edeklaracje instrukcja Użytkownika (7) Strona 1 z 33 edeklaracje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "edeklaracje instrukcja Użytkownika (7) Strona 1 z 33 edeklaracje"

Transkrypt

1 instrukcja Użytkownika (7) Strona 1 z 33

2 Spis treści 1. Od czego należy zacząć Konfiguracja Tworzenie edeklaracji Podpisywanie edeklaracji Podpis kwalifikowany Podpis niekwalifikowany (nieweryfikowany) Przesyłanie edeklaracji Poprawianie błędnej edeklaracji Sporządzanie korekty edeklaracji Przykład generowania pojedynczej edeklaracji PIT 11 (21) Przykład generowania zbiorczej paczki edeklaracji PIT-11Z Błędy związane z wysyłaniem i podpisywaniem edeklaracji Błędy wynikające z braku podstawowych danych konfiguracyjnych Błąd: Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie Błąd: Dokument niezgodny ze schematem xsd Pozostałe błędy Błąd Zestaw kluczy nie jest zdefiniowany Błąd: SOAP...32 Strona 2 z 33

3 1. Od czego należy zacząć Przed rozpoczęciem korzystania z mechanizmów umożliwiających przesyłanie deklaracji drogą elektroniczną zalecane jest zapoznanie się z instrukcją użytkownika zamieszczoną w serwisie internetowym e-deklaracje: W pierwszej części tego dokumentu opisane są wymagania związane z rozpoczęciem przesyłania deklaracji drogą elektroniczną. Wszystkie deklaracje przesyłane w postaci elektronicznej muszą być podpisane podpisem elektronicznym. Dlatego też, przed dopełnieniem wszystkich niezbędnych formalności związanych z powiadomieniem Urzędu Skarbowego o zamiarze składania deklaracji drogą elektroniczną użytkownik musi uzyskać podpis elektroniczny i związany z nim certyfikat wydany przez jedną z instytucji upoważnionych do wydawania tego typu certyfikatów. Nie jest to wymagane w przypadku korzystania z podpisu nieweryfikowanego. Informacje na ten temat dostępne są w serwisie e-deklaracje: 2. Konfiguracja Przed rozpoczęciem korzystania z e-deklaracji niezbędne jest uzupełnienie w enova: 1. Danych podatnika (osoba fizyczna): Narzędzia / Opcje / Firma / Dane o działalności. Rysunek 1 Uzupełnianie danych podatnika Strona 3 z 33

4 Uwaga! Dla osób prawnych odznaczamy parametr Firma jest osobą fizyczną dane do deklaracji zostaną pobrane z zakładki Nazwa i adres firmy. Należy pamiętać, aby wszystkie dane adresowe zostały uzupełnione na zakładce Nazwa i adres. Aby udostępnić w enova mechanizmy związane z przygotowywaniem i przesyłaniem deklaracji podatkowych w wersji elektronicznej należy w konfiguracji Narzędzia / Opcje / Ogólne / włączyć odpowiednie parametry: Generowanie: Ręcznie użytkownik sam generuje przez wybór workera Generuj. Automatycznie edeklaracja będzie generowana podczas zatwierdzania Deklaracji podatkowej np. VAT-7. Tryb komunikacji z bramką Ministerstwa Finansów: Testowy w przypadku, gdy chcemy przetestować wysyłkę edeklaracji. W tym trybie e-deklaracje nie dochodzą do MF. Do systemu testowego nie powinny być przesyłane prawdziwe dane. Oficjalny gdy wszystko zostało już prawidłowo skonfigurowane. Tryb oficjalny służy do właściwego wysyłania edeklaracji. Obsługa deklaracji zbiorczych (Uniwersalna Bramka Dokumentów): Tak aby uruchomić możliwość zbiorczego wysyłania e-deklaracji należy parametr zaznaczyć Tak. Po zaznaczeniu omawianego parametru Tak w module Kadry i Płace w gałęzi Deklaracje PIT zostaną aktywowane listy PIT-11Z, PIT-40Z, PIT-RZ, PIT-8CZ. Nie brak możliwości przygotowania e-deklaracji zbiorczej. Rysunek 2 Ustawienia dot. generowania i wysyłki edeklaracji Strona 4 z 33

5 Następnie należy uzupełnić Kody urzędu skarbowego w Kontrahenci i Urzędy / Urzędy Skarbowe. Lista kodów US dostępna jest na stronie www: Rysunek 3 Uzupełnianie kodu Urzędu Skarbowego Uwaga! Uzupełnienie kodu urzędu jest niezbędne, w przypadku braku kodu edeklaracja nie zostanie przetworzona przez urząd, i dostanie status błędna. Na potrzeby przesyłania deklaracji VAT-UE należy uzupełnić Kod kraju na kartotece kontrahenta dostępny w Kontrahenci i Urzędy / Kontrahenci. Lista kodów dostępna jest na stronie www: Strona 5 z 33

6 Rysunek 4 Uzupełnianie kodu kraju Po skonfigurowaniu wspomnianych mechanizmów, w folderze Ewidencja dokumentów pojawi się lista. Rysunek 5 Lista Strona 6 z 33

7 Dodatkowo na listach deklaracji w różnych modułach programu enova oraz na wspomnianej liście edeklaracji pojawią się czynności związane z procesem tworzenia, podpisywania i przesyłania deklaracji w postaci elektronicznej. Rysunek 6 Czynności dot. edeklaracji 3. Tworzenie edeklaracji Po obliczeniu deklaracji podatkowej np.vat-7 i jej zatwierdzeniu, automatycznie lub ręczenie można wygenerować powiązaną z nią. Utworzoną edeklarację można podejrzeć z poziomu tradycyjnej deklaracji. Z poziomu listy tradycyjnych deklaracji można powiązaną edeklarację podpisać i przesłać do serwisu podatkowego Ministerstwa Finansów. Podpisywanie i przesyłanie może być również wykonywane z poziomu listy wszystkich edeklaracji w ewidencji dokumentów. Edycja tradycyjnej deklaracji jest blokowana od momentu jej zatwierdzenia i wygenerowania edeklaracji. Ponowna edycja jest możliwa po usunięciu powiązanej edeklaracji. Strona 7 z 33

8 Rysunek 7 Czynność: Pokaż edeklarację 4. Podpisywanie edeklaracji Wygenerowana edeklaracja posiada status Do podpisania. Kolejnym etapem procesu przetwarzania edeklaracji jest jej podpisanie. Od wersji dostępne są dwa typy podpisów. 4.2 Podpis kwalifikowany Aby podpisać edeklarację podpisem kwalifikowanym, należy wybrać czynność Podpisz PKCS#7 i następnie wskazać zainstalowany wcześniej odpowiedni certyfikat związany z podpisem elektronicznym. Rysunek 8 Podpis weryfikowany Strona 8 z 33

9 Rysunek 9 Wybór certyfikatu do podpisu Podpisem kwalifikowanym można podpisywać wszystkie typy edeklaracji. Podpisana edeklaracja otrzymuje status Do wysłania. 4.3 Podpis niekwalifikowany (nieweryfikowany) Stosownie do zmian w przepisach, od wersji programu enova umożliwiono przesyłanie edeklaracji w formie elektronicznej bez koniczności posiadania tzw. kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Dotyczy to deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D składanych przez osoby fizyczne. W takiej formie można przesyłać deklaracje za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 31 grudnia 2010 r. Aby podpisać edeklarację podpisem nieweryfikowanym, należy wybrać czynność Podpis nieweryfikowany. Rysunek 10 Podpis nieweryfikowany Dodatkowym weryfikatorem podpisu nieweryfikowanego jest podanie odpowiedniej kwoty przychodu (więcej informacji w ramce na rysunku 11). Strona 9 z 33

10 Rysunek 11 Podpis nieweryfikowany- kwota Podpisana edeklaracja otrzymuje status Do wysłania. 5. Przesyłanie edeklaracji Kolejnym etapem jest wykonie czynności Wyślij/Potwierdź. Jeśli użytkownik korzysta z podpisu kwalifikowanego przy pierwszym nawiązywaniu połączenia z serwisem podatkowym Ministerstwa Finansów pojawi się komunikat błędu z informacją o tym, że przetwarzany certyfikat główny nie pochodzi od zaufanego dostawcy i pytanie czy zainstalować odpowiedni certyfikat (dot. podpisu weryfikowanego). Rysunek 12 Błąd certyfikatu Należy wybrać Tak i zainstalować certyfikat. Strona 10 z 33

11 Rysunek 13 Kolejne kroki instalacji certyfikatu: Informacje o certyfikacie Należy ręcznie wskazać magazyn certyfikatów zaznaczając opcje: Umieść wszystkie certyfikaty w następującym magazynie: Strona 11 z 33

12 Rysunek 14 Kreator importu certyfikatów i wybierając: Zaufane główne urzędy certyfikacji. Rysunek 15 Wybieranie magazynu certyfikatów Strona 12 z 33

13 Po zainstalowaniu certyfikatu wysłanego przez serwis Ministerstwa Finansów należy ponownie wykonać czynność Wyślij/Potwierdź. Po przesłaniu poprawnej edeklaracji do serwisu Ministerstwa Finansów program pobiera potwierdzenie potwierdzającego poprawne przetworzenie dokumentu. Poprawna edeklaracja po przesłaniu i uzyskaniu zwrotnego potwierdzenia przesłania otrzymuje status Potwierdzona, co jest równoznaczne z potwierdzeniem złożenia deklaracji. Na liście lub wewnątrz danej edeklaracji użytkownik ma możliwość wydruku Urzędowego potwierdzenia odbioru. Rysunek 16 UPO Strona 13 z 33

14 6. Poprawianie błędnej edeklaracji Jeśli deklaracja została sporządzona niepoprawnie na liście transmisji pojawi się odpowiednia o tym informacja, a edeklaracja otrzyma status Błędna. Rysunek 17 Błędna edeklaracja Błędną edeklarację należy anulować wykonując na formularzu czynność Anuluj. Anulowaną edeklarację można pozostawić lub ewentualnie całkowicie usunąć. Po anulowaniu edeklaracji będzie możliwe odtwierdzenie deklaracji źródłowej, i jej ponowne edytowanie, poprawienie błędów i ponowne wygenerowanie edeklaracji. Strona 14 z 33

15 Rysunek 18 Czynność: Anuluj edeklarację 7. Sporządzanie korekty edeklaracji Jeśli zaistnieje potrzeba skorygowania wcześniej wysłanej deklaracji, należy w pierwszej kolejności stworzyć korektę deklaracji źródłowej. Przykład korekta VAT-7 Na formularzu deklaracji VAT-7 zaznaczamy parametr korekta. Strona 15 z 33

16 Rysunek 19 Przykład korekta PIT-11 Korekta deklaracji VAT deklaracja PIT 11(19) należy w polu Cel złożenia deklaracji wybrać korekta deklaracji. Strona 16 z 33

17 Rysunek 20 Korekta deklaracji PIT Po przeliczeniu pojawi się nowa zakładka załączniki. W dolnej części należy napisać przyczynę korekty deklaracji. Następnie zgodnie z wcześniejszą instrukcją należy zatwierdzić deklarację i sporządzić e-deklarację. Strona 17 z 33

18 Rysunek 21 ORD-ZU dla VAT-7 Rysunek 22 ORD-ZU dla PIT-11 Strona 18 z 33

19 8. Przykład generowania pojedynczej edeklaracji PIT 11 (21) 1. Przygotowanie e-deklaracji PIT-11 należy zacząć od wygenerowania i zatwierdzenia, deklaracji PIT -11(21) w module Kadry i Płace / Deklaracje / Deklaracje PIT / Deklaracje PIT 11. Rysunek 23 Deklaracja PIT Jeżeli w konfiguracji systemu Narzędzia / Opcje / Systemowe / mamy zaznaczone: a. generowanie e-deklaracji Ręcznie to po zatwierdzeniu deklaracji na pasku menu pojawia się klawisz, który następnie należy wcisnąć, aby wygenerować e-deklarację. Klawisz zamieni się na. b. generowanie edeklaracji Automatycznie to po zatwierdzeniu deklaracji na pasku menu pojawia się klawisz. c. w parametrze "Obsługa deklaracji zbiorczych (Uniwersalna Bramka Dokumentów)": Tak wówczas w menu pojawia się klawisz Strona 19 z 33

20 punkcie 9 dokumentu). (zbiorcza wysyłka edeklaracji została opisana w 3. Po wygenerowaniu edeklaracja pojawia się w Ewidencji dokumentów >. Przygotowaną tak e-deklarację należy podpisać, wysłać i potwierdzić odbiór. można podpisać i wysłać z dwóch poziomów zarówno z poziomu Deklaracje PIT / PIT 11 jak również z Ewidencji dokumentów /. Z poziomu Deklaracje PIT/PIT 11 oraz Ewidencja dokumentów / w menu znajduje się klawisz. Po wciśnięciu klawisza pojawi się lista certyfikatów zarejestrowanych na danym komputerze. Należy wybrać certyfikat, który chcemy użyć do podpisania edeklaracji i następnie wcisnąć klawisz. Podobnie tę czynność wykonuje się z poziomu ewidencji dokumentów/. Rysunek 24 Wybór certyfikatu do podpisu 4. Po podpisaniu e-deklaracji uaktywnia się w menu klawisz, który umożliwia nam przesłanie deklaracji do urzędu i odebranie UPO czyli urzędowego potwierdzenia odbioru. Po wciśnięciu klawisza dostajemy informację zwrotną potwierdzającą przyjęcie deklaracji i deklaracja przyjmuje status: Potwierdzona. - Strona 20 z 33

21 Rysunek 25 edeklaracja PIT Przykład generowania zbiorczej paczki edeklaracji PIT-11Z. Aby uruchomić możliwość zbiorczego wysyłania e-deklaracji należy w konfiguracji systemu Narzędzia/Opcje/Ogólne/ zaznaczyć parametr "Obsługa deklaracji zbiorczych (Uniwersalna Bramka Dokumentów) :Tak. Po zaznaczeniu omawianego parametru w module Kadry i Płace w gałęzi Deklaracje PIT zostaną aktywowane listy PIT- 11Z,PIT-40Z,PIT-RZ,PIT-8CZ. Uwaga! Po zmianie parametrów w konfiguracji systemu należy się przelogować. Strona 21 z 33

22 Rysunek 26 Listy do przygotowania zbiorczych edeklaracja Uwaga! Jeżeli w parametrze "Generowanie" jest wybrana opcja: Automatycznie a w parametrze "Obsługa deklaracji zbiorczych (Uniwersalna Bramka Dokumentów)" zostanie zaznaczony parametr "Tak" wówczas automatyczne generowanie e- deklaracji po zatwierdzeniu naliczonej deklaracji podatkowej będzie się odbywało dla deklaracji pojedynczych, które nie obowiązuje wysyłka zbiorcza oraz po zatwierdzeniu dokumentu zbiorczego PIT-11Z, PIT-40Z, PIT-RZ, PIT-8CZ. Nie będzie generowana e-deklaracja po zatwierdzeniu pojedynczej deklaracji PIT-11, PIT-40, PT-R, PIT-8C. 1. Przygotowanie paczki e-deklaracji PIT-11Z należy zacząć od naliczenia pracownikom deklaracji PIT-11(21) a następnie ich zatwierdzenia. Zbiorczo deklaracje można przygotować stojąc na liście Wszyscy, zaznaczając poprzez Ctrl+A wszystkich pracowników a następnie w Czynnościach można skorzystać z opcji Deklaracje/Nalicz PIT-11. Strona 22 z 33

23 Rysunek 27 Czynność: Deklaracje/Nalicz PIT-11 2.Aby przygotować dokument zbiorczy przykładowo dla deklaracji PIT-11 należy stojąc na liście Deklaracje PIT/PIT-11Z wskazać "Nowy (PIT-11Z(21))". Numer paczki zostanie narzucony domyślnie. W ten sposób zostaje założony dokument zbiorczy, do którego należy przypisać naliczone pracownikom deklaracje PIT-11. Rysunek 28 edeklaracja PIT-11Z Strona 23 z 33

24 3.Naliczone pracownikom deklaracje PIT-11 do przygotowanego dokumentu zbiorczego PIT-11Z można dodać z poziomu: a) otwartego formularza PIT-11Z po wskazaniu przycisku "Wybierz deklaracje". W otwartym oknie należy za pomocą przycisku Dodaj lub Dodaj wszystkie przenieść zatwierdzone deklaracje PIT-11 z lewego okna do okna prawego. Uwaga! Przy użyciu przycisku "Wybierz deklaracje" jest możliwość dodawania do dokumentu zbiorczego wyłącznie zatwierdzonych deklaracji podatkowych. Rysunek 29 edeklaracja PIT-11Z/Wybierz deklaracje b) listy Deklaracje PIT/PIT-11 po zaznaczeniu naliczonych pracownikom deklaracji PIT-11 przy użyciu przycisku "Dodaj do deklaracji zbiorczej". W otwartym oknie należy wybrać wcześniej utworzoną Deklaracje zbiorczą z poziomu Deklaracje PIT/PIT-11Z. Strona 24 z 33

25 Uwaga! Przy użyciu przycisku "Dodaj do deklaracji zbiorczej" jest możliwość dodawania do dokumentu zbiorczego zarówno zatwierdzonych jak i odtwierdzonych deklaracji podatkowych. Rysunek 30 Deklaracje PIT-11/Dodaj do deklaracji zbiorczej c) otwartego formularza naliczonej deklaracji PIT-11 (zarówno z kartoteki pracownika/deklaracje/podatkowe (PIT) jak i z listy Deklaracje PIT/PIT-11) po wskazaniu przycisku "Dodaj do deklaracji zbiorczej". W otwartym oknie należy wskazać wcześniej utworzoną Deklaracje zbiorczą z poziomu Deklaracje PIT-11/PIT-11Z. Uwaga! Przy użyciu przycisku "Dodaj do deklaracji zbiorczej" jest możliwość dodawania do dokumentu zbiorczego zarówno zatwierdzonych jak i odtwierdzonych deklaracji podatkowych. Strona 25 z 33

26 Rysunek 31 Deklaracja PIT-11/Dodaj do deklaracji zbiorczej 4.Po zatwierdzeniu dokumentu zbiorczego PIT-11Z zostanie automatycznie wygenerowana e-deklaracja (Narzędzia/Opcje/Ogólne/, parametr "Generowanie":Automatycznie) lub w przypadku konieczności generowania ręcznego e- deklaracji należy użyć czynności "Generuj " (Narzędzia/Opcje/Ogólne/, parametr "Generowanie": Ręcznie). Po wygenerowaniu e-deklaracji w kolumnie "Status" pojawi się zapis "Do podpisania". Rysunek 32 PIT-11Z/Status 5.W kolejnym kroku należy deklaracje zbiorczą PIT-11Z podpisać, wysłać oraz potwierdzić e-deklaracje używając adekwatnych czynności. Strona 26 z 33

27 Rysunek 33 PIT-11Z/Czynności Po wysłaniu edeklaracji, gdy dostajemy informację zwrotną potwierdzającą przyjęcie edeklaracji i edeklaracja przyjmuje status: Potwierdzona jest możliwość wygenerowania UPO, czyli urzędowego potwierdzenia odbioru na liście lub wewnątrz danej edeklaracji z poziomu Ewidencja dokumentów/. Uwaga! Jeżeli dokument zbiorczy PIT-11Z w wyniku wysłania do bramki Ministerstwa Finansów zyskuje status Błędna należy otworzyć dokument zbiorczy PIT-11Z wskazać przycisk Wybierz deklaracje, w otwartym oknie za pomocą przycisku Usuń wszystkie przenieść deklaracje PIT-11 z prawej do lewej strony okna. Należy następnie usunąć dokument zbiorczy PIT-11Z. Po uzupełnieniu brakujących danych należy ponownie przeliczyć deklaracje PIT-11, stworzyć dokument zbiorczy PIT-11Z, dodać deklaracje PIT-11 do dokumentu zbiorczego PIT-11Z, wygenerować e- deklaracje, podpisać, wysłać. 10. Błędy związane z wysyłaniem i podpisywaniem edeklaracji 10.2 Błędy wynikające z braku podstawowych danych konfiguracyjnych Jedną z najczęstszych przyczyn błędnej edeklaracji są brakujące dane związane podstawową konfiguracją programu. Poniżej opisano kroki które należy przejść aby zweryfikować poprawność edeklarcji i uzupełnić brakujące informacje. 1. Jeśli edeklaracja dostaje status błędna należy przejść w pierwszej kolejności na zakładkę Dokument edeklaracji i przejrzeć XML pod kątem brakujących danych w polach z danymi typu Kod urzędu, nip, dane adresowe itp. (przykłady pt ) Strona 27 z 33

28 Rysunek 34 edeklaracja / Dokument 2. Po odnalezieniu braku/błędu należy brakujące dane uzupełnić/poprawić. 3. Następnie należy anulować błędną edeklarację (można ją usunąć lub pozostawić). 4. Deklarację źródłową należy od twierdzić, przeliczyć i ponownie wygenerować edekalarcje. Po wygenerowaniu nowej edeklaracji podpisujemy ją i wysyłamy Błąd: Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie Powodem pojawienia się takiego błędu, są najczęściej nieuzupełnione lub błędnie uzupełnione wymagane przez edeklarację pola w konfiguracji. Strona 28 z 33

29 Rysunek 35 edeklaracjastatus etransmisji 408 Aby szybko odnaleźć pozycje, które są nieuzupełnione, należy przejść na zakładkę Dokument edeklaracji i odszukać miejsca, które w znacznikach >< nie posiadają danych. (wyjątek stanowią pola związane z wartościami np. kwoty podatku) Przykład 1 Błędna edeklaracja - użytkownik nie uzupełnił kodu Urzędu Skarbowego. Strona 29 z 33

30 Rysunek 36 edeklaracja / Dokument - xml Strona 30 z 33

31 Błąd: Dokument niezgodny ze schematem xsd Rysunek 37 Status etransmisji 401 Błąd z przykładu najczęściej występuje w edeklaracjach spółek i wynika również z braku podstawowych danych w konfiguracji. W przedstawionym przykładzie brakuje numeru regon <etd:regon></etd:regon> puste pole na zakładce Dokument edeklaracji. W przypadku gdy po dokładnym zweryfikowaniu opisanych w instrukcji ustawień dot. edeklaracji problem nadal występuje, należy sprawdzić: Opcje/Ewidencja VAT/Deklaracja VAT-7/Podstawowe, należy zweryfikować czy w pozycji Dane podatnika nie wpisano dodatkowo danych właściciela. Opcje/Dane o działalności odznaczono parametr osoba fizyczna. Strona 31 z 33

32 10.3 Pozostałe błędy Błąd Zestaw kluczy nie jest zdefiniowany Błąd może się pojawić podczas podpisywania edeklaracji jeśli klient pracuje na systemie Windows 64 bitowym, a program do zarządzania podpisem elektronicznym z którego korzysta, jest aplikacją 32 bit. Rozwiązaniem problemu jest uruchomienie programu enova w wersji 32 bitowej. Ścieżka do skrótu: (C:\Program Files \Soneta\enova ) skrót można sobie wyciągnąć na stałe na pulpit. Rysunek 38 SonetaExplorer Błąd: SOAP W elemencie https://bramka.-e-deklaracje.mf.gov.pl/uslugi/dokumenty brak nasłuchującego punktu końcowego, który mógłby odebrać komunikat. Jest to często spowodowane niepoprawnym adresem lub akcją protokołu SOAP. Sprawdź właściwość InnerException (jeśli jest obecna), aby uzyskać więcej szczegółowych informacji. Najczęstszą przyczyną błędu jest przerwa techniczna w obsłudze serwisu edeklaracji. W pierwszej kolejności, należy sprawdzić, czy na stronie MF nie ma informacji o utrudnieniach w dostępie do systemu edeklaracji, bądź ewentualnej przerwie technicznej. Poniżej link do strony MF. Strona 32 z 33

33 W przypadku tego typu błędu należy niezależnie skontaktować się z serwisem aby dowiedzieć się czy są jakieś problemy. Jeżeli od strony MF serwis działa poprawnie należy zweryfikować zabezpieczenia związane w swoim systemie. Problemem może być zbyt rygorystyczne skonfigurowanie połączenia z Internetem. Uwaga!!! Gdy żadna z powyższych opcji błędów Państwa nie dotyczy, proszę kontaktować się z Partnerem (wdrożeniowcem) w celu odszukania przyczyny błędu i jego poprawy. Strona 33 z 33

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2013.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

System. moduł PPUS. Program Płatnika Urzędu Skarbowego komunikacja z systemem e-deklaracje Ministerstwa Finansów. instrukcja instalacji i użytkowania

System. moduł PPUS. Program Płatnika Urzędu Skarbowego komunikacja z systemem e-deklaracje Ministerstwa Finansów. instrukcja instalacji i użytkowania System FOKUS moduł PPUS Program Płatnika Urzędu Skarbowego komunikacja z systemem e-deklaracje Ministerstwa Finansów instrukcja instalacji i użytkowania Autor : Piotr Zielonka Studio Programistyczne Piotrków

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2015 opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Informatyki Instrukcja aplikacji e-deklaracje Desktop Wersja 7.0.1 Warszawa, 15.01.2015 r. Copyright (c) 2015 Ministerstwo Finansów MINISTERSTWO FINANSÓW, DEPARTAMENT

Bardziej szczegółowo

Moduł e-deklaracje w LeftHand (dotyczy wyłącznie systemu Windows)

Moduł e-deklaracje w LeftHand (dotyczy wyłącznie systemu Windows) Moduł e-deklaracje w LeftHand (dotyczy wyłącznie systemu Windows) 1. Wstęp W odpowiedzi na zapotrzebowanie naszych użytkowników, firma LeftHand udostępnia wraz z najnowszą wersją programów oczekiwaną funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień.

Program epodatnik. Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. Program epodatnik Elektroniczne deklaracje w Twojej firmie to nowoczesność bez wysiłku na codzień. tel/fax +77 454-24-65,66 e-mail:info@euslugi.eu www.euslugi.eu Spis treści Część I. Instrukcja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Księga Handlowa KSH dla Windows

Księga Handlowa KSH dla Windows Podręcznik użytkownika programu Księga Handlowa KSH dla Windows Poznań 2011 WYDANIE V W oparciu o bogate doświadczenie wsparte wieloletnią obecnością na rynku pragniemy, by nasza marka stała się symbolem

Bardziej szczegółowo

Fakt Dystrybucja / Serwis: 1992-2010 Fakt Dystrybucja Sp. z o.o., tel. (58) 622 66 00, http://www.fakt.com.pl

Fakt Dystrybucja / Serwis: 1992-2010 Fakt Dystrybucja Sp. z o.o., tel. (58) 622 66 00, http://www.fakt.com.pl Fakt Dystrybucja / Serwis: 1992-2010 Fakt Dystrybucja Sp. z o.o., tel. (58) 622 66 00, http://www.fakt.com.pl 2 Spis treści I. WPROWADZENIE -------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 5 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL

Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL Currenda Sp. z o.o. Al. Niepodległości 703 A 81-853 Sopot tel. (58) 550-38-75 w. 92 Aneks do instrukcji użytkownika systemu Komornik SQL wersja 12.03 b. 1956.7 Sopot, 30 marca 2012 roku Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika 1 Streamsoft Podręcznik użytkownika programów z serii PCBIZNES (Ala, Ewa, Aga, Iza) jest stale aktualizowany. Najnowsze wersje podręcznika są dostępne na stronie internetowej produktu:

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Instrukcja aplikacji e-deklaracje Desktop. Wersja 7 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 II. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 3 III. INSTALACJA APLIKACJI... 3 IV. URUCHOMIENIE APLIKACJI...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.3.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.3.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.3.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 4 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012, 2012a, 2012b

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012, 2012a, 2012b Symfonia Handel 1 / 14 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012, 2012a, 2012b Spis treści: Symfonia Handel w wersji 2012.b 2 Zmiany w obsłudze kontrahenta incydentalnego 2 Ustawienie Kontrola

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 4 2 HANDEL... 4 2.1 PODATEK AKCYZOWY NA WYROBY WĘGLOWE WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Biuro Rachunkowe Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 5 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 6 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 7 1.3 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 8 1.3.1 NAWIGACJA PO APLIKACJI NA DESKTOPACH...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.c 7 Sage Symfonia ERP Administracja 7 Słowniki - Import/Export 7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2012 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 8.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Kalkulator obwodowy : Instrukcja użytkownika

Kalkulator obwodowy : Instrukcja użytkownika Kalkulator obwodowy : Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Wstęp... 1 1.1. Przeznaczenie... 1 1.2. Wymagania sprzętowe... 1 1.3. Wymagania programowe... 1 1.4. Uzyskanie oprogramowania... 1 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.17.1

System Comarch OPT!MA v.17.1 System Comarch OPT!MA v.17.1 Moduł Biuro Rachunkowe 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika

enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika Soneta Sp z o.o. ul. Wadowicka 8a, wejście B 31-415 Kraków tel./fax +48 (12) 261 36 41 http://www.enova.pl enova Szkolenia Podręcznik Użytkownika Strona 1 z 67 Spis treści Wprowadzenie do modułu Szkolenia...4

Bardziej szczegółowo

ipko biznes PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA

ipko biznes PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA ipko biznes PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA 1 1. INFORMACJE OGÓLNE 1.1 SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ ipko biznes ipko biznes to system bankowości internetowej dedykowany klientom instytucjonalnym. Dostęp do systemu

Bardziej szczegółowo