KOMUNIKACJA WERBALNA I NIEWERBALNA. PARTNER W BIZNESIE- SZKOLENIA I DORADZTWO W ZARZĄDZANIU WARSZAWA tel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOMUNIKACJA WERBALNA I NIEWERBALNA. PARTNER W BIZNESIE- SZKOLENIA I DORADZTWO W ZARZĄDZANIU WARSZAWA tel"

Transkrypt

1 KOMUNIKACJA WERBALNA I NIEWERBALNA PARTNER W BIZNESIE- SZKOLENIA I DORADZTWO W ZARZĄDZANIU WARSZAWA tel

2 CELE SZKOLENIA Budowanie wiedzy i umiejętności odczytywania znaczenia zachowań werbalnych i niewerbalnych. Omówienie czynników wpływających na interpretację zachowań takich jak: przestrzeń osobista i rodzaje dystansu, oddziaływanie wyglądu zewnętrznego, postawa otwarta i zamknięta, gestykulacja, mimika. Kształcenie umiejętności obserwacji i interpretacji zachowań niewerbalnych. Organizacja i kontrola przestrzeni. Znaczenie i manipulacja rekwizytami. Ćwiczenie zachowań pozasłownych: kontakt wzrokowy, okazywanie zainteresowania, wykrywanie kłamstw, zachęcanie do kontynuacji wypowiedzi, kombinacje gestów.

3 Komunikacja w kontaktach interpersonalnych Psychologiczne aspekty komunikacji interpersonalnej Teoria i zasady komunikacji Model komunikacji Filtry Bariery komunikacyjne Kierunki przepływu informacji

4 Specyfika komunikacji

5 Specyfika komunikacji- czyli sprawdź jak mówisz Każde stwierdzenie oceń na skali od 0 do 3 pkt. Wyrażam swoja opinię zwięźle i na temat Mówię o faktach i o swoich uczuciach Patrzę w oczy Usiłuję uzyskać wrażenie, że druga strona mnie rozumie Odważnie przedstawiam swoją sprawę

6 Sprawdź jak mówisz (1) 0-5 pkt. Czy jesteś pewien, że Twój Partner w negocjacjach wie, o co ci chodzi i czego od niego chcesz?

7 Sprawdź jak mówisz (2) 6-10 pkt. Gratulacje : mówisz do rzeczy Masz świadomość reakcji swojego partnera Utrzymujesz z nim kontakt Pamiętaj o: wycieczki osobiste nie są wskazane warto trzymać uczucia i emocje na wodzy

8 Sprawdź jak mówisz (3) pkt. Gratulacje : Wspaniale sobie radzisz. Czy równie dobry jesteś w słuchaniu?

9 Specyfika komunikacji- czyli sprawdź jak słuchasz Każde stwierdzenie oceń na skali od 0 do 3 pkt. Robię przerwy po każdej wypowiedzi mojego rozmówcy nie spieszę się z odpowiedzią Powtarzam część wypowiedzi, tak, abyśmy i ja i mój rozmówca byli pewni, że rozumiemy Zadaję pytania, aby lepiej rozumieć Wyrażam uczucia Nie udzielam rad Nie interpretuję

10 Sprawdź jak słuchasz (1) 0-3 pkt. Jest wiele do zrobienia 4-8 pkt. Pamiętaj, słuchanie to: - Wyraz szacunku dla rozmówcy - Sposób na odreagowanie - Niewyczerpane źródło wiedzy

11 Sprawdź jak słuchasz (2) 9-13 pkt. Dobry wynik Możesz być trochę bardziej uważnym Nie interpretuj słów rozmówcy pkt. Gratulacje!! Potrafisz zdobyć wiele informacji

12 Specyfika komunikacji Typy komunikacji Bariery i błędy w komunikowaniu się 7 grzechów komunikacji Reguły efektywnej komunikacji Style komunikacji Komunikowanie a informowanie różnice i podobieństwa

13 Specyfika komunikacji Typy komunikacji - Informacyjny Polega na dostarczaniu wiedzy, głównym celem jest zrozumienie, dzielenie się wiedzą, wyjaśnianie oraz instruktarz. Muszą być zachowane pewne zasady: - wiarygodność nadawcy (powinien być sprawdzony), taki aby można było mu zaufać, choć nie do końca dlatego staje się bardziej kompetentny. - nowość informacji- nowinki łatwiej się rozchodzą i docierają do odbiorcy -przekaz wizualny (bardzo często): by wzmocnić prawdę (obrazy, mapy, film) mają zniwelować subiektywne elementy, pozwala na zbliżenie się do faktów (prawda zgodność myśli z rzeczywistością) - informacja: prawdziwa, rzeczowa, obiektywna, neutralna.

14 Specyfika komunikacji Typy komunikacji - Perswazyjny Komunikacja nie ma na celu prawdy, rzeczowości, obiektywności i neutralności, stosowane są w niej pewne techniki mające namawiać, wpływać, zachęcać, oczarować, zmylić, zmienić wartości, sposób myślenia odbiorcy. Jest zmasowanym procesem w którym głównym celem jest nakłonienie odbiorcy do działania, zmienienie jego postawy lub/i wartości.

15 Specyfika komunikacji Bariery i błędy w komunikowaniu się Czynniki, które utrudniają zrozumienie przekazu zawartego w wypowiedzi (o charakterze fizycznym i psychologicznym). utrudnienia percepcyjne wybiórczość uwagi brak umiejętności decentracji (przyjęcie perspektywy rozmówcy) różnice kulturowe stereotypy (chętniej słuchamy osób o wysokim statusie społecznym) samopoczucie komunikacja równoległa-rozmówcy prowadzą równocześnie dwa wątki rozmowy, nie słuchając siebie nawzajem

16 Specyfika komunikacji Bariery utrudniające słuchanie Nie słuchamy, gdy stosujemy: 1. filtrowanie słuchamy wybiórczo, filtrujemy informacje 2. porównywanie oceniamy czy porównujemy siebie z rozmówcą 3. skojarzenia treść wypowiedzi rozmówcy wywołuje skojarzenie, w które się zagłębiamy 4. przygotowywanie odpowiedzi myślimy, co za chwilę odpowiedzieć, choć staramy się wyglądać na zainteresowanych 5. domyślanie się usiłujemy zgadnąć, co rozmówca ma "naprawdę" na myśli 6. osądzanie w trakcie rozmowy osądzamy i reagujemy schematycznie 7. utożsamienie się cokolwiek mówi rozmówca, odnosimy do własnego życia i osądzamy w kontekście własnych doświadczeń

17 Specyfika komunikacji Bariery utrudniające słuchanie Nie słuchamy, gdy stosujemy: 8. udzielanie rad słuchamy tylko początku, szukając rady dla rozmówcy 9. sprzeciwianie się, gaszenie wygłaszamy sarkastyczne uwagi, które zniechęcają rozmówcę do kontynuowania rozmowy b. dyskontowanie słyszymy komplement i wyliczamy wszystko co może obniżyć jego wartość 10. przekonanie o swojej racji podnosimy głos, atakujemy, by obronić własne stanowisko; przejawia się w tym niezdolność do przyjmowania krytyki, i brak zgody na inny punkt widzenia 11. zmiana toru obracamy wypowiedź rozmówcy w żart lub zmieniamy temat 12. zjednywanie słuchamy na tyle by nie zgubić wątku, ale tak naprawdę w ogóle się nie angażujemy

18 Specyfika komunikacji 7 grzechów komunikacji w kontaktach z bliskimi (Dr John Hoover) brak przewidywania reakcji, obwinianie innych, krytykowanie zamiast komplementowania, zaprzeczanie dla zasady i z przyzwyczajenia, niesprawiedliwe osądzanie, chowanie urazy, pokazywanie, kto jest mądrzejszy.

19 Specyfika komunikacji 7 grzechów komunikacji w negocjacjach - błędy psychologiczno komunikacyjne Przyjęcie z naszej strony w punkcie wyjścia postawy spolegliwej; Dopuszczenie do sytuacji konfliktu w początkowej fazie negocjacji; Brak należytych starań w zakresie minimalizacji zobowiązań własnych; Niepotrzebne mnożenie ustępstw; Nieumiejętność zadawania pytań; Brak umiejętności słuchania; Nadmierna potrzeba bycia lubianym.

20 Specyfika komunikacji Reguły efektywnej komunikacji Każdy przekaz zbudowany jest przeciętnie w 7% z elementów werbalnych (słowa), 38% z dźwiękowych (ton głosu, barwa i inne dźwięki) i aż 55% z niewerbalnych (mowa ciała)."

21 Specyfika komunikacji Style komunikacji werbalny i niewerbalny. Style komunikacji w relacjach interpersonalnych: 1) styl konwencjonalny - charakteryzujący się niskim poziomem wzajemnej otwartości, nieujawnianiem myśli i przeżyć; 2) styl kontrolujący - cechuje się koncentracją na partnerze, chęcią wywoływania w nim zmian; 3) styl spekulatywny - charakteryzuje się pośrednim sposobem wyrażania odczuć i myśli; 4) styl w pełni otwarty - zakłada komunikowanie przeżywanych uczuć w sposób pełny, przy respektowaniu przeżyć partnera.

22 Specyfika komunikacji Style komunikacji niewerbalnej tendencja afiliatywna (bliski dystans, dotyk, kontakt wzrokowy, uśmiech) tendencja dominatywna (wyprostowana postawa, uniesiona głowa, szybka mowa, jednostronna komunikacja werbalna)

23 Dźwięki paralingwistyczne Dotyk Aranżacja otoczenia Pozycja ciała RODZAJE KOMUNIKACJI NIEWERBALNEJ Wygląd fizyczny Gesty Mimika Sposób wokalizacji Dystans względem innych

24 Komunikacja niewerbalna w kontaktach interpersonalnych Język ludzkiego ciała to najstarszy, najbardziej wiarygodny i uniwersalny język na świecie Porozumienie pozawerbalne odzwierciedla uczucia, nastawienia, oczekiwania i postawy

25 Wpływ kanałów komunikacyjnych na odbiór Ogólne uczucie = 7 % uczucia wyrażonego słowami + 38 % wyrażonego głosem + 55 % uczucia wyrażonego mimiką przekazu:

26 Komunikacja niewerbalna w kontaktach interpersonalnych Zasady interpretacji komunikatów niewerbalnych rozmówcy Komunikacja jawna i ukryta Proksemika Kontakt wzrokowy Znaczenie poszczególnych zespołów gestów

27 Proksemika - strefy dystansu komunikacyjnego: 1.Strefa intymna (15 45 cm) najważniejsza, ponieważ jest pilnie strzeżona i uważana za osobistą własność. Prawo naruszenia tej strefy mają tylko osoby uczuciowo powiązane, np. rodzice, małżonkowie, dzieci, bliscy przyjaciele i krewni.

28 Proksemika - strefy dystansu komunikacyjnego: 2. Strefa osobista (46 cm 1,2m) Jest to odległość jaka nas dzieli od ludzi podczas przyjęć i spotkań towarzyskich, i innych kontaktów społecznych z osobami nam znanymi.

29 Proksemika - strefy dystansu komunikacyjnego: 3. Strefa społeczna (1,2m 3,6m) Tę odległość zachowujemy w stosunku do nieznajomych, np. dostawców usług, nowego pracownika w pracy i innych ludzi, których nie znamy zbyt dobrze lub nie znamy wcale.

30 Proksemika - strefy dystansu komunikacyjnego: 4. Strefa publiczna (powyżej 3,6m) Jest to odległość, którą przyjmujemy zwracając się do większej grupy ludzi.

31 Kinezjetyka (postawa) postawa otwartości, szczerości, ale i chęci dominacji nad innymi postawa- zderzak

32 Kinezjetyka (gesty) Co oznaczają te gesty?

33 Kinezjetyka (gesty) Co oznaczają te gesty?

34 Umiejętności przekonywania, argumentacji i perswazji Podstawowe techniki perswazji Sposób argumentacji a cechy osobowe rozmówcy Argumentowanie pod kątem korzyści

35 Narzędzia usprawniające efektywną komunikację Parafraza, parafraza z błędem Dopytywanie Wyjaśnianie, doprecyzowywanie Podsumowanie Klaryfikacja Odzwierciedlenie Aktywne słuchanie Analiza transakcyjna

36 Kinezjetyka (gesty) Co oznaczają te gesty?

37 Kinezjetyka (gesty) Co oznaczają te gesty?

38 Kinezjetyka (gesty) Co oznaczają te gesty?

39 Ekspresje Mimiczne

40 Ekspresje Mimiczne

41 Asertywność jako jeden z aspektów komunikacji Autodiagnoza zachowań asertywnych Radzenie sobie z negatywnymi opiniami i krytyką Wyrażanie uczuć pozytywnych i negatywnych Podstawowe techniki asertywnej komunikacji: metoda zdartej płyty, zamglenie, rozmydlenie, komunikat JA, konkretność

42 Feedback element kontaktów interpersonalnych Zasady pozytywnego wsparcia Zasady konstruktywnej krytyki Asertywna komunikacja i komunikowanie typu JA

43 WZORY PRZEKONYWANIA

44 PERCEPCJA Jest filtrem między nami, a światem Ś W I A T P E R C E P C J A

45 FILTRY PERCEPCYJNE czyli jaką drogą trafić do? ku czemuś - od czegoś wielka skala - mała skala ja (wewnętrzny) inni (zewnętrzny) różnice - podobieństwa

46 KU CZEMUŚ - OD CZEGOŚ ku czemuś Osoba nastawiona na poszukiwanie korzyści, motywuje Ją do działania pozytywna wizja przyszłości, lubi słuchać o korzyściach, plusach, zaletach, że będzie super od czegoś Osoba, która w naturalny sposób poszukuje problemów wynikających z proponowanego rozwiązania, motywuje Ją do działania możliwość ich uniknięcia, lubi słuchać o tym jak sprawa zastanie załatwiona po to, aby uniknąć trudności, które na pewno się pojawią

47 WIELKA SKALA - MAŁA SKALA wielka skala (ogół) Osoba, która interesuje się ogólną ideą, koncepcją, Całościowym rozwiązaniem nie lubi drobiazgowych opisów, szczegółowych rozważań i analiz, motywują Ją do słuchania informacje ogólne, przykłady, metafory mała skala (szczegół) Osoba, która podejmuje decyzje, kierując się wybranymi, bardzo szczegółowymi informacjami; wymaga dużej cierpliwości, motywuje Ją słuchanie o precyzyjnych danych, analizy i konkretne szczegółowe przykłady

48 WEWNĘTRZNY - ZEWNĘTRZNY wewnętrzny Osoba, która lubi samodzielnie podejmować decyzje, motywuje Ją możliwość osobistej analizy i sprawdzenia jak coś działa i funkcjonuje; nie lubi nachalnego doradzania, oczekuje doradztwa ale tylko wtedy, gdy o to poprosi zewnętrzny Osoba, która podejmuje decyzje, kierując się opiniami innych, obiektywnymi danymi; podjęcie decyzji powoduje u niej lekki niepokój, potrzebuje potwierdzenia i uspokojenia w procesie podejmowania decyzji w stylu to naprawdę dobry wybór

49 RÓŻNICE - PODOBIEŃSTWA różnice Osoba, która koncentruje się na tym, co różni obecne propozycje od innych które już zna; lubi nowości i odmienność, motywuje Ją do działania słuchanie o nowych i odmiennych od dotychczasowych korzyści podobieństwa Osoba, która koncentruje się na tym, w czym przedstawiane propozycje są podobne do tych, które już zna; preferuje rozwiązania, które zna i są sprawdzone; motywuje Ją do działania słuchanie w jaki sposób nowa propozycja uzupełni i udoskonali tą istniejącą

50 SŁOWA KLUCZE czyli jak zidentyfikować filtry percepcyjne Proszę Pani chciałbym, żeby zwróciła Pani szczególną uwagę na precyzyjne zaplanowanie badania. Zależy mi na wyczerpujących informacjach jak dokładnie Pani sobie to wyobraża, nie chciałbym jakiś niespodzianek. A czy realizowaliście Państwo takie badania w podobnych placówkach do naszej i jakie były rezultaty? Chcę powiedzieć, że moim zdaniem korzyści, o których Pan mówi wcale nie są takie oczywiste. Wiele firm proponuje bardzo zbliżone warunki do tych przedstawionych przez Pana. Dużo tych informacji, ale wie Pani nic z nich dla mnie nie wynika!? Proszę Pani to nie jest takie proste jak Pani twierdzi, po za tym Pani zdanie i przedstawione przez Panią informację to dla mnie zdecydowanie za mało.

51 STOSOWANIE SŁÓW KLUCZY W rozmowie stosuj słowa klucze, szczególnie te, których ta Osoba często używa mówiąc o swoich wartościach czy opisując ważne dla siebie kryteria w wyborze danych opcji. Jeżeli mówi dla mnie ważna jest pewność i niezawodność przyjętego rozwiązania nie mów to jest najbardziej nowatorskie rozwiązanie na rynku. Korzyści: Jest to dowód na to, że słuchasz Używając ich pokazujesz, że ta Osoba jest dla ciebie ważna

52 Cztery kroki skutecznego słuchania 1. aktywne słuchanie parafrazowanie (definiowanie) swoimi słowami tego, co druga osoba do nas mówi precyzowanie przez zadawanie pytań informacja zwrotna dzielenie się odczuciami i doświadczeniami bez osądzania (natychmiast, szczerze i wspierająco) 2. słuchanie empatyczne słuchanie z nastawieniem na zrozumienie emocji rozmówcy 3. słuchanie otwarte nie ocenia się rozmówcy, by osądy nie zasłaniały nam naszego rozmówcy 4. słuchanie świadome zwracanie uwagi na integrację słów i emocji

53 TECHNIKI DOBREGO PRZEKONYWANIA Tłumacz dlaczego Twoja oferta jest atrakcyjna dla drugiej strony nie mów o swoich potrzebach, ale o korzyściach dla Partnera rozmowy Przyciągnij uwagę mów w pierwszej kolejności o tym co ciekawe, co wyróżnia Twoją ofertę Najistotniejszych argumentów użyj na początku lub na końcu rozmowy Nawiązuj do tego co usłyszałeś : Jak słusznie Pan zauważył, Ma Pan rację twierdząc Stosuj argumentację dwustronną: ale kończ argumentami za

54 Kluczem jest zgodność Zgodność występuje wtedy, gdy Twoje ciało, brzmienie głosu i słowa przystają do siebie, czyli przekazują tę samą wiadomość. Kluczem do osiągnięcia zgodności jest KORZYSTNE NASTAWIENIE

55 PYTANIA? Dziękuję za uwagę.

werbalna i niewerbalna Komunikacja dr hab. inż. arch. Zbigniew Bromberek, prof. nadzw. PP informacja w założeniu ma adresta

werbalna i niewerbalna Komunikacja dr hab. inż. arch. Zbigniew Bromberek, prof. nadzw. PP informacja w założeniu ma adresta Komunikacja werbalna i niewerbalna dr hab. inż. arch. Zbigniew Bromberek, prof. nadzw. PP Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechnika Poznańska zbigniew.bromberek@put.poznan.pl Komunikacji

Bardziej szczegółowo

Komunikacja. mgr Jolanta Stec-Rusiecka

Komunikacja. mgr Jolanta Stec-Rusiecka Komunikacja Przedstaw się imię w wersji jaką najbardziej lubisz; Doświadczenia w pracy zespołowej; Czym chciałbyś się zająć po ukończeniu studiów? Komunikacja obejmuje przekazywanie i rozumienie znaczeń

Bardziej szczegółowo

Ja- inni- Nawiązywanie relacji z otoczeniem

Ja- inni- Nawiązywanie relacji z otoczeniem Ja- inni- Nawiązywanie relacji z otoczeniem Irena Krukowska Szopa Fundacja Ekologiczna Zielona Akcja Kurs jest realizowany w ramach projektu pn.: Liderzy Natury ogólnopolska kampania promująca dobre praktyki

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA MIĘDZYLUDZKA. mjr Danuta Jodłowska

KOMUNIKACJA MIĘDZYLUDZKA. mjr Danuta Jodłowska KOMUNIKACJA MIĘDZYLUDZKA mjr Danuta Jodłowska KOMUNIKACJA WERBALNA Komunikacja werbalna to przekazywanie informacji za pomocą wyrazów. Dużą rolę odgrywają tu takie czynniki, jak: akcent (badania dowiodły,

Bardziej szczegółowo

Kompetencje komunikacyjne nauczyciela. Poznań 2013 Copyright by Danuta Anna Michałowska

Kompetencje komunikacyjne nauczyciela. Poznań 2013 Copyright by Danuta Anna Michałowska Kompetencje komunikacyjne nauczyciela Poznań 2013 Copyright by Danuta Anna Michałowska 1 Rodzaje komunikatów Komunikaty werbalne - wyrażanie myśli, uczuć i nastawień za pomocą słów odpowiednio dobranych,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Komunikację międzyludzką możemy podzielić na werbalną oraz niewerbalną. Komunikacja werbalna to inaczej słowa, które wypowiadamy, a niewerbalna to kanał wizualny, czyli nasze

Bardziej szczegółowo

Empatia to uświadamianie sobie odczuć, potrzeb i motywów działania

Empatia to uświadamianie sobie odczuć, potrzeb i motywów działania 1.1.5 Empatia Empatia to uświadamianie sobie odczuć, potrzeb i motywów działania innych osób. Można przyjąć, że słowo to oznacza szczególnego rodzaju wsłuchiwanie się w to, co mówi drugi człowiek. Osoby

