Instrukcja dla Użytkownika Usługi. Złożenie oświadczenia PIT-OP o przekazaniu 1% podatku OPP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja dla Użytkownika Usługi. Złożenie oświadczenia PIT-OP o przekazaniu 1% podatku OPP"

Transkrypt

1 Instrukcja dla Użytkownika Usługi o przekazaniu 1% podatku OPP Wersja: 0.2 Warszawa, dnia r.

2 Kontrakt: e-podatki Spis treści Wykaz użytych skrótów oraz symboli Wstęp Cel PIT-OP Kto może złożyć oświadczenie PIT-OP Czy złożenie PIT-OP jest obowiązkowe Kiedy można złożyć PIT-OP Jak złożyć PIT-OP Podstawa prawna Wymania techniczne, aby złożyć PIT-OP drogą elektroniczną Krok po kroku do złożenia PIT-OP złożenie PIT-OP przy użyciu formularza online Formularz interaktywny aplikacja e-deklaracje Desktop Złożenie PIT-OP przy użyciu formularza interaktywnego Złożenie PIT-OP przez aplikację e-deklaracje Desktop złożenie pit-op za pomocą systemu teleinformatycznego banków krajowych albo spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną Zapisywanie PIT-OP do późniejszej edycji Formularz online Formularz interaktywny Aplikacja e-deklaracje Desktop Podpisywanie PIT-OP Podpis danymi autoryzującymi Formularz online Formularz interaktywny, aplikacja e-deklaracje Desktop Podpis certyfikatem kwalifikowanym (kwalifikowanym podpisem elektronicznym) Formularz online Formularz interaktywny, aplikacja e-deklaracje Desktop Podpis Profilem Zaufanym epuap Wyszukiwanie zapisanego PIT-OP Formularz online Formularz interaktywny aplikacja e-deklaracje Desktop wyszukanie wysłanego dokumentu Formularz online Formularz interaktywny Aplikacja e-deklaracje Desktop Statusu wysłanych dokumentów Pobranie (wydruk) złożonego dokumentu Pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru oraz złożonego dokumentu w formacie XML Pobierz dokument XML Pobierz UPO XML Wyświetl UPO Infolinia i pomoc techniczna Portalu Podatkowego Strona 2 z 51

3 WYKAZ UŻYTYCH SKRÓTÓW ORAZ SYMBOLI Skrót / Symbol Dane autoryzujące Kod autoryzujący OPP PIT PIT-11 PIT-40A/11A PIT-37 PIT-8C PIT-OP Portal Podatkowy UPO Znaczenie Podpis elektroniczny zapewniający autentyczność deklaracji i podań oparty na danych autoryzujących ( dane autoryzujące ) na który składa się: Identyfikator podatkowy NIP albo identyfikator podatkowy numer PESEL; Imię (pierwsze); Nazwisko; Data urodzenia; Kwota przychodu wskazana w zeznaniu lub rocznym obliczeniu podatku za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok, w którym są składane deklaracje/wniosek albo wartość "0" (zero) w przypadku gdy za rok o dwa lata wcześniejszy niż rok podatkowy, w którym są składane deklaracje/wniosek nie zostało złożone żadne z zeznań lub rocznych obliczeń podatku. Kod generowany przez system w trakcie zapisywania lub wysłania przez podatnika dokumentu przy użyciu formularza online dostępnego na stronie Portalu Podatkowego przez użytkownika niezalogowanego. Kod umożliwia: wyszukanie zapisanego dokumentu, ponowną jego edycję, weryfikację na jakim etapie przyjęcia przez administrację skarbową jest złożony dokument, wydrukowanie i pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru i złożonego dokumentu. Organizacja Pożytku Publicznego Podatek dochodowy od osób fizycznych Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy / informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym Informacja o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w roku podatkowym Oświadczenie o przekazaniu 1% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego Zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy Ordynacja podatkowa jest systemem teleinformatycznym administracji skarbowej służącym do kontaktu organów podatkowych z podatnikami, płatnikami i inkasentami, a także ich następcami prawnymi oraz osobami trzecimi, w szczególności do wnoszenia podań, składania deklaracji oraz doręczania pism organów podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Portal dostępny jest pod adresem: Urzędowe Poświadczenie Odbioru potwierdzenie poprawnego przedłożenia dokumentu elektronicznego. Strona 3 z 51

4 1. WSTĘP Nowy formularz PIT-OP Oświadczenie o przekazaniu 1% podatku Organizacji Pożytku Publicznego przeznaczony jest dla podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, o których mowa w art. 34 ust 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i chcą przekazać 1% należnego podatku na rzecz wybranej Organizacji Pożytku Publicznego. Złożenie oświadczenia oznacza wyrażenie zgody na przekazanie kwoty w wysokości 1% podatku należnego na rzecz wskazanej organizacji pożytku publicznego Cel PIT-OP Wprowadzenie nowego formularza PIT-OP umożliwia podatnikom złożenie wniosku o przekazanie organizacji pożytku publicznego 1% podatku należnego, bez konieczności składania odrębnego zeznania podatkowego, w sytuacji gdy organ rentowy sporządził roczne obliczenie podatku, a podatek wynikający z tego rozliczenia jest podatkiem należnym od podatnika za dany rok podatkowy, o czym mowa w art. 34 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Oznacza to, że rozwiązanie to nie będzie mogło być zastosowane np. przez podatników, którzy otrzymują roczne obliczenie podatku od organów rentowych, lecz składają zeznanie podatkowe, gdyż chcą rozliczyć się wspólnie z małżonkiem. Z rozwiązania tego nie mogą także skorzystać ci podatnicy, którzy spełniają warunki określone w art. 34 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale chcą przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego kwotę mniejszą niż 1% podatku należnego Kto może złożyć oświadczenie PIT-OP Oświadczenie PIT-OP może być złożone przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, którzy otrzymali od organu rentowego roczne odliczenie podatku na formularzu PIT-40A, a podatek wynikający z tego rozliczenia jest podatkiem należnym od podatnika za dany rok podatkowy. Zatem oświadczenie PIT-OP może złożyć podatnik, który poza dochodami uzyskanymi od organu rentowego: 1) nie uzyskał w roku podatkowym innych dochodów, z wyjątkiem określonych w art c oraz art. 30e, 2) nie korzysta z odliczeń, z zastrzeżeniem ust b, 3) nie korzysta z możliwości łącznego opodatkowania jego dochodów z dochodami małżonka bądź nie korzysta z możliwości opodatkowania, o którym mowa w art. 6 ust. 4, 4) nie uzyskał dochodów powodujących obliczenie należnego podatku w sposób określony w art. 27 ust. 8, 5) nie ma obowiązku doliczenia kwot uprzednio odliczonych, z zastrzeżeniem ust. 11. a podatek wynikający z rozliczenia rocznego obniżony o kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne, o której mowa w art. 27b, pobranej w roku podatkowym przez organ rentowy ze środków podatnika, jest podatkiem należnym od podatnika za dany rok, chyba że naczelnik urzędu skarbowego wyda decyzję określającą wysokość zobowiązania podatkowego w innej wysokości. Oznacza to, że rozwiązanie to nie będzie mogło być zastosowane np. przez podatników, którzy otrzymują roczne obliczenie podatku od organów rentowych, lecz składają zeznanie Strona 4 z 51

5 podatkowe, gdyż chcą rozliczyć się wspólnie z małżonkiem. Z rozwiązania tego nie będą mogli także skorzystać ci podatnicy, którzy spełniają warunki określone w art. 34 ust. 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ale chcą przekazać na rzecz organizacji pożytku publicznego kwotę mniejszą niż 1% podatku należnego Czy złożenie PIT-OP jest obowiązkowe Nie. o przekazanie 1% podatku należnego dla wskazanej organizacji pożytku publicznego jest fakultatywne.! Złożenie PIT-OP oznacza wyrażenie zgody na przekazanie kwoty w wysokości 1% podatku należnego dla wskazanej OPP Kiedy można złożyć PIT-OP Formularz PIT-OP za rok 2016 może być złożony w okresie od 15 marca do 2 maja 2017 r Jak złożyć PIT-OP Formularz PIT-OP za rok 2016 można złożyć: - przy użyciu formularza online na Portalu Podatkowym - przy użyciu formularza interaktywnego - z aplikacji e-deklaracje Desktop - za pomocą systemu teleinformatycznego banków krajowych albo spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych świadczących usługi drogą elektroniczną. Uwaga! W roku 2017 w ramach rozliczenia za rok 2016 żadna z SKOK nie udostępnia PIT-OP Podstawa prawna Lp. Nazwa dokumentu 1. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 201, z późn. zm.) 2. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.) 3. Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy Kodeks karny skarbowy (Dz. U. z 2017 r. poz. 528) 4. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 marca 2017 r. w sprawie wzoru oświadczenia o przekazaniu 1% podatku organizacji pożytku publicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 539) 5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2015 r. poz. 2362, z późn. zm.) 6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 15 marca 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. z 2017 r. poz. 550) Strona 5 z 51

6 2. WYMANIA TECHNICZNE, ABY ZŁOŻYĆ PIT-OP DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 1. Komputer: Podatnik, który chce PIT-OP, na komputerze musi mieć zainstalowaną przeglądarkę internetową. Dla usług publicznych dostępnych z sieci Internet przyjmuje się zasadę, że System wspiera 5 najpopularniejszych przeglądarek na rynku polskim w aktualnych wersjach wspieranych przez ich producentów (Kanał stabilny) + w wersjach poprzednich (wersja aktualna -1). W chwili obecnej są to: 1. Chrome Chrome Internet Explorer 11 + Internet Explorer Firefox 38 + Firefox Safari Safari 8 5. Opera 33 + Opera Dane niezbędne do podpisania do podpisania oświadczenia PIT-OP: a) za pomocą danych autoryzujących (podpisu elektronicznego zapewniającego autentyczność deklaracji i podań opartego na danych autoryzujących): Kwota przychodu podatnika wynikająca ze złożonego zeznania za 2015 rok, Jako kwotę przychodu za rok 2015 należy rozumieć, w przypadku: PIT-28 (19) - poz. 45 lub PIT-36 (22) - poz. 90 albo poz.141 jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2015 występuje jako małżonek lub PIT-36L (11) - poz. 13 albo poz. 18 lub PIT-37 (22) - poz. 64 albo poz. 95 jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2015 występuje jako małżonek lub PIT-38 (10) - poz. 24 lub PIT-39 (7) - poz. 20 lub PIT-40 (22) - poz. 57 lub PIT-40A(18) - poz. 38 W przypadku gdy za rok 2015 nie złożono żadnego z wymienionych zeznań lub obliczeń, podatnik w polu kwota przychodu za rok 2015 powinien wpisać wartość 0. b) za pomocą certyfikatu kwalifikowanego (kwalifikowany podpis elektroniczny): Kod PIN do klucza c) za pomocą Profilu Zaufanego epuap kod autoryzacyjny wysłany na kanał autoryzacji. Więcej informacji na temat podpisywania dokumentu znajduje się w rozdziale 8 Podpisywanie 3. zainstalowane oprogramowanie Adobe Reader wersja lub wyższa 4. aktualna wtyczka (plugin) do programu Adobe Reader pobrana ze strony Portalu Podatkowego dla formularzy interaktywnych i aplikacji e-deklaracje Desktop 5. Adres , który jest niezbędny do: zapisania dokumentu, wysłania dokumentu, wyszukania zapisanego albo złożonego dokumentu, sprawdzenia statusu przetworzenia wysłanego dokumentu. Strona 6 z 51

7 3. KROK PO KROKU DO ZŁOŻENIA PIT-OP Wypełnienie oświadczenia PIT-OP - Wskazanie numeru KRS organizacji pożytku publicznego - Wniosek o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz wskazanej OPP Profil Zaufany epuap - papierowo - formularz online na Portalu Podatkowym - formularz interaktywny - aplikacja e-deklaracje Desktop - dane autoryzujące - kwalifikowany podpis elektroniczny - system teleinformatyczny banków, SKOK Status 200 złożonego PIT-OP Pobranie UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru) Przekazanie przez urząd 1% podatku dla OPP Strona 7 z 51

8 4. ZŁOŻENIE PIT-OP PRZY UŻYCIU FORMULARZA ONLINE W celu złożenia wniosku PIT-OP o sporządzenie przez urząd skarbowy zeznania podatkowego za rok 2016 należy wykonać kroki przedstawione poniżej. Na każdym etapie wypełniania wniosku PIT-OP podatnik ma możliwość zapisania wersji roboczej tego zeznania do późniejszej edycji (patrz rozdział: Zapisywanie PIT-OP do późniejszej edycji) Krok 1 Wejść na stronę Portalu Podatkowego znajdującą się pod adresem Krok 2 Wejść do zakładki 1 procent podatku dla OPP (PIT-OP) i wybrać Wyszukaj/sprawdź status lub skorzystać z banera zamieszczonego na stronie głównej Portalu Podatkowego. Po wybraniu nastąpi przekierowanie do właściwego formularza. Krok 3 Po otwarciu formularza należy wpisać swoje dane: Identyfikator podatkowy pole wymagane, w którym należy wpisać identyfikator podatkowy (NIP lub PESEL). Przy polu znajduje się ikona. Po jej naciśnięciu na ekranie zostanie wyświetlony dymek z podpowiedzią jak uzupełnić opisywane pole. Nazwisko pole wymagane, w którym należy wpisać swoje nazwisko Pierwsze imię pole wymagane, w którym należy wpisać swoje imię Data urodzenia pole wymagane, w którym należy wprowadzić swoją datę urodzenia w formacie: DD-MM-RRRR. Przy opisywanym polu dostępny jest kalendarz. Aby otworzyć okno kalendarza należy nacisnąć ikonę. W oknie kalendarza domyślnie zaznaczona jest data bieżąca. Po zaznaczeniu w kalendarzu właściwej daty zostanie ona automatycznie przeniesiona do wypełnianego pola. Strona 8 z 51

9 Krok 4 W kolejnym kroku należy wybrać (z rozwijanej listy) właściwy urząd skarbowy, do którego adresowany jest dokument Należy podać nazwę właściwego dla podatnika urzędu skarbowego, o którym mowa w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnicy: 1) mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) składają oświadczenie do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego wykonuje swoje zadania, a gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium wykonuje swoje zadania, 2) niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podlegający ograniczone mu obowiązkowi podatkowemu) składają oświadczenie do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Strona 9 z 51

10 Krok 5 Podatnik wybiera Organizację pożytku publicznego podając numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, której chce przekazać 1% podatku należnego wynikającego z rocznego obliczenia podatku PIT-40A Krok 6 Można w formularzu wpisać 1 organizację wybraną z wykazu prowadzonego na podstawie odrębnych przepisów. W formularzu znajduje się link do wyszukiwarki OPP, na rzecz której można wnioskować o przekazanie 1% podatku. Po wybraniu linku następuje przekierowanie do zamieszczonej na Portalu Podatkowym Wyszukiwarki OPP Krok 7 Można wskazać informacje dodatkowe: Poz. 9 - Po wpisaniu numeru KRS Organizacji Pożytku Publicznego, można podać w poz. 9 szczegółowy przeznaczenia kwoty 1% należnego podatku, przekazywanej na rzecz OPP za pośrednictwem urzędu skarbowego oraz Poz. 11 zaznaczając poz. 11można wyrazić zgodę na przekazanie OPP danych identyfikujących podatnika, tj.: imienia, nazwiska i adresu, oraz informacji Strona 10 z 51

11 o wysokości kwoty przekazanej na rzecz tej OPP. Zaznaczenie kwadratu w poz. 11 jest nieobowiązkowe i nie ma wpływu na realizację wniosku o przekazanie 1% należnego podatku. Krok 8 Można podać w poz. 12 inne informacje, np. ułatwiające kontakt z podatnikiem Krok 9 Po wypełnieniu wszystkich obowiązkowych pozycji należy wybrać przycisk Dalej, na ekranie zostanie wyświetlone podsumowanie PIT-OP służące do sprawdzenia poprawności wypełnienia dokumentu. Po sprawdzeniu danych znajdujących się we wniosku należy wybrać przycisk Dalej. Na formularzu podsumowania nie ma możliwości modyfikacji danych. W przypadku stwierdzenia błędu w którymkolwiek z pól należy wrócić do formularza korzystając z przycisku Wróć znajdującego się na dole strony i tam poprawić błędnie wypełnione pola.! Po sprawdzeniu zgodności danych, naniesieniu zmian i ostatecznym zatwierdzeniu dokumentu należy wysłać PIT-OP do administracji skarbowej. Krok 10 Na ekranie zostanie wyświetlone okno służące do złożenia podpisu przez podatnika. Po złożeniu przez podatnika podpisu. Należy wybrać rodzaj podpisu (Jak podpisać PIT-OP Rozdział Podpisywanie PIT-OP). Strona 11 z 51

12 Krok 17 Po podpisaniu deklaracji należy wybrać przycisk Wyślij. Na ekranie zostanie wyświetlone okno, w którym dwukrotnie należy wpisać adres , na który zostanie wysłany kod autoryzujący umożliwiający odnalezienie w systemie złożonego dokumentu. Wpisany adres należy potwierdzić korzystając z przycisku OK. Krok 18 W kolejnym oknie wyświetlona zostanie informacja o pomyślnym wysłaniu oświadczenia oraz kod autoryzujący który zostanie wysłany automatycznie na podany przez podatnika adres ! Po prawidłowym wysłaniu wniosku wysłana zostanie informacja zwrotna w postaci wiadomości z kodem, który będzie niezbędny do sprawdzenia na jakim etapie przyjęcia przez administrację skarbową jest złożony dokument. Po wysłaniu wniosku PIT-P podatnik ma możliwość: wyświetlenia i wydruku dokumentu w formacie pdf (przycisk Drukuj patrz rysunek powyżej) Strona 12 z 51

13 pobrania dokumentu w formacie XML, gdy wysłana deklaracja uzyskała status 200 (przycisk Pobierz dokument XML patrz rysunek powyżej) wyświetlenia podglądu dokumentu (przycisk Wyświetl dokument patrz rysunek powyżej) W celu pobrania wygenerowanego Urzędowego Poświadczenia Odbioru należy wyszukać wprowadzone zeznanie podatkowe tak, jak zostało to opisane w rozdziale 10 Wyszukiwanie zapisanego PIT-OP. Sposób pobrania UPO w formacie html został opisany w rozdziale 12.3 Wyświetl UPO. Krok 19 Na podany adres do podatnika wysłany jest z informacją o zmianie statusu wysłanego wniosku PIT-OP Dokument dla podmiotu: ANNA TESTOWA Status przetwarzania złożonego przez Ciebie dokumentu PIT-OP został zmieniony. Odszukaj swój dokument przy użyciu adresu oraz kodu autoryzującego otrzymanych po złożeniu dokumentu. Jeśli dokument uzyskał status 200 pobierz UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru), które jest dowodem złożenia dokumentu. W celu odnalezienia dokumentu możesz skorzystać z poniższego linku: Kliknij tutaj, aby przejść do swojego dokumentu. Wiadomość wygenerowana automatycznie po zmianie statusu przetwarzania deklaracji podatkowej, prosimy na nią nie odpowiadać. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Infolinią i Pomocą dla Portalu Podatkowego: - tel z telefonów stacjonarnych, z telefonów komórkowych - Krok 20 W celu pobrania wygenerowanego Urzędowego Poświadczenia Odbioru należy wyszukać wprowadzone zeznanie podatkowe tak, jak zostało to opisane w rozdziale 10 Wyszukiwanie zapisanego PIT-OP Formularz online W celu wyszukania zapisanego oświadczenia PIT-OP, jego edycji oraz wysłania należy: Krok 1 Wejść na stronę Portalu Podatkowego. Wejść do zakładki 1 procent podatku dla OPP (PIT-OP) i kliknąć Wyszukaj / sprawdź status (przekierowanie do Kroku 3) lub na stronie głównej Portalu Podatkowego kliknąć na baner. Krok 2 W sekcji Co dalej znajdującej się w panelu bocznym należy wybrać link Wyszukaj deklarację/wniosek. Strona 13 z 51

14 Na ekranie zostanie wyświetlone okno z sekcją ZNAJDŹ SWÓJ WNIOSEK/SWOJĄ DEKLARACJĘ, w której należy podać adres podatnika wskazany przy wysyłaniu oświadczenia PIT-OP oraz kod autoryzujący, który został wygenerowany automatycznie przy wysyłaniu lub zapisywaniu wniosku do późniejszej edycji. Po uzupełnieniu danych należy wybrać przycisk Szukaj. Strona 14 z 51

15 Krok 3 Krok 4 Na ekranie zostanie wyświetlony zapisany dokument. W celu wysłania dokumentu lub zmiany danych w tym dokumencie należy nacisnąć przycisk w prawym górnym rogu Edytuj / Koryguj / Wyślij, a następnie wybrać Dalej Formularz interaktywny W celu wyszukania zapisanego formularza interaktywnego należy odnaleźć ten formularz na swoim komputerze i po otwarciu kontynuować wypełnianie lub wysyłkę. aplikacja e-deklaracje Desktop W celu wyszukania zapisanego formularza interaktywnego należy w aplikacji wybrać zakładkę Moje rozliczenia wyszukanie wysłanego dokumentu. Sposób pobrania UPO w formacie html został opisany w rozdziale 12.3 Wyświetl UPO. Strona 15 z 51

16 5. ZŁOŻENIE PIT-OP PRZY UŻYCIU FORMULARZA INTERAKTYWNEGO W celu złożenia wniosku PIT-OP przy użyciu formularza interaktywnego niezbędny jest: - komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows (2000, XP, Vista, Windows 7, Windows 8.x lub Windows 10) i skonfigurowanym dostępem do Internetu - zainstalowane oprogramowanie Adobe Reader - aktualna wtyczka (plugin) do programu Adobe Reader pobrana ze strony Portalu Podatkowego (dostępna tutaj) Więcej informacji w zakresie wymagań technicznych składania formularzy interaktywnego w Instrukcji użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2017 Formularz interaktywny w każdym momencie wypełniania może zostać zapisany do pliku na dysk lokalnego komputera w celu dalszej edycji (menu Plik, a następnie Zapisz jako ). Zalecane jest przed przystąpieniem do wypełniania jego zapisanie na dysku lokalnym, w celu zapobieżenia utracie danych np. w przypadku awarii komputera. Wszystkie pozycje obowiązkowe (lub stające się takimi na skutek wypełniania formularza) oznaczane są czerwoną ramką. Dla ułatwienia wypełniania pól w całym formularzu po ustawieniu kursora myszki na odpowiednim polu wyświetlona zostanie podpowiedź oraz krótki opis pola i sposobu jego wypełnienia. Na górze każdej strony formularza dostępne są dwa przyciski: Sprawdź poprawność służący do sprawdzenia wypełnionego formularza przed wysyłką; Wyczyść formularz służący do usunięcia wprowadzonych do formularza danych. Krok 1 Należy pobrać formularz interaktywny z Portalu Podatkowego, zakładka e-deklaracje Formularze - PIT Krok 2 W pierwszej kolejności należy podać swój identyfikator podatkowy NIP lub PESEL. Strona 16 z 51

17 Krok 3 W kolejnym kroku należy wybrać (z rozwijanej listy) właściwy urząd skarbowy, do którego adresowany jest dokument. Należy podać nazwę właściwego dla podatnika urzędu skarbowego, o którym mowa w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnicy: 1) mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podlegający nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu) składają formularz do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według miejsca zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego wykonuje swoje zadania, a gdy zamieszkanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ustało przed tym dniem do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy według ostatniego miejsca zamieszkania na jej terytorium wykonuje swoje zadania, 2) niemający miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (podlegający ograniczone mu obowiązkowi podatkowemu) składają formularz do urzędu skarbowego, przy pomocy którego naczelnik urzędu skarbowego właściwy w sprawach opodatkowania osób zagranicznych wykonuje swoje zadania. Krok 4 Następnie należy podać dane podatnika składającego oświadczenie PIT-OP Krok 5 W kolejnym kroku podatnik może wnieść o przekazanie 1% podatku należnego na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP) poprzez wpisanie numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego (numer KRS) organizacji wybranej z wykazu prowadzonego na podstawie odrębnych przepisów. Strona 17 z 51

18 Krok 6 W formularzu znajduje się link do wyszukiwarki OPP, na rzecz której można wnioskować o przekazanie 1% podatku. Po kliknięciu na link następuje otwarcie nowego okna z Wyszukiwarką OPP zamieszczoną na Portalu Podatkowym ( Krok 7 Można wskazać informacje dodatkowe: Poz. 9 - Po wpisaniu numeru KRS Organizacji Pożytku Publicznego, można podać w poz. 9 szczegółowy przeznaczenia kwoty 1% należnego podatku, przekazywanej na rzecz OPP za pośrednictwem urzędu skarbowego oraz Poz. 11 zaznaczając poz. 11można wyrazić zgodę na przekazanie OPP danych identyfikujących podatnika, tj.: imienia, nazwiska i adresu, oraz informacji o wysokości kwoty przekazanej na rzecz tej OPP. Zaznaczenie kwadratu w poz. 11 jest nieobowiązkowe i nie ma wpływu na realizację wniosku o przekazanie 1% należnego podatku. Krok 8 Można podać w poz. 12 inne informacje, np. ułatwiające kontakt z podatnikiem Krok 9 Po zakończeniu wypełniania formularza a przed jego wysłaniem zalecane jest sprawdzenie poprawności jego wypełnienia. Możemy to uczynić klikając przycisk Sprawdź poprawność znajdujący się w prawym, górnym rogu każdej ze stron formularza. W przypadku wykrycia Strona 18 z 51

19 błędu, wyświetlony zostanie odpowiedni komunikat oznacza to, że należy dokonać korekty danych. W przypadku poprawnego wypełnienia pól, wyświetlony zostanie komunikat Wszystkie wymagane pola zostały wypełnione. Formularz gotowy do wysłania. Sprawdzanie poprawności dokonywane jest również automatycznie przy wysyłaniu wypełnionego dokumentu. Krok 10 Po otrzymaniu poniższego komunikatu można przejść do kolejnego kroku podpisania i wysłania formularza. Krok 11 W celu podpisania i wysłania dokumentu, w przypadku używania Adobe Reader w starszej wersji 8 lub 9 należy nacisnąć przycisk Podpisz i wyślij znajdujący się w prawym górnym rogu okna programu Adobe Reader. W przypadku używania Adobe Reader w wersji 10 lub 11 zainstalowana wtyczka systemu e-deklaracje znajduje się w rozwijanym menu Narzędzia lub Rozszerzone (w zależności od zainstalowanej aktualizacji wersji). Po naciśnięciu przycisku, po prawej stronie należy rozwinąć E-Deklaracje, a następnie wybrać Podpisz i wyślij. Dla Adobe Acrobat Reader DC za pomocą przycisku: Narzędzia -> e-deklaracje -> Podpisz i wyślij W przypadku używania Adobe Acrobat Reader DC zainstalowana wtyczka systemu e-deklaracje znajduje się w rozwijanym menu Narzędzia ->e-deklaracje (dostępna tutaj) Krok 12 Po naciśnięciu przycisku Podpisz i wyślij uruchomiony zostaje kreator podpisywania i wysyłania danych wprowadzonych do formularza interaktywnego. W pierwszym oknie kreatora należy kliknąć przycisk Dalej. Strona 19 z 51

20 Krok 13 W kolejnym oknie kreatora wyświetlony zostanie dokument w formacie XML zawierający dane dokumentu do podpisu. Po weryfikacji danych należy nacisnąć przycisk Dalej przejdziemy do kolejnego etapu podpisywania dokumentu. Oświadczenie PIT-OP składany przy użyciu formularz interaktywnego! może być podpisany podpisem: - danymi autoryzującymi (podpis elektroniczny zapewniający autentyczność deklaracji i podań oparty na danych autoryzujących), - kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku wysyłania dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań opartym na danych autoryzujących (podając kwotę przychodu) należy wybrać Dane autoryzujące. W celu podpisania podpisem kwalifikowanym należy wskazać odpowiedni certyfikat z widocznej listy. Po wybraniu podpisu Dane autoryzujące w kolejnym oknie kreatora podpisywania i wysyłania dokumentu należy podać kwotę przychodu za rok 2015, będącą równocześnie jednym z elementów użytego podpisu. W tym oknie kreatora można również odnaleźć podpowiedź, co rozumieć przez kwotę przychodu za rok Aby przejść do kolejnego okna należy kliknąć przycisk Dalej. Strona 20 z 51

21 Po wybraniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego w kolejnym oknie kreatora podpisywania i wysyłania wyświetlana jest szczegółowa informacja o wybranym certyfikacie kwalifikowanym. Aby przejść do kolejnego etapu należy kliknąć przycisk Dalej. Kolejnym krokiem jest podanie kodu PIN użytej karty kryptograficznej i zatwierdzenie go przez naciśnięcie przycisku Ok. Uwaga: Ekran aplikacji do podania kodu PIN może być inny niż zaprezentowany wyżej może on się różnić dla różnych wystawców certyfikatu i rodzaju użytego oprogramowania do podpisu. Strona 21 z 51

22 Krok 14 Po podpisaniu dokumentu zostanie wyświetlone kolejne okno kreatora, prezentujące podpisany oraz podpisany i zakodowany dokument w formacie XML. Ten etap kreatora pozwala użytkownikowi na zapisanie podpisanego już dokumentu XML - używając przycisku Zapisz podpisany dokument xml. Krok 15 Naciśnięcie przycisku Dalej w tym kroku kreatora spowoduje wysłanie dokumentu XML do systemu e-deklaracje. Czas wysyłania dokumentu zależny jest m.in. od szybkości łącza internetowego i wielkości przesyłanego pliku XML. Krok 16 Po wysłaniu dokumentu pojawi się okno zawierające informację Numer referencyjny wysłanego dokumentu oraz Skrót wysłanego dokumentu. Dane te należy zapisać do pliku tekstowego używając przycisku Zapisz numer referencyjny i skrót wysłanego dokumentu do pliku tekstowego. Numer referencyjny wysłanego dokumentu niezbędny będzie do sprawdzenia statusu i pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO).W celu weryfikacji poprawności wysłania dokumentu należy kliknąć przycisk Dalej i czekać na pojawienie się kolejnego okna kreatora. Krok 17 W przypadku negatywnej weryfikacji danych w systemie e-deklaracje wyświetlony zostanie odpowiedni (w zależności od rodzaju błędu) status dokumentu. Każdy status z grupy 4XX (większy lub równy 400 ) oznacza, że dokument został odrzucony (niezłożony do systemu e-deklaracje). W takiej sytuacji należy zapoznać się z opisem błędu, a następnie kliknąć przycisk Zakończ, poprawić błędy w formularzu i ponownie rozpocząć procedurę wysyłania dokumentu. Strona 22 z 51

23 Pozytywna weryfikacja danych w systemie e-deklaracje spowoduje wyświetlenie statusu o symbolu 200: Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO. Równocześnie aktywny stanie się przycisk Pobierz urzędowe poświadczenie odbioru (UPO), który umożliwi pobranie UPO (zostanie otwarte nowe okno przeglądarki internetowej z wpisanym w formularzu numerem referencyjnym dokumentu). Po pobraniu UPO należy kliknąć przycisk Zakończ. W przypadku statusów 301, 302 i 303 oznacza to dalsze przetwarzanie dokumentu, aktywny staje się przycisk Sprawdź ponownie. Status wysłanego dokumentu można będzie również sprawdzić później, po zakończeniu działania kreatora podpisywania i wysyłania (co zostało opisane w kolejnych rozdziałach instrukcji). Strona 23 z 51

24 Krok 18 Kliknięcie przycisku Pobierz urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) spowoduje przekierowanie do nowego okna domyślnej przeglądarki internetowej i otwarcie w nim interaktywnego formularza UPO. W związku z koniecznością nawiązania połączenia ze stroną internetową udostępniającą formularz UPO operacja ta może zająć jakiś czas i należy czekać na otwarcie się strony z formularzem UPO. Numer referencyjny niezbędny do pobrania UPO zostaje przeniesiony automatycznie w odpowiednie pole formularza. UPO można także pobrać wpisując numer referencyjny do formularza Strona 24 z 51

25 6. ZŁOŻENIE PIT-OP PRZEZ APLIKACJĘ E-DEKLARACJE DESKTOP W celu złożenia wniosku PIT-OP przy użyciu formularza interaktywnego w aplikacji e-deklaracje Desktop niezbędny jest: - komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows (2000, XP, Vista, Windows 7, Windows 8.x lub Windows 10) i skonfigurowanym dostępem do Internetu - zainstalowane oprogramowanie Adobe Reader i środowisko uruchomieniowe Adobe AIR - aktualna wtyczka (plugin) do programu Adobe Reader pobrana ze strony Portalu Podatkowego (dostępna tutaj) - aplikacja e-deklaracje Desktop (dostępna tutaj) Więcej informacji w zakresie wymagań technicznych składania formularzy interaktywnych w Instrukcji aplikacji e-deklaracje Desktop Więcej informacji znajduje się na Portalu Podatkowym w zakładce e-deklaracje, Do pobrania Wszystkie pozycje obowiązkowe (lub stające się takimi na skutek wypełniania formularza) oznaczane są czerwoną ramką. Dla ułatwienia wypełniania pól w całym formularzu po ustawieniu kursora myszki na odpowiednim polu wyświetlona zostanie podpowiedź oraz krótki opis pola i sposobu jego wypełnienia. Krok 1 Należy w otworzyć aplikację e-deklaracje Desktop i wybrać z katalogu formularzy, w roku 2017 formularz PIT-OP. Następne kroki analogiczne jak Krok 2 Krok 18 w Rozdziale Złożenie wniosku PIT-OP przy użyciu formularza interaktywnego Strona 25 z 51

26 7. ZŁOŻENIE PIT-OP ZA POMOCĄ SYSTEMU TELEINFORMATYCZNEGO BANKÓW KRAJOWYCH ALBO SPÓŁDZIELCZYCH KAS OSZCZĘDNOŚCIOWO- KREDYTOWYCH ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W celu złożenia oświadczenia PIT-OP za pośrednictwem systemu teleinformatycznego Banku i SKOK musisz: - posiadać konto internetowe, - posiadać dostęp do Internetu, - Twój Bank, SKOK udostępnia usługę elektronicznego złożenia oświadczenia PIT-OP z Twojego konta bankowego sprawdź w swoim Banku (w roku 2017 jedynie wybrane banki udostępniają PIT-WZ), SKOK (w roku 2017 żadna SKOK nie udostępnia PIT-WZ). - nie musisz posiadać podpisu elektronicznego wystarczy że zalogujesz się na swoje konto internetowe, wypełnisz PIT-OP i wyślesz z systemu informatycznego banku, SKOK do administracji skarbowej. Wniosek uwierzytelnia się przy użyciu danych uwierzytelniających stosowanych przez bank krajowy albo spółdzielczą kasę oszczędnościowo-kredytową do weryfikacji w drodze elektronicznej posiadacza rachunku. jest nieodpłatnie. Po wysłaniu oświadczenia PIT-OP system nadaje wysłanemu wnioskowi 32 znakowy numer referencyjny, za pośrednictwem którego można sprawdzić status wysłanego wniosku PIT-WZ i pobrać Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO). Po założeniu wniosku będzie on dostępny na Twoim koncie. Także na koncie internetowym sprawdzisz status jego przetworzenia, pobierzesz i wydrukujesz. Ponadto banki PKO Bank Polski (wraz z Inteligo), Bank Millennium i ING oferują usługę założenie profilu zaufanego w swoich systemach transakcyjnych, którym można podpisać oświadczenie PIT-OP na Portalu Podatkowym. Więcej informacji w Twoim Banku i SKOK na koncie internetowym sprawdź już teraz! Strona 26 z 51

27 ZAPISYWANIE PIT-OP DO PÓŹNIEJSZEJ EDYCJI! Przed wysłaniem wniosku PIT-OP do administracji skarbowej można je zapisać pobrane i powrócić do niego później. Samo zapisanie wniosku nie oznacza jego wysłania. Na każdym etapie wypełniania oświadczenia PIT-OP podatnik ma możliwość zapisania wersji roboczej tego wniosku do późniejszej edycji Formularz online W tym celu należy: Krok 1 Wybrać przycisk Zapisz i zakończ później, który widoczny jest na dokumencie Krok 2 Po wybraniu opisywanego przycisku zostanie wyświetlone okno, w którym należy wpisać adres a następnie go potwierdzić. Na podany adres zostanie wysłany kod autoryzujący umożliwiający odnalezienie w systemie zapisanego dokumentu. Wpisany adres należy potwierdzić korzystając z przycisku OK. Krok 3 W kolejnym oknie wyświetlona zostanie informacja o pomyślnym zapisaniu dokumentu oraz kod autoryzujący który zostanie wysłany automatycznie na podany przez podatnika adres Strona 27 z 51

28 Krok 3 Po zapisaniu dokumentu na wskazany adres jest wysyłana informacja: Dokument dla podmiotu: Anna Testowa Pomyślnie zapisano dokument Oświadczenie PIT-OP Dokument został zapisany, ale nie został wysłany do urzędu skarbowego. Aby powrócić do zapisanego dokumentu proszę skorzystać z poniższego odnośnika: Kliknij tutaj, aby przejść do swojego dokumentu. Jeśli powyższy odnośnik nie działa lub wygasł, nadal możesz wyszukać swój dokument w systemie korzystając z funkcjonalności Wyszukaj wniosek/deklarację. W pola na formularzu wpisz wygenerowany dla Ciebie kod autoryzujący: sr2x66 oraz adres Wiadomość wygenerowana automatycznie po zapisaniu dokumentu na Portalu Podatkowym, prosimy na nią nie odpowiadać. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Infolinią i Pomocą dla Portalu Podatkowego: - tel z telefonów stacjonarnych, z telefonów komórkowych Formularz interaktywny Formularza interaktywny przed rozpoczęciem wypełniania należy zapisać na swoim komputerze w wybranym przez siebie miejscu Aplikacja e-deklaracje Desktop W celu zapisania formularza interaktywnego należy w aplikacji wybrać zakładkę Zapisz kopię roboczą Strona 28 z 51

29 8. PODPISYWANIE PIT-OP Po wypełnieniu wniosku PIT-OP należy je podpisać za pomocą wybranego rodzaju podpisu: Podpis danymi autoryzującymi (podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań opartym na danych autoryzujących) Podpis certyfikatem kwalifikowanym (kwalifikowanym podpisem elektronicznym) Podpis Profilem Zaufanym epuap Krok Podpis danymi autoryzującymi Formularz online W celu podpisania zeznania podatkowego danymi autoryzującymi (podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań opartym na danych autoryzujących) należy w sekcji WYBIERZ RODZAJ PODPISU zaznaczyć opcję Podpis danymi autoryzującymi. Dane podatnika, który składa podpis widoczne są w sekcji DANE IDENTYFIKACYJNE ZAWARTE W PODPISIE. W celu podpisania dokumentu należy wprowadzić prawidłową kwotę przychodu za rok, poprzedzający rok, za który składane jest zeznanie podatkowe. Składając dokument w roku 2017 należy podać kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu podatkowym lub rocznym rozliczeniu podatku za rok Jako kwotę przychodu za rok 2015 należy rozumieć, w przypadku: PIT-28 (19) - poz. 45 lub PIT-36 (22) - poz. 90 albo poz.141 jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2015 występuje jako małżonek lub PIT-36L (11) - poz. 13 albo poz. 18 lub PIT-37 (22) - poz. 64 albo poz. 95 jeżeli podatnik w zeznaniu za rok 2015 występuje jako małżonek lub PIT-38 (10) - poz. 24 lub Strona 29 z 51

30 PIT-39 (7) - poz. 20 lub PIT-40 (22) - poz. 57 lub PIT-40A(18) - poz. 38 W przypadku, gdy podatnik za rok 2015 nie składał żadnego z ww. zeznań/rozliczeń w polu kwota przychodu powinien wpisać wartość 0 (zero). Krok 2 Po uzupełnieniu niezbędnych danych należy wybrać przycisk Wyślij. Krok 3 Po wysłaniu dokumentu na ekranie zostanie wyświetlone okno w którym dwukrotnie należy wpisać adres , na który zostanie wysłany kod autoryzujący umożliwiający odnalezienie w systemie złożonego dokumentu. Wpisany adres należy potwierdzić korzystając z przycisku OK. Krok Formularz interaktywny, aplikacja e-deklaracje Desktop W celu podpisania i wysłania dokumentu, w przypadku używania Adobe Reader w starszej wersji 8 lub 9 należy nacisnąć przycisk Podpisz i wyślij znajdujący się w prawym górnym rogu okna programu Adobe Reader. W przypadku używania Adobe Reader w wersji 10 lub 11 zainstalowana wtyczka systemu e-deklaracje znajduje się w rozwijanym menu Narzędzia lub Rozszerzone (w zależności od zainstalowanej aktualizacji wersji). Po naciśnięciu przycisku, po prawej stronie należy rozwinąć E-Deklaracje, a następnie wybrać Podpisz i wyślij. Dla Adobe Acrobat Reader DC za pomocą przycisku: Narzędzia -> e-deklaracje -> Podpisz i wyślij W przypadku używania Adobe Acrobat Reader DC zainstalowana wtyczka systemu e-deklaracje znajduje się w rozwijanym menu Narzędzia ->e-deklaracje. Strona 30 z 51

31 Krok 2 Po naciśnięciu przycisku Podpisz i wyślij uruchomiony zostaje kreator podpisywania i wysyłania danych wprowadzonych do formularza interaktywnego. W pierwszym oknie kreatora należy kliknąć przycisk Dalej. W kolejnym oknie kreatora wyświetlony zostanie dokument w formacie XML zawierający dane dokumentu do podpisu. Po weryfikacji danych należy nacisnąć przycisk Dalej przejdziemy do kolejnego etapu podpisywania dokumentu. Wniosek PIT-OP składany przy użyciu formularza interaktywnego może! być podpisany podpisem: - danymi autoryzującymi (podpis elektroniczny zapewniający autentyczność deklaracji i podań oparty na danych autoryzujących), - kwalifikowanym podpisem elektronicznym. W przypadku wysyłania dokumentu podpisanego podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań opartym na danych autoryzujących (podając kwotę przychodu) należy wybrać Dane autoryzujące. Krok 3 Po wybraniu podpisu Dane autoryzujące w kolejnym oknie kreatora podpisywania i wysyłania dokumentu należy podać kwotę przychodu za rok 2015, będącą równocześnie jednym z elementów użytego podpisu. W tym oknie kreatora można również odnaleźć podpowiedź, co rozumieć przez kwotę przychodu za rok Aby przejść do kolejnego okna należy kliknąć przycisk Dalej. Strona 31 z 51

32 8.2. Podpis certyfikatem kwalifikowanym (kwalifikowanym podpisem elektronicznym) Formularz online Krok 1 W celu podpisania dokumentu certyfikatem kwalifikowanym (kwalifikowanym podpisem elektronicznym) należy w sekcji WYBIERZ RODZAJ PODPISU zaznaczyć opcję Podpis certyfikatem kwalifikowanym oraz wybrać przycisk Podpisz. Krok 2 Na ekranie zostanie wyświetlone okno z pytaniem czy chcemy uruchomić aplikację służącą do złożenia podpisu. W oknie tym należy wybrać przycisk Run. Strona 32 z 51

33 Krok 3 W kolejnym oknie należy wprowadzić kod PIN do klucza, a następnie wybrać przycisk Akceptuj. Ekran apletu do podpisu może być różny. Krok 4 Na ekranie zostanie wyświetlony komunikat przedstawiony na rysunku poniżej. Po zapoznaniu się z komunikatem należy wybrać przycisk Koniec. Krok 5 Nastąpi powrót do formularza z wyborem rodzaju podpisu, na którym będzie widoczna informacja, że dokument został podpisany i należy kliknąć przycisk Wyślij, w celu złożenia dokumentu. Strona 33 z 51

34 Krok 6 Po wysłaniu dokumentu na ekranie zostanie wyświetlone okno, w którym dwukrotnie należy wpisać adres , na który zostanie wysłany kod autoryzujący umożliwiający odnalezienie w systemie wysłanego dokumentu. Wpisany adres należy potwierdzić korzystając z przycisku OK Formularz interaktywny, aplikacja e-deklaracje Desktop Krok 1 Analogicznie jak w pkt Krok 1 2 Następnie należy wybrać rodzaj podpisu Certyfikat kwalifikowany i wybrać Dalej Więcej informacji znajduje się w Rozdziale Podpis Profilem Zaufanym epuap! Profilem Zaufanym e-puap może być podpisane oświadczenie PIT-OP składany przy użyciu formularza online Krok 1 W celu podpisania dokumentu Profilem Zaufanym epuap należy w sekcji WYBIERZ RODZAJ PODPISU zaznaczyć opcję Podpis Profilem Zaufanym oraz wybrać przycisk Podpisz. Strona 34 z 51

35 Krok 2 Po wybraniu przycisku PODPIS pojawia się okno jak niżej. Po wybraniu Kliknij tutaj aby przejść do podpisu następuje przekierowanie do strony internetowej epuap. Krok 3 Na stronie epuap należy się zalogować używając loginu i hasła do systemu. Krok 4 Po wpisaniu loginu i hasła wyświetla się okno, gdzie należy wybrać Podpisz profilem zaufanym Strona 35 z 51

36 Krok 5 Pojawia się okno, gdzie należy dokonać autoryzacji w celu podpisania dokumentu Krok 6 Po podpisaniu dokumenty następuje przekierowanie do strony z informacją, czy dokument został podpisany czy nie. Należy zamknąć tą stronę i powrócić do wysyłania formularza. Na stronie będzie widoczna informacja o podpisaniu dokumentu. Następnie należy nacisnąć przycisk Wyślij Krok 7 Po naciśnięciu przycisku Wyślij pojawia się okno, w które należy wprowadzić adres , na który zostanie wysłana informacja o wysłaniu oświadczenia wraz z kodem autoryzującym umożliwiającym odnalezienie dokumentu oraz informacja o zmianie statusu przetworzenia dokumentu. Strona 36 z 51

37 Krok 8 Po wysłaniu dokumentu pojawia się informacja o wysłaniu dokumentu Krok 9 Na wskazany adres zostanie wysłana informacja potwierdzająca wysłanie dokumentu wraz z kodem autoryzującym umożliwiającym odnalezienie dokumentu Dokument dla podmiotu: ANNA TESTOWA Pomyślnie złożono dokument Oświadczenie PIT-OP wersja 1. Przedłożenie dokumentu nie jest równoznaczne z przyjęciem dokumentu przez administrację skarbową. Potwierdzeniem przyjęcia (złożenia) dokumentu przez administrację skarbową jest wygenerowanie UPO (Urzędowego Poświadczenia Odbioru), po uzyskaniu przez ten dokument statusu 200. W celu sprawdzenia statusu przetwarzania dokumentu oraz pobrania wygenerowanego UPO (po poprawnej weryfikacji dokumentu) proszę skorzystać z poniższego odnośnika: Kliknij tutaj, aby przejść do swojego dokumentu. Jeśli powyższy odnośnik nie działa lub wygasł, nadal możesz wyszukać swój dokument w systemie korzystając z funkcjonalności Wyszukaj wniosek/deklarację. W pola na formularzu wpisz wygenerowany dla Ciebie kod autoryzujący: h9x3yz oraz adres Strona 37 z 51

38 Krok 10 Po zmianie statusu przetworzenia dokumentu na wskazany adres zostanie wysłana informacja Dokument dla podmiotu: ANNA TESTOWA Status przetwarzania złożonego przez Ciebie dokumentu PIT-OP został zmieniony. Odszukaj swój dokument przy użyciu adresu oraz kodu autoryzującego otrzymanych po złożeniu dokumentu. Jeśli dokument uzyskał status 200 pobierz UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru), które jest dowodem złożenia dokumentu. W celu odnalezienia dokumentu możesz skorzystać z poniższego linku: Kliknij tutaj, aby przejść do swojego dokumentu. Wiadomość wygenerowana automatycznie po zmianie statusu przetwarzania deklaracji podatkowej, prosimy na nią nie odpowiadać. W przypadku pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Infolinią i Pomocą dla Portalu Podatkowego: - tel z telefonów stacjonarnych, z telefonów komórkowych - Strona 38 z 51

39 9. WYSZUKIWANIE ZAPISANEGO PIT-OP 9.1. Formularz online W celu wyszukania zapisanego oświadczenia PIT-OP, jego edycji oraz wysłania należy: Krok 4 Wejść na stronę Portalu Podatkowego. Wejść do zakładki 1 procent podatku dla OPP (PIT-OP) i kliknąć Wyszukaj / sprawdź status (przekierowanie do Kroku 3) lub na stronie głównej Portalu Podatkowego kliknąć na baner. Krok 5 W sekcji Co dalej znajdującej się w panelu bocznym należy wybrać link Wyszukaj deklarację/wniosek. Krok 6 Na ekranie zostanie wyświetlone okno z sekcją ZNAJDŹ SWÓJ WNIOSEK/SWOJĄ DEKLARACJĘ, w której należy podać adres podatnika wskazany przy wysyłaniu oświadczenia PIT-OP oraz kod autoryzujący, który został wygenerowany automatycznie przy wysyłaniu lub zapisywaniu wniosku do późniejszej edycji. Po uzupełnieniu danych należy wybrać przycisk Szukaj. Strona 39 z 51

40 Krok 4 Na ekranie zostanie wyświetlony zapisany dokument. W celu wysłania dokumentu lub zmiany danych w tym dokumencie należy nacisnąć przycisk w prawym górnym rogu Edytuj / Koryguj / Wyślij, a następnie wybrać Dalej 9.2. Formularz interaktywny W celu wyszukania zapisanego formularza interaktywnego należy odnaleźć ten formularz na swoim komputerze i po otwarciu kontynuować wypełnianie lub wysyłkę aplikacja e-deklaracje Desktop W celu wyszukania zapisanego formularza interaktywnego należy w aplikacji wybrać zakładkę Moje rozliczenia Strona 40 z 51

41 10. WYSZUKANIE WYSŁANEGO DOKUMENTU Formularz online W celu wysłanego dokumentu należy: Krok 1 Wejść na stronę Portalu Podatkowego. Wejść do zakładki 1 procent podatku dla OPP (PIT-OP) i kliknąć Wyszukaj /sprawdź status (przekierowanie do Kroku 3) Krok 2 W sekcji Co dalej znajdującej się w panelu bocznym należy wybrać link Wyszukaj deklarację/wniosek. Krok 3 Na ekranie zostanie wyświetlone okno z sekcją ZNAJDŹ SWÓJ WNIOSEK/SWOJĄ DEKLARACJĘ, w której należy podać adres podatnika wskazany przy składaniu oświadczenia PIT-OP oraz kod autoryzujący, który został wygenerowany automatycznie przy wysyłaniu lub zapisywaniu wniosku do późniejszej edycji. Po uzupełnieniu danych należy wybrać przycisk Szukaj. Strona 41 z 51

42 Krok 7 Na ekranie zostanie wyświetlony wysłany dokument. W przypadku złożonego zeznania podatkowego podatnik będzie miał możliwość: wydruku wyszukanego dokumentu lub pobrania go w formacie pdf (przycisk Drukuj). Sposób pobrania (wydruku) dokumentu został opisany w rozdziale Pobranie (wydruk) złożonego dokumentu pobrania dokumentu w formacie XML (link Pobierz dokument XML w sekcji Co dalej). Sposób pobierania dokumentu został opisany w rozdziale Pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru oraz złożonego dokumentu w formacie XML pobrania UPO w formacie XML (link Pobierz UPO XML) możliwość taka jest tylko dla dokumentów ze statusem Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO. Status taki oznacza, że złożony dokument jest poprawny i podatnik może pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Sposób pobierania dokumentu został opisany w rozdziale Pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru oraz złożonego dokumentu w formacie XML wyświetlenia (pobrania) UPO w formacie.pdf (link UPO PDF) możliwość taka jest tylko dla dokumentów ze statusem Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO. Sposób pobierania UPO w formacie pdf bądź xml dokumentu został opisany w rozdziale Pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru oraz złożonego dokumentu w formacie XML Na formularzu będzie także widoczny aktualny status złożonego wniosku (sekcja Szczegóły statusu). Strona 42 z 51

43 Jeśli wyszukany dokument ma status 301 można odświeżyć ten status korzystając z klawisza F5. Po zmianie statusu dokumentu podatnik otrzyma z informacją o zmianie statusu Formularz interaktywny Aby sprawdzić status złożonego dokumentu przy użyciu formularza interaktywnego, można to zrobić: - w momencie jego wysyłania wybierając przycisk Dalej Strona 43 z 51

44 - po wysłaniu dokumentu: - przy użyciu formularza UPO wpisując numer referencyjny nadany wysłanemu dokumentowi (formularz UPO) - sprawdzając w dowolnym formularzu interaktywnym komputera z którego wysłany został dokument Rejestr wysyłek i po wybraniu numeru referencyjnego z listy dokumentów wysłanych, należy wybrać przycisk Sprawdź status Aplikacja e-deklaracje Desktop W celu sprawdzenia statusu wysłanego dokumentu przy użyciu aplikacji e-deklaracje Desktop, należy w aplikacji wyszukać złożony formularz w zakładce Moje rozliczenia i sprawdzić status wybierając przycisk Sprawdź status Statusu wysłanych dokumentów W systemie możliwe są następujące statusy przetwarzania dokumentów złożonych drogą elektroniczną: 200 Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO. 300 Brak dokumentu. 301 Dokument w trakcie przetwarzania, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu. 302 Dokument wstępnie przetworzony, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu. 303 Dokument w trakcie weryfikacji podpisu, sprawdź wynik następnej weryfikacji dokumentu. 400 Przetwarzanie dokumentu zakończone błędem. 401 Weryfikacja negatywna - dokument niezgodny ze schematem xsd. 402 Brak aktualnego pełnomocnictwa/upoważnienia do podpisywania deklaracji. 403 Dokument z niepoprawnym podpisem. 404 Dokument z nieważnym certyfikatem. 405 Dokument z odwołanym certyfikatem. 406 Dokument z certyfikatem z nieobsługiwanym dostawcą. 407 Dokument z certyfikatem z nieprawidłową ścieżką. 408 Dokument zawiera błędy uniemożliwiające jego przetworzenie. 409 Dokument zawiera niewłaściwą ilość i/lub rodzaj elementów. Strona 44 z 51

45 410 Złożony dokument bez podpisu nie może być korektą. 411 Weryfikacja negatywna - w systemie jest już złożony dokument z takim identyfikatorem podatkowym. 412 Weryfikacja negatywna - niezgodność danych autoryzujących z danymi w dokumencie (np. niezgodność NIP, numeru PESEL, daty urodzenia, nazwiska, pierwszego imienia). 413 Dokument z certyfikatem bez wymaganych atrybutów. 414 Weryfikacja negatywna - błąd w danych autoryzujących (np. błąd w nazwisku, pierwszym imieniu, dacie urodzenia, NIP, numerze PESEL, kwocie przychodu). 415 Zawartość załącznika niezgodna z deklarowaną listą plików. 416 Dla tego typu deklaracji załącznik binarny nie jest dozwolony. 418 Dla złożonej deklaracji wymagane jest użycie podpisu kwalifikowanego. 419 Brak zaznaczenia celu złożenia formularza, jako korekty deklaracji (zeznania) lub brak uzasadnienia przyczyny złożenia korekty deklaracji (zeznania). 422 Weryfikacja negatywna - dokument złożony z użyciem danych autoryzujących, może złożyć wyłącznie podatnik, będący osobą fizyczną. Strona 45 z 51

46 Krok POBRANIE (WYDRUK) ZŁOŻONEGO DOKUMENTU W celu pobrania złożonego oświadczenia PIT-OP do wydrukowania należy wyszukać żądany dokument tak, jak zostało to opisane w rozdziale Pobranie (wydruk) złożonego dokumentu Następnie będąc na formularzu wyszukanego zeznania należy wybrać przycisk Drukuj. Krok 2 Po naciśnięciu opisywanego przycisku formularz zeznania zostanie wyświetlony na ekranie w postaci pliku pdf. Rysunek poniżej przedstawia tylko pierwszą stronę zeznania podatkowego PIT-37. Krok 3 W przypadku, gdy przeglądarka blokuje wyskakujące okienka na ekranie pojawi się informacja przedstawiona na zrzucie poniżej: Wówczas w celu pobrania dokumentu do wydrukowania należy kliknąć link wskazany na zrzucie czerwoną strzałką. Na ekranie zostanie wyświetlone zeznanie podatkowe w formacie pdf. Zeznanie takie można zapisać na dysku komputera lub wydrukować. Strona 46 z 51

47 12. POBRANIE URZĘDOWEGO POŚWIADCZENIA ODBIORU ORAZ ZŁOŻONEGO DOKUMENTU W FORMACIE XML Po wyszukaniu zeznania podatkowego tak, jak zostało to opisane w rozdziale Wyszukiwanie zapisanego PIT-OP podatnik ma możliwość: pobrania wyszukanego dokumentu w formacie xml pobrania Urzędowego Poświadczenia Odbioru w formacie xml - możliwość taka jest dopiero po zweryfikowaniu przez system poprawności danych oraz autentyczności złożonych dokumentów czyli dla dokumentów ze statusem Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO wyświetlenia Urzędowego Poświadczenia Odbioru - możliwość taka jest tylko dla dokumentów ze statusem Przetwarzanie dokumentu zakończone poprawnie, pobierz UPO Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO) stanowi dowód i potwierdza termin złożenia dokumentu. Posiadanie przez podatnika UPO traktowane jest przez administrację skarbową jako dowód złożenia zeznania drogą elektroniczną analogicznie jak potwierdzenie nadania listu poleconego w placówce pocztowej lub potwierdzenie uzyskane przy złożeniu zeznania w siedzibie urzędu skarbowego. Z uwagi na fakt, że zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin złożenia zeznania powinno się taki dokument zachować do czasu przedawnienia.! Pobranie UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) jest jedynym potwierdzeniem przyjęcia formularza przez administrację skarbową. Krok Pobierz dokument XML Aby pobrać wyszukany dokument w formacie xml należy będąc w oknie informacji o wyszukanym dokumencie wybrać link Pobierz dokument XML znajdujący się w panelu bocznym w sekcji Co dalej (patrz Pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru oraz złożonego dokumentu w formacie XML). Dokument xml można pobrać wyłącznie dla dokumentów ze statusem 200. Strona 47 z 51

48 Krok 2 Na ekranie zostanie wyświetlone okno z informacją na temat pobierania plików. Podatnik ma możliwość wyświetlenia pliku dokumentu w formacie xml na ekranie komputera lub zapisania pliku na dysku. Krok 3 Dokument w formacie xml będzie wyglądał jak na przykładowym zrzucie poniżej: Krok Pobierz UPO XML Aby pobrać UPO w formacie xml dla wyszukanego dokumentu należy będąc w oknie informacji o wyszukanym dokumencie wybrać link Pobierz UPO XML znajdujący się w panelu bocznym w sekcji Co dalej (patrz Pobranie (wydruk) złożonego dokumentu). Krok 2 Na ekranie zostanie wyświetlone okno z informacją na temat pobierania plików (patrz: Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania.). Podatnik ma możliwość wyświetlenia pliku UPO w formacie xml na ekranie komputera lub zapisania pliku na dysku. Strona 48 z 51

49 Krok 3 Urzędowe Poświadczenie Odbioru w formacie xml będzie wyglądało jak na przykładowym zrzucie poniżej: Krok Wyświetl UPO Aby wyświetlić UPO dla wyszukanego dokumentu należy będąc w oknie informacji o wyszukanym dokumencie wybrać link UPO PDF znajdujący się w panelu bocznym w sekcji Co dalej (patrz Pobranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru oraz złożonego dokumentu w formacie XML). Krok 2 Na ekranie zostanie wyświetlone okno z informacją na temat pobierania plików. Podatnik ma możliwość zapisania na dysku pliku UPO w formacie html. Krok 3! Pobranie UPO (Urzędowe Poświadczenie Odbioru) jest jedynym potwierdzeniem przyjęcia dokumentu przez administrację skarbową. Urzędowe Poświadczenie Odbioru w formacie html będzie wyglądało jak na przykładowym zrzucie poniżej: Strona 49 z 51

50 Strona 50 z 51

Instrukcja dla Użytkownika Usługi. złożenia wniosku PIT-WZ i sporządzenia zeznania podatkowego PIT-37 na podstawie wniosku PIT-WZ

Instrukcja dla Użytkownika Usługi. złożenia wniosku PIT-WZ i sporządzenia zeznania podatkowego PIT-37 na podstawie wniosku PIT-WZ Instrukcja dla Użytkownika Usługi złożenia wniosku PIT-WZ i sporządzenia zeznania podatkowego Wersja: 0.1 Warszawa, dnia 15-03-2017 r. Kontrakt: e-podatki Spis treści Wykaz użytych skrótów oraz symboli...

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

www.e-deklaracje.gov.pl

www.e-deklaracje.gov.pl STOWARZYSZENIE NA RZECZ WSPIERANIA RATOWNICTWA NA DOLNYM ŚLĄSKU stowarzyszenie@wspieramratownictwo.pl www.wspieramratownictwo.pl Korzystanie z formularza interaktywnego na przykładzie PIT-37 www.e-deklaracje.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Instrukcja wypełniania interaktywnych formularzy służących do składania deklaracji PIT-16A, PIT-19A zeznań PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz wniosku PIT-16 w roku

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej System e-deklaracje Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy opatrywanych podpisem elektronicznym nieweryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego

Bardziej szczegółowo

II. US. 1. Wybór formularza na serwisie internetowy systemu e-deklaracje

II. US. 1. Wybór formularza na serwisie internetowy systemu e-deklaracje II. US 1. Wybór formularza na serwisie internetowy systemu e-deklaracje W celu przesyłania deklaracji podatkowych w formie elektronicznej naleŝy pobrać ze strony Ministerstwa Finansów http://www.e-deklaracje.gov.pl/

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Instrukcja wypełniania interaktywnych formularzy służących do składania zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym 2009 oraz wysłania z tych

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna forma przekazywania deklaracji

Elektroniczna forma przekazywania deklaracji Elektroniczna forma przekazywania deklaracji Podstawy prawne: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2011 r. w sprawie wzoru pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków

Bardziej szczegółowo

Jak wypełnić zeznanie podatkowe przez Internet PIT-37, e- pity

Jak wypełnić zeznanie podatkowe przez Internet PIT-37, e- pity Jak wypełnić zeznanie podatkowe przez Internet PIT-37, e- pity Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Użytkownika Usługi Wstępnie Wypełnionego Zeznania Podatkowego (PFR) PIT-37

Instrukcja dla Użytkownika Usługi Wstępnie Wypełnionego Zeznania Podatkowego (PFR) PIT-37 Instrukcja dla Użytkownika Usługi Wstępnie Wypełnionego Zeznania Podatkowego (PFR) PIT-37 Wersja: 1.0 Warszawa, dnia 09-03-2015 r. Kontrakt: e-podatki Spis treści Wykaz użytych skrótów oraz symboli...

Bardziej szczegółowo

Płatniku rozlicz PIT-11 przez internet! www.e-deklaracje.gov.pl

Płatniku rozlicz PIT-11 przez internet! www.e-deklaracje.gov.pl Płatniku rozlicz PIT-11 przez internet! www.e-deklaracje.gov.pl Dynamiczny rozwój technologii internetowych oraz postępująca komputeryzacja społeczeństwa mają swoje bezpośrednie konsekwencje także w sferze

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Użytkownika Usługi Wstępnie Wypełnionego Zeznania Podatkowego (PFR)

Instrukcja dla Użytkownika Usługi Wstępnie Wypełnionego Zeznania Podatkowego (PFR) Instrukcja dla Użytkownika Usługi Wstępnie Wypełnionego Zeznania Podatkowego (PFR) Wersja: 1.0 Warszawa, dnia 10-03-2016 r. Zeznania Podatkowego (PFR) PIT-37 (PFR) PIT-38 Kontrakt: e-podatki Spis treści

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy opatrywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wersja 1.2 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 II. CZYNNOŚCI DO WYKONANIA...

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Informatyki System e-deklaracje Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy opatrywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wersja 1.4 Warszawa, 04.01.2012 r.

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Jak wypełnić zeznanie podatkowe przez Internet PIT-37, e-deklaracje

Jak wypełnić zeznanie podatkowe przez Internet PIT-37, e-deklaracje Jak wypełnić zeznanie podatkowe przez Internet PIT-37, e-deklaracje Nota Materiał powstał w ramach realizacji projektu e-kompetencje bez barier dofinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa działanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy opatrywanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym Wersja 1.3 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 4 II. CZYNNOŚCI DO WYKONANIA...

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2014 opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

Bardziej szczegółowo

www.e-deklaracje.gov.pl

www.e-deklaracje.gov.pl www.e-deklaracje.gov.pl Dlaczego warto złożyć zeznanie drogą elektroniczną? Dostępność usług przez Internet jest dziś standardem. Już po raz czwarty mamy możliwość złożenia zeznania podatkowego przez Internet.

Bardziej szczegółowo

Rysunek 3.2.1. Ankieta na stronie Wiadomości

Rysunek 3.2.1. Ankieta na stronie Wiadomości 3.2. Uczestnictwo Wiadomości Wiemy już co to ankieta czy formularz internetowy oraz w jaki sposób one działają. Teraz nadszedł czas, aby wykorzystać swoją wiedzę w praktyce. Bardzo często na portalach

Bardziej szczegółowo

e-deklaracje Zeznanie PIT-37 bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego

e-deklaracje Zeznanie PIT-37 bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego e-deklaracje Zeznanie PIT-37 bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego Idea Ograniczenie formalności, jakich musi dopełnid podatnik. Ułatwienie składania zeznania podatkowego oraz oszczędnośd czasu podatnika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego

Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Instrukcja składania wniosku w ramach konkursów na finansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020 1 Spis treści 1. Zakładanie skrzynki kontaktowej

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Zgłoszeń Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej PRZEWODNIK

Internetowy System Zgłoszeń Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej PRZEWODNIK Internetowy System Zgłoszeń Postępowanie Kwalifikacyjne w Służbie Cywilnej PRZEWODNIK Wstęp...1 Zakładanie konta...3 Aktywowanie konta...3 Wypełnianie formularza zgłoszenia...5 Drukowanie formularza zgłoszenia...6

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2015 opatrywanych bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski

Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski Instrukcja użytkownika aplikacji ewnioski STRONA 1/24 SPIS TREŚCI 1 WSTĘP 3 2 WYBÓR FORMULARZA 4 3 WYBÓR JEDNOSTKI 6 4 WYPEŁNIENIE FORMULARZA 7 5 WYGENEROWANIE DOKUMENTU XML 8 6 WYDRUK WYPEŁNIONEGO WNIOSKU

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych)

ELF. Instrukcja użytkownika. (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) ELF Instrukcja użytkownika (System wspomagający wypełnianie wniosków elektronicznych) Agencja Rynku Rolnego 2015 ELF - Instrukcja użytkownika Strona 2 z 13 Spis Treści 1. Opis systemu 3 2. Wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

Płace VULCAN. 2. W polu nad drzewem danych ustaw rok, za który chcesz utworzyć deklaracje.

Płace VULCAN. 2. W polu nad drzewem danych ustaw rok, za który chcesz utworzyć deklaracje. Płace VULCAN Jak utworzyć deklaracje PIT, podpisać je certyfikatem i wysłać do systemu e-deklaracje? Warunkiem obligatoryjnym umożliwiającym elektroniczne przekazywanie dokumentacji do urzędów skarbowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

E-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017

E-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017 E-DEKLARACJE Dokumentacja eksploatacyjna 2017 Wprowadzenie...3 1 Generowanie deklaracji VAT-7 w skrócie...3 2 Generowanie deklaracji JPK w skrócie...4 3 Generowanie deklaracji PIT w skrócie...5 4 Generowanie

Bardziej szczegółowo

epuap Zakładanie konta organizacji

epuap Zakładanie konta organizacji epuap Zakładanie konta organizacji Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto? Proces zakładania

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów Instrukcja aplikacji e-deklaracje Desktop. Wersja 7 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE... 3 II. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 3 III. INSTALACJA APLIKACJI... 3 IV. URUCHOMIENIE APLIKACJI...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12

Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12 Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów aplikacji SODiR w technologii JS/PKCS 12 Wersja 3.0 02-03-2017 Spis treści Instrukcja generowania certyfikatu PFRON i podpisywania dokumentów

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZMIANĘ DANYCH ŚWIADCZENIOBIORCY

WNIOSEK O ZMIANĘ DANYCH ŚWIADCZENIOBIORCY ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU WNIOSEK O ZMIANĘ DANYCH ŚWIADCZENIOBIORCY REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl i kliknij w

Bardziej szczegółowo

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA

pue.zus.pl ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl. Przejdź do zakładki epłatnik.

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 02-02. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE

WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Instrukcja instalacji generatora wniosku o dofinansowanie projektu ze środków EFRR w ramach I osi priorytetowej Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 2. Rejestracja i logowanie w portalu kartowym...3 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

PRZEKAZANIE WYCIĄGU Z OPERATU SZACUNKOWEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY epuap 2

PRZEKAZANIE WYCIĄGU Z OPERATU SZACUNKOWEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY epuap 2 PRZEKAZANIE WYCIĄGU Z OPERATU SZACUNKOWEGO ZA POŚREDNICTWEM PLATFORMY epuap 2 Krótki opis kolejnych czynności koniecznych do prawidłowego przekazania za pośrednictwem platformy epuap 2 wyciągu z operatu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany

Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany Załącznik nr 3 do Procedury działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane epuap w Urzędzie Miejskim w Gdańsku Instrukcja dla osoby potwierdzającej profil zaufany Spis treści 1. Cel i zakres dokumentu...3

Bardziej szczegółowo

W pustym polu wpisz szukaną frazę niezaleganie i kliknij [Filtruj]. Lista usług zostanie

W pustym polu wpisz szukaną frazę niezaleganie i kliknij [Filtruj]. Lista usług zostanie ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU W OPŁACANIU SKŁADEK REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na pue.zus.pl.

Bardziej szczegółowo

ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA

ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU ZGŁOSZENIE NOWEGO PRACOWNIKA REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Aplikacja epłatnik ułatwia wypełnianie i przekazywanie

Bardziej szczegółowo

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Wrzesień 2016 Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Wrzesień 2016 Spis treści 1. Wstęp...2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK...2 3. Generowanie plików JPK...9 4. Wysyłanie plików JPK...10 5. Pobieranie i drukowanie

Bardziej szczegółowo

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika

Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Jak złożyć wniosek o dotację Fundacji PZU? - instrukcja dla użytkownika Wnioski o dotację w trybie konkursowym i pozakonkursowym składa się wyłącznie za pomocą Generatora wniosków, znajdującego się pod

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości

Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości Instrukcja wypełniania formularza Ankieta Trwałości 1. Logowanie Ankieta dostępna jest jako formularz w systemie SEZAM, z którego wysyłane były wnioski: aplikacyjny oraz o płatność. Należy zalogować się

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 7.3. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Wystawiaj deklaracje VAT-7 i VAT-7K, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Wystawiaj deklaracje VAT-7 i VAT-7K, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Deklaracja VAT-7 (17) i VAT-7K (11) INSTRUKCJA OBSŁUGI Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK VAT) Wystawiaj deklaracje VAT-7 i VAT-7K, generuj pliki JPK w programie. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 3

Bardziej szczegółowo

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym

PekaoBIZNES 24 Szybki START. Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym PekaoBIZNES 24 Szybki START Przewodnik dla Użytkowników z dostępem podstawowym Podręcznik przygotowany na potrzeby wdrożenia systemu w zborach i obwodach Świadków Jehowy ZAWARTOŚĆ PRZEWODNIKA Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Zaloguj się na pue.zus.pl. Uruchom aplikację epłatnik, wybierając zakładkę o tej nazwie.

Zaloguj się na pue.zus.pl. Uruchom aplikację epłatnik, wybierając zakładkę o tej nazwie. ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU OBSŁUGA ROZLICZEŃ/ PODPISYWANIE I WYSYŁKA DOKUMENTÓW DO ZUS REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na. Uruchom

Bardziej szczegółowo

Grupa: urzędnicy JST (operator przyjmujący wnioski w urzędzie)

Grupa: urzędnicy JST (operator przyjmujący wnioski w urzędzie) Grupa: urzędnicy JST (operator przyjmujący wnioski w urzędzie) Pokazanie urzędnikowi JST: Jak stworzyć konto i zalogować się w systemie CEIDG (zarządzanie kontem), Możliwości wprowadzania do systemu CEIDG

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA obsługi certyfikatów

INSTRUKCJA obsługi certyfikatów INSTRUKCJA obsługi certyfikatów dla użytkownika bankowości internetowej Pocztowy24 z wybraną metodą autoryzacji Certyfikat Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Wymagania techniczne... 3 2. Certyfikat jako jedna

Bardziej szczegółowo

Krok 1. Proszę otworzyć stronę główną platformy epuap: a następnie w prawym górnym rogu wybrać odnośnik Zarejestruj się.

Krok 1. Proszę otworzyć stronę główną platformy epuap:  a następnie w prawym górnym rogu wybrać odnośnik Zarejestruj się. ZAKŁADANIE DARMOWEGO KONTA NA PLATFORMIE epuap Krok 1. Proszę otworzyć stronę główną platformy epuap: http://epuap.gov.pl., a następnie w prawym górnym rogu wybrać odnośnik Zarejestruj się. Krok 2. W oknie

Bardziej szczegółowo

E- deklaracje. Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu. Monika Szuława

E- deklaracje. Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu. Monika Szuława E- deklaracje Drugi Urząd Skarbowy w Kaliszu Monika Szuława Podstawowe regulacje prawne dotyczące przesyłania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej Rozporządzenie Ministra Finansów z

Bardziej szczegółowo

Obsługa modułu. e-deklaracje. w programach WF-FaKir oraz WF-Gang. (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19

Obsługa modułu. e-deklaracje. w programach WF-FaKir oraz WF-Gang. (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19 Obsługa modułu e-deklaracje w programach WF-FaKir oraz WF-Gang (opracował Przemysław Gola) 2014.12.19 Zawartość skryptu: I. Czego potrzebujesz, aby wysyłać deklaracje podatkowe w formie elektronicznej?

Bardziej szczegółowo

Certyfikat kwalifikowany

Certyfikat kwalifikowany Certyfikat kwalifikowany Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego. Instrukcja uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 3 Pobranie certyfikatu kwalifikowanego Wersja 1.6 Spis treści 1. KROK 3 Pobranie

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2 Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC.

Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC. Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC. Wersja 1.2 z dnia 14.08.2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.:

Bardziej szczegółowo

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika

FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika FedEx efaktura Instrukcja Użytkownika O FedEx efaktura Zyskaj kontrolę, bezpieczeństwo i dostęp do swoich faktur o każdej porze, gdziekolwiek jesteś. Z systemem FedEx efaktura oszczędzisz nie tylko czas,

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 7.4. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

58 Zjazd Naukowy PTChem. Zgłaszanie abstraktów

58 Zjazd Naukowy PTChem. Zgłaszanie abstraktów 58 Zjazd Naukowy PTChem Zgłaszanie abstraktów Przewodnik użytkownika v1.3 ptchem2015.ug.edu.pl pypassion.com - to inżynieria, nie sztuka 1/11 I. WPROWADZENIE Szanowni Państwo, Przed przystąpieniem do wypełniania

Bardziej szczegółowo

epuap Instrukcja obsługi elektronicznego formularza wniosku w ramach działania 8.4 PO IG na platformie

epuap Instrukcja obsługi elektronicznego formularza wniosku w ramach działania 8.4 PO IG na platformie Instrukcja obsługi elektronicznego formularza wniosku w ramach działania 8.4 PO IG na platformie epup Władza Wdrażająca Programy Europejskie ul. Rakowiecka 2a, 02-517 Warszawa tel. 022 542 84 00, 542 84

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar

Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar Instrukcja dostępu do usługi Google Scholar UWAGA dostęp do Google Scholar wymaga posiadania konta Google. Utworzenie jednego konta Google pozwala na dostęp do wszystkich usług Google. Oznacza to, że jeśli

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku on-line na PIU (na przykładzie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+)

Instrukcja składania wniosku on-line na PIU (na przykładzie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+) Instrukcja składania wniosku on-line na PIU Emp@tia (na przykładzie wniosku o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego 500+) sierpień 2017 1 1. Rejestracja w module ewnioski (zakładanie konta) 2. Wypełnienie

Bardziej szczegółowo

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03

Moduł erejestracja. Wersja 1.1 2014-07-03 Wersja 1.1 2014-07-03 2 Spis treści 1. MODUŁ EREJESTRACJA... 3 2. UTWORZENIE KONTA... 3 2.1. ZWYKŁE TWORZENIE KONTA... 4 2.2. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY EPUAP... 6 2.3. TWORZENIE KONTA PRZY POMOCY PODPISU

Bardziej szczegółowo

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ.

5. Wypełniony formularz należy zatwierdzić klikając na przycisk ZATWIERDŹ. Pomoc Aby skorzystać z generatora wniosku o dofinansowanie wnioskodawca musi wpisać do przeglądarki internetowej adres internetowy generatora wniosku (http://pw.opolskie.pl). W kolejnym etapie wnioskodawca

Bardziej szczegółowo

Wysyłka do systemu e-deklaracje

Wysyłka do systemu e-deklaracje Wysyłka do systemu e-deklaracje Wysyłka do systemu e-deklaracje dotyczy wyłącznie deklaracji podatkowych i jest realizowana przez kreatora wysyłki. Na komputerze, na którym dokonywana jest wysyłka powinien

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury

Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury Instrukcja obsługi Zaplecza epk dla Pracowników Instytucji w zakresie zarządzania danymi szczegółowymi dotyczącymi sposobu realizacji procedury 1 Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Profil Zaufany wersja 04-01 SPIS TREŚCI Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl.

Bardziej szczegółowo

Certyfikat kwalifikowany

Certyfikat kwalifikowany Certyfikat kwalifikowany Krok 2 Aktywacja odnowienia certyfikatu kwalifikowanego. Instrukcja uzyskania certyfikatu kwalifikowanego Krok 2 Aktywacja odnowienia certyfikatu kwalifikowanego Wersja 1.8 Spis

Bardziej szczegółowo

Platforma dla Pośredników instrukcja dla Użytkownika Pożyczka gotówkowa

Platforma dla Pośredników instrukcja dla Użytkownika Pożyczka gotówkowa Platforma dla Pośredników instrukcja dla Użytkownika Pożyczka gotówkowa Do aplikacji zalogujesz się poprzez stronę www.ingbank.pl/partner wybierając w prawym górnym rogu klawisz: Jeśli korzystasz już aktywnie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka epuap Jak założyć konto i uzyskać Profil Zaufany? Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Jak założyć konto?

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o.

Advantec Software I.T.C. Sp. z o.o. Procedura przygotowania, wydruku i przesłania deklaracji podatkowych PIT do Urzędu Skarbowego w programie Advantec. Program Advantec umożliwia przygotowanie, wydruk oraz wysłanie formularzy podatkowych

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dokonywania zmian w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Instrukcja dokonywania zmian w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą Instrukcja dokonywania zmian w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą UWAGA: Poniższa procedura nie dotyczy osób, które dokonywały już wcześniej zmian poprzez system teleinformatyczny rejestru

Bardziej szczegółowo

Wysyłka do systemu e-deklaracje

Wysyłka do systemu e-deklaracje Wysyłka do systemu e-deklaracje Wysyłka do systemu e-deklaracje dotyczy wyłącznie deklaracji podatkowych i jest realizowana przez kreatora wysyłki. Na komputerze, na którym dokonywana jest wysyłka powinien

Bardziej szczegółowo

1.2 Prawa dostępu - Role

1.2 Prawa dostępu - Role Portlet Użytkownik Login Uprawnienie Rola Kontekst podmiotu Okno w serwisie portalu, udostępniające konkretne usługi lub informacje, na przykład kalendarz lub wiadomości Jest to osoba korzystająca z funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

DOSTĘP DO FORMULARZA PIT / REZERWACJA WIZYTY

DOSTĘP DO FORMULARZA PIT / REZERWACJA WIZYTY ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU DOSTĘP DO FORMULARZA PIT / REZERWACJA WIZYTY REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK Zaloguj się na i kliknij w prawym górnym

Bardziej szczegółowo

Projekt e-deklaracje 2

Projekt e-deklaracje 2 Ministerstwo Finansów Departament Administracji Podatkowej Departament Informatyzacji Usług Publicznych Instrukcja użytkownika interaktywnych formularzy deklaracji i podań składanych od roku 2016 opatrywanych

Bardziej szczegółowo

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS

Wysyłka wniosko w ZUS - EKS. Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Wysyłka wniosko w ZUS - EKS Instrukcja użytkownika aplikacji Wysyłka wniosków ZUS EKS Spis treści Wysyłka elektronicznych wniosków ZUS EKS do portalu PUE ZUS... 2 Instalacja aplikacji... 2 Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Instalacja przeglądarki FIREFOX OnLine FRSE KROK PO KROKU

Instalacja przeglądarki FIREFOX OnLine FRSE KROK PO KROKU Program Uczenie sie przez całe życie Comenius Partnerskie Projekty Szkół Instalacja przeglądarki FIREFOX OnLine FRSE KROK PO KROKU Do rejestracji w systemie OnLine wymagane jest: Przeglądarka Firefox -

Bardziej szczegółowo

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Luty 2017

Programy LeftHand - Obsługa plików JPK. Luty 2017 Programy LeftHand - Obsługa plików JPK Luty 2017 Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Pierwsze uruchomienie funkcji JPK... 2 3. Generowanie plików JPK... 9 4. Wysyłanie plików JPK... 10 5. Pobieranie i drukowanie

Bardziej szczegółowo

1. Cel i zakres dokumentu Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3

1. Cel i zakres dokumentu Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3 INSTRUKCJA DLA OSOBY POTWIERDZAJĄCEJ PROFIL ZAUFANY WERSJA 02.03 Spis treści 1. Cel i zakres dokumentu... 3 1.1. Słownik pojęć użytych w instrukcji... 3 2. Menu osoby potwierdzającej... 4 3. Uprawnienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronę elektronicznypodpis.pl

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronę elektronicznypodpis.pl Instrukcja odnawiania certyfikatów przez stronę elektronicznypodpis.pl Lipiec, 2015 Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYPEŁNIENIE FORMULARZA WWW... 4 3. ODNAWIANIE CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO... 7 3.1

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

https://lsi.ncbr.gov.pl

https://lsi.ncbr.gov.pl Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 2/1.1.2/2015 INFORMACJE OGÓLNE 1. Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 2/1.1.2/2015

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS)

INSTRUKCJA. rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Wersja 1.3.5 INSTRUKCJA rejestrowania się na szkolenie/cykl szkoleniowy oraz uzupełniania niezbędnej unijnej dokumentacji uczestnictwa w projekcie (PEFS) Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu (lub cyklu szkoleniowym)

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU

REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU ZUS PRZEZ INTERNET KROK PO KROKU REJESTRACJA, LOGOWANIE I USTAWIENIA PROFILU REJESTRACJA I LOGOWANIE DLA ŚWIADCZENIOBIORCÓW DLA UBEZPIECZONYCH DLA PŁATNIKÓW SKŁADEK REJESTRACJA Rejestracja na Platformie

Bardziej szczegółowo

Rys Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik

Rys Rejestracja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik I. ZUS 1.1. Instalacja certyfikatu kwalifikowanego w programie Płatnik. Przesyłanie dokumentów elektronicznych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych moŝe być realizowane przez uŝytkowników posiadających zainstalowaną

Bardziej szczegółowo