Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft"

Transkrypt

1 Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft

2 Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Rok okazał się być przełomowym na rynku rozwiązań sieci bezprzewodowych. Wszystko to za sprawą zatwierdzenia przez organizację IEEE nowego standardu ac, który szybko zyskuje na znaczeniu wśród klientów indywidualnych i korporacyjnych. Namacalnym dowodem potwierdzającym tę tezę jest zauważalny wzrost wolumenu sprzedaży urządzeń obsługujących tę technologię. PROWADZĄCY Michał Jędrzejczak, COMPAREX, architekt i konsultant projektów w obszarze technologii Microsoft, w tym rozwiązań chmurowych. Waldemar Skrzypiec, Microsoft, zajmuje się technologiami chmurowymi, odpowiedzialny za platformę Microsoft Azure. Tematem artykułu z cyklu Chmura publiczna jest zarządzanie ciągłością biznesową na bazie rozwiązań firmy Microsoft. Na kolejnych stronach omawiamy, jakie wyzwania stają przed przedsiębiorstwami w kontekście konieczności zapewnienia nadmiarowych, niezawodnych systemów IT centrów przetwarzania danych oraz jak technologie Microsoft mogą pomóc w realizacji tych celów. Zacznijmy od przewrotnego pytania: czy współczesna firma może funkcjonować w przypadku awarii serwerowni? Odpowiedź wydaje się oczywista: zdecydowanie nie. COMPAREX to międzynarodowa korporacja, w której większość obszarów IT realizowanych jest centralnie, a duża część z nich objęta jest odpowiednimi mechanizmami zapewnienia ciągłości biznesowej. Dzięki temu nie borykamy się z przerwami w dostępie do usług IT. W tym kontekście można przypuszczać, że większość firm stosuje rozwiązania z zakresu zapewnienia nieprzerwanego dostępu do usług i danych w systemach informatycznych, które mają wpływ na funkcjonowanie biznesu, a przynajmniej wiele z nich chciałoby takie zasady i narzędzia mieć wdrożone u siebie. Krytyczne aplikacje biznesowe Co w praktyce oznacza zachowanie ciągłości biznesowej i czym są tak zwane krytyczne aplikacje biznesowe? To zależy od firmy. Dla jednych krytyczną aplikacją będzie Microsoft SharePoint, dla kolejnych SAP, Oracle lub poczta Exchange, a dla pozostałych jeszcze inny system biznesowy. Wyniki badania IDC QuickPoll Survey 2013 potwierdzają, że aplikacja krytyczna z perspektywy danej firmy wcale nie musi być tak ważna dla innej. Większość osób wymienia SAP jako krytyczny system biznesowy przedsiębiorstwa, ale jest też grupa respondentów (co prawda w mniejszości, ale zauważalnej) mających odmienne zdanie, przekonanych o tym, że chwilowa dysfunkcja tej aplikacji nie wywoła negatywnych skutków dla organizacji. To samo dotyczy dostępności serwera Exchange. Wśród ankieto- 2

3 wanych znalazły się osoby, dla których poczta elektroniczna stanowi podstawowe narzędzie pracy, i takie, które nie uważają tej usługi za krytyczną dla funkcjonowania ich biznesu. Gwałtowny przyrost danych Głównym powodem problemów, a raczej wyzwań stawianych przed działami IT w zakresie zachowania ciągłości biznesowej jest gwałtowny przyrost danych. Zwiększająca się ilość danych prowadzi do powstawania coraz większej liczby powiązań między nimi, a to przy braku zasad i narzędzi zapewnienia ciągłości działania nierzadko skutkuje brakiem możliwości odtworzenia tych danych w sytuacji awaryjnej. Z uwagi na fakt, że danych w przedsiębiorstwie jest coraz więcej, nie wszystkie z nich mogą zostać objęte wymaganą ochroną, a jeśli już zostaną, to na zbyt krótki czas. Wzrost ilości danych w przedsiębiorstwie przekłada się bezpośrednio na zwiększenie czasochłonności zarządzania nimi. Przykładowo, czas wykonania kopii zapasowej na taśmie magnetycznej zależy wprost od liczby danych, które chcemy objąć ochroną. Dotarcie do potrzebnej taśmy i odtworzenie z niej kopii zajmie więcej czasu, jeśli w organizacji przechowywanych i przetwarzanych jest coraz większa liczba danych. Gwałtowny przyrost danych może prowadzić do sytuacji, w której co prawda mamy zaimplementowane lub dopiero zamierzamy wdrażać rozwiązania klasy disaster recovery (DR), ale nie są one testowane. W tym obszarze można znaleźć przykłady wielu klientów, których plany przywracania systemów po katastrofie na nic się zdały, właśnie z uwagi na brak ich dokładnego testowania w czasie. Oto przykład. Klient regularnie wykonywał backup bazy danych, ale proces ten nie był uzupełniony o testy przywracania. Kiedy doszło do awarii, okazało się, że firma musi cofnąć stan swojego systemu o pół roku. Dane zostały utracone, ponieważ kopie zapasowe były tworzone niewłaściwie, i nie były stosowane procedury testów odtworzeniowych. Przykład ten pokazuje, jak ważna jest dbałość o kompletność całego rozwiązania backupu, począwszy od identyfikacji źródeł pochodzenia danych, które należy objąć ochroną, nakreślenia obostrzeń i wymagań biznesowych, aż po wdrożenia samego syste- Przyrost danych prowadzi do: zwiększenia liczby powiązań, problemów i pomyłek, zbyt dużej ilości danych objętych niewystarczającą ochroną, zbyt krótkim przechowywaniem danych, zwiększeniem czasochłonności zarządzania danymi, nietestowania rozwiązań typu disaster recovery (DR), wzrostu kosztów. 3

