o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji w Sulechowie w tym gminy Trzebiechów

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji w Sulechowie w tym gminy Trzebiechów"

Transkrypt

1 URZĄD Trzeblechów -v. poctpłs Komisariat Policji w Sulechowie V o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji w Sulechowie w tym gminy Trzebiechów za rok 24 Sulechów, dnia 2 lutego 25 roku

2 ZAGROŻENIE BEZPIECZEŃSTWA Przestępczość: W 24 roku na terenie działania Komisariatu Policji w Sulechowie stwierdzono 776 przestępstw - to jest o 49 mniej niż w roku 2 (25) - (wskaźnik dynamiki 69 %). Wszczęto ogółem 956 postępowań przygotowawczych - to jest o 26 mniej niż w 2 roku - (wskaźnik dynamiki 78,4%). Wskaźnik wykrywalności ogólnej przestępstw w roku 24 wyniósł 59,6 % (w roku 2-65,4 %). W trakcie prowadzonych postępowań ustalono 78 podejrzanych o popełnienie przestępstw. Wobec podejrzanych sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Osiągnięte wskaźniki z podziałem na poszczególne kategorie przestępstw przedstawiono w poniższych tabelach: Wszczęte postępowania i wskaźnik dynamiki wszczęć wybranych kategorii przestępstw: KATEGORIA PRZESTĘPSTWA Bójki i pobicia Uszczerbek na zdrowiu Kradzież cudzej rzeczy Kradzież z włamaniem w tym kradzieży pojazdów Przestępstwa rozbójnicze RAZEM WSZCZĘTE POSTĘPOWANIA Wskaźnik dynamiki (%) 6, 78 7, 6,8 7,4 75 8,8 Przestępstwa stwierdzone i wskaźnik dynamiki wybranych kategorii przestępstw: KATEGORIA PRZESTĘPSTWA Bójki i pobicia Uszczerbek na zdrowiu Kradzież cudzej rzeczy Kradzież z włamaniem w tym kradzieży pojazdów Przestępstwa rozbójnicze RAZEM PRZESTĘPSTWA STWIERDZONE Wskaźnik dynamiki (%) 76,5 5,8 67,5 78,6 59, 25 7,89

3 WYKRYWALNOŚĆ SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW WYBRANYCH KATEGORII: WYKRYWALNOŚĆ (%) KATEGORIA PRZESTĘPSTWA 2 24 Bójki i pobicia Uszczerbek na zdrowiu Kradzież cudzej rzeczy Kradzież z włamaniem w tym kradzieży pojazdów Przestępstwa rozbójnicze 58,8 92, 28,5 44, 8,2 62,5 92^ t 92,9 t 28, 22,64 7,74 9 t PRZESTĘPCZOŚĆ NARKOTYKOWA: 2 24 Dynamika (%) Wszczęte postępowania 7,5 Przestępstwa stwierdzone 2,5 Wykrywalność 75, 88,9 PRZESTĘPSTWA o CHARAKTERZE GOSPODARCZYM: l Wszczęte postępowania Dynamika (%) 2, Przestępstwa stwierdzone 65 2,4 Wykrywalność 8,4 7,8 PRZESTĘPSTWA KORUPCYJNE: 2 24 Dynamika (%) Wszczęte postępowania 66,7 Przestępstwa stwierdzone 2 Wykrywalność

4 PRZESTĘPSTWA DROGOWE: 2 24 Dynamika (%) Wszczęte postępowania ,9 w tym prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego 252 4,7 Przestępstwa stwierdzone ,7 w tym prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego ,7 Wykrywalność 99,2 w tym prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego W 24 roku na terenie GMINY TRZEBIECHOW zgłoszono o 62 (87 w 2r) przypadkach podejrzenia popełnienia przestępstwa. Liczbę przestępstw poszczególne sołectwa GMINY TRZEBIECHOW przedstawia poniższa tabela: z podziałem na MIASTO / SOŁECTWO TRZEBIECHOW SWARZYNICE RADOWICE GŁUCHÓW PODLEGÓRZ GŁĘBOKA LEDNO dane KSIP LICZBA STWIERDZONYCH PRZESTĘPSTW W TYM ZAKOŃCZONYCH WYKRYCIEM SPRAWCY I SKIEROWANIEM DO SĄDU AKTU OSKARŻENIA

5 W przedmiotowym okresie na terenie GMINY TRZEBIECHÓW najczęściej dochodziło do następujących rodzajów przestępstw: RODZAJ PRZESTĘPSTWA art. 278 kk - kradzież mienia art. 78 kk - kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości art. 279 kk - kradzież z włamaniem art.279 kk - kradzież pojazdu art.288 kk - niszczenie mienia art. 57 kk - uszkodzenie ciała art. 58 kk - bójka i pobicie ILOŚĆ ZDARZEŃ W 2 4 ROKU 2 t i lit 2 U u ILOŚĆ ZDARZEŃ W 2 ROKU W 24 roku naj częściej dochodziło do kradzieży niezabezpieczonego mienia np. pozostawionych telefonów komórkowych, materiałów i sprzętu do prac polowych oraz elektronarzędzi. Przestępczość nieletnich: Wśród ustalonych w roku 24 podejrzanych 4 to osoby nieletnie - co stanowi 6,5% w stosunku do ogółu ustalonych sprawców. Popełnili oni 4 czynów karalnych. W roku 2 ustalono 24 nieletnich sprawców, którzy popełnili 4 czynów karalnych.

6 UDZIAŁ NIELETNICH SPRAWCÓW w WYBRANYCH KATEGORIACH PRZESTĘPSTW KATEGORIA CZYNÓW KARALNYCH USTALENI SPRAWCY WSKAŹNIK PROCENTOWY UDZIAŁU NIELETNICH W STOSUNKU DO OGÓŁU ILOŚĆ CZYNÓW KARALNYCH PODEJRZANYCH (%) Uszczerbek na zdrowiu 7,6 Kradzież cudzej rzeczy 6 2, 7 Kradzież z włamaniem 4 8,2 Przestępstwa rozbójnicze - Uszkodzenie mienia - Ustawa o narkomani 4, W 24 roku na terenie gminy Trzebiechów nie ujawniono przestępstw oraz wykroczeń z udziałem osób nieletnich. Bezpieczeństwo w ruchu drogowym: Wśród odnotowanych w roku 24 zdarzeń komunikacyjnych na terenie działania Komisariatu Policji w Sulechowie odnotowano 5 wypadków drogowych, w wyniku których śmierć poniosło 7 osób, a 49 zostało rannych. Porównanie z latami ubiegłymi przedstawiono w poniższej tabeli: ROK WYPADKI 29 2 ZABICI RANNI t 7t 49 T

7 ZDARZENIA DROGOWE z PODZIAŁEM NA RODZAJ i GMINY GMINA LICZBA WYPADKÓW 2 24 WZROST / SPADEK WYPADKI 2 ZABICI 24 2 RANNI 24 KOLIZJE 2 24 SULECHÓW t 2 lt 26 2>< KARGOWA BABIMOST BOJADŁA it o^ 8^ St 2t , 25 8t TRZEBIECHÓW 2 t RAZEM 2 5t 2 4 7t >l Ilość wypadków drogowych, ilość zabitych i rannych wzrosła na terenie większości gmin w porównaniu do roku poprzedniego. Tylko na terenie gminy Kargowa odnotowano spadek o l liczbę wypadków. Wzrost liczby wypadków wskazuje na konieczność zintensyfikowania działań ukierunkowanych na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym, m.in. wsparcia ze strony Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Zielonej Górze oraz podmiotów zewnętrznych mających wpływ na bezpieczeństwo w ruchu drogowym (np. ITD, Ż W). Do głównych przyczyn powstania ww. zdarzeń należy należą między innymi: nie ustąpienie pierwszeństwa przejazdu oraz nadmierna prędkość. Łącznie w 24 roku wszczęto 7 postępowań dotyczących przestępstw drogowych oraz ujawniono 95 nietrzeźwych kierujących lub kierujących znajdujących się pod wpływem środków odurzających. Nastąpił natomiast spadek o liczby kolizji drogowych (drobne stłuczki - bez negatywnych skutków dla zdrowia kierujących i pasażerów). W przedmiotowym okresie odnotowano 8 kolizji drogowych (w roku 2-9), których bezpośrednią przyczyną było przede wszystkim: niezachowanie bezpiecznej odległości od pojazdu poprzedzającego, nieprawidłowe wyprzedzanie, omijanie, wymijanie oraz nie ustąpienie pierwszeństwa przejazdu. W roku 24 funkcjonariusze KP w Sulechowie ujawnili 248 (7592-2r.) wykroczeń w ruchu drogowym. W sprawach tych skierowano 444 (2-2 r.) wnioski o ukaranie do sądu, nałożono 276 (978-2 r.) mandatów karnych. Wobec 22 (64 -

8 2 r.) osób zastosowano środki oddziaływania poza karnego. Skierowano ogółem 88 (5-2r.) wniosków o ukaranie na: - kierujących rowerem w stanie nietrzeźwości -5 - kierujących pojazdami znajdujących się w stanie po użyciu alkoholu, lub podobnie działającego środka, w tym: 6 (5-2 r.) kierujących pojazdami mechanicznymi i (5-2 r.) kierujących pojazdami innymi). ' Bezpieczeństwo i porządek publiczny: W roku 24 na terenie działania KP w Sulechowie ujawniono 799 (84-2 r.) wykroczeń (bez wykroczeń w ruchu drogowym). W tych sprawach skierowano 49 (89-2 r.) wniosków o ukaranie do sądu, nałożono 844 (5-2 r.) mandatów karnych. Wobec 7 (42-2 r.) osób zastosowano środki oddziaływania poza karnego. Ilość ujawnionych wykroczeń na terenie działania KP w Sulechowie z podziałem na wybrane kategorie przedstawiono w poniższej tabeli: WYKROCZENIA PRZECIWKO: SKIEROWANO WNIOSKÓW O UKARANIE NAŁOŻONO MANDATÓW KARNYCH ZASTOSOWANO ŚRODKI ODDZIAŁYWANIA POZAKARNEGO UJAWNIONO WYKROCZEŃ OGÓŁEM porządkowi i spokojowi publicznemu 56 T (6) t (48) 58 4(2) 225 t (28) mieniu 22 T (75) 72 T (65) () 58 r (25) przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości 4 T (5) 458 T (258) 4(56) 54 t (49) obyczajności publicznej 2 T () 75 T (4) 54(9) 94 r (8) urządzeniom użytku publicznego 22 T () 7 T (4) 4(5) 9 T (7) bezpieczeństwu osób i mienia 25 (25) 24 (28) 4(9) 75 T (6) Dane z formularza III/5 SESPOL

9 Należy j ednocześnie zwrócić uwagę, iż odnośnie spraw z 24 roku w 78 przypadkach trwają jeszcze czynności wyjaśniające dot. skierowania wniosku o ukarania na sprawców wykroczeń. Funkcjonariusze Posterunku Policji w Trzebiechowie w roku 24 ujawnili 6 wykroczeń, w przypadkach sprawców wykroczeń ukarano mandatami karnymi, w 6 przypadkach zastosowano środki oddziaływania pozakarnego. Dane z formularza II/5 SESPOL W roku 24 na terenie gm. Trzebiechów ujawniono 7 wykroczenia w których zostały przeprowadzone czynności wyjaśniające. Poniżej ilość wykroczeń z podziałem na sołectwa oraz kategorie czynów:. Trzebiechów 28 wykroczeń w tym: -wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia: ( art. 82 kw- wykroczenie) -wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji: (art. 87 kw- wykroczenie, art, 92 kw-2 wykroczenia, 94 lkw-2 wykroczenia, art. 95 kw-2 wykroczenia, art. 96 kw- wykroczenie art. 97kw- wykroczenia, art. 98kw-l wykroczenie). -wykroczenia przeciwko mieniu: (art. 9 kw-5 wykroczeń, art. 24 kw-4 wykroczenia). -wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej: (art. 4 kw-2 wykroczenia, art. 4 kw-2 wykroczenia) -wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego: ( art. 45 kw- wykroczenie). -wykroczenia przeciwko przepisom ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi: (art. 4'ust.l-l wykroczenie) 2. Swarzynice 9 wykroczeń w tym: -wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu: ( art. 5 kw- wykroczenie) -wykroczenia przeciwko instytucjom państwowym, samorządowym i społecznym: ( art. 65 kw- wykroczenie). -wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia: (art. 77 kw-2 wykroczenia).

10 -wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji: ( art. 86 kw- wykroczenie, art. 87 kw- wykroczenie, art. 87 la kw- wykroczenie, art. 94 kw-2 wykroczenia, art. 97 kw- wykroczenie). -wykroczenia przeciwko mieniu: ( art. 9 kw- wykroczenie, art. 24 kw- wykroczenie). -wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej: ( art. 4 kw-2 wykroczenia, art. 4 kw-2 wykroczenia). -wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego: (art. 45 kw-2 wykroczenia). -wykroczenia z ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt: (art. 85 ust. l a kw- wykroczenie).. Radowice 7 wykroczeń w tym: -wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu: ( art. 5 kw-2 wykroczenia). -wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia: (art. 82 kw-2 wykroczenia). -wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji: (art. 92 kw- wykroczenie). -wykroczenia przeciwko osobie: (art. 7 kw- wykroczenie) -wykroczenia przeciwko mieniu: (art. 24 kw- wykroczenie). 4. Podlegórz l wykroczenie przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia (art. 77 kw) S.Głuchów 6 wykroczeń w tym: -wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji: ( art. 86 kw-2 wykroczenia, art. 87 kw- wykroczenie, art. 97 kw- wykroczenie). -wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej: (4 kw- wykroczenie) -szkodnictwo leśne polne i ogrodowe: (art. 57 kw- wykroczenie). 6. Borek 4 wykroczenia w tym: -wykroczenia przeciwko mieniu: (art. 9 kw- wykroczenia), -wykroczenia przeciwko obyczajności publicznej: (art. 4 kw- wykroczenie) 7. Mieszkowe l wykroczenie przeciwko mieniu (art. 24 kw). 8. Ostrzyce wykroczenia w tym: - wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji: (art. 97 kw- wykroczenie).

11 - wykroczenia przeciwko mieniu: (art. 9 kw-2 wykroczenia) 9. Głęboka 4 wykroczenia w tym: -wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji: (art.92 l kw- wykroczenie, art. 94 kw-2 wykroczenia, art. 95 kw- wykroczenie). Dane na podstawie RSOW oraz SESPOL Prewencja i profilaktyka: Działania prewencyjne: W roku 24 nad bezpieczeństwem mieszkańców 5 gmin czuwało 6 funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Sulechowie. W ramach działań prewencyjnych wykonali łącznie 48 służb patrolowych i obchodowych w tym funkcjonariusze Posterunku Policji w Trzebiechowie 45 służby. Zorganizowano również na terenie Posterunku Policji w Trzebiechowie służby z udziałem Straży Leśnej. Funkcjonariusze Policji przeprowadzili na terenie gminy Trzebiechów 228 interwencji z czego: - w miejscach publicznych interwencji domowych dotyczących przemocy w rodzinie -. Średni czas reakcji Policji na zgłoszenia obywateli (czyli czas od przyjęcia zgłoszenia przez dyżurnego od obywatela do chwili przybycia patrolu) na terenie działania Komisariatu Policji w Sulechowie wyniósł 8 minut i 2 sekund, z czego na terenie Posterunku Policji w Trzebiechowie 4 minut i 2 sekund. Powyższe wskazuje, iż w 24 roku funkcjonariusze naszej jednostki osiągnęli miernik wyznaczony przez Komendanta Głównego Policji, który wskazywał że średni czas reakcji na zdarzenie na terenie wiejskim nie powinien przekroczyć 5 min. W roku 24 policjanci uczestniczyli w cyklicznych akcjach i działaniach, tj.: FINAŁ WOŚP, DNI SULECHOWA, TARGI ROLNICZE i OGRODNICZE w KALSKU, DOŻYNKI GMINNE i

12 SOŁECKIE, DNI BABIMOSTU, ŚWIĘTO CZEKOLADY w KARGOWEJ, KOZZI GANGSTA FILM w KARGOWEJ, ROCK NOCĄ w BABIMOŚCIE, ŚWIĘTO INDYKA" w TRZEBIECHOWIE, CHOINKA", KŁUSOWNIK" oraz akcja ZNICZ". Funkcjonariusze KP w Sulechowie monitorowali również stan bezpieczeństwa wszystkich rozgrywek ligi okręgowej oraz klas A i B piłki nożnej odbywających się na terenie działania naszej jednostki. Na bieżąco sporządzano analizy stanu bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji w Sulechowie w oparciu, o które typowane były miejsca najbardziej zagrożone. Odpowiednia dyslokacja oraz zadaniowanie i rozliczanie służb prewencyjnych z realizacji nałożonych zadań przełożyło się bezpośrednio na znaczny ponad % spadek liczby stwierdzonych przestępstw na terenie działania naszej jednostki. Wybrane efekty wykonanych służb prewencyjnych przedstawiono w poniżej tabeli: EFEKTY WYKONANYCH SŁUŻB PRZEZ POLICJANTÓW KP w SULECHOWIE ZATRZYMANO SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW NA GORĄCYM UCZYNKU" ZATRZYMANO OSÓB POSZUKIWANYCH UJAWNIONO POSZUKIWANYCH POJAZDÓW WYLEGITYMOWANO OSÓB UJAWNIONO WYKROCZEŃ w tym na terenie gm. Trzebiechów w tym na terenie gm. Trzebiechów "PRZEPROWADZONO INTERWENCJI DOTYCZĄCYCH PRZEMOCY w RODZINIE NIEBIESKIE KARTY" w tym na terenie gm. Trzebiechów DOPROWADZONO NIETRZEŹWYCH OGÓŁEM KP SULECHÓW do PDOZ KMP Zielona Góra do miejsca zamieszkania ; lir r

13 Profilaktyka na rzecz osób nieletnich: W 24 roku dzielnicowi i funkcjonariuszki Zespołu do spraw Nieletnich i Patologii z Komisariatu Policj i w Sul echo wie uczestniczyli w realizacj i szeregu programów prewencyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży: LUPO, a W nim BEZPIECZNE FERIE", BEZPIECZNE WAKACJE", BEZPIECZNA ZERÓWKA", BEZPIECZNE GIMNAZJUM ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA NIELETNICH, PRZECIWDZIAŁANIE CYBERPRZEMOCY, UZALEŻNIENIA", DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W RAMACH PROJEKTU PN NIE DLA PRZEMOCY - TAK DALA MOCY", DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE O CHARAKTERZE EDUKACYJNO- INFORMACYJNE PN. ZANIM UCIEKSNIESZ- POMYŚL", DZIAŁANIA PROFILAKTYCZNE W RAMACH PROJEKT PN ZAPOBIEGANIE HANDLOWI LUDŹMI". BEZPIECZNA GMINA SULECHÓW Ponadto, funkcjonariusze KP w Sulechowie czynnie uczestniczyli w realizacji zadań wynikających z następujących rządowych programów profilaktycznych: S Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań "Razem Bezpieczniej"; S Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzime; S Narodowy Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; S Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii; S Narodowy Plan Działań na Rzecz Dzieci i Młodzieży "Polska dla Dzieci"; S Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlowi Ludźmi; S Krajowy Program Zwalczania AIDS i Zapobiegania Zakażeniom HIV. W trakcie realizacji w/w programów funkcjonariusze przekazali założenia programowe dotyczące bezpieczeństwa, zwiększając w ten sposób świadomość nieletnich oraz poczucie braku bezkarności w zjawiskach kryminogennych i patologicznych. Poprawa świadomości prawnej wśród dzieci i młodzieży poprzez realizację programów prewencyjnych skutkowała zwiększeniem ujawniania przestępstw i wykroczeń popełnianych przez nieletnich, co wyraźnie widać w statystycznych danych.

14 W ramach realizacji wymienionych programów przeprowadzono 6 spotkań z młodzieżą (w roku 2-8), 75 spotkań z pedagogami i kuratorami sądowymi (w roku 2 - ) Ponadto wystąpiono z wnioskami, zawiadomieniami i interwencjami do (w nawiasie dane za rok 2): Sądów rodzinnych 89 (7) Szkół i placówek innych placówek oświaty i wychowania 4 (2) Innych instytucji i organizacji (w tym GKRPA) 7 (5) W trakcie realizacji programów profilaktycznych ujawniono (w nawiasie dane za rok 2): Nieletnich po wpływem narkotyków () Nieletnich pod wpływem alkoholu 9 (4) Uciekinierów z domów rodzinnych 4 (5) Uciekinierów z placówek opiekuńczo wychowawczych 27 (2) Analiza powyższych danych wskazuje na konieczność kontynuowania programów prewencyjnych i profilaktycznych celem zwiększenia ujawniania czynów karalnych wśród nieletnich i osiągania pozytywnych efektów założeń programów. Współpraca Policji z samorządem, oraz innymi organami i instytucjami: Komisariat Policji w Sulechowie aktywnie współpracował i współpracuje z samorządem terytorialnym w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa i porządku publicznego. Przedstawiciele Policji uczestniczą w sesjach Rady Gminy, gdzie w razie potrzeby na bieżąco informują o stanie bezpieczeństwa, oraz przyjmują uwagi i spostrzeżenia mieszkańców. Dzielnicowi w czasie obchodów rejonów służbowych spotykają się i przeprowadzają rozmowy z sołtysami, mieszkańcami i przedstawicielami samorządów lokalnych. W 24 roku odnotowano łącznie 49 (2 r ) tego typu spotkań, w tym na terenie GMINY TRZEBIECHÓW 86 (2r -96 ).

15 Realizując prowadzenie wspólnych działań z komisjami stałymi rady oraz komisjami i zespołami powołanymi do poprawy bezpieczeństwa publicznego oraz zapobiegania patologiom społecznym, uczestniczono w spotkaniach dotyczących: w zapewnienia bezpieczeństwa podczas imprez i uroczystości, problematyki przemocy domowej, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, bezpieczeństwa w gminie, bezpieczeństwa nieletnich, przestępczości i demoralizacji. Kierownictwo Komisariatu Policji w Sulechowie regularnie uczestniczyło sesjach Rady Gminy Trzebiechów reagując i wyjaśniając wszystkie uwagi dotyczące służby Policji na terenie gminy. ZASTĘPCA rfjmendanta FOLICJ! kom. Źródła danych do informacji: SESPOL, SWD, KSIP, RSOW, WRD KMP Zielona Góra Opracował: kom. Tomasz Czekatowski st.asp. Marcin Sobczyk

INFORMACJA. Przestępczość:

INFORMACJA. Przestępczość: POLICJI W SLLECHCWIE INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY TZEBIECHÓW Z A ROK 2015 URZĄD W INFORMACJA dnia żal. O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

KOMISARIAT POLICJI W SULECHOWIE POLICJA INFORMACJA O STANIE

KOMISARIAT POLICJI W SULECHOWIE POLICJA INFORMACJA O STANIE KOMISARIAT POLICJI W SULECHOWIE POLICJA INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY TRZEBIECHÓW ZA ROK 2016 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2014 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2014 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2014 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kamiennogórskiego Kamienna Góra, styczeń 2015 1. Zagrożenie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 31.12. 2010 r. Komisariat Policji w Brzeszczach

Bardziej szczegółowo

Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 2013 roku

Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 2013 roku Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 213 roku WYBRANE KATEGORIE PRZESTĘPCZOŚCI PION KRYMINALNY KMP Ruda Śląska WSZCZĘTE POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE OGÓŁEM W ROZBICIU NA KOMISARIATY 6 588 5 4654

Bardziej szczegółowo

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym Z dniem 1 stycznia 2013 r. siedlecka komenda rozpoczęła funkcjonowanie w zreorganizowanych strukturach. W miejsce działających na terenie powiatu 9 Posterunków Policji utworzono 3 Komisariaty Policji z

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim. Insp. Dariusz Borowiec

Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim. Insp. Dariusz Borowiec Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim Insp. Dariusz Borowiec Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Golubiu- Dobrzyniu Komenda Powiatowa Policji ( 83 funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. za 2014 rok. Hajnówka, dn TPP Z A T W I E R D Z A M

SPRAWOZDANIE. z działalności Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. za 2014 rok. Hajnówka, dn TPP Z A T W I E R D Z A M Hajnówka, dn. 2015-02-09 Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce TPP.036.1.2015 Z A T W I E R D Z A M KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W HAJNÓWCE /podpis nieczytelny/ kom. mgr Dariusz Kułak SPRAWOZDANIE z działalności

Bardziej szczegółowo

KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA

KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA STANU ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA LUBONIA ORAZ PRACY KOMISARIATU POLICJI W LUBONIU W ROKU 2012 I. przestępczości

Bardziej szczegółowo

,0 60,2 59,1-1, ,8 50,6 49,6-1, , ,7-2, ,7 36,6 45,5 + 8, ,1 77,9 54,6-23,4

,0 60,2 59,1-1, ,8 50,6 49,6-1, , ,7-2, ,7 36,6 45,5 + 8, ,1 77,9 54,6-23,4 Kategoria Postępowania wszczęte w roku 2012 Postępowania wszczęte w roku 2013 Dynamika % Wykrywalność 2012 Wykrywalność 2013 Wzrost/ spadek Przestępstwa ogółem 2101 2122 101,0 60,2 59,1-1,1 Przestępstwa

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI 1 DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa w sezonie letnim 2013 na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA POSTERUNKU POLICJI W BIAŁEJ ZA OKRES III KWARTAŁÓW 2012 ROKU:

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA POSTERUNKU POLICJI W BIAŁEJ ZA OKRES III KWARTAŁÓW 2012 ROKU: Biała, dnia 23.10.2012r. PP 990/12 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA POSTERUNKU POLICJI W BIAŁEJ ZA OKRES III KWARTAŁÓW 2012 ROKU: Posterunek Policji w Białej, w którego skład wchodzi

Bardziej szczegółowo

OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2016

OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2016 OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2016 1 STAN ETATOWY KMP W RYBNIKU W LATACH 2015-2016 Stan na dzień Stan etatowy

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI Informacja dotycząca stanu zagrożenia przestępczością na terenie placówek oświatowych i wychowawczych (szkół podstawowych i gimnazjów, szkół średnich i zawodowych,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kamiennogórskiego Kamienna Góra, luty 2014 1. Zagrożenie przestępczością

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 60%

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 60% ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w w okresie 01.01. - 31.12. 2011 r. 25 maj 2012 1 Powiat oświęcimski Analiza

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Policji w Łomży. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009

Komenda Miejska Policji w Łomży. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009 Komenda Miejska Policji w Łomży Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009 LICZBA ZDARZEŃ ZA ROK 2009 r W PORÓWNANIU DO ROKU 2008r KATEGORIA ZDARZEŃ LICZBA ZDARZEŃ

Bardziej szczegółowo

NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU. Racibórz, styczeń 2015r.

NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU. Racibórz, styczeń 2015r. NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU Racibórz, styczeń 2015r. Stan etatowy Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu 221 etatów policyjnych Stan zatrudnienia na dzień: 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI w OPATOWIE

KOMENDA POWIATOWA POLICJI w OPATOWIE KOMENDA POWIATOWA POLICJI w OPATOWIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W OPATOWIE ZA ROK 2015 MISJA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ POLICJI: Systematycznie poprawiając skuteczność, służymy społeczeństwu

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Policji Pszczyna 02 luty 2016 r.

Komenda Powiatowa Policji Pszczyna 02 luty 2016 r. Komenda Powiatowa Policji Pszczyna luty 16 r. w Pszczynie L. dz. Zw-16/16 I N F O R M A C J A Egz. nr.. O stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działaniach Policji na terenie podległym Komendzie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko SPRAWOZDANIE z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko Nisko luty 2016 WSTĘP Teren Gminy i Miasta Nisko obejmuje obszar

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2015

Załącznik nr 3. OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2015 Załącznik nr 3. OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 215 1. STAN ETATOWY KOMISARIATÓW PODLEGŁYCH KMP W RYBNIKU W ROKU 215

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 2010 ROKU

INFORMACJA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 2010 ROKU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W STALOWEJ WOLI INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 21 ROKU Stalowa Wola dnia 211-1-29 Wykres

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2017

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2017 ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2017 1 Darowizny rzeczowe oraz środki finansowe przekazane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu 1 235 000,00 zł - Budowa Komisariatu

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. Projekt w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Żninie ze swojej działalności, a także informacji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 31.07. 2008 r. 8 wrzesień, 2008 1 Powiat

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY WYSZKÓW W 215 ROKU Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2016

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2016 ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2016 Darowizny rzeczowe oraz środki finansowe przekazane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu 820 000,00 zł - Budowa Komisariatu

Bardziej szczegółowo

Komisariat Policji w Świebodzicach w 2017 roku OCENA PRACY

Komisariat Policji w Świebodzicach w 2017 roku OCENA PRACY Komisariat Policji w Świebodzicach w roku OCENA PRACY DANE OGÓLNE 3887 7927 256 511 375 467 976 - INTERWENCJE - LEGITYMOWANYCH - ZATRZYMAŃ NA GORĄCYM UCZYNKU SPRAWCÓW PRZESTĘSPTW - DOCHODZEŃ W SPRAWACH

Bardziej szczegółowo

Puławy, r. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU PUŁAWSKIEGO za okres 2012 roku

Puławy, r. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU PUŁAWSKIEGO za okres 2012 roku Puławy, 10.02.2013 r. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU PUŁAWSKIEGO za okres 2012 roku I. CHARAKTERYSTYKA POWIATU PUŁAWSKIEGOO Powiat puławski jest jednym z większych

Bardziej szczegółowo

,9 50,30% 61,7 + 11, ,2 40,70% 53,04 +12, ,0 26,60% 42,2 +15, ,7 21,60% 39,4 +17,8

,9 50,30% 61,7 + 11, ,2 40,70% 53,04 +12, ,0 26,60% 42,2 +15, ,7 21,60% 39,4 +17,8 Kategoria Postępowania wszczęte w roku 2015 Postępowania wszczęte w roku Dynamika % Wykrywalność 2015 Wykrywalność Wzrost/ spadek Przestępstwa ogółem 2004 1796 86,9 50,30% 61,7 + 11,2 Przestępstwa kryminalne

Bardziej szczegółowo

Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku

Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku Warszawa, 2012 r. 2 Spis treści 1 CHARAKTERYSTYKA PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH... 5 1.1. Rozmiar

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju

Podsumowanie Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju Urząd Miejski w Rabce-Zdroju http://www.gmina.rabka.pl/main/aktualnosci/podsumowanie-komisariatu-policji-w-rabce-zd roju/idn:1589/printpdf 24 lut 2017 kategoria: Aktualności Aktualności Podsumowanie Komisariatu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SŁUBICACH W I PÓŁROCZU 27 ROKU. I. ZAGROśENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ. I.1. Informacje ogólne. Komenda

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE NIŻAŃSKIM W ROKU 2015 Nisko styczeń 2016 1 WPROWADZENIE Komenda Powiatowa Policji w Nisku jest jednostką

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r.

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r. 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 30.11. 2008 r. 11 grudnia, 2008 1 Powiat

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r.

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r. 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 30.09. 2008 r. 03 października 2008 r. 1

Bardziej szczegółowo

Pokaz strona internetowa

Pokaz strona internetowa Pokaz strona internetowa * Postępowanie RSD-349/9 KP Trzebinia - 669 czynów * * 1 wykrywalność przestępstw w powiecie w latach 21-211 8 6 4 2 przestępstwa ogółem przestępstwa kryminalne ogółem 21 22 23

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO K o m e n d a P o w i a t o w a P o l i c j i w Aleksandrowie Kujawskim Egz. 1 L.dz. /2015 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO Aleksandrów Kujawski,

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki, marzec 2016r. Stan Bezpieczeństwa w Podkowie Leśnej (styczeń grudzień 2015)

Grodzisk Mazowiecki, marzec 2016r. Stan Bezpieczeństwa w Podkowie Leśnej (styczeń grudzień 2015) Grodzisk Mazowiecki, marzec 2016r. Stan Bezpieczeństwa w Podkowie Leśnej (styczeń grudzień 2015) Milanówek Powierzchnia 13,44 km 2 Ludność 16 353 osób BARANÓW GRODZISK MAZOWIECKI MILANÓWEK PODKOWA LEŚNA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI NIELETNICH w WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM za rok 2010

SPRAWOZDANIE. STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI NIELETNICH w WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM za rok 2010 Oryginał zatwierdził: Olsztyn, 2011.01.27 p.o. I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZIEGO POLICJI W OLSZTYNIE insp. Adam Kołodziejski Pr- 178/2011 SPRAWOZDANIE STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI NIELETNICH w

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014 STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014 DYNAMIKA POSTĘPOWAŃ WSZCZĘTYCH KRADZIEŻE KRADZIEŻE SAMOCHODÓW WŁAMANIA PRZESTĘPSTWA ROZBÓJNICZE BÓJKI, POBICIA USZKODZENIA MIENIA

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Grajewo w 2006 roku

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Grajewo w 2006 roku 1 Grajewo dnia 05.03.2006 r. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Grajewo w 2006 roku I. Identyfikacja zagrożeń. Określenie przyczyn negatywnych zjawisk. 1. Stan zagrożenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 01.03.2016 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE WE WŁOSZCZOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE

POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE WE WŁOSZCZOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE WE WŁOSZCZOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE, dnia 5lutego 26 roku PRZESTĘPCZOŚĆ OGÓLNA I KRYMINALNA Opracowanie przygotowano w oparciu o informacje

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 07.02.2012 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŻAGANIU. LUTY 2016 r.

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŻAGANIU. LUTY 2016 r. KOMENDA POWIATOWA POLICJI W ŻAGANIU LUTY 2016 r. ZAGROŻENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ KRYMINALNĄ Przestępczość ogółem w okresie styczeń-grudzień 2015r. Wskaźnik zagrożenia przestępczością na 10 tys. mieszkańców

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 11.02.2015 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI NA LATA 2013 2015 RADOM, MARZEC 2014 R. Województwo mazowieckie jest największym w kraju pod względem powierzchni i ludności.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI NIELETNICH w WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM za rok Czyny karalne nieletnich.

SPRAWOZDANIE. STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI NIELETNICH w WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM za rok Czyny karalne nieletnich. Oryginał zatwierdził: Olsztyn, 2010.02.26 I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZIEGO POLICJI W OLSZTYNIE insp. Wojciech Sobczak Pr- 355/2010 SPRAWOZDANIE STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI CH w WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2015 ROK.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2015 ROK. Dobczyce dnia 21 stycznia 2016 r. L.dz. GDK 076/16 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2015 ROK. Gmina i miasto Dobczyce jest jedną z trzech Gmin obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/127/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/127/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XX/127/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCENY PRACY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KAMIENNEJ GÓRZE ZA ROK 2010

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCENY PRACY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KAMIENNEJ GÓRZE ZA ROK 2010 Kamienna Góra, 14.1.211r. INFORMACJA DOTYCZĄCA OCENY PRACY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KAMIENNEJ GÓRZE ZA ROK 21 Dokonując oceny pracy naszej jednostki za rok 21 należy stwierdzić, iż był to rok obfitujący

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SŁUBICACH W 2007 ROKU.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SŁUBICACH W 2007 ROKU. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SŁUBICACH W 2007 ROKU. Komendant Powiatowy Policji w Słubicach jest organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie Możesz mieć na nie wpływ.

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie Możesz mieć na nie wpływ. Porozmawiajmy o bezpieczeństwie Możesz mieć na nie wpływ. Kręci mnie bezpieczeństwo. Debata Skoczów 23 sierpień 2017r. Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego w Skoczowie 1 Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 13.02.2014 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

Poznań ma powierzchnię 262 km² i ponad mieszkańców co plasuje miasto na piątym miejscu w Polsce. Cała aglomeracja poznańska liczy ponad 1 000

Poznań ma powierzchnię 262 km² i ponad mieszkańców co plasuje miasto na piątym miejscu w Polsce. Cała aglomeracja poznańska liczy ponad 1 000 Poznań ma powierzchnię 262 km² i ponad 540 000 mieszkańców co plasuje miasto na piątym miejscu w Polsce. Cała aglomeracja poznańska liczy ponad 1 000 000 osób. Miasto jest również jednym z największych

Bardziej szczegółowo

Ocena. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wadowice w 2013 roku

Ocena. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wadowice w 2013 roku Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wadowice w 2013 roku PODZIAŁ ZASIĘGU ODPOWIEDZIAŁNOŚCI SŁUŻBOWEJ Komisariat Policji w Andrychowie Posterunek Policji w Spytkowicach Posterunek

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH. Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH. Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (...) Art.1 2. Do podstawowych zadań Policji należą: 1)ochrona życia i zdrowia ludzi oraz

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w mieście - - zagrożenia, zwalczanie i zapobieganie

Bezpieczeństwo w mieście - - zagrożenia, zwalczanie i zapobieganie Bezpieczeństwo w mieście - - zagrożenia, zwalczanie i zapobieganie SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W CZARNKOWIE W 2014 ROKU Czarnków 2015r. W 2014 roku służbę pełniło 4 strażników Straży Miejskiej.

Bardziej szczegółowo

2. Przestrzeganie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w mieście.

2. Przestrzeganie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w mieście. Informacja o stanie bezpieczeństwa w mieście Straż Miejska w Złotowie funkcjonuje w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o strażach gminnych (miejskich). Z chwilą utworzenia w 1992 roku

Bardziej szczegółowo

STRAŻ MIEJSKA W WADOWICACH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2012

STRAŻ MIEJSKA W WADOWICACH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2012 STRAŻ MIEJSKA W WADOWICACH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2012 Na dzień 31 grudnia 2011 r. na terenie kraju funkcjonowało łącznie 575 oddziałów straży gminnych, miejskich oraz miejskogminnych (na dzień

Bardziej szczegółowo

Raport. z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku. Warszawa, marzec 2009 r.

Raport. z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku. Warszawa, marzec 2009 r. Raport z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku Warszawa, marzec 2009 r. Szanowni Państwo, Opracowany w Biurze Prewencji Komendy Głównej Policji Raport

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu grajewskiego w 2006 roku

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu grajewskiego w 2006 roku Grajewo dnia 05.03. 2006 r. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu grajewskiego w 2006 roku I. Identyfikacja zagrożeń. Określenie przyczyn negatywnych zjawisk. 1. Stan zagrożenia

Bardziej szczegółowo

Stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Komisariatu Policji w Krzeszowicach za 2014 rok gm. Czernichów

Stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Komisariatu Policji w Krzeszowicach za 2014 rok gm. Czernichów Załącznik nr 5 do protokołu z VIII Rady Gminy Czernichów z dnia 27 kwietnia 2015 r. ANALIZA Stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Komisariatu Policji w Krzeszowicach za rok gm. Czernichów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/209/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/209/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/209/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Suwałki r. ROCZNE SPRAWOZDANIE

Suwałki r. ROCZNE SPRAWOZDANIE Suwałki 10.02.2016 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2015 rok Spis treści 1. Analiza stanu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU GRODZKIEGO BIAŁA PODLASKA W 2014 ROKU

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU GRODZKIEGO BIAŁA PODLASKA W 2014 ROKU INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU GRODZKIEGO BIAŁA PODLASKA W 214 ROKU Biała Podlaska, marzec 215 1 Wstęp Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej nie prowadzi odrębnych statystyk

Bardziej szczegółowo

STRAŻ MIEJSKA w KÓRNIKU... (nazwa straży gminnej/miejskiej i nazwa gminy/miasta)

STRAŻ MIEJSKA w KÓRNIKU... (nazwa straży gminnej/miejskiej i nazwa gminy/miasta) Załącznik do rozporządzenia MSWiA z dnia 17 grudnia 2015 r (poz.2200) EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY STRAŻ MIEJSKA w KÓRNIKU... (nazwa straży gminnej/miejskiej i nazwa gminy/miasta)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 01.03.2017 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E M I E S I Ę C Z N E z działalności Straży Miejskiej Gminy Strzegom za okresie od do

S P R A W O Z D A N I E M I E S I Ę C Z N E z działalności Straży Miejskiej Gminy Strzegom za okresie od do - 1 - Strzegom, dnia 5.06.2006 r. L.dz. SMGS /52301/.../ 06 S P R A W O Z D A N I E M I E S I Ę C Z N E z działalności Straży Miejskiej Gminy Strzegom za okresie od 01.05.2006 do 31.05.2006 1. Ujawniono

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. dotyczące stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu oławskiego w 2016 roku

SPRAWOZDANIE. dotyczące stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu oławskiego w 2016 roku l.dz. E-0151-37-6302/2017 SPRAWOZDANIE dotyczące stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu oławskiego w 2016 roku Oława 14 lutego 2017 roku Realizując przyjęte zadania priorytetowe

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KMP w SIEDLCACH Komendant

STRUKTURA ORGANIZACYJNA KMP w SIEDLCACH Komendant ul. Sienkiewicza zostanie objęta szczególnym nadzorem (klub Bohema) REALIZACJA: W dni w których odbywały się dyskoteki, do służby kierowani byli przede wszystkim policjanci w ramach służb ponadnormatywnych.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA. Stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Komisariatu Policji w Krzeszowicach za 2015 rok. gm. Czernichów

ANALIZA. Stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Komisariatu Policji w Krzeszowicach za 2015 rok. gm. Czernichów ANALIZA Stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Komisariatu Policji w Krzeszowicach za rok gm. Czernichów Krzeszowice, luty 2016 Krzeszowice, dnia 24 lutego 2016 roku ANALIZA Stanu bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok

Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok 1 OCENA STANU REALIZACJI PRIORYTETÓW I MIERNIKÓW W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W HRUBIESZOWIE O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W 2008 ROKU

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W HRUBIESZOWIE O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W 2008 ROKU Załącznik do uchwały Nr XXIV/213/2009 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 26 marca 2009 roku Hrubieszów, dnia 12 marca 2009r. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W HRUBIESZOWIE O STANIE PORZĄDKU I

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku

Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Żninie WYNIKI PRACY PIONU

Bardziej szczegółowo

STRAŻ MIEJSKA GMINY BRZESZCZE ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ROK 2011

STRAŻ MIEJSKA GMINY BRZESZCZE ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ROK 2011 STRAŻ MIEJSKA GMINY BRZESZCZE ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ROK 2011 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE W roku 2011 na terenie Gminy Brzeszcze nie odnotowano żadnego zbiorowego naruszenia bezpieczeństwa i porządku

Bardziej szczegółowo

OCENA stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wadowickiego za rok 2014.

OCENA stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wadowickiego za rok 2014. OCENA stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wadowickiego za rok 2014. PRIORYTETY I ZADANIA PRIORYTETOWE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI NA LATA 2013 2015 1. Doskonalenie obsługi obywatela poprzez szybką

Bardziej szczegółowo

Z a t w i e r d z a m : Wąbrzeźno dnia 25 stycznia 2012 r. Sprawozdanie

Z a t w i e r d z a m : Wąbrzeźno dnia 25 stycznia 2012 r. Sprawozdanie Z a t w i e r d z a m : Wąbrzeźno dnia 25 stycznia 2012 r.... Sprawozdanie z wyników pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie i o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim za okres roku 2011 I.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w MIKOŁOWIE ZA ROK 2011

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w MIKOŁOWIE ZA ROK 2011 L.dz. 883/12 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI w MIKOŁOWIE ZA ROK 2011 Spis zawartości: I. Dane statystyczne przestępczości dla całego powiatu II. Przestępczość nieletnich na terenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/112/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/112/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/112/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu - Dobrzyniu oraz informacji

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK. Dobczyce dnia 20 stycznia 2014 r. L.dz. GDK 076/14 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK. Gmina i miasto Dobczyce jest jedną z trzech Gmin obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

Współpraca Policji z placówkami oświatowymi. asp. szt. mgr Marek Kolinski Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy

Współpraca Policji z placówkami oświatowymi. asp. szt. mgr Marek Kolinski Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy Współpraca Policji z placówkami oświatowymi asp. szt. mgr Marek Kolinski Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy Trochę statystyki Uwzględniono następujące obiekty przestępstwa: internat lub bursa szkolna,

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2014 ROK.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2014 ROK. Dobczyce dnia 18 stycznia 2015 r. L.dz. GDK 076/15 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2014 ROK. Gmina i miasto Dobczyce jest jedną z trzech Gmin obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

Jest to zasługa wszystkich policjantów z wydziałów prewencji i kryminalnego oraz zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką.

Jest to zasługa wszystkich policjantów z wydziałów prewencji i kryminalnego oraz zajmujących się szeroko rozumianą profilaktyką. Data publikacji : 31.01.2013 Analiza stanu bezpieczeństwa - rok 2012 Sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Aleksandrowie Kujawskim

Bardziej szczegółowo

w ramach Programu BEZPIECZNY POWIAT

w ramach Programu BEZPIECZNY POWIAT Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/207/06 Rady Gminy w Górznie z dnia 27.10.2206 r. WÓJT GMINY W GÓRZNIE KIEROWNIK KOMISARIATU POLICJI PRZEWODNICZĄCY KOMISJI OŚWIATY, SPORTU, KULTURY, SPRAW SOCJALNYCH

Bardziej szczegółowo

o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie

o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie Wąbrzeźno, dnia 5 lutego 7 r. Raport roczny 6 o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie ul. Wolności

Bardziej szczegółowo

Komisariat Policji w Skale

Komisariat Policji w Skale Komisariat Policji w Skale 1 1. Komendant Stan etatowy: 27 policjantów 2. Zastępca komendanta 3. Kierownik Ogniwa Prewencji 4. Asystent Ogniwa Prewencji 5. Zespół Dyżurnych Ogniwa Prewencji 5 6. Zespół

Bardziej szczegółowo

NARADA ROCZNA KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OTWOCKU

NARADA ROCZNA KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OTWOCKU NARADA ROCZNA KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OTWOCKU Otwock, dn. 6 lutego 2017 r. POWIAT OTWOCKI W LICZBACH Powiat otwocki o powierzchni 616 km2 usytuowany jest w środkowej części województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W GMINIE POBIEDZISKA. Gmina Pobiedziska

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W GMINIE POBIEDZISKA. Gmina Pobiedziska STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W GMINIE POBIEDZISKA Gmina Pobiedziska ROK 2016 Komisariat Policji w Pobiedziskach ul. Tysiąclecia 9 62-010 Pobiedziska Tel. 618413040, 618413042, Tel. komórkowy

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie ul. Wojska Polskiego Cieszyn tel fax

Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie ul. Wojska Polskiego Cieszyn tel fax Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie ul. Wojska Polskiego 2 43-400 Cieszyn tel. 0-33 851 62 00 fax 0-33 851 62 44 L. dz. E- 530/13 Cieszyn, dn. 25 lutego 2013 roku egz. nr Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2013 ROKU

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2013 ROKU STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 213 ROKU DYNAMIKA PRZESTĘPCZOŚCI KRADZIEŻE KRADZIEŻE SAMOCHODÓW WŁAMANIA PRZESTĘPSTWA ROZBÓJNICZE BÓJKI, POBICIA USZKODZENIA MIENIA ROK

Bardziej szczegółowo

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2011

SZCZECINEK, STYCZEŃ 2011 SPRAWOZDANIE KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SZCZECINKU Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SZCZECINKU ORAZ INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU SZCZECINECKIEGO

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI R A P O R T

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI R A P O R T KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI I RUCHU DROGOWEGO R A P O R T o działaniach Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz zjawiskom patologii społecznej w 2007 roku Warszawa 2008 PRZEDMOWA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Policji na terenie powiatu mieleckiego w 2009 roku

SPRAWOZDANIE. o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Policji na terenie powiatu mieleckiego w 2009 roku SPRAWOZDANIE o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Policji na terenie powiatu mieleckiego w 2009 roku Mielec 2010 Mielec dn. 14.01.2010 roku SPRAWOZDANIE o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Numery faksów...0585306000... Adres poczty elektronicznej... Samodzielna jednostka organizacyjna/jednostka organizacyjna w strukturze urzędu gminy*

Numery faksów...0585306000... Adres poczty elektronicznej... Samodzielna jednostka organizacyjna/jednostka organizacyjna w strukturze urzędu gminy* SPRAWOZDANIE DOTYCZĄCE EWIDENCJI PROWADZONEJ PRZEZ STRAŻ MIEJSKĄ ORAZ INFORMACJI O WSPÓŁPRACY STRAŻY Z POLICJĄ W 213r. EWIDENCJA ETATÓW, WYPOSAŻENIA ORAZ WYNIKÓW DZIAŁAŃ STRAŻY...STRAŻ MIEJSKA..STAROGARD

Bardziej szczegółowo

GMINNE KONSULTACJE SPOŁECZNE W WODZISŁAWIU ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE

GMINNE KONSULTACJE SPOŁECZNE W WODZISŁAWIU ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE GMINNE KONSULTACJE SPOŁECZNE W WODZISŁAWIU ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE Wodzisław, dnia 22.02.2016 roku Na przestrzeni ostatnich kilku lat w Polsce odnotowywany jest systematyczny

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE. z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku

ROCZNE SPRAWOZDANIE. z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku Suwałki 11.03.2015 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku Strona 1 Spis treści: 1. Analiza stanu zagrożenia przestępczością

Bardziej szczegółowo