Prognozy dyrektorów finansowych dla Polski - wyniki CFO Survey 2015 H1 Wzrost i stabilność na tle kryzysu greckiego?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prognozy dyrektorów finansowych dla Polski - wyniki CFO Survey 2015 H1 Wzrost i stabilność na tle kryzysu greckiego?"

Transkrypt

1 Prognozy dyrektorów finansowych dla Polski - wyniki CFO Survey 2015 H1 Wzrost i stabilność na tle kryzysu greckiego? Krzysztof Pniewski, Partner w Dziale Konsultingu, Deloitte Irena Pichola, Partner w Dziale Konsultingu, Deloitte Warszawa, 1 lipca 2015 r.

2 Spis treści Prognozy CFO dla Polski na rok 2015 O badaniu 3 Ocena obecnej sytuacji makroekonomicznej 5 Prognozy CFO na 12 miesięcy: Główne zagrożenia 10 Priorytety strategiczne 11 Finansowanie i koszty długu Apetyt na akwizycje 15 Raportowanie danych pozafinansowych Sytuacja na rynku pracy 18 Średnioterminowe prognozy CFO 19 Kierunki działań dla nowego rządu wg CFO 20 Podsumowanie 21 2

3 O badaniu CFO Survey 2015H1 Deloitte CFO Survey to przeprowadzane cyklicznie przez Deloitte Polska badanie opinii dyrektorów finansowych (CFO). Najnowsza (VIII) edycja badania Deloitte CFO Survey zrealizowana została na przełomie maja i czerwca 2015 roku przy udziale ponad 60 CFO z Polski. Badanie prowadzone jest przy wykorzystaniu anonimowej ankiety internetowej opartej na platformie Deloitte Dex, gwarantującej zachowanie poufności danych. Wyniki poprzedniej edycji badania zostały opublikowane w styczniu 2015 roku. Podobne badania cykliczne prowadzone są przez firmę Deloitte na całym świecie. 3

4 O badaniu Dlaczego analiza opinii CFO jest istotna? Deloitte CFO Survey jest jednym z niewielu dostępnych badań opinii CFO w Polsce i przedstawia unikalną perspektywę dyrektorów finansowych. CFO mają własny punkt widzenia i odrębną ocenę sytuacji gospodarczej oraz perspektyw swoich przedsiębiorstw i branży. CFO są zainteresowani opinią i priorytetami innych CFO. Opinie CFO mogą uzupełnić perspektywę dostarczaną przez analityków rynkowych: Opinia publiczna otrzymuje od analityków szereg informacji o trendach i prognozach. CFO odpowiadają bezpośrednio za sytuację finansową i decyzje inwestycyjne w swoich firmach, mają też bezpośrednią styczność z warunkami rynkowymi (takimi jak np. dostępność finansowania) są praktykami, których opinie oraz doświadczenia mogą być odmienne niż oceny analityków. Perspektywa CFO jest warta szczególnej uwagi, gdyż grupa ta gruntownie zna sytuację wewnętrzną (wyniki, strategie i prognozy finansowe) oraz zewnętrzną (perspektywę banków i analityków bankowych, perspektywę inwestorów i analityków inwestycyjnych) swoich firm. Opinie CFO mogą dać dodatkową perspektywę, wskazującą jak ocena gospodarki przekłada się na strategie przedsiębiorstw. 4

5 Global CFO Signals Powrót optymizmu Raport Deloitte Global CFO Signals 2015 Q1 - podsumowujący opinie dyrektorów finansowych na całym świecie - pokazuje, że poziom optymizmu CFO jest na wysokim poziomie, co więcej wśród tej grupy rośnie apetyt na ryzyko. Apetyt na ryzyko w Wielkiej Brytanii utrzymuje się na bardzo wysokim, ale najniższym od dwóch lat poziomie 51%. Z kolei w Szwajcarii jest on najwyższy w całej historii badania (aż 4). Wskaźnik w Niemczech wzrósł do niemal 33% (najwyższy od 3 lat), ale w sąsiedniej Austrii obawy związane z dodatkowymi regulacjami obniżyły apetyt do nienotowanego wcześniej poziomu 11%. Poziom niepewności gwałtownie wzrósł w Szwajcarii (do 8 z 5 w poprzedniej edycji badania), natomiast nieznacznie spadł w Niemczech (do 35%). Poczucie niepewności słabnie także w krajach PIGS np. we Włoszech oraz Irlandii (w tej ostatniej niepewność spadła z 55% w poprzednim kwartale do 9% w najnowszym badaniu). W wielu krajach widoczny jest optymizm w odniesieniu do prognozowanych przychodów i zysków. Wzrostu przychodów w tym roku oczekuje około 82% dyrektorów finansowych w Wielkiej Brytanii i we Włoszech oraz 79% w Australii. Tempa wzrostu na poziomie 4-6% rocznie spodziewają się CFO w Szwecji, z kolei na pozytywne perspektywy dotyczące marż wskazują wyniki badania m.in. w Finlandii (65%) oraz Belgii (62%). Umacniający się frank zmusił respondentów ze Szwajcarii do rewizji wcześniejszego optymizmu: tylko 1 firm oczekuje wzrostu przychodów, a wiele musi liczyć się ze spadkiem marż. 5-letnie notowania indeksów zagranicznych, w kolejności: DAX, FTSE, DJI Cały raport można znaleźć na globalnej stronie Deloitte: Global CFO Signals 2015 Q1 5 Źródło: portal Bankier.pl

6 Global CFO Signals Powrót optymizmu poza Szwajcarią, Norwegią i Francją Zmiana wskaźnika optymizmu netto wśród dyrektorów finansowych na świecie w - Q

7 Tło makroekonomiczne Wykres 1. Wzrost PKB na Świecie Wzrost PKB wg MFW 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0-2,0-4,0-6,0 * Prognoza MFW Źródło: Opracowanie Deloitte na podstawie danych z WEO, MFW Wykres 2. Optymizm CFO a PKB Czy CFO dobrze przewidują zmiany we wzroście PKB? * 2016* Świat Gospodarki rozwinięte Gospodarki wschodzące Polska 5% 4% 3% 2% Prognozy Międzynarodowego Funduszu Walutowego dla świata i dla Polski są pozytywne wzmocnienie wzrostu. Polska jednak od kilku lat rozwija się nieco wolniej niż wynosi średnia światowa. Międzynarodowy Fundusz Walutowy prognozuje następujące wzrosty PKB w 2016 roku: Świat 4,, Gospodarki rozwinięte 2,4%, Gospodarki wschodzące 5,4%, Polska 3,4%. Historycznie obserwujemy istotną korelację pomiędzy optymizmem CFO a wzrostem PKB w Polsce. Stabilizacja poziomu optymizmu CFO od 2014 roku miała odzwierciedlenie w ustaleniu się dynamiki PKB. Czy obecne odbicie zapowiada jej wzrost? -2-4 Optymizm netto PKB 1% Zapraszamy również do zapoznania się z raportem Deloitte Global Economic Outlook Q Źródło: Opracowanie Deloitte na podstawie danych z GUS 7

8 Otoczenie biznesowe - perspektywa CFO Wyraźny powrót optymizmu i poczucia stabilizacji Ocena perspektyw finansowych polskich przedsiębiorstw wskazuje na to, że polska gospodarka będzie się dalej rozwijać. Aż 58% CFO uważa, że pespektywy finansowe ich przedsiębiorstw będą lepsze lub znacznie lepsze w najbliższej przyszłości. Optymizm netto, rozumiany jako odsetek osób wskazujących, że perspektywy finansowe ich firm są optymistyczne pomniejszony o odsetek wskazujących na pogorszenie sytuacji, powrócił na wysoki poziom +4 (+2 pół roku temu). Jednocześnie 18% CFO ocenia perspektywy finansowe swoich firm bardziej pesymistycznie w porównaniu do sytuacji sprzed 6 miesięcy. Na tle kryzysu greckiego polaryzacji ulega ocena niepewności gospodarczej: 63% CFO uważa, że poziom niepewności ekonomicznej jest niski (13%) lub przeciętny (5). Jednocześnie jednak 1 uważa, że jest on bardzo wysoki. Zróżnicowanie ocen może wskazywać na niepewność co do oceny kryzysu greckiego. 8 Wykres 3. Perspektywy finansowe Perspektywy finansowe w porównaniu z sytuacją sprzed 6 miesięcy* % 2% 8% 19% 13% 9% 43% 3 32% 46% 38% 48% -28% 44% 34% 4 43% 4 35% 38% 23% 24% 2 21% 1 11% 19% 18% Optymizm netto 18% H2 2013H1 2013H2 2014H1 2014H2 2015H1 Mniej optymistycznie Raczej optymistycznie Bez zmian Bardzo optymistycznie Wykres 4. Niepewność ekonomiczna Ocena niepewności ekonomicznej przez CFO* % 3% 2% 2% 6 71% 46% 52% 21% 78% 29% 71% % 26% 13% 2012H2 2013H1 2013H2 2014H1 2014H2 2015H1 Niski Przeciętny Wysoki Bardzo wysoki * W obydwu pytaniach kafeteria odpowiedzi uległa zmianie w stosunku do poprzedniej edycji badania

9 9 Tło makroekonomiczne Stabilna prognoza gospodarcza niezależnie od kryzysu greckiego i wyborów W prognozach makroekonomicznych polskich CFO widoczny jest najwyższy od dwóch lat poziom optymizmu: Ponad połowa CFO (51%) prognozuje wzrost PKB na poziomie ponad 2,6%, z czego 15% osób spodziewa się wzrostu na poziomie ponad 3,5%. Aż 61% badanych spodziewa się spadku bezrobocia, a dalsze 2 prognozuje, że utrzyma się on na obecnym poziomie. Jednocześnie oczekiwania inflacyjne są najniższe od trzech lat 81% CFO prognozuje wzrost cen na poziomie poniżej 2%, a 98% poniżej 3%. 2 CFO przewiduje utrzymanie obecnego kursu EUR/PLN (przedział 4,10 4,19 PLN), z kolei aż 63% przewiduje jego spadek do poziomu 4,00 4,09 PLN lub niższego. Na prognozy te może jednak wpłynąć rosnąca niepewność co do pozostania Grecji w strefie Euro. Wykres 5. Prognoza PKB Jaka zadaniem CFO będzie dynamika PKB? % 31% 28% 42% 36% <=0,5% 0,6% - 1,5% 1,6% - 2,5% 2,6% - 3,5% >3,5% Wykres 7. Prognoza inflacji Jaka zadaniem CFO będzie inflacja? 10 74% 81% H2 2014H1 2014H2 2015H1 24% 18% w owalach prezentujemy wartości zapisane w obowiązującej ustawie budżetowej na rok ,4% 15% 1,2% 2% 2% 1,9% 2-2,9% 3-3,9% 4-4,9% 2013H2 2014H1 2014H2 2015H1 Wykres 6. Prognoza bezrobocia Jaka zadaniem CFO będzie stopa bezrobocia? % 32% 2 11,8% 9% 12% Zmniejszy się Bez zmian Zwiększy się Znacznie wzrośnie nieznacznie nieznacznie 2013H2 2014H1 2014H2 2015H1 Wykres 8. Prognoza kursu walutowego Jaki zadaniem CFO będzie kurs walutowy? % poniżej 3,80 PLN 3,80 PLN - 3,89 PLN 24% 3,90 PLN - 3,99 PLN 31% 4,00 PLN - 4,09 PLN 2 4,10 PLN - 4,19 PLN 8% 4,20 PLN - 4,29 PLN 3,98 PLN 2% powyżej 4,30 PLN

10 Główne zagrożenia dostrzegane przez CFO Presja cenowa i spadek popytu największymi czynnikami ryzyka Ryzyko spadku popytu oraz presja cenowa zostały wskazane jako dwa największe ryzyka dla prowadzenia działalności (wskazało na nie po 26% CFO). Spadek popytu martwi jednak mniej dyrektorów finansowych niż pół roku temu. Rośnie natomiast znaczenie walki konkurencyjnej i presji cenowej. Duże wzrosty zanotowały również dwie inne kategorie ryzyka (po 15% wskazań): Problemy z płynnością i to pomimo braku trudności w dostępie do finansowania (żaden CFO nie wskazał tego ryzyka za istotne), Zmienne prawo podatkowe i gospodarcze - 15% firm uważa, że ostatnie, a prawdopodobnie jeszcze bardziej nadchodzące, zmiany mogą nieść ze sobą duże ryzyko. Wykres 10. Restrukturyzacja jako priorytet W jakim stopniu restrukturyzacja będzie priorytetem w najbliższym roku? Wykres 9. Ryzyko Jakie czynniki ryzyka CFO postrzegają za najistotniejsze? Spadek popytu lub recesja Presja cenowa Problemy z płynnością Zmienne prawo podatkowe i gosp. Brak dostępu do wykwalifikowanych pracowników Wzrost kosztów działalności Niedostępne finansowanie Ryzyko kursowe 5% 5% 2% 5% 15% 15% 19% 26% 26% H1 2014H2 2014H1 2013H % 13% 22% 48% 41% 49% 4 38% 2013H1 2013H2 2014H1 2014H2 2015H Będą jednym z wielu priorytetów Będą kluczowym priorytetem

11 Priorytety CFO w Polsce Znacząco rośnie apetyt na ryzyko i inwestycje Najwyższym priorytetem polskich firm pozostaje wzrost przychodów na obecnych rynkach (wskazało na nie 6 CFO) i nowych rynkach (55%). Znacząco rośnie znaczenie inwestycji (priorytet dla 61% CFO) oraz apetyt na ryzyko (58% respondentów uważa, że obecnie jest dobry czas na podejmowanie większego ryzyka). Wskazują one na znaczącą i trwałą poprawę koniunktury w Polsce. Wzrasta również nacisk na obniżenie kosztów pośrednich (5). Wykres 11. Priorytety CFO Jak zmieniały się priorytety CFO wraz ze wzrostem apatytu na ryzyko % % 55% 33% 38% 5 52% 3 44% 61% 4 58% 2 1 Wzrost przychodów (obecne rynki) Wzrost przychodów (nowe rynki) Redukcja kosztów Redukcja kosztów koszty bezpośrednie koszty pośrednie Poprawa płynności Inwestycje Apetyt na ryzyko 2013H1 2013H2 2014H1 2014H2 2015H1 11

12 Prognozy CFO dla Polski Finansowanie kredyty bardzo atrakcyjne i dostępne Rynek finansowania kredytem jest oceniany najlepiej od kilku lat. Kredyt jako źródło finansowania jest atrakcyjny dla aż 64% badanych CFO. Jest to istotny wzrost w porównaniu do poprzedniej edycji badania. Kredyty są łatwo dostępne dla 3 CFO. Grupa dla której pozostają trudno dostępne jest znacznie mniejsza (5% respondentów). Atrakcyjność i dobra dostępność kredytów obniżają zainteresowanie CFO finansowaniem poprzez emisję akcji. Wykres 12. Atrakcyjność kredytów Jaka jest atrakcyjność kredytu jako źródła finansowania? Wykres 13. Dostępność kredytów Jak CFO oceniają dostępność kredytów? % 42% 43% 45% 2,5 8 14% 2 33% 32% % ,5 61% 46% 49% 1 53% 2 0,5 14% 12% 8% 2% 9% H1 2013H2 2014H1 2014H2 2015H1 Nieatrakcyjny Neutralny Atrakcyjny Wibor 3M % 64% 58% 16% 2 13% 4% 5% 2013H1 2013H2 2014H1 2014H2 2015H1 Trudno dostępne Normalnie dostępne Łatwo dostępne 12

13 Prognozy CFO dla Polski Poziom zadłużenia będzie wzrastał dobre dla wzrostu i inwestycji warunki finansowania W ostatnich kwartałach stale poprawia się dostępność zewnętrznego finansowania dla przedsiębiorstw. Liczba CFO przewidujących wzrost poziomu zadłużenia jest dwukrotnie większa niż tych, którzy spodziewają się obniżenia tego poziomu. Maleje liczba CFO spodziewających się kolejnych obniżek kosztów finansowania (18%). Większość CFO (53%) przewiduje stabilizację kosztów finansowania na aktualnym poziomie. Najwyraźniej respondenci nie spodziewają się już dalszej obniżki stóp procentowych. Wykres 15. Udzielone kredyty Wielkość należności banków od przedsiębiorstw ,1 3,9 3,8 4,0 4,2 4,7 4,8 5,0 4,9 5,1 4, ,1 3,4 2,7 2,7 2,7 2,7 2,7 2,3 2,1 1,7 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Wykres 14. Koszty finansowania Prognozy zmiany kosztów finansowania w ciągu najbliższych 12 miesięcy Wykres 16. Planowany poziom zadłużenia Jaki jest planowany poziom zadłużenia w ciągu 12 miesięcy? % 6% 2% 23% 36% 23% 28% 39% 48% 41% 3 36% 53% 23% 45% 28% 34% 34% 19% 15% 11% 8% 3% 2012H2 2013H1 2013H2 2014H1 2014H2 2015H1 Znacznie wzrosną Bez zmian Zmniejszą się znacząco 25% 28% 3 Zwiększą się nieznacznie Zmniejszą się nieznacznie 28% 28% 55% 5 31% 46% Kredyty WIBOR 3M % 32% 26% 26% H2 2013H1 2013H2 2014H1 2014H2 2015H1 Źródło: należności banków od przedsiębiorstw NBP z dnia Spadek Bez zmian Wzrost 13

14 Prognozy CFO dla Polski Ograniczona atrakcyjność kapitału W opinii CFO finansowanie kapitałem nadal nie stanowi atrakcyjnego źródła finansowania i jest stosowane dosyć rzadko. Konkurencja z atrakcyjnymi kredytami zmniejsza atrakcyjność podniesienia kapitału akcyjnego. Aktywność w zakresie IPO na Giełdzie Papierów Wartościowych utrzymuje się na znacząco niższym poziomie niż na rynkach europejskich, nieatrakcyjność emisji dla polskich CFO nie wskazuje na wzrost aktywności w najbliższej przyszłości. Wykres 18. WIG20 Sytuacja na giełdzie - indeks WIG20 Wykres 17. Atrakcyjność emisji akcji Jaka jest atrakcyjność emisji akcji jako źródła finansowania? % 46% 12% 58% 32% 3 18% 2 16% 41% 4 46% 41% 4 38% 2013H1 2013H2 2014H1 2014H2 2015H1 Nieatrakcyjna Neutralna Atrakcyjna Źródło: Dane GPW wartość indeksu WIG20 na ostatnie dzień danego kwartału

15 Prognozy CFO dla Polski Intensywność M&A powoli rośnie 49% badanych dyrektorów finansowych prognozuje nieznaczny wzrost poziomu transakcji M&A w Polsce. Charakter prognozy pozostaje stabilny od dłuższego czasu i oznacza, że rynek M&A będzie się rozwijał powoli. Wykres 19. Zmiana poziomu M&A w Polsce Jakich zmian w poziomie fuzji i przejęć oczekują CFO? 10 14% 12% 16% 11% 12% Znacznie wzrosną % 52% 38% 26% 46% 49% Zwiększą się nieznacznie Bez zmian % 44% 55% 39% 38% Zmniejszą się nieznacznie 2% 5% 3% 4% 2012H2 2013H1 2013H2 2014H1 2014H2 2015H1 2% 15

16 Wyzwania nowe standardy raportowania Dyrektywa 2014/95/UE raportowanie danych pozafinansowych Biznes i CFO lubią stabilizację środowiska regulacyjnego. Wszelkie zmiany podatkowe i regulacyjne stanowią dużą trudność dla biznesu, nawet gdy są one korzystne. Obowiązek raportowania danych pozafinansowych oraz informacji dotyczących różnorodności zgodnie z Dyrektywą 2014/95/UE wejdzie w życie od 2017 r. i będzie dotyczył m.in. spółek giełdowych, banków i innych dużych jednostek zainteresowania publicznego w Polsce, które zatrudniają co najmniej 500 osób i mają sumę bilansową powyżej 20 mln EUR lub obroty netto powyżej 40 mln EUR. Sama świadomość zmian nie jest powszechna, a poziom zaawansowania wdrożenia niezbędnych zmian dla podmiotów objętych nowymi wymaganiami nie jest wysoki. Wykres 20. Czy znają Państwo i czują się przygotowani do spełnienia wymagań nowej unijnej dyrektywy, która nałoży na duże firmy obowiązek raportowania danych pozafinansowych? (n=50) Nie znam wymogów tej dyrektywy Wymogi dyrektywy nie dotyczą mojej firmy Moja firma nie jest przygotowana do wdrożenia. Moja firma jest w trakcie wdrażania wymagań Moja firma będzie raportować wg wytycznych IIRC Moja firma wdrożyła już wymagania dyrektywy Moja firma wdrożyła wymagania i wprowadzi IIRC. Moja firma wdrożyła już wymagania i raportuje wg IIRC 5% 1 15% 2 25% 3 35% 4 45% 5 16

17 Wyzwania nowe standardy raportowania Dyrektywa 2014/95/UE raportowanie danych pozafinansowych Nowy obowiązek sprawozdawczy obejmie co najmniej 300 największych firm w Polsce. Tylko nieliczne z nich są przygotowane na spełnienie tego wymogu. Co roku, ok. 40 organizacji różnej wielkości raportuje dane pozafinansowe, z czego 5 poddaje te raporty weryfikacji. Tymczasem: opracowanie pierwszego raportu społecznego trwa średnio 6 miesięcy, w proces raportowania pozafinansowego zgodny ze standardem GRI przeciętnie zaangażowanych jest ok. 50 osób. Raportowanie pozafinansowe pomoże firmom nie tylko sprostać nowym wymogom sprawozdawczym, ale przyniesie im też korzyści m.in. większe zaufanie ze strony inwestorów, lepsze zrozumienie modelu biznesowego, strategii i ryzyk oraz identyfikację nowych szans biznesowych. Pomoże również zrozumieć proces tworzenia wartości przez organizację, w czasach gdy aktywa niematerialne mają coraz bardziej kluczowe znaczenie: Rozkład oceny wartości rynkowej S&P 500 (%) % aktywa niematerialne stanowią obecnie od 50 do 84% wartości przedsiębiorstwa 78% inwestorów stwierdza, że obecny poziom ujawniania informacji pozafinansowych przez spółki jest niewystarczający. Opracowane na podstawie What do investors expect from non-financial reporting? Eurosif i ACCA, Badanie przeprowadzone wśród 94 inwestorów, analityków oraz przedstawicieli innych grup interesariuszy spośród 18 krajów. 6 dyrektorów finansowych dużych firm uważa, że wyzwania zrównoważonego rozwoju wpłyną na zmianę raportowania finansowego i weryfikacji. Źródło: Deloitte Sustainable Finance: The Risks and Opportunities that (Some) CFOs Are Overlooking Źródło: Ocean Tomo; Components of S&P 500 Market Value;

18 Wyzwania dostęp do wykwalifikowanych pracowników Rosną trudności ze znalezieniem młodych pracowników w obszarze finansów Do 39% wzrosła proporcja firm odczuwających trudności ze znalezieniem właściwych pracowników. Wykres 21. Dostępność pracowników Czy CFO spodziewają się trudności ze znalezieniem pracowników? Wśród poszukiwanych finansistów największy deficyt niezmiennie odczuwany jest na poziomie specjalistów średniego szczebla (41% firm). Pogłębia się prawdopodobnie w związku z postępującymi zmianami demograficznymi niedostępność pracowników niższego szczebla (wskazuje na nią już 29% CFO) oraz absolwentów (skok do 19% wskazań). Wykres 22. Rynek pracy Na jakich szczeblach mogą być trudności ze znalezieniem pracowników? % 26% 39% 63% 59% 74% 61% 2013H2 2014H1 2014H2 2015H1 Nie Tak Stanowiska najwyższego szczebla Stanowiska wyższego szczebla Stanowiska średniego szczebla Stanowiska niższego szczebla Absolwenci uczelni 2015H1 2014H2 2014H1 2013H

19 Prognozy CFO dla Polski Pozytywne perspektywy długoterminowe czy może być lepiej? Perspektywy długoterminowe dla sytuacji finansowej polskich przedsiębiorstw są nadal bardzo dobre. Czy może być jednak jeszcze lepiej? Nastroje dalszej poprawy lekko spadają liczba CFO, którzy uważają, że możliwość obsługi zadłużenia ich przedsiębiorstw się poprawi spadła z 5 do 48% w tej edycji badania. Wykres 24. Zdolność obsługi długu w Europie środkowej Ocena 3-letniej perspektywy możliwości obsługi zadłużenia w CE Wykres 23. Zdolność obsługi długu w Polsce Ocena 3-letniej perspektywy możliwości obsługi zadłużenia w Polsce % 16% 34% % 1 51% 55% 4 39% 33% 16% 42% 32% 43% 26% 29% 2% 9% 3% 2012H2 2013H1 2013H2 2014H1 2014H2 2015H1 9% Znacznie wzrosną Zwiększą się nieznacznie Bez zmian Zmniejszą się nieznacznie Znacznie spadną 100, 80, 60, 40, 20, 0, 21,4% 9, 12,9% 8,3% 8, 8,5% 7,1% 4,5% 4,9% 2,1% 6,8% 0, 3,2% 4,8% 30,8% 19,4% 14,3% 42,9% 51,6% 45,2% 47,2% 43,5% 39, 35, 36,4% 35,8% 37,5% 27,1% 28,6% 38, 37,1% 38,9% 43,5% 42,4% 50, 50, 56,8% 58,3% Albania Łotwa Słowenia Bułgaria Słowacja Polska 2015 H1 Źródło: Historyczne wyniki Deloitte CE CFO Survey 2014 H2 52,5% 53,8% 58,1% 81, Kosowo Węgry Czechy Serbia Chorwacja Rumunia Litwa Estonia Znacznie wzrosną Zwiększą się nieznacznie Bez zmian Zmniejszą się nieznacznie Znacznie spadną 19

20 Priorytety CFO kierunki działań dla nowego rządu CFO oczekują istotnych ułatwień regulacyjnych i administracyjnych w sferze finansów i gospodarki Dyrektorzy finansowi mogli wskazać trzy obszary kompetencji, na których powinien skoncentrować się nowy rząd w roku Ponad połowa CFO wskazała, że rząd w roku 2016 powinien skoncentrować się na wprowadzeniu znaczących zmian przepisów i usprawnienia działania administracji w zakresach kompetencji Ministerstwa Finansów (ponad 5) oraz Ministerstwa Gospodarki (niecałe 5). W dalszej kolejności wskazano obszary Ministerstwa Pracy, Sprawiedliwości i Zdrowia. Wykres 25. Jakie powinny być priorytety gospodarcze nowego rządu Rzeczpospolitej Polskiej uformowanego po wyborach parlamentarnych na jesieni 2015 roku, które ułatwiłyby działalność gospodarczą i stymulowały wzrost gospodarczy w Polsce? Ministerstwo Finansów Ministerstwo Gospodarki Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Zdrowia Ministerstwo Skarbu Państwa Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji Ministerstwo Edukacji Narodowej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Ministerstwo Środowiska Ministerstwo Obrony Narodowej 5% 3% 15% 15% 12% 12% 1 2 Przebudowa ustawodawstwa i administracji 53% 6 Zmiana przepisów i usprawnienie administracji Nieznaczne dodatkowe regulacje Najczęściej wskazywane aspekty zmian (zbieżne ze wskazanymi w poprzednich edycjach badania CFO) VAT Ordynacja Kodeks Pracy ZUS UZP CIT In Vitro Swoboda działalności Sądy gospodarcze Ustawa refundacyjna 20 *Ministerstwa: Spraw Wewnętrznych, Spraw Zagranicznych, Sportu i Turystyki oraz Kultury i Dziedzictwa Narodowego nie zostały wskazane jako priorytet przez żadnego z badanych CFO.

21 CFO Survey wnioski dla Polski na rok 2015 Podsumowanie wzrost i stabilność niezależnie od kryzysu greckiego? 21 CFO wiarygodnie przewidują rzeczywistość gospodarczą polskiej gospodarki. Ich historyczna prognoza wzrostu PKB Polski na poziomie ok. 1,5% PKB w roku 2013 sprawdziła się. Na rok 2014 przewidywali wzrost PKB na poziomie około 3%. Prognozy dyrektorów finansowych uwzględniają ich ocenę kryzysu greckiego badanie realizowane było na przełomie maja i czerwca 2015 roku. Na tym tle pojawiają się różnice oceny poziomu niepewności gospodarczej. O ile 63% dyrektorów uważa, że jest ona niska lub przeciętna to aż 3 uważa, że jest wysoka lub bardzo wysoka. Dyrektorzy finansowi przewidują, że problem grecki będzie raczej rozwiązany bez znaczącego negatywnego wpływu na gospodarkę Polski. Zdaniem dyrektorów finansowych w roku 2015 Polska będzie rozwijała się stabilnie na poziomie ponad 3%, utrzyma niską inflację (poniżej 2%) 81% CFO, stabilny kurs walutowy (3,9 4,2 PLN/ EUR) 82% ankietowanych i spadek bezrobocia (61%). Rośnie poziom optymizmu netto dyrektorów finansowych na świecie oraz w Polsce (z 2 pół roku temu do 4 obecnie). Oznacza to, że liczba firm, które wierzą, że ich perspektywy ekonomiczne w roku 2015 będą lepsze niż w roku 2014 jest większa. Historycznie zmiany tego optymizmu były prognostykiem zmian wzrostu PKB. Z tego względu CFO przewidują wzrost PKB Polski w roku 2015 na poziomie około 3% - nieco niższe od założeń Budżetu Państwa i oczekiwań analityków (85% dyrektorów przewiduje wzrost poniżej 3,5%). Znacząco rośnie apetyt na ryzyko (58% osób uważa obecny moment za dobry na jego podejmowanie) i znaczenie inwestycji jako priorytetu strategicznego (61% CFO wskazuje go jako priorytet na 2015 rok). Kluczowym priorytetem firm w Europie Środkowej w roku 2015 pozostaje wzrost przychodów (6). Głównymi ryzykami w roku 2015 będą natomiast presja cenowa (26%) i spadek popytu (26%). Finansowanie kredytem jest tak atrakcyjne i dostępne jak nigdy dotąd. Koszty finansowania raczej pozostaną na obecnym poziomie. Perspektywy długoterminowe dla przedsiębiorstw są pozytywne. Dyrektorzy finansowi wskazują, że nowy rząd po wyborach powinien w pierwszej kolejności przystąpić do usprawnienia regulacji oraz działania administracji w obszarach kompetencji Ministerstwa Finansów (podatki VAT, CIT, Ordynacja), Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Pracy (ubezpieczenia społeczne, kodeks pracy) i Ministerstwa Sprawiedliwości (postępowania sądowe).

22 Kontakt Krzysztof Pniewski Partner w Dziale Konsultingu Lider Programu CFO w Polsce Tel. (22) Irena Pichola Partner w Dziale Konsultingu Lider zespołu Sustainability Consulting CE Tel Jan Okrasiński Starszy Konsultant w Dziale Konsultingu Tel. (22)

23 Deloitte is the brand under which tens of thousands of dedicated professionals in independent firms throughout the world collaborate to provide audit, consulting, financial advisory, risk management, and tax services to selected clients. These firms are members of Deloitte Touche Tohmatsu Limited (DTTL), a UK private company limited by guarantee. Each member firm provides services in a particular geographic area and is subject to the laws and professional regulations of the particular country or countries in which it operates. DTTL does not itself provide services to clients. DTTL and DTTL member firm are separate and distinct legal entities, which cannot obligate the other entities. DTTL and each DTTL member firm are only liable for their own acts or omissions, and not those of each other. Each of the member firms operates under the names "Deloitte," "Deloitte & Touche," "Deloitte Touche Tohmatsu," or other related names. Each DTTL member firm is structured differently in accordance with national laws, regulations, customary practice, and other factors, and may secure the provision of professional services in their territories through subsidiaries, affiliates, and/or other entities. Deloitte Central Europe is a regional organization of entities organized under the umbrella of Deloitte Central Europe Holdings Limited, the member firm in Central Europe of Deloitte Touche Tohmatsu Limited. Services are provided by the subsidiaries and affiliates of Deloitte Central Europe Holdings Limited, which are separate and independent legal entities. The subsidiaries and affiliates of Deloitte Central Europe Holdings Limited are among the region s leading professional services firms, providing services through more than 3,400 people in more than 30 offices in 17 countries. Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's approximately 200,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence.

Customer engagement, czyli klient, który wraca

Customer engagement, czyli klient, który wraca Customer engagement, czyli klient, który wraca Impact Economics Relations Transformation Warszawa, 4 listopada 2015 Kolejność ma znaczenie Put your staff first, customers second, and shareholders third

Bardziej szczegółowo

Deloitte CE CFO Survey Prognozy CFO dla Polski na rok 2015 stabilne ale poniżej oczekiwań analityków wpływ kryzysu ukraińskiego na polską gospodarkę

Deloitte CE CFO Survey Prognozy CFO dla Polski na rok 2015 stabilne ale poniżej oczekiwań analityków wpływ kryzysu ukraińskiego na polską gospodarkę Deloitte CE CFO Survey Prognozy CFO dla Polski na rok 2015 stabilne ale poniżej oczekiwań analityków wpływ kryzysu ukraińskiego na polską gospodarkę Warszawa, 21 stycznia 2014 r. Spis treści Prognozy CFO

Bardziej szczegółowo

Anna Izwantowska Menadżer w Dziale HR, Deloitte HR Camp, 18 luty 2010

Anna Izwantowska Menadżer w Dziale HR, Deloitte HR Camp, 18 luty 2010 (Od) Budowa wizerunku pracodawcy Anna Izwantowska Menadżer w Dziale HR, Deloitte HR Camp, 18 luty 2010 Trochę historii Deloitte to jeden z najbardziej rozpoznawanych pracodawców w Polsce: 2000 - Nr 4 w

Bardziej szczegółowo

Priorytety i opinie dyrektorów finansowych w roku wyborczym 2015 CFO Survey 2015 H1

Priorytety i opinie dyrektorów finansowych w roku wyborczym 2015 CFO Survey 2015 H1 Priorytety i opinie dyrektorów finansowych w roku wyborczym 2015 CFO Survey 2015 H1 1. Jak w porównaniu z sytuacją sprzed sześciu miesięcy oceniają Państwo perspektywy finansowe Państwa spółki? Bardzo

Bardziej szczegółowo

Powrót do normalności Badanie Dyrektorów Finansowych dużych firm w Polsce i w Europie Środkowej

Powrót do normalności Badanie Dyrektorów Finansowych dużych firm w Polsce i w Europie Środkowej Powrót do normalności Badanie Dyrektorów Finansowych dużych firm w Polsce i w Europie Środkowej Q3 - Q4 2013 Edycja V, styczeń 2014 Większość prognoz CFO wskazuje na to, że do Polski wróciła normalność

Bardziej szczegółowo

Powrót stabilności gospodarczej w przeddzień zawirowań geopolitycznych Badanie dyrektorów finansowych dużych firm w Polsce

Powrót stabilności gospodarczej w przeddzień zawirowań geopolitycznych Badanie dyrektorów finansowych dużych firm w Polsce Powrót stabilności gospodarczej w przeddzień zawirowań geopolitycznych Badanie dyrektorów finansowych dużych firm w Polsce 2014H1 Edycja VI, czerwiec 2014 Wiele polskich firm postrzega wschód jako kierunek

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Kapitałem w Bankach Środowisko niskich stóp procentowych wpływ na strategie biznesowe banków. Dariusz Szkaradek, 14.01.2015 r.

Zarządzanie Kapitałem w Bankach Środowisko niskich stóp procentowych wpływ na strategie biznesowe banków. Dariusz Szkaradek, 14.01.2015 r. Zarządzanie Kapitałem w Bankach Środowisko niskich stóp procentowych wpływ na strategie biznesowe banków Dariusz Szkaradek, 14.01.2015 r. Szanse i zagrożenia banków związane z niskimi stopami procentowymi

Bardziej szczegółowo

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek

Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014. Aleksander Łaszek Przegląd prognoz gospodarczych dla Polski i świata na lata 2013-2014 Aleksander Łaszek Wzrost gospodarczy I Źródło: Komisja Europejska Komisja Europejska prognozuje w 2014 i 2015 roku przyspieszenie tempa

Bardziej szczegółowo

Innowacje w służbie społeczeństwu

Innowacje w służbie społeczeństwu Innowacje w służbie społeczeństwu Paulina Kaczmarek Sustainability Consulting Central Europe Deloitte Polska 3.12.2015 r. 2015 Deloitte Central Europe Cele Wprowadzenie do tematyki innowacji społecznych

Bardziej szczegółowo

Czy rynek kapitałowy w UE sprosta nowym wyzwaniom? Jacek Socha Wiceprezes, PricewaterhouseCoopers

Czy rynek kapitałowy w UE sprosta nowym wyzwaniom? Jacek Socha Wiceprezes, PricewaterhouseCoopers Czy rynek kapitałowy w UE sprosta nowym wyzwaniom? Jacek Socha Wiceprezes, 103 Seminarium BRE-CASE Warszaw awa, Plan prezentacji 1. Strategia Lizbońska plany a wykonanie 2. Integracja rynków kapitałowych

Bardziej szczegółowo

Forum Bankowe Uwarunkowania ekonomiczne i regulacyjne sektora bankowego. Iwona Kozera, Partner EY 15 marca 2017

Forum Bankowe Uwarunkowania ekonomiczne i regulacyjne sektora bankowego. Iwona Kozera, Partner EY 15 marca 2017 Forum Bankowe Uwarunkowania ekonomiczne i regulacyjne sektora bankowego Iwona Kozera, Partner EY 15 marca 2017 2000 2001 2002 2003 200 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 201 2015 2016 Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013

Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Czy w Polsce nadchodzi era bankowości korporacyjnej? Piotr Popowski - Lider Doradztwa Biznesowego dla Instytucji Biznesowych Sopot, 25 czerwca 2013 Agenda Bankowość korporacyjna w Polsce na tle krajów

Bardziej szczegółowo

Kiedy skończy się kryzys?

Kiedy skończy się kryzys? www.pwc.com Kiedy skończy się kryzys? Ryszard Petru Partner PwC Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich Plan 1 Sytuacja 2 w 3 Wnioski w gospodarce światowej Wpływ na sytuację rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK

PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 2017 ROK 07.06.206 Informacja prasowa portalu Pytania i dodatkowe informacje: tel. 509 509 56 media@sedlak.pl PROGNOZY WYNAGRODZEŃ NA 207 ROK Jak wynika z prognoz Komisji Europejskiej na 207 rok, dynamika realnego

Bardziej szczegółowo

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl

System finansowy w Polsce. dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl System finansowy w Polsce dr Michał Konopczak Instytut Handlu Zagranicznego i Studiów Europejskich michal.konopczak@sgh.waw.pl Segmenty sektora finansowego (w % PKB) 2 27 212 Wielkość systemu finansowego

Bardziej szczegółowo

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com

PMR. Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej FREE ARTICLE. www.rynekbudowlany.com FREE ARTICLE Stabilizacja koniunktury w branży budowlanej Źródło: Raport Sektor budowlany w Polsce I połowa 2010 Prognozy na lata 2010-2012 Bartłomiej Sosna Kwiecień 2010 PMR P U B L I C A T I O N S Bartłomiej

Bardziej szczegółowo

Ankieta koniunkturalna 2016 Polska w ocenie inwestorów zagranicznych. Charakterystyka działalności badanych przedsiębiorstw

Ankieta koniunkturalna 2016 Polska w ocenie inwestorów zagranicznych. Charakterystyka działalności badanych przedsiębiorstw Ankieta koniunkturalna 2016 Polska w ocenie inwestorów zagranicznych Charakterystyka działalności badanych przedsiębiorstw 1 Struktura respondentów - branże Usługi 43,1% Przetwórstwo 22,6% Zaopatrzenie

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych

Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Anna Trzecińska, Wiceprezes NBP Wyzwania dla sektora finansowego związane ze środowiskiem niskich stóp procentowych Warszawa / XI Kongres Ryzyka Bankowego BIK / 25 października 2016 11-2002 5-2003 11-2003

Bardziej szczegółowo

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku

Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Polski rynek pracy w 2013 roku przewidywane trendy w zakresie zatrudnienia, dynamiki wynagrodzeń, struktury rynku Rok 2012 czas stopniowego i umiarkowanego pogorszenia sytuacji na rynku pracy Warunki na

Bardziej szczegółowo

Wstępna koncepcja funkcjonowania Ekodoradców w Województwie Małopolskim Warsztat z gminami

Wstępna koncepcja funkcjonowania Ekodoradców w Województwie Małopolskim Warsztat z gminami Wstępna koncepcja funkcjonowania Ekodoradców w Województwie Małopolskim Warsztat z gminami Zespół zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego biznesu Deloitte 23.01.2015 r. Spis treści 1. Główne założenia

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie 2011 roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015. 19 marca 2012 roku BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Podsumowanie roku Kierunki Strategiczne na lata 2012-2015 19 marca 2012 roku / mln zł / / mln zł / wyniki podsumowanie Rozwój biznesu SEGMENT KORPORACYJNY Transakcje walutowe

Bardziej szczegółowo

Ankieta koniunkturalna Europa Środkowo-Wschodnia 2016

Ankieta koniunkturalna Europa Środkowo-Wschodnia 2016 Ankieta koniunkturalna Europa Środkowo-Wschodnia 2016 Michael Kern, Dyrektor Generalny AHK Polska Warszawa, 1 czerwca 2016 Struktura respondentów kraj i liczba firm-respondentów EŚW 1508 Polska 351 Węgry

Bardziej szczegółowo

17. badanie CEO Survey Powrót do starych wyzwań w nowych warunkach

17. badanie CEO Survey Powrót do starych wyzwań w nowych warunkach www.pwc.com 17. badanie CEO Survey Powrót do starych wyzwań w nowych warunkach Śniadanie prasowe 22 stycznia 2014 r. O badaniu 17 edycja globalnego badania przeprowadzona w czwartym kwartale 2013 roku

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej

Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Wynagrodzenie minimalne w Polsce i w krajach Unii Europejskiej Płaca minimalna w krajach unii europejskiej Spośród 28 państw członkowskich Unii Europejskiej 21 krajów posiada regulacje dotyczące wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Mapa polskiej branży farmaceutycznej

Mapa polskiej branży farmaceutycznej Mapa polskiej branży farmaceutycznej Poszukiwanie możliwości poprawy warunków działania branży farmaceutycznej Warszawa, 8 lipca 2013 (materiał zaprezentowany 8 lipca 2013, uzupełniony o ustalenia ze spotkania)

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne zyski w Twoim zasięgu Typy inwestycyjne Union Investment

Bezpieczne zyski w Twoim zasięgu Typy inwestycyjne Union Investment Bezpieczne zyski w Twoim zasięgu Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa październik 2012 r. Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy październik 2012 2 Kategorie aktywów cieszące się

Bardziej szczegółowo

Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Droga do zysku, czyli w co inwestować? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa styczeń 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy Subfundusz UniKorona Akcje UniKorona

Bardziej szczegółowo

Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment

Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa kwiecień 2012 r. Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy kwiecień 2012 2 Kategorie aktywów

Bardziej szczegółowo

Klub Laureatów Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego 25 kwietnia 2016 roku

Klub Laureatów Dolnośląskiego Certyfikatu Gospodarczego 25 kwietnia 2016 roku 25 kwietnia 2016 roku Bieżąca sytuacja gospodarcza Grzegorz Warzocha - AVANTA Auditors & Advisors www.avanta-audit.pl Międzynarodowa sytuacja gospodarcza 4,0% 3,5% 3,0% 2,5% Globalne tendencje gospodarcze

Bardziej szczegółowo

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment

Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Zyski są w Twoim zasięgu! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa Listopad 2012 Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy listopad 2012 Kategorie aktywów cieszące się największym zainteresowaniem

Bardziej szczegółowo

październik 2016 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

październik 2016 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna październik 2016 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

Monitor Rynku Pracy. Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r.

Monitor Rynku Pracy. Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r. Monitor Rynku Pracy Raport z 18. edycji badania 27 stycznia 2015 r. Struktura raportu: Metodologia i opis próby badania Wyniki badania: rotacje na rynku pracy obawa o utratę pracy i przekonanie o możliwości

Bardziej szczegółowo

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej

Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej Witold Grostal, Dyrektor Biura Strategii Polityki Pieniężnej w NBP Rozwój Polski w warunkach stagnacji gospodarczej Unii Europejskiej VII Konferencja dla Budownictwa / 14 kwietnia 2015 r. 2005Q1 2006Q1

Bardziej szczegółowo

Ankieta koniunkturalna Europa Środkowo-Wschodnia 2014

Ankieta koniunkturalna Europa Środkowo-Wschodnia 2014 Ankieta koniunkturalna Europa Środkowo-Wschodnia 2014 Warszawa, 10. czerwca 2014 Michael Kern Dyrektor GTeneralny AHK Polska Struktura respondentów kraj i liczba firm-respondentów Serbia 97 Słowenia 71

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku

Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku Prezentacja wyników za III kwartał 2012 roku 1 GK najważniejsze dane finansowe na dzień 30.09.2012 PRZYCHODY NETTO ze sprzedaży: 116 327 tys. zł spadek o 3,15 r/r ZYSK NETTO 233 tys. zł spadek o 97,46

Bardziej szczegółowo

Trendy na rynku Private Equity Skończył się kryzys, ale czy transakcje dojdą do skutku?

Trendy na rynku Private Equity Skończył się kryzys, ale czy transakcje dojdą do skutku? Trendy na rynku Private Equity Skończył się kryzys, ale czy transakcje dojdą do skutku? Oliver Murphy Partner w Dziale Doradztwa Finansowego Agnieszka Zielińska Menedżer w Dziale Doradztwa Finansowego

Bardziej szczegółowo

Maciej Rapkiewicz, Instytut Sobieskiego,

Maciej Rapkiewicz, Instytut Sobieskiego, sektor rządowy (Skarb Państwa, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej z.o.z., państwowe szkoły wyższe) sektor samorządowy (jednostki samorządu terytorialnego, samodzielne publiczne z.o.z., samorządowe

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI

Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Jak inwestować w burzliwych czasach? Typy inwestycyjne Union Investment TFI Warszawa luty 2013 r. Co ma największy potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy luty 2013 2 Subfundusz UniKorona Akcje

Bardziej szczegółowo

lipiec 2014 r. PROJEKT BADAWCZY: KONFERENCJI PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE ORAZ KRAJOWEGO REJESTRU DŁUGÓW Informacja sygnalna

lipiec 2014 r. PROJEKT BADAWCZY: KONFERENCJI PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE ORAZ KRAJOWEGO REJESTRU DŁUGÓW Informacja sygnalna lipiec 2014 r. PROJEKT BADAWCZY: KONFERENCJI PRZEDSIĘBIORSTW FINANSOWYCH W POLSCE ORAZ KRAJOWEGO REJESTRU DŁUGÓW Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski lipiec

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty siódmy kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Przełom? Jak po kilku chudych latach, zyski banków mogą w końcu ruszyć w górę

Przełom? Jak po kilku chudych latach, zyski banków mogą w końcu ruszyć w górę Przełom? Jak po kilku chudych latach, zyski banków mogą w końcu ruszyć w górę R A P O R T S P E C J A L N Y PODSUMOWANIE WYNIKI BANKÓW W POLSCE W 217 R....2 Wyniki banków generalnie ulegają systematycznej

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym

Sytuacja na rynku kredytowym Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczàcych komitetów kredytowych I kwarta 2011 Warszawa, styczeƒ 2011 r. Podsumowanie wyników ankiety W IV kwartale 2010 r. kryteria udzielania kredytów

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz

Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Wyniki finansowe PKO Banku Polskiego na tle konkurentów po III kw. 2010 r. Opracowano w Departamencie Strategii i Analiz Synteza* Na koniec III kw. 2010 r. PKO Bank Polski na tle wyników konkurencji**

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek

Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek Przedsiębiorstwa 2012 wzrost przy wysokim poziomie ryzyka. Warszawa, 18 stycznia 2012 r Warszawa, 18 stycznia 2012 r. Małgorzata Starczewska-Krzysztoszek mkrzysztoszek@prywatni.pl Dynamika przychodów w

Bardziej szczegółowo

Dojrzałość cyfrowa sektora bankowego w Europie Środkowo-Wschodniej CE Digital Banking Maturity. Kongres Bankowości Detalicznej 24 listopada 2016

Dojrzałość cyfrowa sektora bankowego w Europie Środkowo-Wschodniej CE Digital Banking Maturity. Kongres Bankowości Detalicznej 24 listopada 2016 Dojrzałość cyfrowa sektora bankowego w Europie Środkowo-Wschodniej CE Digital Banking Maturity Kongres Bankowości Detalicznej 24 listopada 2016 Rola Internetu, szczególnie mobilnego, istotnie wzrosła w

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa sierpień 2011 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. sierpień 2011 2 Zarządzanie płynnością

Bardziej szczegółowo

Informacja prasowa / Badanie koniunktury AHK Polska, edycja 2012

Informacja prasowa / Badanie koniunktury AHK Polska, edycja 2012 Warszawa / 29 / 03 / 2012 Informacja prasowa / Badanie koniunktury AHK Polska, edycja 2012 Inwestorzy zadowoleni z Polski 95% inwestorów zagranicznych w Polsce ponownie wybrałoby nasz kraj na lokalizację

Bardziej szczegółowo

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r.

Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 2016 r. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, marzec 201 r. W dniu 22 marca

Bardziej szczegółowo

Główne wskaźniki. Wybrane wskaźniki gospodarcze r r. newss.pl Słabną notowania ekonomiczne Polski

Główne wskaźniki. Wybrane wskaźniki gospodarcze r r. newss.pl Słabną notowania ekonomiczne Polski Strona 1 z 2Raport analityków Euler Hermes, światowego lidera w ubezpieczaniu należności, przygotowany pod kierunkiem dr. Manfreda Stamera Mimo że polska gospodarka należała w ostatnich miesiącach do najzdrowszych

Bardziej szczegółowo

styczeń 2017 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

styczeń 2017 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna styczeń 2017 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr hab. Piotr Białowolski

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Kapitałem w Bankach

Zarządzanie Kapitałem w Bankach Zarządzanie Kapitałem w Bankach Wizja scenariusza spowolnienia gospodarczego w Polsce w kontekście powołania wspólnego nadzoru bankowego Tomasz Kubiak Dyrektor Zarządzający Dep. Alokacji Kapitału i ALM

Bardziej szczegółowo

Czy oszczędności krajowe będą w stanie finansować długoterminowy wzrost gospodarczy w Polsce?

Czy oszczędności krajowe będą w stanie finansować długoterminowy wzrost gospodarczy w Polsce? Czy oszczędności krajowe będą w stanie finansować długoterminowy wzrost gospodarczy w Polsce? Rafał Antczak Członek Zarządu Deloitte Consulting S.A. Europejski Kongres Finansowy Sopot, 23 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna lipiec 2013 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski lipiec

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe. Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland

Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe. Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland Ocena ryzyk transakcyjnych w eksporcie i ubezpieczenia eksportowe 23 03 2011 Marcin Siwa - Dyrektor Działu Oceny Ryzyka Coface Poland Oceny krajów wg Coface OCENY COFACE (Country Risk) przedstawiają wpływ

Bardziej szczegółowo

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ

Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie. Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Konwergencja nominalna versus konwergencja realna a przystąpienie Polski do strefy euro Ewa Stawasz Katedra Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych UŁ Plan prezentacji 1. Nominalne kryteria konwergencji

Bardziej szczegółowo

Czy to dobry czas na sprzedaż spółek?

Czy to dobry czas na sprzedaż spółek? Czy to dobry czas na sprzedaż spółek? Rafał Błędowski, Partner Holon Consultants 22 września 2010 Warszawa 1 2 Dlaczego Holon Consultants Czy to dobry czas na sprzedaŝ spółek 2 Dlaczego Holon Consultants?

Bardziej szczegółowo

Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment

Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment Czas na większą aktywność, czyli gdzie szukać zysków? Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa czerwiec 2012 r. Co ma potencjał zysku? Typy inwestycyjne na 12 miesięcy czerwiec 2012 2 Kategorie aktywów

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Podatek od niektórych instytucji finansowych - zagrożenie dla klientów ubezpieczycieli. Warszawa, 21 lutego 2011 r.

Podatek od niektórych instytucji finansowych - zagrożenie dla klientów ubezpieczycieli. Warszawa, 21 lutego 2011 r. Podatek od niektórych instytucji finansowych - zagrożenie dla klientów ubezpieczycieli Warszawa, 21 lutego 2011 r. Udział ubezpieczeń w gospodarce Składka przypisana brutto z ubezpieczeń majątkowych oraz

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce

Bariery i stymulanty rozwoju rynku Venture Capital w Polsce Bariery i stymulanty rozwoju rynku Szymon Bula Wiceprezes Zarządu Association of Business Angels Networks 25 maja 2012 Fazy rozwoju biznesu Zysk Pomysł Seed Start-up Rozwój Dojrzałość Zysk Czas Strata

Bardziej szczegółowo

SAP Forum, Sopot 2014

SAP Forum, Sopot 2014 SAP Forum, Sopot 2014 Finanse Przyszłości Krzysztof Pniewski FCMA CGMA Partner, Deloitte Consulting Warszawa, 12 czerwca 2014 roku Oczekiwania biznesu => Więcej wartości dodanej finansów mniejszym kosztem

Bardziej szczegółowo

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej.

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu wśród funduszy przynoszących największe zyski najwięcej było tych inwestujących w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment

Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment Zbieraj zyski z UniStabilnym Wzrostem! Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa wrzesień 2012 r. Co ma potencjał zysku? wrzesień 2012 2 Sztandarowy subfundusz dla klientów banków spółdzielczych: UniStabilny

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej 2011 Paulina Zadura-Lichota, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej Warszawa, 1 lutego

Bardziej szczegółowo

For internal use only

For internal use only Polska nowym przemysłowym liderem Europy? Polski sektor produkcyjny jest drugim najbardziej konkurencyjnym w Europie. Jednocześnie wytworzona w nim warto ść dodana rośnie najszybciej w regionie. Jesteś

Bardziej szczegółowo

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce

Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Tendencje rozwoju sektora nieruchomości mieszkaniowych w Polsce Jacek Łaszek Kraków, maj 211 r. 2 Stabilizacja cen na rynku mieszkaniowym, ale na wysokim poziomie Ofertowe ceny mieszkań wprowadzonych pierwszy

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty trzeci kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce ( kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2014 2015 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze

Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Kondycja polskiego sektora bankowego w drugiej połowie 2012 roku. Podsumowanie wyników polskich banków za I półrocze Polskie banki osiągnęły w I półroczu łączny zysk netto na poziomie 8,04 mld zł, po wzroście

Bardziej szczegółowo

Ocena gospodarcza i polityczna krajów - Rating krajów KUKE S.A.

Ocena gospodarcza i polityczna krajów - Rating krajów KUKE S.A. i krajów - Rating krajów KUKE S.A. Aktualizacja październik 2011 r. Przygotował Zespół Głównego Ekonomisty KUKE S.A. Warszawa 21 październik 2011 r. i krajów Rating krajów KUKE S.A. Korporacja Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Poland a true special economic zone

Poland a true special economic zone Poland a true special economic zone Raport EY Paweł Tynel 25 listopada 2013 r. Dlaczego powstał raport Poland a true special economic zone Zebranie w jednym dokumencie ważnych informacji dla inwestorów

Bardziej szczegółowo

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00

Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 Co warto wiedzieć o gospodarce 2015-06-11 13:56:00 2 Hiszpania pod koniec XX wieku była jednym z najszybciej rozwijających się gospodarczo państw Europy, kres rozwojowi położył światowy kryzys z końca

Bardziej szczegółowo

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL

Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Tablica wyników Unii innowacji 2015 Streszczenie Wersja PL Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP STRESZCZENIE Tablica wyników Unii innowacji 2015: w ostatnim roku ogólny postęp wyników w

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym

Sytuacja na rynku kredytowym Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczàcych komitetów kredytowych IV kwarta 2011 Warszawa, listopad 2011 r. Podsumowanie wyników ankiety Kredyty dla przedsiębiorstw Polityka kredytowa:

Bardziej szczegółowo

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój regionalny. Europy Środkowo-Wschodnia i Polska

Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój regionalny. Europy Środkowo-Wschodnia i Polska Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój regionalny Europy Środkowo-Wschodnia i Polska Rafał Antczak Wice-prezes Deloitte Business Consulting Kołobrzeg, 2/6/2011 O Deloitte Deloitte to marka,

Bardziej szczegółowo

styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna

styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna styczeń 2014 r. Projekt badawczy: Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce oraz Krajowego Rejestru Długów Informacja sygnalna PORTFEL NALEŻNOŚCI POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW dr Piotr Białowolski styczeń

Bardziej szczegółowo

EURO jako WSPÓLNA WALUTA

EURO jako WSPÓLNA WALUTA Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy EURO jako WSPÓLNA WALUTA Prof. dr hab. Eugeniusz Gatnar Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 18 marca 2013 r. EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY WWW.UNIWERSYTET-DZIECIECY.PL

Bardziej szczegółowo

Sytuacja na rynku kredytowym

Sytuacja na rynku kredytowym Sytuacja na rynku kredytowym wyniki ankiety do przewodniczàcych komitetów kredytowych I kwarta 2012 Warszawa, styczeƒ 2012 r. Podsumowanie wyników ankiety Kredyty dla przedsiębiorstw Polityka kredytowa:

Bardziej szczegółowo

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa

Sektor Gospodarstw Domowych. Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE. Warszawa Sektor Gospodarstw Domowych Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk GOSPODARKA POLSKI PROGNOZY I OPINIE Raport nr 13 LIStopad 2008 Warszawa 1 Gospodarka Polski Prognozy i opinie Raport Gospodarka

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017

RYNEK ZBÓŻ. Biuro Analiz i Programowania ARR Nr 32/2017 RYNEK ZBÓŻ TENDENCJE CENOWE Krajowe ceny zakupu zbóż W drugim tygodniu sierpnia ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej, po znaczącym spadku w poprzednim tygodniu, nieco wzrosły. W dniach 7 13 sierpnia 2017

Bardziej szczegółowo

Silna gospodarka Stabilne finanse publiczne

Silna gospodarka Stabilne finanse publiczne Silna gospodarka Stabilne finanse publiczne Beata Szydło Prawo i Sprawiedliwość Wiceprezes www.pis.org.pl 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Wiemy jak budować silną, konkurencyjną gospodarkę Polski Dynamika

Bardziej szczegółowo

Mniejszy apetyt inwestorów na ryzyko sprawił, że pieniądze, które nie lubią przebywać w próżni, Fundusze: była okazja do tańszych zakupów

Mniejszy apetyt inwestorów na ryzyko sprawił, że pieniądze, które nie lubią przebywać w próżni, Fundusze: była okazja do tańszych zakupów Ci spośród nielicznych posiadaczy jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, którzy w listopadzie odnotowali zyski, zawdzięczają to przede wszystkim wzrostowi kursu dolara. Ci spośród nielicznych

Bardziej szczegółowo

Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego.

Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego. Regulatorzy w trosce o kondycję kredytu hipotecznego podsumowanie ostatnich kuracji i nisze dla biznesu bankowo-ubezpieczeniowego. dr Agnieszka Tułodziecka Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego Historyczne

Bardziej szczegółowo

Perspektywy bankowości w Europie Środkowo-Wschodniej Północ-Południe. 2014 Deloitte Advisory Sp. z o. o. 1

Perspektywy bankowości w Europie Środkowo-Wschodniej Północ-Południe. 2014 Deloitte Advisory Sp. z o. o. 1 Perspektywy bankowości w Europie Środkowo-Wschodniej Północ-Południe 2014 Deloitte Advisory Sp. z o. o. 1 Trwa ożywienie gospodarcze w Europie Środkowo-Wschodniej Wzrost realnego PKB 4% Bułgaria Czechy

Bardziej szczegółowo

Wpływ światowego kryzysu finansowego na prowadzenie działalności bankowej w Europie Zachodniej i Europie Środkowej

Wpływ światowego kryzysu finansowego na prowadzenie działalności bankowej w Europie Zachodniej i Europie Środkowej Wpływ światowego kryzysu finansowego na prowadzenie działalności bankowej w Europie Zachodniej i Europie Środkowej Wojciech Kwaśniak Narodowy Bank Polski Źródła kryzysu Strategie instytucji finansowych

Bardziej szczegółowo

Trudne czasy dla polskiego budownictwa

Trudne czasy dla polskiego budownictwa Warszawa, 21 maja 2013 r. Informacja prasowa Trudne czasy dla polskiego budownictwa Budownictwo w Polsce. Edycja 2013 - raport firmy doradczej KPMG, CEEC Research i Norstat Polska. W 2013 roku zarządzający

Bardziej szczegółowo

18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami

18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami 18 miesięczna LOKATA Strukturyzowana Giganci Bankowi zarabiaj razem z dużymi bankami Okres subskrypcji: 09.09.2011 20.09.2011 Okres trwania lokaty: 21.09.2011-22.03.2013 Aktywo bazowe: koszyk akcji 5 banków

Bardziej szczegółowo

Po co polskim firmom Rady Nadzorcze?

Po co polskim firmom Rady Nadzorcze? www.pwc.pl Partnerzy Patronat Po co polskim firmom Rady Nadzorcze? Skuteczność rad nadzorczych w spółkach publicznych notowanych na GPW Spotkanie prasowe 18 marca 2013 r. Polskie rady nadzorcze profesjonalizują

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33

Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku :38:33 Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku 2015-10-21 14:38:33 2 Rumunia jest krajem o dynamicznie rozwijającej się gospodarce Sytuacja gospodarcza Rumunii w 2014 roku. Rumunia jest dużym krajem o dynamicznie

Bardziej szczegółowo

RAPORT MIESIĘCZNY styczeń 2015

RAPORT MIESIĘCZNY styczeń 2015 RAPORT MIESIĘCZNY styczeń 2015 Warszawa, 2015 r. Zarząd Spółki Presto S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w oparciu o pkt. 16 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 293/2010 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych

Bardziej szczegółowo

KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA

KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA KROK 6 ANALIZA FUNDAMENTALNA Do tej pory skupialiśmy się na technicznej stronie procesu inwestycyjnego. Wiedza ta to jednak za mało, aby podejmować trafne decyzje inwestycyjne. Musimy zatem zmierzyć się

Bardziej szczegółowo