4 Zarządzanie backupem a ciągłość biznesowa automatyzacja, zwiększona integracja między aplikacją a rozwiązaniem DR, objęcie większej liczby aplikacji systemem DR, wyeliminowanie taśm, wprowadzenie testowalnych rozwiązań, wykorzystanie rozwiązania optymalnego kosztowo. mu zabezpieczeń oraz procedur dotyczących wykonywania kopii zapasowych i prowadzenia testów odtworzeniowych. To właśnie testy dają gwarancję, że wdrożone rozwiązanie działa poprawnie, a dane przedsiębiorstwa są dobrze chronione. Niestety, wraz ze wzrostem liczby danych, które należy objąć ochroną, rosną koszty wdrożenia i utrzymania tego typu rozwiązań, a więc i wydatki związane z zapewnieniem ciągłości biznesowej w firmie. Zarządzanie backupem a ciągłość biznesowa Najważniejszym sposobem na poradzenie sobie z wyzwaniami, jakie wiążą się z zarządzaniem kopiami zapasowymi jest automatyzacja procesu backupu oraz zwiększenie integracji pomiędzy systemem (aplikacją), który chcemy poddać ochronie, a rozwiązaniami disaster recovery. Podejście to, oprócz uproszczenia samego procesu backupu, pozwoli na objęcie większej ilości systemów planem przywracania po katastrofie. W idealnym rozwiązaniu zakłada się także wyeliminowanie z procesu backupu taśm magnetycznych, co pozwoli zmniejszyć ilość czasu poświęcanego na zarządzanie danymi. Kluczową kwestią w kontekście zarządzania backupem danych jest wprowadzenie testowalnych rozwiązań, tak abyśmy mogli w dowolnej chwili spróbować odtworzyć środowisko, nie przerywając pracy systemu produkcyjnego. Ostatnim elementem tej strategii jest wybór rozwiązania optymalnego kosztowo, które spełni wymagania danego przedsiębiorstwa. Transformacja działów IT W tym miejscu postawmy śmiałą tezę, że nie wszystkie obecnie dostępne na rynku rozwiązania disaster recovery (DR) są przygotowane na zmiany związane z transformacją działów IT oraz centrów przetwarzania danych. Mówimy tutaj o systemach i technologiach, które swoim zasięgiem muszą objąć fizyczną infrastrukturę klienta oraz rozwiązania chmurowe, rozszerzając zakres ochrony o systemy pośrednie, a więc środowiska zwirtualizowane i infrastrukturę chmury hybrydowej. Microsoft dysponuje rozwiązaniem, które jest w stanie zapewnić ochronę centrum przetwarzania danych w każdym z tych stanów (infrastruktura fizyczna, fizyczna plus wirtualna, chmura hybrydowa, chmura publiczna). Producent ma w ofercie szereg komplementarnych technologii, pozwalających na wdrażanie 4

5 planów zarządzania ciągłością w środowisku Datacenter, przy czym wybór każdej z nich podyktowany jest celami biznesowymi zabezpieczania danych i ich odtwarzania. Warto przypomnieć, że czym innym jest wykonywanie kopii zapasowych i archiwizacja danych w celach ich przechowywania w dłuższym okresie, np. na potrzeby audytowania systemów finansowo-księgowych, a czym innym wdrożenie scenariusza przywracania po katastrofie (disaster recovery), w którym należy założyć możliwość utraty wszystkich danych w podstawowym centrum przetwarzania i konieczność ich szybkiego odtworzenia od zera. Clustering Service Omówienie technologii ochrony systemów rozpoczynamy od rozwiązań stosowanych wewnątrz własnego centrum danych (on premises). Podstawowym rozwiązaniem w tym obszarze jest obecna od dłuższego czasu w systemie Windows Server technologia Clustering Service. Z perspektywy infrastruktury zaprojektowanej w modelu Infrastructure as a Service mechanizm ten zapewnia ochronę maszyn wirtualnych w środowisku wirtualizacji Microsoft Hyper-V. Awaria fizycznego komputera (hosta), na którym uruchamiane są maszyny wirtualne, nie prowadzi do dłuższej przerwy w ciągłości działania tych maszyn. Clustering Service automatycznie przenosi instancję wirtualną jako obiekt logiczny na inny, sprawny węzeł klastra, startuje ją, a po chwili wszystkie uruchamiane w niej usługi sieciowe i aplikacje biznesowe stają się ponownie dostępne dla odbiorców końcowych. Nie można zapominać, że jeżeli maszyna fizyczna ulegnie awarii, wszystko, co było w jej pamięci, nagle zniknie. Nie powinno to mieć jednak znaczenia z perspektywy zapewnienia ciągłości działania biznesowej całej usługi. Scenariusz ten wykorzystuje się w przypadku nieplanowanej awarii fizycznego hosta. Sytuacja wygląda odmiennie, kiedy mamy do czynienia z oknem serwisowym i chcemy np. zaktualizować system i ponownie uruchomić serwer wirtualizacji. Technologia Clustering Service umożliwia przeniesienie maszyn wirtualnych, a więc i działających w nich usługi i aplikacji, na inny węzeł klastra, bez przerywania ich pracy. W tym przypadku żadne dane nie zostaną utracone. Przenoszenie maszyn między hostami Clustering Service jest tylko jedną z technologii Microsoft, która pozwala na migrację instancji wirtualnych w węzłach bez przerywania pracy. Obecna wersja Hyper-V implementuje dwa rozwiązania: Storage Live Migration i Share Nothing Live Migration, które umożliwiają przenoszenie maszyn wirtualnych między hostami wirtualizacji, bez konieczności wdrażania pełnego klastra z przeznaczoną do tego celu macierzą dyskową. Podejście to jest często stosowane w przypadku konieczności obsłużenia mniejszych obciążeń, np. w oddziałach zamiejscowych organizacji (branch offices), gdzie budowanie złożonej infrastruktury klastra jest nieuzasadnione finansowo. Innymi słowy, scenariusz ten zakłada migrację maszyn wirtualnych pomiędzy wolno stojącymi serwerami, które mogą mieć przypisane wyłącznie lokalne zasoby dyskowe, bez konieczności wdrażania centralnej macierzy. Z drugiej strony administrator korzysta z wszystkich zalet wirtualizacji w zakresie zdalnego manipulowania instancjami wirtualnymi, tworzenia zrzutów obrazu maszyny itp. Dzięki mechanizmom replikacji Hyper-V opisane tutaj scenariusze mogą zostać zrealizowane na pojedynczych serwerach, bez budowania klastra niezawodnościowego. Guest Clustering W tym miejscu wróćmy do technologii klastrowych. Usługa Clustering Service wdrażana jest na poziomie hostów wirtualizacyjnych, a zatem w tym wariancie przełączaniu podlega cała maszyna (instanacja) wirtualna. Uzupełnieniem rozwiązania jest mechanizm Guest Clustering. Mamy tutaj do czynienia z tą samą technologią klastrową Windows Server, ale integrowaną wewnątrz instancji wirtualnych. W ten sposób możemy objąć ochroną różnego rodzaju aplikacje dostosowane do pracy z Clustering Service, np. serwer bazodanowy SQL Server, aby zapewnić odporność na awarię na poziomie aplikacji wewnątrz systemu gościa. Innymi słowy, jeśli używamy technologii Clustering Service na poziomie hosta wirtualizacyjnego (dotyczy to wirtualizacji Microsoft i innych producentów), przeniesienie maszyny gościa, który uległ awarii na inny węzeł w klastrze, nie usuwa de facto przyczyny awarii. Aby rozwiązać problem, Czym innym jest wykonywanie kopii zapasowych i archiwizacja danych w celach ich przechowywania w dłuższym okresie, np. na potrzeby audytowania systemów finansowo- -księgowych, a czym innym wdrożenie scenariusza przywracania po katastrofie (disaster recovery). 5

6 Windows Server Backup to mechanizm zapewnienia ciągłości biznesowej, stricte związany z tworzeniem kopii zapasowych. musimy zastosować technologię Guest Clustering, która jest świadoma obciążeń wewnątrz maszyny wirtualnej i pozwala odzyskać sprawność operacyjną aplikacji, np. na poziomie serwera bazy danych. Rozwiązania aplikacyjne Kolejną grupą technologii, które należy rozpatrywać w kontekście tworzenia systemów wysokiej dostępności, a więc i planów ciągłości działania, stanowią różnego rodzaju rozwiązania aplikacyjne. Przykładem jest usługa katalogowa Microsoft Active Directory bazuje ona na wielu rozproszonych, równorzędnych kontrolerach domeny, z których każdy przechowuje własną replikę katalogu. Awaria któregokolwiek z węzłów Active Directory nie powoduje przestojów w dostępie do usługi, bo zadania obsługi klientów przejmują inne, sprawne kontrolery w domenie. W obszarze serwerów aplikacyjnych Microsoft Exchange i SQL Server mamy do dyspozycji technologie Database Availability Group (DAG) oraz SQL Database Mirroring i AlwaysOn, które umożliwiają wprowadzenie mechanizmów wysokiej dostępności bezpośrednio na poziomie protokołu aplikacji, w tym przypadku dostępu do bazy danych. Podejście to wymaga, aby aplikacja, na której bazie dostarczamy usługi i dane odbiorcy końcowemu, sama w sobie wspierała mechanizmy wysokiej dostępności. Dodajmy, że nie tylko Exchange i SQL Server, ale i wiele innych aplikacji wspiera tego typu technologie. Migawki maszyn wirtualnych Zrzut maszyn wirtualnych (snapshot) na poziomie hosta wirtualizacji zapewnia dostęp do starszej wersji danych przechowywanych w pamięci masowej (wersjonowanie), ale w środowisku produkcyjnym migawki powinny być wykorzystywane raczej do wykonywania zadań administracyjnych, np. wgrywania aktualizacji systemu, niż jako alternatywa dla specjalnych mechanizmów backupu danych. Windows Server Backup Kolejnym mechanizmem zapewnienia ciągłości biznesowej, tym razem stricte związanym z tworzeniem kopii zapasowych, jest narzędzie Windows Server Backup wbudowane w system Windows Server. Mamy tutaj do czynienia z klasycznym rozwiązaniem backupu. Tworzymy kopie systemu i danych maszyny wirtualnej, przenosimy je na zewnętrzny nośnik, a czynność tę powtarzamy w regularnych odstępach czasu. Warto dodać, że Windows Server Backup wyposażono w funkcje wersjonowania wykonywania kopii, a zatem istnieje możliwość wygodnego odtwarzania danych historycznych, kiedy będą potrzebne, np. w trakcie audytu księgowego. Narzędzie to możemy wykorzystać do backupu danych serwerów fizycznych i maszyn wirtualnych z zainstalowanym systemem Windows Server. Ta sama technologia pozwala także zabierać maszyny z hosta wirtualizacji. Za każdym razem dotyczy do jednak pojedynczych serwerów fizycznych lub gościa. Aplikacje LOB W praktyce obciążenia aplikacji LOB (Line of Business) rozkładane są między wiele maszyn wirtualnych. Typowe rozwiązanie obejmuje trzy warstwy: danych, logiki biznesowej oraz interfejsu użytkownika. Każda z tych warstw to oddzielny zestaw maszyn wirtualnych w klastrze. W przypadku warstwy danych mamy do czynienia z klastrem bazodanowym, który tworzą dwie instancje maszyn wirtualnych skonfigurowanych do pracy w technologii SQL AlwaysOn Availability Groups. W tym kontekście redundancja danych zapewniana jest w warstwie danych. W logice biznesowej może to być zestaw maszyn wirtualnych, które mają wspólną konfigurację i obsługują logikę tego, co dzieje się w aplikacji LOB. Z kolei warstwę interfejsu użytkownika (fronted) może tworzyć portal webowy obsługiwany przez kilka instancji wirtualnych niezależnych od siebie, ale za to ze spójną konfiguracją lub zintegrowanych w ramach farmy serwerów z wdrożonym mechanizmem równoważenia obciążeń sieciowych Network Load Balancing. Za każdym razem należy pamiętać, że wybór konkretnej technologii zapewniania ciągłości działania zależy od celów, jakie zamierzamy osiągnąć, ale także od architektury, w której zaprojektowano aplikację LOB. W jaki sposób chronić aplikacje kluczowe z perspektywy zachowania ciągłości działania? Data Protection Manager Data Protection Manager (DPM) to rozwiązanie firmy Microsoft, które umożliwia w sposób spójny nakładanie reguł (polisy) ochrony 6

7 dla aplikacji LOB złożonych z różnych elementów i dostarczanych na różnych maszynach wirtualnych. Data Protection Manager jest częścią pakietu Microsoft System Center 2012 R2 i ściśle integruje się ze środowiskiem Windows Server i Hyper-V. W momencie utworzenia grupy zabezpieczeń Data Protection Manager może wszystkie dane chronionej aplikacji LOB przenieść w sposób spójny do chmury. Windows Server Backup oraz Data Protection Manager pozwalają na odkładanie kopii zapasowych na macierzy dyskowej oraz w chmurze Microsoft Azure. Dla uzupełnienia dodajmy, że DPM może zapisywać dane również na bibliotece taśmowej. Nie to będzie jednak tematem naszych dalszych rozważań, a fakt, że automatyczne przenoszenie kopii zapasowych do chmury to nic innego jak backup danych do zewnętrznej lokalizacji (off-site). Backup off-site Większość firm ma uwzględnione w procedurach zasady retencji taśm. W ustalonych odstępach czasu taśmy z kopiami zapasowymi należy zebrać i wynieść do zewnętrznej lokalizacji. Proces ten wymaga zaangażowania człowieka, jest podatny na błędy, a przy tym kosztowny. Wady i ograniczenia tego podejścia możemy w prosty sposób wyeliminować, integrując narzędzia Windows Server Backup lub Data Protection Manager z chmurą Microsoft Azure. Wszystko, czego potrzebujemy, to łącze internetowe. Transmisja kopii zapasowych do chmury jest zaszyfrowana tak samo jak wszystkie dane przechowywane po stronie Azure. Azure Site Recovery Dotychczas nasza uwaga skupiała się na klasycznych rozwiązaniach backupu, niewiele mówiąc o technologiach związanych z przywracaniem systemów i danych po katastrofie (disaster recovery). Rozwiązaniem disaster recovery opartym na chmurze publicznej Microsoft Azure jest Azure Site Recovery. Usługa ta integruje się z elementami infrastruktury centrum przetwarzania danych i asynchronicznie replikuje dane produkcyjne do centrum zapasowego lub chmury Azure. Azure Site Recovery pozwala wdrażać scenariusze odzyskiwania systemu po katastrofie w dwóch modelach. W pierwszym scenariuszu obciążenia systemów odtwarzane są we własnym ośrodku zapasowym. Drugi model zakłada odtworzenie wszystkich lub krytycznych dla funkcjonowania firmy systemów i danych w chmurze Microsoft Azure. Mamy więc tutaj do czynienia z przeniesieniem obciążeń do instancji wirtualnych chmury uruchamianych w modelu IaaS. Automatyzacja procesu odtwarzania danych Data Protection Manager to pierwsze scentralizowane (serwerowe) narzędzie do zarządzenia ciągłością działania systemów IT, które pozwala na backup krytycznych aplikacji do chmury oraz na automatyzację procesu przełączania systemów IT do zapasowego centrum danych przedsiębiorstwa. Pierwsza wersja tej aplikacji została wprowadzona na rynek już w 2006 r. Obecne wydanie nosi numer 2012 R2 i zawiera wtyczkę integrującą to narzędzie z chmurą publiczną Microsoft Azure. Natywny agent usługi Data Protection Manager integruje się z systemem Windows Server oraz Windows Client (stacje robocze i laptopy). Oprogramowanie umożliwia backup krytycznych aplikacji biznesowych, takich jak Exchange, SharePoint, Dynamics czy SQL Server oraz innych aplikacji LOB uruchamianych na platformie Windows Server. W przypadku integracji z hostem wirtualizacji na bazie Hyper-V (chmura prywatna) Data Protection Manager pozwala na wyniesienie do centrum zapasowego lub chmury Azure całej instancji wirtualnej, przy czym może to być także maszyna z zainstalowanym systemem Linux. Wynika to z faktu, że na platformie Azure istnieje możliwość uruchamiania instancji maszyn wirtualnych z Linuksem. Data Protection Manager ściśle integruje się z pozostałymi modułami środowiska Microsoft System Center, m.in. w zakresie zarządzania i monitorowania. Przykładem takiej integracji jest współpraca Data Protection Managera z narzędziem System Center Orchestrator, które służy do projektowania przepływów i automatyzacji czynności administracyjnych w infrastrukturze centrum przetwarzania danych. System Center Orchestrator warto wykorzystać zwłaszcza do zautomatyzowania testów odtworzeniowych w planach zachowania ciągłości biznesowej. Data Protection Manager to pierwsze scentralizowane (serwerowe) narzędzie do zarządzenia ciągłością działania systemów IT, które pozwala na backup krytycznych aplikacji do chmury oraz na automatyzację procesu przełączania systemów IT do zapasowego centrum danych przedsiębiorstwa. 7

