MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI ul. Wspólna 1/ Warszawa URZĘDOWE POŚWIADCZENIA ODBIORU UPP ORAZ UPD Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2 Autor Zespół projektowy Klient Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Wersja dokumentu 1.01 Liczba stron 31 Historia zmian Wersja Data Kto zmian Zespół projektowy epuap Zespół projektowy epuap Utworzenie dokumentu Wprowadzanie poprawek i rozszerzenie modelu 2/31

3 Spis treści Zastosowane skróty i pojęcia... 4 I. Wstęp... 4 II. Znaczenie spójności struktury Urzędowego Poświadczenia Odbioru... 4 III. Zasady związane z podpisem elektronicznym Zasady wspólne Informacje zaawansowane Zasady UPD Jeden podpis generowany przez Interesanta Dwa podpisy (podpis Urzędu + podpis Interesanta) Zasady UPP... 6 IV. Dokumentacja Schematu... 7 V. Schemat XML Urzędowego Poświadczenia Odbioru VI. Załączniki /31

4 Wstęp Zastosowane skróty i pojęcia Nazwa UPO UPD UPP Objaśnienie Urzędowe Poświadczenie Odbioru definicja okreslająca dwa rodzaje poświadczeń generowanych podczas przekazywania dokumentów w administracji publicznej. UPD służy jako dowód odebrania dokumentu przez Interesanta lub Podmiot UPP służy jako dowód odebrania dokumentu przez jednostę administracji publicznej np. urząd miasta. UPD Urzędowe Potwierdzenie Doręczenia - Poświadczenie jest generowane przez Urząd i podpisywane przez Interesanta przed odebraniem dokumentu. UPP Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia - Poświadczenie generowany, gdy Interesant lub inny podmiot wyśle do urzędu dokument. Poświadczenie to potwierdza fakt złożenia danego pisma do urzędu I. Wstęp Dokument został opracowany w ramach projektu e-puap. Niniejszy materiał stanowi założenia inicjujące proces ustanowienia rekomendacji w obszarze zawartości i struktury Urzędowego Poświadczenia Odbioru. Celem dokumentu jest ustanowienie rekomendacji głównych zasad związanych z tworzeniem Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPD i UPP) oraz zasad związanych ze składaniem podpisu elektronicznego. Dokument powstał w oparciu o: Doświadczenia zebrane podczas prac prowadzonych w administracji publicznej. Wymagania polskiego prawa II. Znaczenie spójności struktury Urzędowego Poświadczenia Odbioru Proces tworzenia i zarządzania Interoperacyjnością (opisany w dokumencie Zasady Zarządzania Interoperacyjnością Dokumentów XML) wymaga stosowania spójnego i znormalizowanego sposobu nazewnictwa. Zastosowanie jednolitego standardu nazywania elementów struktury ułatwi proces interpretacji ich zawartości. Zastsowanie jednolitej struktury Urzędowego Poświadczenia Odbioru ułatwi również prezentację otrzymywanych przez Interesantów poświadczeń. 4/31

5 Zasady związane z podpisem elektronicznym. III. Zasady związane z podpisem elektronicznym. 1.1 Zasady wspólne Podpis elektroniczny jest realizowany zgodnie ze standadem ETSI TS v i powinien zawierać referencje do całej treści poświadczenia oraz referencje do wszystkich obiektów wchodzących w skład dokumentu, którego dotyczy poświadczenie (jeżeli dokument składa sie z 4 plików to powinny być one objęte podpisem poprzez referencje). Podpis powinien być tak skonstruowany, że w przypadku umieszczenie poświadczenia razem z plikami, których dotyczy w jednym katalogu (jeżeli sam dokument ma strukturę katalogową to pliki tego dokumentu sa umieszczane we właściwych podkatalogach) powinno powodować prawidłową weryfikacje podpisu (prawidłowa weryfikacja może być pozytywna lub negatywna). Element URI w referencjach dotyczących pliku/ów podpisywanego dokumnetu powinien zawierać odnośnik względny np. nazwę pliku PodpisanyDokument.xml lub wskazanie do katalogu epaczka/dokument/podpisanydokument.xml jeżeli pliki danego dokumentu są umieszczone w strukturze katalogowej. Niniejsze zasady zezwalają na umiszczenie potwierdzenia w strukturze dokumentu, którego potwierdzenie dotyczy, w takim przypadku podpisu wskazuje na referencję do potwierdzanego dokumentu. Podpis powinien zawierać przynajmniej jedną referencję do całości zawartości Poświadczenia poprzez wstawienie do elementu URI Informacje zaawansowane Urzędowe potwierdzenie odbioru zarówno w trybie doręczenia i przedłożenia może być oznaczone czasem zgodnie z formatem XAdES-T. Oznaczenie czasem realizowane przez zaufaną trzecią stronę stanowi dodatkowy atrybut bezpieczeństwa poświadczenia i czasu jego utworzenia. Podpis pod poświadczniem może uzyskać postać archiwalną przez umieszczenie informacji z weryfikacji ważności certyfikatów służących do weryfikacji podpisu i dodatkowe oznaczenie czasem. Postać archiwalna powinna być realizowana w formacie XAdES-A. Usługa oznaczenia czasem powinna być realizowana przez system spełniający wymagania normy CEN CWA Zasady UPD W przypadku UPD istnieją dwa dopuszczalne scenariusze obsługi podpisu elektronicznego Jeden podpis generowany przez Interesanta Podpis jest generowany przez Interesanta za pomocą narzędzi udostępnionych przez urząd. Podpis będzie dotyczył treści poświadczenia oraz dokumentu, którego Interesant jeszcze nie otrzymał. Jeżeli aplikacja do podpisu nie obsługuje takiego scenariusza można skorzystać z opcji z dwoma podpisami. W przypadku jednego podpisu będzie on zawierał referencje do treści UPD oraz referencje do wszystkich plików dokumentu, których jeszcze nie otrzymał. 5/31

6 W tym scenariuszu wymagane jest, aby podpis zawierał element rodzaj zobowiązania" ( CommitmentTypelndication") typu Potwierdzenie otrzymania ( Proof of receipt ) wskazujący, że podpisujący potwierdza fakt otrzymania dokumentu w postaci elektronicznej; Dwa podpisy (podpis Urzędu + podpis Interesanta) Otrzymane przez Intersanta UPD jest już podpisane przez Urząd (Referencje podpisu dotyczą jedynie treści dokumentu, którego dotyczy UPD referencje wskazują na pliki, które otrzyma Interesant, ale nie obejmują treści UPD) Interesant podpisuje treść poświadczenia (które uzupełnia o date odbioru) oraz podpis Urzędu (który obejmuje zawartość wszystkich plików dokumentu który trafi do Interesanta). W przypadku dwóch podpisów: Podpis urzędu (referencje w podpisie) wskazują na wszystkie plik wchodzące w skład dokumentu ale nie obejmuje treści UPD. Podpis Interesanta (referencje w podpisie) wskazują do całej treści UPD łącznie z treścią podpisu Urzędu W tym scenariuszu wymagane jest, aby podpis Interesanta zawierał element rodzaj zobowiązania" ( CommitmentTypelndication") typu Potwierdzenie otrzymania ( Proof of receipt ) wskazujący, że podpisujący potwierdza fakt otrzymania dokumentu w postaci elektronicznej; Natomiast podpis Urzędu powinien zawierać element rodzaj zobowiązania" ( CommitmentTypelndication") typu Potwierdzenie nadania ( Proof of sending ) wskazujący, że podpisujący potwierdza fakt nadania dokumentu w postaci elektronicznej; 1.3 Zasady UPP Potwierdzenie przedłożenia jest realizowane z wykorzystaniem podpisu automatycznego realizowanego urządzeniem sprzętowym. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo kluczy podlega kontroli podmiotu publicznego, który wystawia poświadczenie. Podpis nie może być realizowany certyfikatem kwalifikowanym. Podpis będzie zawierał referencje do treści UPP oraz referencje do wszystkich plików dokumentu, którego dotyczy UPP. W tym scenariuszu wymagane jest aby podpis zawierał element rodzaj zobowiązania" ( CommitmentTypelndication") typu Potwierdzenie otrzymania ( Proof of receipt ) wskazujący, że podpisujący potwierdza fakt otrzymania dokumentu w postaci elektronicznej; 6/31

7 IV. Dokumentacja Schematu Domyślna przestrzeń nazw: Elementy Complex types Simple types Dokument DokumentTyp IdentyfikatorDokumentuTyp IdentyfikatorPodmiotuTyp InformacjaUzupelniajacaTyp PodmiotTyp UPDTyp IdentyfikatorPoswiadczeniaTyp IdentyfikatorSprawyTyp IdentyfikatorTyp Typ UPPTyp 7/31

8 element Dokument Przestrzeń nazw Typ pos:dokumenttyp Właściwości content complex dzieci UPD UPP ds:signature źródło <xsd:element name="dokument" type="pos:dokumenttyp"/> 8/31

9 complextype DokumentTyp Przestrzeń nazw dzieci UPD UPP ds:signature używany przez element Dokument źródło <xsd:complextype name="dokumenttyp"> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element name="upd" type="pos:updtyp"> <xsd:> UPD Urzędowe Potwierdzenie Doręczenia - Poświadczenie jest generowane przez Urząd i podpisywane przez Interesanta przed odebraniem dokumentu. </xsd:> 9/31

10 <xsd:element name="upp" type="pos:upptyp"> <xsd:> UPP Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia - Poświadczenie generowany gdy Interesant lub inny podmiot wyśle do urzędu dokument. Poświadczenie to potwierdza fakt złożenia danego pisma do urzędu</xsd:> </xsd:choice> <xsd:element ref="ds:signature" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded"> <xsd:> Podpis elektroniczny powinien zawierać referencje do całej treści poświadczenia oraz referencje do wszystkich obiektów wchodzących w skład dokumentu którego dotyczy poświadczenie (jeżeli dokument składa sie z 4 plików to powinny być one objęte podpisem poprzez referencje). Podpis powinien być tak skonstruowany że umieszczenie poświadczenia razem z plikami których dotyczy w jednym katalogu powinno spowodować prawidłową weryfikacje podpisu (prawidłowa weryfikacja może być pozytywna lub negatywna). W przypadku UPD dopuszczalne jest wystąpienie dwóch podpisów a) jednego podmiotu wystawiającego poświadczenie UPD b) drugiego podpisu osoby odbierającej dokument</xsd:> </xsd:sequence> </xsd:complextype> 10/31

11 element DokumentTyp/UPD Typ pos:updtyp content complex dzieci IdentyfikatorPoswiadczenia PodmiotWystawiajacyPoswiadczenie Adresat DataOdbioru DataUtworzeniaPoswiadczenia IdentyfikatorSprawy IdentyfikatorDokumentu InformacjaUzupelniajaca UPD Urzędowe Potwierdzenie Doręczenia - Poświadczenie jest generowane przez Urząd podpisywane przez Interesanta przed odebraniem dokumentu. źródło <xsd:element name="upd" type="pos:updtyp"> i 11/31

12 <xsd:> UPD Urzędowe Potwierdzenie Doręczenia - Poświadczenie jest generowane przez Urząd i podpisywane przez Interesanta przed odebraniem dokumentu. </xsd:> element DokumentTyp/UPP Typ pos:upptyp content complex dzieci IdentyfikatorPoswiadczenia Adresat Nadawca DataDoreczenia DataWytworzeniaPoswiadczenia IdentyfikatorDokumentu InformacjaUzupelniajaca 12/31

13 UPP Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia - Poświadczenie generowany gdy Interesant lub inny podmiot wyśle do urzędu dokument. Poświadczenie to potwierdza fakt złożenia danego pisma do urzędu źródło <xsd:element name="upp" type="pos:upptyp"> <xsd:> UPP Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia - Poświadczenie generowany gdy Interesant lub inny podmiot wyśle do urzędu dokument. Poświadczenie to potwierdza fakt złożenia danego pisma do urzędu</xsd:> complextype IdentyfikatorPodmiotuTyp Przestrzeń nazw Typ extension of pos:identyfikatortyp Właściwości base pos:identyfikatortyp używany przez element PodmiotTyp/IdentyfikatorPodmiotu attributes Name Type Use Default Fixed annotation TypIdentyfkatora xsd:string źródło <xsd:complextype name="identyfikatorpodmiotutyp"> <xsd:simplecontent> <xsd:extension base="pos:identyfikatortyp"> <xsd:attribute name="typidentyfkatora" type="xsd:string"/> </xsd:extension> </xsd:simplecontent> </xsd:complextype> attribute Typ xsd:string źródło <xsd:attribute name="typidentyfkatora" type="xsd:string"/> 13/31

14 complextype InformacjaUzupelniajacaTyp Przestrzeń nazw Typ extension of pos:typ Właściwości base pos:typ używany przez Elementy UPDTyp/InformacjaUzupelniajaca UPPTyp/InformacjaUzupelniajaca attributes Name Type Use Default Fixed annotation TypInformacjiUzupelniajacej xsd:string źródło <xsd:complextype name="informacjauzupelniajacatyp"> <xsd:simplecontent> <xsd:extension base="pos:typ"> <xsd:attribute name="typinformacjiuzupelniajacej" type="xsd:string"/> </xsd:extension> </xsd:simplecontent> </xsd:complextype> attribute Typ xsd:string źródło <xsd:attribute name="typinformacjiuzupelniajacej" type="xsd:string"/> complextype PodmiotTyp Przestrzeń nazw dzieci Nazwa IdentyfikatorPodmiotu używany przez Elementy UPDTyp/Adresat UPPTyp/Adresat UPPTyp/Nadawca UPDTyp/PodmiotWystawiajacyPoswiadczenie źródło <xsd:complextype name="podmiottyp"> <xsd:sequence> <xsd:element name="nazwa" type="xsd:string"/> <xsd:element name="identyfikatorpodmiotu" type="pos:identyfikatorpodmiotutyp" minoccurs="0"/> </xsd:sequence> </xsd:complextype> 14/31

15 element PodmiotTyp/Nazwa Typ xsd:string content simple źródło <xsd:element name="nazwa" type="xsd:string"/> element PodmiotTyp/IdentyfikatorPodmiotu Typ pos:identyfikatorpodmiotutyp minocc 0 maxocc 1 content complex attributes Name Type Use Default Fixed annotation TypIdentyfkatora xsd:string źródło <xsd:element name="identyfikatorpodmiotu" type="pos:identyfikatorpodmiotutyp" minoccurs="0"/> 15/31

16 complextype UPDTyp Przestrzeń nazw dzieci IdentyfikatorPoswiadczenia PodmiotWystawiajacyPoswiadczenie Adresat DataOdbioru DataUtworzeniaPoswiadczenia IdentyfikatorSprawy IdentyfikatorDokumentu InformacjaUzupelniajaca używany przez element DokumentTyp/UPD źródło <xsd:complextype name="updtyp"> <xsd:sequence> <xsd:element name="identyfikatorposwiadczenia" type="pos:identyfikatorposwiadczeniatyp" minoccurs="0"> <xsd:> Identyfikator danego poświadczenia generowany przez twórcę poświadczenia</xsd:> 16/31

17 <xsd:element name="podmiotwystawiajacyposwiadczenie" type="pos:podmiottyp"> <xsd:> Dane podmiotu wystawiającego UPD do podpisania przez Interesanta</xsd:> <xsd:element name="adresat" type="pos:podmiottyp"> <xsd:> Dane osoby lub podmiotu do której jest kierowany dokument i UPD</xsd:> <xsd:element name="dataodbioru" type="xsd:date"> <xsd:> Data odbioru dokumentu uzupełniana przez adresata przed podpisaniem</xsd:> <xsd:element name="datautworzeniaposwiadczenia" type="xsd:datetime" minoccurs="0"> <xsd:>data utworzenia struktury poświadczenia UPD</xsd:> <xsd:element name="identyfikatorsprawy" type="pos:identyfikatorsprawytyp"> <xsd:> Oznaczenie sprawy której dotyczy dokument np. znak sprawy </xsd:> <xsd:element name="identyfikatordokumentu" type="pos:identyfikatordokumentutyp"> <xsd:> Oznaczenie dokumentu którego dotyczy UPD np. numer decyzji lub numer z dziennika korespondencyjnego </xsd:> <xsd:element name="informacjauzupelniajaca" type="pos:informacjauzupelniajacatyp" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded"> <xsd:> Dodatkowe informacje specyficzne dla właściwości danego dokumentu np. dla numer NIP składającego dokument, element może wystąpić wiele razy z różnymi cechami informacyjnymi. </xsd:> </xsd:sequence> </xsd:complextype> 17/31

18 element UPDTyp/IdentyfikatorPoswiadczenia type pos:identyfikatorposwiadczeniatyp minocc 0 maxocc 1 content simple Identyfikator danego poświadczenia generowany przez twórcę poświadczenia źródło <xsd:element name="identyfikatorposwiadczenia" type="pos:identyfikatorposwiadczeniatyp" minoccurs="0"> <xsd:> Identyfikator danego poświadczenia generowany przez twórcę poświadczenia</xsd:> element UPDTyp/PodmiotWystawiajacyPoswiadczenie Typ pos:podmiottyp content complex dzieci Nazwa IdentyfikatorPodmiotu Dane podmiotu wystawiającego UPD do podpisania przez Interesanta źródło <xsd:element name="podmiotwystawiajacyposwiadczenie" type="pos:podmiottyp"> <xsd:> Dane podmiotu wystawiającego UPD do podpisania przez Interesanta</xsd:> 18/31

19 element UPDTyp/Adresat Typ pos:podmiottyp content complex dzieci Nazwa IdentyfikatorPodmiotu Dane osoby lub podmiotu do której jest kierowany dokument i UPD źródło <xsd:element name="adresat" type="pos:podmiottyp"> <xsd:> Dane osoby lub podmiotu do której jest kierowany dokument i UPD</xsd:> element UPDTyp/DataOdbioru Typ xsd:date content simple Data odbioru dokumentu uzupełniana przez adresata przed podpisaniem źródło <xsd:element name="dataodbioru" type="xsd:date"> <xsd:> Data odbioru dokumentu uzupełniana przez adresata przed podpisaniem</xsd:> element UPDTyp/DataUtworzeniaPoswiadczenia 19/31

20 Typ xsd:datetime minocc 0 maxocc 1 content simple Data utworzenia struktury poświadczenia UPD źródło <xsd:element name="datautworzeniaposwiadczenia" type="xsd:datetime" minoccurs="0"> <xsd:>data utworzenia struktury poświadczenia UPD</xsd:> element UPDTyp/IdentyfikatorSprawy Typ pos:identyfikatorsprawytyp content simple Oznaczenie sprawy której dotyczy dokument np. znak sprawy źródło <xsd:element name="identyfikatorsprawy" type="pos:identyfikatorsprawytyp"> <xsd:> Oznaczenie sprawy której dotyczy dokument np. znak sprawy </xsd:> element UPDTyp/IdentyfikatorDokumentu Typ pos:identyfikatordokumentutyp content simple 20/31

21 Oznaczenie dokumentu którego dotyczy UPD np. numer decyzji lub numer z dziennika korespondencyjnego źródło <xsd:element name="identyfikatordokumentu" type="pos:identyfikatordokumentutyp"> <xsd:> Oznaczenie dokumentu którego dotyczy UPD np. numer decyzji lub numer z dziennika korespondencyjnego </xsd:> element UPDTyp/InformacjaUzupelniajaca Typ pos:informacjauzupelniajacatyp minocc 0 maxocc content unbounded complex attributes Name Type Use Default Fixed annotation TypInformacjiUzupelniajacej xsd:string Dodatkowe informacje specyficzne dla właściwości danego dokumentu np. dla numer NIP składającego dokument, element może wystąpić wiele razy z różnymi cechami informacyjnymi. źródło <xsd:element name="informacjauzupelniajaca" type="pos:informacjauzupelniajacatyp" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded"> <xsd:> Dodatkowe informacje specyficzne dla właściwości danego dokumentu np. dla numer NIP składającego dokument, element może wystąpić wiele razy z różnymi cechami informacyjnymi. </xsd:> 21/31

22 complextype UPPTyp Przestrzeń nazw dzieci IdentyfikatorPoswiadczenia Adresat Nadawca DataDoreczenia DataWytworzeniaPoswiadczenia IdentyfikatorDokumentu InformacjaUzupelniajaca używany przez element DokumentTyp/UPP źródło <xsd:complextype name="upptyp"> <xsd:sequence> <xsd:element name="identyfikatorposwiadczenia" type="pos:identyfikatorposwiadczeniatyp" minoccurs="0"> <xsd:> Identyfikator danego poświadczenia generowany przez twórcę poświadczenia </xsd:> <xsd:element name="adresat" type="pos:podmiottyp"> <xsd:> Podmiot przyjmujący Dokument i generujący poświadczenie (łącznie z podpisaniem poświadczenia) </xsd:> 22/31

23 <xsd:element name="nadawca" type="pos:podmiottyp" minoccurs="0"> <xsd:> Podmiot lub osoba wysyłający dokument</xsd:> <xsd:element name="datadoreczenia" type="xsd:datetime"> <xsd:> Data wprowadzenie dokumentu do system teleinformatycznego podmiotu publicznego </xsd:> <xsd:element name="datawytworzeniaposwiadczenia" type="xsd:datetime"> <xsd:> Data wytworzenia poświadczenia UPP </xsd:> <xsd:element name="identyfikatordokumentu" type="pos:identyfikatordokumentutyp" minoccurs="0"> <xsd:> Oznaczenie dokumentu którego dotyczy UPP np. numer nadany przez osobę wysyłająca dokument </xsd:> <xsd:element name="informacjauzupelniajaca" type="pos:informacjauzupelniajacatyp" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded"> <xsd:> Dodatkowe informacje specyficzne dla właściwości danego dokumentu np. dla numer NIP składającego dokument, element może wystąpić wiele razy z różnymi cechami informacyjnymi. </xsd:> </xsd:sequence> </xsd:complextype> element UPPTyp/IdentyfikatorPoswiadczenia Typ pos:identyfikatorposwiadczeniatyp minocc 0 maxocc 1 content simple Identyfikator danego poświadczenia generowany przez twórcę poświadczenia 23/31

24 źródło <xsd:element name="identyfikatorposwiadczenia" type="pos:identyfikatorposwiadczeniatyp" minoccurs="0"> <xsd:> Identyfikator danego poświadczenia generowany przez twórcę poświadczenia </xsd:> element UPPTyp/Adresat Typ pos:podmiottyp content complex dzieci Nazwa IdentyfikatorPodmiotu Podmiot przyjmujący Dokument i generujący poświadczenie (łącznie z podpisaniem poświadczenia) źródło <xsd:element name="adresat" type="pos:podmiottyp"> <xsd:> Podmiot przyjmujący Dokument i generujący poświadczenie (łącznie z podpisaniem poświadczenia) </xsd:> element UPPTyp/Nadawca Typ pos:podmiottyp minocc 0 maxocc 1 content complex dzieci Nazwa IdentyfikatorPodmiotu 24/31

25 Podmiot lub osoba wysyłający dokument źródło <xsd:element name="nadawca" type="pos:podmiottyp" minoccurs="0"> <xsd:> Podmiot lub osoba wysyłający dokument</xsd:> element UPPTyp/DataDoreczenia Typ xsd:datetime content simple Data wprowadzenie dokumentu do system teleinformatycznego podmiotu publicznego źródło <xsd:element name="datadoreczenia" type="xsd:datetime"> <xsd:> Data wprowadzenie dokumentu do system teleinformatycznego podmiotu publicznego </xsd:> element UPPTyp/DataWytworzeniaPoswiadczenia typ xsd:datetime content simple Data wytworzenia poświadczenia UPP źródło <xsd:element name="datawytworzeniaposwiadczenia" type="xsd:datetime"> <xsd:> Data wytworzenia poświadczenia UPP </xsd:> 25/31

26 element UPPTyp/IdentyfikatorDokumentu Typ pos:identyfikatordokumentutyp minocc 0 maxocc 1 content simple Oznaczenie dokumentu którego dotyczy UPP np. numer nadany przez osobę wysyłająca dokument źródło <xsd:element name="identyfikatordokumentu" type="pos:identyfikatordokumentutyp" minoccurs="0"> <xsd:> Oznaczenie dokumentu którego dotyczy UPP np. numer nadany przez osobę wysyłająca dokument </xsd:> element UPPTyp/InformacjaUzupelniajaca Typ pos:informacjauzupelniajacatyp minocc 0 maxocc unbounded content complex attributes Name Type Use Default Fixed annotation TypInformacjiUzupelniajacej xsd:string Dodatkowe informacje specyficzne dla właściwości danego dokumentu np. dla numer NIP składającego dokument, element może wystąpić wiele razy z różnymi cechami informacyjnymi. 26/31

27 źródło <xsd:element name="informacjauzupelniajaca" type="pos:informacjauzupelniajacatyp" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded"> <xsd:> Dodatkowe informacje specyficzne dla właściwości danego dokumentu np. dla numer NIP składającego dokument, element może wystąpić wiele razy z różnymi cechami informacyjnymi. </xsd:> simpletype IdentyfikatorDokumentuTyp Przestrzeń nazw Typ xsd:string używany przez Elementy UPDTyp/IdentyfikatorDokumentu UPPTyp/IdentyfikatorDokumentu źródło <xsd:simpletype <xsd:restriction </xsd:simpletype> name="identyfikatordokumentutyp"> base="xsd:string"/> simpletype IdentyfikatorPoswiadczeniaTyp Przestrzeń nazw Typ xsd:string używany przez Elementy UPDTyp/IdentyfikatorPoswiadczenia UPPTyp/IdentyfikatorPoswiadczenia źródło <xsd:simpletype <xsd:restriction </xsd:simpletype> name="identyfikatorposwiadczeniatyp"> base="xsd:string"/> simpletype IdentyfikatorSprawyTyp Przestrzeń nazw Typ xsd:string używany przez element UPDTyp/IdentyfikatorSprawy źródło <xsd:simpletype <xsd:restriction </xsd:simpletype> name="identyfikatorsprawytyp"> base="xsd:string"/> 27/31

28 Schemat XML Urzędowego Poświadczenia Odbioru. simpletype IdentyfikatorTyp Przestrzeń nazw Typ xsd:string używany przez complextype IdentyfikatorPodmiotuTyp źródło <xsd:simpletype <xsd:restriction </xsd:simpletype> name="identyfikatortyp"> base="xsd:string"/> simpletype Typ Przestrzeń nazw Typ xsd:string używany przez complextype InformacjaUzupelniajacaTyp źródło <xsd:simpletype <xsd:restriction </xsd:simpletype> name="typ"> base="xsd:string"/> V. Schemat XML Urzędowego Poświadczenia Odbioru. <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <xsd:schema xmlns:xsd=" xmlns:ds=" xmlns:xades=" xmlns:pos=" targetnamespace=" <xsd:element name="dokument" type="pos:dokumenttyp"/> <xsd:complextype name="dokumenttyp"> <xsd:sequence> <xsd:choice> <xsd:element name="upd" type="pos:updtyp"> <xsd:> UPD Urzędowe Potwierdzenie Doręczenia - Poświadczenie jest generowane przez Urząd i podpisywane przez Interesanta przed odebraniem dokumentu. </xsd:> <xsd:element name="upp" type="pos:upptyp"> <xsd:> UPP Urzędowe Potwierdzenie Przedłożenia - Poświadczenie generowany gdy Interesant lub inny podmiot wyśle do urzędu dokument. Poświadczenie to potwierdza fakt złożenia danego pisma do urzędu</xsd:> </xsd:choice> <xsd:element ref="ds:signature" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded"> <xsd:> Podpis elektroniczny powinien zawierać referencje do całej treści poświadczenia oraz referencje do wszystkich obiektów wchodzących w skład dokumentu którego dotyczy 28/31

29 Schemat XML Urzędowego Poświadczenia Odbioru. poświadczenie (jeżeli dokument składa sie z 4 plików to powinny być one objęte podpisem poprzez referencje). Podpis powinien być tak skonstruowany że umieszczenie poświadczenia razem z plikami których dotyczy w jednym katalogu powinno spowodować prawidłową weryfikacje podpisu (prawidłowa weryfikacja może być pozytywna lub negatywna). W przypadku UPD dopuszczalne jest wystąpienie dwóch podpisów a) jednego podmiotu wystawiającego poświadczenie UPD b) drugiego podpisu osoby odbierającej dokument </xsd:> </xsd:sequence> </xsd:complextype> <xsd:complextype name="updtyp"> <xsd:sequence> <xsd:element name="identyfikatorposwiadczenia" type="pos:identyfikatorposwiadczeniatyp" minoccurs="0"> <xsd:> Identyfikator danego poświadczenia generowany przez twórcę poświadczenia</xsd:> <xsd:element name="podmiotwystawiajacyposwiadczenie" type="pos:podmiottyp"> <xsd:> Dane podmiotu wystawiającego UPD do podpisania przez Interesanta</xsd:> <xsd:element name="adresat" type="pos:podmiottyp"> <xsd:> Dane osoby lub podmiotu do której jest kierowany dokument i UPD</xsd:> <xsd:element name="dataodbioru" type="xsd:date"> <xsd:> Data odbioru dokumentu uzupełniana przez adresata przed podpisaniem</xsd:> <xsd:element name="datautworzeniaposwiadczenia" type="xsd:datetime" minoccurs="0"> <xsd:>data utworzenia struktury poświadczenia UPD</xsd:> <xsd:element name="identyfikatorsprawy" type="pos:identyfikatorsprawytyp"> <xsd:> Oznaczenie sprawy której dotyczy dokument np. znak sprawy </xsd:> <xsd:element name="identyfikatordokumentu" type="pos:identyfikatordokumentutyp"> <xsd:> Oznaczenie dokumentu którego dotyczy UPD np. numer decyzji lub numer z dziennika korespondencyjnego </xsd:> <xsd:element name="informacjauzupelniajaca" type="pos:informacjauzupelniajacatyp" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded"> <xsd:> Dodatkowe informacje specyficzne dla właściwości danego dokumentu np. dla numer NIP składającego dokument, element może wystąpić wiele razy z różnymi cechami informacyjnymi. </xsd:> </xsd:sequence> </xsd:complextype> <xsd:complextype name="upptyp"> <xsd:sequence> <xsd:element name="identyfikatorposwiadczenia" type="pos:identyfikatorposwiadczeniatyp" minoccurs="0"> <xsd:> Identyfikator danego poświadczenia generowany przez twórcę poświadczenia </xsd:> 29/31

30 Schemat XML Urzędowego Poświadczenia Odbioru. <xsd:element name="adresat" type="pos:podmiottyp"> <xsd:> Podmiot przyjmujący Dokument i generujący poświadczenie (łącznie z podpisaniem poświadczenia) </xsd:> <xsd:element name="nadawca" type="pos:podmiottyp" minoccurs="0"> <xsd:> Podmiot lub osoba wysyłający dokument</xsd:> <xsd:element name="datadoreczenia" type="xsd:datetime"> <xsd:> Data wprowadzenie dokumentu do system teleinformatycznego podmiotu publicznego </xsd:> <xsd:element name="datawytworzeniaposwiadczenia" type="xsd:datetime"> <xsd:> Data wytworzenia poświadczenia UPP </xsd:> <xsd:element name="identyfikatordokumentu" type="pos:identyfikatordokumentutyp" minoccurs="0"> <xsd:> Oznaczenie dokumentu którego dotyczy UPP np. numer nadany przez osobę wysyłająca dokument </xsd:> <xsd:element name="informacjauzupelniajaca" type="pos:informacjauzupelniajacatyp" minoccurs="0" maxoccurs="unbounded"> <xsd:> Dodatkowe informacje specyficzne dla właściwości danego dokumentu np. dla numer NIP składającego dokument, element może wystąpić wiele razy z różnymi cechami informacyjnymi. </xsd:> </xsd:sequence> </xsd:complextype> <xsd:simpletype name="identyfikatorposwiadczeniatyp"> <xsd:restriction base="xsd:string"> </xsd:restriction> </xsd:simpletype> <xsd:complextype name="podmiottyp"> <xsd:sequence> <xsd:element name="nazwa" type="xsd:string"/> <xsd:element name="identyfikatorpodmiotu" type="pos:identyfikatorpodmiotutyp" minoccurs="0"/> </xsd:sequence> </xsd:complextype> <xsd:complextype name="identyfikatorpodmiotutyp"> <xsd:simplecontent> <xsd:extension base="pos:identyfikatortyp"> <xsd:attribute name="typidentyfkatora" type="xsd:string"/> </xsd:extension> </xsd:simplecontent> </xsd:complextype> <xsd:complextype name="informacjauzupelniajacatyp"> <xsd:simplecontent> <xsd:extension base="pos:typ"> <xsd:attribute name="typinformacjiuzupelniajacej" type="xsd:string"/> </xsd:extension> </xsd:simplecontent> </xsd:complextype> <xsd:simpletype name="identyfikatortyp"> <xsd:restriction base="xsd:string"/> </xsd:simpletype> <xsd:simpletype name="typ"> <xsd:restriction base="xsd:string"/> </xsd:simpletype> <xsd:simpletype name="identyfikatorsprawytyp"> 30/31

31 Załączniki <xsd:restriction base="xsd:string"/> </xsd:simpletype> <xsd:simpletype name="identyfikatordokumentutyp"> <xsd:restriction base="xsd:string"/> </xsd:simpletype> </xsd:schema> VI. Załączniki a) XSD Urzędowego Poświadczenia Odbioioru (UPD UPP) schemat.xsd 31/31

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa ZESTAW SCHEMATÓW PODSTAWOWYCH Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

- wewnątrz elementów prostych występuje tylko jeden typ danych, wewnątrz złoŝonych nie moŝemy dokładnie określić liczby wystąpień elementu

- wewnątrz elementów prostych występuje tylko jeden typ danych, wewnątrz złoŝonych nie moŝemy dokładnie określić liczby wystąpień elementu XML Schema DTD a XML Schema DTD jako opis dokumentu XML: - pozwala stworzyć jedynie bardzo ogólny schemat dokumentu - w standardzie DTD dostępne mamy jedynie rozróŝnienie na elementy proste i złoŝone -

Bardziej szczegółowo

Definicja struktury danych XSD dla opisu wzorów dokumentów elektronicznych przyjmowanych w Centralnym Repozytorium Dokumentów

Definicja struktury danych XSD dla opisu wzorów dokumentów elektronicznych przyjmowanych w Centralnym Repozytorium Dokumentów Definicja struktury danych XSD dla opisu wzorów dokumentów elektronicznych przyjmowanych w Centralnym Repozytorium Dokumentów Zawartość Wstęp...3 Cel dokumentu...3 Adresat dokumentu...3 Deklarowane przestrzenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Cel dokumentu... 2. Rozdział 2 Deklaracja... 3. Rozdział 3 Nagłówek... 4. Rozdział 4 Podmiot1... 6. Rozdział 5 FATCA...

Rozdział 1 Cel dokumentu... 2. Rozdział 2 Deklaracja... 3. Rozdział 3 Nagłówek... 4. Rozdział 4 Podmiot1... 6. Rozdział 5 FATCA... Schema IFT-4(1).xsd Spis treści Rozdział 1 Cel dokumentu... 2 Rozdział 2 Deklaracja... 3 Rozdział 3 Nagłówek... 4 Rozdział 4 Podmiot1... 6 Rozdział 5 FATCA... 7 Rozdział 6 ReportingFI... 8 Rozdział 7 AccountReport...

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa ZASADY TWORZENIA JEDNOLITYCH IDENTYFIKATORÓW Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską Europejski

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2011 r. (poz. ) Załącznik nr 1. Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2011 r. (poz. ) Załącznik nr 1. Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2011 r. (poz. ) Załącznik nr 1 Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru Nazwa pliku XSD: Potwierdzenie_v4-0.xsd

Bardziej szczegółowo

Schema Schemat_JPK_PKPIR_v1-0.xsd

Schema Schemat_JPK_PKPIR_v1-0.xsd Schema Schemat_JPK_PKPIR_v1-0.xsd schema location: attributeformdefault: elementformdefault: targetnamespace: unqualified qualified http://jpk.mf.gov.pl/wzor/2016/03/09/03096/ Elements Complex types Simple

Bardziej szczegółowo

(Dz. U. z dnia 17 listopada 2006 r.)

(Dz. U. z dnia 17 listopada 2006 r.) Dz.U.z 2006r. Nr 206 poz. 1519 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 14 Struktura logiczna korekty informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów (VAT-UEK)

Załącznik nr 14 Struktura logiczna korekty informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów (VAT-UEK) Załącznik nr 14 Struktura logiczna korekty informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach/nabyciach towarów (VAT-UEK) Nazwa pliku XSD: http://e-deklaracje.mf.gov.pl/repozytorium/deklaracje/vat/vat-uek(1)_v2-0.xsd

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 1866 UCHWAŁA NR IX.87.2015 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE. z dnia 28 maja 2015 r.

Rzeszów, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 1866 UCHWAŁA NR IX.87.2015 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE. z dnia 28 maja 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 1866 UCHWAŁA NR IX.87.2015 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie warunków i trybu składania informacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 5 stycznia 2012 r. Pozycja 18 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 stycznia 2012 r.

Warszawa, dnia 5 stycznia 2012 r. Pozycja 18 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 stycznia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 5 stycznia 2012 r. Pozycja 18 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 3 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX.88. 2015 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE. z dnia 28 maja 2015 r.

UCHWAŁA NR IX.88. 2015 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE. z dnia 28 maja 2015 r. UCHWAŁA NR IX.88. 2015 RADY MIEJSKIEJ W BOGUCHWALE z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa ZASADY NAZEWNICTWA DOKUMENTÓW XML Projekt współfinansowany Przez Unię Europejską Europejski Fundusz

Bardziej szczegółowo

Schema bsb-kwy-2009-01.xsd

Schema bsb-kwy-2009-01.xsd file:///q:/work/projekty/kbw2008/trunk/rejestracja/awa-jaxb/src/site/res/opis_xsd/bsb-kwy-20... 1 z 68 2010-03-19 17:21 Schema bsb-kwy-2009-01.xsd attribute form default: unqualified element form default:

Bardziej szczegółowo

Język XML Schema. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz

Język XML Schema. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz. UEK w Krakowie Janusz Stal & Grażyna Paliwoda-Pękosz Język Schema Po zrealizowaniu materiału student będzie w stanie Stworzyć formalny opis dokumentu Deklarować elementy i atrybuty Określić strukturę elementów w dokumencie Operować dostępnymi typami danych

Bardziej szczegółowo

Wszystko na temat wzoru dokumentu elektronicznego

Wszystko na temat wzoru dokumentu elektronicznego Stowarzyszenie PEMI Wszystko na temat wzoru dokumentu elektronicznego Czym jest, kto go tworzy, kto publikuje, kto może z niego skorzystać? Mirosław Januszewski, Tomasz Rakoczy, Andrzej Matejko 2007-07-25

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 9 lutego 2015 r. Poz. 646 UCHWAŁA NR V/43/15 RADY MIASTA CHORZÓW z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Bardziej szczegółowo

Format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz układ informacji i powiązań między nimi

Format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz układ informacji i powiązań między nimi Format elektroniczny deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz układ informacji i powiązań między nimi

Bardziej szczegółowo

Integracja Obieg Dokumentów - GiS Spis treści

Integracja Obieg Dokumentów - GiS Spis treści Integracja Obieg Dokumentów - GiS Spis treści 1.Opis integracji.... 2 2.Interfejs po stronie Obiegu Dokumentów... 4 3.Interfejs po stronie Gis-u.... 7 4.Schematy przesyłanych plików xml.... 8 1 1. Opis

Bardziej szczegółowo

Nazwa pliku XSD: http://e-deklaracje.mf.gov.pl/repozytorium/deklaracje/vat/vat-r(7)_v2-0.xsd

Nazwa pliku XSD: http://e-deklaracje.mf.gov.pl/repozytorium/deklaracje/vat/vat-r(7)_v2-0.xsd Załącznik nr 34 Struktura logiczna zgłoszenia rejestracyjnego w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R) wraz z informacją dotyczącą obowiązku podatkowego w zakresie transakcji wewnątrzwspólnotowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia. Ministra Finansów z dnia września 2006 r. (poz. )

Załącznik do rozporządzenia. Ministra Finansów z dnia września 2006 r. (poz. ) Załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia września 2006 r. (poz. ) Załącznik Nr 6 STRUKTURA LOGICZNA DEKLARACJI DLA PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG (VAT-7)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LII/1230/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR LII/1230/14 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 lipca 2014 r. UCHWAŁA NR LII/1230/14 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 lipca 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli

Bardziej szczegółowo

Zasady Nazewnictwa. Dokumentów XML 2007-11-08. Strona 1 z 9

Zasady Nazewnictwa. Dokumentów XML 2007-11-08. Strona 1 z 9 Zasady Nazewnictwa Dokumentów 2007-11-08 Strona 1 z 9 Spis treści I. Wstęp... 3 II. Znaczenie spójnych zasady nazewnictwa... 3 III. Zasady nazewnictwa wybrane zagadnienia... 3 1. Język oraz forma nazewnictwa...

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP

MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP MINISTERSTWO FINANSÓW PLAN INTEGRACJI SYSTEMU ZAŁĄCZNIK NR 6 SEAP SPECYFIKACJA KANAŁ EMAIL DLA PODMIOTÓW ZEWNĘTRZNYCH PL PROJEKT ECIP/SEAP WERSJA 1 z 15 Spis treści 1. Kanał email dla podmiotów zewnętrznych...

Bardziej szczegółowo

1. Rozporządzenie określa zakres i warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej, zwanej dalej "epuap", w tym:

1. Rozporządzenie określa zakres i warunki korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej, zwanej dalej epuap, w tym: Podstawa prawna ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 27 kwietnia 2011 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI [1]) z dnia... 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI [1]) z dnia... 2006 r. Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2006/584,projekt-rozporzadzenia-ministra-swia-z-dnia-2006-r-w-s prawie-wymagan-technicznyc.html Wygenerowano: Poniedziałek, 4 stycznia 2016, 08:37

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR L/540/2014 RADY MIASTA USTROŃ. z dnia 30 października 2014 r.

UCHWAŁA NR L/540/2014 RADY MIASTA USTROŃ. z dnia 30 października 2014 r. UCHWAŁA NR L/540/2014 RADY MIASTA USTROŃ z dnia 30 października 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 259 18170 Poz. 1769 1769 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia marca 2008 r. (poz. )

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia marca 2008 r. (poz. ) Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia marca 2008 r. (poz. ) Załącznik Nr 1 Załącznik Nr 36 Struktura logiczna informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U) Nazwa pliku XSD: http://e-deklaracje.mf.gov.pl/repozytorium/deklaracje/inne/ord-u(1)_v2-0.xsd

Bardziej szczegółowo

extensible Markup Language, cz. 4 Marcin Gryszkalis, mg@fork.pl

extensible Markup Language, cz. 4 Marcin Gryszkalis, mg@fork.pl extensible Markup Language, cz. 4 Marcin Gryszkalis, mg@fork.pl XML 5 XML Schema Projektowany jako rozszerzenie i uzupełnienie DTD Jest w stanie odwzorować dowolną definicję DTD (ale nie odwrotnie!) Bardzo

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 20 grudnia 2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2007 r.

Projekt z dnia 20 grudnia 2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2007 r. Projekt z dnia 20 grudnia 2006 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2007 r. w sprawie deklaracji na podatek od środków transportowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej Na

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH ZNAK SPRAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/275/2014 Rady Miejskiej Borku Wlkp. Podstawa prawna Składający Termin składania DEKLARACJA O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI DLA

Bardziej szczegółowo

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 387 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 4 kwietnia 2012 r.

Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 387 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 4 kwietnia 2012 r. 362. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 kwietnia 2012 r. Poz. 387 z 2012 r. poz. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 4 kwietnia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie

Bardziej szczegółowo

Nabór ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. "Najlepsi z najlepszych!"

Nabór ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. Najlepsi z najlepszych! Nabór ofert w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym pt. "Najlepsi z najlepszych!" Czas trwania procedury: 6 miesięcy Teremin składania dokumentów 11 grudnia 2015 r. do północy Interaktywna

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE. z dnia... r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia...... r. zmieniająca uchwałę w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia grudnia 2010 r. (poz. ) Załącznik nr 1

Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia grudnia 2010 r. (poz. ) Załącznik nr 1 Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia grudnia 2010 r. (poz. ) Załącznik nr 1 Usunięto: Nr Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru Nazwa pliku XSD: http://e-deklaracje.mf.gov.pl/repozytorium/deklaracje/potwierdzenie/potwierdzenie_v3-0.xsd

Bardziej szczegółowo

Struktura logiczna zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej (NIP-3)

Struktura logiczna zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej (NIP-3) Załącznik nr 2 Struktura logiczna zgłoszenia aktualizacyjnego osoby fizycznej nieprowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej (NIP-3) Nazwa pliku XSD: http://e-deklaracje.mf.gov.pl/repozytorium/nip/nip-3(5)_v1-0.xsd

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 17 grudnia 2013 r. Poz. 5634 UCHWAŁA NR LXXVII/1624/13 RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia...2010 r. Projekt z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przesyłania zgłoszeń oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów Departament Informatyzacji Usług Publicznych

Ministerstwo Finansów Departament Informatyzacji Usług Publicznych Ministerstwo Finansów Departament Informatyzacji Usług Publicznych Uniwersalna Bramka Dokumentów Specyfikacja Wejścia-Wyjścia Wersja 0.1.0 Warszawa, 02.01.2015 r. Copyright (c) 2015 Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Uznawalność wykształcenia

Uznawalność wykształcenia Uznawalność wykształcenia Czas trwania procedury: max. 30 dni Teremin składania dokumentów na bieżąco Interaktywna instrukcja załatwiania sprawy Właściciel procedury: Departament Współpracy Międzynarodowej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów Departament Informatyki

Ministerstwo Finansów Departament Informatyki Ministerstwo Finansów Departament Informatyki Uniwersalna Bramka Dokumentów Specyfikacja Wejścia-Wyjścia Środowisko testowe Wersja 0.0.5 Warszawa, 01.07.2014 r. Copyright (c) 2014 Ministerstwo Finansów

Bardziej szczegółowo

Aspekty techniczne korzystania z systemu e-deklaracje

Aspekty techniczne korzystania z systemu e-deklaracje Aspekty techniczne korzystania z systemu e-deklaracje ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl www.e-deklaracje.gov.pl Usługa (Web Services) przyjmowania deklaracji / zgłoszeń aktualizacyjnych

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 30 października 2014 r. Poz. 5362 UCHWAŁA NR XLIV/483/14 RADY GMINY JASIENICA z dnia 9 października 2014 r. w sprawie określenia formatu elektronicznego,

Bardziej szczegółowo

Interaktywna instrukcja załatwiania sprawy. Właściciel procedury: Departament Innowacji i Rozwoju. Czas trwania procedury: 6 tygodni

Interaktywna instrukcja załatwiania sprawy. Właściciel procedury: Departament Innowacji i Rozwoju. Czas trwania procedury: 6 tygodni Przegląd propozycji projektów w zakresie infrastruktury badawczej, przewidzianych do zgłoszenia w ramach aktualizacji Europejskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej, w których wolę udziału deklarują

Bardziej szczegółowo

"Studia dla wybitnych"

Studia dla wybitnych "Studia dla wybitnych" Czas trwania procedury: ok. 6 miesięcy (I edycja od 31 października 2015 nie później niż do 15 maja 2016 r.) Teremin składania dokumentów do 31 marca 2016 r. Interaktywna instrukcja

Bardziej szczegółowo

Bariera dla e- administracji Przepisy prawne nie odpowiadające istocie elektronizacji. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Bariera dla e- administracji Przepisy prawne nie odpowiadające istocie elektronizacji. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi Postępowanie z dokumentem elektronicznym w urzędzie w świetle ustawy o zmianie ustawy informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Krzysztof Lange Bariera dla e- administracji

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA

RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 27 marca 2015 r. RZECZPOSPOLITA POLSKA MINISTER ADMINISTRACJI I CYFRYZACJI DP-WL.0210.286.2015 Pan Mirosław Koziura Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Szanowny Panie Prezesie, Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/775/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 07 listopada 2013 r.

Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/775/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 07 listopada 2013 r. Załącznik nr 5 do uchwały Nr XXXVIII/775/2013 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 07 listopada 2013 r.

Bardziej szczegółowo

Standard Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Wersja 1.0

Standard Elektronicznej Skrzynki Podawczej. Wersja 1.0 Standard Elektronicznej Skrzynki Podawczej Wersja 1.0 Warszawa, 2013 Spis treści Słownik pojęć i skrótów... 3 Podstawa prawna... 5 Wstęp... 6 1. Główne założenia... 7 2. Wymagane właściwości Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Program pn.: "Uniwersytet Młodych Wynalazców"

Program pn.: Uniwersytet Młodych Wynalazców Program pn.: "Uniwersytet Młodych Wynalazców" Czas trwania procedury: 6 miesięcy Teremin składania dokumentów 30 września 2014 r. Interaktywna instrukcja załatwiania sprawy Właściciel procedury: Departament

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT DOKUMENTU POTWIERDZENIA GENEROWANEGO PRZEZ ZUS

SCHEMAT DOKUMENTU POTWIERDZENIA GENEROWANEGO PRZEZ ZUS ZAŁĄCZNIK 3 SCHEMAT DOKUMENTU POTWIERDZENIA GENEROWANEGO PRZEZ ZUS Załącznik przedstawia schemat dokumentu potwierdzenia odbioru. Potwierdzenie jest dokumentem emitowanym przez ZUS i generowanym w wyniku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 554 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 kwietnia 2016 r.

Warszawa, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 554 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 kwietnia 2016 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 kwietnia 2016 r. Poz. 554 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie określenia wzoru, formatu i trybu przekazywania

Bardziej szczegółowo

(podstawa prawna: 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 września 2016 r. I. Definicje

(podstawa prawna: 5 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 września 2016 r. I. Definicje Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego danych zawartych w systemach wyliczania podmiotów objętych systemem gwarantowania (podstawa prawna: 5 ust. 2 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Opis przykładowego programu realizującego komunikację z systemem epuap wykorzystując interfejs komunikacyjny "doręczyciel"

Opis przykładowego programu realizującego komunikację z systemem epuap wykorzystując interfejs komunikacyjny doręczyciel Opis przykładowego programu realizującego komunikację z systemem epuap wykorzystując interfejs komunikacyjny "doręczyciel" dn.24.09.2009 r. Dokument opisuje przykładowy program doręczający dokumenty na

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa ANALIZA I STUDIUM PRZYPADKU DLA USTALENIA REKOMENDACJI DLA PIERWOTNYCH WZORÓW DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH

Bardziej szczegółowo

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Szczecin, 05.02.2015 r. Copyright (c) 2015 Izba Skarbowa w Szczecinie. Izba Skarbowa w Szczecinie

Szczecin, 05.02.2015 r. Copyright (c) 2015 Izba Skarbowa w Szczecinie. Izba Skarbowa w Szczecinie Izba Skarbowa w Szczecinie Centrum Kompetencyjne Egzekucji Administracyjnej Format danych tytułów wykonawczych przekazywanych do organów egzekucyjnych przez epuap Instrukcja Wersja 1-2E0 Szczecin, 0.02.201

Bardziej szczegółowo

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 9.9.2015 L 235/37 DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2015/1506 z dnia 8 września 2015 r. ustanawiająca specyfikacje dotyczące formatów zaawansowanych podpisów elektronicznych oraz zaawansowanych pieczęci

Bardziej szczegółowo

Struktura logiczna informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo po

Struktura logiczna informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo po Załącznik nr 29 Struktura logiczna informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu albo pośredniemu odbiorcy (IFT-3/IFT-3R) Nazwa pliku XSD: http://e-deklaracje.mf.gov.pl/repozytorium/deklaracje/pit/ift-3(4)_v1-0.xsd

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/70/15 RADY GMINY GORZYCE. z dnia 22 czerwca 2015 r.

UCHWAŁA NR X/70/15 RADY GMINY GORZYCE. z dnia 22 czerwca 2015 r. UCHWAŁA NR X/70/15 RADY GMINY GORZYCE z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela zamieszkałej nieruchomości

Bardziej szczegółowo

BGK Zlecenia (Ferryt Enterprise)

BGK Zlecenia (Ferryt Enterprise) Bank państwowy założony w 1924 roku BGK Zlecenia (Ferryt Enterprise) Import zleceń z plików zewnętrznych Dokumentacja tworzenia plików importu www.bgk.com.pl SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. OPIS PLIKU IMPORTU

Bardziej szczegółowo

https://epuap.gov.pl/warehouse/fedoccontent?id=1634...

https://epuap.gov.pl/warehouse/fedoccontent?id=1634... Sławomir Janczewski 32-731 Żegocina Łąkta Górna (wieś) Łąkta Górna (wieś), 2015-11-07 PESEL: 63051806575 NIP: 8681755754 Prokuratura Okręgowa w Warszawie 00-791 Warszawa Mokotów (dzielnica m.st. Warszawy)

Bardziej szczegółowo

Proces rekrutacyjny dotyczący 2-tygodniowych szkoleń zagranicznych z umiejętności miękkich, przeznaczony dla doktorantów i młodych naukowców

Proces rekrutacyjny dotyczący 2-tygodniowych szkoleń zagranicznych z umiejętności miękkich, przeznaczony dla doktorantów i młodych naukowców Proces rekrutacyjny dotyczący 2-tygodniowych szkoleń zagranicznych z umiejętności miękkich, przeznaczony dla doktorantów i młodych naukowców Czas trwania procedury: 2 tygodnie Teremin składania dokumentów

Bardziej szczegółowo

Systemy administracji publicznej epuap. Robert Sternicki Szczyrk, 02.12.2011 r.

Systemy administracji publicznej epuap. Robert Sternicki Szczyrk, 02.12.2011 r. Systemy administracji publicznej epuap Robert Sternicki Szczyrk, 02.12.2011 r. Agenda 1. epuap ktokolwiek słyszał, ktokolwiek widział 2. Możliwości platformy epuap 3. Jak rozpocząć korzystanie z epuap

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 9 grudnia 2014 r. Poz. 3636. UCHWAŁA Nr II/18/14 RADY MIEJSKIEJ w ŁABISZYNIE. z dnia 3 grudnia 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 9 grudnia 2014 r. Poz. 3636. UCHWAŁA Nr II/18/14 RADY MIEJSKIEJ w ŁABISZYNIE. z dnia 3 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 9 grudnia 2014 r. Poz. 3636 UCHWAŁA Nr II/18/14 RADY MIEJSKIEJ w ŁABISZYNIE z dnia 3 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 1 Spis treści 1. Zakładanie skrzynki kontaktowej

Bardziej szczegółowo

Definiowanie typów dokumentów Część 2. Przestrzenie nazw, XML Schema. Elementy czy atrybuty? Wartości domyślne i ustalone. Elementy czy atrybuty?

Definiowanie typów dokumentów Część 2. Przestrzenie nazw, XML Schema. Elementy czy atrybuty? Wartości domyślne i ustalone. Elementy czy atrybuty? Globalne i lokalne deklaracje elementów i atrybutów Definiowanie typów dokumentów Część 2. Przestrzenie nazw, XML Schema Deklaracje lokalne:

Bardziej szczegółowo

Format danych adnotacji do tytułów wykonawczych przekazywanych do organów egzekucyjnych przez epuap w związku ze zbiegiem egzekucji

Format danych adnotacji do tytułów wykonawczych przekazywanych do organów egzekucyjnych przez epuap w związku ze zbiegiem egzekucji Izba Administracji Skarbowej w Szczecinie Centrum Kompetencyjne Egzekucji Administracyjnej Format danych adnotacji do tytułów wykonawczych przekazywanych do organów egzekucyjnych przez epuap w związku

Bardziej szczegółowo

CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI CENTRUM PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Instrukcja użytkownika Narzędzie do modelowania procesów BPEL Warszawa, lipiec 2009 r. UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP

Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP Załącznik Nr 3 KDPW_CCP Zasady budowy i przekazywania komunikatów wykorzystywanych w Systemie IT KDPW_CCP Wersja 1.0 Warszawa, czerwiec 2012 Spis treści Wstęp... 3 Budowa komunikatów XML... 3 Przestrzenie

Bardziej szczegółowo

Krok po kroku płatnika Elektroniczne składanie deklaracji przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w 2014 r. dalej

Krok po kroku płatnika Elektroniczne składanie deklaracji przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w 2014 r. dalej Krok po kroku płatnika Elektroniczne składanie deklaracji przez płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych w 2014 r. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

z dnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe

z dnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe Projekt z dnia 17 listopada 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe Na podstawie art. 306j ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/172/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29-05-2013r.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/172/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29-05-2013r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/172/13 Rady Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 29-05-2013r.

Bardziej szczegółowo

Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu

Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu Zarząd Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego we Wrocławiu Źródło: http://bip.zgkikm.wroc.pl/zgk/metody-dostarczania-dok/2842,epuap.html Wygenerowano: Wtorek, 20 września 2016, 00:23 W celu wniesienia

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Warszawa, 09 grudnia 2014 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Wersja 1.4.3 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw (namespaces)...

Bardziej szczegółowo

Projekt. z dnia r.

Projekt. z dnia r. USTAWA Projekt z dnia. 2017 r. o zmianie ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz ustawy o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

Bardziej szczegółowo

Definiowanie typów dokumentów Część 2. Przestrzenie nazw, XML Schema

Definiowanie typów dokumentów Część 2. Przestrzenie nazw, XML Schema Definiowanie typów dokumentów Część 2. Przestrzenie nazw, XML Schema 1 Globalne i lokalne deklaracje elementów i atrybutów Deklaracje lokalne:

Bardziej szczegółowo

Poczta Polska S.A. Opis struktury pliku z danymi przekazów pocztowych lub Ekspresów Pieniężnych. Wersja 2.1

Poczta Polska S.A. Opis struktury pliku z danymi przekazów pocztowych lub Ekspresów Pieniężnych. Wersja 2.1 Poczta Polska S.A. Opis struktury pliku z danymi przekazów pocztowych lub Ekspresów Pieniężnych Wersja 2.1 Lipiec 2014 1. Struktura pliku z przekazami pocztowymi/ekspresami Pieniężnymi Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam Elżbieta Włodarczyk

Pozdrawiam Elżbieta Włodarczyk Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy uwagi do projektu rozporządzenia w sprawie warunków technicznych opublikowanego pod adresem http://bip.mswia.gov.pl/portal/bip/218/20162/projekt_rozporzadzenia_prezesa_rady_ministrow_w_spr

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ELEKTRONICZNEJ WYMIANY KORESPONDENCJI

PROCEDURA ELEKTRONICZNEJ WYMIANY KORESPONDENCJI Załącznik do Zarządzenia Nr 183.195.2015 Wójta Gminy Wiązowna z dnia 21 grudnia 2015 r. PROCEDURA ELEKTRONICZNEJ WYMIANY KORESPONDENCJI Urząd Gminy Wiązowna 1/7 Spis treści: I. OKREŚLENIA UŻYTE W PROCEDURZE.

Bardziej szczegółowo

Komunikacja elektroniczna z podmiotami pełniącymi zadania publiczne

Komunikacja elektroniczna z podmiotami pełniącymi zadania publiczne Komunikacja elektroniczna z podmiotami pełniącymi zadania publiczne - architektura referencyjna Wrocław, 29.11.2006 Plan prezentacji I. Uwarunkowania prawne II. Pierwowzory III. Propozycja rozwiązania

Bardziej szczegółowo

XML extensible Markup Language. część 4

XML extensible Markup Language. część 4 XML extensible Markup Language część 4 XML Schema (Podobnie jak DTD) XML Schema to opracowany przez W3C standard służący do definiowania struktury dokumentu XML. (W przeciwieństwie do DTD) XML Schema jest

Bardziej szczegółowo

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 16.05.2011 r.

Platforma epuap. Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA. Kraków, 16.05.2011 r. Platforma epuap Igor Bednarski kierownik projektu epuap2 CPI MSWiA Kraków, 16.05.2011 r. Agenda 1. Czym jest epuap 2. Cele projektu epuap2 3. Możliwości portalu 4. Komunikacja poprzez epuap 5. Stan zaawansowania

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP Warszawa, lipiec 2012 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML dla rynku OTC w systemie KDPW_CCP Wersja 1.1 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw

Bardziej szczegółowo

Schematy XML. Tomasz Traczyk. ttraczyk@ia.pw.edu.pl http://www.ia.pw.edu.pl/~ttraczyk/

Schematy XML. Tomasz Traczyk. ttraczyk@ia.pw.edu.pl http://www.ia.pw.edu.pl/~ttraczyk/ Schematy XML Tomasz Traczyk ttraczyk@ia.pw.edu.pl http://www.ia.pw.edu.pl/~ttraczyk/ Plan prezentacji Dlaczego schematy? Przykład schematu XML Schema nieco szczegółów Rola schematów XML Problemy z DTD

Bardziej szczegółowo

Standard Elektronicznej Skrzynki Podawczej

Standard Elektronicznej Skrzynki Podawczej Departament Informatyzacji Standard Elektronicznej Skrzynki Podawczej Warszawa, 2014 Spis treści Słownik pojęć i skrótów... 3 Uwarunkowania prawne... 6 Wstęp... 7 1. Główne założenia... 8 2. Wymagane właściwości

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 wrzeênia 2006 r. Nr 168

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. Warszawa, dnia 20 wrzeênia 2006 r. Nr 168 DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 wrzeênia 2006 r. Nr 168 TREÂå: Poz.: ROZPORZÑDZENIA: 1196 Ministra Finansów z dnia 11 wrzeênia 2006 r. w sprawie trybu sk adania oraz struktury

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ. Interaktywna instrukcja składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej. Właściciel procedury:

OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ. Interaktywna instrukcja składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej. Właściciel procedury: OŚWIADCZENIE O STANIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Interaktywna instrukcja składania oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Właściciel procedury: Departament Organizacji Szkolnictwa Wyższego, Kontroli i Nadzoru

Bardziej szczegółowo

Płatniku rozlicz PIT-11 przez internet! www.e-deklaracje.gov.pl

Płatniku rozlicz PIT-11 przez internet! www.e-deklaracje.gov.pl Płatniku rozlicz PIT-11 przez internet! www.e-deklaracje.gov.pl Dynamiczny rozwój technologii internetowych oraz postępująca komputeryzacja społeczeństwa mają swoje bezpośrednie konsekwencje także w sferze

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVI/316/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 listopada 2011 r.

UCHWAŁA NR XVI/316/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 30 listopada 2011 r. UCHWAŁA NR XVI/316/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy, warunków i trybu składania informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny,

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI

MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI DEPARTAMENT INFORMATYZACJI ul. Wspólna 1/3 00-529 Warszawa INSTRUKCJA ZAKŁADANIA ELEKTRONICZNEJ SKRZYNKI PODAWCZEJ PODMIOTU PUBLICZNEGO NA PLATFORMIE EPUAP

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego informacji kanałem teletransmisji

Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego informacji kanałem teletransmisji Szczegółowe informacje dotyczące przekazywania do Bankowego Funduszu Gwarancyjnego informacji kanałem teletransmisji Niniejsze szczegółowe informacje odnoszą się do informacji przekazywanych do Bankowego

Bardziej szczegółowo

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc

Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Warszawa, 07 lutego 2013 Zasady budowy i przekazywania komunikatów XML w systemie kdpw_otc Wersja 1.4.2 1 Spis treści Tabela zmian... 3 Wstęp... 4 Budowa komunikatów XML... 4 Przestrzenie nazw (namespaces)...

Bardziej szczegółowo

Rola języka XML narzędziem

Rola języka XML narzędziem Wprowadzenie do XML dr inż. Adam Iwaniak Szkolenie w Luboradzy, ZCPWZ, 12-13.02.2009r. Rola języka XML narzędziem Pierwszą rewolucją internetową było dostarczenie ludziom informacji. Znajdujemy się teraz

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 13 lipca 2015 r. Poz. 971 OBWIESZCZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 17 czerwca 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Prezesa

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika zewnętrznego (Instytucje zewnętrzne) Centralne Repozytorium Wzorów Dokumentów 1.0 Elektronicznych wersja 7.1. Ministerstwo

Bardziej szczegółowo