Rekomendacje dotyczące Platformy Zarządzania Kompetencjami. Daniel Wojewódzki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rekomendacje dotyczące Platformy Zarządzania Kompetencjami. Daniel Wojewódzki"

Transkrypt

1 Rekomendacje dotyczące Platformy Zarządzania Kompetencjami Daniel Wojewódzki 1

2 Rekomendacje dotyczące Platformy Zarządzania Kompetencjami 1. Rekomendacje odnośnie warstwy użytkowej narzędzia 1.1. STYLISTYKA Uwagi ogólne W kontekście trendów dominujących w nowo wdrażanych aplikacjach internetowych skierowanych dla biznesu należy stwierdzić, iż zaproponowana stylistyka PZK mocno odbiega od aktualnie stosowanych rozwiązań. Jako dobry przykład ciekawie zaprojektowanej i przyjaznej dla użytkownika e-usługi, do której warto się odwoływać można zarekomendować nową wersję FRESMAILA (www.freshmail.pl). Warstwa wizualna PZK została zaprojektowana w sposób prosty i dość schematyczny. Prezentacja treści w dużej mierze odbywa się za pośrednictwem bardzo wyrazistych, mało atrakcyjnych wizualnie tabel. Zastosowane ikony ( ) i interfejsy poszczególnych funkcjonalności nie należą do zbyt wyszukanych i przyjaznych dla oczu użytkownika. Zastosowane rozwiązanie wizualne mogą mieć uzasadnienie jedynie w przypadku pierwszych wersji produktowych służących do szczegółowego rozpoznania potrzeb i preferencji użytkowników w zakresie funkcjonalności platformy. Po okresie testów i wyboru ostatecznego kształtu funkcjonalnego aplikacji rekomenduje się potrzebę ponownego zaprojektowania poszczególnych interfejsów narzędzi, elementów graficznych, sposobu prezentowania treści głównych oraz treści informacji uzupełniających zgodnie z aktualnymi trendami i zasadami usability. PZK wymaga również zaprojektowania i wdrożenia atrakcyjnej strony wstępnej przedstawiającej wartości platformy dla potencjalnych nowych użytkowników platformy. Strona ta powinna przede wszystkim stanowić zachętę dla osób niezarejestrowanych do wypróbowania narzędzia (utworzenia konta w systemie PZK). W drugiej kolejności strona wstępna powinna stanowić bazę do pozycjonowania narzędzia w wyszukiwarkach internetowych. 2

3 Top strony Projekt graficzny PZK zakłada rozbudowany pod względem wielkości top strony. Kluczowym pod względem objętości elementem tej części platformy jest logotyp oraz pusta przestrzeń zawarta między wskazanym logotypem a informacją o statusie użytkownika. Wskazana jest optymalizacja zagospodarowania przestrzeni w górnej części platformy lub umożliwienie powiększenia obszaru roboczego platformy o przestrzeń topu na zasadzie zwijanego (chowanego) topu strony. Aktualne elementy górnego menu: Szukaj / Dostosuj pulpit / Pomoc / FAQ są nieaktywne. W strukturze platformy brakuje również elementów takich jak: regulamin korzystania z platformy, polityka prywatności, kontakt, pomoc techniczna. 3

4 Stopka strony Zastosowanie i pozycjonowanie logotypów UE oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W szablonie graficznym PZK niepoprawnie zostały zastosowane logotypy Unii Europejskiej oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Została zamieniona kolejność poszczególnych znaków. Logotyp Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki powinien znajdować się z lewej strony bloku znaków natomiast symbol graficzny Unii Europejskiej wraz z odwołaniem słownym do EFS z prawej strony. Wydaje się również, iż wielkość poszczególnych logotypów nie spełnia wymagań zawartych w Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach PO KL. Zgodnie ze wspomnianymi wytycznymi strona powinna również posiadać link do głównej strony Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: /1/oznaczanie_projektow_pokl.pdf /1/wytyczne_infopromo_rs_07_05_2010.pdf Dodatkowo logotyp Collegium Civitas zawiera tło różniące się od tła strony, co powoduje znaczne (sztuczne) wyróżnienie tego logotypu na tle strony, co wydaje się nie było efektem zamierzonym. 4

5 Tekst: Intermentoring w małej firmie zarządzanie kompetencjami projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego poprzez zamieszczenie na skraju strony sprawia wrażenie mało czytelnego. Zamieszczenie tekstu: Pola oznaczone * są polami wymaganym w prawym górnym rogu obecnym na każdej podstronie sprawia wrażenie rozwiązania tymczasowego optymalnie byłoby gdyby ten tekst znajdował się na podstronach, w których ma zastosowanie Usability Aktualny kształt poszczególny kart i okien narzędziowych w tym rozmieszczenie poszczególnych przycisków i odwołań sprawia wrażenie przypadkowych i oderwanych od dobrych praktyk w zakresie usability. Funkcja zapisz w prawym górnym rogu okna 5

6 2. Rekomendacje odnośnie funkcjonalności Platformy i aspektów merytorycznych Narzędzie do importu danych pracowników Poza opisowym wyjaśnieniem sposobu importu danych powinien być dostępny do pobrania przykładowy plik csv z gotowymi nagłówkami tabeli. Jest to rozwiązanie szczególnie użyteczne w przypadku złożonych mechanizmów importu zapewniający poprawne nazewnictwo nagłówków importowanych danych i ograniczające pracochłonność użytkowników. Raporty generowane w systemie PZK W części raportów generowanych w systemie PZK występuje stopka informacyjna dotycząca projektu oraz faktu współfinansowania projektu ze środków UE. Należy ujednolicić wykorzystywanie tych informacji przy jednoczesnym zminimalizowaniu informacji graficznych i tekstowych zawieranych w standaryzowanej stopce. Dodatkowo w raporcie powinny pojawiać się dane firmy lub/oraz logotyp. Użytecznym rozwiązaniem byłby również raport zbiorczy pozwalający na wygenerowanie jednego dokumentu PDF zawierający dane z wszystkich raportów częściowych. Kluczowa funkcjonalność Z punktu widzenia użyteczności PZK warto byłoby przeanalizować możliwość wdrożenia narzędzia, które mogłoby być powszechnie wykorzystywane w małych i mikro przedsiębiorstwach np. teczki osobowe + katalog dokumentów wypełnianych on- line np. wniosek o urlop wypoczynkowy, wniosek o urlop macierzyński, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniach, wzór umowy o pracę, itp. Wdrożenie takich narzędzi byłoby szansą na zdobycie dużej grupy użytkowników i zainteresowanie ich funkcjonalnościami mniej popularnymi, a ważnymi z punktu widzenia projektu/platformy. 6

7 Nieprawidłowości w działaniu PZK zidentyfikowane podczas korzystania z narzędzia Rozchodzące się tabele przy dodaniu większej ilości treści

8 Kalendarz w wersji anglojęzycznej Podczas próby dodania celu szczegółowego po wywołaniu kalendarza opis miesiąca prezentowany jest w języku angielskim 8

9 3. Rekomendacje dotyczące aspektów technologicznych Bezpieczeństwo danych Istotnym czynnikiem, na który warto zwrócić uwagę jest bezpieczeństwo danych gromadzonych w systemie przez użytkowników PZK. Istotna jest zarówno ochrona przed niepowołanym dostępem jak również możliwość odtworzenia danych w przypadku poważnej awarii serwera, na którym działać będzie platforma. Dodatkową kwestią, którą należy poddać wyodrębnionej analizie jest kwestia zarządzania danymi oraz obowiązki wynikające między innymi z ustawy o ochronie danych osobowych np. konieczność rejestracji zbioru danych w GIODO Ścieżki adresowe Wszystkie ścieżki adresowe w swojej składni wykorzystują terminy w języku angielskim. Przykład: l Adres strony jest istotny z punktu widzenia prawidłowego indeksowania danej witryny internetowej przez wyszukiwarki internetowe. W przypadku stron dostępnych po zalogowaniu nie jest to aż tak istotne, ponieważ Googleboty z reguły poruszają się jedynie po stronach powszechnie widocznych. Warto jednak w przypadku strony powitalnej (nowo stworzonej) zwrócić uwagę na ten element oraz pozostałe kwestie związane z optymalizacją tych stron pod względem dostępności i prawidłowej indeksacji przez wyszukiwarki internetowe. 9

10 4. Uwagi ogólne, podsumowanie, ryzyka Statystyki oglądalności W PZK należy zastosować narzędzie pozwalające na gromadzenie szczegółowych informacji na temat zachowań użytkowników platformy w celu optymalizacji wdrożonych funkcjonalności i rozwiązań. Narzędzie to powinno gromadzić dane już na etapie prototypu platformy i fazy testów i stanowić uzupełnienie do danych jakościowych zebranych podczas wywiadów / testów prowadzonych z testowymi użytkownikami platformy. Takie podejście pozwoliłoby na obiektywną ocenę użyteczności narzędzia i poszczególnych jego elementów. Poza wskaźnikami założonymi w projekcie (liczba zarejestrowanych firm) powinien zostać ustalony katalog celów i mierników pokazujących realną użyteczność stworzonej platformy oraz weryfikacje podstawowych założeń leżących u podstaw całego projektu. Gromadzone dane powinny być stale monitorowane i wykorzystywane do optymalizacji i dalszego rozwoju PZK. Ciekawym rozwiązaniem wspomagającym osiągnięcie sukcesu PZK (na marginesie warto byłoby zdefiniować ten sukces) byłoby zastosowanie Metody Lean Startup Ryzyka Identyfikuje się dość duże ryzyko związane z brakiem perspektywy rozwoju platformy oraz możliwością wystąpienia sytuacji braku wsparcia technicznego dla użytkowników platformy w kolejnym etapie projektu. Kolejnym ryzykiem jest poziom świadomości osób prowadzących małe firmy - docelowych użytkowników PZK. Występuje istotna obawa, że osoby z grupy docelowych użytkowników PZK mogą nie mieć wystarczającej świadomości korzyści wynikających z ustrukturyzowanego podejścia do zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem, zarządzania kompetencjami, intermentoringu, HR, i tym samym osoby te mogą wykazywać mocno ograniczone potrzeby wykorzystywania narzędzi elektronicznych wspierających te procesy. W konsekwencji poziom świadomości potencjalnych użytkowników może być barierą szerokiego wykorzystania PZK w małych firmach działających na terenie województwa mazowieckiego. 10

11 Podsumowanie Platforma Zarządzania Kompetencjami stanowi interesujące narzędzie wspomagające wybrane procesy zarządzania małymi przedsiębiorstwami. Aktualny stan narzędzia po usunięciu podstawowych problemów zaobserwowanych w trakcie testów jest wystarczający do upublicznienia platformy jako wersji minimalnie satysfakcjonującego produktu (MVP według metodologii Lean Startup). Takie podejście powinno być związane z obserwacją zachowań użytkowników PZK i wsłuchiwania się w ich bieżące potrzeby oraz dalszego dopracowywania narzędzia. W przypadku pozytywnego zweryfikowania założenia w postaci określonego minimalnego zainteresowania narzędziem warto podjąć prace związane z opracowaniem nowej identyfikacji wizualnej narzędzia bazującej na unowocześnieniu linii graficznej oraz podniesienia użyteczności / ergonomii pracy narzędzia. 11

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach INSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach REGIONALNEGOPROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych

Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych KRAINA BIZNESU Otoczenie przyjazne rozwojowi biznesu UX & Business Consulting Paweł Kopyść Wybrane metody oceny użyteczności stron i aplikacji internetowych Biała Księga Kraków 2014 Kraina Biznesu - UX

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione Autor: Bartosz Danowski, Micha³ Makaruk ISBN: 978-83-246-1936-8 Format: 158x235, stron: 432 Przewodnik po

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

RAPORT DLA DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA EUROPEJSKIM FUNDUSZEM SPOŁECZNYM

RAPORT DLA DEPARTAMENTU ZARZĄDZANIA EUROPEJSKIM FUNDUSZEM SPOŁECZNYM BADANIE PODSYTEMU INFORMATYCZNEGO EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W CELU ZWIĘKSZENIA JEGO PRZYDATNOŚCI DO EWALUACJI SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH RAPORT DLA DEPARTAMENTU

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych

Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych MINISTERSTWO GOSPODARKI Zasady konsultacji przeprowadzanych podczas przygotowywania dokumentów rządowych Sierpień 2009 Dokument rekomendowany do stosowania decyzją Komitetu Rady Ministrów z dnia 30 lipca

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe. Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r.

Materiały szkoleniowe. Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r. Materiały szkoleniowe Z ZAKRESU UŻYTECZNOŚCI SERWISÓW INTERNETOWYCH Warszawa, 10-11 grudnia 2012 r. Spis treści BLOK 1. WPROWADZENIE DO UŻYTECZNOŚCI... 4 1. Omówienie podstawowych pojęć używanych podczas

Bardziej szczegółowo

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy

Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy Ostateczna wersja metodologii prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych na lokalnym rynku pracy OPRACOWANIE NOWYCH ZALECEŃ METODYCZNYCH PROWADZENIA MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I

Bardziej szczegółowo

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS

Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS IX Konferencja PLOUG Koœcielisko PaŸdziernik 2003 Realizacja hurtowni danych dla administracji publicznej na przyk³adzie budowy systemu IACS Mariusz Muszyñski Pentacomp Systemy Informatyczne Prace nad

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/ / /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020 - PROJEKT - (ZATWIERDZAM) -/- Maria

Bardziej szczegółowo

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W

Komisja Nadzoru Finansowego. Rekomendacja W PROJEKT Komisja Nadzoru Finansowego Rekomendacja W dotycząca zarządzania ryzykiem modeli w bankach Warszawa, kwiecień 2015 r. Spis treści Spis treści... 2 I. Wstęp... 3 II. Słownik pojęć... 6 III. Lista

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA

SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Zespół ds. obsługi podatników i komunikacji ZATWIERDZAM SYSTEM OBSŁUGI I WSPARCIA PODATNIKA Warszawa, luty 2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 123 52 20 fax: +48 22 123 3719 www.mf.gov.pl

Bardziej szczegółowo

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami

dialog dialog z interesariuszami interesariuszami dialog dialog dialog interesariuszami interesariuszami interesariuszami dialog z interesariuszami Jak rozmawiać, czyli jak usłyszeć i jak zostać wysłuchanym? dialog z dialog interesariuszami dialog z dialog z interesariuszami interesariuszami z interesariuszami Poradnik dla

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Raportu z ewaluacji skuteczności działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez beneficjentów poprzez strony internetowe projektów

Streszczenie Raportu z ewaluacji skuteczności działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez beneficjentów poprzez strony internetowe projektów Streszczenie Raportu z ewaluacji skuteczności działań informacyjno-promocyjnych prowadzonych przez beneficjentów poprzez strony internetowe projektów współfinansowanych w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Dostępność witryn internetowych instytucji publicznych dla osób niepełnosprawnych

Dostępność witryn internetowych instytucji publicznych dla osób niepełnosprawnych Dostępność witryn internetowych instytucji publicznych dla osób niepełnosprawnych Ocena zgodności z międzynarodowym standardem WCAG 2.0 oraz polskimi regulacjami prawnymi. Raport Fundacji Instytut Rozwoju

Bardziej szczegółowo

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI

KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI KOMPLEKSOWE OPROGRAMOWANIE WSPOMAGAJĄCE SYSTEM JAKOŚCI Galactica HYDRA to kompleksowe zintegrowane oprogramowanie do jakości (oprogramowanie do ISO), niezwykle przyjazne użytkownikom, intuicyjne oraz łatwe

Bardziej szczegółowo

E-sądy po polsku Ranking stron internetowych sądów okręgowych i apelacyjnych

E-sądy po polsku Ranking stron internetowych sądów okręgowych i apelacyjnych E-sądy po polsku Ranking stron internetowych sądów okręgowych i apelacyjnych II edycja Warszawa, marzec 2010 r. Autorzy: Dawid Sześciło Marta Kube (FOR) Maciej Lipiec (K2 Internet S.A.) Paulina Gawłowska

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych

RAPORT. Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych RAPORT Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych Stan wdrożenia wzornictwa przemysłowego w polskich branżach produkcyjnych dr Łukasz Mamica na podstawie badań i raportu

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Poradnik dla dalszych użytkowników

Poradnik dla dalszych użytkowników PORADNIK Wersja 2.1 październik 2014 r. Annankatu 18, P.O. Box 400, FI-00121 Helsinki, Finland Tel. +358 9 686180 Fax +358 9 68618210 echa.europa.eu 2 INFORMACJA PRAWNA Celem niniejszego dokumentu jest

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Redakcja naukowa Korneliusz Pylak Publikacja powstała w ramach badania ewaluacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www

6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www 6 badania w projektowaniu projekt narzędzia aplikacji do przeprowadzania badań użyteczności stron www 05 06 Spis treści: 07. Wstęp 09 Cele projektu 09. Stan wiedzy Proces projektowania stron www Modele

Bardziej szczegółowo

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły

Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły Wykorzystanie ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej przez szkoły Autorzy: Olga Wasilewska roz. 1 5, 6.1, 6.3 6.5 Agnieszka Rybińska roz. 2, 6.8 dr Agnieszka Muzyk roz. 6.2, 6.6., 6.7 Redakcja merytoryczna:

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo