edeklaracje instrukcja Użytkownika (7) Strona 1 z 33 edeklaracje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "edeklaracje instrukcja Użytkownika (7) Strona 1 z 33 edeklaracje"

Transkrypt

1 instrukcja Użytkownika (7) Strona 1 z 33

2 Spis treści 1. Od czego należy zacząć Konfiguracja Tworzenie edeklaracji Podpisywanie edeklaracji Podpis kwalifikowany Podpis niekwalifikowany (nieweryfikowany) Przesyłanie edeklaracji Poprawianie błędnej edeklaracji Sporządzanie korekty edeklaracji Przykład generowania pojedynczej edeklaracji PIT 11 (21) Przykład generowania zbiorczej paczki edeklaracji PIT-11Z Błędy związane z wysyłaniem i podpisywaniem edeklaracji Błędy wynikające z braku podstawowych danych konfiguracyjnych Błąd: Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie Błąd: Dokument niezgodny ze schematem xsd Pozostałe błędy Błąd Zestaw kluczy nie jest zdefiniowany Błąd: SOAP...32 Strona 2 z 33

3 1. Od czego należy zacząć Przed rozpoczęciem korzystania z mechanizmów umożliwiających przesyłanie deklaracji drogą elektroniczną zalecane jest zapoznanie się z instrukcją użytkownika zamieszczoną w serwisie internetowym e-deklaracje: W pierwszej części tego dokumentu opisane są wymagania związane z rozpoczęciem przesyłania deklaracji drogą elektroniczną. Wszystkie deklaracje przesyłane w postaci elektronicznej muszą być podpisane podpisem elektronicznym. Dlatego też, przed dopełnieniem wszystkich niezbędnych formalności związanych z powiadomieniem Urzędu Skarbowego o zamiarze składania deklaracji drogą elektroniczną użytkownik musi uzyskać podpis elektroniczny i związany z nim certyfikat wydany przez jedną z instytucji upoważnionych do wydawania tego typu certyfikatów. Nie jest to wymagane w przypadku korzystania z podpisu nieweryfikowanego. Informacje na ten temat dostępne są w serwisie e-deklaracje: 2. Konfiguracja Przed rozpoczęciem korzystania z e-deklaracji niezbędne jest uzupełnienie w enova: 1. Danych podatnika (osoba fizyczna): Narzędzia / Opcje / Firma / Dane o działalności. Rysunek 1 Uzupełnianie danych podatnika Strona 3 z 33

4 Uwaga! Dla osób prawnych odznaczamy parametr Firma jest osobą fizyczną dane do deklaracji zostaną pobrane z zakładki Nazwa i adres firmy. Należy pamiętać, aby wszystkie dane adresowe zostały uzupełnione na zakładce Nazwa i adres. Aby udostępnić w enova mechanizmy związane z przygotowywaniem i przesyłaniem deklaracji podatkowych w wersji elektronicznej należy w konfiguracji Narzędzia / Opcje / Ogólne / włączyć odpowiednie parametry: Generowanie: Ręcznie użytkownik sam generuje przez wybór workera Generuj. Automatycznie edeklaracja będzie generowana podczas zatwierdzania Deklaracji podatkowej np. VAT-7. Tryb komunikacji z bramką Ministerstwa Finansów: Testowy w przypadku, gdy chcemy przetestować wysyłkę edeklaracji. W tym trybie e-deklaracje nie dochodzą do MF. Do systemu testowego nie powinny być przesyłane prawdziwe dane. Oficjalny gdy wszystko zostało już prawidłowo skonfigurowane. Tryb oficjalny służy do właściwego wysyłania edeklaracji. Obsługa deklaracji zbiorczych (Uniwersalna Bramka Dokumentów): Tak aby uruchomić możliwość zbiorczego wysyłania e-deklaracji należy parametr zaznaczyć Tak. Po zaznaczeniu omawianego parametru Tak w module Kadry i Płace w gałęzi Deklaracje PIT zostaną aktywowane listy PIT-11Z, PIT-40Z, PIT-RZ, PIT-8CZ. Nie brak możliwości przygotowania e-deklaracji zbiorczej. Rysunek 2 Ustawienia dot. generowania i wysyłki edeklaracji Strona 4 z 33

5 Następnie należy uzupełnić Kody urzędu skarbowego w Kontrahenci i Urzędy / Urzędy Skarbowe. Lista kodów US dostępna jest na stronie www: Rysunek 3 Uzupełnianie kodu Urzędu Skarbowego Uwaga! Uzupełnienie kodu urzędu jest niezbędne, w przypadku braku kodu edeklaracja nie zostanie przetworzona przez urząd, i dostanie status błędna. Na potrzeby przesyłania deklaracji VAT-UE należy uzupełnić Kod kraju na kartotece kontrahenta dostępny w Kontrahenci i Urzędy / Kontrahenci. Lista kodów dostępna jest na stronie www: Strona 5 z 33

6 Rysunek 4 Uzupełnianie kodu kraju Po skonfigurowaniu wspomnianych mechanizmów, w folderze Ewidencja dokumentów pojawi się lista. Rysunek 5 Lista Strona 6 z 33

7 Dodatkowo na listach deklaracji w różnych modułach programu enova oraz na wspomnianej liście edeklaracji pojawią się czynności związane z procesem tworzenia, podpisywania i przesyłania deklaracji w postaci elektronicznej. Rysunek 6 Czynności dot. edeklaracji 3. Tworzenie edeklaracji Po obliczeniu deklaracji podatkowej np.vat-7 i jej zatwierdzeniu, automatycznie lub ręczenie można wygenerować powiązaną z nią. Utworzoną edeklarację można podejrzeć z poziomu tradycyjnej deklaracji. Z poziomu listy tradycyjnych deklaracji można powiązaną edeklarację podpisać i przesłać do serwisu podatkowego Ministerstwa Finansów. Podpisywanie i przesyłanie może być również wykonywane z poziomu listy wszystkich edeklaracji w ewidencji dokumentów. Edycja tradycyjnej deklaracji jest blokowana od momentu jej zatwierdzenia i wygenerowania edeklaracji. Ponowna edycja jest możliwa po usunięciu powiązanej edeklaracji. Strona 7 z 33

8 Rysunek 7 Czynność: Pokaż edeklarację 4. Podpisywanie edeklaracji Wygenerowana edeklaracja posiada status Do podpisania. Kolejnym etapem procesu przetwarzania edeklaracji jest jej podpisanie. Od wersji dostępne są dwa typy podpisów. 4.2 Podpis kwalifikowany Aby podpisać edeklarację podpisem kwalifikowanym, należy wybrać czynność Podpisz PKCS#7 i następnie wskazać zainstalowany wcześniej odpowiedni certyfikat związany z podpisem elektronicznym. Rysunek 8 Podpis weryfikowany Strona 8 z 33

9 Rysunek 9 Wybór certyfikatu do podpisu Podpisem kwalifikowanym można podpisywać wszystkie typy edeklaracji. Podpisana edeklaracja otrzymuje status Do wysłania. 4.3 Podpis niekwalifikowany (nieweryfikowany) Stosownie do zmian w przepisach, od wersji programu enova umożliwiono przesyłanie edeklaracji w formie elektronicznej bez koniczności posiadania tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Dotyczy to deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D składanych przez osoby fizyczne. W takiej formie można przesyłać deklaracje za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 31 grudnia 2010 r. Aby podpisać edeklarację podpisem nieweryfikowanym, należy wybrać czynność Podpis nieweryfikowany. Rysunek 10 Podpis nieweryfikowany Dodatkowym weryfikatorem podpisu nieweryfikowanego jest podanie odpowiedniej kwoty przychodu (więcej informacji w ramce na rysunku 11). Strona 9 z 33

10 Rysunek 11 Podpis nieweryfikowany- kwota Podpisana edeklaracja otrzymuje status Do wysłania. 5. Przesyłanie edeklaracji Kolejnym etapem jest wykonie czynności Wyślij/Potwierdź. Jeśli użytkownik korzysta z podpisu kwalifikowanego przy pierwszym nawiązywaniu połączenia z serwisem podatkowym Ministerstwa Finansów pojawi się komunikat błędu z informacją o tym, że przetwarzany certyfikat główny nie pochodzi od zaufanego dostawcy i pytanie czy zainstalować odpowiedni certyfikat (dot. podpisu weryfikowanego). Rysunek 12 Błąd certyfikatu Należy wybrać Tak i zainstalować certyfikat. Strona 10 z 33

11 Rysunek 13 Kolejne kroki instalacji certyfikatu: Informacje o certyfikacie Należy ręcznie wskazać magazyn certyfikatów zaznaczając opcje: Umieść wszystkie certyfikaty w następującym magazynie: Strona 11 z 33

12 Rysunek 14 Kreator importu certyfikatów i wybierając: Zaufane główne urzędy certyfikacji. Rysunek 15 Wybieranie magazynu certyfikatów Strona 12 z 33

13 Po zainstalowaniu certyfikatu wysłanego przez serwis Ministerstwa Finansów należy ponownie wykonać czynność Wyślij/Potwierdź. Po przesłaniu poprawnej edeklaracji do serwisu Ministerstwa Finansów program pobiera potwierdzenie potwierdzającego poprawne przetworzenie dokumentu. Poprawna edeklaracja po przesłaniu i uzyskaniu zwrotnego potwierdzenia przesłania otrzymuje status Potwierdzona, co jest równoznaczne z potwierdzeniem złożenia deklaracji. Na liście lub wewnątrz danej edeklaracji użytkownik ma możliwość wydruku Urzędowego potwierdzenia odbioru. Rysunek 16 UPO Strona 13 z 33

14 6. Poprawianie błędnej edeklaracji Jeśli deklaracja została sporządzona niepoprawnie na liście transmisji pojawi się odpowiednia o tym informacja, a edeklaracja otrzyma status Błędna. Rysunek 17 Błędna edeklaracja Błędną edeklarację należy anulować wykonując na formularzu czynność Anuluj. Anulowaną edeklarację można pozostawić lub ewentualnie całkowicie usunąć. Po anulowaniu edeklaracji będzie możliwe odtwierdzenie deklaracji źródłowej, i jej ponowne edytowanie, poprawienie błędów i ponowne wygenerowanie edeklaracji. Strona 14 z 33

15 Rysunek 18 Czynność: Anuluj edeklarację 7. Sporządzanie korekty edeklaracji Jeśli zaistnieje potrzeba skorygowania wcześniej wysłanej deklaracji, należy w pierwszej kolejności stworzyć korektę deklaracji źródłowej. Przykład korekta VAT-7 Na formularzu deklaracji VAT-7 zaznaczamy parametr korekta. Strona 15 z 33

16 Rysunek 19 Przykład korekta PIT-11 Korekta deklaracji VAT deklaracja PIT 11(19) należy w polu Cel złożenia deklaracji wybrać korekta deklaracji. Strona 16 z 33

17 Rysunek 20 Korekta deklaracji PIT Po przeliczeniu pojawi się nowa zakładka załączniki. W dolnej części należy napisać przyczynę korekty deklaracji. Następnie zgodnie z wcześniejszą instrukcją należy zatwierdzić deklarację i sporządzić e-deklarację. Strona 17 z 33

18 Rysunek 21 ORD-ZU dla VAT-7 Rysunek 22 ORD-ZU dla PIT-11 Strona 18 z 33

19 8. Przykład generowania pojedynczej edeklaracji PIT 11 (21) 1. Przygotowanie e-deklaracji PIT-11 należy zacząć od wygenerowania i zatwierdzenia, deklaracji PIT -11(21) w module Kadry i Płace / Deklaracje / Deklaracje PIT / Deklaracje PIT 11. Rysunek 23 Deklaracja PIT Jeżeli w konfiguracji systemu Narzędzia / Opcje / Systemowe / mamy zaznaczone: a. generowanie e-deklaracji Ręcznie to po zatwierdzeniu deklaracji na pasku menu pojawia się klawisz, który następnie należy wcisnąć, aby wygenerować e-deklarację. Klawisz zamieni się na. b. generowanie edeklaracji Automatycznie to po zatwierdzeniu deklaracji na pasku menu pojawia się klawisz. c. w parametrze "Obsługa deklaracji zbiorczych (Uniwersalna Bramka Dokumentów)": Tak wówczas w menu pojawia się klawisz Strona 19 z 33

20 punkcie 9 dokumentu). (zbiorcza wysyłka edeklaracji została opisana w 3. Po wygenerowaniu edeklaracja pojawia się w Ewidencji dokumentów >. Przygotowaną tak e-deklarację należy podpisać, wysłać i potwierdzić odbiór. można podpisać i wysłać z dwóch poziomów zarówno z poziomu Deklaracje PIT / PIT 11 jak również z Ewidencji dokumentów /. Z poziomu Deklaracje PIT/PIT 11 oraz Ewidencja dokumentów / w menu znajduje się klawisz. Po wciśnięciu klawisza pojawi się lista certyfikatów zarejestrowanych na danym komputerze. Należy wybrać certyfikat, który chcemy użyć do podpisania edeklaracji i następnie wcisnąć klawisz. Podobnie tę czynność wykonuje się z poziomu ewidencji dokumentów/. Rysunek 24 Wybór certyfikatu do podpisu 4. Po podpisaniu e-deklaracji uaktywnia się w menu klawisz, który umożliwia nam przesłanie deklaracji do urzędu i odebranie UPO czyli urzędowego potwierdzenia odbioru. Po wciśnięciu klawisza dostajemy informację zwrotną potwierdzającą przyjęcie deklaracji i deklaracja przyjmuje status: Potwierdzona. - Strona 20 z 33

21 Rysunek 25 edeklaracja PIT Przykład generowania zbiorczej paczki edeklaracji PIT-11Z. Aby uruchomić możliwość zbiorczego wysyłania e-deklaracji należy w konfiguracji systemu Narzędzia/Opcje/Ogólne/ zaznaczyć parametr "Obsługa deklaracji zbiorczych (Uniwersalna Bramka Dokumentów) :Tak. Po zaznaczeniu omawianego parametru w module Kadry i Płace w gałęzi Deklaracje PIT zostaną aktywowane listy PIT- 11Z,PIT-40Z,PIT-RZ,PIT-8CZ. Uwaga! Po zmianie parametrów w konfiguracji systemu należy się przelogować. Strona 21 z 33

22 Rysunek 26 Listy do przygotowania zbiorczych edeklaracja Uwaga! Jeżeli w parametrze "Generowanie" jest wybrana opcja: Automatycznie a w parametrze "Obsługa deklaracji zbiorczych (Uniwersalna Bramka Dokumentów)" zostanie zaznaczony parametr "Tak" wówczas automatyczne generowanie e- deklaracji po zatwierdzeniu naliczonej deklaracji podatkowej będzie się odbywało dla deklaracji pojedynczych, które nie obowiązuje wysyłka zbiorcza oraz po zatwierdzeniu dokumentu zbiorczego PIT-11Z, PIT-40Z, PIT-RZ, PIT-8CZ. Nie będzie generowana e-deklaracja po zatwierdzeniu pojedynczej deklaracji PIT-11, PIT-40, PT-R, PIT-8C. 1. Przygotowanie paczki e-deklaracji PIT-11Z należy zacząć od naliczenia pracownikom deklaracji PIT-11(21) a następnie ich zatwierdzenia. Zbiorczo deklaracje można przygotować stojąc na liście Wszyscy, zaznaczając poprzez Ctrl+A wszystkich pracowników a następnie w Czynnościach można skorzystać z opcji Deklaracje/Nalicz PIT-11. Strona 22 z 33

23 Rysunek 27 Czynność: Deklaracje/Nalicz PIT-11 2.Aby przygotować dokument zbiorczy przykładowo dla deklaracji PIT-11 należy stojąc na liście Deklaracje PIT/PIT-11Z wskazać "Nowy (PIT-11Z(21))". Numer paczki zostanie narzucony domyślnie. W ten sposób zostaje założony dokument zbiorczy, do którego należy przypisać naliczone pracownikom deklaracje PIT-11. Rysunek 28 edeklaracja PIT-11Z Strona 23 z 33

24 3.Naliczone pracownikom deklaracje PIT-11 do przygotowanego dokumentu zbiorczego PIT-11Z można dodać z poziomu: a) otwartego formularza PIT-11Z po wskazaniu przycisku "Wybierz deklaracje". W otwartym oknie należy za pomocą przycisku Dodaj lub Dodaj wszystkie przenieść zatwierdzone deklaracje PIT-11 z lewego okna do okna prawego. Uwaga! Przy użyciu przycisku "Wybierz deklaracje" jest możliwość dodawania do dokumentu zbiorczego wyłącznie zatwierdzonych deklaracji podatkowych. Rysunek 29 edeklaracja PIT-11Z/Wybierz deklaracje b) listy Deklaracje PIT/PIT-11 po zaznaczeniu naliczonych pracownikom deklaracji PIT-11 przy użyciu przycisku "Dodaj do deklaracji zbiorczej". W otwartym oknie należy wybrać wcześniej utworzoną Deklaracje zbiorczą z poziomu Deklaracje PIT/PIT-11Z. Strona 24 z 33

25 Uwaga! Przy użyciu przycisku "Dodaj do deklaracji zbiorczej" jest możliwość dodawania do dokumentu zbiorczego zarówno zatwierdzonych jak i odtwierdzonych deklaracji podatkowych. Rysunek 30 Deklaracje PIT-11/Dodaj do deklaracji zbiorczej c) otwartego formularza naliczonej deklaracji PIT-11 (zarówno z kartoteki pracownika/deklaracje/podatkowe (PIT) jak i z listy Deklaracje PIT/PIT-11) po wskazaniu przycisku "Dodaj do deklaracji zbiorczej". W otwartym oknie należy wskazać wcześniej utworzoną Deklaracje zbiorczą z poziomu Deklaracje PIT-11/PIT-11Z. Uwaga! Przy użyciu przycisku "Dodaj do deklaracji zbiorczej" jest możliwość dodawania do dokumentu zbiorczego zarówno zatwierdzonych jak i odtwierdzonych deklaracji podatkowych. Strona 25 z 33

26 Rysunek 31 Deklaracja PIT-11/Dodaj do deklaracji zbiorczej 4.Po zatwierdzeniu dokumentu zbiorczego PIT-11Z zostanie automatycznie wygenerowana e-deklaracja (Narzędzia/Opcje/Ogólne/, parametr "Generowanie":Automatycznie) lub w przypadku konieczności generowania ręcznego e- deklaracji należy użyć czynności "Generuj " (Narzędzia/Opcje/Ogólne/, parametr "Generowanie": Ręcznie). Po wygenerowaniu e-deklaracji w kolumnie "Status" pojawi się zapis "Do podpisania". Rysunek 32 PIT-11Z/Status 5.W kolejnym kroku należy deklaracje zbiorczą PIT-11Z podpisać, wysłać oraz potwierdzić e-deklaracje używając adekwatnych czynności. Strona 26 z 33

27 Rysunek 33 PIT-11Z/Czynności Po wysłaniu edeklaracji, gdy dostajemy informację zwrotną potwierdzającą przyjęcie edeklaracji i edeklaracja przyjmuje status: Potwierdzona jest możliwość wygenerowania UPO, czyli urzędowego potwierdzenia odbioru na liście lub wewnątrz danej edeklaracji z poziomu Ewidencja dokumentów/. Uwaga! Jeżeli dokument zbiorczy PIT-11Z w wyniku wysłania do bramki Ministerstwa Finansów zyskuje status Błędna należy otworzyć dokument zbiorczy PIT-11Z wskazać przycisk Wybierz deklaracje, w otwartym oknie za pomocą przycisku Usuń wszystkie przenieść deklaracje PIT-11 z prawej do lewej strony okna. Należy następnie usunąć dokument zbiorczy PIT-11Z. Po uzupełnieniu brakujących danych należy ponownie przeliczyć deklaracje PIT-11, stworzyć dokument zbiorczy PIT-11Z, dodać deklaracje PIT-11 do dokumentu zbiorczego PIT-11Z, wygenerować e- deklaracje, podpisać, wysłać. 10. Błędy związane z wysyłaniem i podpisywaniem edeklaracji 10.2 Błędy wynikające z braku podstawowych danych konfiguracyjnych Jedną z najczęstszych przyczyn błędnej edeklaracji są brakujące dane związane podstawową konfiguracją programu. Poniżej opisano kroki które należy przejść aby zweryfikować poprawność edeklarcji i uzupełnić brakujące informacje. 1. Jeśli edeklaracja dostaje status błędna należy przejść w pierwszej kolejności na zakładkę Dokument edeklaracji i przejrzeć XML pod kątem brakujących danych w polach z danymi typu Kod urzędu, nip, dane adresowe itp. (przykłady pt ) Strona 27 z 33

28 Rysunek 34 edeklaracja / Dokument 2. Po odnalezieniu braku/błędu należy brakujące dane uzupełnić/poprawić. 3. Następnie należy anulować błędną edeklarację (można ją usunąć lub pozostawić). 4. Deklarację źródłową należy od twierdzić, przeliczyć i ponownie wygenerować edekalarcje. Po wygenerowaniu nowej edeklaracji podpisujemy ją i wysyłamy Błąd: Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie Powodem pojawienia się takiego błędu, są najczęściej nieuzupełnione lub błędnie uzupełnione wymagane przez edeklarację pola w konfiguracji. Strona 28 z 33

29 Rysunek 35 edeklaracjastatus etransmisji 408 Aby szybko odnaleźć pozycje, które są nieuzupełnione, należy przejść na zakładkę Dokument edeklaracji i odszukać miejsca, które w znacznikach >< nie posiadają danych. (wyjątek stanowią pola związane z wartościami np. kwoty podatku) Przykład 1 Błędna edeklaracja - użytkownik nie uzupełnił kodu Urzędu Skarbowego. Strona 29 z 33

30 Rysunek 36 edeklaracja / Dokument - xml Strona 30 z 33

31 Błąd: Dokument niezgodny ze schematem xsd Rysunek 37 Status etransmisji 401 Błąd z przykładu najczęściej występuje w edeklaracjach spółek i wynika również z braku podstawowych danych w konfiguracji. W przedstawionym przykładzie brakuje numeru regon <etd:regon></etd:regon> puste pole na zakładce Dokument edeklaracji. W przypadku gdy po dokładnym zweryfikowaniu opisanych w instrukcji ustawień dot. edeklaracji problem nadal występuje, należy sprawdzić: Opcje/Ewidencja VAT/Deklaracja VAT-7/Podstawowe, należy zweryfikować czy w pozycji Dane podatnika nie wpisano dodatkowo danych właściciela. Opcje/Dane o działalności odznaczono parametr osoba fizyczna. Strona 31 z 33

32 10.3 Pozostałe błędy Błąd Zestaw kluczy nie jest zdefiniowany Błąd może się pojawić podczas podpisywania edeklaracji jeśli klient pracuje na systemie Windows 64 bitowym, a program do zarządzania podpisem elektronicznym z którego korzysta, jest aplikacją 32 bit. Rozwiązaniem problemu jest uruchomienie programu enova w wersji 32 bitowej. Ścieżka do skrótu: (C:\Program Files \Soneta\enova ) skrót można sobie wyciągnąć na stałe na pulpit. Rysunek 38 SonetaExplorer Błąd: SOAP W elemencie brak nasłuchującego punktu końcowego, który mógłby odebrać komunikat. Jest to często spowodowane niepoprawnym adresem lub akcją protokołu SOAP. Sprawdź właściwość InnerException (jeśli jest obecna), aby uzyskać więcej szczegółowych informacji. Najczęstszą przyczyną błędu jest przerwa techniczna w obsłudze serwisu edeklaracji. W pierwszej kolejności, należy sprawdzić, czy na stronie MF nie ma informacji o utrudnieniach w dostępie do systemu edeklaracji, bądź ewentualnej przerwie technicznej. Poniżej link do strony MF. Strona 32 z 33

33 W przypadku tego typu błędu należy niezależnie skontaktować się z serwisem aby dowiedzieć się czy są jakieś problemy. Jeżeli od strony MF serwis działa poprawnie należy zweryfikować zabezpieczenia związane w swoim systemie. Problemem może być zbyt rygorystyczne skonfigurowanie połączenia z Internetem. Uwaga!!! Gdy żadna z powyższych opcji błędów Państwa nie dotyczy, proszę kontaktować się z Partnerem (wdrożeniowcem) w celu odszukania przyczyny błędu i jego poprawy. Strona 33 z 33

edeklaracje instrukcja Użytkownika (8) Strona 1 z 27 edeklaracje

edeklaracje instrukcja Użytkownika (8) Strona 1 z 27 edeklaracje instrukcja Użytkownika (8) Strona 1 z 27 Spis treści 1. Od czego należy zacząć... 3 2. Konfiguracja... 3 3. Tworzenie edeklaracji... 7 4. Podpisywanie edeklaracji... 8 4.2 Podpis kwalifikowany... 8 4.3

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK.

Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK. FK - EDeklaracje Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK. W założeniu przyjęto, iż użytkownik

Bardziej szczegółowo

Obsługa modułu. e-deklaracje. w programach WF-FaKir oraz WF-Gang. (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19

Obsługa modułu. e-deklaracje. w programach WF-FaKir oraz WF-Gang. (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19 Obsługa modułu e-deklaracje w programach WF-FaKir oraz WF-Gang (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19 Zawartość skryptu: I. Czego potrzebujesz, aby wysyłać deklaracje podatkowe w formie elektronicznej?

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o.

Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o. Procedura przygotowania, wydruku i przesłania deklaracji podatkowych PIT do Urzędu Skarbowego w programie Advantec. Program Advantec umożliwia przygotowanie, wydruk oraz wysłanie formularzy podatkowych

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.

Bardziej szczegółowo

Zmiany w sposobie obsługi e-deklaracji w systemach Sz@rk KP, Sz@rk FK i Sz@rk KE

Zmiany w sposobie obsługi e-deklaracji w systemach Sz@rk KP, Sz@rk FK i Sz@rk KE Zmiany w sposobie obsługi e-deklaracji w systemach Sz@rk KP, Sz@rk FK i Sz@rk KE (od wersji 2015) Wstęp Od 1 stycznia 2015 zmienią się zasady składania deklaracji PIT. Płatnicy podatków, zobowiązani będą

Bardziej szczegółowo

WYSYŁKA EDEKLARACJI 2015

WYSYŁKA EDEKLARACJI 2015 WYSYŁKA EDEKLARACJI 2015 Instrukcja użytkownika Wersja [Stan] www.ergo.pl Spis treści 1. Wstęp... 5 2. Eksport danych z programu do systemu interaktywnych formularzy... 6 3. Wysyłka elektroniczna spod

Bardziej szczegółowo

Wysyłka do systemu e-deklaracje

Wysyłka do systemu e-deklaracje Wysyłka do systemu e-deklaracje Wysyłka do systemu e-deklaracje dotyczy wyłącznie deklaracji podatkowych i jest realizowana przez kreatora wysyłki. Na komputerze, na którym dokonywana jest wysyłka powinien

Bardziej szczegółowo

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY

KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY BASE SOFT Krystian Balion 41-403 Chełm Śląski Tel. 691 30 80 30 www.basesoft.pl info@basesoft.pl KOMISJE WYBORCZE PIT- 2014 EKSPORT E-PITY INSTALACJA AKTUALIZACJA Wymagana wersja programu minimum 1.2.8.33

Bardziej szczegółowo

ewydruki Instalacja - szybki start WYMAGANIA INSTALACJA www.groszek.pl Ogólne Wobec oprogramowania Aktualizacja instalacji Weryfikacja instalacji

ewydruki Instalacja - szybki start WYMAGANIA INSTALACJA www.groszek.pl Ogólne Wobec oprogramowania Aktualizacja instalacji Weryfikacja instalacji WYMAGANIA Ogólne Posiadanie certyfikatu kwalifikowanego z przeznaczeniem do podpisu dokumentów (np. certyfikat używany do podpisywania dokumentów do ZUS w Płatniku). Certyfikat musi być wcześniej zainstalowany

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKA

PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKA PORADNIK DLA UŻYTKOWNIKA 2015 Copyrights Raks Sp. z o.o. SPIS TREŚCI Wstęp... 1 Wczytaj... 2 Wyślij... 2 Zweryfikuj... 3 Odrzucone... 4 Historia... 4 Ustawienia... 4 e-deklaracje dla RAKS2000KP Poradnik

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Zaloguj się na pue.zus.pl. Uruchom aplikację epłatnik, wybierając zakładkę o tej nazwie.

Zaloguj się na pue.zus.pl. Uruchom aplikację epłatnik, wybierając zakładkę o tej nazwie. ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na. Uruchom

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy opatrywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wersja 1.2 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 II. CZYNNOŚCI DO WYKONANIA...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI ZBIORCZE E-DEKLARCJE. dla Kadr Plac i ZUS PRO

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI ZBIORCZE E-DEKLARCJE. dla Kadr Plac i ZUS PRO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI ZBIORCZE E-DEKLARCJE dla Kadr Plac i ZUS PRO I. Instalacja Programu Program Kadry Płace i ZUS PRO może to być dowolny folder jednak preferowaną lokalizacja jest : BiznesmenPro\eDeklaracje.

Bardziej szczegółowo

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja Rejestr transakcji GIIF - instrukcja 2 1 Kancelaria Notarialna - Rejestr Transakcji GIIF instrukcja Rejestr Transakcji GIIF Poniższa instrukcja przedstawia sposób przygotowania transakcji i realizację

Bardziej szczegółowo

Płatniku rozlicz PIT-11 przez internet! www.e-deklaracje.gov.pl

Płatniku rozlicz PIT-11 przez internet! www.e-deklaracje.gov.pl Płatniku rozlicz PIT-11 przez internet! www.e-deklaracje.gov.pl Dynamiczny rozwój technologii internetowych oraz postępująca komputeryzacja społeczeństwa mają swoje bezpośrednie konsekwencje także w sferze

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Opis przesyłania e-deklaracji VAT i PIT z systemów Sz@rk do serwera e-deklaracje w MF za pośrednictwem programu PPUS

Opis przesyłania e-deklaracji VAT i PIT z systemów Sz@rk do serwera e-deklaracje w MF za pośrednictwem programu PPUS Opis przesyłania e-deklaracji VAT i PIT z systemów Sz@rk do serwera e-deklaracje w MF za pośrednictwem programu PPUS 1. Wstęp Od paru lat oprogramowanie Sz@rk pozwalało na utworzenie e-deklaracji PIT-11,

Bardziej szczegółowo

II. US. 1. Wybór formularza na serwisie internetowy systemu e-deklaracje

II. US. 1. Wybór formularza na serwisie internetowy systemu e-deklaracje II. US 1. Wybór formularza na serwisie internetowy systemu e-deklaracje W celu przesyłania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej naleŝy pobrać ze strony Ministerstwa Finansów http://www.e-deklaracje.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. Jak przesłać deklaracje PIT za rok 2014 do systemu e-deklaracje?

Płace Optivum. Jak przesłać deklaracje PIT za rok 2014 do systemu e-deklaracje? Płace Optivum Jak przesłać deklaracje PIT za rok 2014 do systemu e-deklaracje? Utworzone w programie Płace Optivum deklaracje PIT można eksportować do systemu e-deklaracje. Funkcja umożliwiająca wykonanie

Bardziej szczegółowo

Opis tworzenia i przesyłania deklaracji VAT i PIT z systemów Sz@rk do serwera e-deklaracje w Ministerstwie Finansów

Opis tworzenia i przesyłania deklaracji VAT i PIT z systemów Sz@rk do serwera e-deklaracje w Ministerstwie Finansów Opis tworzenia i przesyłania deklaracji VAT i PIT z systemów Sz@rk do serwera e-deklaracje w Ministerstwie Finansów 1. Wstęp Tworzenie i przesyłanie e-deklaracji jest dostępne w systemach Sz@rk KE PRO,

Bardziej szczegółowo

www.e-deklaracje.gov.pl

www.e-deklaracje.gov.pl www.e-deklaracje.gov.pl Dlaczego warto złożyć zeznanie drogą elektroniczną? Dostępność usług przez Internet jest dziś standardem. Już po raz czwarty mamy możliwość złożenia zeznania podatkowego przez Internet.

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl. Przejdź do zakładki epłatnik.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Płatnik PIT zmiany od 2015 roku

Płatnik PIT zmiany od 2015 roku zmiany od 2015 roku Od 1 stycznia 2015 r. weszły w życie nowe obowiązki wynikające ze zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mające zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014

Bardziej szczegółowo

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012a

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012a Symfonia Faktura 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012a Spis treści: Symfonia Faktura w wersji 2012.a 2 Zmiany w obsłudze kontrahenta incydentalnego 2 Ustawienie Kontrola danych/wystawianie

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Informatyki System e-deklaracje Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy opatrywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wersja 1.4 Warszawa, 04.01.2012 r.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji Wersja Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Zmiany... 3 2 Handel... 3 2.1 Poprawiono... 3 3 CRM... 4 3.1 Poprawiono... 4 4 Księgowość... 4 4.1 Nowości... 4

Bardziej szczegółowo

Opis przykładowego programu realizującego komunikację z systemem epuap wykorzystując interfejs komunikacyjny "doręczyciel"

Opis przykładowego programu realizującego komunikację z systemem epuap wykorzystując interfejs komunikacyjny doręczyciel Opis przykładowego programu realizującego komunikację z systemem epuap wykorzystując interfejs komunikacyjny "doręczyciel" dn.24.09.2009 r. Dokument opisuje przykładowy program doręczający dokumenty na

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Instrukcja wypełniania interaktywnych formularzy służących do składania deklaracji PIT-16A, PIT-19A zeznań PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz wniosku PIT-16 w roku

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Wystawianie e-faktur stan prawny... 2 3. Program Symfonia e-dokumenty... 2 4. e-faktura

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Instrukcja wypełniania interaktywnych formularzy służących do składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2009 oraz wysłania z tych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik.

Instrukcja obsługi certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. Instrukcja obsługi certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. Rejestracja certyfikatu w Płatniku Aby zarejestrować certyfikat w Płatniku proszę postępować zgodnie z instrukcją poniżej. Proszę uruchomić

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja

Dokumentacja programu. Zoz. Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ. Wersja Dokumentacja programu Zoz Uzupełnianie kodów terytorialnych w danych osobowych związanych z deklaracjami POZ Wersja 1.40.0.0 Zielona Góra 2012-02-29 Wstęp Nowelizacja Rozporządzenia Ministra Zdrowia z

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej System e-deklaracje Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy opatrywanych podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie oraz elektroniczna wysyłka deklaracji PIT za rok 2014 przy pomocy programu Midas.

Rozliczanie oraz elektroniczna wysyłka deklaracji PIT za rok 2014 przy pomocy programu Midas. Rozliczanie oraz elektroniczna wysyłka deklaracji PIT za rok 2014 przy pomocy programu Midas. Uwaga: Program Midas wspiera wysyłkę deklaracji PIT11, PIT40, PIT4R oraz PIT8AR podpisanych podpisem kwalifikowanych.

Bardziej szczegółowo

E- deklaracje. Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu. Monika Szuława

E- deklaracje. Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu. Monika Szuława E- deklaracje Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu Monika Szuława Podstawowe regulacje prawne dotyczące przesyłania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Rozporządzenie Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Wersja 1.0 Warszawa, Kwiecień 2015 Strona 2 z 13 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla WF-Mag Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Instrukcja aplikacji e-deklaracje Desktop. Wersja 7 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 II. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 3 III. INSTALACJA APLIKACJI... 3 IV. URUCHOMIENIE APLIKACJI...

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna forma przekazywania deklaracji

Elektroniczna forma przekazywania deklaracji Elektroniczna forma przekazywania deklaracji Podstawy prawne: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy opatrywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wersja 1.3 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 II. CZYNNOŚCI DO WYKONANIA...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Korygowanie deklaracji VAT-UE... 2 3. Załączniki do

Bardziej szczegółowo

Moduł e-deklaracje w LeftHand (dotyczy wyłącznie systemu Windows)

Moduł e-deklaracje w LeftHand (dotyczy wyłącznie systemu Windows) Moduł e-deklaracje w LeftHand (dotyczy wyłącznie systemu Windows) 1. Wstęp W odpowiedzi na zapotrzebowanie naszych użytkowników, firma LeftHand udostępnia wraz z najnowszą wersją programów oczekiwaną funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP XL Wersja 1.0 Warszawa, Listopad 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch ERP

Bardziej szczegółowo

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL

PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan. Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL PUE ZUS Wysyłka elektronicznych zapytan Instrukcja wysyłki zapytań do ZUZ-PUE za pomocą aplikacji Komornik SQL Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI PROGRAMU ZBIORCZE e-deklarcje i JPK dla programów DOS: Księgi PiR, Płac, FiK, Magazyn Multi

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI PROGRAMU ZBIORCZE e-deklarcje i JPK dla programów DOS: Księgi PiR, Płac, FiK, Magazyn Multi INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI PROGRAMU ZBIORCZE e-deklarcje i JPK dla programów DOS: Księgi PiR, Płac, FiK, Magazyn Multi I. Instalacja Programu Jeżeli program będzie pracować w sieci, to IP powinno

Bardziej szczegółowo

e-deklaracje Zeznanie PIT-37 bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego

e-deklaracje Zeznanie PIT-37 bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego e-deklaracje Zeznanie PIT-37 bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego Idea Ograniczenie formalności, jakich musi dopełnid podatnik. Ułatwienie składania zeznania podatkowego oraz oszczędnośd czasu podatnika

Bardziej szczegółowo

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen?

FAQ Systemu EKOS. 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? 27.06.11 FAQ Systemu EKOS 1. Jakie są wymagania techniczne dla stanowiska wprowadzania ocen? Procedura rejestracji ocen wymaga podpisywania protokołów (w postaci wypełnionych formularzy InfoPath Forms

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski

Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski STRONA 1/24 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP 3 2 WYBÓR FORMULARZA 4 3 WYBÓR JEDNOSTKI 6 4 WYPEŁNIENIE FORMULARZA 7 5 WYGENEROWANIE DOKUMENTU XML 8 6 WYDRUK WYPEŁNIONEGO WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika

Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika Obsługa systemu OGNIVO w aplikacji Kancelaria Komornika Rozoczęcie korzystania z modułu odpowiedzialnego za systemu OGNIVO wymaga prawidłowej konfiguracji aplikacji Kancelaria Komornika oraz zainstalowania

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Generowanie deklaracji PIT 4R oraz PIT 8AR... 2 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika

Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika Opis aktualizacji programu Kancelaria Komornika ZUS-EKS Currenda sp. z o.o.; 30-348 K rakó w, ul. B o b rz y ńs ki e g o 3 9 b / 1 7 t el. (12) 3 5 8-01-3 1, (12) 359-78-98 f a x (1 2 ) 358-01-01 w. 6

Bardziej szczegółowo

W pustym polu wpisz szukaną frazę niezaleganie i kliknij [Filtruj]. Lista usług zostanie

W pustym polu wpisz szukaną frazę niezaleganie i kliknij [Filtruj]. Lista usług zostanie ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W OPŁACANIU SKŁADEK REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.0 Warszawa, Sierpień 2015 Strona 2 z 12 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x

Instrukcja obsługi certyfikatów w programie pocztowym MS Outlook Express 5.x/6.x Spis treści Wstęp... 1 Instalacja certyfikatów w programie pocztowym... 1 Instalacja certyfikatów własnych... 1 Instalacja certyfikatów innych osób... 3 Import certyfikatów innych osób przez odebranie

Bardziej szczegółowo

Pobierz dane z Programu PŁATNIKA. e-deklaracji

Pobierz dane z Programu PŁATNIKA. e-deklaracji Pobierz dane z Programu PŁATNIKA do e-deklaracji 1 epp.net ComSoft Radom 2014 (eksport Płatnik do e-deklaracje) Instrukcja Obsługi ZIiA ComSoft Radom 2 Spis: Wstęp 4 Prawa autorskie 5 Wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

eformatyzacja instrukcja obsługi

eformatyzacja instrukcja obsługi eformatyzacja instrukcja obsługi AGMASoft 2010 Opis systemu... 3 1 Zasady postępowania... 4 2 Instalacja systemu eformatyzacja... 5 2.1 Instalacja programu... 5 2.2 Instalacja sterowników BDE... Błąd!

Bardziej szczegółowo

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013

Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Instrukcja programowania kasy Bursztyn z aplikacji PLU Manager (KF-03) 2013 Edata Polska Sp. z o.o. Ul. Jana Cybisa 6 02-784 Warszawa Tel. 22 545-32-40 Fax. 22 670-60-29 Ver 1.02 Spis treści: 1 Wstęp...

Bardziej szczegółowo

1.2. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 stycznia 2015 roku Dochód deklarowany (składki społeczne) 2375,40 zł

1.2. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 stycznia 2015 roku Dochód deklarowany (składki społeczne) 2375,40 zł PLP wersja 8.00a 1. Nowości 1.1. Nowe wartości wskaźników miesięcznych obowiązujących od 1 grudnia 2014 roku Przeciętne wynagrodzenie 3 781,14 zł Minimalne uczniów I klasa 151,25 zł II klasa 189,06 zł

Bardziej szczegółowo

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3

Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji. Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji Wersja dokumentu: 1.3 Currenda EPO Instrukcja Konfiguracji - wersja dokumentu 1.3-19.08.2014 Spis treści 1 Wstęp... 4 1.1 Cel dokumentu... 4 1.2 Powiązane dokumenty...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI ZBIORCZE E-DEKLARCJE. dla Księgi PiR oraz Płac DOS

INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI ZBIORCZE E-DEKLARCJE. dla Księgi PiR oraz Płac DOS INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI ZBIORCZE E-DEKLARCJE dla Księgi PiR oraz Płac DOS I. Instalacja Programu Dla programów DOS ( Płace i Księga) Instalacja musi odbyć się na serwerze w folderze głównym Księga.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2

MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 MODUŁ POMOST PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA (WERSJA DLA SYSTEMU EKSPERT) 1. WSTĘP... 2 2. PRZYGOTOWANIE DO PRACY... 2 3. OPIS FUNKCJI... 2 3.1. EWIDENCJA / PŁATNIKÓW... 2 3.2. EWIDENCJA / POPRZ. DANYCH UBEZP...

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. Eksport e-deklaracji oraz import UPO

Biuletyn. Eksport e-deklaracji oraz import UPO Biuletyn Eksport e-deklaracji oraz import UPO Spis treści 1.1 e- Deklaracje Informacje ogólne... 3 1.2 Eksport e- Deklaracji... 4 1.3 Odbieranie UPO... 8 1.4 Sprawdzanie pliku XML z deklaracją... 8 1.5

Bardziej szczegółowo

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ

MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ MECHANIZM WYMIANY DANYCH ORAZ ROZLICZEŃ APTEKA NFZ Stan na dzień 12.01.2012 Najnowszej wersji tej instrukcji szukaj pod adresem: http://www.kamsoft.pl/prod/aow/ustawa_2012.htm I. Wstęp. Od 1 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów.

Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Wysyłka dokumentacji serwisowej z Sekafi3 SQL do producentów. Możliwość wysyłki dokumentacji serwisowej do producentów poprzez API możliwa jest od wersji 3.0.48.6 (Aby sprawdzić wersję swojego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Dział techniczny Inter-Reh 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego menu wybieramy Panel sterowania 2. Otworzy się okno Panel sterowania, w oknie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.)

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.) Cityconnect Sp z o. o. Krakowski Dostawca Internetu Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.) 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego

Bardziej szczegółowo

Korekta składki wypadkowej enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Korekta składki wypadkowej enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Korekta składki wypadkowej enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Korekta składki wypadkowej... 2 Konfiguracja... 2 Zmiana wysokości wskaźnika... 2 Definiowanie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Wystawianie e-faktur stan prawny... 2 3. Program Symfonia e-dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Płatnik PIT zmiany od 2015 roku

Płatnik PIT zmiany od 2015 roku zmiany od 2015 roku Program e-podatki Program e-podatki" jest zbiorem działań zmierzających do przeprowadzenia transformacji polskiej administracji podatkowej Są to działania organizacyjne, legislacyjne

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA

ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Aplikacja epłatnik ułatwia wypełnianie i przekazywanie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza Elektroniczna Skrzynka Podawcza Instrukcja dla administratora Wersja 1.6.0 Przewodnik przeznaczony jest dla użytkowników, którzy administrują kontem urzędu w systemie Elektronicznej Skrzynki Podawczej.

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 02-02. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 Wystawianie efaktur stan prawny... 2 Program Symfonia e-dokumenty... 3 e-faktura w Symfonii...

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność AOW w zakresie mechanizmu wymiany danych oraz rozliczeń Apteka NFZ w roku 2012

Funkcjonalność AOW w zakresie mechanizmu wymiany danych oraz rozliczeń Apteka NFZ w roku 2012 Funkcjonalność AOW w zakresie mechanizmu wymiany danych oraz rozliczeń Apteka NFZ w roku 2012 Marcin Długosz Dyrektor ds. projektów strategicznych - farmacja KAMSOFT S.A. Wspomaganie procesu rozliczenia

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA DZIAŁ OBSŁUGI I EKSPLOATACJI Konfiguracja sieci eduroam na urządzeniach opartych o system Windows 8 Krok 1. Aby poprawnie skonfigurować sieć eduroam użytkownik powinien mieć mozliwość

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania i przesłania Jednolitego Pliku Kontrolnego w Advantec ERP

Instrukcja przygotowania i przesłania Jednolitego Pliku Kontrolnego w Advantec ERP Instrukcja przygotowania i przesłania Jednolitego Pliku Kontrolnego w Advantec ERP przygotowanana przez: Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o. ul. Zgoda 3 lok. 8 00-018 Warszawa Data sporządzenia: 2016-06-15

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD

Instrukcja użytkownika. Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Wersja 2.0 Warszawa, Wrzesień 2015 Strona 2 z 9 Instrukcja użytkownika Aplikacja Smart Paczka DPD Spis

Bardziej szczegółowo

Proces obsługi dokumentów składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą

Proces obsługi dokumentów składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą Proces obsługi dokumentów składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej, z wykorzystaniem podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu oraz przy pomocy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Magento

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Magento Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Magento Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Magento Wersja 1.0 Warszawa, Lipiec 2016 Strona 2 z 15 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Magento Spis treści 1. Wstęp...4

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.8

System Comarch OPT!MA v. 17.8 System Comarch OPT!MA v. 17.8 Ulotka v.17.8 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Okno umożliwiające tworzenie oraz obsługę już utworzonych reklamacji znajduje się w module Zakupy programu Aptecznego KS-AOW.

Szanowni Państwo. Okno umożliwiające tworzenie oraz obsługę już utworzonych reklamacji znajduje się w module Zakupy programu Aptecznego KS-AOW. Szanowni Państwo W ramach trwających prac nad ciągłym ulepszaniem komunikacji pomiędzy naszą hurtownią a aptekami, chcielibyśmy zaprosić państwa do czynnego korzystania z modułu reklamacji aptecznych i

Bardziej szczegółowo

PIT za 2015 r. SIMPLE.ERP Personel

PIT za 2015 r. SIMPLE.ERP Personel PIT za 2015 r. SIMPLE.ERP Personel SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 2. Generowanie PIT... 2 2.1. Przygotowanie listy osób do generowania paczki dokumentów... 3 2.2. Generowanie dokumentów PIT... 4 3. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu Microsoft Code Signing. wersja 1.4

Instrukcja pobrania i instalacji. certyfikatu Microsoft Code Signing. wersja 1.4 Instrukcja pobrania i instalacji certyfikatu Microsoft Code Signing wersja 1.4 Spis treści 1. WSTĘP... 4 2. TWORZENIE CERTYFIKATU... 4 3. WERYFIKACJA... 9 3.1. WERYFIKACJA DOKUMENTÓW... 9 3.1.1. W przypadku

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na. Uruchom

Bardziej szczegółowo

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu WYDRA BY CTI WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu 1 Spis treści 1. Opis ogólny...3 2. Wymagania oraz konfiguracja...4 2.1. Wymagania...4 2.2. Instalacja...4 2.3. Konfiguracja...4

Bardziej szczegółowo

Rysunek 3.2.1. Ankieta na stronie Wiadomości

Rysunek 3.2.1. Ankieta na stronie Wiadomości 3.2. Uczestnictwo Wiadomości Wiemy już co to ankieta czy formularz internetowy oraz w jaki sposób one działają. Teraz nadszedł czas, aby wykorzystać swoją wiedzę w praktyce. Bardzo często na portalach

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

Alians AMReminder. Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach

Alians AMReminder. Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach Alians AMReminder Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach Do czego służy program Alians AMReminder? Program Alians AMReminder pozwala na automatyczne wysyłanie przypomnień do dłużników,

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi

S P I S T R E Ś C I. Instrukcja obsługi S P I S T R E Ś C I Instrukcja obsługi 1. Podstawowe informacje o programie.................................................................................... 2 2. Instalacja programu.....................................................................................................

Bardziej szczegółowo