Suwałki r. ROCZNE SPRAWOZDANIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Suwałki r. ROCZNE SPRAWOZDANIE"

Transkrypt

1 Suwałki r. ROCZNE SPRAWOZDANIE z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2015 rok

2 Spis treści 1. Analiza stanu zagrożenia przestępczością Wszczęcia postępowań przygotowawczych Przestępczość stwierdzona Struktura przestępczości stwierdzonej Charakterystyka przestępczości gospodarczej Straty powstałe w wyniku przestępstw, wartości odzyskane Wykrywalność sprawców przestępstw Analiza przestępczości nieletnich Posterunki Policji Posterunek Policji w Filipowie Posterunek Policji w Rutce Tartak Postępowania przygotowawcze w wybranych kategoriach na obszarze działania Posterunków Policji Analiza zagrożenia wykroczeniami Działalność prewencyjna funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach Interwencje policyjne Niebieska Karta Realizacja programów i działań profilaktycznych Efekty uzyskane przez dzielnicowych Wydziału Prewencji Służba ochronna i konwojowa Efekty uzyskane przez służbę patrolową Bezpieczeństwo na drogach powiatu suwalskiego Modernizacja policji Wsparcie ze strony samorządów Imprezy masowe Wspólne przedsięwzięcia Informacje kadrowe Stan etatowy Stan dyscypliny Skargi Podsumowanie... 27

3 1. Analiza stanu zagrożenia przestępczością 1.1. Wszczęcia postępowań przygotowawczych W 2015 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach wszczęto 2196 postępowań przygotowawczych. W porównaniu z 2014 rokiem liczba wszczęć spadła o 113. Wskaźnik dynamiki wszczętych postępowań wyniósł 95,1%. Dynamika wszczęć w sprawach o przestępstwa kryminalne osiągnęła poziom 98,1 %. W 2015 roku wszczęto 1513 takich postępowań przy 1543 w roku poprzednim. W sprawach gospodarczych wszczęto 312 postępowań przygotowawczych. Porównując z 2014 rokiem liczba ta była niższa o 26. Wskaźnik dynamiki wszczętych postępowań o przestępstwa gospodarcze wyniósł 92,3 %. Tabela nr 1. Liczba wszczętych postępowań przygotowawczych w wybranych kategoriach porównanie lat Kategoria Postępowania wszczęte Dynamika OGÓŁEM ,1% Przestępstwa kryminalne ,1% Przestępstwa rozbójnicze ,8% Bójka i pobicie ,0% Uszczerbek na zdrowiu ,3% Kradzież z włamaniem ,3% Kradzież ,9% Kradzież samochodu ,7% Uszkodzenie mienia ,9% Przestępstwa narkotykowe ,3% Przestępstwa gospodarcze ,3% Przestępstwa korupcyjne ,4% Przestępstwa drogowe ,9% Nietrzeźwi kierujący ,6% 7 kategorii przestępstw ,0% Analizując dane ujęte w zestawieniu zauważyć można, że w 2015 roku nastąpił nieznaczny znaczny spadek liczby wszczęć postępowań przygotowawczych. Szczególnie uwidacznia się on w kategoriach przestępstw rozbójniczych dynamika 50,8%, kradzież Strona 3

4 samochodu dynamika 66,7%, przestępstwa korupcyjne dynamika 71,4%, bójka i pobicie dynamika 75,0%. Wzrost liczby wszczęć nastąpił natomiast w kategoriach kradzieży dynamika 123,9%, uszczerbku na zdrowiu i przestępstw narkotykowych dynamika 109,3% w obu przypadkach. Badając wieloletni trend w zakresie ilości wszczętych postępowań, zauważyć należy, że od 2004 do 2011 roku liczba wszczętych postępowań mierzonych ogólnie oraz w sprawach kryminalnych wskazuje stałą tendencje malejącą, za wyjątkiem roku 2009, który przyniósł wyraźny wzrost. Lata 2012 i 2013 przyniosły nieznaczny, lecz stabilny wzrost, po czym trend spadkowy powrócił, prowadząc w roku 2015 do poziomu najniższego z odnotowanych w przeciągu ostatnich 15 lat. Inny przebieg wskazuje wynik wszczęć postępowań o charakterze gospodarczym. Od 2001 roku występują powtarzające się, dwu- bądź trzyletnie okresy wzrostu, kończące się rokiem spadkowym. Rok 2015 był rokiem kończącym trwający od trzech lat trend wzrostowy Postępowania wszczęte w kategoriach ( ) ogółem kryminalne gospodarcze Strona 4

5 1.2. Przestępczość stwierdzona W 2015 roku w wyniku przeprowadzonych postępowań przygotowawczych stwierdzono popełnienie 1870 przestępstw. W porównaniu z 2014 rokiem nastąpił spadek o 272 czynów (2013 roku 2400). Uzyskano wskaźnik dynamiki przestępstw stwierdzonych na poziomie 87,3%, co jest wynikiem bardzo zbliżonym do dynamiki z roku poprzedniego (89,3%). Na taki wskaźnik stwierdzonej przestępczości miał przede wszystkim wpływ kategorii przestępstw drogowych, która osiągnęła poziom dynamiki 77,7% (przy 248 przestępstwach stwierdzonych), oraz przestępstw o charakterze gospodarczym 83,6% (przy 173 stwierdzeniach), aczkolwiek spadek ilości stwierdzeń nastąpił we wszystkich analizowanych kategoriach za wyjątkiem kradzieży, gdzie dynamika wyniosła 119,8% (wzrost o 70 stwierdzonych przypadków kradzieży w porównaniu do roku poprzedniego). Tabela nr 2. Liczba przestępstw stwierdzonych w wybranych kategoriach porównanie lat Kategoria Stwierdzone Dynamika OGÓŁEM ,3% Przestępstwa kryminalne ,6% Przestępstwa rozbójnicze ,6% Bójka i pobicie ,4% Uszczerbek na zdrowiu ,0% Kradzież z włamaniem ,0% Kradzież ,8% Kradzież samochodu ,7% Uszkodzenie mienia ,5% Przestępstwa narkotykowe ,7% Przestępstwa gospodarcze ,6% Przestępstwa korupcyjne ,6% Przestępstwa drogowe ,7% Nietrzeźwi kierujący ,0% 7 kategorii przestępstw ,7% Badając okres wieloletni przestępczości stwierdzonej zauważyć można, że kulminacja przestępczości nastąpiła w 2004 roku. Po tym czasie na obszarze powiatu suwalskiego nastąpił spadek zarówno ogólnej liczby przestępstw stwierdzonych, jak również przestępczości w kategorii kryminalnej. Jedynie 2009 rok przyniósł wzrosty tych wartości. Strona 5

6 W 2015 roku odnotowano wyraźny spadek liczby czynów w ujęciu ogólnym i jest to najniższa wartość jaką odnotowano w ostatnich 15 latach. Spadkowy trend powrócił również w przypadku kategorii przestępstw o charakterze kryminalnym, po nieznacznym wzroście w 2012 roku. Wartość uzyskana w 2015 roku jest najniższą odnotowaną od roku Inny przebieg wskazuje wynik przestępczości stwierdzonej postępowań o charakterze gospodarczym. Do wysokiej liczby przestępstw stwierdzonych w latach 2008 i 2010 przyczyniły się inne jednostki Policji, które to w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych odnotowały czyny stwierdzone zaistniałe na terenie działania KMP Suwałki, a następnie przekazały je do rejestracji. W 2015 r. odnotowano spadek liczby stwierdzonych czynów przestępczych o charakterze gospodarczym o 34 w porównaniu do roku poprzedniego Struktura przestępczości stwierdzonej Struktura przestępczości stwierdzonej w roku 2015 na terenie powiatu suwalskiego przedstawia się następująco: Strona 6

7 Analizując dane z roku poprzedniego zauważyć można, że nastąpił wzrost udziału przestępstw o charakterze kryminalnym oraz nieznaczny spadek udziału przestępstw o charakterze gospodarczym w ogólnej ilości przestępstw stwierdzonych (2014 rok - przestępstwa o charakterze kryminalnym 71%, przestępstwa o charakterze gospodarczym 10%, pozostałe 19%). Struktura przestępczości kryminalnej na terenie powiatu suwalskiego przedstawiała się następująco: Rozpatrując strukturę stwierdzonej przestępczości kryminalnej należy stwierdzić, iż największy wpływ na jej rozmiar miały przestępstwa skierowane przeciwko mieniu. Strukturalny odsetek poszczególnych przestępstw w strukturze przestępczości kryminalnej w Strona 7

8 porównaniu z 2014 rokiem nie uległ znaczącym zmianom, za wyjątkiem zauważalnego wzrostu ilości kradzieży (23% w roku ubiegłym) Charakterystyka przestępczości gospodarczej Rok 2015 przyniósł spadek liczby stwierdzonych przestępstw o charakterze gospodarczym (o 34), których odnotowano 173. Spadła jednocześnie wykrywalność ogólna przestępstw o charakterze gospodarczym o 11,8%, i wyniosła ona 59,4%. W minionym roku funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Suwałkach przeprowadzili wspólnie z funkcjonariuszami Izby Celnej w Białymstoku 99 działań w postaci kontroli na drogach, targowiskach, bazarach oraz przeszukań, w wyniku których zabezpieczono sztuk papierosów (łączna wartość uszczupleń zł), 81,1 kg tytoniu (krajanka 11,1 kg, susz 70 kg wartość zł) i 3174 litry spirytusu ( zł), na łączną kwotę należności podatkowej zł. Ponadto udzielili dwóch asyst w trakcie kontroli urządzeń do gier, dwukrotnie kontrolowali sklepy pod kątem naruszenia przepisów własności przemysłowej oraz trzykrotnie przeprowadzili z funkcjonariuszami Urzędu Celnego działania polegające na kontroli komisów samochodowych (sprawdzono 36 pojazdów) Straty powstałe w wyniku przestępstw, wartości odzyskane W omawianym okresie zanotowano ogółem straty w wysokości 15 mln 350 tys. 652 zł. w roku poprzednim 4 mln 254 tys. 307 zł (straty podane bez nielegalnego obrotu, łapówek i uszczupleń skarbu państwa). Odzyskano mienie wartości 1 mln 648 tys. 106 zł rok wcześniej 1 mln 310 tys. 576 zł. Stosunek odzysku mienia do wartości strat wyniósł 10,7% i jest niższy od ubiegłorocznego o 20,1% (2014 r. 30,8%). W roku 2015 dokonano zabezpieczenia mienia na poczet przyszłych kar i grzywien od podejrzanych na kwotę 95 tys. 849 zł w 63 sprawach (2014 r. 234 postępowań), co daje wskaźnik dynamiki na poziomie 27%, w stosunku do 2014 roku Wykrywalność sprawców przestępstw Poziom ogólnej wykrywalności sprawców przestępstw w 2015 roku wyniósł 56,1% i był niższy od efektów osiągniętych w 2014 roku o 5,6% (2014 r. 61,7%). Skuteczność w ściganiu sprawców przestępstw kryminalnych sięgnęła 45,2% (2014 r. 51%) natomiast przestępstw gospodarczych 59,4% (2014 r. 71,2%). Strona 8

9 Tabela nr 3. Wykrywalność sprawców przestępstw w poszczególnych kategoriach porównanie lat Kategoria Wykrywalność /- OGÓŁEM 70,50 69,60 62,82 61,66 56,10-5,56 Przestępstwa kryminalne 56,10 57,80 49,73 50,97 45,20-5,77 Przestępstwa rozbójnicze 62,50 60,00 48,78 50,00 55,30 5,30 Bójka i pobicie 78,80 77,30 65,22 69,05 52,20-16,85 Uszczerbek na zdrowiu 90,70 78,00 82,50 86,00 80,90-5,10 Kradzież z włamaniem 27,70 31,70 14,74 21,43 16,80-4,63 Kradzież 25,30 35,20 25,46 20,66 20,70 0,04 Kradzież samochodu 20,00 8,10 3,45 10,00 0,00-10,00 Uszkodzenie mienia 24,00 26,60 28,67 19,38 22,60 3,22 Przestępstwa narkotykowe 88,90 97,70 97,59 97,52 90,90-6,62 Przestępstwa gospodarcze 93,10 89,30 74,35 71,15 59,40-11,75 Przestępstwa korupcyjne 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 Przestępstwa drogowe 100,00 99,80 99,78 99,09 98,40-0,69 Nietrzeźwi kierujący 100,00 100,00 100,00 100,00 99,10-0,90 7 kategorii przestępstw 32,60 37,30 27,83 28,03 25,60-2,43 Trendy wykrywalności w latach ubiegłych przedstawiały się następująco: Badając wieloletni okres poziomu wykrywalności przestępstw na terenie powiatu suwalskiego zauważyć można, że w 2015 roku odnotowano spadki we wszystkich monitorowanych kategoriach, najbardziej zauważalny w przypadku przestępczości gospodarczej. Strona 9

10 Na sytuację taką złożyło się wiele czynników, lecz niewątpliwie jednymi z ważniejszych były wprowadzone w lipcu 2015 roku zmiany w przepisach kodeksu postępowania karnego, które spowodowały znaczne obciążenie funkcjonariuszy pionu dochodzeniowo-śledczego pracą biurową. Braki kadrowe spowodowały mniejszą liczbę służb patrolowych, a to wpłynęło na zauważalny spadek ilości zatrzymań sprawców na gorącym uczynku. Również duże obciążenie policjantów ilością prowadzonych postępowań przygotowawczych, postępowań sprawdzających, czynnościami zlecanymi przez inne jednostki i podmioty zewnętrzne oraz wysokie zaangażowanie pionu kryminalnego do zabezpieczenia imprez masowych (szczególnie rozgrywek I ligi piłki nożnej) miało bezpośrednie przełożenie na wykrywalność przestępstw kryminalnych. Ponadto na spadek wykrywalności w kategorii przestępczości gospodarczej niewątpliwy wpływ ma coraz większa liczba zgłaszanych przestępstw internetowych związanych z narastającą aktywnością społeczeństwa w sieci, w których sprawcy wraz z postępem technologii wykorzystują coraz to nowsze narzędzia przestępstwa i techniki kamuflujące ich działania, uniemożliwiając tym samym w wielu przypadkach przeprowadzenie skutecznych działań wykrywczych. 2. Analiza przestępczości nieletnich Spośród 1870 przestępstw odnotowanych w roku 2015 na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, 50 czynów karalnych popełnionych zostało przez osoby nieletnie (2,7%). W stosunku do roku poprzedniego nastąpił istotny wzrost w tej kategorii - o 36. W analogicznym okresie 2014 roku na 2142 przestępstwa stwierdzone nieletni popełnili 14 (0,7%). Strona 10

11 Analizując powyższy wykres stwierdzić należy, że w roku 2015 nastąpiło przerwanie trwającego od 2013 r. spadkowego trendu w ilości czynów karalnych popełnianych przez osoby nieletnie. Wskaźnik dynamiki w tym obszarze w 2015 roku wyniósł 357,1% (2014 r. 26,4%). Analogicznie wygląda sytuacja w przypadku nieletnich sprawców czynów karalnych w 2015 roku wśród 934 podejrzanych było 56 osób nieletnich, co stanowi 6 % ogółu. Wyraźny jest również wzrost dynamiki - w porównaniu z rokiem poprzednim, w którym odnotowano 12 nieletnich sprawców czynów karalnych, 56 sprawców z roku 2015 daje dynamikę na poziomie 466,7 %. Strona 11

12 stwierdzenia ogółem czyny karalne nieletnich udział procentowy stwierdzenia ogółem czyny karalne nieletnich udział procentowy stwierdzenia ogółem czyny karalne nieletnich udział procentowy stwierdzenia ogółem czyny karalne nieletnich udział procentowy Strukturę przestępczości nieletnich przedstawia tabela poniżej. Tabela nr 4. Wybrane kategorie przestępstw popełnionych przez osoby nieletnie porównanie 2012 z Kategoria OGÓŁEM ,8% ,2% ,7% ,7% Przestępstwa kryminalne ,5% ,7% ,8% ,4% Przestępstwa rozbójnicze ,0% ,0% ,2% ,2% Bójka i pobicie ,0% ,2% ,0% ,1% Uszczerbek na zdrowiu ,0% ,0% ,0% ,5% Kradzież z włamaniem ,4% ,8% ,4% ,9% Kradzież ,6% ,9% ,6% ,9% Kradzież samochodu ,0% ,0% ,0% ,0% Uszkodzenie mienia ,6% ,7% ,0% ,8% Strona 12

13 3. Posterunki Policji 3.1. Posterunek Policji w Filipowie 3.2. Posterunek Policji w Rutce Tartak Strona 13

14 3.3. Postępowania przygotowawcze w wybranych kategoriach na obszarze działania Posterunków Policji Tabela nr 5. Postępowania wszczęte w wybranych kategoriach w Posterunkach Policji Kategoria PP Filipów PP Rutka-Tartak OGÓŁEM Przestępstwa kryminalne Bójka i pobicie Uszczerbek na zdrowiu Kradzież z włamaniem Kradzież Kradzież samochodu Uszkodzenie mienia Przestępstwa narkotykowe Przestępstwa gospodarcze Przestępstwa drogowe Nietrzeźwi kierujący kategorii przestępstw Tabela nr 6. Przestępstwa stwierdzone w wybranych kategoriach w Posterunkach Policji Kategoria PP Filipów PP Rutka-Tartak OGÓŁEM Przestępstwa kryminalne Bójka i pobicie Uszczerbek na zdrowiu Kradzież z włamaniem Kradzież Kradzież samochodu Uszkodzenie mienia Przestępstwa narkotykowe Przestępstwa gospodarcze Przestępstwa drogowe Nietrzeźwi kierujący kategorii przestępstw Strona 14

15 Tabela nr 7. Wykrywalność przestępstw w wybranych kategoriach w Posterunkach Policji Kategoria PP Filipów PP Rutka-Tartak OGÓŁEM 76,4 68,0 69,3 63,6 Przestępstwa kryminalne 63,7 54,3 54,6 47,1 Bójka i pobicie 83,3 100,0 100,0 - Uszczerbek na zdrowiu 80,0 50,0 100,0 - Kradzież z włamaniem 28,6 29,4 6,7 15,8 Kradzież 30,0 22,2 4,4 14,3 Kradzież samochodu Uszkodzenie mienia 37,5 66,7 33,3 0,0 Przestępstwa narkotykowe 100,0 100,0-100,0 Przestępstwa gospodarcze 100,0-50,0 - Przestępstwa drogowe 100,0 96,7 100,0 100,0 Nietrzeźwi kierujący 100,0 96,7 100,0 100,0 7 kategorii przestępstw 41,5 36,8 24,5 14,6 4. Analiza zagrożenia wykroczeniami Liczba ujawnionych na terenie powiatu suwalskiego wykroczeń w 2015 roku wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego o 1053, i wyniosła (dynamika 104,2 %). Na poniższym diagramie przedstawiono procentowy rozkład represyjności w 2015 roku. Strona 15

16 W porównaniu z 2014 rokiem: ujawniono o 1053 wykroczeń więcej nałożono o 439 więcej mandatów karnych zastosowano o 652 więcej pouczeń skierowano o 156 wniosków mniej do Sądów Grodzkich o 133 razy więcej odstąpiono od skierowania wniosków o ukaranie do Sądu Poniższy wykres prezentuje porównanie lat w ilości zastosowanych środków wobec sprawców wykroczeń. Kategorie najczęściej popełnianych w 2015 roku wykroczeń przedstawiono poniżej. Strona 16

17 5. Działalność prewencyjna funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach 5.1. Interwencje policyjne W 2015 roku suwalscy policjanci interweniowali w przypadkach. Jest to liczba interwencji większa w porównaniu z 2014 rokiem o Wskaźnik dynamiki wyniósł 128,9% Niebieska Karta W roku 2015 na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach policjanci wszczęli 355 procedur Niebieskiej Karty", z tego 245 na terenie miasta, 110 na terenie wiejskim. W związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie zatrzymano 97 osób (95 mężczyzn, 2 nieletnich), 130 osób doprowadzono do wytrzeźwienia (izba wytrzeźwień i PDOZ mężczyzn, 4 kobiety) Realizacja programów i działań profilaktycznych W roku minionym realizowane były i kontynuowane liczne akcje prewencyjne organizowane do lat przy udziale Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach, m. in.: Bezpieczne Ferie spotkania informacyjno edukacyjne dla dzieci i młodzieży, dni otwarte jednostki, organizacja turnieju strzeleckiego; Bezpieczne Wakacje spotkania informacyjno edukacyjne dla dzieci i młodzieży, spotkania z kierownictwem ośrodków wypoczynkowych i obozów letnich, kolonistami i osobami spędzającymi wakacje letnie na naszym terenie; o Plaża 2015 działania promujące bezpieczeństwo nad wodą; Bezpieczna droga do szkoły spotkania z dziećmi i młodzieżą, dotyczące zasad bezpiecznego poruszania się na drodze; Prosto ze szkoły VI edycja konkursu filmowego adresowanego do uczniów, mającego na celu prezentację pozytywnych wzorców społecznych, promocję zdrowego, wolnego od uzależnień stylu życia, oraz bezpiecznych zachowań w różnych sytuacjach; Strona 17

18 Życiowe dylematy konsekwencje wyborów działania profilaktyczno informacyjne na temat tolerancji, stereotypów, agresji, przemocy rówieśniczej, trudnych wyborów, handlu ludźmi, uzależnień, patologii społecznych; Z Temidą na Ty spotkania edukacyjne z młodzieżą na temat odpowiedzialność prawnej nieletnich za popełnione czyny karalne; Nie ufaj bezgranicznie kampania informacyjna mająca na celu zwiększenie świadomości społecznej w problematyce handlu ludźmi; Bezpieczni online projekt edukacyjny skierowany do dzieci i dorosłych, mający na celu promocję bezpiecznych zachowań w sieci oraz informujący o zagrożeniach, z jakimi spotkać się można w Internecie; Ponadto KMP w Suwałkach brała udział w obchodach Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw, organizacji kampanii społecznej Dzieci obserwują dzieci naśladują, serii spotkań pod nazwą Możesz ochronić rozpoznaj, naucz, reaguj, oraz VI Suwalskiej Kampanii Białej Wstążki Efekty uzyskane przez dzielnicowych Wydziału Prewencji W 2015 r. dzielnicowi pełnili łącznie 1892 służb obchodowych (w 2014 roku było ich 1756), oraz 226 służb patrolowych (w roku ubiegłym 290). Tabela nr 8. Efekty pracy dzielnicowych porównanie lat Lp. Efekty 2014 r. Średnio na jednego dzielnicowego 2015r. Średnio na jednego dzielnicowego 1. Odwiedzono osób Wnioski o skierowanie służb 3. Ilość spotkań środowiskowych 4. Ujawniono osób w zainteresowaniu Policji 5. Zatrzymano sprawców przestępstw 6. Zatrzymano poszukiwanych 58 4, , , ,7 Strona 18

19 Lp. Efekty 2014 r. Średnio na jednego dzielnicowego 2015r. Średnio na jednego dzielnicowego 7. Wylegitymowano osób Przeprowadzono interwencji (zgłoszonych dyżurnemu) Wnioski o leczenie odwykowe 29 2,5 31 2,1 10. Pouczono sprawców wykroczeń (na zasadzie art. 41 KW) 11. Ukarano mandatami karnymi ,7 12. Przeprowadzono wywiadów i ustaleń Uzyskano Informacji Ilość ,7 14. Informacji potwierdzonych ,3 15. Informacji potwierdzonych (procentowo) 52,2 50,0 W 2015 roku dzielnicowi przeprowadzili wspólnie ze strażą miejską 21 działań Bezpieczne Osiedle. Wzięło w nich udział na zasadzie wielokrotności 82 funkcjonariuszy Straży Miejskiej i 82 dzielnicowych (w tym 21 razy wykorzystywano pojazd Straży Miejskiej) Ponadto w ramach zawartego porozumienia dzielnicowi pełnili 11 służb ze studentami suwalskich uczelni, celem których było udzielanie pomocy bezdomnym i żebrzącym. Dwukrotnie służby pełnione były z udziałem Straży Ochrony Kolei. W trakcie powyższych działań wylegitymowano 353 osoby, zatrzymano 7 sprawców przestępstw, ujawniono 131 sprawców wykroczeń, nałożono 13 mandatów karnych, pouczono 121 osób oraz sporządzono 4 wnioski o ukaranie. Dodatkowo odwiedzono 510 rodzin, sprawdzono 299 miejsc zagrożonych, 31 punktów sprzedaży alkoholu, 5 miejsc zimowego wypoczynku, oraz sporządzono 193 wywiady i ustalenia Służba ochronna i konwojowa W 2015 roku w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych przebywało 1070 osób tj. o 25 mniej niż rok wcześniej. Strona 19

20 Tabela nr 9. Powody umieszczania w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych porównanie lat powód umieszczenia liczba umieszczeń za popełnienie przestępstwa za popełnienie wykroczenia na polecenie Sądu lub Prokuratury do wytrzeźwienia zatrzymanie prewencyjne cudzoziemcy różnica (+/-) ogółem Analizując powyższe zestawienie należy zwrócić szczególną uwagę na sukcesywny spadek liczby osób zatrzymanych w związku z popełnieniem przestępstwa. Ilość osób umieszczonych w PDOZ do wytrzeźwienia wzrosła o 85, i przy wyniku 373 osiągnęła poziom najwyższy od 3 lat. Jednocześnie odnotowano kolejny spadek ilości doprowadzeń do Suwalskiej Izby Wytrzeźwień, która przyjęła 1778 osób ( , , , ) Efekty uzyskane przez służbę patrolową W 2015 roku funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach wykonali służb zewnętrznych (w 2014 roku służb). Wskaźnik dynamiki wyniósł 104,9%. Suwalscy policjanci interweniowali w przypadkach, co porównując z 2014 rokiem dało wzrost o 3415 interwencje (dynamika 128,9 %). Ponadto funkcjonariusze WPI zatrzymali 317 sprawców przestępstw ( na gorącym uczynku, w 2014 roku 350), 150 osób poszukiwanych, ujawnili 5503 przypadki wykroczeń i ukarali mandatami karnymi 844 osoby. Do Suwalskiej Izby Wytrzeźwień doprowadzonych zostało 1778 osób. W trakcie pełnienia 86 służb na wodach i terenach przywodnych powiatu suwalskiego ujawniono 46 wykroczeń. Pięć patroli zorganizowanych zostało z udziałem pracowników Wigierskiego Parku Narodowego. Strona 20

21 5.7. Bezpieczeństwo na drogach powiatu suwalskiego Na drogach powiatu suwalskiego zaistniało 48 wypadków drogowych - o 12 mniej niż w 2014 roku, zmniejszyła się również liczba kolizji drogowych - z 1098 w 2014 roku do 1080 w 2015 roku. Liczbę zdarzeń drogowych z ostatnich 11 lat zaprezentowano na poniższych wykresach. Spadek ilości zdarzeń drogowych roku nie przełożył się niestety na liczbę osób w nich poszkodowanych. W roku 2015 w wypadkach na suwalskich drogach odnotowano 8 ofiar śmiertelnych (o 1 więcej niż rok wcześniej), natomiast obrażenia odniosły 84 osoby (73 w roku 2014). Strona 21

22 Głównymi przyczynami wypadków drogowych w minionym roku było nieudzielenie pierwszeństwa oraz nadmierna prędkość. Zobrazowanie ważniejszych przyczyn wypadków drogowych przedstawiono poniżej. Strona 22

23 Najczęstszymi przyczynami spowodowania kolizji były nieprawidłowe manewry, nieprzestrzeganie pierwszeństwa, niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami oraz nadmierna prędkość. Ważniejsze przyczyny kolizji drogowych przedstawiono na poniższym diagramie. Odsetek nietrzeźwych kierujących ogólnej liczbie popełnionych przestępstw drogowych wzrósł o 1,4% w porównaniu z rokiem poprzednim i wyniósł 89,5%. W 2015 roku policjanci Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Suwałkach przeprowadzili badań Strona 23

24 trzeźwości kierujących, tj. o 4704 badań więcej niż w 2014 roku (wskaźnik dynamiki wyniósł 111,4%). Tabela nr 10. Liczba przeprowadzonych badań trzeźwości oraz zatrzymań nietrzeźwych kierujących na przestrzeni lat lata Ilość przeprowadzonych badań trzeźwości kierujących na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu Ilość zatrzymanych nietrzeźwych kierujących Różnica W 2015 roku ujawniono 227 nietrzeźwych kierujących, tj. o 61 mniej niż w roku poprzednim. W zdarzeniach drogowych uczestniczyło ogółem 40 nietrzeźwych kierujących o 1 więcej niż w 2014 roku. Zobrazowanie ilości osób nietrzeźwych zatrzymanych jako uczestników kolizji i wypadków drogowych za ostatnie lata przedstawiono na poniższym diagramie. Strona 24

25 6. Modernizacja policji 6.1. Wsparcie ze strony samorządów Komenda Miejska Policji w Suwałkach otrzymała w 2015 roku wsparcie w postaci w postaci 4 darowizn finansowych o łącznej wysokości zł. Wsparcie zostało udzielone przez 3 podmioty. DATA POROZUMIENIA r r r r. DARCZYŃCA Urząd Miasta Suwałki Starostwo Powiatowe w Suwałkach Urząd Gminy Suwałki Urząd Miasta Suwałki BENEFICJENT Komenda Miejska Policji w Suwałkach Komenda Miejska Policji w Suwałkach Komenda Miejska Policji w Suwałkach Komenda Miejska Policji w Suwałkach PRZEZNACZENIE DOFINANSOWANIA Środki finansowe przeznaczone na rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Suwałk, z uwzględnieniem ciągu miejskiego drogi krajowej nr 8 Pokrycie kosztów wyżywienia policjantów delegowanych z OP KWP w Białymstoku do pełnienia służby na terenie powiatu suwalskiego w sezonie turystycznym 2015 r. Pokrycie kosztów wyżywienia policjantów delegowanych z OP KWP w Białymstoku do pełnienia służby na terenie powiatu suwalskiego w sezonie turystycznym 2015 r. Pokrycie kosztów zakupu 4 kserokopiarek WARTOŚĆ zł zł zł zł RODZAJ darowizna finansowa Darowizna finansowa Darowizna finansowa Darowizna finansowa 7. Imprezy masowe Na terenie miasta Suwałki w okresie od r r. odbyło się 99 imprez masowych (42 sportowe, 57 artystyczno rozrywkowe), w tym jedno spotkanie piłkarskie podwyższonego ryzyka. Powyższe imprezy masowe zabezpieczało przy wykorzystaniu na zasadzie wielokrotności 1236 policjantów, w większości przypadków w ramach służb ponadnormatywnych. W związku z tymi imprezami ujawniono 9 wykroczeń, 2 czyny zakwalifikowane jako przestępstwo, zatrzymano 7 osób. Dodatkowo w 2015 roku miało miejsce 6 zgromadzeń publicznych, które zabezpieczało 75 funkcjonariuszy. Koszt zabezpieczenia powyższych przedsięwzięć według stawek PRIM to zł. Strona 25

26 8. Wspólne przedsięwzięcia W 2015 roku funkcjonariusze Komendy Miejskiej w Suwałkach przeprowadzili łącznie 123 działania z podmiotami pozapolicyjnymi. Zobrazowanie ilości służb oraz podmiotów wyszczególniono w poniższym zestawieniu: Straż Miejska 41 Straż Graniczna 28 Straż Ochrony Kolei 6 Kuratorzy Sądowi 6 Inspekcja Transportu Drogowego 6 MOPS/GOPS 14 Policja litewska 12 Inne Informacje kadrowe 9.1. Stan etatowy Stan etatowy W latach Oficerowie Aspiranci Podoficerowie i szeregowi Razem Vacaty na dzień 31 grudnia Stan dyscypliny Przewinienia dyscyplinarne w latach W tym wypełniające jednocześnie znamiona przestępstwa Rozmowy dyscyplinujące Odstąpiono od ukarania, umorzono, uniewinniono Kary dyscyplinarne Wskaźnik % przewinień do stanu zatrudnienia , , , , ,28 Strona 26

27 9.3. Skargi Ogółem w latach potwierdzone Nie potwierdzone Inny sposób zakończenia (np. przekazano, pozostawiono bez rozpatrzenia, art. 239 kpa) Współczynnik ilości skarg do zatrudnienia , , , , , Podsumowanie Rok 2015 był w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach kolejnym rokiem spadków ilości wszcząć postępowań przygotowawczych w większości głównych kategorii przestępstw wzrost dynamiki odnotowano w przypadku kradzieży (123,9%), uszczerbku na zdrowiu i przestępczości narkotykowej (po 109,3%), oraz kradzieży z włamaniem (101,3%). Wzrosty te przełożyły się jednak na dodatnią dynamikę wszcząć postępowań przygotowawczych w 7 kategoriach przestępstw (102%). W przypadku przestępczości stwierdzonej jedyną kategorią, w której odnotowano dynamikę wzrostową była kradzież 119,8%. Struktura przestępczości stwierdzonej nie odbiega znacząco od roku poprzedniego wciąż dominuje przestępczość pospolita, skierowana głównie przeciwko mieniu. Spadki wykrywalności przestępstw w większości kategorii bezpośrednio przełożyły się na spadek wykrywalności ogólnej (-5,6%) i przestępczości kryminalnej (-5,8%). Przyczyn niekorzystnych tendencji należy upatrywać głównie w zmianach procedury karnej skutkującej wzrostem biurokracji oraz ograniczonymi zasobami kadrowymi jednostki, przy jednoczesnym wzroście ilości zadań policyjnych nie mających bezpośredniego wpływu na wykrywalność. Pozytywnym sygnałem jest wyższa wykrywalność sprawców rozbojów (5,3%) i uszkodzenia mienia (3,2%). Poprawa efektywności wykrywczej przestępstw kryminalnych, szczególnie tych najbardziej uciążliwych społecznie, będzie jednym z ważniejszych zadań KMP w Suwałkach. W przypadku przestępczości nieletnich zauważyć można istotne odwrócenie ubiegłorocznego trendu spadkowego i powrót do wartości zbliżonych do roku 2013, zarówno w ilości popełnionych czynów karalnych, jak też ujawnionych sprawców tych czynów, co Strona 27

28 przy mniejszej liczbie stwierdzonych przestępstw ogółem i ujawnionych sprawców powoduje, iż odsetek nieletnich popełniających czyny karalne zauważalnie wzrósł. Zatrzymano 227 nietrzeźwych kierujących, przy czym 40 z nich brało udział w zdarzeniach drogowych. Wzrost ilości wykroczeń popełnionych na terenie działania KMP w Suwałkach bezpośrednio przełożył się na większą ilość nałożonych mandatów karnych oraz zastosowanych środków oddziaływania pozakarnego. W minionym roku KMP w Suwałkach organizowała lub brała udział w wielu inicjatywach i programach prewencyjnych mających na celu zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa społecznego. Dodatkowo zorganizowane debaty pozwoliły na nawiązanie bezpośredniego dialogu ze społecznościami lokalnymi i diagnozę ich potrzeb w zakresie bezpieczeństwa. Pomimo mniejszej ilości zdarzeń drogowych odnotowanych na terenie powiatu suwalskiego, ilość osób poszkodowanych w ich wyniku wzrosła. Jednocześnie utrzymująca się na podobnym poziomie od kilku lat liczba wykroczeń popełnianych przez kierujących wskazuje, iż zapewnienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest w dalszym ciągu jednym z priorytetów KMP w Suwałkach. Opracował: Jacek Malesiński - specjalista Zespołu Statystyki Przestępczości Wydziału Dochodzeniowo Śledczego Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach wyk. w 5 egzemplarzach: egz. Nr 1 Prezydent Miasta Suwałki egz. Nr 2 Starosta Suwalski egz. Nr 3 Przewodniczący Rady Miasta egz. Nr 4 Przewodniczący Rady Powiatu egz. nr 5 a/a A K C E P T U J Ę Strona 28

ROCZNE SPRAWOZDANIE. z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku

ROCZNE SPRAWOZDANIE. z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku Suwałki 11.03.2015 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku Strona 1 Spis treści: 1. Analiza stanu zagrożenia przestępczością

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Policji w Łomży. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009

Komenda Miejska Policji w Łomży. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009 Komenda Miejska Policji w Łomży Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009 LICZBA ZDARZEŃ ZA ROK 2009 r W PORÓWNANIU DO ROKU 2008r KATEGORIA ZDARZEŃ LICZBA ZDARZEŃ

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. Projekt w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Żninie ze swojej działalności, a także informacji

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Policji Pszczyna 02 luty 2016 r.

Komenda Powiatowa Policji Pszczyna 02 luty 2016 r. Komenda Powiatowa Policji Pszczyna luty 16 r. w Pszczynie L. dz. Zw-16/16 I N F O R M A C J A Egz. nr.. O stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działaniach Policji na terenie podległym Komendzie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA POSTERUNKU POLICJI W BIAŁEJ ZA OKRES III KWARTAŁÓW 2012 ROKU:

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA POSTERUNKU POLICJI W BIAŁEJ ZA OKRES III KWARTAŁÓW 2012 ROKU: Biała, dnia 23.10.2012r. PP 990/12 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA POSTERUNKU POLICJI W BIAŁEJ ZA OKRES III KWARTAŁÓW 2012 ROKU: Posterunek Policji w Białej, w którego skład wchodzi

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 2010 ROKU

INFORMACJA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 2010 ROKU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W STALOWEJ WOLI INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 21 ROKU Stalowa Wola dnia 211-1-29 Wykres

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. za 2014 rok. Hajnówka, dn TPP Z A T W I E R D Z A M

SPRAWOZDANIE. z działalności Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. za 2014 rok. Hajnówka, dn TPP Z A T W I E R D Z A M Hajnówka, dn. 2015-02-09 Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce TPP.036.1.2015 Z A T W I E R D Z A M KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W HAJNÓWCE /podpis nieczytelny/ kom. mgr Dariusz Kułak SPRAWOZDANIE z działalności

Bardziej szczegółowo

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym Z dniem 1 stycznia 2013 r. siedlecka komenda rozpoczęła funkcjonowanie w zreorganizowanych strukturach. W miejsce działających na terenie powiatu 9 Posterunków Policji utworzono 3 Komisariaty Policji z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2014 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2014 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2014 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kamiennogórskiego Kamienna Góra, styczeń 2015 1. Zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Suwałki 23 styczeń 2014 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE

Suwałki 23 styczeń 2014 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE Suwałki 23 styczeń 2014 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2013 rok Zespół Statystyki Przestępczości

Bardziej szczegółowo

NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU. Racibórz, styczeń 2015r.

NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU. Racibórz, styczeń 2015r. NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU Racibórz, styczeń 2015r. Stan etatowy Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu 221 etatów policyjnych Stan zatrudnienia na dzień: 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2016

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2016 ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2016 Darowizny rzeczowe oraz środki finansowe przekazane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu 820 000,00 zł - Budowa Komisariatu

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim. Insp. Dariusz Borowiec

Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim. Insp. Dariusz Borowiec Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim Insp. Dariusz Borowiec Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Golubiu- Dobrzyniu Komenda Powiatowa Policji ( 83 funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2016

OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2016 OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2016 1 STAN ETATOWY KMP W RYBNIKU W LATACH 2015-2016 Stan na dzień Stan etatowy

Bardziej szczegółowo

Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 2013 roku

Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 2013 roku Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 213 roku WYBRANE KATEGORIE PRZESTĘPCZOŚCI PION KRYMINALNY KMP Ruda Śląska WSZCZĘTE POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE OGÓŁEM W ROZBICIU NA KOMISARIATY 6 588 5 4654

Bardziej szczegółowo

KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA

KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA STANU ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA LUBONIA ORAZ PRACY KOMISARIATU POLICJI W LUBONIU W ROKU 2012 I. przestępczości

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI GŁÓWNY SZTAB POLICJI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI GŁÓWNY SZTAB POLICJI 1 ZATWIERDZAM L. dz.gs-o-422/14/ap KOMENDA GŁÓWNA POLICJI GŁÓWNY SZTAB POLICJI RAPORT Bezpieczeństwo imprez masowych w 2013 roku Warszawa, styczeń 2014 roku 2 SPIS TREŚCI WSTĘP str. 1 1. IMPREZY MASOWE

Bardziej szczegółowo

Suwałki rok. I. Wprowadzenie

Suwałki rok. I. Wprowadzenie Suwałki 06.02.2012 rok ROCZNE SPRAWOZDANIE z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku I. Wprowadzenie Obszar działania Komendy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014 STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014 DYNAMIKA POSTĘPOWAŃ WSZCZĘTYCH KRADZIEŻE KRADZIEŻE SAMOCHODÓW WŁAMANIA PRZESTĘPSTWA ROZBÓJNICZE BÓJKI, POBICIA USZKODZENIA MIENIA

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 31.12. 2010 r. Komisariat Policji w Brzeszczach

Bardziej szczegółowo

,0 60,2 59,1-1, ,8 50,6 49,6-1, , ,7-2, ,7 36,6 45,5 + 8, ,1 77,9 54,6-23,4

,0 60,2 59,1-1, ,8 50,6 49,6-1, , ,7-2, ,7 36,6 45,5 + 8, ,1 77,9 54,6-23,4 Kategoria Postępowania wszczęte w roku 2012 Postępowania wszczęte w roku 2013 Dynamika % Wykrywalność 2012 Wykrywalność 2013 Wzrost/ spadek Przestępstwa ogółem 2101 2122 101,0 60,2 59,1-1,1 Przestępstwa

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2015

Załącznik nr 3. OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2015 Załącznik nr 3. OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 215 1. STAN ETATOWY KOMISARIATÓW PODLEGŁYCH KMP W RYBNIKU W ROKU 215

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI 1 DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa w sezonie letnim 2013 na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kamiennogórskiego Kamienna Góra, luty 2014 1. Zagrożenie przestępczością

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SŁUBICACH W I PÓŁROCZU 27 ROKU. I. ZAGROśENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ. I.1. Informacje ogólne. Komenda

Bardziej szczegółowo

Pokaz strona internetowa

Pokaz strona internetowa Pokaz strona internetowa * Postępowanie RSD-349/9 KP Trzebinia - 669 czynów * * 1 wykrywalność przestępstw w powiecie w latach 21-211 8 6 4 2 przestępstwa ogółem przestępstwa kryminalne ogółem 21 22 23

Bardziej szczegółowo

Z a t w i e r d z a m : Wąbrzeźno dnia 25 stycznia 2012 r. Sprawozdanie

Z a t w i e r d z a m : Wąbrzeźno dnia 25 stycznia 2012 r. Sprawozdanie Z a t w i e r d z a m : Wąbrzeźno dnia 25 stycznia 2012 r.... Sprawozdanie z wyników pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie i o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim za okres roku 2011 I.

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RACIBORZU

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RACIBORZU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RACIBORZU NARADA ROCZNA ROK 216 KIEROWNICTWO: Komendant insp. mgr Łukasz Krebs STAN ETATOWY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU 22 etatów policyjnych Stan zatrudnienia na

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w mieście - - zagrożenia, zwalczanie i zapobieganie

Bezpieczeństwo w mieście - - zagrożenia, zwalczanie i zapobieganie Bezpieczeństwo w mieście - - zagrożenia, zwalczanie i zapobieganie SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W CZARNKOWIE W 2014 ROKU Czarnków 2015r. W 2014 roku służbę pełniło 4 strażników Straży Miejskiej.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko SPRAWOZDANIE z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko Nisko luty 2016 WSTĘP Teren Gminy i Miasta Nisko obejmuje obszar

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI w OPATOWIE

KOMENDA POWIATOWA POLICJI w OPATOWIE KOMENDA POWIATOWA POLICJI w OPATOWIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W OPATOWIE ZA ROK 2015 MISJA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ POLICJI: Systematycznie poprawiając skuteczność, służymy społeczeństwu

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY WYSZKÓW W 215 ROKU Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA

Bardziej szczegółowo

NARADA ROCZNA KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OTWOCKU

NARADA ROCZNA KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OTWOCKU NARADA ROCZNA KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OTWOCKU Otwock, dn. 6 lutego 2017 r. POWIAT OTWOCKI W LICZBACH Powiat otwocki o powierzchni 616 km2 usytuowany jest w środkowej części województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU GRODZKIEGO BIAŁA PODLASKA W 2014 ROKU

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU GRODZKIEGO BIAŁA PODLASKA W 2014 ROKU INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU GRODZKIEGO BIAŁA PODLASKA W 214 ROKU Biała Podlaska, marzec 215 1 Wstęp Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej nie prowadzi odrębnych statystyk

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/127/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/127/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XX/127/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE NIŻAŃSKIM W ROKU 2015 Nisko styczeń 2016 1 WPROWADZENIE Komenda Powiatowa Policji w Nisku jest jednostką

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO K o m e n d a P o w i a t o w a P o l i c j i w Aleksandrowie Kujawskim Egz. 1 L.dz. /2015 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO Aleksandrów Kujawski,

Bardziej szczegółowo

17 3 Analiza zagrożenia wykroczeniami 18 4

17 3 Analiza zagrożenia wykroczeniami 18 4 ROCZNE SPRAWOZDANIE z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i Spis treści 1 Analiza stanu zagrożenia przestępczością 1 1.1 Wszczęcia postępowań

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W HRUBIESZOWIE O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W 2008 ROKU

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W HRUBIESZOWIE O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W 2008 ROKU Załącznik do uchwały Nr XXIV/213/2009 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 26 marca 2009 roku Hrubieszów, dnia 12 marca 2009r. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W HRUBIESZOWIE O STANIE PORZĄDKU I

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2015 ROK.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2015 ROK. Dobczyce dnia 21 stycznia 2016 r. L.dz. GDK 076/16 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2015 ROK. Gmina i miasto Dobczyce jest jedną z trzech Gmin obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI Informacja dotycząca stanu zagrożenia przestępczością na terenie placówek oświatowych i wychowawczych (szkół podstawowych i gimnazjów, szkół średnich i zawodowych,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI NA LATA 2013 2015 RADOM, MARZEC 2014 R. Województwo mazowieckie jest największym w kraju pod względem powierzchni i ludności.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE WE WŁOSZCZOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE

POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE WE WŁOSZCZOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE WE WŁOSZCZOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE, dnia 5lutego 26 roku PRZESTĘPCZOŚĆ OGÓLNA I KRYMINALNA Opracowanie przygotowano w oparciu o informacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SŁUBICACH W 2007 ROKU.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SŁUBICACH W 2007 ROKU. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SŁUBICACH W 2007 ROKU. Komendant Powiatowy Policji w Słubicach jest organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Policji w Łomży

Komenda Miejska Policji w Łomży Komenda Miejska Policji w Łomży Ilość zdarzeń w wybranych kategoriach Kradzież z włamaniem Kradzież mienia Uszkodzenie mienia Przestępstwa rozbójnicze Bójka i pobicie 600 541 500 464 489 400 394 300 200

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2013 ROKU

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2013 ROKU STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 213 ROKU DYNAMIKA PRZESTĘPCZOŚCI KRADZIEŻE KRADZIEŻE SAMOCHODÓW WŁAMANIA PRZESTĘPSTWA ROZBÓJNICZE BÓJKI, POBICIA USZKODZENIA MIENIA ROK

Bardziej szczegółowo

Puławy, r. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU PUŁAWSKIEGO za okres 2012 roku

Puławy, r. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU PUŁAWSKIEGO za okres 2012 roku Puławy, 10.02.2013 r. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU PUŁAWSKIEGO za okres 2012 roku I. CHARAKTERYSTYKA POWIATU PUŁAWSKIEGOO Powiat puławski jest jednym z większych

Bardziej szczegółowo

60 ZARZĄDZENIE NR 1488 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

60 ZARZĄDZENIE NR 1488 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Komendy Głównej Policji Nr 10 317 60 ZARZĄDZENIE NR 1488 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 21 września 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy

Bardziej szczegółowo

Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku

Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku Warszawa, 2012 r. 2 Spis treści 1 CHARAKTERYSTYKA PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH... 5 1.1. Rozmiar

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 60%

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 60% ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w w okresie 01.01. - 31.12. 2011 r. 25 maj 2012 1 Powiat oświęcimski Analiza

Bardziej szczegółowo

o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie

o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie Wąbrzeźno, dnia 5 lutego 7 r. Raport roczny 6 o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie ul. Wolności

Bardziej szczegółowo

Strategia Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na lata 2013-2015

Strategia Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na lata 2013-2015 Strategia Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na lata 2013-2015 Komenda Wojewódzka Policji w Opolu Strategia Wojewódzka Policji na lata 2013-2015 W 2012 r. w województwie opolskim ograniczono przestępczość

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI NIELETNICH w WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM za rok 2010

SPRAWOZDANIE. STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI NIELETNICH w WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM za rok 2010 Oryginał zatwierdził: Olsztyn, 2011.01.27 p.o. I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZIEGO POLICJI W OLSZTYNIE insp. Adam Kołodziejski Pr- 178/2011 SPRAWOZDANIE STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI NIELETNICH w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI NIELETNICH w WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM za rok Czyny karalne nieletnich.

SPRAWOZDANIE. STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI NIELETNICH w WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM za rok Czyny karalne nieletnich. Oryginał zatwierdził: Olsztyn, 2010.02.26 I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZIEGO POLICJI W OLSZTYNIE insp. Wojciech Sobczak Pr- 355/2010 SPRAWOZDANIE STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI CH w WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK. Dobczyce dnia 20 stycznia 2014 r. L.dz. GDK 076/14 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK. Gmina i miasto Dobczyce jest jedną z trzech Gmin obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

,9 50,30% 61,7 + 11, ,2 40,70% 53,04 +12, ,0 26,60% 42,2 +15, ,7 21,60% 39,4 +17,8

,9 50,30% 61,7 + 11, ,2 40,70% 53,04 +12, ,0 26,60% 42,2 +15, ,7 21,60% 39,4 +17,8 Kategoria Postępowania wszczęte w roku 2015 Postępowania wszczęte w roku Dynamika % Wykrywalność 2015 Wykrywalność Wzrost/ spadek Przestępstwa ogółem 2004 1796 86,9 50,30% 61,7 + 11,2 Przestępstwa kryminalne

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2014 ROK.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2014 ROK. Dobczyce dnia 18 stycznia 2015 r. L.dz. GDK 076/15 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2014 ROK. Gmina i miasto Dobczyce jest jedną z trzech Gmin obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

Raport. z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku. Warszawa, marzec 2009 r.

Raport. z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku. Warszawa, marzec 2009 r. Raport z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku Warszawa, marzec 2009 r. Szanowni Państwo, Opracowany w Biurze Prewencji Komendy Głównej Policji Raport

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 31.07. 2008 r. 8 wrzesień, 2008 1 Powiat

Bardziej szczegółowo

Jest to zasługa wszystkich policjantów z wydziałów prewencji i kryminalnego oraz zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką.

Jest to zasługa wszystkich policjantów z wydziałów prewencji i kryminalnego oraz zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką. Data publikacji : 31.01.2013 Analiza stanu bezpieczeństwa - rok 2012 Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju

Podsumowanie Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju Urząd Miejski w Rabce-Zdroju http://www.gmina.rabka.pl/main/aktualnosci/podsumowanie-komisariatu-policji-w-rabce-zd roju/idn:1589/printpdf 24 lut 2017 kategoria: Aktualności Aktualności Podsumowanie Komisariatu

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Grajewo w 2006 roku

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Grajewo w 2006 roku 1 Grajewo dnia 05.03.2006 r. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Grajewo w 2006 roku I. Identyfikacja zagrożeń. Określenie przyczyn negatywnych zjawisk. 1. Stan zagrożenia

Bardziej szczegółowo

o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji w Sulechowie w tym gminy Trzebiechów

o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji w Sulechowie w tym gminy Trzebiechów URZĄD Trzeblechów -v. poctpłs Komisariat Policji w Sulechowie V o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji w Sulechowie w tym gminy Trzebiechów za rok 24 Sulechów, dnia 2 lutego 25

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ KOMENDY MIEJSKIE I POWIATOWE POLICJI WOJ. LUBUSKIEGO W 2013 ROKU

A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ KOMENDY MIEJSKIE I POWIATOWE POLICJI WOJ. LUBUSKIEGO W 2013 ROKU A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ KOMENDY MIEJSKIE I POWIATOWE POLICJI WOJ. LUBUSKIEGO W 2013 ROKU Wydział Prewencji Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 07.02.2012 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku

Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Żninie WYNIKI PRACY PIONU

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie ul. Wojska Polskiego Cieszyn tel fax

Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie ul. Wojska Polskiego Cieszyn tel fax Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie ul. Wojska Polskiego 2 43-400 Cieszyn tel. 0-33 851 62 00 fax 0-33 851 62 44 L. dz. E- 530/13 Cieszyn, dn. 25 lutego 2013 roku egz. nr Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

STRAŻ MIEJSKA GMINY BRZESZCZE ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ROK 2011

STRAŻ MIEJSKA GMINY BRZESZCZE ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ROK 2011 STRAŻ MIEJSKA GMINY BRZESZCZE ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ROK 2011 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE W roku 2011 na terenie Gminy Brzeszcze nie odnotowano żadnego zbiorowego naruszenia bezpieczeństwa i porządku

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY INTERWENCJI WOBEC PRZEMOCY W RODZINIE PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ JEDNOSTKI KPP/KMP WOJ.

A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY INTERWENCJI WOBEC PRZEMOCY W RODZINIE PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ JEDNOSTKI KPP/KMP WOJ. A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY INTERWENCJI WOBEC PRZEMOCY W RODZINIE PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ JEDNOSTKI KPP/KMP WOJ. LUBUSKIEGO I PÓŁROCZE 2013 ROKU Wydział Prewencji Komenda Wojewódzka Policji w

Bardziej szczegółowo

OCENA stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wadowickiego za rok 2014.

OCENA stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wadowickiego za rok 2014. OCENA stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wadowickiego za rok 2014. PRIORYTETY I ZADANIA PRIORYTETOWE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI NA LATA 2013 2015 1. Doskonalenie obsługi obywatela poprzez szybką

Bardziej szczegółowo

Ocena. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wadowice w 2013 roku

Ocena. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wadowice w 2013 roku Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wadowice w 2013 roku PODZIAŁ ZASIĘGU ODPOWIEDZIAŁNOŚCI SŁUŻBOWEJ Komisariat Policji w Andrychowie Posterunek Policji w Spytkowicach Posterunek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCENY PRACY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KAMIENNEJ GÓRZE ZA ROK 2010

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCENY PRACY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KAMIENNEJ GÓRZE ZA ROK 2010 Kamienna Góra, 14.1.211r. INFORMACJA DOTYCZĄCA OCENY PRACY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KAMIENNEJ GÓRZE ZA ROK 21 Dokonując oceny pracy naszej jednostki za rok 21 należy stwierdzić, iż był to rok obfitujący

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok

Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok 1 OCENA STANU REALIZACJI PRIORYTETÓW I MIERNIKÓW W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI

Bardziej szczegółowo

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2011

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2011 SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SZCZECINKU Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SZCZECINKU ORAZ INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU SZCZECINECKIEGO

Bardziej szczegółowo

Poznań ma powierzchnię 262 km² i ponad mieszkańców co plasuje miasto na piątym miejscu w Polsce. Cała aglomeracja poznańska liczy ponad 1 000

Poznań ma powierzchnię 262 km² i ponad mieszkańców co plasuje miasto na piątym miejscu w Polsce. Cała aglomeracja poznańska liczy ponad 1 000 Poznań ma powierzchnię 262 km² i ponad 540 000 mieszkańców co plasuje miasto na piątym miejscu w Polsce. Cała aglomeracja poznańska liczy ponad 1 000 000 osób. Miasto jest również jednym z największych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDA MIEJSKA POLICJI W LEGNICY SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W LEGNICY ZA 2013 ROK ZATWIERDZAM Legnica, styczeń 2014 r. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA ZAMIERZEŃ ORAZ GŁÓWNYCH KIERUNKÓW

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI R A P O R T

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI R A P O R T KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO R A P O R T o działaniach Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz zjawiskom patologii społecznej w 2007 roku Warszawa 2008 PRZEDMOWA

Bardziej szczegółowo

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie Możesz mieć na nie wpływ.

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie Możesz mieć na nie wpływ. Porozmawiajmy o bezpieczeństwie Możesz mieć na nie wpływ. Kręci mnie bezpieczeństwo. Debata Skoczów 23 sierpień 2017r. Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego w Skoczowie 1 Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

GMINNE KONSULTACJE SPOŁECZNE W WODZISŁAWIU ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE

GMINNE KONSULTACJE SPOŁECZNE W WODZISŁAWIU ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE GMINNE KONSULTACJE SPOŁECZNE W WODZISŁAWIU ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE Wodzisław, dnia 22.02.2016 roku Na przestrzeni ostatnich kilku lat w Polsce odnotowywany jest systematyczny

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI NA LATA 2013 2015 RADOM, MARZEC 2013 R. 2 Województwo mazowieckie jest największym w kraju pod względem powierzchni i ludności.

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W GMINIE POBIEDZISKA. Gmina Pobiedziska

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W GMINIE POBIEDZISKA. Gmina Pobiedziska STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W GMINIE POBIEDZISKA Gmina Pobiedziska ROK 2016 Komisariat Policji w Pobiedziskach ul. Tysiąclecia 9 62-010 Pobiedziska Tel. 618413040, 618413042, Tel. komórkowy

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu grajewskiego w 2006 roku

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu grajewskiego w 2006 roku Grajewo dnia 05.03. 2006 r. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu grajewskiego w 2006 roku I. Identyfikacja zagrożeń. Określenie przyczyn negatywnych zjawisk. 1. Stan zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Komisariatu Policji w Krzeszowicach za 2014 rok gm. Czernichów

Stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Komisariatu Policji w Krzeszowicach za 2014 rok gm. Czernichów Załącznik nr 5 do protokołu z VIII Rady Gminy Czernichów z dnia 27 kwietnia 2015 r. ANALIZA Stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Komisariatu Policji w Krzeszowicach za rok gm. Czernichów

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji procedury Niebieskie karty przez jednostki organizacyjne Policji w I półroczu 2008 roku

Sprawozdanie z realizacji procedury Niebieskie karty przez jednostki organizacyjne Policji w I półroczu 2008 roku Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji Dokument zatwierdził: insp. Michał Czeszejko-Sochacki Dyrektor Biura Prewencji KGP Sprawozdanie z realizacji procedury Niebieskie karty przez jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH. Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH. Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (...) Art.1 2. Do podstawowych zadań Policji należą: 1)ochrona życia i zdrowia ludzi oraz

Bardziej szczegółowo

Sprawy kadrowe ODESZŁO PRZYJĘTO. na emeryturę 2 do innych jednostek 3 zwolniono ze służby 3. z cywila 8 z innych jednostek 5.

Sprawy kadrowe ODESZŁO PRZYJĘTO. na emeryturę 2 do innych jednostek 3 zwolniono ze służby 3. z cywila 8 z innych jednostek 5. Sprawy kadrowe ODESZŁO na emeryturę 2 do innych jednostek 3 zwolniono ze służby 3 PRZYJĘTO z cywila 8 z innych jednostek 5 14 12 10 Stan etatowy Stan kadrowy na koniec 2013r. 8 6 4 2 0 13 8 Ruch kadrowy

Bardziej szczegółowo

ŁOMŻYŃSCY FUNKCJONARIUSZE PODSUMOWALI ROK PRACY

ŁOMŻYŃSCY FUNKCJONARIUSZE PODSUMOWALI ROK PRACY POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/138109,lomzynscy-funkcjonariusze-podsumowali-rok-pracy.html Wygenerowano: Środa, 15 lutego 2017, 14:35 ŁOMŻYŃSCY FUNKCJONARIUSZE PODSUMOWALI ROK

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI W 2013 ROKU

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI W 2013 ROKU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W STALOWEJ WOLI L.DZ. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI W 2013 ROKU Stalowa Wola dn. 2014

Bardziej szczegółowo

Współpraca Policji z placówkami oświatowymi. asp. szt. mgr Marek Kolinski Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy

Współpraca Policji z placówkami oświatowymi. asp. szt. mgr Marek Kolinski Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy Współpraca Policji z placówkami oświatowymi asp. szt. mgr Marek Kolinski Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy Trochę statystyki Uwzględniono następujące obiekty przestępstwa: internat lub bursa szkolna,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 01.03.2016 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/112/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/112/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/112/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu - Dobrzyniu oraz informacji

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 11.02.2015 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. dotyczące stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu oławskiego w 2016 roku

SPRAWOZDANIE. dotyczące stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu oławskiego w 2016 roku l.dz. E-0151-37-6302/2017 SPRAWOZDANIE dotyczące stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu oławskiego w 2016 roku Oława 14 lutego 2017 roku Realizując przyjęte zadania priorytetowe

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W HRUBIESZOWIE O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W 2009 ROKU

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W HRUBIESZOWIE O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W 2009 ROKU Załącznik do uchwały Nr XXXIII/283/2010 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 25 marca 2010r. Hrubieszów, dnia 09 marca 2010r. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W HRUBIESZOWIE O STANIE PORZĄDKU I

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r.

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r. 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 30.11. 2008 r. 11 grudnia, 2008 1 Powiat

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r.

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r. 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 30.09. 2008 r. 03 października 2008 r. 1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o STANIE PORZĄDKU i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO na TERENIE POWIATU TRANOBRZESKIEGO w 2014 r.

INFORMACJA o STANIE PORZĄDKU i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO na TERENIE POWIATU TRANOBRZESKIEGO w 2014 r. INFORMACJA o STANIE PORZĄDKU i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO na TERENIE POWIATU TRANOBRZESKIEGO w 2014 r. W okresie od 1 stycznia 2014r do dnia 31 grudnia 2014r w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnobrzegu:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W BYDGOSZCZY Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2008 R. oraz

SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W BYDGOSZCZY Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2008 R. oraz Załącznik do Uchwały nr... Rady Miasta Bydgoszczy z dnia.... Bydgoszcz dn. 22.01.2009 r. D-2/09 SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI W BYDGOSZCZY Z DZIAŁALNOŚCI ZA 2008 R. oraz INFORMACJA O STANIE

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 13.02.2014 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo