Microsoft Public Cloud

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Microsoft Public Cloud"

Transkrypt

1 1. Prelegenci Dominik Wojciechowski, eopen; Adrian Przygoda, eopen. Waldemar Skrzypiec, w firmie Microsoft jest odpowiedzialny za wsparcie techniczne. Dominik Wojciechowski oraz Adrian Przygoda z firmy eopen zajmują się wdrożaniami systemów informatycznych, w tym rozwiązań backupu w chmurze oraz świadczeniem wsparcia technicznego dla klientów zewnętrznych. Cykl eseminariów Tematem drugiego eseminarium firmy Microsoft z cyklu Chmura publiczna w scenariuszach biznesowych jest. Agenda spotkania Rozpoczniemy od przedstawienia wyzwań związanych z backupem danych w chmurze. Następnie opowiemy jak działa Storage. W kolejnej części niniejszego tekstu omówimy usługi backupu w chmurze. Sprawdzimy również, czy jest to bezpieczne rozwiązanie i w jaki sposób współpracuje ono z oprogramowaniem System Center Configuration Manager (SCCM). Na koniec zaprezentujemy urządzenie StorSimple, które umożliwia integrację lokalnego magazynu pamięci masowej, przechowującego kopie zapasowe i archiwa danych, z usługami chmury publicznej. Wyzwania backupu Pojęcie kopii zapasowych nie jest związane wyłącznie z systemami informatycznymi. Każdy z nas ma jakieś dane. Każdy stara się w pewien sposób te dane zabezpieczać. Backup danych jest więc zagadnieniem, które dotyczy każdego kto korzysta z komputerów i systemów IT. Wśród najważniejszych wyzwań związanych z tradycyjnym backupem warto wymienić przyrost danych oraz związany z tym wzrost złożoności systemów informatycznych i rozwiązań backupu. Z badań firmy analitycznej Forrester Research wynika, że liczba danych, które powinny zostać uwzględnione w kopii zapasowej wzrasta nawet o 50-60% w skali roku. Administratorzy IT muszą obsługiwać coraz większą liczbę urządzeń i powiązanych ze sobą systemów.

2 2. Badania Forrester Research pokazują, że przyrost ilości danych w firmach sięga 50%-60% w stosunku rok do roku. Wzrost liczby danych do backupu przekłada się na wyższe koszty oraz dłuższy czas tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych. To z kolei może spowodować, że nie wszystkie dane zostaną objęte właściwą ochroną. Dwie strategie rozwoju systemów backupu Z obserwacji rynku wynika, że wraz ze wzrostem liczby informacji, można podjąć dwie decyzje dotyczące strategii utrzymania i rozwoju systemów do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych w przedsiębiorstwie. Wariant pierwszy zakłada zakup nowego lub dodatkowego sprzętu i oprogramowania do backupu, które umożliwia przechowywanie coraz większej liczby danych. Wzrost złożoności systemów backupu oraz liczby danych, które należy zabezpieczać i archiwizować, wiąże się z koniecznością zatrudnienia dodatkowego personelu IT. To bezpośrednio przekłada się na lawinowo rosnące koszty utrzymania rozwiązań ochrony danych w firmie. Drugie podejście zakłada ograniczenie ilości danych, które poddajemy procesowi backupu. Za każdym razem wymaga ono podjęcia decyzji, które dane są mniej, a które bardziej ważne. Tutaj nasuwa się zasadnicze pytanie skąd będziemy wiedzieć, które dane, z perspektywy przedsiębiorstwa i prowadzonego biznesu, są nieistotne i z całą pewnością nie będą potrzebne w przyszłości?

3 3. Backup w chmurze Spróbujmy przyjrzeć się rozwiązaniom backupu w chmurze, które stanowią odpowiedź na niektóre wyzwania, jakie stawia przed nami tradycyjny backup. Jak już zostało wspomniane, wzrost liczby danych w przedsiębiorstwie wynosi od 50 do 60% rok do roku. Okazuje się jednak, że liczba danych, na których pracujemy każdego dnia, już tak szybko nie przyrasta. Nie ma nic odkrywczego w tym, że ludzie pracują na plikach, których w danej chwili potrzebują. Pliki te są później odkładane, a do większości z nich nigdy więcej nie wracamy. Czas życia informacji, które są nam niezbędne w danej chwili, wynosi zaledwie kilka, kilkanaście dni. Widać to wyraźnie na przykładzie poczty elektronicznej. jest dla nas ważny przez pierwszy tydzień. Później wiadomość ta staje się w pewnym sensie archiwalna, choć istnieje duże prawdopodobieństwo, że będziemy chcieli do niej wrócić w przyszłości. Jednak im dłuższy czas od otrzymania a, tym coraz rzadziej odwołujemy się do zawartych w nim informacji. Podobna sytuacja ma miejsce z plikami. Materiały zgromadzone w trakcie trwania projektu są rzadko wykorzystywane po jego zakończeniu. Wracamy do nich, jeśli chcemy pobrać szablon dokumentu, wyciągnąć listę klientów itd. Z całą pewnością pliki te można jednak uznać za archiwalne, bowiem nie używamy ich w codziennej pracy. Zawarte w nich informacje są wykorzystywane sporadycznie. Backup lokalny vs. chmura Z danych Forrester Research wynika, że backup danych w chmurze jest czterokrotnie tańszy niż backup lokalny (on premise) na macierzy SAN. Warto zwrócić uwagę, że backup w chmurze daje nam również większą elastyczność stosowania. W przypadku backupu lokalnego konieczne jest takie zaplanowanie infrastruktury backupu, które uwzględni przyrost danych w przyszłości. Korzystając z przestrzeni w chmurze, płacimy wyłącznie za miejsce na dyskach, które zajmujemy w danej chwili. Koszty rozwoju rozwiązań backupu ponoszone są wraz ze wzrostem liczby danych, a nie na etapie wdrażania systemów zabezpieczeń w organizacji. Spróbujmy jeszcze raz nakreślić korzyści, jakie niosą ze sobą usługi backupu w chmurze, a następnie podeprzyjmy te tezy konkretnymi pomysłami i rozwiązaniami. Najważniejsze korzyści z backupu w chmurze to zmniejszenie kosztów ochrony danych nawet o 60%, efektywne wykorzystanie zasobów, możliwość włączenia chmury do planu disaster recovery oraz rozszerzenie znanych usług kopii zapasowych o chmurę.

4 4. Koszty tradycyjnego backupu Bardzo często, analizując koszty backupu, pomijamy wiele elementów. Bierzemy pod uwagę koszty inwestycji w przestrzeń dyskową, zapominając o kosztach zakupu przełączników, okablowania oraz utrzymania systemu w przyszłości. Do tej ostatniej grupy kosztów zaliczyć można m.in. wynagrodzenia pracowników działu IT. Pamiętajmy, że w procesie zarządzania kopiami zapasowymi wymagane jest regularne prowadzenie prób odzyskiwania danych. Musimy mieć pewność, że to co zapisujemy na nośnikach w kopii, będziemy mogli odzyskać w przyszłości. To wymaga pracy ludzi, która kosztuje. Plan disaster recovery Backup zapisywany w chmurze jest automatycznie backupem wyniesionym na zewnątrz. W tym kontekście chmura zapewnia nam kolejny element ochrony danych, który zakłada konieczność przechowywania kopii zapasowych poza serwerownią przedsiębiorstwa. Backup w chmurze może być wykorzystany w trakcie przywracania danych po katastrofie (disaster recovery). Przechowywanie danych backupu w miejscu, w którym te dane powstają i w którym je używamy, z założenia jest słabym zabezpieczeniem. Każde zdarzenie losowe np. pożar, przepięcie energetyczne, może prowadzić do utraty zarówno informacji, które poddajemy backupowi, jak i naszych kopii zapasowych. W tym kontekście przechowywanie backupu w zewnętrznej lokalizacji (off-site) stanowi element planu disaster recovery w przedsiębiorstwie. W dzisiejszych czasach najczęściej stosowanym rozwiązaniem backupu jest tworzenie kopii zapasowych danych jednocześnie na macierzy dyskowej oraz na taśmach magnetycznych. Backup na dysk wykorzystywany jest do szybkiego odzyskiwania danych, podczas gdy kopie zapisywane na taśmach są przechowywane w zewnętrznej lokalizacji np. w skrytce bankowej. Podejście to generuje dodatkowe koszty związane z wynajęciem skrytki, koniecznością przenoszenia taśm do banku itd. Bezpieczne, bo zaszyfrowane Kolejna rzecz szyfrowanie i bezpieczeństwo danych. Wiele osób wykazuje zainteresowanie backupem w chmurze. Za każdym razem pojawia się jednak pytanie jakie mamy gwarancje, że ktoś inny nam tych danych nie odczyta? Jest to ważna kwestia, która bezpośrednio dotyka bezpieczeństwa informacji.

5 5. Bezpieczeсstwo w Pracownicy firmy Microsoft, do której należy, nie mają dostępu do danych swoich klientów. Klient w swojej lokalnej infrastrukturze przechowuje klucz prywatny, którym szyfrowane są dane backupu składowane w chmurze. Dane te poddawane są szyfrowaniu przed ich przesłaniem do chmury. Dodatkowo, transmisja danych do chmury odbywa się przez szyfrowany protokół SSL. Zwróćmy uwagę, że Microsoft, ani żadna osoba postronna, nie ma dostępu do klucza prywatnego użytkownika. Tak więc nikt, kto nie posiada klucza szyfrującego, nie ma dostępu do informacji zawartych w kopii zapasowej przechowywanej w chmurze. Efektywne wykorzystanie zasobów W chmurze płacimy tylko za rzeczywiście wykorzystywane zasoby. Zaletą chmury jest to, że nie musimy deklarować zapotrzebowania na miejsce na backup w przyszłości, a co za tym idzie, płacić za przestrzeń, której w danej chwili nie potrzebujemy. Tworząc infrastrukturę backupu na poziomie sprzętowym, bez wykorzystania chmury, można wpaść w pułapkę związaną z niewłaściwym zaplanowaniem przestrzeni dyskowej. Planowanie systemu backupu wymaga przyjęcia szeregu założeń. Przykładowo, w ciągu najbliższych 2-3 lat będziemy przechowywać TB danych. Wzrost ilości danych w kopii wyniesie ok % rocznie. Na początek kupujemy więc połowę dysków, bo tyle potrzebujemy w danej chwili. Przyjmujemy jednak, że kolejne nośniki pamięci będziemy dodawać wraz ze wzrostem rozmiaru tworzonych kopii zapasowych.

6 6. Problem w tym, że przyjęte założenia odnośnie wzrostu ilości danych niekoniecznie muszą okazać się prawdą. W przypadku gwałtownego rozwoju firmy albo przejęcia innego podmiotu (i tym samym konieczności obsługi jego infrastruktury informatycznej) może okazać się, że zaplanowany system kopii zapasowych nie spełnia wymagań postawionych na początku. W tym przypadku, dalszy rozwój rozwiązań backupu w przedsiębiorstwie wymagać będzie poniesienia istotnych nakładów inwestycyjnych związanych z zakupem nowych macierzy, dysków czy serwerów. Chmura pozwala w elastyczny sposób reagować na zmieniające się otoczenie. Mamy tutaj tyle miejsca na backup, ile w danej chwili potrzebujemy. W przypadku lawinowego wzrostu ilości danych w kopii zapasowej, nie ponosimy żadnych wydatków związanych np. z zakupem nowych dysków. Rozszerzenie znanych usług kopii zapasowych o chmurę Znane narzędzia Microsoft np. Windows Backup oraz znane interfejsy programów tej firmy zostały rozszerzone o funkcje tworzenia kopii zapasowych do chmury. Wdrożenie mechanizmów backupu w chmurze nie wymaga więc instalowania nowego, nieznanego administratorom IT oprogramowania. Osoby, które już korzystają z Windows Backup lub innych narzędzi do tworzenia kopii zapasowych danych klasy korporacyjnej, nie potrzebują uczyć się nowych rzeczy. Dla nich chmura stanowi dodatkową przestrzeń dyskową (storage), na której w sposób bezpieczny mogą oni przechowywać dane. Z perspektywy administratora ważne jest, że kopie te składowane są w zdalnej lokalizacji (off-site) i dodatkowo zabezpieczone kilkoma replikami w centrum danych Microsoft. Windows Azure Storage Pokuśmy się o zastanowienie, co stoi za rozwiązaniami usług przechowywania danych (storage) w chmurze. Sprawdźmy, czym jest Storage i ile osób już zaufało chmurze Microsoftu? Na chwilę obecną w Storage składowanych jest ponad 10 bilionów obiektów. Przez obiekt rozumiemy tutaj pojedynczy plik, blok danych, wiadomość, tabelę. Aby uzmysłowić sobie tę ilość danych dodajmy, że każdy człowiek na świecie miałby w tej chwili 1400 obiektów przechowywanych w. W 2013 roku Nasuni, dostawca rozwiązań pamięci masowych dla chmury, określiła Storage jako usługę wiodącą na rynku. Tym samym firmie Microsoft udało się wyprzedzić Amazona z jego usługą S3. Storage działa jak każdy inny twardy dysk. W szczególności, jeśli połączymy to rozwiązanie z urządzeniem StorSimple, które szerzej omówimy w dalszej części niniejszego tekstu.

7 7. Sześć kopii w dwóch lokalizacjach Zaletą tego dysku jest fakt, że wszystkie dane zapisane w chmurze trzymane są w wielu kopiach. Stanowi to odzwierciedlenie założeń każdego backupu. Dane backupu muszą być przechowywane w kilku kopiach, aby awaria któregoś z nośników nie prowadziła do ich utraty. Planując backup powinniśmy więc starać się zaplanować co najmniej dwie oddzielne ścieżki zapisu kopii zapasowych. Korzystając z backupu w chmurze mamy to zagwarantowane przez dostawcę. W przypadku Windows Azure od razu są to trzy repliki danych poddawanych backupowi. Opcjonalny mechanizm georeplikacji wymusza skopiowanie każdej z tych trzech replik do innego centrum danych Microsoft. W rezultacie mamy aż sześć kopii danych przechowywanych w chmurze. Centra danych Microsoftu rozsiane są po całym świecie, jednak wybranych polskich klientów obowiązuje prawo, które zabrania im przekazywania danych poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). Z perspektywy tych klientów ważne jest, że dane w chmurze Storage replikowane są w obrębie tego regionu. W Europie Microsoft ma dwa centra danych jedno znajduje się w Amsterdamie, drugie w Dublinie. Klient może mieć więc pewność, że jego dane przechowywane będą tylko w tych centrach, które zlokalizowane są na terenie EOG. W trakcie webinarium przedstawimy trzy różne scenariusze backupu w chmurze z wykorzystaniem narzędzi Backup, System Center Data Protection Manager oraz sprzętowego rozwiązania StorSimple, które umożliwia stworzenie hybrydowego magazynu danych. Windows Azure Backup Podstawowym rozwiązaniem tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych dla serwerów Windows jest Backup. Narzędzie to jest chętnie wykorzystywane przez małe i średnie firmy. Wynika to z jednej, prostej przyczyny. Aplikacja ta jest wbudowana w system operacyjny Windows Server i nie wymaga ponoszenia dodatkowych nakładów finansowych na zakup oprogramowania do backupu. Jednocześnie Windows Azure Backup jest bardzo funkcjonalnym narzędziem, które umożliwia tworzenie kopii całego dysku, stanu systemu, wolumenów lub wskazanych folderów. Oprogramowanie to może być również elementem planu odzyskiwania danych (disaster recovery) w przedsiębiorstwie. Backup pozwala na bezpośredni zapis danych do chmury. Wymagana jest jedynie instalacja niewielkiego agenta, który odpowiada za przesyłanie danych do zewnętrznej lokalizacji. Agent usługi zapewnia również wysoką wydajność backupu. Do chmury transmitowane są tylko zmienione oraz nowe bloki danych. Kopie zapasowe są szyfrowane po stronie serwera, zanim jeszcze zostaną przesłane do Storage.

8 8. Disaster recovery Kluczowym elementem planu odzyskiwania po katastrofie w przedsiębiorstwie (disaster recovery) jest przechowywanie kopii zapasowych danych w zewnętrznej lokalizacji (off-site). Wyobraźmy sobie użytkownika, który w swojej serwerowni ma dwa, trzy serwery, które obsługują wszystkie systemy IT w firmie. Wiele przedsiębiorstw w Polsce działa właśnie w ten sposób, uruchamiając lokalnie na niewielkiej liczbie maszyn kontroler domeny, zwirtualizowany serwer plików i aplikacje biznesowe. Wdrożenie systemu backupu klasy korporacyjnej wymaga poniesienia znacznych nakładów na zakup serwera backupu, macierzy dyskowych do przechowywania kopii zapasowych, biblioteki taśmowej itd. Jeśli zaczniemy liczyć te koszty, to sprawdza się reguła zgodnie z którą wiemy, że backup jest jedną z najważniejszych rzeczy w prawidłowym funkcjonowaniu systemów operacyjnych i dlatego rzadko kiedy działa prawidłowo. O tym, jak ważny jest regularny backup przekonujemy się z reguły dopiero wtedy, gdy potrzebujemy odzyskać dane z kopii. Podsumowanie części I Dane kopii zapasowych są szyfrowane po stronie serwera oraz w trakcie przesyłania ich do chmury. Dane te pozostają cały czas zaszyfrowane w przestrzeni dyskowej chmury. Klucz szyfrujący należy do właściciela danych i jest przechowywany lokalnie. Ważne jest, aby wykonać kopię zapasową tego klucza. W przypadku jego utraty np. na wskutek katastrofy w lokalnej serwerowni, dostęp do kopii zapasowej w chmurze, a co za tym idzie odzyskanie zapisanych w niej danych, będzie po prostu niemożliwe. Backup jest prostym, wydajnym i niezawodnym narzędziem, zintegrowanym z systemem operacyjnym Windows Server. To idealne rozwiązanie dla mniejszych firm, które nie muszą kupować sprzętu i oprogramowania do backupu, a jednocześnie oferuje im możliwość backupu danych na zewnątrz (off-site). Dla kogo Backup? Narzędzie Backup przeznaczone jest dla małych firm i pododdziałów, które nie mają dedykowanych systemów tworzenia kopii zapasowych oraz nie chcą ponosić wysokich nakładów inwestycyjnych w obszarze zabezpieczeń danych. Usługa ta z powodzeniem stosowana jest również w przedsiębiorstwach, w których wdrożono narzędzia z rodziny Microsoft System Center. Backup rozszerza funkcje System Center o mechanizmy backupu do chmury. Z perspektywy łatwości zarządzania, trudno bowiem wyobrazić sobie żeby firma, która posiada serwerów, na każdym z nich używała narzędzia Backup.

9 9. Backup w chmurze w praktyce Sprawdźmy zatem, jak krok po kroku wygląda proces podłączania się do backupu w chmurze. W pierwszym etapie, na lokalnym serwerze, instalujemy agenta Backup. Kolejny krok wymaga założenia konta na oraz skonfigurowania usługi backupu po stronie chmury. W tym celu rejestrujemy serwer w usłudze, a następnie decydujemy, jakie dane będą poddawane procesowi backupu. Następną rzeczą, którą robimy jest wykonanie kopii zapasowej w chmurze. Przypomnijmy po raz kolejny kopie te są szyfrowane lokalnie, przesyłane bezpiecznym tunelem i składowane w formie zaszyfrowanej po stronie. Osoby, które mają do czynienia z narzędziem Windows Backup otrzymują po prostu dodatkowe miejsce (storage) na backup swoich danych w chmurze. Warto wiedzieć, że Windows Backup nie jest nowym oprogramowaniem, którego obsługi musimy się nauczyć. System Center Data Protection Manager System Center Data Protection Manager Podobnie sprawa wygląda w przypadku System Center. Zakładamy subskrypcję w, a następnie instalujemy agenta usługi na serwerze System Center Data Protection Manager (DPM). Zwróćmy uwagę, że agent ten nie jest instalowany na każdym z serwerów, który poddawany jest backupowi. Dalsze kroki są takie same, jak w poprzednim scenariuszu. Rejestrujemy i konfigurujemy serwer System Center DPM w chmurze Microsoftu, tworzymy kopię bezpieczeństwa i w razie potrzeby odzyskujemy dane z backupu.

10 10. System Center DPM Data Protection Manager jest częścią rodziny narzędzi Microsoft System Center do zarządzania środowiskiem IT w przedsiębiorstwie. Moduł ten jest przeznaczony do tworzenia kopii zapasowych systemów klasy korporacyjnej (enterprise). Z uwagi na koszty zakupu i wdrożenia System Center DPM nie jest stosowany do ochrony danych w mniejszych firmach. Data Protection Manager zapewnia kopie danych z serwerów Exchange, SQL Server oraz SharePoint, plików Active Directory i innych systemów Microsoftu. Backup danych z wykorzystaniem rozwiązań System Center może być prowadzony na wielu poziomach granulacji. W przypadku zwirtualizowanego środowiska Microsoft Exchange mamy możliwość wykonania backupu na poziomie maszyny wirtualnej (migawka pliku VHD). Druga metoda polega na instalacji agenta usługi System Center DPM nie na hoście wirtualizacji, ale bezpośrednio w systemie operacyjnym serwera Exchange. Wówczas mamy możliwość odzyskiwania na poziomie bazy danych Exchange, jak i pojedynczych skrzynek. To samo dotyczy pozostałych serwerów i aplikacji Microsoft. W odniesieniu do SharePoint a możemy wyciągać informacje z backupu nawet do poziomu dokumentu. W przypadku serwera plików Windows Server tutaj również mamy możliwość przywracania pojedynczych plików. Backup SQL Server do chmury Od wersji 2012 oprogramowanie SQL Server ma wbudowane funkcje bezpośredniego backupu do chmury. W SQL Server 2014 dodano konfigurator, który pozwala uruchomić maszynę wirtualną w Windows Azure z repliką naszej bazy danych. W sytuacji awarii lokalnego serwera maszyna ta będzie w stanie podnieść i przejąć prace transakcyjne bazy danych SQL Server. Virtual Machine Manager Mowa tu o drugim narzędziu z rodziny System Center, a mianowicie Virtual Machine Manager (VMM). W momencie awarii systemu lokalnego (on premise), Virtual Machine Manager podnosi maszynę wirtualną w, zapewniając ciągłość działania usług i systemów biznesowych.

11 11. Menadżer odzyskiwania Do dyspozycji mamy również usługę Menadżer odzyskiwania. Usługa ta działa po stronie, a jej zadaniem jest ciągłe monitorowanie stanu (zdrowia) systemów w lokalnym centrum danych i w chmurze. Między tymi centrami następuje replikacja danych z wykorzystaniem technologii Hyper-V Replica. W przypadku awarii serwera w jednym centrum danych, Menadżer odzyskiwania wyłapuje ten stan i uruchamia działające na nim maszyny wirtualne w chmurze Azure. Sytuacja ta ilustruje doskonały przykład wykorzystania chmury do zapewnienia bezpieczeństwa i ciągłości działania systemów IT przedsiębiorstwa. W przypadku budowania systemów wysokiej dostępności bardzo często pomijamy punkt monitorowania. Zdarzyć się może, że usługa monitorowania znajdzie się w tym samym centrum danych, które w danej chwili przestanie działać. Efektem tego jest utrata wydajności i niezawodności przenoszenia systemów między lokalizacjami. Aby uniknąć tej sytuacji warto przenieść punkt monitorowania do chmury. Miejsca przechowywania Wspomnieliśmy wcześniej, jakie dane można backupować za pomocą narzędzi System Center. Aby uzupełnić tę wypowiedź dodajmy gdzie? System Center pozwala na przechowywanie kopii zapasowych na dyskowej pamięci masowej (diskdisk). Model ten może zostać rozszerzony o replikację danych backupu na taśmy magnetyczne (disk-disk-tape) z wyniesieniem nośnika poza centrum danych. W kontekście tej publikacji zapis kopii na taśmach zostanie zastąpiony przeniesieniem ich do chmury. Podsumowanie części II System Center DPM umożliwia wykorzystanie pamięci masowej w do przechowywania kopii zapasowych lokalnych serwerów w chmurze. Kopia zapisana w chmurze staje się automatycznie kopią przechowywaną w zewnętrznej lokalizacji (offsite), zabezpieczoną przynajmniej trzema replikami, a w przypadku georeplikacji, nawet sześcioma. System Center DPM jest rozwiązaniem klasy korporacyjnej, które zapewnia mechanizmy zarządzania kopiami zapasowymi dla całej organizacji. W odróżnieniu od Windows Azure Backup, którego agenci instalowani są na każdym z serwerów z osobna, System Center DPM zarządza backupami, a agent usługi wysyła dane dalej do chmury.

12 12. System Center DPM umożliwia zarządzanie nieograniczoną liczbą kopii zapasowych na serwerach. Pojedynczy serwer DPM jest w stanie obsłużyć do 120 węzłów. Istnieje możliwość skalowania całego systemu przez wdrożenie kolejnego serwera usługi DPM w organizacji. System Center DPM ma wbudowaną natywną obsługę w zakresie backupu danych do chmury oraz prowadzenia zadań związanych z odtwarzaniem danych po awarii. Wiele osób tworzy kopie zapasowe, ale zapomina o konieczności prowadzenia regularnych testów odtwarzania danych z backupu. Ma to szczególne znaczenie w przypadku zapisu kopii na taśmach magnetycznych. Rozwiązania backupu na taśmy istnieją na rynku od dłuższego czasu. Technologia zapisu na taśmach jest stale ulepszana, jednak mimo wszystko mamy tutaj do czynienia z taśmami, które łatwo zgiąć, przeciąć, urwać, rozmagnetyzować. Nośniki taśmowe są podatne na wysoką temperaturę i inne czynniki, które de facto powodują, że wykonując kopię na taśmę nie mamy pewności, że te dane zostały rzeczywiście na niej zapisane. Dopiero próba odtworzenia jakiejkolwiek skopiowanej informacji daje nam pewną informację, że kopia zapasowa rzeczywiście tam istnieje. Zawsze istnieje jednak możliwość utraty danych zapisanych na taśmach w przyszłości. Z tego względu konieczne jest wykonywanie kopii danych backupu na dwóch lub większej liczbie taśm. Data Protection Manager w praktyce Konsola System Center Data Protection Manager jest zunifikowana. Wygląd aplikacji jest taki sam, jak pozostałych produktów Microsoftu. Menu mamy po lewej stronie na dole. Środkową część okna zajmuje obszar danych, a główny pasek menu zorganizowano w formie wstążki. Menu konsoli System Center Data Protection Manager podzielono na pięć części: Monitoring, Protection, Recovery, Reporting oraz Management. W sekcji Management wskazujemy serwery, które chcemy objąć procesem backupu oraz określamy miejsce składowania kopii zapasowych. Zakładka Monitoring pokazuje stan działania systemu zarządzania backupem (tutaj mamy informacje, co się powiodło, a co nie), natomiast zakładka Reporting dostarcza szczegółowe i sumaryczne informacje na temat wykorzystania zasobów dyskowych, wykonanych zadań backupu itd. Raporty te mogą zawierać dane zebrane w dłuższym okresie czasu m.in. dotyczące poziomu wykorzystania taśm czy też przyrostu danych w zadanym okresie, dzięki czemu mamy podstawy do zaplanowania działań związanych z rozszerzaniem i rozbudową systemu backupu. Raporty te mogą być wysyłane na . Instalacja agentów Menu dotyczące agentów umożliwia instalację klienta Data Protection Manager (DPM) na serwerach, które chcemy objąć ochroną. Klient ten obsługuje komunikację serwerów, na których wykonywana jest kopia zapasowa za serwerem DPM. Agent DPM jest tylko jeden. Nie ma potrzeby dołączania dodatkowych wtyczek np. do serwerów Exchange lub SQL Server. Agent usługi wykrywa, jakie podsystemy zainstalowano na serwerze i automatycznie zapewnia nam dostęp do danych, które wymagają ochrony. Instalacja agenta jest prosta i odbywa się zdalnie. Wszystko co powinniśmy zrobić to wskazać serwery, które chcemy objąć ochroną.