8 StorSimple umożliwia wykonywanie migawek dwóch typów. Pierwszy to migawka lokalna, druga opcja to migawki chmurowe. Chmura hybrydowa Kolejnym rozwiązaniem związanym z ciągłością pracy systemów aplikacyjnych jest ochrona maszyn wirtualnych uruchamianych w rozwiązaniach hybrydowych. Scenariusz ten dotyczy sytuacji, w której część obciążeń obsługiwana jest w lokalnym ośrodku przetwarzania przedsiębiorstwa i do niej możemy stosować rozwiązania ochrony omówione dotychczas, natomiast druga połowa tych aplikacji uruchamianych jest na maszynach wirtualnych w modelu IaaS po stronie chmury publicznej Microsoft Azure. W drugim wariancie mechanizmy backupu i zarządzania planami odtworzeniowymi zaszyte są w logikę chmury. Wymaga to jedynie instalacji agenta wewnątrz takiej maszyny wirtualnej. W zamian otrzymamy możliwość wersjonowania tych kopii, a więc odkładania danych historycznych aplikacji przedsiębiorstwa i ich przywracania, jeśli jest to wymagane. Microsoft StorSimple Dotychczas omawiane technologie bazowały na protokołach aplikacyjnych z agentem usługi instalowanym wewnątrz systemu operacyjnego lub na hoście wirtualizacji. To nie wszystkie produkty tego typu dostępne na rynku. Innym ciekawym rozwiązaniem związanym z planami zachowania ciągłości działania jest StorSimple, czyli hybrydowa macierz dyskowa (Hybrid SAN) Microsoftu. StorSimple to macierz dyskowa instalowana w ośrodku przetwarzania danych klienta. Urządzenie ma wysokość 2U, jest w pełni redundantne, składa się z zestawu dysków półprzewodnikowych (SSD) i magnetycznych. Oprogramowanie StorSimple wyposażono w algorytmy warstwowego przechowywania danych (tiering). Najczęściej używane dane (gorące bloki) składowane są w warstwie półprzewodnikowej, a te, z których rzadko się korzysta, poddawane są kompresji i deduplikacji, a następnie są zapisywane na klasycznych dyskach magnetycznych. Bloki zimne, czyli te, do których nie odwołujemy się praktycznie wcale, po pewnym czasie przenoszone są do chmury publicznej Microsoft Azure. Zaletą StorSimple jest możliwość przechowywania dużej ilości danych. Dla przykładu, LUN logiczny, czyli dysk przypisywany do maszyny fizycznej lub hosta wirtualizacji (Hyper-V, VMware itd.), może być bardzo duży. W rozwiązaniu Microsoft nie jesteśmy ograniczeni pojemnością pamięci masowej zainstalowanej w lokalnym centrum przetwarzania danych, mając na uwadze trzecią warstwę składowania danych w chmurze obliczeniowej. To właśnie chmura gwarantuje praktycznie nieograniczoną jak na współczesne wymagania aplikacyjne przestrzeń dyskową na dane, których kopie mogą być dodatkowo rozmieszczone w wielu lokalizacjach na całym świecie (georedundancja). Wszystkie dane, które umieścimy w urządzeniu StorSimple, mogą podlegać operacji migawki (snapshot), a więc techniki wersjonowania znanej choćby z rozwiązań wirtualizacyjnych. W tym przypadku celem jest wykonanie migawki całego LUN-a maszyny wirtualnej przechowywanej na macierzy dyskowej StorSimple. StorSimple umożliwia wykonywanie migawek dwóch typów. Pierwszy to migawka lokalna, która jest lokalnym archiwum danych w pewnym punkcie w czasie. Taką migawkę wykorzystamy do cofnięcia zmian w maszynie wirtualnej, odzyskania z niej danych archiwalnych czy sklonowania na inny system. Druga opcja to migawki chmurowe. Pełna kopia danych, przechowywanych wewnątrz logicznego wolumenu, odkładana jest po stronie chmury publicznej Microsoft Azure. Dzięki temu podejściu oprócz standardowego rozwiązania backupu i wersjonowania danych zyskujemy mechanizmy odzyskiwania po katastrofie (disaster recovery) na poziomie przechowywania danych. Wszystko to odbywa się w pełni automatycznie dzięki logice zaszytej w chmurze Azure. Ochroną mogą zostać objęte pliki maszyn wirtualnych, bazy danych i pliki. Odtwarzanie do zapasowego centrum danych StorSimple pozwala na przygotowanie dwóch wariantów planu odtwarzania po awarii podstawowego centrum danych. Pierwszy zakłada przekierowanie konfiguracji logicznych wolumenów do zapasowego centrum przetwarzania, także z zainstalowanym urządzeniem StorSimple. Zapasowe urządzenie StorSimple łączy się do chmury Azure i udostępnia logiczne wolumeny serwerom uruchamianym w rezerwowym ośrodku przetwarzania. W tym momencie możemy już uruchamiać serwery i aplikacje w centrum zapasowym. Bloki dyskowe wolumenów pobierane są sukcesywnie 8

9 z chmury publicznej aż do momentu, gdy wszystkie dane wymagane przez zapasowe instancje wirtualne będą dostępne na lokalnych dyskach macierzy (półprzewodnikowych i magnetycznych). Oczywiście, proces ten wymaga czasu, ale w końcu osiągniemy stan, kiedy wszystkie gorące bloki dyskowe, niezbędne do pracy aplikacji biznesowych, zostaną zapisane lokalnie w zapasowym centrum danych, a infrastruktura osiągnie pełną wydajność. Zaletą tego podejścia jest brak konieczności przenoszenia taśm między podstawowym i zapasowym centrum danych (backup off-site) oraz szybkość, z jaką możemy przełączyć infrastrukturę do alternatywnego ośrodka przetwarzania. W podstawowym zakresie operacja ta wymaga 15 minut mniej więcej tyle trwa synchronizacja metadanych między urządzeniem StorSimple i chmurą publiczną Azure. Odtwarzanie do chmury Drugi wariant planu odzyskiwania po katastrofie zakłada wykorzystanie mocy obliczeniowej i zasobów chmury publicznej jako alternatywy dla budowy własnego centrum zapasowego. W tym przypadku na czas awarii dla krytycznych aplikacji biznesowych alokowane są zasoby chmury. Od strony technicznej całego rozwiązania wymaga to powołania obiektu Virtual Appliance StorSimple, który odzwierciedla logikę biznesową urządzenia zainstalowanego w podstawowym centrum przetwarzania danych w formie maszyny wirtualnej po stronie chmury Azure. W praktyce polega to na zamapowaniu wolumenów (LUN), które poddawane były migawkom chmurowym do instancji maszyn wirtualnych. Oznacza to możliwość szybkiego odtworzenia pełnej infrastruktury w bardzo krótkim czasie na podstawie ostatniej wersji danych przekazanej do chmury. W ten sposób możemy uruchamiać i udostępniać usługi serwera plików czy bazy danych odbiorcom końcowym przez internet lub wydzieloną sieć wirtualną. Wymaga to nakreślenia i wdrożenia w scenariuszu odzyskiwania po katastrofie nadmiarowych (redundantnych) połączeń sieciowych do chmury Azure. W tym obszarze chmura Microsoft oferuje wiele możliwości, przede wszystkim mowa tutaj o tunelach VPN zestawianych w trybie site-to-site oraz point- -to-site. Mechanizmy te pozwalają ustanowić bezpieczne połączenie do chmury dla konkretnego urządzenia lub zewnętrznej lokalizacji, np. zapasowego biura, za pomocą specjalnego linku sieciowego, tzw. Express Router. Korzystanie z chmury wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów działania maszyn wirtualnych w wynajmowanej na czas awarii infrastrukturze IaaS. Mamy tutaj do czynienia z relatywnie krótkim okresem, gdyż celem przedsiębiorstwa jest możliwie szybkie usunięcie awarii i odtworzenie systemów i danych w podstawowej lokalizacji centrum przetwarzania danych. Siedem warstw systemu DR Na rynku dostępnych jest wiele rozwiązań klasy disaster recovery pozycjonowanych według stopnia ochrony, automatyzacji zadań planowania, wdrażania i odtwarzania systemów po katastrofie oraz czasu potrzebnego na przywrócenie do działania systemów, aplikacji i danych przedsiębiorstwa. Rozważania na temat złożoności tego typu systemów należy rozpocząć od przedsiębiorstw, które nie mają wdrożonego żadnego rozwiązania typu disaster recovery. Wiele firm opiera scenariusze odzyskiwania po katastrofie na bazie kopii zapasowych przechowywanych w zewnętrznej lokalizacji (off-site). Może to być skarbiec, skrytka bankowa, zamiejscowy oddział itd. Poziom wyżej stawia się rozwiązania, w których kopia danych wynoszona jest do zapasowego centrum danych, przy czym procedura ta wymaga ingerencji człowieka. Proces można zautomatyzować, przesyłając kopie zapasowe do zewnętrznej lokalizacji lub zapasowego centrum danych przez łącze internetowe. W tym przypadku mówimy o elektronicznym skarbcu. Kolejnym stopniem zaawansowania rozwiązania disaster recovery jest wdrożenie mechanizmów, które pozwalają na przywrócenie stanu systemów biznesowych do konkretnego punktu w czasie. W wysokiej klasy rozwiązaniu DR wymagane jest, aby mechanizmy odtwarzania zapewniały co najmniej tzw. integralność transakcyjną, a w idealnym wariancie nie dochodziło do żadnej lub co najwyżej do minimalnej utraty danych. Najwyższy stopień zaawansowania można uzyskać dopiero wówczas, gdy całe rozwiązanie zostanie wysoce zautomatyzowane. W wysokiej klasy rozwiązaniu Disaster Recovery wymagane jest, aby mechanizmy odtwarzania zapewniały co najmniej tzw. integralność transakcyjną, a w idealnym wariancie nie dochodziło do żadnej lub co najwyżej do minimalnej utraty danych. 9

10 7warstw systemu DR Warstwa 0 Brak rozwiązania DR Warstwa 1 Kopia off-site Warstwa 2 Kopia w zapasowym DC Warstwa 3 Elektroniczny Skarbiec Warstwa 4 Kopie Point-In-Time Warstwa 5 Integralność transakcyjna Warstwa 6 Bliska zeru utrata danych Warstwa 7 Wysoce zautomatyzowane rozwiązanie Jak na tym tle pozycjonuje się usługa Azure Site Recovery? W rozwiązaniu Microsoft mamy do czynienia z wysoce zautomatyzowanym rozwiązaniem disaster recovery, charakteryzującym się możliwością utraty danych bliską zeru, zapewniających integralność transakcyjną, które pozwala przywrócić stan systemu do określonego punktu w czasie, a jednocześnie wysyła te dane do zewnętrznej lokalizacji (off-site) i robi to elektronicznie. Dodatkowo Azure Site Recovery jest tanim rozwiązaniem. DR węzłów Hyper-V Azure Site Recovery to usługa chmurowa, a więc wymaga subskrypcji chmury publicznej Microsoft Azure. Wdrożenie tego rozwiązania polega na powołaniu obiektów logicznych po stronie chmury, a następnie skojarzenie ich z obiektami węzła infrastruktury lokalnego ośrodka przetwarzania danych przedsiębiorstwa. Takim węzłem może być host wirtualizacji Hyper-V. Podejście to pozwala korzystać z usługi Azure Site Recovery w prostych scenariuszach, np. w oddziałach firmy (branch offices), w których zastosowano wirtualizację Hyper-V, ale nie wdrożono mechanizmów klastrowych ani scentralizowanej infrastruktury zarządzania. W usłudze Azure Site Recovery rejestrowany jest host wirtualizacji Hyper-V, natomiast wszystkie aspekty parametryzacji ochrony tego węzła definiowane są z poziomu panelu administracyjnego chmury Microsoft Azure przez przeglądarkę internetową. W tle tego rozwiązania kryje się dobrze znana technologia Hyper-V Replica, która umożliwia asynchroniczne przesyłanie pliku (obrazu) maszyny wirtualnej przez sieć komputerową. Jak już zostało wspomniane wcześniej, mechanizm Hyper-V Replica wykorzystywany jest do ochrony lokalnych zasobów wewnątrz centrum przetwarzania danych przedsiębiorstwa. W odniesieniu do rozwią- 10

11 zania Azure Site Recovery funkcja Hyper-V Replica replikuje dane do zapasowego centrum danych lub chmury publicznej Azure. W obu przypadkach dane kopii składowane są w zewnętrznej lokalizacji, skąd mogą zostać użyte w przypadku awarii podstawowego centrum przetwarzania. To doskonały przykład, w jaki sposób wirtualizacja Hyper-V w połączeniu z usługą chmury Azure może zostać wykorzystana do wprowadzenia pełnego planu disaster recovery dla usług działających wewnątrz chronionego hosta, bez konieczności budowy drogiego w utrzymaniu centrum zapasowego. To jednak nie wszystko. DR chmury prywatnej przedsiębiorstwa Usługa Azure Site Recovery może objąć planem odtwarzania po katastrofie chmurę prywatną w centrum przetwarzania danych przedsiębiorstwa. Dotyczy to firm, które zaimplementowały w swojej infrastrukturze zarządzania rozwiązanie Microsoft System Center, a właściwie jeden z modułów tego pakietu: Virtual Machine Manager. Oprogramowanie umożliwia wysyłanie wszystkich lub wybranych instancji wirtualnych chmury prywatnej do zapasowego centrum przetwarzania danych lub chmury publicznej Azure. W ostatnim czasie Microsoft udostępnił technologię replikacji, która pozwala zabierać obciążenia centrum przetwarzania danych nie tylko z hostów Hyper-V, ale także ze środowisk wirtualnych VMware oraz maszyn fizycznych. Technologia ta jest częścią oferty Azure Site Recovery. Innymi słowy, za pomocą tego mechanizmu możemy przenosić maszyny wirtualne pracujące na hostach VMware do zewnętrznej lokalizacji, a więc zapasowego centrum danych z analogiczną infrastrukturą wirtualizacji VMware lub bezpośrednio do chmury publicznej Azure. To samo dotyczy migracji hostów fizycznych, kiedy w centrum danych korzystamy nadal z maszyn fizycznych. Wymaga to wskazania listy obiektów, które chcemy objąć ochroną w zapasowym centrum danych lub w chmurze Azure. Na tym etapie możemy zdefiniować zasady tej ochrony, czyli z jakim maksymalnym opóźnieniem chcemy replikować dane kopii do chmury, ile wersji obrazów zamierzamy utrzymywać w zewnętrznej lokalizacji itd. Usługa Azure Site Recovery pozwala na definiowanie planów awaryjnych, które zostaną zastosowane w przypadku problemów w podstawowym centrum danych na poziomie pojedynczej maszyny lub całego ośrodka przetwarzania. Azure Site Recovery automatyzuje proces przenoszenia aplikacji do zapasowego centrum danych oraz odtwarzanie maszyn wirtualnych w chmurze publicznej Azure. W drugim przypadku mamy do czynienia z przełączeniem systemów biznesowych przedsiębiorstwa do chmury, ponieważ kopie maszyny wirtualnych są na bieżąco replikowane do Azure. Administrator ma wpływ na przebieg procesu odtwarzania po awarii. Ma on do dyspozycji narzędzia, które pozwolą mu zdecydować, w jakiej kolejności będą uruchamiane kolejne maszyny w chmurze, oraz nadzorować przebieg replikacji danych z podstawowego centrum danych do zapasowego centrum, chmury lub obu tych lokalizacji jednocześnie. Dodajmy, że chmura Azure ma wbudowane mechanizmy georedundancji, tak więc awaria centrum danych Microsoft nie zagraża utratą danych, które mogą być przechowywane na innym kontynencie. Podsumowanie Azure Site Recovery to usługa chmurowa, która umożliwia objęcie ochroną maszyn fizycznych i wirtualnych centrum przetwarzania danych przedsiębiorstwa. W połączeniu z Windows Azure Backup planem odtwarzania po katastrofie mogą zostać objęte także instancje wirtualne uruchamiane w chmurze Azure. Projektanci rozwiązań wysokiej dostępności mają do dyspozycji duży wybór technologii, począwszy od technologii klastrowych, narzędzia backupu systemów i danych z pojedynczych źródeł, po zaawansowane rozwiązania, głównie Data Protection Manager, które umożliwiają ochronę całych złożonych struktur aplikacji LOB uruchamianych w centrum danych firmy. Dopełnieniem tego portfolio jest usługa chmurowa Azure Site Recovery, która automatyzuje proces przełączenia do zapasowego centrum danych lub chmury, pozwalając skutecznie chronić nasze obciążenia w przypadku katastrof. Dodajmy, że Microsoft oferuje rozwiązanie hybrydowe, które umożliwia ochronę hostów wirtualizacji Hyper-V, maszyn fizycznych oraz środowisk wirtualnych VMware. Usługa Azure Site Recovery może objąć planem odtwarzania po katastrofie chmurę prywatną w centrum przetwarzania danych przedsiębiorstwa. 11

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa

Katalog usług wdrożeniowych VEGANET. Oferta handlowa Katalog usług wdrożeniowych VEGANET Oferta handlowa - 1 - Historia Wersji Data Wersja Autor Opis 13.12.2012 0.6 Tomasz Baczyński Korekta całości dokumentu. Zmiana formy na opis dla klientów. 29.05.2012

Bardziej szczegółowo

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V

Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Funkcja Live Migration systemu Windows Server 2008 R2 Hyper-V Dokument oficjalny Opublikowano: 9 sierpnia Niniejszy dokument jest dokumentem wstępnym, który przed ostatecznym, komercyjnym udostępnieniem

Bardziej szczegółowo

Czas na infrastrukturę konwergentną?

Czas na infrastrukturę konwergentną? Czas na infrastrukturę konwergentną? Kierownicy działów IT omawiają możliwości operacyjne i strategiczne Podsumowanie Od dłuższego czasu największą trudnością w zarządzaniu korporacyjną infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Politechnika Opolska

Politechnika Opolska Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Instytut Automatyki i Informatyki PRACA DYPLOMOWA inżynierska Rozproszona biblioteka elektroniczna oparta o platformę LAMP Promotor:

Bardziej szczegółowo

Poradnik administratora Windows Server 2008

Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Poradnik administratora Windows Server 2008 Materiał powstał przy współudziale wykładowców autoryzowanych ośrodków szkoleniowych Microsoft: ABC Data Altkom Akademia

Bardziej szczegółowo

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy

Cloud computing. historia, technologia, perspektywy Cloud computing historia, technologia, perspektywy Koncepcja Publikacji: Paweł Skowera PARP, web.gov.pl Autor: Przemysław Szmit Ideacto.pl Skład i korekta: Izabela Strońska Ideacto.pl Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych

Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych Bezpieczeństwo przeglądarek internetowych Ochrona użytkownika przed atakami na SSL/TLS Zespół Bezpieczeństwa PCSS security@man.poznan.pl Wachlarz serwisów internetowych dostępnych dla użytkownika masowego

Bardziej szczegółowo

Mierz wysoko Sięgnij do chmury Pakiet HP Reseller Option Kit

Mierz wysoko Sięgnij do chmury Pakiet HP Reseller Option Kit 1 Mierz wysoko Sięgnij do chmury Pakiet HP Reseller Option Kit Moc i wydajność gotowa na przetwarzanie w chmurze Obecnie firmy szukają czegoś więcej, niż może zapewnić wirtualizacja rozglądają się za nowymi

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014. Przebieg realizacji Warszawa, 05.03.2014 r. Pieczęć Zamawiającego Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 Przebieg realizacji Implementacja projektu będzie podzielona na 4 etapy, z czego pierwszy polega na przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych

Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Wprowadzenie docsystemów informacyjnych Problem bezpieczeństwa Tylko system zapewniający całkowite bezpieczeństwo pracy oraz danych może być akceptowany jako narzędzie biznesowe! Dlatego projektowanie

Bardziej szczegółowo

Raport firmy Riverbed Technology

Raport firmy Riverbed Technology Raport firmy Riverbed Technology Maksymalne oszczędności: cięcie kosztów poprzez optymalizację sieci WAN Maksymalne oszczędności: cięcie kosztów poprzez optymalizację sieci WAN Wersja 1.0 04/16/08 2008

Bardziej szczegółowo

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji?

Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? Michał Małyszko Jak działa Internet i co z tego wynika dla prób jego regulacji? 1. Wstęp Celem niniejszego dokumentu jest opisanie w przystępny i zrozumiały sposób zasad działania sieci Internet oraz proponowanych

Bardziej szczegółowo

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie

Microsoft Dynamics NAV. Przewodnik po systemie Microsoft Dynamics NAV Przewodnik po systemie Spis treści MICROSOFT DYNAMICS NAV 6 W JAKI SPOSÓB KUPIĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV? 10 FUNKCJONALNOŚĆ MICROSOFT DYNAMICS NAV 13 ZARZĄDZANIE FINANSAMI I KSIĘGOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny

Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny Materiały do samodzielnego studiowania dla przedmiotu Technologie Informacyjne Studia I stopnia Wydział Ekonomiczny 1. Nazwa przedmiotu: Technologie Informacyjne 2. Temat zajęć: Planowanie i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami

Zarządzanie finansami Microsoft Dynamics NAV 2009 Zarządzanie finansami Dokument oficjalny Wykorzystywanie informacji związanych z zarządzaniem finansami w celu poprawy wyników firmy www.microsoft.com/poland/dynamics/nav Spis

Bardziej szczegółowo

SUSE Linux Enterprise Server 12

SUSE Linux Enterprise Server 12 Broszura informacyjna www.suse.pl SUSE Linux Enterprise Server 12 Zestawienie nowych funkcji i najważniejszych możliwości systemu S U S E L I N U X E N T E R P R I S E S E R V E R 1 2 w p r o w a d z e

Bardziej szczegółowo

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc.

Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Copyright Acronis, Inc., 2000 2011. Wszelkie prawa zastrzeżone. Acronis i Acronis Secure Zone są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Acronis, Inc. Acronis Compute with Confidence, Acronis Startup Recovery

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW SYSTEMY BUSINESS INTELLIGENCE W MODELU SAAS W DZIAŁALNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Damian DZIEMBEK Streszczenie: Obecnie ważną rolę odgrywa użytkowanie systemów informatycznych klasy BI w modelu

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015

SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 SYSTEM ERP MICROSOFT DYNAMICS NAV 2015 FUNKCJONALNOŚĆ V. 2.60 Prawa do niniejszych materiałów zastrzeżone są na rzecz innych podmiotów (Microsoft/IT.Integro) i ich naruszenie grozi sankcją. Korzystanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0

PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO WINDOWS 8.1 WRAZ Z SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 PRZEWODNIK ZABEZPIECZEO SYSTEMU WINDOWS 8 ORAZ WINDOWS 8.1 WRAZ Z ZAŁĄCZNIKIEM SCM WERSJA 1.0 Opracowanie powstało w ramach programu współpracy w obszarze bezpieczeostwa Security Cooperation Program (SCP)

Bardziej szczegółowo

Partition Manager 12 Home

Partition Manager 12 Home Paragon Software Poland Sp. z o.o ul. Śląska 22/21 42 217 Częstochowa, Polska Tel. +48 (34) 343 81 81 Internet: www.paragon software.pl Email: kontakt@paragon software.pl Partition Manager 12 Home Podręcznik

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia

Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Spis treści: Opis, zakres i warunki realizacji przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ znak sprawy: 32/DI/PN/2013 Słownik pojęć... 2 Rozdział 1. Wstęp... 3 Rozdział 2. Sytuacja aktualna... 3 2.1.

Bardziej szczegółowo

POLSKI RYNEK TELEINFORMATYCZNY W LICZBACH

POLSKI RYNEK TELEINFORMATYCZNY W LICZBACH POLSKI RYNEK TELEINFORMATYCZNY W LICZBACH T ELEINFO 100 Stan informatyzacji polskiej gospodarki i rozstrzygnięcie Konkursu na najlepiej zinformatyzowane firmy i instytucje Drodzy Czytelnicy Przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze wymagania dotyczące bezpiecznego korzystania z aplikacji: Centrala. Wewnętrzne centrum danych. Sieć brzegowa.

Najważniejsze wymagania dotyczące bezpiecznego korzystania z aplikacji: Centrala. Wewnętrzne centrum danych. Sieć brzegowa. PALO PALO ALTO ALTO NETWORKS: NETWORKS: zapora Next-Generation nowej generacji Firewall informacje Feature Overview Informacje o zaporze nowej generacji firmy Palo Alto Networks Fundamentalne zmiany, jakie

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Synology NAS Przewodnik użytkownika

Synology NAS Przewodnik użytkownika Synology NAS Przewodnik użytkownika ID dokumentu Syno_UsersGuide_NAS_20130906 Spis treści Rozdział 1: Wprowadzenie Rozdział 2: Synology DiskStation Manager pierwsze kroki Instalacja serwera Synology NAS

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo