Płatnik PIT zmiany od 2015 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Płatnik PIT zmiany od 2015 roku"

Transkrypt

1 zmiany od 2015 roku

2 Od 1 stycznia 2015 r. weszły w życie nowe obowiązki wynikające ze zmian do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych mające zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2014 r. - ustawa z dnia 26 września 2014 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1563) o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw.

3 Zmiany: nałożenie na płatników i inne podmioty niepełniące funkcji płatnika, które obowiązane są do sporządzania i przekazywania informacji o dochodach osób fizycznych nowego - wyłącznie elektronicznego sposobu przesyłania do urzędów skarbowych deklaracji, informacji i rocznych obliczeń podatku za osoby fizyczne /za pracowników/

4 Wyjątkowo ww. podmioty przesyłające informacje dla nie więcej niż 5 podatników mogą nadal składać te dokumenty w formie papierowej, z zastrzeżeniem, że dokumentów tych nie składa w ich imieniu biuro rachunkowe. W tym wypadku obowiązuje krótszy termin (o miesiąc) w stosunku do terminu określonego dla przesyłania urzędom skarbowym dokumentów elektronicznych tj. 31 stycznia.

5 Cel zmian: Płatnik PIT usprawnienie procesów wymiany informacji między administracją podatkową a płatnikami, ograniczenie najczęściej popełnianych błędów podczas rozliczeń podatkowych, budowa elektronicznej administracji podatkowej, umożliwienie udostępnienia przez administrację podatkową usługi wstępnie wypełnionych zeznań podatkowych (PFR).

6 dla NIE WIĘCEJ niż 5 podatników DOKUMENTY, KTÓRYCH DOTYCZY ZMIANA Informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, IFT-3/IFT-3R, deklaracje PIT-4R oraz PIT-8AR oraz roczne obliczenie podatku PIT-40.

7 dla NIE WIĘCEJ niż 5 podatników FORMA I TERMIN PRZESYŁANIA DOKUMENTÓW DO URZĘDU SKARBOWEGO Obowiązujące od 1 stycznia 2015 r. przepisy pozostawiają tym podmiotom wybór co do formy przesyłania dokumentów do urzędu skarbowego papierowo lub elektronicznie. Wyjątkiem jest informacja IFT-3/IFT-3R, która musi być składana drogą elektroniczną.

8 dla NIE WIĘCEJ niż 5 podatników FORMA I TERMIN PRZESYŁANIA DOKUMENTÓW DO URZĘDU SKARBOWEGO Przesyłając ww. dokumenty za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy to zrobić przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (BPE). Płatnicy PIT oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym podatku będące osobami fizycznymi od 1 stycznia 2015 r, mają możliwość podpisywania dokumentów podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu /danymi autoryzującymi/.

9 dla NIE WIĘCEJ niż 5 podatników TERMIN PRZESYŁANIA DOKUMENTÓW DO URZĘDU SKARBOWEGO PIT-8C, PIT-11, PIT-R, PIT-4R, PIT-40, IFT-1/IFT-1R w zależności od formy ich przesłania: dokument papierowy do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym (jest krótszy o miesiąc)!pit-4r również do końca stycznia! dokument elektroniczny do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

10 dla WIĘCEJ niż 5 podatników DOKUMENTY, KTÓRYCH DOTYCZY ZMIANA Informacje PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, IFT- 3/IFT-3R, deklaracje PIT-4R, PIT-8AR oraz roczne obliczenie podatku PIT-40.

11 dla WIĘCEJ niż 5 podatników FORMA I TERMIN PRZESYŁANIA DOKUMENTÓW DO URZĘDU SKARBOWEGO Od 1 stycznia 2015 r. istnieje obowiązek składania przez te podmioty do urzędów skarbowych dokumentów wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej

12 dla WIĘCEJ niż 5 podatników FORMA I TERMIN PRZESYŁANIA DOKUMENTÓW DO URZĘDU SKARBOWEGO Przesyłając ww. dokumenty za pomocą środków komunikacji elektronicznej należy to zrobić przy użyciu bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu (BPE). Płatnicy PIT oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym podatku będące osobami fizycznymi od 1 stycznia 2015 r., mają jednak możliwość podpisywania dokumentów podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu /danymi autoryzującymi/.

13 dla WIĘCEJ niż 5 podatników TERMIN PRZESYŁANIA DOKUMENTÓW DO URZĘDU SKARBOWEGO PIT-4R, PIT-8AR, IFT-3/IFT-3R do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym, PIT-8C, PIT-11, PIT-R, IFT-1/IFT-1R, PIT-40 - do końca lutego roku następującego po roku podatkowym.

14 sposób przesyłania dokumentów drogą elektroniczną Płatnicy PIT i osoby niepełniące funkcji płatnika w tym podatku mogą składać deklaracje za pomocą środków komunikacji elektronicznej korzystając z jednej z trzech opcji: I. Modułu systemu finansowo-księgowego II. Formularzy interaktywnych III. Uniwersalnej Bramki Dokumentów

15 sposób przesyłania dokumentów drogą elektroniczną Moduł systemu finansowo-księgowego Przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji (modułów) dostarczanych przez producentów oprogramowania można wysyłać deklaracje drogą elektroniczną bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych płatnika oraz automatycznie podpisać elektronicznie wszystkie przesyłane deklaracje.

16 sposób przesyłania dokumentów drogą elektroniczną Moduł systemu finansowo-księgowego W tym celu należy: 1. Wejść na stronę Internetową 2. Z zakładki e-deklaracje, z sekcji Struktury dokumentów XML pobrać (klikając w nazwę konkretnej struktury wyświetlając jej kod w formacie XSD na ekranie) strukturę logiczną, 3. Wysłać dokument elektroniczny z własnej aplikacji, 4. Pobrać i zachować Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). UPO jest dowodem złożenia dokumentu w urzędzie skarbowym.

17 W tym celu należy: Płatnik PIT sposób przesyłania dokumentów drogą elektroniczną Formularze interaktywne 1. Wejść na stronę Internetową 2. Pobrać właściwy formularz z zakładki e-deklaracje, sekcja Formularze, 3. Wypełnić formularz, 4. Podpisać go podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą 5. Ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub danymi autoryzującymi, 6. Wysłać dokument, 7. Pobrać i zachować Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). UPO jest dowodem złożenia dokumentu w urzędzie skarbowym.

18 sposób przesyłania dokumentów drogą elektroniczną Uniwersalna Bramka Dokumentów Przy użyciu Uniwersalnej Bramki Dokumentów (UBD) umożliwiającej składanie dokumentu zbiorczego zawierającego do deklaracji PIT-8C, PIT-11, PIT-R, PIT-40 (oznaczonych jako PIT-8CZ, PIT-11Z, PIT-RZ, PIT-40Z) W praktyce oznacza to wprowadzenie dokumentu wielopozycyjnego, umożliwiającego płatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmiotom niepełniącym funkcji płatnika w tym podatku, wysyłanie urzędowi skarbowemu zbiorczej informacji o dochodach osób fizycznych, opatrzonej jednym podpisem elektronicznym.

19 W tym celu należy: Płatnik PIT sposób przesyłania dokumentów drogą elektroniczną Uniwersalna Bramka Dokumentów 1. Wykorzystać odpowiednią aplikację (moduły) przygotowaną przez producentów oprogramowania zgodnie ze specyfikacją Wejścia - Wyjścia, 2. Wypełnić formularz, 3. Podpisać dokument podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub danymi autoryzującymi, 4. Wysłać dokument do UBD, 5. Pobrać i zachować dla całej wysyłki Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). UPO jest dowodem złożenia dokumentu w urzędzie skarbowym.

20 Uniwersalna Bramka Dokumentów (UBD) Płatnicy zaliczek na podatek dochodowy będący osobami fizycznymi, mają możliwość podpisania wysyłanych dokumentów zbiorczych (PIT-11Z, PIT-8CZ, PIT-40Z) i pojedynczych (PIT-11, PIT- 8C, PIT-40) podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu /danymi autoryzującymi/.

21 składanie deklaracji przez pełnomocnika Płatnicy PIT i osoby nie pełniące funkcji płatnika w tym podatku, którzy chcą aby deklaracja została złożona w ich imieniu przez pełnomocnika, powinni udzielić pełnomocnictwa do podpisywania i składania deklaracji i złożyć je we właściwym urzędzie skarbowym w formie papierowej - formularz UPL-1 (pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej). Jedno pełnomocnictwo wystarczy do obsługi deklaracji składanych do wszystkich urzędów skarbowych.

22 podstawy prawne 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2012 r. poz. 746, ze zm.) 2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, ze zm.) 3. Ustawa z dnia 26 września 2014 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 1563) 4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi winny być opatrzone (Dz. U. z 2012 r. poz. 1537, ze zm.).

23 Informacje Informacje w zakresie zmian dotyczących płatnika można uzyskać na stronie Internetowej Portalu Podatkowego Zakładka Dla płatnika

24 Informacje Informacje w zakresie zmian przepisów dotyczących obowiązków płatnika PIT można uzyskać na stronie Internetowej Portalu Podatkowego Zakładka Dla płatnika

25 Informacje INFOLINIA PORTALU PODATKOWEGO, W TYM SYSTEMU e-deklaracje KRAJOWA INFORMACJA PODATKOWA (pomoc w sprawie procedur składania deklaracji i problemów technicznych) tel (dla połączeń z telefonów stacjonarnych) tel (dla połączeń z telefonów komórkowych) tel (dla połączeń z zagranicy) Czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00

26 Informacje POMOC TECHNICZNA PORTALU PODATKOWEGO, W TYM SYSTEMU e-deklaracje

27 Dziękuję za uwagę

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2015 opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

Bardziej szczegółowo

Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe [PFR] w roku 2015.

Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe [PFR] w roku 2015. Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe [PFR] w roku 2015. PFR: Pre Filled tax Return deklaracja wstępnie wypełniona. Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe [PFR] Koncepcja PFR w programie e-podatki etapy

Bardziej szczegółowo

Wstępne wypełnianie zeznania rocznego przez administrację podatkową.

Wstępne wypełnianie zeznania rocznego przez administrację podatkową. Wstępne wypełnianie zeznania rocznego przez administrację podatkową. Rewolucja w podatkach. Koniec mordęgi w wypełnianiem PIT-ów. Zrobią to dla nas urzędnicy. Rewolucja w podatkach. Fiskus sam wypełni

Bardziej szczegółowo

Systemy Sage e-deklaracje

Systemy Sage e-deklaracje Systemy Sage e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe,

Bardziej szczegółowo

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz płatnika

PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz płatnika PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB FIZYCZNYCH kalendarz płatnika Podstawa prawna: ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361, z późn. zm.) w skr. ustawa PIT

Bardziej szczegółowo

System. moduł PPUS. Program Płatnika Urzędu Skarbowego komunikacja z systemem e-deklaracje Ministerstwa Finansów. instrukcja instalacji i użytkowania

System. moduł PPUS. Program Płatnika Urzędu Skarbowego komunikacja z systemem e-deklaracje Ministerstwa Finansów. instrukcja instalacji i użytkowania System FOKUS moduł PPUS Program Płatnika Urzędu Skarbowego komunikacja z systemem e-deklaracje Ministerstwa Finansów instrukcja instalacji i użytkowania Autor : Piotr Zielonka Studio Programistyczne Piotrków

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje

Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Systemy Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2013.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl

Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa. www.finanse.mf.gov.pl Identyfikator podatkowy NIP czy PESEL? Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Identyfikator podatkowy - NIP czy PESEL? OBOWIĄZEK EWIDENCYJNY

Bardziej szczegółowo

Zmiana formy opodatkowania. oraz zmiany w przepisach na rok 2015r.

Zmiana formy opodatkowania. oraz zmiany w przepisach na rok 2015r. Zmiana formy opodatkowania oraz zmiany w przepisach na rok 2015r. W niniejszym opracowaniu omawiamy najważniejsze zmiany, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Informujemy również, że do 20 stycznia

Bardziej szczegółowo

PREMIA ZA NOWE TECHNOLOGIE

PREMIA ZA NOWE TECHNOLOGIE PREMIA ZA NOWE TECHNOLOGIE Od 16 sierpnia bieżącego roku niektórzy podatnicy uzyskali możliwość składnia deklaracji podatkowych drogą elektroniczną. Z tą datą ruszył tak długo oczekiwany projekt przygotowywany

Bardziej szczegółowo

Likwidacja działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.

Likwidacja działalności gospodarczej. mały poradnik podatkowy. Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. Likwidacja działalności gospodarczej mały poradnik podatkowy Stan prawny na 1 stycznia 2014 r. 1 WYREJESTROWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZGŁOSZENIE DO URZĘDU MIASTA / URZĘDU GMINY W celu zgłoszenia zaprzestania

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Informatyki System e-deklaracje Specyfikacja Wejścia-Wyjścia Środowisko testowe Wersja 1.9.0 Warszawa, 02.01.2013 r. Copyright (c) 2013 Ministerstwo Finansów MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 13 maja 2011 r. o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 131 7795 Poz. 764 Art. 1. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz. 1447, z późn. zm. 2) ) wprowadza się następujące zmiany:

Bardziej szczegółowo

ZASOBY INFORMACJI DOTYCZĄCE WARUNKÓW PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

ZASOBY INFORMACJI DOTYCZĄCE WARUNKÓW PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ZASOBY INFORMACJI DOTYCZĄCE WARUNKÓW PODEJMOWANIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Opracowała: Katarzyna Igielska styczeń 2012 r. Prowadzenie własnej firmy kojarzy się przede wszystkim z niezależnością zawodową

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy opatrywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wersja 1.2 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 II. CZYNNOŚCI DO WYKONANIA...

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Informatyki System e-deklaracje Specyfikacja Wejścia-Wyjścia Środowisko testowe Wersja 1.8.2 Warszawa, 07.12.2012 r. Copyright (c) 2012 Ministerstwo Finansów MINISTERSTWO

Bardziej szczegółowo

Podpis elektroniczny w relacjach administracji z biznesem

Podpis elektroniczny w relacjach administracji z biznesem 19 Kontynuując powyższą tematykę, w następnym numerze elektronicznej Administracji autorzy rozważą zagadnienia treści o charakterze komercyjnym oraz komercyjnego sposobu prezentacji informacji publicznej,

Bardziej szczegółowo

P Ł ACOWO-KADROWY. Od 1 stycznia 2015 r. więcej pracodawców może wykazać efekt zachęty

P Ł ACOWO-KADROWY. Od 1 stycznia 2015 r. więcej pracodawców może wykazać efekt zachęty P RZEGLĄD Styczeń/Luty 2015 r. nr 76 ISSN 1898-6714 ZUS podatki prawo pracy dokumentacja W numerze m.in.: Rozliczenia płacowe Jak rozliczyć członka rady nadzorczej, gdy otrzymuje on wynagrodzenie i zwrot

Bardziej szczegółowo

1.1. Nowa wartość dochodu deklarowanego dla składki zdrowotnej od dnia 1 stycznia 2015 r. Dochód deklarowany (skł. zdrowotna) 3104,57 zł

1.1. Nowa wartość dochodu deklarowanego dla składki zdrowotnej od dnia 1 stycznia 2015 r. Dochód deklarowany (skł. zdrowotna) 3104,57 zł PLP wersja 8.00b 1. Nowości 1.1. Nowa wartość dochodu deklarowanego dla składki zdrowotnej od dnia 1 stycznia 2015 r. Dochód deklarowany (skł. zdrowotna) 3104,57 zł Podstawa prawna: Informacja Zakładu

Bardziej szczegółowo

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

K-052/1Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W BOLESŁAWCU UL. GARNCARSKA 10 59-700- BOLESŁAWIEC poniedziałek wtorek 7:30 15:30, środa -7:30 18:00, czwartek piątek 7:30 15:30 telefon (075) 6465200 telefaks (075) 6465201

Bardziej szczegółowo

edeklaracje instrukcja Użytkownika (7) Strona 1 z 33 edeklaracje

edeklaracje instrukcja Użytkownika (7) Strona 1 z 33 edeklaracje instrukcja Użytkownika (7) Strona 1 z 33 Spis treści 1. Od czego należy zacząć... 3 2. Konfiguracja... 3 3. Tworzenie edeklaracji... 7 4. Podpisywanie edeklaracji... 8 4.2 Podpis kwalifikowany... 8 4.3

Bardziej szczegółowo

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe

KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Podatki pośrednie i administracja podatkowa VAT i inne podatki obrotowe VAT we Wspólnocie Europejskiej STOSOWANIE VAT-u W PAŃSTWACH CZŁONKOWSKICH

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług certyfikacyjnych przez Powiatowe Centrum Certyfikacji. Wprowadzenie

Regulamin. świadczenia usług certyfikacyjnych przez Powiatowe Centrum Certyfikacji. Wprowadzenie Załącznik do uchwały nr 175/2011 Zarządu Powiatu w Chełmie z dnia 29 grudnia 2011 r. Regulamin świadczenia usług certyfikacyjnych przez Powiatowe Centrum Certyfikacji Wprowadzenie Powiatowe Centrum Certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Zasady elektronicznego przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS

Zasady elektronicznego przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady elektronicznego przekazywania dokumentów ubezpieczeniowych do ZUS wersja 2.7 Poradnik Zasady elektronicznego przekazywania dokumentów

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009.1a

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009.1a SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009.1a Eksport deklaracji podatkowych do pliku XML Dodano nowe szablony deklaracji podatkowych

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w zakresie rejestracji działalności gospodarczej październik 2013r. Wstęp Nasze spotkanie ma celu przybliżenie Państwu podstawowych informacji związanych z czynnościami,

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Informatyki Instrukcja aplikacji e-deklaracje Desktop Wersja 7.0.1 Warszawa, 15.01.2015 r. Copyright (c) 2015 Ministerstwo Finansów MINISTERSTWO FINANSÓW, DEPARTAMENT

Bardziej szczegółowo

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych

Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej w podatku dochodowym od osób fizycznych KOPIA UŻYTKOWA-WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna K-052/4 obowiązuje od 18.02.2014 r. Wybór formy opodatkowania przychodów / dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo