ostoją, a Cietniem jak i w obrębie lasów porastających stoki tego pasma. Aleje i szpalery drzew i krzewów wykorzystywane są przez ten gatunek jako trasy przelotu nocek orzęsiony Myotis emarginatus Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein, Norwegia) 9

10 Nocek orzęsiony jest średniej wielkości nietoperzem. Podobnie jak podkowiec mały jest gatunkiem ciepłolubnym, osiadłym. Wiosną na strychach budynków (bardzo często są to strychu budynków sakralnych) ciężarne samice tworzą kolonie rozrodcze. Tu rodzą młode i przebywają z nimi aż do uzyskania przez młode osobniki samodzielności. Nocki orzęsione żerują w sąsiedztwie kolonii rozrodczych w zadrzewieniach i zakrzewieniach, bardzo chętnie polują w lasach a także nad pastwiskami. Zdobycz chwytają w locie. Od sierpnia kolonie stopniowo się rozpraszają. Zimę nocki orzęsione spędzają w jaskiniach najczęściej schowane głęboko w szczelinach. Okres hibernacji trwa od listopada do kwietnia. Zimowiska zlokalizowane są niewielkim oddaleniu od kolonii rozrodczych. Na strychach budynków Opactwa OO. Cystersów znajduje się kolonia rozrodcza nocka orzęsionego. Liczy ona do ok. 300 dorosłych osobników. Jest to najliczniejsza kolonia rozrodcza tego gatunku w Karpatach i druga pod względem liczebności w Polsce. Jako żerowiska nietoperze te wykorzystują obszar w promieniu do kilku, kilkunastu kilometrów od ostoi, najchętniej polują w lasach. Bardzo wysoką aktywność żerowiskową obserwowano także nad rzeką Stradomką i nad pastwiskami. Ostoja jest miejscem bytowania dwóch bardzo licznych kolonii rozrodczych nietoperzy, biorąc pod uwagę walory przyrodnicze jest to obecnie najcenniejszy dla ochrony nietoperzy strych w Polsce. Dzięki podjęciu czynnych działań i przychylności gospodarzy obiektów strychy obiektów przystosowane są do obecności nietoperzy i zapewniają im optymalne warunki bytowe: strychy są nieużytkowane, cała ich kubatura jest dostępna dla nietoperzy, wloty na strychy są drożne i wyraźnie oznakowane. Wejście na strychy są zabezpieczone i niedostępne dla osób trzecich. Wokół obiektów jest bardzo bogata sieć linearnych ciągów roślinności drzewiastej umożliwiającej przemieszczanie nietoperzy we wszystkich kierunkach. Dzięki zapewnieniu dogodnych warunków bytowych liczebność kolonii rozrodczych nietoperzy sukcesywnie rośnie. Tab. 2. Ocena stanu ochrony gatunków zwierząt z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej w obszarze Opactwo Cystersów w Szczyrzycu Nazwa polska gatunku Podkowiec mały Nocek orzęsiony Nocek duży Nazwa łacińska gatunku Rhinolophus hipposideros Myotis emarginatus Myotis myotis Siedlisko Populacja Perspektywy ochrony Ocena ogólna FV FV FV FV FV FV FV FV FV XX FV FV SUMA FV FV FV FV FV Ocena ogólna (%) FV U1 U2 XX Hierarchizacja celów ochrony gatunków zwierząt Cele ochrony i zalecenia ochronne w przypadku nocka orzęsionego i podkowca małego są zbieżne. Brak jest więc potencjalnych konfliktów. 10 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein, Norwegia)

11 Zagrożenia dla gatunków zwierząt i sposoby ich eliminacji Nazwa polska gatunku Podkowiec mały Nocek orzęsiony Nocek duży Nazwa łacińska gatunku Rhinolophus hipposideros Myotis emarginatus Myotis myotis Zagrożenie Prace remontowe obejmujące strych obiektów mieszczących kolonie rozrodcze Konserwacja więźby dachowej, drewnianych elementów dachu Zanieczyszczenie światłem Uszczelnienie strychów Montaż przekaźników telefonii komórkowej Usuwanie zadrzewień i zakrzewień wokół budynków, linearnych ciągów roślinności drzewiastej Ogławianie drzew, nieprawidłowo przeprowadzone cięcia pielęgnacyjne drzew w obrębie ostoi Kurczenie się dogodnych terenów żerowania Stosowanie niedozwolonych środków ochrony roślin Wpływ na przedmiot ochrony Eliminacja kolonii rozrodczych, utrudnienie lub uniemożliwienie zasiedlenia strychów Eliminacja kolonii rozrodczych lub ograniczenie ich liczebności Odstraszanie nietoperzy, utrudnienie wylotu ze strychu i dolotu do schronienia, zwiększenie presji ze strony drapieżników Eliminacja kolonii rozrodczej, uniemożliwienie lub utrudnienie zasiedlenia strychów Pogorszenie warunków bytowych kolonii Utrudnienie wylotu ze strychów dolotu do miejsc żerowania i innych schronień i powrotu do schronień Utrudnienie wylotu ze strychów dolotu do miejsc żerowania i innych schronień i powrotu do schronień Pogorszenie kondycji nietoperzy, spadek liczebności kolonii rozrodczych Pogorszenie kondycji nietoperzy, pogorszenie jakości żerowisk Sposób eliminacji lub ograniczenia zagrożenia Prace remontowe należy prowadzić poza okresem bytności nietoperzy (listopad-marzec). Prace prowadzić pod nadzorem specjalisty chiropterologa Konserwacji należy dokonać środkami nietoksycznymi dla ssaków poza okresem bytności nietoperzy Ograniczenie oświetlenia tak by nie obejmowało ono miejsc wlotu i wylotu nietoperzy ze strychów obiektów i tras przelotu Utrzymanie drożności wlotów/wylotów na strychy świątyń i ich oznakowanie. Nieinstalowanie Zachowanie zadrzewień i zakrzewień. W razie konieczności usunięcia drzew przeprowadzić nasadzenia kompensacyjne. Cięcia pielęgnacyjne drzew należy prowadzić zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej. Zachowanie zadrzewień i zakrzewień, powierzchni i jakości terenów leśnych. W ochronie roślin stosowanie środków ochrony roślin o krótkim okresie prewencji dopuszczonych do obrotu i stosowania 11 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein, Norwegia)

12 * W związku z tym, że większość zagrożeń odnoszących się do podkowca małego dotyczy także nocka orzęsionego i nocka dużego zagrożenia przedstawiono wspólnie dla tych gatunków. Warunki utrzymania lub poprawy stanu ochrony gatunków zwierząt Gatunek Stan ochrony Cel ochrony Warunki utrzymania/odtworzenia FV Podkowiec mały Nocek orzęsiony Nocek duży FV, prowadzono szereg działań ochronnych, m.in. dzięki staraniom PTPP pro Natura udrożniono i oznakowano wloty na strychy świątyń, umieszczono tablice informacyjne. Utrzymanie obecnych liczebnego kolonii rozrodczych i stanu siedlisk gatunków. Aby zapobiec pojawieniu się zagrożeń, należy regularnie monitorować liczebność kolonii rozrodczych, stan schronień i siedlisk, na bieżąco konsultować optymalne z punktu widzenia ochrony nietoperzy sposoby rozwiązania pojawiających się problemów. Zakres monitoringu gatunków zwierząt* Gatunek Rhinolophus hipposideros Myotis emarginatus Myotis myotis Wskaźniki stanu populacji Wskaźniki stanu siedliska Powierzchnia schronienia dostępna (dogodna) dla nietoperzy Liczebność Zabezpieczenia przed niepokojeniem nietoperzy Dostępność wylotów i wlotów dla nietoperzy Struktura wiekowa Stan zadrzewień i linearnych ciągów roślinności drzewiastej wokół obiektów *Monitoring stanu populacji nietoperzy i siedliska powinien być prowadzony wyłącznie przez doświadczonego specjalistę chiropterologa posiadającego stosowne zezwolenia (m.in. Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska). Najlepiej by były to osoby, które dobrze znają obiekty i od lat prowadzą w tych obiektach badania. Waloryzacja obszaru Natura 2000 W obrębie ostoi stwierdzono obecność dwóch dużych koloni rozrodczych podkowca małego i nocka orzęsionego. Są to największe kolonie rozrodcze tych gatunków w Karpatach Polskich i jedna z największych w Polsce. Jest to jedna z kilku ostoi odgrywających kluczową rolę w ochronie podkowca małego i nocka orzęsionego w Polsce. Analiza problemów związanych z ochroną obszaru Natura 2000 i propozycje rozwiązań Osiągnięciu celów ochrony służyć będzie przede wszystkim ochrona miejsca formowania kolonii rozrodczych nietoperzy i zapewnienie im optymalnych warunków bytowych. Największymi potencjalnymi zagrożeniem dla przedmiotu ochrony mogą być: 12 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein, Norwegia)

13 - niewłaściwie i w niewłaściwym terminie (kwiecień-październik) przeprowadzone remonty strychów będących miejscem formowania kolonii rozrodczych, - likwidacja lub niedrożność wlotów dla nietoperzy na strychy obiektów, - zanieczyszczenie światłem (nocna iluminacja obejmująca miejsca wlotu i wylotu nietoperzy ze schronień i trasy przelotu), - montaż nadajników i przekaźników telefonii komórkowej, - impregnacja drewnianych elementów dachu środkami toksycznymi dla ssaków, - ograniczenie i defragmentacja liniowych ciągów roślinności drzewiastej (szpalerów i alej drzew w obrębie ostoi i jej sąsiedztwie), - nieprawidłowo przeprowadzone cięcia pielęgnacyjne drzew (ogławianie) usytuowanych w najbliższym sąsiedztwie świątyń, - znaczne uszczuplenie terenów żerowiskowych (duże wylesienia - poza obszarem), - stosowanie środków ochrony roślin o długim okresie prewencji lub niedopuszczonych do obrotu i stosowania (poza obszarem). Ze względu na dobry stan techniczny obiektów mieszczących kolonie rozrodcze, przystosowanie strychów obiektów do obecności nietoperzy, dużą kubaturę strychów, obecność dużej powierzchni optymalnych żerowisk oraz dotychczasowe stosowanie się do zaleceń ochronnych przez gospodarzy obiektów, żaden spośród wymienionych wyżej punktów nie stanowi aktualnego zagrożenia dla obszaru Opactwo Cystersów w Szczyrzycu. Aby zapobiec pojawieniu się zagrożeń w przyszłości, należy regularnie corocznie monitorować liczebność kolonii rozrodczej, stan schronienia i siedlisk, na bieżąco konsultować optymalne z punktu widzenia ochrony nietoperzy sposoby rozwiązania ewentualnych problemów. W przypadku tej ostoi prowadzenie corocznego monitoringu liczebności kolonii rozrodczych i stanu ich siedlisk jest szczególnie ważne biorąc pod uwagę fakt, że jest to ostoja odgrywająca kluczową rolę w ochronie podkowca małego i nocka orzęsionego nie tylko w wymiarze lokalnym ale także w skali kraju. 13 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein, Norwegia)

14 Istniejące plany zarządzania dla obszaru Nazwa planu Krajowy Plan Zarządzania Gatunkiem PODKOWIEC MAŁY (R. Szkudlarek) Czas obowiązywania Od 2007 Zapisy planu mogące mieć wpływ na ochronę obszaru Natura 2000 Sposób ochrony gatunku nietoperza w Karpatach Zgodność planu z celami ochrony obszaru Zgodny Analiza możliwości skutecznej ochrony obszaru (SWOT) Mocne strony Strength Słabe strony Weakness Otwartość na współpracę i zgoda na działania Brak rekompensat ponoszonych strat (stosowanie się ochronne ze strony gospodarzy obiektów. do pewnych zaleceń może powodować wymierne Optymalne warunki bytowe dla kolonii rozrodczych straty). na strychach obiektów (strychy niewykorzystywane przez człowieka; drożne, dobrze oznakowane wloty; cała kubatura strychów i wieży dostępna dla nietoperzy; brak dostępu osób trzecich). Sukcesywny wzrost liczebności kolonii rozrodczych. Dobry stan zadrzewień i gęsta sieć linearnych ciągów roślinności drzewiastej wokół obiektów. Duża powierzchnia i jakość żerowisk (poza obszarem). Obecność zimowisk w najbliższym sąsiedztwie ostoi (poza obszarem). Szanse Oportunities Zagrożenia Threats Wykorzystanie Natury 2000 do promocji znaczenia turystycznego obszaru i pozyskania funduszy na czynną ochronę nietoperzy i remonty obiektów sakralnych. Potencjalnie najpoważniejszym zagrożeniem mogą być przeprowadzenie remontu obiektów w nieodpowiednim okresie, niedrożność wlotów, kurczenie się terenów zadrzewionych i linearnych ciągów roślinności drzewiastej (poza obszarem), zanieczyszczenie światłem. Brak środków finansowych i jasnych mechanizmów finansowania obszarów Natura Rekomendacje do zarządzania obszarem Natura 2000 Zarządzanie obszarem Opactwo Cystersów w Szczyrzycu powinno być prowadzone w ścisłej współpracy z gospodarzem obiektów, gospodarzem terenu lokalnym samorządem, Nadleśnictwem Limanowa, jak również z ekspertami z zakresu 14 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein, Norwegia)

15 chiropterologii oraz służbami ochrony przyrody, a także PTPP pro Natura sprawującym opiekę nad koloniami i podejmującym szereg czynnych działań w zakresie ich ochrony (oznakowanie i udrożnienie wlotów na strychy obiektów, montaż tablic informacyjnych, okresowe sprzątanie, itp.). Wyniki konsultacji społecznych Spotkania i konsultacje prowadzone były zarówno z przedstawicielami władz samorządowych jak i z gospodarzami obiektów zespołu klasztornego. Zalecenia, sugestie dotyczące działań w zakresie ochrony kolonii rozrodczych przedstawiane były i konsultowane z gospodarzami obiektów na bieżąco w trakcie prowadzenia prac monitoringowych czy konserwatorskich. Stosowanie się do większości z nich nie budziło sprzeciwu. Dzięki zgodzie podjęto szereg czynnych działań w celu poprawy warunków bytowych nietoperzy: udrożniono i oznakowano wloty na strychy obiektów, umieszczono tablice informacyjne, wyrażono zgodę na prowadzenie regularnego monitoringu liczebności kolonii rozrodczych i stanu ich siedlisk. W trakcie spotkania z przedstawicielami władz samorządowych przedyskutowano kilka najważniejszych problemów na styku gospodarki rolnej, potrzeb urbanizacyjnych i ochrony nietoperzy. W trakcie spotkania poruszono następujące kwestie, które można uznać za kluczowe dla funkcjonowania ostoi Opactwo Cystersów w Szczyrzycu sieci Natura 2000 w tym regionie: a) stosowanie środków ochrony roślin w obszarach sąsiadujących z ostoją, b) utrzymanie stanu zadrzewień w najbliższym otoczeniu opactwa, c) potrzeby urbanizacyjne, a ochrona tras przelotu i miejsc żerowania. d) informacja i edukacja. Ad.a. Gmina Jodłownik to ważny ośrodek sadowniczy w regionie, jedną z często podnoszonych przez przedstawicieli społeczności lokalnych była obawa, że w obrębie nietoperzowych obszarów Natura 2000 i obszarach sąsiednich będą wprowadzane ograniczenia lub zakazy stosowania środków ochrony roślin. Przedstawiciele środowiska chiropterologicznego prowadzącego regularne badania w tym terenie stoją na stanowisku, że obecne prawne uregulowania dotyczące stosowania tych środków są na tyle rygorystyczne i szkodliwość środków ochrony roślin dopuszczonych do obrotu i stosowania jest na tyle niska (bardzo krótki okres prewalencji), że nie ma potrzeby wprowadzania takich ograniczeń. Ad. b, c. Kluczowe dla zapewnienia swobodnego wlotu i wylotu nietoperzy ze schronień i komunikacji między koloniami rozrodczymi, a miejscami żerowania jest utrzymanie obecnego stanu zadrzewień wokół obiektów i sieci linearnych ciągów roślinności drzewiastej wokół ostoi. W trakcie zabudowy, regulacji koryta rzek i strumieni, itp. może dojść do fragmentacji tych ciągów. Ważnym zaleceniem, który należy uwzględniać w planach zagospodarowania przestrzennego jest więc utrzymanie tych linearnych elementów krajobrazu, a w razie konieczności usunięcia drzew należałoby przeprowadzić nasadzenia kompensacyjne. Spełnienie tego zalecenia nie powinno nastręczać większych problemów ponieważ inwestycje i zabudowa planowana jest obszarach pozbawionych drzew, ciągów roślinności. Ad. d. Większość obaw wyrażanych przez przedstawicieli lokalnych społeczności wynika z braku lub niepełnej informacji o zasadach funkcjonowania sieci Natura 2000, jaka dociera do gospodarstw domowych. W trakcie planowanych prac nad planami zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 bardzo istotnym elementem powinien być rzetelny program informacji skierowany nie tylko dla przedstawicieli lokalnego samorządu ale także dla właścicieli okolicznych gospodarstw rolnych i całej 15 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein, Norwegia)

16 społeczności lokalnej. Program ten powinien precyjnie określać zasady gospodarowania w ostoi. Jednym z postulatów zgłoszonych jest potrzeba wspierania finansowego. Tworzenie obszarów Natura 2000 powinno iść w parze z przeznaczeniem dodatkowych środków finansowych, ułatwień, rekompensat dla wsparcia lokalnych inwestycji proekologicznych w obszarach Natura 2000 (np. dofinansowanie kanalizacji, itp.). Należałoby opracować dodatkowe programy wsparcia dla tego typu obszarów. 16 Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Liechtenstein, Norwegia)

Strategia zarządzania dla obszaru Natura 2000 Kościół w Radziechowach

Strategia zarządzania dla obszaru Natura 2000 Kościół w Radziechowach Strategia zarządzania dla obszaru Natura 2000 Kościół w Radziechowach Projekt PL0108 Optymalizacja wykorzystania zasobów sieci Natura 2000 dla zrównoważonego rozwoju w Karpatach Mechanizm Finansowy Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania dla enklawy Cerkiew w Łosiu i Kunkowej

Strategia zarządzania dla enklawy Cerkiew w Łosiu i Kunkowej Strategia zarządzania dla enklawy Cerkiew w Łosiu i Kunkowej Projekt PL0108 Optymalizacja wykorzystania zasobów sieci Natura 2000 dla zrównoważonego rozwoju w Karpatach Mechanizm Finansowy Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Rozmawiajmy! Europejska Sieć Ekologiczna NATURA 2000

Rozmawiajmy! Europejska Sieć Ekologiczna NATURA 2000 Europejska Sieć Ekologiczna NATURA 2000 Tworzenie sieci Natura 2000 jest od 1992 roku podstawowym zadaniem w dziedzinie ochrony przyrody dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. W skład sieci wchodzą specjalne

Bardziej szczegółowo

Rozmawiajmy! Europejska Sieć Ekologiczna NATURA 2000

Rozmawiajmy! Europejska Sieć Ekologiczna NATURA 2000 Europejska Sieć Ekologiczna NATURA 2000 Tworzenie sieci Natura 2000 jest od 1992 roku podstawowym zadaniem w dziedzinie ochrony przyrody dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. W skład sieci wchodzą specjalne

Bardziej szczegółowo

CELE I DZIAŁANIA PROJEKTU. Wojciech Mróz. Instytut Ochrony Przyrody PAN

CELE I DZIAŁANIA PROJEKTU. Wojciech Mróz. Instytut Ochrony Przyrody PAN NATURA 2000 W KARPATACH CELE I DZIAŁANIA PROJEKTU Wojciech Mróz Instytut Ochrony Przyrody PAN NATURA 2000 W KARPATACH Polska włączyła się do sieci Natura 2000 w maju 2004, wraz z wejściem do Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 14 października 2015 r. Poz. 5200 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Piksa Dominik Wróbel

Krzysztof Piksa Dominik Wróbel Krzysztof Piksa Dominik Wróbel Województwo Liczba obszarów podkarpackie 10 (7 budynki sakralne) małopolskie 15 (10 budynki sakralne) Rok z życia nietoperza (strefa umiarkowana) Hibernacja (listopad-kwiecień)

Bardziej szczegółowo

Michał Piskorski Krzysztof Piksa

Michał Piskorski Krzysztof Piksa Michał Piskorski Krzysztof Piksa Mopek Barbastella barbastellus Przedmioty ochrony - nietoperze zimnolubny Przedmioty ochrony - nietoperze Nocek duży Myotis myotis Nocek łydkowłosy Myotis dasycneme ciepłolubne

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH dla specjalnych obszarów ochrony (OSO), proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pozw), obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz specjalnych

Bardziej szczegółowo

Czerna. Kolonie rozrodcze obu gatunków nietoperzy zlokalizowane są w budynku klasztoru w Czernej (podkowiec mały w piwnicy, nocek orzęsiony na

Czerna. Kolonie rozrodcze obu gatunków nietoperzy zlokalizowane są w budynku klasztoru w Czernej (podkowiec mały w piwnicy, nocek orzęsiony na Uzasadnienie do Zarządzenia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Krakowie z dnia 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Czerna PLH120034 Zgodnie z art. 28

Bardziej szczegółowo

PLH 180016 Rymanów II spotkanie Zespołu u Lokalnej Współpracy pracy Krosno, 04.10.2011. Położenie i zasięg Położenie administracyjne: powiat krośnieński, gmina Rymanów, Iwonicz- Zdrój; powiat sanocki:

Bardziej szczegółowo

Ochrona nietoperzy w ramach specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 - problemy, szanse i wyzwania

Ochrona nietoperzy w ramach specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 - problemy, szanse i wyzwania Ochrona nietoperzy w ramach specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 - problemy, szanse i wyzwania Robert Mysłajek Stowarzyszenie dla Natury Wilk Źródło: Natura 2000 viewer http://natura2000.eea.europa.eu

Bardziej szczegółowo

1303 Podkowiec mały Rhinolophus hipposideros Bechstein, 1800

1303 Podkowiec mały Rhinolophus hipposideros Bechstein, 1800 1303 Podkowiec mały Rhinolophus hipposideros Bechstein, 1800 fot. R. Szkudlarek Gatunek występuje zarówno w regionie biogeograficznym kontynentalnym, jak i alpejskim. Liczba i lokalizacja stanowisk i obszarów

Bardziej szczegółowo

1354 Niedźwiedź Ursus arctos

1354 Niedźwiedź Ursus arctos 1354 Niedźwiedź Ursus arctos Liczba i lokalizacja obszarów monitoringowych Gatunek występuje wyłącznie w regionie alpejskim. Prowadzony od roku 1982 monitoring gatunku obejmuje cały zasięg jego występowania,

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony

Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach ochrony Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Podstawowe informacje o Naturze 2000 i planach

Bardziej szczegółowo

II spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy dla obszaru Natura 2000 Kościół w Nowosielcach PLH180035. Kościół w Nowosielcach PLH180035

II spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy dla obszaru Natura 2000 Kościół w Nowosielcach PLH180035. Kościół w Nowosielcach PLH180035 II spotkanie Zespołu Lokalnej Współpracy dla obszaru Natura 2000 Średnia temperatura dobowa (wąsy: min-max) dla stacji Krosno, notowane w okresie obserwacji. (NOAA Satelite and Information Service) Średnie

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH FORMULARZ DANYCH 1 NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH DLA OBSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY (OSO) DLA OBSZARÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OBSZARÓW O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM (OZW) I DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

NATURA STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH dla specjalnych obszarów ochrony (OSO), proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pozw), obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz specjalnych

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 578. ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w BYDGOSZCZY. z dnia 17 lutego 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 578. ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w BYDGOSZCZY. z dnia 17 lutego 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 21 lutego 2014 r. Poz. 578 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA w BYDGOSZCZY w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych

Bardziej szczegółowo

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów.

A. Zawartość planu ochrony dla parku narodowego i obszaru Natura Porównanie zawartości obu planów. Zawartość, tryb sporządzania i zakres prac koniecznych dla sporządzenia projektu planu ochrony dla parku narodowego, uwzględniającego zakres planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Zgodnie z art. 20 ust.

Bardziej szczegółowo

NATURA STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH dla specjalnych obszarów ochrony (OSO), proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pozw), obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz specjalnych

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. zakres działań na szczeblu gminy (11 sołectw), objęcie całości obszaru geograficznego gminy (11 sołectw),

UZASADNIENIE. zakres działań na szczeblu gminy (11 sołectw), objęcie całości obszaru geograficznego gminy (11 sołectw), UZASADNIENIE odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Dobra Sporządzono na podstawie art. 49 ustawy z 3 października

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1878 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE. z dnia 29 kwietnia 2014 r.

Lublin, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1878 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE. z dnia 29 kwietnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 8 maja 2014 r. Poz. 1878 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru

Bardziej szczegółowo

NAJLEPSZE PRAKTYKI W ZAKRESIE OCHRONY NIETOPERZY W POLSCE

NAJLEPSZE PRAKTYKI W ZAKRESIE OCHRONY NIETOPERZY W POLSCE NAJLEPSZE PRAKTYKI W ZAKRESIE OCHRONY NIETOPERZY W POLSCE Ochrona różnorodności biologicznej na obszarach leśnych, w tym w ramach sieci Natura 2000 promocja najlepszych praktyk Okres realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Rozmawiajmy! Europejska Sieć Ekologiczna NATURA 2000

Rozmawiajmy! Europejska Sieć Ekologiczna NATURA 2000 Europejska Sieć Ekologiczna NATURA 2000 Tworzenie sieci Natura 2000 jest od 1992 roku podstawowym zadaniem w dziedzinie ochrony przyrody dla wszystkich krajów Unii Europejskiej. W skład sieci wchodzą specjalne

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 listopada 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Gorzów Wielkopolski, dnia 28 listopada 2016 r. Poz ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 28 listopada 2016 r. Poz. 2369 ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM z dnia 23 listopada 2016

Bardziej szczegółowo

Aspekty formalne zatwierdzania planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Aspekty formalne zatwierdzania planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego PLAN OCHRONY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO z uwzględnieniem zakresu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Łysogóry Aspekty formalne zatwierdzania planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego Projekt

Bardziej szczegółowo

MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI

MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI MIESZKAM NA TERENIE CHRONIONYM PRAWA I OBOWIĄZKI PRAWNE I SPOŁECZNO- GOSPODARCZE UWARUNKOWANIA OCHRONY PRZYRODY NA OBSZARACH NATURA 2000 Zdzisław Cichocki, Małgorzata Hajto, Agnieszka Kuśmierz FORMY PRAWNEJ

Bardziej szczegółowo

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 I.47. Droga nr 442 m. Chocz. 47 Droga nr 442 m. Chocz Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat pleszewski Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem

Bardziej szczegółowo

Stan Ochrony Nietoperzy w obszarach Natura Andrzej Langowski Departament Zarządzania Zasobami Przyrody Wydział Planowania Ochrony

Stan Ochrony Nietoperzy w obszarach Natura Andrzej Langowski Departament Zarządzania Zasobami Przyrody Wydział Planowania Ochrony Stan Ochrony Nietoperzy w obszarach Natura 2000 Andrzej Langowski Departament Zarządzania Zasobami Przyrody Wydział Planowania Ochrony Co wiemy a co chcielibyśmy wiedzieć? Źródła danych Dane z raportu

Bardziej szczegółowo

ochrona przyrody 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU

ochrona przyrody 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU 80 RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2009 ROKU 6 ochrona przyrody Na tle ukształtowania powierzchni kraju małopolskie jest województwem najbardziej zróżnicowanym wysokościowo, mając

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Świeca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Świeca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444 I.50. Droga nr 444 m. Świeca. 50 Droga nr 444 m. Świeca Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat ostrowski Gmina: Odolanów (Świeca, Huta, Mościska) Celem inwestycji

Bardziej szczegółowo

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego PLAN OCHRONY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO PARKU NARODOWEGO z uwzględnieniem zakresu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Łysogóry Aspekty formalne sporządzania planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

Protokół Andrzej Ruszlewicz Tomasz Gottfried

Protokół Andrzej Ruszlewicz Tomasz Gottfried Projekt POIS.05.03.00-00-186/09 pn. Opracowanie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 na obszarze Polski. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu Protokół 2013-10-15, Włóki, gmina

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Instytut Ochrony Przyrody PAN SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z realizacji projektu PL0108 Optymalizacja wykorzystania zasobów sieci Natura 2000 dla zrównoważonego rozwoju w Karpatach Sprawozdanie obejmuje działania

Bardziej szczegółowo

Rola Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w zarządzaniu obszarami Natura 2000

Rola Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w zarządzaniu obszarami Natura 2000 Rola Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie w zarządzaniu obszarami Natura 2000 Mieczysław Kurowski Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Warszawie Źródła http://www.geoportal.gov.pl/ Obszary

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: I.21. Droga nr 241 m Rogoźno rz. Mała Wełna. 21 Droga nr 241 m Rogoźno rz. Mała Wełna Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat: obornicki Gmina: Rogoźno (m. Rogoźno)

Bardziej szczegółowo

Prawie wszystko o Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Na Mazowszu

Prawie wszystko o Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000. Na Mazowszu Prawie wszystko o Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000 Na Mazowszu Natura 2000 Stworzenie takiej sieci jest obowiązkiem każdego kraju członkowskiego UE, gdyż dyrektywy unijne maja charakter tzw.

Bardziej szczegółowo

Gmina: Grabów nad Prosną (Zajączki, Bukownica, m. Grabów nad Prosną, Palaty, Akacyjki, Giżyce)

Gmina: Grabów nad Prosną (Zajączki, Bukownica, m. Grabów nad Prosną, Palaty, Akacyjki, Giżyce) I.54. Droga nr 449 Zajączki Giżyce. 54 Droga nr 449 Zajączki Giżyce Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat ostrzeszowski Gmina: Grabów nad Prosną (Zajączki, Bukownica,

Bardziej szczegółowo

Gmina: Gołańcz (m. Morakowo), Wągrowiec (m. Wągrowiec) Celem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 241 na odcinku Morakowo - Wągrowiec

Gmina: Gołańcz (m. Morakowo), Wągrowiec (m. Wągrowiec) Celem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 241 na odcinku Morakowo - Wągrowiec I.19. Droga nr 241 Morakowo- Wągrowiec. 19 Droga nr 241 Morakowo- Wągrowiec Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat: wągrowiecki Gmina: Gołańcz (m. Morakowo), Wągrowiec

Bardziej szczegółowo

Zielona infrastruktura w Polsce. Anna Liro Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Zielona infrastruktura w Polsce. Anna Liro Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Zielona infrastruktura w Polsce Anna Liro Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska Zielona infrastruktura priorytet nowej strategii Realizacja Strategii UE ochrony różnorodności biologicznej na lata 2020

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest remont mostu nad rzeką Notecią w ciągu drogi wojewódzkiej nr 194.

Celem inwestycji jest remont mostu nad rzeką Notecią w ciągu drogi wojewódzkiej nr 194. I.17. Droga nr 194 m Żuławka- most (rz. Noteć). 17 Droga nr 194 m Żuławka- most (rz. Noteć) Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat: pilski Gmina: Wyrzysk (m. Wyrzysk,

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory

DYREKTYWA RADY 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory NATURA 2000 ochrony 5 ostoi Natura 2000 wyznaczonych na obszarach morskich w województwie zachodniopomorskim, a współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Grudziądz OŚR POSTANOWIENIE

Wójt Gminy Grudziądz OŚR POSTANOWIENIE Wójt Gminy Grudziądz OŚR.6220.11.2014 Grudziądz, 06.11.2014r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013 poz.267 ze zm.)

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH NATURA 2000 - STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH dla specjalnych obszarów ochrony (OSO), proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (pozw), obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty (OZW) oraz specjalnych

Bardziej szczegółowo

OPERAT ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGOŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH

OPERAT ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGOŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH OPERAT ISTNIEJĄCYCH I POTENCJALNYCH ZAGOŻEŃ WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH Identyfikacja zagrożeń i określenie sposobów ich eliminacji w odniesieniu do: - istniejących i potencjalnych przedsięwzięć mogących

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania dla obszaru Natura 2000 Kościół w Górkach Wielkich

Strategia zarządzania dla obszaru Natura 2000 Kościół w Górkach Wielkich Strategia zarządzania dla obszaru Natura 2000 Kościół w Górkach Wielkich Projekt PL0108 Optymalizacja wykorzystania zasobów sieci Natura 2000 dla zrównoważonego rozwoju w Karpatach Mechanizm Finansowy

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony dla rezerwatu przyrody Uroczysko Grodziszcze. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów)

Gmina: Ostrzeszów (Szklarka Przygodzicka, Lubeszczyk, Szklarka Myślniewska, Aniołki, m. Ostrzeszów) I.49. Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów. 49 Droga nr 444 odc. od ronda z drogą krajową nr 25 do m. Ostrzeszów Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy

Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy Obszary Natura 2000 szansą rozwoju dla naszej gminy gmina Siennica województwo mazowieckie Konkurs pn. Obszar Natura 2000 szansą dla rozwoju naszej gminy realizowany w ramach projektu "Natura 2000 naszą

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000. www.ek-kom.pl. Janusz Bohatkiewicz. EKKOM Sp. z o.o. Regietów, 21 stycznia 2010

NATURA 2000. www.ek-kom.pl. Janusz Bohatkiewicz. EKKOM Sp. z o.o. Regietów, 21 stycznia 2010 DROGI SAMORZĄDOWE X LAT AKTUALNE PROBLEMY ZWIĄZANE Z OBSZARAMI NATURA 2000 Janusz Bohatkiewicz EKKOM Sp. z o.o. www.ek-kom.pl Regietów, 21 stycznia 2010 Krótka informacja nt. obszarów NATURA 2000 SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Procedura realizacji inwestycji na terenach obszarów Natura 2000 z uwzględnieniem planowania przestrzennego

Procedura realizacji inwestycji na terenach obszarów Natura 2000 z uwzględnieniem planowania przestrzennego Procedura realizacji inwestycji na terenach obszarów Natura 2000 z uwzględnieniem planowania przestrzennego Dr BoŜena Kotońska Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Krakowie, Regionalny Konserwator

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania dla obszaru Natura 2000 Kostrza

Strategia zarządzania dla obszaru Natura 2000 Kostrza Strategia zarządzania dla obszaru Natura 2000 Kostrza Projekt PL0108 Optymalizacja wykorzystania zasobów sieci Natura 2000 dla zrównoważonego rozwoju w Karpatach Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: I.52. Droga Nr 449 m. Brzeziny most (rzeka Pokrzywnica) 52 Droga Nr 449 m. Brzeziny most (rzeka Pokrzywnica) Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat kaliski Gmina:

Bardziej szczegółowo

Dyrektywa Siedliskowa NATURA 2000. Dyrektywa Ptasia N2K - UE. N2K w Polsce. N2K w Polsce

Dyrektywa Siedliskowa NATURA 2000. Dyrektywa Ptasia N2K - UE. N2K w Polsce. N2K w Polsce NATURA 2000 Dyrektywa Siedliskowa Sieć obszarów chronionych na terenie Unii Europejskiej Celem wyznaczania jest ochrona cennych, pod względem przyrodniczym i zagrożonych, składników różnorodności biologicznej.

Bardziej szczegółowo

Diagnoza obszaru: Ostoja Olsztyńsko-Mirowska OBSZARY NATURA 2000

Diagnoza obszaru: Ostoja Olsztyńsko-Mirowska OBSZARY NATURA 2000 Diagnoza obszaru: Ostoja Olsztyńsko-Mirowska OBSZARY NATURA 2000 Opracował: Michał Szczepanik Lokalizacja: Powierzchnia: 2210.88 ha Województwo śląskie Powiat częstochowski Gmina Olsztyn Formy ochrony

Bardziej szczegółowo

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r.

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. POIS.05.03.00-00-284/10 Plan ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH FORMULARZ DANYCH 1 NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH DLA OBSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY (OSO) DLA OBSZARÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OBSZARÓW O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM (OZW) I DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Instytut Ochrony Przyrody PAN SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE z realizacji projektu PL0108 Optymalizacja wykorzystania zasobów sieci Natura 2000 dla zrównoważonego rozwoju w Karpatach Sprawozdanie obejmuje działania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU PROJEKT z 21 stycznia 2016 r. ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU z dnia... w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Barłożnia Wolsztyńska PLH300028

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Gostyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Gostyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 I.45. Droga nr 434 m. Gostyń. 45 Droga nr 434 m. Gostyń Powiat gostyński Lokalizacja przedsięwzięcia Gmina: Gostyń (m. Gostyń, Krajewice) Gmina: Piaski (Podrzecze, Grabonóg, Piaski) Charakterystyka ogólna

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 4 kwietnia 2013 r. Poz. 3159 ZARZĄDZENIE NR 6/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Zagospodarowanie przestrzenne STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) VI spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 11 sierpnia 2014 r.

Zagospodarowanie przestrzenne STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) VI spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 11 sierpnia 2014 r. Zagospodarowanie przestrzenne STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) VI spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 11 sierpnia 2014 r. POIS.05.03.00-00-284/10 Plan ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru

Bardziej szczegółowo

Kościół w Skalniku PLH180037

Kościół w Skalniku PLH180037 Program I spotkania Zespołu Lokalnej Współpracy dla obszaru Natura 2000 w dniu 30.04.2014r. 9:00 Otwarcie spotkania, powitanie gości Przedstawienie zespołu opracowującego plan zadań ochronnych (PZO) dla

Bardziej szczegółowo

Gmina: Miłosław (m. Miłosław, Kozubiec, Mikuszewo) Gmina: Kołaczkowo (Budziłowo, Wszembórz, Borzykowo)

Gmina: Miłosław (m. Miłosław, Kozubiec, Mikuszewo) Gmina: Kołaczkowo (Budziłowo, Wszembórz, Borzykowo) I.46. Droga nr 441 odc. Miłosław Borzykowo. 46 Droga nr 441 odc. Miłosław Borzykowo Powiat wrzesiński Lokalizacja przedsięwzięcia Gmina: Miłosław (m. Miłosław, Kozubiec, Mikuszewo) Charakterystyka ogólna

Bardziej szczegółowo

Spotkanie odbyło się dnia 21 listopada 2013 roku w siedzibie Urzędu Gminy Wiśniowa Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10.

Spotkanie odbyło się dnia 21 listopada 2013 roku w siedzibie Urzędu Gminy Wiśniowa Spotkanie rozpoczęło się o godzinie 10. Sprawozdanie z IV warsztatów konsultacyjnych dotyczących projektu Planu Zadań Ochronnych dla Obszaru Natura 2000 PLH 120052 Ostoje Nietoperzy Beskidu Wyspowego Spotkanie odbyło się dnia 21 listopada 2013

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH ZWALCZANIE GATUNKÓW INWAZYJNYCH. 14 października 2015 r.

FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH ZWALCZANIE GATUNKÓW INWAZYJNYCH. 14 października 2015 r. FINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW UNIJNYCH DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU ZWALCZANIE GATUNKÓW INWAZYJNYCH 14 października 2015 r. Finansowanie projektów Możliwe finansowanie ze środków unijnych w ramach: Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 grudnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 38/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Gorzów Wielkopolski, dnia 20 grudnia 2013 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 38/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 20 grudnia 2013 r. Poz. 2798 ZARZĄDZENIE NR 38/2013 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Biegacz Zawadzkiego Carabus (Morphocarabus) zawadzkii (9001)

Biegacz Zawadzkiego Carabus (Morphocarabus) zawadzkii (9001) Biegacz Zawadzkiego Carabus (Morphocarabus) zawadzkii (900) Autor raportu: Mieczysław Stachowiak Eksperci lokalni: Holly Marek, Mazepa Jacek, Olbrycht Tomasz Opisany pierwotnie jako forma Carabus Preyssleri

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MPZP REZERWAT ŻURAWINIEC W POZNANIU DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot. 1. Lasy komunalne wejście od strony ul. Umultowskiej Fot. 2.

Bardziej szczegółowo

Gmina: Margonin (m. Margonin), Gołańcz ( m. Gołańcz)

Gmina: Margonin (m. Margonin), Gołańcz ( m. Gołańcz) I.15. Droga nr 193 odc. Margonin- Gołańcz. 15 Droga nr 193 odc. Margonin- Gołańcz Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat: chodzieski, wągrowiecki Gmina: Margonin

Bardziej szczegółowo

Wykaz obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w województwie małopolskim

Wykaz obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w województwie małopolskim Stan na 01.10.2007 Wykaz obszarów Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 w województwie małopolskim L.p. Kamienica, Mszana Dolna, Niedźwiedź,, Gorczański Park dnia 21.07.2004 r. w sprawie obszarów

Bardziej szczegółowo

Ochrona ptaków wodnych i błotnych w pięciu parkach narodowych odtwarzanie siedlisk i ograniczanie wpływu inwazyjnych gatunków. Polskie Ostoje Ptaków

Ochrona ptaków wodnych i błotnych w pięciu parkach narodowych odtwarzanie siedlisk i ograniczanie wpływu inwazyjnych gatunków. Polskie Ostoje Ptaków NARODOWY SŁOWIŃSKI PARK Ochrona ptaków wodnych i błotnych w pięciu parkach narodowych odtwarzanie siedlisk i ograniczanie wpływu inwazyjnych gatunków Polskie Ostoje Ptaków Władysław Jankow Dzień Informacyjny

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Dziennik Ustaw Nr 64 5546 Poz. 401 401 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Na podstawie art. 29 ust. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

Znaczenie obszarów NATURA 2000 ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk łęgowych

Znaczenie obszarów NATURA 2000 ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk łęgowych Znaczenie obszarów NATURA 2000 ze szczególnym uwzględnieniem siedlisk łęgowych Leśny Bank Genów Kostrzyca, 26.06.2014 r. Dr hab. Paweł Rutkowski Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wydział Leśny Katedra

Bardziej szczegółowo

Metodyka prac terenowych (nietoperze) na potrzeby Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kościoła w Dydni

Metodyka prac terenowych (nietoperze) na potrzeby Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kościoła w Dydni Metodyka prac terenowych (nietoperze) na potrzeby Planu Zadań Ochronnych dla obszaru Natura 2000 Kościoła w Dydni Kraków, kwiecień 2015 W trakcie prac nad sporządzaniem Planu Zadań Ochronnych dla obszaru

Bardziej szczegółowo

Gmina: Pyzdry (m. Pyzdry, Rataje, Pietrzyków Kolonia) Celem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Słupca Pyzdry

Gmina: Pyzdry (m. Pyzdry, Rataje, Pietrzyków Kolonia) Celem inwestycji jest przebudowa drogi wojewódzkiej nr 466 na odcinku Słupca Pyzdry I.56. Droga nr 466 odc. Słupca Pyzdry. 56 Droga nr 466 odc. Słupca Pyzdry Powiat wrzesiński Gmina: Pyzdry (m. Pyzdry, Rataje, Pietrzyków Kolonia) Lokalizacja przedsięwzięcia Powiat słupecki Gmina: Lądek

Bardziej szczegółowo

Mariusz Skwara Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

Mariusz Skwara Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie Zarządzanie obszarami Natura 2000 z uwzględnieniem wykonywania planów ochrony, planu zadań ochronnych wykonywania czynnej ochrony i źródeł finansowania Mariusz Skwara Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

27 Droga nr 263 Kłodawa Dąbie odc. od skrzyżowania z drogą krajową 92 do drogi wojewódzkiej nr 473

27 Droga nr 263 Kłodawa Dąbie odc. od skrzyżowania z drogą krajową 92 do drogi wojewódzkiej nr 473 I.27. Droga nr 263 Kłodawa Dąbie odc. od skrzyżowania z drogą krajową 92 do drogi wojewódzkiej nr 473. 27 Droga nr 263 Kłodawa Dąbie odc. od skrzyżowania z drogą krajową 92 do drogi wojewódzkiej nr 473

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dziennik Ustaw Nr 34 2893 Poz. 186 186 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Na podstawie art. 28

Bardziej szczegółowo

4003 Świstak Marmota marmota latirostris

4003 Świstak Marmota marmota latirostris 4003 Świstak Marmota marmota latirostris Liczba i lokalizacja obszarów i stanowisk monitoringowych Gatunek występuje wyłącznie w regionie alpejskim. Monitoring obejmuje cały teren występowania świstaka

Bardziej szczegółowo

1. 1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy PLH200008, zwanego dalej obszarem Natura 2000.

1. 1. Ustanawia się plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy PLH200008, zwanego dalej obszarem Natura 2000. (wersja 29.01.2016) Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku z dnia.r. w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Biebrzy PLH200008 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANO W RAMACH KAMPANII

PRZYGOTOWANO W RAMACH KAMPANII PRZYGOTOWANO W RAMACH KAMPANII PROMUJĄCEJ SIEĆ NATURA 2000 POD HASŁEM NATURA SIĘ O(D)PŁACA. PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO, FINANSOWANY ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 133 w m. Sieraków

Celem inwestycji przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 133 w m. Sieraków I.3. Droga nr 133 most Sieraków II rzeka Warta. 3 Droga nr 133 most Sieraków II rzeka Warta Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat: międzychodzki gmina Sieraków

Bardziej szczegółowo

Farmy wiatrowe zlokalizowane w pobliżu parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu. Teresa Świerubska Suwalski Park Krajobrazowy

Farmy wiatrowe zlokalizowane w pobliżu parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu. Teresa Świerubska Suwalski Park Krajobrazowy Farmy wiatrowe zlokalizowane w pobliżu parków krajobrazowych i obszarów chronionego krajobrazu Teresa Świerubska Suwalski Park Krajobrazowy Dlaczego wiatraki wybrały Suwalszczyznę? Biegun zimna i wichrowe

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH FORMULARZ DANYCH 1 NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH DLA OBSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY (OSO) DLA OBSZARÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OBSZARÓW O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM (OZW) I DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do GŁÓWNE UWARUNKOWANIA OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU (1) Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej Wody przybrzeżne, plaże, wydmy i bory nadmorskie, fragment międzywala,

Bardziej szczegółowo

Postępowanie z nietoperzami: monitoring procesu łagodzenia i jego efektywność

Postępowanie z nietoperzami: monitoring procesu łagodzenia i jego efektywność Postępowanie z nietoperzami: monitoring procesu łagodzenia i jego efektywność Raymond Tilmans Provincie Limburg, Afdeling Infra-projecten, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht, the Netherlands; ram.tilmans@prvlimburg.nl

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: I.34. Droga Nr 305 odc. od m. Solec do granicy województwa. 34 Droga Nr 305 odc. od m. Solec do granicy województwa Powiat wolsztyński Lokalizacja przedsięwzięcia Gmina: Przemęt (Solec, Mochy, Kaszczor)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze spotkania. Natura 2000 w Karpatach. Obszar Ostoja Gorczańska. 29.03.2010 r. Miejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej

Sprawozdanie ze spotkania. Natura 2000 w Karpatach. Obszar Ostoja Gorczańska. 29.03.2010 r. Miejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej Urząd Gminy Ochotnica Dolna Sprawozdanie ze spotkania Natura 2000 w Karpatach. Obszar Ostoja Gorczańska 29.03.2010 r. Miejski Ośrodek Kultury w Ochotnicy Górnej INFORMACJE OGÓLNE: 29. marca 2010 r. w Miejskim

Bardziej szczegółowo

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH

NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH FORMULARZ DANYCH 1 NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYCH DLA OBSZARÓW SPECJALNEJ OCHRONY (OSO) DLA OBSZARÓW SPEŁNIAJĄCYCH KRYTERIA OBSZARÓW O ZNACZENIU WSPÓLNOTOWYM (OZW) I DLA SPECJALNYCH OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - z 1 września 2014 r.

- PROJEKT - z 1 września 2014 r. - PROJEKT - z 1 września 2014 r. ZARZĄDZENIE REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU z... zmieniające zarządzenie w sprawie ustanowienia planu zadań ochronnych dla obszaru Natura Ostoja Nadwarciańska

Bardziej szczegółowo

Polityka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wobec inwestycji infrastrukturalnych

Polityka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wobec inwestycji infrastrukturalnych Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie Maria Mellin Polityka Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wobec inwestycji infrastrukturalnych Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie

Bardziej szczegółowo

Wyniki inwentaryzacji na poszczególnych transektach i punktach nasłuchowych 1. Wyniki inwentaryzacji w punkcie nr 1:

Wyniki inwentaryzacji na poszczególnych transektach i punktach nasłuchowych 1. Wyniki inwentaryzacji w punkcie nr 1: Wyniki inwentaryzacji na poszczególnych transektach i punktach nasłuchowych 1. Wyniki inwentaryzacji w punkcie nr 1: Jest to punkt nasłuchowy zlokalizowany przy moście drogowym, nad kanałem łączącym Jezioro

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: I.24. Droga nr 260 m. Gniezno ul. Warszawska- wiadukt nad linią PKP. 24 Droga nr 260 m. Gniezno ul. Warszawska- wiadukt nad linią PKP Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

2. POŁOśENIE OBSZARU. 2.1. POŁOśENIE CENTRALNEGO PUNKTU OBSZARU DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA. 2.2. POWIERZCHNIA (ha): 2.3. DŁUGOŚĆ OBSZARU (km):

2. POŁOśENIE OBSZARU. 2.1. POŁOśENIE CENTRALNEGO PUNKTU OBSZARU DŁUGOŚĆ GEOGRAFICZNA. 2.2. POWIERZCHNIA (ha): 2.3. DŁUGOŚĆ OBSZARU (km): FORMULARZ DANYH 1 NATURA 2000 STANDARDOWY FORMULARZ DANYH DLA OBSZARÓW SPEJALNEJ OHRONY (OSO) DLA OBSZARÓW SPEŁNIAJĄYH KRYTERIA OBSZARÓW O ZNAZENIU WSPÓLNOTOWYM (OZW) I DLA SPEJALNYH OBSZARÓW OHRONY (SOO)

Bardziej szczegółowo

Plany zadań ochronnych i plany ochrony obszarów Natura 2000 w województwie mazowieckim

Plany zadań ochronnych i plany ochrony obszarów Natura 2000 w województwie mazowieckim Konferencja pn. Natura 2000 naszą szansą Plany zadań ochronnych i plany ochrony obszarów Natura 2000 w województwie mazowieckim Grażyna Zielińska RDOŚ w Warszawie Konferencja realizowana jest w ramach

Bardziej szczegółowo

Widłoząb zielony Dicranum viride (1381)

Widłoząb zielony Dicranum viride (1381) Widłoząb zielony Dicranum viride (1381) Koordynator: Adam Stebel Eksperci: Anna Rusińska, Mirosław Szczepański, Robert Zubel, Beata Cykowska Gatunek był objęty monitoringiem w latach 2009 i 2010. Strona

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 sierpnia 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 32/2012 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

Gorzów Wielkopolski, dnia 22 sierpnia 2012 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 32/2012 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 22 sierpnia 2012 r. Poz. 1592 ZARZĄDZENIE NR 32/2012 REGIONALNEGO DYREKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

Gmina: Skoki (m. Rejowiec i Pawłowo Skockie), Kiszkowo (m. Kiszkowo), Kłecko (m. Komorowo)

Gmina: Skoki (m. Rejowiec i Pawłowo Skockie), Kiszkowo (m. Kiszkowo), Kłecko (m. Komorowo) I.18. Droga nr 197 odc. Rejowiec- Pawłowo, odc. Kiszkowo- Komorowo. 18 Droga nr 197 odc. Rejowiec- Pawłowo, odc. Kiszkowo- Komorowo Lokalizacja przedsięwzięcia Powiat: wągrowiecki, gnieźnieński Gmina:

Bardziej szczegółowo