Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów występujących podczas korzystania z systemu e-deklaracje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów występujących podczas korzystania z systemu e-deklaracje"

Transkrypt

1 Prezentacja nowych rozwiązań i najczęstszych problemów występujących podczas korzystania z systemu e-deklaracje Ministerstwo Finansów Warszawa, r.

2

3 Część 1 - Formularze interaktywne i wtyczka Przygotowanie do wysyłki dokumentu z wykorzystaniem formularzy interaktywnych i wtyczki (plug-in)

4 (1.1) PRZEGLĄDARKI INTERNETOWE - Zapisywanie formularzy Przed wypełnieniem formularza interaktywnego, zalecane jest jego wcześniejsze zapisanie jako plik PDF na dysku twardym komputera: przy użyciu ikony dyskietki z paska narzędziowego aplikacji Adobe Reader, poprzez wciśnięcie kombinacji klawiszy lewy Shift + lewy Ctrl +S, poprzez kliknięcie w link formularza prawym przyciskiem myszy i wybranie opcji Zapisz element docelowy jako... lub Zapisz plik jako....

5 (1.1) PRZEGLĄDARKI INTERNETOWE - Najczęstsze błędy Podczas korzystania z formularzy interaktywnych otwartych w oknie przeglądarki internetowej mogą wystąpić następujące problemy: po kliknięciu na przycisk wtyczki Podpisz i wyślij nic się nie dzieje, po kliknięciu na przycisk Podpisz i wyślij pojawia się komunikat o treści Błąd próby odczytu z pliku..., po kliknięciu na przycisk Wyślij już w kreatorze wysyłki deklaracji pojawiają się komunikaty o błędach, wysyłka deklaracji zostaje przerwana, w kreatorze wysyłki może pojawić się komunikat o treści Brak dostępu do magazynu certyfikatów, podczas korzystania z formularza UPO przyciski formularza są nieaktywne, w formularzu UPO po wciśnięciu przycisku Sprawdź status pojawiają się błędy Błąd próby odczytu z pliku... lub Błąd próby zapisu do pliku....

6 (1.2) KONFIGURACJA ADOBE READER Aby otworzyć zapisany formularz należy kliknąć dwukrotnie na plik PDF formularza. Formularz otworzy się bezpośrednio w aplikacji Adobe Reader. Jeśli w trakcie korzystania z formularza interaktywnego w aplikacji Adobe Reader pojawiają się wcześniej wskazane błędy, należy dostosować ustawienia aplikacji Adobe Reader do wysyłki deklaracji drogą elektroniczną. Przed rozpoczęciem konfiguracji należy upewnić się, że na komputerze zainstalowana jest aplikacja Adobe Reader w wersji lub wyższej. Aby właściwie skonfigurować aplikację Adobe Reader należy wykonać następujące czynności: 1. Uruchomić aplikację Adobe Reader. Przejść do menu Edycja i wybrać opcję Preferencje.

7 (1.2) KONFIGURACJA ADOBE READER 2. Z listy kategorii wybrać kategorię Menedżer zaufania, a następnie kliknąć na przycisk Zmień ustawienia. W nowym oknie należy zaznaczyć (na czas wysyłki) opcję Pozwól na wszystkie serwisy internetowe i kliknąć na przycisk OK.

8 (1.2) KONFIGURACJA ADOBE READER 3. Następnie, należy wybrać kategorię Zabezpieczenia (rozszerzone) i (na czas wysyłki) należy odznaczyć opcję Włącz rozszerzone zabezpieczenia i kliknąć na OK.

9 (1.2) KONFIGURACJA ADOBE READER 4. W przypadku korzystania z aplikacji Adobe Reader w wersji 10 (X), zalecane jest odznaczenie (na czas wysyłki) opcji Włącz tryb chroniony, znajdującej się w kategorii Ogólne preferencji.

10 (1.3) WTYCZKA - REJESTR WYSYŁEK W aplikacji wtyczka e-deklaracje począwszy od wersji udostępniono nową funkcjonalność jaką jest Rejestr wysyłek. Rejestr wysyłek jest bazą przechowującą numery referencyjne generowane podczas wysyłek deklaracji wraz z informacjami o dacie i godzinie wysyłki poszczególnych deklaracji. W przypadku nie zapisania numeru referencyjnego na etapie wysyłki deklaracji, istnieje możliwość jego odzyskania. Aby odzyskać utracony numer referencyjny, wystarczy kliknąć na przycisk Rejestr wysyłek i odnaleźć na liście numer referencyjny z wysyłki deklaracji w danym dniu. Plik rejestru wysyłek edeklaracje.log przechowujący wszystkie informacje znajduje się domyślnie w katalogu: C:\Users\<nazwa użytkownika>\appdata\roaming\adobe Jeśli Adobe Reader jest używany w trybie chronionym to plik rejestru znajduje się w podkatalogu Adobe (katalogu plików tymczasowych).

11 (1.3) WTYCZKA - REJESTR WYSYŁEK W przypadku, kiedy Podatnik zgłasza utratę numeru referencyjnego, należy w pierwszej kolejności skierować go do Rejestru wysyłek.

12 (1.3) WTYCZKA - REJESTR WYSYŁEK W przypadku stwierdzenia braku numeru referencyjnego w Rejestrze wysyłek, należy przesłać na adres: następujące informacje: 1. identyfikator: NIP lub PESEL (z deklaracji), 2. typ deklaracji (np. PIT-37), 3. dane osoby podpisującej (w przypadku posługiwania się podpisem kwalifikowanym - imię, nazwisko, NIP lub PESEL), 4. datę złożenia deklaracji (może być orientacyjna).

13 (1.3) WTYCZKA - REJESTR WYSYŁEK Od wersji aplikacji wtyczka e-deklaracje, w funkcji Rejestr wysyłek wprowadzono nową funkcjonalność Sprawdź status. Funkcja Sprawdź status umożliwia sprawdzenie statusu wysłanego dokumentu bezpośrednio z poziomu funkcji Rejestr wysyłek, bez konieczności przechodzenia do formularza UPO na stronie internetowej e-deklaracje. W celu sprawdzenia statusu wysłanego dokumentu wystarczy przejść do Rejestru wysyłek, zaznaczyć numer referencyjny i kliknąć na przycisk Sprawdź status.

14 (1.3) WTYCZKA - REJESTR WYSYŁEK

15 (1.4) FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI WTYCZKA W aplikacji wtyczka e-deklaracje od wersji wprowadzono następujące zmiany: możliwość sprawdzenia statusu wysłanego dokumentu z poziomu Rejestru wysyłek (przedstawiono wcześniej), usunięcie przycisku Wyślij z autoryzacją, usunięcie sekcji danych autoryzujących z formularzy interaktywnych PDF i zastosowanie funkcji autoryzacji danych (opcja Dane autoryzujące) w kreatorze wysyłki deklaracji,

16 (1.4) FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI WTYCZKA 2.0.1

17 (1.4) FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI WTYCZKA Zapisywanie podpisanego dokumentu xml, np. w celu przesłania go do banku lub innej instytucji,

18 (1.4) FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI WTYCZKA Wskaźniki postępu przy operacjach komunikacji z bramką systemu e-deklaracje (wysyłanie danych i sprawdzanie statusu), Wyświetlanie skrótu podpisanego dokumentu. Przy zapisywaniu pliku z numerem referencyjnym od wersji wtyczki zapisywany jest też skrót dokumentu. Umożliwia to weryfikację, czy dokument wysłany, nie został później zmodyfikowany w czasie transmisji,

19 (1.4) FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI WTYCZKA Przycisk do pobierania UPO w ostatnim kroku kreatora (aktywny tylko dla dokumentów ze statusem 200), Automatyczne sprawdzanie statusu wysłanego dokumentu (krok 6 kreatora).

20 (1.5) INSTALACJA WTYCZKI I LOKALIZACJA PRZYCISKÓW Aby poprawnie zainstalować wtyczkę należy prawidłowo wykonać poniższe kroki: 1. Należy upewnić się, że wszystkie dokumenty.pdf są zamknięte (program Adobe Reader nie może być używany); 2. Na stronie w zakładce Do pobrania i w punkcie pierwszym klikamy na napis: Wtyczka (plug-in) v ; 3. Aby zainstalować wtyczkę należy pobrać i uruchomić instalator wtyczki; 4. Podczas instalacji należy wybrać odpowiednią ścieżkę (wskazać miejsce na dysku lokalnym, w którym ma zostać zainstalowana wtyczka): - dla Adobe Reader 9 jest to: C:\Program Files\Adobe\Reader 9.0\Reader\plug_ins - dla Adobe Reader 10 (X) jest to: C:\Program Files\Adobe\Reader 10.0\Reader\plug_ins

21 (1.5) INSTALACJA WTYCZKI I LOKALIZACJA PRZYCISKÓW Po wciśnięciu Dalej zostanie wyświetlone okno z informacją o nazwie katalogu, w którym zostanie zainstalowane oprogramowanie.

22 (1.5) INSTALACJA WTYCZKI I LOKALIZACJA PRZYCISKÓW Po wciśnięciu przycisku Instaluj, wtyczka zostanie zainstalowana na dysku lokalnym komputera. Po prawidłowo przeprowadzonej instalacji wtyczki, przyciski wtyczki powinny być aktywne po otwarciu dowolnego formularza interaktywnego ze strony: znajdującego się w zakładce Formularze. Czasem jednak po otwarciu formularza nie można zlokalizować przycisków. Gdzie ich szukać?

23 (1.5) INSTALACJA WTYCZKI I LOKALIZACJA PRZYCISKÓW Adobe Reader : przyciski pojawiają się w prawym górnym rogu lub (gdy pasek jest nieaktywny) w menu Narzędzia e-deklaracje.

24 (1.5) INSTALACJA WTYCZKI I LOKALIZACJA PRZYCISKÓW Adobe Reader 10.0 (X): po instalacji wtyczki przyciski zlokalizowane będą po prawej stronie w menu Narzędzia Wtyczka e-deklaracje.

25 (1.5) INSTALACJA WTYCZKI I LOKALIZACJA PRZYCISKÓW Adobe Reader 10.1 (X): po instalacji wtyczki przyciski zlokalizowane będą po prawej stronie w menu Rozszerzone e-deklaracje.

26 Część 2 - Aplikacja e-deklaracje Desktop Przygotowanie do wysyłki dokumentu z wykorzystaniem aplikacji e-deklaracje Desktop

27 (2.1) APLIKACJA DESKTOP: Rozwiązania wprowadzone w roku 2012 Zapisywanie pliku XML deklaracji i UPO za pomocą przycisku Zapisz XML. Opcja zapisania pliku XML dostępna jest po otwarciu formularza danej deklaracji Możliwość wprowadzania umlautów (niemieckojęzycznych znaków diakrytycznych) w nazwiskach i imionach w profilu użytkownika

28 (2.1) APLIKACJA DESKTOP: Rozwiązania wprowadzone w roku 2012 Wybór sposobu sortowania danych w części Moje rozliczenia Łączenie plików danych, pochodzących z innych instancji aplikacji. Oznacza możliwość zaimportowania dodatkowych plików (baz danych) zawierających dane profili oraz deklaracji. Łączenia plików danych dokonuje się przy użyciu przycisku Dodaj dostępnego w menu Ustawienia programu

29 (2.1) APLIKACJA DESKTOP: Rozwiązania wprowadzone w roku 2012 Zmiana profilu na potrzeby numeru identyfikacji podatkowej NIP lub PESEL. W profilu użytkownika należy teraz podać identyfikator NIP lub PESEL Dostęp do formularzy z lat ubiegłych (na potrzeby korekt)

30 (2.1) APLIKACJA DESKTOP: Rozwiązania wprowadzone w roku 2012 Okno dialogowe do wpisywania kwoty autoryzującej, analogicznie jak we wtyczce e-deklaracje.

31 (2.2) APLIKACJA DESKTOP: Aktualizacja aplikacji do wersji W czasie wykonywania aktualizacji aplikacji Desktop e-deklaracje z wersji lub wcześniejszej do wersji może pojawić się komunikat zawierający treść: Tej aplikacji nie można zainstalować z powodu niepoprawnie skonfigurowanego instalatora lub This application cannot be installed because this installer has been mis-configured

32 (2.2) APLIKACJA DESKTOP: Aktualizacja aplikacji do wersji W celu rozwiązania opisanego problemu należy usunąć starą wersję aplikacji e-deklaracje Desktop, a następnie zainstalować jej najnowszą wersję 4.0.2, dostępną na stronie w zakładce Do pobrania. Przed wykonaniem wszystkich operacji należy wykonać kopię bezpieczeństwa danych za pomocą funkcji: Ustawienia programu Eksportuj plik z danymi.

33 (2.2) APLIKACJA DESKTOP: Aktualizacja aplikacji do wersji 4.0.2

34 (2.3) APLIKACJA DESKTOP: Problem z połączeniem internetowym Podczas próby otwarcia formularza deklaracji PIT z katalogu formularzy aplikacji Desktop, może pojawić się następujący komunikat:

35 (2.3) APLIKACJA DESKTOP: Problem z połączeniem internetowym W celu rozwiązania problemu należy: Sprawdzić czy można połączyć się ze stroną: za pomocą przeglądarki Internet Explorer (należy sprawdzić IE nawet jeśli użytkownik nie korzysta z tej przeglądarki; środowisko AIR korzysta z bibliotek systemowych takich jak IE). Właśnie tej strony aplikacja szuka podczas testowania połączenia z Internetem. Dodatkowo, po uruchomieniu aplikacji Desktop e-deklaracje należy kliknąć (nawet kilka razy) na napis Połączenie z Internetem uruchamia to proces sprawdzania połączenia. Jeśli powyższe wskazówki nie pomogą należy upewnić się, czy aplikacja Desktop nie jest blokowana przez aplikację antywirusową lub aplikację typu firewall zainstalowaną w systemie operacyjnym.

36 (2.4) APLIKACJA DESKTOP: Problem z załadowaniem formularza Podczas otwierania formularza deklaracji w aplikacji Desktop e-deklaracje może pojawić się jeden z przedstawionych komunikatów. Po kliknięciu na przycisk OK formularz nie otworzy się. Przyczyną problemu może być uszkodzenie pliku PDF wzoru formularza podczas pobierania. W celu rozwiązania problemu należy przejść do menu Ustawienia programu, a następnie kliknąć na przycisk Oczyść. Wykonanie tej operacji spowoduje usunięcie uszkodzonych plików PDF wzorów deklaracji, a nie samych danych. Po wykonaniu tej czynności należy jeszcze raz otworzyć formularz. Nowy wzór PDF formularza zostanie pobrany z serwera systemu e-deklaracje.

37 (2.4) APLIKACJA DESKTOP: Problem z załadowaniem formularza

38 Część 3 - Najczęściej występujące błędy i problemy

39 (3.1) PROBLEM Z OTWARCIEM FORMULARZA - Funkcje rozszerzone Podczas otwierania formularza interaktywnego deklaracji może pojawić się następujący komunikat: Przyczyną opisanego problemu mogą być niewłaściwe ustawienia daty i godziny w systemie operacyjnym. W celu rozwiązania problemu należy więc ustawić aktualną datę i godzinę w systemie operacyjnym.

40 (3.1) PROBLEM Z OTWARCIEM FORMULARZA - Funkcje rozszerzone Przyczyną opisanego problemu może być również uszkodzenie pliku PDF formularza np. podczas pobierania lub w wyniku ciągłego nadpisywania formularza. W celu rozwiązania problemu należy pobrać nowy formularz PDF deklaracji ze strony e-deklaracje i jeszcze raz, ręcznie wypełnić ten formularz. Korzystając z aplikacji Adobe Reader 10 (X) można również wykonać eksport danych z uszkodzonego pliku PDF do pliku XML przy użyciu funkcji: Narzędzia Funkcje rozszerzone Eksportuj dane - dla Adobe Reader 10.0 Rozszerzone Funkcje rozszerzone Eksportuj dane - dla Adobe Reader 10.1 Plik XML można następnie zaimportować do nowego (nieuszkodzonego) pliku PDF formularza przy użyciu funkcji: Narzędzia Funkcje rozszerzone Importuj dane - dla Adobe Reader 10.0 Rozszerzone Funkcje rozszerzone Importuj dane - dla Adobe Reader 10.1

41 (3.2) FORMULARZ PDF: Brak wypełnienia pól obowiązkowych Po wypełnieniu formularza deklaracji, a następnie po sprawdzeniu poprawności danych (przycisk Sprawdź poprawność ) lub kliknięciu na przycisk Podpisz i wyślij może pojawić komunikat o podanej treści Nie wszystkie pola wymagane zostały wypełnione lub wystąpiły inne błędy!.

42 (3.2) FORMULARZ PDF: Brak wypełnienia pól obowiązkowych Komunikat "Nie wszystkie pola wymagane zostały wypełnione lub wystąpiły inne błędy" oznacza brak wypełnienia pól obowiązkowych oznaczonych w deklaracji na czerwono lub brak wyboru określonych wartości w polach obowiązkowych (np. w polu Gmina). Jeżeli pola obowiązkowe nie są zaznaczone na czerwono należy wcisnąć przycisk "Podświetl pola" znajdujący się nad formularzem deklaracji. W celu rozwiązania problemu należy uzupełnić wszystkie wymagane pola i jeszcze raz sprawdzić poprawność wypełnienia deklaracji.

43 (3.3) BRAK GMINY Podatnicy (mieszkańcy miast na prawach powiatu) wypełniając formularz interaktywny deklaracji często nie mogą odnaleźć i wybrać właściwej gminy. Tego typu problem zgłaszają jako błąd samego formularza. Mieszkańcy miast na prawach powiatu (jak np. KRAKÓW) muszą wybrać najpierw właściwy powiat z listy powiatów, w tym przypadku M.KRAKÓW (nie KRAKOWSKI). Wówczas na liście pojawi się właściwa gmina.

44 (3.4) PROBLEM Z POBRANIEM UPO - PUSTE POLA Użytkownicy systemu e-deklaracje korzystają często ze starych wersji formularza UPO (np. UPO_v2-0.pdf), zapisanych w przeszłości na dysku komputera jako pliki PDF. W styczniu 2012 roku została opublikowana najnowsza wersja formularza UPO wersja 4.0. Jeśli użytkownik prześle deklarację w roku 2012 i sprawdzi status dokumentu w starej wersji formularza np. wersji 2, otrzyma status pozytywny 200, ale po kliknięciu na przycisk Pobierz UPO, pojawi się formularz UPO nie zawierający żadnych danych.

45 (3.4) PROBLEM Z POBRANIEM UPO - PUSTE POLA W celu rozwiązania problemu należy ponownie sprawdzić status i pobrać dokument UPO korzystając z najnowszego formularza UPO v.4.0 dostępnego na stronie w zakładce Formularze. Przed sprawdzeniem statusu dokumentu formularz UPO należy zapisać jako plik PDF na dysku komputera.

46 (3.5) STATUS 302: Dokument wstępnie przetworzony Status 302 informuje o poprawnym wstępnym przetworzeniu dokumentu i gwarantuje ukazanie się statusu 200 oraz wydanie dokumentu UPO. Dłuższe utrzymywanie się tego statusu może być spowodowane znacznym obciążeniem serwerów systemu e-deklaracje wynikającym z dużej ilości przesyłanych deklaracji. Zgodnie z instrukcją użytkownika na wydanie UPO należy poczekać od godziny do nawet 24 godzin. Należy również spróbować pobrać UPO w późniejszym terminie.

47 (3.6) BŁĄD 401: Weryfikacja negatywna - dokument niezgodny ze schematem xsd Błąd 401 oznacza niezgodność wygenerowanego dokumentu XML deklaracji ze schematem XSD walidującym ten dokument (sprawdzającym poprawność danego dokumentu XML). Najczęstszymi przyczynami tego błędu są: Brak wypełnienia wszystkich pozycji obowiązkowych Rozwiązanie: należy wypełnić wszystkie obowiązkowe pola oznaczone na czerwono. Jeśli pola obowiązkowe w deklaracji nie są podświetlone, należy włączyć z poziomu formularza deklaracji funkcję Podświetl pola.

48 (3.6) BŁĄD 401: Weryfikacja negatywna - dokument niezgodny ze schematem xsd Niewłaściwy format dat, numerów telefonów, adresów mailowych Rozwiązanie: należy wprowadzić daty, numery telefonów oraz adresy mailowe zgodnie ze schematem walidacji XSD. Na poziomie formularza dostępne są podpowiedzi dla użytkownika informujące o tym, jak prawidłowo wypełnić określone pozycje, by zachować zgodność ze schematem XSD. Aby wyświetlić podpowiedź wystarczy najechać kursorem myszy na określone pole edycyjne. Niewłaściwe wypełnienie pozycji obowiązkowych jak i nieobowiązkowych, niezgodne z narzuconym schematem walidacji XSD lub stosowanie niedozwolonych znaków specjalnych Rozwiązanie: należy wypełnić pozostałe pola formularza zgodnie ze schematem walidacji XSD. Przykłady prawidłowego wypełnienia określonych pozycji zawarte są w podpowiedziach dla użytkownika.

49 (3.6) BŁĄD 401: Weryfikacja negatywna - dokument niezgodny ze schematem xsd Import niewłaściwego lub uszkodzonego pliku XML do formularza PDF będący przyczyną uszkodzenia struktury formularza interaktywnego Rozwiązanie: należy pobrać nowy (nieuszkodzony) formularz PDF ze strony e-deklaracje i wypełnić ten formularz jeszcze raz, ręcznie (bez importowania danych XML).

50 (3.6) BŁĄD 401: Weryfikacja negatywna - dokument niezgodny ze schematem xsd niewłaściwa strona kodowa (dotyczy obcojęzycznych systemów operacyjnych) Rozwiązanie: należy ustawić polską stronę kodową w obcojęzycznym systemie operacyjnym. Przyczyną ukazywania się błędu 401 wraz z przedstawionym komunikatem mogą być niewłaściwe ustawienia strony kodowej i tabel konwersji znaków Unicode w systemie operacyjnym. W celu rozwiązania problemu należy uruchomić panel Opcji regionalnych i językowych w Panelu Sterowania, a następnie zmienić ustawienia strony kodowej na "Polski", w zakładce Zaawansowane lub Administracyjne. Można także dodatkowo dokonać zmian ustawień na język "polski" w zakładce Standardy i formaty oraz na "Polska" w zakładce Lokalizacja.

51 (3.6) BŁĄD 401: Weryfikacja negatywna - dokument niezgodny ze schematem xsd Podany przykład prezentuje prawidłowe ustawienia strony kodowej w systemie operacyjnym.

52 (3.6) BŁĄD 401: Weryfikacja negatywna - dokument niezgodny ze schematem xsd Jakie działania należy podjąć jeśli nie można rozwiązać opisanego problemu we własnym zakresie? W przypadku korzystania z aplikacji finansowo-księgowych różnych producentów oprogramowania, należy kontaktować się producentem danego oprogramowania, w celu usprawnienia aplikacji. W przypadku korzystania z aplikacji udostępnionych na stronie w celu przeprowadzenia dokładnej weryfikacji problemu, należy przesłać na adres: numery referencyjne dokumentów.

53 (3.7) BŁĄD 402: Brak aktualnego pełnomocnictwa/upoważnienia do podpisywania deklaracji Osoba składająca podpis elektroniczny pod przesłanym dokumentem nie ma stosownego pełnomocnictwa lub upoważnienia od podatnika brak ważnego UPL-1 lub ZAS-E. W tym wypadku należy złożyć do U.S. brakujące dokumenty. Przyczyną błędu 402 może być również brak prawidłowo zarejestrowanego pełnomocnictwa do składania dokumentów elektronicznych. W tym wypadku należy zwrócić się do stosownego Urzędu Skarbowego o zweryfikowanie czy zostało ono prawidłowo zarejestrowane i zatwierdzone przez pracownika Urzędu Skarbowego. W przypadku dalszych trudności należy przesłać na adres: numerów referencyjnych z wysyłek poszczególnych deklaracji, których problem błędu 402 dotyczy. Uwaga! Po usunięciu przyczyny statusu 402 konieczne jest ponowne przesłanie dokumentu do systemu e-deklaracje (dokument nie zmieni statusu na "Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie").

54 (3.8) BŁĄD 403: Dokument z niepoprawnym podpisem Weryfikacja podpisu elektronicznego w systemie e-deklaracje zakończyła się wynikiem negatywnym. Możliwe przyczyny: - niezgodność certyfikatu, wybrano niewłaściwy certyfikat, błędy w sygnaturze podpisu, niewłaściwa strona kodowa (inna niż UTF-8), - wybrano nieprawidłowy identyfikator podpisu, - awaria oprogramowania do obsługi podpisu, niewłaściwie działające oprogramowanie do podpisu lub nieodpowiednia konfiguracja podpisu elektronicznego, - nieaktualna wersja wtyczki.

55 (3.8) BŁĄD 403: Dokument z niepoprawnym podpisem Możliwe rozwiązania: - należy zweryfikować poprawność podpisu, zmienić stronę kodową, - należy sprawdzić, czy wybrano właściwy podpis. Być może wybrano jeden z domyślnych identyfikatorów elektronicznych występujących w aplikacji AR zamiast podpisu kwalifikowanego, - reinstalacja wtyczki, oprogramowania do obsługi podpisu. Wskazanie bezpośredniej przyczyny wymaga szczegółowej analizy - należy przesłać numer referencyjny dokumentu na adres:

56 (3.9) BŁĄD 404: Dokument z nieważnym certyfikatem Przyczyną błędu 404 jest podpisanie deklaracji certyfikatem, który wygasł. W tej sytuacji należy kontaktować się z właściwym Centrum Certyfikacji w celu odnowienia danego certyfikatu lub wybrać ważny (i właściwy) certyfikat z listy wyboru certyfikatów w kreatorze wysyłki deklaracji. W przypadku, gdy certyfikat został już odnowiony, prawdopodobnie nie zarejestrowano nowego certyfikatu w Magazynie Certyfikatów systemu Windows (polecenie: certmgr.msc). Aby dokonać rejestracji nowego certyfikatu, należy uruchomić aplikację zarządzającą podpisem (np.: Card Manager), a następnie należy wskazać odnowiony certyfikat i wcisnąć przycisk Rejestruj Certyfikat. Błąd 404 może również wystąpić w wyniku przesłania zeznania rocznego PIT (bez podpisu kwalifikowanego) w przypadku, gdy użytkownik wybrał inną opcję (certyfikat) niż Dane autoryzujące.

57 (3.10) BŁĄD 407: Dokument z certyfikatem z nieprawidłową ścieżką Przyczyną pojawienia się błędu 407 jest wybranie niewłaściwego (np. komercyjnego) certyfikatu podpisu w kreatorze wysyłki deklaracji. Aby prawidłowo podpisać i wysłać deklarację do systemu e-deklaracje, w oknie wyboru certyfikatu podpisu, w kreatorze wysyłki deklaracji należy wybrać właściwy certyfikat podpisu (certyfikat kwalifikowany) lub certyfikat Dane autoryzujące (w przypadku wysyłania zeznań rocznych PIT bez podpisu kwalifikowanego). Jeśli certyfikat kwalifikowany nie jest widoczny w oknie kreatora wysyłki, prawdopodobnie nie zarejestrowano nowego certyfikatu w Magazynie Certyfikatów systemu Windows (polecenie: certmgr.msc). Aby dokonać rejestracji nowego certyfikatu, należy uruchomić aplikację zarządzającą podpisem (np.: Card Manager), a następnie należy wskazać certyfikat podpisu kwalifikowanego i wcisnąć przycisk Rejestruj Certyfikat.

58 (3.11) BŁĄD 414: Weryfikacja negatywna - błąd w danych identyfikacyjnych Pojawiający się przy próbie pobrania UPO status błąd w danych identyfikacyjnych oznacza brak pozytywnej weryfikacji danych w bloku danych autoryzujących (nazwisko, pierwsze imię, data urodzenia, PESEL, NIP i kwota przychodu z zeznania za 2010 rok) na poziomie systemu centralnego. Przyczynami ukazywania się błędu 414 mogą być: - niewłaściwe dane autoryzujące Podatnika (identyfikator: NIP albo PESEL, imię, nazwisko, data urodzenia) wprowadzone w danej deklaracji, - niewłaściwa kwota przychodu z zeznania ubiegłorocznego wprowadzona w polu "Kwota przychodu za rok 2010". W celu rozwiązania problemu prosimy o ponowne przesłanie deklaracji PIT podając właściwą kwotę przychodu z zeznania za rok 2010 jako kwotę autoryzacji.

59 (3.12) LOKALIZACJA NOWYCH SCHEMATÓW XSD DEKLARACJI Podatnicy i producenci oprogramowania często zadają następujące pytanie: Gdzie można odnaleźć aktualne schematy (schemy) walidacji XSD dla poszczególnych deklaracji? Aktualne schematy XSD deklaracji publikowane są w repozytorium CRD (e-puap) na stronie: Starsze wersje schematów XSD deklaracji nadal są dostępne na stronie w zakładce Struktury dokumentów XML.

60 Dziękujemy za uwagę! Krzysztof Nowak Bartosz Malangiewicz Departament Informatyki

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

II. US. 1. Wybór formularza na serwisie internetowy systemu e-deklaracje

II. US. 1. Wybór formularza na serwisie internetowy systemu e-deklaracje II. US 1. Wybór formularza na serwisie internetowy systemu e-deklaracje W celu przesyłania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej naleŝy pobrać ze strony Ministerstwa Finansów http://www.e-deklaracje.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

www.e-deklaracje.gov.pl

www.e-deklaracje.gov.pl www.e-deklaracje.gov.pl Dlaczego warto złożyć zeznanie drogą elektroniczną? Dostępność usług przez Internet jest dziś standardem. Już po raz czwarty mamy możliwość złożenia zeznania podatkowego przez Internet.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy opatrywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wersja 1.2 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 II. CZYNNOŚCI DO WYKONANIA...

Bardziej szczegółowo

Płatniku rozlicz PIT-11 przez internet! www.e-deklaracje.gov.pl

Płatniku rozlicz PIT-11 przez internet! www.e-deklaracje.gov.pl Płatniku rozlicz PIT-11 przez internet! www.e-deklaracje.gov.pl Dynamiczny rozwój technologii internetowych oraz postępująca komputeryzacja społeczeństwa mają swoje bezpośrednie konsekwencje także w sferze

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Informatyki System e-deklaracje Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy opatrywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wersja 1.4 Warszawa, 04.01.2012 r.

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy opatrywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wersja 1.3 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 II. CZYNNOŚCI DO WYKONANIA...

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Instrukcja wypełniania interaktywnych formularzy służących do składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2009 oraz wysłania z tych

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Instrukcja wypełniania interaktywnych formularzy służących do składania deklaracji PIT-16A, PIT-19A zeznań PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz wniosku PIT-16 w roku

Bardziej szczegółowo

www.e-deklaracje.gov.pl

www.e-deklaracje.gov.pl STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA RATOWNICTWA NA DOLNYM ŚLĄSKU stowarzyszenie@wspieramratownictwo.pl www.wspieramratownictwo.pl Korzystanie z formularza interaktywnego na przykładzie PIT-37 www.e-deklaracje.gov.pl

Bardziej szczegółowo

WYSYŁKA EDEKLARACJI 2015

WYSYŁKA EDEKLARACJI 2015 WYSYŁKA EDEKLARACJI 2015 Instrukcja użytkownika Wersja [Stan] www.ergo.pl Spis treści 1. Wstęp... 5 2. Eksport danych z programu do systemu interaktywnych formularzy... 6 3. Wysyłka elektroniczna spod

Bardziej szczegółowo

Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK.

Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK. FK - EDeklaracje Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK. W założeniu przyjęto, iż użytkownik

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej System e-deklaracje Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy opatrywanych podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego

Bardziej szczegółowo

Płace VULCAN. 2. W polu nad drzewem danych ustaw rok, za który chcesz utworzyć deklaracje.

Płace VULCAN. 2. W polu nad drzewem danych ustaw rok, za który chcesz utworzyć deklaracje. Płace VULCAN Jak utworzyć deklaracje PIT, podpisać je certyfikatem i wysłać do systemu e-deklaracje? Warunkiem obligatoryjnym umożliwiającym elektroniczne przekazywanie dokumentacji do urzędów skarbowych

Bardziej szczegółowo

Rysunek 3.2.1. Ankieta na stronie Wiadomości

Rysunek 3.2.1. Ankieta na stronie Wiadomości 3.2. Uczestnictwo Wiadomości Wiemy już co to ankieta czy formularz internetowy oraz w jaki sposób one działają. Teraz nadszedł czas, aby wykorzystać swoją wiedzę w praktyce. Bardzo często na portalach

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Instrukcja aplikacji e-deklaracje Desktop. Wersja 7 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 II. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 3 III. INSTALACJA APLIKACJI... 3 IV. URUCHOMIENIE APLIKACJI...

Bardziej szczegółowo

Wysyłka do systemu e-deklaracje

Wysyłka do systemu e-deklaracje Wysyłka do systemu e-deklaracje Wysyłka do systemu e-deklaracje dotyczy wyłącznie deklaracji podatkowych i jest realizowana przez kreatora wysyłki. Na komputerze, na którym dokonywana jest wysyłka powinien

Bardziej szczegółowo

e-deklaracje Zeznanie PIT-37 bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego

e-deklaracje Zeznanie PIT-37 bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego e-deklaracje Zeznanie PIT-37 bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego Idea Ograniczenie formalności, jakich musi dopełnid podatnik. Ułatwienie składania zeznania podatkowego oraz oszczędnośd czasu podatnika

Bardziej szczegółowo

Wysyłka do systemu e-deklaracje

Wysyłka do systemu e-deklaracje Wysyłka do systemu e-deklaracje Wysyłka do systemu e-deklaracje dotyczy wyłącznie deklaracji podatkowych i jest realizowana przez kreatora wysyłki. Na komputerze, na którym dokonywana jest wysyłka powinien

Bardziej szczegółowo

Instrukcja 1: Instalacja certyfikatu niekwalifikowanego w systemie Microsoft Windows:

Instrukcja 1: Instalacja certyfikatu niekwalifikowanego w systemie Microsoft Windows: Instrukcja 1: Instrukcja zawnioskowania, pobrania i zainstalowania Certyfikatu Użytkownika wydanego przez Miasto Poznań Zarząd transportu Miejskiego w Poznaniu, oraz podpisywania Niekwalifikowanym Podpisem

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader

Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader Program Adobe Acrobat Reader jest niezbędny do otwarcia dokumentu e-faktury tp. Jeżeli nie posiadają go Państwo w swoim komputerze, należy go zainstalować.

Bardziej szczegółowo

Pobierz dane z Programu PŁATNIKA. e-deklaracji

Pobierz dane z Programu PŁATNIKA. e-deklaracji Pobierz dane z Programu PŁATNIKA do e-deklaracji 1 epp.net ComSoft Radom 2014 (eksport Płatnik do e-deklaracje) Instrukcja Obsługi ZIiA ComSoft Radom 2 Spis: Wstęp 4 Prawa autorskie 5 Wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2014 opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna forma przekazywania deklaracji

Elektroniczna forma przekazywania deklaracji Elektroniczna forma przekazywania deklaracji Podstawy prawne: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków

Bardziej szczegółowo

Jak wypełnić zeznanie podatkowe przez Internet PIT-37, e- pity

Jak wypełnić zeznanie podatkowe przez Internet PIT-37, e- pity Jak wypełnić zeznanie podatkowe przez Internet PIT-37, e- pity Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG

Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Opracowano w Departamencie Informatyki Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Październik 2016 Spis treści: 1. Dostęp do strony Portalu... 3 1.1. Adres

Bardziej szczegółowo

Portal SRG BFG. Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG

Portal SRG BFG. Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Portal SRG BFG Instrukcja korzystania z Portalu SRG BFG Opracowano w Departamencie Informatyki i Administracji Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Październik 2013 Spis treści: 1. Dostęp do strony portalu...

Bardziej szczegółowo

Jak wypełnić zeznanie podatkowe przez Internet PIT-37, e-deklaracje

Jak wypełnić zeznanie podatkowe przez Internet PIT-37, e-deklaracje Jak wypełnić zeznanie podatkowe przez Internet PIT-37, e-deklaracje Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.6 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Instrukcja aplikacji e-deklaracje Desktop. Wersja 20 str. 1/18 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 II. WYMAGANIA SYSTEMOWE I SPRZĘTOWE... 3 III. INSTALACJA APLIKACJI... 3 1. AKTUALIZACJA

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika

Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika ZUS-EKS Currenda sp. z o.o.; 30-348 K rakó w, ul. B o b rz y ńs ki e g o 3 9 b / 1 7 t el. (12) 3 5 8-01-3 1, (12) 359-78-98 f a x (1 2 ) 358-01-01 w. 6

Bardziej szczegółowo

E- deklaracje. Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu. Monika Szuława

E- deklaracje. Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu. Monika Szuława E- deklaracje Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu Monika Szuława Podstawowe regulacje prawne dotyczące przesyłania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Rozporządzenie Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja Rejestr transakcji GIIF - instrukcja 2 1 Kancelaria Notarialna - Rejestr Transakcji GIIF instrukcja Rejestr Transakcji GIIF Poniższa instrukcja przedstawia sposób przygotowania transakcji i realizację

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2015 opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

Bardziej szczegółowo

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych)

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) ELF Instrukcja użytkownika (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) Agencja Rynku Rolnego 2015 ELF - Instrukcja użytkownika Strona 2 z 13 Spis Treści 1. Opis systemu 3 2. Wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. Jak przesłać deklaracje PIT za rok 2014 do systemu e-deklaracje?

Płace Optivum. Jak przesłać deklaracje PIT za rok 2014 do systemu e-deklaracje? Płace Optivum Jak przesłać deklaracje PIT za rok 2014 do systemu e-deklaracje? Utworzone w programie Płace Optivum deklaracje PIT można eksportować do systemu e-deklaracje. Funkcja umożliwiająca wykonanie

Bardziej szczegółowo

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016 Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Wrzesień 2016 Spis treści 1. Wstęp...2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK...2 3. Generowanie plików JPK...9 4. Wysyłanie plików JPK...10 5. Pobieranie i drukowanie

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu ODBCImportYOTOGI do pracy z systemem Yotogi.

Konfiguracja programu ODBCImportYOTOGI do pracy z systemem Yotogi. Konfiguracja programu ODBCImportYOTOGI do pracy z systemem Yotogi. Program ODBCImportYOTOGI służy do pobierania danych o pracownikach oraz rejestracjach na terminalach zapisanych w bazie danych systemu

Bardziej szczegółowo

LeftHand Sp. z o. o.

LeftHand Sp. z o. o. LeftHand Sp. z o. o. Producent oprogramowania finansowo-księgowe, handlowego i magazynowego na Windows i Linux Instrukcja rejestracji wersji testowej programu LeftHand Ten dokument ma na celu przeprowadzić

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte

7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte 7 Business Ship Control dla Systemu Zarządzania Forte Instrukcja instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja aplikacji 7 Business Ship

Bardziej szczegółowo

Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika

Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika Rozoczęcie korzystania z modułu odpowiedzialnego za systemu OGNIVO wymaga prawidłowej konfiguracji aplikacji Kancelaria Komornika oraz zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

E-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017

E-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017 E-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017 Wprowadzenie...3 1 Generowanie deklaracji VAT-7 w skrócie...3 2 Generowanie deklaracji JPK w skrócie...4 3 Generowanie deklaracji PIT w skrócie...5 4 Generowanie

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Instrukcja korzystania z certyfikatu wersja 7.5 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12 Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12 Wersja 3.0 02-03-2017 Spis treści Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów

Bardziej szczegółowo

edeklaracje instrukcja Użytkownika (7) Strona 1 z 33 edeklaracje

edeklaracje instrukcja Użytkownika (7) Strona 1 z 33 edeklaracje instrukcja Użytkownika (7) Strona 1 z 33 Spis treści 1. Od czego należy zacząć... 3 2. Konfiguracja... 3 3. Tworzenie edeklaracji... 7 4. Podpisywanie edeklaracji... 8 4.2 Podpis kwalifikowany... 8 4.3

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci eduroam

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci eduroam Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci eduroam Przed rozpoczęciem konfiguracji sieci eduroam należy upewnić się, że bezprzewodowa karta sieciowa w komputerze jest

Bardziej szczegółowo

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika Departament Bezpieczeństwa, Wydział Kryptografii Warszawa, 2015 Spis treści Wstęp 2 1. Generowanie kluczy kryptograficznych i certyfikatów za

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego?

Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego? Centralny VAT VULCAN Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego? W poradzie przedstawiamy czynności, które muszą wykonać w aplikacji Centralny VAT VULCAN pracownicy poszczególnych

Bardziej szczegółowo

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel

7 Business Ship Control dla Symfonia Handel 7 Business Ship Control dla Symfonia Handel Instrukcja Instalacji aplikacji wersja 2012.1 Twoje potrzeby. Nasze rozwiązania. www.siodemka.com Spis treści 1. Instalacja modułu... 3 2. Uruchomienie wykonywania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam Przed rozpoczęciem konfiguracji sieci eduroam należy upewnić się, że bezprzewodowa karta sieciowa w komputerze jest włączona.

Bardziej szczegółowo

Opis modułu Zapytania pl.id Kancelaria Komornika-VAT

Opis modułu Zapytania pl.id Kancelaria Komornika-VAT Opis modułu Zapytania pl.id Kancelaria Komornika-VAT Nazwa: KK.INS.PL.ID.002 Data: 02.01.2017 Wersja: 1.1.0 Cel: Opis działania funkcjonalności pl.id 2016 Currenda Sp. z o.o. Spis treści Zapytania pl.id...

Bardziej szczegółowo

"Repozytorium transakcji "

Repozytorium transakcji "Repozytorium transakcji " Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Spis treści Wymagania systemowe... 3 Dostęp do Repozytorium transakcji... 4 Pierwsze uruchomienie... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje Instalacja programu

Sage Symfonia e-deklaracje Instalacja programu Sage Symfonia e-deklaracje Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage. Aby zainstalować program z płyty instalacyjnej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze?

Poradnik zetula.pl. Jak założyć konto na zetula.pl. i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? Poradnik zetula.pl Jak założyć konto na zetula.pl i zabezpieczyć dane na swoim komputerze? 1.Wejdź na stronę www.zetula.pl 2.Kliknij na odnośniku Utwórz nowe konto 3.Wypełnij formularz rejestracyjny. Pola

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym PekaoBIZNES 24 Szybki START Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym Podręcznik przygotowany na potrzeby wdrożenia systemu w zborach i obwodach Świadków Jehowy ZAWARTOŚĆ PRZEWODNIKA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen?

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? 27.06.11 FAQ Systemu EKOS 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? Procedura rejestracji ocen wymaga podpisywania protokołów (w postaci wypełnionych formularzy InfoPath Forms

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

ewydruki Instalacja - szybki start WYMAGANIA INSTALACJA www.groszek.pl Ogólne Wobec oprogramowania Aktualizacja instalacji Weryfikacja instalacji

ewydruki Instalacja - szybki start WYMAGANIA INSTALACJA www.groszek.pl Ogólne Wobec oprogramowania Aktualizacja instalacji Weryfikacja instalacji WYMAGANIA Ogólne Posiadanie certyfikatu kwalifikowanego z przeznaczeniem do podpisu dokumentów (np. certyfikat używany do podpisywania dokumentów do ZUS w Płatniku). Certyfikat musi być wcześniej zainstalowany

Bardziej szczegółowo

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Luty 2017

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Luty 2017 Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Luty 2017 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK... 2 3. Generowanie plików JPK... 9 4. Wysyłanie plików JPK... 10 5. Pobieranie i drukowanie

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKA

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKA PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKA 2015 Copyrights Raks Sp. z o.o. SPIS TREŚCI Wstęp... 1 Wczytaj... 2 Wyślij... 2 Zweryfikuj... 3 Odrzucone... 4 Historia... 4 Ustawienia... 4 e-deklaracje dla RAKS2000KP Poradnik

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista. wersja 1.1 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instrukcja dla uŝytkowników Windows Vista wersja 1.1 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORTOWANIE CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Rys Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik

Rys Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik I. ZUS 1.1. Instalacja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. Przesyłanie dokumentów elektronicznych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych moŝe być realizowane przez uŝytkowników posiadających zainstalowaną

Bardziej szczegółowo

W pustym polu wpisz szukaną frazę niezaleganie i kliknij [Filtruj]. Lista usług zostanie

W pustym polu wpisz szukaną frazę niezaleganie i kliknij [Filtruj]. Lista usług zostanie ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W OPŁACANIU SKŁADEK REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej

Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej Instrukcja użytkownika aplikacji modernizowanego Systemu Informacji Oświatowej WPROWADZANIE DANYCH DO SYSTEMU INFORMACJI OŚWIATOWEJ Nauczyciel Wersja kwiecień 2013 2 Spis treści ZBIÓR DANYCH O NAUCZYCIELACH...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie oraz elektroniczna wysyłka deklaracji PIT za rok 2014 przy pomocy programu Midas.

Rozliczanie oraz elektroniczna wysyłka deklaracji PIT za rok 2014 przy pomocy programu Midas. Rozliczanie oraz elektroniczna wysyłka deklaracji PIT za rok 2014 przy pomocy programu Midas. Uwaga: Program Midas wspiera wysyłkę deklaracji PIT11, PIT40, PIT4R oraz PIT8AR podpisanych podpisem kwalifikowanych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski

Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski STRONA 1/24 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP 3 2 WYBÓR FORMULARZA 4 3 WYBÓR JEDNOSTKI 6 4 WYPEŁNIENIE FORMULARZA 7 5 WYGENEROWANIE DOKUMENTU XML 8 6 WYDRUK WYPEŁNIONEGO WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika System Zdalnej Obsługi Certyfikatów Instrukcja użytkownika Departament Bezpieczeństwa, Wydział Kryptografii Warszawa, 2016 Spis treści Wstęp 2 1. Generowanie kluczy kryptograficznych i certyfikatów za

Bardziej szczegółowo

Obsługa modułu. e-deklaracje. w programach WF-FaKir oraz WF-Gang. (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19

Obsługa modułu. e-deklaracje. w programach WF-FaKir oraz WF-Gang. (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19 Obsługa modułu e-deklaracje w programach WF-FaKir oraz WF-Gang (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19 Zawartość skryptu: I. Czego potrzebujesz, aby wysyłać deklaracje podatkowe w formie elektronicznej?

Bardziej szczegółowo

Opis modułu pl.id w programie Kancelaria Komornika - VAT

Opis modułu pl.id w programie Kancelaria Komornika - VAT Opis modułu pl.id w programie Kancelaria Komornika - VAT Spis treści I. Zapytania pl.id... 3 I.I. Konfiguracja aplikacji... 3 I.2. Generowanie wniosków pl.id... 4 I.3. Eksport zapytań pl.id... 9 I.4. Import

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7

Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 Instrukcja instalacji oprogramowania Flow!Works na komputerze z systemem Windows 7 W celu zainstalowania oprogramowania należy: 1. Wyłączyć kontrolę konta użytkownika: Uwaga! Pominięcie tego kroku spowoduje

Bardziej szczegółowo

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów 2.0 Instrukcja użytkownika

System Zdalnej Obsługi Certyfikatów 2.0 Instrukcja użytkownika System Zdalnej Obsługi Certyfikatów 2.0 Instrukcja użytkownika Departament Bezpieczeństwa, Wydział Kryptografii Warszawa, 2016 Spis treści Wstęp 2 1. Generowanie kluczy kryptograficznych i certyfikatów

Bardziej szczegółowo

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów

epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów epuap Archiwizacja w Osobistym Składzie Dokumentów Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka SPIS TREŚCI SPIS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI ZBIORCZE E-DEKLARCJE. dla Kadr Plac i ZUS PRO

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI ZBIORCZE E-DEKLARCJE. dla Kadr Plac i ZUS PRO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI ZBIORCZE E-DEKLARCJE dla Kadr Plac i ZUS PRO I. Instalacja Programu Program Kadry Płace i ZUS PRO może to być dowolny folder jednak preferowaną lokalizacja jest : BiznesmenPro\eDeklaracje.

Bardziej szczegółowo

I. WSTĘP... 2 II. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 III. DOSTĘP DO REPOZYTORIUM TRANSAKCJI... 2

I. WSTĘP... 2 II. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 III. DOSTĘP DO REPOZYTORIUM TRANSAKCJI... 2 Procedura obsługi certyfikatów KDPW_TR U2A Spis treści I. WSTĘP... 2 II. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 III. DOSTĘP DO REPOZYTORIUM TRANSAKCJI... 2 IV. OBSŁUGA WNIOSKU CERTYFIKACYJNEGO... 2 IV.1. Złożenie wniosku

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie środowiska Java do prawidłowej obsługi podpisu elektronicznego w epuap

Przygotowanie środowiska Java do prawidłowej obsługi podpisu elektronicznego w epuap Przygotowanie środowiska Java do prawidłowej obsługi podpisu elektronicznego w epuap Platforma epuap współpracuje z Internet Exploratorem oraz Mozilla Firefox. Doświadczenie użytkowników wskazuje, że najlepiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Generator Wniosków o Dofinansowanie dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 Instrukcja użytkownika Aplikacja współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Użytkownika Usługi. Złożenie oświadczenia PIT-OP o przekazaniu 1% podatku OPP

Instrukcja dla Użytkownika Usługi. Złożenie oświadczenia PIT-OP o przekazaniu 1% podatku OPP Instrukcja dla Użytkownika Usługi o przekazaniu 1% podatku OPP Wersja: 0.2 Warszawa, dnia 15-03-2017 r. Kontrakt: e-podatki Spis treści Wykaz użytych skrótów oraz symboli... 3 1. Wstęp... 4 1.1. Cel PIT-OP...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

Wystawiaj deklaracje VAT-7 i VAT-7K, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Wystawiaj deklaracje VAT-7 i VAT-7K, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Deklaracja VAT-7 (17) i VAT-7K (11) INSTRUKCJA OBSŁUGI Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK VAT) Wystawiaj deklaracje VAT-7 i VAT-7K, generuj pliki JPK w programie. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 3

Bardziej szczegółowo

Aktyn - W Płace-Kadry Pro SQL E-DEKLARACJE

Aktyn - W Płace-Kadry Pro SQL E-DEKLARACJE Aktyn - W Płace-Kadry Pro SQL E-DEKLARACJE Modyfikacja środowiska programu. W celu przystosowania programu do tworzenia plików w formacie XML potrzebnych do obsługi e-deklaracji PIT-11(21), PIT-40(20),

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu

Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu Sage Symfonia Start Faktura Instalacja programu Instalacja programu możliwa jest z zakupionej płyty instalacyjnej lub z wykorzystaniem plików pobranych ze strony Sage. Aby zainstalować program z płyty

Bardziej szczegółowo