SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI"

Transkrypt

1 Środa Wlkp., dnia roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU 2011 Podstawa prawna opracowania: Art. 10 ust. 1 Ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji ( Dz. U. Nr 43, poz. 277 ze zm.) I Podstawowe wskaźniki zagrożenia przestępczością Przestępstwa ogółem Dynamika - Zmiana Dochodzenia i śledztwa wszczęte ,40% (+11) Przestępstwa stwierdzone ,80% (-70) Wykrywalność 83,2 % 85,20% +2,0% (średnia wojewódzka 75,2% ) W 2011 roku na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp. wszczęto 783 postępowania przygotowawcze tj. o 11 więcej w porównaniu do roku 2010, natomiast w wyniku zakończonych postępowań przygotowawczych stwierdzono 1068 przestępstw tj. o 70 mniej niż w roku Wskaźnik wykrywalności przestępstw ukształtował się na poziomie 85,2% i wzrósł o 2,0% w stosunku do roku ubiegłego.

2 W ogólnej liczbie 1068 stwierdzonych przestępstw, największą ilość stanowią przestępstwa o charakterze kryminalnym 662. Następnie narkotykowe w ilości 177 i gospodarcze w ilości 154 przestępstw. Pozostałe to 75 przestępstw. Przestępstwa kryminalne Dynamika - Zmiana Dochodzenia i śledztwa wszczęte ,2% (-28) Przestępstwa Stwierdzone ,6% (-77) Wykrywalność 74,7 % 76,60% +1,9% (średnia wojewódzka 64,5% ) W przestępczości kryminalnej nastąpił spadek zarówno wśród wszczęć o 28 postępowań, jak również ilości przestępstw stwierdzonych o 77. Wskaźnik wykrywalności wzrósł o 1,9% i wyniósł 76,6 %.

3 W ogólnej liczbie 662 przestępstw stwierdzonych o charakterze kryminalnym, największą liczbę stanowią przestępstwa przeciwko mieniu w liczbie 352. Następne w kolejności pod względem liczby, są przestępstwa narkotykowe, których stwierdzono 177. Ponadto odnotowano 27 przestępstw skierowanych przeciwko życiu i zdrowiu i pozostałe to 106 przestępstwa. Wśród przestępstw kryminalnych w wybranych kategoriach, w porównaniu do roku ubiegłego, wygląda to w sposób następujący: w kategorii zabójstw w 2011 r. nie wszczęto żadnego postępowania oraz nie stwierdzono żadnego takiego przestępstwa. W okresie analogicznym nie stwierdzono popełnienia takiego przestępstwa. w kategorii zgwałceń nie wszczęto żadnego postępowania oraz nie stwierdzono żadnego takiego przestępstwa. W okresie analogicznym wszczęto jedno postępowanie przygotowawcze jednak nie stwierdzono popełnienia takiego przestępstwa. w kategorii rozbojów i wymuszeń rozbójniczych stwierdzono popełnienie 4 przestępstw w 2011 r., w 2010 r. 9, przy wskaźniku wykrywalności 100,0% w 2011 r., natomiast 88,9 % w roku 2010, w kategorii bójka i pobicie stwierdzono popełnienie 5 przestępstw w 2011 r., przy 8 w 2010 r., z których wszystkie wykryto wskaźnik wykrywalności wyniósł 100% podobnie jak w roku 2010 w kategorii uszczerbek na zdrowiu stwierdzono popełnienie 21 przestępstw w 2011 r., przy 11 w 2010 r., z których jedno nie zostało wykryte, uzyskując wskaźnik wykrywalności 95,2%, przy wskaźniku wykrywalności 100 % w roku 2010, w kategorii kradzieży cudzej rzeczy stwierdzono popełnienie 155 przestępstw w 2011 r., przy 161 w 2010 r., uzyskując wskaźnik wykrywalności na poziomie 51,6% przy wskaźniku wykrywalności 50,3% w roku 2010, w kategorii kradzieży z włamaniem stwierdzono popełnienie 89 przestępstw w 2011 r., przy 121 w 2010 r., uzyskując wskaźnik wykrywalności w roku 2011 na poziomie 50,5 % przy wskaźniku wykrywalności 49,6% w roku 2010, w kategorii kradzieży i kradzieży poprzez włamanie samochodu stwierdzono popełnienie 25 tego typu przestępstw w 2011 r., przy 14 w 2010 r., uzyskując wskaźnik wykrywalności na poziomie 40,0%, przy wskaźniku wykrywalności 36,8 % w roku 2010, w kategorii uszkodzenie rzeczy stwierdzono popełnienie 44 przestępstw w 2011r., przy 52 w 2010 r., uzyskując wskaźnik wykrywalności na poziomie 54,5%, przy wskaźniku wykrywalności 50,0 % w roku 2010,

4 W kategorii przestępstw z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii stwierdzono popełnienie 177 przestępstw, przy 173 w 2010 r., osiągając 100,0% wskaźnik wykrywalności przy 100% w roku Przestępstwa gospodarcze Dynamika - zmiana Dochodzenia i śledztwa wszczęte Gospodarcze Korupcyjne ,1% (-5) ,0% (-1) Przestępstwa Stwierdzone Gospodarcze Korupcyjne ,5% (-22) ,00% Wykrywalność Gospodarcze Korupcyjne 99,4% 100,00% (+0,6%) 100% 100,00% W zakresie przestępczości gospodarczej można stwierdzić, że w przypadku wszczęć nastąpił w 2011 r. minimalny regres o 5 przestępstw i poziom ten utrzymał się na podobnym poziomie co w roku 2010, spadła tym samym ilość przestępstw stwierdzonych do analogicznego okresu roku ubiegłego o 22 przestępstwa.

5 Reasumując można wskazać tendencje pozytywne i negatywne i tak: Tendencja pozytywne: Spadło zagrożenie przestępczością w kategoriach : kradzież z włamaniem o 32 przestępstwa kradzież cudzej rzeczy o 11 przestępstw uszkodzenie rzeczy o 8 przestępstw przestępstwa rozbójnicze o 5 przestępstw bójka i pobicie o 3 przestępstwa Nastąpił wzrost wykrywalności w takich kategoriach przestępstw jak: przestępstwa rozbójnicze o 11,1 % do poziomu 100% uszkodzenie rzeczy o 4,2 % do poziomu 54,5% kradzież samochodów o 3,2 % do poziomu 40,0% kradzież cudzej rzeczy o 1,3 % do poziomu 51,6% kradzież z włamaniem o 0,9 % do poziomu 50,5% Utrzymany został wskaźnik wykrywalności z 2010 r., na poziomie 100% w kategorii przestępstw bójka i pobicie Tendencje negatywne: wzrost zagrożenia przestępczością w kategorii: kradzież i kradzież poprzez włamanie samochodu o 11 przestępstw uszczerbek na zdrowiu o 10 przestępstw (nowa kwalifikacja z 2011 r. nowy art kk. przestępstwo dot. przestępczości w rodzinie) narkotyki o 5 przestępstw spadek wskaźnika wykrywalności w kategorii: uszczerbek na zdrowiu o 4,8% w porównaniu do 2011 r. tj. z 100% do 95,2% ( jedno przestępstwo nie wykryte)

6 Dokonując analizy miejsc zaistniałych zdarzeń przedstawia się to następująco Gmina Ilość zdarzeń Udział procentowy Środa Wlkp ,1 Dominowo 20 4,2 Zaniemyśl 46 9,8 Nowe Miasto nad Wartą 50 10,6 Krzykosy 34 7,3 Ogółem % Największą ilość zdarzeń w 2011 roku odnotowano na terenie miasta i gminy Środa Wlkp. W ogólnej liczbie 321 zdarzeń, które miały miejsce na terenie miasta i gminy Środa Wlkp., 53,7 % odnotowano na trenie miasta, tj. 253 zdarzenia, natomiast 68 zdarzeń tj. 14,4 % na terenie gminy. Najbardziej zagrożonymi miejscami przestępczością o charakterze kryminalnym na terenie miasta Środa Wlkp. są rejony: ul. Osiedle Jagiellońskie (23), Niedziałkowskiego (20), Sportowa (13), Dąbrowskiego (11), 20-go Października (10), Wiosny Ludów (10), Czerwonego Krzyża (9). Natomiast biorąc pod uwagę miejscowości na terenie gminy Środa Wlkp. najwięcej zdarzeń odnotowano w Jarosławcu. Wśród zgłoszonych zdarzeń, na terenie miasta dominują kradzieże (48). Na terenie gminy Dominowo najwięcej zdarzeń odnotowano w Dominowie (5). W gminie Zaniemyśl najbardziej zagrożone są Zaniemyśl (19) i Łękno (14). Wśród zdarzeń dominują kradzieże. Gmina Nowe Miasto nad Wartą najwięcej zdarzeń odnotowano w Nowym Mieście nad Wartą W kategorii kradzież (8). Natomiast w gminie Krzykosy najbardziej zagrożony jest Sulęcinek. Wśród zdarzeń kryminalnych odnotowano najwięcej kradzieży (3).

7 II Bezpieczeństwo w ruchu drogowym powiatu średzkiego W roku 2011 na drogach powiatu średzkiego zaistniało 471 zdarzeń drogowych, w tym: wypadków 93, w których: zostało zabitych osób: 15, zostało rannych osób: 122, kolizji drogowych: 378. Porównując te dane do analogicznego okresu roku ubiegłego, zanotowano spadek zdarzeń drogowych o 63, spadek wypadków drogowych o 1, wzrost osób zabitych o 7, spadek osób rannych o 5, spadek kolizji drogowych o 62. W porównaniu do analogicznych okresów lat ubiegłych statystyka zaistniałych zdarzeń przedstawia się następująco: Rok Zdarzenia drogowe Wypadki drogowe Zabici Ranni Kolizje drogowe

8 W poszczególnych gminach powiatu średzkiego najwięcej zdarzeń odnotowano na terenie miasta i gminy Środa Wlkp. 60,3 % wszystkich zdarzeń, następnie na terenie gminy Krzykosy 13,8%. Biorąc pod uwagę skutki tych zdarzeń, pod względem ilości osób zabitych i rannych, najbardziej zagrożonymi są drogi gminy Środa Wlkp., Zaniemyśl i Krzykosy. Gminy Zdarzenia drogowe Wypadki drogowe Zabici Ranni Kolizje drogowe Środa Wlkp Dominowo Zaniemyśl Krzykosy Nowe Miasto n/w Powiat Średzki Analizując zagrożenie stanu bezpieczeństwa według kategorii dróg, przebiegających przez teren powiatu średzkiego, w omawianym okresie sytuacja przedstawia się następująco: L.p Kategoria drogi Ogółem zdarzeń wypadków zabitych rannych kolizji 1 Droga krajowa Droga wojewódzka Droga powiatowa Droga gminna Autostrada Miasto, wsie, ulice i inne Ogółem Przyczyny zdarzeń drogowych, spowodowanych przez kierujących pojazdami. W analizowanym okresie kierujący pojazdami byli sprawcami: zdarzeń drogowych : 463 (co stanowi 98,3 % ogółu zdarzeń) wypadków drogowych : 85 (osób rannych 116, zabitych 13) kolizji drogowych : 378

9 Do podstawowych przyczyn zdarzeń drogowych należało: nieudzielanie pierwszeństwa przejazdu : 117 ( 24,8 %) niedostosowanie prędkości do warunków ruchu : 95 (20,1%), niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami : 53 (11,2%) Lp. Przyczyna Ogółem zdarzeń wypadk zabitych rannych 1 Nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu/przejścia Niedostosowanie prędkości do warunków ruchu kolizji 3 Niezachowanie bezpiecznej odległości miedzy pojazdami Nieprawidłowe cofanie Nieprawidłowe wyprzedzanie Nieprawidłowe omijanie Inne (skręcanie, zaśnięcie itp ) Z winy pieszego Ogółem Przyczyny zdarzeń drogowych, spowodowanych przez pieszych. W analizowanym okresie piesi byli sprawcami: zdarzeń drogowych : 8 (co stanowi 1,7 % ogółu zdarzeń) wypadków drogowych : 8 (osób rannych 6, zabitych 2). Podstawowa przyczyną zdarzeń spowodowanych przez pieszych było nieostrożne wejście na jezdnię przed jadący pojazd.

10 Lp. Główne przyczyny nieprawidłowego zachowania się pieszych na drodze Ogółem zdarzeń wypadków zabitych rannych kolizji 1 Nieostrożne wejście na jezdnię przed jadącym pojazdem Nieostrożne wejście na jezdnię zza pojazdu Przekraczanie jezdni w miejscu niedozwolonym Wejście na jezdnię przy czerwonym świetle Zatrzymanie, cofanie się, leżenie na jezdni Ogółem Zdarzenia drogowe spowodowane przez nietrzeźwych uczestników ruchu. W analizowanym okresie nietrzeźwi kierujący pojazdami byli sprawcami: zdarzeń drogowych 12 (co stanowi 2,5 % ogółu zdarzeń) wypadków drogowych 1 (osób rannych 0, zabitych 1) kolizji drogowych 11 - Lp. Uczestnik zdarzenia Ogółem zdarzeń wypadk zabitych rannych kolizji Kierujący pojazdami Kierujący samochodami osobowymi Kierujący samochodami ciężarowymi Kierujący autobusem Kierujący ciągnikiem rolniczym Kierujący rowerem, motorowerem Kierujący motocyklem

11 Inny pojazd Piesi Ogółem Reasumując można stwierdzić, że w roku 2011: spadła o 63, tj. o 11,8 % ogólna liczba zdarzeń drogowych, spadła o 1, tj. o 1 % liczba wypadków drogowych, spadła o 62, tj. o 14 % liczba kolizji drogowych, wzrost osób zabitych o 7, tj. 87,5 %, spadek osób rannych o 5, tj. 3,9%, Główną przyczyną zdarzeń nadal jest nieprawidłowe zachowanie się użytkowników dróg, a w szczególności kierujących pojazdami, którzy spowodowali 98,3 % ogółu zdarzeń. Osoby piesze spowodowały 1,7 % ogółu zdarzeń. Największe zagrożeniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym odnotowano na drodze krajowej nr 11, gdzie zarejestrowano: 160 zdarzeń drogowych, co stanowi 33,9 % ogółu zdarzeń, w tym: 42 wypadki drogowe, w których 8 osób poniosło śmierć, a 65 osób zostało rannych, 118 kolizje drogowe. Drugim rejonem pod względem zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest miasto Środa Wlkp.. gdzie zarejestrowano: 134 zdarzenia drogowe, co stanowi 28,5 % ogółu zdarzeń, w tym: 17 wypadków drogowych, w których rannych zostało 17 osób, 117 kolizji drogowych. Największa dynamikę zdarzeń drogowych w Środzie Wlkp. zarejestrowano na następujących ulicach: Czerwonego Krzyża (13 zdarzeń drogowych, 2 wypadki drogowe, 2 osoby ranne, 11 kolizji drogowych)

12 Niedziałkowskiego (14 zdarzeń drogowych, 3 wypadki drogowe, 3 osoby ranne, 11 kolizji drogowych) Kilińskiego (11 zdarzeń drogowych, 11 kolizji drogowych) Poselska (12 zdarzeń drogowych, 2 wypadki drogowe, 2 osoby ranne, 10 kolizji drogowych) Funkcjonariusze Zespołu Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp. wykonali czynności na miejscu 269 zdarzeń drogowych. Ujawnili wykroczeń drogowych. Nałożyli za ujawnione wykroczenia mandatów karnych w tym: na kierujących na pieszych Ponadto funkcjonariusze Zespołu Ruchu Drogowego w czasie służby w patrolach: wylegitymowali osoby, w tym: kierujących pojazdami pieszych ujawnili 146 kierujących znajdujących się w stanie nietrzeźwości lub po użyciu, ujawnili 16 kierujących popełniających inne przestępstwa (niestosujących się do wyroku sądowego, narkotyki i inne). sporządzili 9643 kart rejestracyjnych Mrd 5, zatrzymali 127 uprawnień do kierowania pojazdami, z czego 104 za kierowanie w stanie nietrzeźwości lub w stanie po użyciu alkoholu, zatrzymali 1013 dowodów rejestracyjnych. III Ocena efektywności służby prewencji. Siły i środki kierowane do służby patrolowej. Priorytetem działań pionu prewencji jest wykonawstwo służby patrolowej w rejonach szczególnie zagrożonych przestępczością kryminalną i wykroczeniami. Dyslokację służby każdorazowo poprzedzano analizą stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu oraz analizą stopnia zagrożenia ładu i porządku

13 publicznego w przewidywanych i odbywających się imprezach sportowych, rozrywkowych i rekreacyjnych. W roku 2011 stan ewidencyjny Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego wynosił 13 policjantów, a od 30 grudnia 2011 wynosił 18 policjantów, którzy ogółem wykonali służb tj godzin osiągając wskaźnik wykorzystania na poziomie 54,6 %. Przewodnicy psów służbowych wykonali ogółem 308 służb patrolowych, tj godziny. Czas innych czynności wykonanych przez policjantów Zespołu Patrolowo-Interwencyjnego przedstawia się następująco: służba w pomieszczeniach dla zatrzymanych prace biurowo-administracyjne konwoje i doprowadzenia szkolenia i szkoły resortowe zabezpieczenie imprez masowych 176 godzin 0 godzin 123 godziny 272 godziny 120 godzin W 2011 r. policjanci pionu prewencji przepracowali odpowiednio: na I zmianie 29,6 % ogólnego czasu służby, na II zmianie 31,9 % ogólnego czasu służby, na III zmianie 38,5 % ogólnego czasu służby. Te wskaźniki należy również ocenić pozytywnie bowiem wynika z nich, że policjanci pionu prewencji byli kierowani do służby w godzinach w których zagrożenie przestępstwami i wykroczeniami było największe. Ponadto policjanci z pionu prewencji oceniani byli poprzez określenie czasu reakcji na zgłoszone zdarzenia w zależności od miejsca tj. w mieście oraz w terenie wiejskim. W opisywanym roku w mieście zanotowano zdarzeń, a czas reakcji policji średnio wyniósł około 3 minut 2 sekund. Natomiast w terenie wiejskim zarejestrowano zdarzenia, a średni czas reakcji kształtował się na poziomie 10 minut 33 sekund. Powyższe związane jest z ukształtowaniem powiatu i koniecznością dotarcia na miejsce zdarzenia częstokroć znajdujące się kilkanaście kilometrów od siedziby jednostki Policji. Wykorzystanie dzielnicowych w służbie. W roku 2011 stan etatowy dzielnicowych dla całej KPP w Środzie Wlkp. wynosił 9 dzielnicowych.

14 Wykorzystanie dzielnicowych (absencja) kierowanych do codziennej służby obchodowej i patrolowej w 2011 r. w porównaniu do roku 2010 przedstawia się następująco: 2010 roku 2011 roku stan ewidencyjny h - 100% h 100 obchód h - 52,3 % h 49,6 % patrol 64 h - 0,2 % 0 h 0% szkolenie 304 h - 1,1 % 192 h 0,7 % służba ochronna 576 h - 2,2 % 408 h 1,5 % inne 112 h - 0,4 % 104 h 0,4 % Analizując powyższe stwierdzić należy, że w ocenianym okresie nastąpił nieznaczny spadek wykonanych służb obchodowych przez dzielnicowych, a jednocześnie zmniejszyła się liczba służb dzielnicowych w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych.. Postępowanie w sprawach o wykroczenia. 3.1 Wykroczenia ujawnione przez policjantów i zastosowane środki prawne. Ogółem ujawniono wykroczeń. Największą liczbę ujawnili policjanci Referatu Ruchu Drogowego Policjanci patrolowo-interwencyjni ujawnili wykroczenia, dzielnicowi 681, a pozostali policjanci 88. Policjanci nałożyli mandatów karnych, w 577 przypadkach skierowali wnioski o ukaranie do Sądu Rejonowego. Funkcjonariusze zastosowali pouczenie wobec osób popełniających wykroczenia w przypadkach Wnioski o ukaranie. W okresie 2011 roku policjanci Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp. łącznie sporządzili 577 wniosków o ukaranie tj. o 7 wniosków więcej niż w 2010 roku. Kategorie wykroczeń, za które sporządzono wnioski o ukaranie przedstawiają się następująco: 13 - to wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu ( 2,2 % ogółu wykroczeń),

15 311 to wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w ruch na drogach, (53,9 % ogółu wykroczeń), 7 to wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia, (1,2 % ogółu wykroczeń), 69 to wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej, (11,9 % ogółu wykroczeń) to wykroczenia przeciwko mieniu, ( 20,1 % ogółu wykroczeń), 8 - to wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego, (1,4 % ogółu wykroczeń), 3 to wykroczenia dot. przepisów o ochronie zwierząt, ( 0,6 % ogółu wykroczeń), 14 - to wykroczenia przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,(2,4 % ogółu wykroczeń), 36 - to wykroczenia przeciwko innym przepisom,( 6,3 % ogółu wykroczeń). Z przeprowadzonej analizy wynika, że ilość sporządzonych wniosków za wykroczenia w ruchu drogowym, to ponad połowa ogólnej liczby wniosków. Powyższy stan rzeczy spowodowany był występującymi przesłankami ujemnymi do stosowania postępowania mandatowego w przypadkach popełnianych wykroczeń w ruchu drogowym, dlatego, też represjonowanie sprawców powyższych wykroczeń odbywało się poprzez skierowanie do sądu wniosków o ukaranie Mandaty karne. Policjanci prewencji nałożyli łącznie mandatów karnych, to o 546 mandatów więcej niż w roku 2010 (12 572). Struktura nałożonych mandatów karnych przedstawia się następująco: przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu 46 przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 15 przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi ruchu na drogach przeciwko urządzeniom użytku publicznego 85 przeciwko przepisom o ochronie przyrody, zwierząt 11 przeciwko obyczajności publicznej 136 przeciwko mieniu 121 przeciwko osobie 2 przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi 318

16 przeciwko innym przepisom 48 Ilość nałożonych mandatów w ruchu drogowym stanowi 94 % ogólnej liczby nałożonych mandatów. Zatrzymania na gorącym uczynku. W czasie służby policjanci Wydziału Prewencji i Ruchu Drogowego zatrzymali na gorącym uczynku popełnienia przestępstwa bądź w bezpośrednim pościgu 237 osób, z tego: policjanci patrolowo-interwencyjni przewodnicy dzielnicowi 165 osób 35 osób 37 osób Interwencje. W ocenianym okresie czasu przeprowadzono łącznie 697 interwencji policyjnych. W porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego nastąpił spadek o 20. Z ogólnej liczby to: rok 2010 rok 2011 interwencje domowe interwencje w miejscach publicznych w innych miejscach Należy podkreślić, iż spadła liczba interwencji domowych o 133, i w miejscach publicznych o 31, wzrosła liczba interwencji w innych miejscach o 144. Osoby umieszczone w Policyjnych Pomieszczeniach dla Osób zatrzymanych. W ocenianym okresie czasu zatrzymano w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych Komendy Powiatowej Policji w Środzie Wlkp. łącznie 243 osoby. Przyczyny zatrzymania: podejrzani o popełnienie przestępstw: 178

17 na polecenie sądów i prokuratora: 18 zatrzymanie prewencyjne: 45 za wykroczenie 2 Postępowania dotyczące nieletnich. W 2011 roku nieletni popełnili 209 czynów karalnych. Ilość czynów karalnych wzrosła o 37 w stosunku do roku ubiegłego. Odnotowano spadek ilości osób nieletnich popełniających czyny karalne o 99 w porównaniu do roku Najwięcej czynów stanowią naruszenia ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 154. Następną kategorią to czyny skierowane przeciwko mieniu w ilości 41. Przeciwko życiu i zdrowiu 4, a pozostałe 10. Zarówno w roku 2011 tak jak w 2010 dominującą kategorią przestępstw, były przestępstwa określone w art. 58 ust. 1 lub 2 i w art. 62 ust. 1 Ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii. To 154 czyny w 2011 roku do 133 czynów w roku Odnotowane czyny w kategorii około narkotykowej są efektem prowadzonego rozpoznania w środowisku młodzieżowym przez funkcjonariuszy zajmujących się tą kategorią przestępstw. Analizując dane dotyczące miejsca popełnienia czynu, stwierdzić należy, iż ilość czynów karalnych będących przestępstwami, a zaistniałych na terenie szkół utrzymuje się na podobnym poziomie (12 czynów w roku 2011, co stanowi tylko 5,7 % ogólnej ich liczby, przy 12 czynach w roku 2010 co stanowiło 7,2 %, ogólnej liczby czynów popełnionych przez osoby nieletnie). Niepokój budzą zaś kategorie czynów karalnych popełnianych poza szkołą. Zaliczyć do nich należy kradzieże, włamania oraz przestępstwa narkotykowe. W tym celu

18 zwiększono nacisk na uświadomienie osobom małoletnim, ich rodzicom i opiekunom zagrożeń związanych z popełnianiem czynów karalnych z kategorii narkotykowej oraz określonej w Kodeksie Karnym w kategorii przeciwko przestępstwa przeciwko mieniu Wśród działań podejmowanych przez policjantów Zespołu Prewencji Kryminalnej, Nieletnich i Patologii KPP w Środzie Wlkp. na rzecz zapobiegania przestępczości wymienić można: akcja Stop oszustom przeprowadzono spotkania edukacyjne z seniorami; szkolenie przeprowadzono wśród członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych; szkolenie przeprowadzono wśród mieszkańców Domu Pogodnej Jesieni w Środzie Wlkp.; szkolenie przeprowadzono wśród słuchaczy Uniwersytetu III-go Wieku; szkolenie przeprowadzono wśród członków Koła Emerytów i Rencistów ; wspólnie ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Środzie plakaty ostrzegawczoinformacyjne; Bądź widoczny rozdawano kamizelki i elementy odblaskowe wśród rowerzystów i osób uprawiających sporty; spotkania prewencyjne z księżmi z terenu powiatu średzkiego dotyczącego włamań i zabezpieczenia plebanii pod nieobecność księży; prewencja Ruchu Drogowego w ramach współpracy z Generalną DDKiA zorganizowano happening w ramach strategicznego programu ochrony życia i zdrowia użytkowników dróg krajowych pod nazwą Drogi Zaufania ; z funkcjonariuszami SOK włączono się w zorganizowanie na terenie Środy Wlkp. działań pod nazwą Bezpieczny Przejazd skierowany do użytkowników dróg. Cel- poprawa bezpieczeństwa przy przejazdach kolejowych; wśród sołtysów gminy Środa przeprowadzono szkolenie profilaktyczne bezpiecznych zachowań na wsi oraz bezpieczeństwa dzieci na wsi oraz zabezpieczania trzody chlewnej i sprzętu; opracowano i wydrukowano ulotkę dotyczącą bezpiecznego korzystania z roweru, zawierającą wyciąg najważniejszych przepisów, i rady pod kątem bezpiecznego korzystania z roweru przez dzieci jak i dorosłych; w okresie zimowym działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa bezdomnych spotkania OPS + kontrola miejsc przebywania tych osób przez dzielnicowych oraz strażników miejskich; w ramach corocznej inicjatywy Trzeźwe Spojrzenie policjanci prowadzili szkolenia edukacyjne dla osadzonych w miejscowym Areszcie Śledczym dotyczących przestępstw popełnianych pod wpływem alkoholu; prowadzono akcję Sierż. Pyrek rowerzysta, Bądź widoczny na drodze w której piesi i rowerzyści otrzymywali kamizelki odblaskowe; w ramach programu Bezpieczne Miasto/Wieś we współpracy ze stowarzyszeniem Droga i Bezpieczeństwo na terenie gminy Środa Wlkp., Krzykosy i Nowe Miasto n/w organizowano spotkania z dorosłymi uczestnikami ruchu drogowego /piesi, rowerzyści, osobami uprawiające Nordic Walking /,

19 których instruowano na temat zasad bezpiecznego poruszania się po drogach a także przekazywano kamizelki odblaskowe oraz inne elementy odblaskowe; organizowano spotkania z nauczycielami, pedagogami, rodzicami uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponad gimnazjalnych gdzie tematem spotkania były zagrożenia związane z zażywaniem środków odurzających a także zagadnienia dotyczące zagrożeń związanych z uzależnieniami /alkohol, wyroby tytoniowe/. Omawiano konsekwencje prawne związane z tą tematyką. Podczas spotkania z rodzicami i pedagogami posiłkowano się walizką DRUG-BOX z KPP we Wrześni; przeprowadzono pogadanki z uczniami w szkołach na temat Bezpiecznej Zimy ; prowadzono pogadanki z uczniami pt. Być odpowiedzialnym ; w ramach programu Bezpieczny Ogród uczestniczono w spotkaniach z działkowcami; prowadzone były kompleksowe działania zmierzające do ograniczenia zjawiska narkomanii oraz przekazania wiedzy na temat szkód zdrowotnych i społecznych używania narkotyków. W ramach realizacji programu Bezpieczna Szkoła realizowano tematykę programów Narkotyki - najlepsze wyjście nie wchodzić oraz programy Ogólnopolska Akcja Narkotykowa. Przeprowadzane były spotkania oraz prelekcje wśród rodziców i nauczycieli. Wykorzystywano z KPP we Wrześni walizkę DRUG-BOX celem zaprezentowania i zwrócenia uwagi dorosłych na środki z którymi mogą mieć do czynienia osoby małoletnie; zainicjowano i wprowadzono w ramach inicjatywy społecznej, na bazie współpracy z uczniami ZSZ o profilu policyjnym służby Patroli szkolnych propagowano prawidłowe zachowania na drodze w ramach powiatowego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego; spotkania wspólnie z Państwową Strażą Pożarną; w okresie letnim działania dotyczące bezpiecznego wypoczynku i zabaw wśród dzieci uczęszczających do świetlic środowiskowych w Środzie i Chociczy; wspólnie z Towarzystwem Sportowym MTB Team Środa prowadzono zakrojone na cały powiat działania szkoleniowe wśród uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz dzieci przedszkolnych. Wszystkie dzieci otrzymywały odblaski. we współpracy ze Stowarzyszeniem Droga i Bezpieczeństwo rozdawano dzieciom kolorowanki o tematyce ruchu drogowego; zorganizowane zostały zajęcia edukacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Środzie Wlkp. o odpowiedzialności karnej i konsekwencji za popełnienie czynów karalnych; zorganizowano na rozpoczęcie wakacji piknik prewencyjny promujący bezpieczne podróżowanie, spędzanie czasu wolnego wakacyjnego; we współpracy z firmą Skanska zorganizowano dla dzieci w wieku przedszkolnym zajęcia edukacyjno - profilaktyczne o zakazie zabaw na terenie budowy oraz bezpiecznym korzystaniu z drogi. Wszystkie dzieci zostały wyposażone w kamizelki odblaskowe; wsparto i zabezpieczono Rodzinny Rajd Rowerowy zorganizowany wspólnie przez MTB Team, Państwową Straż Pożarną, Straż Miejską i Policje, przeznaczony dla całych rodzin, promujący bezpieczeństwo rowerowe. Wszyscy uczestnicy otrzymali kamizelki odblaskowe;

20 w ramach Bezpieczna szkoła przeprowadzano pogadanki z dziećmi w przedszkolach, szkołach w celu podnoszenia wiedzy na temat własnego bezpieczeństwa, przekazywano odblaski SpongeBoba, przekazywano kolorowanki na temat bezpieczeństwa, uświadamiano dzieci i młodzież na temat zagrożeń wynikających z poruszaniem się po drogach; przekazywano dzieciom prawidłowe zachowanie wobec zwierząt, jak również podstawowe zasady bezpieczeństwa w kontakcie z osobami obcymi; prowadzono działania Odblaskowy Uśmiech ; kontynuowano program Wchodzę w dorosłe życie - podstawowe zagadnienia prawne ; w ramach programu Bezpieczne Miasto/Wieś we współpracy ze stowarzyszeniem Droga i Bezpieczeństwo na terenie gminy Środa Wlkp., Krzykosy i Nowe Miasto n/w organizowano spotkania z dziećmi i młodzieżąuczestnikami ruchu drogowego /piesi, rowerzyści, osobami uprawiające Nordic Walking /, których instruowano na temat bezpiecznego poruszania się po drogach a także przekazywano kamizelki odblaskowe oraz inne elementy odblaskowe; we współpracy z Średzką Spółdzielnią Mleczarską JANA oraz Państwową Strażą Pożarną dla uczniów szkół podstawowych zorganizowano turniej Mlecznie Bezpiecznie ; równocześnie z odbywającym się XI Otwartym Międzynarodowym Triathlonem Policyjnym nad jeziorem średzkim zorganizowano piknik rodzinny pod nazwą spędź czas bezpiecznie ze swoim dzieckiem w ramach którego propagowano tematykę bezpiecznych wakacji. IV Podsumowanie Analizując całościowo stan zagrożenia na terenie powiatu, należy przyjąć następujące prognozy i kierunki działań na 2012 r.: nadal będą dominować przestępstwa przeciwko mieniu,, istotnym problemem będą kradzieże i kradzieże z włamaniem do różnych obiektów, w tym również do budynków mieszkalnych, należy obawiać się wzrostu ilości przestępstw związanych z dystrybucją narkotyków oraz kradzieżą pojazdów, należy podejmować działania profilaktyczne: wśród dzieci i młodzieży dotyczące podnoszenia świadomości w zakresie odpowiedzialności za popełnione czyny karalne oraz negatywne skutki zażywania używek (papierosy, alkohol, środki odurzające), mających na celu ograniczenie liczby przestępstw przeciwko mieniu, celem działań w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym będzie

21 zmniejszenie liczby wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym oraz zmniejszenie liczby osób rannych, skutecznie współdziałanie uprawnionych podmiotów w zakresie przeciwdziałania zjawisku przemocy w rodzinie, zapewnienie szybkiej reakcji na zgłoszenie obywatela o zaistniałym zdarzeniu, zapewnienie bezpieczeństwa w miejscach publicznych i eliminacja zachowań szczególnie uciążliwych społecznie.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 13.02.2014 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 11.02.2015 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 01.03.2016 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2014 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2014 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2014 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kamiennogórskiego Kamienna Góra, styczeń 2015 1. Zagrożenie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 31.12. 2010 r. Komisariat Policji w Brzeszczach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 01.03.2017 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kamiennogórskiego Kamienna Góra, luty 2014 1. Zagrożenie przestępczością

Bardziej szczegółowo

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym Z dniem 1 stycznia 2013 r. siedlecka komenda rozpoczęła funkcjonowanie w zreorganizowanych strukturach. W miejsce działających na terenie powiatu 9 Posterunków Policji utworzono 3 Komisariaty Policji z

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim. Insp. Dariusz Borowiec

Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim. Insp. Dariusz Borowiec Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim Insp. Dariusz Borowiec Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Golubiu- Dobrzyniu Komenda Powiatowa Policji ( 83 funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 2010 ROKU

INFORMACJA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 2010 ROKU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W STALOWEJ WOLI INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 21 ROKU Stalowa Wola dnia 211-1-29 Wykres

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. za 2014 rok. Hajnówka, dn TPP Z A T W I E R D Z A M

SPRAWOZDANIE. z działalności Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. za 2014 rok. Hajnówka, dn TPP Z A T W I E R D Z A M Hajnówka, dn. 2015-02-09 Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce TPP.036.1.2015 Z A T W I E R D Z A M KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W HAJNÓWCE /podpis nieczytelny/ kom. mgr Dariusz Kułak SPRAWOZDANIE z działalności

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Policji Pszczyna 02 luty 2016 r.

Komenda Powiatowa Policji Pszczyna 02 luty 2016 r. Komenda Powiatowa Policji Pszczyna luty 16 r. w Pszczynie L. dz. Zw-16/16 I N F O R M A C J A Egz. nr.. O stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działaniach Policji na terenie podległym Komendzie

Bardziej szczegółowo

Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 2013 roku

Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 2013 roku Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 213 roku WYBRANE KATEGORIE PRZESTĘPCZOŚCI PION KRYMINALNY KMP Ruda Śląska WSZCZĘTE POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE OGÓŁEM W ROZBICIU NA KOMISARIATY 6 588 5 4654

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY WYSZKÓW W 215 ROKU Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA POSTERUNKU POLICJI W BIAŁEJ ZA OKRES III KWARTAŁÓW 2012 ROKU:

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA POSTERUNKU POLICJI W BIAŁEJ ZA OKRES III KWARTAŁÓW 2012 ROKU: Biała, dnia 23.10.2012r. PP 990/12 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA POSTERUNKU POLICJI W BIAŁEJ ZA OKRES III KWARTAŁÓW 2012 ROKU: Posterunek Policji w Białej, w którego skład wchodzi

Bardziej szczegółowo

NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU. Racibórz, styczeń 2015r.

NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU. Racibórz, styczeń 2015r. NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU Racibórz, styczeń 2015r. Stan etatowy Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu 221 etatów policyjnych Stan zatrudnienia na dzień: 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 60%

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 60% ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w w okresie 01.01. - 31.12. 2011 r. 25 maj 2012 1 Powiat oświęcimski Analiza

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI w OPATOWIE

KOMENDA POWIATOWA POLICJI w OPATOWIE KOMENDA POWIATOWA POLICJI w OPATOWIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W OPATOWIE ZA ROK 2015 MISJA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ POLICJI: Systematycznie poprawiając skuteczność, służymy społeczeństwu

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Policji w Łomży. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009

Komenda Miejska Policji w Łomży. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009 Komenda Miejska Policji w Łomży Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009 LICZBA ZDARZEŃ ZA ROK 2009 r W PORÓWNANIU DO ROKU 2008r KATEGORIA ZDARZEŃ LICZBA ZDARZEŃ

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 31.07. 2008 r. 8 wrzesień, 2008 1 Powiat

Bardziej szczegółowo

KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA

KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA STANU ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA LUBONIA ORAZ PRACY KOMISARIATU POLICJI W LUBONIU W ROKU 2012 I. przestępczości

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w mieście - - zagrożenia, zwalczanie i zapobieganie

Bezpieczeństwo w mieście - - zagrożenia, zwalczanie i zapobieganie Bezpieczeństwo w mieście - - zagrożenia, zwalczanie i zapobieganie SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W CZARNKOWIE W 2014 ROKU Czarnków 2015r. W 2014 roku służbę pełniło 4 strażników Straży Miejskiej.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko SPRAWOZDANIE z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko Nisko luty 2016 WSTĘP Teren Gminy i Miasta Nisko obejmuje obszar

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2016

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2016 ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2016 Darowizny rzeczowe oraz środki finansowe przekazane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu 820 000,00 zł - Budowa Komisariatu

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI 1 DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa w sezonie letnim 2013 na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. Projekt w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Żninie ze swojej działalności, a także informacji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r.

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r. 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 30.11. 2008 r. 11 grudnia, 2008 1 Powiat

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r.

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r. 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 30.09. 2008 r. 03 października 2008 r. 1

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2017

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2017 ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2017 1 Darowizny rzeczowe oraz środki finansowe przekazane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu 1 235 000,00 zł - Budowa Komisariatu

Bardziej szczegółowo

OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2016

OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2016 OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2016 1 STAN ETATOWY KMP W RYBNIKU W LATACH 2015-2016 Stan na dzień Stan etatowy

Bardziej szczegółowo

o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie

o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie Wąbrzeźno, dnia 5 lutego 7 r. Raport roczny 6 o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie ul. Wolności

Bardziej szczegółowo

Puławy, r. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU PUŁAWSKIEGO za okres 2012 roku

Puławy, r. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU PUŁAWSKIEGO za okres 2012 roku Puławy, 10.02.2013 r. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU PUŁAWSKIEGO za okres 2012 roku I. CHARAKTERYSTYKA POWIATU PUŁAWSKIEGOO Powiat puławski jest jednym z większych

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI Informacja dotycząca stanu zagrożenia przestępczością na terenie placówek oświatowych i wychowawczych (szkół podstawowych i gimnazjów, szkół średnich i zawodowych,

Bardziej szczegółowo

Pokaz strona internetowa

Pokaz strona internetowa Pokaz strona internetowa * Postępowanie RSD-349/9 KP Trzebinia - 669 czynów * * 1 wykrywalność przestępstw w powiecie w latach 21-211 8 6 4 2 przestępstwa ogółem przestępstwa kryminalne ogółem 21 22 23

Bardziej szczegółowo

Jest to zasługa wszystkich policjantów z wydziałów prewencji i kryminalnego oraz zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką.

Jest to zasługa wszystkich policjantów z wydziałów prewencji i kryminalnego oraz zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką. Data publikacji : 31.01.2013 Analiza stanu bezpieczeństwa - rok 2012 Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE NIŻAŃSKIM W ROKU 2015 Nisko styczeń 2016 1 WPROWADZENIE Komenda Powiatowa Policji w Nisku jest jednostką

Bardziej szczegółowo

Poznań ma powierzchnię 262 km² i ponad mieszkańców co plasuje miasto na piątym miejscu w Polsce. Cała aglomeracja poznańska liczy ponad 1 000

Poznań ma powierzchnię 262 km² i ponad mieszkańców co plasuje miasto na piątym miejscu w Polsce. Cała aglomeracja poznańska liczy ponad 1 000 Poznań ma powierzchnię 262 km² i ponad 540 000 mieszkańców co plasuje miasto na piątym miejscu w Polsce. Cała aglomeracja poznańska liczy ponad 1 000 000 osób. Miasto jest również jednym z największych

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku

Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Żninie WYNIKI PRACY PIONU

Bardziej szczegółowo

,0 60,2 59,1-1, ,8 50,6 49,6-1, , ,7-2, ,7 36,6 45,5 + 8, ,1 77,9 54,6-23,4

,0 60,2 59,1-1, ,8 50,6 49,6-1, , ,7-2, ,7 36,6 45,5 + 8, ,1 77,9 54,6-23,4 Kategoria Postępowania wszczęte w roku 2012 Postępowania wszczęte w roku 2013 Dynamika % Wykrywalność 2012 Wykrywalność 2013 Wzrost/ spadek Przestępstwa ogółem 2101 2122 101,0 60,2 59,1-1,1 Przestępstwa

Bardziej szczegółowo

Z a t w i e r d z a m : Wąbrzeźno dnia 25 stycznia 2012 r. Sprawozdanie

Z a t w i e r d z a m : Wąbrzeźno dnia 25 stycznia 2012 r. Sprawozdanie Z a t w i e r d z a m : Wąbrzeźno dnia 25 stycznia 2012 r.... Sprawozdanie z wyników pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie i o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim za okres roku 2011 I.

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014 STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014 DYNAMIKA POSTĘPOWAŃ WSZCZĘTYCH KRADZIEŻE KRADZIEŻE SAMOCHODÓW WŁAMANIA PRZESTĘPSTWA ROZBÓJNICZE BÓJKI, POBICIA USZKODZENIA MIENIA

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO K o m e n d a P o w i a t o w a P o l i c j i w Aleksandrowie Kujawskim Egz. 1 L.dz. /2015 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO Aleksandrów Kujawski,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/127/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/127/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XX/127/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SŁUBICACH W I PÓŁROCZU 27 ROKU. I. ZAGROśENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ. I.1. Informacje ogólne. Komenda

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W HRUBIESZOWIE O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W 2008 ROKU

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W HRUBIESZOWIE O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W 2008 ROKU Załącznik do uchwały Nr XXIV/213/2009 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 26 marca 2009 roku Hrubieszów, dnia 12 marca 2009r. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W HRUBIESZOWIE O STANIE PORZĄDKU I

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2015

Załącznik nr 3. OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2015 Załącznik nr 3. OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 215 1. STAN ETATOWY KOMISARIATÓW PODLEGŁYCH KMP W RYBNIKU W ROKU 215

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie roku

STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie roku STAN BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH POWIATU WYSZKOWSKIEGO W okresie 1.1-31.8 13 roku W okresie od 1.1.13 r. do 31.8.13 r. na terenie powiatu wyszkowskiego zaistniało 67 wypadków drogowych, w tym 11 wypadków

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU GRODZKIEGO BIAŁA PODLASKA W 2014 ROKU

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU GRODZKIEGO BIAŁA PODLASKA W 2014 ROKU INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU GRODZKIEGO BIAŁA PODLASKA W 214 ROKU Biała Podlaska, marzec 215 1 Wstęp Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej nie prowadzi odrębnych statystyk

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Szczecina

INFORMACJA. dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Szczecina INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa ruchu drogowego na terenie Szczecina W niniejszym opracowaniu wzięto pod uwagę okres od 1 stycznia 2010 roku do 30 września 2011 roku, tj. 21 miesięcy, oraz w celach

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM

BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM www.kwp.radom.pl BEZPIECZEŃSTWO W RUCHU DROGOWYM 25000 2013 2014 20000 19856 19 334 15000 10000 5000 0 2 474 2 354 348 321 3047 2 890 Wypadki Zabici Ranni Wypadki ze skutkiem śmiertelnym 311 300 Kolizje

Bardziej szczegółowo

o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji w Sulechowie w tym gminy Trzebiechów

o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji w Sulechowie w tym gminy Trzebiechów URZĄD Trzeblechów -v. poctpłs Komisariat Policji w Sulechowie V o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji w Sulechowie w tym gminy Trzebiechów za rok 24 Sulechów, dnia 2 lutego 25

Bardziej szczegółowo

,9 50,30% 61,7 + 11, ,2 40,70% 53,04 +12, ,0 26,60% 42,2 +15, ,7 21,60% 39,4 +17,8

,9 50,30% 61,7 + 11, ,2 40,70% 53,04 +12, ,0 26,60% 42,2 +15, ,7 21,60% 39,4 +17,8 Kategoria Postępowania wszczęte w roku 2015 Postępowania wszczęte w roku Dynamika % Wykrywalność 2015 Wykrywalność Wzrost/ spadek Przestępstwa ogółem 2004 1796 86,9 50,30% 61,7 + 11,2 Przestępstwa kryminalne

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA

ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA ANALIZA STANU BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU ZGIERSKIEGO 2010 rok REALIZACJA ZADAŃ STRATEGII KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W ŁODZI NA LATA 2010-2012 PROGRAMY STWORZONE W CELU POPRAWY STANU BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE WE WŁOSZCZOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE

POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE WE WŁOSZCZOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE WE WŁOSZCZOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE, dnia 5lutego 26 roku PRZESTĘPCZOŚĆ OGÓLNA I KRYMINALNA Opracowanie przygotowano w oparciu o informacje

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Grajewo w 2006 roku

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Grajewo w 2006 roku 1 Grajewo dnia 05.03.2006 r. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Grajewo w 2006 roku I. Identyfikacja zagrożeń. Określenie przyczyn negatywnych zjawisk. 1. Stan zagrożenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/209/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/209/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/209/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 216 ROKU 2 W lutym 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 78 wypadków drogowych (o 21 więcej niż w lutym 215 r.), w wyniku których 5 osób poniosło

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju

Podsumowanie Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju Urząd Miejski w Rabce-Zdroju http://www.gmina.rabka.pl/main/aktualnosci/podsumowanie-komisariatu-policji-w-rabce-zd roju/idn:1589/printpdf 24 lut 2017 kategoria: Aktualności Aktualności Podsumowanie Komisariatu

Bardziej szczegółowo

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku. WRD KWP w Krakowie

Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku. WRD KWP w Krakowie Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego na małopolskich drogach w 2013 roku WRD KWP w Krakowie W 2013 roku w Polsce odnotowano : 35 752 ( 37 046 ) wypadków drogowych - spadek o 1 294 tj. 3,5 %, 3 334 ( 3 571

Bardziej szczegółowo

Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku

Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku Warszawa, 2012 r. 2 Spis treści 1 CHARAKTERYSTYKA PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH... 5 1.1. Rozmiar

Bardziej szczegółowo

Raport. z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku. Warszawa, marzec 2009 r.

Raport. z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku. Warszawa, marzec 2009 r. Raport z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku Warszawa, marzec 2009 r. Szanowni Państwo, Opracowany w Biurze Prewencji Komendy Głównej Policji Raport

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w MIKOŁOWIE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w MIKOŁOWIE ZA ROK 2011 L.dz. 883/12 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w MIKOŁOWIE ZA ROK 2011 Spis zawartości: I. Dane statystyczne przestępczości dla całego powiatu II. Przestępczość nieletnich na terenie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI NIELETNICH w WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM za rok 2010

SPRAWOZDANIE. STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI NIELETNICH w WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM za rok 2010 Oryginał zatwierdził: Olsztyn, 2011.01.27 p.o. I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZIEGO POLICJI W OLSZTYNIE insp. Adam Kołodziejski Pr- 178/2011 SPRAWOZDANIE STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI NIELETNICH w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI NIELETNICH w WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM za rok Czyny karalne nieletnich.

SPRAWOZDANIE. STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI NIELETNICH w WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM za rok Czyny karalne nieletnich. Oryginał zatwierdził: Olsztyn, 2010.02.26 I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZIEGO POLICJI W OLSZTYNIE insp. Wojciech Sobczak Pr- 355/2010 SPRAWOZDANIE STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI CH w WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO

Bardziej szczegółowo

Wypadki drogowe w Polsce w 2004 roku analiza ilościowa. I. Liczba wypadków w 2004 roku

Wypadki drogowe w Polsce w 2004 roku analiza ilościowa. I. Liczba wypadków w 2004 roku POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/kgp/brd/statystyki/wypadki-drogowe/10,wypadki-drogowe-w-2004-r.html Wygenerowano: Czwartek, 31 sierpnia 2017, 06:10 WYPADKI DROGOWE W 2004 R. Wypadki drogowe

Bardziej szczegółowo

W 2003 roku zaistniało wypadków drogowych, w których zginęło osób, a zostało rannych. Wporównaniu do roku ubiegłego odnotowano:

W 2003 roku zaistniało wypadków drogowych, w których zginęło osób, a zostało rannych. Wporównaniu do roku ubiegłego odnotowano: POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/kgp/brd/statystyki/wypadki-drogowe/161,wypadki-drogowe-w-2003-r.html Wygenerowano: Czwartek, 31 sierpnia 2017, 06:10 WYPADKI DROGOWE W 2003 R. W 2003 roku zaistniało

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2016 ROKU 2 W marcu 2016 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 79 wypadków drogowych (o 2 więcej niż w marcu 2015 r.), w wyniku których 4 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2015 ROK.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2015 ROK. Dobczyce dnia 21 stycznia 2016 r. L.dz. GDK 076/16 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2015 ROK. Gmina i miasto Dobczyce jest jedną z trzech Gmin obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

Rok 2012: wypadki drogowe i ich skutki

Rok 2012: wypadki drogowe i ich skutki W 2012 roku wydarzyło się 37 046 wypadków drogowych, w tym ze skutkiem śmiertelnym 3 246. W ich konsekwencji śmierć poniosło 3 571 osób. Wynika z tego, że w co jedenastym wypadku zginął co najmniej jeden

Bardziej szczegółowo

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie Możesz mieć na nie wpływ.

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie Możesz mieć na nie wpływ. Porozmawiajmy o bezpieczeństwie Możesz mieć na nie wpływ. Kręci mnie bezpieczeństwo. Debata Skoczów 23 sierpień 2017r. Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego w Skoczowie 1 Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK. Dobczyce dnia 20 stycznia 2014 r. L.dz. GDK 076/14 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK. Gmina i miasto Dobczyce jest jedną z trzech Gmin obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

NARADA ROCZNA KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OTWOCKU

NARADA ROCZNA KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OTWOCKU NARADA ROCZNA KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OTWOCKU Otwock, dn. 6 lutego 2017 r. POWIAT OTWOCKI W LICZBACH Powiat otwocki o powierzchni 616 km2 usytuowany jest w środkowej części województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2013 ROKU

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2013 ROKU STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 213 ROKU DYNAMIKA PRZESTĘPCZOŚCI KRADZIEŻE KRADZIEŻE SAMOCHODÓW WŁAMANIA PRZESTĘPSTWA ROZBÓJNICZE BÓJKI, POBICIA USZKODZENIA MIENIA ROK

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SŁUBICACH W 2007 ROKU.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SŁUBICACH W 2007 ROKU. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SŁUBICACH W 2007 ROKU. Komendant Powiatowy Policji w Słubicach jest organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Komisariat Policji w Świebodzicach w 2017 roku OCENA PRACY

Komisariat Policji w Świebodzicach w 2017 roku OCENA PRACY Komisariat Policji w Świebodzicach w roku OCENA PRACY DANE OGÓLNE 3887 7927 256 511 375 467 976 - INTERWENCJE - LEGITYMOWANYCH - ZATRZYMAŃ NA GORĄCYM UCZYNKU SPRAWCÓW PRZESTĘSPTW - DOCHODZEŃ W SPRAWACH

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E M I E S I Ę C Z N E z działalności Straży Miejskiej Gminy Strzegom za okresie od do

S P R A W O Z D A N I E M I E S I Ę C Z N E z działalności Straży Miejskiej Gminy Strzegom za okresie od do - 1 - Strzegom, dnia 5.06.2006 r. L.dz. SMGS /52301/.../ 06 S P R A W O Z D A N I E M I E S I Ę C Z N E z działalności Straży Miejskiej Gminy Strzegom za okresie od 01.05.2006 do 31.05.2006 1. Ujawniono

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŻAGANIU. LUTY 2016 r.

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŻAGANIU. LUTY 2016 r. KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŻAGANIU LUTY 2016 r. ZAGROŻENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ KRYMINALNĄ Przestępczość ogółem w okresie styczeń-grudzień 2015r. Wskaźnik zagrożenia przestępczością na 10 tys. mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie ul. Wojska Polskiego Cieszyn tel fax

Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie ul. Wojska Polskiego Cieszyn tel fax Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie ul. Wojska Polskiego 2 43-400 Cieszyn tel. 0-33 851 62 00 fax 0-33 851 62 44 L. dz. E- 530/13 Cieszyn, dn. 25 lutego 2013 roku egz. nr Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Policji w Łomży

Komenda Miejska Policji w Łomży Komenda Miejska Policji w Łomży Ilość zdarzeń w wybranych kategoriach Kradzież z włamaniem Kradzież mienia Uszkodzenie mienia Przestępstwa rozbójnicze Bójka i pobicie 600 541 500 464 489 400 394 300 200

Bardziej szczegółowo

OCENA stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wadowickiego za rok 2014.

OCENA stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wadowickiego za rok 2014. OCENA stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wadowickiego za rok 2014. PRIORYTETY I ZADANIA PRIORYTETOWE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI NA LATA 2013 2015 1. Doskonalenie obsługi obywatela poprzez szybką

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu grajewskiego w 2006 roku

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu grajewskiego w 2006 roku Grajewo dnia 05.03. 2006 r. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu grajewskiego w 2006 roku I. Identyfikacja zagrożeń. Określenie przyczyn negatywnych zjawisk. 1. Stan zagrożenia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W HRUBIESZOWIE O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W 2009 ROKU

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W HRUBIESZOWIE O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W 2009 ROKU Załącznik do uchwały Nr XXXIII/283/2010 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 25 marca 2010r. Hrubieszów, dnia 09 marca 2010r. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W HRUBIESZOWIE O STANIE PORZĄDKU I

Bardziej szczegółowo

Ocena. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wadowice w 2013 roku

Ocena. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wadowice w 2013 roku Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wadowice w 2013 roku PODZIAŁ ZASIĘGU ODPOWIEDZIAŁNOŚCI SŁUŻBOWEJ Komisariat Policji w Andrychowie Posterunek Policji w Spytkowicach Posterunek

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2015 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 2015 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W PAŹDZIERNIKU 215 ROKU 2 W październiku 215 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 14 wypadki drogowe (o 8 mniej niż w październiku 214r.), w wyniku których

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki, marzec 2016r. Stan Bezpieczeństwa w Podkowie Leśnej (styczeń grudzień 2015)

Grodzisk Mazowiecki, marzec 2016r. Stan Bezpieczeństwa w Podkowie Leśnej (styczeń grudzień 2015) Grodzisk Mazowiecki, marzec 2016r. Stan Bezpieczeństwa w Podkowie Leśnej (styczeń grudzień 2015) Milanówek Powierzchnia 13,44 km 2 Ludność 16 353 osób BARANÓW GRODZISK MAZOWIECKI MILANÓWEK PODKOWA LEŚNA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. dotyczące stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu oławskiego w 2016 roku

SPRAWOZDANIE. dotyczące stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu oławskiego w 2016 roku l.dz. E-0151-37-6302/2017 SPRAWOZDANIE dotyczące stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu oławskiego w 2016 roku Oława 14 lutego 2017 roku Realizując przyjęte zadania priorytetowe

Bardziej szczegółowo

POLICJI I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W 2015 ROKU

POLICJI I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W 2015 ROKU Załącznik do uchwały Nr XII/111/2016 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 31 marca 2016 r. Hrubieszów, dnia 17 lutego 2016 r. L. dz. ED 637/16 INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W HRUBIESZOWIE O STANIE

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 2016 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 2016 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W KWIETNIU 216 ROKU 2 W kwietniu 216 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 95 wypadków drogowych (o 16 więcej niż w kwietniu 215 r.), w wyniku których nikt

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2015 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2015 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W GRUDNIU 2015 ROKU 2 W grudniu 2015 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 134 wypadki drogowe (o 8 więcej niż w grudniu 2014 r.), w wyniku których 13 osób

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2014 ROK.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2014 ROK. Dobczyce dnia 18 stycznia 2015 r. L.dz. GDK 076/15 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2014 ROK. Gmina i miasto Dobczyce jest jedną z trzech Gmin obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI GŁÓWNY SZTAB POLICJI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI GŁÓWNY SZTAB POLICJI 1 ZATWIERDZAM L. dz.gs-o-422/14/ap KOMENDA GŁÓWNA POLICJI GŁÓWNY SZTAB POLICJI RAPORT Bezpieczeństwo imprez masowych w 2013 roku Warszawa, styczeń 2014 roku 2 SPIS TREŚCI WSTĘP str. 1 1. IMPREZY MASOWE

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI R A P O R T

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI R A P O R T KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO R A P O R T o działaniach Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz zjawiskom patologii społecznej w 2007 roku Warszawa 2008 PRZEDMOWA

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/112/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/112/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/112/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu - Dobrzyniu oraz informacji

Bardziej szczegółowo

Współpraca Policji z placówkami oświatowymi. asp. szt. mgr Marek Kolinski Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy

Współpraca Policji z placówkami oświatowymi. asp. szt. mgr Marek Kolinski Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy Współpraca Policji z placówkami oświatowymi asp. szt. mgr Marek Kolinski Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy Trochę statystyki Uwzględniono następujące obiekty przestępstwa: internat lub bursa szkolna,

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie w 2015

S P R A W O Z D A N I E o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie w 2015 S P R A W O Z D A N I E o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie w 215 roku styczeń 216 Spis treści Wstęp 3 I. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok

Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok 1 OCENA STANU REALIZACJI PRIORYTETÓW I MIERNIKÓW W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W LUTYM 2017 ROKU 2 W lutym 2017 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 74 wypadki drogowe (o 12 więcej niż w lutym 2016 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI NA LATA 2013 2015 RADOM, MARZEC 2014 R. Województwo mazowieckie jest największym w kraju pod względem powierzchni i ludności.

Bardziej szczegółowo

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2017 ROKU

WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 2017 ROKU WYPADKI DROGOWE W WARSZAWIE W MARCU 217 ROKU 2 W marcu 217 roku na terenie miasta stołecznego Warszawy odnotowano: 19 wypadków drogowych (o 54 więcej niż w marcu 216 r.), w wyniku których 3 osoby poniosły

Bardziej szczegółowo