Podstawową formą aktywności dziecka jest zabawa. Ma ona znaczenie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawową formą aktywności dziecka jest zabawa. Ma ona znaczenie"

Transkrypt

1 Nauczanie Początkowe R. XXXIV, nr 1, 2010/ Doświadczenia i projekty Ryszard Błaszkiewicz Uniwersytet Jana Kochanowskiego Gry komputerowe a zdrowie dziecka w młodszym wieku szkolnym Podstawową formą aktywności dziecka jest zabawa. Ma ona znaczenie szczególne dla prawidłowego rozwoju dziecka. Trudno byłoby o normalny rozwój dzieci, gdyby z ich życia zupełnie zostały wyeliminowane wszelkie formy zabawy, odprężenia, gry czy rozrywki. Jednak zmieniły się one zasadniczo w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat. Dziś trudno sobie wyobrazić dzieciństwo bez telewizji, filmów, wideo, komputera czy Internetu. Coraz częścicj następuje zamiana realnego środowiska i uczestników zabawy (rodzina, rówieśnicy) na wirtualne środowisko gry komputerowej. Pojęcia gry i zabawy w literaturze zostały dosyć precyzyjnie określone, jednak w przypadku gier komputerowych mamy do czynienia z terminem nieprecyzyjnym, niewyjaśnionym i niezwykle pojemnym, którego wieloznaczność polega na bogactwie treści i skojarzeń z nim związanych 1. Na uwagę może więc zasługiwać propozycja S. Łukasza technologicznego ujęcia opisu gry komputerowej. Autor twierdzi, że gra komputerowa to zapisany w dowolnej postaci i na dowolnym nośniku cyfrowym program komputerowy, spełniający funkcję ludyczną poprzez umożliwienie manipulacji generowanymi elektronicznie na ekranie wizyjnym obiektami graficznymi lub tekstem, zgodnie z określonymi przez twórców gry regułami 2. 1 D. Urbańska-Galanciak, Homo players. Strategie odbioru gier komputerowych, Warszawa 2009, s S. Łukasz, Magia gier wirtualnych, Warszawa 1998, s

2 Doświadczenia i projekty Dotychczas nie opracowano jednolitej typologii gier komputerowych. Wyróżnić można m.in. takie rodzaje jak: gry sportowe, logiczne, przygodowe, fabularne i zręcznościowe i symulatory. Wszystkie stanowią coraz bardziej powszechną formę spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież. Grać zaczynają dzieci coraz młodsze, już w wieku przedszkolnym. Jak pokazuje raport Gemius 3 dla Fundacji Dzieci Niczyje Dzieci aktywne online, 70% dzieci w wieku 4 14 lat korzysta z komputera, a co dziesiąty internauta w Polsce to dziecko w wieku 7 14 lat. Najmłodsi użytkownicy korzystają z sieci coraz dłużej i intensywniej. Internet w wydaniu dzieci to medium zapewniające przede wszystkim rozrywkę: 70% z nich odwiedza strony zawierające gry on-line. Niemal co drugie dziecko internauta to tzw. heavy user (korzysta z Internetu codziennie lub prawie codziennie). Zdecydowana większość (83%) badanych rodziców przyznaje, że ich dziecko korzysta z gier on-line. Gry komputerowe, to najpopularniejszy sposób korzystania z komputera wśród dzieci w wieku 4 14 lat. Tak spędza czas 60% dzieci. Gry komputerowe są bardziej popularne wśród chłopców, niż wśród dziewcząt. Z aktywności tej korzysta 69% chłopców w wieku 4 14 lat i 51% dziewcząt. Wiek dziecka jest czynnikiem wyraźnie różnicującym sposób korzystania z komputera. Im starsza grupa wiekowa, tym większy odsetek dzieci korzysta z komputera. O ile wśród dzieci w wieku 4 6 lat z komputera korzysta 48%, to w grupach starszych (7 10, lat) odpowiednio 71% i 85% dzieci. Zjawisko gier komputerowych budzi niezwykle silne i bardzo spolaryzowane emocje wśród dzieci, młodzieży i dorosłych. Oprócz funkcji czysto rozrywkowych, relaksujących, gry komputerowe wykorzystywane są także do celów edukacyjnych. Ich główne zalety to między innymi usprawnianie umiejętności postrzegania, doskonalenie refleksu, zręczności manualnej, rozwijanie wyobraźni przestrzennej, nauka podejmowania decyzji i refleksji nad ich konsekwencjami. Z kolei bezkrytyczne korzystanie z gier nie prowadzi ani do rozszerzenia horyzontów dziecka, ani do zrozumienia zasad funkcjonowania nowych technologii informacyjnych, wręcz przeciwnie może doprowadzić go do grania nałogowego, czyli uzależnienia, które jest coraz częstszym zjawiskiem

3 Nauczanie Początkowe R. XXXIV, nr 1, 2010/2011 Konsekwencje zdrowotne nałogowej zabawy grami komputerowymi Nieodpowiednie korzystanie z komputera może stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia fizycznego i psychicznego dziecka. Gry komputerowe to rozrywka, która nie nudzi się, ale z czasem staje się coraz bardziej atrakcyjna i absorbująca. Z badań wynika, iż dzieci poświęcają grom komputerowym coraz więcej czasu, niektóre z nich potrafią grać nawet kilka godzin dziennie. Czynniki oddziałujące na człowieka podczas pracy z komputerem można podzielić na trzy zasadnicze grupy: a) związane z samym komputerem, b) związane z pozycją ciała przyjmowana podczas pracy, c) czynniki oddziałujące na psychikę (uzależnienie, stres psychospołeczny, zmęczenie psychofizyczne) 4. Wielogodzinne spędzania czasu przy komputerze niekorzystnie wpływa na ich rozwój fizyczny. Przede wszystkim gry komputerowe wypierają prozdrowotne formy spędzania czasu uprawianie sportu, spacery i zabawy na świeżym powietrzu. Lekarze różnych specjalności ostrzegają przed konsekwencjami zdrowotnymi nałogowej zabawy grami komputerowymi takim jak: halucynacje słuchowe; nadwyrężanie nadgarstków; dolegliwości karku; bóle łokci; zapalenie ścięgien; neuropatia obwodowa; otyłość (związana z brakiem ruchu); epilepsja u osób nadwrażliwych na światło; zwiększone ryzyko wystąpienia ostrej formy białaczki limfoblastycznej 5. 4 I. Białokoz-Kalinowska, J. Piotrowska-Jastrzębska, Zagrożenia zdrowotne wynikające z nieracjonalnego korzystania z komputera przez dzieci i młodzież w: Dziecko i media elektroniczne nowy wymiar dzieciństwa, red. J. Izdebska, T. Sosnowski Białystok 2005, s M. Griffiths, Gry i hazard. Uzależnienie dzieci w okresie dorastania, Gdańsk 2004, s

4 Doświadczenia i projekty Konsekwencją zbyt długiego czasu spędzonego przed komputerem jest również przyjmowanie przez długi czas nieruchomej, często wymuszonej pozycji ciała, co stanowi znaczące obciążenie narządu ruchu i przyczynia się do powstawania i utrwalania istniejących wad postawy. Wśród czynników oddziałujących na psychikę na pierwszym miejscu należy wymienić uzależnienie. Gdy układ nerwowy dziecka jest długotrwale obciążony intensywnymi, szybko zmieniającymi się emocjami, które wynikają z przeżyć w wirtualnym świecie, może dochodzić do zaburzeń koncentracji, kłopotów z myśleniem, rozstroju emocjonalnego, wyobcowana z rzeczywistego świata, zaburzenia więzi uczuciowej z najbliższymi oraz do wielu innych zaburzeń osobowości określanych właśnie wspólnym mianem uzależnienia od komputera. Z faktu, iż zabawa jest cennym i potrzebnym elementem ludzkiego życia, nie wynika, że należy akceptować każdą jej formę i treść. Istnieją tu bowiem konkretne granice, których przekroczenie może powodować bardzo negatywne konsekwencje w wymiarze indywidualnym i społecznym. Również gry komputerowe mają swoją mroczną stronę. Przegląd literatury przedmiotu pokazuje, że większość gier komputerowych ma charakter agresywny, tzn. zawiera treści antyspołeczne i brutalną przemoc, a wielogodzinne granie oddziałuje negatywnie na psychikę dziecka. Tego rodzaju gry zaszczepiają w umysłach graczy spory ładunek agresji i przemocy, który może utrwalać przekonanie, iż okrucieństwo jest stanem normalnym, potrzebnym do tego, aby przetrwać w rzeczywistym świecie. Jednak świat gier to świat wirtualny, fantastyczny, świat inny od otaczającej dziecko rzeczywistości. Ich uczestnik pełni czynną rolę w krwawych i bezlitosnych walkach z przeciwnikiem, może spojrzeć w oczy ofiary, dokładne obejrzeć zabitego, zbezcześcić wirtualne zwłoki. A grozę wzmagają odpowiednio dobrane krzyki walczących, jęki rannych, odgłosy pocisków itp. 6 Gracz, uczestnicząc w grze komputerowej, pełnej brutalnej agresji, wyrabia w sobie przekonanie, że jest to coś powszechnego i normalnego. Przemoc dokonywana w grach nie jest karana, a przeciwnie, często nagradzana poczuciem sukcesu. Przez tę powszechność agresja staje się banalna i nieważna. Gracz staje się na nią obojętny, co ułatwia bawienie się agresją i agresywne zachowania w życiu realnym bez przeżywania poczucia winy 7. Tego rodzaju 6 B. Kiss, M. Popko, Wyplątać się z sieci uzależnienia komputerow, w: Służba Zdrowia, 38-42/ M. Braun-Gałkowska, Mechanizmy psychologiczne wyjaśniające wpływ gier komputerowych na psychikę dziecka,. w: Oddziaływanie agresywnych gier komputerowych na psychikę dzieci, red. A. Gała, I. Ulfik-Jaworska, Lublin 2004, s

5 Nauczanie Początkowe R. XXXIV, nr 1, 2010/2011 programy powodują, zwłaszcza u dzieci wrażliwych, uczucie lęku, zaburzenia snu, bóle głowy i zwiększoną pobudliwość nerwową, a u niektórych mogą prowadzić do czynów naśladowczych. Mogą pobudzać agresywne zachowania objawiające się w formie wyładowania złości na przedmiotach martwych, płaczu, gniewie. Reakcje takie są wyrazem poczucia bezradności i bezsilności wobec zła 8. W postawach wobec innych ludzi, dzieci te przejawiają zachowania agresywne, wrogie, obojętne, są skłonne do manipulacji i wykorzystywania innych osób do własnych celów. A oto kilka przykładów najbardziej brutalnych gier z listy opracowanej przez ekspertów z Pedagogium Wyższej Szkoły Pedagogiki Resocjalizacyjnej 9 : Postal 2 (podpalanie ludzi, odcinanie im głów); GTA (kradzieże samochodów, rozjeżdżanie przechodniów, zabijanie policjantów); Manhunt (okrutne masakrowanie ofiar); Condemned (realistyczne sceny zbrodni, zabijanie przeciwników przy pomocy wielu narzędzi); The Godfather (kariera przestępcza począwszy od wymuszeń, poprzez morderstwa i podkładanie bomb). Również niekontrolowany dostęp do Internetu, który będąc nieograniczoną skarbnicą wszelkich informacji i wiedzy, może powodować uzależnienie dla podatnej na manipulacje niedojrzałej psychiki dziecka. Powstanie tzw. niekończących się gier dostępnych on-line umożliwia wymianę informacji między graczami z całego świata. Zmuszają one gracza do bycia w ciągłej dostępności i ciągłego kontrolowania swoich postaci przez Internet. To ciągłe czuwanie dziecka przed ekranem monitora, sprawia, że pozostałe dziedziny życia stają się nieważne i niepotrzebne. Uzależnienie od gry potęguje jeszcze bardziej nielegalny handel wirtualnymi rzeczami (konta, przedmioty, nowe postacie gry, pomoc w zabiciu innej postaci) za które trzeba płacić prawdziwymi, a nie wirtualne pieniędzmi. Ta ciągła presja psychiczna, aby być lepszym, aby przeżyć w tym wirtualnym świecie, może w końcu spowodować poważne problemy w świecie realnym dziecka, nad którymi nie potrafi ono już samo zapanować. 8 J. Gajda, Media audiowizualne wpływowe środowisko wychowawcze dziecka: zagrożenia, szanse profilaktyka, w: Dziecko i media elektroniczne nowy wymiar dzieciństwa, red. J. Izdebska, T. Sosnowski, Białystok 2005, s

6 Doświadczenia i projekty Profilaktyka uzależnień dzieci od gier komputerowych Nowe środki masowej komunikacji stanowią szczególne wyzwanie dla rodziców i nauczycieli, którzy nie powinni przyjmować względem nich postawy asekuracyjnej. Stąd tak ważną rzeczą jest: przyjęcie do wiadomości, że rodzice i nauczyciele przestają współcześnie być głównym źródłem informacji dla dzieci i młodzieży; zaakceptowanie faktu, że rodzice i nauczyciele powinni przyjąć nową rolę przewodnika po świecie informacji; przyjęcie przez nauczycieli i rodziców funkcji doradczej w procesie uczenia się z wykorzystaniem nowych mediów 10. Rodzice powszechnie oczekują dziś od dzieci, że będą one w dużym stopniu samodzielne. Będą same sobie radzić z wieloma problemami także ze strachem. Dziesięciolatek w społeczeństwie mediów musi psychicznie wytrzymywać obecnie znacznie więcej niż jego rówieśnik przed dziesięciu laty. Świat staje się coraz bardziej brutalny. Dzieci szukają więc klucza do uporządkowania wszystkich tych okropnych wydarzeń. Pierwszym punktem orientacyjnym stają się rodzice, to oni muszą pomóc dziecku 11. Aby uchronić dzieci przed szkodliwym wpływem gier komputerowych rodzice i wychowawcy powinni być dobrze zorientowani w zakresie oddziaływania gier komputerowych oraz rodzajów gier dostępnych na rynku. Tylko wówczas mogą świadomie czuwać nad kierunkiem rozwoju dzieci, a przede wszystkim uczyć je rozsądnego i krytycznego korzystania z gier komputerowych od wczesnego dzieciństwa. Pierwsze i najważniejsze objawy uzależnienia dziecka od gier komputerowych, które powinny zaniepokoić rodziców to: aspołeczność gdy młody człowiek spędza dużo czasu na takiej aktywności w sieci lub w komputerze, która wyobcowuje go ze świata, gdy wycofuje się z aktywności społecznej; unika znajomych, nikt go nie odwiedza sam do nikogo nie chce pójść; 10 J. Lipińska, Internet i młode pokolenie. Przeciwdziałanie potencjalnym zagrożeniom, w: Internet, między edukacją, bezpieczeństwem a zdrowiem, red. M. Kowalski, Tychy, 2008, s T. Fejbel, Zabójca w dziecinnym pokoju. Przemoc i gry komputerowe, Warszawa 2006, s

7 Nauczanie Początkowe R. XXXIV, nr 1, 2010/2011 aktywność monotonna gdy działania w Internecie ograniczają się do jednej aktywności, na przykład kilka godzin gry; rodzaj gry gry komputerowe lub internetowe przeznaczone wyłącznie dla pojedynczego gracza, jeśli tylko takie przynoszą satysfakcję dziecku, oznacza to wyobcowanie 12. U dzieci uzależnionych występują objawy abstynencyjne zaprzestanie grania powoduje pojawienie się nieprzyjemnego samopoczucia, rozdrażnienia, a nawet niekontrolowanej agresji. Dochodzi często do konfliktów. Dziecko z powodu zaangażowania się w gry komputerowe wchodzi w konflikt ze swoim najbliższym otoczeniem, najczęściej z rodzicami. Następują częste zmiany nastroju przeżywanie albo dobrego nastroju i samopoczucia, albo też poczucie odrętwienia, niemocy. Kolejną cecha charakterystyczną jest nawrót. Po okresie samokontroli, a nawet zupełnego zaprzestania zabawy grami komputerowymi pojawiają powroty do wcześniejszego patologicznego korzystania z gier. Aby pomóc dzieciom uzależnionym, zdaniem H. Konovaluk, należy stosować odpowiednie reguły korzystania z gier komputerowych, np.: 1. Uczyć się nowości przed dziećmi (dbać o własny autorytet w oczach dziecka); 2. Grać wspólnie z dzieckiem (dbać o wspólnotę, żywy kontakt, zaufanie); 3. Dokonywać selekcji gier (omawiając z dzieckiem sens działań bohaterów, ich postawy); 4. Spokojna, rzeczowa ocena wątku (uczymy dystansu); 5. Dyscyplina czasowa (ograniczenie czasowe do minut) 13. Warto rozważyć izolowanie od komputerów przynajmniej dzieci w niezwykle ważnym rozwojowo wieku przedszkolnym oraz metody skutecznego nadzoru używania komputerów w okresie nauki w szkole. Pedagodzy, przekonani o słuszności filozofii edukacyjnej, którą prezentuje Jean Piaget (kładącej nacisk na działanie i samodzielną refleksję pozwalające dzieciom dobrze przyswoić to, czym się zajmują) przypominają, że w rozwoju umysłowym i fizycznym dziecka nie da się ominąć koniecznych faz. Próby przyspieszenia tego procesu za pomocą elektronicznych urządzeń, takich 12 P. Chocholska, M. Osipczuk, Uzależnienie od komputera i Internetu u dzieci młodzieży, Warszawa 2009, ss H. Konovaluk, Media elektroniczne jako czynnik wczesnej edukacji wychowawczej. Uwagi pedagoga i rodzica, w: Media elektroniczne w życiu dziecka w kontekście wartości wychowawczych oraz zagrożeń, red. J. Izdebska, Białystok, 2008, s

8 Doświadczenia i projekty jak komputery, gry wideo, w ostatecznym rezultacie opóźniają i zakłócają jego naturalny rozwój 14. W celu udzielenia rodzicom pomocy w podejmowaniu świadomych decyzji o zakupie gier komputerowych opracowano i uruchomiono w 2003 r. Ogólnoeuropejski system ratingu wiekowego (Pan-European Game Information, PEGI). Rating gry potwierdza, że jest ona odpowiednia dla graczy powyżej pewnego wieku. I tak, gra oznaczona symbolem PEGI 7 jest odpowiednia dla dzieci siedmioletnich i starszych. Gra oznaczona znakiem PEGI 18 jest odpowiednia wyłącznie dla dorosłych, czyli osób, które ukończyły 18 lat. System wspierają najwięksi producenci konsol, w tym Sony, Microsoft i Nintendo, a także wydawcy i twórcy gier interaktywnych w całej Europie. Znaki ratingu PEGI 15 znajdują się z przodu i z tyłu opakowania. Wskazują one następujące kategorie wiekowe: 3, 7, 12, 16 i 18. Dostarczają wiarygodnych informacji o przeznaczeniu gry z punktu widzenia ochrony nieletnich. Przedział wiekowy nie uwzględnia natomiast poziomu trudności ani umiejętności niezbędnych do danej gry. Poniżej przedstawiono kilka opisów przedziałów wiekowych: PEGI 3 Treść gier oznaczonych w ten sposób uznaje się za odpowiednią dla wszystkich grup wiekowych. Dopuszczalna jest pewna ilość przemocy w komicznym kontekście (zwykle podobna do prezentowanej w kreskówkach w rodzaju Królika Bugsa czy Toma i Jerry ego). Dziecko nie powinno utożsamiać postaci pojawiających się na ekranie z postaciami rzeczywistymi. Powinny one być w całości wytworem fantazji. Gra nie powinna zawierać dźwięków ani obrazów, które mogą przestraszyć dziecko. Nie powinny w niej występować wulgaryzmy, sceny zawierające nagość ani odwołania do życia seksualnego. PEGI 7 Gry, które w innym przypadku zostałyby zakwalifikowane do grupy 3, lecz zawierają dźwięki lub sceny potencjalnie przerażające najmłodszych odbiorców, mogą być uznane za odpowiednie dla tej grupy wiekowej. Dopuszczalne są sceny obejmujące częściową nagość, ale nigdy w kontekście seksualnym. PEGI 12 Gry wideo pokazujące przemoc o nieco bardziej realistycznym charakterze, skierowaną przeciwko postaciom fantastycznym i/lub 14 J. Anderson, R. Wilkins, Żegnaj telewizorku. Jak nauczyć swoją rodzinę rozsądnie korzystać z telewizora, gier komputerowych i Intenetu, Warszawa 2000, s

9 Nauczanie Początkowe R. XXXIV, nr 1, 2010/2011 nierealistyczną przemoc wobec postaci o ludzkim lub rozpoznawalnych zwierząt, ponadto w tej kategorii wiekowej dopuszczalna jest nieco bardziej dosłowna nagość. Ewentualne wulgaryzmy muszą mieć łagodny charakter i nie mogą zawierać odwołań do seksu. Wiele portali i serwisów internetowych zawiera gry o niewielkich rozmiarach. W celu obsłużenia tego szybko rozwijającego się segmentu stworzono oznaczenie PEGI OK. W grę internetową niewielkich rozmiarów dostępną w portalu i oznaczoną symbolem PEGI OK mogą grać osoby w każdym wieku, ponieważ nie zawiera ona potencjalnie nieodpowiednich treści. Operator witryny internetowej lub portalu oferującego gry ma prawo do korzystania z oznaczenia PEGI OK na podstawie złożonego PEGI oświadczenia, że gra nie zawiera materiałów wymagających formalnego przedziału wiekowego. Gry kwalifikujące się do oznaczenia PEGI OK nie mogą zawierać żadnego z poniższych elementów: przemoc; czynności seksualne lub aluzje o charakterze seksualnym; nagość; wulgaryzmy; hazard; popularyzacja lub zażywanie narkotyków; popularyzacja alkoholu lub tytoniu; przerażające sceny. W systemie PEGI umieszczane są również, z tyłu opakowania, piktogramy określające najważniejsze przyczyny przeznaczenia gry dla danej grupy wiekowej. Jest osiem takich opisów: Wulgarny język w grze jest używany wulgarny język. Dyskryminacja gra pokazuje przypadki dyskryminacji lub zawiera materiały, które mogą do niej zachęcać. Narkotyki wgrze pojawiają się nawiązania do narkotyków lub jest pokazane zażywanie narkotyków. Strach gra może przestraszyć młodsze dzieci. Hazard gry, które zachęcają do uprawiania hazardu lub go uczą. Seks wgrze pojawiają się nagość i/lub zachowania seksualne lub nawiązania do zachowań o charakterze seksualnym. Przemoc gra zawiera elementy przemocy. On-line gracz może grać on-line 42

10 Doświadczenia i projekty Wszystkie te oznaczenia gier komputerowych, w postaci piktogramów na opakowaniu, są tylko dodatkową wskazówką dla rodziców. Rodzice sami powinni przede wszystkim sprawować kontrolę nad tym, w jaki sposób dziecko korzysta z komputera. Komputer może być wspaniałym narzędziem rozwoju i źródłem radości dziecka, ale nieumiejętnie używany jest przyczyną poważnych problemów. W wyborze gier komputerowych rodzice powinni brać pod uwagę z jednej strony charakter i treść gry, z drugiej rozwój psychiczny, wiek oraz możliwości percepcyjne dziecka. Gry komputerowe nie mogą być podstawową formą spędzania wolnego czasu. Nie zastąpią one bezpośredniej, realnej zabawy z rówieśnikami lub rodzeństwem, wzajemnych kontaktów w gronie rodziny. Praca zbiorowa pod redakcją Zuzanny Zbróg Edukacja medialna w kształceniu wczesnoszkolnym Nr kat. 137 Format: A5 Objętość 128 s. W publikacji nauczyciele kształcenia zintegrowanego znajdą ISBN odpowiedzi na pytania: Cena zł Co to jest edukacja medialna? Jakie są główne zadania edukacji medialnej? Jakie warunki musi spełnić szkoła, żeby realizować treści edukacji medialnej? Jaka jest rola nauczyciela w poznawaniu świata mediów przez dzieci? Jakie umiejętności musi zdobyć uczeń po I etapie kształcenia z edukacji medialnej? Ponadto autorzy proponują wiele rozwiązań praktycznych 43

OGÓLNOEUROPEJSKI SYSTEM KLASYFIKACJI GIER PEGI (PAN EUROPEAN GAMES INFORMATION)

OGÓLNOEUROPEJSKI SYSTEM KLASYFIKACJI GIER PEGI (PAN EUROPEAN GAMES INFORMATION) Załącznik nr 3 do Regulaminu korzystania z konsoli Xbox 360 z Kinectem i gier interaktywnych znajdujących się w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Marii Kozaczkowej w Dąbrowie Tarnowskiej OGÓLNOEUROPEJSKI

Bardziej szczegółowo

Gry komputerowe. popularna forma rozrywki dla dzieci i młodzieży

Gry komputerowe. popularna forma rozrywki dla dzieci i młodzieży Gry komputerowe popularna forma rozrywki dla dzieci i młodzieży Gry komputerowe mogą: wspierać rozwój poznawczy, emocjonalny i społeczny dzieci wpływać pozytywnie na spostrzegawczość, reakcje na bodźce,

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie-reagowanie.

Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie-reagowanie. Zagrożenia w Internecie. Zapobieganie-reagowanie. W związku z niepokojącymi doniesieniami dotyczącymi pojawiających się nowych zagrożeń w Internecie zamieszczamy istotne dla rodziców informacje na temat

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA W INTERNECIE

ZAGROŻENIA W INTERNECIE ZAGROŻENIA W INTERNECIE Zapobieganie reagowanie GRY KOMPUTEROWE Czy wiesz, że...? Gry komputerowe to bardzo popularna forma rozrywki dla dzieci i młodzieży. 60% dzieci w wieku 4-14 lat używa komputera

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z GIER INTERAKTYWNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZBIORACH MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻORACH. 1. Zasady korzystania

REGULAMIN KORZYSTANIA Z GIER INTERAKTYWNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZBIORACH MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻORACH. 1. Zasady korzystania Załącznik do Zarządzenia nr D.0161.351.23.2015 REGULAMIN KORZYSTANIA Z GIER INTERAKTYWNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W ZBIORACH MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŻORACH 1. Zasady korzystania 1. Z gier interaktywnych

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia związane z użytkowaniem komputera i dostępem do Internetu. materiały pomocnicze dla Rodziców

Zagrożenia związane z użytkowaniem komputera i dostępem do Internetu. materiały pomocnicze dla Rodziców Zagrożenia związane z użytkowaniem komputera i dostępem do Internetu. materiały pomocnicze dla Rodziców Negatywne konsekwencje użytkowania komputera i dostępu do sieci internetowej można podzielić na kilka

Bardziej szczegółowo

Szkodliwość gier komputerowych.

Szkodliwość gier komputerowych. Szkodliwość gier komputerowych. Są gry elektroniczne stymulujące rozwój intelektualny i emocjonalny dziecka. Lecz równocześnie pojawia się coraz więcej gier, które wywołują przemoc, nadużywanie władzy,

Bardziej szczegółowo

Projekt edukacyjny. Gry komputerowe - korzyści i zagrożenia

Projekt edukacyjny. Gry komputerowe - korzyści i zagrożenia Projekt edukacyjny Gry komputerowe - korzyści i zagrożenia Przygotowali: Bartłomiej Bąk kl II a Jakub Sanek kl II a Damian Skorupa kl II a Wojciech Watycha kl II a Jakub Zborowski kl II a Kacper Guńka

Bardziej szczegółowo

NA PODSTAWIE PISMA PODSEKRETARZA STANU MEN MACIEJA KOPCIA SKIEROWANEGO DO DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI, W ZWIĄZKU Z WYSTĘPUJĄCYM ZAGROŻENIEM DLA

NA PODSTAWIE PISMA PODSEKRETARZA STANU MEN MACIEJA KOPCIA SKIEROWANEGO DO DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI, W ZWIĄZKU Z WYSTĘPUJĄCYM ZAGROŻENIEM DLA NA PODSTAWIE PISMA PODSEKRETARZA STANU MEN MACIEJA KOPCIA SKIEROWANEGO DO DYREKTORÓW I NAUCZYCIELI, W ZWIĄZKU Z WYSTĘPUJĄCYM ZAGROŻENIEM DLA BEZPIECZEŃSTWA UCZNIÓW KORZYSTAJĄCYCH Z TECHNOLOGII INFORMACYJNO-KOMUNIKACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Jak uchronić dziecko przed cyberprzemocą? Opracowała:Joanna Dembowa

Jak uchronić dziecko przed cyberprzemocą? Opracowała:Joanna Dembowa Jak uchronić dziecko przed cyberprzemocą? Opracowała:Joanna Dembowa to inaczej przemoc z użyciem mediów elektronicznych przede wszystkim Internetu i telefonów komórkowych. Cyberprzemoc to: nękanie, szantażowanie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z rodzicami na temat Bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu przez dzieci. Knurów, dnia r.

Spotkanie z rodzicami na temat Bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu przez dzieci. Knurów, dnia r. Spotkanie z rodzicami na temat Bezpiecznego korzystania z zasobów Internetu przez dzieci Knurów, dnia 30.03.2017 r. Opiekun ucznia działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo dzieci w internecie. Spotkanie edukacyjne dla rodziców uczniów klas IV-VI

Bezpieczeństwo dzieci w internecie. Spotkanie edukacyjne dla rodziców uczniów klas IV-VI Bezpieczeństwo dzieci w internecie. Spotkanie edukacyjne dla rodziców uczniów klas IV-VI Agenda spotkania: Część 1. Jak chronić dziecko w internecie? Część 2. Ochrona prywatności dziecka w internecie

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety p.t. KOMPUTERY I ICH ZAGROŻENIA przeprowadzonej wśród uczniów klas młodszych (I III)

Analiza wyników ankiety p.t. KOMPUTERY I ICH ZAGROŻENIA przeprowadzonej wśród uczniów klas młodszych (I III) Analiza wyników ankiety p.t. KOMPUTERY I ICH ZAGROŻENIA przeprowadzonej wśród uczniów klas młodszych (I III) opracowały: mgr Agnieszka Kicman mgr Danuta Wiatr 2 Spis treści : 1.Wstęp... 3 2.Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ZAGROŻENIA W INTERNECIE

ZAGROŻENIA W INTERNECIE ZAGROŻENIA W INTERNECIE Zapobieganie reagowanie Czy wiesz, że...? Aż 41,4% uczniów deklaruje, że nikt nie był ich przewodnikiem po internecie Aż 79,6% uczniów deklaruje, że ich rodzice nie interesują się

Bardziej szczegółowo

Komputer w rodzinie wirtualny plac zabaw

Komputer w rodzinie wirtualny plac zabaw Komputer w rodzinie wirtualny plac zabaw Spis treści. 1. Internet nowe miejsce pracy i zabawy. 2. Gry komputerowe niewinna zabawa czy zagrożenie? 3. Praktyczne wskazówki - zabezpieczenia. 4. Przydatne

Bardziej szczegółowo

Dzieci bezpieczne online, czyli o czym warto wiedzieć?

Dzieci bezpieczne online, czyli o czym warto wiedzieć? Dzieci bezpieczne online, czyli o czym warto wiedzieć? Bezpieczeństwo w serwisach społecznościowych Serwisy społecznościowe co to jest? - umożliwiają dostęp do interesujących materiałów, informacji, dzięki

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp...2 2. Prawna podstawa programu.3 3. Nowa podstawa programowa a program profilaktyki..4

1. Wstęp...2 2. Prawna podstawa programu.3 3. Nowa podstawa programowa a program profilaktyki..4 SPIS TREŚCI: 1. Wstęp...2 2. Prawna podstawa programu.3 3. Nowa podstawa programowa a program profilaktyki..4 4. Cele szkolnego programu profilaktycznego..5 5. Zadania szkolnego programu profilaktycznego.6

Bardziej szczegółowo

STOP CYBERPRZEMOCY. Jeśli twoje plany dotyczą jednego roku, uprawiaj ryż. Jeśli obejmują one okres 10 lat, zasadź drzewo.

STOP CYBERPRZEMOCY. Jeśli twoje plany dotyczą jednego roku, uprawiaj ryż. Jeśli obejmują one okres 10 lat, zasadź drzewo. STOP CYBERPRZEMOCY Jeśli twoje plany dotyczą jednego roku, uprawiaj ryż. Jeśli obejmują one okres 10 lat, zasadź drzewo. Jeśli dotyczą całego życia, wykształć swoje Dziecko. chińskie przysłowie CYBERPRZEMOC

Bardziej szczegółowo

Wpływ siedzącego trybu życia na zdrowie i kondycję dziecka. Monika Kowalska- Wojtysiak 20.11.2014

Wpływ siedzącego trybu życia na zdrowie i kondycję dziecka. Monika Kowalska- Wojtysiak 20.11.2014 Wpływ siedzącego trybu życia na zdrowie i kondycję dziecka Monika Kowalska- Wojtysiak 20.11.2014 Internet Nie jest dobry ani zły Jest za to: sposobem komunikowania się źródłem wiedzy miejscem do zabawy

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU NA WYCHOWANIE MŁODZIEŻY W OKRESIE ADOLESCENCJI

WPŁYW ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU NA WYCHOWANIE MŁODZIEŻY W OKRESIE ADOLESCENCJI WPŁYW ŚRODKÓW MASOWEGO PRZEKAZU NA WYCHOWANIE MŁODZIEŻY W OKRESIE ADOLESCENCJI Autorki: Agnieszka Błyszczek, Magdalena Gołębiewska INFORMACJE O AUTORKACH Doktorantki I roku Pedagogiki, na Wydziale Nauk

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JASIENIU

PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JASIENIU PROGRAM PROFILAKTYCZNY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W JASIENIU W trosce o dobro, bezpieczeństwo, prawidłowy rozwój emocjonalny i fizyczny uczniów konieczne jest podjęcie działań zapobiegających pojawieniu się specyficznych

Bardziej szczegółowo

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Dr. Józefa Rostka 16 41-902 Bytom tel; 032 2819405, 032 2819406

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Dr. Józefa Rostka 16 41-902 Bytom tel; 032 2819405, 032 2819406 Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna ul. Dr. Józefa Rostka 16 41-902 Bytom tel; 032 2819405, 032 2819406 mgr Zuzanna Krząkała- psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bytomiu Uzależnienie od gier

Bardziej szczegółowo

Dzieci w sieci ZAGROŻENIA W SIECI - JAK ZAP OBIEGAĆ

Dzieci w sieci ZAGROŻENIA W SIECI - JAK ZAP OBIEGAĆ Dzieci w sieci ZAGROŻENIA W SIECI - JAK ZAP OBIEGAĆ O P R A C O W A Ł : L E S Z E K M A C U R A K AT O W I C E 2 8. 0 4. 2 0 1 6 R Internet jest wszędzie INTERNET DLA MŁODYCH JEST NIEODŁĄCZNYM ELEMENTEM

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SOCJALNY UZALEŻNIENIOM. Realizatorzy: Anna Osiewicz Aleksandra Zaborska Joanna Krzemińska Alicja Kowalska Joanna Trytek

PROJEKT SOCJALNY UZALEŻNIENIOM. Realizatorzy: Anna Osiewicz Aleksandra Zaborska Joanna Krzemińska Alicja Kowalska Joanna Trytek PROJEKT SOCJALNY UZALEŻNIENIOM Realizatorzy: Anna Osiewicz Aleksandra Zaborska Joanna Krzemińska Alicja Kowalska Joanna Trytek 1. Opis problemu Rodzina winna zaspokajać potrzeby fizjologiczne jak i psychologiczne

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH

PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH PRZYKŁADOWE TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH dr Anna Andrzejewska Dotyczą one głównie nowych wyzwań edukacyjnych i zagrożeń głównie uczniów (dzieci, młodzieży) treściami mediów cyfrowych oraz interaktywnych technologii

Bardziej szczegółowo

Przemoc seksualna w rodzinie zjawiskiem zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży. Elbląg, 27.10.2007

Przemoc seksualna w rodzinie zjawiskiem zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży. Elbląg, 27.10.2007 Przemoc seksualna w rodzinie zjawiskiem zagrożenia rozwoju dzieci i młodzieży Elbląg, 27.10.2007 . Rodzice są dla dziecka najbliższymi osobami. To oni powołują je na świat i mają dbać o zapewnienie mu

Bardziej szczegółowo

Dzieci aktywne online. Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane

Dzieci aktywne online. Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane Dzieci aktywne online Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane październik 2007 Raport Dzieci aktywne online został opracowany na potrzeby I Międzynarodowej Konferencji

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY INTERNET. Własny program. Autor programu: Dagmara Strzelecka

BEZPIECZNY INTERNET. Własny program. Autor programu: Dagmara Strzelecka BEZPIECZNY INTERNET Własny program Autor programu: Dagmara Strzelecka Wstęp Internet jest wspaniałym wynalazkiem, skarbnicą wiedzy, narzędziem komunikacji oraz edukacji, rozrywki i zabawy, pozwala poznać

Bardziej szczegółowo

Uzależnienie behawioralne. Co to takiego?

Uzależnienie behawioralne. Co to takiego? Uzależnienie behawioralne. Co to takiego? Uzależnienie behawioralne? Nałogowe zachowanie? Czy to jest zaraźliwe?! Na pewno słyszałe(a)ś o uzależnieniu od alkoholu, papierosów i narkotyków. Mówią o tym

Bardziej szczegółowo

Czy gry komputerowe szkodzą naszym dzieciom?

Czy gry komputerowe szkodzą naszym dzieciom? Czy gry komputerowe szkodzą naszym dzieciom? Anna Borkowska Wydział Wychowania i Profilaktyki Ośrodek Rozwoju Edukacji Konferencja Uczeń bezpieczny w sieci Warszawa, 2 października 2015 r. Z gier komputerowych

Bardziej szczegółowo

Opracowanie pytań Pracownia Dyplomowa, Marcin Czarnecki

Opracowanie pytań Pracownia Dyplomowa, Marcin Czarnecki Opracowanie pytań 111-114 + 82 Pracownia Dyplomowa, Marcin Czarnecki Pytanie 111. Opisać 3 podstawowe obszary uzależnień komputerowych. Zagrożeniem dla zdrowia ze strony komputera jest uzależnienie się

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK W ŚWIECIE RZECZYWISTYM I WIRTUALNYM

CZŁOWIEK W ŚWIECIE RZECZYWISTYM I WIRTUALNYM CZŁOWIEK W ŚWIECIE RZECZYWISTYM I WIRTUALNYM Wybrane patologie społeczno-wychowawcze w cyberprzestrzeni pod redakcją Anny Andrzejewskiej, Józefa Bednarka, Sylwii Ćmiel Recenzja dr hab. prof. UKSW Piotr

Bardziej szczegółowo

Colorful B S. Autor: Alicja Wołk-Karaczewska. Wydawca: Colorful Media. Korekta: Marlena Fiedorow ISBN: 83-919772-4-2

Colorful B S. Autor: Alicja Wołk-Karaczewska. Wydawca: Colorful Media. Korekta: Marlena Fiedorow ISBN: 83-919772-4-2 Autor: Alicja Wołk-Karaczewska Wydawca: Korekta: Marlena Fiedorow ISBN: 83-919772-4-2 Copyright by COLORFUL MEDIA Poznań 2012 Okładka: Skład i łamanie: Colorful B S O OK Alicja Wołk-Karaczewska Cyberprzemoc

Bardziej szczegółowo

Wpływ gier komputerowych i sieciowych na zachowania agresywne dzieci mgr Agnieszka Taper

Wpływ gier komputerowych i sieciowych na zachowania agresywne dzieci mgr Agnieszka Taper Wpływ gier komputerowych i sieciowych na zachowania agresywne dzieci mgr Agnieszka Taper www.cps.edu.pl RODZAJE GIER RODZAJE GIER GRY JEDNOOSOBOWE (single player) - Platformówki (Super Mario Bros) - Przygodowe

Bardziej szczegółowo

Szkolenia profilaktyczne w okresie ferii zimowych w 2014 roku

Szkolenia profilaktyczne w okresie ferii zimowych w 2014 roku Szkolenia profilaktyczne w okresie ferii zimowych w 2014 roku Szanowni Państwo Uczniowie, nauczyciele i rodzice Miejskie Centrum Profilaktyki Uzależnień w Krakowie wychodząc naprzeciw potrzebom edukacyjnym

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA POPULARYZACJI WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015

TEMATYKA POPULARYZACJI WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Lp. TEMATYKA POPULARYZACJI WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Temat 1 "Dokąd po gimnazjum?" warsztaty aktywizujące do wyboru zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej

Bardziej szczegółowo

Komputer i my Nie można cofnąć czasu i poprawić naszych błędów! Nauczmy się im zapobiegać!!! Bartosz Dulski

Komputer i my Nie można cofnąć czasu i poprawić naszych błędów! Nauczmy się im zapobiegać!!! Bartosz Dulski Komputer sam w sobie nie jest zły. To ludzie czynią go niebezpiecznym! Komputer i my Nie można cofnąć czasu i poprawić naszych błędów! Nauczmy się im zapobiegać!!! Bartosz Dulski Nie wysyłaj swoich zdjęć

Bardziej szczegółowo

Debata. Od samokontroli do uzależnienia

Debata. Od samokontroli do uzależnienia Debata Od samokontroli do uzależnienia Kontrola swojego zachowania Zachowania ryzykowne Szkodliwe używanie Uzależnienie Samokontrola Standardy zachowania Monitorowanie własnego zachowania Umiejętność

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KLUCZBORKU 2014/2015 Liceum i gimnazjum

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KLUCZBORKU 2014/2015 Liceum i gimnazjum SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W KLUCZBORKU 2014/2015 Liceum I PODSTAWY PRAWNE 1. Statut szkoły. 2. Wewnątrzszkolny System Oceniania. 3. Program Wychowawczy Szkoły. 4. Konstytucja

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI im. gen. DEZYDEREGO CHŁAPOWSKIEGO W BOJANOWIE. PODSTAWY PRAWNE SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Podstawę do szkolnego programu profilaktyki stanowią następujące akty prawne:

Bardziej szczegółowo

Wydział Prewencji KSP

Wydział Prewencji KSP Dzieci bezpieczne online, czyli o czym warto wiedzieć - Gry online Gry online to jedna z popularnych aktywności dzieci i młodzieży online. Współczesna oferta różnych gier jest ogromna: od stosunkowo prostych

Bardziej szczegółowo

GRAJ BEZPIECZNIE PEGI system klasyfikacji gier wideo

GRAJ BEZPIECZNIE PEGI system klasyfikacji gier wideo Stowarzyszenie Producentów i Dystrybutorów Oprogramowania Rozrywkowego GRAJ BEZPIECZNIE PEGI system klasyfikacji gier wideo dr Dominika Urbańska Galanciak System PEGI podstawowe informacje Ogólnoeuropejski

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia, na jakie narażone są dzieci w Internecie:

Zagrożenia, na jakie narażone są dzieci w Internecie: DZIECI W SIECI Zagrożenia, na jakie narażone są dzieci w Internecie: kontakt z materiałami zawierającymi nieodpowiednie treści niebezpieczne kontakty cyberprzemoc nieświadome uczestnictwo w działaniach

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczne zagrożenia medialne i ich profilaktyka - opis przedmiotu

Pedagogiczne zagrożenia medialne i ich profilaktyka - opis przedmiotu Pedagogiczne zagrożenia medialne i ich profilaktyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogiczne zagrożenia medialne i ich profilaktyka Kod przedmiotu 05.0-WP-PEDP-PZM Wydział Kierunek

Bardziej szczegółowo

Problemem głównym mojej pracy są przyczyny podejmowania miłości u młodzieży ponadgimnazjalnej

Problemem głównym mojej pracy są przyczyny podejmowania miłości u młodzieży ponadgimnazjalnej Zakończenie Problemem głównym mojej pracy są przyczyny podejmowania miłości u młodzieży ponadgimnazjalnej Do problemu głównego zostały sformułowane następujące problemy szczegółowe, które przedstawię poniżej.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI I. PROJEKT EWALUACJI Obszar ewaluacji Korelacja problematyki z zewnętrznym wymaganiem ewaluacyjnym Cele prowadzonej ewaluacji wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce

Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. Prof. Jerzego Buzka w Węgierskiej Górce PROGRAM ROZWIJANIA KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I PROFILAKTYKA ZACHOWAŃ AGRESYWNYCH. I. Wstęp Rozwój kompetencji społecznych jest niezbędnym czynnikiem warunkującym prawidłowe i dobre funkcjonowanie jednostki.

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie. w roku szkolnym 2010/2011

Program profilaktyczny. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie. w roku szkolnym 2010/2011 Program profilaktyczny Szkoły Podstawowej nr 2 im. Ewy Krauze w Piasecznie w roku szkolnym 2010/2011 Cel programu: 1. Integracja uczniów, kształtowanie właściwych postaw i zachowań 2. Kształtowanie podstaw

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W MANIOWIE

PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W MANIOWIE PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W MANIOWIE Opracowany na trzyletni cykl kształcenia. Przyjęty przez Radę Pedagogiczną dnia 14.09.2016 r. pozytywnie zaopiniowany przez Radę Rodziców

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczne zagrożenia medialne i ich profilaktyka - opis przedmiotu

Pedagogiczne zagrożenia medialne i ich profilaktyka - opis przedmiotu Pedagogiczne zagrożenia medialne i ich profilaktyka - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Pedagogiczne zagrożenia medialne i ich profilaktyka Kod przedmiotu 05.0-WP-PEDP-PZM-L-S14_pNadGenG36LU

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla

Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego. w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla Program profilaktyki Szkoły Podstawowej im. por. Izydora Kołakowskiego w Domanowie i Szkoły Filialnej w Świrydach dla oddziału przedszkolnego i klas I III na lata 2016/ 2019 Podstawa prawna: Konstytucja

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa w Tursku

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa w Tursku SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa w Tursku Podstawy prawne: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu 19 czerwca 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyczny Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej w klasach I-III w roku szkolnym 2014-2015.

Program profilaktyczny Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej w klasach I-III w roku szkolnym 2014-2015. Program profilaktyczny Społecznej Szkoły Podstawowej Społecznego Towarzystwa Szkoły Gimnazjalnej w klasach I-III w roku szkolnym 2014-2015. Program jest integralną częścią programu wychowawczego szkoły.

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA POPULARYZACJI WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013

TEMATYKA POPULARYZACJI WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013 TEMATYKA POPULARYZACJI WIEDZY PSYCHOLOGICZNEJ, PEDAGOGICZNEJ I LOGOPEDYCZNEJ NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Lp. Temat Osoby prowadzące 1 "Dokąd po " warsztaty aktywizujące do wyboru zawodu i szkoły ponadgimnazjalnej

Bardziej szczegółowo

Znaczenie funkcjonowania rodziny dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z otyłością

Znaczenie funkcjonowania rodziny dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z otyłością Znaczenie funkcjonowania rodziny dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży z otyłością dr n. hum. Izabela Tabak Zakład Zdrowia Dzieci i Młodzieży Instytut Matki i Dziecka Dlaczego warto zajmować się

Bardziej szczegółowo

autor Tamara Machnik BEZPIECZNY INTERNET SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 1-3

autor Tamara Machnik BEZPIECZNY INTERNET SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 1-3 BEZPIECZNY INTERNET SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY 1-3 Co to jest internet? Internet to komputery, które w danej chwili są ze sobą połączone za pomocą różnych łączy: telefonicznych, internetowych i radiowych.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. ST. STASZICA W SWAROŻYNIE

PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. ST. STASZICA W SWAROŻYNIE PROGRAM WYCHOWAWCZY ZESPOŁU SZKÓŁ AGROTECHNICZNYCH I OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH IM. ST. STASZICA W SWAROŻYNIE WSTĘP Założeniem programu wychowawczego naszej szkoły jest rozwój osobowości ucznia. Osobowości pojmowanej

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia psychospołeczne

Zagrożenia psychospołeczne Zagrożenia psychospołeczne 1. Wstęp Zarządzanie stresem nie jest dla pracodawców jedynie obowiązkiem moralnym i dobrą inwestycją, jest to wymóg prawny określony w dyrektywie ramowej 89 /391/EWG 3 2. Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

KL. I KL. II KL. III Metody realizacji

KL. I KL. II KL. III Metody realizacji I ETAP KSZTAŁCENIA KLASY I III Klasy 0a i 0b realizują programy: Czyste powietrz wokół nas, Moje dziecko idzie do szkoły, Bądźmy zdrowi, wiemy wiec działamy. Wybrany obszar KL. I KL. II KL. III Metody

Bardziej szczegółowo

Publikacje: 2013 2012

Publikacje: 2013 2012 Publikacje: 2013 1. Lelonek-Kuleta, B. (2013). Wiara w szczęśliwy los drogą do cierpienia? Patologiczny hazard w podejściu poznawczym. Horyzonty Psychologii, nr 3. 2. Lelonek-Kuleta, B. (2013). Terapia

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyki dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sulejowie

Program Profilaktyki dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sulejowie Program Profilaktyki dla Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Sulejowie Szkolny Program Profilaktyki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Sulejowie uwzględnia specyfikę i potrzeby dzieci

Bardziej szczegółowo

KONTAKT DZIECI Z TREŚCIAMI

KONTAKT DZIECI Z TREŚCIAMI KONTAKT DZIECI Z TREŚCIAMI PORNOGRAFICZNYMI ONLINE Marta Wojtas Koordynator Helpline.org.pl Fundacja Dzieci Niczyje HELPLINE.ORG.PL pomaga w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w Internecie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 59 KATOWICE

KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 59 KATOWICE KONCEPCJA PRACY MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 59 KATOWICE Priorytetem naszej działalności jest zapewnienie naszym wychowankom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji, i poszanowania ich praw. Poprzez

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła Podstawowa im Emilii Gierczak w Gródkowie

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI. Szkoła Podstawowa im Emilii Gierczak w Gródkowie SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI Szkoła Podstawowa im Emilii Gierczak w Gródkowie 2016-09-14 Program profilaktyczny jest skorelowany z oddziaływaniami wychowawczymi zawartymi w Programie Wychowawczym Szkoły

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia cyberprzestrzeni

Zagrożenia cyberprzestrzeni Zagrożenia cyberprzestrzeni Nie ma wątpliwości, że dzieci powinny uczyć się korzystania z komputera. Podłączony do Internetu staje się on nieodzownym narzędziem i oknem na świat. Jak poradzić sobie z oceną,

Bardziej szczegółowo

Program wychowawczy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach ZAGROŻENIOM. Autorzy programu: mgr Renata Gibas, mgr Barbara Suska

Program wychowawczy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach ZAGROŻENIOM. Autorzy programu: mgr Renata Gibas, mgr Barbara Suska Program wychowawczy Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach ZAGROŻENIOM Autorzy programu: mgr Renata Gibas, mgr Barbara Suska Wstęp Wychodząc na przeciw potrzebom wynikającym z obserwacji, rozmów i analizy

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH ZESPOŁU SZKÓŁ GIMNAZJUM I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W DOBRZEJEWICACH NA LATA: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 1. WSTĘP Szkolny Program Profilaktyki powstał w oparciu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZPROTAWIE ul. SOBIESKIEGO 58 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 SZPROTAWA Rok szkolny 2014/15 1. Podstawa prawna 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 72 2. Konwencja

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY ZESPÓŁ SZKÓŁ W SZPROTAWIE ul. SOBIESKIEGO 58 PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY GIMNAZJUM NR 2 SZPROTAWA Rok szkolny 2014/15 1. Podstawa prawna 1. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej art. 72 2. Konwencja o Prawach

Bardziej szczegółowo

Dziecko w świecie gier komputerowych

Dziecko w świecie gier komputerowych Dziecko w świecie gier komputerowych MEDIA ELEKTRONICZNE Gry komputerowe to jedna z form tzw.nowych mediów, czyli technologii, które pojawiały się w codziennym użyciu i miały ułatwiać proces produkowania

Bardziej szczegółowo

Promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna

Promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna Promocja zdrowia i edukacja prozdrowotna Kształcenie w zakresie podstaw promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej Zdrowie, promocja zdrowia, edukacja zdrowotna, zapobieganie chorobom. Historia promocji zdrowia.

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach

Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach Program Profilaktyczny Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Żorach WYBÓR NALEŻY DO CIEBIE! ZAPOBIEGAMY ZACHOWANIOM RYZYKOWNYM WŚRÓD MŁODZIEŻY Autorzy: Renata Gibas, Barbara Suska ŻORY 2015 I ZAŁOŻENIA PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Program Profilaktyczno Wychowawczy o Charakterze Biblioterapeutycznym. dla I Etapu Edukacyjnego i Zespołów Edukacyjno Terapeutycznych

Program Profilaktyczno Wychowawczy o Charakterze Biblioterapeutycznym. dla I Etapu Edukacyjnego i Zespołów Edukacyjno Terapeutycznych Program Profilaktyczno Wychowawczy o Charakterze Biblioterapeutycznym dla I Etapu Edukacyjnego i Zespołów Edukacyjno Terapeutycznych /CZARODZIEJSKIE BAJKI/ na rok 2006 2009. Opracował zespół w składzie:

Bardziej szczegółowo

Oferta wywiadówek profilaktycznych oraz warsztatów. Rodzice. lat na rynku. 100% pytanych Klientów poleca nasze usługi

Oferta wywiadówek profilaktycznych oraz warsztatów. Rodzice. lat na rynku. 100% pytanych Klientów poleca nasze usługi 9+ lat na rynku 100% pytanych Klientów poleca nasze usługi 6000+ godzin przeprowadzonych szkoleń oraz warsztatów Oferta wywiadówek profilaktycznych oraz warsztatów 150+ Instytucji skorzystało z naszych

Bardziej szczegółowo

Oddziaływanie mediów na dzieci i młodzież Kod przedmiotu

Oddziaływanie mediów na dzieci i młodzież Kod przedmiotu Oddziaływanie mediów na dzieci i młodzież - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Oddziaływanie mediów na dzieci i młodzież Kod przedmiotu 14.4-WP-PSChM-OMnDiM Wydział Kierunek Wydział Pedagogiki,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU

PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W RAWICZU Główne cele Programu Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 - kształtowanie postaw promujących zdrowy tryb życia - wdrażanie do dbałości o własne prawa

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015

Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 Szkolny Program Profilaktyki na lata 2012/2013, 2013/2014, 2014/2015 Główny cel profilaktyki szkolnej: Wspomaganie wychowania młodzieży dbającej o swoje zdrowie, bezpieczeństwo, mającej świadomość zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Rodzina jako system więzi społecznych i emocjonalnych.

Rodzina jako system więzi społecznych i emocjonalnych. Rodzina jako system więzi społecznych i emocjonalnych. Rodzina jest interpersonalnym systemem stosunków wewnątrz grupowych lub systemem społecznym. Te stosunki tworzone są przez więzi społeczne i emocjonalne.

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Prywatnego Gimnazjum nr 2 Szkoły Marzeń. w Piasecznie

Szkolny Program Profilaktyki. Prywatnego Gimnazjum nr 2 Szkoły Marzeń. w Piasecznie Szkolny Program Profilaktyki Prywatnego Gimnazjum nr 2 Szkoły Marzeń w Piasecznie 1. Założenia programu Program profilaktyki realizowany w naszej szkole jest oparty na strategii edukacyjnej. Strategia

Bardziej szczegółowo

Raport z diagnozy ryzyka uzależnienia od komputera, Internetu i innych mediów cyfrowych Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie

Raport z diagnozy ryzyka uzależnienia od komputera, Internetu i innych mediów cyfrowych Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie Załącznik nr 1 Szkolnego Programu Profilaktycznego (Rok szkolny 2013/2014) Raport z diagnozy ryzyka uzależnienia od komputera, Internetu i innych mediów cyfrowych Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie

Bardziej szczegółowo

Diagnoza potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej

Diagnoza potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej Diagnoza potrzeb i problemów występujących w społeczności szkolnej Celem diagnozy środowiska szkolnego jest opracowanie i stworzenie jak najlepszych warunków rozwojowych dla dzieci i uczniów przebywających

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki. Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach

Szkolny Program Profilaktyki. Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach Szkolny Program Profilaktyki Publicznego Gimnazjum w Zespole Szkół w Stojadłach Stojadła 2010 PODSTAWA PROGRAMOWA A PROGRAM PROFILAKTYCZNY Rozporządzenie MEN i Sportu z 26.02.2002r. w sprawie podstawy

Bardziej szczegółowo

Inspiracje mądrego korzystania z Internetu na rzecz dzieci i młodzieży. Copyright Fundacja Odkrywców Innowacji

Inspiracje mądrego korzystania z Internetu na rzecz dzieci i młodzieży. Copyright Fundacja Odkrywców Innowacji Inspiracje mądrego korzystania z Internetu na rzecz dzieci i młodzieży Copyright Fundacja Odkrywców Innowacji My tu gadu, gadu a w internecie W ciągu 1 minuty w Internecie 4,1 miliona pytań zadaje się

Bardziej szczegółowo

Szkolny program profilaktyczny dla uczniów klas I-VI Żyjmy zdrowo i bezpiecznie

Szkolny program profilaktyczny dla uczniów klas I-VI Żyjmy zdrowo i bezpiecznie "Co szlachetne i wielkie -przyjmij co płytkie i nikczemne -odrzucaj" /Ł.Ciepliński/ Szkolny program profilaktyczny dla uczniów klas I-VI Żyjmy zdrowo i bezpiecznie Szkoła Podstawowa nr 28 im ppłk Łukasza

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 19 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa Warszawie 2014/2015

Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 19 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa Warszawie 2014/2015 Szkolny Program Profilaktyki Gimnazjum nr 19 Z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bolesława Prusa Warszawie 2014/2015 Zadaniem szkolnej profilaktyki jest chronienie młodzieży przed zagrożeniami poprzez działania

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Pod red. Barbary Woynarowskiej - Życie bakterii. Spis treści. Barbara Woynarowska

Księgarnia PWN: Pod red. Barbary Woynarowskiej - Życie bakterii. Spis treści. Barbara Woynarowska Księgarnia PWN: Pod red. Barbary Woynarowskiej - Życie bakterii Spis treści Przedmowa... 11 CZĘŚĆ I. Edukacja zdrowotna podstawy teoretyczne i metodyczne Barbara Woynarowska ROZDZIAŁ 1. Zdrowie... 17 1.1.

Bardziej szczegółowo

Część I. Edukacja zdrowotna - podstawy teoretyczne i metodyczne Barbara Woynarowska

Część I. Edukacja zdrowotna - podstawy teoretyczne i metodyczne Barbara Woynarowska EDUKACJA ZDROWOTNA. Autor: barbara Woynarowska Przedmowa Część I. Edukacja zdrowotna - podstawy teoretyczne i metodyczne Barbara Woynarowska ROZDZIAŁ 1. Zdrowie 1.1. Definiowanie zdrowia i choroby 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

Gry wideo jak je dobierać?

Gry wideo jak je dobierać? Gry wideo jak je dobierać? 6 lutego br. wzięłam udział w II Konferencji Szkoła Bezpiecznego Internetu, którą zorganizowała Fundacja Kid Protect. Jednym z prezentowanych tematów były gry wideo. Mając na

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania na temat czytania dzieciom

Wyniki badania na temat czytania dzieciom Wyniki badania na temat czytania dzieciom Maj 2007 O badaniu Badanie przeprowadzone zostało w drugiej połowie marca 2007 roku metodą ankiety internetowej Ankieta podzielona była na kilka części pytania

Bardziej szczegółowo

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019

Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Szkolny Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 im. Adama Mickiewicza w Siedlcach na lata 2014-2019 Program Profilaktyki Szkoły Podstawowej nr 4 w Siedlcach jest programem ściśle zintegrowanym z programem

Bardziej szczegółowo

1. Budowanie właściwych relacji z innymi ludźmi:

1. Budowanie właściwych relacji z innymi ludźmi: DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE: 1. Budowanie właściwych relacji z innymi ludźmi: 1. Integracja zespołu klasowego 2. Poznawanie prawidłowych zasad współżycia społecznego -uświadomienie uczniom, co to znaczy być

Bardziej szczegółowo

Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015

Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015 Program profilaktyki Gimnazjum Nr 2 w Ciechanowie do realizacji w latach 2012/2015 Działania profilaktyczne to te, które stwarzają człowiekowi okazję do aktywnego uczestnictwa w gromadzeniu doświadczeń

Bardziej szczegółowo

2009/2010 2010/2011 2011/2012

2009/2010 2010/2011 2011/2012 Załącznik do Zarządzenia Nr 5/2009/2010 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Baranowskiego w Sławkowie z dnia 14 września 2009 r. SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI PROBLEMÓW DZIECI I MŁODZIEŻY NA LATA SZKOLNE

Bardziej szczegółowo

temat lekcji: Niebezpieczne treści

temat lekcji: Niebezpieczne treści temat lekcji: Niebezpieczne treści Scenariusz zajęć na temat bezpieczeństwa dzieci w internecie. kl. I-VI SP cel zajęć Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z zagrożeniem internetowym, jakim są niebezpieczne

Bardziej szczegółowo

Autor: Ewelina Brzyszcz Studentka II roku II stopnia Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce

Autor: Ewelina Brzyszcz Studentka II roku II stopnia Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce Autor: Ewelina Brzyszcz Studentka II roku II stopnia Dziennikarstwo i komunikacja społeczna Uniwersytet Jana Kochanowskiego Kielce Wraz z upowszechnieniem Internetu narodziło się nowe pokolenie. Świat

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OZORKOWIE

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OZORKOWIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W OZORKOWIE SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI NA LATA 2014-2016 Opracowanie : Agnieszka Nowakowska- pedagog szkolny Joanna Geraga Matusiak psycholog szkolny

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ REALIZOWANY W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 3 W KRAKOWIE, UL. WIELICKA 265

PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ REALIZOWANY W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 3 W KRAKOWIE, UL. WIELICKA 265 PROGRAM PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ REALIZOWANY W ZESPOLE SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 3 W KRAKOWIE, UL. WIELICKA 265 PODSTAWY PRAWNE DLA DZIAŁAŃ PROFILAKTYCZNYCH W SZKOLE. - Rozporządzenie z dnia 31 stycznia 2003

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 109 im. Batalionów Chłopskich w Warszawie 1 Podstawa prawna: 1. Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (tekst jednolity Dz. U. z 1996r. Nr

Bardziej szczegółowo

O czym powinni wiedzieć rodzice kupując dziecku komputer?

O czym powinni wiedzieć rodzice kupując dziecku komputer? O czym powinni wiedzieć rodzice kupując dziecku komputer? autor: Hanna Gayer O tym dalej Prezentacja jest próbą odpowiedzi na pytanie zawarte w temacie, ma zwrócić uwagę odbiorcy na problemy pojawiające

Bardziej szczegółowo