Aspekty techniczne korzystania z systemu e-deklaracje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aspekty techniczne korzystania z systemu e-deklaracje"

Transkrypt

1 Aspekty techniczne korzystania z systemu e-deklaracje ul. Świętokrzyska Warszawa

2 Usługa (Web Services) przyjmowania deklaracji / zgłoszeń aktualizacyjnych / wniosków / informacji składanych drogą elektroniczną zgodna z obowiązującymi przepisami prawa i standardami technicznymi (ETSI, ISO, W3C) realizowana w sposób niezawodny i ciągły, zgodnie z koncepcją HA (ang. High Availability), 24x7x365 dla dokumentów składanych w formie elektronicznej i określonym formacie przez osoby fizyczne w imieniu swoim lub innego podmiotu w zakresie posiadanych upoważnień/pełnomocnictw obsługująca kwalifikowany podpis elektroniczny/dane autoryzujące wystawiająca Urzędowe Poświadczenie Odbioru współpracująca z systemami wewnętrznymi/zewnętrznymi obsługująca pojedyncze dokumenty (nie obsługuje paczek ) 2

3 Składanie deklaracji / zgłoszeń aktualizacyjnych / wniosków / informacji drogą elektroniczną oraz sprawdzanie statusu przetwarzania i pobieranie UPO może być realizowane za pomocą : interaktywnych formularzy w formacie PDF udostępnionych na stronie internetowej systemu e-deklaracje (wymagane: Adobe Reader i wtyczka plugin ; może być wymagany: podpis elektroniczny) aplikacji e-deklaracje Desktop udostępnionej na stronie internetowej systemu e-deklaracje (wymagane: Adobe Reader, Adobe Air, Adobe FlashPlayer) aplikacji/modułów/komponentów innych dostawców rozwiązań informatycznych, współpracujących z systemem e-deklaracje, zgodnych z opublikowaną specyfikacją wejścia-wyjścia dla systemu e-deklaracje (może być wymagany: podpis elektroniczny) 3

4 Środowiska systemu e-deklaracje środowisko produkcyjne (https://bramka.e-deklaracje.mf.gov.pl/uslugi/dokumenty?wsdl) składanie deklaracji, prawdziwe dane środowisko testowe (https://test-bramka.edeklaracje.gov.pl/uslugi/dokumenty?wsdl) służące testom przygotowywanych rozwiązań, nie jest przeznaczone do przetwarzania danych osobowych, fikcyjne dane Różnice środowisk system testowy nie przechowuje wysłanych danych - cyklicznie są one trwale usuwane system testowy nie weryfikuje rodzaju certyfikatu (kwalifikowany, komercyjny, inny) i wystawcy użytego certyfikatu system testowy nie weryfikuje certyfikatu z listą CRL system testowy nie weryfikuje upoważnień do składania (ZAW-E1, ZAW-E2, UPL-1) system testowy nie weryfikuje poprawności danych podpisu elektronicznego opartego na zestawie cech informacyjnych podatnika składającego deklarację lub podanie podmiotem przyjmującym w systemie testowym jest,,e-deklaracje system testowy 4

5 1. Opis usługi 2. Dostępne usługi WSDL (Web Services Description Language GateService.wsdl) XSD (XML Schema Definition GateService.xsd) senddocument (przesłanie dokumentu z podpisem kwalifikowanym) sendunsigndocument (przesłanie dokumentu bez podpisu kwalifikowanego, z danymi autoryzującymi np. PIT-37) senddocumentwithattachment (przesłanie dokumentu z załącznikiem binarnym np. VAT-REF) requestupo (przesłanie żądania pobrania statusu / UPO) 3. Zakres informacyjny dokumentu Format XML zgodny ze wzorem (schematem) XSD Jeden dokument główny <Deklaracja> </Deklaracja> Brak elementów pustych <P_7/> lub <P_7></P_7> Dane w postaci kanonicznej (canonical XML) Załączniki w strukturze dokumentu głównego <Deklaracja> <Zalaczniki><Zalacznik_PIT_O>...</Zalacznik_PIT_O> </Zalaczniki></Deklaracja> Jeden podpis elektroniczny Podpis elektroniczny weryfikowany kwalifikowanym certyfikatem Dane autoryzujące <DaneAutoryzujace> </DaneAutoryzujace> 5

6 4. Kodowanie znaków 5. Formaty podpisu UTF-8 <?xml version= 1.0 encoding= UTF-8?> PKCS#7 (ETSI TS v1.7.3) XAdES (ETSI TS v1.3.2) standard zalecany enveloped signature (dołączony do podpisanego dokumentu podpis wbudowany) <Deklaracja> <ds:signature> </ds.:signature></deklaracja> Deklaracja Podpis enveloping signature (zawierający podpisane dane podpis otaczający) <ds:signature> <Deklaracja> </Deklaracja> </ds.:signature> Podpis 6. Kodowanie podpisanego pliku XML base64binary Deklaracja 6

7 7. Graficzna prezentacja struktury w formacie XML Graficzna prezentacja struktury przykładowego dokumentu element <Deklaracja> 7

8 8. Graficzna prezentacja struktury w formacie XML Graficzna prezentacja struktury przykładowego dokumentu element <DaneAutoryzujace> 8

9 9. Prezentacja struktury w formacie XML Prezentacja struktury przykładowego wzoru dokumentu format XML (fragmenty) <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <xsd:schema xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema" xmlns="http://crd.gov.pl/wzor/2011/12/12/725/" xmlns:etd="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/06/21/ed/definicjety py/" xmlns:zr="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/12/08/ed/pitr/" xmlns:zzu="http://crd.gov.pl/xml/schematy/dziedzinowe/mf/2011/10/07/ed/ordzu/" targetnamespace="http://crd.gov.pl/wzor/2011/12/12/725/" elementformdefault="qualified" attributeformdefault="unqualified" xml:lang="pl"> <xsd:complextype name="tnaglowek"><xsd:annotation><xsd:documentation>nagłówek deklaracji</xsd:documentation></xsd:annotation> </xsd:complextype> <xsd:element name="deklaracja"><xsd:annotation><xsd:documentation>informacja O DOCHODACH ORAZ O POBRANYCH ZALICZKACH NA PODATEK DOCHODOWY</xsd:documentation></xsd:annotation><xsd:complexType> <xsd:element name="pozycjeszczegolowe"> </xsd:element> <<xsd:element name="oswiadczenie"> </xsd:element> <xsd:element name="zalaczniki" minoccurs="0"> <xsd:element ref="zr:zalacznik_pit-r" minoccurs="0"/> <xsd:element ref="zzu:zalacznik_ord-zu" minoccurs="0"/> 9

10 Repozytorium e-deklaracje 2 Definicje Podpis 10. Repozytorium wzorów XSD (struktury logiczne) dla deklaracji w formacie XML struktura Deklaracje NIP Potwierdzenie Slowniki CIT PIT VAT WZS ZalacznikiOgolne Zalaczniki Zalaczniki Zalaczniki Adresy repozytorium wzorów XSD i wizualizacji XSL crd.gov.pl 10

11 11. Dodatkowe wymagania dotyczące podpisu elektronicznego 12. Weryfikacja podpisu 13. Weryfikacja przesłanego dokumentu * - nie dotyczy VAT-REF Certyfikat kwalifikowany Atrybut SERIALNUMBER zawiera NIP i/lub PESEL * Certyfikat wydany przez jedno z 5 polskich Centrów Certyfikacji Zgodny ze standardem Certyfikat nie znajduje się na listach CRL Certyfikat jest ważny Format przesłanego pliku (base64, XML) Podpis (kwalifikowany, dane autoryzujące) Zgodność struktury (format) Zgodność XML ze strukturą logiczną XSD (wzorem) Upoważnienie 11

12 14. Statusy komunikatów 15. Czas obsługi 16. Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) 17. Weryfikacja i wizualizacja UPO Seria 100 błędy wywołania usługi Web Services Seria 200 dokument poprawnie zweryfikowany Seria 300 dokument w trakcie weryfikacji w zależności od jej wyniku - przyjęty (200) lub odrzucony (400) Seria 400 dokument odrzucony z powodu błędów Zależny od polityk Centrów Certyfikacji min. 2h dla podpisu kwalifikowanego, dla danych autoryzujących ok. 2 minut Wystawiane tylko dla statusu 200 Struktura XML, zgodna ze schematem Potwierdzenie_vX-X.xsd (akt. 4-0) Podpis elektroniczny niekwalifikowany Możliwość weryfikacji - zawiera skróty dokumentu Potwierdza termin i fakt złożenia Interaktywny formularz PDF (UPO_v4-0.pdf) Usługa WebNotarius proste i wiarygodne sprawdzenie poprawności podpisu (-ów) elektronicznego, weryfikacja statusu certyfikatu (-ów) klucza publicznego, związanych z podpisem lub podpisami. Aplikacje do podpisu elektronicznego 12

13 18. Informacje zawarte w Urzędowym Poświadczeniu Odbioru wizualizacja w PDF 13

14 19. Informacje zawarte w Urzędowym Poświadczeniu Odbioru format XML 14

15 20. Wymagania techniczne 21. Inne aspekty techniczne 22. Przydatne strony i narzędzia Instalacja zestawu do podpisu (sterowniki, oprogramowanie, certyfikat) zestaw zawiera np.: czytnik i kartę kryptograficzną lub pen-drive Aplikacja e-deklaracje Desktop - Windows, Linux, MacOS Interaktywne formularze PDF + wtyczka (plugin) - Windows Środowisko uruchomieniowe (Adobe Reader, Adobe AIR, Adobe Flash - bezpłatne) Inna aplikacja dostępna na rynku Połączenie z Internetem Konfiguracja różnych wersji oprogramowania do podpisu z Centrów Certyfikacji (możliwe automatyczne podpisywanie wielu dokumentów, weryfikacja poprawności podpisanych dokumentów) KIR - SZAFIR CERTUM - procertum SmartSign Sigillum Sign CenCert - PEM-HEART Signature MobiCert - Protektor https://qdvcs-na.certum.pl/dvcs-client/load_upo.dvcs

16 23.a Konfiguracja SZAFIR

17 23.b Konfiguracja SZAFIR

18 24. Konfiguracja SZAFIR

19 25. Konfiguracja Sigillum Sign 19

20 26. Konfiguracja Protektor 20

21 27. Konfiguracja procertum SmartSign 21

22 28. Konfiguracja PEM-HEART- SIGNATURE 22

23 29. Zgłaszanie problemów Kontakt z Pomocą techniczną dostawcy programu Informacje na stronie Formularze, wzory, instrukcje Pytania i odpowiedzi Pomoc Techniczna e-deklaracje Telefon Wymagane elementy zgłoszenia Podstawowe dane (wersja systemu, aplikacja) Krótki opis problemu (ew. załączniki) Podanie danych pozwalających na identyfikację dokumentu (numer referencyjny lub NIP, status, podpisujący) Krótki opis działań użytkownika Dane zgłaszającego i kontakt 23

24 30. Zgłaszanie problemów przez informację KIP 24

25 Pobranie UPO Pobranie statusu Edycja Weryfikacja Podpisanie Przesłanie 25

26 * - możliwość podpisywania podpisem niekwalifikowanym 26

27 27

28 1. Proces składania zakończony powodzeniem statusy Komunikat zwrotny 2. Proces składania zakończony niepowodzeniem - statusy Komunikat zwrotny 28

29 1. Seria 100 błędy wywołania usługi 100 "Błędny komunikat SOAP Usługi Web Services (w tym serwis e-deklaracje) wykorzystują protokół wywoływania zdalnego dostępu do obiektów SOAP (Simple Object Access Protocol). Komunikat świadczy o: wysłaniu do serwisu e-deklaracje komunikatu niezgodnego ze standardem lub w przypadku wysyłania wraz z elektronicznym wnioskiem VAT-REF załącznika binarnego, załącznik przekracza dopuszczalną wielkość (5 MB) lub załącznik nie jest w wymaganym formacje ZIP. 101 "Proszę o ponowne przesłanie dokumentu" Na skutek nieprzewidzianych trudności np. przerwanie połączenia nie udało się z sukcesem utrwalić w serwisie e-deklaracje przesłanego komunikatu (dokumentu elektronicznego). W związku z powyższym sugerowane jest powtórzenie operacji ponowne przesłanie tego samego dokumentu. 102 "Proszę o ponowne przesłanie żądania UPO" Na skutek nieprzewidzianych trudności np. przerwanie połączenia nie udało się z sukcesem odpowiedzieć na żądanie UPO. W związku z powyższym sugerowane jest powtórzenie operacji ponowne przesłanie żądania UPO. 29

30 2. Seria 200 dokument poprawnie zweryfikowany 200 "Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO" Dokument został przyjęty przez system e-deklaracje. Weryfikacja dokumentu nie wykazała błędów. Dla dokumentu zostało wystawione Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Przesłałeś duplikat, pobrane UPO dotyczy oryginału dokumentu. Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO" Przesłany dokument jest identyczny z wcześniej złożonym, poprawnie zweryfikowanym i przyjętym dokumentem przez system e- Deklaracje. Weryfikacja dokumentu nie wykazała błędów. Zwracane jest Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) dla pierwotnego dokumentu. 30

31 3. Seria 300 dokument poprawnie zweryfikowany 300 Brak dokumentu" W systemie e-deklaracje nie istnieje dokument elektroniczny wskazany w przesłanym żądaniu (o podanym 32 znakowym numerze referencyjnym). 301 Dokument w trakcie przetwarzania, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu" Dokument został przyjęty, zapisany w systemie e-deklaracje i oczekuje na weryfikację formalną. 302 Dokument wstępnie przetworzony, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu" Dokument przeszedł weryfikację formalną i oczekuje na ponowną weryfikację certyfikatu kwalifikowanego z listą CRL (lista unieważnionych certyfikatów). Czas weryfikacji min. 2h wynika z polityk CA 303 Dokument w trakcie weryfikacji podpisu, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu" Dokument w trakcie weryfikacji podpisu elektronicznego. 31

32 4.1 Seria 400 dokument po weryfikacji został odrzucony 400 "Przetwarzanie dokumentu zakończone błędem" Weryfikacja formalna dokumentu nie powiodła się - nie udało się jej poprawnie zakończyć przez system zalecane ponowne przedłożenie dokumentu po ustaniu przyczyn. 401 "Weryfikacja negatywna dokument niezgodny ze schematem xsd" Przesłany dokument nie jest zgodny z opisującym go schematem XSD (strukturą logiczną). brak pozycji obowiązkowych niewłaściwy format lub zawartość pozycji niewłaściwa kolejność elementów błędne wypełnienie pozycji wyboru (nadpłata, do zapłaty tylko jedna z nich) brak polskich znaków diakrytycznych Opis statusu zawiera dodatkową informację, zależną m.in. od rodzaju błędu, miejsca jego wystąpienia w dokumencie XML. 32

33 4.1 Seria 400 dokument po weryfikacji został odrzucony Kod i opis statusu - przykłady 33

34 4.1 Seria 400 dokument po weryfikacji został odrzucony Kod i opis statusu - przykłady 402 Brak aktualnego pełnomocnictwa/upoważnienia do podpisywania deklaracji" Osoba składająca podpis elektroniczny pod przesłanym dokumentem nie ma stosownego upoważnienia, pełnomocnictwa lub jest ono nieważne lub zostało odwołane (ZAS-E lub UPL-1). Dokument upoważnienia/pełnomocnictwa nie został złożony, wprowadzony, zatwierdzony lub wprowadzono błędnie (lub błędne) dane. 34

35 4.2 Seria 400 dokument po weryfikacji został odrzucony 403 "Dokument z niepoprawnym podpisem" Weryfikacja podpisu elektronicznego zakończyła się negatywnie wskutek np.: niezgodność standardu użytego podpisu (wymagany jest XAdES lub PKCS#7) użycie podpisu z nieobsługiwanym przez system e-deklaracje rozszerzeniem krytycznym błędy w strukturze dokumentu uniemożliwiające wyodrębnienie podpisu elektronicznego lub niedozwolone znaki w XML modyfikacja zawartości podpisanego dokumentu lub podpisu już po jego złożeniu 404 "Dokument z nieważnym certyfikatem" Certyfikat związany z kluczem prywatnym użytym do złożenia podpisu elektronicznego jest nieważny minął okres jego ważności. 405 "Dokument z odwołanym certyfikatem" Certyfikat związany z kluczem prywatnym użytym do złożenia podpisu elektronicznego został odwołany lub zawieszony i umieszczony przez centrum certyfikacji na liście odwołanych lub zawieszonych certyfikatów (lista CRL). 35

36 4.3 Seria 400 dokument po weryfikacji został odrzucony 406 "Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą" Certyfikat związany z kluczem prywatnym użytym do złożenia podpisu elektronicznego został wydany przez centrum certyfikacji nieobsługiwane przez system e-deklaracje. 407 "Dokument z certyfikatem z nieprawidłową ścieżką" Weryfikacja ścieżki certyfikatów (łańcucha zaufanych podmiotów certyfikujących) zakończyła się niepowodzeniem. 408 "Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie" System e-deklaracje podjął kilkukrotną próbę przeprowadzenia formalnej weryfikacji zakończoną negatywnie. Na skutek pojawienia się błędu, którego system nie może zakwalifikować do znanej mu kategorii, dokument jest uznany za nieprawidłowy bez możliwości wskazania jednej przyczyny błędu (np. nieobsługiwany format podpisu - zewnętrzny). 409 "Dokument zawiera niewłaściwą ilość i/lub rodzaj elementów" Zła struktura dokumentu np. próba wysłania wielu deklaracji (paczki dokumentów) w jednym komunikacie Dodatkowo zakodowane podpisane dane XML wymagana konfiguracja aplikacji podpisującej. Podpisywane dane nie posiadają rozszerzenia.xml i oprogramowanie do podpisu rozpoznaje je niewłaściwie, dodatkowo kodując. 36

37 4.4 Seria 400 dokument po weryfikacji został odrzucony 410 "Złożony dokument (zeznanie) bez podpisu nie może być korektą" Dokument elektroniczny bez bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego kwalifikowanym certyfikatem nie może być korektą. Przesłany dokument elektroniczny posiada cechy które wskazują, że jest on korektą (zaznaczone pole korekta lub dołączony załącznik ORD-ZU). 411 "Weryfikacja negatywna w systemie jest już złożony dokument (zeznanie) z takim identyfikatorem podatkowym" Przedłożony dokument dotyczy tego samego okresu i podmiotu co dokument już występujący w systemie. 412 "Weryfikacja negatywna niezgodność danych informacyjnych (np. niezgodność NIP, numeru PESEL, daty urodzenia, nazwiska, pierwszego imienia z danymi w zeznaniu)" Zestaw danych użyty do złożenia podpisu elektronicznego (niekwalifikowanego) nie jest zgodny z danymi osobowymi podatnika zawartymi w deklaracji zeznaniu rocznym. Nieprawidłowy format podanej kwoty w danych autoryzujących poprawna postać to ciąg cyfr z kropką jako separatorem części dziesiętnej np Niewłaściwa struktura danych autoryzujących (np. brak określenia przestrzeni nazw <DaneAutoryzujace xmlns:podp="null">) Wywołanie niewłaściwej usługi przez aplikację np. składanie zeznań z podpisem kwalifikowanym poprzez sendunsigndocument lub zeznań z danymi autoryzującymi poprzez senddocument 37

38 4.5 Seria 400 dokument po weryfikacji został odrzucony 413 "Dokument z certyfikatem bez wymaganych atrybutów" Certyfikat kwalifikowany związany z kluczem prywatnym użytym do złożenia podpisu elektronicznego nie zawiera wymaganej informacji o NIP lub PESEL właściciela certyfikatu lub informacje te są zapisane w niewłaściwym formacie. Wymagany kontakt właściciela certyfikatu z centrum certyfikacji. 414 "Weryfikacja negatywna błąd w danych identyfikacyjnych" System e-deklaracje negatywnie zweryfikował dane osobowe służące do złożenia niekwalifikowanego podpisu podano niewłaściwą kwotę przychodu (z zeznania za rok 2010) brak w zasobach rejestrów referencyjnych osoby o podanych danych (lub błędy nazwiska, imienia, daty urodzenia) podano niepełne lub nieprawdziwe dane (NIP płatnika, inny PESEL) nie złożono aktualizacji danych złożono aktualizację danych 415 "Zawartość załącznika niezgodna z deklarowaną listą plików" System e-deklaracje negatywnie zweryfikował zawartość dołączonego załącznika (plik ZIP) do wniosku VAT-REF. Jego zawartość nie jest identyczna z listą plików podanych w treści wniosku: np. podano informacje o trzech plikach w archiwum ZIP, zaś przesłano plik ZIP w którym istnieją jedynie dwa pliki. System weryfikuje ilość plików i ich nazwy, bez rozróżniania wielkości liter. do wniosku nie dołączono załącznika w postaci pliku ZIP choć podano nazwy plików we wniosku plik ZIP ma niedozwoloną strukturę (podkatalogi) lub nazwę 38

39 4.6 Seria 400 dokument po weryfikacji został odrzucony 416 "Dla tego typu deklaracji załącznik binarny nie jest dozwolony" Załączniki binarne można przesyłać jedynie dla pewnej kategorii deklaracji elektronicznych (obecnie jedynie VAT-REF może posiadać załącznik). Z pozostałymi deklaracjami nie można przesyłać załączników binarnych. 417 "Wniosek VAT-REF wymaga przynajmniej jednej z pozycji: VATRefundApplication lub ProRataRateAdjustment" W przesłanej deklaracji elektronicznej VAT-REF nie ma przynajmniej jednej z obowiązkowych pozycji VATRefundApplication lub ProRataRateAdjustment. 418 "Dla złożonej deklaracji wymagane jest użycie podpisu kwalifikowanego" Obecnie bez podpisu kwalifikowanego można przesłać PIT-16, PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 oraz ich korekty. Pozostałe deklaracje wymagają użycia podpisu kwalifikowanego. 419 "Brak zaznaczenia celu złożenia formularza jako korekty deklaracji (zeznania) lub brak uzasadnienia przyczyny złożenia korekty deklaracji (zeznania)." 39

40 Ministerstwo Finansów Departament Informatyki Luty 2012 Józef Wal 40

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Informatyki System e-deklaracje Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy opatrywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wersja 1.4 Warszawa, 04.01.2012 r.

Bardziej szczegółowo

E- deklaracje. Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu. Monika Szuława

E- deklaracje. Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu. Monika Szuława E- deklaracje Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu Monika Szuława Podstawowe regulacje prawne dotyczące przesyłania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Rozporządzenie Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy opatrywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wersja 1.3 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 II. CZYNNOŚCI DO WYKONANIA...

Bardziej szczegółowo

Płatniku rozlicz PIT-11 przez internet! www.e-deklaracje.gov.pl

Płatniku rozlicz PIT-11 przez internet! www.e-deklaracje.gov.pl Płatniku rozlicz PIT-11 przez internet! www.e-deklaracje.gov.pl Dynamiczny rozwój technologii internetowych oraz postępująca komputeryzacja społeczeństwa mają swoje bezpośrednie konsekwencje także w sferze

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy opatrywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wersja 1.2 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 II. CZYNNOŚCI DO WYKONANIA...

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Instrukcja wypełniania interaktywnych formularzy służących do składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2009 oraz wysłania z tych

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej System e-deklaracje Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy opatrywanych podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2011 r. (poz. ) Załącznik nr 1. Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2011 r. (poz. ) Załącznik nr 1. Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2011 r. (poz. ) Załącznik nr 1 Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru Nazwa pliku XSD: Potwierdzenie_v4-0.xsd

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Instrukcja wypełniania interaktywnych formularzy służących do składania deklaracji PIT-16A, PIT-19A zeznań PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz wniosku PIT-16 w roku

Bardziej szczegółowo

e-deklaracje Zeznanie PIT-37 bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego

e-deklaracje Zeznanie PIT-37 bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego e-deklaracje Zeznanie PIT-37 bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego Idea Ograniczenie formalności, jakich musi dopełnid podatnik. Ułatwienie składania zeznania podatkowego oraz oszczędnośd czasu podatnika

Bardziej szczegółowo

Proces obsługi dokumentów składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą

Proces obsługi dokumentów składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą Proces obsługi dokumentów składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Moduł e-deklaracje w LeftHand (dotyczy wyłącznie systemu Windows)

Moduł e-deklaracje w LeftHand (dotyczy wyłącznie systemu Windows) Moduł e-deklaracje w LeftHand (dotyczy wyłącznie systemu Windows) 1. Wstęp W odpowiedzi na zapotrzebowanie naszych użytkowników, firma LeftHand udostępnia wraz z najnowszą wersją programów oczekiwaną funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 stycznia 2012 r. Pozycja 18 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 5 stycznia 2012 r. Pozycja 18 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 stycznia 2012 r. Pozycja 18 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania

Bardziej szczegółowo

Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK.

Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK. FK - EDeklaracje Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK. W założeniu przyjęto, iż użytkownik

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2014 opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 259 18170 Poz. 1769 1769 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi

Bardziej szczegółowo

www.e-deklaracje.gov.pl

www.e-deklaracje.gov.pl www.e-deklaracje.gov.pl Dlaczego warto złożyć zeznanie drogą elektroniczną? Dostępność usług przez Internet jest dziś standardem. Już po raz czwarty mamy możliwość złożenia zeznania podatkowego przez Internet.

Bardziej szczegółowo

II. US. 1. Wybór formularza na serwisie internetowy systemu e-deklaracje

II. US. 1. Wybór formularza na serwisie internetowy systemu e-deklaracje II. US 1. Wybór formularza na serwisie internetowy systemu e-deklaracje W celu przesyłania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej naleŝy pobrać ze strony Ministerstwa Finansów http://www.e-deklaracje.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP WERSJA 1 z 15 Spis treści 1. Kanał email dla podmiotów zewnętrznych...

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2015 opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna forma przekazywania deklaracji

Elektroniczna forma przekazywania deklaracji Elektroniczna forma przekazywania deklaracji Podstawy prawne: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków

Bardziej szczegółowo

www.e-deklaracje.gov.pl

www.e-deklaracje.gov.pl e-deklaracje www.e-deklaracje.gov.pl Prezentacja: e-deklaracje Składanie deklaracji i zeznań podatkowych w formie elektronicznej: łatwe szybkie tanie Julia Stęposz (lat 10) Lepiej przez internet Idea ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Instrukcja aplikacji e-deklaracje Desktop. Wersja 7 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 II. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 3 III. INSTALACJA APLIKACJI... 3 IV. URUCHOMIENIE APLIKACJI...

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów Departament Informatyki

Ministerstwo Finansów Departament Informatyki Ministerstwo Finansów Departament Informatyki Uniwersalna Bramka Dokumentów Specyfikacja Wejścia-Wyjścia Środowisko testowe Wersja 0.0.5 Warszawa, 01.07.2014 r. Copyright (c) 2014 Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Wysyłka do systemu e-deklaracje

Wysyłka do systemu e-deklaracje Wysyłka do systemu e-deklaracje Wysyłka do systemu e-deklaracje dotyczy wyłącznie deklaracji podatkowych i jest realizowana przez kreatora wysyłki. Na komputerze, na którym dokonywana jest wysyłka powinien

Bardziej szczegółowo

Krok po kroku płatnika Elektroniczne składanie deklaracji przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w 2014 r. dalej

Krok po kroku płatnika Elektroniczne składanie deklaracji przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w 2014 r. dalej Krok po kroku płatnika Elektroniczne składanie deklaracji przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w 2014 r. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Płatnik PIT zmiany od 2015 roku

Płatnik PIT zmiany od 2015 roku zmiany od 2015 roku Od 1 stycznia 2015 r. weszły w życie nowe obowiązki wynikające ze zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mające zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

Płatnik PIT zmiany od 2015 roku

Płatnik PIT zmiany od 2015 roku zmiany od 2015 roku Program e-podatki Program e-podatki" jest zbiorem działań zmierzających do przeprowadzenia transformacji polskiej administracji podatkowej Są to działania organizacyjne, legislacyjne

Bardziej szczegółowo

Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów występujących podczas korzystania z systemu e-deklaracje

Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów występujących podczas korzystania z systemu e-deklaracje Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów występujących podczas korzystania z systemu e-deklaracje Ministerstwo Finansów Warszawa, 15.02.2012r. Część 1 - Formularze interaktywne i wtyczka

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa URZĘDOWE POŚWIADCZENIA ODBIORU UPP ORAZ UPD Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską Europejski

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Instrukcja aplikacji e-deklaracje Desktop. Wersja 20 str. 1/18 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 II. WYMAGANIA SYSTEMOWE I SPRZĘTOWE... 3 III. INSTALACJA APLIKACJI... 3 1. AKTUALIZACJA

Bardziej szczegółowo

e-deklaracje www.e-deklaracje.gov.pl

e-deklaracje www.e-deklaracje.gov.pl e-deklaracje www.e-deklaracje.gov.pl e-deklaracje Składanie deklaracji i zeznań podatkowych w formie elektronicznej szybkie tanie łatwe Idea ograniczenie formalności, oszczędność czasu podatnika związanego

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów Departament Informatyzacji Usług Publicznych

Ministerstwo Finansów Departament Informatyzacji Usług Publicznych Ministerstwo Finansów Departament Informatyzacji Usług Publicznych Uniwersalna Bramka Dokumentów Specyfikacja Wejścia-Wyjścia Wersja 0.1.0 Warszawa, 02.01.2015 r. Copyright (c) 2015 Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

WYSYŁKA EDEKLARACJI 2015

WYSYŁKA EDEKLARACJI 2015 WYSYŁKA EDEKLARACJI 2015 Instrukcja użytkownika Wersja [Stan] www.ergo.pl Spis treści 1. Wstęp... 5 2. Eksport danych z programu do systemu interaktywnych formularzy... 6 3. Wysyłka elektroniczna spod

Bardziej szczegółowo

edeklaracje instrukcja Użytkownika (7) Strona 1 z 33 edeklaracje

edeklaracje instrukcja Użytkownika (7) Strona 1 z 33 edeklaracje instrukcja Użytkownika (7) Strona 1 z 33 Spis treści 1. Od czego należy zacząć... 3 2. Konfiguracja... 3 3. Tworzenie edeklaracji... 7 4. Podpisywanie edeklaracji... 8 4.2 Podpis kwalifikowany... 8 4.3

Bardziej szczegółowo

akcja PIT-11 Płatniku rozlicz PIT-11 przez internet!

akcja PIT-11 Płatniku rozlicz PIT-11 przez internet! akcja PIT-11 Płatniku rozlicz PIT-11 przez internet! e-deklaracje Dynamiczny rozwój technologii internetowych oraz postępująca komputeryzacja społeczeństwa mają swoje bezpośrednie konsekwencje także w

Bardziej szczegółowo

(http://www.cencert.pl/oprogramowanie%20pemheart/)

(http://www.cencert.pl/oprogramowanie%20pemheart/) Oprogramowanie do podpisu elektronicznego i zarządzania kartami kryptograficznymi, dostarczane przez centra certyfikacji ustawienia dla systemu e Deklaracje I. Informacja o centrach certyfikacji Rejestr

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o.

Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o. Procedura przygotowania, wydruku i przesłania deklaracji podatkowych PIT do Urzędu Skarbowego w programie Advantec. Program Advantec umożliwia przygotowanie, wydruk oraz wysłanie formularzy podatkowych

Bardziej szczegółowo

www.e-deklaracje.gov.pl

www.e-deklaracje.gov.pl e-deklaracje www.e-deklaracje.gov.pl Prezentacja: e-deklaracje Składanie deklaracji i zeznań podatkowych w formie elektronicznej: łatwe szybkie tanie Idea ograniczenie formalności, oszczędność czasu podatnika

Bardziej szczegółowo

Portal SRG BFG. Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG

Portal SRG BFG. Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Opracowano w Departamencie Informatyki i Administracji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Październik 2013 Spis treści: 1. Dostęp do strony portalu...

Bardziej szczegółowo

edeklaracje instrukcja Użytkownika (8) Strona 1 z 27 edeklaracje

edeklaracje instrukcja Użytkownika (8) Strona 1 z 27 edeklaracje instrukcja Użytkownika (8) Strona 1 z 27 Spis treści 1. Od czego należy zacząć... 3 2. Konfiguracja... 3 3. Tworzenie edeklaracji... 7 4. Podpisywanie edeklaracji... 8 4.2 Podpis kwalifikowany... 8 4.3

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki.

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Wstęp. Opisane poniżej zmiany wprowadzają modyfikacje platformy e-giodo w zakresie

Bardziej szczegółowo

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 387 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 4 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 387 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 4 kwietnia 2012 r. 362. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 387 z 2012 r. poz. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. Poz. 857 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 12 czerwca 2015 r.

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. Poz. 857 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 12 czerwca 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. Poz. 857 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 12 czerwca 2015 r. w sprawie informacji z systemu teleinformatycznego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 554 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 554 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 kwietnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 554 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru, formatu i trybu przekazywania

Bardziej szczegółowo

Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG

Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Opracowano w Departamencie Informatyki Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Październik 2016 Spis treści: 1. Dostęp do strony Portalu... 3 1.1. Adres

Bardziej szczegółowo

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2011 r. 132 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wymogów dla systemów wyliczania utrzymywanych w podmiotach objętych obowiązkowym systemem gwarantowania Na podstawie art. 38j

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie oraz elektroniczna wysyłka deklaracji PIT za rok 2014 przy pomocy programu Midas.

Rozliczanie oraz elektroniczna wysyłka deklaracji PIT za rok 2014 przy pomocy programu Midas. Rozliczanie oraz elektroniczna wysyłka deklaracji PIT za rok 2014 przy pomocy programu Midas. Uwaga: Program Midas wspiera wysyłkę deklaracji PIT11, PIT40, PIT4R oraz PIT8AR podpisanych podpisem kwalifikowanych.

Bardziej szczegółowo

1.2. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 stycznia 2015 roku Dochód deklarowany (składki społeczne) 2375,40 zł

1.2. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 stycznia 2015 roku Dochód deklarowany (składki społeczne) 2375,40 zł PLP wersja 8.00a 1. Nowości 1.1. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 grudnia 2014 roku Przeciętne wynagrodzenie 3 781,14 zł Minimalne uczniów I klasa 151,25 zł II klasa 189,06 zł

Bardziej szczegółowo

Opis przesyłania e-deklaracji VAT i PIT z systemów Sz@rk do serwera e-deklaracje w MF za pośrednictwem programu PPUS

Opis przesyłania e-deklaracji VAT i PIT z systemów Sz@rk do serwera e-deklaracje w MF za pośrednictwem programu PPUS Opis przesyłania e-deklaracji VAT i PIT z systemów Sz@rk do serwera e-deklaracje w MF za pośrednictwem programu PPUS 1. Wstęp Od paru lat oprogramowanie Sz@rk pozwalało na utworzenie e-deklaracji PIT-11,

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Informatyki Instrukcja aplikacji e-deklaracje Desktop Wersja 7.0.1 Warszawa, 15.01.2015 r. Copyright (c) 2015 Ministerstwo Finansów MINISTERSTWO FINANSÓW, DEPARTAMENT

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI [1]) z dnia... 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI [1]) z dnia... 2006 r. Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2006/584,projekt-rozporzadzenia-ministra-swia-z-dnia-2006-r-w-s prawie-wymagan-technicznyc.html Wygenerowano: Poniedziałek, 4 stycznia 2016, 08:37

Bardziej szczegółowo

Rysunek 3.2.1. Ankieta na stronie Wiadomości

Rysunek 3.2.1. Ankieta na stronie Wiadomości 3.2. Uczestnictwo Wiadomości Wiemy już co to ankieta czy formularz internetowy oraz w jaki sposób one działają. Teraz nadszedł czas, aby wykorzystać swoją wiedzę w praktyce. Bardzo często na portalach

Bardziej szczegółowo

www.e-deklaracje.gov.pl

www.e-deklaracje.gov.pl STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA RATOWNICTWA NA DOLNYM ŚLĄSKU stowarzyszenie@wspieramratownictwo.pl www.wspieramratownictwo.pl Korzystanie z formularza interaktywnego na przykładzie PIT-37 www.e-deklaracje.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Rys Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik

Rys Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik I. ZUS 1.1. Instalacja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. Przesyłanie dokumentów elektronicznych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych moŝe być realizowane przez uŝytkowników posiadających zainstalowaną

Bardziej szczegółowo

Usługi weryfikacji. podpisów elektronicznych. www.unizeto.eu. Tomasz Litarowicz XV Forum Teleinformatyki 24-25 września 2009 r.

Usługi weryfikacji. podpisów elektronicznych. www.unizeto.eu. Tomasz Litarowicz XV Forum Teleinformatyki 24-25 września 2009 r. Usługi weryfikacji róŝnych podpisów elektronicznych Tomasz Litarowicz XV Forum Teleinformatyki 24-25 września 2009 r. www.unizeto.eu Problematyka weryfikacji podpisu elektronicznego Narzędzia do weryfikacji

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów Departament Informatyki

Ministerstwo Finansów Departament Informatyki Ministerstwo Finansów Departament Informatyki System e-deklaracje Specyfikacja Wejścia-Wyjścia Wersja 1.9.3 Warszawa, 12.07.2013 r. Copyright (c) 2013 Ministerstwo Finansów MINISTERSTWO FINANSÓW, DEPARTAMENT

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKA

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKA PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKA 2015 Copyrights Raks Sp. z o.o. SPIS TREŚCI Wstęp... 1 Wczytaj... 2 Wyślij... 2 Zweryfikuj... 3 Odrzucone... 4 Historia... 4 Ustawienia... 4 e-deklaracje dla RAKS2000KP Poradnik

Bardziej szczegółowo

Krok 2 Aktywacja karty Certum

Krok 2 Aktywacja karty Certum Krok 2 Aktywacja karty Certum wersja 1.6 Spis treści KROK 2 - AKTYWACJA KARTY CERTUM... 3 2.1. OPIS PROCESU... 3 2.2. SPOSÓB WYPEŁNIENIA FORMULARZA... 5 2.3. WERYFIKACJA TOŻSAMOŚCI... 7 KROK 2 - AKTYWACJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronę elektronicznypodpis.pl

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronę elektronicznypodpis.pl Instrukcja odnawiania certyfikatów przez stronę elektronicznypodpis.pl Lipiec, 2015 Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYPEŁNIENIE FORMULARZA WWW... 4 3. ODNAWIANIE CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO... 7 3.1

Bardziej szczegółowo

Portal Podatkowy. e-deklaracje 2. Portal Podatkowy, jako nowoczesny i funkcjonalny system Ministerstwa Finansów

Portal Podatkowy. e-deklaracje 2. Portal Podatkowy, jako nowoczesny i funkcjonalny system Ministerstwa Finansów e-deklaracje 2, jako nowoczesny i funkcjonalny system Ministerstwa Finansów Podstawa prawna Ustawa z dnia 10 stycznia 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 183) o zmianie ustawy o informatyzacji działalności

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. Jak przesłać deklaracje PIT za rok 2014 do systemu e-deklaracje?

Płace Optivum. Jak przesłać deklaracje PIT za rok 2014 do systemu e-deklaracje? Płace Optivum Jak przesłać deklaracje PIT za rok 2014 do systemu e-deklaracje? Utworzone w programie Płace Optivum deklaracje PIT można eksportować do systemu e-deklaracje. Funkcja umożliwiająca wykonanie

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Eksport e-deklaracji oraz import UPO

Biuletyn. Eksport e-deklaracji oraz import UPO Biuletyn Eksport e-deklaracji oraz import UPO Spis treści 1.1 e- Deklaracje Informacje ogólne... 3 1.2 Eksport e- Deklaracji... 4 1.3 Odbieranie UPO... 8 1.4 Sprawdzanie pliku XML z deklaracją... 8 1.5

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 wrzeênia 2006 r. Nr 168

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 wrzeênia 2006 r. Nr 168 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 wrzeênia 2006 r. Nr 168 TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA: 1196 Ministra Finansów z dnia 11 wrzeênia 2006 r. w sprawie trybu sk adania oraz struktury

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Użytkownika Usługi Wstępnie Wypełnionego Zeznania Podatkowego (PFR) PIT-37

Instrukcja dla Użytkownika Usługi Wstępnie Wypełnionego Zeznania Podatkowego (PFR) PIT-37 Instrukcja dla Użytkownika Usługi Wstępnie Wypełnionego Zeznania Podatkowego (PFR) PIT-37 Wersja: 1.0 Warszawa, dnia 09-03-2015 r. Kontrakt: e-podatki Spis treści Wykaz użytych skrótów oraz symboli...

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. www.inforlex.pl

Uzasadnienie. www.inforlex.pl Uzasadnienie W związku z uchwaleniem ustawy z dnia 29 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 171, poz. 1016),

Bardziej szczegółowo

Obsługa modułu. e-deklaracje. w programach WF-FaKir oraz WF-Gang. (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19

Obsługa modułu. e-deklaracje. w programach WF-FaKir oraz WF-Gang. (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19 Obsługa modułu e-deklaracje w programach WF-FaKir oraz WF-Gang (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19 Zawartość skryptu: I. Czego potrzebujesz, aby wysyłać deklaracje podatkowe w formie elektronicznej?

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. procertum SmartSign 4.0 Wersja dokumentacji 1.24. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl

Podręcznik użytkownika. procertum SmartSign 4.0 Wersja dokumentacji 1.24. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Podręcznik użytkownika procertum SmartSign 4.0 Wersja dokumentacji 1.24 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji oraz opisywanego przez nią oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC.

Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC. Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC. Wersja 1.2 z dnia 14.08.2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.:

Bardziej szczegółowo

Procedura zarządzania Profilami Zaufanymi epuap

Procedura zarządzania Profilami Zaufanymi epuap Załącznik nr 2 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Procedura zarządzania Profilami Zaufanymi epuap Spis treści Użyte pojęcia i skróty... 4

Bardziej szczegółowo

Interaktywna instrukcja załatwiania sprawy. Właściciel procedury: Departament Innowacji i Rozwoju. Czas trwania procedury: 6 tygodni

Interaktywna instrukcja załatwiania sprawy. Właściciel procedury: Departament Innowacji i Rozwoju. Czas trwania procedury: 6 tygodni Przegląd propozycji projektów w zakresie infrastruktury badawczej, przewidzianych do zgłoszenia w ramach aktualizacji Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej, w których wolę udziału deklarują

Bardziej szczegółowo

POLITYKA CERTYFIKACJI KIR dla ZAUFANYCH CERTYFIKATÓW NIEKWALIFIKOWANYCH

POLITYKA CERTYFIKACJI KIR dla ZAUFANYCH CERTYFIKATÓW NIEKWALIFIKOWANYCH Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. POLITYKA CERTYFIKACJI KIR dla ZAUFANYCH CERTYFIKATÓW NIEKWALIFIKOWANYCH Wersja 1.5 Historia dokumentu Numer wersji Status Data wydania 1.0 Dokument zatwierdzony przez Zarząd

Bardziej szczegółowo

GP Soft PIT Projekt 2012

GP Soft PIT Projekt 2012 GP Soft PIT Projekt 2012 Opis programu PIT Projekt to przyjazny dla użytkownika program służący do sporządzania rocznych zeznań podatkowych do Urzędu Skarbowego. Korzystając z programu PIT Projekt z łatwością

Bardziej szczegółowo

Przekaz do e-deklaracje. Andrzej Załęski ANZASOFT

Przekaz do e-deklaracje. Andrzej Załęski ANZASOFT Przekaz do e-deklaracje Andrzej Załęski ANZASOFT Copyright 2015 ANZASOFT - Andrzej Załęski Ten dokument został utworzony przy wykorzystaniu programu 'HelpBreeze Document Wizard'. HelpBreeze jest znakiem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego

Specyfikacja interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego a. Specyfikacja interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego Ministerstwo Finansów Departament Informatyzacji 23 May 2016 Version 1.3 i Spis treści 1 Przygotowanie danych JPK... 3 1.1 Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 1 Spis treści 1. Zakładanie skrzynki kontaktowej

Bardziej szczegółowo

PODPIS ELEKTRONICZNY PODSTAWY WIEDZY I ZASTOSOWANIA

PODPIS ELEKTRONICZNY PODSTAWY WIEDZY I ZASTOSOWANIA Charakterystyka działań z obszaru e gospodarki i e administracji podejmowanych na regionalnym poziomie PODPIS ELEKTRONICZNY PODSTAWY WIEDZY I ZASTOSOWANIA Maciej Domagalski Krajowa Izba Rozliczeniowa SA

Bardziej szczegółowo

Zmiany w sposobie obsługi e-deklaracji w systemach Sz@rk KP, Sz@rk FK i Sz@rk KE

Zmiany w sposobie obsługi e-deklaracji w systemach Sz@rk KP, Sz@rk FK i Sz@rk KE Zmiany w sposobie obsługi e-deklaracji w systemach Sz@rk KP, Sz@rk FK i Sz@rk KE (od wersji 2015) Wstęp Od 1 stycznia 2015 zmienią się zasady składania deklaracji PIT. Płatnicy podatków, zobowiązani będą

Bardziej szczegółowo

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronê internetow¹ www.kir.pl. Podrêcznik u ytkownika

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronê internetow¹ www.kir.pl. Podrêcznik u ytkownika Instrukcja odnawiania certyfikatów przez stronê internetow¹ www.kir.pl Podrêcznik u ytkownika 2 Instrukcja odnawiania certyfikatów przez www Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Wypełnienie formularza www...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja integratora - obsługa dużych plików w epuap2

Instrukcja integratora - obsługa dużych plików w epuap2 Instrukcja integratora - obsługa dużych plików w epuap2 Wersja: 1.1 Strona 1 z 18 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 WPROWADZENIE ORAZ INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 WSTĘP... 3 1.2 WARUNKI KONIECZNE DO SPEŁNIENIA

Bardziej szczegółowo

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Identyfikator podatkowy - NIP czy PESEL? OBOWIĄZEK EWIDENCYJNY

Bardziej szczegółowo

Wszystko na temat wzoru dokumentu elektronicznego

Wszystko na temat wzoru dokumentu elektronicznego Stowarzyszenie PEMI Wszystko na temat wzoru dokumentu elektronicznego Czym jest, kto go tworzy, kto publikuje, kto może z niego skorzystać? Mirosław Januszewski, Tomasz Rakoczy, Andrzej Matejko 2007-07-25

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Informatyki System e-deklaracje Specyfikacja Wejścia-Wyjścia Środowisko testowe Wersja 1.8.2 Warszawa, 07.12.2012 r. Copyright (c) 2012 Ministerstwo Finansów MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego

z dnia 2015 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego Projekt z dnia 19 listopada 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z portalu podatkowego Na podstawie art. 3f 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego SC Wersja 1.5 z dnia 14.08.2015 r.

Instrukcja postępowania w celu uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego SC Wersja 1.5 z dnia 14.08.2015 r. Instrukcja postępowania w celu uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego SC Wersja 1.5 z dnia 14.08.2015 r. www.e-clo.gov.pl Spis treści SŁOWNIK PRZYJĘTYCH SKRÓTÓW I TERMINÓW... 3 1. URUCHOMIENIE OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika. procertum SmartSign 3.0 Wersja dokumentacji 1.16. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl

Podręcznik użytkownika. procertum SmartSign 3.0 Wersja dokumentacji 1.16. Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Podręcznik użytkownika procertum SmartSign 3.0 Wersja dokumentacji 1.16 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Autorskie prawa majątkowe do tej dokumentacji oraz opisywanego przez nią oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Informatyki System e-deklaracje Specyfikacja Wejścia-Wyjścia Wersja 1.9.1 Warszawa, 18.04.2013 r. Copyright (c) 2013 Ministerstwo Finansów MINISTERSTWO FINANSÓW, DEPARTAMENT

Bardziej szczegółowo

Szkolenie systemu POL-on

Szkolenie systemu POL-on Szkolenie systemu POL-on dr Piotr Rodzik ekspert systemu POL-on Ośrodek Przetwarzania Informacji - Państwowy Instytut Badawczy Al. Niepodległości 188B, 00-608 Warszawa Numer KRS: 0000127372 Sąd Rejonowy

Bardziej szczegółowo

Procedura Walidacyjna Interfejs

Procedura Walidacyjna Interfejs Strona: 1 Stron: 7 SPIS TREŚCI: 1. CEL 2. ZAKRES 3. DEFINICJE 4. ODPOWIEDZIALNOŚĆ I UPRAWNIENIA 5. TRYB POSTĘPOWANIA 6. ZAŁĄCZNIKI Podlega aktualizacji X Nie podlega aktualizacji Strona: 2 Stron: 7 1.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC.

Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC. Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC. Wersja 1.4 z dnia 17.11.2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu niekwalifikowanego na komputerze lub karcie kryptograficznej wersja 1.2 Spis treści 1. NIEZBĘDNE ELEMENTY DO WGRANIA CERTYFIKATU NIEKWALIFIKOWANEGO NA KARTĘ

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 02-02. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

9. Błędy przy przenoszeniu danych z informacji podatkowych

9. Błędy przy przenoszeniu danych z informacji podatkowych KOMUNIKAT NACZELNIKA URZĘDU SKARBOWEGO W BRZESKU W SPRAWIE NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANYCH BŁĘDÓW W ZEZNANIACH ROCZNYCH PODATNIKÓW PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzesku

Bardziej szczegółowo

Centrum Certyfikacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Instrukcja zdalnej recertyfikacji oraz zdalnego odblokowania karty

Centrum Certyfikacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych. Instrukcja zdalnej recertyfikacji oraz zdalnego odblokowania karty Centrum Certyfikacji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Instrukcja zdalnej recertyfikacji oraz zdalnego odblokowania karty Warszawa 2015 Spis treści 1 Cel i zakres dokumentu... 3 2 Słownik użytych terminów

Bardziej szczegółowo

Eksport e-deklaracji oraz import UPO

Eksport e-deklaracji oraz import UPO Biuletyn techniczny Comarch ERP Optima 2013 Eksport e-deklaracji oraz import UPO Copyright 2013 COMARCH SA Spis treści 1 e-deklaracje informacje ogólne... 3 2 Eksport e-deklaracji... 5 3 Odbieranie UPO...

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Jak skonfigurować Twój e-podpis?

Instalacja. Jak skonfigurować Twój e-podpis? Page 1 of 7 Instalacja Jak skonfigurować Twój e-podpis? Jak aktywować Twoją kartę i jak uŝywać e-podpisu? JeŜeli odebrałeś juŝ przesyłkę (krok1) zawierającą zestaw Certum i chcesz juŝ teraz uŝywać Twojego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ REGULAMIN PRZESYŁANIA FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ 1 Podstawa prawna Podstawą prawną przesyłania faktur w formie elektronicznej jest Ustawa z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U.

Bardziej szczegółowo