Bardziej szczegółowo

Temat 1: Ja i inni, czyli komunikacja interpersonalna

Temat 1: Ja i inni, czyli komunikacja interpersonalna Temat 1: Ja i inni, czyli komunikacja interpersonalna Kraków, 30 października 2015 Warsztaty z komunikacji społecznej: Język ciała z elementami komunikacji interpersonalnej mgr Dominik Borowski www.dominikborowski.eu

Bardziej szczegółowo

Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia

Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Lp Tematyka szkolenia Zakres szkolenia Forma szkolenia Liczba godzin lekcyjnych szkolenia Liczna dni szkoleniowych Proponowany termin szkolenia 1. Nowoczesne standardy obsługi klienta 1. Profesjonalne

Bardziej szczegółowo

Umiejętności psychologiczne w pracy doradcy cz 2. komunikacja interpersonalna. dr Małgorzata Artymiak

Umiejętności psychologiczne w pracy doradcy cz 2. komunikacja interpersonalna. dr Małgorzata Artymiak Umiejętności psychologiczne w pracy doradcy cz 2. komunikacja interpersonalna dr Małgorzata Artymiak Komunikacja Komunikacja jest procesem ukierunkowanym na przekazywanie informacji i/lub wywoływanie określonych

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Talent autoprezentacji Sztuka zaprezentowania własnej osoby Katarzyna Lipska Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach 26

Bardziej szczegółowo

Jednostka dydaktyczna 4: Komunikacja i relacje z ludźmi niepełnosprawnymi

Jednostka dydaktyczna 4: Komunikacja i relacje z ludźmi niepełnosprawnymi Jednostka dydaktyczna 4: Komunikacja i relacje z ludźmi niepełnosprawnymi W tej jednostce dydaktycznej dowiesz się jak się zachowywać z osobą niepełnosprawną, aby poprawić jej komunikację i kwestie relacji

Bardziej szczegółowo

Komunikacja interpersonalna

Komunikacja interpersonalna Komunikacja interpersonalna Prowadzenie: Katarzyna Murawska Konrad Pluciński Zasady Mówimy sobie po imieniu Słuchamy siebie nawzajem Nie krytykujemy, nie oceniamy Tu i teraz Dyskrecja Punktualność Na zajęciach

Bardziej szczegółowo

ABC KOMUNIKOWANIA CZYLI JAK MÓWIĆ ŻEBY NAS SŁUCHANO OTWARTA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI

ABC KOMUNIKOWANIA CZYLI JAK MÓWIĆ ŻEBY NAS SŁUCHANO OTWARTA AKADEMIA UMIEJĘTNOŚCI ABC KOMUNIKOWANIA CZYLI JAK MÓWIĆ ŻEBY NAS SŁUCHANO KOMUNIKOWANIE CZYLI CO? Jak twierdził Arystoteles, człowiek jest istotą społeczną. A żeby stać się nią w pełni, musi wykorzystywać zdolność do wyrażania

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr W8/2015

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr W8/2015 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA USŁUGA SZKOLENIOWA I.A. Założenia szkoleniowe: Szkolenia będą prowadzone dla 5 grup szkoleniowych 1. GRUPA I Szkolenie z obsługi pacjenta: Komunikacja Pacjent Personel Medyczny

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W FIRMIE JAK BYĆ

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W FIRMIE JAK BYĆ Przykładowy program EFEKTYWNA KOMUNIKACJA W FIRMIE JAK BYĆ ZROZUMIANYM Beata Kozyra 2017 3 dni Poniższy program może być skrócony do 2-1 dnia lub kilkugodzinnej prezentacji. Komunikacja jest krwiobiegiem

Bardziej szczegółowo

dr Marta Janina Skrodzka

dr Marta Janina Skrodzka dr Marta Janina Skrodzka PODSTAWOWE ETAPY POSTĘPOWANIA MEDIACYJNEGO DĄŻENIE DO ZAKOŃCZENIA SESJI MEDIACYJNEJ, WALKA Z IMPASEM ORAZ ZAMKNIĘCIE SESJI MEDIACYJNEJ I ROLA MEDIATORA W ICH TRAKCIE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

JAK KOMUNIKOWAĆ SIĘ SŁUCHAĆ I BYĆ WYSŁUCHANYM

JAK KOMUNIKOWAĆ SIĘ SŁUCHAĆ I BYĆ WYSŁUCHANYM JAK KOMUNIKOWAĆ SIĘ SŁUCHAĆ I BYĆ WYSŁUCHANYM Z a d a n i e f i n a n s o w a n e z e ś r o d k ó w N a r o d o w e g o P r o g r a m u Z d r o w i a 2 0 1 6-2 0 2 0 KOMUNIKACJA JEST KLUCZEM DO OSIĄGNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

K I. Iwona Bogucka Wrocław 29 maja 2015 r.

K I. Iwona Bogucka Wrocław 29 maja 2015 r. 1 T A K Y J U O C D M A K I N U Iwona Bogucka Wrocław 29 maja 2015 r. 2 Definicje Komunikacja proces przekazywania (wymiany) informacji między jej uczestnikami. Komunikacja interpersonalna to wymiana informacji

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA KOMUNIKACJA SPOŁECZNA Cel szkolenia: Komunikacja społeczna jest podstawą dla wielu innych umiejętności: zarządzania, przewodzenia, efektywnej pracy w zespole, a można jej się nauczyć jedynie w praktyce

Bardziej szczegółowo

ZASADY PREZENTACJI -ANALIZA STRATEGICZNA

ZASADY PREZENTACJI -ANALIZA STRATEGICZNA ZASADY PREZENTACJI -ANALIZA STRATEGICZNA 13/2/2016 FAMICO- PROJECT NO:2013-PL1-LEO05-534537 Family career compass Efficient Career Guidance Approaches Supporting Parents in Guiding their Children s Vocational

Bardziej szczegółowo

SPOSÓB REALIZACJI METODY

SPOSÓB REALIZACJI METODY HASŁO PROGRAMOWE Wprowadzenie do tematu interpersonalnej Zdefiniowanie najważniejszych pojęć Komunikacja niewerbalna 3 godziny TREŚCI KSZTAŁCENIA ZAGADNIENIA I PROBLEMY Co to jest komunikacja interpersonalna

Bardziej szczegółowo

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu)

(imię i nazwisko nauczyciela) (przedmiot) (numer programu) Iwona Jończyk (imię i nazwisko nauczyciela) Wybrane zagadnienia z psychologii społecznej (przedmiot) 2407MR i GŻ 1997.08.18 (numer programu) Klasa IV TŻa, IV TŻb Lp. Cele kształcenia i wychowania Treści

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

SKUTECZNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Komunikacja pracuje dla tych, którzy nad nią pracują. John Powell SKUTECZNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Warsztat doskanalający kompetencje pracowników 1. ADRESACI SZKOLENIA Instytut Rozwoju Personalnego

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Siedem nawyków skutecznego rodzica dr Anetta Janowska 7 NAWYKÓW SKUTECZNEGO DZIAŁANIA Stephen Covey Sean Covey Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 27 marca 2014 r. EKONOMICZNY

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA SZUKAJ POROZUMIENIA Z DZIECKIEM

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA SZUKAJ POROZUMIENIA Z DZIECKIEM KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA SZUKAJ POROZUMIENIA Z DZIECKIEM Dlaczego trudno być rodzicami nastolatka? W okresie wczesnej dorosłości następuje: budowanie własnego systemu wartości (uwalnianie się od wpływu

Bardziej szczegółowo

Zachowania organizacyjne. Ćwiczenia V

Zachowania organizacyjne. Ćwiczenia V Zachowania organizacyjne Ćwiczenia V Skuteczna komunikacja Język prosty, zrozumiały, pozbawiony wieloznaczności Zsynchronizowanie mowy werbalnej i niewerbalnej Pozytywny wydźwięk wypowiedzi: Gorzej: Nie

Bardziej szczegółowo

Proces komunikacji - materiały szkoleniowe

Proces komunikacji - materiały szkoleniowe Proces komunikacji - materiały szkoleniowe Profesjonalna komunikacja Profesjonalna komunikacja to umiejętność odbierania informacji płynących od rozmówcy i przekazywania treści jakie chcemy podać, przy

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

SKUTECZNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Komunikacja pracuje dla tych, którzy nad nią pracują. John Powell SKUTECZNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Warsztat doskanalający kompetencje pracowników Szanowni Państwo Niniejszą ofertę szkolenia dedykujemy

Bardziej szczegółowo

1.1.4 Zasady skutecznego porozumiewania się

1.1.4 Zasady skutecznego porozumiewania się 1.1.4 Zasady skutecznego porozumiewania się Treść: to co chcemy przekazać musi być krótko i precyzyjnie określone. Wtedy łatwiej będzie to przedstawić, a dla naszego słuchacza zrozumieć. Zainteresowanie:

Bardziej szczegółowo

Umiejętność "odczytywania" i wykorzystywania komunikatów wynikających ze sfery pozawerbalnej człowieka

Umiejętność odczytywania i wykorzystywania komunikatów wynikających ze sfery pozawerbalnej człowieka "POTĘGA WIZERUNKU" W OBSZARZE WERBALNYM I NIEWERBALNYM - autorskie narzędzia skutecznej komunikacji i treningu charyzmy wykorzystywane podczas wystąpień publicznych i spotkań biznesowych Kod szkolenia:

Bardziej szczegółowo

BARIERY W KOMUNIKACJI I SPOSOBY ICH PRZEŁAMYWANIA

BARIERY W KOMUNIKACJI I SPOSOBY ICH PRZEŁAMYWANIA BARIERY W KOMUNIKACJI I SPOSOBY ICH PRZEŁAMYWANIA Sylwia Wrona Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wrocław, 29.05.2015 KOMUNIKACJA - proces przekazywania (wymiany) informacji między jej uczestnikami -

Bardziej szczegółowo

W ramach Komponentu II realizowane są:

W ramach Komponentu II realizowane są: O PROJEKCIE Ogólnopolski projekt szkoleniowo-doradczy Z wiekiem na plus szkolenia dla przedsiębiorstw to kompleksowy program wsparcia przedsiębiorstw w tworzeniu i wdrażaniu STRATEGII ZARZĄDZANIA WIEKIEM,

Bardziej szczegółowo

Temat 3: Czy ciało może przekazywać informacje? Wprowadzenie do komunikacji niewerbalnej

Temat 3: Czy ciało może przekazywać informacje? Wprowadzenie do komunikacji niewerbalnej Temat 3: Czy ciało może przekazywać informacje? Wprowadzenie do komunikacji niewerbalnej Kraków, 27 listopada 2015 Warsztaty z komunikacji społecznej: Język ciała z elementami komunikacji interpersonalnej

Bardziej szczegółowo

Znaczenie komunikacji empatycznej w procesie wychowawczym.

Znaczenie komunikacji empatycznej w procesie wychowawczym. Znaczenie komunikacji empatycznej w procesie wychowawczym. Istota komunikacji w pracy nauczyciela. Rola nauczyciela we współczesnej szkole to nielada wyzwanie. Nauczyciel występuje w różnych, choć powiązanych

Bardziej szczegółowo

SZTUKA PREZENTACJI GŁÓWNE CELE SZKOLENIA:

SZTUKA PREZENTACJI GŁÓWNE CELE SZKOLENIA: SZTUKA PREZENTACJI Działaj, jakby każda osoba, którą spotykasz miała na szyi napis 'Spraw, bym poczuł się ważny'. Nie tylko odniesiesz sukces w sprzedaży, ale także w życiu. Mary Kay Ash GŁÓWNE CELE SZKOLENIA:

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Sztuka przekonywania

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Sztuka przekonywania Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Sztuka przekonywania Dr Leszek Gracz Uniwersytet Szczeciński 17 marca 2016 r. O czym dzisiaj będziemy mówić i co będziemy robić Istota przekonywania. Podstawy konstruktywnej

Bardziej szczegółowo

Temat 7: Jak dzięki komunikacji niewerbalnej poprawić swój wizerunek?

Temat 7: Jak dzięki komunikacji niewerbalnej poprawić swój wizerunek? Temat 7: Jak dzięki komunikacji niewerbalnej poprawić swój wizerunek? Kraków, 4 marca 2016 roku Warsztaty z komunikacji społecznej: Język ciała z elementami komunikacji interpersonalnej mgr Dominik Borowski

Bardziej szczegółowo

Efektywna Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów

Efektywna Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów Efektywna Komunikacja i rozwiązywanie konfliktów Korzyści z udziału w naszym szkoleniu: Głównym celem szkolenia jest poznanie zasad, skutecznych metod i dostarczenie niezbędnych narzędzi do budowania pozytywnych

Bardziej szczegółowo

SZTUKA SŁUCHANIA I ZADAWANIA PYTAŃ W COACHINGU. A n n a K o w a l

SZTUKA SŁUCHANIA I ZADAWANIA PYTAŃ W COACHINGU. A n n a K o w a l SZTUKA SŁUCHANIA I ZADAWANIA PYTAŃ W COACHINGU K r a k ó w, 1 7 l i s t o p a d a 2 0 1 4 r. P r z y g o t o w a ł a : A n n a K o w a l KLUCZOWE UMIEJĘTNOŚCI COACHINGOWE: umiejętność budowania zaufania,

Bardziej szczegółowo

O czym będziemy mówić?

O czym będziemy mówić? Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Człowiek w firmie czyli kto i jak tu rządzi? Sztuka zaprezentowania własnej osoby Anna Śleszyńska-Świderska Uniwersytet w Białymstoku 17 października 2013 r. EKONOMICZNY

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Siedem nawyków skutecznego rodzica dr Anetta Janowska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Dzień miesiąc 27 marca 2014 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

WOS - KLASA I. umieć wyrażać (wypowiadać) własne zdanie w prosty sposób oraz je uzasadniać (chociaż dwoma argumentem)

WOS - KLASA I. umieć wyrażać (wypowiadać) własne zdanie w prosty sposób oraz je uzasadniać (chociaż dwoma argumentem) WOS - KLASA I Ocena dopuszczający wskazać chociaż jeden przykład cech, które mogą świadczyć o tym, że osoba jest dobrym obywatelem wymienić chociaż jeden przykład osób, które są dobrymi obywatelami podać

Bardziej szczegółowo

Negocjacje. Komunikacja perswazyjna Negocjacje jako metoda rozwiązywania sporu vs negocjacje jako walka Bez komunikacji nie ma negocjacji

Negocjacje. Komunikacja perswazyjna Negocjacje jako metoda rozwiązywania sporu vs negocjacje jako walka Bez komunikacji nie ma negocjacji Mediacje Pozasądowa metoda rozwiązywania sporów Wypracowanie satysfakcjonującego obie strony rozwiązania przy pomocy osoby trzeciej Ugoda nie rozstrzyga o winie i karze, nie wskazuje wygranych i przegranych

Bardziej szczegółowo

Psychologiczne aspekty mediacji

Psychologiczne aspekty mediacji Psychologiczne aspekty mediacji dr Magdalena Błażek Rodzinny Ośrodek Diagnostyczno-Konsultacyjny przy Sądzie Okręgowym w Gdańsku Uniwersytet Gdański GDAŃSK, 10 grudnia 2015 R Mediacja rówieśnicza* Cztery

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT ZAJĘĆ OPS MODUŁ 2 -s WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH SPOTKANIE 1 PODSTAWY KOMUNIKACJI SPOLECZNEJ

KONSPEKT ZAJĘĆ OPS MODUŁ 2 -s WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH SPOTKANIE 1 PODSTAWY KOMUNIKACJI SPOLECZNEJ KONSPEKT ZAJĘĆ OPS MODUŁ 2 -s WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE DLA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH SPOTKANIE 1 PODSTAWY KOMUNIKACJI SPOLECZNEJ zwiększenie umiejętności efektywnego komunikowania się rozwijanie technik

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKOWANIE SIĘ sztuka i umiejętność

KOMUNIKOWANIE SIĘ sztuka i umiejętność KOMUNIKOWANIE SIĘ sztuka i umiejętność 1. ISTOTA I ZNACZENIE KOMUNIKOWANIA SIĘ 2. PROCES KOMUNIKOWANIA SIĘ 3. STYLE KOMUNIKOWANIA SIĘ 4. PRZESZKODY W KOMUNIKOWANIU SIĘ 1.ISTOTA I ZNACZENIE KOMUNIKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Autoprezentacja - sztuka dobrych wystąpień Dr Leszek Gracz Uniwersytet Szczeciński 13 październik 2016 r. O czym dzisiaj będziemy mówić i co będziemy robić Autoprezentacja co

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA MOWA CIAŁA

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA MOWA CIAŁA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA MOWA CIAŁA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA to psychologiczny proces, dzięki któremu jednostka przekazuje i otrzymuje informacje w bezpośrednim kontakcie

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna Obsługa Trudnego Klienta

Profesjonalna Obsługa Trudnego Klienta Profesjonalna Obsługa Trudnego Klienta Korzyści z udziału w naszym szkoleniu: Poznanie skutecznych metod prowadzenia i kierowania efektywną rozmową, umiejętność budowania pozytywnego wizerunku, nastawienia

Bardziej szczegółowo

Sztuka autoprezentacji i prowadzenia spotkań

Sztuka autoprezentacji i prowadzenia spotkań Sztuka autoprezentacji i prowadzenia spotkań Terminy szkolenia 6-7 czerwiec 2016r., Kraków - Hotel Atrium 29-30 wrzesień 2016r., Wrocław - Hotel Novotel*** 21-22 listopad 2016r., Poznań - Mercure Poznań

Bardziej szczegółowo

Składa się on z czterech elementów:

Składa się on z czterech elementów: Asertywność umiejętność powiedzenia nie, odmowy lub obrony własnych postaw, granic, psychologicznych w taki sposób, aby z jednej strony nie odczuwać wyrzutów sumienia, że sie powidzialo nie, kiedy ktoś

Bardziej szczegółowo

Komunikacja niewerbalna: uwarunkowania kulturowe

Komunikacja niewerbalna: uwarunkowania kulturowe Komunikacja niewerbalna: uwarunkowania kulturowe Kulturowe uniwersalizmy 1. Te same części ciała wykorzystywane są do przesyłania niewerbalnych komunikatów. 2. Niewerbalne kanały wykorzystywane są do przekazywania

Bardziej szczegółowo

Warsztaty grupowe z zakresu kluczowych umiejętności społeczno - zawodowych istotnych z punktu widzenia rynku pracy

Warsztaty grupowe z zakresu kluczowych umiejętności społeczno - zawodowych istotnych z punktu widzenia rynku pracy Warsztaty grupowe z zakresu kluczowych umiejętności społeczno - zawodowych istotnych z punktu widzenia rynku pracy II ETAP AKTYWIZACJI MATERIAŁY DLA BENEFICJENTÓW/BENEFICJENTEK CO TO SĄ EMOCJE? EMOCJE

Bardziej szczegółowo

Techniki Sprzedaży i Negocjacje Handlowe oraz obrona marży

Techniki Sprzedaży i Negocjacje Handlowe oraz obrona marży Techniki Sprzedaży i Negocjacje Handlowe oraz obrona marży 1 Adresaci szkolenia Szkolenie adresowane jest do przedstawicieli handlowych, sprzedawców, menedżerów sprzedaży, pracowników obsługi klienta przedsiębiorcy,

Bardziej szczegółowo

Magia komunikacji. - Arkusz ćwiczeń - Mapa nie jest terenem. Magia prostego przekazu

Magia komunikacji. - Arkusz ćwiczeń - Mapa nie jest terenem. Magia prostego przekazu Magia komunikacji - Arkusz ćwiczeń - Mapa nie jest terenem Twoja percepcja rzeczywistości opiera się o uogólnionieniach i zniekształceniach. Oznacza to, że to, jak widzisz rzeczywistość różni się od rzeczywistości,

Bardziej szczegółowo

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi?

AKTYWNA SPRZEDAŻ. Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? AKTYWNA SPRZEDAŻ Jak fachowo i skutecznie sprzedawać produkty i usługi? Potrzebna jest odpowiednia baza, polegająca na odpowiednim nastawieniu sprzedawcy do swojego zawodu, oraz nabyciu i skorygowaniu

Bardziej szczegółowo

Podstawy komunikacji interpersonalnej. Poznań 2013 Copyright by Danuta Anna Michałowska

Podstawy komunikacji interpersonalnej. Poznań 2013 Copyright by Danuta Anna Michałowska Podstawy komunikacji interpersonalnej 1 Podstawy komunikacji interpersonalnej Umiejętności interpersonalne: otwartość i zaufanie Informacje zwrotne kontakt 2 abc 3 Umiejętności interpersonalne zainicjowanie

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA OFENSYWA JAKOŚCI dla hoteli i pensjonatów h t t p : / / w w w. v i p. k a r r. p l PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA Tomasz Kozłowski psycholog SCHEMAT KOMUNIKACJI INTERPERSONALNEJ

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Autoprezentacja sztuka dobrych wystąpień Jak dobrze wypaść przed innymi? Dr Magdalena Daszkiewicz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 21 listopada 2016 r. Autoprezentacja to

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy EMPATYCZNA KOMUNIKACJA W RODZINIE Monika Korczak Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 24 października 2016 r. Komunikacja interpersonalna wymiana informacji między jej

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i praca zespołowa w projekcie

Komunikacja i praca zespołowa w projekcie Komunikacja i praca zespołowa w projekcie Cele szkolenia - podnoszenie efektywności współpracy w ramach projektu, - usprawnianie komunikacji w zespole projektowym, - doskonalenie kompetencji w zakresie

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA. CYKL WARSZTATÓW natalis- psychoterapia dla pracowników firm

EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA. CYKL WARSZTATÓW natalis- psychoterapia dla pracowników firm EFEKTYWNOŚĆ OSOBISTA CYKL WARSZTATÓW natalis- psychoterapia dla pracowników firm Efektywność osobista Cele: Rozwinięcie umiejętności interpersonalnych i intrapersonalnych Odkrycie swojego potencjału i

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Talent autoprezentacji Sztuka zaprezentowania własnej osoby Dr Magdalena Daszkiewicz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 18 listopada 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET

Bardziej szczegółowo

Plan części drugiej: PARAFRAZOWANIE KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA CZĘŚĆ II BUDOWANIE POZYTYWNYCH RELACJI Z PRACOWNIKIEM

Plan części drugiej: PARAFRAZOWANIE KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA CZĘŚĆ II BUDOWANIE POZYTYWNYCH RELACJI Z PRACOWNIKIEM KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA CZĘŚĆ II BUDOWANIE POZYTYWNYCH RELACJI Z PRACOWNIKIEM Workshop dla Kierowników: kształtowanie kompetencji miękkich Plan części drugiej: Parafrazowanie Precyzowanie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Komunikacja niewerbalna

Komunikacja niewerbalna Komunikacja niewerbalna Wierzyć słowom czy gestom? Po czym rozpoznać czy klient kupi produkt? To, co mówimy nie zawsze odpowiada temu, co czujemy i temu, co mamy na myśli. Klient mówi: Właściwie nie jestem

Bardziej szczegółowo

Efektem umiejętności zdobytych w trakcie warsztatów będzie:

Efektem umiejętności zdobytych w trakcie warsztatów będzie: W pracy z Pacjentami bardzo istotna jest komunikacja interpersonalna z elementami asertywności. Wzrost skuteczności obsługi Pacjenta jest ściśle związany z budowaniem dobrych relacji i efektywną komunikacją,

Bardziej szczegółowo

Komunikacja interpersonalna. Szczecin, r.

Komunikacja interpersonalna. Szczecin, r. Komunikacja interpersonalna Szczecin, 27.06.2012 r. 1/211 Pojęcie komunikacji Z komunikacją mamy do czynienia kiedy ktoś wysyła przekaz ze świadomym zamiarem wywołania odpowiedzi. Wysyłający informację

Bardziej szczegółowo

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie

Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie Techniki efektywnej prezentacji i autoprezentacji w biznesie LondonSAM Polska, Kraków 2014 Opis szkolenia Umiejętność skutecznego komunikowania się jest we współczesnym biznesie sprawą kluczową, a jednym

Bardziej szczegółowo

Co to jest asertywność

Co to jest asertywność ASERTYWNOŚĆ Co to jest asertywność To umiejętność, dzięki której ludzie otwarcie wyrażają swoje myśli, preferencje, uczucia, przekonania, poglądy, wartości, bez odczuwania wewnętrznego dyskomfortu i nie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKOWANIE SIĘ W BIBLIOTECE. Małgorzata Wiśniewska

KOMUNIKOWANIE SIĘ W BIBLIOTECE. Małgorzata Wiśniewska KOMUNIKOWANIE SIĘ W BIBLIOTECE Małgorzata Wiśniewska 1. Komunikacja jako proces 2. Sztuka słuchania 3. Komunikacja w zarządzaniu 4. Komunikacja z użytkownikiem 1. KOMUNIKACJA JAKO PROCES Funkcje komunikacji

Bardziej szczegółowo

TALKING TO THE POINT podczas WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH trening świadomego sterowania wizerunkiem

TALKING TO THE POINT podczas WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH trening świadomego sterowania wizerunkiem TALKING TO THE POINT podczas WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH trening świadomego sterowania wizerunkiem Kod szkolenia: 170315 Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 2190.00 zł Program DZIEŃ 1 Blok I -

Bardziej szczegółowo

Komunikacja społeczna od dotyku do podzielania znaczeń i wartości

Komunikacja społeczna od dotyku do podzielania znaczeń i wartości Komunikacja społeczna od dotyku do podzielania znaczeń i wartości Szkolenie dla pracowników Biebrzańskiego Parku Narodowego Termin: 04. 03. 2011 r. Prowadzący szkolenie: dr Barbara Perepeczko Instytut

Bardziej szczegółowo

Klucz do skutecznej sprzedaży swoich kompetencji podczas rozmowy kwalifikacyjnej

Klucz do skutecznej sprzedaży swoich kompetencji podczas rozmowy kwalifikacyjnej Klucz do skutecznej sprzedaży swoich kompetencji podczas rozmowy kwalifikacyjnej Przemysław Walter Instytut Coachingu i Mentoringu Rozmowa kwalifikacyjna & Autoprezentacja Zwycięskie Strategie Klucz do

Bardziej szczegółowo

Komunikacja społeczna. Opracowanie: Aneta Stosik

Komunikacja społeczna. Opracowanie: Aneta Stosik Komunikacja społeczna Opracowanie: Aneta Stosik Proces komunikowania się Komunikowanie się to wzajemne przekazywanie informacji, umiejętności, pojęć, idei, uczuć, itp. za pomocą symboli tworzonych przez

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Jak przekonywać innych do swoich racji? Dr Witold Szumowski Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 3 listopada 2014r. Plan dzisiejszych zajęć Istota przekonywania Wywieranie

Bardziej szczegółowo

Specyfika pracy z osobami bezrobotnym perspektywa psychologiczna

Specyfika pracy z osobami bezrobotnym perspektywa psychologiczna Specyfika pracy z osobami bezrobotnym perspektywa psychologiczna Anna Skuzińska Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Elblągu Plan wystąpienia Charakterystyka psychologiczna sytuacji bez

Bardziej szczegółowo

ZAAWANSOWANY WARSZTAT PODNOSZENIA SKUTECZNOŚCI BIZNESOWEJ - negocjacje, sprzedaż i techniki mediacyjne

ZAAWANSOWANY WARSZTAT PODNOSZENIA SKUTECZNOŚCI BIZNESOWEJ - negocjacje, sprzedaż i techniki mediacyjne ZAAWANSOWANY WARSZTAT PODNOSZENIA SKUTECZNOŚCI BIZNESOWEJ - negocjacje, sprzedaż i techniki mediacyjne Kod szkolenia: Miejsce: Warszawa, Centrum miasta Koszt szkolenia: 2290.00 zł Program DZIEŃ 1 Blok

Bardziej szczegółowo

dr inż. Marzena Banaszek

dr inż. Marzena Banaszek Podstawy komunikacji personalnej dr inż. Marzena Banaszek mail: banaszek@mech.pg.gda.pl tel.: 58 347 21 99 KONSULTACJE: PONIEDZIAŁEK 13:15-14:00 PIĄTEK 11:15-12:00 pokój 18, budynek Hydromechaniki, Katedra

Bardziej szczegółowo

3. Czy ciało może przekazywać informacje? Wprowadzenie do komunikacji niewerbalnej

3. Czy ciało może przekazywać informacje? Wprowadzenie do komunikacji niewerbalnej 3. Czy ciało może przekazywać informacje? Wprowadzenie do komunikacji niewerbalnej Kraków, 19 listopada 2016 roku grudnia Warsztaty z komunikacji interpersonalnej mgr Dominik Borowski www.dominikborowski.eu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ NR III

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ NR III UE.43000.9.2014 Załącznik nr 9c do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - CZĘŚĆ NR III 1) Zadanie nr 1 Trening samooceny i poczucia własnej wartości 1. Liczba uczestników: 7 osób mniej niż 5 i nie

Bardziej szczegółowo

LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA

LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA LETNIA AKADEMIA MŁODEGO MENEDŻERA MODUŁ I - OSOBOWOŚĆ MENEDŻERA 1. LIDER A MENEDŻER. 2. CECHY OSOBOWOŚCI IDEALNEGO MENEDŻERA. 3. JAK CIĘ WIDZĄ TAK CIĘ PISZĄ WYGLĄD ZEWNĘTRZNY. 4. SILNE I SŁABE STRONY OSOBOWOŚCI

Bardziej szczegółowo

Kreatywny dialog, czy istnieje potrzeba negocjacji? Anna Resler-Maj

Kreatywny dialog, czy istnieje potrzeba negocjacji? Anna Resler-Maj Kreatywny dialog, czy istnieje potrzeba negocjacji? Anna Resler-Maj Na jakie pytania będziemy poszukiwali odpowiedzi? Jaka to jest kreatywna komunikacja? Kiedy prowadzić negocjacje z dzieckiem? Jak prowadzić

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Księgarnia PWN: Dale G. Leathers - Komunikacja niewerbalna. Przedmowa... 11

Spis treści. Księgarnia PWN: Dale G. Leathers - Komunikacja niewerbalna. Przedmowa... 11 Księgarnia PWN: Dale G. Leathers - Komunikacja niewerbalna Przedmowa... 11 część I KOMUNIKACJA NIEWERBALNA... 15 Rozdział 1. Natura komunikacji niewerbalnej... 17 1.1. Funkcjonalne znaczenie komunikacji

Bardziej szczegółowo

LIDER w grupie spływowej

LIDER w grupie spływowej LIDER w grupie spływowej Typy liderów w grupie spływowej Lider formalny Lider prowodyr Lider nieformalny a autorytet autorytet wiedzy autorytet przechodzi na tych, którzy wiedzą jak postąpić w danej, trudnej

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO KOMUNIKACJI MOWA CIAŁA

WPROWADZENIE DO KOMUNIKACJI MOWA CIAŁA WPROWADZENIE DO KOMUNIKACJI MOWA CIAŁA One cannot not communicate (Watzlavick i in. 1967) Nie da się nie komunikować MOWA CIAŁA - TEMATY 1. Czym jest mowa ciała a czym komunikacja niewerbalna? 2. Co wchodzi

Bardziej szczegółowo

SPRZEDAWANIE. skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak możesz sprzedawać więcej i efektywniej

SPRZEDAWANIE. skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak możesz sprzedawać więcej i efektywniej Szkolenie otwarte: Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie pytania. Prosimy o kontakt: e-mail: kontakt@mr-db.pl tel. +48 606 356 999 www.mr-db.pl MRDB SPRZEDAWANIE skuteczne techniki sprzedaży, czyli jak

Bardziej szczegółowo

Jak zapobiegać przemocy domowej wobec dzieci i młodzieży.

Jak zapobiegać przemocy domowej wobec dzieci i młodzieży. Jak zapobiegać przemocy domowej wobec dzieci i młodzieży. (Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniu) Kontakt tel.: +48 600779294 e-mail: iwona@gabinetterapeutyczny.eu Iwona Czerwoniuk psychoterapeuta

Bardziej szczegółowo

Osoba, która Ci przekazała tego ebooka, lubi Cię i chce, abyś poświęcał wiele uwagi swojemu rozwojowi osobistemu.

Osoba, która Ci przekazała tego ebooka, lubi Cię i chce, abyś poświęcał wiele uwagi swojemu rozwojowi osobistemu. Osoba, która Ci przekazała tego ebooka, lubi Cię i chce, abyś poświęcał wiele uwagi swojemu rozwojowi osobistemu. Zależy jej na Twoim sukcesie, w każdej sferze życia. Im więcej szczęśliwych ludzi na świecie,

Bardziej szczegółowo

TRENING INTERPERSONALNY PLUS

TRENING INTERPERSONALNY PLUS Jesteśmy członkiem: Pomagamy: TRENING INTERPERSONALNY PLUS KURS PRACY NA PROCESIE GRUPOWYM Z TRENINGIEM INTERPERSONALNYM ZAŁOŻENIA I PROGRAM NAUCZANIA ZAŁOŻENIA KURSU....... 2 DLACZEGO WARTO?....... 3

Bardziej szczegółowo

Dialogi projektowe zaburzenia w komunikacji zespołu projektowego

Dialogi projektowe zaburzenia w komunikacji zespołu projektowego Dialogi projektowe zaburzenia w komunikacji zespołu projektowego dr Olgierd Annusewicz Carrywater Consulting Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 65/79, Centrum LIM, XV piętro, 00-697 Warszawa, (22) 630 66 55,

Bardziej szczegółowo

Co to jest konflikt, kiedy mówimy o konflikcie, co jest jego przyczyną?

Co to jest konflikt, kiedy mówimy o konflikcie, co jest jego przyczyną? MEDIACJE Co to jest konflikt, kiedy mówimy o konflikcie, co jest jego przyczyną? Konflikt to rozbieżność interesów lub przekonań stron. Ich dążenia nie mogą być zrealizowane równocześnie. Konflikt pojawia

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Kreatywny dialog czy istnieje potrzeba negocjacji? Anna Resler-Maj Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie 20 maja 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 168 godzin zajęć 9 miesięcy nauki 10 zjazdów PROGRAM SZCZEGÓŁOWY STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PSYCHOLOGIA ZARZĄDZANIA 1. Style kierowania i przywództwo (12 godz.) przywództwo - kiedy warto być przywódcą praktyczne

Bardziej szczegółowo

Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Kierunek studiów Poziom Kształcenia Forma Studiów

Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Kierunek studiów Poziom Kształcenia Forma Studiów Nazwa przedmiotu Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod przedmiotu Trening Komunikacji Interpersonalnej Instytut Socjologii Uniwersytetu Rzeszowskiego P1S[4]O_04 Cykl kształcenia 014/015-016/017 Studia

Bardziej szczegółowo

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza

Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza SZKOLENIE EFEKTYWNA ROZMOWA OCENIAJĄCA Termin 09-10 maja 2013 r. Miejsce: sala szkoleniowa - Dolnośląska Izba Gospodarcza Wrocław, dn. 27 marca 2013 r. ZAKRES OFERTY 1. Charakterystyka Human Partner Sp.

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i praca zespołowa w projekcie

Komunikacja i praca zespołowa w projekcie Komunikacja i praca zespołowa w projekcie Terminy szkolenia 22-23 październik 2015r., Wrocław - Hotel Scandic**** 5-6 listopad 2015r., Warszawa - Centrum Szkoleniowe - Progress Project 10-11 grudzień 2015r.,

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i autoprezentacja

Komunikacja i autoprezentacja Komunikacja i autoprezentacja mgr Monika Zakrzewska-Przybyła Rozpocznijmy p r o c e s Proponuję! Zaangażowanie - wspólna korzyść. Zabawa - trening ;) Współpraca - jesteśmy grupą. Na początek Po co? Sprecyzujmy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA. Czas trwania 24 godziny dydaktyczne - 3 dni. Program szkolenia Dzień I

PROGRAM SZKOLENIA. Czas trwania 24 godziny dydaktyczne - 3 dni. Program szkolenia Dzień I Profesjonalna obsługa klienta z wykorzystaniem narzędzi wspierających proces komunikacji i ofertowania warsztaty praktyczne z wykorzystaniem pakietu MS Office Czas trwania 24 godziny dydaktyczne - 3 dni

Bardziej szczegółowo