13 Miejsca przechowywania Data Protection Manager może działać w obrębie wielu domen, zarówno tych które łączy relacja zaufania, jak i domen nie powiązanych ze sobą. Aplikacja pozwala również na zabezpieczenie stacji pracujących w grupie roboczej. Zadaniem administratora jest zapewnienie miejsca na kopie zapasowe wszystkich chronionych serwerów i stacji roboczych. Miejscem tym mogą być dyski, podpięte fizycznie do DPM jako pamięć masowa serwera backupu, biblioteki taśmowe oraz Backup. W tym miejscu warto zauważyć zmianę sposobu, w jaki wyświetlana jest informacja o dostępnej przestrzeni dyskowej. Jeśli spojrzymy na dyski, DPM pokazuje nam, ile wolnego miejsca mamy do dyspozycji. W przypadku backupu w, w tym miejscu pojawia się informacja o ilości wykorzystanego miejsca. Wynika to z faktu, ze chmura Azure dostarcza nam tyle przestrzeni na backup, ile potrzebujemy. Idźmy dalej. Mamy przygotowanych agentów. Mamy wybrane miejsce, w którym zapiszemy backup danych. Teraz należy wybrać, co chcemy uwzględnić w kopii zapasowej oraz w jakim trybie będzie ona przeprowadzana. Służy do tego zakładka Protection. Definicje grup zabezpieczeń Definicja grupy zabezpieczeń (Protection Groups) zawiera informacje o tym, jakie dane zostaną uwzględnione w kopii zapasowej. Z listy serwerów, na których zainstalowano agenta DPM, wybieramy zakres danych do backupu np. obraz dysku maszyny wirtualnej, wskazany wolumen czy folder na dysku. Istnieje możliwość tworzenia wykluczeń plików, które nie zostaną skopiowane do kopii zapasowej. DPM integruje się z konsolą PowerShell, która pozwala tworzyć złożone konfiguracje zadań backupu. Administrator ma pełną w swobodę w zakresie wyboru miejsca, na którym zapisywane będą kopie zapasowe danych. Do wyboru mamy tutaj dyski (lokalne i w pamięci masowej), taśmy magnetyczne i chmurę Azure z opcja przechowywania backupu w wielu magazynach jednocześnie. Wyobraźmy sobie sytuację, w której pracownik przypadkowo skasował ważny plik. Backup na lokalnych dyskach umożliwia szybkie przywrócenie tego obiektu. Kopia w chmurze Azure przechowywana jest tutaj na wypadek awarii lokalnego środowiska. 13. Integracje DPM Schemat backupu można rozszerzyć integrując Data Protection Manager z urządzeniem StorSimple. Urządzenie to ma wbudowane algorytmy, które oceniają dane pod kątem wieku oraz częstości ich używania. Na tej podstawie StorSimple decyduje, które pliki i obiekty powinny być przechowywane lokalnie, a które tylko w chmurze. Sam w sobie, Data Protection Manager nie ma wbudowanej logiki, która pozwalałaby mu decydować, które pliki są częściej, a które rzadziej używane.

14 14. Data Protection Manager jest częścią rodziny System Center, w skład której wchodzą również aplikacje Orchestrator oraz Service Manager. Orchestrator, w połączeniu z oprogramowaniem Data Protection Manager, umożliwia tworzenie przepływów zadań (workflow), które automatyzują definiowanie zadań i zarządzanie procesami backupu. Ustawienia backupu Wróćmy do naszego scenariusza. Kolejny etap polega na zdefiniowaniu retencji backupu. Wprowadzamy harmonogram tworzenia kopii zapasowych, ustalamy za jaki okres wstecz chcemy mieć możliwość przywracania danych oraz wskazujemy czas synchronizacji danych w kopii. W procesie backupu Data Protection Manager tworzy jedną pełną kopię zapasową, a następnie, w regularnych odstępach czasu (np. co 15 minut) szereg kopii przyrostowych. Na podstawie wykonanych wcześniej kopii przyrostowych Data Protection Manager generuje nowy pełny backup danych. Operacja ta wykonywana jest w ustalonym przedziale czasowym, określonym właśnie opcją czas synchronizacji danych. Migawki SQL Server Dzięki temu mechanizmowi Data Protection Manager jest jednym z nielicznych narzędzi, które pozwala tworzyć pełną migawkę bazy SQL Server w krótkich przedziałach czasu np. co 15 minut. Wyobraźmy sobie awarię systemu produkcyjnego, który przechowuje dane w bazie SQL. Może to być np. system ERP. Załóżmy, że backup bazy wykonywany jest raz dziennie, a w ciągu dnia 5 tysięcy osób wprowadzało w niej dane. W przypadku awarii konieczne będzie ponowne uzupełnienie tych danych, co przekłada się na znaczące koszty i stratę czasu. Data Protection Manager daje możliwość odzyskania tych danych do stanu nawet na kilkanaście minut przed awarią. Warunki zapisu do chmury W kolejnym kroku etapie decydujemy, czy Data Protection Manager ma przeprowadzić weryfikację spójności utworzonej kopii zapasowej oraz definiujemy ustawienia dotyczące. W definicji grupy zabezpieczeń określimy warunki zapisu danych do chmury. Istnieje możliwość zapisu na dyskach backupu całego systemu, z opcją przekazywania do zewnętrznej lokalizacji jedynie wybranych elementów z danej kopii zapasowej. Wyobraźmy sobie sytuację, w której procesowi backupu poddajemy dwa serwery plików, ale do chmury Azure przekazujemy kopię zapasową tylko jednego z nich. Wariant ten może mieć uzasadnienie np. dla serwerów skonfigurowanych do pracy w rozproszonym systemie plików Distributed File System (DFS).

15 15. Ustalamy, ile razy dziennie (lub tygodniowo) i o której godzinie Data Protection Manager ma wykonać synchronizację danych do chmury. W trakcie pierwszej synchronizacji następuje wyniesienie pełnej kopii zapasowej do zewnętrznej lokalizacji. Później mamy do czynienia wyłącznie z synchronizacją przyrostową. Nigdy nie ma sytuacji, w której raz przekazane dane są ponownie przesyłane do. Mechanizm ten pozwala efektywnie korzystać z łączy internetowych oraz istotnie skraca czas backupu danych do chmury. Odtwarzanie danych Trzeci element całego systemu stanowią mechanizmy odzyskiwania danych (recovery). W konsoli Data Protection Manager wskazujemy, które dane i z którego serwera chcemy odtworzyć. Wskazujemy punkt odzyskiwania (czyli czas wykonania kopii zapasowej) oraz lokalizację przywracania (lokalne dyski, chmura). Klikamy przycisk Recover. Na koniec decydujemy, czy obiekt z kopii ma zostać przywrócony do lokalizacji źródłowej, czy innego, wskazanego folderu na dysku. W tym momencie rozpoczyna się proces odzyskiwania. System podłączy się do, sprawdzi, czy kopia rzeczywiście istnieje oraz pobierze potrzebne dane do lokalizacji użytkownika. Pewne opóźnienie, które można zauważyć na tym etapie, jest niezależne od wielkości przywracanego pliku. Procedura, którą system musi przejść, zajmuje określoną ilość czasu, bez względu na to, czy plik zajmuje 2 KB, 2 MB czy 2 GB. Czas ten zależy również od ilości danych, którą przechowujemy w chmurze. Nie jest to jednak w żaden sposób uciążliwe. Podsumowanie części III W scenariuszu pokazaliśmy, że za pomocą Data Protection Manager możemy po pierwsze tworzyć kopie zapasowe dowolnych danych do chmury, po drugie w łatwy sposób zarządzać całym systemem backupu i po trzecie szybko i wygodnie odzyskać potrzebne dane do wskazanego miejsca w czasie. Naszym celem było przedstawienie Data Protection Manager jako narzędzia zarządzania backupem, które umożliwia intuicyjne i nieskomplikowane tworzenie kopii zapasowych i przywracanie danych w dużej organizacji. Data Protection Manager jest narzędziem godnym polecenia, w szczególności jeśli musimy zarządzać backupem z większej liczby serwerów. Przypomnijmy, że Data Protection Manager jest częścią rozwiązań System Center, które warto wykorzystać do zarządzania środowiskiem IT w przedsiębiorstwie. Data Protection Manager nie jest produktem sprzedawanym oddzielnie. Decydując się na Data Protection Manager warto rozważyć możliwość wdrożenia całej rodziny System Center, a przynajmniej sprawdzić, jaką wartość dodaną otrzymamy wykorzystując inne aplikacje tego pakietu w naszej organizacji. System Center jest bowiem dużym pakietem narzędzi, które w istotny sposób ułatwiają zarządzanie systemami informatycznymi w przedsiębiorstwie.

16 16. Hybrydowy magazyn danych StorSimple jest niezbędnym elementem do budowy hybrydowego magazynu danych. Nie jest to więc proste urządzenie do tworzenia backupu, jak mogłoby się początkowo wydawać. Ideą hybrydowego magazynu danych jest rozwiązanie problemów poprzez integrację lokalnego środowiska z chmurą publiczną. Lokalnie korzystamy z wbudowanej pamięci StorSimple, jednak mamy również możliwość składowania tych danych bezpośrednio w chmurze. Hybrydowy magazyn danych dodatkowe zabezpieczenie dla danych przechowywanych lokalnie Kluczowym założeniem do wdrożenia tej architektury jest przekonanie, że dane przechowywane lokalnie mogą zostać utracone np. na skutek awarii, katastrofy. W przypadku hybrydowego magazynu, kopia tych danych pozostaje zabezpieczona w chmurze.

17 17. StorSimple StorSimple to samodzielna macierz SAN klasy korporacyjnej wyposażona w dyski SAS lub SSD. Urządzenie umieszczane jest w centrum danych przedsiębiorstwa. Innymi słowy, StorSimple to pamięć masowa, w której montujemy potrzebną liczbę dysków różnego rodzaju, a następnie instalujemy w szafie w lokalnej serwerowni. StorSimple umożliwia integrację lokalnego środowiska z chmurą. Z tego względu StorSimple jest kluczowym elementem, który umożliwia stworzenie hybrydowego magazynu danych. W magazynie tym możemy umieszczać dane lokalnie i w chmurze, bez zastanawiania się w jaki sposób zarządzać tymi danymi na poziomie lokalizacji. Operacja ta jest w pełni zautomatyzowana przez StorSimple. Oprogramowanie StorSimple, podobnie jak Windows Backup i Data Protection Manager, ma zaimplementowane funkcje współpracy z chmurą. Zasadnicza różnica polega na tym, że w przypadku StorSimple nie potrzebujemy instalować dodatkowych agentów na chronionych punktach końcowych, ani używać dodatkowego sprzętu. StorSimple samodzielnie łączy się z chmurą. Wszystko, czego potrzebujemy, to aktywne połączenie z internetem i subskrypcja w. Cechy StorSimple StorSimple jest urządzeniem do tworzenia kopii zapasowych, które zostało wyposażone w funkcje deduplikacji oraz kompresji danych. Deduplikacja ma na celu wyeliminowanie powtarzających się bloków danych, z kolei mechanizmy kompresji pozwalają składować na urządzeniu większą liczbę plików i obiektów innego typu. StorSimple włączamy do lokalnej infrasturktury IT przedsiębiorstwa za pomocą protokołu iscsi. Urządzenie umożliwia backup z fizycznych serwerów i maszyn wirtualnych. StorSimple posiada certyfikaty Hyper-V i VMWare, które gwarantują kompatybilność z tymi rozwiązaniami do wirtualizacji. Z perspektywy serwera, dyski hybrydowe w StorSimple widoczne są jako zwykły wolumen (LUN). StorSimple i disaster recovery Dzięki połączeniu głównego magazynu danych oraz archiwum kopii zapasowych w jednym urządzeniu, StorSimple staje się kluczowym elementem planu odzyskiwania danych w przypadku katastrofy (disaster recovery). Dzięki StorSimple nie musimy wykonywać kopii zapasowych na nośnikach zewnętrznych, przewozić tych nośników do odległej lokalizacji oraz tworzyć złożonych, trudnych do testowania planów disaster recovery. W tym przypadku rezygnujemy z prowadzenia testów odzyskiwania, które wymagają transportu taśm z zewnętrznej lokalizacji, dzięki czemu oszczędzamy czas i pieniądze.

18 18. Automatyzacja backupu Spróbujmy przybliżyć słuchaczom, w jaki sposób StorSimple automatyzuje proces backupu i odzyskiwania danych. W StorSimple zastosowano technologię tworzenia migawek (snapshots) do chmury. Dzięki temu urządzeniu jesteśmy w stanie odzyskać kopie zapasowe niemal natychmiast, kiedy będziemy ich potrzebować. Elastyczne polityki automatyzacji wykonywania kopii pozwalają na stworzenie scenariusza, który spełni oczekiwania nawet najbardziej wymagających administratorów. StorSimple wysyła dane do za pomocą bezpiecznego protokołu HTTPS. Dane, zanim zostaną przekazane do chmury, są szyfrowane na urządzeniu algorytmem AES-256. Jest to rozwiązanie zbliżone do zastosowanego w Windows Backup i Data Protection Manager, choć warto zauważyć tutaj pewne różnice. W Data Protection Manager za szyfrowanie danych odpowiada agent usługi. W drugim przypadku szyfrowanie odbywa się po stronie StorSimple za pomocą klucza prywatnego, który generujemy przy konfiguracji samego urządzenia. Efektywne wykorzystanie łączy internetowych W StorSimple zastosowano szereg rozwiązań technologicznych, które do niezbędnego minimum ograniczają ilość danych przesyłanych do chmury publicznej. Mowa tu o mechanizmach deduplikacji, thin provisioning oraz kompresji danych. Dzięki thin provisioning narzędzie do backupu widzi większą ilość dostępnych zasobów dyskowych, niż wynika to z faktycznej pojemności pamięci masowej. Ciekawostka: Pojedyncza subskrypcja pozwala na zamawianie wielu usług w chmurze w ramach jednego, comiesięcznego zobowiązania np euro. Kapitał ten może zostać wykorzystany na wynajem przestrzeni dyskowej (storage), maszyn wirtualnych, zakup usług powiadomień, obsługę stron WWW czy przetwarzanie dużej ilości danych (klaster HDInsight). Geolokalizacja Przejdźmy do kwestii podłączenia StorSimple do chmury publicznej. Pierwszym krokiem jest założenie subskrypcji w. Następnie tworzymy magazyn danych w chmurze. Nadajemy mu nazwę oraz wskazujemy miejsce, w którym będą przechowywane nasze dane. Dla testowych subskrypcji dostępna jest wyłącznie lokalizacja w Azji. W przypadku zakupu usług w mamy do wyboru dwie lokalizacje w Europie. W opcjach georeplikacji możemy zdecydować, czy dane przechowywane w chmurze będą replikowane w dwóch lokalizacjach. W mechanizmy georeplikacji są domyślnie włączone. A zatem, jak zostało już wcześniej powiedziane, od razu mamy sześć kopii naszych danych w dwóch

19 19. różnych lokalizacjach. Zwróćmy uwagę, że wynajem przestrzeni dyskowej jest nieco wyższy w przypadku włączenia usługi georeplikacji. W tym miejscu warto wyjaśnić kwestie przechowywania kopii w pamięci masowej. Każda z trzech kopii danych, składowanych w pojedynczym centrum danych Microsoft, jest rozmieszczona w innej szafie (rack), aby zminimalizować ryzyko utraty danych np. na skutek awarii nośnika pamięci. StorSimple i magazyny danych Wróćmy do naszego przykładu. Logujemy się do panelu zarządzania StorSimple. Na stronie podsumowania widzimy informację o przestrzeni dyskowej dostępnej w urządzeniu oraz statystyki przepływu danych (odczyt i zapis). Przestrzeń ta obejmuje pamięć masową w StorSimple oraz w. Dodajmy, że ilość danych, które będziemy mogli składować w chmurze zależy od posiadanego modelu StorSimple. Na rynku dostępne są cztery modele urządzeń StorSimple. Modele te różnią się ilością danych, które możemy przechowywać w pamięci lokalnej i w. StorSimple może obsługiwać do 64 różnego rodzaju magazynów danych. Dzięki temu możemy skonfigurować urządzenie do składowania danych w wielu centrach danych np. w Europie Północnej i Europie Zachodniej. Mechanizm ten można wykorzystać do zarządzania dostępem. Wyobraźmy sobie 10 różnych magazynów, z których każdy zarządzany jest oddzielnie. Podejście to pozwala wyróżnić magazyny danych dla różnych działów przedsiębiorstwa i obciążać je rzeczywiście ponoszonymi kosztami wynajmu pamięci masowej. Inne zastosowanie tego mechanizmu umożliwia wydzielenie oddzielnego magazynu danych na pliki, a innego na obrazy dysków maszyn wirtualnych. Bezpieczeństwo danych Idziemy dalej. W konfiguracji StorSimple definiujemy: nazwę magazynu wyświetlaną na urządzeniu, typ usługi, do której chcemy się podłączyć (tutaj: ) oraz opcje szyfrowania transmisji danych do chmury (SSL). Mimo, że możemy zrezygnować z szyfrowania transmisji do chmury, dane na dysku nadal pozostaną zaszyfrowane. Dodajmy, że bezpieczeństwo danych gwarantowane jest na wielu poziomach. Dane są podzielone (poszatkowane) na bloki, zdeduplikowane, skompresowane, szyfrowane na dyskach urządzenia i ponownie szyfrowane w trakcie przesyłania ich przez internet za pomocą protokołu SSL.

20 20. Wróćmy do samej konfiguracji urządzenia. Podajemy nazwę magazynu w chmurze, a następnie w oknie ustawień StorSimple wprowadzamy klucz zarządzania (ciąg znaków) wygenerowany w. Klucz ten służy autentykacji urządzenia w środowisku chmury. Do dyspozycji mamy dwa klucze na wypadek utraty pierwszego z nich. Klikając przycisk Verify możemy sprawdzić poprawność konfiguracji StorSimple do współpracy z. W tym momencie jesteśmy gotowi do korzystania z hybrydowego magazynu danych. Zarządzanie StorSimple StorSimple może być zarządzany z poziomu panelu webowego (jak we wcześniejszym przykładzie) lub konsoli MMC w systemie Windows. Z poziomu konsoli możemy wdrażać polityki zabezpieczeń (kiedy i jak mają być nasze dane backupowane), tworzyć nowe grupy wolumenów oraz przywracać obiekty z kopii zapasowych. Użytkownik ma wybór, czy będzie korzystał ze znanej sobie przystawki MMC, czy też z portalu webowego. Mimo pewnych ograniczeń, konsola może zostać wykorzystana do codziennej administracji StorSimple i odzyskiwania danych. Komponenty StorSimple Cechą StorSimple jest jego odporność na pojedyncze punkty awarii. Wszystkie komponenty wykorzystane do jego budowy są zdublowane. Mamy możliwość wymiany wybranych podzespołów w trakcie pracy urządzenia ( na gorąco ). W ten sposób zastąpimy zepsuty zasilacz, czy kontroler sieciowy. W StorSimple zamontowano dwa kontrolery iscsi. Każdy kontroler wyposażony jest w cztery porty sieciowe, które zapewniają nadmiarowość połączeń. Kontrolery te skonfigurowane są do pracy w trybie failover. W przypadku awarii głównego kontrolera, jego zadania przejmuje drugi sprawny. Identyczne rozwiązania stosowane są w konkurencyjnych macierzach dyskowych klasy korporacyjnej. Dywersyfikacja dysków W prezentowanym urządzeniu zamontowano trzy dyski SSD oraz siedem dysków SAS. Wszystkie dyski zostały skonfigurowane do pracy w macierzy RAID 10, która gwarantuje wysoką wydajność operacji odczytu-zapisu oraz niezawodność przechowywania danych.

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Windows Serwer 2008 R2 Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Co nowego w narzędziu Kopia zapasowa? 1. Większa elastyczność w zakresie możliwości wykonywania kopii zapasowych 2. Automatyczne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych?

Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych? Rozwiązania HPE Storage jak zapewnić pełne bezpieczeństwo Twoich danych? Marek Kozicki, Storage Solutions Architect, HPE 19 maja 2016 r. Przed czym powinniśmy zabezpieczyć nasze dane? Architektura sprzętowo-programowa

Bardziej szczegółowo

Do kogo kierujemy ofertę?

Do kogo kierujemy ofertę? 3 Bezpieczeństwo Do kogo kierujemy ofertę? Utrata danych stanowi jedno z największych zagrożeń dla płynności funkcjonowania firmy. Efektywne rozwiązanie pozwalające na szybkie, bezpieczne i zautomatyzowane

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup Appliance

Xopero Backup Appliance Niezawodna ochrona danych w oparciu o Xopero i serwer QNAP Xopero Backup Appliance Bezpieczna kopia zapasowa, przywracanie danych oraz zarządzanie backupem na wszystkich urządzeniach w firmie, dzięki kompletnemu

Bardziej szczegółowo

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com

Systemy macierzowe. www. qsantechnology. com Systemy macierzowe www. qsantechnology. com Przegląd produktów Rozwiązania macierzowe QSAN Unified Storage serwer NAS i SAN w jednym Macierze dyskowe typu Unified Storage QSAN pozwalają na wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów. Paweł Płoskonka IS2, P2

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów. Paweł Płoskonka IS2, P2 Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów Paweł Płoskonka IS2, P2 Kopia bezpieczeństwa (ang. Backup copy) w informatyce dane, które mają służyć do odtworzenia oryginalnych

Bardziej szczegółowo

Szybki przewodnik po produkcie. EMC DataDomain

Szybki przewodnik po produkcie. EMC DataDomain Szybki przewodnik po produkcie EMC DataDomain Szybki przewodnik po produkcie EMC DataDomain OPIS ROZWIĄZANIA DataDomain to uniwersalne medium backupowe. Podczas procesu tworzenia kopii zapasowych, systemy

Bardziej szczegółowo

ekopia w Chmurze bezpieczny, zdalny backup danych Instrukcja użytkownika dla klientów systemu mmedica

ekopia w Chmurze bezpieczny, zdalny backup danych Instrukcja użytkownika dla klientów systemu mmedica ekopia w Chmurze bezpieczny, zdalny backup danych Instrukcja użytkownika dla klientów systemu mmedica Wersja 2.0 Data ostatniej aktualizacji: 07.03.2016 Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Minimalne wymagania środowiska

Bardziej szczegółowo

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów. Adrian Marczyk

Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów. Adrian Marczyk Narzędzia umożliwiające tworzenie scentralizowanej polityki prowadzenia backupów Adrian Marczyk Kopia bezpieczeństwa (ang. Backup copy) w informatyce dane, które mają służyć do odtworzenia oryginalnych

Bardziej szczegółowo

ekopia w Chmurze bezpieczny, zdalny backup danych

ekopia w Chmurze bezpieczny, zdalny backup danych ekopia w Chmurze bezpieczny, zdalny backup danych Instrukcja użytkownika dla klientów systemu mmedica Wersja 1.0 Data ostatniej aktualizacji: 25.03.2015 Spis treści 1 Wstęp... 3 2 Rejestracja... 4 3 Korzystanie

Bardziej szczegółowo

Instalacja i podstawowa konfiguracja aplikacji ImageManager

Instalacja i podstawowa konfiguracja aplikacji ImageManager Instalacja i podstawowa konfiguracja aplikacji ImageManager Wymagania systemowe dla aplikacji ImageManager przynajmniej 1 GB pamięci RAM (4 GB rekomendowane) przynajmniej 75 MB wolnego miejsca na dysku

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni

Symantec Backup Exec System Recovery 7.0 Server Edition. Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni GŁÓWNE ZALETY Odtwarzanie systemu Windows w ciągu najwyżej kilkudziesięciu minut nie godzin czy dni Firma Symantec wielokrotnie publicznie udowadniała, że dzięki oprogramowaniu Backup Exec System Recovery

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź II wyjaśnienie na zapytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa

Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Wykonać Ćwiczenie: Active Directory, konfiguracja Podstawowa Instalacja roli kontrolera domeny, Aby zainstalować rolę kontrolera domeny, należy uruchomić Zarządzenie tym serwerem, po czym wybrać przycisk

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Główne komponenty Program Acronis vmprotect 6.0 zawiera następujące główne komponenty: Acronis vmprotect Windows Agent (oprogramowanie instalowane na komputerze

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy:

WZÓR UMOWY. Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy: WZÓR UMOWY Zawarta w Białymstoku, w dniu.. pomiędzy: Województwem Podlaskim, z siedzibą w Białymstoku przy ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1, w imieniu którego działa, na podstawie upoważnienia udzielonego

Bardziej szczegółowo

OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA

OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA Marta Grum, Administrator Systemów Microsoft w Grupie Unity OFFICE 365 + ADFS - POŁĄCZENIE KORZYŚCI ROZWIĄZAŃ CHMUROWYCH I CENTRALNEGO ZARZĄDZANIA Usługa Office365 jest niezbędnym pakietem narzędzi wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

IT-Archiwum SaaS. www.osg.pl tel: 0801 115 804. Światowej klasy usługa tworzenia backupów online dopasowania do Twojej firmy

IT-Archiwum SaaS. www.osg.pl tel: 0801 115 804. Światowej klasy usługa tworzenia backupów online dopasowania do Twojej firmy IT-Archiwum SaaS Światowej klasy usługa tworzenia backupów online dopasowania do Twojej firmy Kluczowe zalety: Prosta, automatyczna ochrona danych Bezpieczeństwo i niezawodność Bez nakładów kapitałowych

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. T-Mobile wprowadza platformę T-Mobile Cloud - aktualizacja Polski T-

GSMONLINE.PL. T-Mobile wprowadza platformę T-Mobile Cloud - aktualizacja Polski T- GSMONLINE.PL T-Mobile wprowadza platformę T-Mobile Cloud - aktualizacja 2 2013-04-22 Polski T- Miroslav Rakowski Mobile zaprezentował dziś pierwsze usługi z pakietu T-Mobile Cloud. Na razie będą to usługi

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie jest zakup, dostawa oprogramowania (

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie jest zakup, dostawa oprogramowania ( Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mikołowie jest zakup, dostawa oprogramowania ( 2 licencji) do tworzenia kopii zapasowych oraz ich przywracania

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2

Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2 Steve Suehring Egzamin 70-414 Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2 Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp................................................................

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Sposób funkcjonowania

Sposób funkcjonowania Stratus Avance został zaprojektowany w sposób, który w przypadku wystąpienia awarii ma zminimalizować czas przestoju i zapobiec utracie danych. Jednocześnie rozwiązanie ma być tanie i łatwe w zarządzaniu.

Bardziej szczegółowo

Backup Online. BACKUP ONLINE dla klientów telekomunikacyjnych NASK

Backup Online. BACKUP ONLINE dla klientów telekomunikacyjnych NASK BACKUP ONLINE dla klientów telekomunikacyjnych NASK ODWIECZNY PROBLEM BIZNES WYMAGA, ABY INFORMACJA POWINNA BYŁA ZAWSZE DOSTĘPNA: -NA CZAS -W śądanym MIEJSCU - W śądanym FORMACIE ABY TO OSIĄGNĄĆ, MUSIMY

Bardziej szczegółowo

Rodzaje pamięci masowych by Silas Mariusz

Rodzaje pamięci masowych by Silas Mariusz Rodzaje pamięci masowych by Silas Mariusz 1. Online Silas Mariusz Administrator TS-x79U 1 GbE Pamięć masowa może być instalowana bezpośrednio w serwerach w postaci dysków tworzących tzw. system DAS (Direct

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Tworzenie kopii zapasowych i archiwalnych

Tworzenie kopii zapasowych i archiwalnych Tworzenie kopii zapasowych i archiwalnych Warsztaty Usługa powszechnej archiwizacji Sławomir Zdanowski, PCSS Maciej Brzeźniak, PCSS Plan prezentacji Czym jest kopia zapasowa a czym jest archiwum? Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V

Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Case Study: Migracja 100 serwerów Warsaw Data Center z platformy wirtualizacji OpenSource na platformę Microsoft Hyper-V Warszawa, 6 lutego 2014 www.hypermixer.pl 01 1 2 3 4 Rynkowe wyzwania Poszukiwania

Bardziej szczegółowo

Windows Server Active Directory

Windows Server Active Directory Windows Server 2012 - Active Directory Active Directory (AD) To usługa katalogowa a inaczej mówiąc hierarchiczna baza danych, która przynajmniej częściowo musi być ściśle związana z obiektową bazą danych.

Bardziej szczegółowo

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych

Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie. Xopero Backup. Centralnie zarzπdzane rozwiπzanie do backupu serwerów i stacji roboczych Zbuduj prywatnπ chmurê backupu w? rmie Centralne i zdalne zarzπdzanie kopiami zapasowymi Dedykowane rozwiπzanie dla dowolnej infrastruktury w? rmie Backup stacji roboczych i serwerów Bezpieczne przechowywanie

Bardziej szczegółowo

StoreOnce - To więcej niż Backup2Disk

StoreOnce - To więcej niż Backup2Disk StoreOnce - To więcej niż Backup2Disk Krzysztof Jamiołkowski HP Storage Solutions Architect Bezpieczeństwo Danych Bezpieczeństwo danych to Dane podlegają wielu zagrożeniom Jakie problemy miałeś ostatnio?

Bardziej szczegółowo

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2

Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Mitch Tulloch Instalowanie i konfigurowanie Windows Server 2012 R2 Poradnik szkoleniowy Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp.............................................................

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Symantec Cloud. Wsparcie w Twoim biznesie

Symantec Cloud. Wsparcie w Twoim biznesie Symantec Cloud W ostatnim czasie zauważalna stała się intensywna rozbudowa centrów obliczeniowych w chmurze. Obserwujemy tutaj zarówno wzrost ilości oferowanych usług w chmurze, jak i ilość przechowywanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Spis treści 1 Główne komponenty... 3 2 Obsługiwane systemy operacyjne i środowiska... 4 2.1 Acronis vmprotect 8 Windows Agent... 4 2.2 Acronis vmprotect 8 Virtual

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy Xopero Backup Build your private cloud backup environment Rozpoczęcie pracy 07.05.2015 Spis treści Wstęp... 2 Pobierz aplikację Management Center... 2 Przygotuj Xopero do pracy... 3 Zmień hasło administratora...

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji oprogramowania do zarządzania back upem

Bardziej szczegółowo

WWQ. Wakacyjne Warsztaty QNAP. Zaczynamy o 11:00. Prowadzący: Łukasz Milic Certyfikowany Trener QNAP

WWQ. Wakacyjne Warsztaty QNAP. Zaczynamy o 11:00. Prowadzący: Łukasz Milic Certyfikowany Trener QNAP WWQ Prowadzący: Łukasz Milic Certyfikowany Trener QNAP Zaczynamy o 11:00 Informacje ogólne o WWQ - Webinaria są nagrywane i będą możliwe do odtworzenia w późniejszym czasie, - Podczas webinariów zapraszamy

Bardziej szczegółowo

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej.

2. Kontroler Dwa kontrolery pracujące w trybie active-active wyposażone w min. 32GB cache (każdy). Kontroler oparty na architekturze 64 bitowej. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ (Po zawarciu umowy załącznik nr 3 do Umowy) Przedmiotem Zamówienia jest: - zakup i dostawa macierzy dyskowej z półkami dyskowymi, zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec 2012 V-Ray Edition

Symantec Backup Exec 2012 V-Ray Edition Lepsze tworzenie kopii zapasowych dla wszystkich Broszura informacyjna: Archiwizacja Wprowadzenie Oprogramowanie jest przeznaczone dla klientów, którzy w pełni lub w znacznej części zwirtualizowali system

Bardziej szczegółowo

Włącz autopilota w zabezpieczeniach IT

Włącz autopilota w zabezpieczeniach IT Włącz autopilota w zabezpieczeniach IT POLICY MANAGER Scentralizowanie zarządzania zabezpieczeniami jest dużo łatwiejsze F-Fecure Policy Manager zapewnia narzędzia umożliwiające zautomatyzowanie większości

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s

PREMIUM BIZNES. 1000 1540zł 110zł za 1 Mb/s Na czas nieokreślony Od 9 14 Mbit/s Internet dla klientów biznesowych: PREMIUM BIZNES PAKIET Umowa Prędkość Internetu Prędkość Intranetu Opłata aktywacyjna Instalacja WiFi, oparta o klienckie urządzenie radiowe 5GHz (opcja) Instalacja ethernet,

Bardziej szczegółowo

DLA WINDOWS 1. USTAWIANIE SKOKU W CZASIE 2.WYBÓR CHRONIONYCH PLIKÓW 3.POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI

DLA WINDOWS 1. USTAWIANIE SKOKU W CZASIE 2.WYBÓR CHRONIONYCH PLIKÓW 3.POWRÓT DO PRZESZŁOŚCI MASZYNA CZASU DLA WINDOWS 1. USTAWIANIE SKOKU W CZASIE Zainstaluj program Genie Timeline 2012 i uruchom go. Aplikacja utworzy na Pulpicie Windows nowy folder o nazwie No-BackupZone. Jeżeli chcesz wykluczyć

Bardziej szczegółowo

TSMBOX. Backup Appliance Build for Recovery Speed. Przemysław Jagoda. Zbigniew Parys

TSMBOX. Backup Appliance Build for Recovery Speed. Przemysław Jagoda. Zbigniew Parys TSMBOX Backup Appliance Build for Recovery Speed Przemysław Jagoda Architekt Systemów Informatycznych Infonet Projekt S.A. Pamięci Masowe & Systemy Bezpieczeństwa Danych mail: p.jagoda@infonet-projekt.com.pl

Bardziej szczegółowo

Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012

Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 Edvaldo Alessandro Cardoso Microsoft System Center Virtual Machine Manager 2012 Poradnik praktyczny Ponad 60 przepisów do administracji i zarządzania programem Microsoft System Center Virtual Machine Manager

Bardziej szczegółowo

Tworzenie oraz przywracanie obrazu systemu Windows 7

Tworzenie oraz przywracanie obrazu systemu Windows 7 Tworzenie oraz przywracanie obrazu systemu Windows 7 Windows 7 udostępnia bardzo przydatne i ulepszone narzędzie do wykonywania kopii zapasowych plików użytkowników, a także tworzenia obrazu systemu. Backup

Bardziej szczegółowo

Windows Server 2012 Hyper-V Replica.

Windows Server 2012 Hyper-V Replica. Windows Server 2012 Hyper-V Replica. Jednym z nowych rozwiązań, jakie oferuje Windows Server 2012 jest replikacja maszyn wirtualnych Hyper-V. Funkcjonalność ta oferuje replikację pracujących maszyn wirtualnych

Bardziej szczegółowo

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze?

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? 1.Wejdź na stronę www.zetula.pl 2.Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3.Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola

Bardziej szczegółowo

Backup Exec Disaster Recovery - konfiguracja płyty ratunkowej i przywracanie całego systemu operacyjnego z kopii bezpieczeństwa

Backup Exec Disaster Recovery - konfiguracja płyty ratunkowej i przywracanie całego systemu operacyjnego z kopii bezpieczeństwa Backup Exec Disaster Recovery - konfiguracja płyty ratunkowej i przywracanie całego systemu operacyjnego z kopii bezpieczeństwa Współczesne organizacje muszą dbać o ochronę kluczowych danych związanych

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Wirtualizacja desktopów i aplikacji.

Wirtualizacja desktopów i aplikacji. Wirtualizacja desktopów i aplikacji. Praktyczne aspekty wydajnego i bezpiecznego przetwarzania danych użytkowników końcowych cross case study. Prowadzący: Tomasz Lendzion ADT Group Sp. z o.o. Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008

Szkolenie autoryzowane. MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008 Szkolenie autoryzowane MS 6419 Konfiguracja, zarządzanie i utrzymanie systemów Windows Server 2008 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie, podczas

Bardziej szczegółowo

09:00 09:30 Rejestracja uczestników. 09:30 10:30 StorageCraft ShadowProtect. 11:00 11:40 Serwery NAS ASUSTOR

09:00 09:30 Rejestracja uczestników. 09:30 10:30 StorageCraft ShadowProtect. 11:00 11:40 Serwery NAS ASUSTOR HARMONOGRAM 09:00 09:30 Rejestracja uczestników 09:30 10:30 StorageCraft ShadowProtect 10:30 11:00 Przerwa kawowa 11:00 11:40 Serwery NAS ASUSTOR 11:40 12:00 Przerwa kawowa 12:00 13:00 ESET Enterprise

Bardziej szczegółowo

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny?

Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA. Dlaczego DNS jest tak ważny? Autorytatywne serwery DNS w technologii Anycast + IPv6 DNS NOVA Dlaczego DNS jest tak ważny? DNS - System Nazw Domenowych to globalnie rozmieszczona usługa Internetowa. Zapewnia tłumaczenie nazw domen

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003

Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Instalacja Active Directory w Windows Server 2003 Usługa Active Directory w serwerach z rodziny Microsoft odpowiedzialna jest za autentykacje użytkowników i komputerów w domenie, zarządzanie i wdrażanie

Bardziej szczegółowo

LANDINGI.COM. Case Study. Klient Landingi.com. Branża IT, marketing i PR. Okres realizacji od grudnia 2013 do chwili obecnej.

LANDINGI.COM. Case Study. Klient Landingi.com. Branża IT, marketing i PR. Okres realizacji od grudnia 2013 do chwili obecnej. Klient Landingi.com Branża IT, marketing i PR Okres realizacji od grudnia 2013 do chwili obecnej Rodzaj usługi doradztwo, hosting, Cloud Computing Amazon Web Services, zarządzanie serwerami Doradztwo Hosting

Bardziej szczegółowo

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych

System Kancelaris. Zdalny dostęp do danych Kancelaris krok po kroku System Kancelaris Zdalny dostęp do danych Data modyfikacji: 2008-07-10 Z czego składaj adają się systemy informatyczne? System Kancelaris składa się z dwóch części: danych oprogramowania,

Bardziej szczegółowo

Symantec Backup Exec 2012

Symantec Backup Exec 2012 Lepsze tworzenie kopii zapasowych dla wszystkich Tworzenie kopii zapasowych i odtwarzanie systemu po awarii Opis Program to zintegrowany produkt, który chroni środowiska wirtualne i fizyczne, upraszcza

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Warszawa, dnia 30 listopada 2012 r. BDG-752/6/2012/172187/MF Dotyczy: postępowania nr BDG-752/6/2012 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Budowę, obsługę oraz rozwój zintegrowanego środowiska

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Profesjonalny system archiwizacji i udostępniania danych z centralnym zarządzaniem

Profesjonalny system archiwizacji i udostępniania danych z centralnym zarządzaniem Profesjonalny system archiwizacji i udostępniania danych z centralnym zarządzaniem Kompletny system backupu, gotowy do pracy praktycznie od razu po wyjęciu z opakowania! Jeden zakup - kompletne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER

Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Przetwarzanie i zabezpieczenie danych w zewnętrznym DATA CENTER Gdańsk, 27-28 września 2012 r. Krzysztof Pytliński Zakład Teleinformatyki Kontekst Data Center jako usługa zewnętrzna, zaspokajająca potrzeby

Bardziej szczegółowo

IV. Wymagane parametry techniczne platformy sprzętowo-programowej (serwera) do zarządzania oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych szt. 1.

IV. Wymagane parametry techniczne platformy sprzętowo-programowej (serwera) do zarządzania oprogramowaniem do wykonywania kopii zapasowych szt. 1. Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Wymagane parametry techniczne dysków twardych do macierzy NetApp FAS 2240-2 12 szt. Dysk typu - Disk Drive, 600GB 10k, DS224x, 2552/2240-2

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007)

Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Instrukcja numer D1/04_01/Z Pracownia internetowa w każdej szkole (edycja Jesień 2007) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (D1) Tworzenie kopii zapasowej ustawień systemowych serwera - Zadania do wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft

Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Zarządzanie ciągłością biznesową w rozwiązaniach firmy Microsoft Rok 2014. okazał się być przełomowym na rynku rozwiązań sieci bezprzewodowych.

Bardziej szczegółowo

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Niniejsza instrukcja opisuje instalację Sekafi 3 SQL w wersji sieciowej, z zewnętrznym serwerem bazy danych. Jeśli wymagana jest praca jednostanowiskowa, należy postępować

Bardziej szczegółowo

[1/15] Chmury w Internecie. Wady i zalety przechowywania plików w chmurze

[1/15] Chmury w Internecie. Wady i zalety przechowywania plików w chmurze Chmury w Internecie Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora Systemu SWD ST Instrukcja instalacji systemu

Podręcznik administratora Systemu SWD ST Instrukcja instalacji systemu Podręcznik administratora Systemu SWD ST Instrukcja instalacji systemu (wersja 1.1 dla 2.5.x) Abakus Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o. 2013 Spis treści ABAKUS SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE Sp. z o.o. 1.

Bardziej szczegółowo

Instalator umożliwia zainstalowanie aplikacji klienckiej na komputerze użytkownika końcowego. Na instalator składają się następujące funkcje:

Instalator umożliwia zainstalowanie aplikacji klienckiej na komputerze użytkownika końcowego. Na instalator składają się następujące funkcje: INSTALATOR Instalator umożliwia zainstalowanie aplikacji klienckiej na komputerze użytkownika końcowego. Na instalator składają się następujące funkcje: Kreator instalacji, Tłumaczenie instalatora na inne

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1

1 Implementowanie i konfigurowanie infrastruktury wdraŝania systemu Windows... 1 Spis treści Wstęp... xi Wymagania sprzętowe (Virtual PC)... xi Wymagania sprzętowe (fizyczne)... xii Wymagania programowe... xiii Instrukcje instalowania ćwiczeń... xiii Faza 1: Tworzenie maszyn wirtualnych...

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Strona 1 z 7 Dokumentacja Oprogramowanie standardowe Umowa Urządzenia Słownik pojęć

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2

Zapytanie ofertowe nr 03/05/2014. Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 nr 03/05/2014 Zakup licencji na oprogramowanie do wirtualizacji Działanie POIG 8.2 Warszawa, 5 maja 2014 Veriti sp. z o.o. ul. Koszycka 8 01-446 Warszawa Tel/Faks : +48 22 100 62 42 e-mail: biuro@veriti.pl

Bardziej szczegółowo

Usługi Teleinformatyczne. System backup u On-Line STORIO MozyPro

Usługi Teleinformatyczne. System backup u On-Line STORIO MozyPro Usługi Teleinformatyczne System backup u On-Line STORIO MozyPro /mozy.html 1. CZYM JEST BACKUP ONLINE? Backup online jest jedną z form tworzenia kopii zapasowych. Ma on na celu ochronę danych przed ich

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions

Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Client Management Solutions i Universal Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 11 Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server

Bardziej szczegółowo

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions

Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Client Management Solutions i Mobile Printing Solutions Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft i Windows są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami

Bardziej szczegółowo

Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin

Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin Plan prezentacji euw: 1. Architektura systemu i komponenty 2. Zarządzanie obszarem wspólnym 3. Wniosek

Bardziej szczegółowo

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. BACKUPCUBE BUNDLE APPLIANCE Dlaczego bundle CommVault i Huawei? CommVault jest światowym liderem w kategorii Enterprise Backup&Recovery, czego dowodem jest 19 000 zadowolonych

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014

Leonard G. Lobel Eric D. Boyd. Azure SQL Database Krok po kroku. Microsoft. Przekład: Marek Włodarz. APN Promise, Warszawa 2014 Leonard G. Lobel Eric D. Boyd Microsoft TM Azure SQL Database Krok po kroku Przekład: Marek Włodarz APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wprowadzenie........................................................

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ARCHIWIZACJI DANYCH

SYSTEM ARCHIWIZACJI DANYCH JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2014 r. SYSTEM ARCHIWIZACJI DANYCH JNS Sp. z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7

AUREA BPM Oracle. TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 AUREA BPM Oracle TECNA Sp. z o.o. Strona 1 z 7 ORACLE DATABASE System zarządzania bazą danych firmy Oracle jest jednym z najlepszych i najpopularniejszych rozwiązań tego typu na rynku. Oracle Database

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Centrum zarządzania. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Centrum zarządzania. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 2012 Firma Informatyczna ASDER Prezentacja Centrum zarządzania Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 Szanowni Państwo, W firmach przybywa komputerów coraz trudniej zarządzać użytkownikami na każdym komputerze

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych

Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych Bezpieczeństwo dla wszystkich środowisk wirtualnych SECURITY FOR VIRTUAL AND CLOUD ENVIRONMENTS Ochrona czy wydajność? Liczba maszyn wirtualnych wyprzedziła fizyczne już 2009 roku. Dzisiaj ponad połowa

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy W tym dokumencie opisano sposób instalowania i uruchamiania następujących wersji programu Acronis Backup & Recovery

Bardziej szczegółowo