ROCZNE SPRAWOZDANIE. z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROCZNE SPRAWOZDANIE. z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku"

Transkrypt

1 Suwałki r. ROCZNE SPRAWOZDANIE z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku Strona 1

2 Spis treści: 1. Analiza stanu zagrożenia przestępczością Wszczęcia postępowań przygotowawczych Przestępczość stwierdzona Struktura przestępczości stwierdzonej Charakterystyka przestępczości gospodarczej Straty powstałe w wyniku przestępstw, wartości odzyskane Wykrywalność sprawców przestępstw 9 2. Posterunki Policji Posterunek Policji w Filipowie Posterunek Policji w Rutce Tartak Postępowania przygotowawcze w wybranych kategoriach na obszarze działania Posterunków Policji Analiza zagrożenia wykroczeniami Działalność prewencyjna Interwencje policyjne Niebieska Karta Realizacja programów i działań profilaktycznych Efekty uzyskane przez dzielnicowych Służba ochronna i konwojowa Efekty uzyskane przez służbę patrolową Bezpieczeństwo na drogach powiatu suwalskiego Modernizacja policji Wsparcie ze strony samorządów Imprezy masowe Wspólne przedsięwzięcia Informacje kadrowe Stan etatowy Stan dyscypliny Skargi Podsumowanie 30 Strona 2

3 1. Analiza stanu zagrożenia przestępczością 1.1. Wszczęcia postępowań przygotowawczych W 2014 roku w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach wszczęto 2309 postępowań przygotowawczych. W porównaniu z 2013 rokiem liczba wszczęć spadła o 265 (2013 roku 2574). Wskaźnik dynamiki wszczętych postępowań wyniósł 89,7%. Dynamika wszczęć w sprawach o przestępstwa kryminalne osiągnęła poziom 91,1 %. W 2014 roku wszczęto 1543 przy 1693 w roku ubiegłym. W sprawach gospodarczych wszczęto 338 postępowań przygotowawczych. Porównując z 2013 rokiem liczba ta była wyższa o 21. Wskaźnik dynamiki wszczętych postępowań o przestępstwa gospodarcze wyniósł ponad 106%. Tabela nr 1. Liczba wszczętych postępowań przygotowawczych w wybranych kategoriach porównanie lat lp. kategoria wszczęcia dynamika 1. bójka i pobicie ,0% 2. uszczerbek na zdrowiu ,5% 3. kradzież ,0% 4. kradzież z włamaniem ,9% 5. kradzież samochodu ,5% 6. rozbój i wymuszenie rozbójnicze ,0% 7. uszkodzenie mienia ,6% 8. przestępczość narkotykowa ,1% 9. przestępczość korupcyjna ,0% 10. prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu ,3% 11. przestępstwa kryminalne ogółem ,1% 12. przestępstwa gospodarcze ogółem ,6% 13. ogółem ,7% Analizując dane ujęte w zestawieniu zauważyć można, że w 2014 roku nastąpił znaczny spadek liczby wszczęć postępowań przygotowawczych. Szczególnie uwidacznia się on w kategoriach: kradzież dynamika 72%, kradzież z włamaniem dynamika 76,9%, przestępczość narkotykowa dynamika 87,1%, nietrzeźwi kierujący dynamika 65,3%. Strona 3

4 Wzrost liczby wszczęć nastąpił natomiast w przypadku przestępstw rozbójniczych dynamika 130%, kradzieży samochodu dynamika wyniosła 106,5% oraz uszkodzenia mienia dynamika 113,6%. Badając wieloletni trend w zakresie ilości wszczętych postępowań, zauważyć należy, że od 2004 do 2011 roku liczba wszczętych postępowań mierzonych ogólnie oraz w sprawach kryminalnych wskazuje stałą tendencje malejącą, za wyjątkiem roku 2009, który przyniósł wyraźny wzrost. Od roku 2012 do 2013 zaobserwowano z kolei nieznaczną, lecz stabilną tendencję wzrostową. Inny przebieg wskazuje wynik wszczęć postępowań o charakterze gospodarczym. Od 2001 roku występują powtarzające się, dwu- bądź trzyletnie okresy wzrostu, kończące się rokiem spadkowym. Obecna tendencja wzrostowa trwa od 2011 roku Przestępczość stwierdzona W 2014 roku w wyniku przeprowadzonych postępowań przygotowawczych stwierdzono popełnienie 2142 przestępstw. W porównaniu z 2013 rokiem nastąpił spadek o 258 czynów (2013 roku 2400). Uzyskano wskaźnik dynamiki przestępstw stwierdzonych na poziomie 89,3%. Strona 4

5 Na taki wskaźnik stwierdzonej przestępczości miał przede wszystkim wpływ kategorii przestępstwa nietrzeźwych kierujących, która osiągnęła poziom dynamiki 64,9%, przestępstw kryminalnych - dynamika 92,3%, bójka i pobicie dynamika 91,3% oraz przestępstw przeciwko mieniu: kradzież dynamika 73,3%, kradzież z włamaniem dynamika 81,6%. Wzrostową tendencję odnotowano w kategoriach: uszczerbek na zdrowiu - 125%, przestępstw narkotykowych 145,8% oraz uszkodzenie mienia 111,9%. Największy wzrost dynamiki przestępstw stwierdzonych odnotowano w kategorii przestępczości korupcyjnej, gdzie wyniosła ona 1800,0%. Tabela nr 2. Liczba przestępstw stwierdzonych w wybranych kategoriach porównanie lat lp. kategoria stwierdzenia dynamika 1. bójka i pobicie ,3% 2. uszczerbek na zdrowiu ,0% 3. kradzież ,3% 4. kradzież z włamaniem ,6% 5. kradzież samochodu ,4% 6. rozbój i wymuszenie rozbójnicze ,2% 7. uszkodzenie mienia ,9% 8. przestępczość narkotykowa ,8% 9. przestępczość korupcyjna ,0% 10. prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu ,9% 11. przestępstwa kryminalne ogółem ,3% 12. przestępstwa gospodarcze ogółem ,5% 13. ogółem ,3% Badając okres wieloletni przestępczości stwierdzonej zauważyć można, że kulminacja przestępczości nastąpiła w 2004 roku. Po tym czasie na obszarze powiatu suwalskiego nastąpił spadek zarówno ogólnej liczby przestępstw stwierdzonych, jak również przestępczości w kategorii kryminalnej. Jedynie 2009 rok przyniósł wzrosty tych wartości. W 2014 roku odnotowano wyraźny spadek liczby czynów w ujęciu ogólnym i jest to najniższa wartość jaką odnotowano w ostatnich 14 latach. Spadkowy trend powrócił również Strona 5

6 w przypadku kategorii przestępstw o charakterze kryminalnym, po nieznacznym wzroście w 2012 roku. Wartość uzyskana w 2014 roku jest najniższą odnotowaną od roku Inny przebieg wskazuje wynik przestępczości stwierdzonej postępowań o charakterze gospodarczym. Do wysokiej liczby przestępstw stwierdzonych w latach 2008 i 2010 przyczyniły się inne jednostki Policji, które to w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych odnotowały czyny stwierdzone zaistniałe na terenie działania KMP Suwałki a następnie przekazały je do rejestracji. W 2014 r. odnotowano wzrost liczby stwierdzonych czynów przestępczych o charakterze gospodarczym o 18 w porównaniu do roku poprzedniego Struktura przestępczości stwierdzonej następująco: Struktura przestępczości stwierdzonej na terenie powiatu suwalskiego przedstawia się Strona 6

7 Analizując dane z ubiegłego roku zauważyć można że nastąpił wzrost udziału przestępstw o charakterze kryminalnym oraz nieznaczny spadek udziału przestępstw o charakterze gospodarczym w ogólnej ilości przestępstw stwierdzonych (2013 rok - przestępstwa o charakterze kryminalnym 67,1%, przestępstwa o charakterze gospodarczym 11,6%, pozostałe 21,3%). Struktura przestępczości kryminalnej na terenie powiatu suwalskiego przedstawiała się następująco: Strona 7

8 Rozpatrując strukturę stwierdzonej przestępczości kryminalnej należy stwierdzić, iż największy wpływ na jej rozmiar miały przestępstwa skierowane przeciwko mieniu. Strukturalny odsetek poszczególnych przestępstw w strukturze przestępczości kryminalnej w porównaniu z 2013 rokiem nie uległ znaczącym zmianom Charakterystyka przestępczości gospodarczej Rok 2014 przyniósł wzrost liczby stwierdzonych przestępstw o charakterze gospodarczym (o 18), których odnotowano 207. Spadła nieznacznie wykrywalność ogólna przestępstw o charakterze gospodarczym o 3,2%, i wyniosła ona 71,1%. W 2014 roku, podobnie jak rok wcześniej, odnotowano znaczną ilość przestępstw związanych z oszustwami internetowymi na portalach aukcyjnych (typu Allegro.pl), oraz ogłoszeniowych (Tablica.pl), oszustwami polegającymi na zaciąganiu różnego rodzaju kredytów i pożyczek gotówkowych na podstawie fałszywych oświadczeń, zaświadczeń o zatrudnieniu na zakup towarów w systemie sprzedaży ratalnej, dotacji unijnych, kradzieży energii elektrycznej, samowoli budowlanej. W minionym roku funkcjonariusze Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Suwałkach przeprowadzili 63 działania wspólnie z funkcjonariuszami Izby Celnej w Białymstoku, w wyniku których zabezpieczono sztuk papierosów, kilkanaście kg tytoniu w postaci suszu (krajanka i liście) i 99 litrów alkoholu bez polskich oznaczeń akcyzy, na łączną kwotę należności podatkowej zł. Ponadto udzielili 1 asysty w trakcie kontroli urządzeń do gier, 2 kontrole sklepów pod kątem ujawnienia przedmiotów i odzieży z podrobionymi znakami towarowymi różnych firm oraz przeprowadzili z funkcjonariuszami Urzędu Celnego działania polegające na kontroli komisów samochodowych Straty powstałe w wyniku przestępstw, wartości odzyskane W omawianym okresie zanotowano ogółem straty w wysokości 4 mln 254 tys. 307 zł. w roku poprzednim 4 mln 490 tys. 400 zł. ( straty podane bez nielegalnego obrotu, łapówek i uszczupleń skarbu państwa). Odzyskano mienie wartości 1 mln 310 tys. 576 zł w roku poprzednim 2 mln 325 tys. 776 zł. Stosunek odzysku mienia do wartości strat wyniósł 30,8% i jest niższy od poprzedniego roku o 7,4% ( ,2%). Strona 8

9 W roku 2014 dokonano zabezpieczenia mienia na poczet przyszłych kar i grzywien od podejrzanych na kwotę 539 tys. 256 zł w 234 sprawach (2013 zabezpieczono kwotę 332 tys. 703 zł w 410 postępowaniach), co daje wskaźnik dynamiki ilości postepowań przygotowawczych z zabezpieczeniem majątkowym na poziomie 57,1% w stosunku do 2013 roku oraz 162,1% dynamiki zabezpieczenia kwotowego Wykrywalność sprawców przestępstw Poziom ogólnej wykrywalności sprawców przestępstw w 2014 roku wyniósł 61,66% i był niższy od efektów osiągniętych w 2013 roku o 1,16% (2013 r. 62,82%). Skuteczność w ściganiu sprawców przestępstw kryminalnych sięgnęła 50,97% (2013 r. 49,73%) natomiast przestępstw gospodarczych 71,15% (2013 r. 74,35%). Tabela nr 3. Wykrywalność sprawców przestępstw w poszczególnych kategoriach porównanie lat lp. kategoria wykrywalność /- 1. bójka i pobicie 67,70% 78,80% 77,30% 65,22% 69,05% 3,83% 2. uszczerbek na zdrowiu 85,00% 90,70% 78,00% 82,50% 86,00% 3,50% 3. kradzież 27,30% 25,30% 35,20% 25,36% 20,66% -4,80% 4. kradzież z włamaniem 26,10% 27,70% 31,70% 14,74% 21,43% 6,69% 5. kradzież samochodu 22,70% 20,00% 8,10% 3,45% 10,00% 6,55% 6. rozbój i wymuszenie rozbójnicze 58,40% 62,50% 60,00% 48,78% 50,00% 1,22% 7. uszkodzenie mienia 20,40% 24,00% 26,60% 28,67% 19,38% -9,29% 8. przestępczość narkotykowa 98,80% 88,90% 97,70% 97,59% 97,52% -0,07% 9. przestępczość korupcyjna 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 10. prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 0,00% 11. przestępstwa kryminalne ogółem 54,40% 56,10% 57,80% 49,57% 50,97% 1,24% 12. przestępstwa gospodarcze ogółem 94,30% 93,10% 89,30% 74,07% 71,15% -3,20% 13. ogółem 68,50% 70,50% 69,60% 62,82% 61,66% -1,16% Strona 9

10 Trendy wykrywalności w latach ubiegłych przedstawiały się następująco: Badając wieloletni okres poziomu wykrywalności przestępstw na terenie powiatu suwalskiego zauważyć można, że w 2014 roku odnotowano spadki w kategoriach przestępczości ogółem i gospodarcze. Wzrost wykrywalności zanotowano w kategorii przestępstw kryminalnych o 1,24%. Strona 10

11 2. Posterunki Policji 2.1. Posterunek Policji w Filipowie 2.2. Posterunek Policji w Rutce Tartak Strona 11

12 2.3. Postępowania przygotowawcze w wybranych kategoriach na obszarze działania Posterunków Policji Tabela nr 4. Postępowania wszczęte w 2014 roku w wybranych kategoriach w Posterunkach Policji lp. kategoria przestępstwa PP Rutka Tartak PP Filipów 1 uszczerbek na zdrowiu kradzież cudzej rzeczy kradzież samochodu kradzież z włamaniem uszkodzenie mienia rozbój i wymuszenie rozbójnicze udział w bójce lub pobiciu razem o charakterze kryminalnym razem o charakterze gospodarczym 2 1 ogółem Tabela nr 5. Przestępstwa stwierdzone w 2014 roku w wybranych kategoriach w Posterunkach Policji lp. kategoria przestępstwa PP Rutka Tartak PP Filipów 1 uszczerbek na zdrowiu kradzież cudzej rzeczy kradzież samochodu kradzież z włamaniem uszkodzenie mienia rozbój i wymuszenie rozbójnicze udział w bójce lub pobiciu razem o charakterze kryminalnym razem o charakterze gospodarczym 2 2 ogółem Strona 12

13 Tabela nr 6. Wykrywalność przestępstw w 2014 roku w wybranych kategoriach w Posterunkach Policji lp. kategoria przestępstwa PP Rutka Tartak PP Filipów 1 uszczerbek na zdrowiu 100,0 80,0 2 kradzież cudzej rzeczy 4,4 30,0 3 kradzież samochodu kradzież z włamaniem 6,7 28,6 5 uszkodzenie mienia 33,3 37,5 6 rozbój i wymuszenie rozbójnicze udział w bójce lub pobiciu 100,0 83,3 8 razem o charakterze kryminalnym 54,6 63,7 9 razem o charakterze gospodarczym 50,0 100,0 ogółem 69,3 76,4 Tabela nr 7. Przestępstwa stwierdzone w latach w wybranych kategoriach na terenie podległym PP w Rutce Tartak gm. Jeleniewo Bójka i pobicie Uszczerbek na zdrowiu Kradzież z włamaniem Kradzież Kradzież samochodu Uszkodzenie mienia Przestępstwa rozbójnicze gm. Szypliszki Bójka i pobicie Uszczerbek na zdrowiu Kradzież z włamaniem Kradzież Kradzież samochodu Uszkodzenie mienia Przestępstwa rozbójnicze Strona 13

14 gm. Rutka Tartak Bójka i pobicie Uszczerbek na zdrowiu Kradzież z włamaniem Kradzież Kradzież samochodu Uszkodzenie mienia Przestępstwa rozbójnicze gm. Wiżajny Bójka i pobicie Uszczerbek na zdrowiu Kradzież z włamaniem Kradzież Kradzież samochodu Uszkodzenie mienia Przestępstwa rozbójnicze Tabela nr 8. Przestępstwa stwierdzone w latach w wybranych kategoriach na terenie podległym PP w Filipowie gm. Filipów Bójka i pobicie Uszczerbek na zdrowiu Kradzież z włamaniem Kradzież Kradzież samochodu Uszkodzenie mienia Przestępstwa rozbójnicze Strona 14

15 gm. Bakałarzewo Bójka i pobicie Uszczerbek na zdrowiu Kradzież z włamaniem Kradzież Kradzież samochodu Uszkodzenie mienia Przestępstwa rozbójnicze gm. Przerośl Bójka i pobicie Uszczerbek na zdrowiu Kradzież z włamaniem Kradzież Kradzież samochodu Uszkodzenie mienia Przestępstwa rozbójnicze Przeprowadzone interwencje w latach na terenie działania PP w Rutce Tartak gm. Szypliszki gm. Wiżajny gm. Jeleniewo gm.rutka Tartak Strona 15

16 Przeprowadzone interwencje w latach na terenie działania PP w Filipowie gm. Filipów gm. Bakałarzewo gm. Przerośl Analiza zagrożenia wykroczeniami W 2014 roku Zespół ds. Wykroczeń Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach przeprowadził 2008 postępowań w sprawach o wykroczenia. W porównaniu do 2013 roku nastąpił wzrost o 120. Wskaźnik dynamiki wyniósł 106%. Strona 16

17 Wzrost ilości ujawnionych wykroczeń skutkował również wzrostem spraw skierowanych do Sądów Grodzkich z wnioskami o ukaranie w 2014 roku skierowano 1338 takich wniosków, w 2013 liczba ta wyniosła 1279 co dało wskaźnik dynamiki na poziomie 104,6%. Podobnie jak i we wcześniejszych latach dominowały dwie kategorie wykroczeń: przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym oraz przeciwko mieniu. Na 903 sprawy o wykroczenie w kategorii bezpieczeństwo w ruchu drogowym ujawnionych w 2014 roku 673 zakończyło się skierowaniem do Sądów Grodzkich z wnioskiem o ukaranie. W 2013 roku wniesiono 646 wniosków o ukaranie przy liczbie 902 ujawnionych wykroczeń tej kategorii. Strona 17

18 W 2014 roku 795 spraw dotyczyło kradzieży, niszczenia mienia i szalbierstwa. Największy wzrost nastąpił w kategorii kradzieży z 491 spraw z 2013 roku do 599 w opisywanym okresie czasu. W kategorii wykroczeń przeciwko mieniu na 795 spraw w 310 przypadkach skierowano wnioski o ukaranie do Sądów Grodzkich. W 2013 roku na 681 ujawnionych wykroczeń przeciwko mieniu wniosków o ukaranie sporządzono 261. Na terenie podległym Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach w 2014 roku odnotowano wzrost liczby spraw o wykroczenia w kategorii: obyczajowość publiczna o 17 (2013 rok 59), przeciwko urządzeniom użytku publicznego o 13 (2013 rok 14), naruszenia przepisów dot. ochrony przyrody o 5 (2013 rok 21). Spadki ujawnionych wykroczeń w 2014 roku nastąpiły w kategoriach: zakłócanie ładu i porządku publicznego o 34 sprawy (2013r. 121), kierowanie pojazdem w stanie po użyciu alkoholu o 15 (2013 rok 111). 4. Działalność prewencyjna funkcjonariuszy Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach 4.1. Interwencje policyjne W 2014 roku suwalscy policjanci interweniowali w przypadkach. Jest to liczba interwencji wyższa w porównaniu z 2013 rokiem o 94. Wskaźnik dynamiki wyniósł 100,61%. Strona 18

19 4.2. Niebieska Karta W roku 2014 na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach wszczęto 352 procedury Niebieskie Karty" (279 w roku 2013), z tego 315 przez funkcjonariuszy Policji (245 na terenie miasta, 107 na terenie wiejskim), 37 procedur przez podmioty pozapolicyjne: 31 przez Ośrodki Pomocy Społecznej, 1 przez Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 3 przez placówkę oświatową oraz 2 przez ochronę zdrowia. Odbyły się 1292 posiedzenia Grupy Roboczej Zespołu Interdyscyplinarnego w Suwałkach Realizacja programów i działań profilaktycznych W celu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Komendzie Miejskiej Policji w Suwałkach podejmowane były akcje profilaktyczne oraz zindywidualizowane formy pomocy. Corocznie suwalscy Policjanci i Koordynator procedury angażują się w obchody Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw. Koordynator prowadzi zajęcia profilaktyczne w aspekcie przemocy wśród dzieci i młodzieży, przeprowadził 162 rozmowy z osobami doświadczającymi i stosującymi przemoc w rodzinie, zgłaszającymi się do KMP, udzielając wsparcia i kierując do instytucji specjalistycznych. Ponadto Komenda Miejska Policji w Suwałkach we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 9 oraz fundacją EGO zorganizowała kampanię społeczną pod nazwą Dzieci obserwują dzieci naśladują, mającą na celu uświadomienie rodzicom i opiekunom, iż o oni kształtują zachowania u swych dzieci, prócz pozytywnych, również nieakceptowane społecznie agresywne, wulgarne i przemocowe. Opiekunowie, pedagodzy, nauczyciele byli również adresatami cyklu szkoleń mających na celu przeciwdziałanie przemocy seksualnej wobec małoletnich. Suwalscy specjaliści zainicjowali spotkania w placówkach oświatowych pod nazwą Możesz ochronić rozpoznaj, naucz, reaguj. Komenda Miejska Policji w Suwałkach była również aktywnym partnerem w organizowanej V Suwalskiej Kampanii Białej Wstążki, podczas, której zorganizowano happening biała róża dla kobiety oraz plebiscyt Dżentelmen w Policji. Obie inicjatywy zostały podsumowane na konferencji wieńczącej 16 dni przeciw przemocy wobec kobiet i spotkały się z aprobatą społeczną oraz zainteresowaniem lokalnych mediów. Przeprowadzono również konkurs dla placówek oświatowych na przeprowadzenie kampanii społecznej na terenie swej szkoły 3 najlepsze inicjatywy zostały nagrodzone. Strona 19

20 Zorganizowana została debata społeczna na temat przemocy w rodzinie, w której oprócz lokalnego społeczeństwa wzięły udział instytucje pracujące w obszarze przemocy w rodzinie. Ponadto funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach wzięli udział w 8 szkoleniach i spotkaniach superwizyjnych organizowanych przez PCPR oraz MOPS w Suwałkach oraz Ogólnopolskie Pogotowie Niebieska Linia i PARPA. Dodatkowo przeprowadzano wewnętrzne szkolenia funkcjonariuszy w zakresie stosowania kwestionariuszy szacowania ryzyka i zdrowia, realizacji procedury Niebieska karta, programu MOC tak, PRZEMOC nie, jak też cotygodniowe spotkania instruktażowe Dzielnicowych z Koordynatorem procedury. W 2014 roku odbyło się 68 przesłuchań w trybie posiedzeniowym w Przyjaznym Pokoju Przesłuchań Efekty uzyskane przez dzielnicowych Wydziału Prewencji W 2014 r. dzielnicowi Rewiru I pełnili łącznie 1753 służb obchodowych (w 2013 roku było ich 1894), oraz 290 służb patrolowych (w roku ubiegłym 117). Tabela nr 9. Efekty pracy dzielnicowych Rewiru I porównanie lat Lp. Efekty 2013 r. Średnio na jednego dzielnicowego 2014r. Średnio na jednego dzielnicowego 1. Odwiedzono osób Wnioski o skierowanie służb 3. Ilość spotkań środowiskowych 4. Ujawniono osób w zainteresowaniu Policji 5. Zatrzymano sprawców przestępstw 6. Zatrzymano poszukiwanych 59 4,9 58 4, , , Wylegitymowano osób Przeprowadzono interwencji (zgłoszonych Strona 20

21 Lp. Efekty 2013 r. dyżurnemu) 9. Wnioski o leczenie odwykowe 10. Pouczono sprawców wykroczeń (na zasadzie art. 41 KW) 11. Ukarano mandatami karnymi 12. Przeprowadzono wywiadów i ustaleń 13. Uzyskano Informacji Ilość 14. Informacji potwierdzonych 15. Informacji potwierdzonych (procentowo) Średnio na jednego dzielnicowego 2014r. Średnio na jednego dzielnicowego 32 2,7 29 2, ,2 50,0 W 2014 roku dzielnicowi przeprowadzili wspólnie ze Strażą Miejską 36 działań. Wzięło w nich udział na zasadzie wielokrotności 105 funkcjonariuszy Straży Miejskiej i 105 dzielnicowych. (w tym 30 razy wykorzystywano pojazd Straży Miejskiej). W trakcie tych służb wylegitymowano 540 osób, zatrzymano 3 sprawców przestępstw, ujawniono 165 sprawców wykroczeń, nałożono 17 mandatów karnych na łączną kwotę 2050 zł, pouczono 139 osób oraz sporządzono 12 wniosków o ukaranie. Dodatkowo odwiedzono 724 rodziny, sprawdzono 1306 miejsc zagrożonych oraz sporządzono 353 wywiadów i ustaleń. Wspólnie ze Strażą Ochrony Kolei przeprowadzono 4 służby. W ramach zawartego porozumienia dzielnicowi pełnili 15 służb ze studentami uczelni, których celem było udzielenie pomocy bezdomnym i żebrzącym Służba ochronna i konwojowa W 2014 roku w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych przebywało 1095 osób tj. o 62 mniej niż w roku Strona 21

22 Tabela nr 10. Powody umieszczania w pomieszczeniach dla osób zatrzymanych porównanie lat liczba umieszczeń wzrost/spadek lp. powód umieszczenia (+/-) 1 za popełnienie przestępstwa za popełnienie wykroczenia na polecenie Sądu lub Prokuratury do wytrzeźwienia zatrzymanie prewencyjne cudzoziemcy ogółem Analizując powyższe zestawienia należy zwrócić szczególną uwagę na utrzymującą się na dość wysokim poziomie liczbę osób zatrzymanych w związku z popełnieniem przestępstwa. Liczba osób umieszczonych w PDOZ do wytrzeźwienia zmniejszyła się nieznacznie (w 2014 roku odnotowano 288 takich przypadków, jest to o 46 mniej niż w 2013 roku), przy jednoczesnym spadku ilości doprowadzeń do Suwalskiej Izby Wytrzeźwień, która przyjęła 1929 osób ( , , ) Efekty uzyskane przez służbę patrolową W 2014 roku funkcjonariusze Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach wykonali służb zewnętrznych (w 2013 roku służb). Wskaźnik dynamiki wyniósł 97, 6%. Policjanci Wydziału Patrolowo Interwencyjnego interweniowali w przypadkach, co porównując z 2013 rokiem dało spadek o 1135 interwencje. Wskaźnik dynamiki wyniósł ponad 91,2 %. Ponadto zatrzymali 350 sprawców przestępstw na gorącym uczynku (w 2013 roku 413), oraz 151 osób poszukiwanych. Ponadto funkcjonariusze zatrzymali 6363 sprawców wykroczeń a 954 ukarano mandatami karnymi osób doprowadzonych zostało do Suwalskiej Izby Wytrzeźwień. Na wodach i terenach przywodnych powiatu suwalskiego w trakcie pełnienia służb ujawniono 7 przestępstw oraz 63 wykroczenia. Dwa patrole zorganizowano z udziałem pracowników Wigierskiego Parku Narodowego. Strona 22

23 4.7. Bezpieczeństwo na drogach powiatu suwalskiego Na drogach powiatu suwalskiego zaistniało 60 wypadków drogowych - o 6 więcej niż w 2013 roku, zmniejszyła się natomiast liczba kolizji drogowych z 1176 w 2013 roku do 1098 w 2014 roku. Liczbę zdarzeń drogowych z ostatnich 11 lat zaprezentowano na poniższych wykresach. Powyższe wykresy wyraźnie obrazują zmianę utrzymującej się od kilku lat tendencji zanotowano spadek liczby kolizji drogowych oraz wzrost ilości wypadków. Strona 23

24 Zwiększenie ilości wypadków drogowych nie skutkowała wzrostem ilości ofiar śmiertelnych (po 7 w roku 2013 i 2014, dynamika 100,0 %). Odnotowano natomiast wzrost ilości osób rannych (rok , rok , dynamika 123,7 %). Liczbę ofiar zdarzeń drogowych z ostatnich 10 lat zaprezentowano na ponizszych wykresach. Głównymi przyczynami wypadków drogowych w minionym roku było nieudzielenie pierwszeństwa oraz nadmierna prędkość. Zobrazowanie ważniejszych przyczyn wypadków drogowych przedstawiono poniżej. Strona 24

25 Najczęstszymi przyczynami spowodowania kolizji w 2014 r. były nieprawidłowe manewry, nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu, nadmierna prędkość, niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami. Przyczyny ważniejszych kolizji drogowych przedstawiono na poniższym diagramie. Nietrzeźwi kierujący stanowili aż 88,1% ogólnej liczby przestępstw drogowych i jest to niższy wskaźnik niż w 2013 roku 94,1%. W 2014 roku policjanci Wydziału Ruchu Strona 25

26 Drogowego KMP w Suwałkach przeprowadzili badań trzeźwości kierujących, tj. o 7558 badań więcej niż w 2013 roku (wskaźnik dynamiki wyniósł 122,4%). Tabela nr 11. Liczba przeprowadzonych badań trzeźwości oraz zatrzymań nietrzeźwych kierujących na przestrzeni lat lata Ilość przeprowadzonych badań trzeźwości kierujących na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu Ilość zatrzymanych nietrzeźwych kierujących Różnica 2014/ W 2014 roku ujawniono 281 nietrzeźwych kierujących, tj. o 152 mniej niż w roku poprzednim. W zdarzeniach drogowych uczestniczyło ogółem 39 nietrzeźwych kierujących o 4 mniej niż w 2013 roku. Zobrazowanie ilości osób nietrzeźwych zatrzymanych jako uczestników kolizji i wypadków drogowych za ostatnie 10 lat przedstawiono na poniższym diagramie. Strona 26

27 5. Modernizacja policji 5.1. Wsparcie ze strony samorządów Komenda Miejska Policji w Suwałkach otrzymała w 2014 roku wsparcie w postaci w postaci 7 darowizn finansowych o łącznej wysokości zł oraz 1 darowiznę rzeczową o łącznej wysokości ,22 zł. Wsparcie zostało udzielone przez 7 podmiotów. DATA UMOWY DARCZYŃCA BENEFICJENT r. WORD Suwałki KMP Suwałki r r r r r. Urząd Gminy Filipów Urząd Gminy Przerośl Starostwo Powiatowe Suwałki Urząd Miasta Suwałki Urząd Gminy Suwałki KMP Suwałki (PP Filipów) KMP Suwałki (PP Filipów) KMP Suwałki KMP Suwałki KMP Suwałki PRZEZNACZENIE DAROWIZNY Przekazanie na własność sprzętu techniki policyjnej oraz przedmiotów mundurowych Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego oznakowanego Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego oznakowanego Pokrycie kosztów wyżywienia policjantów delegowanych z OPP KWP w Białymstoku do pełnienia służby na terenie powiatu suwalskiego Środki finansowe przeznaczone na rekompensatę pieniężną za czas służby przekraczającej normę czasową określoną w art. 32 ust. 2 ustawy o Policji, w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego na terenie miasta Suwałki z uwzględnieniem ciągu miejskiego drogi krajowej nr 8 Pokrycie kosztów wyżywienia policjantów delegowanych z OPP KWP w Białymstoku do pełnienia służby na terenie powiatu suwalskiego WARTOŚĆ ,22 zł 3 000,00 zł 3 000,00 zł 5 000,00zł ,00zł ,00zł RODZAJ Darowizna rzeczowa Darowizna finansowa Darowizna finansowa Darowizna finansowa Darowizna finansowa Darowizna finansowa Strona 27

28 DATA UMOWY r r. DARCZYŃCA Urząd Gminy Bakałarzewo Urząd Miasta Suwałki BENEFICJENT KMP Suwałki (PP Filipów) KMP Suwałki PRZEZNACZENIE DAROWIZNY Dofinansowanie do zakupu samochodu osobowego oznakowanego Przekazanie środków finansowych na zakup 2 sztuk urządzeń do wykrywania obecności alkoholu WARTOŚĆ ,00zł 4 550,00zł RODZAJ Darowizna finansowa Darowizna finansowa 6. Imprezy masowe Na terenie miasta Suwałki w okresie od do r. odbyło się 109 imprez masowych (39 sportowych, 70 artystyczno rozrywkowe), w tym pięć spotkań piłkarskich podwyższonego ryzyka. Powyższe imprezy masowe zabezpieczało przy wykorzystaniu na zasadzie wielokrotności 1307 policjantów, w większości przypadków w ramach służb ponadnormatywnych. W związku z tymi imprezami ujawniono 4 wykroczenia, 5 czynów zakwalifikowanych jako przestępstwo, oraz zatrzymano 4 osoby. Dodatkowo w 2014 roku miało miejsce 7 zgromadzeń publicznych, które zabezpieczało 64 funkcjonariuszy. Koszt zabezpieczenia powyższych przedsięwzięć według stawek PRIM to ,44 zł. 7. Wspólne przedsięwzięcia W 2014 roku funkcjonariusze Komendy Miejskiej w Suwałkach przeprowadzili łącznie 194 służb z innymi podmiotami pozapolicyjnymi. Zobrazowanie ilości służb oraz podmiotów wyszczególniono w poniższym zestawieniu. Straż Miejska 36 służb patrolowych oraz obchodowych Straż Graniczna 33 służb Straż Ochrony Kolei 33 Straż Pożarna 1 Izba Celna 4 Inspekcja Nadzoru Budowlanego 1 Urząd Skarbowy 4 Kuratorzy Sądowi 3 Inspekcja Transportu Drogowego 14 MOPS/GOPS 29 Strona 28

29 Policja Litewska 19 Inne Informacje kadrowe 8.1. Stan etatowy Stan etatowy W latach Oficerowie Aspiranci Podoficerowie i szeregowi Razem Vacaty na dzień 31 grudnia Stan dyscypliny Przewinienia dyscyplinarne w latach W tym wypełniające jednocześnie znamiona przestępstwa Rozmowy dyscyplinujące Odstąpiono od ukarania, umorzono, uniewinniono Kary dyscyplinarne Wskaźnik % przewinień do stanu zatrudnienia , , , , , , Skargi Ogółem W tym w latach potwierdzone Nie potwierdzone Inne Strona 29

30 9. Podsumowanie W 2014 roku KMP w Suwałkach odnotowała znaczny spadek ilości wszczętych postępowań przygotowawczych, najbardziej zauważalny w kategorii przestępstw nietrzeźwych kierujących (dynamika 65,3 %), kradzieży (72,0 %) oraz kradzieży z włamaniem (76,9 %). Podobnie jak w przypadku wszczęć - przestępczość stwierdzona była niższa niż w 2013 roku (dynamika ogólna 89,3 %). Analiza struktury przestępczości w powiecie suwalskim wskazuje, iż podobnie jak w roku poprzednim, dominuje tu przestępczość pospolita, skierowana głównie przeciwko mieniu. Duży wpływ na wyniki w kategorii przestępstw gospodarczych ma znaczny wzrost ilości zgłaszanych oszustw internetowych, dokonywanych za pośrednictwem portali aukcyjnych i ogłoszeniowych (Allegro.pl, Tablica.pl). Wykrywalność ogólna sprawców przestępstw spadła w porównaniu z rokiem ubiegłym o niecałe 1,16%, a sprawców dopuszczających się przestępstw kryminalnych wzrosłą o 1,24%. Największe spadki odnotowano w kategoriach uszkodzenia mienia, kradzieży i przestępstw gospodarczych. Zatrzymano 281 nietrzeźwych kierujących, przy czym 39 z nich brało udział w zdarzeniach drogowych. Wzrost ilości wykroczeń popełnionych na terenie działania KMP w Suwałkach bezpośrednio przełożył się na większą ilość spraw skierowanych z wnioskami o ukaranie do Sądów Grodzkich oraz zastosowanych środków oddziaływania pozakarnego. W minionym roku KMP w Suwałkach organizowała lub brała udział w wielu inicjatywach i programach prewencyjnych mających na celu zwiększenie poziomu poczucia bezpieczeństwa społecznego. Dodatkowo zorganizowane debaty pozwoliły na nawiązanie bezpośredniego dialogu ze społecznościami lokalnymi i diagnozę ich potrzeb w zakresie bezpieczeństwa. Większa ilość wypadków na drogach powiatu suwalskiego nie skutkowała większą niż w 2013 roku ilością ofiar śmiertelnych. Jednocześnie utrzymująca się na podobnym poziomie od kilku lat liczba wykroczeń popełnianych przez kierujących wskazuje, iż zapewnienie Strona 30

31 bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest w dalszym ciągu jednym z priorytetów KMP w Suwałkach. Opracował: Specjalista Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą KMP w Suwałkach podkom. mgr Dariusz Jachowicz wyk. w 5 egzemplarzach: egz. Nr 1 Prezydent Miasta Suwałki egz. Nr 2 Starosta Suwalski egz. Nr 3 Przewodniczący Rady Miasta egz. Nr 4 Przewodniczący Rady Powiatu egz. nr 5 a/a A K C E P T U J Ę Strona 31

Suwałki r. ROCZNE SPRAWOZDANIE

Suwałki r. ROCZNE SPRAWOZDANIE Suwałki 10.02.2016 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2015 rok Spis treści 1. Analiza stanu

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Policji w Łomży. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009

Komenda Miejska Policji w Łomży. Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009 Komenda Miejska Policji w Łomży Analiza stanu bezpieczeństwa na terenie miasta i powiatu łomżyńskiego za rok 2009 LICZBA ZDARZEŃ ZA ROK 2009 r W PORÓWNANIU DO ROKU 2008r KATEGORIA ZDARZEŃ LICZBA ZDARZEŃ

Bardziej szczegółowo

Suwałki 23 styczeń 2014 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE

Suwałki 23 styczeń 2014 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE Suwałki 23 styczeń 2014 r. ROCZNE SPRAWOZDANIE z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego za 2013 rok Zespół Statystyki Przestępczości

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim. Insp. Dariusz Borowiec

Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim. Insp. Dariusz Borowiec Bezpieczeństwo i Porządek Publiczny w Powiecie Golubsko- Dobrzyńskim Insp. Dariusz Borowiec Struktura organizacyjna Komendy Powiatowej Policji w Golubiu- Dobrzyniu Komenda Powiatowa Policji ( 83 funkcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2016

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2016 ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2016 Darowizny rzeczowe oraz środki finansowe przekazane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu 820 000,00 zł - Budowa Komisariatu

Bardziej szczegółowo

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym

Rodzaj przestępstwa. 2012 2013 Dynamika w % 2012 2013 Dynamika w % 807 668 82,8 841 658 78,2. Ogółem przestępstwa o charakterze kryminalnym Z dniem 1 stycznia 2013 r. siedlecka komenda rozpoczęła funkcjonowanie w zreorganizowanych strukturach. W miejsce działających na terenie powiatu 9 Posterunków Policji utworzono 3 Komisariaty Policji z

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Policji Pszczyna 02 luty 2016 r.

Komenda Powiatowa Policji Pszczyna 02 luty 2016 r. Komenda Powiatowa Policji Pszczyna luty 16 r. w Pszczynie L. dz. Zw-16/16 I N F O R M A C J A Egz. nr.. O stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz działaniach Policji na terenie podległym Komendzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje:

UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. uchwala się, co następuje: UCHWAŁA NR XVIII/ /2017 RADY POWIATU W ŻNINIE z dnia kwietnia 2017r. Projekt w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Komendanta Powiatowego Policji w Żninie ze swojej działalności, a także informacji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 31.12. 2010 r. Komisariat Policji w Brzeszczach

Bardziej szczegółowo

OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2016

OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2016 OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE MIASTA I POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2016 1 STAN ETATOWY KMP W RYBNIKU W LATACH 2015-2016 Stan na dzień Stan etatowy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z działalności Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. za 2014 rok. Hajnówka, dn TPP Z A T W I E R D Z A M

SPRAWOZDANIE. z działalności Komendy Powiatowej Policji w Hajnówce. za 2014 rok. Hajnówka, dn TPP Z A T W I E R D Z A M Hajnówka, dn. 2015-02-09 Komenda Powiatowa Policji w Hajnówce TPP.036.1.2015 Z A T W I E R D Z A M KOMENDANT POWIATOWY POLICJI W HAJNÓWCE /podpis nieczytelny/ kom. mgr Dariusz Kułak SPRAWOZDANIE z działalności

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI

BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI BEZPIECZEŃSTWO W SEZONIE LETNIM 2013 ROKU NA TERENIE MIASTA I GMINY SZCZAWNICA PODSUMOWANIE I WNIOSKI 1 DEBATA SPOŁECZNA dotycząca bezpieczeństwa w sezonie letnim 2013 na terenie Miasta i Gminy Szczawnica

Bardziej szczegółowo

Suwałki rok. I. Wprowadzenie

Suwałki rok. I. Wprowadzenie Suwałki 06.02.2012 rok ROCZNE SPRAWOZDANIE z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku I. Wprowadzenie Obszar działania Komendy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014 STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM ROK 2014 DYNAMIKA POSTĘPOWAŃ WSZCZĘTYCH KRADZIEŻE KRADZIEŻE SAMOCHODÓW WŁAMANIA PRZESTĘPSTWA ROZBÓJNICZE BÓJKI, POBICIA USZKODZENIA MIENIA

Bardziej szczegółowo

NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU. Racibórz, styczeń 2015r.

NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU. Racibórz, styczeń 2015r. NARADA ROCZNA KADRY KIEROWNICZEJ KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU Racibórz, styczeń 2015r. Stan etatowy Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu 221 etatów policyjnych Stan zatrudnienia na dzień: 31.12.2012r.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 2010 ROKU

INFORMACJA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 2010 ROKU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W STALOWEJ WOLI INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W STALOWEJ WOLI 21 ROKU Stalowa Wola dnia 211-1-29 Wykres

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA POSTERUNKU POLICJI W BIAŁEJ ZA OKRES III KWARTAŁÓW 2012 ROKU:

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA POSTERUNKU POLICJI W BIAŁEJ ZA OKRES III KWARTAŁÓW 2012 ROKU: Biała, dnia 23.10.2012r. PP 990/12 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE DZIAŁANIA POSTERUNKU POLICJI W BIAŁEJ ZA OKRES III KWARTAŁÓW 2012 ROKU: Posterunek Policji w Białej, w którego skład wchodzi

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2014 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2014 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2014 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kamiennogórskiego Kamienna Góra, styczeń 2015 1. Zagrożenie

Bardziej szczegółowo

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2017

ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2017 ROCZNE SPRAWOZDANIE KOMENDANTA MIEJSKIEGO POLICJI ZE SWOJEJ DZIAŁALNOŚCI ROK 2017 1 Darowizny rzeczowe oraz środki finansowe przekazane przez Starostwo Powiatowe w Poznaniu 1 235 000,00 zł - Budowa Komisariatu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3. OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2015

Załącznik nr 3. OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 2015 Załącznik nr 3. OCENA REALIZACJI ZADAŃ PRZEZ FUNKCJONARIUSZY KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W RYBNIKU NA TERENIE POWIATU RYBNICKIEGO W ROKU 215 1. STAN ETATOWY KOMISARIATÓW PODLEGŁYCH KMP W RYBNIKU W ROKU 215

Bardziej szczegółowo

,0 60,2 59,1-1, ,8 50,6 49,6-1, , ,7-2, ,7 36,6 45,5 + 8, ,1 77,9 54,6-23,4

,0 60,2 59,1-1, ,8 50,6 49,6-1, , ,7-2, ,7 36,6 45,5 + 8, ,1 77,9 54,6-23,4 Kategoria Postępowania wszczęte w roku 2012 Postępowania wszczęte w roku 2013 Dynamika % Wykrywalność 2012 Wykrywalność 2013 Wzrost/ spadek Przestępstwa ogółem 2101 2122 101,0 60,2 59,1-1,1 Przestępstwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W SŁUBICACH W I PÓŁROCZU 27 ROKU. I. ZAGROśENIE PRZESTĘPCZOŚCIĄ. I.1. Informacje ogólne. Komenda

Bardziej szczegółowo

17 3 Analiza zagrożenia wykroczeniami 18 4

17 3 Analiza zagrożenia wykroczeniami 18 4 ROCZNE SPRAWOZDANIE z działalności Komendanta Miejskiego Policji w Suwałkach oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i Spis treści 1 Analiza stanu zagrożenia przestępczością 1 1.1 Wszczęcia postępowań

Bardziej szczegółowo

Pokaz strona internetowa

Pokaz strona internetowa Pokaz strona internetowa * Postępowanie RSD-349/9 KP Trzebinia - 669 czynów * * 1 wykrywalność przestępstw w powiecie w latach 21-211 8 6 4 2 przestępstwa ogółem przestępstwa kryminalne ogółem 21 22 23

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2015 ROK.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2015 ROK. Dobczyce dnia 21 stycznia 2016 r. L.dz. GDK 076/16 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2015 ROK. Gmina i miasto Dobczyce jest jedną z trzech Gmin obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 60%

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 60% ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w w okresie 01.01. - 31.12. 2011 r. 25 maj 2012 1 Powiat oświęcimski Analiza

Bardziej szczegółowo

Z a t w i e r d z a m : Wąbrzeźno dnia 25 stycznia 2012 r. Sprawozdanie

Z a t w i e r d z a m : Wąbrzeźno dnia 25 stycznia 2012 r. Sprawozdanie Z a t w i e r d z a m : Wąbrzeźno dnia 25 stycznia 2012 r.... Sprawozdanie z wyników pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie i o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim za okres roku 2011 I.

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w mieście - - zagrożenia, zwalczanie i zapobieganie

Bezpieczeństwo w mieście - - zagrożenia, zwalczanie i zapobieganie Bezpieczeństwo w mieście - - zagrożenia, zwalczanie i zapobieganie SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI STRAŻY MIEJSKIEJ W CZARNKOWIE W 2014 ROKU Czarnków 2015r. W 2014 roku służbę pełniło 4 strażników Straży Miejskiej.

Bardziej szczegółowo

Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 2013 roku

Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 2013 roku Osiągnięte wyniki przez KMP w Rudzie Śląskiej w 213 roku WYBRANE KATEGORIE PRZESTĘPCZOŚCI PION KRYMINALNY KMP Ruda Śląska WSZCZĘTE POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZE OGÓŁEM W ROZBICIU NA KOMISARIATY 6 588 5 4654

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2014 ROK.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2014 ROK. Dobczyce dnia 18 stycznia 2015 r. L.dz. GDK 076/15 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2014 ROK. Gmina i miasto Dobczyce jest jedną z trzech Gmin obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

Puławy, r. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU PUŁAWSKIEGO za okres 2012 roku

Puławy, r. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU PUŁAWSKIEGO za okres 2012 roku Puławy, 10.02.2013 r. INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU PUŁAWSKIEGO za okres 2012 roku I. CHARAKTERYSTYKA POWIATU PUŁAWSKIEGOO Powiat puławski jest jednym z większych

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI w OPATOWIE

KOMENDA POWIATOWA POLICJI w OPATOWIE KOMENDA POWIATOWA POLICJI w OPATOWIE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W OPATOWIE ZA ROK 2015 MISJA ŚWIĘTOKRZYSKIEJ POLICJI: Systematycznie poprawiając skuteczność, służymy społeczeństwu

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu

Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu Sprawozdanie Komendanta Policji o działalności w roku 2013 oraz informacja o stanie porządku i bezpieczeństwa publicznego na terenie powiatu kamiennogórskiego Kamienna Góra, luty 2014 1. Zagrożenie przestępczością

Bardziej szczegółowo

KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA

KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA KOMISARIAT POLICJI Luboń, dnia 15 luty 2013r. W LUBONIU OCENA STANU ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA LUBONIA ORAZ PRACY KOMISARIATU POLICJI W LUBONIU W ROKU 2012 I. przestępczości

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO PREWENCJI Informacja dotycząca stanu zagrożenia przestępczością na terenie placówek oświatowych i wychowawczych (szkół podstawowych i gimnazjów, szkół średnich i zawodowych,

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko

SPRAWOZDANIE. z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko SPRAWOZDANIE z realizacji zadań za rok 2015 oraz informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie gminy i miasta Nisko Nisko luty 2016 WSTĘP Teren Gminy i Miasta Nisko obejmuje obszar

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie

Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE MIASTA I GMINY WYSZKÓW W 215 ROKU Komenda Powiatowa Policji w Wyszkowie INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RACIBORZU

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RACIBORZU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W RACIBORZU NARADA ROCZNA ROK 216 KIEROWNICTWO: Komendant insp. mgr Łukasz Krebs STAN ETATOWY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W RACIBORZU 22 etatów policyjnych Stan zatrudnienia na

Bardziej szczegółowo

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK.

OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK. Dobczyce dnia 20 stycznia 2014 r. L.dz. GDK 076/14 OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE GMINY I MIASTA DOBCZYCE ZA 2013 ROK. Gmina i miasto Dobczyce jest jedną z trzech Gmin obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE WE WŁOSZCZOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE

POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE WE WŁOSZCZOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE WE WŁOSZCZOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE, dnia 5lutego 26 roku PRZESTĘPCZOŚĆ OGÓLNA I KRYMINALNA Opracowanie przygotowano w oparciu o informacje

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 31.07. 2008 r. 8 wrzesień, 2008 1 Powiat

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2013 ROKU

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2013 ROKU STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE POZNAŃSKIM W 213 ROKU DYNAMIKA PRZESTĘPCZOŚCI KRADZIEŻE KRADZIEŻE SAMOCHODÓW WŁAMANIA PRZESTĘPSTWA ROZBÓJNICZE BÓJKI, POBICIA USZKODZENIA MIENIA ROK

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU

KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU KOMENDA POWIATOWA POLICJI W NISKU INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W POWIECIE NIŻAŃSKIM W ROKU 2015 Nisko styczeń 2016 1 WPROWADZENIE Komenda Powiatowa Policji w Nisku jest jednostką

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI GŁÓWNY SZTAB POLICJI

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI GŁÓWNY SZTAB POLICJI 1 ZATWIERDZAM L. dz.gs-o-422/14/ap KOMENDA GŁÓWNA POLICJI GŁÓWNY SZTAB POLICJI RAPORT Bezpieczeństwo imprez masowych w 2013 roku Warszawa, styczeń 2014 roku 2 SPIS TREŚCI WSTĘP str. 1 1. IMPREZY MASOWE

Bardziej szczegółowo

NARADA ROCZNA KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OTWOCKU

NARADA ROCZNA KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OTWOCKU NARADA ROCZNA KOMENDA POWIATOWA POLICJI W OTWOCKU Otwock, dn. 6 lutego 2017 r. POWIAT OTWOCKI W LICZBACH Powiat otwocki o powierzchni 616 km2 usytuowany jest w środkowej części województwa mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Komenda Miejska Policji w Łomży

Komenda Miejska Policji w Łomży Komenda Miejska Policji w Łomży Ilość zdarzeń w wybranych kategoriach Kradzież z włamaniem Kradzież mienia Uszkodzenie mienia Przestępstwa rozbójnicze Bójka i pobicie 600 541 500 464 489 400 394 300 200

Bardziej szczegółowo

Komisariat Policji w Świebodzicach w 2017 roku OCENA PRACY

Komisariat Policji w Świebodzicach w 2017 roku OCENA PRACY Komisariat Policji w Świebodzicach w roku OCENA PRACY DANE OGÓLNE 3887 7927 256 511 375 467 976 - INTERWENCJE - LEGITYMOWANYCH - ZATRZYMAŃ NA GORĄCYM UCZYNKU SPRAWCÓW PRZESTĘSPTW - DOCHODZEŃ W SPRAWACH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO K o m e n d a P o w i a t o w a P o l i c j i w Aleksandrowie Kujawskim Egz. 1 L.dz. /2015 INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO NA TERENIE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO Aleksandrów Kujawski,

Bardziej szczegółowo

,9 50,30% 61,7 + 11, ,2 40,70% 53,04 +12, ,0 26,60% 42,2 +15, ,7 21,60% 39,4 +17,8

,9 50,30% 61,7 + 11, ,2 40,70% 53,04 +12, ,0 26,60% 42,2 +15, ,7 21,60% 39,4 +17,8 Kategoria Postępowania wszczęte w roku 2015 Postępowania wszczęte w roku Dynamika % Wykrywalność 2015 Wykrywalność Wzrost/ spadek Przestępstwa ogółem 2004 1796 86,9 50,30% 61,7 + 11,2 Przestępstwa kryminalne

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI NA LATA 2013 2015 RADOM, MARZEC 2014 R. Województwo mazowieckie jest największym w kraju pod względem powierzchni i ludności.

Bardziej szczegółowo

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie Możesz mieć na nie wpływ.

Porozmawiajmy o bezpieczeństwie Możesz mieć na nie wpływ. Porozmawiajmy o bezpieczeństwie Możesz mieć na nie wpływ. Kręci mnie bezpieczeństwo. Debata Skoczów 23 sierpień 2017r. Sala Sesyjna Urzędu Miejskiego w Skoczowie 1 Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji procedury Niebieskie karty przez jednostki organizacyjne Policji w I półroczu 2008 roku

Sprawozdanie z realizacji procedury Niebieskie karty przez jednostki organizacyjne Policji w I półroczu 2008 roku Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji Dokument zatwierdził: insp. Michał Czeszejko-Sochacki Dyrektor Biura Prewencji KGP Sprawozdanie z realizacji procedury Niebieskie karty przez jednostki organizacyjne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XX/127/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2012 r.

UCHWAŁA NR XX/127/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 30 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XX/127/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU GRODZKIEGO BIAŁA PODLASKA W 2014 ROKU

INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU GRODZKIEGO BIAŁA PODLASKA W 2014 ROKU INFORMACJA O STANIE BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE POWIATU GRODZKIEGO BIAŁA PODLASKA W 214 ROKU Biała Podlaska, marzec 215 1 Wstęp Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej nie prowadzi odrębnych statystyk

Bardziej szczegółowo

60 ZARZĄDZENIE NR 1488 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI

60 ZARZĄDZENIE NR 1488 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI Komendy Głównej Policji Nr 10 317 60 ZARZĄDZENIE NR 1488 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 21 września 2010 r. zmieniające zarządzenie w sprawie planowania strategicznego, sprawozdawczości i oceny pracy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r.

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r. 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 30.11. 2008 r. 11 grudnia, 2008 1 Powiat

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r.

ANALIZA I OCENA. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy. w okresie r. 2 ANALIZA I OCENA stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz uzyskanych wyników przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Brzeszczach w okresie 01.01. - 30.09. 2008 r. 03 października 2008 r. 1

Bardziej szczegółowo

o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie

o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie Wąbrzeźno, dnia 5 lutego 7 r. Raport roczny 6 o stanie bezpieczeństwa w powiecie wąbrzeskim i wynikach pracy Komendy Powiatowej Policji w Wąbrzeźnie Komenda Powiatowa Policji w Wąbrzeźnie ul. Wolności

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok

Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok Realizacja zadań dotyczących bezpieczeństwa oraz porządku publicznego w mieście Tychy za 2011 r. T y c h y sierpień 2012 rok 1 OCENA STANU REALIZACJI PRIORYTETÓW I MIERNIKÓW W KOMENDZIE MIEJSKIEJ POLICJI

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju

Podsumowanie Komisariatu Policji w Rabce-Zdroju Urząd Miejski w Rabce-Zdroju http://www.gmina.rabka.pl/main/aktualnosci/podsumowanie-komisariatu-policji-w-rabce-zd roju/idn:1589/printpdf 24 lut 2017 kategoria: Aktualności Aktualności Podsumowanie Komisariatu

Bardziej szczegółowo

Lokalne strategie bezpieczeństwa

Lokalne strategie bezpieczeństwa Komenda Miejska Policji w Gliwicach MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Lokalne strategie bezpieczeństwa Gliwice, 5 i 6 października 2006 roku podinsp. mgr Jarosław SZYMCZYK Komendant Miejski Policji w Gliwicach

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI NIELETNICH w WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM za rok 2010

SPRAWOZDANIE. STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI NIELETNICH w WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM za rok 2010 Oryginał zatwierdził: Olsztyn, 2011.01.27 p.o. I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZIEGO POLICJI W OLSZTYNIE insp. Adam Kołodziejski Pr- 178/2011 SPRAWOZDANIE STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI NIELETNICH w

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SŁUBICACH W 2007 ROKU.

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SŁUBICACH W 2007 ROKU. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W SŁUBICACH W 2007 ROKU. Komendant Powiatowy Policji w Słubicach jest organem administracji rządowej właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

GMINNE KONSULTACJE SPOŁECZNE W WODZISŁAWIU ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE

GMINNE KONSULTACJE SPOŁECZNE W WODZISŁAWIU ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE GMINNE KONSULTACJE SPOŁECZNE W WODZISŁAWIU ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE Wodzisław, dnia 22.02.2016 roku Na przestrzeni ostatnich kilku lat w Polsce odnotowywany jest systematyczny

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI NIELETNICH w WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM za rok Czyny karalne nieletnich.

SPRAWOZDANIE. STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI NIELETNICH w WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM za rok Czyny karalne nieletnich. Oryginał zatwierdził: Olsztyn, 2010.02.26 I ZASTĘPCA KOMENDANTA WOJEWÓDZIEGO POLICJI W OLSZTYNIE insp. Wojciech Sobczak Pr- 355/2010 SPRAWOZDANIE STAN DEMORALIZACJI i PRZESTEPCZOŚCI CH w WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/209/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/209/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/209/2013 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji oraz informacji o stanie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W HRUBIESZOWIE O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W 2008 ROKU

INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W HRUBIESZOWIE O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO W 2008 ROKU Załącznik do uchwały Nr XXIV/213/2009 Rady Powiatu w Hrubieszowie z dnia 26 marca 2009 roku Hrubieszów, dnia 12 marca 2009r. INFORMACJA KOMENDANTA POWIATOWEGO POLICJI W HRUBIESZOWIE O STANIE PORZĄDKU I

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 07.02.2012 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ KOMENDY MIEJSKIE I POWIATOWE POLICJI WOJ. LUBUSKIEGO W 2013 ROKU

A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ KOMENDY MIEJSKIE I POWIATOWE POLICJI WOJ. LUBUSKIEGO W 2013 ROKU A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ KOMENDY MIEJSKIE I POWIATOWE POLICJI WOJ. LUBUSKIEGO W 2013 ROKU Wydział Prewencji Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wlkp. Gorzów Wlkp.,

Bardziej szczegółowo

Poznań ma powierzchnię 262 km² i ponad mieszkańców co plasuje miasto na piątym miejscu w Polsce. Cała aglomeracja poznańska liczy ponad 1 000

Poznań ma powierzchnię 262 km² i ponad mieszkańców co plasuje miasto na piątym miejscu w Polsce. Cała aglomeracja poznańska liczy ponad 1 000 Poznań ma powierzchnię 262 km² i ponad 540 000 mieszkańców co plasuje miasto na piątym miejscu w Polsce. Cała aglomeracja poznańska liczy ponad 1 000 000 osób. Miasto jest również jednym z największych

Bardziej szczegółowo

Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku

Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku Informacja z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2011 roku Warszawa, 2012 r. 2 Spis treści 1 CHARAKTERYSTYKA PRZESTĘPCZOŚCI NIELETNICH... 5 1.1. Rozmiar

Bardziej szczegółowo

Ocena. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wadowice w 2013 roku

Ocena. stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wadowice w 2013 roku Ocena stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Wadowice w 2013 roku PODZIAŁ ZASIĘGU ODPOWIEDZIAŁNOŚCI SŁUŻBOWEJ Komisariat Policji w Andrychowie Posterunek Policji w Spytkowicach Posterunek

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCENY PRACY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KAMIENNEJ GÓRZE ZA ROK 2010

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCENY PRACY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KAMIENNEJ GÓRZE ZA ROK 2010 Kamienna Góra, 14.1.211r. INFORMACJA DOTYCZĄCA OCENY PRACY KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W KAMIENNEJ GÓRZE ZA ROK 21 Dokonując oceny pracy naszej jednostki za rok 21 należy stwierdzić, iż był to rok obfitujący

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH. Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej

WYDZIAŁ PREWENCJI KWP W KATOWICACH. Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej Rola współpracy międzyresortowej w przeciwdziałaniu przemocy domowej Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (...) Art.1 2. Do podstawowych zadań Policji należą: 1)ochrona życia i zdrowia ludzi oraz

Bardziej szczegółowo

Raport. z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku. Warszawa, marzec 2009 r.

Raport. z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku. Warszawa, marzec 2009 r. Raport z działań Policji w zakresie zapobiegania przestępczości oraz patologiom społecznym w 2008 roku Warszawa, marzec 2009 r. Szanowni Państwo, Opracowany w Biurze Prewencji Komendy Głównej Policji Raport

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku

Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku Ocena stanu zagrożenia i porządku publicznego na terenie powiatu żnińskiego i poszczególnych gminach w 2013 roku Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Żninie WYNIKI PRACY PIONU

Bardziej szczegółowo

Stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Komisariatu Policji w Krzeszowicach za 2014 rok gm. Czernichów

Stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Komisariatu Policji w Krzeszowicach za 2014 rok gm. Czernichów Załącznik nr 5 do protokołu z VIII Rady Gminy Czernichów z dnia 27 kwietnia 2015 r. ANALIZA Stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Komisariatu Policji w Krzeszowicach za rok gm. Czernichów

Bardziej szczegółowo

POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE W JĘDRZEJOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE

POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE W JĘDRZEJOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE POWIATOWE KONSULTACJE SPOŁECZNE W JĘDRZEJOWIE ZAŁOŻENIA KRAJOWEJ MAPY ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA W POLSCE Jędrzejów, dnia 05.02.2016 roku Na przestrzeni ostatnich kilku lat w Polsce odnotowywany jest systematyczny

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY INTERWENCJI WOBEC PRZEMOCY W RODZINIE PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ JEDNOSTKI KPP/KMP WOJ.

A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY INTERWENCJI WOBEC PRZEMOCY W RODZINIE PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ JEDNOSTKI KPP/KMP WOJ. A N A L I Z A REALIZACJI PROCEDURY INTERWENCJI WOBEC PRZEMOCY W RODZINIE PN. NIEBIESKIE KARTY PRZEZ JEDNOSTKI KPP/KMP WOJ. LUBUSKIEGO I PÓŁROCZE 2013 ROKU Wydział Prewencji Komenda Wojewódzka Policji w

Bardziej szczegółowo

o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji w Sulechowie w tym gminy Trzebiechów

o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji w Sulechowie w tym gminy Trzebiechów URZĄD Trzeblechów -v. poctpłs Komisariat Policji w Sulechowie V o stanie bezpieczeństwa na terenie działania Komisariatu Policji w Sulechowie w tym gminy Trzebiechów za rok 24 Sulechów, dnia 2 lutego 25

Bardziej szczegółowo

OCENA stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wadowickiego za rok 2014.

OCENA stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wadowickiego za rok 2014. OCENA stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu wadowickiego za rok 2014. PRIORYTETY I ZADANIA PRIORYTETOWE KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI NA LATA 2013 2015 1. Doskonalenie obsługi obywatela poprzez szybką

Bardziej szczegółowo

ŁOMŻYŃSCY FUNKCJONARIUSZE PODSUMOWALI ROK PRACY

ŁOMŻYŃSCY FUNKCJONARIUSZE PODSUMOWALI ROK PRACY POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/138109,lomzynscy-funkcjonariusze-podsumowali-rok-pracy.html Wygenerowano: Środa, 15 lutego 2017, 14:35 ŁOMŻYŃSCY FUNKCJONARIUSZE PODSUMOWALI ROK

Bardziej szczegółowo

Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie ul. Wojska Polskiego Cieszyn tel fax

Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie ul. Wojska Polskiego Cieszyn tel fax Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie ul. Wojska Polskiego 2 43-400 Cieszyn tel. 0-33 851 62 00 fax 0-33 851 62 44 L. dz. E- 530/13 Cieszyn, dn. 25 lutego 2013 roku egz. nr Sprawozdanie z działalności

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Grajewo w 2006 roku

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Grajewo w 2006 roku 1 Grajewo dnia 05.03.2006 r. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta Grajewo w 2006 roku I. Identyfikacja zagrożeń. Określenie przyczyn negatywnych zjawisk. 1. Stan zagrożenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/112/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/112/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/112/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Golubiu - Dobrzyniu oraz informacji

Bardziej szczegółowo

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji. Zatwierdzam. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Arkadiusz PAWEŁCZYK

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji. Zatwierdzam. Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Arkadiusz PAWEŁCZYK Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji Zatwierdzam Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Arkadiusz PAWEŁCZYK Sprawozdanie z realizacji przez jednostki organizacyjne Policji w 2008 roku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. dotyczące stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu oławskiego w 2016 roku

SPRAWOZDANIE. dotyczące stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu oławskiego w 2016 roku l.dz. E-0151-37-6302/2017 SPRAWOZDANIE dotyczące stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu oławskiego w 2016 roku Oława 14 lutego 2017 roku Realizując przyjęte zadania priorytetowe

Bardziej szczegółowo

Współpraca Policji z placówkami oświatowymi. asp. szt. mgr Marek Kolinski Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy

Współpraca Policji z placówkami oświatowymi. asp. szt. mgr Marek Kolinski Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy Współpraca Policji z placówkami oświatowymi asp. szt. mgr Marek Kolinski Wydział Prewencji KWP w Bydgoszczy Trochę statystyki Uwzględniono następujące obiekty przestępstwa: internat lub bursa szkolna,

Bardziej szczegółowo

Komisariat Policji w Skale

Komisariat Policji w Skale Komisariat Policji w Skale 1 1. Komendant Stan etatowy: 27 policjantów 2. Zastępca komendanta 3. Kierownik Ogniwa Prewencji 4. Asystent Ogniwa Prewencji 5. Zespół Dyżurnych Ogniwa Prewencji 5 6. Zespół

Bardziej szczegółowo

STRAŻ MIEJSKA GMINY BRZESZCZE ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ROK 2011

STRAŻ MIEJSKA GMINY BRZESZCZE ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ROK 2011 STRAŻ MIEJSKA GMINY BRZESZCZE ANALIZA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO ROK 2011 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE W roku 2011 na terenie Gminy Brzeszcze nie odnotowano żadnego zbiorowego naruszenia bezpieczeństwa i porządku

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 01.03.2016 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI

STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI Z SIEDZIBĄ W RADOMIU STRATEGIA WOJEWÓDZKA POLICJI NA LATA 2013 2015 RADOM, MARZEC 2013 R. 2 Województwo mazowieckie jest największym w kraju pod względem powierzchni i ludności.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o STANIE PORZĄDKU i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO na TERENIE POWIATU TRANOBRZESKIEGO w 2014 r.

INFORMACJA o STANIE PORZĄDKU i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO na TERENIE POWIATU TRANOBRZESKIEGO w 2014 r. INFORMACJA o STANIE PORZĄDKU i BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO na TERENIE POWIATU TRANOBRZESKIEGO w 2014 r. W okresie od 1 stycznia 2014r do dnia 31 grudnia 2014r w Komendzie Miejskiej Policji w Tarnobrzegu:

Bardziej szczegółowo

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W GMINIE POBIEDZISKA. Gmina Pobiedziska

STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W GMINIE POBIEDZISKA. Gmina Pobiedziska STAN BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W GMINIE POBIEDZISKA Gmina Pobiedziska ROK 2016 Komisariat Policji w Pobiedziskach ul. Tysiąclecia 9 62-010 Pobiedziska Tel. 618413040, 618413042, Tel. komórkowy

Bardziej szczegółowo

Strategia Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na lata 2013-2015

Strategia Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na lata 2013-2015 Strategia Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu na lata 2013-2015 Komenda Wojewódzka Policji w Opolu Strategia Wojewódzka Policji na lata 2013-2015 W 2012 r. w województwie opolskim ograniczono przestępczość

Bardziej szczegółowo

Straż Miejska m. st. Warszawy

Straż Miejska m. st. Warszawy Straż Miejska m. st. Warszawy Podsumowanie roku wybrane dane W opracowaniu przedstawiono wybrane informacje dotyczące działalności Straży Miejskiej m.st. Warszawy w r. dotyczące charakterystyki zgłoszeń,

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie w 2015

S P R A W O Z D A N I E o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie w 2015 S P R A W O Z D A N I E o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie w 215 roku styczeń 216 Spis treści Wstęp 3 I. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu grajewskiego w 2006 roku

Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu grajewskiego w 2006 roku Grajewo dnia 05.03. 2006 r. Analiza stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu grajewskiego w 2006 roku I. Identyfikacja zagrożeń. Określenie przyczyn negatywnych zjawisk. 1. Stan zagrożenia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI Środa Wlkp., dnia 11.02.2015 roku SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI ORAZ INFORMACJA O STANIE PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO NA TERENIE DZIAŁANIA KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W ŚRODZIE WLKP. W ROKU

Bardziej szczegółowo